Sunteți pe pagina 1din 3

Tratarea zgomotului la sursa O parte dintre preocuparile de reducere a zgomotului in industrie sunt indreptat e spre aparatele de ventilare a aerului,

cu referire la un sistem de reducere a zgomotu lui la un aparat de ventilare pentru aerisirea unei incinte. O parte din aceste sisteme prezinta sicane cu rol in conducerea si evacuarea externa a aerului, in distributia uniforma a jetului de aer si reducere a turbulentelor, mentinand volumul constant de particule din aer in sistem O alta metoda pasiva este propusa pentru reducerea fortelor responsabile de zgom otul tonal produs de ventilatoarele subsonice axiale folosind un flux de obstacole. Z gomotul tonal este generat in principal de catre fluxul variabil care intra in ventilator, car e conduce la forte fluctuante asupra paletelor in lichid Reducerea nivelului de zgomot se poate realiza printr-un sistem de reducere a vi tezei aerului intr-un sistem inchis. In mod concret, sunt aplicatii care descriu o tea va dreapta, cu palete interioare, care reduc viteza aerului utilizat intr-o oper atiune de curatare cu jet de aer a conductelor industriale de produsele sau resturile care au aderat la peretii con ductelor . De asemenea, exista o serie de aplicatii care prezinta instalatii de tratare a a erului, inclusiv a gazelor reziduale, prevazute cu mijloace de atenuare a zgomotului (zg omote care sunt generate in timpul procesului de evacuare a gazelor reziduale). Aceste tipuri de atenuatoare de zgomot sunt utilizate in special la instalatiile care produc gaz din aer (pentru adsorbtia oxigenului din aer, in special prin m etoda adsorbtiei prin pompe de vid - VSA). Un astfel de amortizor de zgomot este format de regula dintr-un tub de tabla prevazut cu mijloace de atenuare a zgomo tului de tip reactiv (tuburi de impedanta) si mijloace de atenuare a zgomotului de tip absorbant (sicane) care se succed in interiorul amortizorului. Reactive s au de absorbtie, aceste amortizoare de zgomot nu fac posibila atingerea unor niv eluri foarte scazute de zgomot, in special atunci cand se utilizeaza pompe de vi d care genereaza un spectru de frecventa al zgomotului dificil de atenuat datori ta multitudinii de frecvente joase. In plus, amortizoarele de zgomot sunt foarte voluminoase si corpul lor de tabla radiaza zgomotul in timpul functionarii. La toate acestea se poate adauga si un cost ridicat de achizitie . Un amortizor de zgomot pentru o instalatie industriala de tipul mentionat anteri or, insa care sa realizeze o atenuare crescuta a zgomotului, cu costuri reduse s i nu foarte voluminos, este cel complet inchis si cel putin partial ingropat in fundatie . O alta modalitate de reducere a nivelului de zgomot este cea prin care se folose sc supresoare de zgomot atasate instalatiilor de expansiune a gazelor si in special in portiunea de evacuare a aburului de inalta presiune de la cazanele industria le de putere . Cel mai ridicat nivel de zgomot generat de aceste instalatii se i nregistreaza dupa ce se efectueaza lucrarile de reparatii, cand se reporneste in stalatia. Reducerea nivelului de zgomot prin modificarea regimului de lucru al echipamente lor, de regula prin micsorarea acestuia, nu este cea mai eficienta metoda care s e poate adopta. Acest lucru se datoreaza faptului ca regimul de lucru este in st ransa legatura cu productivitatea si eficienta utilajului, in sensul ca un regim de lucru redus are ca efect reducerea productivitatii si a eficientei utilajulu i.

Combaterea zgomotului pe caile de propagare Absorbtia zgomotelor produse in incinta in care se lucreaza (atelier, hala etc.) se poate realiza prin : - tehnici fonoabsorbante; - tratamente fonoabsorbante ale peretilor despartitori, prin acoperirea acestora cu materiale fonoabsorbante de tipul: materiale poroase (spume poliuretanice cu pori deschisi , spume minerale, spume expandate rigide precum spuma de argila); materiale fibroase (vata de sticla); materiale cu celule inchise (polistiren expandat). La asigurarea izolatiei acustice a unei incinte, care se realizeaza prin interpu nerea unui obstacol in propagarea zgomotelor, se pot adopta urmatoarele solutii : - carcasarea sursei de zgomot; - dispunerea intre sursa de zgomot si angajati a unor ecrane acustice; - protejarea angajatilor prin izolare in cabine sau boxe fonoizolante; - insonorizarea incaperilor zgomotoase; - izolarea procedurilor care implica emisii de zgomot; - orientarea masinilor unelte si utilajelor astfel incat zona in care se afla op eratorul uman sa fie cea mai putin zgomotoasa. Una din cele mai raspandite metode de diminuare a zgomotului pe caile de propaga re o constituie inchiderea completa a unei surse de zgomot intr-o carcasa fonoiz olanta. Zgomotul care se poate propaga in exteriorul acesteia se poate face pe u rmatoarele cai: - prin peretii carcasei zgomot aerian; - prin neetanseitati sau prin deschideri tehnologice zgomot aerian; - prin structura carcasei zgomot structural; - prin elementele componente ale masinii zgomot structural. Atenuarea nivelului de zgomot aerian in acest caz este cu atat mai mare cu cat a bsorbtia acustica a interiorului carcasei este mai mare. Pentru reducerea zgomotului structural transmis in exteriorul carcasei trebuie c a toate legaturile dintre elementele masinii si carcasa, respectiv fata de pardoseala, s a fie realizate prin elemente vibroizolante . In aceeasi categorie de masuri prin care se poate combate nivelul de zgomot pe c aile de propagare se inscrie si ecranul fonoizolant. Ecranele fonoizolante sunt bariere acustice intre sursa de zgomot si receptor, eficienta lor variind in fun ctie de dimensiunile lor si de frecventa acustica a sursei cu recomandarea ca la timea ecranului sa fie de 1,5 2,0 ori mai mare ca inaltimea lui . Tratarea zgomotului la receptor Sunetul este considerat un poluant atunci cand acesta depaseste limitele nedorit e pentru destinatar. Una din problemele de mediu semnificative asociate activita tilor industriale este legata de generarea poluarii fonice de catre utilaje. Efectele adverse ca pierderea auzului pentru muncitorii din aceste medii sunt re marcate prin dificultatea de detectare a sunetelor, precum si in recunoasterea s i identificarea surselor de zgomot de la locul de munca. Acestea pot duce la acc idente si pagube. Angajatorul trebuie sa identifice zonele in care nivelurile de zgomot sunt ridicate si nici un angajat nu poate intra in aceste zone, fara a p urta antifoane. De asemenea trebuie sa ia in considerare cele mai bune tehnici pentru a reduce zgomotul in mediul de lucru sau prin plasarea ecranelor acustice intre masinile generatoare de zgomot si receptor, controlul zgomotului realizandu-se s i prin tehnici de izolare acustica si absorbtie acustica in incinta industriala Ca o prima serie de masuri pentru reducerea nivelului de zgomot, ar fi inlocuire a sau modificarea masinilor foarte zgomotoase si intretinerea periodica a masini lor si folosirea tehnicilor de reducere a zgomotului prin reamenajarea peretilor si plafoanelor folosind materiale de absorbtie a zgomotului. A doua serie de ma suri ar trebui sa vizeze:

- rularea lucratorilor care desfasoara activitati zgomotoase; - micsorarea timpului de expunere a lucratorilor pentru operatiunile zgomotoase; - automatizarea activitatilor, cresterea distantei intre lucratori si echipament ele zgomotoase pentru a minimiza expunerea la zgomot.