TIPURI DE STRUCTURI DE DATE SI APLICATII

STRUCTURI DINAMICE DE DATE

O mare importanta în programarea si utilizarea calculatoarelor o are modul în care se face organizarea datelor. De cele mai multe ori , în aplicatii , datele se prezinta sub forma unor multimi sau colectii , iar prelucrarea lor nu poate fi conceputa fara o organizare corespunzatoare. Organizarea datelor este un proces complex în care stabilirea structurilor logice si fizice reprezinta elemente fundamentale de care depinde, în mare masura, însasi eficienta prelucrarii. O data care apare ca o entitate indivizibila, atât în raport cu informatia pe care o reprezinta, cât si în raport cu procesorul care o prelucreaza, se numeste data elementara sau scalara. O colectie de date pe care s-a definit o structura si pentru care s-au stabilit procedee de înregistrare si identificare a componentelor se numeste structura de date. Componentele unei structuri de date pot fi date elementare sau alte structuri de date care sunt identificate si selectate prin nume (identificatori), sau prin pozitia pe care o ocupa în structura. Un tip de date defineste atât o multime de valori cât si o multime de operatii ce se pot efectua cu aceste valori. Fiecarei date i se asociaza un tip unic. Astfel, datele ce pot fi prelucrate în programele scrise în limbajul Turbo Pascal pot fi clasificate astfel: 1. Tipuri de date simple ( elementare, scalare) : 1.1. Tipuri de date predefinite: 1.1.1. Întregi 1.1.2. Reale 1.1.3. Booleene 1.1.4. Caracter 1.2. Tipul de date enumerare 1.3. Tipul de date subdomeniu (interval) 2. Tipuri de date compuse (structurate) : 2.1. Tipul de date tablou (array) 2.2. Tipul de date sir de caractere (string) 2.3. Tipul de date multime (set) 2.4. Tipul de date înregistrare (record) 2.5. Tipul de date fisier (file) 3. Tipul de date pointer 4. Tipul procedural
1

Tipurile de date structurate sunt agregari ale unor tipuri deja definite, simple sau structurate, standard sau definite de utilizator. Deci, din punct de vedere al complexitatii lor, datele se pot clasifica în date elementare si date structurate. O alta clasificare a datelor poate fi facuta d.p.d.v. al alocarii memoriei. Acestea pot fi grupate în date alocate static si date alocate dinamic. Procesul de alocare dinamica a memoriei permite ca în timpul executiei programului sa poata fi create, utilizate si distruse anumite variabile numite variabile dinamice. Structurile dinamice de date sunt structuri de date al caror numar de componente se modifica în timpul executarii programului (dimensiunea programului creste si/sau descreste). Structurile dinamice sunt mult mai flexibile decât cele statice si extrem de avantajoase acolo unde este necesara aceasta flexibilitate. O structura dinamica poate avea toate elementele structurate pe un singur nivel, caz în care se numeste lista liniara, poate avea elementele structurate pe mai multe niveluri, caz în care se numeste arbore, sau poate cuprinde elemente care nu pot fi grupate pe niveluri, putând exista legaturi între oricare elemente, structura numinduse în acest caz retea sau graf.
LISTA ARBORE

GRAFURI NEORIENTATE

GRAFURI ORIENTATE

2

Am ales ca tema pentru aceasta lucrare structurile dinamice de date deoarece ele îsi gasesc utilitatea într-un mare numar de domenii. Atât listele cât si grafurile ( acestea incluzând si arborii ) sunt folosite în foarte multe aplicatii. Grigore Moisil spunea : ”Azi teoria grafurilor a devenit o disciplina majora, desi nu-si gaseste locul într-o clasificare dogmatica a capitolelor matematicii. Folosirea teoriei grafurilor în domenii variate, de la chimie la economie, de la studiul retelelor electrice la critica textelor si la politica, îi dau azi un prestigiu de care cel ce clasifica stiintele trebuie sa tina seama.” Listele sunt utilizate în mai multe domenii de activitate, folosirea lor fiind indispensabila: liste cu personalul unei întreprinderi, liste cu materiale cumparate sau produse vândute, cererile catre o anumita informatie ,într-o retea computerizata de baze de date, sunt memorate într-o lista, scanarea memoriei pentru cautarea unor virusi poate fi tratata ca si cautarea unei secvente într-o lista etc. Arborii sunt utilizati si ei în multe domenii: chimie organica, fizica etc . Astfel, ei pot fi utilizati în diverse clasificari , în sortari etc. Structurile dinamice de date ofera elevilor posibilitatea de a rezolva un mare numar de probleme cu aplicatii practice. În aceasta lucrare vor fi prezentate listele, arborii si grafurile orientate si neorientate. La Liste – vor fi date , pentru toate tipurile de liste, definitiile, reprezentarile grafice, operatiile cu liste (crearea, stergerea, parcurgerea, adaugarea), procedurile respective (pentru un exemplu dat) si aplicatii cu fiecare tip de lista. La Grafurile neorientate - se vor defini notiunile necesare în rezolvarea problemelor ce utilizeaza grafurile , se vor trata reprezentarea grafurilor neorientate, parcurgerea lor si se vor prezenta câteva aplicatii . La Arbori – se vor defini notiunile ce vor fi utilizate si se vor trata în special arborii binari si problema arborelui partial minim. La Grafurile orientate - se vor defini noile notiuni, se va trata reprezentarea grafurilor orientate si probleme de drumuri în grafuri. Se vor trate algoritmii de baza: Dijkstra, Roy-Floyd, Roy-Warshall si metoda drumului citic într-un graf de activitati. În capitolul cu aplicatii va fi prezentat si un program de desenare a arborilor binari cu un numar fixat de vârfuri.

3

printre care: Ø Principiul participarii active si constiente a elevilor la procesul de învatamânt Ø Principiul sistematizarii si continuitatii Ø Principiul accesibilitatii cunostintelor si deprinderilor Ø Principiul intuitiei Ø Principiul pasilor mici Ø Principiul progresului gradat al performantelor în pregatire Ø Principiul conexiunii inverse(feed back-ului). posibilitatea acesteia de a structura gândirea. Astfel de situatii pot fi însa evitate prin aplicarea de catre profesor a unor principii ale procesului de învatamânt. a afirmarii personalitatii fiecaruia. care vor fi conforme cu continutul programei scolare si a obiectivelor specifice. Profesorul de informatica trebuie sa valorifice potentialul formativ-creativ al disciplinei. Procesul de învatamânt este un proces formativ-educativ care influenteaza dezvoltarea personalitatii si este o cerinta actuala de pregatire a elevului în vederea integrarii sociale. O alta greseala pe care o fac frecvent elevii este confundarea operatiilor specifice fiecarui tip de lista. tinând cont de principiile de mai sus . precum si utilizarea unor metode si mijloace de învatamânt adecvate. In învatamântul informatic se aplica mai multe principii ale procesului de învatamânt.CONSIDERATII METODICE Structurile dinamice de date ridica de multe ori probleme elevilor. Pentru o proiectare metodologica eficienta. dezvoltarea motivatiei învatarii si sa realizeze prelucrarea calitativa a cunostintelor predate. Unul dintre aceste motive se datoreaza neîntelegerii corecte a relatiei dintre variabila dinamica si variabila de tip reper (referinta) atasata variabilei dinamice. profesorul trebuie sa aleaga si sa utilizeze metode de activizare a elevilor. Probleme apar si la însusirea metodelor de rezolvare a problemelor care necesita în modelare grafuri. constientizarea si ierarhizarea unor obiective generale si specifice adaptate particularitatilor de vârsta ale elevilor. continutului cunostintelor precum si pregatirea stiintifica si metodica a profesorilor. de a dezvolta flexibilitatea ei. sa realizeze o proiectare corecta a tuturor actiunilor si sa realizeze aplicarea lor eficienta în activitatea de predare-învatare propriu-zisa. Aceste probleme apar din mai multe motive. Acest lucru se realizeaza prin proiectarea didactica prin care vor fi stabilite obiectivele generale. de a forma deprinderi si atitudini conform continutului de idei. Una dintre cele mai importante conditii pentru reusita predarii în scoala a unei discipline o constituie structurarea. sa aplice tratarea diferentiata. 4 . Pentru aceasta el va trebui ca. odata cu stabilirea obiectivelor generale si specifice. Profesorului de informatica îi revine misiunea de a realiza ore cu un grad mare de eficienta.

moment al lectiei care are ca obiectiv operational crearea starii psihologice favorabile desfasurarii lectiei. Comunicarea obiectivelor lectiei nu este importanta. o analiza a atingerii lor. Sunt reactualizate notiunile necesare si se comunica noile cunostinte. pentru cazul lectiei de dobândire de cunostinte se pot utiliza urmatoarele: v Metode § –de comunicare Ø orale: • expunerea. fiind suficient ca aceste obiective sa fie clare pentru profesor. În aceasta etapa profesorul desfasoara o activitate de natura organizatorica: noteaza absente. Prezentarea continutului nou este bine sa se faca prin activizarea elevilor.anuntarea subiectului lectiei -moment în care profesorul scrie pe tabla titlul lectiei.fixarea si consolidarea cunostintelor si indicarea temei. prin rezolvarea unor sarcini de lucru concrete. 5 . care va face pentru sine. -un alt moment al lectiei este. -urmeaza. care sa duca la descoperirea de catre ei însisi a noilor continuturi. Astfel o lectie poate avea urmatorul mod de desfasurare în conformitate cu obiectivele propuse: -un moment important al lectiei este organizarea clasei .Din ansamblul mijloacelor si metodelor de învatamânt. dupa lectie.procesul de predare-învatare -ce presupune comunicarea cunostintelor si dirijarea învatarii. asigura disciplina. în timp ce elevii îsi pregatesc materialele si desfasoara o actiune de autoorganizare si control propriu. Se urmareste captarea atentiei elevilor. -urmatoarele etape sunt. Se urmareste obtinerea performantei si sa se asigure feed-back-ul. pregateste materialele necesare. • explicatia Ø conversative: • conversatia • problematizarea • discutia colectiva § de actiune ♦ ~ prin aplicatii specifice temei ~ instruire prin activitati independente Mijloace ( resurse materiale): Ø Planse didactice Ø Seturi de aplicatii Ø Fise de lucru pentru elevi Ø Culegeri de probleme Ø Proiect didactic Forma de participare este cea colectiva. în timp ce elevii noteaza si analizeaza.

Planurile de lectie . ci factori variabili care intervin. ♦ Subiectul lectiei. Activitatea profesorului si a elevilor. II. material didactic. Ø Problemele mai importante 6 . ♦ Data. * Detaliata . ♦ Obiective perfomative( operationale. Exercitiile de rezolvat. neexistând scheme prestabilite. aprecieri ale profesorului sau autoaprecieri. Schemele care vor fi prezentate. ♦ Scopul lectiei. talentul pedagogic al profesorului. ♦ Mijloace de învatamânt. Scenariul didactic: Aceasta parte a planului de lectie poate fi: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Volumul de cunostinte. La sfârsitul orei se poate face o evaluare sumativa pe baza unor teste orale cu întrebari . ♦ Bibliografie. ♦ Tipul de lectie. Modalitatea de evaluare a activitatii. Prezentam un model orientativ al planului de lectie: I. ♦ Clasa. cuprinzând: Ø Etapele lectiei.Evaluarea rezultatelor este un moment important al lectiei si consta în notare. Timpul acordat fiecarei secvente din lectie. rezultate la teste. schematice sau detaliate. I. În elaborarea unui plan de lectie se evidentiaza creativitatea. imaginatia. Întrebarile profesorului. Etapele lectiei. Metodele si procedeele utilizate. sunt instrumente de lucru absolut necesare. cognitive si afective) ♦ Metode si procedee didactice. Pregatirea riguroasa a activitatii didactice este foarte importanta pentru asigurarea eficientei orei de curs. impunând variante diferite. Materialul didactic folosit. Date generale: ♦ Obiectul. stabilind: * Schematica.

prin utilizarea unor metode si mijloace adecvate . cât si obiectivele educationale (cognitive. Evaluarea poate fi: Ø Predictiva (initiala) Ø Formativa (continua) Ø Sumativa (finala) Exista mai multe instrumente de evaluare . De asemenea ea trebuie sa orienteze elevii în alegerea celei mai bune cai de afirmare. Astfel sunt instrumente: 7 . respectiv grafuri orientate ♦ Cunoasterea de catre elevi a avantajelor/dezavantajelor diverselor reprezentari ale grafurilor ♦ Formarea capacitatii de a alege din mai multe metode de rezolvare a unei anumite probleme pe cea optima. Evaluarea rezultatelor scolare este o activitate centrala a unui proces de instruire si învatare. sa ajute profesorii sa-si evalueze propria activitate si sa furnizeze feed-back-ul catre parinti. profesorul putând alege ceea ce crede ca este mai indicat. Se va urmarii realizarea tuturor obiectivelor propuse. O evaluare eficienta trebuie sa arate profesorilor daca au fost atinse obiectivele curriculare. în functie de specificul problemei si de resursele calculatorului. metode de investigare si comunicare a rezultatelor scolare pentru fiecare elev. Ea nu poate fi saparata de instruire si de învatare. în cele mai bune conditii. sa-i ajute pe acestia sa faca o diagnoza a progresului elevilor si sa adapteze actiunile elevilor cu posibilitatile acestora.Obiectivele generale pentru structurile dinamice de date ( conforme cu continutul programei scolare ) sunt urmatoarele: ♦ Fixarea notiunilor de structuri de date ♦ Fixarea notiunilor de alocare statica si alocare dinamica ♦ Formarea deprinderilor de identificare si rezolvare algoritmica a problemelor care necesita în modelare liste liniare înlantuite ♦ Formarea deprinderilor de identificare si rezolvare algoritmica a problemelor care necesita în modelare grafuri neorientate. ♦ Insusirea de catre elevi a modului de lucru cu structuri arborescente Vor fi stabilite atât obiectivele specifice fiecarui capitol în parte. psihomotorii si afective). Evaluarea trebuie sa aiba obiective clar definite. metode si tehnici eficiente si moderne.

” 8 . integrala si armonioasa a individualitatii umane.” “Învatamântul are ca finalitate formarea personalitatii umane.v Traditionale : • probe scrise • probe orale • probe practice v Alternative: • • • • • • • • • Probe scrise Probe orale Probe practice Observarea directa a elevului în timpul activitatii Investigatia Proiectul de cercetare Portofoliul Tema pentru acasa Autoevaluare În Legea Învatamântului se precizeaza urmatoarele : “Idealul eductional al scolii românesti consta în dezvoltarea libera. în formarea personalitatii autonome si creative.

de la notiuni mai simple spre un conglomerat de notiuni. alocare dinamica.CAP. astfel încât sa depaseasca numarul maxim de elemente ale tabloului. trebuie explicat elevilor ca acestea pot fi implementate folosind doua modalitati relativ distincte. Pentru a expune elevilor utilitatea acestei structuri de date este nevoie de a enumera unele domenii de activitate în care folosirea listelor este indispensabila: liste cu materiale . Elevii vor descoperi astfel ideea de baza a structurilor dinamice. dezavantaje si mijloace proprii de tratare a operatiilor specifice. elevilor trebuie sa li se reaminteasca notiuni legate de : tipul record. I LISTELE CONSIDERATII METODICE Listele se studiaza în clasa a X-a la obiectele: “Programarea calculatoarelor” si la “Aplicatii practice de laborator”. dar relativ mai greu de exploatat. Dupa rezolvare le complicam putin problema. modalitatea de a alege . Pentru aceasta li se poate propune o aplicatie pe care sa o rezolve cu ajutorul tablourilor. una dintre cele doua implementari ale listelor. Pentru studierea acestei teme . Crearea unei liste folosind alocarea dinamica a memoriei presupune o structura mult mai flexibila. a memoriei calculatorului sau a spatiului de pe disc(discheta). trebuie tratata în mod gradat. Elevii trebuie sa înteleaga. tablouri. avantaje . pentru rezolvarea unei probleme. Tema face parte din capitolul “Structuri de date înlantuite” si urmeaza dupa capitolul “Alocare dinamica”. 9 . liste cu personalul dintr-o întreprindere etc. pe când structurile dinamice de date se folosesc acolo unde nu se cunoaste de la început numarul componentelor. se va reaminti tipul referinta( reper) si modul cum poate fi alocata memoria pentru o variabila. Tratarea listelor se poate face folosind tablouri statice sau structuri dinamice de date înlantuite. marind numarul componentelor . prezentând. limitata de memoria calculatorului sau spatiul pe disc(discheta).numarul componentelor variaza. Deci tablourile se vor folosi pentru acele liste în care se cunoaste numarul maxim de componente. în primul rând. din acest motiv. Se poate începe cu o expunere despre organizarea memoriei calculatorului. fiecare în parte. lista candidatilor la un examen de admitere. Abordarea listelor prin prisma structurilor dinamice de date este o tema noua pentru elevi si . Elevii trebuie sa înteleaga motivatia utilizarii structurii dinamice si avantajele pe care le ofera folosirea acestora. Se va preciza ca tablourile statice permit crearea unei liste cu un numar de componente limitat de dimensiunea tabloului. Referitor la construirea si exploatarea listelor.

