Sunteți pe pagina 1din 22

I. Elaborarea situatiilor financiare 1. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie de 2.

000 lei, TVA 24% pe care le vinde la pretul negociat de 2.500 lei. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute, se incheie conturile de venituri si cheltuieli si se stabileste rezultatul final. a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 2480 2000 480

b) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 2500 2016 484

607 = 371 2000 c) incasare contravaloare marfa 5311 = 4111 2500

d) inchidere conturi de venituri si cheltuieli 707 121 = = 121 607 2016 2000

e) stabilirea rezultatului final Sfc 121 = 16 2. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de 2.000 lei, adaos comercial 30 %, TVA 24%, pe care le vinde en-gross SC INTEGRAL SRL, la pretul cu ridicata. a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 2480 2000 480

b) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 3224 2600 624 2000

607

3. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA 24%, pe care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu amanuntul, calculate astfel: - pret de cumparare 2.000 lei - TVA/d 24% 480 lei - adaos comercial 20% 400 lei - Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA - TVA 24% 576 lei - Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.976 lei. a) aprovizionare marfa % 371 4426 371 = 401 2480 2000 480 400

378

b) vanzare marfa cu amanuntul 5311 = % 707 4427 371 2976 2400 576 2400 2000 400

% 607 378 k=

Sic378 + Rc378 = 0,1666 Sid 371 + Rd 371

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor = Rc707 * k = 2400 * 0,1666 = 400

4. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross, achizitioneaza marfa la cost de achizitie de 20.000 lei, TVA 24%. Marfurile se vand cu un adaos de 7%. a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 24800 20000 4800

b) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 26536 21400 5136 20000

607

5. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la inceputul lunii mai este : 371 Sd 1.000 lei, 378 Sc 200 lei Conform facturii nr.1200 se primesc marfuri, astfel: - pretul producatorului 4.000 lei - TVA 24% 960 lei - Total de plata 4.960 lei - Adaos comercial 30% 1.200 lei - Pretul comerciantului 6.160 lei Se vand marfuri in valoare de 5.000 lei, TVA 24% . Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca gestiunea pentru marfurile vandute. a) aprovizionare marfa % 371 4426 371 = 401 4960 4000 960 1200

378

b) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 6200 5000 1200 5200 4071 1129

% 607 378

k=

Sic378 + Rc378 200 +1200 = =0,2258 Sid 371 + Rd 371 1000 + 5200

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor = Rc707 * k = 5000 * 0,2258 = 1129 c) incasarea contravalorii marfii 5121 = 4111 6200

6. SC CRISANA SA de comert cu ridicata, cumpara conform facturii nr.1300, marfuri in valoare de 10.000 lei, TVA 24%, adaos comercial 10%, pe care le vinde, conform facturii nr.1620 SC CRISUL SA, unitate cu amanuntul, care vinde marfurile in numerar populatiei, cu un adaos comercial de 20 %. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati. A. SC CRISANA SA a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 12400 10000 2400

b) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 13640 11000 2640 10000

607

B. SC CRISUL SA a) aprovizionare marfa % 371 4426 371 = 401 13640 11000 2640 2200

378

b) vanzare marfa cu amanuntul 5311 = % 707 4427 16368 13200 3168

% 607 378 k=

371

13200 11000 2200

Sic378 + Rc378 = 0,1666 Sid 371 + Rd 371

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor = Rc707 * k = 13200 * 0,1666 = 2200 7. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail, are la inceputul lunii iunie, urmatoarea situatie in conturi: - 371 Sd 14.640 lei - 378 Sc 2.000 lei - 4428 Sc 2.640 lei In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.000 lei si au fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117.800 lei. Adaosul practicat este de 20%, iar TVA 24%. a) aprovizionare marfa 371 = % 401 378 4428 401 104160 70000 14000 20160 16800

4426

b) vanzare marfa cu amanuntul 5311 = % 707 4427 371 117800 95000 22800 117800 79167 15833 22800

