Sunteți pe pagina 1din 13

CURS 2 POLITICI I OPIUNI REFERITOARE LA NTOCMIREA I PREZENTAREA SITUAIILOR FINANCIARE ANUALE (II) 2.1.

Prezentarea, ntocmirea i publicarea situaiei fluxurilor de trezorerie


Obiectivele intocmirii situatiei fluxurilor de trezorerie constau, in: - furnizarea de informatii privind evolutia trezoreriei unei intreprinderi,variatia trezoreriei; - furnizarea de informatii privind activitatile de exploatare , investitiile si finantarile desfasurate de o intreprindere pe parcursul exercitiului financiar. Managerii intrerpinderii utilizeaza acest document : in vederea evaluarii structurii financiare, pentru stabilirea politicii de dividend si pentru a evalua necesitatea de investire si de finantare. Avantajele obtinute cu ajutorul situatiei fluxurilor de trezorerie sunt: - permite evaluarea variatiei activului net; - permite evaluarea structurii financiare a intreprinderii; - permite determinarea capacitatii de influentare a valorii si a momentelor aparitiei fluxului de numerar precum si a evaluarii istoricului fluxului de numerar. Situatia fluxurilor de trezorerie prezinta fluxul de numerar din activitatile de exploatare, investitionale si de finantare. In practica, s-au delimitat 2 metode de intocmire si prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie: metoda directasi metoda indirecta.

2.1.1. Metoda direct


Conform acestei metode se opereaz cu ncasri i pli brute n numerar : Fluxurile de trezorerie din activiti de exploatare: ncasrile n numerar din vnzrile de bunuri i prestrile de servicii; ncasrile n numerar provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri; plile n numerar ctre furnizorii de bunuri i servicii; dobanzi platite; plile n numerar ctre i n numele angajailor; plile n numerar sau restituiri de impozit pe profit. Trezorerie neta din activitati de exploatare Fluxurile de trezorerie din activiti de investiie: plile n numerar pentru achiziionarea de terenuri i mijloace fixe , alte active corporale si necorporale si alte active pe termen lung; plile n numerar pentru achiziia de actiuni si de creanta, emise de alte intreprinderi; ncasrile n numerar din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i echipamente ,alte active corporale si necorporale si alte active pe termen lung;

incasarile n numerar pentru vanzarea de actiuni si de creanta, emise de alte intreprinderi; avansuri in numerar si imprumuturi efectuate catre alte parti; incasari in numerar din rambursarea avansurilor si imprumuturilor efectuate catre alte parti; Trezorerie neta din activitati de investitie Fluxurile de trezorerie din activiti de finanare: incasari n numerar din emisiunea de aciuni i alte instrumente de capital propriu; incasari din emisiunea de obligatiuni, credite, ipoteci si alte imprumuturi ; platile in numerar catre actionari pentru achizitionarea sau rascumpararea actiunilor intreprinderii; plile n numerar ale locatarului pentru reducerea obligaiilor privind o operaiune de leasing financiar; rambursari in numerar a unor sume imprumutate;. Trezorerie neta din activitati de finantare Fluxul total de trezorerie Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului; Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitile de exploatare, de investiii i de finanare reprezint trezoreria net.

2.1.2. Metoda indirect


OMFP nr. 3055/2009 prezint metoda indirect ca alternativ la metoda direct de determinare a fluxurilor de trezorerie. Particularitatea acestei metode const n faptul c , profitul net sau pierderea net , este , ajustat() cu efectele tranzaciilor ce nu au natur monetar, amnrile sau angajamentele de pli sau ncasrile n numerar din exploatare trecute sau viitoare i elemente de venituri i cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din activitile de investiii sau de finanare. Situaia fluxurilor de numerar prin metoda indirect se prezint n felul urmtor: Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare: - Profit inainte de impozitare Ajustari pentru elemente nemonetare: - Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si deprecierea imobilizarilor - Castig/pieredere din cedari de mijloace fixe - Venituri din subventii - Venituri din dobanzi si alte venituri financiare - Cheltuieli cu dobanzi si alte venituri financiare Rezultatul din exploatare inaintea modificarilor capitalului circulant Modificari ale capitalului circulant: - Crestere/ descrestere in soldurile de stocuri - Crestere/ descrestere in soldurile de creante comerciale si alte creante - Cheltuieli inregistrate in avans - Crestere / descrestere in soldurile de datorii comerciale si alte datorii