Pentru deducerea algoritmilor se va folosi reprezentarea grafica a datelor. în timp. Aspectul dinamic al structurii determina aparitia . fiecare componenta mai contine si o informatie suplimentara. spunem ca p refera variabila dinamica p^. a caror alocare se realizeaza la început. notata p^. datele alocate dinamic pot fi generate sau distruse în timpul executiei programului. Pentru a usura întelegerea modului de memorare a listei se poate folosi o reprezentare grafica a acesteia. profesorul trebuie sa determine elevii sa înteleaga notiunea de lista si sa deduca modalitatea de implementare a listelor cu ajutorul structurilor de tip referinta. numite . variabile reper sau referinta. Grafic acest lucru se reprezinta astfel: p p^ 10 INF ADR. Variabilelor dinamice li se pune în corespondenta un tip referinta în mod biunivoc: variabila reper contine referiri numai la variabila dinamica careia i-a fost pusa în corespondenta (contine adresa acesteia). în faza de compilare si se pastreaza pe durata întrgii executii a programului. URM .Facând apel la intuitie si prin analogii cu alte exemple din viata cotidiana. Neavând nume (nefiind declarate într-o sectiune VAR) . variabilele dinamice vor fi referite prin intermediul altor variabile. cautarea unui element cu anumite caracteristici etc. inserarea / stergerea unui element dintr-o anumita pozitie. numita informatie de legatura. Tipul reper (referinta) se defineste astfel: TIP REPER ^ IDENTIFICATOR DE TIP -unde prin identificator de tip s-a precizat tipul variabilelor dinamice pe care le refera variabila de tipul reper respectiv. Spre deosebire de datele alocate static. O variabila dinamica se apeleaza prin intermediul tipului reper corespunzator: VAR. din acest motiv. Informatia de legatura cuprinde adresa componentei urmatoare din structura. DE VAR DE TIP REPER ^ Daca variabila reper p are ca valoare adresa unei variabile dinamice. O variabila dinamica se aloca dinamic într-o zona speciala numita HEAP (gramada) care este eliberata la “distrugerea “ variabilei dinamice. Folosind principiile programarii structurate vom crea functii si proceduri pentru adaugarea unui element. Pentru realizarea înlantuirii datelor. parcurgerea unei liste. Deci variabilele reper sunt alocate static si au ca valori adrese ale unor variabile dinamice de un anumit tip. pe lânga informatia propriu-zisa. mentionând ca fiecare element este caracterizat de informatia utila si de adresa urmatorului element. DINAMICA IDENTIF. a noi componente care trebuie legate în structura dinamica de celelalte componente.

parcurgerea ei se face într-un singur sens de la primul spre ultimul element. Apelul procedurii: NEW ( p ) -unde p este o variabila de tip reper. iar fiecare element contine. numit vârful stivei. Alocarea memoriei se realizeaza prin apelul procedurii NEW definita în unitul System. 2) exista un element în lista .en} care satisface proprietatile: 1) exista o relatie de ordine între elementele lui E astfel încât oricare e k are un predecesor si un succesor. sau pot fi sterse indiferent de pozitia lor în lista. 3) exista un element în lista – elementul en care nu are succesor si care se numeste element terminal( ultim). alocata prin procedura NEW se realizeaza cu procedura DISPOSE . v lista circulara-care poate fi simplu sau dublu înlantuita. 11 . doua zone de adresa: una pentru elementul anterior si una pentru elementul urmator. Eliberarea zonei de memorie ocupata de o variabila dinamica . din unit-ul System.parcurgerea acestei liste se realizeaza începând cu ultimul element introdus. Apelarea procedurii : DISPOSE ( p ) O lista liniara se poate defini ca o multime finita E de elemente . pe lânga zona de informatie . respectiv dublu înlantuita. prin legarea primului element al listei dupa ultimul element al ei. Se numeste lista înlantuita o multime dinamica de structuri succesive de acelasi tip si care satisfac una sau mai multe relatii de ordine introduse prin pointeri. v stiva.Crearea unei variabile dinamice presupune: 1) alocarea unei zone de memorie în HEAP pentru variabila dinamica 2) initializarea zonei de memorie corespunzatoare ei.elementul e1 care nu are predecesor si care se numeste capul listei (prim).parcurgerea ei se poate realiza în ambele sensuri. v coada. adaugarea unui element se poate face numai la sfârsitul listei .parcurgerea se realizeaza începând cu primul element. iar operatiile de adaugare si de stergere se realizeaza la un singur capat al listei . ea obtinându-se inchizând o lista simplu. iar stergerea unui element se poate realiza numai la începutul listei. E={e1. Listele liniare pot fi de mai multe feluri: v lista liniara simplu înlantuita.…. Alocarea memoriei pentru o variabila dinamica nu presupune si initializarea ei. iar elementele pot fi inserate oriunde în lista. aceasta cazând în sarcina programatorului.e2. v lista liniara dublu înlantuita.

este posibila numai daca structura este nevida si presupune: ü eliminarea elementului din structura prin modificarea adreselor de legatura ( stergere logica) ü eliberarea memoriei ocupate de elementul respectiv( stergerea fizica) 12 .Trasaturile comune tuturor structurilor dinamice de date sunt: ♦ ele se dezvolta dinamic pornind de la o structura initial vida.Prelucrarea acestor structuri dinamice se realizeaza cu ajutorul variabilelor reper si a variabilelor dinamice. Operatiile specifice tuturor structurilor dinamice sunt: Ø adaugarea unui element în structura –care presupune: ü alocarea dinamica a memoriei pentru noul element ü initializarea noului element alocat ü legarea elementului în structura Ø parcurgerea (traversarea) elementelor structurii. Ø stergerea unui element al structurii. toate programele de prelucrare vor trebui sa cuprinda secvente de început prin care sa se exprime faptul ca structura dinamica este vida.este necesar sa se cunoasca adresa primului element al structurii (aceasta adresa va fi pastrata într-o variabila de tip reper asociata structurii). ♦ accesul la elementele structurii este asigurat prin intermediul adreselor de legatura. Se va avea grija sa nu se distruga structura si sa nu se piarda adresa primului element al structurii. deoarece fiecare element cuprinde adresa elementului urmator.se utilizeaza o variabila de lucru de tip reper ale carei valori reprezinta adresa elementului curent al structurii.

fiind o lista simetrica. Existenta celor doua adrese de legatura simplifica atât operatiile de adaugare cât si pe cele de stergere. pentru ca. iar stergerea lor nu se poate face decât la începutul listei. fapt care simplifica mult lucrurile. sa se rezolve probleme cu un grad din ce în ce mai mare de dificultate. În capitolul cu aplicatii se vor da exemple de probleme care folosesc în rezolvarea lor tipurile de liste studiate. pentru început. Lista circulara va fi usor înteleasa de catre elevi . deoarece adaugarea si stergerea elementelor acestui tip special de lista se realizeaza la acelasi capat al listei . acestea reprezentând o alta categorie speciala de liste liniare.Pentru o mai usoara întelegere a listelor . daca acestia au înteles modul de lucru cu listele simplu si dublu înlantuite. treptat. Parcurgerea listei se poate realiza în ambele sensuri . Operatiile nu sunt dificil de realizat. Acest dezavantaj poate fi eliminat daca lista este creata cu doua santinele. Pentru fiecare tip de lista se vor oferi exemple cât mai simple. este mai bine sa se înceapa tratarea lor cu stiva . deoarece apar mai multe situatii atât la adaugarea unui element în lista cât si la stergerea unui element din lista. în care elementele se pot adauga numai la sfârsitul listei. însa deranjeaza faptul ca trebuie tratate atâtea cazuri particulare. Se poate prezenta apoi modul de tratare a listelor de tip coada cu ajutorul unei santinele. 13 . Lista liniara simplu înlantuita poate ridica unele probleme. Lista liniara dublu înlantuita nu ridica probleme daca elevii înteleg modul în care se leaga elementele atunci când se cunosc adresele elementului precedent si urmator ale fiecarui element din lista. numit vârful stivei. Dupa ce elevii vor întelege modul de lucru cu acest tip de lista se poate trece la tratarea listelor de tip coada.

Pot fi oferite elevilor exemple de stive din viata cotidiana : o stiva de lemne . legarea elementului în vârful stivei : p^. Ei vor întelege astfel ca nu pot adauga un nou element (lemn. sau Readln (p^. stive de carti etc. mutarea vârfului stivei: vârf := p 14 . Informatia de legatura a fiecarui element din stiva reprezinta adresa elementului pus anterior în stiva. Reprezentarea grafica a unei stive: vârf NIL INFO INFO INFO BAZA STIVEI VARFUL STIVEI Conditia de stiva vida este: vârf=NIL Operatii cu stive : Ø Adaugarea unui element .. Primul element introdus se numeste baza stivei. exceptie facând baza .info:=…. în care adaugarea sau scoaterea unui element se face la un singur capat al listei. o stiva de farfurii . farfurie.info := vârf 4. carte) decât în vârful stivei si nu vor putea sa scoata din stiva un element decât daca acesta se afla în vârful stivei.este posibila numai în vârful stivei si presupune urmatoarele etape: alocarea memoriei pentru noul element NEW (p) initializarea zonei de informatie din variabila dinamica p^ : p^. numit vârful stivei.STIVA ( L I F O ) Stiva este o lista liniara de un tip special.info ) 3. a carei informatie de legatura este NIL.

dupa principiul : Last In – First Out. element=record info:string[10]. next:reper end. se elibereaza memoria ocupata de fostul vârf : Dispose (p) Considerând urmatoarele declaratii: Type reper=^ element. putem sa scriem urmatoarele subprograme: 15 . next Ø Stergerea unui element din stiva se poate sterge numai elementul din vârful stivei (daca aceasta este nevida) : 1. vârf : reper. Text : string[10]. se salveaza adresa vârfului stivei într-o variabila reper p în vederea eliberarii memoriei: p:=vârf 2.Ø Parcurgerea unei stive.se vor parcurge elementele listei în ordinea inversa introducerii lor. Var p. se muta vârful stivei pe elementul urmator celui ce se va sterge : vârf := vârf ^. Parcurgerea se realizeaza cu o variabila de tip reper p care contine adresa elementului curent : se porneste din vârful stivei : p := vârf cât timp stiva nu este vida ( vârf <> NIL) se parcurge elementul curent si se trece la urmatorul element din lista : p := p^.next 3.

end. While text<> ‘’ do Begin New(p).info).next:=vârf.next:=vârf. End. Vârf:=p.info:=text. write(‘ introduceti informatia :’). Write(‘ introduceti informatia :’). Readln ( text).next end. P^. End. begin p:=vârf.info:=text. P^. Parcurgerea stivei: Procedure parcurg. Readln(text).Crearea stivei: Procedure creare. Adaugarea unui element in stiva: Procedure adaug. Begin Vârf:=nil. 16 . readln( text ). Write (‘ introduceti informatia :’). while p<>nil do begin writeln( p^. begin new(p). p:=p^. p^. p^. vârf:=p.

O problema simpla care ilustreaza modul de lucru cu stiva este cea care inverseaza caracterele unui cuvânt citit de la tastatura dintr-o linie de intrare. p^. Type reper=^element.info).litera). Program inversare_cuvânt. read (p^.next until p=nil. 17 . dispose(p). end.litera). p:=vârf. Begin vârf:=nil. vârf:=p^.Stergerea unui element din stiva: Procedure sterg. writeln end end. Var vârf. writeln(p^. next:reper. Begin p:=vârf. p:=p^. End. while not eoln do begin new(p).next:=vârf. Element=record litera:char.next. {stiva vida} write(‘ cuvântul: ‘). p : reper. vârf:=p end. if vârf = nil then writeln (‘s-a tastat enter ‘) else begin write (‘cuvântul inversat este : ’). repeat write(p^.

coada va avea doi pointeri (variabile de tip reper) : prim si ultim. Spre deosebire de stiva .2. la care operatiile se executa doar la un capat al stivei (vârf). are ca valoare adresa ultimului element din lista. la coada . Si denumirea este semnificativa : F I F O = First In – First Out – adica “primul venit. Deci. Elementul curent a carui adresa este retinuta în variebila reper p. Variabila reper prim are ca valoare adresa primului element din lista.primul servit”. Asemanarea cu o coada care se formeaza la un magazin va usura întelegerea acestui tip de lista. spre deosebire de stiva. contine cele doua zone : -zona de informatie si -zona de legatura. adaugarile se fac numai la sfârsitul cozii (ca si asezarea unei persoane la rând). Deci conditia de coada vida este : prim=nil . Operatiile specifice acestei structuri sunt: Ø Ø Ø Ø crearea listei liniare de tip coada adaugarea unui element în structura stergerea unui element din structura parcurgerea (traversarea ) elementelor structurii 18 . se realizeaza numai la începutul cozii . COADA( F I F O ) COADA reprezinta o categorie speciala de lista liniara. Reprezentarea grafica a unei cozi : INF INF INF NIL prim ultim Când coada este vida . pointerul prim va indica valoarea NIL. iar iesirile sau stergerile . în timp ce variabila reper ultim. în care elementele se adauga la un capat (sfârsit) si se suprima la celalalt (început).

va fi si ultimul ) : ultim:=prim.info) prim^. c) variabila ultim va primi ca valoare adresa primului element (acesta.info) Adresa de legatura a elementului adaugat este NIL deoarece acesta este ultimul element din lista .next:=p. 1. sau p^. 19 . Adaugarea unui element în coada se poate face numai la sfârsitul cozii. Adaugarea primului element presupune parcurgerea urmatoarelor etape : a) Alocarea memoriei pentru primul element: New(prim). fiind singurul element din lista. b) Initializarea elementului alocat prin precizarea continutului zonei de informatie si al zonei de legatura : prim^. d) variabila ultim primeste ca valoare adresa elementului adaugat. dupa el nemaifiind nici un element..next:=nil. Crearea listei de tip coada –presupune : . Readln(p^. sau Readln( prim^. c) legarea elementului în structura: ultim^. 1.1. dupa ultimul element si presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) Alocarea memoriei pentru noul element : New(p) b) initializarea elementului alocat: p^. care devine ultimul element din lista: ultim:=p.1.info:= ….2.next:=nil.adaugarea elementelor la sfârsitul cozii.adaugarea primului element într-o coada vida .info:=….

variabila ultim nu exista.Procedurile corespunzatoare acestor operatii. next:reper end. pentru a nu se pierde informatiile.Trebuie sa se tina seama de ordinea în care se executa operatiile. In cazul în care lista este vida. element=record info:string[10].next 3.next) pâna se ajunge la sfârsitul listei . considerând o lista de tip coada declarata astfel: Type reper=^element. text:string[10]. se elimina din structura primul element prin memorarea în variabila reper prim a adresei elementului care urmeaza lui prim. iar variabila prim va avea valoarea nil. Stergerea unui element al cozii: presupune stergerea primului element al listei . de aceea nu este necesara legarea elementului în structura. acesta devenind noul prim element: prim:=prim^. ultim. 2. Legarea noului element în structura presupune existenta variabilei dinamice ultim^. Parcurgerea elementelor unei cozi: se realizeaza pornind de la primul element al listei (p:= prim) si trecând pe rând prin fiecare element (p:=p^. vor fi urmatoarele: 20 .Se parcurg urmatoarele etape: 1. 2. În pseudocod parcurgerea se realizeaza astfel: p:= prim cât_timp p<>nil executa *se parcurge elementul p^ p:=p^.p :reper.next sfârsit_cât_timp 3. se elibereaza memoria ocupata de fostul prim element al cozii : Dispose(p) În cazul în care se sterge unicul element al listei. Var prim. coada devine vida. se salveaza adresa elementului ce va fi sters : p:=prim.

Begin Write(‘ dati informatia : ‘).info). begin if prim=nil {coada vida} then writeln (‘coada este vida’) else begin p:=prim.info:=text. readln(text). Parcurgerea cozii: Procedure listare.next:=nil.Crearea cozii Procedure creare. p^. end else {adaugare element la sfârsitul cozii} begin new(p).info:=text. 21 .next:=nil. p^. If prim=nil {coada este vida} then begin {adaugarea primului element} new(prim). repeat writeln(p^.next until p=nil end end. prim^. prim^.next:=p ultim:=p end end. p:=p^. ultim^. ultim:=prim.

NIL sant ultim Pentru a se întelege mai bine rolul santinelei. se apeleaza la un om de ordine care supravegheaza modul de servire a consumatorilor. 22 . L-listarea locomotivelor din depou si S-pentru oprirea programului (si listarea locomotivelor existente în depou). Locomotivele se identifica printr-un cod. O coada vida va cuprinde numai santinela: New(sant).intrarea unei locomotive. Santinela este o variabila dinamica a carei zona de informatie este neinitializata si care a fost introdusa ca prim element al cozii în vederea optimizarii operatiilor asupra cozii. dispose(p) end end.next. COADA CU SANTINELA Pentru eliminarea testului de coada vida la adaugarea unui element . prim:=prim^.iesirea unei locomotive. ultim^. begin if prim=nil then writeln(‘ lista este vida’ ) else begin p:=prim. se va da ca exemplu o coada formata la un magazin la care . ultim:=sant. Un exemplu clasic pentru probleme ce se rezolva utilizând liste de tip coada este problema urmatoare (a carei rezolvare se gaseste în capitolul cu aplicatii): Dispecerizare locomotive Se considera un depou de locomotive cu o singura linie de cale ferata cu o intrare si o iesire. prelucrând comenzi de forma: I. E. fara a fi considerat consumator (fara a face parte din lista). Sa se scrie programul care realizeaza dispecerizarea locomotivelor din depou.next:=nil.Stergerea unui element din coada Procedure stergere. pentru bunul mers al lucrurilor . coada poate fi creata cu o santinela ca prim element al cozii.

2.next:=nil.Stergerea primului element al unei cozi cu santinela: 3.info:=….4 initializarea variabilei ultim cu adresa ultimului element adaugat: ultim:=p 2. 1.info). Adaugarea unui element în coada-nu mai are importanta daca lista de tip coada este sau nu vida.3 se elibereaza memoria ocupata de fosta santinela Dispose(p). next cât_timp p<>nil executa * se parcurge elementul p^ p:= p^. initializarea elementului alocat p^.2 se muta santinela pe elementul care ar trebui sters sant:=sant^. p^.Reprezentarea grafica a unei cozi cu santinela : INFO INFO NIL sant primul element ultim Operatiile corespunzatoare unei cozi cu santinela sunt: 1. nu si santinela: p:= sant^. Adaugarea presupune: 1. 3. sau readln(p^. 1.3 legarea elementului în structura ultim^. 3. 23 . Parcurgerea elementelor unei cozi cu santinela.1 se salveaza adresa santinelei: p:=sant.next:=p.1 alocarea memoriei pentru noul element: New(p) 1.next.next sfârsit_cât_timp 3.presupune parcurgerea elementelor cozii.

LISTA LINIARA SIMPLU ÎNLANTUITA Lista linira simplu înlantuita este o lista ale carei elemente pot fi adaugate oriunde în cadrul listei si pot fi sterse . Ca exemplu de lista liniara se poate da lista copiilor care vor merge într-o excursie. adaugarea primului element 2. Deci parcurgerea listei se va realiza doar într-un sens si anume de la primul element. Fiecare element al listei contine o parte cu informatia propriu-zisa si o parte cu adresa urmatorului element din lista. caz în care pot sa apara doua situatii: ♦ p=ultim ♦ p<>ultim 24 . Crearea listei presupune doua etape: 1. a carui adresa este memorata în variabila reper ultim. caz în care pot sa apara doua situatii: ♦ p=prim ♦ p<>prim Ø dupa elementul p^. indiferent unde s-ar afla ele. adaugarea celorlalte elemente Un element se poate adauga : Ø înaintea elementului p^ . Se va nota cu p adresa elementului curent al listei. Reprezentarea grafica a unei liste liniare simplu înlantuita : INFO INFO INFO NIL prim ultim Lista vida presupune îndeplinirea conditiei prim=nil Lista cu un singur element poate fi reprezentata astfel: INFO NIL prim ultim Operatii cu liste liniare simplu înlantuite: 1. fiecare copil stiind numele (adresa de legatura) copilului care îi urmeaza în lista. a carui adresa se gaseste în variabila reper prim spre ultimil element.

d) variabila prim va primi ca valoare adresa elementului adaugat: prim:=p. c) se leaga în structura elementul adaugat: p^.info:=… sau readln(q^.info).next. 1.2.info:=… sau readln(p^.1.info).next:=prim. 1. .1. c) se leaga elementul în structura: ultim^.info:=… sau readln(p^. b) se initializeaza elementul: p^. c) legarea noului element în structura: p^. 1. dupa ultimul element: a) se aloca memorie pentru noul element: new(p). • variabila ultim primeste ca valoare adresa elementului : ultim:=prim.1.next:=q.info). p^. 25 1.2. d) elementul introdus devine ultimul element din lista ultim:=p. dupa elementul p^: a) se aloca memorie pentru noul element: new(q).2. • initializarea noului element: prim^.info) prim^.2. adaugarea primului element presupune parcurgerea urmatoarelor etape: • alocarea memoriei pentru noul element: new(prim).next:=nil.next:=p^. b) se initializeaza noul element: q^.next:=p.3.2.info:= … sau readln(prim^.next:=nil. b) se initializeaza elementul p^. q^. adaugarea unui element : înaintea primului element: a) se aloca memorie pentru noul element : new(p).

