BORDEROU

A.PIESE SCRISE
o Memoriu tehnic
o Calculul panei
o Calculul fermelor
o Calculul grinzii de rualre
o Calculul stâlpilor
o Calculul fundaţiilor
B.PIESE DESENATE
o Plan fundaţii
o Secţiune transversală
o Detaliu ferma
o Detalii stâlpi
o Detaliu grindă de rulare
1
TEMĂ
Să se proiecteze structura de rezistenţă a unei hale metalice cu
următoarele date iniţiale:
• Deschiderea halei L = 30,00 m
• Lungimea traveei t = 9,00 m
• Panta minimă a acoperişului 10 %
• Numărul podurilor rulante 1
• Capacitatea podurilor rulante 200/50 kN
• Presiunea convenţională pe teren 2,5 daN/cm
2
• Zona amplasamentului Craiova
• Expunerea în amplasament completă
2
MEMORIU TEHNIC
Prin temă s-a cerut proiectarea unei hale cu structură metalică cu o
deschidere de 30 m.
Învelitoarea halei este realizată din panouri izolatoare. Iluminatul natural
este asigurat de ferestre laterale şi de luminatoare în planul învelitorii din
panouri din fibră de sticlă.
Panele acoperişului s-au prevăzut din profile I 20 laminate. Ca schemă
statică, panele sunt grinzi continue pe 5 deschideri. În planul învelitorii panele
sunt considerate simplu rezemate. Pentru reducerea deschiderii panei în planul
acoperişului, panele se leagă între ele prin tiranţi din oţel rotund.
Dimensionarea panelor s-a făcut pentru eforturile din deschiderile centrale
ale lor care sunt mai mici decât eforturile din deschiderile marginale.
Pentru preluarea acestor eforturi panele se consolidează pe deschiderile
marginale prin sudarea pe inimile lor a două profile U10. Prinderea panelor de
ferme se face cu şuruburi şi plăcuţe metalice.
Ferma a fost calculată ca simplu rezemată şi barele au secţiune formată
din 2L cu aripi egale. Având în vedere faptul că lungimea de flambaj a tălpii
inferioare (întinse) este egală cu lungimea fermei (30 m) pentru respectarea
condiţiei de rigiditate ea a fost proiectată din 2L cu aripi inegale, cu latura mai
lungă normal pe planul fermei.
Pentru solidarizare cele două elemente componente ale barelor se prevăd
fururi prinse cu sudură, aşezate la o distanţă maximă între ele de 40i pentru bare
3
comprimate şi 80i pentru bare întinse (i este raza de giraţie a unui singur
element).
Stâlpii structurii de rezistenţă sunt cu inimă plină, cu secţiune mai mare în
zona de sub grinda de rulare. Pentru dimensionarea stâlpilor s-a ales ipoteza de
încărcare cea mai defavorabilă între gruparea fundamentală şi gruparea
excepţională.
Baza stâlpilor se realizează din tablă de 25 mm ce a rezultat în urma
dimensionării la eforturile din gruparea mai defavorabilă.
Legătura stâlpilor cu fundaţiile se face prin buloane de ancoraj M48 din
grupa 5.6. ancorate în fundaţie pe o lungime corespunzătoare.
Pentru creerea unei structuri spaţiale acoperişul halei este prevăzut cu
contravântuiri orizontale transversale, contravântuiri longitudinale şi
contravântuiri verticale.
Şirurile de stâlpi sunt prevăzute cu contravântuiri (portaluri) două pe
fiecare şir de stâlpi.
Grinda de rulare este grindă continuă pe 5 deschideri cu secţiune
constantă în lungul ei. Pentru preluarea sarcinilor orizontale transversale s-a
proiectat grinda de frânare constituită din talpa superioară a grinzii de rulare,
podina pasarelei de circulaţie şi grinda secundară. Rezemarea ei pe consola
stâlpilor se face pe plăcuţe metalice de centrare a reacţiunii.
Înădirile grinzii de rulare se fac în secţiunile cu moment încovoietor mic
(secţiunea la 0,2l de reazem). Înădirea se face cu şuruburi de înaltă rezistenţă din
grupa 8.8.
Etapele de execuţie a halei sunt următoarele:
-Nivelarea terenului pe care se amplasează hala.
-Trasarea fundaţiilor şi săparea lor la dimensiunile din proiect. Având în vedere
că adâncimea fundaţiilor este de 2,20 m, săpăturile se execută cu sprijiniri.
-Turnarea fundaţiilor până la nivelul inferior al buloanelor de ancoraj.
4
-Aşezarea buloanelor de ancoraj la poziţia din proiect şi fixarea lor cu şablonul
astfel ca să nu se deplaseze în timpul turnării betonului.
-Turnarea fundaţiilor până la cota finală.
-Transportul stâlpilor care s-au confecţionat în uzină. Dacă lungimea lor nu
permite transportul, odată el se aduce pe tronsoane şi se asamblează la faţa
locului.
-Verificarea cotei superioare a tuturor fundaţiilor şi rectificarea eventualelor
diferenţe de nivel.
-Montarea stâlpilor cu o macara corespunzătoare în poziţie perfect verticală.
Verificarea verticalităţii se face pe două direcţii ortogonale (longitudinal şi
transversal halei).
-Transportul, asamblarea şi montarea fermelor cu macaraua prin retragere.
-Montarea panelor şi contravântuirilor acoperişului cu macaraua prin retragere
transversal halei. Având în vedere că grinzile de rulare sunt simplu rezemate,
odată cu panele se montează şi grinda de rulare.
-Confecţiile metalice executate în uzină, vin vopsite cu grund. După asamblare,
se reface vopseaua cu grund în zonele unde s-a deteriorat (zonele cu noduri). Se
vopseşte apoi toată structura cu vopsea de ulei.
-Montarea învelitorii şi a închiderilor laterale din panouri izolatoare. Odată cu
învelitoarea se montează şi luminatoarele în planul învelitorii din panouri de
fibre de sticlă.
-Se execută pardoseala din beton slab armat turnat pe o fundaţie din balast de 20
cm grosime.
-Se montează podul rulant.
-Se execută instalaţiile (electrice, încălzire, etc) în paralel cu montarea
tâmplăriei şi geamurilor.
5
1.STABILIREA DIMENSIUNILOR GEOMETRICE ALE
ELEMENTELOR STRUCTURII DE REZISTENŢĂ
1.1.Ferma
( )m L h 30 , 3 30 , 4
9
1
7
1
− ·
,
_

¸
¸
÷ ·
Se alege h = 3,30 m
Se ia panta acoperişului 10 %.
Rezultă h
r
= 1,80 m
Se alege lungimea unui panou
m 50 , 2 · λ
.
Bara α sin α cos α l(cm)
0-1;1-3 5°42'38" 0,0995 0,995 251
3-5;5-6 5°42'38" 0,0995 0,995 251
6-7;7-8 5°42'38" 0,0995 0,995 251
2-4 0 500
4-8 0 500
8-8 0 500
0-2 35°45'14" 0,584 0,811 308
2-3;3-4 42°36'51" 0,677 0,736 340
4-6;6-8 48°14'23" 0,746 0,666 375
8-9 52°51'12" 0,797 0,604 414
1-2 90° 205
4-5 90° 255
7-8 305
6
1.2.Stâlpii
Deoarece prin partea superioară a stâlpilor trebuie realizat un gol de
trecere pentru personalul de exploatare şi întreţinere a podurilor rulante cu
lăţimea de minm 400 mm, se alege:
a b
mm b
i
s
+ ·
·
800
800
Se ia a = 500 mm
Rezultă
mm b
i
1300 ·
mm
b
e
mm
b b
e
i
s i
650
2
250
2 2
2
1
· ·
· − ·
mm h 600
1
·
(înălţimea bazei stâlpului)
mm h 7500
2
·
(înălţimea liberă sub pod)
mm h 1100
3
·
(înălţimea ansamblului grindă de rulare, element de rezemare şi şina
de rulare) – se apreciază
7
mm h 800
4
·
mm h 1800
5
·
(distanţa minimă între partea inferioară a fermei şi partea superioară
a podului)
mm h 1800
6
·
(înălţimea fermei pe reazem)
mm h 500
7
·
(înălţimea nodului de capăt al fermei)
Rezultă:
mm h h H
i
8100 600 7500
2 1
· + · + ·
Se alege: H
i
= 8500 mm
mm H
h h h h h H
s
s
5000
500 1800 1800 800 1100
7 6 5 4 3
·
− + + + · − + + + ·
8
2.STABILIREA ÎNCĂRCĂRILOR
2.1.Încărcări din greutatea proprie a învelitorii
Învelitoarea se execută din panouri de acoperiş KS1000RW cu grosimea
de 100 mm.
2
/ 34 , 12 m daN g
i
·
2.2.Încărcarea din greutatea proprie a panelor
2
/ 21 m daN g
p
·
2.3.Încărcarea din greutatea proprie a fermelor
2
/ 19 m daN g
f
·
2.4.Încărcarea din greutatea proprie a contravântuirilor
2
/ 5 m daN g
cv
·
2.5.Încărcarea din zăpadă (cod indicator CR 11.3.2005)
Valoarea caracteristică a încărcării cu zăpadă este:
k t e i k
s c c s
, 0
⋅ ⋅ ⋅ · µ
8 , 0 ·
e
c
- cu expunere completă
0 , 1 ·
t
c
- termoizolaţie uzuală
µ
- coeficient de formă
µ1
0,5 µ1
µ2
?
9

