P. 1
cercetare jocul didactic

cercetare jocul didactic

|Views: 201|Likes:
Published by SerbanRaluca
jocul didactic
jocul didactic

More info:

Categories:Types, Research
Published by: SerbanRaluca on Jun 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2015

pdf

text

original

PLANUL LUCRĂRII

ARGUMENT
Capitolul I. Consideraţii generale I.1. Conceptul de joc, caracteristici, clasificări I.2. Teorii despre joc I.3. Relaţia dintre joc şi învăţare Capitolul II. Jocul didactic în învăţământul primar II.1. Profilul psihologic al varstei şcolare mici II.2. Necesitatea folosirii jocului didactic în învăţare la şcolarul mic II.3. Funcţiile jocului didactic II.4. Componentele jocului didactic Capitolul III. Studiu experimental privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice în învăţământul primar III.1. Organizarea cercetării III.1.1. Ipoteză, obiective, eşantioane III.1.2. Metodologia cercetării III.1.3. Programul ,,Învăţăm jucându-ne” III.1.3.1,,Învăţăm jucându-ne la limba română” III.1.3.2. ,,Învăţăm jucându-ne la educaţie civică” III.1.3.3. ,,Învăţăm jucându-ne la matematică” III.2. Rolul învăţătorului în pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului didactic III.3. Strategii de realizare a jocului didactic Capitolul IV. Rezultatele obţinute în urma cercetării IV.1. Prelucrarea şi interpretarea datelor IV.2. Concluzii şi propuneri Anexe Bibliografie
2

Argument
Şcoala, ca factor activ al progresului este chemată să utilizeze cele mai eficiente căi, care să asigure şi să stimuleze în acelaşi timp creşterea ritmului de învăţare, formarea de capacităţi şi atitudini, însuşirea de cunoştinţe în conformitate cu cerinţele actuale ale societăţii. La nivelul învăţământului primar, unde se pun bazele deprinderilor de muncă intelectuală, jocul didactic oferă un cadru propice de realizare a unui învăţământ activ, stimulând în acelaşi timp iniţiativa şi creativitatea elevilor. Lucrarea de faţă se înscrie în gama preocupărilor pentru perfecţionarea stilului de muncă, pentru găsirea celor mai eficiente metode şi procedee în obţinerea performanţelor în învăţământul primar. Şcolarizarea copiilor la 6 ani, ridică probleme din punct de vedere intelectual, afectiv şi psiho-motor în adaptarea la regimul muncii şcolare. Acest lucru ne determină să folosim jocul didactic, pe parcursul lecţiilor, care să vină în sprijinul adaptării lor la procesul de învăţare menţinerii atenţiei pentru o perioadă mai mare de timp, accelerării ritmului de lucru, corectării defectelor de vorbire şi prevenirii rămânerii în urmă la învăţătură. Tipurile de jocuri didactice prezentate, pot fi considerate oferte de învăţare în învăţământul primar. Jocul didactic este un tip specific de activitate, care dacă este utilizat în procesul de învăţământ, cu dibăcie, dobândeşte funcţii psihopedagogice semnificative, asigurând participarea activă a elevului la lecţie, sporind interesul acestuia pentru studiu. Jocul didactic a fost una din formele de activitate prin care am rezolvat sarcini didactice din mai multe motive: • copiii se mobilizează mai uşor când află că se vor juca; • pe fondul bucuriei provocate de joc, cunoştinţele, priceperile şi deprinderile intelectuale au şanse să se fixeze cu mai multă trăinicie; • este un factor motivaţional important al învăţării active; • are rol terapeutic, generator de preocupări şi izvor de satisfacţii, realizează devierea stresului şi încordării prin canalizarea energiei spre activităţi tonice, atractive. Sunt punctate avantajele de ordin metodologic în situaţia în care activităţile sunt organizate sub forma jocului didactic. Prezentarea componentelor de bază ale jocului didactic ajută la înţelegerea faptului că orice sarcină poate deveni joc didactic. Prezentarea câtorva jocuri didactice poate să demonstreze valenţele formative ale acestora la dezvoltarea personalităţii şcolarului mic.
3

Ca mijloc educativ, jocul didactic îşi exercită funcţia formativ-educativă în procesul de cunoaştere şi de aplicare creatoare, de valorificare a cunoştinţelor dobândite de copil. În lecţii se pot folosi o gamă largă de jocuri didactice pentru dobândirea, consolidarea, verificarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor. Răspunzător de pregătirea, conducerea şi îndrumarea jocului didactic, se face învăţătorul, care proiectează acest tip de activitate, cunoscându-şi colectivul de elevi. Ca un expert al actului de predare-învăţare alege sarcinile didactice în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor, cu nivelul de pregătire al acestora. Ca agent motivator, învăţătorul declanşează şi întreţine interesul elevilor, curiozitatea şi dorinţa lor de a învăţa. Rezistenţa scăzută la efort intelectual, lipsa de interes pentru învăţare, insuficienta înţelegere în actul de predare-învăţare a elevilor, m-a determinat ca o parte din sarcinile de învăţare să le fixez prin variate tipuri de joc. Am adaptat şi creat jocuri didactice la care elevii s-au arătat receptivi, menţinându-le atenţia timp mai îndelungat, angajându-i în explorare, investigare, aproximare, comparare, măsurare şi experimentare.

4

Leontiev apreciază jocul ca fiind principala formă de activitate biopsiho-socială. precum este viaţa” (P. în care funcţiile psihice se dezvoltă în toată bogăţia lor. Conceptul de joc. p. La vechii greci. Platon a considerat jocul ca o atitudine arătând că munca poate fi efectuată uneori în joacă de fiinţa umană şi recomandă: „faceţi în aşa fel încât copiii să se instruiască jucându-se şi veţi avea prilejul de a cunoaşte înclinaţiile fiecăruia”. haz”. un program tot aşa de bogat. viaţa şi activitatea adulţilor. la baza căreia se află cunoaşterea. caracteristici. constând în reflectarea şi reproducerea vieţii reale într-o modalitate proprie copilului. Copilul reuşeşte să imite. D.. E. Esenţa jocului constă în reflectarea şi transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare. Popescu . la evrei corespunde noţiunii de „glumă. o activitate conştientă. Elkonin defineşte jocul ca fiind forma de activitate cea mai accesibilă copilului. trebuinţa de asimilare ocupând primul loc. desemna activităţi proprii copiilor „a face copilării”. Dicţionarul de psihologie explică jocul ca o formă de activitate specifică pentru copil. clasificare Noţiunea de joc prezintă anumite particularităţi la diferite popoare. D. în toate limbile europene. într-un mod specific. dominantă în copilărie. iar pe de altă parte oferă satisfacţie şi veselie”1. 5 . B. Jocul este o activitate specific umană. A. B. hotărâtoare pentru dezvoltarea lui. N. Ulterior. 1 Elkonin. o activitate de tip fundamental cu rol hotărâtor în evoluţia copilului. 13. Wallon „psihologul copilăriei prin excelenţă” (R. ca rezultat al interacţiunii dintre factorii bio-psiho-sociali. Bucureşti. P. iar ca structură corespunde în cea mai mare măsură posibilităţilor sale fizice şi psihice. D. s-a extins asupra unei largi sfere de acţiuni umane care „pe de o parte nu presupun o muncă grea. H. o şcoală deschisă. Zazzo). 1980.1.Neveanu) I. este de părere că jocul copilului este asemănător unei investigaţii agreabile şi animate.. „Psihologia jocului".CAPITOLUL I Consideraţii generale asupra jocului „Jocul este o şcoală.

artă. fantezie. 6 . • caracterul colectiv al jocului reprezintă o expresie a trebuinţei de comunicare. disciplinatoare asupra activităţii fiecărui copil. • jocul are un caracter universal cu rol de propulsare în procesul obiectiv al dezvoltării. • jocul are un caracter polivalent. ci trebuie să fie învăţat în ambianţă socială. fiind pentru copil muncă. realitate. • jocul este o realitate permanentă cu mare mobilitate pe scara vârstelor. regulilor impuse de colectiv. copilul învaţă să se supună cerinţelor. în joc. Relaţiile de grup intervin ca un factor organizatoric care exercită o influenţă coercitivă.S-a constatat că: • jocul nu apare spontan şi autonom. nu se dezvoltă de la sine. Ambianţa de comunicare conferă jocului o motivaţie socială suplimentară.

D. 35. RA. Popescu E. Activităţi de joc şi recreativ-distractive".. p..Metodica predării jocurilor la Şcolile Normale2 oferă una din clasificările jocurilor. 7 ..E. 1993. Bucureşti.. Şerban F. P. Clasificarea jocurilor Jocuri de manipulare Jocuri de convieţuire socială Jocuri simbolice primare Jocuri simbolice Jocuri imitative Jocuri de construcţii Jocuri dramatizări Jocuri cu subiecte din viaţa cotidiană Jocuri simbolice evoluate Jocuri cu subiecte din basme şi poveşti Dramatizări Jocuri motrice simbolice Jocuri preşcolare Jocuri de mişcare Jocuri sportive Jocuri cu reguli Jocuri senzoriale Jocuri didactice Jocuri pentru dezvoltarea psihică Jocuri distractive Jocuri intelectuale 2 Barbu H.