Avem doua solutii: a) se pastreaza adresa elementului precedent lui p^. NIL prim p q ultim 26 . se pierde adresa elementului care urma dupa p^ înainte de adaugarea lui q^. nu mai stim adresa elementului precedent în lista.next:=q . se copiaza p^ în noul element notat cu q^: q^:=p^.Ordinea celor doua operatii de legare în structura este esentiala. înaintea elementului p^: Fiecare element al listei contine adresa elementului urmator în lista. daca p este ultimul element : ultim :=q. daca se executa întâi p^. Acest lucru se poate realiza procedând astfel: ü ü ü ü ü se aloca memorie pentru noul element : new(q). notând acest element cu q^ si folosim relatia : p:=q^. 1. NIL prim q p=q^.2.info cu valoarea care trebuie adaugata se leaga elementul p^ de q^ : p^. se initializeaza p^.next:=q.next. daca am ajuns la elementul p^.next ultim În acest fel.4. prin urmare. adresa de care avem nevoie pentru a adauga un element înaintea elementului p^. problema adaugarii înaintea elementului p^ este echivalenta cu problema adaugarii dupa q^ . b) elementul q^ trebuie sa apara în lista înaintea elementului p^ .

ü se elimina din structura q^.next . NIL prim p q ultim 27 . legând q^ de p^.next^.next^.next. Stergerea fizica se realizeaza cu procedura Dispose.2. elementul urmator (p^.next:=q^.next ultim Se parcurg urmatoarele etape: ü se pastreaza adresa elementului precedent q^.next ü se elibereaza memoria ocupata de elementul sters : dispose(p) b) mutam în locul elementului care trebuie sters (p^).) si eliberam memoria ocupata anterior de acesta. NIL prim q p =q^.next^: q^. Stergerea unui element din lista –pot sa apara urmatoarele situatii: Ø se sterge primul element din lista Ø se sterge ultimul element al listei Ø se sterge un element oarecare al listei p^ Stergerea logica a elementului p^ presupune eliminarea lui din structura prin legarea elementului precedent lui p^ cu urmatorul sau element. Avem doua solutii: a) pastram adresa elementului precedent (q^) si transformam problema stergerii elementului p^ în stergerea elementului q^. ü se salveaza adresa elementului care trebuie sters p:=q^.next^. Apare necesitatea cunoasterii adresei elementului precedent.

end.next sfârsit_cât_timp Considerându-se data urmatoarea declarare a unei liste simplu înlantuite: Type reper=^element. afisând informatia continuta de fiecare element. ultim:=p. prim^. se vor putea scrie urmatoarele proceduri pentru : Crearea listei : procedure creare. p^.p: reper.3. next:reper end.readln(text). 28 . element=record info:string[10]. ultim^.next:=nil. În pseudocod vom avea: p:= prim cât_timp p<>nil executa * se parcurge elementul p^ p:=p^.readln(text). ultim^.next:=nil. end. write('introduceti textul :').info:=text.next:=p. prim^. p^.info:=text. ultim. Parcurgerea listei (afisarea elementelor listei)-se realizeaza de la primul spre ultimul element al listei .next:=nil. end. ultim:=prim end else begin new(p). text:string[10]. while text<>'' do begin if prim=nil then begin new(prim). begin prim:=nil. în cazul în care se doreste afisarea elementelor listei. write('introduceti textul :'). var prim.

ultim:=p.' '). write('introduceti informatia ce se va adauga la inceput: '). writeln.next. end. while p<>nil do begin write(p^. 29 . end.Adaugarea unui element înaintea primului element: procedure adaugare_in. Parcurgerea elementelor unei liste: procedure afisare. write('introduceti informatia ce se adauga la sfarsit: '). p^. ultim^. {adaugare la sfarsitul listei} begin new(p). p^.info:=text. end. { adaugare la inceputul listei} begin new(p). prim:=p.info.info:=text.next:=p. readln(text). p:=p^.next:=prim. end . Adaugarea unui element dupa ultimul element: procedure adaugare_sf. readln(text).next:=nil. begin p:=prim. p^. p^.

begin p:=prim. end. var q:reper. write('introduceti informatia ce se va sterge: ').Stergerea unui element din lista: procedure sterge.info<>text do begin p:=q. dispose(p).next. Pentru a înlatura dezavantajul creat de numarul mare de cazuri care pot sa apara la tratarea listelor liniare simplu înlantuite se poate crea lista liniara cu santinele.readln(text). dispose(q). Existenta santinelelor elimina cazurile de lista vida. while q^.next. p^. end.next:=q^. end. if p^. end else begin prim:=p^. 30 . q:=q^. de adaugare în fata primului element sau dupa ultimul.next.next.info<>text then begin q:=p^. if q=ultim then ultim:=p.

nu si santinelele: p:=sant1.info). sant1^. Pentru exemplificare se poate rezolva problema stergerii elementului minim dintr-o lista de numere întregi distincte. while p<>sant2 do begin write(p^. O particularitate apare la parcurgerea listei . Adaugarea înaintea primului element se transforma în adaugarea dupa sant1. iar adaugarea dupa ultimul element se reduce la adaugarea înaintea lui sant2. elemente care nu sunt considerate ca facând parte dintre elementele listei. Conditia de lista vida devine inutila. Reprezentarea grafica a unei liste cu santinele: sant1 p sant2 Lista vida se reprezinta ca având doar cele doua santinele: new(sant1).next:=sant2 sant1 sant2 Procedurile sunt asemanatoare celor de la lista liniara simplu înlantuita cu deosebirea ca. iar în locul variabilei ultim vom avea variabila sant2. în locul variabilei prim avem variabila sant1. locul lor fiind luat de doua variabile de tip reper : sant1 si sant2. 31 . folosind o lista liniara creata cu doua santinele: sant1 si sant2.este o lista liniara oarecare în care nu mai avem variabilele prim si ultim . p:=p^. new(sant2). respectiv a ultimului element din lista. Rolul santinelei a fost explicat la tratarea cozii cu santinela.next end. în care erau retinute adresele primului.Lista oarecare cu santinele . când se vor parcurge numai elementele listei.

Semnificatia notiunii de santinela se cunoaste de la listele anterioare. locatia next contine adresa componentei urmatoare. LISTA DUBLU ÎNLANTUITA Lista dublu înlantuita este un tip special de lista în care informatia de legatura a fiecarui element cuprinde atât adresa elementului precedent în lista. 32 . în locul variabilelor prim si ultim vom folosi variabilele sant1. respectiv a ultimului element din lista. Reprezentarea grafica a unei astfel de liste poate arata astfel: sant1 INF sant2 În cazul listelor dublu înlantuite cu santinele.4. Ca si în cazul listelor simplu înlantuite . locatia pred contine adresa componentei anterioare. Reprezentarea grafica a unei liste dublu înlantuite: prim INF NIL INF ultim INF NIL O componenta a listei va contine trei locatii. cât si adresa elementului urmator. Variabilele prim si ultim vor memora adresa primului. si listele dublu înlantuite se pot crea cu doua santinele. sau câmpuri: locatia info contine informatia. iar variabila p retine adresa elementului curent. respectiv sant2.

Ø stergerea ultimului element al listei. se reduce. v adaugarea unui element în lista: Ø adaugare înaintea primului element. Daca lista este creata cu doua santinele . var prim. Crearea listei dublu înlantuita presupune scrierea în lista a primului element si adaugarea celorlalte elemente ale listei. Ø adaugare dupa ultimul element. atât la adaugarea unui element . deci numarul de cazuri . cât si la stergerea unui element din lista . Presupunând declarata urmatoarea lista: Type reper=^element. Ø adaugare dupa un element oarecare p^. Ø stergerea primului element al listei. next:reper end. Ø adaugare înaintea unui element oarecare p^. text:string[10]. pred:reper. Ø stergere la dreapta lui p^. ü memorarea informatiei utile si a informatiei de legatura pentru noul element ü variabilele prim si ultim vor primi ca valoare adresa elementului introdus în lista 33 . Adaugarea primului element presupune: ü alocarea de spatiu pentru noul element. v stergerea unui element din lista: Ø stergere la stânga lui p^. De asemenea .ultim.p:reper. atunci toate elementele listei vor avea un element precedent si un succesor.Operatiile cu listele dublu înlantuite sunt: v crearea listei. putem scrie urmatoarele proceduri: 1. existenta celor doua adrese de legatura în fiecare element al listei dublu înlantuite simplifica mult atât operatiile de adaugare cât si pe cele de stergere . element=record info:string[10]. v parcurgerea elementelor listei. nemaifiind o problema cunoasterea adresei anterioare elementului curent p^.

var nr.readln(text). new(p). end. Se parcurg urmatorii pasi: ü ü ü ü se aloca memorie pentru noul element: new(p).pred:=nil. for i:=1 to nr do {nr reprezinta nr informatiilor introduse} begin write('adaug informatia: '). prim^. 34 .i:integer. p^. inf:'). ultim:=p end. p^. ultim^. se completeaza câmpurile de informatie si de adrese se leaga în structura noul element: ultim^next:=p elementul nou introdus devine ultimul element din lista ultim:=p procedure adaugare_dr ( p:reper ). begin write('nr.info:=text.readln(text). 2.info:=text. new(prim). unde p^ poate fi initial chiar primul element . element a carui înscriere se realizeaza într-un mod diferit de a celorlalte elemente. Prin preocedura de mai sus s-a memorat în lista primul element .next:=nil. begin write(‘ informatia: ‘).next:=nil. p^.procedure creare.next:=p. Adaugarea unui element în lista dublu înlantuita – pot sa apara urmatoarele situatii: Ø adaugarea unui element la dreapta lui p^ .readln(nr). prim^.pred:=ultim. ultim:=prim end. prim^.

q^. prim:=p. end. q^.next:=q. p^.next:=prim.readln(text). p^. procedure adaug_in.pred:=nil.info:=text. var q:reper. write(‘introduceti informatia : ‘). q^. write('adaug informatia :'). p^.pred:=p.pred^.pred:=p^. end.Ø adaugarea unui element la stânga lui p^.pred:=q. Ø adaugarea la sfârsitul listei –presupune adaugarea dupa ultimul element. prim^.info:=text. p^. procedure adaug_st(p:reper). begin new(q).caz asemanator cu adaugarea la dreapta lui p^.se parcurg aceleasi etape ca la adaugarea la dreapta .pred. Ø adaugarea unui element la începutul listei – presupune legarea noului element înaintea lui prim. begin new(p). atunci când p=ultim 35 . p^. Faptul ca avem adresa elementului anterior face ca adaugarea la stânga sa fie asemanatoare adaugarii la dreapta lui p^.next:=p.readln(text).

pred.info). Stergerea unui element : ♦ stergerea elementului oarecare p^ -presupune: . while p<>nil do begin writeln(p^. b) Parcurgerea de la dreapta la stânga: procedure parcurg_dr. iar elementul urmator lui p^.3. Procedura corespunzatoare va fi urmatoarea: 36 .Stergerea fizica a elementului se realizeaza cu dispose(p).next). p:=p^. a) Parcurgerea de la stânga la dreapta: procedure parcurg_st.( p^. având adresele de legatura atât spre stânga cât si spre dreapta. end. 4. while p<>nil do begin writeln(p^. Lista dublu înlantuita este o lista simetrica. begin p:=prim.Parcurgerea unei liste dublu înlantuita-se poate realiza în ambele sensuri.va avea ca element precedent elementul anterior lui p^.(p^.va avea ca urmator element elementul urmator lui p^. .info).next end.Stergerea logica a elementului se realizeaza prin redirectionarea legaturilor astfel încât elementul precedent lui p^ . p:=p^.pred) . end end. begin p:=ultim.

p^. while p^. begin p:=prim. procedure sterg_ultim. § noul prim element va avea adresa elementului precedent = NIL.notând cu q^ elementul anterior lui p^.pred:=p^. ultim:=ultim^.readln(text). ♦ stergerea elementului anterior lui p^ . prim:=prim^.pred. 37 . ♦ -stergerea elementului p^ . a carui adresa se cunoaste. p^.next.când p=prim (stergerea primului element) presupune parcurgerea urmatorilor pasi: § se salveaza adresa elementului ce va fi sters : p:=prim. end.next. begin p:= ultim.next:=p^. si pastrând adresa acestuia în q .next.info<>text do p:=p^.pred.next. ♦ stergerea elementului p^ . end.procedure sterg. ultim^. dispose(p).pred:=nil. dispose(p) end.când p=ultim (stergerea ultimului element). p:=prim.next^. § variabila prim va lua ca valoare adresa urmatorului element deoarece prin stergerea primului element cel de-al doilea va deveni prim element: prim:=prim^. dispose(p).pred^. begin write('inf ce va fi stearsa: '). procedure sterg_prim. § se sterge fizic primul element a carui adresa a fost retinuta în p : dispose(p).next:=nil. stergerea elementului anterior lui p^ se face prin stergerea lui q^. prim^.

acesta fiind câstigatorul jocului. Astfel o lista circulara dublu înlantuita va fi si ea simetrica. Un astfel de exemplu este asezarea unor copii în cerc si numararea lor prin eliminare pâna la ramânerea unui singur copil . 38 . Algoritmul care rezolva aceasta problema este prezentat în partea de aplicatii. Se pot da exemple de astfel de liste pentru o mai buna întelegere a acestei structuri.având nevoie de un singur pointer pentru accesarea unui element al listei . Un astfel de exemplu este “ Jocul lui Joseph” . dupa cum este lista initiala. adica lista la care se leaga dupa ultimul element chiar primul element al listei. Dupa legarea elementelor listei nu mai stim care este primul si ultimul element al listei . tinând cont de faptul ca ultimului element al listei îi urmeaza primul ei element. Reprezentarea grafica a unei liste circulare simplu înlantuite : prim INF INF ultim … INF La listele circulare procedurile vor fi asemanatoare cu cele de la listele din care sunt create aceste liste.LISTA CIRCULARA Lista circulara este o lista cu proprietatea ca elementul urmator ultimului element este primul element al listei. putând fi parcursa în ambele sensuri. Lista poate fi simplu sau dublu înlantuita.

Prima lucrare care abordeaza notiunea de graf dateaza din 1736 si se datoreaza matematicianului elvetian Leonard Euler care a folosit un graf pentru a solutiona problema podurilor din Koenigsberg. D sunt unite între ele prin sapte poduri: a. Aplicatii specifice grafurilor neorientate sunt cele în care se cere : -sa se determine lungimea minima a lanturilor dintre x si y -sa se determine un lant de lungime minima de la x la y -sa se afiseze(daca exista) un ciclu eulerian al unui graf neorientat G cu n vârfuri si m muchii 39 . d. care trece prin acest oras. plecând dintr-un punct de pe uscat sa se poata trece pe toate podurile. f. c. în final revenindu-se în punctul initial. chimie. Euler a rezolvat aceasta problema introducând un obiect matematic pe care l-a numit graf si care are urmatoarea forma: C c d A g e b a C D f Teoria grafurilor are numeroase aplicatii în fizica. economie. e. b.GENERALITATI Grafurile se studiaza în clasa a X-a la obiectele: “ Bazele informaticii” si la “Aplicatii practice de laborator”. g. inginerie. îl împarte astfel C c a d A b e D f g B Portiunile de uscat A.CAP . II GRAFURI NEORIENTATE 1. B. sociologie etc. Râul Pregat. Problema consta în a determina daca este posibil ca . C.

Propozitie Un graf complet Kn are Primele 5 grafuri complete sunt: n ( n − 1) muchii. U ). Multimile A si B formeaza o partitie a lui X. U ) este un graf G1= ( X .4} B={2. iar multimea de muchii V este . la fel ca si u si y .V) a. Definitie Un subgraf al unui graf G= (X. Y_X. X fiind o multime finita si nevida de elemente numite noduri sau vârfuri.-problema existentei într-un graf oarecare a unui ciclu hamiltonian etc. Deci doua muchii care au o extremitate comuna sunt incidente. Un subgraf se obtine eliminând o parte din vârfuri si toate muchiile incidente cu acestea. iar V contine toate muchiile din U care au ambele extremitati în Y. Un graf partial al unui graf dat se obtine pastrând aceleasi vârfuri si eliminând o parte din muchii. numite muchii. fie chiar U. Definitie Un graf partial al grafului G= ( X .U) este un graf H=(Y. VU. 1 3 4 2 5 6 7 40 A={1. Definitie Se numeste graf neorientat o pereche ordonata de multimi ( X.î. Definitie Se numeste graf complet cu n vârfuri un graf care are proprietatea ca orice doua noduri diferite sunt adiacente.6. adicaG1 are aceeasi multime de vârfuri ca G.5. spunem ca u si x sunt incidente. fie o submultime a acesteia. iar U o multime de perechi neordonate din X.U) se numeste graf bipartit daca exista doua multimi nevide A si B a. U ) Daca x si y sunt extremitatile muchiei u. Graful se noteaza cu G= ( X . 2 o K1 K2 K3 K4 K5 Definitie Un graf G=(X. X=A 4 B .î.7} . iar vârfurile x si y sunt adiacente în G. U ) a.î.3. A 3 B=Ô si orice muchie u a lui G are o extremitate în A si cealalalta în B. Se spune ca un graf partial este indus de multimea V de muchii. Vom spune ca subgraful H este indus sau generat de multimea de vârfuri Y.

Definitie Un graf bipartit se numeste complet daca pentru orice x din A si orice y din B exista în G muchia [x,y]. 1 4 5 2 6 3 7 A={1,2,3} B={4,5,6,7}

Daca A are p elemente , iar B are q elemente, numarul total de muchii ale unui graf bipartit complet este p*q , iar graful se noteaza Kp,q . Definitie Se numeste graf regulat graful în care toate vârfurile au grade egale. Definitie Un graf K-regulat este un graf regulat în care gradul comun al vârfurilor este K. Exemple: tetraedrul, cubul,octoedrul etc.

Definitie Se numeste lant în graful G, succesiunea de vârfuri L=[x1,x2, …xk] cu proprietatea ca orice doua vârfuri consecutive din L sunt adiacente, adica [x 1,x2 ], [x2,x3],….,[ x k-1,xk] ∈ U. V â r fur il e x 1 si xk se numesc extremitatile lantului , iar numarul de muchii ce apar în L se numeste lungimea lantului. Definitie Daca vârfurile x1,x2, …xk sunt diferite doua câte doua, atunci lantul L se numeste lant elementar. În caz contrar lantul este neelementar. Un lant L poate fi interpretat ca traseul unei deplasari de la x 1 la xk pe muchiile lantului. Definitie Se numeste ciclu în G un lant L pentru care x1=xk , si toate muchiile sunt diferite doua câte doua. Definitie Se numeste ciclu elementar un ciclu care are proprietatea ca oricare doua vârfuri ale sale , cu exceptia primului si a ultimului, sunt diferite doua câte doua.
41

2. REPREZENTAREA GRAFURILOR NEORIENTATE

Exista mai multe modalitati de a reprezenta graful G=(X,U). Aceste reprezentari vor fi utilizate în prelucrarea grafurilor cu ajutorul programelor care implementeaza pe calculator algoritmii respectivi. v Se precizeaza numarul de vârfuri (n) si matricea de adiacenta A a grafului, care este o matrice patratica de ordinul n , cu elementele: 1, daca [i,j] ∈ U A[i,j ]= 0, î n caz contr ar Aceas ta m atr ice es te o m atr ice s im etr ica. D e exem pl u, pentr u gr aful ur m ator v om av ea:
1

A=
2

0 1 0 1 0 1 0 1 0

3

v Se precizeaza nr n de vârfuri si, pentru fiecare vârf i, lista Li a vecinilor sai, adica lista vârfurilor j pentru care [ i,j] ∈ U. Vâ r fi 1 2 3 Lis ta Li a v ecinil or s ai 2 1,3 2

Acest mod de reprezentare poate utiliza si alocarea dinamica a memoriei, precum si un tablou bidimensional T cu doua linii si n+2*m coloane, unde m este nr. de muchii, iar n numarul de vârfuri ale lui G.