Modificarile capitalului circulant - Dobanzi incasate - Dobanzi platite Impozit pe profit platit Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare Flux de trezorerie din activitatea de investitii : - Achizitii de imobilizari corporale si necorporale - Incasari din vanzarea de imobilizari corporale Flux net de trezorerie utilizat in activitatea de investitii Flux de trezorerie din activitatea financiara : - Rambursari din credite - Subventii primite Flux net de trezorerie din activitatea financiara Flux de numerar Total Modificarile numerarului si ale echivalentelor de numerar : - Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului - Diminuarea numerarului si a echivalentelor de numerar Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei.

2.2. Prezentarea Notelor explicative la situaiile financiare anuale


Aceast seciune din OMFP nr.3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, exemplific modul de prezentare n notele explicative a informaiilor cerute de reglementrile contabile conforme cu directivele europene. Entitile stabilesc formatul notelor explicative, cu condiia prezentrii cel puin a informaiilor solicitate. Exemple de note explicative: 1. Active imobilizate; 2. Provizioane; 3. Repartizarea profitului; 4. Analiza rezultatului din exploatare; 5. Situaia creanelor i datoriilor; 6. Principii, politici i metode contabile; 7. Participaii i surse de finanare; 8. Informaii privind salariaii i membrii organelor de administraie, conducere i de supraveghere; 9. Exemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico-financiari; 10. Alte informaii. Formatul si continutul notelor explicative se prezinta dupa cum urmeaza:

Nota 1 Active imobilizate

Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea: A - Sold la nceputul exerciiului financiar B - Sold la sfritul exerciiului financiar

- lei _____________________________________________________________________________ | Denumirea | Valoarea brut**) | Ajustri de valoare***) | elementului | | (amortizri i ajustri | de | | pentru depreciere sau |imobilizare*)| | pierdere de valoare) | ___________________________________________________________| | | A |Creteri| Cedri, | B | A |Ajustri |Reduceri| B | | |****) | transferuri| | |nregistrate|sau | | | | | i alte | | |n cursul |reluri | | | | | | | |financiar | | |_____________|___|________|____________|_____|___|____________|________|____ | 0 | 1 | 2 | 3 |4= | 5 | 6 | 7 |8= | | | | |1+2-3| | | |5+67| |_____________|___|________|____________|_____|___|____________|________|____ |_____________|___|________|____________|_____|___|____________|________| _____| |_____________|___|________|____________|_____|___|____________|________|_____

*) Cheltuielile de constituire i cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentndu-se motivele imobilizrii i perioada de amortizare, cu justificarea acesteia. **) Modificrile valorii brute se vor prezenta plecnd de la costul de achiziie sau costul de producie pentru fiecare element de imobilizare, n funcie de tratamentele contabile aplicate. n cazul n care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depete cinci ani, aceasta trebuie prezentat n notele explicative, mpreun cu motivele care au determinat-o. n cazul fondului comercial amortizat ntr-o perioad de peste cinci ani, aceast perioad nu trebuie s depeasc durata de utilizare economic a activului i trebuie s fie prezentat i justificat n notele explicative. ***) Se vor prezenta duratele de via sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare i ajustrile care privesc exerciiile anterioare. ****) Se vor prezenta separat creterile de valoare aprute din procesul de dezvoltare intern.

Nota 2 Provizioane

- lei -

______________________________________________________________________________ | Denumirea | Sold la | Transferuri**) | Sold la sfritul | provizionului*) | nceputul |________________________| exerciiului | | exerciiului | n cont | din cont | financiar | | financiar | | | |_________________|______________|___________|____________|___________________ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 1 + 2 - 3 | |_________________|______________|___________|____________|___________________ |_________________|______________|___________|____________|___________________ |_________________|______________|___________|____________|___________________ |_________________|______________|___________|____________|___________________

*) Provizioanele prezentate n bilan la "Alte provizioane" trebuie descrise n notele explicative, dac acestea sunt semnificative. **) Cu explicarea naturii, sursei sau destinaiei acestora.

- lei _____________________________________________________________ | Destinaia profitului | Suma | |_________________________________ _|_________________________| | Profit net de repartizat: | | |___________________________________ |_________________________| | - rezerva legal | | |____________________________________|_________________________| | - acoperirea pierderii contabile | | |____________________________________|_________________________| | - dividende etc. | | |____________________________________|_________________________| | Profit nerepartizat | | |____________________________________|_________________________|

Nota 3 Repartizarea profitului*)

*) n cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

- lei _____________________________________________________________________________ | Denumirea indicatorului | Exerciiul financiar | |________________________ | | Precedent | Curent |____________________________________________________|_____________| __________| 0 | 1 | 2 |__________________________________________________ _|_____________| __________ | 1. Cifra de afaceri net | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 2. Costul bunurilor vndute i al serviciilor | | | | prestate (3 + 4 + 5) | | |____________________________________________________|_____________| __________| | 3. Cheltuielile activitii de baz | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 4. Cheltuielile activitilor auxiliare | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 5. Cheltuielile indirecte de producie | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete | | | | (1 - 2) | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 7. Cheltuielile de desfacere | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 8. Cheltuieli generale de administraie | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 9. Alte venituri din exploatare | | |_____________________________________________________|_____________|________ | 10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9) | | | |____________________________________________________|_____________|__________

Nota 4 Analiza rezultatului din exploatare

- lei _____________________________________________________________________________ | Creane | Sold la sfritul | Termen de lichiditate | | exerciiului financiar | | | Sub 1 an | Peste 1 an | |__________________|______________________|________________| __________________| | 0 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 | |__________________|_______________________|________________|_________________ | Total, din care: | | | |__________________|_______________________|________________|________________ |__________________|_______________________|________________|_________________ |__________________|_______________________|________________|_________________ |__________________|_______________________|________________|_________________ |__________________|_______________________|________________|_________________ - lei ______________________________________________________________________________ | Datorii*) | Sold la sfritul | Termen de exigibilitate | | exerciiului financiar| | | | Sub 1 an | 1 - 5 ani |Peste 5 ani |__________________|_______________________|__________|___________|___________ | 0 | 1 = 2 + 3 + 4 | 2 | 3 | 4 |__________________|_______________________|__________|___________|__________ | Total, din care: | | | | |__________________|_______________________|__________|___________|___________ |__________________|_______________________|__________|___________|___________ |__________________|_______________________|__________|___________|___________ |__________________|_______________________|__________|___________|___________ |__________________|_______________________|__________|___________|___________

Nota 5 Situaia creanelor i datoriilor

*) Se vor meniona urmtoarele informaii: a) clauzele legate de achitarea datoriilor i rata dobnzii aferente mprumuturilor; b) datoriile pentru care s-au depus garanii sau au fost efectuate ipotecri: - valoarea datoriei; - valoarea i natura garaniilor; c) valoarea obligaiilor pentru care s-au constituit provizioane; d) valoarea obligaiilor privind plata pensiilor.

Nota 6 Principii, politici i metode contabile


Se vor prezenta: a) Reglementrile contabile aplicate la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale. b) Abaterile de la principiile i politicile contabile, metodele de evaluare i de la alte prevederi din reglementrile contabile, menionndu-se: - natura; - motivele;

- evaluarea efectului asupra activelor i datoriilor, poziiei financiare i a profitului sau pierderii. c) Dac valorile prezentate n situaiile financiare nu sunt comparabile, absena comparabilitii trebuie prezentat n notele explicative, nsoit de comentarii relevante. d) Valoarea rezidual pentru imobilizri stabilit n situaia n care nu se cunoate preul de achiziie sau costul de producie al acesteia. e) Suma dobnzilor incluse n costul activelor imobilizate i circulante cu ciclu lung de fabricaie. f) n cazul reevalurii imobilizrilor corporale: - elementele supuse reevalurii, precum i metodele prin care sunt determinate valorile rezultate n urma reevalurii; - valoarea la cost istoric a imobilizrilor reevaluate; - tratamentul n scop fiscal al rezervei din reevaluare; - modificrile rezervei din reevaluare: - valoarea rezervei din reevaluare la nceputul exerciiului financiar; - diferenele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare n cursul exerciiului financiar; - sumele capitalizate sau transferate ntr-un alt mod din rezerva din reevaluare n cursul exerciiului financiar, prezentndu-se natura oricrui astfel de transfer, cu respectarea legislaiei n vigoare; - valoarea rezervei din reevaluare la sfritul exerciiului financiar. g) Dac activele fac obiectul ajustrilor excepionale de valoare exclusiv n scop fiscal, suma ajustrilor i motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele explicative. h) Dac valoarea prezentat n bilan, rezultat dup aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difer n mod semnificativ, la data bilanului, de valoarea determinat pe baza ultimei valori de pia cunoscute nainte de data bilanului, valoarea acestei diferene trebuie prezentat n notele explicative ca total, pe categorii de active fungibile.

Nota 7 Participaii i surse de finanare


Se vor prezenta urmtoarele informaii: a) se menioneaz existena oricror certificate de participare, valori mobiliare, obligaiuni convertibile, cu prezentarea informaiilor cerute n Subseciunea 8.2; b) capital social subscris/patrimoniul entitii; c) numrul i valoarea total a fiecrui tip de aciuni emise, menionndu-se dac au fost integral vrsate i, dup caz, numrul aciunilor pentru care s-a cerut, fr rezultat, efectuarea vrsmintelor; d) aciuni rscumprabile: - data cea mai apropiat i data limit de rscumprare; - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rscumprrii; - valoarea eventualei prime de rscumprare; e) aciuni emise n timpul exerciiului financiar: - tipul de aciuni; - numr de aciuni emise; - valoarea nominal total i valoarea ncasat la distribuire;

- drepturi legate de distribuie: - numrul, descrierea i valoarea aciunilor corespunztoare; - perioada de exercitare a drepturilor; - preul pltit pentru aciunile distribuite; f) obligaiuni emise: - tipul obligaiunilor emise; - valoarea emis i suma primit pentru fiecare tip de obligaiuni; - obligaiuni emise de entitate, deinute de o persoan nominalizat sau mputernicit de aceasta: - valoarea nominal; - valoarea nregistrat n momentul plii.

Nota 8 Informaii privind salariaii i membrii organelor de administraie, conducere i de supraveghere


Se vor face meniuni cu privire la: a) indemnizaiile acordate membrilor organelor de administraie, conducere i de supraveghere; b) obligaiile contractuale cu privire la plata pensiilor ctre fotii membri ai organelor de administraie, conducere i supraveghere, indicndu-se valoarea total a angajamentelor pentru fiecare categorie; c) valoarea avansurilor i a creditelor acordate membrilor organelor de administraie, conducere i de supraveghere n timpul exerciiului: - rata dobnzii; - principalele clauze ale creditului; - suma rambursat pn la acea dat; - obligaii viitoare de genul garaniilor asumate de entitate n numele acestora; d) salariai: - numr mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie; - salarii pltite sau de pltit, aferente exerciiului; - cheltuieli cu asigurrile sociale; - alte cheltuieli cu contribuiile pentru pensii.

Nota 9 Exemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico-financiari 1. Indicatori de lichiditate:


a) Indicatorul lichiditii curente Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = ----------------Datorii curente

- valoarea recomandat acceptabil - n jurul valorii de 2; - ofer garania acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditii imediate Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid) = -------------------------Datorii curente

2. Indicatori de risc: a) Indicatorul gradului de ndatorare


Capital mprumutat Capital mprumutat ------------------- x 100 sau -------------------- x 100 Capital propriu Capital angajat

unde: - capital mprumutat = credite peste un an; - capital angajat = capital mprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobnzilor - determin de cte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobnda. Cu ct valoarea indicatorului este mai mic, cu att poziia entitii este considerat mai riscant.
Profit naintea plii dobnzii i impozitului pe profit ---------------------------------------------------------- = Numr de ori Cheltuieli cu dobnd

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaz informaii cu privire la:


- Viteza de intrare sau de ieire a fluxurilor de trezorerie ale entitii; - Capacitatea entitii de a controla capitalul circulant i activitile comerciale de baz ale entitii; - Viteza de rotaie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaz de cte ori stocul a fost rulat de-a lungul exerciiului financiar
Costul vnzrilor ------------------- = Numr de ori Stoc mediu sau Numr de zile de stocare - indic numrul de zile n care bunurile sunt stocate n unitate Stoc mediu ------------------- x 365 Costul vnzrilor

- Viteza de rotaie a debitelor-clieni


- calculeaz eficacitatea entitii n colectarea creanelor sale; - exprim numrul de zile pn la data la care debitorii i achit datoriile ctre entitate.
Sold mediu clieni -------------------- x 365 Cifra de afaceri

O valoare n cretere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienilor i, n consecin, creane mai greu de ncasat (clieni ru platnici).

- Viteza de rotaie a creditelor-furnizor - aproximeaz numrul de zile de creditare pe care entitatea l obine de la furnizorii si. n mod ideal ar trebui s includ doar creditorii comerciali.
Sold mediu furnizori ------------------------------------- x 365, Achiziii de bunuri (fr servicii)

unde pentru aproximarea achiziiilor se poate utiliza costul vnzrilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotaie a activelor imobilizate - evalueaz eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumit cantitate de active imobilizate
Cifra de afaceri -------------------Active imobilizate

- Viteza de rotaie a activelor totale


Cifra de afaceri -----------------Total active

4. Indicatori de profitabilitate - exprim eficiena entitii n realizarea de profit din resursele disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezint profitul pe care l obine entitatea din banii investii n afacere:
Profit naintea plii dobnzii i impozitului pe profit ----------------------------------------------------------, Capital angajat

unde capitalul angajat se refer la banii investii n entitate att de ctre acionari, ct i de creditorii pe termen lung, i include capitalul propriu i datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja brut din vnzri


Profitul brut din vnzri --------------------------- x 100 Cifra de afaceri

O scdere a procentului poate scoate n eviden faptul c entitatea nu este capabil s i controleze costurile de producie sau s obin preul de vnzare optim.

Nota 10 Alte informaii


Se prezint: a) Informaii cu privire la prezentarea entitii raportoare, potrivit Subseciunii 8.2. b) Informaii privind relaiile entitii cu filiale, entitile asociate sau cu alte entiti n care se dein participaii, cerute potrivit Subseciunii 8.2. c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea n moneda naional a elementelor de activ i de pasiv, a veniturilor i cheltuielilor evideniate iniial ntr-o moned strin. d) Informaii referitoare la impozitul pe profit: - proporia n care impozitul pe profit afecteaz rezultatul din activitatea curent i rezultatul din activitatea extraordinar; - reconcilierea dintre rezultatul exerciiului i rezultatul fiscal, aa cum este prezentat n declaraia de impozit; - msura n care calcularea profitului sau pierderii exerciiului financiar a fost afectat de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale i regulile contabile de evaluare, a fost efectuat n exerciiul financiar curent sau ntr-un exerciiu financiar precedent n vederea obinerii de faciliti fiscale; - impozitul pe profit rmas de plat. e) Cifra de afaceri: - prezentarea acesteia pe segmente de activiti i pe piee geografice. f) Atunci cnd evenimentele ulterioare datei bilanului au o asemenea importan nct neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaiilor financiare de a face evaluri i de a lua decizii corecte, o entitate trebuie s prezinte urmtoarele informaii pentru fiecare categorie semnificativ de astfel de evenimente: - natura evenimentului; i - o estimare a efectului financiar sau o meniune conform creia o astfel de estimare nu poate s fie fcut. g) Explicaii despre valoarea i natura: - veniturilor i cheltuielilor extraordinare; - veniturilor i cheltuielilor nregistrate n avans, n situaia n care acestea sunt semnificative. h) Ratele achitate n cadrul unui contract de leasing. i) n cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta urmtoarele informaii: - o descriere general a contractelor semnificative de leasing; - dobnda de ncasat aferent perioadelor viitoare. n cazul unui leasing financiar, locatarul va evidenia urmtoarele: - o descriere general a contractelor importante de leasing, incluznd, dar fr a se limita la, urmtoarele: - existena i condiiile opiunilor de rennoire sau cumprare; - restriciile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare i alte operaiuni de leasing. - dobnda de pltit aferent perioadelor viitoare.

j) Onorariile pltite auditorilor/cenzorilor i onorariile pltite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultan fiscal i alte servicii dect cele de audit. k) Efectele comerciale scontate neajunse la scaden. l) Atunci cnd suma de rambursat pentru datorii este mai mare dect suma primit, diferena se prezint n notele explicative. m) Datoriile probabile i angajamentele acordate. n) Angajamentele sub forma garaniilor de orice fel trebuie, n cazul n care nu exist obligaia de a le prezenta ca datorii, s fie n mod clar prezentate n notele explicative, i trebuie fcut distincie ntre diferitele tipuri de garanii recunoscute de legislaia naional. De asemenea, trebuie fcut o prezentare separat a oricrei garanii valorice care a fost prevzut. Angajamentele de acest tip care exist n relaia cu entitile afiliate trebuie prezentate distinct. o) Dac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de un element din formatul de bilan, relaia sa cu alte elemente trebuie prezentat n notele explicative, dac o asemenea prezentare este esenial pentru nelegerea situaiilor financiare anuale. p) Orice detaliere a elementelor din situaiile financiare anuale, atunci cnd aceste elemente sunt semnificative i sunt relevante utilizatorii situaiilor financiare.

2.3. ntocmirea i publicarea Notelor explicative la situaiile financiare anuale


Notele explicative la situatiile financiare anuale trebuie sa se intocmeasca , astfel incat: - sa prezinte informatii cu privire la reglementarile contabile care stau la baza intocmirii situatiilor financiare anuale si sa furnizeze informatii suplimentare care nu sint prezentate in bilant, contul de profit si pierdere si ,dupa caz, in situatia modificarilor in capitalurile proprii sau a situatiei fluxurilor de trezorerie dar care sunt relevante pentru utilizarea informatiilor in intelegerea situatiilor financiare anuale . INFORMATII REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN BILANT Referitor la elementele din bilant, notele explicative trebuie sa cuprinda: - duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, - metodele de amortizare utilizate, - bazele de evaluare folosite, - costul de achizitie, - subclasificarile creantelor, - sumele datorate de entiate pe o perioada > 5 ani, - tipul valorilor imobiliare daca este cazul, - valoarea lor de emisiune, - valoarea obligatiunilor, - natura rezervelor, - nr. si valoarea actiunilor subscrise.

INFORMATII REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE Referitor la contul de profit si pierdere notele explicative trebuie sa cuprinda: - informatii privind cifra de afaceri neta defalacata pe segmente de activitati si pe piete geografice, - informatii cu privire la totalul onorariilor percepute aferente exercitiilor financiare, - informatii privind nr. mediu de persoane angajate in cursul exercitiului financiar defalacate pe categorii, - suma indemnizatiilor acordate in cursul unui exercitiu financiar membrilor, organelor de administrare, conducere si supraveghere, - se precizeza masura in care calcularea profitului sau pierderea exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor, - se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exercitiului financira si rezultatul fiscal asa cum este prezentat in declaratia de impozit pe profit - se prezinta propunerea de repartizare a profitului net pe destinatii. RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SI RAPORTUL AUDITORULUI In fiecare exercitiu financiar trebuie intocmit si un raport administratorului care sa insoteasca situatiile financiare anuale, raport care are rolul de a furniza comentarii asupra activitatii desfasurate de catre entitate in anul curent, asupra pozitiei financiare a acesteia si a performantelor, riscurilor si incertitudinilor. Se prezinta, de asemenea , indicii financiari si nefinanciari referitori la: - evenimente semnificative care au avut loc, - evolutia probabila a entitatii, - activitati de cercetare dezvoltare, - cumparari de actiuni proprii, - prezentarea sucursalelor entitatii. Auditorul financiar emite un raport care se adreseaza actionarilor entitatii. Acesta trebuie sa respecte standardele de audit emise de Comisia Auditorilor Financiari din Romania.