El corespunde funcţiei esenţiale pe care o îndeplineşte jocul în viaţa copilului. 2. jocul cu reguli .caracteristic perioadei 2-5 ani. rămân exterioare inteligenţei lui” (J. Piaget) Au existat cercetări în acest domeniu care au dus la formularea unor teorii despre joc.caracteristic perioadei senzorio-motorii (0-2 ani).. în timp ce imitaţia este o acomodare la modelele exterioare.cea mai importantă funcţie ce se realizează pe două coordonate: asimilarea realului la Eu (încorporarea cunoştinţelor noi prin folosirea schemelor preexistente) şi acomodarea prin imitaţie a Eu-lui la real (modificarea schemelor existente pentru a încorpora cunoştinţe noi ce nu se mai potrivesc acestora) Adaptarea realizată prin joc este un proces reactiv şi creativ al cărui echilibru se realizează prin inteligenţă.. având rol de socializare a copilului.consideră jocul „ca un pol al exerciţiilor funcţionale în sensul dezvoltării individului”3 . D. Piaget stabileşte existenţa a trei categorii principale de joc: 1. funcţiile jocului sunt: 1. un exerciţiu de explorare a mediului înconjurător. „Psihologia copilului”.informativă (angajarea plenară a copilului) Jocul constituie un mecanism specific de asimilarea influenţelor mediului socio-uman ce fac posibilă dezvoltarea copilului. a concepţiei despre joc a oamenilor de ştiinţă. este punctul de plecare al jocului ce constă în repetarea pentru plăcere a activităţii copilului.detensionarea 3 Piaget. 8 . 2. Jocul este cel ce angajează resursele cognitive. constituind o asimilare a realului la EU. înseamnă „apogeul jocului infantil”. Bucureşti. ficţiunea la copil depăşeşte instinctele ajungându-se la o extensie a EU-lui. de adaptare . Psihologia jocului în concepţia gânditorilor  J. afective. desfăşurată în scopul adaptării la mediu. jocul exerciţiu . J. 2. de-a lungul timpului. copilul asimilează realităţile intelectuale care fără joc. În concepţia lui J. E. p. PIAGET . ce-au contribuit la înţelegerea evoluţiei jocului. iar inteligenţa este un echilibru între asimilare şi acomodare. Teorii despre joc „Jucându-se. Piaget. Acest joc transformă realul printr-o asimilare mai mult sau mai puţin pură la trebuinţele EU-lui.I. 3. 1970. cathartică .apare în stadiul preoperaţional (2-7 ani). include jocurile de construcţie ce cuprind elemente de muncă. formativ . 50. P. 3.jocul simbolic are funcţia de descărcare energetică şi de rezolvare a conflictelor afective de compensare şi trăire intensă . În evoluţia jocului. volitive de mare importanţă în formarea individului. jocul simbolic .

este datoria. „Pentru o teorie a instruirii”. perioada şcolară. N. Într-o accepţie largă.D. îi formează o atitudine realistă faţă de tot ceea ce-1 înconjoară şi-i dezvoltă forţele creatoare . Copilul se 4 5 Bruner. specificitatea grupurilor de joc pe vârste şi sexe.E..5 E. „Copilul şi jocul". 1975. „îi facilitează învăţarea intrinsecă.P„ Bucureşti 7 Chateau. formele de joc în grup.E. p. în jocul cu reguli copilul acceptă normele exterioare lui. S.6 Regula în joc are rol reglator în organizarea.7 Pentru copil este prilejul de afirmare a EU-lui.copilului. p. Claparede explică finalitatea jocului. conform căreia educaţia formează calităţi psihice luate în perspectiva funcţiunii. P. S„ 1970.1976. este binele. „Jocul uman exprimă înainte de toate dorinţa de depăşire.D. Claparede consideră jocul drept un exerciţiu pregătitor pentru viaţa de adult „prima şcoală a vieţii sociale ce pregăteşte viitorul. se izolează de viaţa obişnuită în spaţiu şi timp.Ed.  J. Jerome. Lucrările lui Jean Chateau au arătat că jocul la copil este în primul rând o plăcere internă. potolind nevoile prezentului”.consideră că atitudinea de “joc” sau „spiritul de joc” exercită o influenţă favorabilă asupra necesităţii adaptării copilului la mediu. Pentru perioada preşcolară. spunea Edouard Claparede. Jean..E. este idealul vieţii. Un rol important îl are formarea grupului ca bază a activităţii comune de joc şi implicaţiile determinate de organizarea grupului: regula. 1977 „Homo Ludens”. deoarece dezvoltarea acestuia stimulează şi întreţine cele mai importante modificări ale psihicului individului în cadrul căreia se dezvoltă procesele psihice ce pregătesc trecerea copilului pe o treaptă superioară de dezvoltare. D. socializare şi sociabilizare a copilului . poate să acţioneze”. în consecinţă.P„ Bucureşti 8 Huizinga. “Psihologia copilului şi pedagogia experimentală”.. arătând rolul acestuia în pregătirea pentru viaţă şi introduce paradigma educaţiei funcţionale a copilului. Bucureşti. Bucureşti. însoţite de destindere. este ordine” 8 având reguli acceptate de bună voie. 18 Claparede.. lohan.”4 „La copil. prin locul şi ponderea pe care le ocupă jocul. 165 6 Chateau. consideră că activitatea de joc în perioada 3-7 ani este o activitate dominantă sau directoare. 9 . jocul este munca. P. p.. dar şi în inhibarea reacţiilor nepotrivite. creează ordine. D.1976. jocul este privit ca fenomen de cultură de Johan Huizinga. o activitate serioasă. Edouard. „Copilul şi jocul".E. 4. dar în acelaşi timp. 42-44.. Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi.se explică prin tendinţa copilului de a se acomoda la ceilalţi. Plăcerea pe care o capătă copilul jucându-se este o plăcere morală legată de respectarea regulilor. BRUNER . satisfăcând idealuri de exprimare şi idealuri sociale. Leontiev apreciază că acesta devine activitatea principală a copilului. ordinea şi disciplina de grup. Bucureşti.. dar şi de a asimila relaţiile cu cei din jur la EUL său. este o autoafirmare”. Psihologii sovietici Vîgoţski şi Elkonin. cu anumite trăsături: “jocul este libertate. Jean. dinamizarea conduitei copilului. A. „a te juca înseamnă a-ţi propune o sarcină de îndeplinit”. le asimilează. Univers.

D. ca Didactică aplicată. consideră că jocul „stimulează naşterea capacităţii de a trăi din plin. Receptivitatea deosebită a jocului faţă de sfera activităţii şi a relaţiilor umane demonstrează că acesta. pe lângă faptul că împrumută subiectele din condiţiile vieţii copilului. se naşte în condiţiile vieţii sociale a copilului. consideră U. P.. dobândind o anumită înţelegere a coordonării sociale şi a grupului. eficace în munca instructiv-educativă cu preşcolarii şi şcolarii mici”.. „Regula în joc devine fenomen central. având funcţia de o mare şcoală a vieţii”. Şchiopu. In jocurile de echipă devine activă competiţia colectivă. 145. 1967.11 În concepţia teoreticienilor prezentaţi. Şchiopu şi E. „Psihologia vârstelor ciclurile vieţii”. prin conţinutul său intern. Bucureşti. jocul îndeplineşte funcţii importante în dezvoltarea copilului.. U. iar învăţătorul abil poate creea emulaţii. atractive. Au existat preocupări contemporane în domeniul jocului. „Metode de învăţământ'\E. ca obiect de studiu în liceele pedagogice la clasa a Xl-a. Şchiopu. un fel de certitudine ce-1 ajută în adaptare. D.9 Pentru şcolaritatea mică recomandă jocul cu reguli.angajează în funcţii simbolice lăsându-şi imaginaţia să intervină în joc. Elkonin este de părere că jocul este practica dezvoltării. 166. 3. cu sarcini de învăţare prezente în manualele de matematică în formula „NE JUCĂM”. 1997. Copilul se joacă pentru că se dezvoltă şi se dezvoltă pentru că se joacă. I. E.. variate culegeri cu jocuri didactice. Bucureşti. D.. 216. 10 10 . Bucureşti. D. Jocul didactic este considerat „una din principalele metode active. este un fenomen social.E.E.10 Disputele din joc devin lecţii de civică despre drepturi şi îndatoriri. organizând tensiunea proprie acţiunilor cu finalitate realizată. 11 Cerghit. Verza. I. Raportul dintre joc şi învăţare 9 Şchiopu. „Psihologia copilului". p. fiecare moment cu pasiune. P. un reper ca atare”. P. p.. U. p.. Verza.1980. U.

