Sunteți pe pagina 1din 3

TTD Laborator

Mirestean Marius-Mihai

Tabel cu calcule realizate in MicrosoftExcel :

ET.AN4.Gr.:2/2

Graficul a fost realizat cu ajutorul progamului MatLab:

X=[3874.689 6352.568 9744.453 13280.949 17897.088 22653.260 28523.832 34671.557 41945.088 49776.287 56756.868 62838.958];
Y=[8.5229 11.2334 14.5443 18.4255 22.46065 26.9703 33.2487 39.6893 48.3503 60.4470 72.8856 84.9848];
a0=0.994288;
a1=0.001234;
T=0:100:62840;
x=a0+a1*T;
hold on
plot(T,a0,'.')
plot(T,x,'-r')
plot(X,Y,'*b');
grid on
xlabel('U^2[V^2]');
ylabel('P-pCu1[W]');
title('Separarea pierderilor MAS,prin metoda celor mai mici patrate -- Mirestean Marius-Mihai');
h=legend('Pierderi mecanice in MAS.','Valori masurate MAS.','Dreapta aproximata pe metoda celor mai mici patrate',2);
hold off

S-ar putea să vă placă și