42

T [1, i ]=i,

i=1,n

T [2, i ] reprezinta indicele coloanei din T în care este dat primul element din lista Li a vecinilor lui i ; daca I este vârf izolat, atunci T[2, i]=0; daca T[2, i ]=j, atunci T[1,j] este primul dintre vecinii lui i, iar T[2, j] este coloana în T în care apare urmatorul element din lista Li. Daca u este indicele lui T în care apare ultimul element w din Li, atunci T[1,u]=w si T[2,u]=0. Pentru graful de mai sus vom avea: i T[1,i] T[2,i] 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 2 1 3 2 4 5 7 0 6 0 0

v Se dau numarul n de vârfuri, numarul m de muchii, precum si doua tablouri unidimensionale e1 si e2 cu câte m componente fiecare, continând extremitatile muchiilor grafului, adica U={ [e1[1], e2[1] ] , [e1[2], e2[2]],….,[e1[m],e2[m]]}. v O varianta de implementare mai naturala ar fi aceea de a defini un tip de data ‘muchie’ utilizând tipul înregistrare, care sa contina cele doua extremitati ale unei muchii, si apoi de a defini un tablou cu n componente de acest tip: Type muchie=record x,y:byte; end; …………………………… var u:array[1..n] of muchie;

Referirea la extremitatile muchiei se face prin : u[i] .x, respectiv u[i] .y. Acest mod de reprezentare permite înglobarea natulara în tipul de date muchie si a altor informatii asociate muchiilor( cost, lungime ) si este utilizata în problemele în care muchiile se prelucreaza succesiv, eventual dupa o modificare a ordinii lor în tabloul u.

43

Construim un prim ciclu C parcurgând vârfuri accesibile din aproape în aproape pe muchii din graf. Ne intereseaza algoritmul cu ajutorul caruia putem construi un ciclu eulerian într-un graf despre care stim ca este eulerian. neluate înca. Pas 2.: 3 8 2 6 1 7 4 5 Graf eulerian Teorema de mai sus da o conditie necesara si suficienta ca un graf care nu contine vârfuri izolate sa fie eulerian. Definitie Se numeste lant eulerian un lant care contine toate muchiile grafului. Teorema : Un graf G fara vârfuri izolate este eulerian daca si numai daca este conex si gradele tuturor vârfurilor sunt numere pare. micsorând corespunzator gradele vârfurilor parcurse. Nu ne propunem sa demonstram aceasta teorema. un ciclu care contine toate muchiile grafului. Alegem pentru continuare( daca aceasta mai este posibila) . Repetam pasul 2 atâta timp cât mai exista muchii care nu au fost înca incluse în ciclul C. GRAFURI EULERIENE Definitie Se numeste ciclu eulerian într-un graf G. pentru aceasta se vor parcurge urmatorii pasi: Pas 1. un vârf al ciclului C pentru care mai exista muchii incidente cu el.3. Ex. Definitie Se numeste graf eulerian un graf care contine un ciclu eulerian. Plecam dintr-un vârf oarecare. Construim astfel un nou ciclu C1 pe care îl concatenam cu ciclul C. 9 44 . fiecare muchie fiind prezenta o singura data. obtinând un ciclu mai lung. fie acesta vârful 1.

Conditiile interne ce trebuiesc satisfacute sunt urmatoarele: x[i] ! x[j] … (i. Se numeste graf hamiltonian un graf care contine un ciclu Definitie Se numeste lant hamiltonian un lant elementar care contine toate vârfurile grafului. foloseste metoda backtracking. x[n]] χ U si [x[n]. x[3]] .2. Acest algoritm . astfel încât gradul fiecarui vârf x χX satisface conditia: d(x)ƒ atunci G este hamiltonian. 1 5 2 3 4 Graf hamiltonian 4 Ciclu hamiltonian 5 3 1 2 Teorema : Graful complet Kn este hamiltonian Teorema: Daca G=(X. i!j [x[1].4.j)χ{1. În partea de aplicatii se va prezenta algoritmul care determina toate ciclurile hamiltoniene existente într-un graf (care se dovedeste a fi hamiltonian).[x[n-1].n}. Definitie hamiltonian. GRAFURI HAMILTONIENE Definitie Se numeste ciclu hamiltonian un ciclu elementar care contine toate vârfurile grafului G.U) este un graf cu n>=3 vârfuri. x[2]] . [x[2].…. x[1]] χ U n 2 45 .. Ciclurile se genereaza utilizând un vector x cu n componente.….

x[k]]=0 atunci v:=0. din care se va deduce prima valoare posibila} O problema înrudita cu cea a gasirii într-un graf a unui ciclu hamiltonian este problema voiajorului comercial: Un voiajor comercial trebuie sprezinte în n orase produsele fabricii pe care o reprezinta. x[k]:=1. x[2]:=1. sa verificam daca el a mai fost generat o data. de fiecare data când terminam generarea unuia. {variabila sol numara ciclurile hamiltoniene} x[1]:=1. Rezolvarea acestei probleme va fi prezentata în partea de aplicatii. {se fixeaza primul vârf al ciclului} k:=2. obtinut altfel daca k<n atunci k:=k+1. {se testeaza existenta muchiei între x[k-1] si x[k]} daca v=0 atunci k:=k-1 {se face un pas înapoi } altfel daca (k=n) and (a[x[n]. . {se merge la urmatoarea componenta.Putem evita acest lucru memorând ciclurile generate si .k-1 executa {vârfurile trebuie sa fie diferite} daca x[i]=x[k] atunci v:=0. Cu alte cuvinte. v:=1. se cere sa se determine un traseu care sa viziteze o singura data cele n orase si care sa aiba costul total minim. vom fixa x[1]=1. 46 . Oricum fiecare ciclu hamiltonian este generat de doua ori. problema cere sa se determine un ciclu hamiltonian de cost minim în graful Kn ale carui vârfuri sunt cele n orase. diferind ordinea de parcurgere a nodurilor. Cunoscându-se costul deplasarii între oricare doua dintre cele n orase.1]=1) atunci sol:=sol+1 scrie ciclul ham. care se initializeaza cu valoarea 1. iar costul unui ciclu reprezinta suma costurilor muchiilor sale. dupa care se întoarce în orasul din care a plecat. {se porneste de la ideea ca pozitionarea facuta este buna si se modifica v în caz contrar} pentru i:=1. daca a[x[k-1]. {se pune în x[2] valoarea 1 din care se va deduce prima valoare posibila a acestei componente} Pas 2 : atâta timp cât k>1 executa v:=0. atâta timp cât ( x[k]+1 [n ) and ( v=0 ) executa x[k]:=x[k]+1.Pentru a nu produce de mai multe ori acelasi ciclu. Pas 1 : sol:=9.

8 .3. este plasat în vârful stivei . daca nu. plecând dintr-un vârf dat i a.7. Metode de parcurgere a grafurilor neorientate : v metoda de parcurgere DF ( Dept First ) sau parcurgerea în adâncime. De exemplu. ps se micsoreaza cu 1. nevizitati înca. În vectorul urm vom determina în fiecare moment urmatorul nod ce va fi vizitat dupa nodul j (atunci când acesta exista). pentru graful de mai jos. 47 .5. În continuare se procedeaza similar cu vârful j. Notam cu ps pointerul de stiva. trecânduse la primul dintre vecinii sai. parcurgerea DF este :1.6. în cazul în care se începe cu nodul 1 si alegerea nodurilor se face în ordine crescatoare.5. Se parcurge linia j din A începând cu urmatorul element. sa fie atins o singura data.2. acesta din urma fiind plasat în vârful stivei. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pentru implementarea algoritmului se utilizeaza vectorul viz si o stiva S care ne permite sa plecam în fiecare moment de la vârful curent spre primul dintre vecinii sai nevizitati. marind si ps .î. Parcurgerea începe cu un vârf initial dat i si continua cu primul dintre vecinii sai nevizitati . PARCURGEREA GRAFURILOR NEORIENTATE Prin parcurgerea unui graf neorientat se întelege examinarea în mod sistematic a nodurilor sale. pâna este gasit un vecin al lui j nevizitat înca. încercând sa continuam cu urmatorul element din stiva. fie acesta j . fiecare nod accesibil din i pe muchii adiacente doua câte doua.4. Daca el este gasit. poate fi aplicata atât în cazul grafurilor neorientate cât si în cel al grafurilor orientate.

{pornind din 0.6.n}.4. apoi a vecinilor nevizitati ai acestora s.a.m. memora pe k în S} Pas 4 . Pentru constructia practica a algoritmului. ps:=1. {plasam în vârful stivei S vârful i } {pointerul de stiva ps pointeaza spre vârful stivei } Pas 3. 1. pe acela nevizitat înca si care îndeplineste conditia impusa. stop Programul Pascal care implementeaza algoritmul va fi prezentat în partea de aplicatii. { vârful k este vizitat} viz[k]:=1.2.2.7. { scoate nodul din stiva} determina primul dintre vecinii k ai lui j. Parcurgerea în latime presupune vizitarea întâi a vârfului initial i.{se mareste ps pentru a-l S[ps]:=k. Pentru j:=1. apoi a vecinilor acestuia.Algoritmul în pseudocod este urmatorul: Pas 1. parcurgerea BF corespunzatoare va fi: 1.d. S[1]:=i.3. v metoda de parcurgere BF ( Breath-First) – sau parcurgerea în latime.n executa viz[j]:=0. vom determina prima valoare posibila pentru primul nod spre care se poate pleca din vârful j} sfârsit pentru Pas 2. nevizitati înca urm[j]:=k. astfel: …jχ {1. în caz contrar 48 .5. {pune k în urm[j]} daca nu exista un astfel de k atunci ps:=ps-1 {se coboara în stiva} altfel scrie k. dintre toti vecinii unui vârf . 8. daca vârful j a fost vizitat viz[j]= 0. vom folosi un vector viz cu n componente. Atâta timp cât ps=1 executa {stiva este nevida} j:=S[ps]. în vederea alegerii la un moment dat. Pentru graful de mai sus .…. {toate vârfurile sunt nevizitate} urm[j]:=0.

viz[j]:=1.3. 3. nevizitati înca.{se trece la urmatorul element ce va fi scos din coada C} Pas 4. 1. Cele mai utilizate metode de parcurgere sunt DF si BF. 49 . C[u]:=j. C[1]. Pentru toti vecinii j ai lui v.n executa viz[j]:=0.2.4. Initial v este egal cu i.6. Evident. executa u:=u+1.=i. Algoritmul în pseudocod este urmatorul: Pas 1. {cu p pointam la primul element al cozii iar cu u la ultimul} viz[i]:=1. {se viziteaza vârful I} Pas 3. Programul Pascal de parcurgere a grafurilor neorientate prin metoda BF va fi prezentat în partea de aplicatii.} p:=1. Stop. v Metoda de parcurgere D (depth) –în cazul în care lista folosita este o stiva se obtine parcurgerea depth.8. {scoate vârful urmator din coada} Pas 3.7. La fel ca si cazul algoritmului DF.5. V:=C[p].În vectorul C vom gestiona o coada în care prelucrarea unui vârf v aflat la un capat al cozii consta în introducerea în celalalt capat al ei a tuturor vârfurilor j vecine cu v. 2. p:=p+1. parcurgerea D se va face în ordinea : 1. Pentru j:=1. {In coada C memoram initial doar vârful i. algoritmii BF si D pot fi folositi pentru parcurgerea unui graf neorientat care nu este conex sau pentru grafuri orientate. {adauga vârful j în coada C} Viziteaza vârful j. {vârful a fost vizitat} Pas 3. vârful dat. Atâta timp cât p[ u executa {coada este nevida} Pas 3.u:=1.5. Pentru exemplul considerat. Aceasta se deosebeste de parcurgerea BF prin faptul ca prelucreaza mereuultimul nod la care s-a ajuns. nevizitate înca. Pas 2.

Aceasta reprezinta multimea de vârfuri ale componentei conexe nc . U1) conex al lui G care sa lege un vârf din X1 cu un vârf din X-X1. de fapt. Se determina si se afiseaza multimea vârfurilor legate de x prin lanturi. Acest algoritm se bazeaza pe parcurgerea BF. În cazul în care graful nu este conex vom cere sa se determine numarul componentelor conexe ale grafului dat. Prezentam algoritmul care verifica daca un graf este conex. Pas 3: Se testeaza nc. Daca nu.U).6. se precizeaza numarul total de componente conexe. Daca nu. utilizând parcurgerea BF . o lista a vârfurilor care. un subgraf C=(X1. CAP . reprezinta multimea tuturor vârfurilor care sunt legate prin lanturi de un vârf dat. Daca nc este 1. 2 1 3 4 4 6 7 Graf conex 3 5 Graf neconex 8 5 8 1 2 6 7 Definitie Se numeste componenta conexa a grafului G=(X. se trece la pasul 3. III 50 . luând x ca vârf de plecare. se concluzioneaza ca graful este conex. Daca toate vârfurile au fost vizitate. Se initializeaza numarul nc de componente conexe cu 0 (nc:=0_. Algoritmul este urmatorul: Pas 1: Se alege un vârf x (ex> x=1 ). Se stie ca în urma parcurgerii BF a unui graf obtinem . se alege un vârf x înca nevizitat si se reia pasul 2. CONEXITATE Definitie Se numeste graf conex un graf cu proprietatea ca pentru oricare doua vârfuri x si y diferite ale sale exista un lant care le leaga. Pas 2: Se mareste nc cu 1 (nc:=nc+1 ).

De studiul lor s-au ocupat matematicieni si fizicieni de seama: Cayley a studiat arborii pentru aplicatiile lor în chimia organica. Doua hidrocarburi saturate : butanul si izobutanul . elementele sunt structurate pe niveluri astfel: 51 . arborii reprezinta grafurile cele mai simple ca structura si cele mai frecvent utilizate în practica.ARBORI 1. Directoarele sistemului de operare sunt structurate sub forma unui arbore Hard Disc Software Comm Draw Write Programs Docs General Teaching Research Utils 3. Arborele genealogic al unei persoane este un alt exemplu de structura arborescenta. exemplu care îi va ajuta pe elevi sa înteleaga mai usor acest tip de structura de date. 1. GENERALITATI: În clasa grafurilor conexe. Ex. plecând de la o analogie botanica. iar Kirchhoff a studiat aceasta categorie de grafuri pornind de la studiul retelelor electrice. care au aceeasi formula chimica C4 H 10 pot fi reprezentate astfel: H H H H H H C C C C H H H H H H H H C C C H H C H H H H Ex. Termenul de arbore a fost introdus de Cayley în 1857.2. Într-o stuctura de tip arbore.

pe urmatorul nivel se gasesc elementele legate de radacina.pe celelalte niveluri se gasesc elemente legate de elementele de pe nivelurile anterioare si care . Nodurile care nu au descendenti se numesc frunze .Un graf conex este un graf în care pentru oricare doua vârfuri exista un lant care le leaga. nivelul 1 ………. de care sunt legate elementele de pe nivelul urmator (nivelul 1 ).. Definitie Se numeste arbore partial un graf partial H al grafului G care în plus este si arbore.pe primul nivel (nivel 0 ) exista un element unic numit radacina . nivelul 0 ………………. Nodurile care au acelasi tata se numesc frati. .. . . se numeste element terminal sau frunza. elemente care se vor numi fii si care formeaza nivelul 1.U) contine un arbore partial daca si numai daca G este conex.Un ciclu în G este un lant pentru care ultimul element al lantului este chiar primul element al lui si toate muchiile sunt diferite doua câte doua. radacina arborelui ……………………………. cu exceptia radacinii care nu are tata.. Fiecare nod are un singur tata . Facându-se analogia cu arborele genealogic se vor defini notiunile cu care se vehiculeaza în prelucrarea arborilor : Fiecare element se numeste tata pentru elementele de pe nivelul urmator care sunt legate de el. În cazul în care un element nu mai are nici un fiu. acestea numindu-se fiii elementului considerat. 52 . Corolar: Un graf G=(X. Se vor reaminti elevilor notiunile de graf conex si de ciclu: . nivelul 3 Definitie : Se defineste un arbore ca fiind un graf conex si fara cicluri. la rândul lor pot avea fii. nivelul 2 …………………….

Astfel ei sunt utilizati pentru: . costuri.Notatia poloneza a expresiilor aritmetice.U) care nu contine cicluri se numeste graf aciclic.Memorarea si regasirea rapida a unor informatii (arborele binar de cautare) . . Propozitia 2. Se poate cere astfel : sa se determine un arbore partial de cost minim. Orice arbore H=(X.V) cu n ƒ 2 vârfuri contine cel putin doua vârfuri terminale. . sa se determine toti arborii partiali minimi sau sa se determine numai aceia care satisfac diverse restrictii de optimizare. sunt cunoscute mai multe metode. de comunicatii.Propozitia 1. iar. . . Vor fi prezentati cei doi algoritmi de determinare a unui APM cunoscuti ca: Ø Algoritmul lui Kruskal Ø Algoritmul lui Prim Un mare numar de aplicatii utilizeaza în rezolvarea lor arborii binari . Definitie Un graf G=(X. O problema concreta în care intervine problema determinarii arborelui partial de cost minim este cea a conectarii oraselor cu cost minim. 53 . APLICATII : În diverse aplicatii (proiectarea unor retele de transport.Reprezentarea arborelui genealogic (arbore oarecare) cu ajutorul unui arbore binar. Pentru determinarea unui APM al unui graf conex . de alimentarii cu apa. în plus. Arborele partial de cost minim este arborele partial la care între oricare doua noduri exista un drum. preturi . suma muchiilor este minima.) apare frecvent problema determinarii arborilor partiali de cost minim care sa satisfaca restrictii de conexitate si sa minimizeze (maximizeze) anumite lungimi. Definitie Un graf G care nu contine cicluri se numeste padure. de energie electrica etc.Sortarea elementelor unui sir prin selectie arborescenta (arbori de sortare).Reprezentarea functiilor compuse cu ajutorul arborilor binari. Orice arbore cu n vârfuri are n-1 muchii.Arborii binari perfect echilibrati etc.

…. egalitatea având loc când graful este un arbore.3. Graful G este o padure daca si numai daca pentru oricare doua noduri ale lui G exista cel mult un lant care le uneste. iar costul muchiei [i . Un arbore partial conex reprezinta modalitatea ortima din punct de vedere financiar de a lega direct unele perechi de orase a. care. 4) G este conex si are n-1 muchii. respectiv un arbore: Teorema (caracterizarea unei paduri). Presupunem cunoscute teoremele care caracterizeaza o padure. X = {1. Aceasta problema este cunoscuta si sub numele de “problema conectarii cu cost minim a oraselor”. deoarece putem sa interpretam cele n vârfuri ale grafului ca fiind orase. 54 . 3) G este aciclic si are n-1 muchii. în plus . Definitie pentru un graf partial H = (X. numit costul sau. Urmatoarele conditii sunt echivalente: 1) G este un arbore.U ) conex. Teorema Orice graf conex contine cel putin un arbore partial. 5) G este maximal în raport cu proprietatea de aciclitate.m) exista relatia mƒ n-1. exista un graf partial H conex si de cost minim. este arbore.î. 6) G este minimal în raport cu proprietatea de conexitate. Teorema (caracterizarea unui arbore). 2) Pentru oricare doua noduri distincte. ARBORE PARTIAL DE COST MINIM Fie un graf G = ( X. V) al lui G. un numar real pozitiv c(u). în final orice doua orase sa fie conectate (direct sau prin intermediul altora). Problema : Sa se determine un graf partial H al lui G care sa fie conex si sa aiba costul minim. adica: c(H) = u∈V ∑ c (u ) Pentru un arbore partial de cost minim folosim notatia prescurtata APM. exista un unic lant care le uneste.2. costul sau reprezinta suma costurilor muchiilor sale. Propozitie: Pentru graful G conex. Fie graful G cu n noduri. Propozitie Pentru orice graf conex de tip (n. cu functia de cost c.n}. si o functie c : UτR. j ] ca reprezentând costul conectarii directe a oraselor i si j. care asociaza fiecarei muchii u.2.

n executa daca Lk=marcaj2 atunci Lkρmarcaj1 daca i=n-1 atunci scrie solutia S si costul c *oprire fortata scrie ‘ Graful initial este neconex ‘ stop.m executa daca L xj !Ly j {extremitatile muchiei j sunt în componente conexe diferite} atunci iρi+1 Si ρj { se adauga muchia j în arbore } cost ρ cost + cj marcaj1 ρ L xj { se unifica componentele conexe} marcaj2 ρ Ly j pentru k=1. Algoritmul lui Kruskal prezentat în pseudocod: citeste n.la fiecare pas se alege acea muchie de cost minim din cele neselectate anterior si care nu formeaza ciclu cu cele selectate deja. y i . 55 .1.( xi .construirea arborelui partial optim al unui graf conex cu n noduri se sfârseste atunci când arborele construit are n-1 muchii. pentru j:=1. ALGORITMUL LUI KRUSKAL Având la baza metoda Greedy pentru rezolvarea unei probleme de optimizare. algoritmul construieste un arbore partial optim astfel: . c i .n { se initializeaza marcajele vârfurilor} i ρ 0. i:=1.m ) * se ordoneaza muchiile xi . costρ0. .initial se pleaca de la graful partial vid.m . i:= 1.2. y i crescator dupa costurile c i Li ρ i . . Programul Pascal va fi prezentat în partea de aplicatii.