învăţarea este forma predominantă de activitate. participativă. învăţare didactică. 1995. multilateral are un conţinut bogat şi o sferă largă de cuprindere: formarea priceperilor. ci este introdusă în mod special de cadrul didactic ca o nouă treaptă în evoluţia activităţii infantile. de-a lungul vârstelor. Între diversele forme de activitate umană există şi elemente comune şi elemente proprii. “Psihopedagogie”. 11 . toate funcţiile”. Astfel.12 Invatare Joc Munca Creatie H. Relaţia dintre diversele forme ale activităţii. Treptat. Wallon apreciază jocul ca o activitate de preînvăţare. „în procesul de învăţare este antrenat întreg psihicul. Spini Haret. Op. Învăţarea ca fenomen complex. jocul este o formă accesibilă de învăţare activă. specifice. 145. 97. activitatea umană poate fi clasificată în joc. Toate aceste forme nu sunt „pure”. Dacă la vârsta preşcolară. Învăţarea este indisolubil legată de joc . la vârsta şcolară mică. p. atitudinilor. ci doar predominante de un fel sau altul. care în etapa următoare va deveni activitatea dominantă. p. cit. începe să se constituie şi învăţarea. elementele de joc încep să cedeze tot mai mult locul elementelor de învăţare. Treptat în cadrul activităţii de joc a preşcolarilor. Iaşi.După evoluţia sa ontogenetieă. copilul îşi însuşeşte unele cunoştinţe şi face primii paşi în direcţia formării deprinderilor de muncă intelectuală. formării unor capacităţi şi deprinderi care să permită individului rezolvarea 12 13 Şchiopu U. La vârsta şcolară. Andrei. Corelaţia dintre joc şi învăţare este condiţionată de nivelul general de dezvoltare psihică a copiilor.. Ed.13 Învăţarea este privită ca „un proces destinat achiziţionării unei experienţe noi. muncă productivă. formarea motivaţiei. dinamic. Cosmovici.. însuşirea unor cunoştinţe. învăţarea nu apare direct şi în mod spontan din joc. creaţie. Jocul este subordonat învăţării exercitând o influenţă deosebită asupra dezvoltării psihice a copilului. sentimentelor şi a voinţei. Prin îmbinarea elementelor de învăţare cu cele de joc. jocul reprezintă activitatea principală a copilului.

În prezent. mai ales în prima etapă a învăţării. Dorinţa de a câştiga întrecerea motivează copiii la o activitate intensă. de emoţii. 1992. eât şi formarea de capacităţi necesare adaptării la mediul natural şi social ”15. 14 15 Pantelimon. în grupuri de joacă. Iaşi. starea de „pregătire psihologică” prin care este asigurată integrarea şi adaptarea copilului la mediul şcolar este rezultatul întregii activităţi a copilului în grădiniţă. accentul căzând pe formarea intelectuală.1999. O modalitate de învăţare o constituie jocul pentru că răspunde particularităţilor de vârstă ale şcolarilor mici şi pentru că elementul distractiv pe care-1 conţine.. L. b) învăţarea sistematică. Verzan. realizată în special în şcoală. Bucureşti. se evidenţiază o angajare deplină a capacităţilor intelectuale ale elevilor. 12 . elevii nu simt efortul depus în învăţare. La fiecare joc se impune să acordăm atenţie sporită în formularea sarcinii didactice.14 Andrei Cosmovici distinge în cadrul învăţării două forme: a) învăţarea spontană. cât şi sarcini şi funcţii specifice învăţării. iar competiţia din activitatea de joc. Jocul creează momente de tensiune. Prin joc. Iacob. în asigurarea elementului distractiv care crează destindere şi care-i determină pe elevi să se implice în actul învăţării. realizată în familie.unor situaţii problematice sau optimizarea relaţiilor sale cu lumea înconjurătoare”. E. Învăţarea propriu-zisă prin joc facilitează actul de învăţare. p. Elementele de joc încorporate în procesul instruirii au calitatea de a motiva şi stimula elevii. Datorită elementului de atractivitate. P. stimulează interesul şi curiozitatea şcolarilor. Anul 2003 a adus modificări la Legea învăţământului nr. Prin prezenţa caracteristicilor situaţiei de joc. recreativ spre activitatea intelectuală.. M. “Psihologie şcolară”. A. Ed. 84/1995 privind vârsta de începere a şcolarităţii.. plăcerea care însoţeşte atmosfera jocului creează noi interese de participare. E. Atunci când învăţarea îmbracă forma de joc. Jocul declanşează momente de bună dispoziţie. neorganizată. copilul trece lent. de activitate independentă pe baza unor interese nemijlocite. pl95 Cosmovici. “Psihologia copilului”. Învăţarea bazată pe joc este eficientă numai dacă jocul este conceput în corelaţie cu obiectivele urmărite în lecţie. G.. rapidă şi plăcută.. Polirom. poate continua şi în munca de învăţare. În jocul didactic predomină învăţarea şi nu distracţia. Jocul didactic face parte integrantă din procesul învăţării. D. Zlate. se încheie cu aprecieri colective sau individuale privind modul de realizare a sarcinii de învăţare propusă. prevenind şocul şcolarizării. Învăţarea şcolară este „însuşirea de cunoştinţe. priceperi. exercitând o influenţă formativ-educativă asupra copilului în vederea pregătirii pentru şcoală.. 121. Jocul didactic îmbină într-un tot unitar şi armonios atât sarcini şi funcţii specifice jocului.

nu se răsfrâng negativ asupra personalităţii copilului. pe când învăţarea îi apare copilului ca o constrângere impusă de o autoritate externă. învăţarea ca formă a muncii este o activitate impusă din afară. care este o activitate liber acceptată ce produce satisfacţii. astfel încât asigură reuşita debutului şcolarităţii la 6 ani. Sunt jocuri care antrenează copilul până la epuizare. . după cum unele activităţi de tip şcolar solicită în prea mică măsură efortul copilului. 2004. prin cooperare. Oricât ar fi de epuizante unele jocuri din punctul de vedere al consumului energetic. cu un coeficient mare de solicitare psihică.în jocul didactic copilul întrezăreşte un rezultat imediat. iar învăţarea este considerată drept impuls principal al dezvoltării inteligenţei. Raportul joc-învăţare se modifică în favoarea învăţării. care-1 16 M. Sunt puse în valoare „obiective de ordin atitudinal datorită potenţialului interactiv şi motivant pe care îl asigură. de adaptare şi de relaţionare specifice acestei vârste”. Adaptarea la noile condiţii în cadrul şcolii aduce în viaţa copilului aspecte noi pe plan intelectual. care se efectuează într-un ritm susţinut. Programa şcolară creează premisele unui parcurs educaţional flexibil. afectiv şi social. etapa şcolară pune învăţarea în centrul activităţii copilului.16 Exemplele de activităţi de învăţare urmăresc să realizeze „scenarii” didactice cât mai diverse care să stimuleze motivaţia intrinsecă pentru învăţare (învăţare prin joc.prin structura sa psihologică jocul este motivat intrinsec. Dacă treapta anteşcolară se caracterizează prin joc. jocul reprezintă modalitatea cea mai importantă prin care copilul primeşte informaţii. asigură realizarea continuităţii grădiniţă-şcoală. .jocul oferă câmp liber manifestării şi spontaneităţii. Spre deosebire de joc.2 13 . ceea ce face să nu apară în joc senzaţia de oboseală. pe când învăţarea. după cum unele activităţi şcolare cu un consum energetic redus devin obositoare. Jocul cu forma sa didactică însoţeşte şi uşurează sarcinile învăţării. C. facilitând adaptarea copilului la activitatea şcolară. fără a răspunde unor interese imediate. „Programa şcolara pentru clasele I şi a Ii-a “.activitatea de învăţare îi apare copilului ca ceva impus din exterior. manipularea unor subiecte. satisfacţii. generează bucurii. . epuizante. respectiv al mobilelor care le declanşează şi întreţin: . adaptat atât la particularităţile de vârstă. . sprijinind nevoile emoţionale. p.În grădiniţă. Pentru lămurirea acestor enigme trebuie să pornim de la deosebirea esenţială dintre joc şi învăţare din punct de vedere al suportului motivaţional. realizarea unor modele sau desene pentru rezolvarea unor situaţii concrete). mai ales în faza iniţială este motivată predominant extrinsec. Şi jocul didactic şi învăţarea solicită efort din partea copilului. solicită eforturi şi urmăreşte scopuri pe care copilul nu le înţelege de la început. Bucureşti. precum şi intereselor şi nevoilor individuale ale şcolarilor mici.jocul este însoţit întotdeauna de plăcere şi răspunde intereselor imediate ale copilului. E.

aceasta nu poate fi pusă doar pe seama complexităţii sarcinii fără referire la înclinaţiile şi mobilurile celui care învaţă. Saltul de la efortul în joc la efortul în învăţare se înscrie ca unul din mecanismele psihologice ale adaptării active ale copilului la solicitările tot mai accentuate ce i le impune activitatea de învăţare. solicitarea psihică şi efortul pe care învăţarea şcolară le presupune. nici o trebuinţă. În învăţământul primar se realizează o îmbinare armonioasă între activitatea de învăţare şi joc. sub directa îndrumare a învăţătorului. Jocul îmbinat cu elemente de muncă constituie o formă de realizare a unei atitudini corecte faţă de muncă atât în procesul de învăţare. iar rezultatul învăţării nu-i satisface. pentru moment. Efortul pe care trebuie să-1 depună copilul este un răspuns la solicitările externe şi este o expresie a atitudinii sale subiective faţă de aceste solicitări.stimulează. învăţământul trebuie să vizeze ambele aspecte. CAPITOLUL II Jocul didactic în învăţământul primar 14 . Oricât de mare ar fi solicitarea intelectuală în învăţare. De aceea. în care se intersectează factorii de personalitate cu cei ai mediului în care este integrat copilul. Din punct de vedere pedagogic. cât şi în afara lui. trebuie integrate într-un ansamblu psiho-social concret. orientându-se întotdeauna după modelul jocului care le include într-un tot unitar.

