Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul ..........................................................................
cetean ......................................., nscut la data de .................................., n
localitatea ......................................., de sex ...................., cstorit/necstorit,
domiciliat n .........................................., str. .......................................................
nr. ..................., bloc ........, scar ........, etaj ........, apart. .........,
sector/jude ....................................., posesor al .............................., seria ...............
nr. ......................... eliberat de .................................... la data de ..............................................,
cod numeric personal .........................................................., mputernicesc prin prezenta
pe .................................................................. cetean .........................., nscut la data
de ...................................., n localitatea ........................................, de sex .................,
cstorit/necstorit, domiciliat n ...........................................,
str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scar ........,
etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al .............................., seria ............... nr. ........................ eliberat de ................................ la data
de ..........................................., cod numeric personal ............................................................., ca,
n numele meu i pentru mine, s-mi ridice drepturile bneti ce mi se cuvin, cu titlu
de pensie, pentru limita de vrst de la Oficiul potal sau de la factorul potal
competent, pentru o perioad de .................. luni, ncepnd de astzi, data
autentificrii prezentei procuri.
n acest scop, mandatarul meu este mputernicit s ndeplineasc toate
formalitile necesare i s semneze, n numele meu i pentru mine, att pentru
ncasarea sumelor de bani, ct i oriunde va fi necesar, n limitele prezentului
mandat, semntura fiindu-mi pe deplin opozabil.
Menionez c mandatarul meu este mputernicit s anune, n termen,
Oficiului de pensii orice modificare intervenit n situaia mea, potrivit prevederilor
legii.
Redactat i editat/dactilografiat n ............... exemplare, la .........., astzi,
data autentificrii.
S-au eliberat prilor .................. exemplare.
MANDANT