71 , 5
8 , 0
1

·
α
µ
95 , 0
30
71 , 5
8 , 0 8 , 0
30
8 , 0 8 , 0
2
· + · + ·
α
µ
2
, 0
/ 200 m daN s
k
·
Pentru varianta I
2
/ 128 200 8 , 0 8 , 0 m daN x x s
k
· ·
Pentru varianta II
2
/ 152 200 8 , 0 95 , 0 m daN x x s
k
· ·
2.6.Încărcarea dată de presiunea vântului (NP-082-04)
p e ref
c z c q z w ⋅ ⋅ · ) ( ) (
2
/ 5 , 0 m kN q
ref
·
- presiunea de referinţă în zona Craiova
) ( ) ( ) ( z c z c z c
r g e
⋅ ·
- factorul de expunere la înălţimea z deasupra terenului)
( ) [ ] z I g z c
g
2 1 ) ( + ·
- factorul de rafală
5 , 3 · g
- factorul de vârf NP-082-04, pct.10
( )
0
ln 5 , 2
z
z
z I
β
·
- intensitatea turbulenţei NP-082-04, pct.9
65 , 2 · β
- câmp deschis NP-082-04, tabelul 4
05 , 0
0
· z
- lungimea rugozităţii NP-082-04, tabelul 1
m z 5 , 8
1
·
- la nivelul grinzii de rulare
m z
z
9 , 13 ·
- la nivelul acoperişului
( ) 258 , 0
05 , 0
5 , 8
ln 5 , 2
65 , 2
1
· · z I
( ) 235 , 0
05 , 0
9 , 13
ln 5 , 2
65 , 2
2
· · z I
806 , 2 258 , 0 2 5 , 3 1 ) (
1
· + · x x z c
g
10
( ) 645 , 2 235 , 0 2 5 , 3 1 ) (
2
· + · x x z c
g
( ) ( )
2
0
0
2
ln

,
_

¸
¸
·
z
z
z k z c
r r
- factorul de rugozitate
19 , 0 ·
r
k
- câmp deschis NP-082-04, tabelul 2
( ) 952 , 0
05 , 0
5 , 8
ln 19 , 0
2
2
1
·
,
_

¸
¸
· z c
r
( ) 143 , 1
05 , 0
9 , 13
ln 19 , 0
2
2
2
·
,
_

¸
¸
· z c
r
( ) 67 , 2 952 , 0 806 , 2
1
· · x z c
e
( ) 02 , 3 143 , 1 645 , 2
2
· · x z c
e
8 , 0 ·
p
c
- presiune – faţă expusă vântului
3 , 0 − ·
p
c
- secţiune – faţă opusă
Rezultă
( )
2
1
/ 05 , 1 8 , 0 67 , 2 5 , 0 m kN x x z w · ·
( )
2
2
/ 20 , 1 8 , 0 02 , 3 5 , 0 m kN x x z w · ·
( ) ( )
2
1
'
/ 40 , 0 3 , 0 67 , 2 5 , 0 m kN x x z w − · − ·
( ) ( )
2
2
'
/ 45 , 0 3 , 0 99 , 2 5 , 0 m kN x x z w − · − ·
3.CALCULUL PANEI
Se adoptă pane continue pe 5 deschideri. În planul acoperişului, panele se
consideră simplu rezemate iar pentru reducerea deschiderii, panele se leagă cu
tiranţi care împart deschiderea în trei părţi egale.
3.1.Determinarea încărcărilor
11
Încărcarea pemanentă a panei
2
/ 34 , 33 21 34 , 12 m daN g g g
p i
· + · + ·
2
/ 35 , 83 5 , 2 34 , 33 m daN g g
p
· ⋅ · ⋅ · λ
Încărcarea temporară din zăpadă
m daN s q
k z
/ 380 5 , 2 152 · ⋅ · ⋅ · λ
m daN q q q
z p
/ 5 , 682 380 50 , 1 35 , 83 35 , 1 05 , 1 35 , 1 · ⋅ + ⋅ · + ·
m daN q q
n
/ 680 995 , 0 5 , 682 cos · ⋅ · ⋅ · α
m daN q q
t
/ 68 0995 , 0 5 , 682 sin · ⋅ · ⋅ · α
3.2.Determinarea eforturilor
y
y
q
n
q
t
q
x
x
α
12
kNm
l q
M M
kNm
l q
M
n
xcc xr
n
XCM
42 , 34
16
07 , 50
11
9 8 , 6
11
2
2 2
·

· ·
·
×
·

·
În planul acoperişului, prin introducerea tiranţilor, deschiderea este de
3,00m. Deoarece tiranţii nu constituie reazeme fixe se sporeşte deschiderea cu
30 %, astfel că deschiderea este de 1,30 x 3,00 = 3,9 m.
kNm
l q
M
t
y
29 , 1
8
9 , 3 68 , 0
8
2 2
·
×
·

·
3.3.Dimensionarea panei
Pana se dimensionează la eforturile xcc
M
şi y
M
, iar pentru deschiderile
marginale se consolidează.
Se vor folosi pane din profile laminate I la care raportul
( )
3
199
2100 1 , 1
12900 9 344200
1 , 1
9
cm
R
kM M
W
W
W
k
y x
xnec
y
x
·
×
× +
·

+
·
≅ ·
13
Se alege profil I 20 cu următoarele caracteristici geometrice:
3
4
3
4
26
117
214
2140
cm W
cm I
cm W
cm I
y
y
x
x
·
·
·
·
3.4.Verificarea panei
a)În câmpurile centrale şi pe reazeme
R cm daN
W
M
W
M
y
y
x
x
1 , 1 / 2105
26
12900
214
344200
2
〈 · + · + · σ
Verificarea săgeţii
( )
a y x r
y
x
n
x
f cm f f f
cm f
cm
x x
x
I E
l q
f
〈 · + · + ·
·
× ×
×
⋅ ·
· ⋅ ·


⋅ ·
4 , 3 83 , 0 3 , 3
83 , 0
117 10 1 , 2
390 68 , 1
384
5
3 , 3
2140 10 1 , 2
900 8 , 6
00316 , 0 00316 , 0
2 2 2 2
6
4
6
4 4
b)În câmpurile marginale
Se întăreşte pana cu două profile laminate U 14, sudate de inima profilului
I 20.
14
( )
( ) ( )
3
4 2
3
4
2 , 64
375 , 6
7 , 409
7 , 409 025 , 2 4 , 20 2 7 , 62 2 117
335
10
3350
3350 605 2 2140
cm W
cm I
cm W
cm I
y
y
x
x
· ·
· × × + × + ·
· ·
· × + ·
Verificarea de rezistenţă
R cm daN 1 , 1 / 1696
2 , 64
12900
335
500700
2
〈 · + · σ
Verificarea săgeţii
( ) cm f cm f
cm f
cm f
a r
y
x
50 , 4 11 , 4 24 , 0 1 , 4
24 , 0
7 , 409 10 1 , 2
390 68 , 0
384
5
1 , 4
3350 10 1 , 2
900 8 , 6
00644 , 0
2 2
6
4
6
4
· 〈 · + ·
·
× ×
×
⋅ ·
·
× ×
×
⋅ ·
15
4.CALCULUL PANEI
4.1.Stabilirea încărcărilor
Încărcarea permanentă este:
2
/ 34 , 57 5 19 21 34 , 12 m daN g · + + + ·
m daN x t g q
p
/ 516 9 34 , 57 · · ⋅ ·
Încărcarea din zăpadă
2
/ 128 m daN g
z
·
m daN x x q q q
m daN x q
z p
z
/ 2420 5 , 1 1152 516 35 , 1 5 , 1 35 , 1
/ 1152 9 128
· + · + ·
· ·
daN x P P P
daN
x
P P
daN
x
V V
6050 5 , 2 2420 ...
3025
2
5 , 2 2420
36300
2
30 2420
' 1 3 1
' 0 0
' 0 0
· · · · ·
· · ·
· · ·
16
4.2.Calculul eforturilor în bare
4.2.1.Nodul 0
daN N
daN N
N N
N N
N N
Y
N N
N N N
N N
X
40775
50030
0 ) 815 , 0 ( 0995 , 0 584 , 0 33275
0 0995 , 0 584 , 0 33275
0 sin sin 3025 36300
0
815 , 0
995 , 0
811 , 0
cos
cos
0 cos cos
0
01
02
02 02
01 02
01 01 02 02
02 01
02
01
02
02 01
02 02 01 01
− ·
·
· − + −
· + −
· + − −
·
− ·
− · − ·
· +
·


α α
α
α
α α
4.2.2.Nodul 1
daN N
Y
daN N
N N
X
6050
0
40775
0
12
13
01 13
− ·
·
− ·
·
·


17
4.2.3.Secţiunea a-a
( )
daN N
x N x
Y
daN N
N x
M
34221
0 677 , 0 0995 , 0 ) 40775 ( 6050 3025 36300
0
65760
0 3 , 2 5 , 2 6050 5 3025 36300
0
23
23
24
24
3
− ·
· + − + − −
·
·
· × − − × −
·


4.2.4.Secţiunea b-b
( )
( ) [ ]
daN N
x N x x
Y
daN N
x x N
M
19742
0 667 , 0 0995 , 0 80475 6050 2 33275
0
80475
0 995 , 0 55 , 2 0 , 5 5 , 2 6050 5 , 7 33275
0
34
34
35
35
4
·
· − − + −
·
− ·
· + + − ×
·


4.2.5.Nodul 5
daN N
Y
daN N
N N
X
6050
0
80475
0
45
56
56 35
− ·
·
− ·
·
·


4.2.6.Secţiunea c-c
18
( )
( )
daN N
x N x x
Y
daN N
N x
M
9541
0 746 , 0 0995 , 0 80475 6050 3 33275
0
86248
0 80 , 2 5 , 7 0 , 5 5 , 2 6050 10 33275
0
46
46
48
48
6
− ·
· + − + −
·
·
· × − + + −
·


4.2.7.Secţiunea d-d
( )
( ) [ ]
daN N
x N x x
Y
daN N
x x N
M
532
0 746 , 0 0995 , 0 87219 6050 4 33275
0
87219
0 995 , 0 05 , 3 0 , 10 5 , 7 0 , 5 5 , 2 6050 5 , 12 33275
0
68
68
67
67
8
·
· − − + −
·
− ·
· + + + + − ×
·