170. Pim. Op. 22 Cosmovici. 1999.Ed. copilul începe procesul de integrare în viaţa şcolară ca o necesitate determinată de cerinţele instruirii şi dezvoltării sale.. analitic).Ed. 36. 19 Zlate. U. pe baza operaţiilor logice „acţiuni interiorizate. p. Iacob. 1. Şcolarul mic nu mai este prizonierul propriului său punct de vedere „să gândească ceea ce vede” (gândire egocentrică) ci se află în situaţia de a lua în considerare o diversitate de puncte de vedere „vede ceea ce gândeşte”.. Verza. L. Polirom. se dezvoltă spiritul de observaţie (voluntar.20 Drept unităţi cognitive sunt şi simbolurile (litere. „Şcoala.. Verza. E.. Ca etapă superioară a percepţiei. drept urmare a cristalizării structurilor mintale ce au la bază achiziţia reversibilităţii. p. Sprijinul pe imagine este o necesitate fundamentală a gândirii „imaginea devine un simbol pentru subiect.. „Psihologia mecanismelor cognitive”. Op. Are loc saltul de la gândirea reprezentativă la gândirea operativă. reversibile şi structurate”. egocentrică). p. M. 17 18 Păun. la observarea esenţialului. cit. 21 Neagu. Iaşi. Acest lucru nu ar fi posibil fară transformarea cunoştinţelor în reprezentări „activităţi cognitive de două feluri: scheme şi imagini”. 2000. Ed. sistematic. Iaşi.19 Şcolarul mic se află în situaţia de a manipula o cantitate mare de informaţii. 20 Şchiopii. cuvinte) şi conceptele (set comun de atribute pentru un grup de scheme. p. abordare psiho-pedagogică”. 1999. iar spre 11 -12 ani în stadiul operaţiilor formale. p.17 Şcolarul mic se află în faza de acumulare de cunoştinţe concrete. „Şcolaritatea mică este considerată a fi prima perioadă în care se constituie reţele de concepte empirice prin care se organizează piramida cunoaşterii”. simbolică. Patrovici. Iaşi. începe un program strict organizat „prilej al primului contact efectiv cu societatea şi cultura”.. imagini sau simboluri).. „Cogniţia directă implică percepţia”. Emil.II. „Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi învăţământul primar”.22 Reversibilitatea marchează progresul în dezvoltarea intelectuală şi reprezintă un beneficiu al gândirii şcolarului mic. după 7 ani se află în studiul operaţiilor concrete. C. 15 . Mielu. numere. cit. „Psihologie şcolară”.Ed. 175.18 Învăţătorul îl ajută să treacă de la percepţiile superficiale şi fluctuante la percepţii diferenţiate.2000. 131. E.21 După J. 65 Şchiopu. Polirom. Iaşi. Piaget.. U. Profilul psihologic al vârstei şcolare mici „Mai degrabă un cap bine construit decât unul plin “ (Michel de Montaigne) La 6-7 ani. drept pentru care activitatea de învăţare se adresează capacităţii de a percepe. 10.. p. la 6-7 ani copilul se află în stadiul preoperaţional (inteligenţa prelogică. a cărui percepţie sau reprezentare îi permite să evoce operaţia”. Polirom. A.

număr. 2004. apoi în cel al acţiunilor mintale. cit.algoritmi de control (grupări de reversibilitate). E. 26 Stoica .algoritmi de identificare (recunoaştere).algoritmi de lucru (de aplicare-rezolvare). . În perioada şcolarităţii mici se dezvoltă cunoaşterea directă. vine cu propriile explicaţii”. de a le grupa în sisteme coerente. categorial „indicatorul formării operaţiilor concrete îl constituie ideea de invariantă. 123.U..25 În stadiul operaţiilor concrete. Schemele folosite solicită participarea activă a proceselor imaginative. atrăgătoare atunci 23 24 Vezi Şchiopu. suprafaţă. Sub efectul dezvoltării psihice şi al influenţelor educative... întâi în planul acţiunilor concrete. spaţiu. conştient. . Aramis. 1997.. cum ar fi cele de timp..parteneri de joc. de conservare a unor caracteristici”24 (număr. Creativitatea”. treptat. 166. E. gândirea se situează în plan abstract. “Baza psihologică a admiterii invarianţei este reversibilitatea”. Imaginaţia creatoare poate fi stimulată şi prin jocul didactic. Op. face orice fel de sinteze . lungime. spirit critic întemeiat logic (10-11 ani). Capacitatea de cunoaştere sporeşte şi datorită memoriei care capătă. Se dezvoltă limbajul oral şi scris. Şcolarul mic învaţă să asculte explicaţiile învăţătorului. 275 . trăirile intelectuale sunt generate de învăţare. Verza23 consideră regulile operative drept algoritmi ai activităţii intelectuale de tipul: . D.. invarianţa. sporeşte învăţarea indirectă. U. Bucureşti. p. „Psihologia copilului”. „Tratat de pedagogie şcolară”.. fapt pentru care se utilizează şi jocul didactic. Elevul creativ „înţelege. şcolarul mic întâmpină dificultăţi la ultimele două tipuri de algoritmi. Institutul European. 25 Golu.. volum). ceea ce arată că acum. prelucrează materialul. Se pot alege jocuri didactice ţinând cont că în gândire se manifestă independenţa (8 ani). un caracter voluntar. Nicola L. supleţe (9-10 ani). ordonată. De obicei. Ed. p. cu reuşite şi eşecuri. solicitările colegilor . greutate.26 În plan afectiv-motivaţional. P. A.. conştientizată... P. p. Bucureşti. 2003. RA. gândirea tinde să se organizeze în jurul câtorva noţiuni fundamentale. Elevul se află adesea în situaţia de a reconstitui imaginea unei realităţi. Surprinderea invarianţei (ceea ce este constant şi identic) este o caracteristică a gândirii logice ce presupune capacitatea de a coordona operaţiile gândirii. Şchiopu şi E. 16 . iar în stadiul operaţiilor formale apar formele categorial-abstracte (conceptele). p 39. dedusă. Dacă învăţarea devine plăcută. mişcare etc. ceea ce explică prezenţa gândirii categorial-concretă (noţională). Construcţiile logice îmbracă forma unor judecăţi şi raţionamente ce-i permit şcolarului să surprindă fenomene inaccesibile simţurilor: permanenţa. operaţiile mintale rămân dependente de materialul concret. în special a imaginaţiei reproductive. Verza. iar o latură importantă a limbajului oral o constituie conduita de ascultare.Constantin. şi colab.