3. i2 } cost ρ cost + C( j ). {nod-vector ce memoreaza nodurile } cost ρ 0. na ρ na +1. i2 ρ E ( j. Algoritmul lui Prim în pseudocod este: Program Prim Citeste n.vectorul costurilor} naρ0 {contorizeaza nr APM obtinuti} for i:= 1.2. 2 ) until ( i1 = i ) or ( i2 = i ) { i1. C.2.n {se genereaza arborele pornind de la nodul i} nod ρ Ô . adaugându-i la fiecare pas muchia cu cel mai mic cost care nu formeaza cicluri cu muchiile aflate în matricea muchiilor arborelui minimal . vida.matricea muchiilor. i2 ρ E{ j . algoritmul lui Prim construieste un arbore partial optim minim pornind cu o multime formata dintr-un singur nod si o multime de muchii. j ρ 0 { se determina muchia de cost minim ce pleaca din i } repeat j ρ j+1 i1 ρ E( j .Si acest algoritm se încadreaza în metoda Greedy. E.m. Arborele se construieste treptat prin adaugarea la fiecare pas a muchiei cu cel mai mic cost care formeaza cu precedentele muchii alese un arbore.n-1 jρ0 repeat j ρj+1 i1 ρ E ( j. 1 ). i2 } arb(na)ρ arb(na) 4 { j } { se testeaza daca s-a obtinut un arbore nou} j ρ0 repeat jρj+1 until arb(j) = arb(na) if j < na then na ρ na-1 stop . ALGORITMUL LUI PRIM În timp ce algoritmul lui Kruskal consruieste un APM prin construirea multimii muchiilor arborelui minimal . 2 ) until ( i1 χ nod ) xor ( i2 χ nod ) nod ρ nod 4 { i1. ARBORI BINARI 56 . arb ( na )ρj { alegerea celorlalte n-2 muchii} for k=2. i2 sunt extremitatile muchiei } nod ρ nod 4 { i1 . 1 ).C {E.

Ex.: Se va face distinctie între fiul stâng si fiul drept al arborelui Definitie Un arbore binar complet este un arbore în care fiecare nod . are doi fii. Deci arborele binar este o structura recursiva de date. Daca se elimina radacina si legaturile ei se obtin doi arbori binari care se numesc subarborii stâng si drept ai arborelui initial. 57 . fie cuprinde radacina si cel mult doi subarbori binari.Definitie: Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are cel mult doi fii: fiul stâng si fiul drept. Un arbore binar nevid fie se reduce la radacina . care nu este terminal.

pentru fiecare vârf i. Se specifica radacina si pentru fiecare vârf se specifica descendentul stâng si cel drept. respectiv a unui descendent drept.3. Se folosesc doi vectori S si D. pe lânga informatia propriu-zisa asociata nodului. REPREZENTAREA ARBORILOR BINARI Ø Un arbore binar se poate implementa foarte usor cu ajutorul adreselor de înlantuire.dr: reper end. unde . acestea exprimând legaturile existente între arbori. Acest lucru se poate reprezenta grafic astfel: 1 2 NIL NIL 3 NIL 4 5 NIL 6 NIL NIL 7 NIL NIL 8 NIL Declararea unei structuri de tip arbore se face astfel: Type reper=^arbore. var radacina : reper.1. adresa fiului stâng si adresa fiului drept. INF [i] reprezinta informatia asociata nodului. 58 . st. S[i] specifica descendentul stâng. iar D[i] descendentul drept. fiecare element cuprinzând . arbore= record inf : byte. Ø O alta reprezentare se realizeaza cu ajutorul vectorilor. S[i]=0 sau D[i]=0 semnifica lipsa unui descendent stâng.

5. pentru fiecare vârf i nodul TATA [ i ] si Desc care indica prin valoarea –1 sau 1 daca vârful i este descendentul stâng sau drept al parintelui sau TATA[i]. 1. 1 ) Elevii trebuie sa stie sa aleaga acel mod de reprezentare care îi avantajeaza în rezolvarea fiecarei probleme în parte.Ex. 0 ) 7 4 6 Ø O alta reprezentare a arborilor binari se realizeaza dându-se vectorii TATA care precizeaza.4 . 3. -1. Pentru arborele de mai sus vom avea: TATA = ( 0.0 ) D=( 3.0 . 0. 3. 0.: Fie arborele: 1 n=7 2 3 5 RAD = 1 S=( 2. 7.6 . 1.0 . 0 . -1. -1. 59 . 5 ) DESC = ( 0. Ei trebuie sa stie ca alocarea statica a arborilor este posibila atunci când în problema se cunoaste numarul maxim de noduri ale arborelui. 5. 0. 1. 1.

Rezolvarea unei probleme de dimensiune 1 (crearea unui nod radacina). subarb.':'). prezentat în continuare. si-l leaga de rad} end else p:=nil. end.':'). crearea subarborelui drept. p^.3. st.{gen.val.{generarea radacinii p^ a subarborelui} write('nodul din stg. crearea subarborelui stâng. descompunând problema în trei subprobleme: 1. if val>0 then {subarborele este nevid} begin new(p). var rad:reper.inf:=val. presupune alocarea memoriei si initializarea zonei de informatii asociate nodului. nodului '.2. val:byte. Problema crearii unui subarbore vid se rezolva prin initializarea variabilei reper asociata radacinii arborelui cu constanta NIL . În acest fel s-a construit un subarbore mai mare care reprezinta solutia unei subprobleme din descompunere. si-l leaga de rad} write('nodul din dr.st:=arbore. begin read(val). st. arbore:=p. Prin combinarea solutiilor se continua constructia arborelui. p^. {returneaza adresa radacinii} var p:reper. subarb. {adresa radacinii arborelui} function arbore:reper.p^. 3. 60 . în faza de combinare a solutiilor se leaga nodul radacina de cei doi subarbori. utilizeaza o functie de creare numita arbore care returneaza adresa radacinii arborelui creat: Program creare_parcurgere_arbore_binar . CREAREA SI TRAVERSAREA UNUI ARBORE BINAR Crearea unui arbore binar se rezolva prin metoda divide et impera .dr:reper end.{gen. type reper=^nod. dr. Programul care creaza un arbore binar .val. crearea nodului radacina (dim=1). nodului '. nod=record inf:byte.dr:=arbore. 2. Daca cele trei probleme de dimensiuni mici sunt rezolvate. Descompunerea continua pâna se ajunge la problema crearii unui subarbore vid (dim=0) .

nodurile subarborelui drept . {R} preordine(p^.inf:2). {S} preordine(p^. c) Parcurgerea subarborelui drept. pentru parcurgerea în preordine . Fie arborele: 1 2 3 Parcurgerea acestuia furnizeaza vârfurile în ordinea urmatoare: 4 5 preordine: 1. begin if p=nil then begin write(p^. Traversarea arborelui presupune vizitarea fiecarui nod o singura data. 4. nodurile subarborelui drept. 7. 6. fiecare nod sa fie atins o singura data. 4 postordine: 2. 6. 7. 1. 5. Exista trei modalitati importante de traversare a arborelui: a) Traversarea în preordine : se viziteaza radacina. 61 . 2. si apoi radacina. putem scrie urmatoarele proceduri: procedure preordine(p:reper).dr). c) Traversarea în postordine : se viziteaza în postordine nodurile subarborelui stâng. Descompunerea subproblemelor b) si c) continua pâna când se ajunge la subarbori vizi. 3. Parcurgerea arborilor este o problema care se poate descompune în trei subprobleme identice. {D} end end.Parcurgerea arborilor binari consta în examinarea în mod sistematic a nodurilor sale a. problema se descompune în urmatoarele subprobleme de dimensiuni mai mici: a) Parcurgerea radacinii ( un singur nod => dimensiunea=1) b) Parcurgerea subarborelui stâng. se viziteaza nodurile subarborelui stâng . tot în preordine. 3. 5. apoi . operatie echivalenta cu o liniarizare a arborelui.st). tot în inordine . apoi acelea ale subarborelui drept.î. tot în postordine . 3. apoi radacina. si apoi . 5. 4 inordine: 2. 7. b) Traversarea în inordine : se viziteaza în inordine nodurile subarborelui stâng. 1 6 7 Considerând declaratiile arborelui creat mai sus . apoi . 6.Astfel.

st). begin if p=nil then begin inordine(p^. end end.writeln('arborele parcurs in postordine: '). writeln. procedure postordine(p:reper). {D} end end.st).writeln('arborele parcurs in preordine: '). postordine(rad). postordine(p^. {R} inordine(p^.inf:2).dr). {S} {D} {R} Programul principal care apeleaza procedurile respective va fi: begin writeln('nodul radacina:'). {S} write(p^. writeln. inordine(rad). preordine(rad). 62 .writeln('arborele parcurs in inordine: '). writeln.dr). writeln. write(p^. begin if p=nil then begin postordine(p^.procedure inordine(p:reper).readln end. rad:=arbore.inf:2).

Subprogramul de generare al unui astfel de arbore este urmatorul: function arbore (n:byte) :reper .st:=arbore(ns) else p^.st:=nil. {gen subarb st cu ns noduri} if ns>0 then p^. {gen. iar subarborele drept are n – [n / 2 ] – 1 vârfuri.dr:=arbore(nd) else p^.3. subarb.} ns:=n div 2. APLICATII ALE ARBORILOR BINARI v ARBORE PERFECT ECHILIBRAT Definitie Se numaste arbore perfect echilibrat acel arbore care are diferenta dintre numarul vârfurilor subarborilor oricarui vârf din arbore egala cu cel mult 1.nd:byte. nd:=n-ns-1.{returneaza radacina subarborelui creat } var p:reper.rad. arbore:=p end. new(p). {gen subarb dr cu nd noduri} if nd>0 then p^.read(p^.dr:=nil. Ex 1 1 2 5 2 6 3 4 6 7 3 4 7 8 n=7 5 n=8 Conditia din definitia arborelui este respectata pentru un arbore cu n vârfuri daca subarborele stâng are [n / 2] vârfuri . ns. v ARBORI DE SORTARE 63 .3.inf). begin write('nodul: ').

altfel exista doua puteri consecutive ale lui 2.î.2r+1 y=n–x De exemplu . fie ele 2r si 2r+1 a. am avea urmatoarea relatie: x + 2* y=2 r+1 Grupând relatiile de mai sus obtinem un sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute. si. Arborii de sortare sunt folositi în sortarea elementelor unui sir printr-o metoda numita selectie arborescenta Daca n este o putere a lui 2 . pornind de la arborele de sortare. Vârfurile terminale sunt asociate celor n elemente ale unui sir care se doreste a fi ordonat crescator. pentru n=6 putem sa construim urmatorul arbore de sortare: 5 1 2 3 4 4 6 64 . atunci arborele de sortare corespunzator are toate vârfurile terminale pe acelasi nivel. dupa a carui rezolvare obtinem: x = 2* n . daca .Definitie Se numeste arbore de sortare un arbore binar complet care are toate vârfurile terminale pe un singur nivel sau pe doua nivele consecutive. fiecarui vârf de pe nivelul r îi asociem doi descendenti (pe nivelul r+1) am obtine un arbore binar complet cu toate vârfurile terminale pe acelasi nivel (r+1). sa avem: 2r <n< 2r+1 În acest caz arborele de sortare corespunzator are vârfurile pe nivelele consecutive r si r+1. Notând cu x numarul de vârfuri terminale de pe nivelul r+1 si cu y numarul de vârfuri terminale de pe nivelul r. evident. avem urmatoarea relatie: x+y=n Pe de alta parte.

Metoda de selectie arborescenta este inspirata din organizarea unui turneu prin eliminare . punând-o pe locul sau definitiv. pentru a cunoaste locul în care se va introduce valoarea maxint si de unde va pleca în sus pentru completarea corecta a valorilor nodurilor interioare cu minimul valorilor celor doi descendenti. trebuie sa facem distinctie între cazul în care construim un nod interior. iar a nodurilor neterminale ( în numar de x/2 ) de pe nivelul r cu variabila u. Va trebui sa calculam întâi valorile lui r . iar daca suntem pe nivelul r. parinte al unuia dintre cele x noduri terminale de pe nivelul r+1 sau un nod terminal. În vârful radacina al arborelui se va gasi cel mai mic element din sir. el determinându-se în urma a n-1 comparatii între elementele sirului. în functie de nivelul pe care ne situam. adica în a[1].Completam de jos în sus vârfurile interioare ale arborelui cu minimul valorilor asociate descendentilor. Acest lucru îl realizam folosind o procedura recursiva care va construi un nod interior sau un nod terminal. 65 . Pentru a implementa în Pascal acest algoritm va trebui sa construim întâi arborele de sortare. Scoaterea valorilor din arborele de sortare se face cu procedura recursiva cauta. Programul Pascal de sortare folosind selectia arborescenta va fi prezentat în capitolul de aplicatii. Pentru elementele ramase vom executa urmatorul pas: Fie lantul care uneste radacina cu vârful terminal din care a provenit valoarea minima. care merge în adâncime pâna când se identifica vârful în care urca valoarea asociata descendentului pentru care valoarea fratelui sau este eliminata din arbore în etapa curenta. Este important sa stim de unde vine valoarea în radacina.Elementele ce se vor sorta sunt plasate pe varfurile terminale de la stânga la dreapta. Se memoreaza aceasta valoare în a[2] si se continua astfel pâna la extragerea din arbore a tuturor valorilor sale provenite din sirul initial. calculându-se valoarea minima dintre valorile asociate descendentilor sai. Extragem din radacina valoarea minima. În nodul parinte asociat lui z urca valoarea asociata vârfului frate al lui. x si y . În radacina va ajunge astfel elementul minim din elementele ramase în sir. Evidenta construirii nodurilor terminale o tinem cu variabila z. Se parcurge apoi lantul spre radacina si se corecteaza valoarea asociata fiecarui vârf.

66 .d.m. iar nodurile ale caror chei au valori mai mari decât v se gasesc în subarborele sau drept. Cuvintele citite vor fi puse într-un arbore binar de cautare astfel: . Adaugarea unui cuvânt în arbore presupune cautarea lui în structura arborescenta si legarea lui de nodul terminal corespunzator. daca cuvântul este diferit de cele existente deja.în dreapta se pune cuvântul urmator care-i urmeaza alfabetic s. traversarea acestuia în inordine parcurge nodurile în ordinea crescatoare a valorilor cheilor asociate. câte unul de pe o linie.a. pâna la CTRL / Z. . cautarea presupunând testarea a cel mult atâtea noduri câte niveluri are arborele binar de cautare. Daca cheile asociate unui arbore binar de cautare sunt numerice. Cautarea unei informatii identificate printr-o valoare v a cheii începe de la radacina si se termina în cel mai rau caz la unul din nodurile terminale. In capitolul cu aplicatii se exemplifica utilizarea arborilor de cautare în rezolvarea unei probleme care se numeste “ Construirea concordantelor “ . Fiecare nod din arbore cuprinde. Afisarea cuvintelor se obtine în ordine alfabetica daca se traverseaza arborele de cautare în inordine.v ARBORELE BINAR DE CAUTARE Definitie Se numeste arbore binar de cautare un arbore ale carui noduri cuprind o singura cheie de identificare. în general. mai mic decât în cazul listelor ordonate. în afara de cuvântul care reprezinta cheia de identificare a nodului si frecventa de aparitie si cele doua adrese de înlantuire.în stânga ei se pune cuvântul urmator care-l precede alfabetic pe primul . nodurile cu chei mai mici decât valoarea cheii asociate unui anumit nod se gasesc în subarborele stâng al acestuia. Aceasta problema cere sa se afiseze cuvintele distincte si frecventa lor de aparitie stiind ca se citesc mai multe cuvinte.în radacina se pune primul cuvânt . Dispunerea nodurilor arborelui pe niveluri face ca numarul testelor la cautare sa fie .

