P. 1
Model Fisa de Asistenta DIRECTOR BUNA

Model Fisa de Asistenta DIRECTOR BUNA

|Views: 322|Likes:
Published by Obreja Romeo
FISA DE ASISTENȚA DIRECTOR
FISA DE ASISTENȚA DIRECTOR

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Obreja Romeo on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2015

pdf

text

original

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:SCOALA GIMNAZIALA NR 1,SAT VOINESTI ANUL ŞCOLAR:2012/2013

FIŞĂ DE ASITENŢĂ
DATA:__________________ Cadrul didactic asistat:__________________________________ Specialitatea :________________________ Gradul didactic:________________________________________ Vechimea în învăţământ:________________________________

nr.

a lecţiei / activităţii didactice
Clasa:_______________ Disciplina:_________________ Subiectul lecţiei:________________________________________ Tipul lecţiei:________________________________________________ Data şi Calificativul ultimei inspecţii:___________________________

Obiectivul major al inspecţiei/asistenţei:___________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________ Tipul Inspecţie Inspecţie Inspecţie Inspecţie Inspecţie de Interasist Inspecţi Alt tip de inspecţiei/ curentă specială tematică frontală perfecţionare în enţă e de asistenţă asistenţei cadrul comisiei revenire metodice

Observatori (nominal)

Funcţia /Calitatea
Insp.de specialitat e Director/ dir. adj. Prof. metodist Şef. comisie metodică cadru didactic Altă calitate

I.PREGĂTIREA PENTRU LECŢIE ŞI PROIECTAREA(apreciere prin calificative)
INDICATORI URMĂRIŢI FB Pregăteşte ambianţa pentru desfăşurarea unei bune activităţi prin poziţionarea eficientă a mobilierului şi a materialelor didactice Selectarea corectă a unităţilor de conţinut în conformitate cu programa Înlănţuirea sistemică a elementelor de conţinut vizate în predare Formularea corectă şi eficientă a obiectivelor Alegerea metodelor ,procedeelor şi mijloacelor adecvate tipului de strategie selectat Echilibrarea sarcinilor de lucru din cadrul activităţii Anticiparea dificultăţilor Redactarea proiectului Anticiparea schemei finale a lecţiei pe tablă Anexarea la proiect a unor fişe şi materiale ajutătoare B CALIFICATIV S NS Recomandări

II.DESFĂŞURAREA LECŢIEI/ACTIVITĂŢII DIDACTICE:
DATA: CLASA: TIPUL LECŢIEI: OBIECTIVE SPECIFICE:

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ETAPELE LECŢIEI
1.ORGANIZAREA LECŢIEI 2.CAPTAREA ATENŢIEI 3.VERIFICAREA ŞI ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR ANTERIOARE 4.ENUNŢUL TEMEI ŞI AL OBIECTIVELOR 5. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII/CONSOLIDĂRII/EVALUĂ RII 6.FIXAREA ŞI APLICAREA CUNOŞTINŢELOR 7.EVALUAREA PERFORMANŢELOR 8.ASIGURAREA RETENŢIEI ŞI-A TRANSFERULUI

TIMP

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

OBSERVAŢII

METODE ŞI PROCEDEE FRONTALE:

MIJLOACE DIDACTICE FORME:

EVALUARE

Profesorul pregăteşte elevii pentru activitate şi le captează atenţia APREC IERE DA NU CARACTERISTICI OBSERVATE 10.prezentarea conţinuturilor este întemeiată pe principiul învăţării active 12. Profesorul diferenţiază sarcinile de lucru pe niveluri de performanţă a competenţelor 11. Profesorul acordă elevilor timp de gândire 5.Gesturile profesorului au fost în concordanţă cu activităţile 24.Instrcţiunile au fost clar formulate .se construiesc dialoguri utile. Profesorul evită să domine discuţiile 9. Profesorul formulează şi comunică corect obiectivele 3. Profesorul încurajează şi acordă sprijin APREC IERE DA NU CARACTERISTICI OBSERVATE 19.topica este firească. Profesorul apreciază cu note /calificative activitatea elevilor 16.TIP DE INTERACŢIUNE: de câte ori Profesor -elev: • Predă şi ascultă frontal • Formulează întrebări • Ajută elevii să-şi găsească cuvintele • Explică permanent • Evaluează permanent • Corectează erorile cu tact Elev-elev: • Colaborează pentru rezolvarea unei sarcini • Îşi relatează experienţele personale • Povestesc o carte sau un film • Citesc cu voce tare • Participă la jocuri de simulare Elevi-profesor: • Îşi prezintă punctul de vedere • Citeşte o lucrare redactată de el • Relatează experienţe personale • Pune întrebări • Solicită ajutor sau lămuriri Elevi lucrând pe grupe: • Discută • Rezolvă munele sarcini de lucru • Organizează grupul • povestesc de câte ori 2.util 23.inconsecvenţă în aprecierea aceleiaşi situaţii.APRECIERI CU PRIVIRE LA CARACTERISTICI OBSERVABILE 1.Munca profesorului este activă. Profesorul motivează nota 17.implicat.Profesorul conştientizează dificultatea sarcinilor de învăţare şi stimulează pozitiv elevii APRECI ERE DA NU 2. Profesorul adresează corect întrebările 4. Profesorul utilizează resurse nonverbale(materiale şi mijloace de învăţământ ) care provoacă gândirea critică şi angajează activ elevii 14.Profesorul este organizat . se clarifică şi se lămuresc conţinuturile învăţării 8. Profesorul corectează cu tact răspunsurile elevilor 7.Materialele auxiliare utilizate au putut fi observate de către toţi elevii 27.INDIVIDUALE: METODE ŞI MIJLOACE: III. Profesorul ascultă cu atenţie şi stabileşte un contact vizual permanent cu clasa 6.frazele rostite de profesor sunt scurte şi clare.înregistrează mici abateri în relaţiile cu elevii (nervozitate.cu susţinere şi motivare 13. Dar în cazuri diferite .FOLOSIREA TABLEI CARACTERISTICI OBSERVATE APRECIE RE D NU CARACTERISTICI OBSERVATE APRECIE RE D NU ALTE CARACTERISTICI APRECIER E DA NU .MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII: CARACTERISTICI OBSERVATE 1. Profesorul urmăreşte scrierea pe caiete a elevilor şi face recomandări şi corecturi unde este cazul 21. Profesorulasigură retenţia şi transferul cunoştinţelor prin noi sarcini de învăţare cu ţintă precisă pentru obiectivele deja atinse 18.eficientă 22.decizii pripite . Profesorul evaluează nivelul de realizare a obiectivelor propuse (ce au învăţat elevii în activitatea respectivă) 15.Profesorul a schimbat locul elevilor când a făst necesar 25.mesajul este exprimat direct . Profesorul manifestă o atitudine corespunzătoare în relaţiile cu elevii 3.excese de autoritate) 20.iar profesorul a verificat gradul de înţelegere al acestora de către elevi 26.

au fost cuvintele noi coase în evidenţă eficient? Cum ar fi putut să se facă mai bine? 8. CRT 1) CLASIC Spaţiu: • Distribuţia elevilor pe posturi fixe • Mobilier fix • Activitate preponderent frontală . ) Timp alocat : • Profesor-15 minute(30%) • Elevi -35 minute (70%) Profesor: • Moderator • Stimulator • Pozitiv • Clasificator • • Timp alocat: • Profesor-35 minute(70%) • Elevi -15 minute (30%) Relaţionare :profesor autoritar-lecţie centrată pe profesor . Pe tablă sunt scrise propoziţii complete 4.A 1.formare de echipe după diferite criterii (vârstă .STRATEGIA DE ABORDARE: NR.grupe mici .Tabla este folosită pentru: • clarificare pe loc a unor probleme? • corectare? 5. Pe tablă au fost respectate punctele –cheie ale lecţiei 6. grupă numeroasă OBSERVAŢII INTERACTIV Posibilitate de mobilitate : • Grupe/echipe • Mobilier ergonomic Activitate în perechi .CALITĂŢI PERSONALE ŞI PROFESIONALE INDICATORI URMĂRIŢI FB Ţinuta generală şi vestimentară Vocea Limbaj Cunoştinţe de specialitate şi metodică Abilitatea de a antrena elevii în activitate/lecţiei Priceperea de a conduce activitatea Atitudinea faţă de cerinţele individuale Adaptarea la situaţii inedite şi neprevăzute Anticiparea unor comportamente perturbatoare şi înlăturarea lor cu pricepere Spirit de observaţie Spirit critic şi autocritic Tact pedagogic B S NS CALIFICATIV Recomandări 6.SCENARIUL ACTIVITĂŢII INDICATORI URMĂRIŢI F B Captarea atenţiei Enunţarea obiectivelor pe înţelesul elevilor Reactualizarea cunoştinţelor anterioare în vederea sistematizării Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare Conducerea şi dirijarea învăţării Obţinerea performanţelor Asigurarea feed-back-ului Evaluarea continuă şi sumativă a performanţelor Intensificarea retenţiei şi asigurarea transferului înlănţuirii şi B S N S CALIFICATIV Recomandări 5.Folosirea tablei a fost substituită cu alte soluţii A 7.S-a folosit prea puţin tabla? 2.Scrisul pe tablă este clar şi vizibil pentru toţi 4. Aranjarea este corectă şi organizată 3.particularităţi individuale specifice etc.abilitate .S-a folosit în mod abuziv tabla ? 9.

RECOMANDĂRI: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ IV.ACORDAREA CALIFICATIVULUI: Data:____________________ SEMNĂTURA:_________________________ .Evaluare finală/sumativă prin calificative/note Evaluare : • Finală • Alternativă • Sumativă (15%) • Celebrarea succesului (5%) 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->