I.128. fapt demonstrat într-unul din subcapitole. concentrarea. „Psihologie”.”..29 Învăţătorul intră în posesia unor date concludente cu privire la particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor şi prin intermediul jocului didactic. elevii îşi dezvoltă aptitudini. p. prevenirea şi înlăturarea celor negative. S-a constatat că una dintre metodele care răspund cel mai bine trebuinţelor şcolarului mic este jocul didactic. Ed. 1997. P. 2003. 1999. Treptat se dobândesc calităţile atenţiei (volumul. Iaşi. flexibilitatea. Viaţa afectivă este dependentă.. Ed. mai ales prin activităţile bazate pe cooperare. inspirându-le încredere. Motivaţia intrinsecă este cea care declanşează şi orientează activitatea şcolarului. „Psihologie şcolară”. 17 . 131. să găsească soluţii inedite la problemele ivite. 127 . determinându-i să persevereze.. Acestea le asigură un fond pozitiv. care poate fi considerat o metodă eficientă de cunoaşterea şi educarea şcolarilor mici. p.. facându-1 apt să rezolve cu uşurinţă sarcinile de învăţare. este nevoie de acţiuni de mobilizare şi concentrare a energiei în vederea învingerii obstacolelor şi atingerii scopurilor conştient stabilite. P. atractive. Se dezvoltă sentimentul încrederii. Temperamentul se exprimă prin dinamica şi ritmul activităţii psihice a şcolarului mic. Trebuinţa de a se juca este tocmai ceea ce permite copilului procurarea acelor mobiluri de acţiune pentru a-1 implica în participarea activă la propria lui formare. stabilitatea.. Cosmovici. Aramis. Zlate. A.. promptitudinea deciziei). 27 28 Neveanu. Bucureşti. iar datorită unei atenuări relative a izbucnirilor afective şi a înregistrării gustului pentru fantastic. să creeze. Datorită diversificării câmpului interrelaţional înregistrat în această perioadă.. Se urmăreşte formarea trăsăturilor pozitive de caracter. distribuţia). Atenţia şcolarului mic poate realiza o optimizare a cunoaşterii. stima de sine. adică de voinţă „proces psihic complex de reglaj superior . M. care devin trăsături voluntare de caracter. Polirom. voluntară. E. P. T. cea de-a treia copilărie este numită „vârsta socială”. În raport cu activităţile desfăşurate. iar afectivitatea este cea care o întreţine prin declanşarea energiei necesare. Creţu.. perseverenţa. Aptitudinile speciale pot influenţa dezvoltarea creativităţii şcolarului mic.. Pentru ca activitatea întreprinsă de micul şcolar să fie dusă la bun sfârşit. constând în „orientarea şi concentrarea activităţii psihice cognitive asupra unui obiect sau fenomen”. Exersarea disponibilităţilor ludice prezintă un interes vital. În plan psihic predomină interesul ludic. Bucureşti. 128. p.27 Treptat se dobândesc calităţi ale voinţei ce caracterizează capacitatea de efort voluntar (puterea voinţei.este posibilă apariţia curiozităţii intelectuale.28 Prin antrenarea în activităţi variate. „Tratat de pedagogie şcolară”. învăţătorul trebuie să vegheze în direcţia cultivării capacităţii de stăpânire a manifestărilor emoţional primare. 29 Nicola. L. este numită „vârsta maturităţii infantile”. iar pe de altă parte de relaţiile copilului cu mediul social din care face parte. D. pe de o parte. de anumite trebuinţe. Iacob. copilul este ajutat săşi formeze atenţia selectivă.

generând o motivaţie stimulativă. exerciţii-joc. de a se juca. procese literare etc. Jocul didactic furnizează multiple situaţii de învăţare care au o eficienţă deosebită în achiziţiile elevului. pentru toţi copiii. Pentru realizarea obiectivelor se pot organiza diferite tipuri de activităţi de învăţare. indiferent de nivelul şi ritmul propriu de dezvoltare al fiecăruia.2. este folosit frecvent jocul didactic. constituind o prezenţă indispensabilă în munca şcolară. a elevului. în ciclul primar. Accentul cade pe activitatea de explorare-investigare. S-a constatat că lecţiile interesante. mişcare. grijile legate de învăţătură. presărate cu jocuri didactice. nevoie care se menţine pe parcursul întregii copilării. direct în actul învăţării. drept strategie didactică interactivă.). bogate în materiale intuitive. Integrarea jocului didactic în lecţii nu face decât să răspundă unei nevoi lăuntrice . Pentru ca fiecare elev să fie implicat. învăţarea. În proiectarea şi desfăşurarea activităţilor de predare-învăţare. În programul zilnic al şcolarului mic. ajută elevii în aprofundarea cunoştinţelor. Restabilind echilibrul în activitatea şcolarilor. nu diminuează cu nimic pofta lui dejoacă. stimulându-i să lucreze. jocuri didactice. astfel încât să pornească de la experienţa concretă a elevului şi să se integreze unor strategii didactice adecvate contextelor variate de învăţare (exerciţii. evaluându-i după progresul individual. 18 . centrată pe elev. Deosebirea constă în faptul că regulile jocului sunt tocmai obiectivele pedagogice urmărite de învăţător şi convertite în sarcini de învăţare. formulări şi rezolvări de probleme. Noua programă şcolară a înlocuit conţinuturile teoretice cu o varietate de contexte problematice care au menirea de a dezvolta capacităţi si competente la elevi prin elaborarea şi folosirea de strategii în rezolvarea diferitelor situatii şcolare. În felul acesta se asigură un echilibru între activităţile de concentrare pe sarcini instructive. iar învăţătorul devine un organizator de activităţi variate de învăţare. cu cele de relaxare. Jocul didactic este o variantă a jocului cu reguli folosit în grădiniţă. rebusuri.II. Rezultatele aşteptate ale învăţării sunt specificate de obiectivele de referinţă ce urmăresc progresia în achiziţia de competenţe şi de cunoştinţe de la un an de studiu la altul. se respectă principiul alternării tipurilor de activităţi. prin stimularea atitudinii de cooperare. Necesitatea folosirii jocului didactic în învăţare la şcolarul mic Jocul didactic constituie o punte de legătură între joc ca activitate dominantă în care este integrat copilul în perioada preşcolară şi activitatea specifică şcolii. la nivelul posibilităţilor sale. jocul didactic fortifică energiile intelectuale şi fizice ale acestora.

D. Bucureşti. E.30 Numai dacă se cunosc particularităţile de vârstă şi individuale ale elevilor. în funcţie de nivelul dezvoltării sale ontogenetice şi de situaţia concretă în care este antrenat. atitudini . 416. Asigurarea interdependenţei optime între cele două componente ale personalităţii elevului. nivel de aspiraţie. Schema suportului psihologic al activizării. Pentru elevii de 6\7 ani este necesară folosirea frecventă a materialului didactic individual. Jocurile-exerciţiu pot avea mai multe variante. redundanţa. p. În învăţarea prin jocul didactic. declanşează şi întreţine o motivaţie intrinsecă. Pentru ca lecţiile să aibă o densitate maximă. p. ce oferă cadru de manifestare. în realizarea obiectivelor propuse la lectii. caracteristicile sale. experienţele proprii.. Op. Folosindu-se jocul didactic. elevul este impulsionat de componente ce ţin de parametrul cognitiv-intelectual (procese cognitive şi operaţiile pe care acestea le implică) şi parametrul activator-motivaţional (trebuinţe. 68 Nicola. 19 . originalitatea sa”. numai pentru a preveni plictiseala. fie sub formă de muncă în grup). 1981. se poate demara o acţiune de antrenare. cit. în concordanţă cu cerinţele didactice. reuşeşte să înţeleagă conceptele de invatare prin treceri succesive de la concret la abstract şi invers. spre un efort din ce în ce mai ridicat. astfel încât. în argumentarea deciziilor luate în rezolvarea unor situaţii practice. Gaston. care din punct de vedere psihologic. Numai dacă elevul este pus în situaţia de a utiliza material didactic. Nivelul real de activizare într-o situaţie concretă poate fi evaluat în funcţie de locul unde se plasează elevul în câmpul de intersecţii posibile din diagramă..factori non-cognitivi). Copilul învaţă mai mult. ce cuprind sarcini asemănătoare. în paşi mici. Elementele de joc au menirea de a-i stimula şi antrena mai mult pe şcolarii mici în învăţarea activă. dar cu un grad de dificultate sporit. „Introducere în pedagogie”. în orice moment. este necesară o bună gestionare a timpului didactic şi o plasare judicioasă a jocului didactic (fie sub formă de muncă independentă.menţinându-le mai mult timp concentrată atenţia. fiind stimulat de satisfacţiile pe care i le asigură jocul ca metodă.31 Sensul ideal al activizării 30 31 Mialaret. P. „Fiecare elev constituie un caz având condiţiile sale specifice de viaţă. fiecare elev să fie implicat în actul învăţării. este cerinţa fundamentală a principiului însuşirii conştiente şi active. I. interese. se pot adapta şi utiliza jocuri potrivite. elevii sunt implicaţi efectiv şi afectiv mai mult în căutarea de soluţii pentru a rezolva sarcinile cerute. Dacă sunt adaptate la nivelul de dezvoltare al fiecărui copil. stări afective. Aceste componente acţionează într-o strânsă interdependenţă. Pe fondul unor particularităţi de vârstă se manifestă particularităţile individuale specifice fiecărui elev. chiar şi în rezolvarea sarcinilor jocului didactic.

intelectual Parametrul activator . 20 . cât şi în ceea ce priveşte activitatea independentă a elevului din timpul rezolvării sarcinii didactice.. în timpul lecţiei. îndeosebi ale celui din clasa I sunt dependente de model. ce deschide „noi perspective în stimularea activităţii eficiente”32. AII. datorită capacităţii lui reduse de a-şi autodirija disponibilităţile şi procesele psihice „spre o pistă de funcţionare izomorfa cu sistemul aşteptărilor învăţătorului”33. „Manual de pedagogie”.învăţarea logică în care „achiziţia finală poate fi inclusă în structura 32 33 Jinga. Istrate. Nicola. priceperilor şi deprinderilor. p. învăţarea analitică). cit. . atunci când simte că vrea să se joace (mai ales pentru cei din clasa I şi a II-a). formarea unui model intern ce orientează subiectul în sarcina pe care urmează s-o execute. p. S. 198. Bucureşti..Parametrul cognitiv .2001. atât din partea cadrului didactic prin folosirea jocului ca metodă.motivational Schema redată ar putea sugera ideea că nu numai învăţătorul poate hotărî momentul introducerii jocului în lecţie ci şi însuşi elevul. pe măsura disponibilităţilor fiecăruia în: ..învăţarea senzorio-motrică (perceperea modelului extern. Op. 170. Consider că e necesar ca şi elevul să ceară folosirea acestei metode. . de necesitatea sistematizării priceperilor şi deprinderilor intelectuale este esenţa principiului temeiniciei şi durabilităţii cunoştinţelor. de principiul accesibilităţii cunoştinţelor. Ed. Ioan. să se îndrume elevii. I. Organic legată de principiul învăţării active şi conştiente.învăţarea prin descoperire (pe cale inductivă după opinia lui J. Bruner). se consideră necesar ca în lecţii să se dea explicaţii. De aceea. să fie încurajată participarea tuturor copiilor. prestaţiile şcolarului mic. La toate disciplinele de invatatamant. E. luând în calcul interdependenţa celor doi parametri.