Fiind date numele a doua persoane din familie . se leaga între ei ( pe legatura dreapta ). iar ceilalti fii . Un arbore oarecare poate fi reprezentat ca un arbore binar daca se pastreza legatura spre tata numai pentru primul fiu ( legatura stânga ).v ARBORELE GENEALOGIC Arborele genealogic al unei persoane este un arbore oarecare . Datele se considera corecte. Ex. sa se afiseze cel mai apropiat stramos comun al celor doua persoane. nodurile neterminale ale arborelui putând avea unul sau mai multi fii. fratii primului. 67 .: 1 tata 4 1 2 3 frati ===> 2 5 3 6 4 7 ===> 5 6 7 frati 1 2 frati 5 3 frati 6 4 7 Problema a carei rezolvare este prezentata în capitolul cu aplicatii are urmatorul enunt: Se considera un arbore genealogic care cuprinde descendentii unei persoane.

iar ca subarbore drept. Forma poloneza prefixata Ç a lui E se obtine astfel: Ø â =a. arborele binar asociat expresiei E2.v FORMA POLONEZA A EXPRESIILOR ARITMETICE Este una dintre cele mai importante aplicatii ale arborilor binari si a fost introdusa de matematicianul polonez J. a-b . Lukasiewicz.Daca E = (E1). a/b . a^b arborii binari asociati sunt: + * / ^ a b a b a b a b a b Teorema Parcurgerea în preordine a unui arbore binar asociat unei expresii aritmetice E da forma prefixata a expresiei E. Definitie Fie o expresie aritmetica . unde op este unul dintre operatorii admisi . iar E1 si E2 sunt expresii aritmetice. pentru orice operand a care este o constanta sau o variabila Ø E1 op E2 =op E1 E2. pentru orice expresii aritmetice E1 si E2 Ø ( E )= E . ca subarbore stâng arborele asociat expresiei E1. Se poate asocia unei expresii aritmetice E un arbore binar complet astfel: . . unde E1 este o expresie aritmetica. pentru orice expresie aritmetica 68 . atunci arborele binar asociat lui E coincide cu arborele binar asociat lui E1.: Pentru expresiile aritmetice simple : a+b .Daca expresia aritmetica E este de forma E1 op E2 . arborele binar complet asociat are în radacina operatorul op . Ex.Unei expresii aritmetice formate dintr-un singur operand îi asociem un arbore binar format doar din nodul radacina în care punem operandul respectiv . a*b .

y). Pentru a întelega acest lucru sa luam urmatorul exemplu: Fie f si g doua functii de doua variabile si h si j doua functii de o variabila.Pentru expresia E= a*b+c/d-e. a*b+c/d-e=-a*b+c/de=-+a*bc/de=-+*ab/cde Obs. formei prefixate va fi prezentat în capitolul care contine aplicatii. v REPREZENTAREA FUNCTIILOR COMPUSE Parcurgerea în preordine a arborilor binari permite scrierea functiilor compuse fara paranteze.:Forma poloneza asociata unei expresii aritmetice nu este unica. Atunci functia compusa f(f(j(x).Programul care construieste un arbore binar asociat unei expresii si obt.g(y.h(z))) se poate reprezenta prin urmatorul arbore binar: f f j x y y z g h Parcurgerea în preordine a arborelui corespunde scrierii f f j x y g y h z care se realizeaza deci fara paranteze 69 . forma poloneza prefixata asociata este: -+*ab/cde Într-adevar .

u4=(4.2) u5=(4. la fel ca si u si y . Vom desena un graf partial al lui si un subgraf al lui: 1 1 2 3 2 3 4 5 6 4 graf partial subgraf Definitie Un subgraf al unui graf G= (X. iar V contine toate arcele din U care au ambele extremitati în Y.î. Ex: 1 2 4 5 6 3 u1=(1. u3=(3.î. VU.1). spunem ca u si x sunt incidente. Un subgraf se obtine eliminând o parte din vârfuri si toate arcele incidente cu acestea. numite arce. Fie graful de mai sus. u6=(6. Vom spune ca subgraful H este indus sau generat de multimea de vârfuri Y. Un graf partial al unui graf dat se obtine pastrând aceleasi vârfuri si eliminând o parte din arce.3). U ) a. iar U o multime de perechi ordonate de elemente distincte din X. spunem ca x este extremitatea initiala.6) Definitie Un graf partial al grafului G= ( X . adica G1 are aceeasi multime de vârfuri ca G.CAP IV GRAFURI ORIENTATE 1. Y_X. u2=(2. U ) Daca x si y sunt extremitatile arcului u. iar vârfurile x si y sunt adiacente în G.V) a. iar multimea de arce V este . fie chiar U.U) este un graf H=(Y.4). iar y este extremitatea finala a arcului. X fiind o multime finita si nevida de elemente numite noduri sau vârfuri. Daca exista arcul u=(x. U ) este un graf G1= ( X . fie o submultime a acesteia. U ).y) . GENERALITATI: Definitie Se numeste graf orientat o pereche ordonata de multimi ( X. u7=(5.4). 70 .5). Graful se noteaza cu G= ( X .

u4) 4 u4 3 71 . . Obs.(x).y)χ U} (multimea succesorilor lui x) Ã. Ex. u4) L2=(u1. u2. Acest lucru decurge din faptul ca doua vârfuri x.: Fie graful 1 u1 u2 2 u3 L1=(u1.x)χ U} (multimea predecesorilor lui x) Si cu ù +(x)={u=(x. putem construimai multe grafuri orientate având n vârfuri.y)χU (numarul arcelor care ies din x ).numim grad interior al unui vârf x si-l notam cu d. numarul arcelor de forma (x.x)χU (numarul arcelor care intra în x ).(x)={y χ X / (y. pentru un n dat sunt 3 x grafuri orientate complete cu n vârfuri. numarul arcelor de forma (y. Vom nota cu: Ã+ (x)={y χ X / (x. u3. deci C2n posibilitati de a alege 2 noduri distincte. y sunt adiacente în mai multe situatii: exista arcul de la x la y.: pentru n=3 avem 27 de grafuri orientate complete cu 3 vârfuri 1 3 2 1 3 2 Pentru grafurile orientate sunt doua tipuri de arce incidente cu un vârf: arce care”intra” si arce care “ies” din acel vârf.y) / u χ U } (multimea arcelor ce ies din x) ù .x) / u χ U } (multimea arcelor ce intra în x) Definitie Se numeste lant într-un graf orientat un sir de arce cu proprietatea ca oricare doua arce vecine au o extremitate comuna. Se vor defini doua concepte diferite care sa corespunda numarului arcelor din fiecare din cele doua categorii: . notat cu d+ (x).:În definirea unui lant nu se tine cont de orientarea arcelor.Definitie Se numeste graf complet cu n vârfuri un graf care are proprietatea ca orice doua vârfuri distincte sunt adiacente. la grafurile orientate . Spre deosebire de grafurile neorientate la care exista un graf complet unic cu n vârfuri .exista arcul de la y la x si exista ambele arce. pentru un n dat. iar pentru acestea exista 3 situatii ca ele sa fie adiacente.(x)={u=(y.numim grad exterior al unui vârf x . Exista . rezulta ca . unde x= C2n Ex.

5. ( 3. Definitie O componenta tare conexa a unui graf G =(X. …. 2. U). el are doua componente conexe: subgraful generat de multimea X1={1.2).2). 3). Daca vârfurile drumului sunt distincte . (1. 3} subgraful generat de multimea X2={4.y Definitie Se numeste componenta conexa a unui graf orientat .3). (3. xn} si se noteaza cu D. un lant în care toate arcele au aceeasi orientare . 5. drumul se numeste drum elementar.cu X= {x1. subgraful lui G generat de X14 {x} nu mai este conex). un subgraf conex al sau maximal în raport cu aceasta proprietate(oricare ar fi un nod din subfraf nu exista lant între acel nod si vârfurile care nu fac parte din subgraf ). (4. 2). 72 unde X={1. unde X1={1. 2. 3.Y1) al lui G care este tare conex si care este maximal în raport cu aceasta proprietate ( oricare ar fi x χ X \ X1. 6} si U1={(1. 4} si U={ (1.4)} 2 Graful G este conex El are o singura componenta conexa – graful însusi 2 5 Graful G1 nu este conex.sunt distincte doua câte doua. 5)} 1 3 4 6 sau pentru oricare doua Definitie Un graf se numeste tare conex daca x =1 vârfuri x. (6.y χ X exista un lant de extremitati x. circuitul se numeste circuit elementar.G=(X. Ex. (2. U1) . 3.U) este un subgraf G1=(X1. 2. Definitie Se numeste circuit un drum care are x1=xn si arcele sunt distincte. y χ X exista un drum de la x la y si un drum de la y la x. 6} .cu exceptia primului si ultimului nod .U). 4.Daca toate vârfurile circuitului. 1 3 4 G1=(X1. 5). x2.: Fie grafurile: G=(X.Definitie se numeste drum într-un graf orientat G=(X.U). Definitie Un graf orientat se numeste graf conex daca pentru oricare doua vârfuri distincte x.

j]:=min(a[i.1. în caz contrar Un algoritm simplu de determinare a matricii drumurilor unui graf este algoritmul Roy-Warshall.3.sau matricea de incidenta a grafului G . ca în cazul grafurilor neorientate. unde: 1 daca xi este extremitate initiala a arcului uj bij = -1 daca xi este extremitate finala a arcului uj 0 daca xi nu este extremitate a arcului uj 1. xj )χ U daca( xi . a[k. Matricea vârfuri-arce.k]. Matricea de adiacenta este matricea cea mai utilizata în reprezentarea unui graf orientat. REPREZENTAREA GRAFURILOR ORIENTATE Pentru reprezentarea unui graf orientat se folosesc: 1. Aceasta este un tablou bidimensional cu n linii si n coloane având elemente 0 sau 1 : 1 aij = 0 daca ( xi . xj ) χ U Matricea de adiacenta nu mai este obligatoriu simetrica.este o matrice B=(bij )nxm . Matricea drumurilor. 1. daca exista drum de la xi la xj în G mij= 0 .2. Acest algoritm construieste matricea drumurilor pornind de la matricea de adiacenta a grafului si consta în urmatoarele: for k=1 to n for I=1 to n (i!k) for j=1 to n (j!k) if a[I.2.j]=0 then a[I.j]) endif endfor endfor endfor 73 . Matrici asociate grafului: 1.se numeste matricea drumurilor asociata grafului G matricea M= (mij)nxm data prin: 1 .

j. Programul Pascal de determinare a matricii drumurilor unui graf G=(X. procedure init.k]*a[k. for i:=1 to m do begin write(‘arcul ‘. end.nmax] of 0. Const nmax=100.y:1.1. readln(n). for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if a[i. Var a:array[1. m:word. a[x..’:’)..j]=0 then a[i.j]=1 deci când exista drum de la xi la xk si drum de la xk la xj.j]:3).k]=1 si a[k. {initializeaza matricea de adiacenta} var i. readln(x.j]:=a[i.readln(m).y]:=1.. begin writeln(‘dati nr. begin init.. n. writeln(‘dati nr.i.1.U) cu X={1.de noduri:’).nmax..j].x. writeln(‘matricea drumurilor este:’) for i:=1 to n do begin writeln..j ]=0 al matricii A devine 1 daca exista un nod k astfel încât a[i. end. i.n} este urmatorul: Program rw.k: 1.Asadar un element al matricii a[i... de arce:’).nmax.nmax. for j:=1 to n do write(a[i. 74 .y). end end.

daca T[1. var C:array[1. Initial for i:=1 to n do C[i]:=nil. next:reper end.. § T[1.nod:=j. C[i]:=p. T[2. p^.1. Listele de adiacenta pot fi reprezentate folosind tablouri sau structuri dinamice de date : 2. p^.i].n] of reper.2.n] of integer si un vector C:array[1.i] este ultimul element din lista.2.indica coloana din T din care începe lista vecinilor lui i.i] -reprezinta un vârf..1. Reprezentarea listelor folosind structuri dinamice de date: Se considera un vector C cu n componente de tip referinta.2.i]. p: reper.. Element=record nod:1.n] of integer cu urmatoarea semnificatie: § C[i].next:=C[i]. Sunt deci necesare urmatoarele declaratii: Type reper=^element. Reprezentarea listelor de adiacenta folosind tablouri: Se considera un tablou T:array{1. Existenta unui arc (i..i]=0 2. C[i] pointeaza la începutul listei de adiacenta a lui i.n. § T[2..Liste de adiacenta.pentru orice vârf xχ X se construieste o lista L(x) a succesorilor sai. 75 .j) presupune actualizarea new(p).reprezinta adresa (coloana pe care se afla) urmatorul element din lista în care se afla T[1.

xj.xj) reprezinta durata de trecere de la xi la xj. xj) este echivalenta cu existenta unui arc de lungime infinita care nu va interveni niciodata într-un eventual drum minim de la xi la xj.xj)χU Semnificatia acestei alegeri este urmatoarea: drumul cel mai scurt de la xi la el însusi este de lungime 0. În continuare se vor prezenta algoritmi de obtinere a unor astfel de drumuri fara a determina toate drumurile dintre vârfurile grafului.xj).3. Daca vom considera drept noduri diferite puncte dintr-un oras. U) si o functie l: U τR+ . daca l(u) reprezinta costul transportului de la xi la xj problema revine la determinarea drumurilor având costul de transport minim. iar inexistenta arcului (xi. notând ponderea cu l(u) . § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) între oricare doua vârfuri. care asociaza fiecarui arc uχ U lungimea ( costul sau ponderea) sa cu l(u). Parcurgerea grafurilor orientate se realizeaza prin aceleasi metode care au fost prezentate la grafurile neorientate : DF si BF. Rezolvarea problemei determinarii unor drumuri de lungime minima într-un graf are multiple aplicatii practice. daca (xi. Pentru graful considerat se pot pune urmatoarele probleme: § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) între doua vârfuri xi. etc. DRUMURI MINIME SI MAXIME ÎN GRAFURI ORIENTATE Fie un graf orientat G=(X. § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) pornind dintr-un vârf dat la toate celelalte noduri. Lungimea unui drum în acest graf este egala prin definitie cu suma lungimilor asociate arcelor sale. daca i=j daca (xi. unde u=(xi.xj)∀U l(xi. problema revine la determinarea drumurilor de durata minima. 76 . Se vor prezenta în continuare urmatorii algoritmi: § Algoritmul lui Dijkstra § Algoritmul lui Roy-Floyd § Metoda drumului critic În capitolul cu aplicatii vor fi prezentati algoritmi în limbajul Pascal care ilustreaza utilizarea acestor algoritmi. Pentru tratarea problemelor de minim vom asocia grafului G o matrice a costurilor C=(cij )nxn definita astfel: cij = 0 + .

ce foloseste numai vârfuri din S. di = lungimea drumului minim de la x0 la xi. De la 1 la 6 nu exista drum. ( drumul de la 1 la 2 are lungimea 1 ). daca pentru un nod x j nu exista un astfel de drum . ( drumul de la 1 la 3 are lungimea 4 ). daca xj χS lungimea drumului minim de la x 0 la xi.1. Pentru a alege nodul xk ce urmeaza a fi adaugat în S vom folosi un vector d=(d1. 3 ) de lungime 4. 2. 4) de lungime 5 ( drumul de la 1 la 4 are lungimea 5 ).î. ( drumul de la 1 la 5 are lungimea 2 ). D2=(1. 5. sa se determine toate vârfurile xi pentru care exista drum de la x0 la xi . lungimea celui mai scurt drum . dj= .dn) a. 2. 3. Pentru a retine si drumurile minime ( nu numai lungimile lor ) vom considera un vector PREC care retine indicele precedentului fiecarui nod în drumul minim de la x0 la acel nod si care se actualizeaza la fiecare modificare dj:=dk+C(k. La fiecare pas adaugam în S acel nod xk χ X \ S cu proprietatea ca drumul minim de la x0 la xk are cel mai mic cost dintre drumurile de la x0 la xp . În final vectorul d va contine costurile (lungimile) drumurilor minime de la x0 la celelalte noduri. Ex. vom obtine în ordine: D1=( 1.U). Algoritmul se încheie când S contine toate nodurile pentru care exista drum de la nodul de plecare . daca xi ∀ S Initial di = C(i0. Initial S={ x0 }. 2. i) … i= 1. cu xpχ X \ S. o functie l: U τ R+ si un nod x0 . D4=(1. 2 ) de lungime 1. 77 . n unde C este matricea costurilor.: 2 1 3 1 2 10 3 1 1 1 5 3 4 6 Pentru graful considerat .j) PREC:=k.…. Algoritmul utilizeaza metoda Greedy generând drumurile minime în ordinea crescatoare a lungimilor. D3=(1. 5 ) de lungime 2. Se considera S multimea vârfurilor xiχ X pentru care am gasit drum minim de la x0 la xj .precum si unul dintre drumurile minime de la x 0 la xi.d2. Dupa adaugarea lui xk în S trebuie actualizate valorile lui d. plecând din nodul 1.4. ALGORITMUL LUI DIJKSTRA Problema: Fiind dat un graf orientat G=(X. Algoritmul în Pascal este prezentat în capitolul cu aplicatii. 5.

Simultan cu determinarea lungimilor minime ale drumurilor pot fi retinute si acestea. daca (xi.2.U) cu X={x1. xj (i!j) lungimea minima a drumurilor de la xi la xj precum si aceste drumuri (în caz ca exista drum de la x i la xj ). Pentru determinarea drumurilor de lungime maxima se ataseaza grafului o matrice M=(mij)nxn definita astfel: l( xi. daca i=j lungimea drumului minim de la xi la xj . x2 . daca exista drum de la xi la xj daca nu exista drum de la xi la xj Determinarea matricii C este asemanatoare algoritmului Roy-Warshall pentru obtinerea matricii drumurilor. Se porneste de la matricea costurilor C : for k=1 to n for i=1 to n (i!k) for j=1 to n (j!k) cij :=min ( cjj .xj) ∀U si (i!j) 0 . având nxn elemente) ale carei elemente d ij sunt multimi de noduri (d ij va reprezenta în final multimea nodurilor ce pot precede pe xj în drumul minim de la xi la xj). xj) . daca (xi.….. cik + ckj ) endfor endfor endfor Acest algoritm poate fi privit ca o succesiune de n transformari aplicate matricii C. Algoritmul Roy-Floyd determina lungimile minime ale drumurilor între oricare doua noduri ale grafului într-o matrice C= ( cij )nxn unde cij = 0. Acest algoritm de determinare a tuturor drumurilor minime între oricare doua vârfuri ale unui graf G va fi prezentat în capitolul cu aplicatii.xj) χ U . daca i=j 78 mij = . Se va folosi o matrice D ( patratica . ALGORITMUL LUI ROY-FLOYD Problema: Fiind dat un graf G=(X.4. xn } si o functie l: UτR. sa se determine pentru fiecare pereche de noduri x i .

…. iar în d ij … I.xj) .. Fie matricea M asociata grafului . xj (i !j) pentru care nu exista arcul (xi.Aceasta matrice este asemanatoare matricii costurilor atasata grafului pentru determinarea drumurilor minime. iar D=(dij ) nxn cu {xi} dij = Ô daca m ij > daca m ij = si (i!j) sau i=j for k=1 to n for i=1 to n (k!I) for j=1 to n (k!j) if m ij < m ik + m kj then m ij := m ik + m kj d ij := d kj else if m ij = m ik + m kj then d ij := d ij 4 d kj endif endif endfor endfor endfor În matricea M vom avea în final lungimile drumurilor maxime între oricare doua noduri. pentru perechi de noduri xi. În capitolul cu aplicatii va fi prezentat algoritmul de determinare a tuturor drumurilor maxime între oricare doua noduri folosind acest algoritm 79 .n} vom avea multimea nodurilor ce pot precede pe xj într-un drum maxim de la xi la xj. cu diferenta ca . marcam în matrice .j χ {1. Algoritmii de determinare a drumurilor minime pot fi adaptati cu mici modificari pentru determinarea drumurilor maxime.