% 607 378 4428 k=

Sic378 + Rc378 16000 = =0,1666 ( Sid 371 + Rd 371) ( Sic 4428 + Rc 4428) 118800 22800

Cota de adaos comercial aferenta iesirilor = Rc707 * k = 95000 * 0,1666 = 15833

8. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020, de la SC MEDA SA cu urmatoarele elemente: - marfa: 10.000 buc x 2 lei/buc 20.000 lei - TVA 24% 4.800 lei Total factura 24.800 lei Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza: - cantitatea primita 9.990 bucati; - minus 10 bucati din vina furnizorului; - valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei. Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA A. SC CRISUL SA a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 24775 19980 4795

B. SC MEDA SA a) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 24800 20000 4800 X

607

b) stornarea marfii constatata in minus din vina furnizorului 4111 = % 707 4427 371 -25 -20 -5 -X

607

9. SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1500 cu urmatoarele elemente: - marfa: 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei - TVA 24% 480 lei Total factura 2.480 lei La receptie se constata lipsa a 100 bucati, pentru care este vinovat carausul si caruia i se imputa suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc). Se primeste factura nr. 1100 de la caraus pentru transportul efectuat de 500 lei, care se achita, mai putin debitul avut.

a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401.F 2232 1800 432

b) inregistrarea facturii de transport % 371 4426 = 401.T 500 403 97

c) inregistrarea minusului constatat si imputarea acestuia carausului % 473 4426 = 401.F 248 200 48 % 758 4427 473 248 200 48 200

461.T =

658

d) plata facturii transportatorului 401.T = 401.T = 461.T 248 5121 252

10. SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1100, cu urmatoarele elemente: - marfa : 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei - TVA 24% 480 lei Total factura 2.480 lei La receptie se constata o lipsa de 10 bucati, pentru care se face vinovat delegatul propriu al societatii BETA SA, caruia i se imputa lipsa de 30 lei, TVA inclus. a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 2455 1980 475

b) inregistrarea minusului constatat si imputarea acestuia delegatului % 473 4426 4282 = 401 25 20 5 30 24 6 20

% 758 4427 473

658

11. SC CALIPSO SA primeste factura nr. 2100 cu marfurile: - pret de cumparare 3.000 lei - TVA 24% 720 lei Total factura 3.720 lei In NIR se consemneaza: - valoarea marfii 3.200 lei - TVA 24% 768 lei - diferente fata de factura nr. 2100: - la marfa 200 lei - la TVA 48 lei Total diferenta 248 lei Diferentele in plus se accepta la plata. a) aprovizionare marfa conform factura % 371 4426 = 401 3720 3000 720

b) inregistrarea diferentelor in plus acceptate % 371 4428 = 408 248 200 48

c) primirea facturii pentru diferentele in plus acceptate 408 4426 = = 401 4428 248 48

12. SC ORINTEX SA primeste factura nr.2200 de la SC CRISUL SA care cuprinde: - marfa: 1000 buc x 2lei/buc 2.000 lei - TVA 24% 480 lei

Total factura 2.480 lei NIR este conforma cu factura. SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati, deci un plus de 100 bucati neadmis. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati. A. SC ORINTEX SA a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 2232 1800 432

b) inregistrarea diferentelor in plus neadmise 8039 D 248

c) inregistrarea returului diferentelor in plus 8039 C B. SC CRISUL SA a) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 2480 2000 480 X 248

607

b) stornarea marfii livrata in plus si neadmisa de catre client 4111 = % 707 4427 371 -248 -200 -48 -X

607

13. SC GRISIA SRL primeste marfuri, conform facturii nr.3200, care cuprinde: - marfa: 6000 kg x 1,50 lei/kg 9.000 lei - cheltuieli de transport 600 lei Total factura 9.600 lei TVA 24% 2.304 lei Total de plata 11.904 lei