4.2.8.Nodul 7
daN N
Y
daN N
N N
X
6050
0
87219
0
78
79
67 79
− ·
·
− ·
·
·


4.2.9.Secţiunea e-e
19
( )
( )
daN N
x N x x
Y
daN N
N x
M
7093
0 797 , 0 0995 , 0 87219 6050 5 33275
0
82500
0 30 , 3 5 , 12 0 , 10 5 , 7 0 , 5 5 , 2 6050 15 33275
0
89
89
' 88
' 88
9
·
· − − + −
·
·
· × − + + + + −
·


Bara
Efortul (daN) Lungimea de flambaj
+ - Lfx (cm) Lfy (cm)
0-1; 1-3 40.775 251 251
3-5; 5-6 80.475 251 251
6-7; 7-9 87.219 251 251
2-4 65.760 500 500
4-8 86.248 500 500
8-8' 82.500 500 500
0-2 50.030 308 308
2-3 34.221 272 340
3-4 19.742 272 340
4-6 9.541 300 375
6-8 532 300 375
8-9 7.093 331 414
1-2 6.050 164 205
4-5 6.050 204 255
7-8 6.050 244 305
4.3.Dimensionarea barelor
4.3.1.Barele întinse
a)Talpa inferioară
Talpa inferioară va avea aceeaşi secţiune pe toată lungimea şi se va
dimensiona la efortul maxim.
R
N
A
daN N
nec

·
·
α
86248
max

37 / 2100
2
OL cm daN R − ·
1 · α
- prinderea la noduri se face cu sudură
20
2
07 , 41
2100
86248
cm
R
N
A
nec
· ·

·
α
Se alege o bară cu secţiunea formată din două corniere cu aripi inegale.
se aleg 2L 100x100x8
Se alege grosimea guseului
mm t
g
15 ·
(efortul maxim în diagonală este
mai mare de 475 kN). Se aleg corniere cu aripi inegale 150 x 90 x 10.
nec ef
A cm x A > · ·
2
4 , 46 2 , 23 2
Verificarea rigidităţii tălpii inferioare:
cm i
cm i
cm x t e c
c
i i
l
y
y
g y
y y
fy
5 , 7
4
5 , 11
8 , 4
8 , 4
5 , 11 5 , 1 0 , 5 2 2
4
3000
2
2
1
1
2
2
1
· + ·
·
· + · + ·
+ ·
·
400 400
5 , 7
3000
· · · · ·
a
y
fy
y
i
l
λ λ
b)Diagonala 0-2
2
84 , 23
2100
50030
50030
cm A
daN N
nec
· ·
·
Se alege o bară formată din 2L 80x80x8.
nec ef
A cm A > · × ·
2
6 , 24 30 , 12 2
c)Diagonala 3-4
21
2
4 , 9
2100
19742
19742
cm A
daN N
nec
· ·
·
Se alege o bară formată din 2L 50x50x5.
nec ef
A cm A > · × ·
2
6 , 9 80 , 4 2
d)Diagonala 6-8 şi 8-9
daN N
daN N
7093
532
9 8
8 6
·
·


Eforturile fiind mici, dimensionarea barelor se face din condiţii
constructive – profilul minim admis: L 50x50x5.
4.3.2.Bare comprimate
a)Talpa superioară
Se foloseşte aceeaşi secţiune pe toată lungimea tălpii superioare şi se va
dimensiona la efortul maxim
daN N 87219 − ·
. Forma aleasă pentru secţiunea
barei este 2 corniere cu aripi egale.
cm l l
K
K
fy fx
y
x
251
8 , 1
6 , 4
· ·
·
·
25 , 52
87219
2100 8 , 1
251
53 , 83
87219
2100 6 , 4
251
·
×
· ·
·
×
· ·
N
R K
l
N
R K
l
y
fy y
x
fx x
ξ
ξ

Rezultă
22
690 , 0 ·
x
ϕ
(curba C)
887 , 0 ·
y
ϕ
(curba B)
690 , 0
min
· ·
x
ϕ ϕ
2
min
19 , 60
2100 690 , 0
87219
cm
R
N
A
nec
·
×
· ·
ϕ
Se alege o bară formată din 2L 130x130x12
2
0 , 60 0 , 30 2 cm A
ef
· × ·
R cm daN
cm i
cm i
ef
x a x
y
x
< ·
×
·
· ⇒ < · · ·
· + ·
·
2
max
2
2
/ 1983
60 733 , 0
87219
733 , 0 2 , 63
97 , 3
251
92 , 5
4
78 , 8
97 , 3
97 , 3
σ
ϕ λ λ λ
b)Diagonala 2-3
cm l
cm l
daN N
fy
fx
340
272
34221
·
·
− ·
8 , 1
6 , 4
·
·
y
x
K
K
00 , 113
34221
2100 8 , 1
340
51 , 144
34221
2100 6 , 4
272
· · ·
·
×
· ·
x
N
R K
l
N
R K
l
y
fy y
x
fx x
ξ
ξ
Rezultă
491 , 0 ·
x
ϕ
(curba C)
625 , 0 ·
y
ϕ
(curba B)
2
min
19 , 33
2100 491 , 0
34221
cm
R
N
A
nec
·
×
· ·
ϕ
Se alege o bară formată din 2L 100x100x8
2
8 , 18 4 , 1 2 cm A
ef
· × ·
23
150 9 , 88
06 , 3
272
06 , 3
· < · ·
·
a x
x
cm i
λ λ
561 , 0 · ⇒
x
ϕ
(curba C)
R cm daN
ef
〈 ·
×
·
2
/ 1968
0 , 31 561 , 0
34221
σ
c)Bara 4-6
cm l
cm l
daN N
fy
fx
375
300
9541
·
·
− ·
269 , 0 86 , 301
9541
2100 6 , 4
300 · ⇒ ·
×
· ·
x
x
fx x
N
R K
l ϕ ξ
2
min
9 , 16
2100 269 , 0
9541
cm
R
N
A
nec
·
×
· ·
ϕ
Se alege o bară formată din 2L 80x80x6.
2
6 , 9 8 , 9 2 cm A
ef
· × ·
R cm daN
cm i
a
x
〈 ·
×
·
· ⇒
· < · ·
·
2
/ 1332
7 , 18 383 , 0
9541
383 , 0
150 123
44 , 2
300
44 , 2
σ
ϕ
λ λ
d)Montantul 1-2
cm l
cm l
daN N
fy
fx
205
164
6050
·
·
− ·
Efortul fiind mic, se alege o bară formată din 2L 50 x 50 x 5, profilul
minim admis.
2
6 , 9 80 , 4 2 cm A
ef
· × ·
24
R cm daN
cm i
a
x
〈 ·
×
·
· ⇒
· < · ·
·
2
/ 1404
6 , 9 449 , 0
6050
449 , 0
150 6 , 108
51 , 1
164
51 , 1
σ
ϕ
λ λ
e)Montantul 4-5
cm l
cm l
daN N
fy
fx
255
204
6050
·
·
− ·
Se alege o bară formată din 2L 50 x 50 x 5.
2
6 , 9 80 , 4 2 cm A
ef
· × ·
R cm daN
cm i
a
x
〈 ·
×
·
· ⇒
· < · ·
·
2
/ 1876
6 , 9 336 , 0
6050
336 , 0
150 135
51 , 1
204
51 , 1
σ
ϕ
λ λ
f)Montantul 7-8
cm l
cm l
daN N
fy
fx
305
244
6050
·
·
− ·
Bara se dimensionează din condiţia de rigiditate
150 · <
a x
λ λ
.
cm
l
i
i
l
a
fx
x
a
x
fx
x
63 , 1
150
244
· · ·
≤ ·
λ
λ λ
Se alege o bară formată din 2L 60 x 60 x 5 cu
cm i
x
82 , 1 ·
.
Bara
Efortul (daN)
Talpa superioară ┐┌ 130 x 130 x 12
25
Talpa inferioară ┘└ 150 x 90 x 10
0-2 ┐┌ 80 x 80 x 8
2-3 ┐┌ 100 x 100 x 8
3-4 ┐┌ 50 x 50 x5
4-6 ┐┌ 80 x 80 x 6
6-8 ┐┌ 50 x 50 x 5
8-9 ┐┌ 50 x 50 x 5
1-2 ┐┌ 50 x 50 x 5
4-5 ┐┌ 50 x 50 x 5
7-8 ┐┌ 60 x 60 x 5
4.4.Calculul prinderii barelor la noduri
l1
l2
e
2
e
1
b
a
1
a
2
mm a
t t a
t t t a
t t t a
g c
g c g
g c c
3
) , min(
) ( 7 , 0
) ( 85 , 0
2
1
1


¹
'
¹
> ≤
〈 ≤
26
a l
b l
a l
mm l
a l l
R b a
e N
R a
N
l
a l l
R b a
e N
R a
N
l
b
e
N N
b
e
N N
c
s
f
s
f
c
c
s
f
s
f
c
60
15
40
2
2 2
2
2 2
2 2 2
2
1
2
2
1 1 1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
+ ·
⋅ ⋅ ⋅

·
⋅ ⋅
·
+ ·
⋅ ⋅ ⋅

·
⋅ ⋅
·
·
·
4.4.1.Diagonala 0-2
mm x a
mm a
cm e
cm e
cm b
L
daN N
6 , 5 8 7 , 0
8 , 6 8 85 , 0
83 , 5
17 , 2
8
8 80 80 2
50030
2
1
2
1
· ≤
· × ≤
·
·
·
× ×
·
Se aleg
mm a 0 , 6
1
·
şi
mm a 0 , 4
2
·
.
cm x l
cm l
c
4 , 21 6 , 0 2 2 , 20
2 , 20
1500 8 6 , 0 2
83 , 5 50030
1
1
· + ·
·
× × ×
×
·
cm x l
cm l
c
1 , 12 4 , 0 2 3 , 11
3 , 11
1500 8 4 , 0 2
17 , 2 50030
2
2
· + ·
·
× × ×
×
·
4.4.2.Diagonala 2-3
27
mm x a
mm a
cm e
cm e
cm b
L
daN N
6 , 5 8 7 , 0
8 , 6 8 85 , 0
26 , 7
74 , 2
10
8 100 100 2
34221
2
1
2
1
· ≤
· × ≤
·
·
·
× ×
·
Se aleg
mm a 0 , 6
1
·
şi
mm a 0 , 3
2
·
.
cm x l
cm l
c
15 6 , 0 2 8 , 13
8 , 13
1500 10 6 , 0 2
26 , 7 34221
1
1
· + ·
·
× × ×
×
·
cm x l
cm l
c
11 3 , 0 2 4 , 10
4 , 10
1500 10 3 , 0 2
74 , 2 34221
2
2
· + ·
·
× × ×
×
·
4.4.3.Diagonala 3-4
mm x a
mm a
cm e
cm e
cm b
L
daN N
5 , 3 5 7 , 0
25 , 4 5 85 , 0
60 , 3
40 , 1
5
5 50 50 2
19742
2
1
2
1
· ≤
· × ≤
·
·
·
× ×
·
Se aleg
mm a 0 , 4
1
·
şi
mm a 0 , 3
2
·
.
cm x l
cm l
c
6 , 12 4 , 0 2 8 , 11
8 , 11
1500 5 4 , 0 2
6 , 3 19742
1
1
· + ·
·
× × ×
×
·
cm x l
cm l
c
8 , 6 3 , 0 2 2 , 6
2 , 6
1500 5 3 , 0 2
4 , 1 19742
2
2
· + ·
·
× × ×
×
·
4.4.4.Diagonala 4-6
28
mm x a
mm a
cm e
cm e
cm b
L
daN N
5 , 3 5 7 , 0
25 , 4 5 85 , 0
60 , 3
40 , 1
5
5 50 50 2
9541
2
1
2
1
· ≤
· × ≤
·
·
·
× ×
·
Se aleg
mm a 0 , 4
1
·
şi
mm a 0 , 3
2
·
.
cm x l
cm l
c
5 , 6 4 , 0 2 7 , 5
7 , 5
1500 5 4 , 0 2
6 , 3 9541
1
1
· + ·
·
× × ×
×
·
cm x l
cm l
c
6 , 3 3 , 0 2 0 , 3
0 , 3
1500 5 3 , 0 2
4 , 1 9541
2
2
· + ·
·
× × ×
×
·
Se ia
cm l 5
2
·
(minim b).
Celelalte bare: diagonala 8-9 şi montanţii 1-2, 4-5, 7-8 au aceeaşi secţiune
(2L 50 x 50 x 5) şi eforturi mici. Cordoanele de sudură se dimensionează din
condiţii constructive:
cm l
mm a
cm l
mm a
5
3
6
4
2
2
1
1
·
·
·
·
4.5.Înădirea barelor
Ferma se execută în atelier din două tronsoane, asamblarea lor făcându-se
pe şantier. Înădirile se fac în nodul 9 şi în mijlocul barei 8-8'.
4.5.1.Înădirea în nodul 9
Se face cu eclise din L 130 x 130 x 16 din care se taie 28 mm.
29
mm a
mm x a
A cm x x x x A
cm x A
e
8
4 , 8 12 7 , 0
7 , 60 6 , 1 8 , 2 2 2 3 , 39 2
60 30 2
2
2
· ⇒
· ≤
> · − ·
· ·
cm x l
cm
R a
N
l
daN N
s
s
f
c
s
8 , 19 8 , 0 2 2 , 18
2 , 18
1500 8 , 0 4
87219
4
87219
1
· + ·
·
⋅ ⋅
·
⋅ ⋅
·
·
Se alege
cm l
s
20 ·
4.5.2.Înădirea barei 8-8'
2
4 , 46 2 , 23 2
10 90 150 2
82500
cm x A
x x L
daN N
· ·
·
30
Eclisele din cornier se fac din corniere cu aripi inegale 100 x 75 x 11.
2
4 , 36 2 , 18 2 cm x A · ·
Aria ecliselor este:
mm x a
A cm x x A
e
7 1 7 , 0
4 , 38 1 12 2 , 18 2
2
· ·
> · + ·
cm x x l
cm
x x R a
N
l
s
s
f
2 , 11 7 , 0 2 8 , 9
8 , 9
1500 7 , 0 8
82500
8
· ·
· ·
⋅ ⋅
·
Se alege
cm l
s
15 ·
.
5.CALCULUL GRINZII DE RULARE
5.1.Elemente geometrice, încărcări
Hala este echipată cu un pod rulant cu capacitatea de ridicare 320/80kN,
cu două cârlige şi regim mediu de funcţionare.
Schema statică a grinzilor de rulare este grindă continuă pe 5 deschideri.
31
Conform STAS 800-68

kN P
kN G
kN G
kN P
p
c
120
449
91
310
min
max
·
·
·
·
32
Încărcările orizontale transversale
( ) ( ) kN G Q
n
T
c
3 , 10 91 320
2 20
1
20
1
· +
×
· +

·
Încărcările orizontale longitudinale
kN P L 31 310
10
1
10
1
max
· × · ·
∑ - suma se referă la roţile motoare (una pe pod).
Coeficienţii încărcării sunt:
• Pentru încărcări permanente
1 , 1 ·
g
n
• Pentru încărcări verticale
2 , 1 ·
p
n
• Pentru încărcări orizontale
3 , 1 ·
o
n
Coeficienţii dinamici sunt:
• Pentru sarcini verticale
2 , 1 · ψ
• Pentru sarcini orizontale
3 , 1 · α
kN R n R
kN R n R
n
p
n
p
173 120 2 , 1 2 , 1
446 310 2 , 1 2 , 1
min min
max max
· × × · ·
· × × · ·
ψ
ψ
kN L n L
kN T n T
4 , 52 31 3 , 1 3 , 1
4 , 17 3 , 10 3 , 1 3 , 1
0 max
0 max
· × × · ·
· × × · ·
α
α
5.2.Determinarea eforturilor
Eforturile în secţiunile grinzii de rulare se determină cu ajutorul liniilor de
influenţă.
875 875 5300
33
34
35
Poziţia 4 I pentru detrminarea momentului încovoietor maxim în
sectorul 4:
( )
( ) kNm x x M
kNm x x M
y
x
3 , 32 9 4 , 17 002 , 0 204 , 0
9 , 826 9 446 002 , 0 204 , 0
cov
max 4
· + ·
· + ·
Poziţia 10 I pentru determinarea momentului încovoietor maxim în
sectorul 10:
( )
( )
( )
( ) kN x T
kN x T
kNm x x M
kNm x x M
dr
x
st
x
y
x
6 , 69 446 063 , 0 093 , 0
7 , 584 446 938 , 0 373 , 0
1 , 19 9 4 , 17 049 , 0 073 , 0
7 , 489 9 446 049 , 0 073 , 0
cov
cov
cov
max 10
· + ·
− · + − ·
− · + − ·
− · + − ·
Poziţia 10 II pentru determinarea forţei tăietoare maxime:
( )
kN x x M
kNm x x M
kNm x T
y
x
x
3 , 14 9 4 , 17 091 , 0
3 , 365 9 446 091 , 0
9 , 669 446 502 , 0 000 , 1
cov 10
cov 10
max 10
− · − ·
− · − ·
− · + − ·
Poziţia10 III pentru determinarea momentului încovoietor şi a forţei
tăietoare când una din roţile podului calcă în secţiunea 10:
kNm T
kNm M
x
r x
9 , 669
3 , 365
cov 10
10
− ·
− ·
Poziţia 10 IV pentru determinarea reacţiunii maxime pe reazemul 10:
kN x V 6 , 721 446 ) 618 , 0 000 , 1 (
max 10
· + ·
Poziţia 10 V pentru determinarea reacţiunii maxime negatică:
kN x V 1 , 69 446 ) 053 , 0 102 , 0 (
max 10
· + − ·
Poziţia 10 VI pentru determinarea momentului în reazemul 10 pentru
poziţia convoiului care dă momentul maxim în secţiunea 4 şi se foloseşte pentru
calculul săgeţii maxime în deschiderea 0-10.
Forţele convoiului se iau fără influenţa coeficientului dinamic.
kN x x M
s
8 , 317 9 2 , 1 : 446 ) 005 , 0 090 , 0 (
10
− · + − ·
Poziţia 12 I pentru determinarea eforturilor ( x x
T M ,
) necesare calculului
înădirii grinzii:
kNm x T
kNm x x M
x
x
6 , 445 446 ) 173 , 0 829 , 0 (
5 , 417 9 446 ) 002 , 0 102 , 0 (
cov 12
max 12
· + ·
· + ·
36
Poziţia 15 I pentru determinarea momentului maxim în secţiunea 15:
kNm x x T
kNm x x M
x
x
9 , 24 9 4 , 17 ) 014 , 0 173 , 0 (
2 , 638 9 446 ) 014 , 0 173 , 0 (
cov 15
max 15
· − ·
· − ·
Poziţia 15 II pentru determinarea momentului minim în secţiunea 15:
kN x x M
x
7 , 192 9 446 ) 029 , 0 019 , 0 (
min 15
− · + − ·
Poziţia 20 I pentru determinarea momentului maxim pe reazemul 20.
kNm x T
kNm x x M
x
x
8 , 455 446 ) 838 , 0 184 , 0 (
4 , 401 9 446 ) 063 , 0 037 , 0 (
cov 20
max 20
− · + − ·
− · + − ·
Poziţia 20 II pentru determinarea forţei tăietoare maxime în reazemul 10
şi momentul corespunzător.
kNm x x M
kNm x T
x
x
0 , 281 9 446 070 , 0
7 , 625 446 ) 403 , 0 000 , 1 (
cov 20
max 20
− · − ·
− · + − ·
Poziţia 25 I pentru determinarea momentului maxim în secţiunea 25.
kN x x M
x
2 , 634 9 446 ) 013 , 0 171 , 0 (
max 25
· − ·
Pentru a ţine seama de eforturile din greutatea proprie se multiplică
eforturile din încărcările podului rulant cu coeficienţii:
03 , 1
04 , 1
·
·
T
M
ξ
ξ
Secţiunea
Poziţia
convoiului
Solicitarea
Valoarea solicitării produsă de
max
nP
max
P nψ
max
P nψ ξ
T n ⋅ ⋅ α
4 4 I
max x
M +826,90 +860,00
37
cov y
M
±32,30
10
10 I
max x
M
-489,70 -509,30
cov y
M
±19,10
cov x
T
-584,70 -602,20
10 II
max x
T
-669,90 -690,00
cov 10 x
M
-365,30 -379,90
cov 10 y
M
±14,30
10 III
r x
M
10
-365,30 -379,90
cov 10 x
T
-669,90 -690,00
10 IV
max 10
V
+721,60 +743,20
10 V
min 10
V
-69,10 -71,20
10 VI
s x
M
10
-317,80 -330,50
12 12 I
max 12 x
M
+417,50 +434,20
cov 12 x
T
+445,60 +460,00
15
15 I
max 15 x
M
+638,20 +663,40
cov 15 y
M
±24,90
15 I
max 15 x
M
+531,80 +553,10
15 II
min 15 x
M
-160,60 -167,00
20
20 I
max 20 x
M
-401,40 -417,50
cov 20 x
T
-455,80 -469,50
20 II
max 20 x
T
-625,70 -644,50
cov 20 y
M
-281,00 -292,20
25 25 I
max 25 x
M
+634,20 +659,60
Se dimensionează grinda la efortul maxim. Momentul încovoietor maxim
este în deschiderea 0-10.
După alegerea secţiunii grinzii se vor face verificări:
-verificări de rezistenţă în deschiderea marginală şi pe reazemul 10;
-verificarea săgeţii în deschiderea marginală unde este cea mai mare săgeată;
-verificarea la oboseală în câmpul 10-20 unde s-au calculat eforturile maxim şi
minim;
-calculul înădirii pentru creerea continuităţii în secţiunile unde eforturile sunt
mici (la 0,20l de reazem).
5.3.Dimensionarea grinzii de rulare
38
Momentul maxim este M
4
.
kNm M 860
max
·
3 max
4095
2100
8600000
cm
R
M
W
nec
· · ·
În afara încărcărilor verticale grinda este supusă şi la sarcini orizontale.
Pentru a se ţine seama de aceste sarcini se măreşte nec
W
cu 30 %.
3
5324 4095 3 , 1 cm x W
nec
· ·
Se alege
cm
t
W
h
mm t
i
nec
op
i
90 , 83
1
5324
15 , 1 15 , 1
10
· · ·
·
Se alege
cm h
i
85 ·
.
85
0 , 1
85
· ·
i
i
t
h
(se înscrie în limite)
150 70 − ·
i
i
t
h
175093 51177 226270
51177
12
85 0 , 1
226270 5324
2
85
2
4
3
4
· − ·
· ·
· · ≅
t
i
nec x
I
cm
x
I
cm W
h
I
39
t t t t
A A
h
A I 50 , 3612
2
85
2
2
2
2 2
·
,
_

¸
¸
·
,
_

¸
¸
·
2
5 , 48
5 , 3612
175093
5 , 3612
cm
I
A
t
t
· · ·
Se foloseşte şină de rulare KP 70 cu h = 120mm.
( ) mm b 280 20 70 2 120 · + × + ≥
cm t 73 , 1
28
5 , 48
· ·
Se alege t = 18 mm.
Grinda secundară se execută din profil laminat I 22 cu:
2
4
3
4
6 , 39
162
278
3060
cm A
cm I
cm W
cm I
y
x
x
·
·
·
·
b = 98 mm (lăţimea tălpii).
40
Grinda de frânare se compune din grinda secundară, podina, talpa
superioară a grinzii de rulare şi o zonă din inimă cu o lungime egală cu 15t
i
,
adică 180 mm. Poziţia axei grinzii de frânare:
( )
4 2 2
3
2
3
2
3
4 2
3
354659 8 , 47 0 , 1 15 8 , 47 28 8 , 1
12
28 8 , 1
2 , 11 100 8 , 0
12
100 8 , 0
2 , 56 6 , 39 162
5441
3 , 44
241040
241040 4 , 43 8 , 1 28 2
12
85 1
8 , 47
1 15 8 , 1 28 8 , 0 100 6 , 39
59 100 8 , 0 104 6 , 39
cm x x x x
x
x x
x
x I
cm W
cm I
cm
x x x
x x x
x
y
x
x
g
· + +
+ + + + + ·
· ·
· × × × +
×
·
·
+ + +
+
·
5.4.Verificarea în secţiunea 4
kNm M
kNm x e L M
kN L
kNm M
y
L
xR
3 , 32
5 , 29 563 , 0 4 , 52
4 , 52
860
t ·
· · ⋅ ·
·
·
Pentru punctul 1:
41
R cm daN
cm daN
x W
M
A
L
cm daN x x
I
M
cm daN
L T R
y
L
t
L
y
y
T
R
< · + + ·
· + · + ·
· · ·
· ·
2
1 1 1 1
2
1
2
1 1
2
1
/ 1794
/ 158
5441
295000
28 8 , 1
5240
/ 56 8 , 61
354659
323000
/ 1580
5441
8600000
σ σ σ σ
σ
σ
σ
Pentru punctul 3:
2
3 3
/ 56 2 , 61
354659
323000
cm daN x x
I
M
y
y
T
· · · σ
Grinda secundară
Momentul maxim în deschiderea marginală este în secţiunea 4:
n p
g g g q + + ·
g = 31,1 daN/m - greutate proprie a grinzii secundare
m daN x x x x g
p
/ 48 5 , 1
2
1
008 , 0 100 100 8 , 10 · ·
- greutatea podinii sporită cu 50%
pentru rigidizări, prinderi, etc
g
n
=
m daN x m daN / 100
2
1
/ 200
2
·
- greutate utilă
42
( ) ( )
R cm daN
cm daN
cm W
kNm M
m daN q
q
x
< · + ·
· ·
·
·
· × + + ·
2
3
2
3
04
/ 862 806 56
/ 806
278
224000
278
4 , 22
/ 230 100 4 , 1 8 , 31 48 1 , 1
σ
σ
Verificarea săgeţii grinzii secundare:
a gs
a
gs
f f
cm
l
f
cm f
<
· · ·
·
× ×
×
⋅ ·
5 , 3
250
900
250
05 , 3
3060 10 1 , 2
900 3 , 2
384
5
6
4
5.5.Verificarea grinzii de rulare în secţiunea 10
Pentru punctele 1 şi 3 nu sunt necesare verificări deoarece eforturile sunt
mai mici decât în sectorul 4. Se verifică punctul 2:
kN T
kNm M
kN L
kNm M
kNm M
y
kL
xR
2 , 602
1 , 19
5 , 29
4 , 52
3 , 509
− ·
t ·
·
− ·
− ·
R cm daN x
R cm daN
cm daN R cm daN
x A
T
cm daN
cm daN x
cm daN x
ech
f
i
T
L
R
1 , 1 / 1634 708 3 1080 3
/ 1080
/ 1200 / 708
85 1
60220
/ 26 3 , 48
354659
191000
/ 156 5 , 42
241040
295000
4 , 50
5240
/ 898 5 , 42
241040
5093000
2 2 2 2 2
2
2
2
2 2
2
2
2
2
2
2
< · + · + ·
< ·
· < · · ·
· × ·
· + ·
· ·
τ σ σ
σ
τ
σ
σ
σ
Verificarea grinzii în secţiunea 10 când în aceasta calcă o roată a podului
(poz.10 II şi 10 III).
kN T
kNm M
kN L
kNm M
kNm M
y
L
xR
0 , 690
3 , 14
0 , 31
5 , 17
9 , 379
− ·
t ·
·
·
− ·
43
l
i
l
f
i
T
L
R
R cm daN
x z t
R
cm daN R cm daN
x A
T
cm daN
cm daN x
cm daN x
< − · − ·

− ·
· < · · ·
· × ·
· + ·
· ·
2 max
2 2
2
2
2
/ 1368
6 , 32 1
44600
/ 1200 / 812
85 1
69000
/ 20 3 , 48
354659
143000
/ 156 5 , 42
241040
295000
4 , 50
5240
/ 670 5 , 42
241040
3799000
σ
τ
σ
σ
σ
2625 2270
2625 2100 25 , 1 2 , 1
/ 2391 811 3 846 ) 1368 ( 1368 846
25 , 1 3
/ 846
6 , 32 5 8 , 13 2
2 2 2 2
2 2 2
2
<
· ·
· + − − + ·
< + + ⋅ − ·
< ·
· + ·
x R
cm daN x x
R
R cm daN
cm x z
ech
i e ech
σ
τ σ σ σ σ σ
σ
În celelalte secţiuni eforturile fiind mai mici nu este necesară verificarea
de rezistenţă.
5.6.Verificarea săgeţii
Verificarea săgeţii se face în câmpul marginal pentru poziţia convoiului
care produce max 4 x
M
fără a ţine seama de coeficientul dinamic (Poz.10 VI).
Săgeata maximă se produce în secţiunea 4.
44
( )
kN V
kN
x
V
kNm M
kN x nP
s x
7 , 516
3 , 227
9
1 , 0 4 , 5 372
5 , 330
372 310 2 , 1
10
0
10
max
·
·
+
·
− ·
· ·
04 , 0
4 , 5
1 , 0
16 , 2
16 , 2
9
4 , 5 6 , 3
5 , 330
2 , 132
0 , 9
6 , 3
5 , 330
7 , 51 10 , 0 7 , 516
3 , 818 6 , 3 3 , 227
2
1
4
3
2
1
· ·
· ·
− ·
· − ·
· × ·
· × ·
m
x
m
kNm M
kNm x M
kNm M
kNm M
45
( )
( )
( )
5 , 1 85 , 0
5 , 1
600
900
600
85 , 0 0085 , 0
506184
1 , 1499 7 , 5804
506184 10 241040 1 , 2 10 1 , 2
1
1 , 1499 5 , 330 2 , 132 2 16 , 2 4 , 5
6
1
2 , 132 16 , 2 6 , 3
3
1 1
1
7 , 5804 7 , 51 04 , 0 1 , 0
3
1
7 , 51 04 , 0 2 7 , 51 16 , 2 04 , 0 3 , 818 3 , 818 16 , 2 2 3 , 5
6
1
3 , 818 16 , 2 6 , 3
3
1 1
2 8 8
< → 〈
· · ·
· ·

· − ·
· ·

− ·
1
]
1

¸

+ × × + × ×

− ·

· × × +
+
1
]
1

¸

× × + × + × + × × + × ×

·

a
a
M p
x
x x
M
x
x
p
f f
cm
l
f
cm m f f f
kNm x x x x EI
I E
x x
I E
f
I E
x x
I E
f
5.7.Calculul îmbinărilor de montaj
Îmbinările de montaj se realizează în secţiunile în care momentele
încovoietoare sunt mici, la o distanţă de 0,2l de reazeme.
kN T
kNm M
x
x
0 , 460
2 , 432
cov
max 12
·
·
Înădirile se fac cu SIR din oţel aliat, cu limita de curgere
2
/ 6400 cm daN
c
· σ
. Se aleg şuruburi M 24 cu
2
24 , 3 cm A
nec
·
.
46
kN
h
M
H
kNm
I
I
M M
kNm
I
I
M M
cm x x x I
cm
x
I
cm I
t
i
i
t
t
t
i
x
2 , 392
868 , 0
4 , 340
8 , 91
241040
51177
2 , 432
4 , 340
241040
189863
2 , 432
189863 4 , 43 28 8 , 1 2
51177
12
85 1
241040
4
4
3
4
· · ·
· · ·
· · ·
· ·
· ·
·
2
7 , 18
2100
39220
cm
R
H
A
et
· · ·
Se alege
mm b
et
90 ·
cm
x
A
et
52 , 0
9 4
7 , 18
· ·
→ Se alege
mm t
et
8 ·
.
Şuruburile folosite (M 24) au
2
24 , 3 cm A
n
·
.
daN x x x N f m n N
daN x x A N
t f s
c n t
13400 16590 45 , 0 9 , 0 2
16590 6400 24 , 3 8 , 0 8 , 0
· · ⋅ ⋅ ⋅ ·
· · ⋅ · σ
Numărul şuruburilor de pe tălpi
47
93 , 2
13400
39220
· · ·
s
N
H
n
Se alege n = 4 şuruburi.
Eclisele de pe inimă:
12
2
3
ei ei
ei
ei
h t
I
I I

·
·
Se alege
mm h
ei
720 ·
.
cm
x
h
I
t
ei
ei
ei
82 , 0
72
51177 6 6
3 3
· · ·
Se alege
mm t
ei
10 ·
.
Se folosesc aceleaşi şuruburi M 24.
( )
( )
( )
daN Y
daN X
cm x x y
cm x x x
y x
x
M Y
y x
y
M X
daN
n
T
N
daN N
M
M
i
i
i i
i M
i i
i M
T
s
1007
5472
6
91800
5033
5472
30
918000
5040 6 18 30 2 2
432 6 6 2
3833
12
46000
13400
2 2 2 2 2
2 2 2
2 2
max
2 2
max
· ·
· ·
· + + ·
· ·
+
·
+
·
· · ·
·
( )
cap s
cap
T M M s
N N
daN N
daN N Y X N
<
·
· + · + + ·
13400
6982 4840 5033
2 2 2 2
5.8.Verificarea la oboseală
Se face în secţiunea 15 unde se cunosc max
M
şi
min
M
.
48
3 , 0
1017
307
/ 307
5441
1670000
/ 1017
5441
5531000
max
min
2
0
min 15
min
2
0
max 15
max
− · − · ·
− · − · ·
· · ·
σ
σ
γ
σ
σ
cm daN
W
M
cm daN
W
M
x
x
Coeficientul de oboseală:
25 , 1
85 , 1
1 , 1
·
·
·

·
b
a
c
br a
c
γ
2
max
/ 1037 2100 494 , 0 1017
494 , 0
) 3 , 0 ( 25 , 1 85 , 1
1 , 1
cm daN x R · · ⋅ < ·
·
− −
·
γ σ
γ
5.9.Verificarea stabilităţii locale
210
210
80 85
0
> ·
i
t
h
Rezultă că este necesară verificarea la valoare. Grinda va fi prevăzută cu
rigidizări transversale dispuse la 1,5 m una de alta.
49
Se verifică stabilitatea locală a inimii în zona reazemului 10, unde forţa
concentrată este aplicată la talpa întinsă.
49 , 0
1368
670
8 , 0 76 , 1
/ 1368
6 , 32 0 , 1
44600
/ 812
85 0 , 1
69000
/ 670 5 , 42
241040
3799000
0 , 1
6 , 32 8 , 13 2 50
446
0 , 690
9 , 379
2
2
2
· ·
> ·
· ·
· ·
· ·
·
· + ·
·
·
·
l
i
l
i
h
a
cm daN
x
cm daN
x
cm daN x
cm t
cm x z
kN P
kN T
kNm M
σ
σ
σ
τ
σ
2 2 3
2
0
3
2
0
3
3
0
/ 10030 / 1003 10
0 , 85
0 , 1
7250
7250
10
876 , 0
85 , 3
0 , 1
8 , 1
85
28
2
0 , 2
cm daN mm N x
k
x
h
t
k
c
t
t
h
b
c
cr
i
i
cr
l
i
· ·
,
_

¸
¸
·
·

,
_

¸
¸
·
<
·
·
,
_

¸
¸
·
·

,
_

¸
¸
·
σ
σ
η
σ
σ
η
γ
γ
50
3
2
2
10
950
1250 x
d
t
i
cr

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+ ·
α
τ
cm d 85 ·
- latura mică a panoului
76 , 1
85
150
· · α
2 2 3
2
/ 2477 / 7 , 247 10
0 , 85
0 , 1
76 , 1
950
1250 cm daN mm N x
cr
· ·
,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
+ · τ
2 2 3
2
3
2
1
/ 4960 / 496 10
0 , 150
0 , 1
11159 10 cm daN mm N x x x
a
t
k
i
lcr
· ·
,
_

¸
¸
·
,
_

¸
¸
· τ
Pentru ca grinda să se verifice la valoare trebuie ca:
9 , 0
2 2

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
cr cr
τ
τ
σ
σ
şi
9 , 0
2 2

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
cr lcr
l
τ
τ
σ
σ
9 , 0 334 , 0
2477
812
10030
670
2 2
≤ ·
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
9 , 0 428 , 0
2477
812
4960
1368
2 2
≤ ·
,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
Grinda se verifică la valoare.
Rigidizările inimii:
51
r r
i
r
t b
h
b
10
3 , 68 40
30
85
40
30

· + · + ≥
Se alege
mm b
r
120 ·
.
mm
b
t
r
r
8
15
120
15
· · ≥
Se ia
mm t
r
8 ·
6.CALCULUL STÂLPILOR
6.1.Determinarea încărcărilor
52
m daN p
v
/ 945 9 105
1
· × ·
kN P 20
1
·
se apreciază
m daN p
v
/ 1080 9 120
2
· × ·
kN P 45
2
·
se apreciază
kN G
g
30 ·
greutatea proprie a grinzii de rulare, a şinei de rulare şi a grinzii
de frânare
m daN x p
m daN x p
v
v
/ 405 9 45
/ 360 9 40
'
2
'
1
· ·
· ·
R este reacţiunea maximă şi cea minimă în reazemul 10, fără coeficientul
încărcării şi fără greutatea proprie.
kN R
kN R
8 , 232
310
120
3 , 601
3 , 601 2 , 1 : 6 , 721
min
max
· ·
· ·
Reacţiunea fermei din sarcini permanente – valoarea caracteristică
(normată).
kN x x 4 , 77
2
1
30 16 , 5 ≅
Reacţiunea fermei din încărcarea cu zăpadă – valoarea caracteristică
53
kN x x 8 , 172
2
1
30 52 , 11 ≅
kN
x x
x x H
kN
x x
H
kN
x x
x x H
4 , 26
5 , 5
55 , 2 9 , 5 05 , 4
2
1
6 , 3 5 , 8
2 , 34
5 , 5
95 , 2 9 , 5 8 , 10
7 , 69
5 , 5
55 , 2 9 , 5 8 , 10
2
1
45 , 9 5 , 8
'
1
2
1
· + ·
· ·
· + ·
kN
x x
H 8 , 12
5 , 5
95 , 2 9 , 5 05 , 4
'
2
· ·
kN
x
x
H 6 , 21
2 , 1 310
3 , 1 3 , 10
3 , 601 · ·
- valoare caracteristică
6.2.Determinarea eforturilor
6.2.1.Sistemul de bază
Este un cadru odată static nedeterminat.
Sistemul de bază este:
54
Se alege:
1
2
1
5
1
I I
I
I
c
·
·
b a
δ δ ·
bp b b
ap a a
X
X
δ δ δ
δ δ δ
+ ⋅ − ·
+ ⋅ ·
1 1
1 1
Regula de semne:
-deplasări spre dreapta – pozitive
-deplasări spre stânga - negative
Coeficienţii necunoscutelor
( ) 4 , 208
5
1
5 , 13 2 5 , 13 5 , 5 2 5 , 5 2 8
6
1
5 , 5
3
1
2 2 3
1 01
· + × × + × × + × · ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅ x I E I E
b c c
δ δ
6.2.2.Eforturi din încărcări permanente
55
( )
( )
kN
x
x
X
I E I E
x x
bp c ap c
25 , 0
4 , 208 2
76 2
76
5
1
5 8 5 , 13 5 , 5
2
1
5 65 , 0 30 25 , 0 20 4 , 77
1
· ·
· × × × + · ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅
· − + ·
δ δ
λ
56
6.2.3.Eforturi din încărcarea cu zăpadă
( )
kN X
I E I E
x
bp c ap c
15 , 3
4 , 208
6 , 656
6 , 656
5
1
2 , 43 8 5 , 13 5 , 5
2
1
2 , 43 25 , 0 8 , 172
1
· ·
· × × × + · ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅
· ·
δ δ
λ
6.2.4.Eforturi din sarcini verticale date de podul rulant
57
( )
( )
kN
x
X
I E
I E
x
x
bp c
ap c
8 , 19
4 , 208 2
0 , 2300 2 , 5940
0 , 2300
5
1
3 , 151 8 5 , 13 5 , 5
2
1
2 , 5940
5
1
8 , 390 8 5 , 13 5 , 5
2
1
3 , 151 65 , 0 8 , 232
8 , 390 65 , 0 3 , 601
1
2
1
− ·
+
− ·
· × × × + · ⋅ ⋅
· × × × + · ⋅ ⋅
· ·
· ·
δ
δ
λ
λ
6.2.5.Eforturi din sarcini orizontale date de podul rulant
58
( )
( )
kN
x
X
x x x x x x
x x x I E
x
x
bp
ap c
3 , 2
4 , 208 2
1876
0
1876
5
1
4 , 194 5 , 13 2 5 , 13 6 , 21 4 , 194 5 , 5 6 , 21 5 , 5 2 8
6
1
5 , 5 2 5 , 4 6 , 21 1
6
1
4 , 194 6 , 21 0 , 9
6 , 21 6 , 21 0 , 1
1
2
1
· ·
·
· + + + ×
× + + · ⋅ ⋅
· ·
· ·
δ
δ
λ
λ
59
6.2.6.Eforturi din presiunea vântului
384 8 4 , 26 5 , 13 8 , 12
4 , 70 5 , 5 8 , 12
3 , 1019 8 7 , 69 5 , 13 2 , 34
6 , 188 5 , 5 2 , 34
4
3
2
1
· + ·
· ·
· + ·
· ·
x x
x
x x
x
λ
λ
λ
λ
60
( )
( )
kN
x
X
X
x x x x x x
x x x
x x x x x x
x x x I E
bp
ap c
9 , 17
4 , 208 2
8 , 7461
8 , 4497 3 , 208 6 , 11959 3 , 208
8 , 4497
5
1
384 5 , 13 2 384 5 , 5 5 , 13 4 , 70 4 , 70 5 , 5 2 8
6
1
4 , 70 5 , 5 5 , 5
3
1
6 , 11959
5
1
3 , 1019 5 , 13 2 3 , 1019 5 , 5 5 , 13 1 , 188 1 , 188 5 , 5 2 8
6
1
1 , 188 5 , 5 5 , 5
3
1
1
1
− · − ·
+ − · +
· + + + ×
× + ·
· + + + ×
× + · ⋅ ⋅
δ
δ
6.2.7.Eforturi din sarcini seismice
a)Determinarea perioadei proprii (fundamentale). Folosim relaţia:
d T
l
2 ·
d este săgeata orizontală la nivelul acoperişului produsă de încărcarea
gravitaţională aplicată pe direcţie orizontală. Încărcarea gravitaţională este:
61
( )
kN G
kN G
daN x x G
daN x x G
1110
540
111000 96000 4500 2 3000 2
54000 2000 2 30 1152 516
2
1
2
1
·
·
· + + ·
· + + ·
62
( ) 94476
5
1
8085 5 , 13 2 8085 5 , 5 5 , 13 1485 1485 5 , 5 2 8
6
1
1485 5 , 5 5 , 5
3
1
· + + +
+ × × × · ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅
x x x x x x x
I E I E
bp c ap c
δ δ
0
94476 4 , 208 94476 4 , 208
·
+ ⋅ − · + ⋅
·
X
X X
b a
δ δ
63
94476 · ⋅ ⋅
a c
I E δ
Pentru OL37
m kN E / 10 1 , 2
8
× ·
Se apreciază
4 8
10 200000 m I
c

× ≅
m
x
a
22 , 0
200000 1 , 2
94476
· · δ
c
T T 〈 · · 94 , 0 22 , 0 2
b)Forţa tăietoare de bază
λ γ ⋅ ⋅ · m T S F
r d l b
) (
λ
factor de corecţie care ţine seama de contribuţia modului propriu fundamental
0 , 1 · λ
l
γ
este factor de importanţă – categoria a III –a de importanţă
0 , 1 ·
l
γ
g g
G
m
1650
· ·
( )
q
T
a S
g d
β
·
- ordonata spectrului de răspuns de proiectare corespunzătoare
perioadei fundamentale
g a
g
16 , 0 ·
acceleraţia terenului pentru proiectare (zona Craiova)
) (T
β
spectrul normalizat de răspuns elastic
0 ) (
β β ·
T
75 , 2
0
· β
(fig. 3.3 din P100-1/2006)
64
3 · q
(factorul de comportare Tab.6.3)
147 , 0
3
75 , 2
16 , 0 · ·
d
S
kN
g
g F
b
242
1650
147 , 0 0 , 1 0 , 1 · × × × ·
Repartizarea forţei seismice este următoarea:
-la nivelul acoperişului
kN x 80 147 , 0 540 ·
-la nivelul podului rulant
kN x 162 147 , 0 1110 ·
65
Încărcarea
Eforturi kN, kNm
1 - 1 2 - 2 3 - 3
N T M N T M N T M
Permanente 97,4 +0,25 +1,4 127,4 +0,25 -3,6 172,4 +0,25 -0,6
Zăpadă 172,8 +3,15 -25,9 172,8 +3,15 +17,3 172,8 +3,15 +0,7
Pod rulant R 0 -19,8 -108,9 390,8 -19,8 +281,9 390,8 -19,8 +123,5
Pod rulant H 0 ±2,3 ±10,3 0 ±19,3 ±8,9 0 ±19,3 ±163,3
Vânt 0 +16,3 +87,9 0 +86,0 +87,9 0 +86,0 +777,6
Vânt 0 -30,7 -168,8 0 -57,1 -168,8 0 -57,1 -675,6
Seism 0 ±40,0 ±220,0 0 ±121,0 ±220,0 0 ±121,0 ±1269
66
6.3.Dimensionarea stâlpilor
5
8 , 390
2 , 250
50 , 5
00 , 8
·
·
·
·
·
s
c
i
s
s
i
I
I
kN P
kN P
m l
m l
29 , 0
5 , 5
8
5
1
94 , 0
68 , 2
5
0 , 8
5 , 5
68 , 2
2 , 250
8 , 420 2 , 250
1
· ·
· · ·
·
+
·
+
·
x
l
l
x
I
I
c I
I
l
l
c
P
P P
c
s
i
i
s
s
i
i
s
s
s i
Rezultă
99 , 2
94 , 0
81 , 2
81 , 2
1
· · ·
·
c
i
s
i
µ
µ
µ
67
m l
m x xl l
m l
m x xl l
fyi
i i fxi
fys
s s fxs
00 , 8
5 , 22 0 , 8 81 , 2
50 , 5
40 , 16 50 , 5 99 , 2
·
· · ·
·
· · ·
µ
µ
Stâlpii se consideră că sunt încastraţi la partea inferioară şi cu rotiri şi
deplasări libere la partea superioară.
6.3.1.Dimensionarea părţii superioare
Eforturi din gruparea fundamentală:
kNm x x M
kN x x T
kN x x N
4 , 376 ) 3 , 10 9 , 108 ( 05 , 1 5 , 1 ) 8 , 168 ( 4 , 1 35 , 1
6 , 65 ) 3 , 2 8 , 19 15 , 3 ( 05 , 1 5 , 1 ) 7 , 30 ( 35 , 1 25 , 0
3 , 431 8 , 172 5 , 1 35 , 1 4 , 127
− · − − + − + ·
− · − − + − + ·
· + ·
Eforturi din gruparea excepţională:
kNm x M
kN x N
3 , 266 ) 3 , 10 9 , 108 ( 4 , 0 220 35 , 1
5 , 196 8 , 172 4 , 0 4 , 127
− · − − + − ·
· + ·
Stâlpul se dimensionează la eforturile maxime care sunt cele din gruparea
fundamentală.
Se aleg dimensiunile secţiunii
Se alege
mm h 800 ·
din considerente constructive pentru a se putea realiza
golul necesar personalului de exploatare şi întreţinere a podului rulant.
150 70 ÷ ·
i
i
t
h
Se alege grosimea inimii:
68
t h t
mm t
i
10 ·
Lăţimea tălpii:
i
h b
,
_

¸
¸
÷ ·
4
1
2
1
Se alege:
( )
i
t t
mm b
5 , 2 5 , 1
320
÷ ·
·
Se alege:
mm t 15 ·
cm i
cm i
cm W
cm I
cm x x I
cm A
y
x
x
y
x
8 , 6
176
8192
9 , 33
1764
202080
4870
8192
12
32 5 , 1
2
202080 75 , 40 5 , 1 32 2
12
80 1
176 5 , 1 32 2 0 , 1 80
3
4
3
4 2
3
2
· ·
· ·
·
·
×
·
· × +
×
·
· × × + × ·
) ( 930 , 0 4 , 48
9 , 33
1640
550
1640
curbaA
cm l
cm l
x x
fy
fx
· ⇒ · ·
·
·
ϕ λ
) ( 766 , 0 9 , 80
8 , 6
550
curbaB
y y
· ⇒ · · ϕ λ
R cm daN
x A
N
kNm M
kN N
x
15 , 0 / 263
176 930 , 0
43120
4 , 376
2 , 431
2
≤ · ·
·
·
ϕ
Verificarea la rezistenţă:
2
/ 1018
176
43120
4870
3764000
cm daN
A
N
W
M
x
x
· + · + · σ
Verificarea de stabilitate:
R
W
M
A
N
x g
x
≤ +
/ ϕ ϕ
69

g
ϕ
coeficientul de flambaj al tălpii comprimate în raport cu axa Y-Y.
R
x x
cm i
cm x A
cm
x
I
g g
g
g
yg
< · +
· ⇒ · ·
· ·
· ·
· ·
1141
4870 881 , 0
3764000
176 930 , 0
43120
881 , 0 5 , 59
24 , 9
550
24 , 9
48
4096
48 5 , 1 32
4096
12
32 5 , 1
2
4
3
ϕ λ
La nivelul platelajului pentru circulaţia personalului de întreţinere şi
exploatare a podului rulant se execută un gol în inima stâlpului.
Eforturile în stâlp la nivelul golului sunt:
kNm M
kN T
kN N
4 , 376
6 , 65
4 , 431
·
·
·
O ramă a stâlpului este acţionat de eforturile:
70
R cm daN
A
N
W
M
cm x x x A
cm W
cm x x x
x
I
kNm x
h
Q M
kN
h
M N
N
kN
T
Q
< · + · + ·
· + ·
· ·
· + ·
· · ·
· − − · − − ·
· · ·
2
1
1
1
1
2
1
3
1
4 2
3
1
1
1
1
/ 1036
5 , 114
82770
942
295000
5 , 114 1 5 , 18 5 , 1 32 2
942
75 , 10
10128
10128 10 5 , 1 32 2
12
5 , 18 1
5 , 29 9 , 0 8 , 32
2
7 , 827
615 , 0
4 , 376
2
4 , 431
2
8 , 32
2
6 , 65
2
σ
6.3.2.Dimensionarea părţii inferioare
Se alege forma secţiunii stâlpului - H
Se aleg următoarele dimensiuni:
mm h
i
1300 ·
(stabilit anterior)

,
_

¸
¸
÷ ·
150
1
70
1
i
t
Se iau:
mm t
i
10 ·

mm t
mm t
mm b
mm b
15
15
200
320
2
1
1
·
·
·
·
71
Pe inima stâlpului se prevede regidizare longitudinală 90 x 10 mm.
cm l
cm l
cm W
cm i
cm i
cm i
cm I
cm x x x
x x
I
cm
x x
x x
x
I
cm x x x x x A
fy
fx
x
y
y
x
y
y
x
800
2250
14797
75 , 75
1120865
9 , 13
108
20930
7 , 10
364
41860
5 , 55
364
1120865
20930
41860 75 , 16 5 , 1 20 4
12
32 5 , 1 2
1120865
12
20 5 , 1 4
75 , 65 108 2
12
130 1
364 1 9 2 1 130 5 , 1 ) 32 20 2 ( 2
3
1
4
1
4 2
3
4
3
2
3
2
·
·
· ·
· ·
· ·
· ·
·
· + ·
· + + ·
· + + + ·
Coeficienţii de zvelteţe sunt:
951 , 0 5 , 40
5 , 55
2250
· ⇒ · ·
x x
ϕ λ
(curba A)
728 , 0 8 , 74
7 , 10
800
· ⇒ · ·
y y
ϕ λ
(curba B)
843 , 0 5 , 57
9 , 13
800
· ⇒ · ·
x g
ϕ λ
(curba B)
Eforturile din gruparea fundamentală:
kNm x x M
kN x x T
kN x x N
1467 ) 5 , 123 3 , 163 7 , 0 ( 05 , 1 6 , 777 5 , 1 ) 6 , 0 ( 35 , 1
132 ) 8 , 19 2 , 19 15 , 3 ( 05 , 1 0 , 86 5 , 1 35 , 1 25 , 0
5 , 824 ) 8 , 390 8 , 172 ( 05 , 1 35 , 1 4 , 172
· + + + + − ·
· − + + + ·
· + + ·
Eforturile din gruparea excepţională:
kNm M
kN T
kN x N
1383 ) 5 , 123 3 , 163 7 , 0 ( 4 , 0 1269 ) 6 , 0 (
6 , 14 ) 8 , 19 2 , 19 15 , 3 ( 25 , 0
8 , 397 ) 8 , 390 8 , 172 ( 4 , 0 4 , 172
· + + + + − ·
− · − − + ·
· + + ·
Eforturile maxime sunt cele din gruparea fundamentală:
kNm M
kN T
kN N
1467
132
5 , 824
·
·
·
2 2
/ 315 15 , 0 / 238
364 951 , 0
82450
cm daN R cm daN
x A
N
· < · ·
ϕ
Verificarea de rezistenţă:
72
R cm daN
A
N
W
M
x
x
< · + · + ·
2
/ 1218
364
82450
14797
14760000
σ
Verificarea de stabilitate:
R cm daN
x x
R
xW
M
A
N
x g
x
< · +
≤ +
2
/ 1414
14797 843 , 0
14670000
364 951 , 0
82450
ϕ ϕ
6.4.Dimensionarea bazei stâlpului
Se alege
m B 550 ·
Placa de bază se execută din OL 37(
2
/ 2100 cm daN R · ). Fundaţiile se
execută din beton C12/15 (B200) cu
2 2
/ 9000 / 90 m kN cm daN R
c
· ·
.
m
x
x
x x x x
L
BxR
M
xBxR
N
xBxR
N
L
c c c
420 , 1
9000 55 , 0
1467 6
9000 55 , 0 2
5 , 824
9000 55 , 0 2
5 , 824
6
2 2
2
2
· +
,
_

¸
¸
+ ·
+

,
_

¸
¸
+ ·
Se alege L = 1600 mm.
Placa tip 1
73
b = 318 mm
a = 170 mm
cm
R
M
t
daNcm xa x M
a
b
cm daN
b
b
5 , 2
2100
2279 6 6
2279 17 2 , 60 131 , 0
131 , 0 87 , 1
170
318
/ 2 , 60 65
160 55
14670000 12
160 55
82450
2 2
2
3
·
×
· ·
· × × · ·
· ⇒ · ·
· ×
×
×
+
×
·
σ α
α
σ
Placa tip 2
cm
R
M
t
daNcm xa x M
a
b
cm daN
mm a
mm b
b
b
4 , 2
2100
2018 6 6
2018 17 72 097 , 0
097 , 0 80 , 0
170
135
/ 72
160 55
14670000 6
160 55
82450
120
135
2 2
1
2
3
1
·
×
· ·
· × × · ·
· ⇒ · ·
·
×
×
+
×
·
·
·
σ β
β
σ
Placa tip 3
Se alege t = 2,5 cm.
6.5.Calculul buloanelor
de ancoraj
74
i
n
ab
ab
T
nR
T
A
kN T
T
B x N T
m x
x
x
x L L
Bx M N
M
·
·
− ⋅ ⋅ ⋅ ·
· ⋅ + −
·
· + −
·
,
_

¸
¸
− ⋅ − + ⋅
·
,
_

¸
¸
− + − +
·

5 , 660
5 , 824 9000 55 , 0 6 , 0
2
1
0
2
1
6 , 0
0 63 , 2 95 , 4 8 , 2167
0
3
65 , 1 9000 55 , 0
2
1
1467 5 , 824 85 , 0
0
3 2 2 2
1
85 , 0
0
0
σ
σ
Se vor folosi şuruburi din grupa 5.6.
2
2
23 , 12
1800 3
66050
/ 1800
cm
x
A
cm daN R
n
i
· ·
·
Rezultă buloane M48
2
77 , 13 cm A
n
·
.
Lungimea de ancoraj:
cm
U n
T
l
ad
a
162
9 8 , 4 3
66050
·
⋅ ⋅ ⋅
·
⋅ ⋅
·
π τ
75
7.CALCULUL FUNDAŢIEI
Stâlpii vor avea fundaţii izolate din beton simplu C12/15 (B200).
kN T
kNm M
kN N
0 , 132
1467
5 , 824
·
·
·
Valoarea unghiului
α
trebuie să îndeplinească condiţia:
77 , 0
6
09 , 1
2 , 1610
1757
· 〉 · · ·
L
m
R
M
e
t
76
( )
( )
kNm h T M M
kN G G N R
kN G
kN G
tg
t
p f
p
f
1757 2 , 2 132 1467
2 , 1610 1 , 190 6 , 595 5 , 824
1 , 190 18 1 , 1 0 , 3 0 , 2 6 , 3 6 , 4
6 , 595 4 , 2 1 , 1 0 , 3 0 , 2 6 , 3 6 , 4
3 , 1 375 , 1
80
110
3 , 1
· × + · ⋅ + ·
· + + · + + ·
· × × × − × ·
· × × × + × ·
> ·
≥ α
Presiunea efectivă este
2 2
/ 5 , 2 / 46 , 2
121 360 3
161020 2
121 109
2
460
2
3
2
cm daN p cm daN
x x
x
p
cm e
L
c
c B
N
p
conv
· < · ·
· − · − ·

·
77