Sunteți pe pagina 1din 5

Lucrarea nr.

6 PATRUNDEREA CAMPULUI ARMONIC PERMANENT IN MEDII CONDUCTOARE

Ecuatiile de ordinul II ale campului electromagnetic Din relatia rot =cu =rot rezulta rot =0 ceea ce implica

. In baza legii conductiei rezulta =o rot =o + -ogradV = . Aplicand operatorul rotor ecuatiei rot =in domeniul timp: cu

rezulta ecuatia generala a undei

=0

si are in domeniul complex imaginea:

-j =

=0 numita ecuatia undelor.


unde marimea e

Solutia ecuatiei undei este

un vector complex de unda, vector dce are o directie notata

si poate fi scris in forma

cu = =

.Solutia undei in functie de

este: , fiind suma a doua unde ,una directa

si a doua inversa,ambele unde au expresii de forma sinusoidal amortizata

Impedanta de unda

Unda E genereaza unda H, iar raportul intensitatilor campului electroc si magnetic defineste impedanta de unda parte reala cat si imaginara:

,impedanta complexa ce are atat

.\

Inversa acestei impedante se numeste admitanta de unda =Y=G-jB , de expresie:

Y=

La frecvente inalte,sau la valori mici ale conductivitatii se pot considera urmatoarele cazuri particulare: a) complex impedanta undei este

iar din exprimarea numarului

,impedanta devine

=R+jX. Se obtine in

aceasta situatie difuzia campului in mediul conductor,defazajul dintre unda E si H fiind de 45. b) impedanta undei este

(unda pana in vid).

Adancimea de patrundere a campului electromagnetic in semispatiul conductor. Amplitudinile intensitatilor campurilor electric si magnetic si a densitatii de curent scad exponential in conductor, G= fiinf E,H,B, sau J. Distanta conductorului in care din care se deduce x, x=

,G

masurata de la suprafata

, egala cu distanta in care amplitudinile sunt

atenuate cu 1 neper se numeste adancime de patrundere a campului electromagnetic in semispatiul conductor, .

Adancimea de patrundere se mai poate defini prin distanta masurata de la suprafata conductorului, pe care curentul total repartizat uniform si sinfazic, ii corespunde aceeasi putere activa. Curentul complex dupa axa OX prin fasia de latime a, masurata dupa axa Oy si infinita se calculeaza cu formula si are valoarea efectiva

. Repartitiei uniforme si sinfazice a curentului adancime ii corespunde densitatea de curent In stratul de adancime puterea absorbita densitatea j este expresia .

pe fasia de latime a si

pe unitatea de lungime dupa axa Oz, calculata cu si calculata cu formula are cu

. Identificand

relatiile

se obtine expresia adancimii e patrundere

Parametrul caracaterizeaza patrunderea cu atenuarea exponentiala a campului electrimagnetc si scade cu cresterea frecventei, permeabiulitatii si conductibilitatii. Acest parametru permite o apreciere a refularii curentilor in conductoare masive. Din compararea cu parametrul a dimensiunile conductorului d rezulta urmatoarele regimuri de patrundere a campului electromagnetic: Regimul de refulare slaba in care difuzia campului electromagnetic e totala si cea mai mica dintre dimensiunile conductorului d este mult mai mica decat d. In acest regim, repartitia intensitatior campurilor electric si magnetic si a densitatii de curent nu difera prea mult de repartitia aceloras marimi in regim stationar. La del ca-n regim stationar campul magnetic are pe suprafata conductorului ambele componente, normala si tangentiala, nenule. Din relatia d rezulta ca acest regim se stabileste in valori mici ale lui , sau f. La valori date pentru , este un regim de refulare la frecvente joase. Regimul de refulare neta, in care cea mai mica dintre dimensiunile conductorului este mult mai mare decat parametrul , d. In acest regim, in fiecare punct de pe suprafata conductorului, campul electromagnetic patrunde exponential, la fel ca in semispatiul conductor, pe o adancime de patrundere calculata la frecventa corespunzatoare lui d.Iintensitatea campurilor electric si magnetic si densitatea de curent sunt nule ini interiorul conductorului, cu exceptia unei pelicule periferice de adancime egala cu . Datorita valorii mici a lui curentul electric in conductor poate fi aproximat cu o panza de curent avand densitatea lineica , functie de coordonatele intrinseci ale suprafetei conductorului. Deoarece vectorii H si sunt tangentiali la suprafata conductorului, aceasta fiind suprafata de camp magnetic. Regimul de refulare medie, in care cea mai mica dintre dimensiunile conductorului d este de acelasi ordin de marime cu parametrul . Patrunderea campului electromagnetic este totala, forma liniilor de camp magnetic variaza

in timp si pe suprafata conductorului ambele componente ale lui H sunt nenule. Exemple de aplicare 1. Curentul indus in placa de campul armonic al unui conductor Se considera un conductor de raza

TITLE curent indus in placa SELECT errlim=1e-2

VARIABLES Ezr Ezi

DEFINITIONS r0=0.002 eps0=8.85e-12 L=0.1 eps=eps0 mu=mur*mu0 {50 Hz} sigma jz0r d0=0.005 dp=0.05

mu0=4*pi*1e-7 mur omega=2*pi*50

{Componentele campului electric} Ep=sqrt(Ezr^2+Ezi^2) phase=sign(Ezi)*arccos(Ezr/Ep)/pi*180 {componenta By:} Byr=dx(Ezi)/omega {valoarea de varf a componentelor:} Bxp=sqrt(Bxr^2+Bxi^2) Byp=sqrt(Byr^2+Byi^2) Byi=-dx(Ezr)/omega {valoarea de varf} {defazaj}

{componentele instantanee ale vectorului inductie} Br=vector(Bxr,Byr) Brm=magnitude(Br)

Bi=vector(Bxi,Byi) EQUATIONS

Bim=magnitude(Bi)

div(grad(Ezr)/mu)+eps*omega^2*Ezr+sigma*omega*Ezi=0 div(grad(Ezi)/mu)+eps*omega^2*Ezi-sigma*omega*Ezr-Jz0r*omega=0 BOUNDARIES region 1 sigma=0 mur=1 Jz0r=0 value(Ezr)=0 value(Ezi)=0

start outer(-L,-L)

line to (L,-L) to (L,L) to (-L,L) to finish region conductor sigma=5.99e7 mur=1 Jzor=10/(pi*r0^2) {I=10A}

start (-r0,0) arc to (0,-r0) to (r0,0) to (0,r0) to finish region placa sigma=3e7 mur=5000 Jz0r=0

start (-L,-d0-dp) line to (L,-do-dp) to (L,-d0) to (-L,-d0) to finish PLOTS contour(Ezr) contour(sigma*Ezi) contour(Ezi) contour(Bim)

surface(sigma*Ezi)

elevation(Brm,Bim) from (0,-d0-dp) to (0,-d0) elevation(sigma*Ezi,sigma*Ezr) from (0,-d0-dp) to (0,-d0) END

S-ar putea să vă placă și