Sunteți pe pagina 1din 6

Suprastructura platformei va avea urmtoarea alctuire : mbrcminte din beton de ciment rutier clasa BcR 5,0 turnat ntr-un

singur strat 46cm ; strat superior de fundaie din agregate naturale stabilizate cu ciment 30cm ; strat inferior de fundaie din balast optimal 45cm ; geotextil filtrant i anticontaminant.

Rigol carosabil pentru colectarea apelor pluviale Rigola de colectare aferent bretelei existente TWY A, de pe latura estic este funcional iar ca elemente de acoperire este prevzut cu grtare metalice pe o lungime de 220 m. Pentru ca rigola s fie carosabil pe ntreaga lungime, aceste grtare metalice se vor nlocui cu elemente de acoperire din beton armat. Rigola de colectare aferent platformei existente de mbarcare debarcare de pe latura sud estic se situeaz n prelungirea rigolei de colectare aferente bretelei existente TWY A. Aceast rigol este funcional i n prezent nu este prevzut cu elemente de acoperire. Pentru a deveni carosabil rigola se va acoperi cu elemente din beton armat. Rigola de colectare aferent cii de rulare TWY D, de pe latura sud vestic i este situat n prelungirea rigolei de colectare aferente platformei existente. Aceast rigol este funcional i n prezent nu este prevzut cu elemente de acoperire. Pentru a deveni carosabil i aceast rigol se va acoperi cu elemente din beton armat. Rigola existent din beton armat, fr elemente de acoperire ce se suprapune peste noua platform se va demola, urmnd a se executa o nou rigol cu elemente de acoperire din beton armat cu o lungime total de 405 m.Acest canal se va executa din beton de ciment clasa C20/25 armat cu oel beton OB37. Elementele de acoperire pentru canalele ce vor colecta apele pluviale se vor executa din beton de ciment clasa C20/25 armat cu oel beton OB37.

Reteaua de canalizare pluviala n prezent, exist o reea de canalizare pluvial alctuit din tuburi PREMO ranforsate cu beton armat avnd diametre de 400 mm, 600 mm i 800 mm, cu o lungime total de 173 m, pana l a marginea caii de rulare TWY A,unde se afla un camin P3.Pentru evacuarea n emisar, cminul

P3 se va racorda n cminul P4 existent prin trei tuburi PAFSIN Dn 700 mm. Cele trei tuburi vor subtraversa breteaua existent TWY A latura estic si vor fi montate fiecare ntr-o conduct din OL cu Dn 762 mm. Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, aceast metod avnd urmtoarele avantaje: nu disloc terenul i nu se produce tasri; nu creeaz goluri sau prbuiri n timpul lucrului sau dup execuie; precizia lucrrilor prin urmrirea de la suprafaa a ntregului proces; Lucrrile de subtraversare executate nu produc disconfort n zona suprateran: Scurtarea timpilor de execuie n raport cu alte tehnologii; Ocuparea unui teren redus pentru montarea echipamentelor i execuie; Fiabilitatea lucrrilor de foraj dirijat este similar cu durata de via a produsului ngropat. La canalele colectore existente aferente bretelelor existente TWY A si TWY B, se vor nlocui elementele de acoperire din metal cu elemente de acoperire din BA, pe o lungime total 450 m. Reteaua de canalizare pluviala, se va realiza din tuburi PVC, cu diametre de Dn 250 mm, Dn 300 mm si Dn 400 mm, pozate pe un strat de nisip cu o grosime de 10 cm. Acoperirea conductelor se va realiza peste generatoarea superioara cu o grosime de 10 cm de nisip. Adancimea minima de pozare a conductelor va fi la 0,95 m de la cota terenului, in dreptul rigolei P.D.A. La amplasarea conductelor din PVC pentru canalizare se vor respecta distantele minime dintre conducte si celelalte utilitati, pe verticala si pe orizontala, conform STAS 8591/1-91 si a reglementarilor aeroportuare. Pe reteaua de conducte au fost prevazute camine de schimbare de directie si de atenuare a debitului notate C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 si C8 Caminele vor fi executate din beton armat. Capacele si ramele pentru camine vor fi din fonta, carosabile cu o deschidere de 600 mm conform STAS 2308-81. Capacele vor fi prevazute cu balama, sistem antifurt cu orificii de aerisire. Vor avea posibilitatea de blocare iar pentru deschiderea lor se va folosi o unealta specifica.

Apa provenita din precipitatiile atmosferice cazuta pe zona de extindere a pistei de decolare aterizare, va putea fi captata si dirijata catre un numar de 6 foraje absorbante, notate DR1, DR2, DR3, DR4, DR5, DR6 ce se vor executa pe ambele limite laterale ale pistei (3 pe fiecare parte), in afara perimetrului de securitate al pistei. Forajele vor avea adancimea de 8 10 m, iar distanta dintre ele va fi de minim 150 m. Ele vor fi executate in sistem uscat semi-mecanic, gaura forata fiind de 800 mm, iar definitivarea se va face cu coloana PVC 600 mm, slituita pe toata lungimea ei. Intre gaura forata si coloana definitivata se va introduce un strat filtrant de pietris margaritar 3 - 5 mm. Aceste foraje vor fi amenajate in vederea preluarii apei evacuate. Avand in vedere ca in zona nu exista nicio sursa de poluare a apei pluviale captate, rezulta ca aceasta nu poate constitui o sursa de poluare a apei din subteran.

III.4 RACORDAREA LA UTILITATI Obiectivul de investitii va fi racordat la retelele de utilitati existente in perimetrul aeroportului(electricitate,canalizare pluviala si menajera) si care respecta legislatia in domeniul protectiei mediului.
1. RETEAUA DE CANALIZARE Reteaua de canalizare pentru ape uzate este alcatuita din canale inchise, ingropate, cu panta corespunzatoare realizarii unor viteze cuprinse intre 0.70 si 5.0 [m/s] (pentru tuburi din beton, beton armat, PVC, polietilena, PAFS). La alcatuirea retelei de canalizare s-a tinut sema de urmatoarele criterii: o Curgerea apei prin canale s-a facut pe cat posibil gravitational, evitandu-se statiile de pompare a apelor de canalizare; s-a utilizat la maximum avantajul prezentat de relieful terenului; o Colectorul principal s-a dorit sa fie amplasat in zona cea mai joasa, astfel incat sa se poata colecta apa de la toate colectoarele secundare; o Suprafetele bazinelor de canalizare care revin colectoarelor secundare sunt apropiate valoric, in scopul incarcarii cat mai uniforme cu ape de canalizare a acestora; o Adancimea minima de pozare a canalelor tine seama de adancimea de inghet, de acoperirea cu pamant a crestei colectorului pentru a

favoriza comportarea acestuia la solicitarile mecanic provenite din traficul auto; o Solutia tehnica adoptata pentru reteaua de canalizare tine seama de prevederile STAS 1481 privind Retelele exterioare de canalizare. Criterii generale si studii de proiectare; o Respectarea prevederilor planului de urbanism general (P.U.G.) al localitatii cu privire la gradul de confort al gospodariilor; o Traseul colectorului de evacuare a apelor spre statia de epurare s-a ales astfel incat adancimea de pozare de la intrarea in statia de epurare sa fie minima, pentru ca obiectele tehnologice ale statiei de epurare sa fie cat mai putin ingropate. In tabelul urmator DIAMETRE [mm] se prezinta lungimile pe diametre: STRADA
Strada NUCULUI Strada BISERICII Strada ALEEA SCOLII Strada PACII Strada FARA NUME Strada BEICA Strada ALEEA NARCISELOR SPRE STATIA DE EPURARE Strada GAROFITEI Strada PRIMAVERII Subtraversare Strada PRIMAVERII Subtraversare Strada PRIMAVERII
250 250 250 250 250 250 250

LUNGIME PVC [m]

40 150 100 100 180 380 180 190 250 3610 13 13

250 250 250 250 250

5206 TOTAL LUNGIMI 1.1 CAMINE Pe traseul colectoarelor, in aliniament, s-au prevazut 102 camine de vizitare si schimbare de directie la o distanta de maxim 60 [m], pentru a permite lucrari de intretinere si exploatare. De asemenea, caminele de vizitare s-au prevazut la intersectii si la schimbarea directiei colectoarelor. Caminele de vizitare vor fi executate din tuburi prefabricate din beton si vor fi alcatuite din cos de acces si gura de vizitare prevazuta cu capac carosabil (pentru caminele cu inaltimea < 2 [m]) si din camera de lucru, cos de acces si gura de vizitare prevazuta cu capac carosabil (pentru caminele cu inaltimea > 2 [m]). Caminele vor fi acoperite cu rama si capac din fonta, carosabile, care sa suporte o sarcina de 400 [KN] si care vor avea sistem antiefractie si antizgomot si vor fi fixate pe un suport din beton armat.

La proiectarea retelelor de canalizare de pe strazile din cartierul Olimpia - Lotul 1, s-au avut in vedere reglementarile tehnice in vigoare, respectiv: STAS 1846-90 Determinarea debitelor de apa de canalizare. Prescriptii de proiectare

STAS 305195 Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare. STAS 9470-73 Hidrotehnica. Ploi maxime, intensitate, durate, frecvente STAS 2448/82 - Canalizari. Camine de vizitare STAS 6054/77 - Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei. SR 8591/97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare. Calculul de dimensionare s-a efectuat avand in vedere caracteristicile fiecarui bazin de canalizare considerat (suprafata, coeficient scurgere). Retelele de canalizare pluviala proiectate se monteaza sub sistemul rutier si la o adancime medie de 1,5 4,0 m cu respectarea distantelor impuse de STAS 8591, fata de retelele existente si de fundatiile cladirilor. Retelele de canalizare pluviala se vor realiza din materiale performante, moderne, fiabile: tuburi din PVC, cu camine de vizitare, guri de scurgere si lucrari de racordare a tuturor consumatorilor la reteaua de canalizare. La executia retelei de canalizare se vor avea in vedere urmatoarele etape: predarea amplasamentului lucrarii la care se vor chema toti factorii interesati: beneficiar, proiectantul lucrarii, delegatii reprezentanti ai tuturor societatilor care detin in zona retele edilitare, etc. ; verificarea cotelor radierelor retelelelor de canalizare existente prin sondaje (unde este cazul) in zona legaturii cu conductele proiectate; trasarea axului canalului si fixarea reperilor de nivelment, necesari in perioada de executie a lucrarilor; desfacerea sistemului rutier existent din ampriza retelelor; executarea sapaturilor si a sprijinirilor, materialul excavat urmand a se depozita pe aceeasi parte a strazii; executia patului din nisip pentru pozarea tuburilor; lansarea si montarea tuburilor canalului si racordurilor; executia caminelor si a gurilor de scurgere; verificarea etanseitatii canalului conform prevedenilor STAS 3051/81; executia umpluturii transeii cu nisip si material excavat sortat si compactarea acestora; montarea grilei de semnalizare; 21 | transportul excedentului de pamnt; refacerea sistemului rutier; receptia si punerea in functiune. Executia retelei se face pe tronsoane in flux continuu, din aval spre amonte. Se impune ca dupa receptionarea retelelor de apa si/sau canalizare sa se treaca la modernizarea sistemelor rutiere aferente. Sapaturile vor fi executate cu pereti verticali, pozarea efectuandu-se in conformitate cu caietul de sarcini. Sapatura se va executa 80% mecanizat si 20% manual. Pamantul excedentar rezultat in urma sapaturii va fi transportat la un depozit ecologic de pamant stabilit de constructor si benefiar.

Tuburile din PVC se vor monta pe un pat de nisip de 10 cm, sub un unghi de 120, pe toata lungimea, iar umplutura pana la 30 cm deasupra generatoarei superioare se va executa din nisip bine compactat, confom detaliului de pozare din profilul transversal. In rest umplututa se va executa dintr-un strat de pamant sortat. Deasupra canalizarii din PVC, la cca. 0,5 m fata de generatoarea superioara a tubului se prevede grila de avertizare din polietilena de culoare maro. Racordarea retelelor de canalizare proiectate la retelele de canalizare existente se va realiza cu asistenta tehnica a reprezentantului S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A. Pe retelele de canalizare proiectate, in functie de lungimea totala a canalului, particularitatile traseului si conditia de maximum 60 m intre camine prevazute pe canalele cu Dn<500 mm si maximum 100 m intre camine prevazute pe canalele cu Dn>500 mm (conform STAS 3051-91), au fost prevazute camine de vizitare. Caminele de vizitare se vor realiza in conformitate cu STAS 2448-82, din elemente prefabricate. Caminele sunt prevazute cu capace conform STAS 2308-81, tipul III A cu orificii de aerisire, carosabile (pentru strazi cu trafic categoria 3) inscriptionate cu sigla ANB, care se vor monta la cota sistemului rutier. Racordarea tuburilor PVC la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din PVC care asigura etanseizarea corespunzatoare. Suprafata exerioara a piesei de trecere la camin face priza cu betonul, iar intre suprafetele interioare ale piesei si tubului, etanseitatea se asigura cu inel de cauciuc. Aceasta piesa asigura si o deviatie de 3 de la ax. La montare, capatul interior al piesei trebuie sa fie in acelasi plan cu peretele interior al caminului, iar depasirea sa fie permisa doar la capatul exterior. Pentru preluarea apelor meteorice au fost prevazute guri de scurgere (amplasate pe ambele parti ale carosabilului), cu sifon si depozit (conform STAS 6701-82), tip A1, adica cu gratar carosabil. Gurile de scurgere se vor racorda la caminele de vizitare proiectate prin intermediul tuburilor din PVC cu Dext 200 x 4,5 mm. Racordarea tubului PVC cu 200 x 4,5 mm la caminul de vizitare din beton se face numai prin intermediul unei piese speciale din PVC de trecere si etansare. Tuburile PVC 200 x 4,5 mm se vor poza pe un strat de nisip de 0,1 m grosime sub generatoarea inferioara a tubului, si se vor fi inglobate in nisip pana la 0,3 m deasupra generatoarei superioare a tubului din PVC. Gratarele gurilor de scurgere sunt conform STAS 3272-80 si anume tipul A carosabil.

S-ar putea să vă placă și