La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0,5% perisabilitati admise, iar restul din vina delegatului propriu, caruia i se imputa la pretul de vanzare a marfii de 1,80 lei/kg, TVA 24%. Cost de achizitie/kg = 9.600 : 6000 kg = 1,6 lei/kg; Marfa receptionata : 5950 kg x 1,60 lei/kg = 9.520; Marfa lipsa 50 kg x 1,60 lei/kg = 80 lei din care : perisabilitati: 6000 kg x 0.5% = 30 kg; lipsa din vina delegatului: 50 kg 30kb = 20kg. a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 11904 9600 2304

b) inregistrarea perisabilitatilor si a minusului constatat si imputarea acestuia delegatului % 607 473 4282 = 371 80 48 32 45 36 9 32

% 758 4427 473

658

14. Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 24%, care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse, considerandu-se urmatoarele cazuri: - A refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor; - B se achita factura la furnizor si se refuza integral. Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator. A. FURNIZOR a) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 1240 1000 240 X

607

b) stornarea marfii refuzate integral de catre client 4111 = % 707 4427 371 -1240 -1000 -240 -X

607 CLIENT

a) inregistrarea marfii refuzate integral 8039 D 1240

b) inregistrarea returului marfii refuzate integral 8039 C B. FURNIZOR a) vanzare marfa 4111 = % 707 4427 371 1240 1000 240 X 1240

607

b) incasarea contravalorii marfii 5121 CLIENT a) aprovizionare marfa % 371 4426 = 401 1240 1000 240 = 4111 1240

b) plata furnizorului 401 = 5121 1240

Se propune constituirea unui provizion pentru marfa ce nu poate fi comercializata deoarece prezinta defecte de calitate si vicii ascunse.

III. Expertize contabile 1. Enumerai clasificarea expertizelor contabile 2. Explicai independena absolut i independena relativ a expertului contabil 3. Ce nelegei prin competena expertului contabil? 4. Ce nelegei prin calitatea expertizelor contabile? IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor 1. Dai 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul n care se efectueaz. a) cheltuieli proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat b) dobanzi, majorari de intarziere, amenzi, penalitati de intarziere datorate catre autoritatile romane sau straine c) cheltuieli cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa 2. Prezentai care este regimul pierderilor fiscale n cazul impozitului pe profit. Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi, respective 7 ani consecutivi pentru pierderea fiscala anuala realizata incepand cu anul 2009. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit. Pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite. In cazul persoanelor juridice straine, pierderea se recupereaza luandu-se in considerare numai veniturile si cheltuielile atribuibile sediului permanent in Romania. Contribuabilii care au fost platitori de impozit pe venit si care anterior au realizat pierdere fiscala intra sub incidenta regulilor de recuperare a pierderii, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceasta pierdere se recupereaza pe perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor 5 ani, respectiv 7 ani. In cazul in care recuperarea pierderii contabile se face din rezervele legale, constituite din profit inainte de impozitare, reconstituirea ulterioara a rezervei legale nu va mai fi o suma deductibila la calculul profitului impozabil. 3. O societate comercial achiziioneaz i pune n funciune n luna mai 200X un mijloc fix n valoare de 100.000 lei. Durata de amortizare este de 5 ani. Din punct de vedere contabil mijlocul fix este amortizat liniar, iar din punct de vedere fiscal mijlocul fix este

amortizat accelerat. Ce influen are amortizarea fiscal, precum i cea contabil asupra profitului impozabil n perioada n care este amortizat? Amortizare liniara Rata lunara = 100.000:5:12 = 1667 lei Amotizare accelerata An 1: Rata lunara = 100.000:2:12 = 4167 lei An 2-5: Rata lunara = 50.000:4:12 = 1042 lei An 200X 200X+1 200X+2 200X+3 200X+4 200X+5 Amortizare contabila Amortizare fiscala Diferenta +17500 +8125 -7500 -7500 -7500 -3125 Valoare Valoare ramasa ramasa contabil fiscal 88331 70831 68327 42702 48323 28319 8315 0 30198 17694 5190 0