. nervozitate ca urmare a insuficientei rezistenţe la efort intelectual.”Didactica matematicii”38 jocul didactic este definit ca un ansamblu de acţiuni şi operaţii care paralel cu destinderea. adecvate pentru formarea unor capacităţi de a opera cu 34 35 36 37 38 Nicola Ioan. • pretinde şcolarilor mici o finalitate precisă. D. „Dicţionar de termeni pedagogici”.. M. Negruţ. şi colab. a descoperirii adevărului”. I. Editis. 172. I. organizarea şi stăpânirea conştientă. I.cognitivă a subiectului”34. 16 Neacşu. I. 204. în mod special. • constituie o modalitate de adaptare a copiilor de 7\8 ani la specificul muncii şcolare. Cerghit.. În conceperea actului didactic.. p. p. „învăţarea eficientă”. 62. . Op. ce valorifică la nivelul instrucţiei finalităţi adaptative de tip recreativ proprii activităţii umane în general. S. „Dicţionarul de termeni pedagogici”39. tehnică.37 • accelerează latura formativă în cultivarea potenţialului individual..2001. L. • din acţiunea copilului asupra obiectelor decurge dobândirea reprezentărilor conceptuale pentru a favoriza reversibilitatea şi interiorizarea operaţiei.. 87. urmăreşte un set de obiective de pregătire intelectuală. Op. a copilului. Ed. C. Ed. Vezi Neagu. de regulă. p. Radu. P„ RA. în anumite momente ale evoluţiei sale ontogenetice. buna dispoziţie şi bucuria pe care le stârneşte. Craiova. Petrovici. 1992. • situaţiile de învăţare oferite de sarcina didactică favorizează operaţiile mentale. Popescu. L. P. voluntară a conduitei... „Didactica matematicii în învăţământul primar”. „ca metodă bazată pe acţiune simulată” 36 . metode formative”40..învăţarea creatoare (prin aplicarea regulilor învăţate se crează soluţia) . cit. morală. D.35 Jocul didactic. L.. precizează că jocul didactic reprezintă o metodă de învăţământ în care predomină acţiunea didactică simulată. 39 Cristea. • constituie o modalitate de captare a atenţiei (se ştie că şcolarii mici după 20-25 minute dau semne de apatie. cit. 1998. 224 Cerghit. În .. p. p. Bucureşti. . 21 . ce asigură o învăţare eficientă în clasă. 256.este folosit în lecţii pentru a se realiza o învăţare eficientă.. 40 Jinga. Jocul didactic face parte din categoria metodelor formative „puerocentriste. Aius. E„ Vlăsceanu. Bucureşti.. 1994. . p. Op. E. Bucureşti. Jinga şi I. cit. fizică etc. • orice achiziţie dacă este dobândită de copil prin participare efectivă şi afectivă însoţită de cuvânt are trăinicie mai mare. E.învăţarea dramatizată („pune elevii în spectacolul căutării. consideră că „metodele active sau simulative sunt. Negreţ. p. „Didactica”. T. prezenţa acţiunii ludice ar fi o cerinţă psihopedagogică pentru că: • asigură o activizare la maximum a structurilor cognitive şi operatorii.

.structurarea de abilităţi.. capacităţi ce solicită o perioadă extinsă pentru exersare şi întărire. Op. 263. elevul devine centrul activităţii . E. 3.41 Valoarea formativă a jocului didactic este dată de: . Funcţiile jocului didactic Jocurile didactice. 22 . prin faptul că pot fi folosite de o clasă întreagă sau de grupe de copii 41 Jinga.. capacităţilor sale individuale). p. prin variantele pe care le pot avea. . individualizării în pregătire (fiecare elev progresează potrivit ritmului de lucru. Folosirea jocului didactic în lecţii arată că acesta este valorificat din punct de vedere pedagogic cu intenţia de a imprima lecţiei un caracter atrăgător. un dinamism real. pentru stimularea capacităţilor psihice superioare care intervin în învăţare”. orice tip de joc vizează interdependenţa dintre parametrul cognitiv-intelectual şi cel activatormotivaţional. priceperi... . Istrate.inter-învăţarea (învăţarea pe orizontală).schimbarea produsă la nivelul relaţiei educator-educat.informaţii . cit. I.coparticipant la propria formare. .respectarea „legii efectului” (Thorndike): numai comportamentele de învăţare ce se încheie cu o stare de satisfacţie tind să se repete. prin marea lor diversitate. II.realizarea diferenţierii. iar sub aspect psihologic.

.. 3. 2. . tu spui alta”etc). C.Diamantul”). 3 – jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii de a efectua comparaţii („Compară!”). .Eu spun una. „Săculeţul fermecat”. „La ce număr m-am gândit?”. cu explicaţii. . constituie un instrument maleabil utilizat în activitatea şcolară. „Jetonul aranjat”. 92-93. In funcţie de scopul şi sarcina didactică. „Atenţie la schimb!”. „Jocul perechilor”. . M. „Observă regula şi continuă!”. 23 . In funcţie de aportul lor formativ. O clasificare a jocului:42 Din punct de vedere al modului de prezentare a sarcinii şi a modului de desfăşurare.Continua tu”. doar cu simpla enunţare a sarcinii. intercalate pe parcursul lecţiei.). „Reconstituie!”. „Găseşte-l pe al treilea!” . cu sarcina didactică de a compune numere (0 . cu explicaţii şi exemplificări.natural 42 Neagu. cit. Petrovicvi. Aceste jocuri pot cere o analiză pe baza comparaţiei între imaginea pe care o vede copilul (percepţia) şi cea pe care el o are despre obiectele asemănătoare (reprezentare).Adauga cuvinte potrivite”). p.sau chiar individual. într-un timp fixat iniţial. se disting tipurile de jocuri: 1. sau în final b) după conţinutul capitolelor de însuşit: 1 – jocuri didactice pentru aprofundarea însuşirii cunoştinţelor specifice unui capitol sau a unui grup de lecţii („Caută vecinii!”.10).Cine stie castiga”..standard (confecţionat) . jocurile por fi împărţite: a) după momentul în care se folosesc în cadrul lecţiei: 1) jocuri didactice ca lecţii de sine stătătoare.. 2) jocuri didactice ca momente propriu-zise ale lecţiei. dar fără exemplificări. 4 – jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii de abstractizare şi generalizare (jocul „Cine ştie răspunde”. Op. fără explicaţii..Trenuletul semnelor” etc. . 3) jocuri didactice în completarea lecţiei. . de a forma exerciţii de adunare şi scădere cu 1 şi 2. având ca regulă a jocului. jocurile se pot clasifica după acea operaţie sau însuşire a gândirii căreia i se adresează jocul didactic: 1 – jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii de analiză („Completează şirul!”.. al căror rezultat să fie egal cu numărul dat de conducătorul jocului..Rezolvă şi dă mai departe!”... 2 – jocuri didactice specifice unei vârste sau grupe („Stop!”. În funcţie de materialul didactic folosit jocurile se clasifică: 1 – jocuri didactice cu material didactic . 2 – jocuri didactice pentru dezvoltarea capacităţii de sinteză ce presupun efectuarea prealabilă a unei analize („Uneşte!”.