Atunci când construim un astfel de graf trebuie sa respectam urmatoarea regula: toate arcele care pleaca dintr-un vârf X reprezinta activitati ce nu pot începe decât dupa terminarea tuturor activitatilor reprezentate de arcele care sosesc în vârful X. nodul C este evenimentul ce marcheaza terminarea activitatii reprezentate de arcul (B. iar momentul terminarii ei de extremitatea finala a arcului respectiv. Pentru o activitate. 80 . Definitie : se numeste drum critic într-un graf de activitati un drum de lungime maxima care leaga nodul initial de nodul final.D) etc. activitati ce se numesc activitati critice. iar lungimea asociata unui arc –timpul de desfasurare a activitatii asociate acelui arc. activitati). arcele reprezinta etapele sau activitatile elementare ale lucrarii.D). momentul începerii ei este reprezentat de extremitatea initiala. DRUM CRITIC ÎNTR-UN GRAF DE ACTIVITATI Definitie : Un graf de activitati este un graf asociat unei lucrari complexe a carei realizare presupune desfasurarea mai multor actiuni( procese. Calculul timpului de realizare a evenimentului final revine la cautarea în graf a drumului cel mai lung sau a drumului critic. Activitatile reprezentate de arcele (B. Metoda este cunoscuta sub denumirile: PERT.Programme Evaluation and Research Task si CPM. Pentru a nu avea mai multe arce paralele si de acelasi sens între doua vârfuri ale grafului se introduc evenimente si activitati fictive. Pentru un astfel de graf nodurile reprezinta evenimente care pot fi interpretate ca indicând realizarea unor obiective partiale ale lucrarii .B) si începerea activitatii reprezentate de arcele (B.C) si începerea activitatii reprezentate de arcul (C.Critical Path Method. Ex.C) si (C.D) se desfasoara în acelasi timp cu activitatea reprezentata de arcul (B. iar terminarea ei prin vârful E.D). Nodul B reprezinta evenimentul ce marcheaza terminarea activitatii reprezentate de arcul (A.4.: C 4 2 7 1 2 A B D E Pentru graful de mai sus începerea lucrarii este reprezentata prin vârful A.C) si (B. Pentru un graf dat drumul critic nu este unic Drumul critic reuneste activitati a caror întârziere duce la întârzierea întregii lucrari.

procedure adauga(i:byte. var p:reper.autor[n]:=autorul. begin writeln(’cartile ’. begin p:=top[i].exit end else p:=p^. new(p).indice:=n end. begin for i:=1 to 100 do top[i]:=nil. var i:byte. function indice(autorul:string):byte. inc(n).cartea). procedure listare(top:reper. adauga(i.write(’autorul:’) 81 . while not eof do begin readln(autorul).titlu=cartea then begin inc(p^.n_ex).next end end. Teancuri de carti ( STIVA ): Biblioteca unui liceu primeste un numar de carti si vrea sa-i separe pe autori.next. autorul. carte=record titlu:string.100] of string.n_ex).titlu:=cartea. CAP V APLICATII LISTE: 1.autor).next:=top[i]. next:reper end.p^. Pentru fiecare autor se vor afisa titlurile cartilor si numarul de exemplare primit. write(’cartea:’).titlu. p^. begin for i:=1 to n do if autor[i]=autorul then begin indice:=i.readln(cartea). p:=p^.Pentru fiecare eveniment putem vorbi de o data asteptata si de o data limita de realizare a sa. p^. n:=0.100] of reper. Scrieti un program care sa simuleze acesta activitate stiind ca autorii si titlurile cartilor se introduc de la tastatura pâna la CTRL\Z.write(’autorul: ’). autor:array[1.’ ’.autor:string).. p^. top[i]:=p end. type reper=^carte.i:=indice(autorul). while p<>nil do if p^. while p<>nil do begin writeln(p^. var i. var p:reper.n_ex:=1.exit end.cartea:string. n_ex:byte. top:array[1.cartea:string).n:byte. program carti. p:=top..

procedure iesire. p^. end else {se adauga in coada un nou element} begin new(p). ultim:=p end end. program depozit. {adaugarea unui element} var codul:word. var prim. procedure listare.next:=p.Sa se scrie programul care realizeaza dispecerizarea locomotivelor prelucrând comenzi de forma: I-intrarea unei locomotive. 82 .next:=nil. next:reper end. prim^. element=record cod:word.cod:=codul. for i:=1 to n do listare(top[i].end. ultim:=prim. Llistarea si S. {stergerea primului element} begin if prim=nil then writeln(’depoul este gol’) else begin writeln(’iese locomotiva cu codul ’. p:=p^.cod). if prim=nil then {coada este vida} begin new(prim). comanda:char. procedure intrare.autor[i]) end. dispose(p) end end. p:=prim. 2. begin write(’codul locomotivei: ’). prim^. {traversarea cozii} begin if prim=nil then writeln(’depoul este gol’) else begin writeln(’locomotivele din depou sunt: ’). uses crt. type reper =^element.next:=nil. p:=prim. p^. afisând locomotivele existente. E-iesirea unei loc. Dispecerizare locomotive ( COADA ): Se considera un depou de locomotive cu o singura linie de cale ferata cu o intrare si o iesire.readln(codul). ultim.next until p=nil end end. ultim^. prim:=prim^.cod).prim^.oprirea programului . p:reper. repeat writeln(p^.next.cod:=codul.

{coada se transforma in lista liniara} {simulam jocul} p:=sant. case comanda of ’I’:intrare.next. type adresa=^copil. copil=record nume:string.nume).p^. program Joseph.nume). readln(p^. ultim:=p end.readln(m). writeln(’ Castiga ’. readln end.nume).m.next. {numaram m copiii} writeln(’Iese copilul ’. începând cu primul copil asezat în cerc si continuând în ordinea initiala în care au fost asezati . ultim. p:adresa.Sa se simuleze jocul stiind n. ultim^. Câstiga jocul ultimul copil ramas în cerc.next^. n. ’E’:iesire. readln(comanda).next^} until p=p^. writeln(’Copiii:’). end until comanda=’S’ . p^. Begin new(sant). {lista vida} write(’n=’). for i:=1 to n do begin new(p). comanda:=UpCase(comanda).Begin clrscr. 3 Jocul lui Joseph ( LISTA CIRCULARA ): Un numar dat n de copii stau în cerc si numara .next^. var sant. next:adresa end. readln end. repeat write(’comanda: ’).m s numele copiilor.ultim:=sant. ’S’. write(’m=’).p^.next {stergem logic elementul p^. prim:=nil.Fiecare al m-lea copil iese din cerc.next:=p^. 83 .i:byte.next:=p. ultim^.next:=sant^.next.readln(n). repeat for i:=1 to m-1 do p:=p^.’L’:listare.

writeln end.pred:=sant1. b) sa se afiseze nr în ordinea inversa citirii. writeln(’b)’).pred:=p. writeln(’a)’). p^. writeln end. program numere.pred.next.info. until p=sant1. p:=p^.new(sant2). until p=sant2. ( LISTA DUBLU ÎNLANTUITA – cu santinele): Se citesc de la tastatura mai multe nr naturale nenule <=35000. p:=sant2^.pred. p:=p^. next:reper end. if p=sant2 then writeln(’lista vida’) else begin repeat write(p^.p. sant1^. end. p^.’ ’). sant2^.q:reper. begin new(sant1). var sant1.sw:word.readln(n). write(’numar: ’). element=record info:word. sw:=1. pred. Folosind o lista alocata dinamic : a) sa se afiseze numerele în ordinea citirii. write(’numar: ’). mai putin ultimul element care este 0. sant2^. p:=sant1^. while sw=1 do begin sw:=0. type reper=^element. p:=sant1^.info:=n.readln(n). 84 .next.new(sant2).sant2. c) sa se afiseze nr în ordine crescatoare. while n<>0 do begin p:=sant2.next:=sant2.next:=sant2.4. n. if p=sant1 then writeln (’lista vida’) else begin repeat write(p^.’ ’).info.next.

p^. until p=sant2. element=record n:integer. writeln end.info:=p^.next^. end end.next. Sa se determine valoarea minima din lista si sa se stearga elementul corespunzator. ultim^. Stergerea elementului minim dintr-o lista ( LISTA SIMPLU ÎNLANTUITA ): Sa se creeze o lista de numere întregi distincte. if p=sant2 then writeln(’lista vida’) else begin repeat write(p^. var q:reper. 5.info then begin sw:=1.next^. p:=p^.Numerele se pun în lista în ordinea citirii.next:=q. var prim.info.pred. Lista se va afisa înainte si dupa stergere.p:reper. p^.’ ’). program min_lista. type reper=^element.next until p=sant2^. {cautam nr in lista} if p=nil then begin new(q).n:=p^.n:=nr.if p<>sant2 then begin repeat if p^.next. q^. p:=sant1^. ultim:=q end. 85 .info>p^.info. next:reper end.next. begin p:=prim. nr:integer.n<>nr do p:=p^.next^. readln end. while p^. write(’c)’). citite de la tastatura( pâna la CTRL\Z).info:=n end.ultim.info. p:=p^. procedure adauga(nr:integer).

next^. prim^.next^. while not eof do begin read(nr).pmin^. var p. procedure stergere(p:reper). p:=prim.n.n<min then begin min:=p^. adauga(nr) end.readln(nr).n. begin writeln(’lista:’).{adresa elem anterior celui minim} stergere(p). write(’primul nr este:’).n:=nr. listare. p:=p^. min:integer. 5. prim^.’ ’). pmin:=p end.next end. begin min:=Maxint. listare. while p<>nil do begin write(p^. ultim:=prim.n).next end.next^.next:=nil. var q:reper. writeln(’minimul este ’. adr_ant_min:=pmin end. Begin new(prim). p:=prim.pmin:reper. p:=p^. begin q:=p^.function adr_ant_min:reper. Dispose (q) {elibereaza memoria} end. p:=adr_ant_min. {salvam adresa elementului care se sterge} p^:=q^. LISTA SIMPLU ÎNLANTUITA –cu santinela: 86 . writeln end. writeln(’adauga numerele:’). readln end.next. while p<>nil do begin if p^. procedure listare.

for i:=1 to length(nr) do begin val(nr[i]. p^.{generarea radacinii p^ a subarborelui} 87 . new(p). writeln(’suma este: ’. var rad:reper. while p<>nil do begin write(p^. nod=record inf:byte.p^. begin read(val). next:lista end.info:=cifra.info. uses crt. p:=p^. st. new(sant).next:=nil. ultim^.’ ’). var nr:string. Sa se alcatuiasca un program care creeaza o lista simplu înlantuita ce contine ca elemente cifrele pare ale numarului dat. write(’numarul este:’). ultim^. suma. ARBORI: 1. Crearea si traversarea unui arbore binar: program parcurg_arbore. ultim:=sant.suma).next:=nil. element=record info:integer.next end. Programul va afisa elementele listei si suma elementelor sale.er:integer.ultim.next:=p.dr:reper end. {returneaza adresa radacinii} var p:reper. if cifra mod 2=0 then begin suma:=suma+cifra.cifra. suma:=0. p^. begin clrscr.p:lista.inf:=val.Se citeste un numar natural ce contine maxim 200 cifre.cifra. type reper=^nod. {adresa radacinii arborelui} function arbore:reper. sant. if val>0 then {subarborele este nevid} begin new(p). readln end.i.readln(nr). p:=sant. type lista=^element. end end. val:byte. program lista_sant.er).

writeln(’arborele parcurs in preordine: ’). begin if p=nil then begin postordine(p^. procedure inordine(p:reper). procedure inordine(p:reper).inf:2). var rad:reper.writeln(’arborele parcurs in inordine: ’).’:’). arbore:=p. subarb. rad:=arbore.val. dr.writeln(’arborele parcurs in postordine: ’).st). 88 . st. procedure preordine(p:reper). end end. end end. si-l leaga de rad} end else p:=nil. si-l leaga de rad} write(’nodul din dr. begin if p=nil then begin write(p^. {R} {S} {D} {S} {R} {D} {S} {D} {R} 2. preordine(rad).val. type reper=^nod. end end.readln end. inordine(p^. p^.st:=arbore. end. preordine(p^. nodului ’.dr). subarb. Arbore binar de cautare: program concordante. inordine(rad). begin writeln(’nodul radacina:’).inf:2).dr). postordine(p^.st). writeln. postordine(rad). procedure postordine(p:reper). frecv:byte.{gen.{gen.dr:=arbore. cuv:string[20]. writeln. st. nodului ’.dr:reper end.write(’nodul din stg. writeln. nod=record cuvant:string[20].st). writeln.inf:2).dr).’:’). preordine(p^. write(p^. begin if p<>nil then begin inordine(p^. begin if p=nil then begin inordine(p^. p^. write(p^.st).

writeln(’Cuvintele :’).st) else caut_adaug(p^.frecv) else if cuv<p^. frecv:=1. function arbore(n:byte):reper. nod=record inf:byte. 89 . 3. procedure caut_adaug(var p:reper). begin if p=nil then begin new(p). dr:= nil end end else if cuv=p^. end. st. st:=nil. begin rad:=nil. var p:reper.cuvant then caut_adaug(p^.cuvant then inc(p^.dr) end. caut_adaug(rad). inordine(p^.writeln(p^. Crearea unui arbore perfect echilibrat: program creare.frecv). inordine(rad) end. begin write(’nodul: ’). var rad:reper.cuvant.nd:byte.’ ’. n:byte. with p^ do begin cuvant:=cuv. ns.dr) end end. while not eof do begin readln(cuv). if rad =nil then writeln(’Arbore vid’) else begin writeln(’Cuvintele cu frecventele lor: ’). readln end.p^. type reper=^nod.dr:reper end.

var rad.tata:reper end. begin if p<>nil then begin write(p^. if n>0 then begin rad:=arbore(n). uses crt.{gen. nd:=n-ns-1.g2:byte. {gen subarb st cu ns noduri} if ns>0 then p^. end.dr). {gen subarb dr cu nd noduri} if nd>0 then p^.st:=nil.new(p).rad.’:2). gen:byte.st:=arbore(ns) else p^. Fiind date numele a doua persoane din familie . g1. preordine(p^. writeln(’Arborele perfect echilibrat: ’).dr:=nil.dr. procedure preordine(p:reper).st).} ns:=n div 2. preordine(rad) end else writeln(’Arbore vid’). Arbore genealogic Se considera un arbore genealogic care cuprinde descendentii unei persoane. 90 . sa se afiseze cel mai apropiat stramos comun al celor doua persoane.inf). arbore:=p end. 4.readln(n). type reper=^nod. subarb. end. nod=record nume:string.p.inf:3).q. end else write(’. begin write(’n= ’).dr:=arbore(nd) else p^. st. Program arbore_genealogic.pp:reper. preordine(p^. nume:string.read(p^.

exit end. function gasit(p:reper):boolean.nume=nume then begin gasit:=true. {g2=generatia pers. repeat write(’Persoana 1: ’). 1} g1:=q^. 2} if g1<g2 then repeat q:=q^. q:=pp. creare(p^.st.0). var g:boolean. write(’Stramosul: ’). p:=pp. write(’Fratele lui ’. if g then begin gasit:=g. begin readln(nume). repeat write(’Persoana 2: ’).g+1).procedure creare(var p:reper. g1:=p^. creare(rad.’:’) . 91 .tata.tata.nume:=nume.dr) end else gasit:=false end. begin if p<>nil then if p^. var nume:string. gasit:=gasit(p^.’:’).gen.pp:=p end else begin g:=gasit(p^. Begin clrscr.p^. {g1=generatia pers.g:byte). dec(g1) until g1=g2.tata:reper. readln(nume) until gasit(rad).g) end end. dec(g2) until g1=g2 else if g1>g2 then repeat p:=p^.tata:=tata. write(’Primul fiu al lui ’.dr.nil. readln(nume). until gasit(rad).tata.st).gen.nume. if nume=’’ then p:=nil else begin new(p).p^. p^.nume. creare(p^.p.gen:=g.

dr^. r:=r+1 end end. type reper=^nod.dk:integer).tata.inf) end else if niv=r then begin u:=u+1. procedure creare(var q:reper.u. creare(q^. Arbore de sortare: Sortarea unui sir de numere prin selectie arborescenta.while p<>q do begin p:=p^. program arb_sortare.inf).inf:=min(q^.q^. end else if y<>0 then begin 92 .niv+1).st.dk.st^. begin if niv<r then begin new(q).y.niv:integer). var r.dr^. a:array[1.niv+1). function min(x. creare(q^..x.dr:reper end.nume).dr.st^.i:integer. writeln(’Stramosul comun cel mai apropiat este: ’. if u<=x div 2 then begin new(q). 5. n.dr.q^.inf.p^. q^. nod=record inf:integer.inf:=min(q^.20] of integer.inf. end. q:=q^. st.niv+1).tata end. begin if x<y then min:=x else min:=y. creare(q^. r:=-1.v. var p:reper. creare(q^. readln end.y:integer):integer. q^.niv+1).r. while dk<n do begin dk:=dk*2. begin dk:=1. procedure calcul(n:integer.st.

q^. rad:reper. a[1]:=p^.v:=0. i:=i+1.inf:=a[v]. Forma poloneza a expresiilor aritmetice: program forma_pol.dk).inf end.inf) end end.dr:=nil end end else begin v:=v+1. type reper=^nod. procedure getchar. 6.inf=q^. for i:=1 to n do read(a[i]).inf:=min(q^.dr:reper end. calcul(n. q^.dr:=nil.i:byte.inf.readln(n). procedure cautare(q:reper).inf<>maxint then begin if q^.30] of char.0). u:=0.r. new(q).st:=nil. var n. y:=dk-n. a[i]:=p^. for i:=1 to n do write(a[i]. begin if q^.inf:=a[v].inf:=maxint else if q^. new(q).dr).st^.inf then cautare(q^. q^. sir:array[1.q^. x:=n-y.v:=v+1.inf. 93 . creare(p.st^. q^. q^. writeln(’Sir ordonat’).st) else cautare(q^.dr^. q^. q^.st:=nil.st=nil then q^.. begin c:=sir[i]. writeln(’Dati sirul’). c:char.’ ’). end end. st. for i:=2 to n do begin cautare(p). nod=record v:char. begin write(’n=’). end. end.

if i<=n then getchar. p:=r. procedure factor(var r:reper). r^.dr). p:=r. var p:reper. while c in [’+’. p:=r. end end. procedure putere(var r:reper). var p:reper. r^. while c=’^’ do begin new(r).v:=c. r^. end end. end end.’-’] do begin new(r). begin termen(r).dr).dr). r^. p:=r. putere(r^. procedure exp(var r:reper). p:=r.forward. procedure termen(var r:reper). r^.forward.forward. termen(r^. if i<=n then getchar. begin putere(r). begin factor(r).’/’] do begin new(r). procedure putere(var r:reper). begin 94 .procedure factor(var r:reper).v:=c. r^. while c in [’*’. factor(r^. var p:reper. var p:reper.v:=c.st:=p. p:=r. procedure termen(var r:reper).st:=p.st:=p.

for i:=1 to n do read(sir[i]).. GRAFURI NEORIENTATE 1.j]:=0.st).getchar. var viz:array[1. n.j.i. readln end.20] of integer. r^.20.v). end. A:array[1. for i:=1 to m do begin 95 . writeln(’Dati expresia: ’).1..x. for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i. if c=’(’ then exp(r) else begin new(r).v:=c.exp(rad). begin write(’Lungimea expresiei=’).20] of 0..m=’).. writeln(’Forma poloneza prefixata: ’).dr).m.v:integer.20] of integer. begin if r<>nil then begin write(r^. end end.1.u.y. procedure afisare(r:reper). afisare(rad). Parcurgerea BF: program parcurgere_BF. r^.readln(n.p.m). begin write(’n.dr:=nil end. C:array[1. afisare(r^. r^. i:=1.st:=nil. afisare(r^.. readln(n).

write(’muchia ’,i,’=’); readln(x,y); A[x,y]:=1;A[y,x]:=1; end; write(’varful de plecare : ’);readln(i); for j:=1 to n do viz[j]:=0; C[1]:=i; p:=1;u:=1; viz[i]:=1; while p<=u do {coada nu este vida} begin v:=C[p]; for j:=1 to n do if (A[v,j]=1) and (viz[j]=0) then begin u:=u+1; C[u]:=j; viz[j]:=1 end; p:=p+1 end; write(’lista varfurilor in parcurgere BF , plecand din ’,i,’ este: ’); for j:=2 to n do write(C[j],’ ’); writeln; readln end.

2. Parcurgerea DF:

program parcurger_DF; var viz:array[1..20] of 0..1; A:array[1..20,1..20] of integer; n,m,k,ps,i,j,x,y:integer; S,urm:array[1..20] of integer; begin write(’n,m=’);readln(n,m); for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j]:=0; for i:=1 to m do begin write(’muchia ’,i,’=’);readln(x,y); A[x,y]:=1;A[y,x]:=1; end; write(’varful de plecare: ’);readln(i); for j:=1 to n do begin 96

viz[j]:=0; urm[j]:=0 end; S[1]:=i;ps:=1; viz[i]:=1; write(’lista varfurilor in parcurgere DF plecand din ’,i,’ este:’); while ps>=1 do begin j:=S[ps]; k:=urm[j]+1; while(k<=n) and ((A[j,k]=0) or (A[j,k]=1) and(viz[k]=1)) do k:=k+1; urm[j]:=k; if k=n+1 then ps:=ps-1 else begin write(k,’ ’); viz[k]:=1; ps:=ps+1; S[ps]:=k; end end; readln end.