1667*7=11669 4167*7=29169 1667*12=20004 (4167*5)+(1042*7)=2812 9 1667*12=20004 1042*12=12504 1667*12=20004 1042*12=12504 1667*12=20004 1042*12=12504 1667*5=8315 1042*5=5190

In primul an amortizarea fiscala are un impact pozitiv asupra profitului impozabil. Aceasta determina cresterea cheltuielilor cu 17.500 lei, deci scaderea bazei de calcul a impozitului pe profit cu aceeasi suma. In cel de-al doilea an amortizarea fiscala are de asemenea un efect pozitiv asupra profitului impozabil, baza de calcul scazand cu 8.125 lei. In anii de amortizare ramasi, amortizarea contabila are o valoare mai mare decat cea fiscala, ceea ce determina ca baza de calcul a impozitului pe profit sa creasca cu 7.500 lei, respectiv 3.125 lei in ultimul an, deci efectul amotizarii fiscale este negativ. 4. Ce venituri se supun regularizrii n anul urmtor realizrii lor?

XI. Tinerea contabilitatii unei entitati 1. La S.C. ARTEX S.A. se acorda salariatilor un avans de 500 lei. La sfarsitul lunii se inregistreaza salariile datorate personalului in suma de 1400 lei. Se efectueaza retineri din salarii, astfel: CAS, CASS, CFS, impozit pe salarii 185 lei, chirii 80 lei, imputatii 40 lei. Se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) 19,75% si la fondul de somaj 2,5%, contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. Se achita chenzina a doua in suma de 200 lei si se inregistreaza salarii neridicate in termen de 3 zile de 57 lei. Se varsa pe destinatii legale sumele datorate. a) acordare avans salariatilor 425 = 5311 500

b) inregistrarea salariilor datorate 641 = 421 1400

c) inregistrarea contributiilor datorate de salariati 421 = % 4312 4314 4372 444 427 4282 425 1143 133 91 14 185 80 40 500

d) inregistrarea contributiilor datorate de unitate 6451 6452 6453 = = = 4311 4371 4313 277 35 98

e) plata chenzina a doua 421 = 5311 200

f) inregistrarea salariilor neridicate 421 = 426 57

g) plata contributiilor datorate % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 = 5311 833 133 91 14 185 277 35 98

2. S.C. MEDA S.A. inregistreaza avansurile acordate salariatilor, in cursul lunii, 1000 lei. Salariile datorate personalului, la sfarsitul lunii, sunt de 10000 lei. Se fac urmatoarele retineri: - avansuri acordate 1000 lei - C.A.S. 9,5% 950 lei - fond de somaj 1% 100 lei - CASS 6,5% 650 lei - impozit pe salarii 1000 lei Ajutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de 1700 lei, suportate din CAS. Se inregistreaza si contributiile unitatii. Se achita salariile si ajutoarele material, la sfarsitul lunii, 100 lei reprezentand salarii neridicate in termen. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei. Se vireaza sumele datorate bugetului asigurarilor sociale. a) acordare avans salariatilor 425 = 5311 1000

b) inregistrarea salariilor datorate 641 = 421 10000

c) inregistrarea contributiilor datorate de salariati 421 = % 4312 4314 4372 444 425 3700 950 650 100 1000 1000

d) inregistrarea ajutoarelor materiale acordate salariatilor 4311 = 423 1700

e) inregistrarea contributiilor datorate de unitate 6451 6452 6453 = = = 4311 4371 4313 1975 250 700

f) plata chenzina a doua si ajutoarele materiale datorate % 421 423 = 5311 7900 6200 1700

g) inregistrarea salariilor neridicate 421 = 426 100

h) inregistrarea ajutorului de deces acordat 6451 4311 423 = = = 4311 423 5311 150 150 150

i) plata contributiilor datorate % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 = 5311 3925 950 650 100 1000 275 250 700

3. Cu fila CEC nr. 10.400, din carnetul de CEC in numerar, a S.C. IFOR S.A. ridica suma de 600 lei, pentru plata avansului chenzinal. Salariile brute, la sfarsitul lunii ianuarie, sunt in suma de 2000 lei, CAS 19,75%, CASS 7%, 2,5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente.

Retinerile din salarii sunt: CAS, CASS, CFS 250 lei impozit; 600 lei avans acordat. Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu CEC nr. 10.500, se ridica de la banca suma de 810 lei pentru plata salariilor, din care 110 lei reprezinta salarii neridicate in termen, care se depun la banca. a) ridicare numerar din banca 581 5311 = = 5121 581 600 600

b) acordare avans salariatilor 425 = 5311 600

c) inregistrarea salariilor datorate 641 = 421 2000

d) inregistrarea contributiilor datorate de salariati 421 = % 4312 4314 4372 444 425 1190 190 130 20 250 600

e) inregistrarea contributiilor datorate de unitate 6451 6452 6453 6451 = = = = 4311 4371 4313 4315 395 50 140 40

f) plata contributiilor datorate % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 4315 = 5311 1115 190 130 20 250 395 50 140 40

g) ridicare numerar din banca 581 5311 = = 5121 581 810 810

h) plata chenzina a doua 421 = 5311 700

i) inregistrarea salariilor neridicate 421 = 426 110

g) depunere numerar in banca 581 5121 = = 5311 581 100 110

4. S.C. ALFA S.A. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie, astfel: - impozit pe salarii datorate 1430 lei - impozit pe concedii medicale 110 lei - impozit pe participare la profit 170 lei - impozit datorat din luna precedenta 8 lei - impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget si se achita salariatilor de la care s-a retinut 44 lei a) inregistrarea impozitelor datorate de salariati 421 = % 444 1558 1430

4313 424 444

110 170 8

b) inregistrarea impozitului virat in plus si plata acestuia salariatilor 444 421 = = 421 5311 44 44

5. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din profitul realizat de societate in suma de 100.000.000 lei, impozit 5%, iar plata se face in numerar. a) inregistrarea primelor din profitul realizat 681 641 = = 151 424 100.000.000 100.000.000

b) plata primelor si retinerea impozitului 424 = % 444 5311 781 100.000.000 5.000.000 95.000.000 100.000.000

151

XII. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati 1. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea obtinerii de imprumuturi publice. Pretul de rascumparare este de 1.1 lei / obligatiune, iar pretul de rambursare este de 1.2 lei /obligatiune. Obligatiunile rascumparate sunt anulate: - Valoarea de rambursare : 720 lei ( 600 obligatiuni x 1.2 lei /obligatiune) - Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.1 lei/obligatiune) 660 lei Diferenta favorabila : 720-660 60 lei a) rascumpararea obligatiunilor 505 = 5121 660

b) anularea obligatiunilor 161 = % 505 768 720 660 60

2. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior la valoarea nominala de 3000 lei, care se anuleaza. Pentru 2900 lei decontarea este imediata prin virament, iar restul de 600 lei se deconteaza ulterior. a) rascumpararea obligatiunilor 505 = % 5121 5092 3500 2900 600

b) anularea obligatiunilor % 161 668 = 505 3500 3000 500

3. SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii ulterioare, cunoscand urmatoarele elemente: - costul de achizitie unitar 6 lei - plata se face pentru 4000 lei, din banca, iar pentru 2000 lei, in numerar - se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6.5 lei/ bucata

- se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.8 lei /obligatiunea.

a) achizitie obligatiuni 506 = % 5121 5311 6000 4000 2000

b) vanzare 700 obligatiuni 461 668 5121 = = = 768 506 461 4550 4200 4550

c) vanzare 300 obligatiuni 461 668 5121 = = = 768 506 461 1740 1800 1740

S-ar putea să vă placă și