5. transformând în experienţe de învăţare. scenete.de stimulare a curiozităţii. 43 Cerghit.. sistematic pentru a determina la copil achiziţii de cunoaştere „în scopul de a-şi lărgi orizontul cunoaşterii. Funcţia organizatorică permite o bună planificare a timpului elevului şi învăţătorului. de trezirea interesului.traduce în act de învăţare acţiunea proiectată de învăţător în plan mintal. de organizare a forţelor intelectuale ale elevilor. II. Funcţia cognitivă . Din acest punct de vedere jocul constituie modalitatea de a acţiona practic. cit.de dezvoltare a creativităţii 4 – de revenire a organismului: .de revenire a atenţiei şi modului de concentrare . Funcţia operaţională (instrumentală) serveşte drept tehnică de execuţie.de evaluare . p. Funcţia normativă permite cadrului didactic dirijarea. 4. Jocurile didactice care fac referire la conţinutul capitolelor pot fi: 1 – de îmbogăţire a cunoştinţelor. Op. de a-şi forma anumite deprinderi”. 4.43 2. 6. Componentele jocului didactic Un exerciţiu sau o cerinta poate deveni joc didactic. aptitudini. 3 – de fixare: . 2 – de pregătire a actului învăţării. Funcţia motivaţională . povestiri etc). priceperilor şi deprinderilor.de dezvoltare a gândirii logice .de formare a trăsăturilor moral-civice şi de comportament Funcţiile jocului ca metodă de învăţământ se pot structura astfel: 1. dacă: • realizează un scop sau o sarcină didactică. memoriei. Sunt exersate funcţiile psihice şi fizice ale copilului şi se formează deprinderi intelectuale.de dezvoltare a atenţiei. inteligenţei . Funcţia formativ-educativă contribuie la realizarea obiectivelor din sferaoperatorie şi cea atitudinală.2 – jocuri didactice fără material didactic (jocuri orale cu ghicitori. 24 . 3. capacităţi şi comportamente. L. a dorinţei de a cunoaşte şi a acţiona. Jocul didactic îndeplineşte funcţiile de bază ale metodelor didactice. corectarea şi reglarea acţiunii instructive. cântece. 106. în sensul că favorizează atingerea obiectivelor. obiectivele prestabilite de ordin cognitiv.

prin analiză. generalizare. prin mijloacele de învăţământ utilizate. accesibil şi recreativ prin forma în care se desfăşoară.. Jocul didactic cuprinde şi rezolvă cu succes. • cooperare (spirit de colectivitate). C. 25 . selectare. • aplauzele. să fie înţelese de toţi participanţii la joc. cit. corespunzător pentru a contribui efectiv la reuşita jocului. în mod obişnuit. Petrovici. referindu-se la ceea ce trebuie să facă în mod concret elevii în timpul jocului pentru a realiza scopul propus. este atractiv. interesant. de structura lui. b) Sarcina didactică constituie elementul propriu-zis de instruire prin care se transpune la nivelul copilului scopul urmărit într-o activitate. cu operaţii. • penalizare în caz de abatere de la regulile jocului. corect. Ele trebuie să fie formulate clar. Op. Într-un joc se pot folosi mai multe elemente sub formă de: • întrecere (individual sau pe grupe). figuri geometrice. concis. rebusuri. comparaţie. prin volumul de cunoştinţe la care face apel. M. este uşor manipulat de copii. 95-97. e) Materialul didactic trebuie ales şi realizat din timp.. f) Regulile jocului asigură modalitatea de transpunere în acţiuni concrete a sarcinii didactice. Unele jocuri se referă la probleme de natură cognitivă (scop cognitiv) altele urmăresc aspecte de ordin formativ (scop formativ). cunoscute anticipat şi respectate de elevi. recompensa sau penalizarea să fie evitate. d) Conţinutul jocului didactic este corespunzător particularităţilor de vârstă ale copiilor cărora se adresează şi sarcinii didactice. In funcţie de etapele jocului se stabilesc şi punctajele corespunzătoare. încurajările. El trebuie să fie atractiv. Componentele de bază ale jocului didactic44 sunt: a) Scopul didactic care se formează în concordanţă cu cerinţele programei şcolare pentru clasa respectivă convertite în finalităţi funcţionale de joc. ce reprezintă esenţa activităţii respective care antrenează intens operaţiile gândirii. fişe de observaţie. c) Elementul de joc se stabileşte de regulă în raport cu cerinţele şi sarcinile didactice ale jocului. • utilizează reguli de joc. Un material didactic adecvat conţine o problemă didactică de rezolvat. bileţelele în trăistuţa fermecată. foloseşte un conţinut accesibil şi atractiv. Sarcina didactică este legată de conţinutul jocului. p.• foloseşte elementele de joc în vederea realizării sarcinii propuse. Formularea trebuie să fie clară şi să oglindească problemele specifice impuse de realizarea jocului. Varietatea materialului didactic constă în: jetoane cu desene. abstractizare. materiale). Se pot organiza jocuri în care întrecerea. o singură sarcină didactică. • recompensare (recompense morale. 44 Neagu.

Elemente de joc: întrecere pe echipe. Se iau la întâmplare 6 bile din cutie. Acceptarea şi respectarea regulilor jocului îl determină pe copil să participe la efortul comun al grupului din care face parte. Conţinutul matematic: operaţii cu numere naturale. Clasamentul: pe locul I cei cu 7 puncte (7 soluţii). iar propunătorul strânge foile după un timp dinainte stabilit. ordinea în care intră în joc. Arat cum o problemă poate fi transformată în joc didactic: Problema: Într-o cutie sunt bile albe şi negre. Exerciţiul este transpus în joc. Sarcina didactică este transpusă într-o acţiune concretă.a doua regulă are rol organizatoric şi precizează momentul când trebuie să înceapă. Regulile de joc: elevii scriu soluţiile posibile ale problemei pe o foaie de hârtie. Sarcina didactică: verificarea cunoştinţelor despre descompunerea unui număr într-o sumă de doi termeni. 0+6= 4+2= 6+0= 2+4= 1+5= 3+3= 5+1= În situaţia în care elevii nu reuşesc să rezolve sarcina didactică a jocului propus. Pot apărea situaţiile: Bile albe: Bile negre 6 0 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 6 Pentru fiecare soluţie bună se acordă un punct. atractivă. să-şi subordoneze interesele individuale celor ale colectivului. câte minimum 6 din fiecare. să se finalizeze o anumită acţiune a jocului. Material didactic: o cutie cu 6 bile albe şi 6 bile negre (minimum). pe locul II cei cu 6 puncte (6 soluţii). . pot fi penalizaţi având drept sarcină să scrie adunările. se verifică dacă nu s-au strecurat greşeli în formulare. prin cumularea punctelor obţinute de componenţii fiecărei echipe. pe locul III cei cu 5 puncte (5 soluţii) Se poate stabili şi o clasificare pe echipe. Organizarea activităţilor sub forma jocului didactic oferă o serie de avantaje de ordin metodologic: • aceeaşi sarcină se exersează pe conţinuturi şi materiale diferite. Câte bile albe şi câte negre pot fi printre cele luate? Scopul: consolidarea cunoştinţelor privind adunarea numerelor 0-10. Cei care nu au dat nici o soluţie bună. cu 26 .Fiecare joc didactic are cel puţin două reguli: .prima regulă traduce sarcina didactică într-o acţiune concretă. dacă elevii au noţiunile necesare pentru a rezolva sau dacă gradul de dificultate nu este prea ridicat.

• acelaşi conţinut matematic se consolidează. Jocul didactic reuşit ar fi cel care trezeşte interesul pentru sarcina şi regulile sale (prezenţa elementului emotiv. în scopul obţinerii performanţelor şi reproducerea unui model de limbaj adaptat conţinutului pot fi reguli de joc. ducând la refuz. repetarea răspunsurilor. • stimulează şi exersează limbajul. de aşteptare.1 Ipoteză. aspecte comportamentale prin reguli de joc. CAPITOLUL III Studiu experimental privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor didactice în învăţământul primar III. pentru a fi un echilibru permanent între acestea. • regulile şi elementele de joc modifică succesiunea acţiunilor. regulile pot inhiba. ritmul de lucru. deşi sarcinile sunt accesibile. Structura jocului didactic impune ca sarcină didactică în relaţie cu regulile jocului să fie accesibilă. simplitatea regulilor instaurează plictiseala. Apar situaţii când. • într-un joc. obiective. eşantioane 27 . de întrecere ar fi indispensabile). de surpriză.1.reguli noi. indiferenţă sau deşi sarcinile sunt dificile. se poate repeta prin modificarea situaţiilor de învăţare şi a sarcinilor de lucru.

• elaborarea şi implementarea unor programe speciale de valorificare a jocului didactic pentru creşterea performanţelor în învăţare. deci au fost familiarizaţi cu mediul instituţionalizat. Grupul experimental este clasa mea.Ipoteza pe care mi-am propus să o verific în planul practic al realităţii şcolare este: dacă în învăţământul primar se concepe şi utilizează un program special de jocuri didactice atunci se va determina o creştere a performanţei şcolare. Număr Fete Băieţi Fără Vârstele elevilor elevi grădiniţă Studiile părinţilor Liceu Şcoală 8 profesională clase 8 9 Clasa experiment Clasa martor 18 18 10 8 8 10 - 1 5 1 6 1 0 3 2 1 1 - 6 4 10 9 2 5 Am constatat că elevii au frecventat grădiniţa. • cunoaşterea şi evidenţierea valenţelor formative-educative ale jocului didactic. cu învăţătorul clasei martor. au avut anumite deprinderi şcolare deja în formare. urmăreşte rezultatele pe parcursul a doi ani de studiu. în semestrul II al anului şcolar 2007-2008 la unitatea de învăţare Împărţirea numerelor naturale la clasa a III-a. 28 . experimentul este longitudinal. având în vedere că este vorba de o comunitate rurală.. Obiectivele cercetării de faţă sunt următoarele: • cunoaşterea nivelului de pregătire intelectuală a elevilor şi stabilirea performanţei individuale. Menţionez că în funcţie de metodologia adoptată cercetarea de faţă este una experimental . am adunat următorul material faptic. Am recurs la tehnica grupului de control şi am ales clasă martor clasa a III-a de la Şcoala Nicoreşti din anul şcolar 2007-2008. Ambele colective sunt mixte.respectiv clasele a II-a şi a III-a. Părinţii au terminat 8 clase şi unii dintre ei au studii medii ceea ce se constituie ca un factor care poate favoriza reuşita experimentului. Învăţăm jucându-ne” şi performanţele şcolarilor mici. În urma discuţiilor cu părinţii ambelor clase.ameliorativă. Evaluarea iniţială şi cea sumativă necesare mini-investigaţiei le-am aplicat grupului experimental în semestrul II al anului şcolar 2008-2009 tot la unitatea de învăţare Împărţirea numerelor naturale la clasa a III-a. Mediul familial în care se dezvoltă cele două grupuri este normal din punct de vedere social. Am aplicat evaluarea iniţială şi cea sumativă pentru mini-investigaţia efectuată. • determinarea corelaţiei dintre programul educaţional .

în ce măsură se asigură progresul şcolar. elaborează soluţii originale pentru rezolvarea sarcinilor de lucru. cum apreciază elevii rezultatele obţinute la sfârşitul jocului didactic. se declanşează acţiuni educaţionale noi.elevii provenind din familii care le oferă condiţii necesare desfăşurării actului învăţării. Din punct de vedere metodologic. Metode acţionale sau de intervenţie: .1.Variabila independentă reprezentată de programul: . Metodologia cercetării Am ales cercetarea pedagogica de tip combinat: teoreticofundamentală şi practico. Metodologia cercetării cuprinde: Metode nonexperimentale de colectare a datelor . III.Observaţia sistematică pe parcursul întregului experiment şi va consta în utilizarea unor grile de observaţie. -Testele.2. participanţi la cercul pedagogic 29 . -Metoda anchetei pe bază de chestionar.Experimentul pedagogic care este metoda fundamentală de investigaţie şi are ca principale variabile: . Ca urmare a rezultatelor obţinute prin două chestionare constituite dintr-o succesiune organizată de întrebări cu scopul cunoaşterii opiniilor despre jocul didactic a învăţătorilor de la clasele a III-a.. -Metoda analizei produselor şcolare. atitudinea pe care o au în timpul jocului didactic dar şi a altor activităţi.cum stimulează jocul didactic potenţialul intelectual al elevilor. Testele mă vor ajuta să cunosc şi să pot delimita mai în amănunt cum influenţează jocul didactic obţinerea performanţei şcolare şi să surprind destul de obiectiv evoluţia şi stadiul atins de fiecare individ în parte.Nivelul de pregătire al colectivelor de elevi este omogen din punct de vedere al posibilităţilor intelectuale.Învăţăm jucându-ne’’ . ale căror rezultate sunt înregistrate şi prelucrate în vederea demonstrării valorii pe care o au. cercetarea este experimentală pentru că prin introducerea în activitatea elevilor a jocurilor didactice. Folosindu-mă de chestionare aş putea afla în ce măsură se angajează elevii în învăţare prin jocul didactic.aplicativă pornind de la încadrarea temei într-un spaţiu teoretic şi ajungând la reliefarea implicaţiilor practice menite să îmbunătăţească. să optimizeze activitatea de învăţare.dacă finalizează sarcina de lucru. Observaţia mă va ajuta să urmăresc modul în care elevii prezintă judecăţile.Variabila dependentă care urmăreşte performanţele elevilor pe tot parcursul experimentului.

3. 2. in foarte mare masura. in foarte mica masura. In ce masura participa elevii timizi la lectie cand folositi jocul didactic? 1. in foarte mare masura. 3. in foarte mare masura. 3. in masura potrivita. III. 4. V. in foarte mica masura. 4. 2. in mare masura. in foarte mare masura. in masura potrivita. in masura potrivita. II. 3. in mare masura. In ce masura se angajeaza elevii dumneavoastra in invatare prin jocul didactic? 1. in foarte mica masura. IV. In ce masura folositi jocul didactic? 1. In ce masura se asigura progresul scolar folosind jocul didactic? 1. in foarte mare masura. In ce masura stimuleaza potentialul intelectual jocul didactic? 1. 2. in mare masura. in foarte mica masura. 2. 30 . 2. in mare masura. in mare masura. in foarte mica masura. eficientă. 3. in masura potrivita.(50 învăţători din mediul rural şi urban) desfăşurat la SAM Buciumeni pe data de 6 decembrie 2008 şi a 30 de elevi din clasele II-IV de la şcoala Nicoreşti. 4. am dedus că jocul didactic este o metodă didactică folosită. Chestionar pentru invatatori I. 4. 4.dorită de copii. in masura potrivita.

aproape intotdeauna. 2. 3. 4. 2. 2. in mare masura. IV. foarte bune. Cum apreciezi rezultatele obtinute la sfarsitul jocului matematic? 1. 4. In ce masura esti atent in timpul jocului matematic ? 1. foarte mult . in masura potrivita. 4. 3. aproape niciodata . II. III. 3. insuficiente.Chestionar pentru elevi I. 2. Cat de des foloseste invatatorul jocul didactic in lectia de matematica ? 1. 3. de obicei . in foarte mica masura. mult . bune. rareori . foarte putin. in foarte mare masura. Centralizarea rezultatelor obţinute: -la chestionarul pentru învăţători: Categorii f % Reprezentarea grafică 31 . suficiente. 4. putin . Cat de mult inveti la matematica prin jocul didactic ? 1.

în foarte mică măsură 2. 1. în foarte mare măsură 2 10 28 10 4 20 56 20 20 56 8 12 IV. în foarte mare măsură 4 14 64 18 64 . în mare măsură 4.la chestionarul pentru elevi Categorii f % Reprezentarea grafică 32 . în foarte mare măsură 21 25 4 42 50 8 50 4 18 42 II. în mare măsură 4. în măsură potrivită 3. în foarte mică măsură 2. în foarte mică măsură 2. în foarte mică măsură 2.8 I. în foarte mare măsură 2 12 27 9 4 24 54 18 54 4 20 24 III. în mare măsură 4. în măsură potrivită 3. în mare măsură 4.1. 1. în mare măsură 4. 2. în măsură potrivită 3. în măsură potrivită 3. în măsură potrivită 3. 1. în foarte mare măsură 34 4 6 23 17 2 7 32 9 8 12 46 34 4 18 14 46 V.

de obicei 4. 33 .33 IV.I. 1. puţin 12 15 3 40 50 10 50 40 40 26. S-au consemnat evenimentele cele mai importante ale comportamentului elevilor.33 3.33 Observaţiile la clasă din timpul jocului didactic mi-au sugerat corelaţii între variabilele stabilite.33 3. 1. în mare măsură 4.33 50 43. Analizând consemnările din tabel reiese că jocul didactic este o activitate desfăşurată de toţi copiii. fără a ridica mari probleme de adaptare şi integrare şcolară. Am întocmit şi folosit o fişă de observare. drept instrument de evaluare. 2.33 40 33.33 3. insuficiente 15 13 1 1 50 43. aproape întotdeauna 3 15 12 10 50 40 40 10 50 10 II.66 33. rareori 3. în foarte mare măsură 8 10 12 26. mult 3. bune 3.66 III.33 3. în măsură potrivită 3. foarte bune 2. foarte mult 2. 2. suficiente 4.

1. crt . 6. curiozitate                      Adaptare sociala 4. Atitudinea in timpul activitatii                                    3. Interes. Finalizeaza sarcina de lucru Solicita ajutor                                              5. 8. Ce urmaresc in jocul matematic in alte activitati  Numele si prenumele PB  CM AD TA     IE  BC  TA  CM CI   BC   CR  ML BB    NA SN   PC   BC   MC  Modul in care prezinta judecatile Coerent Incoerent Stiintific Empiric Colaborare Pasiv Dinamic Deloc Putin Frecvent Permenent Nesociabil Sociabil Neutru Da Nu Da Nu Da Nu Uneori Frecvent Deloc 2.                                         Urmeaza instructiunile specifice Elaboreaza solutii originale pentru rezolvarea sarcinilor de lucru                           34 .Fişa de observare: Apreciere Nr. 7.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->