3. Grafuri euleriene ( verificarea faptului ca un graf este eulerian):

program verif; var eulerian:boolean; e,gr,c,c1:array[1..20] of integer; a:array[1..20,1..20] of integer; n,m,i,j,k,k1,x,y,l:integer; viz:array[1..20] of byte; function vf_iz :boolean; {val este true daca graful are vf izolate} var i,j,s:byte; begin vf_iz:=false; for i:=1 to n do begin s:=0; for j:=1 to n do s:=s+a[i,j]; 97

gr[i]:=s; if s=0 then begin vf_iz:=true; break; end; end; end; function grade_pare:boolean; {are val true daca gradele tuturor} var i:byte; { varfurilor sunt numere pare} begin grade_pare:=true; for i:=1 to n do if odd(gr[i]) then begin grade_pare:=false; break end; end; function conex:boolean; {are val true daca graful este conex} var b,viz:array[1..20] of byte; i,j,p,u,v:byte; begin for j:=1 to n do viz[j]:=0; b[1]:=1; p:=1;u:=1;viz[1]:=1; while p<=u do begin v:=b[p]; for j:=1 to n do if (a[v,j]=1) and (viz[j]=0) then begin u:=u+1; b[u]:=j; viz[j]:=1 end; p:=p+1; end; conex:=true; for i:=1 to n do if viz[i]=0 then begin conex:=false; break; end; end; Begin write(’n,m=’);readln(n,m); for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j]:=0; writeln(’dati muchiile grafului: ’); for i:=1 to m do begin write(’mucjia ’,i,’=’);readln(x,y); a[x,y]:=1;a[y,x]:=1; end; eulerian:=not vf_iz and grade_pare and conex; if not eulerian then writeln(’graful nu este eulerian’) else begin {se construieste in C primul ciclu} writeln(’graful este eulerian’); c[1]:=1; 98

x[2]:=1.v.p. c[k]:=j. begin write(’m.10.’= ’).readln(p.p]:=1 end. Grafuri hamiltoniene(se determina toate ciclurile hamiltoniene dintr-un graf ): program hamiltonian.a[q. readln end.q]:=1. a[c[k-1]. until c1[k1]=c1[1].10] of integer.readln(m. for p:=1 to n do for q:=1 to n do a[p. var x:array[1. a:array[1.j]:=0 . break.sol. writeln(’ciclu eulerian: ’). x[1]:=1. gr[j]:=gr[j]-1.n=’). 3. for j:=k downto l do c[j+k1-1]:=c[j].10] of integer. end.k. repeat for j:=1 to n do if a[c[k].. for i:=1 to m+1 do write(’ ’. a[p.n.c[k-1]]:=0.j.{se depl elem in C} for j:=1 to k1-1 do c[j+l]:=c1[j+1]. k:=2. sol:=0. end.. a[j. k:=k+k1-1.k:=1.j]=1 then begin k:=k+1.i.k.q).1..q:integer. for k:=1 to m do begin write(’muchia ’. gr[c1[k1-1]]:=gr[c1[k1-1]]-1.q]:=0. m. while k>1 do 99 .n).c[i]).

m. end..i0. 4. {vf_ant[i]=anteriorul lui i pe lantul minim} i. if sol=0 then write(’graful nu este hamiltonian’). if v=0 then k:=k-1 else if (k=n) and (a[x[n].k:byte. 100 . {ALGORITMUL LUI DIJKSTRA} const inf=65535.. var L:array[1. end else if k<n then begin k:=k+1. { d[i]= lungimea minima a lanturilor de la i0 la i} C:array[1. begin write(’n.j. procedure citire. x[k]:=1. var i. for i:=1 to k-1 do if x[k]=x[i] then begin v:=0. LL:word. dd:word. {L-lungimile muchiilor} d:array[1. end. if sol=1 then writeln(’ cicluri hamiltoniene :’).i0:’). writeln. break end.n.20.20] of word.m.1.20] of byte.. end.20] of word. end. while (x[k]+1<=n) and (v=0) do begin x[k]:=x[k]+1. Algoritmul lui Dijkstra.x[k]]=0 then v:=0. v:=1..j.begin v:=0. for j:=1 to n do write (x[j]).m:byte.20] of boolean. readln.lanturi minime într-un graf neorientat : program lanturi_minime.readln(n.x[1]]=1) then begin sol:=sol+1.i0). {C= multimea varfurilor candidate la solutia la solutia S} vf_ant:array[1. if a[x[k-1]..

i:=j end.j.j:byte. begin if i<>i0 then lant_minim(vf_ant[i]). procedure lant_minim(i:byte). begin for i:=1 to n do d[i]:=inf. for j:=1 to n do if L[i0.j]>0 {vf_ant j este adiacent cu i0 } then begin d[j]:=L[i0. function d_min(var i:byte):word. for j:=1 to n do if C[j] and (L[i.i]:=LL. end end. C[i0]:=false. begin for i:=1 to n do if i<>i0 then if C[i] then writeln(’Nu exista lant de la ’.i). vf_ant[j]:=i0. var i. ’la ’. while d_min(i)<inf do begin C[i]:=false.d[i]:2. procedure initializari. end. {i0 apartine lui S} end. for k:=1 to m do begin readln(i.i0.LL).j]:=LL. procedure scriere. end. var i:byte. lant_minim(i).write(’muchiile si lungimile lor:’). for j:=1 to n do if C[j] then if d[j]<min then begin min:=d[j]. for i:=1 to n do C[i]:=true. L[i. initializari. L[j. {d_min =min(d[j]) } min:word.’la ’. d[i0]:=0. var j:byte.i) else begin write(’lantul minim de la ’. end. begin min:=inf.’ este:’). begin citire.i0.j]>0) then begin 101 . write(i:3). d_min:=min.j].writeln end end. write(’de lungime =’.

var i.{det euristic ciclul minim care pleaca din k} begin for i:=1 to n do neales[i]:=true.maxlongint. for j:=1 to n do if neales[j] and (D[i. var i:byte. for i:=2 to n do begin oras_prec:=c[i-1].j]. scriere end.j.dd:=d[i]+L[i.j]. oras_dist_min:=jmin. var D:array[1. neales[k]:=false. jmin:=j end.20] of boolean.oras:byte. k. readln(dd). end end.min:word.k:byte.. end.readln(n)..i.20. dist:=0.’=’). procedure citire. dd:word. begin min:=65535. neales:array[1. 5.i]:=dd.. function oras_dist_min(i:byte):byte. D[i.dist:natural.. dmin.oras_prec. if dd<d[j] then begin d[j]:=dd. var j. function dist_ciclu(k:byte):natural. begin write(’n=’).cmin:array[1.jmin:byte.20] of byte. vf_ant[j]:=i end end end. for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do begin write (’distanta dintre orasele ’.j]<min) then begin min:=D[i.j.’si ’.20] of word.. c[1]:=k. 102 .1. type natural=0.n.j]:=dd. {D-matricea distantelor dintre orase} c. Problema comis –voiajorului: program comisv.D[j.

for k:=1 to n do write(cmin[k]:3).i:integer. GRAFURI ORIENTATE 1. Algoritmul lui Dijkstra: Sa se determine pentru toate vârfurile xi ale unui graf orientat pentru care exista drum de la x0 la xi .neales[oras]:=false. c[i]:=oras. g:boolean.arc. dist_ciclu:=dist.oras:=oras_dist_min(oras_prec). for k:=1 to n do begin dist:=dist_ciclu(k). if dist< dmin then begin cmin:=c. end.m.1. 103 .d. const nmax=15. end.nmax] of integer.. writeln(cmin[1]:3). dmin:=maxlongint. 4.nmax] of integer.dmin).z. dist:=dist+D[oras_prec.. procedure min( var k: integer).x. begin citire. s.n. dist:=dist+D[oras. var m.xp:integer. writeln(’si trece prin orasele :’). lungimea celui mai scurt drum precum si unul dintre drumurile minime de la x0 la xi program dijkstra.k].y.j. dmin:=dist end. inf=maxint div 2. var c:array[1.i..prec:array[1.nmax. k.readln end. write(’traseul minim are lungimea= ’.oras] end.

for i:=1 to n do begin d[i]:=c[xp. for i:=1 to n do if (s[i]=0) and (d[i]<m) then begin m:=d[i]. end else begin 104 . g:=true.z). c[x. for j:=1 to n do if(s[j]=0) and(d[j]>d[k]+c[k. for i:=1 to n do for j:=1 to n do c[i. xp. end. prec[j]:=k. begin if i<>0 then begin drum(prec[i]). writeln( ’dati nr de arce: ’).y]:=z.’ si lungimea: ’).readln(arc). write(i).j]) then begin d[j]:=d[k]+c[k. writeln.readln(n). read(xp).i. procedure drum(i:integer).i]. for i:=1 to arc do begin write(’dati arcul ’.i).j]. end. until (not g). end else writeln end. if c[xp. end. for i:=1 to n do if i<>xp then if d[i]=inf then begin write(’nu exista drum de la ’. end. s[xp]:=1.y. ’la’.i]< inf then prec[i]:=xp else prec[i]:=0. k:=i end end. prec[xp]:=0. x:=0.i]:=0.j]:=inf.begin m:=inf*2. s[i]:=0. readln(x. if (d[k]=inf) or (x=n) then g:=false else begin s[k]:=1. x:=x+1. begin writeln(’dati nr de noduri:’). for i:=1 to n do c[i. repeat min(k).

writeln end end.lg:word. type multime=set of 1.i]:=0 end.k. end end..j.j: integer.1.i. n.j]:=[i] else d[i..’ la ’. for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do c[i. end. dr:array[1. 105 .. Algoritmul lui Roy-Floyd .y]:=z. {genereaza in vectorul dr un drum minim de la i la j pornind din nodul j} var k:word.i).j] then begin lg:=lg+1.j]:=inf.. inf=maxint div 2. write(’ dati nr de arce: ’).y.readln(m).z:word.writeln(’drum minim de la’.z).nmax. procedure drum(i.j]<inf)and (i<>j) then d[i. begin if i<>j then begin for k:=1 to n do if k in d[i. {initializeaza matricea D} var i..nmax] of multime.nmax] of word.determinarea tuturor drumurilor minime între oricare doua vârfuri ale unui graf : program roymin.nmax] of 1. {c-initial matricea drumurilor} d:array[1.j. readln(x. for i:=1 to m do begin write(’extremitatile si lungimea arcului ’. begin write(’dati nr de noduri :’).x. begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (c[i.xp. const nmax=20. 2. procedure initd.j]:=[].nmax. {initializeaza matricea costurilor C} var i.m.’:’). var c:array[1. drum(i)..1.readln(n).j:integer).i. c[i.c[x.y. procedure initc..nmax.nmax.

if i<>j then begin lg:=1. 106 .j] then d[i.j] then begin c[i. if c[i.j) end end end end.j]).j]=c[i.j:word.’la’.j]. drum(i. d[i.j].k]+c[k. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if c[i. end else begin writeln. end else if c[i.’si’. {afisarea rezultatelor} begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin writeln. end. initd.j]:=c[i. dr[1]:=j. lg:=lg-1 end.j]+d[k. begin initc.k).dr[lg]:=k.’este’. for k:=lg downto 1 do write(dr[k]:4) end end.i.k]+c[k. afisare.j]:=d[k.j]=inf then writeln(’nu exista drum intre’.i.j].j.j) else begin writeln(’lungimea drumurilor minime de la ’.j]>c[i. drum(i. var i.k]+c[k.j]:=d[i.c[i. procedure afisare.

.j]:=[]. dr[lg]:=k.j]:=inf. drum(i.z).c[x. begin if i<>j then begin for k:=1 to n do if k in d[i.m.y. procedure initc.3.j]:=[i] else d[i.j] then begin lg:=lg+1.nmax] of word. const nmax=20. lg:=lg-1 end. end else begin writeln..1.. type multime=set of 1.readln(n)..k).i. for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do c[i. dr:array[1. write(’ dati nr de arce: ’).nmax.j. Determinarea tuturor drumurilor maxime între oricare doua noduri ale unui graf orientat: program roymax.nmax. var c:array[1...lg:word.i.i]:=0 end.nmax.j]>inf)and (i<>j) then d[i. procedure initd. inf=maxint div 2. {initializeaza matricea costurilor C} var i. n.z:word..nmax] of 1.y]:=z.’:’).j:integer).readln(m).nmax.j: integer.x. for k:=lg downto 1 do 107 .k.j. procedure drum(i. for i:=1 to m do begin write(’extremitatile si lungimea arcului ’. {c-initial matricea drumurilor} d:array[1. c[i. begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (c[i. begin write(’dati nr de noduri :’). end. {genereaza in vectorul dr un drum minim de la i la j pornind din nodul j} var k:word.y.1. {initializeaza matricea D} var i. readln(x.nmax] of multime. end end.

var i. if i<>j then begin lg:=1.j]<>inf)then if c[i.’si’..k]+c[k.j]<c[i.m. var l:array[1.k]+c[k._Metoda drumului critic într-un graf de activitati: program drcritic.j]=c[i.j.j].x. procedure afisare.j].i. if c[i. dr[1]:=j. begin initc.tb:array[1.j]=inf then writeln(’nu exista drum intre’. 4.j] then begin c[i. 108 .1. {in t se retin datele asteptate iar in tb datele limita de realizare a evenimentelor} n.y:word.j] then d[i.i.j]. const nmax=20.j]:=d[i.nmax] of real. {citeste arcele si duratele asociate acestora} var i.j]).. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if(c[i. initd.write(dr[k]:4) end end.j) end end end end.j) else begin writeln(’lungimea drumurilor minime de la ’.’la’.j:word.c:real.j]:=c[i. t. afisare.nmax.nmax] of real. {afisarea rezultatelor} begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin writeln. end else if c[i. procedure citire.k]+c[k. de activitati:’).c[i.j:word.k]<>inf) and (c[k.’este’.i. inf=maxint. d[i.j]:=d[k.. begin writeln(’dati nr. end. drum(i.j]+d[k.

citire. {calculeaza recursiv elementul t[i]} var max: real. procedure calctb(i:word). for i:=1 to n do begin t[i]:=-1. begin if i=n then tb[i]:=t[i] else begin min:=inf. for i:=1 to n do if t[i]=tb[i] then writeln(’evenimentul ’.readln(m). readln(x.y]:=c end. writeln(’ACTIVITATILE CRITICE SUNT:’). 109 . l[x. procedure calct(i:word).j].j:word.’.’. t[i]:=max end end. for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (t[i]=tb[i])and(t[j]=tb[j])and(t[j]=t[j]+l[i. end. end. calctb(1).’. for j:=1 to n do if l[j.readln(n).c).i).j:word.i]+t[j] then max:=l[j. begin if i<2 then t[1]:=0 else begin max:=0. calct(n).i]>=0 then begin if t[j]<0 then calct(j).i. tb[i]:=min end end.j] then min:=tb[j]-l[i.j]:=-1 end. end. begin writeln(’dati nr de evenimente ale lucrarii:’).i.{calculeaza recursiv elementul tb[i]} var min:real. for i:=1 to m do begin writeln(’dati arcul asociat activitatii nr. writeln(’EVENIMENTELE CRITICE SUNT:’). for j:=1 to n do if l[i.i]+t[j] end. tb[i]:=-1. if max<l[j.y. for j:=1 to n do l[i.’ si durata acesteia:’). if min>tb[j]-l[i.j]) then writeln(’activitatea reprezentata de arcul :(’.j]>=0 then begin if tb[j]<0 then calctb(j).’)’).j.

n2) then earb:=true else for i:=n1+3 to n2-3 do if (s[n1]=1) and earb(n1+1. uses crt.5. a:arbore. procedure afisare(a:arbore.y+30) end. if a^. varf=record st.dr:arbore end.st.x-30.i.st<>nil then begin line(x. function constr(n1.20] of integer.y+30) end end end.i) and earb(i+1. if(n2=n1+2) and (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and (s[n2]=2) then earb:=true else if (n2>n1+2) then if (s[n1]=1) and (s[n2]=2) and earb(n1+1.x-30. var i:integer. s:array[ 0.n2) then begin earb:=true.n2:integer):boolean.n2:integer):arbore.y+30).gm. afisare(a^.y+30). Desenarea arborilor binari cu un numar fixat de vârfuri: program arb_bin.x. var k.gd. var i:integer.y:integer).n2-1) then earb:=true else if(s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and earb(n1+2.y. begin earb:=false. afisare(a^.x+30.n:integer.x+30.dr. a:arbore.. exit end end. begin if a<>nil then begin if a^. c:char.y. begin if (n2=n1+2) and (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and(s[n2]=2) 110 . function earb(n1.graph. type arbore=^varf.dr<>nil then begin line(x.

constr:=a. a^. afisare(a. initgraph(gd.i) and earb(i+1. writeln(’numarul de varfuri :’).gm. s[2*n+1]:=2. a^.gm).exit end end.dr:=nil.dr:=constr(i+1. dec(k) end 111 .dr=nil) then begin dispose(a). detectgraph(gd. constr:=a end else if (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and earb(n1+2.st). a^.a:=nil end else begin stergere(a^. procedure stergere(var a:arbore). while k>=0 do if k=2*n then begin if earb(1.dr:=constr(n1+2.st=nil) and (a^. for i:=0 to 2*n do s[i]:=0. repeat until keypressed. stergere(a) end.i).n2) then begin new(a).a^. stergere(a^.st:=nil. a^.dr:=nil.a^.0).then begin new(a).st:=nil. a^.n2) then begin new(a).n2).’c:\bp\bgi’). constr:=a end else for i:=n1+3 to n2-3 do if (s[n1]=1) and earb(n1+1. cleardevice. c:=readkey. stergere(a) end end.dr). a^.300.2*n+1) then begin a:=constr(1.n2-1).2*n+1).k:=0.readln(n). begin if a<>nil then if (a^.constr:=a end else if (n2>n1+2) then if (s[n1]=1) and (s[n2]=2) and earb(n1+1. begin clrscr.n2-1) then begin new(a).st:=constr(n1+1.n2).st:=constr(n1+1.

inc(k) end else begin s[k+1]:=0. readln end.Algoritmi fundamentali Computer Libris Agora 1999 2. Doina Rancea Limbajul Pascal. BIBLIOGRAFIE 1.Mona Pruna 112 .else if s[k+1]<2 then begin inc(s[k+1]). closegraph. dec(k) end. Cornelia Ivasc .

Ion Vaduva Bazele Informaticii Editura Tehnica-Bucuresti. Nicolae Mitroi Elemente de grafuri si combinatorica. Ioan Tomescu Data Structures Editura Univ. Barbu.1997 8.1997 7. Knut D.Bucuresti-1997 5. Tratat de programarea calculatoarelor. Ghe.Bucuresti 1995 3.1994 4. Bucuresti.Bucuresti-1974 6. Gheorghe Marian.E. Tudor Sorin Tehnici de programare-1996 113 .Grafuri si Elemente de Combinatorica Editura Petrion . Metode. Valeriu Iorga Tehnici de programare Editura Teora. Eugenia Kalisz. Valentin Cristea.Bazele informaticii. Octavian Patrascoiu. Irina Athanasiu. Algoritmi fundamentali Editura Tehnica. algoritmi si programe Editura ALL Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful