Sunteți pe pagina 1din 6

BREVIAR DE CALCUL CONSOLIDARI CRAIOVA SUD 1. CONDITII DE CALCUL La pasajul de la km 0+950 inaltimea rampei ajunge la 8.

.90m deasupra terenului natural Umpluturile se vor realiza din material selectat ce vor avea gradul de compactare prescris in caietele de srcini si carcateeristicile de cacul:
-

unghiul de frecare interna F=280 greutatea in stare naturala g= 20kN/m3 Modulul de deformatie liniar E0=21000 kN/m2 Aceste caracteristici ale materialului de umplutura vor fi respectate pe toata lungimea centurii. Pentru intocmirea breviarului de calcul s-au respectat urmatoarele sandarde si normative in vigoare:

1. SR EN ISO 14688-1/2004; SR EN ISO 14688-2/2004. Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea pmnturilor. 2. STAS 2914 / 84. Terasamente. Condiii tehnice generale de calitate. 3. P 081 02. Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide (MLPTL). 4. Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor rutiere suple i semirigide, indicativ AND 550 - 99. 5. Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple i semirigide, indicativ PD177 - 2001. 6. STAS 1709/1- 90. Aciunea fenomenului de nghe dezghe la lucrri de drumuri. Adncimea de nghe n sistemul rutier. 7. STAS 1709/2- 90. Aciunea fenomenului de nghe dezghe la lucrri de drumuri. Prevenirea i remedierea degradrilor din nghe - dezghe. 8. Instruciuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrrii cu con, penetrare dinamic, penetrare static i vibropenetrare C 159 - 89. Buletinul construciilor nr. 4 / 1990. 9. Normativ pentru proiectarea antiseismic a construciilor de locuine, social -culturale, agrozootehnice i industriale INDICATIV P100-1/ 2006. 10. NP 112 2010 Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata.

REZULTATE
Coeficientul de satbilitate Zona Inaltimea rambleului Forajul Static Dynamic REZISTE NTA MINIMA A GEOGRIL EI PRESIUN EA MAXIM A LA BAZA RAMBLE ULUI 179 2 kN/m 159 2 kN/m 107.96 100 165 160 100 102 150 145 100 102.6 Tasarea de lunga durata dupa consumarea tasarii instantanee in cca doi ani dupa realizarea complete a rampei Uy
max

0+179

9.4

F1

Fs=1.259

Fs=1.034

=3.80cm

2 3 4

0+439 0+179 0+439 1+938 1+984


CU GEOGRILA

8.7 9.4 8.7 7.70 7.60 7.70 7.60 8.90 8.50 8.90 8.50

F2 F1 F2 F3 F3 F3 F3 6F PV5 6F PV5

Fs=1.30 Fs=1.544 Fs=1.610 Fs=1.44 Fs=1.45 Fs=1.64 Fs=1.65 Fs=1.44 Fs=1.45 Fs=1.508 Fs=1.509

Fs=1.05 Fs=1.259 Fs=1.333 Fs=1.29 Fs=1.30 Fs=1.39 Fs=1.40 Fs=1.29 Fs=1.30 Fs=1.29 Fs=1.35

Uy Uy Uy

max

=3.50cm

CU GEOGRILA

80 75 55 50 60 65

max

=0.838cm =0.789cm =2.80cm =2.75cm =0.9cm

max

Uy Uy

max

max

5 6

1+938 1+984 8+410 9+170

Uy Uy Uy Uy

max

max

=0.85cm =3.00cm =2.95cm =0.6cm

max

max

CU GEOGRILA

5 6

8+410 9+170

Uy Uy

max

max

=0.80cm

Deorece AND prin caietele de sarcini impune ca tasarea maxima a rampei la inaltimea maxima sa nu depaseasca 2.5cm este necesara imbunatatirea repartitiei eforturilor la baza rampei in zonele unde acestea depasesc 6m. Astfel s-a proiectat realizarea unor prisme de pamat armat de 2.5m inaltime unite intre ele cu doua geogrile cu rezistente la intindere ultime 122kN/m ceea ce inseamana carezistenta de catalog sa fie de 250 kN/m.Geogrilele din prismul de paamnt armat vor avea rezistenta ultima 50kN ceea ce insemana rezistenta de catalog 135 kN/m. De asemenea in studiul geotehnic se recomanda presiunea pe tren cuprinsa intre 150-200kN/m2 cum din calcul arezultat presiunea 179 KN/m2- este necesara repartizarea uniform ape teren prin lucrarile amintite.

Pentru zona podetului de la km 3+145 s-a ales Solutia cu perna de anrocamente nivelata cu perna de ballast invelita in geogrila.Inaltimea rambleului este de 9.08m. Diagrama de satbilitatea la seism factor de stabilitate generala-1.259

Deformata maxima la seism:

Presiunea sub talpa rambleului;

Pentru ipoteza fara seism diagramele au valorile specificate in tabel si aspectul ca in figurile urmatoare: Factorul de stabilitate generala 1.544

Deformata maxima-Tasarea:

Presiunea in masivul de pamant.:

Pentru determinarea rezistentei de catalog a geogrilei I se vor aplica factori de reducere datorati materialului de umplutura 1,20,datorati montarii 1,1, datorati timpului 1.61, datorati sarcinilor din traffic 1.40.

S-ar putea să vă placă și