P. 1
Pascal

Pascal

|Views: 27|Likes:
Published by Bobe Danut

More info:

Published by: Bobe Danut on Jun 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. adaugarea primului element presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
 • 1.2.1. înaintea primului element:
 • 1.2.2. dupa ultimul element:
 • 1.2.3. dupa elementul p^:
 • 1.2.4. înaintea elementului p^:
 • 2.1. ALGORITMUL LUI KRUSKAL
 • 2.2. ALGORITMUL LUI PRIM
 • 3.1. REPREZENTAREA ARBORILOR BINARI
 • 3.2. CREAREA SI TRAVERSAREA UNUI ARBORE BINAR
 • 3.3. APLICATII ALE ARBORILOR BINARI
 • 4.1. ALGORITMUL LUI DIJKSTRA
 • 4.2. ALGORITMUL LUI ROY-FLOYD
 • 5. Stergerea elementului minim dintr-o lista ( LISTA SIMPLU ÎNLANTUITA ):
 • 6. Forma poloneza a expresiilor aritmetice:
 • 7. Ioan Tomescu
 • 8. Tudor Sorin

TIPURI DE STRUCTURI DE DATE SI APLICATII

STRUCTURI DINAMICE DE DATE

O mare importanta în programarea si utilizarea calculatoarelor o are modul în care se face organizarea datelor. De cele mai multe ori , în aplicatii , datele se prezinta sub forma unor multimi sau colectii , iar prelucrarea lor nu poate fi conceputa fara o organizare corespunzatoare. Organizarea datelor este un proces complex în care stabilirea structurilor logice si fizice reprezinta elemente fundamentale de care depinde, în mare masura, însasi eficienta prelucrarii. O data care apare ca o entitate indivizibila, atât în raport cu informatia pe care o reprezinta, cât si în raport cu procesorul care o prelucreaza, se numeste data elementara sau scalara. O colectie de date pe care s-a definit o structura si pentru care s-au stabilit procedee de înregistrare si identificare a componentelor se numeste structura de date. Componentele unei structuri de date pot fi date elementare sau alte structuri de date care sunt identificate si selectate prin nume (identificatori), sau prin pozitia pe care o ocupa în structura. Un tip de date defineste atât o multime de valori cât si o multime de operatii ce se pot efectua cu aceste valori. Fiecarei date i se asociaza un tip unic. Astfel, datele ce pot fi prelucrate în programele scrise în limbajul Turbo Pascal pot fi clasificate astfel: 1. Tipuri de date simple ( elementare, scalare) : 1.1. Tipuri de date predefinite: 1.1.1. Întregi 1.1.2. Reale 1.1.3. Booleene 1.1.4. Caracter 1.2. Tipul de date enumerare 1.3. Tipul de date subdomeniu (interval) 2. Tipuri de date compuse (structurate) : 2.1. Tipul de date tablou (array) 2.2. Tipul de date sir de caractere (string) 2.3. Tipul de date multime (set) 2.4. Tipul de date înregistrare (record) 2.5. Tipul de date fisier (file) 3. Tipul de date pointer 4. Tipul procedural
1

Tipurile de date structurate sunt agregari ale unor tipuri deja definite, simple sau structurate, standard sau definite de utilizator. Deci, din punct de vedere al complexitatii lor, datele se pot clasifica în date elementare si date structurate. O alta clasificare a datelor poate fi facuta d.p.d.v. al alocarii memoriei. Acestea pot fi grupate în date alocate static si date alocate dinamic. Procesul de alocare dinamica a memoriei permite ca în timpul executiei programului sa poata fi create, utilizate si distruse anumite variabile numite variabile dinamice. Structurile dinamice de date sunt structuri de date al caror numar de componente se modifica în timpul executarii programului (dimensiunea programului creste si/sau descreste). Structurile dinamice sunt mult mai flexibile decât cele statice si extrem de avantajoase acolo unde este necesara aceasta flexibilitate. O structura dinamica poate avea toate elementele structurate pe un singur nivel, caz în care se numeste lista liniara, poate avea elementele structurate pe mai multe niveluri, caz în care se numeste arbore, sau poate cuprinde elemente care nu pot fi grupate pe niveluri, putând exista legaturi între oricare elemente, structura numinduse în acest caz retea sau graf.
LISTA ARBORE

GRAFURI NEORIENTATE

GRAFURI ORIENTATE

2

Am ales ca tema pentru aceasta lucrare structurile dinamice de date deoarece ele îsi gasesc utilitatea într-un mare numar de domenii. Atât listele cât si grafurile ( acestea incluzând si arborii ) sunt folosite în foarte multe aplicatii. Grigore Moisil spunea : ”Azi teoria grafurilor a devenit o disciplina majora, desi nu-si gaseste locul într-o clasificare dogmatica a capitolelor matematicii. Folosirea teoriei grafurilor în domenii variate, de la chimie la economie, de la studiul retelelor electrice la critica textelor si la politica, îi dau azi un prestigiu de care cel ce clasifica stiintele trebuie sa tina seama.” Listele sunt utilizate în mai multe domenii de activitate, folosirea lor fiind indispensabila: liste cu personalul unei întreprinderi, liste cu materiale cumparate sau produse vândute, cererile catre o anumita informatie ,într-o retea computerizata de baze de date, sunt memorate într-o lista, scanarea memoriei pentru cautarea unor virusi poate fi tratata ca si cautarea unei secvente într-o lista etc. Arborii sunt utilizati si ei în multe domenii: chimie organica, fizica etc . Astfel, ei pot fi utilizati în diverse clasificari , în sortari etc. Structurile dinamice de date ofera elevilor posibilitatea de a rezolva un mare numar de probleme cu aplicatii practice. În aceasta lucrare vor fi prezentate listele, arborii si grafurile orientate si neorientate. La Liste – vor fi date , pentru toate tipurile de liste, definitiile, reprezentarile grafice, operatiile cu liste (crearea, stergerea, parcurgerea, adaugarea), procedurile respective (pentru un exemplu dat) si aplicatii cu fiecare tip de lista. La Grafurile neorientate - se vor defini notiunile necesare în rezolvarea problemelor ce utilizeaza grafurile , se vor trata reprezentarea grafurilor neorientate, parcurgerea lor si se vor prezenta câteva aplicatii . La Arbori – se vor defini notiunile ce vor fi utilizate si se vor trata în special arborii binari si problema arborelui partial minim. La Grafurile orientate - se vor defini noile notiuni, se va trata reprezentarea grafurilor orientate si probleme de drumuri în grafuri. Se vor trate algoritmii de baza: Dijkstra, Roy-Floyd, Roy-Warshall si metoda drumului citic într-un graf de activitati. În capitolul cu aplicatii va fi prezentat si un program de desenare a arborilor binari cu un numar fixat de vârfuri.

3

sa realizeze o proiectare corecta a tuturor actiunilor si sa realizeze aplicarea lor eficienta în activitatea de predare-învatare propriu-zisa. In învatamântul informatic se aplica mai multe principii ale procesului de învatamânt. dezvoltarea motivatiei învatarii si sa realizeze prelucrarea calitativa a cunostintelor predate. sa aplice tratarea diferentiata. de a dezvolta flexibilitatea ei. constientizarea si ierarhizarea unor obiective generale si specifice adaptate particularitatilor de vârsta ale elevilor. precum si utilizarea unor metode si mijloace de învatamânt adecvate. care vor fi conforme cu continutul programei scolare si a obiectivelor specifice.CONSIDERATII METODICE Structurile dinamice de date ridica de multe ori probleme elevilor. Unul dintre aceste motive se datoreaza neîntelegerii corecte a relatiei dintre variabila dinamica si variabila de tip reper (referinta) atasata variabilei dinamice. Probleme apar si la însusirea metodelor de rezolvare a problemelor care necesita în modelare grafuri. Profesorul de informatica trebuie sa valorifice potentialul formativ-creativ al disciplinei. O alta greseala pe care o fac frecvent elevii este confundarea operatiilor specifice fiecarui tip de lista. Acest lucru se realizeaza prin proiectarea didactica prin care vor fi stabilite obiectivele generale. Una dintre cele mai importante conditii pentru reusita predarii în scoala a unei discipline o constituie structurarea. 4 . Pentru aceasta el va trebui ca. Astfel de situatii pot fi însa evitate prin aplicarea de catre profesor a unor principii ale procesului de învatamânt. printre care: Ø Principiul participarii active si constiente a elevilor la procesul de învatamânt Ø Principiul sistematizarii si continuitatii Ø Principiul accesibilitatii cunostintelor si deprinderilor Ø Principiul intuitiei Ø Principiul pasilor mici Ø Principiul progresului gradat al performantelor în pregatire Ø Principiul conexiunii inverse(feed back-ului). tinând cont de principiile de mai sus . Aceste probleme apar din mai multe motive. odata cu stabilirea obiectivelor generale si specifice. a afirmarii personalitatii fiecaruia. Procesul de învatamânt este un proces formativ-educativ care influenteaza dezvoltarea personalitatii si este o cerinta actuala de pregatire a elevului în vederea integrarii sociale. Profesorului de informatica îi revine misiunea de a realiza ore cu un grad mare de eficienta. profesorul trebuie sa aleaga si sa utilizeze metode de activizare a elevilor. posibilitatea acesteia de a structura gândirea. de a forma deprinderi si atitudini conform continutului de idei. Pentru o proiectare metodologica eficienta. continutului cunostintelor precum si pregatirea stiintifica si metodica a profesorilor.

5 . pregateste materialele necesare. în timp ce elevii noteaza si analizeaza. În aceasta etapa profesorul desfasoara o activitate de natura organizatorica: noteaza absente. prin rezolvarea unor sarcini de lucru concrete. asigura disciplina.anuntarea subiectului lectiei -moment în care profesorul scrie pe tabla titlul lectiei. în timp ce elevii îsi pregatesc materialele si desfasoara o actiune de autoorganizare si control propriu. pentru cazul lectiei de dobândire de cunostinte se pot utiliza urmatoarele: v Metode § –de comunicare Ø orale: • expunerea. Se urmareste captarea atentiei elevilor. o analiza a atingerii lor. -un alt moment al lectiei este. care sa duca la descoperirea de catre ei însisi a noilor continuturi. dupa lectie. -urmatoarele etape sunt. care va face pentru sine. fiind suficient ca aceste obiective sa fie clare pentru profesor. Comunicarea obiectivelor lectiei nu este importanta. • explicatia Ø conversative: • conversatia • problematizarea • discutia colectiva § de actiune ♦ ~ prin aplicatii specifice temei ~ instruire prin activitati independente Mijloace ( resurse materiale): Ø Planse didactice Ø Seturi de aplicatii Ø Fise de lucru pentru elevi Ø Culegeri de probleme Ø Proiect didactic Forma de participare este cea colectiva. Sunt reactualizate notiunile necesare si se comunica noile cunostinte.moment al lectiei care are ca obiectiv operational crearea starii psihologice favorabile desfasurarii lectiei.procesul de predare-învatare -ce presupune comunicarea cunostintelor si dirijarea învatarii. Se urmareste obtinerea performantei si sa se asigure feed-back-ul. Prezentarea continutului nou este bine sa se faca prin activizarea elevilor. -urmeaza.fixarea si consolidarea cunostintelor si indicarea temei. Astfel o lectie poate avea urmatorul mod de desfasurare în conformitate cu obiectivele propuse: -un moment important al lectiei este organizarea clasei .Din ansamblul mijloacelor si metodelor de învatamânt.

rezultate la teste. Ø Problemele mai importante 6 . ♦ Subiectul lectiei. schematice sau detaliate. neexistând scheme prestabilite. ♦ Bibliografie. II. Prezentam un model orientativ al planului de lectie: I. ♦ Data. cuprinzând: Ø Etapele lectiei. Etapele lectiei. aprecieri ale profesorului sau autoaprecieri. Materialul didactic folosit. * Detaliata .Evaluarea rezultatelor este un moment important al lectiei si consta în notare. talentul pedagogic al profesorului. Metodele si procedeele utilizate. Planurile de lectie . ♦ Mijloace de învatamânt. ♦ Scopul lectiei. stabilind: * Schematica. Întrebarile profesorului. ci factori variabili care intervin. Scenariul didactic: Aceasta parte a planului de lectie poate fi: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Volumul de cunostinte. ♦ Tipul de lectie. Pregatirea riguroasa a activitatii didactice este foarte importanta pentru asigurarea eficientei orei de curs. ♦ Obiective perfomative( operationale. imaginatia. Timpul acordat fiecarei secvente din lectie. I. Date generale: ♦ Obiectul. material didactic. Activitatea profesorului si a elevilor. cognitive si afective) ♦ Metode si procedee didactice. Schemele care vor fi prezentate. În elaborarea unui plan de lectie se evidentiaza creativitatea. ♦ Clasa. sunt instrumente de lucru absolut necesare. Modalitatea de evaluare a activitatii. La sfârsitul orei se poate face o evaluare sumativa pe baza unor teste orale cu întrebari . impunând variante diferite. Exercitiile de rezolvat.

prin utilizarea unor metode si mijloace adecvate . Ea nu poate fi saparata de instruire si de învatare. Se va urmarii realizarea tuturor obiectivelor propuse.Obiectivele generale pentru structurile dinamice de date ( conforme cu continutul programei scolare ) sunt urmatoarele: ♦ Fixarea notiunilor de structuri de date ♦ Fixarea notiunilor de alocare statica si alocare dinamica ♦ Formarea deprinderilor de identificare si rezolvare algoritmica a problemelor care necesita în modelare liste liniare înlantuite ♦ Formarea deprinderilor de identificare si rezolvare algoritmica a problemelor care necesita în modelare grafuri neorientate. Evaluarea trebuie sa aiba obiective clar definite. Astfel sunt instrumente: 7 . De asemenea ea trebuie sa orienteze elevii în alegerea celei mai bune cai de afirmare. O evaluare eficienta trebuie sa arate profesorilor daca au fost atinse obiectivele curriculare. Evaluarea poate fi: Ø Predictiva (initiala) Ø Formativa (continua) Ø Sumativa (finala) Exista mai multe instrumente de evaluare . profesorul putând alege ceea ce crede ca este mai indicat. ♦ Insusirea de catre elevi a modului de lucru cu structuri arborescente Vor fi stabilite atât obiectivele specifice fiecarui capitol în parte. în cele mai bune conditii. respectiv grafuri orientate ♦ Cunoasterea de catre elevi a avantajelor/dezavantajelor diverselor reprezentari ale grafurilor ♦ Formarea capacitatii de a alege din mai multe metode de rezolvare a unei anumite probleme pe cea optima. metode de investigare si comunicare a rezultatelor scolare pentru fiecare elev. metode si tehnici eficiente si moderne. cât si obiectivele educationale (cognitive. Evaluarea rezultatelor scolare este o activitate centrala a unui proces de instruire si învatare. psihomotorii si afective). sa-i ajute pe acestia sa faca o diagnoza a progresului elevilor si sa adapteze actiunile elevilor cu posibilitatile acestora. în functie de specificul problemei si de resursele calculatorului. sa ajute profesorii sa-si evalueze propria activitate si sa furnizeze feed-back-ul catre parinti.

v Traditionale : • probe scrise • probe orale • probe practice v Alternative: • • • • • • • • • Probe scrise Probe orale Probe practice Observarea directa a elevului în timpul activitatii Investigatia Proiectul de cercetare Portofoliul Tema pentru acasa Autoevaluare În Legea Învatamântului se precizeaza urmatoarele : “Idealul eductional al scolii românesti consta în dezvoltarea libera.” “Învatamântul are ca finalitate formarea personalitatii umane.” 8 . integrala si armonioasa a individualitatii umane. în formarea personalitatii autonome si creative.

Tema face parte din capitolul “Structuri de date înlantuite” si urmeaza dupa capitolul “Alocare dinamica”. tablouri. Abordarea listelor prin prisma structurilor dinamice de date este o tema noua pentru elevi si .numarul componentelor variaza. Dupa rezolvare le complicam putin problema. elevilor trebuie sa li se reaminteasca notiuni legate de : tipul record. liste cu personalul dintr-o întreprindere etc. avantaje . 9 . Crearea unei liste folosind alocarea dinamica a memoriei presupune o structura mult mai flexibila. prezentând. I LISTELE CONSIDERATII METODICE Listele se studiaza în clasa a X-a la obiectele: “Programarea calculatoarelor” si la “Aplicatii practice de laborator”. Deci tablourile se vor folosi pentru acele liste în care se cunoaste numarul maxim de componente. limitata de memoria calculatorului sau spatiul pe disc(discheta). a memoriei calculatorului sau a spatiului de pe disc(discheta). Elevii trebuie sa înteleaga.CAP. Pentru studierea acestei teme . Elevii vor descoperi astfel ideea de baza a structurilor dinamice. lista candidatilor la un examen de admitere. modalitatea de a alege . trebuie explicat elevilor ca acestea pot fi implementate folosind doua modalitati relativ distincte. Pentru a expune elevilor utilitatea acestei structuri de date este nevoie de a enumera unele domenii de activitate în care folosirea listelor este indispensabila: liste cu materiale . astfel încât sa depaseasca numarul maxim de elemente ale tabloului. din acest motiv. dezavantaje si mijloace proprii de tratare a operatiilor specifice. Pentru aceasta li se poate propune o aplicatie pe care sa o rezolve cu ajutorul tablourilor. pentru rezolvarea unei probleme. alocare dinamica. de la notiuni mai simple spre un conglomerat de notiuni. Referitor la construirea si exploatarea listelor. se va reaminti tipul referinta( reper) si modul cum poate fi alocata memoria pentru o variabila. fiecare în parte. dar relativ mai greu de exploatat. marind numarul componentelor . pe când structurile dinamice de date se folosesc acolo unde nu se cunoaste de la început numarul componentelor. Se poate începe cu o expunere despre organizarea memoriei calculatorului. Elevii trebuie sa înteleaga motivatia utilizarii structurii dinamice si avantajele pe care le ofera folosirea acestora. în primul rând. trebuie tratata în mod gradat. una dintre cele doua implementari ale listelor. Tratarea listelor se poate face folosind tablouri statice sau structuri dinamice de date înlantuite. Se va preciza ca tablourile statice permit crearea unei liste cu un numar de componente limitat de dimensiunea tabloului.

Pentru a usura întelegerea modului de memorare a listei se poate folosi o reprezentare grafica a acesteia. mentionând ca fiecare element este caracterizat de informatia utila si de adresa urmatorului element. Spre deosebire de datele alocate static.Facând apel la intuitie si prin analogii cu alte exemple din viata cotidiana. Tipul reper (referinta) se defineste astfel: TIP REPER ^ IDENTIFICATOR DE TIP -unde prin identificator de tip s-a precizat tipul variabilelor dinamice pe care le refera variabila de tipul reper respectiv. profesorul trebuie sa determine elevii sa înteleaga notiunea de lista si sa deduca modalitatea de implementare a listelor cu ajutorul structurilor de tip referinta. O variabila dinamica se apeleaza prin intermediul tipului reper corespunzator: VAR. Deci variabilele reper sunt alocate static si au ca valori adrese ale unor variabile dinamice de un anumit tip. parcurgerea unei liste. variabilele dinamice vor fi referite prin intermediul altor variabile. Neavând nume (nefiind declarate într-o sectiune VAR) . numite . DINAMICA IDENTIF. a caror alocare se realizeaza la început. fiecare componenta mai contine si o informatie suplimentara. în faza de compilare si se pastreaza pe durata întrgii executii a programului. O variabila dinamica se aloca dinamic într-o zona speciala numita HEAP (gramada) care este eliberata la “distrugerea “ variabilei dinamice. Grafic acest lucru se reprezinta astfel: p p^ 10 INF ADR. Pentru deducerea algoritmilor se va folosi reprezentarea grafica a datelor. Aspectul dinamic al structurii determina aparitia . cautarea unui element cu anumite caracteristici etc. datele alocate dinamic pot fi generate sau distruse în timpul executiei programului. Pentru realizarea înlantuirii datelor. notata p^. numita informatie de legatura. spunem ca p refera variabila dinamica p^. a noi componente care trebuie legate în structura dinamica de celelalte componente. DE VAR DE TIP REPER ^ Daca variabila reper p are ca valoare adresa unei variabile dinamice. inserarea / stergerea unui element dintr-o anumita pozitie. Variabilelor dinamice li se pune în corespondenta un tip referinta în mod biunivoc: variabila reper contine referiri numai la variabila dinamica careia i-a fost pusa în corespondenta (contine adresa acesteia). variabile reper sau referinta. Folosind principiile programarii structurate vom crea functii si proceduri pentru adaugarea unui element. pe lânga informatia propriu-zisa. Informatia de legatura cuprinde adresa componentei urmatoare din structura. în timp. din acest motiv. URM .

alocata prin procedura NEW se realizeaza cu procedura DISPOSE . iar elementele pot fi inserate oriunde în lista.Crearea unei variabile dinamice presupune: 1) alocarea unei zone de memorie în HEAP pentru variabila dinamica 2) initializarea zonei de memorie corespunzatoare ei. aceasta cazând în sarcina programatorului.elementul e1 care nu are predecesor si care se numeste capul listei (prim). Apelul procedurii: NEW ( p ) -unde p este o variabila de tip reper. v coada. 2) exista un element în lista .parcurgerea ei se poate realiza în ambele sensuri. respectiv dublu înlantuita.parcurgerea acestei liste se realizeaza începând cu ultimul element introdus. Eliberarea zonei de memorie ocupata de o variabila dinamica . sau pot fi sterse indiferent de pozitia lor în lista.…. Listele liniare pot fi de mai multe feluri: v lista liniara simplu înlantuita. v stiva. iar fiecare element contine. v lista circulara-care poate fi simplu sau dublu înlantuita. 11 . ea obtinându-se inchizând o lista simplu. pe lânga zona de informatie . Se numeste lista înlantuita o multime dinamica de structuri succesive de acelasi tip si care satisfac una sau mai multe relatii de ordine introduse prin pointeri. prin legarea primului element al listei dupa ultimul element al ei.parcurgerea ei se face într-un singur sens de la primul spre ultimul element. v lista liniara dublu înlantuita. din unit-ul System. numit vârful stivei. Alocarea memoriei se realizeaza prin apelul procedurii NEW definita în unitul System.parcurgerea se realizeaza începând cu primul element. E={e1. iar stergerea unui element se poate realiza numai la începutul listei. doua zone de adresa: una pentru elementul anterior si una pentru elementul urmator. 3) exista un element în lista – elementul en care nu are succesor si care se numeste element terminal( ultim). iar operatiile de adaugare si de stergere se realizeaza la un singur capat al listei .e2.en} care satisface proprietatile: 1) exista o relatie de ordine între elementele lui E astfel încât oricare e k are un predecesor si un succesor. adaugarea unui element se poate face numai la sfârsitul listei . Alocarea memoriei pentru o variabila dinamica nu presupune si initializarea ei. Apelarea procedurii : DISPOSE ( p ) O lista liniara se poate defini ca o multime finita E de elemente .

Ø stergerea unui element al structurii.este posibila numai daca structura este nevida si presupune: ü eliminarea elementului din structura prin modificarea adreselor de legatura ( stergere logica) ü eliberarea memoriei ocupate de elementul respectiv( stergerea fizica) 12 . Operatiile specifice tuturor structurilor dinamice sunt: Ø adaugarea unui element în structura –care presupune: ü alocarea dinamica a memoriei pentru noul element ü initializarea noului element alocat ü legarea elementului în structura Ø parcurgerea (traversarea) elementelor structurii. deoarece fiecare element cuprinde adresa elementului urmator.Prelucrarea acestor structuri dinamice se realizeaza cu ajutorul variabilelor reper si a variabilelor dinamice.este necesar sa se cunoasca adresa primului element al structurii (aceasta adresa va fi pastrata într-o variabila de tip reper asociata structurii).Trasaturile comune tuturor structurilor dinamice de date sunt: ♦ ele se dezvolta dinamic pornind de la o structura initial vida. toate programele de prelucrare vor trebui sa cuprinda secvente de început prin care sa se exprime faptul ca structura dinamica este vida. ♦ accesul la elementele structurii este asigurat prin intermediul adreselor de legatura. Se va avea grija sa nu se distruga structura si sa nu se piarda adresa primului element al structurii.se utilizeaza o variabila de lucru de tip reper ale carei valori reprezinta adresa elementului curent al structurii.

Operatiile nu sunt dificil de realizat. fiind o lista simetrica. Se poate prezenta apoi modul de tratare a listelor de tip coada cu ajutorul unei santinele. iar stergerea lor nu se poate face decât la începutul listei. pentru ca. acestea reprezentând o alta categorie speciala de liste liniare. Parcurgerea listei se poate realiza în ambele sensuri . pentru început. însa deranjeaza faptul ca trebuie tratate atâtea cazuri particulare. Lista circulara va fi usor înteleasa de catre elevi . 13 . Lista liniara dublu înlantuita nu ridica probleme daca elevii înteleg modul în care se leaga elementele atunci când se cunosc adresele elementului precedent si urmator ale fiecarui element din lista. treptat. Existenta celor doua adrese de legatura simplifica atât operatiile de adaugare cât si pe cele de stergere. este mai bine sa se înceapa tratarea lor cu stiva . Dupa ce elevii vor întelege modul de lucru cu acest tip de lista se poate trece la tratarea listelor de tip coada. Pentru fiecare tip de lista se vor oferi exemple cât mai simple. deoarece adaugarea si stergerea elementelor acestui tip special de lista se realizeaza la acelasi capat al listei . sa se rezolve probleme cu un grad din ce în ce mai mare de dificultate. Acest dezavantaj poate fi eliminat daca lista este creata cu doua santinele. în care elementele se pot adauga numai la sfârsitul listei.Pentru o mai usoara întelegere a listelor . deoarece apar mai multe situatii atât la adaugarea unui element în lista cât si la stergerea unui element din lista. numit vârful stivei. În capitolul cu aplicatii se vor da exemple de probleme care folosesc în rezolvarea lor tipurile de liste studiate. daca acestia au înteles modul de lucru cu listele simplu si dublu înlantuite. Lista liniara simplu înlantuita poate ridica unele probleme. fapt care simplifica mult lucrurile.

Primul element introdus se numeste baza stivei. stive de carti etc.STIVA ( L I F O ) Stiva este o lista liniara de un tip special. a carei informatie de legatura este NIL.info:=….este posibila numai în vârful stivei si presupune urmatoarele etape: alocarea memoriei pentru noul element NEW (p) initializarea zonei de informatie din variabila dinamica p^ : p^.info ) 3. mutarea vârfului stivei: vârf := p 14 .. Ei vor întelege astfel ca nu pot adauga un nou element (lemn. exceptie facând baza . Reprezentarea grafica a unei stive: vârf NIL INFO INFO INFO BAZA STIVEI VARFUL STIVEI Conditia de stiva vida este: vârf=NIL Operatii cu stive : Ø Adaugarea unui element . numit vârful stivei. Pot fi oferite elevilor exemple de stive din viata cotidiana : o stiva de lemne . legarea elementului în vârful stivei : p^. farfurie.info := vârf 4. o stiva de farfurii . Informatia de legatura a fiecarui element din stiva reprezinta adresa elementului pus anterior în stiva. sau Readln (p^. în care adaugarea sau scoaterea unui element se face la un singur capat al listei. carte) decât în vârful stivei si nu vor putea sa scoata din stiva un element decât daca acesta se afla în vârful stivei.

Parcurgerea se realizeaza cu o variabila de tip reper p care contine adresa elementului curent : se porneste din vârful stivei : p := vârf cât timp stiva nu este vida ( vârf <> NIL) se parcurge elementul curent si se trece la urmatorul element din lista : p := p^. se muta vârful stivei pe elementul urmator celui ce se va sterge : vârf := vârf ^. putem sa scriem urmatoarele subprograme: 15 . vârf : reper. Var p. se salveaza adresa vârfului stivei într-o variabila reper p în vederea eliberarii memoriei: p:=vârf 2.Ø Parcurgerea unei stive. next:reper end.se vor parcurge elementele listei în ordinea inversa introducerii lor. se elibereaza memoria ocupata de fostul vârf : Dispose (p) Considerând urmatoarele declaratii: Type reper=^ element. element=record info:string[10]. Text : string[10].next 3. next Ø Stergerea unui element din stiva se poate sterge numai elementul din vârful stivei (daca aceasta este nevida) : 1. dupa principiul : Last In – First Out.

Readln(text). end. Readln ( text).next:=vârf.info). 16 . begin p:=vârf.next:=vârf. p:=p^. p^. Write(‘ introduceti informatia :’).info:=text. End. Write (‘ introduceti informatia :’). vârf:=p.next end. begin new(p). Vârf:=p. p^. while p<>nil do begin writeln( p^.Crearea stivei: Procedure creare.info:=text. write(‘ introduceti informatia :’). readln( text ). P^. Begin Vârf:=nil. While text<> ‘’ do Begin New(p). Adaugarea unui element in stiva: Procedure adaug. P^. End. Parcurgerea stivei: Procedure parcurg.

p : reper. Program inversare_cuvânt. End. Type reper=^element. next:reper. p:=p^.info). dispose(p). Begin p:=vârf. end. writeln(p^. read (p^.next until p=nil. Begin vârf:=nil.litera). vârf:=p end. O problema simpla care ilustreaza modul de lucru cu stiva este cea care inverseaza caracterele unui cuvânt citit de la tastatura dintr-o linie de intrare.next:=vârf. Var vârf.next. {stiva vida} write(‘ cuvântul: ‘). writeln end end. if vârf = nil then writeln (‘s-a tastat enter ‘) else begin write (‘cuvântul inversat este : ’). 17 . while not eoln do begin new(p).litera). repeat write(p^.Stergerea unui element din stiva: Procedure sterg. p:=vârf. p^. Element=record litera:char. vârf:=p^.

adaugarile se fac numai la sfârsitul cozii (ca si asezarea unei persoane la rând). Reprezentarea grafica a unei cozi : INF INF INF NIL prim ultim Când coada este vida . Variabila reper prim are ca valoare adresa primului element din lista. spre deosebire de stiva. COADA( F I F O ) COADA reprezinta o categorie speciala de lista liniara. Spre deosebire de stiva . Elementul curent a carui adresa este retinuta în variebila reper p.primul servit”. Si denumirea este semnificativa : F I F O = First In – First Out – adica “primul venit. coada va avea doi pointeri (variabile de tip reper) : prim si ultim. la care operatiile se executa doar la un capat al stivei (vârf). contine cele doua zone : -zona de informatie si -zona de legatura. Deci conditia de coada vida este : prim=nil . Deci. la coada . Operatiile specifice acestei structuri sunt: Ø Ø Ø Ø crearea listei liniare de tip coada adaugarea unui element în structura stergerea unui element din structura parcurgerea (traversarea ) elementelor structurii 18 . pointerul prim va indica valoarea NIL. iar iesirile sau stergerile . Asemanarea cu o coada care se formeaza la un magazin va usura întelegerea acestui tip de lista. se realizeaza numai la începutul cozii . are ca valoare adresa ultimului element din lista.2. în care elementele se adauga la un capat (sfârsit) si se suprima la celalalt (început). în timp ce variabila reper ultim.

info:=….2.info:= …. d) variabila ultim primeste ca valoare adresa elementului adaugat. dupa ultimul element si presupune parcurgerea urmatoarelor etape: a) Alocarea memoriei pentru noul element : New(p) b) initializarea elementului alocat: p^.info) prim^.next:=p.. care devine ultimul element din lista: ultim:=p.next:=nil.1. sau Readln( prim^. dupa el nemaifiind nici un element. fiind singurul element din lista. 19 . va fi si ultimul ) : ultim:=prim. 1. c) legarea elementului în structura: ultim^.next:=nil.adaugarea primului element într-o coada vida . b) Initializarea elementului alocat prin precizarea continutului zonei de informatie si al zonei de legatura : prim^.adaugarea elementelor la sfârsitul cozii.info) Adresa de legatura a elementului adaugat este NIL deoarece acesta este ultimul element din lista . Adaugarea unui element în coada se poate face numai la sfârsitul cozii. c) variabila ultim va primi ca valoare adresa primului element (acesta. Readln(p^.1. Adaugarea primului element presupune parcurgerea urmatoarelor etape : a) Alocarea memoriei pentru primul element: New(prim). 1. sau p^. Crearea listei de tip coada –presupune : .

se salveaza adresa elementului ce va fi sters : p:=prim. acesta devenind noul prim element: prim:=prim^. În pseudocod parcurgerea se realizeaza astfel: p:= prim cât_timp p<>nil executa *se parcurge elementul p^ p:=p^.next) pâna se ajunge la sfârsitul listei . variabila ultim nu exista. considerând o lista de tip coada declarata astfel: Type reper=^element.next sfârsit_cât_timp 3. Parcurgerea elementelor unei cozi: se realizeaza pornind de la primul element al listei (p:= prim) si trecând pe rând prin fiecare element (p:=p^. In cazul în care lista este vida. iar variabila prim va avea valoarea nil. vor fi urmatoarele: 20 . text:string[10]. pentru a nu se pierde informatiile. ultim.Procedurile corespunzatoare acestor operatii. se elibereaza memoria ocupata de fostul prim element al cozii : Dispose(p) În cazul în care se sterge unicul element al listei. de aceea nu este necesara legarea elementului în structura. 2.p :reper. element=record info:string[10]. coada devine vida. Var prim. 2.next 3. next:reper end.Se parcurg urmatoarele etape: 1. Stergerea unui element al cozii: presupune stergerea primului element al listei . Legarea noului element în structura presupune existenta variabilei dinamice ultim^. se elimina din structura primul element prin memorarea în variabila reper prim a adresei elementului care urmeaza lui prim.Trebuie sa se tina seama de ordinea în care se executa operatiile.

21 . ultim:=prim. repeat writeln(p^. prim^.info). prim^. p^.next:=nil. readln(text). p^. If prim=nil {coada este vida} then begin {adaugarea primului element} new(prim). Parcurgerea cozii: Procedure listare.next until p=nil end end. end else {adaugare element la sfârsitul cozii} begin new(p).info:=text.Crearea cozii Procedure creare.info:=text. begin if prim=nil {coada vida} then writeln (‘coada este vida’) else begin p:=prim.next:=nil. Begin Write(‘ dati informatia : ‘). ultim^.next:=p ultim:=p end end. p:=p^.

pentru bunul mers al lucrurilor . ultim^. COADA CU SANTINELA Pentru eliminarea testului de coada vida la adaugarea unui element .intrarea unei locomotive. dispose(p) end end.next:=nil. Locomotivele se identifica printr-un cod.next. 22 . se va da ca exemplu o coada formata la un magazin la care . Sa se scrie programul care realizeaza dispecerizarea locomotivelor din depou. Santinela este o variabila dinamica a carei zona de informatie este neinitializata si care a fost introdusa ca prim element al cozii în vederea optimizarii operatiilor asupra cozii. NIL sant ultim Pentru a se întelege mai bine rolul santinelei.iesirea unei locomotive. coada poate fi creata cu o santinela ca prim element al cozii. fara a fi considerat consumator (fara a face parte din lista). ultim:=sant. L-listarea locomotivelor din depou si S-pentru oprirea programului (si listarea locomotivelor existente în depou). prelucrând comenzi de forma: I. Un exemplu clasic pentru probleme ce se rezolva utilizând liste de tip coada este problema urmatoare (a carei rezolvare se gaseste în capitolul cu aplicatii): Dispecerizare locomotive Se considera un depou de locomotive cu o singura linie de cale ferata cu o intrare si o iesire. prim:=prim^. begin if prim=nil then writeln(‘ lista este vida’ ) else begin p:=prim. O coada vida va cuprinde numai santinela: New(sant).Stergerea unui element din coada Procedure stergere. E. se apeleaza la un om de ordine care supravegheaza modul de servire a consumatorilor.

info:=….3 se elibereaza memoria ocupata de fosta santinela Dispose(p).next sfârsit_cât_timp 3. initializarea elementului alocat p^. sau readln(p^.Reprezentarea grafica a unei cozi cu santinela : INFO INFO NIL sant primul element ultim Operatiile corespunzatoare unei cozi cu santinela sunt: 1.1 se salveaza adresa santinelei: p:=sant. 3. nu si santinela: p:= sant^. Adaugarea presupune: 1.2.2 se muta santinela pe elementul care ar trebui sters sant:=sant^. 23 .next.next:=nil. p^.1 alocarea memoriei pentru noul element: New(p) 1. Adaugarea unui element în coada-nu mai are importanta daca lista de tip coada este sau nu vida.3 legarea elementului în structura ultim^. 3. Parcurgerea elementelor unei cozi cu santinela. 1.info).presupune parcurgerea elementelor cozii.4 initializarea variabilei ultim cu adresa ultimului element adaugat: ultim:=p 2. next cât_timp p<>nil executa * se parcurge elementul p^ p:= p^.Stergerea primului element al unei cozi cu santinela: 3. 1.next:=p.

Fiecare element al listei contine o parte cu informatia propriu-zisa si o parte cu adresa urmatorului element din lista. Ca exemplu de lista liniara se poate da lista copiilor care vor merge într-o excursie. a carui adresa se gaseste în variabila reper prim spre ultimil element. adaugarea celorlalte elemente Un element se poate adauga : Ø înaintea elementului p^ . Reprezentarea grafica a unei liste liniare simplu înlantuita : INFO INFO INFO NIL prim ultim Lista vida presupune îndeplinirea conditiei prim=nil Lista cu un singur element poate fi reprezentata astfel: INFO NIL prim ultim Operatii cu liste liniare simplu înlantuite: 1. indiferent unde s-ar afla ele. Deci parcurgerea listei se va realiza doar într-un sens si anume de la primul element.LISTA LINIARA SIMPLU ÎNLANTUITA Lista linira simplu înlantuita este o lista ale carei elemente pot fi adaugate oriunde în cadrul listei si pot fi sterse . fiecare copil stiind numele (adresa de legatura) copilului care îi urmeaza în lista. Se va nota cu p adresa elementului curent al listei. caz în care pot sa apara doua situatii: ♦ p=ultim ♦ p<>ultim 24 . caz în care pot sa apara doua situatii: ♦ p=prim ♦ p<>prim Ø dupa elementul p^. a carui adresa este memorata în variabila reper ultim. adaugarea primului element 2. Crearea listei presupune doua etape: 1.

info).next:=p^. • initializarea noului element: prim^.info:= … sau readln(prim^.next. p^. 1.3.1.next:=nil.1. • variabila ultim primeste ca valoare adresa elementului : ultim:=prim.next:=p.2. q^. b) se initializeaza noul element: q^.info).next:=prim. dupa elementul p^: a) se aloca memorie pentru noul element: new(q). b) se initializeaza elementul p^.info) prim^.1.2. 25 1. 1.2.info:=… sau readln(p^. b) se initializeaza elementul: p^.next:=q. dupa ultimul element: a) se aloca memorie pentru noul element: new(p). c) se leaga elementul în structura: ultim^. .next:=nil. d) elementul introdus devine ultimul element din lista ultim:=p. adaugarea primului element presupune parcurgerea urmatoarelor etape: • alocarea memoriei pentru noul element: new(prim).info:=… sau readln(q^.info:=… sau readln(p^. adaugarea unui element : înaintea primului element: a) se aloca memorie pentru noul element : new(p). d) variabila prim va primi ca valoare adresa elementului adaugat: prim:=p. c) se leaga în structura elementul adaugat: p^. c) legarea noului element în structura: p^.2. 1.2.info).

Ordinea celor doua operatii de legare în structura este esentiala. NIL prim p q ultim 26 . prin urmare. se initializeaza p^. se copiaza p^ în noul element notat cu q^: q^:=p^. problema adaugarii înaintea elementului p^ este echivalenta cu problema adaugarii dupa q^ . Acest lucru se poate realiza procedând astfel: ü ü ü ü ü se aloca memorie pentru noul element : new(q). NIL prim q p=q^.next.next:=q .info cu valoarea care trebuie adaugata se leaga elementul p^ de q^ : p^.next ultim În acest fel. notând acest element cu q^ si folosim relatia : p:=q^. daca am ajuns la elementul p^. 1.next:=q. daca p este ultimul element : ultim :=q. nu mai stim adresa elementului precedent în lista. b) elementul q^ trebuie sa apara în lista înaintea elementului p^ . înaintea elementului p^: Fiecare element al listei contine adresa elementului urmator în lista.2. adresa de care avem nevoie pentru a adauga un element înaintea elementului p^. Avem doua solutii: a) se pastreaza adresa elementului precedent lui p^. daca se executa întâi p^. se pierde adresa elementului care urma dupa p^ înainte de adaugarea lui q^.4.

next ultim Se parcurg urmatoarele etape: ü se pastreaza adresa elementului precedent q^.next^.next^.next ü se elibereaza memoria ocupata de elementul sters : dispose(p) b) mutam în locul elementului care trebuie sters (p^).next:=q^. Apare necesitatea cunoasterii adresei elementului precedent. ü se salveaza adresa elementului care trebuie sters p:=q^. NIL prim q p =q^.) si eliberam memoria ocupata anterior de acesta.2.next^: q^. Stergerea unui element din lista –pot sa apara urmatoarele situatii: Ø se sterge primul element din lista Ø se sterge ultimul element al listei Ø se sterge un element oarecare al listei p^ Stergerea logica a elementului p^ presupune eliminarea lui din structura prin legarea elementului precedent lui p^ cu urmatorul sau element. legând q^ de p^.next .next^. ü se elimina din structura q^. Avem doua solutii: a) pastram adresa elementului precedent (q^) si transformam problema stergerii elementului p^ în stergerea elementului q^. elementul urmator (p^.next. NIL prim p q ultim 27 . Stergerea fizica se realizeaza cu procedura Dispose.

În pseudocod vom avea: p:= prim cât_timp p<>nil executa * se parcurge elementul p^ p:=p^. în cazul în care se doreste afisarea elementelor listei.next:=p. write('introduceti textul :').readln(text).3.next sfârsit_cât_timp Considerându-se data urmatoarea declarare a unei liste simplu înlantuite: Type reper=^element. se vor putea scrie urmatoarele proceduri pentru : Crearea listei : procedure creare. ultim^. while text<>'' do begin if prim=nil then begin new(prim). Parcurgerea listei (afisarea elementelor listei)-se realizeaza de la primul spre ultimul element al listei . write('introduceti textul :'). 28 .info:=text.next:=nil.info:=text. ultim:=p. text:string[10]. next:reper end. end. p^. begin prim:=nil.next:=nil. ultim^. prim^. element=record info:string[10]. prim^. p^. afisând informatia continuta de fiecare element.next:=nil.readln(text). ultim:=prim end else begin new(p). end. ultim. end.p: reper. var prim.

next:=p.info:=text. {adaugare la sfarsitul listei} begin new(p). p^. begin p:=prim.Adaugarea unui element înaintea primului element: procedure adaugare_in. end. 29 . end. Parcurgerea elementelor unei liste: procedure afisare. write('introduceti informatia ce se va adauga la inceput: '). end. writeln.info. ultim:=p. write('introduceti informatia ce se adauga la sfarsit: '). readln(text). prim:=p.next:=nil. p^. ultim^.next:=prim. readln(text). Adaugarea unui element dupa ultimul element: procedure adaugare_sf.next.info:=text. p:=p^. while p<>nil do begin write(p^. end . p^. { adaugare la inceputul listei} begin new(p).' '). p^.

next. begin p:=prim.info<>text do begin p:=q.next. Pentru a înlatura dezavantajul creat de numarul mare de cazuri care pot sa apara la tratarea listelor liniare simplu înlantuite se poate crea lista liniara cu santinele. end else begin prim:=p^. de adaugare în fata primului element sau dupa ultimul. end. dispose(q).next:=q^.readln(text). write('introduceti informatia ce se va sterge: '). while q^. end.Stergerea unui element din lista: procedure sterge. 30 . end. if p^. dispose(p).next. Existenta santinelelor elimina cazurile de lista vida.info<>text then begin q:=p^. p^. var q:reper. if q=ultim then ultim:=p. q:=q^.next.

next:=sant2 sant1 sant2 Procedurile sunt asemanatoare celor de la lista liniara simplu înlantuita cu deosebirea ca. 31 . respectiv a ultimului element din lista. Adaugarea înaintea primului element se transforma în adaugarea dupa sant1.next end. locul lor fiind luat de doua variabile de tip reper : sant1 si sant2.este o lista liniara oarecare în care nu mai avem variabilele prim si ultim . sant1^. elemente care nu sunt considerate ca facând parte dintre elementele listei. când se vor parcurge numai elementele listei. Reprezentarea grafica a unei liste cu santinele: sant1 p sant2 Lista vida se reprezinta ca având doar cele doua santinele: new(sant1). folosind o lista liniara creata cu doua santinele: sant1 si sant2. new(sant2). while p<>sant2 do begin write(p^. iar adaugarea dupa ultimul element se reduce la adaugarea înaintea lui sant2. în care erau retinute adresele primului. iar în locul variabilei ultim vom avea variabila sant2.info).Lista oarecare cu santinele . Rolul santinelei a fost explicat la tratarea cozii cu santinela. O particularitate apare la parcurgerea listei . Conditia de lista vida devine inutila. în locul variabilei prim avem variabila sant1. nu si santinelele: p:=sant1. Pentru exemplificare se poate rezolva problema stergerii elementului minim dintr-o lista de numere întregi distincte. p:=p^.

respectiv a ultimului element din lista. Semnificatia notiunii de santinela se cunoaste de la listele anterioare. 32 . Reprezentarea grafica a unei astfel de liste poate arata astfel: sant1 INF sant2 În cazul listelor dublu înlantuite cu santinele. iar variabila p retine adresa elementului curent. LISTA DUBLU ÎNLANTUITA Lista dublu înlantuita este un tip special de lista în care informatia de legatura a fiecarui element cuprinde atât adresa elementului precedent în lista. cât si adresa elementului urmator. respectiv sant2.4. sau câmpuri: locatia info contine informatia. locatia next contine adresa componentei urmatoare. si listele dublu înlantuite se pot crea cu doua santinele. Reprezentarea grafica a unei liste dublu înlantuite: prim INF NIL INF ultim INF NIL O componenta a listei va contine trei locatii. în locul variabilelor prim si ultim vom folosi variabilele sant1. Ca si în cazul listelor simplu înlantuite . Variabilele prim si ultim vor memora adresa primului. locatia pred contine adresa componentei anterioare.

pred:reper. Ø stergerea ultimului element al listei. var prim. Ø stergerea primului element al listei. Adaugarea primului element presupune: ü alocarea de spatiu pentru noul element. v parcurgerea elementelor listei. text:string[10]. Presupunând declarata urmatoarea lista: Type reper=^element. nemaifiind o problema cunoasterea adresei anterioare elementului curent p^. Ø adaugare dupa ultimul element. Ø adaugare înaintea unui element oarecare p^. De asemenea . Ø stergere la dreapta lui p^. v adaugarea unui element în lista: Ø adaugare înaintea primului element. se reduce.p:reper. v stergerea unui element din lista: Ø stergere la stânga lui p^. deci numarul de cazuri . ü memorarea informatiei utile si a informatiei de legatura pentru noul element ü variabilele prim si ultim vor primi ca valoare adresa elementului introdus în lista 33 . next:reper end. element=record info:string[10]. putem scrie urmatoarele proceduri: 1. atunci toate elementele listei vor avea un element precedent si un succesor. cât si la stergerea unui element din lista . Daca lista este creata cu doua santinele .ultim. atât la adaugarea unui element .Operatiile cu listele dublu înlantuite sunt: v crearea listei. Ø adaugare dupa un element oarecare p^. Crearea listei dublu înlantuita presupune scrierea în lista a primului element si adaugarea celorlalte elemente ale listei. existenta celor doua adrese de legatura în fiecare element al listei dublu înlantuite simplifica mult atât operatiile de adaugare cât si pe cele de stergere .

ultim:=prim end.next:=nil. ultim:=p end. var nr. inf:'). Prin preocedura de mai sus s-a memorat în lista primul element .next:=nil.next:=p. for i:=1 to nr do {nr reprezinta nr informatiilor introduse} begin write('adaug informatia: ').i:integer.readln(nr). end. begin write(‘ informatia: ‘). p^.readln(text).pred:=ultim. 34 . prim^. se completeaza câmpurile de informatie si de adrese se leaga în structura noul element: ultim^next:=p elementul nou introdus devine ultimul element din lista ultim:=p procedure adaugare_dr ( p:reper ). prim^. Se parcurg urmatorii pasi: ü ü ü ü se aloca memorie pentru noul element: new(p).info:=text. unde p^ poate fi initial chiar primul element .readln(text). prim^. p^.info:=text.procedure creare. element a carui înscriere se realizeaza într-un mod diferit de a celorlalte elemente. p^. ultim^. 2. begin write('nr. Adaugarea unui element în lista dublu înlantuita – pot sa apara urmatoarele situatii: Ø adaugarea unui element la dreapta lui p^ . new(p).pred:=nil. new(prim).

end. Ø adaugarea unui element la începutul listei – presupune legarea noului element înaintea lui prim.info:=text. p^. prim^.pred^. end.next:=q. write(‘introduceti informatia : ‘). var q:reper. Faptul ca avem adresa elementului anterior face ca adaugarea la stânga sa fie asemanatoare adaugarii la dreapta lui p^. begin new(q). write('adaug informatia :'). procedure adaug_st(p:reper).Ø adaugarea unui element la stânga lui p^.pred:=p^. p^.readln(text). begin new(p).next:=p.se parcurg aceleasi etape ca la adaugarea la dreapta . Ø adaugarea la sfârsitul listei –presupune adaugarea dupa ultimul element. q^.pred:=nil.readln(text). procedure adaug_in.pred.pred:=p.next:=prim. p^.pred:=q.info:=text. atunci când p=ultim 35 .caz asemanator cu adaugarea la dreapta lui p^. q^. p^. p^. q^. prim:=p.

p:=p^. end end.Stergerea logica a elementului se realizeaza prin redirectionarea legaturilor astfel încât elementul precedent lui p^ .next end.va avea ca element precedent elementul anterior lui p^.(p^.next).Stergerea fizica a elementului se realizeaza cu dispose(p).info).va avea ca urmator element elementul urmator lui p^. end. iar elementul urmator lui p^. p:=p^. Lista dublu înlantuita este o lista simetrica.pred) . 4. while p<>nil do begin writeln(p^. a) Parcurgerea de la stânga la dreapta: procedure parcurg_st. Procedura corespunzatoare va fi urmatoarea: 36 .info). b) Parcurgerea de la dreapta la stânga: procedure parcurg_dr. . Stergerea unui element : ♦ stergerea elementului oarecare p^ -presupune: . begin p:=prim.3. având adresele de legatura atât spre stânga cât si spre dreapta. while p<>nil do begin writeln(p^.Parcurgerea unei liste dublu înlantuita-se poate realiza în ambele sensuri. begin p:=ultim.( p^.pred.

begin p:=prim.next. § se sterge fizic primul element a carui adresa a fost retinuta în p : dispose(p).next. 37 .readln(text). si pastrând adresa acestuia în q .procedure sterg. ♦ -stergerea elementului p^ . procedure sterg_ultim.pred.pred:=p^.pred^. ♦ stergerea elementului p^ . p^. p:=prim. while p^. stergerea elementului anterior lui p^ se face prin stergerea lui q^. begin p:= ultim.când p=prim (stergerea primului element) presupune parcurgerea urmatorilor pasi: § se salveaza adresa elementului ce va fi sters : p:=prim.info<>text do p:=p^. § noul prim element va avea adresa elementului precedent = NIL. a carui adresa se cunoaste.când p=ultim (stergerea ultimului element). procedure sterg_prim.next.pred:=nil. ♦ stergerea elementului anterior lui p^ . dispose(p) end. end. prim^. dispose(p). p^. ultim^. begin write('inf ce va fi stearsa: ').next:=p^.next:=nil. prim:=prim^. ultim:=ultim^.next^.pred. § variabila prim va lua ca valoare adresa urmatorului element deoarece prin stergerea primului element cel de-al doilea va deveni prim element: prim:=prim^. dispose(p).next.notând cu q^ elementul anterior lui p^. end.

Un astfel de exemplu este “ Jocul lui Joseph” . 38 . adica lista la care se leaga dupa ultimul element chiar primul element al listei. Un astfel de exemplu este asezarea unor copii în cerc si numararea lor prin eliminare pâna la ramânerea unui singur copil . dupa cum este lista initiala. Astfel o lista circulara dublu înlantuita va fi si ea simetrica. Lista poate fi simplu sau dublu înlantuita.LISTA CIRCULARA Lista circulara este o lista cu proprietatea ca elementul urmator ultimului element este primul element al listei. Reprezentarea grafica a unei liste circulare simplu înlantuite : prim INF INF ultim … INF La listele circulare procedurile vor fi asemanatoare cu cele de la listele din care sunt create aceste liste. Se pot da exemple de astfel de liste pentru o mai buna întelegere a acestei structuri.având nevoie de un singur pointer pentru accesarea unui element al listei . tinând cont de faptul ca ultimului element al listei îi urmeaza primul ei element. putând fi parcursa în ambele sensuri. Dupa legarea elementelor listei nu mai stim care este primul si ultimul element al listei . Algoritmul care rezolva aceasta problema este prezentat în partea de aplicatii. acesta fiind câstigatorul jocului.

îl împarte astfel C c a d A b e D f g B Portiunile de uscat A. D sunt unite între ele prin sapte poduri: a. Euler a rezolvat aceasta problema introducând un obiect matematic pe care l-a numit graf si care are urmatoarea forma: C c d A g e b a C D f Teoria grafurilor are numeroase aplicatii în fizica. g. Prima lucrare care abordeaza notiunea de graf dateaza din 1736 si se datoreaza matematicianului elvetian Leonard Euler care a folosit un graf pentru a solutiona problema podurilor din Koenigsberg. care trece prin acest oras. plecând dintr-un punct de pe uscat sa se poata trece pe toate podurile. c.CAP . Problema consta în a determina daca este posibil ca . în final revenindu-se în punctul initial. chimie.GENERALITATI Grafurile se studiaza în clasa a X-a la obiectele: “ Bazele informaticii” si la “Aplicatii practice de laborator”. e. b. inginerie. Râul Pregat. Aplicatii specifice grafurilor neorientate sunt cele în care se cere : -sa se determine lungimea minima a lanturilor dintre x si y -sa se determine un lant de lungime minima de la x la y -sa se afiseze(daca exista) un ciclu eulerian al unui graf neorientat G cu n vârfuri si m muchii 39 . II GRAFURI NEORIENTATE 1. f. C. B. sociologie etc. economie. d.

Se spune ca un graf partial este indus de multimea V de muchii. iar vârfurile x si y sunt adiacente în G. numite muchii.7} . Graful se noteaza cu G= ( X . U ) este un graf G1= ( X .3. X=A 4 B . X fiind o multime finita si nevida de elemente numite noduri sau vârfuri. iar multimea de muchii V este . Propozitie Un graf complet Kn are Primele 5 grafuri complete sunt: n ( n − 1) muchii.U) este un graf H=(Y.4} B={2. Vom spune ca subgraful H este indus sau generat de multimea de vârfuri Y.î. Definitie Un graf partial al grafului G= ( X . VU. iar U o multime de perechi neordonate din X. fie o submultime a acesteia. U ).5.î. la fel ca si u si y . 1 3 4 2 5 6 7 40 A={1.6. Definitie Se numeste graf complet cu n vârfuri un graf care are proprietatea ca orice doua noduri diferite sunt adiacente.-problema existentei într-un graf oarecare a unui ciclu hamiltonian etc.V) a.U) se numeste graf bipartit daca exista doua multimi nevide A si B a. Definitie Se numeste graf neorientat o pereche ordonata de multimi ( X. Multimile A si B formeaza o partitie a lui X. 2 o K1 K2 K3 K4 K5 Definitie Un graf G=(X. iar V contine toate muchiile din U care au ambele extremitati în Y. Y_X. Definitie Un subgraf al unui graf G= (X.î. Un subgraf se obtine eliminând o parte din vârfuri si toate muchiile incidente cu acestea. fie chiar U. Un graf partial al unui graf dat se obtine pastrând aceleasi vârfuri si eliminând o parte din muchii. Deci doua muchii care au o extremitate comuna sunt incidente. A 3 B=Ô si orice muchie u a lui G are o extremitate în A si cealalalta în B. spunem ca u si x sunt incidente. U ) a. U ) Daca x si y sunt extremitatile muchiei u. adicaG1 are aceeasi multime de vârfuri ca G.

Definitie Un graf bipartit se numeste complet daca pentru orice x din A si orice y din B exista în G muchia [x,y]. 1 4 5 2 6 3 7 A={1,2,3} B={4,5,6,7}

Daca A are p elemente , iar B are q elemente, numarul total de muchii ale unui graf bipartit complet este p*q , iar graful se noteaza Kp,q . Definitie Se numeste graf regulat graful în care toate vârfurile au grade egale. Definitie Un graf K-regulat este un graf regulat în care gradul comun al vârfurilor este K. Exemple: tetraedrul, cubul,octoedrul etc.

Definitie Se numeste lant în graful G, succesiunea de vârfuri L=[x1,x2, …xk] cu proprietatea ca orice doua vârfuri consecutive din L sunt adiacente, adica [x 1,x2 ], [x2,x3],….,[ x k-1,xk] ∈ U. V â r fur il e x 1 si xk se numesc extremitatile lantului , iar numarul de muchii ce apar în L se numeste lungimea lantului. Definitie Daca vârfurile x1,x2, …xk sunt diferite doua câte doua, atunci lantul L se numeste lant elementar. În caz contrar lantul este neelementar. Un lant L poate fi interpretat ca traseul unei deplasari de la x 1 la xk pe muchiile lantului. Definitie Se numeste ciclu în G un lant L pentru care x1=xk , si toate muchiile sunt diferite doua câte doua. Definitie Se numeste ciclu elementar un ciclu care are proprietatea ca oricare doua vârfuri ale sale , cu exceptia primului si a ultimului, sunt diferite doua câte doua.
41

2. REPREZENTAREA GRAFURILOR NEORIENTATE

Exista mai multe modalitati de a reprezenta graful G=(X,U). Aceste reprezentari vor fi utilizate în prelucrarea grafurilor cu ajutorul programelor care implementeaza pe calculator algoritmii respectivi. v Se precizeaza numarul de vârfuri (n) si matricea de adiacenta A a grafului, care este o matrice patratica de ordinul n , cu elementele: 1, daca [i,j] ∈ U A[i,j ]= 0, î n caz contr ar Aceas ta m atr ice es te o m atr ice s im etr ica. D e exem pl u, pentr u gr aful ur m ator v om av ea:
1

A=
2

0 1 0 1 0 1 0 1 0

3

v Se precizeaza nr n de vârfuri si, pentru fiecare vârf i, lista Li a vecinilor sai, adica lista vârfurilor j pentru care [ i,j] ∈ U. Vâ r fi 1 2 3 Lis ta Li a v ecinil or s ai 2 1,3 2

Acest mod de reprezentare poate utiliza si alocarea dinamica a memoriei, precum si un tablou bidimensional T cu doua linii si n+2*m coloane, unde m este nr. de muchii, iar n numarul de vârfuri ale lui G.

42

T [1, i ]=i,

i=1,n

T [2, i ] reprezinta indicele coloanei din T în care este dat primul element din lista Li a vecinilor lui i ; daca I este vârf izolat, atunci T[2, i]=0; daca T[2, i ]=j, atunci T[1,j] este primul dintre vecinii lui i, iar T[2, j] este coloana în T în care apare urmatorul element din lista Li. Daca u este indicele lui T în care apare ultimul element w din Li, atunci T[1,u]=w si T[2,u]=0. Pentru graful de mai sus vom avea: i T[1,i] T[2,i] 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 2 1 3 2 4 5 7 0 6 0 0

v Se dau numarul n de vârfuri, numarul m de muchii, precum si doua tablouri unidimensionale e1 si e2 cu câte m componente fiecare, continând extremitatile muchiilor grafului, adica U={ [e1[1], e2[1] ] , [e1[2], e2[2]],….,[e1[m],e2[m]]}. v O varianta de implementare mai naturala ar fi aceea de a defini un tip de data ‘muchie’ utilizând tipul înregistrare, care sa contina cele doua extremitati ale unei muchii, si apoi de a defini un tablou cu n componente de acest tip: Type muchie=record x,y:byte; end; …………………………… var u:array[1..n] of muchie;

Referirea la extremitatile muchiei se face prin : u[i] .x, respectiv u[i] .y. Acest mod de reprezentare permite înglobarea natulara în tipul de date muchie si a altor informatii asociate muchiilor( cost, lungime ) si este utilizata în problemele în care muchiile se prelucreaza succesiv, eventual dupa o modificare a ordinii lor în tabloul u.

43

Repetam pasul 2 atâta timp cât mai exista muchii care nu au fost înca incluse în ciclul C. neluate înca. Pas 2. Alegem pentru continuare( daca aceasta mai este posibila) .3.: 3 8 2 6 1 7 4 5 Graf eulerian Teorema de mai sus da o conditie necesara si suficienta ca un graf care nu contine vârfuri izolate sa fie eulerian. GRAFURI EULERIENE Definitie Se numeste ciclu eulerian într-un graf G. un ciclu care contine toate muchiile grafului. Construim un prim ciclu C parcurgând vârfuri accesibile din aproape în aproape pe muchii din graf. 9 44 . micsorând corespunzator gradele vârfurilor parcurse. Ne intereseaza algoritmul cu ajutorul caruia putem construi un ciclu eulerian într-un graf despre care stim ca este eulerian. Definitie Se numeste graf eulerian un graf care contine un ciclu eulerian. fiecare muchie fiind prezenta o singura data. Definitie Se numeste lant eulerian un lant care contine toate muchiile grafului. Nu ne propunem sa demonstram aceasta teorema. fie acesta vârful 1. pentru aceasta se vor parcurge urmatorii pasi: Pas 1. Plecam dintr-un vârf oarecare. obtinând un ciclu mai lung. Teorema : Un graf G fara vârfuri izolate este eulerian daca si numai daca este conex si gradele tuturor vârfurilor sunt numere pare. Ex. un vârf al ciclului C pentru care mai exista muchii incidente cu el. Construim astfel un nou ciclu C1 pe care îl concatenam cu ciclul C.

U) este un graf cu n>=3 vârfuri.4. i!j [x[1].2. Acest algoritm . astfel încât gradul fiecarui vârf x χX satisface conditia: d(x)ƒ atunci G este hamiltonian.j)χ{1.n}. x[n]] χ U si [x[n].…. [x[2]. 1 5 2 3 4 Graf hamiltonian 4 Ciclu hamiltonian 5 3 1 2 Teorema : Graful complet Kn este hamiltonian Teorema: Daca G=(X.. În partea de aplicatii se va prezenta algoritmul care determina toate ciclurile hamiltoniene existente într-un graf (care se dovedeste a fi hamiltonian). Ciclurile se genereaza utilizând un vector x cu n componente. x[3]] . foloseste metoda backtracking.[x[n-1]. Conditiile interne ce trebuiesc satisfacute sunt urmatoarele: x[i] ! x[j] … (i. x[2]] . Se numeste graf hamiltonian un graf care contine un ciclu Definitie Se numeste lant hamiltonian un lant elementar care contine toate vârfurile grafului. Definitie hamiltonian.…. GRAFURI HAMILTONIENE Definitie Se numeste ciclu hamiltonian un ciclu elementar care contine toate vârfurile grafului G. x[1]] χ U n 2 45 .

care se initializeaza cu valoarea 1.Putem evita acest lucru memorând ciclurile generate si . problema cere sa se determine un ciclu hamiltonian de cost minim în graful Kn ale carui vârfuri sunt cele n orase. de fiecare data când terminam generarea unuia. sa verificam daca el a mai fost generat o data.k-1 executa {vârfurile trebuie sa fie diferite} daca x[i]=x[k] atunci v:=0. daca a[x[k-1]. din care se va deduce prima valoare posibila} O problema înrudita cu cea a gasirii într-un graf a unui ciclu hamiltonian este problema voiajorului comercial: Un voiajor comercial trebuie sprezinte în n orase produsele fabricii pe care o reprezinta. Pas 1 : sol:=9. . se cere sa se determine un traseu care sa viziteze o singura data cele n orase si care sa aiba costul total minim. Oricum fiecare ciclu hamiltonian este generat de doua ori. diferind ordinea de parcurgere a nodurilor. {se fixeaza primul vârf al ciclului} k:=2. {variabila sol numara ciclurile hamiltoniene} x[1]:=1. Cunoscându-se costul deplasarii între oricare doua dintre cele n orase.1]=1) atunci sol:=sol+1 scrie ciclul ham. Rezolvarea acestei probleme va fi prezentata în partea de aplicatii. iar costul unui ciclu reprezinta suma costurilor muchiilor sale. {se testeaza existenta muchiei între x[k-1] si x[k]} daca v=0 atunci k:=k-1 {se face un pas înapoi } altfel daca (k=n) and (a[x[n]. Cu alte cuvinte. dupa care se întoarce în orasul din care a plecat. x[2]:=1. v:=1. atâta timp cât ( x[k]+1 [n ) and ( v=0 ) executa x[k]:=x[k]+1. {se porneste de la ideea ca pozitionarea facuta este buna si se modifica v în caz contrar} pentru i:=1. {se merge la urmatoarea componenta.Pentru a nu produce de mai multe ori acelasi ciclu. x[k]:=1. {se pune în x[2] valoarea 1 din care se va deduce prima valoare posibila a acestei componente} Pas 2 : atâta timp cât k>1 executa v:=0. obtinut altfel daca k<n atunci k:=k+1. x[k]]=0 atunci v:=0. vom fixa x[1]=1. 46 .

pâna este gasit un vecin al lui j nevizitat înca.3.7. 47 . parcurgerea DF este :1. În vectorul urm vom determina în fiecare moment urmatorul nod ce va fi vizitat dupa nodul j (atunci când acesta exista). pentru graful de mai jos. trecânduse la primul dintre vecinii sai.5. fiecare nod accesibil din i pe muchii adiacente doua câte doua. nevizitati înca.8 . PARCURGEREA GRAFURILOR NEORIENTATE Prin parcurgerea unui graf neorientat se întelege examinarea în mod sistematic a nodurilor sale. este plasat în vârful stivei .5. în cazul în care se începe cu nodul 1 si alegerea nodurilor se face în ordine crescatoare. Se parcurge linia j din A începând cu urmatorul element. 1 2 3 4 5 6 7 8 Pentru implementarea algoritmului se utilizeaza vectorul viz si o stiva S care ne permite sa plecam în fiecare moment de la vârful curent spre primul dintre vecinii sai nevizitati. Notam cu ps pointerul de stiva. În continuare se procedeaza similar cu vârful j. ps se micsoreaza cu 1. sa fie atins o singura data. De exemplu. acesta din urma fiind plasat în vârful stivei.2.î. Parcurgerea începe cu un vârf initial dat i si continua cu primul dintre vecinii sai nevizitati .6. marind si ps . plecând dintr-un vârf dat i a.4. poate fi aplicata atât în cazul grafurilor neorientate cât si în cel al grafurilor orientate. daca nu. Daca el este gasit. fie acesta j . încercând sa continuam cu urmatorul element din stiva. Metode de parcurgere a grafurilor neorientate : v metoda de parcurgere DF ( Dept First ) sau parcurgerea în adâncime.

2. Pentru graful de mai sus . memora pe k în S} Pas 4 .m. {plasam în vârful stivei S vârful i } {pointerul de stiva ps pointeaza spre vârful stivei } Pas 3.…. Pentru constructia practica a algoritmului.2. în caz contrar 48 . Parcurgerea în latime presupune vizitarea întâi a vârfului initial i. nevizitati înca urm[j]:=k.d.4. daca vârful j a fost vizitat viz[j]= 0. pe acela nevizitat înca si care îndeplineste conditia impusa. vom determina prima valoare posibila pentru primul nod spre care se poate pleca din vârful j} sfârsit pentru Pas 2. {toate vârfurile sunt nevizitate} urm[j]:=0.6. parcurgerea BF corespunzatoare va fi: 1. dintre toti vecinii unui vârf . stop Programul Pascal care implementeaza algoritmul va fi prezentat în partea de aplicatii.n executa viz[j]:=0. v metoda de parcurgere BF ( Breath-First) – sau parcurgerea în latime. 8. în vederea alegerii la un moment dat. { scoate nodul din stiva} determina primul dintre vecinii k ai lui j. vom folosi un vector viz cu n componente. { vârful k este vizitat} viz[k]:=1. {pornind din 0.Algoritmul în pseudocod este urmatorul: Pas 1. Atâta timp cât ps=1 executa {stiva este nevida} j:=S[ps]. {pune k în urm[j]} daca nu exista un astfel de k atunci ps:=ps-1 {se coboara în stiva} altfel scrie k.{se mareste ps pentru a-l S[ps]:=k.3.5. apoi a vecinilor nevizitati ai acestora s.7. 1.n}.a. Pentru j:=1. astfel: …jχ {1. ps:=1. S[1]:=i. apoi a vecinilor acestuia.

} p:=1. nevizitati înca. Pentru j:=1. 49 .4. {vârful a fost vizitat} Pas 3. 1. Pentru exemplul considerat. parcurgerea D se va face în ordinea : 1. v Metoda de parcurgere D (depth) –în cazul în care lista folosita este o stiva se obtine parcurgerea depth.3. {se viziteaza vârful I} Pas 3. Stop. {In coada C memoram initial doar vârful i.=i. {scoate vârful urmator din coada} Pas 3. Programul Pascal de parcurgere a grafurilor neorientate prin metoda BF va fi prezentat în partea de aplicatii. 2. vârful dat.2. C[1]. Aceasta se deosebeste de parcurgerea BF prin faptul ca prelucreaza mereuultimul nod la care s-a ajuns.5. La fel ca si cazul algoritmului DF. viz[j]:=1. executa u:=u+1. Pas 2. Evident. V:=C[p]. {cu p pointam la primul element al cozii iar cu u la ultimul} viz[i]:=1. Algoritmul în pseudocod este urmatorul: Pas 1.u:=1.8. 3.7. nevizitate înca. Atâta timp cât p[ u executa {coada este nevida} Pas 3.5.În vectorul C vom gestiona o coada în care prelucrarea unui vârf v aflat la un capat al cozii consta în introducerea în celalalt capat al ei a tuturor vârfurilor j vecine cu v. C[u]:=j. Initial v este egal cu i. {adauga vârful j în coada C} Viziteaza vârful j. algoritmii BF si D pot fi folositi pentru parcurgerea unui graf neorientat care nu este conex sau pentru grafuri orientate. p:=p+1.6. Pentru toti vecinii j ai lui v. Cele mai utilizate metode de parcurgere sunt DF si BF.{se trece la urmatorul element ce va fi scos din coada C} Pas 4.n executa viz[j]:=0.

2 1 3 4 4 6 7 Graf conex 3 5 Graf neconex 8 5 8 1 2 6 7 Definitie Se numeste componenta conexa a grafului G=(X. Prezentam algoritmul care verifica daca un graf este conex. III 50 . CAP . se precizeaza numarul total de componente conexe.6. Se stie ca în urma parcurgerii BF a unui graf obtinem . Daca nu. luând x ca vârf de plecare. CONEXITATE Definitie Se numeste graf conex un graf cu proprietatea ca pentru oricare doua vârfuri x si y diferite ale sale exista un lant care le leaga. se trece la pasul 3. Daca nu. În cazul în care graful nu este conex vom cere sa se determine numarul componentelor conexe ale grafului dat. Pas 3: Se testeaza nc. un subgraf C=(X1.U). se concluzioneaza ca graful este conex. utilizând parcurgerea BF . Acest algoritm se bazeaza pe parcurgerea BF. Pas 2: Se mareste nc cu 1 (nc:=nc+1 ). Aceasta reprezinta multimea de vârfuri ale componentei conexe nc . Algoritmul este urmatorul: Pas 1: Se alege un vârf x (ex> x=1 ). de fapt. U1) conex al lui G care sa lege un vârf din X1 cu un vârf din X-X1. Daca nc este 1. Se determina si se afiseaza multimea vârfurilor legate de x prin lanturi. se alege un vârf x înca nevizitat si se reia pasul 2. reprezinta multimea tuturor vârfurilor care sunt legate prin lanturi de un vârf dat. o lista a vârfurilor care. Daca toate vârfurile au fost vizitate. Se initializeaza numarul nc de componente conexe cu 0 (nc:=0_.

Termenul de arbore a fost introdus de Cayley în 1857. Arborele genealogic al unei persoane este un alt exemplu de structura arborescenta. plecând de la o analogie botanica.2. 1. elementele sunt structurate pe niveluri astfel: 51 . GENERALITATI: În clasa grafurilor conexe. iar Kirchhoff a studiat aceasta categorie de grafuri pornind de la studiul retelelor electrice. care au aceeasi formula chimica C4 H 10 pot fi reprezentate astfel: H H H H H H C C C C H H H H H H H H C C C H H C H H H H Ex. De studiul lor s-au ocupat matematicieni si fizicieni de seama: Cayley a studiat arborii pentru aplicatiile lor în chimia organica. exemplu care îi va ajuta pe elevi sa înteleaga mai usor acest tip de structura de date.ARBORI 1. Într-o stuctura de tip arbore. Directoarele sistemului de operare sunt structurate sub forma unui arbore Hard Disc Software Comm Draw Write Programs Docs General Teaching Research Utils 3. arborii reprezinta grafurile cele mai simple ca structura si cele mai frecvent utilizate în practica. Doua hidrocarburi saturate : butanul si izobutanul . Ex.

pe urmatorul nivel se gasesc elementele legate de radacina. elemente care se vor numi fii si care formeaza nivelul 1. acestea numindu-se fiii elementului considerat. În cazul în care un element nu mai are nici un fiu. la rândul lor pot avea fii. nivelul 0 ………………. nivelul 1 ………. Corolar: Un graf G=(X. se numeste element terminal sau frunza.pe celelalte niveluri se gasesc elemente legate de elementele de pe nivelurile anterioare si care . . Fiecare nod are un singur tata . Definitie Se numeste arbore partial un graf partial H al grafului G care în plus este si arbore. Nodurile care au acelasi tata se numesc frati.. nivelul 3 Definitie : Se defineste un arbore ca fiind un graf conex si fara cicluri. 52 . radacina arborelui ……………………………. Facându-se analogia cu arborele genealogic se vor defini notiunile cu care se vehiculeaza în prelucrarea arborilor : Fiecare element se numeste tata pentru elementele de pe nivelul urmator care sunt legate de el.. . nivelul 2 ……………………. . Se vor reaminti elevilor notiunile de graf conex si de ciclu: . Nodurile care nu au descendenti se numesc frunze ..Un ciclu în G este un lant pentru care ultimul element al lantului este chiar primul element al lui si toate muchiile sunt diferite doua câte doua.pe primul nivel (nivel 0 ) exista un element unic numit radacina . de care sunt legate elementele de pe nivelul urmator (nivelul 1 ).U) contine un arbore partial daca si numai daca G este conex. cu exceptia radacinii care nu are tata.Un graf conex este un graf în care pentru oricare doua vârfuri exista un lant care le leaga.

de alimentarii cu apa. Orice arbore H=(X.Sortarea elementelor unui sir prin selectie arborescenta (arbori de sortare). APLICATII : În diverse aplicatii (proiectarea unor retele de transport. Vor fi prezentati cei doi algoritmi de determinare a unui APM cunoscuti ca: Ø Algoritmul lui Kruskal Ø Algoritmul lui Prim Un mare numar de aplicatii utilizeaza în rezolvarea lor arborii binari . suma muchiilor este minima.V) cu n ƒ 2 vârfuri contine cel putin doua vârfuri terminale. Se poate cere astfel : sa se determine un arbore partial de cost minim. .Reprezentarea functiilor compuse cu ajutorul arborilor binari. de energie electrica etc. Orice arbore cu n vârfuri are n-1 muchii. Pentru determinarea unui APM al unui graf conex . .Memorarea si regasirea rapida a unor informatii (arborele binar de cautare) .Notatia poloneza a expresiilor aritmetice. iar. Astfel ei sunt utilizati pentru: . . costuri. Definitie Un graf G care nu contine cicluri se numeste padure. în plus. Arborele partial de cost minim este arborele partial la care între oricare doua noduri exista un drum.Propozitia 1. de comunicatii. sunt cunoscute mai multe metode.U) care nu contine cicluri se numeste graf aciclic. preturi .) apare frecvent problema determinarii arborilor partiali de cost minim care sa satisfaca restrictii de conexitate si sa minimizeze (maximizeze) anumite lungimi.Arborii binari perfect echilibrati etc.Reprezentarea arborelui genealogic (arbore oarecare) cu ajutorul unui arbore binar. 53 . Propozitia 2. sa se determine toti arborii partiali minimi sau sa se determine numai aceia care satisfac diverse restrictii de optimizare. . Definitie Un graf G=(X. O problema concreta în care intervine problema determinarii arborelui partial de cost minim este cea a conectarii oraselor cu cost minim.

care. cu functia de cost c. care asociaza fiecarei muchii u. un numar real pozitiv c(u). X = {1.m) exista relatia mƒ n-1. Fie graful G cu n noduri. 2) Pentru oricare doua noduri distincte. costul sau reprezinta suma costurilor muchiilor sale. Propozitie: Pentru graful G conex. Teorema (caracterizarea unui arbore).n}. Aceasta problema este cunoscuta si sub numele de “problema conectarii cu cost minim a oraselor”. este arbore. exista un unic lant care le uneste. ARBORE PARTIAL DE COST MINIM Fie un graf G = ( X. Teorema Orice graf conex contine cel putin un arbore partial. Definitie pentru un graf partial H = (X. 3) G este aciclic si are n-1 muchii. iar costul muchiei [i . Problema : Sa se determine un graf partial H al lui G care sa fie conex si sa aiba costul minim. Graful G este o padure daca si numai daca pentru oricare doua noduri ale lui G exista cel mult un lant care le uneste.î. numit costul sau. j ] ca reprezentând costul conectarii directe a oraselor i si j. în final orice doua orase sa fie conectate (direct sau prin intermediul altora). adica: c(H) = u∈V ∑ c (u ) Pentru un arbore partial de cost minim folosim notatia prescurtata APM. 54 . si o functie c : UτR.U ) conex. Un arbore partial conex reprezinta modalitatea ortima din punct de vedere financiar de a lega direct unele perechi de orase a. în plus . V) al lui G. egalitatea având loc când graful este un arbore. 5) G este maximal în raport cu proprietatea de aciclitate. Urmatoarele conditii sunt echivalente: 1) G este un arbore.2. exista un graf partial H conex si de cost minim. 4) G este conex si are n-1 muchii. deoarece putem sa interpretam cele n vârfuri ale grafului ca fiind orase. 6) G este minimal în raport cu proprietatea de conexitate.2.3. Presupunem cunoscute teoremele care caracterizeaza o padure.…. respectiv un arbore: Teorema (caracterizarea unei paduri). Propozitie Pentru orice graf conex de tip (n.

Algoritmul lui Kruskal prezentat în pseudocod: citeste n. 55 .m .n executa daca Lk=marcaj2 atunci Lkρmarcaj1 daca i=n-1 atunci scrie solutia S si costul c *oprire fortata scrie ‘ Graful initial este neconex ‘ stop.la fiecare pas se alege acea muchie de cost minim din cele neselectate anterior si care nu formeaza ciclu cu cele selectate deja.1. y i crescator dupa costurile c i Li ρ i .m ) * se ordoneaza muchiile xi .2. algoritmul construieste un arbore partial optim astfel: . c i .n { se initializeaza marcajele vârfurilor} i ρ 0.initial se pleaca de la graful partial vid. i:=1. ALGORITMUL LUI KRUSKAL Având la baza metoda Greedy pentru rezolvarea unei probleme de optimizare.m executa daca L xj !Ly j {extremitatile muchiei j sunt în componente conexe diferite} atunci iρi+1 Si ρj { se adauga muchia j în arbore } cost ρ cost + cj marcaj1 ρ L xj { se unifica componentele conexe} marcaj2 ρ Ly j pentru k=1. . pentru j:=1. Programul Pascal va fi prezentat în partea de aplicatii. i:= 1. costρ0. . y i .( xi .construirea arborelui partial optim al unui graf conex cu n noduri se sfârseste atunci când arborele construit are n-1 muchii.

vida.m.vectorul costurilor} naρ0 {contorizeaza nr APM obtinuti} for i:= 1.Si acest algoritm se încadreaza în metoda Greedy. 3. algoritmul lui Prim construieste un arbore partial optim minim pornind cu o multime formata dintr-un singur nod si o multime de muchii. adaugându-i la fiecare pas muchia cu cel mai mic cost care nu formeaza cicluri cu muchiile aflate în matricea muchiilor arborelui minimal . {nod-vector ce memoreaza nodurile } cost ρ 0. 1 ). arb ( na )ρj { alegerea celorlalte n-2 muchii} for k=2. Algoritmul lui Prim în pseudocod este: Program Prim Citeste n. ARBORI BINARI 56 .C {E. ALGORITMUL LUI PRIM În timp ce algoritmul lui Kruskal consruieste un APM prin construirea multimii muchiilor arborelui minimal . Arborele se construieste treptat prin adaugarea la fiecare pas a muchiei cu cel mai mic cost care formeaza cu precedentele muchii alese un arbore. na ρ na +1. i2 ρ E ( j.2. i2 ρ E{ j . i2 } arb(na)ρ arb(na) 4 { j } { se testeaza daca s-a obtinut un arbore nou} j ρ0 repeat jρj+1 until arb(j) = arb(na) if j < na then na ρ na-1 stop . i2 sunt extremitatile muchiei } nod ρ nod 4 { i1 .2. C. E. 2 ) until ( i1 = i ) or ( i2 = i ) { i1.n-1 jρ0 repeat j ρj+1 i1 ρ E ( j. j ρ 0 { se determina muchia de cost minim ce pleaca din i } repeat j ρ j+1 i1 ρ E( j . 2 ) until ( i1 χ nod ) xor ( i2 χ nod ) nod ρ nod 4 { i1.n {se genereaza arborele pornind de la nodul i} nod ρ Ô . i2 } cost ρ cost + C( j ). 1 ).matricea muchiilor.

Un arbore binar nevid fie se reduce la radacina .: Se va face distinctie între fiul stâng si fiul drept al arborelui Definitie Un arbore binar complet este un arbore în care fiecare nod . are doi fii. Ex. care nu este terminal. 57 .Definitie: Un arbore binar este un arbore în care fiecare nod are cel mult doi fii: fiul stâng si fiul drept. Daca se elimina radacina si legaturile ei se obtin doi arbori binari care se numesc subarborii stâng si drept ai arborelui initial. Deci arborele binar este o structura recursiva de date. fie cuprinde radacina si cel mult doi subarbori binari.

acestea exprimând legaturile existente între arbori. adresa fiului stâng si adresa fiului drept. pe lânga informatia propriu-zisa asociata nodului. st. unde . pentru fiecare vârf i.1. iar D[i] descendentul drept. fiecare element cuprinzând .dr: reper end. Se folosesc doi vectori S si D. Acest lucru se poate reprezenta grafic astfel: 1 2 NIL NIL 3 NIL 4 5 NIL 6 NIL NIL 7 NIL NIL 8 NIL Declararea unei structuri de tip arbore se face astfel: Type reper=^arbore. var radacina : reper. INF [i] reprezinta informatia asociata nodului. Ø O alta reprezentare se realizeaza cu ajutorul vectorilor. Se specifica radacina si pentru fiecare vârf se specifica descendentul stâng si cel drept. respectiv a unui descendent drept. REPREZENTAREA ARBORILOR BINARI Ø Un arbore binar se poate implementa foarte usor cu ajutorul adreselor de înlantuire. S[i]=0 sau D[i]=0 semnifica lipsa unui descendent stâng. S[i] specifica descendentul stâng. arbore= record inf : byte. 58 .3.

0. 5. 7. 1.0 . -1.Ex. 5.4 . Pentru arborele de mai sus vom avea: TATA = ( 0. pentru fiecare vârf i nodul TATA [ i ] si Desc care indica prin valoarea –1 sau 1 daca vârful i este descendentul stâng sau drept al parintelui sau TATA[i]. -1. Ei trebuie sa stie ca alocarea statica a arborilor este posibila atunci când în problema se cunoaste numarul maxim de noduri ale arborelui.0 . 0 ) 7 4 6 Ø O alta reprezentare a arborilor binari se realizeaza dându-se vectorii TATA care precizeaza. 5 ) DESC = ( 0. -1. 1. 0 . 3. 1.6 . 1. 59 . 1 ) Elevii trebuie sa stie sa aleaga acel mod de reprezentare care îi avantajeaza în rezolvarea fiecarei probleme în parte.0 ) D=( 3. 3. 0.: Fie arborele: 1 n=7 2 3 5 RAD = 1 S=( 2. 0.

st. utilizeaza o functie de creare numita arbore care returneaza adresa radacinii arborelui creat: Program creare_parcurgere_arbore_binar .dr:=arbore.st:=arbore. type reper=^nod. p^.p^. p^. 2. end. {adresa radacinii arborelui} function arbore:reper. în faza de combinare a solutiilor se leaga nodul radacina de cei doi subarbori.{generarea radacinii p^ a subarborelui} write('nodul din stg. if val>0 then {subarborele este nevid} begin new(p). Problema crearii unui subarbore vid se rezolva prin initializarea variabilei reper asociata radacinii arborelui cu constanta NIL . CREAREA SI TRAVERSAREA UNUI ARBORE BINAR Crearea unui arbore binar se rezolva prin metoda divide et impera .inf:=val. begin read(val). descompunând problema în trei subprobleme: 1.val. var rad:reper.val. nod=record inf:byte. crearea subarborelui stâng. subarb.':'). Prin combinarea solutiilor se continua constructia arborelui. crearea subarborelui drept. arbore:=p. Daca cele trei probleme de dimensiuni mici sunt rezolvate. si-l leaga de rad} write('nodul din dr. prezentat în continuare. st. presupune alocarea memoriei si initializarea zonei de informatii asociate nodului.3.dr:reper end. crearea nodului radacina (dim=1).{gen.2. val:byte. {returneaza adresa radacinii} var p:reper. Programul care creaza un arbore binar . si-l leaga de rad} end else p:=nil. Descompunerea continua pâna se ajunge la problema crearii unui subarbore vid (dim=0) .':'). 60 . nodului '. nodului '. subarb. Rezolvarea unei probleme de dimensiune 1 (crearea unui nod radacina). În acest fel s-a construit un subarbore mai mare care reprezinta solutia unei subprobleme din descompunere.{gen. 3. dr.

problema se descompune în urmatoarele subprobleme de dimensiuni mai mici: a) Parcurgerea radacinii ( un singur nod => dimensiunea=1) b) Parcurgerea subarborelui stâng. 1 6 7 Considerând declaratiile arborelui creat mai sus . 6. fiecare nod sa fie atins o singura data. 7. 3. b) Traversarea în inordine : se viziteaza în inordine nodurile subarborelui stâng. 5.dr). 3. c) Traversarea în postordine : se viziteaza în postordine nodurile subarborelui stâng. putem scrie urmatoarele proceduri: procedure preordine(p:reper).î.st).Astfel. Descompunerea subproblemelor b) si c) continua pâna când se ajunge la subarbori vizi. Traversarea arborelui presupune vizitarea fiecarui nod o singura data. si apoi . 4 postordine: 2. {D} end end. Fie arborele: 1 2 3 Parcurgerea acestuia furnizeaza vârfurile în ordinea urmatoare: 4 5 preordine: 1. operatie echivalenta cu o liniarizare a arborelui. tot în postordine . begin if p=nil then begin write(p^. apoi . 3. {R} preordine(p^. 61 . 7. pentru parcurgerea în preordine .inf:2). se viziteaza nodurile subarborelui stâng . 5. 6. 1. tot în inordine . nodurile subarborelui drept. 2. 5. tot în preordine. 4 inordine: 2.Parcurgerea arborilor binari consta în examinarea în mod sistematic a nodurilor sale a. apoi radacina. nodurile subarborelui drept . Exista trei modalitati importante de traversare a arborelui: a) Traversarea în preordine : se viziteaza radacina. Parcurgerea arborilor este o problema care se poate descompune în trei subprobleme identice. 7. 6. c) Parcurgerea subarborelui drept. 4. {S} preordine(p^. apoi . apoi acelea ale subarborelui drept. si apoi radacina.

writeln. postordine(rad). 62 . procedure postordine(p:reper). writeln. write(p^.writeln('arborele parcurs in inordine: '). {R} inordine(p^. {S} {D} {R} Programul principal care apeleaza procedurile respective va fi: begin writeln('nodul radacina:'). {S} write(p^. preordine(rad).dr). begin if p=nil then begin postordine(p^. postordine(p^. inordine(rad). end end. rad:=arbore.inf:2).writeln('arborele parcurs in preordine: ').inf:2).dr). writeln. begin if p=nil then begin inordine(p^.st).st). {D} end end.procedure inordine(p:reper). writeln.writeln('arborele parcurs in postordine: ').readln end.

nd:byte.3.dr:=arbore(nd) else p^.} ns:=n div 2. Ex 1 1 2 5 2 6 3 4 6 7 3 4 7 8 n=7 5 n=8 Conditia din definitia arborelui este respectata pentru un arbore cu n vârfuri daca subarborele stâng are [n / 2] vârfuri . iar subarborele drept are n – [n / 2 ] – 1 vârfuri.3. {gen.rad. v ARBORI DE SORTARE 63 . {gen subarb st cu ns noduri} if ns>0 then p^. APLICATII ALE ARBORILOR BINARI v ARBORE PERFECT ECHILIBRAT Definitie Se numaste arbore perfect echilibrat acel arbore care are diferenta dintre numarul vârfurilor subarborilor oricarui vârf din arbore egala cu cel mult 1.st:=arbore(ns) else p^.{returneaza radacina subarborelui creat } var p:reper.st:=nil.read(p^. new(p). ns.inf). subarb. Subprogramul de generare al unui astfel de arbore este urmatorul: function arbore (n:byte) :reper . arbore:=p end. nd:=n-ns-1.dr:=nil. {gen subarb dr cu nd noduri} if nd>0 then p^. begin write('nodul: ').

pornind de la arborele de sortare. si. fie ele 2r si 2r+1 a.î. evident. daca . Vârfurile terminale sunt asociate celor n elemente ale unui sir care se doreste a fi ordonat crescator. pentru n=6 putem sa construim urmatorul arbore de sortare: 5 1 2 3 4 4 6 64 . dupa a carui rezolvare obtinem: x = 2* n . atunci arborele de sortare corespunzator are toate vârfurile terminale pe acelasi nivel. am avea urmatoarea relatie: x + 2* y=2 r+1 Grupând relatiile de mai sus obtinem un sistem de doua ecuatii cu doua necunoscute. avem urmatoarea relatie: x+y=n Pe de alta parte. altfel exista doua puteri consecutive ale lui 2. fiecarui vârf de pe nivelul r îi asociem doi descendenti (pe nivelul r+1) am obtine un arbore binar complet cu toate vârfurile terminale pe acelasi nivel (r+1).Definitie Se numeste arbore de sortare un arbore binar complet care are toate vârfurile terminale pe un singur nivel sau pe doua nivele consecutive. sa avem: 2r <n< 2r+1 În acest caz arborele de sortare corespunzator are vârfurile pe nivelele consecutive r si r+1. Arborii de sortare sunt folositi în sortarea elementelor unui sir printr-o metoda numita selectie arborescenta Daca n este o putere a lui 2 . Notând cu x numarul de vârfuri terminale de pe nivelul r+1 si cu y numarul de vârfuri terminale de pe nivelul r.2r+1 y=n–x De exemplu .

iar a nodurilor neterminale ( în numar de x/2 ) de pe nivelul r cu variabila u. Metoda de selectie arborescenta este inspirata din organizarea unui turneu prin eliminare . trebuie sa facem distinctie între cazul în care construim un nod interior. el determinându-se în urma a n-1 comparatii între elementele sirului. calculându-se valoarea minima dintre valorile asociate descendentilor sai. Scoaterea valorilor din arborele de sortare se face cu procedura recursiva cauta. Este important sa stim de unde vine valoarea în radacina.Completam de jos în sus vârfurile interioare ale arborelui cu minimul valorilor asociate descendentilor. Se parcurge apoi lantul spre radacina si se corecteaza valoarea asociata fiecarui vârf. în functie de nivelul pe care ne situam. pentru a cunoaste locul în care se va introduce valoarea maxint si de unde va pleca în sus pentru completarea corecta a valorilor nodurilor interioare cu minimul valorilor celor doi descendenti. Acest lucru îl realizam folosind o procedura recursiva care va construi un nod interior sau un nod terminal. Se memoreaza aceasta valoare în a[2] si se continua astfel pâna la extragerea din arbore a tuturor valorilor sale provenite din sirul initial.Elementele ce se vor sorta sunt plasate pe varfurile terminale de la stânga la dreapta. În nodul parinte asociat lui z urca valoarea asociata vârfului frate al lui. Pentru a implementa în Pascal acest algoritm va trebui sa construim întâi arborele de sortare. care merge în adâncime pâna când se identifica vârful în care urca valoarea asociata descendentului pentru care valoarea fratelui sau este eliminata din arbore în etapa curenta. x si y . Pentru elementele ramase vom executa urmatorul pas: Fie lantul care uneste radacina cu vârful terminal din care a provenit valoarea minima. iar daca suntem pe nivelul r. În vârful radacina al arborelui se va gasi cel mai mic element din sir. Va trebui sa calculam întâi valorile lui r . punând-o pe locul sau definitiv. Evidenta construirii nodurilor terminale o tinem cu variabila z. 65 . În radacina va ajunge astfel elementul minim din elementele ramase în sir. Programul Pascal de sortare folosind selectia arborescenta va fi prezentat în capitolul de aplicatii. Extragem din radacina valoarea minima. adica în a[1]. parinte al unuia dintre cele x noduri terminale de pe nivelul r+1 sau un nod terminal.

Aceasta problema cere sa se afiseze cuvintele distincte si frecventa lor de aparitie stiind ca se citesc mai multe cuvinte. traversarea acestuia în inordine parcurge nodurile în ordinea crescatoare a valorilor cheilor asociate. daca cuvântul este diferit de cele existente deja. în afara de cuvântul care reprezinta cheia de identificare a nodului si frecventa de aparitie si cele doua adrese de înlantuire. câte unul de pe o linie. Dispunerea nodurilor arborelui pe niveluri face ca numarul testelor la cautare sa fie . iar nodurile ale caror chei au valori mai mari decât v se gasesc în subarborele sau drept. Cautarea unei informatii identificate printr-o valoare v a cheii începe de la radacina si se termina în cel mai rau caz la unul din nodurile terminale.în stânga ei se pune cuvântul urmator care-l precede alfabetic pe primul . Daca cheile asociate unui arbore binar de cautare sunt numerice. 66 . Adaugarea unui cuvânt în arbore presupune cautarea lui în structura arborescenta si legarea lui de nodul terminal corespunzator. Fiecare nod din arbore cuprinde.m. In capitolul cu aplicatii se exemplifica utilizarea arborilor de cautare în rezolvarea unei probleme care se numeste “ Construirea concordantelor “ .a. nodurile cu chei mai mici decât valoarea cheii asociate unui anumit nod se gasesc în subarborele stâng al acestuia. Afisarea cuvintelor se obtine în ordine alfabetica daca se traverseaza arborele de cautare în inordine.d. pâna la CTRL / Z. Cuvintele citite vor fi puse într-un arbore binar de cautare astfel: . mai mic decât în cazul listelor ordonate.v ARBORELE BINAR DE CAUTARE Definitie Se numeste arbore binar de cautare un arbore ale carui noduri cuprind o singura cheie de identificare. .în dreapta se pune cuvântul urmator care-i urmeaza alfabetic s.în radacina se pune primul cuvânt . în general. cautarea presupunând testarea a cel mult atâtea noduri câte niveluri are arborele binar de cautare.

v ARBORELE GENEALOGIC Arborele genealogic al unei persoane este un arbore oarecare . nodurile neterminale ale arborelui putând avea unul sau mai multi fii. iar ceilalti fii . sa se afiseze cel mai apropiat stramos comun al celor doua persoane. Datele se considera corecte.: 1 tata 4 1 2 3 frati ===> 2 5 3 6 4 7 ===> 5 6 7 frati 1 2 frati 5 3 frati 6 4 7 Problema a carei rezolvare este prezentata în capitolul cu aplicatii are urmatorul enunt: Se considera un arbore genealogic care cuprinde descendentii unei persoane. fratii primului. Ex. Fiind date numele a doua persoane din familie . 67 . Un arbore oarecare poate fi reprezentat ca un arbore binar daca se pastreza legatura spre tata numai pentru primul fiu ( legatura stânga ). se leaga între ei ( pe legatura dreapta ).

Daca expresia aritmetica E este de forma E1 op E2 . Definitie Fie o expresie aritmetica . . a*b . Lukasiewicz. iar ca subarbore drept.Unei expresii aritmetice formate dintr-un singur operand îi asociem un arbore binar format doar din nodul radacina în care punem operandul respectiv . Ex. a-b . pentru orice expresii aritmetice E1 si E2 Ø ( E )= E . iar E1 si E2 sunt expresii aritmetice.v FORMA POLONEZA A EXPRESIILOR ARITMETICE Este una dintre cele mai importante aplicatii ale arborilor binari si a fost introdusa de matematicianul polonez J. a^b arborii binari asociati sunt: + * / ^ a b a b a b a b a b Teorema Parcurgerea în preordine a unui arbore binar asociat unei expresii aritmetice E da forma prefixata a expresiei E. atunci arborele binar asociat lui E coincide cu arborele binar asociat lui E1. pentru orice expresie aritmetica 68 . pentru orice operand a care este o constanta sau o variabila Ø E1 op E2 =op E1 E2.Daca E = (E1). Se poate asocia unei expresii aritmetice E un arbore binar complet astfel: .: Pentru expresiile aritmetice simple : a+b . arborele binar complet asociat are în radacina operatorul op . unde E1 este o expresie aritmetica. unde op este unul dintre operatorii admisi . ca subarbore stâng arborele asociat expresiei E1. arborele binar asociat expresiei E2. Forma poloneza prefixata Ç a lui E se obtine astfel: Ø â =a. a/b .

formei prefixate va fi prezentat în capitolul care contine aplicatii.:Forma poloneza asociata unei expresii aritmetice nu este unica.h(z))) se poate reprezenta prin urmatorul arbore binar: f f j x y y z g h Parcurgerea în preordine a arborelui corespunde scrierii f f j x y g y h z care se realizeaza deci fara paranteze 69 . forma poloneza prefixata asociata este: -+*ab/cde Într-adevar .g(y.y). Pentru a întelega acest lucru sa luam urmatorul exemplu: Fie f si g doua functii de doua variabile si h si j doua functii de o variabila. v REPREZENTAREA FUNCTIILOR COMPUSE Parcurgerea în preordine a arborilor binari permite scrierea functiilor compuse fara paranteze. a*b+c/d-e=-a*b+c/de=-+a*bc/de=-+*ab/cde Obs.Pentru expresia E= a*b+c/d-e.Programul care construieste un arbore binar asociat unei expresii si obt. Atunci functia compusa f(f(j(x).

numite arce.3).4). fie chiar U.U) este un graf H=(Y.5). Ex: 1 2 4 5 6 3 u1=(1. 70 . X fiind o multime finita si nevida de elemente numite noduri sau vârfuri. adica G1 are aceeasi multime de vârfuri ca G. U ) a. U ). u2=(2.4). u7=(5. VU. fie o submultime a acesteia. iar vârfurile x si y sunt adiacente în G. Un graf partial al unui graf dat se obtine pastrând aceleasi vârfuri si eliminând o parte din arce. spunem ca u si x sunt incidente. Fie graful de mai sus.6) Definitie Un graf partial al grafului G= ( X . spunem ca x este extremitatea initiala. U ) este un graf G1= ( X . iar U o multime de perechi ordonate de elemente distincte din X. u4=(4.1).y) .2) u5=(4. Daca exista arcul u=(x.î. iar multimea de arce V este . u3=(3. u6=(6. Y_X. Vom spune ca subgraful H este indus sau generat de multimea de vârfuri Y. iar y este extremitatea finala a arcului. Un subgraf se obtine eliminând o parte din vârfuri si toate arcele incidente cu acestea.V) a. Graful se noteaza cu G= ( X . U ) Daca x si y sunt extremitatile arcului u. GENERALITATI: Definitie Se numeste graf orientat o pereche ordonata de multimi ( X.CAP IV GRAFURI ORIENTATE 1. Vom desena un graf partial al lui si un subgraf al lui: 1 1 2 3 2 3 4 5 6 4 graf partial subgraf Definitie Un subgraf al unui graf G= (X. la fel ca si u si y . iar V contine toate arcele din U care au ambele extremitati în Y.î.

numim grad interior al unui vârf x si-l notam cu d. rezulta ca . unde x= C2n Ex. y sunt adiacente în mai multe situatii: exista arcul de la x la y. la grafurile orientate . iar pentru acestea exista 3 situatii ca ele sa fie adiacente.numim grad exterior al unui vârf x .y)χ U} (multimea succesorilor lui x) Ã.: Fie graful 1 u1 u2 2 u3 L1=(u1. Acest lucru decurge din faptul ca doua vârfuri x. Se vor defini doua concepte diferite care sa corespunda numarului arcelor din fiecare din cele doua categorii: . Obs. numarul arcelor de forma (y.Definitie Se numeste graf complet cu n vârfuri un graf care are proprietatea ca orice doua vârfuri distincte sunt adiacente. u3. u4) L2=(u1. u2. numarul arcelor de forma (x. putem construimai multe grafuri orientate având n vârfuri. Spre deosebire de grafurile neorientate la care exista un graf complet unic cu n vârfuri .(x).: pentru n=3 avem 27 de grafuri orientate complete cu 3 vârfuri 1 3 2 1 3 2 Pentru grafurile orientate sunt doua tipuri de arce incidente cu un vârf: arce care”intra” si arce care “ies” din acel vârf.(x)={y χ X / (y.exista arcul de la y la x si exista ambele arce. u4) 4 u4 3 71 .x) / u χ U } (multimea arcelor ce intra în x) Definitie Se numeste lant într-un graf orientat un sir de arce cu proprietatea ca oricare doua arce vecine au o extremitate comuna.x)χU (numarul arcelor care intra în x ). Ex.x)χ U} (multimea predecesorilor lui x) Si cu ù +(x)={u=(x. . pentru un n dat.(x)={u=(y.:În definirea unui lant nu se tine cont de orientarea arcelor.y)χU (numarul arcelor care ies din x ). notat cu d+ (x). pentru un n dat sunt 3 x grafuri orientate complete cu n vârfuri. Vom nota cu: Ã+ (x)={y χ X / (x. deci C2n posibilitati de a alege 2 noduri distincte.y) / u χ U } (multimea arcelor ce ies din x) ù . Exista .

Definitie O componenta tare conexa a unui graf G =(X. Daca vârfurile drumului sunt distincte .U).2). 2.: Fie grafurile: G=(X.y Definitie Se numeste componenta conexa a unui graf orientat .cu X= {x1. 2). 5).cu exceptia primului si ultimului nod . xn} si se noteaza cu D.4)} 2 Graful G este conex El are o singura componenta conexa – graful însusi 2 5 Graful G1 nu este conex.2). x2. 6} . …. 2. 3. 1 3 4 G1=(X1. Definitie Se numeste circuit un drum care are x1=xn si arcele sunt distincte. 5)} 1 3 4 6 sau pentru oricare doua Definitie Un graf se numeste tare conex daca x =1 vârfuri x. un subgraf conex al sau maximal în raport cu aceasta proprietate(oricare ar fi un nod din subfraf nu exista lant între acel nod si vârfurile care nu fac parte din subgraf ). 3. drumul se numeste drum elementar.3).U). unde X1={1. (4. Ex. 3). (1. (6.y χ X exista un lant de extremitati x. ( 3.Daca toate vârfurile circuitului.G=(X. 4. Definitie Un graf orientat se numeste graf conex daca pentru oricare doua vârfuri distincte x. 72 unde X={1. U1) . 4} si U={ (1. U). circuitul se numeste circuit elementar. 6} si U1={(1. el are doua componente conexe: subgraful generat de multimea X1={1. 5.Y1) al lui G care este tare conex si care este maximal în raport cu aceasta proprietate ( oricare ar fi x χ X \ X1.sunt distincte doua câte doua. 3} subgraful generat de multimea X2={4. subgraful lui G generat de X14 {x} nu mai este conex). (2. 2.Definitie se numeste drum într-un graf orientat G=(X. y χ X exista un drum de la x la y si un drum de la y la x. un lant în care toate arcele au aceeasi orientare . (3.U) este un subgraf G1=(X1. 5.

unde: 1 daca xi este extremitate initiala a arcului uj bij = -1 daca xi este extremitate finala a arcului uj 0 daca xi nu este extremitate a arcului uj 1. xj )χ U daca( xi . Matricea de adiacenta este matricea cea mai utilizata în reprezentarea unui graf orientat.k]. Matricea drumurilor. 1.este o matrice B=(bij )nxm .se numeste matricea drumurilor asociata grafului G matricea M= (mij)nxm data prin: 1 . daca exista drum de la xi la xj în G mij= 0 . Aceasta este un tablou bidimensional cu n linii si n coloane având elemente 0 sau 1 : 1 aij = 0 daca ( xi .sau matricea de incidenta a grafului G .j]) endif endfor endfor endfor 73 . Acest algoritm construieste matricea drumurilor pornind de la matricea de adiacenta a grafului si consta în urmatoarele: for k=1 to n for I=1 to n (i!k) for j=1 to n (j!k) if a[I. xj ) χ U Matricea de adiacenta nu mai este obligatoriu simetrica.3.2. în caz contrar Un algoritm simplu de determinare a matricii drumurilor unui graf este algoritmul Roy-Warshall. ca în cazul grafurilor neorientate.2. a[k.1. Matrici asociate grafului: 1.j]:=min(a[i. REPREZENTAREA GRAFURILOR ORIENTATE Pentru reprezentarea unui graf orientat se folosesc: 1.j]=0 then a[I. Matricea vârfuri-arce.

nmax] of 0. end end.. 74 . begin init.y:1.. for i:=1 to m do begin write(‘arcul ‘.. i.x. {initializeaza matricea de adiacenta} var i.de noduri:’).. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if a[i.j]:=a[i.. a[x.j]=0 then a[i.j ]=0 al matricii A devine 1 daca exista un nod k astfel încât a[i. Const nmax=100. readln(n).j. end. de arce:’).y]:=1.Asadar un element al matricii a[i.nmax.j].i.1.U) cu X={1.j]=1 deci când exista drum de la xi la xk si drum de la xk la xj. begin writeln(‘dati nr. writeln(‘dati nr.n} este urmatorul: Program rw.’:’).nmax.k]=1 si a[k.y). writeln(‘matricea drumurilor este:’) for i:=1 to n do begin writeln.readln(m)..j]:3).. readln(x.nmax. Programul Pascal de determinare a matricii drumurilor unui graf G=(X.k]*a[k. procedure init. for j:=1 to n do write(a[i.. Var a:array[1.1. m:word. end. n.k: 1.

2. p^.indica coloana din T din care începe lista vecinilor lui i..2. C[i] pointeaza la începutul listei de adiacenta a lui i.n] of integer si un vector C:array[1.n.1. Reprezentarea listelor folosind structuri dinamice de date: Se considera un vector C cu n componente de tip referinta. daca T[1. Sunt deci necesare urmatoarele declaratii: Type reper=^element. next:reper end. Element=record nod:1.i] -reprezinta un vârf.1.nod:=j.i] este ultimul element din lista. Existenta unui arc (i.n] of reper.next:=C[i].pentru orice vârf xχ X se construieste o lista L(x) a succesorilor sai.Liste de adiacenta. p: reper.. Listele de adiacenta pot fi reprezentate folosind tablouri sau structuri dinamice de date : 2. var C:array[1. 75 .i].. Initial for i:=1 to n do C[i]:=nil. § T[2.i]=0 2. Reprezentarea listelor de adiacenta folosind tablouri: Se considera un tablou T:array{1.i].. p^.2. C[i]:=p.n] of integer cu urmatoarea semnificatie: § C[i].j) presupune actualizarea new(p). § T[1..reprezinta adresa (coloana pe care se afla) urmatorul element din lista în care se afla T[1. T[2.

Pentru tratarea problemelor de minim vom asocia grafului G o matrice a costurilor C=(cij )nxn definita astfel: cij = 0 + . daca (xi. problema revine la determinarea drumurilor de durata minima. care asociaza fiecarui arc uχ U lungimea ( costul sau ponderea) sa cu l(u). daca i=j daca (xi.xj). xj. § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) între oricare doua vârfuri.xj)χU Semnificatia acestei alegeri este urmatoarea: drumul cel mai scurt de la xi la el însusi este de lungime 0. Pentru graful considerat se pot pune urmatoarele probleme: § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) între doua vârfuri xi. Daca vom considera drept noduri diferite puncte dintr-un oras. daca l(u) reprezinta costul transportului de la xi la xj problema revine la determinarea drumurilor având costul de transport minim. În continuare se vor prezenta algoritmi de obtinere a unor astfel de drumuri fara a determina toate drumurile dintre vârfurile grafului. etc. DRUMURI MINIME SI MAXIME ÎN GRAFURI ORIENTATE Fie un graf orientat G=(X. iar inexistenta arcului (xi. 76 . U) si o functie l: U τR+ .3. Lungimea unui drum în acest graf este egala prin definitie cu suma lungimilor asociate arcelor sale.xj)∀U l(xi. notând ponderea cu l(u) . Rezolvarea problemei determinarii unor drumuri de lungime minima într-un graf are multiple aplicatii practice. Se vor prezenta în continuare urmatorii algoritmi: § Algoritmul lui Dijkstra § Algoritmul lui Roy-Floyd § Metoda drumului critic În capitolul cu aplicatii vor fi prezentati algoritmi în limbajul Pascal care ilustreaza utilizarea acestor algoritmi.xj) reprezinta durata de trecere de la xi la xj. § Determinarea drumurilor de lungime minima ( maxima) pornind dintr-un vârf dat la toate celelalte noduri. Parcurgerea grafurilor orientate se realizeaza prin aceleasi metode care au fost prezentate la grafurile neorientate : DF si BF. xj) este echivalenta cu existenta unui arc de lungime infinita care nu va interveni niciodata într-un eventual drum minim de la xi la xj. unde u=(xi.

5. cu xpχ X \ S. Se considera S multimea vârfurilor xiχ X pentru care am gasit drum minim de la x0 la xj . dj= . lungimea celui mai scurt drum . 5. Ex. n unde C este matricea costurilor. ( drumul de la 1 la 3 are lungimea 4 ). vom obtine în ordine: D1=( 1. Pentru a alege nodul xk ce urmeaza a fi adaugat în S vom folosi un vector d=(d1.î. daca pentru un nod x j nu exista un astfel de drum . ce foloseste numai vârfuri din S.d2. ALGORITMUL LUI DIJKSTRA Problema: Fiind dat un graf orientat G=(X. Algoritmul utilizeaza metoda Greedy generând drumurile minime în ordinea crescatoare a lungimilor. 5 ) de lungime 2. 77 . 2. D4=(1. 4) de lungime 5 ( drumul de la 1 la 4 are lungimea 5 ).j) PREC:=k. i) … i= 1. La fiecare pas adaugam în S acel nod xk χ X \ S cu proprietatea ca drumul minim de la x0 la xk are cel mai mic cost dintre drumurile de la x0 la xp . 2.….4. o functie l: U τ R+ si un nod x0 . plecând din nodul 1. Algoritmul se încheie când S contine toate nodurile pentru care exista drum de la nodul de plecare . 2 ) de lungime 1. Dupa adaugarea lui xk în S trebuie actualizate valorile lui d. Initial S={ x0 }.1. daca xi ∀ S Initial di = C(i0.precum si unul dintre drumurile minime de la x 0 la xi. 2. ( drumul de la 1 la 5 are lungimea 2 ). Pentru a retine si drumurile minime ( nu numai lungimile lor ) vom considera un vector PREC care retine indicele precedentului fiecarui nod în drumul minim de la x0 la acel nod si care se actualizeaza la fiecare modificare dj:=dk+C(k. De la 1 la 6 nu exista drum. ( drumul de la 1 la 2 are lungimea 1 ). 3 ) de lungime 4. 3.: 2 1 3 1 2 10 3 1 1 1 5 3 4 6 Pentru graful considerat . D3=(1. daca xj χS lungimea drumului minim de la x 0 la xi. di = lungimea drumului minim de la x0 la xi. În final vectorul d va contine costurile (lungimile) drumurilor minime de la x0 la celelalte noduri.dn) a. sa se determine toate vârfurile xi pentru care exista drum de la x0 la xi . D2=(1. Algoritmul în Pascal este prezentat în capitolul cu aplicatii.U).

cik + ckj ) endfor endfor endfor Acest algoritm poate fi privit ca o succesiune de n transformari aplicate matricii C. xn } si o functie l: UτR. Simultan cu determinarea lungimilor minime ale drumurilor pot fi retinute si acestea. daca (xi. Algoritmul Roy-Floyd determina lungimile minime ale drumurilor între oricare doua noduri ale grafului într-o matrice C= ( cij )nxn unde cij = 0.xj) χ U . x2 .. Pentru determinarea drumurilor de lungime maxima se ataseaza grafului o matrice M=(mij)nxn definita astfel: l( xi. Se va folosi o matrice D ( patratica .4. daca (xi. daca i=j 78 mij = . sa se determine pentru fiecare pereche de noduri x i . daca i=j lungimea drumului minim de la xi la xj . xj) . Se porneste de la matricea costurilor C : for k=1 to n for i=1 to n (i!k) for j=1 to n (j!k) cij :=min ( cjj .U) cu X={x1. având nxn elemente) ale carei elemente d ij sunt multimi de noduri (d ij va reprezenta în final multimea nodurilor ce pot precede pe xj în drumul minim de la xi la xj).…. ALGORITMUL LUI ROY-FLOYD Problema: Fiind dat un graf G=(X. Acest algoritm de determinare a tuturor drumurilor minime între oricare doua vârfuri ale unui graf G va fi prezentat în capitolul cu aplicatii. xj (i!j) lungimea minima a drumurilor de la xi la xj precum si aceste drumuri (în caz ca exista drum de la x i la xj ).2. daca exista drum de la xi la xj daca nu exista drum de la xi la xj Determinarea matricii C este asemanatoare algoritmului Roy-Warshall pentru obtinerea matricii drumurilor.xj) ∀U si (i!j) 0 .

cu diferenta ca ..xj) . Fie matricea M asociata grafului . În capitolul cu aplicatii va fi prezentat algoritmul de determinare a tuturor drumurilor maxime între oricare doua noduri folosind acest algoritm 79 .Aceasta matrice este asemanatoare matricii costurilor atasata grafului pentru determinarea drumurilor minime. marcam în matrice .j χ {1. pentru perechi de noduri xi. xj (i !j) pentru care nu exista arcul (xi. iar D=(dij ) nxn cu {xi} dij = Ô daca m ij > daca m ij = si (i!j) sau i=j for k=1 to n for i=1 to n (k!I) for j=1 to n (k!j) if m ij < m ik + m kj then m ij := m ik + m kj d ij := d kj else if m ij = m ik + m kj then d ij := d ij 4 d kj endif endif endfor endfor endfor În matricea M vom avea în final lungimile drumurilor maxime între oricare doua noduri.n} vom avea multimea nodurilor ce pot precede pe xj într-un drum maxim de la xi la xj. iar în d ij … I. …. Algoritmii de determinare a drumurilor minime pot fi adaptati cu mici modificari pentru determinarea drumurilor maxime.

Atunci când construim un astfel de graf trebuie sa respectam urmatoarea regula: toate arcele care pleaca dintr-un vârf X reprezinta activitati ce nu pot începe decât dupa terminarea tuturor activitatilor reprezentate de arcele care sosesc în vârful X. Activitatile reprezentate de arcele (B.D) se desfasoara în acelasi timp cu activitatea reprezentata de arcul (B. Pentru o activitate. Ex.C) si (C.C) si (B.D). iar lungimea asociata unui arc –timpul de desfasurare a activitatii asociate acelui arc. arcele reprezinta etapele sau activitatile elementare ale lucrarii.C) si începerea activitatii reprezentate de arcul (C. Definitie : se numeste drum critic într-un graf de activitati un drum de lungime maxima care leaga nodul initial de nodul final.Critical Path Method. 80 . Metoda este cunoscuta sub denumirile: PERT. Calculul timpului de realizare a evenimentului final revine la cautarea în graf a drumului cel mai lung sau a drumului critic. momentul începerii ei este reprezentat de extremitatea initiala. iar terminarea ei prin vârful E.B) si începerea activitatii reprezentate de arcele (B. activitati ce se numesc activitati critice.D) etc.Programme Evaluation and Research Task si CPM.4. Pentru a nu avea mai multe arce paralele si de acelasi sens între doua vârfuri ale grafului se introduc evenimente si activitati fictive. Pentru un astfel de graf nodurile reprezinta evenimente care pot fi interpretate ca indicând realizarea unor obiective partiale ale lucrarii . nodul C este evenimentul ce marcheaza terminarea activitatii reprezentate de arcul (B. activitati). iar momentul terminarii ei de extremitatea finala a arcului respectiv.: C 4 2 7 1 2 A B D E Pentru graful de mai sus începerea lucrarii este reprezentata prin vârful A.D). Pentru un graf dat drumul critic nu este unic Drumul critic reuneste activitati a caror întârziere duce la întârzierea întregii lucrari. Nodul B reprezinta evenimentul ce marcheaza terminarea activitatii reprezentate de arcul (A. DRUM CRITIC ÎNTR-UN GRAF DE ACTIVITATI Definitie : Un graf de activitati este un graf asociat unei lucrari complexe a carei realizare presupune desfasurarea mai multor actiuni( procese.

p^. begin p:=top[i]. p:=p^. new(p). top:array[1. Pentru fiecare autor se vor afisa titlurile cartilor si numarul de exemplare primit.n_ex). adauga(i.p^.next.100] of reper. while p<>nil do begin writeln(p^. procedure adauga(i:byte.autor).cartea).n_ex). var i:byte. type reper=^carte.. var p:reper. while p<>nil do if p^.readln(cartea).autor[n]:=autorul.’ ’. procedure listare(top:reper. begin for i:=1 to n do if autor[i]=autorul then begin indice:=i. autorul.cartea:string). inc(n).exit end else p:=p^.autor:string). p^. n_ex:byte. CAP V APLICATII LISTE: 1.write(’autorul: ’).100] of string. program carti. function indice(autorul:string):byte.exit end. p:=top. p^. n:=0.write(’autorul:’) 81 .indice:=n end.n_ex:=1. Scrieti un program care sa simuleze acesta activitate stiind ca autorii si titlurile cartilor se introduc de la tastatura pâna la CTRL\Z.titlu=cartea then begin inc(p^. begin for i:=1 to 100 do top[i]:=nil.. next:reper end. var i.Pentru fiecare eveniment putem vorbi de o data asteptata si de o data limita de realizare a sa.titlu. Teancuri de carti ( STIVA ): Biblioteca unui liceu primeste un numar de carti si vrea sa-i separe pe autori.i:=indice(autorul). while not eof do begin readln(autorul).next end end.next:=top[i]. autor:array[1. var p:reper. carte=record titlu:string. write(’cartea:’). top[i]:=p end. begin writeln(’cartile ’.titlu:=cartea.cartea:string.n:byte.

{stergerea primului element} begin if prim=nil then writeln(’depoul este gol’) else begin writeln(’iese locomotiva cu codul ’. uses crt.cod:=codul. prim^. if prim=nil then {coada este vida} begin new(prim). p:=prim.next:=p. p:=prim. p:=p^. prim^. Llistarea si S. p:reper. for i:=1 to n do listare(top[i]. afisând locomotivele existente. prim:=prim^.end. comanda:char.cod). 2.cod).autor[i]) end. 82 .oprirea programului .readln(codul). var prim. element=record cod:word. procedure iesire.next:=nil.prim^.next until p=nil end end. E-iesirea unei loc. dispose(p) end end.next:=nil. p^. Dispecerizare locomotive ( COADA ): Se considera un depou de locomotive cu o singura linie de cale ferata cu o intrare si o iesire. {adaugarea unui element} var codul:word. ultim:=p end end. end else {se adauga in coada un nou element} begin new(p). ultim. type reper =^element.cod:=codul. {traversarea cozii} begin if prim=nil then writeln(’depoul este gol’) else begin writeln(’locomotivele din depou sunt: ’). repeat writeln(p^. program depozit. next:reper end. ultim:=prim.Sa se scrie programul care realizeaza dispecerizarea locomotivelor prelucrând comenzi de forma: I-intrarea unei locomotive. procedure intrare. procedure listare.next. ultim^. p^. begin write(’codul locomotivei: ’).

p^. writeln(’ Castiga ’. case comanda of ’I’:intrare. writeln(’Copiii:’).readln(n). next:adresa end. readln end. ultim:=p end. {coada se transforma in lista liniara} {simulam jocul} p:=sant. {lista vida} write(’n=’).next:=sant^. începând cu primul copil asezat în cerc si continuând în ordinea initiala în care au fost asezati . p:adresa.ultim:=sant. for i:=1 to n do begin new(p).next. ’E’:iesire.nume). readln end. 3 Jocul lui Joseph ( LISTA CIRCULARA ): Un numar dat n de copii stau în cerc si numara .next:=p. type adresa=^copil.Fiecare al m-lea copil iese din cerc. program Joseph. repeat write(’comanda: ’). Câstiga jocul ultimul copil ramas în cerc.nume). prim:=nil. n.Sa se simuleze jocul stiind n.next. ’S’. comanda:=UpCase(comanda). write(’m=’).m.next:=p^.next^. {numaram m copiii} writeln(’Iese copilul ’. repeat for i:=1 to m-1 do p:=p^. ultim.Begin clrscr. ultim^.next.i:byte.p^. var sant. end until comanda=’S’ . 83 .next^.readln(m).m s numele copiilor.next^} until p=p^. readln(comanda). p^.nume). ultim^. copil=record nume:string. Begin new(sant).’L’:listare. readln(p^.next {stergem logic elementul p^.

until p=sant2. p:=sant2^. until p=sant1.info.next. writeln(’a)’).readln(n). sant1^. 84 .sant2.pred.q:reper. writeln end. p:=sant1^. while sw=1 do begin sw:=0.pred:=sant1. if p=sant2 then writeln(’lista vida’) else begin repeat write(p^. p:=p^. write(’numar: ’). Folosind o lista alocata dinamic : a) sa se afiseze numerele în ordinea citirii. p^. p^. mai putin ultimul element care este 0.pred. var sant1.p.new(sant2). sant2^. pred. writeln end. element=record info:word. write(’numar: ’).info. c) sa se afiseze nr în ordine crescatoare. sant2^. p:=p^.new(sant2). begin new(sant1). n. type reper=^element. program numere.next:=sant2.pred:=p.next.next. if p=sant1 then writeln (’lista vida’) else begin repeat write(p^. while n<>0 do begin p:=sant2.readln(n). next:reper end.4.info:=n.’ ’).’ ’).sw:word. sw:=1.next:=sant2. end. writeln(’b)’). p:=sant1^. b) sa se afiseze nr în ordinea inversa citirii. ( LISTA DUBLU ÎNLANTUITA – cu santinele): Se citesc de la tastatura mai multe nr naturale nenule <=35000.

begin p:=prim.next:=q. while p^.info>p^.p:reper.next. p:=sant1^. nr:integer. program min_lista. element=record n:integer. if p=sant2 then writeln(’lista vida’) else begin repeat write(p^. until p=sant2. p^. ultim:=q end. write(’c)’). var prim.next^.next. readln end.’ ’). citite de la tastatura( pâna la CTRL\Z).info. {cautam nr in lista} if p=nil then begin new(q).info:=n end. Stergerea elementului minim dintr-o lista ( LISTA SIMPLU ÎNLANTUITA ): Sa se creeze o lista de numere întregi distincte.next.n:=p^.info. p^. ultim^. Lista se va afisa înainte si dupa stergere.next^. 85 .info:=p^. 5. type reper=^element.next until p=sant2^.if p<>sant2 then begin repeat if p^.pred.n:=nr. end end.ultim. Sa se determine valoarea minima din lista si sa se stearga elementul corespunzator.info.n<>nr do p:=p^. p:=p^. p:=p^. writeln end.Numerele se pun în lista în ordinea citirii. next:reper end. var q:reper.next^. procedure adauga(nr:integer). q^.info then begin sw:=1.

next end. writeln(’adauga numerele:’). p:=p^.n<min then begin min:=p^. listare. LISTA SIMPLU ÎNLANTUITA –cu santinela: 86 . var q:reper.pmin:reper. procedure stergere(p:reper). p:=prim. while p<>nil do begin if p^. while p<>nil do begin write(p^. pmin:=p end. writeln end.pmin^. p:=prim.n). Begin new(prim).next end.next^.n:=nr. readln end.next:=nil. 5. adauga(nr) end. var p.’ ’).next^. begin q:=p^.next^.{adresa elem anterior celui minim} stergere(p). Dispose (q) {elibereaza memoria} end. while not eof do begin read(nr). adr_ant_min:=pmin end.readln(nr). p:=p^. procedure listare. writeln(’minimul este ’. listare. begin min:=Maxint. prim^. ultim:=prim. begin writeln(’lista:’).next. min:integer.function adr_ant_min:reper. prim^.n. p:=adr_ant_min.n. write(’primul nr este:’). {salvam adresa elementului care se sterge} p^:=q^.

readln end. nod=record inf:byte. {adresa radacinii arborelui} function arbore:reper.Se citeste un numar natural ce contine maxim 200 cifre. new(p). new(sant). st. ultim^. p:=p^. var nr:string. next:lista end. begin read(val). ultim^. ultim:=sant. var rad:reper.next:=p.suma). if cifra mod 2=0 then begin suma:=suma+cifra. writeln(’suma este: ’. type lista=^element.dr:reper end. sant.p:lista. val:byte.readln(nr). p^.ultim. {returneaza adresa radacinii} var p:reper.info.er:integer. Programul va afisa elementele listei si suma elementelor sale. if val>0 then {subarborele este nevid} begin new(p). begin clrscr. Crearea si traversarea unui arbore binar: program parcurg_arbore.p^. program lista_sant. suma. type reper=^nod.’ ’). uses crt.next end.info:=cifra.next:=nil.cifra.cifra.{generarea radacinii p^ a subarborelui} 87 . for i:=1 to length(nr) do begin val(nr[i].i. while p<>nil do begin write(p^. suma:=0. p:=sant. ARBORI: 1. p^. write(’numarul este:’).inf:=val. Sa se alcatuiasca un program care creeaza o lista simplu înlantuita ce contine ca elemente cifrele pare ale numarului dat. end end. element=record info:integer.er).next:=nil.

inordine(rad). st. procedure inordine(p:reper).dr).st). write(p^. type reper=^nod.’:’).st). writeln. postordine(p^. st. begin writeln(’nodul radacina:’). procedure postordine(p:reper).’:’). begin if p<>nil then begin inordine(p^. procedure inordine(p:reper). subarb.writeln(’arborele parcurs in postordine: ’). nodului ’. rad:=arbore. writeln.st). end end.st:=arbore. cuv:string[20]. write(p^. {R} {S} {D} {S} {R} {D} {S} {D} {R} 2. end. postordine(rad). begin if p=nil then begin write(p^.dr). p^.{gen. begin if p=nil then begin postordine(p^. arbore:=p.writeln(’arborele parcurs in inordine: ’). end end.inf:2). preordine(rad). inordine(p^.val.writeln(’arborele parcurs in preordine: ’). writeln. Arbore binar de cautare: program concordante. frecv:byte. nod=record cuvant:string[20]. begin if p=nil then begin inordine(p^. dr. preordine(p^.dr:reper end. si-l leaga de rad} write(’nodul din dr.inf:2). 88 . si-l leaga de rad} end else p:=nil.dr:=arbore.write(’nodul din stg. p^.dr).readln end. preordine(p^.st). end end. var rad:reper.val. writeln. procedure preordine(p:reper).inf:2).{gen. subarb. nodului ’.

’ ’. Crearea unui arbore perfect echilibrat: program creare.dr) end.dr) end end.writeln(p^. with p^ do begin cuvant:=cuv. inordine(p^. var rad:reper. caut_adaug(rad). nod=record inf:byte. begin write(’nodul: ’). 3. n:byte. while not eof do begin readln(cuv). readln end. begin if p=nil then begin new(p). writeln(’Cuvintele :’).cuvant. st. ns. end. inordine(rad) end.st) else caut_adaug(p^. type reper=^nod.dr:reper end.p^. 89 . procedure caut_adaug(var p:reper). if rad =nil then writeln(’Arbore vid’) else begin writeln(’Cuvintele cu frecventele lor: ’). st:=nil. var p:reper.nd:byte.cuvant then caut_adaug(p^.cuvant then inc(p^.frecv) else if cuv<p^. frecv:=1. begin rad:=nil. function arbore(n:byte):reper. dr:= nil end end else if cuv=p^.frecv).

inf:3). writeln(’Arborele perfect echilibrat: ’).’:2). end.dr.dr:=nil. var rad. Program arbore_genealogic. if n>0 then begin rad:=arbore(n).{gen.st).q.st:=arbore(ns) else p^. nd:=n-ns-1. end. st. preordine(p^.read(p^. 90 . preordine(rad) end else writeln(’Arbore vid’). 4. arbore:=p end.tata:reper end. procedure preordine(p:reper). preordine(p^.dr:=arbore(nd) else p^.pp:reper. end else write(’. Arbore genealogic Se considera un arbore genealogic care cuprinde descendentii unei persoane.new(p).g2:byte. Fiind date numele a doua persoane din familie . g1.} ns:=n div 2.p. {gen subarb dr cu nd noduri} if nd>0 then p^. nume:string. {gen subarb st cu ns noduri} if ns>0 then p^.inf).st:=nil. nod=record nume:string. sa se afiseze cel mai apropiat stramos comun al celor doua persoane. type reper=^nod.readln(n). begin write(’n= ’). gen:byte. uses crt.dr).rad. begin if p<>nil then begin write(p^. subarb.

p^. var nume:string.st. p^.tata. 2} if g1<g2 then repeat q:=q^.p^. 91 .nume. {g1=generatia pers.procedure creare(var p:reper.dr. p:=pp.nume.’:’) . Begin clrscr.’:’). creare(p^. write(’Primul fiu al lui ’.g+1).tata:=tata. creare(p^. var g:boolean. dec(g1) until g1=g2.exit end.tata. 1} g1:=q^. creare(rad. repeat write(’Persoana 1: ’).0).gen:=g.g) end end.g:byte). gasit:=gasit(p^. {g2=generatia pers. dec(g2) until g1=g2 else if g1>g2 then repeat p:=p^.p.pp:=p end else begin g:=gasit(p^. if g then begin gasit:=g.gen. write(’Stramosul: ’). q:=pp. repeat write(’Persoana 2: ’). readln(nume).tata:reper. begin readln(nume). function gasit(p:reper):boolean.gen. write(’Fratele lui ’. g1:=p^.nume:=nume.tata. if nume=’’ then p:=nil else begin new(p).dr) end else gasit:=false end.st).nume=nume then begin gasit:=true. until gasit(rad). readln(nume) until gasit(rad). begin if p<>nil then if p^.nil.

r.niv:integer).u.st. if u<=x div 2 then begin new(q).niv+1). writeln(’Stramosul comun cel mai apropiat este: ’.inf). creare(q^.y:integer):integer. creare(q^.inf:=min(q^.dr^. begin if niv<r then begin new(q). begin dk:=1. type reper=^nod. program arb_sortare. a:array[1. var p:reper. end. nod=record inf:integer.p^.st^.tata end.niv+1).niv+1). procedure creare(var q:reper. st.20] of integer.tata. r:=-1. end else if y<>0 then begin 92 .st.nume).st^. Arbore de sortare: Sortarea unui sir de numere prin selectie arborescenta.inf.y. creare(q^. while dk<n do begin dk:=dk*2.inf) end else if niv=r then begin u:=u+1.dr^.dr. r:=r+1 end end.dk.dr:reper end. q:=q^.x. 5.q^. q^.v.dk:integer). q^.i:integer.inf..dr. n.niv+1).inf:=min(q^. readln end.while p<>q do begin p:=p^. begin if x<y then min:=x else min:=y.q^. function min(x. creare(q^. var r. procedure calcul(n:integer.

begin if q^. rad:reper. a[i]:=p^. writeln(’Sir ordonat’). q^.30] of char. q^. procedure getchar.dk). 93 .inf=q^. calcul(n. end end.dr).v:=v+1.dr:=nil end end else begin v:=v+1.inf.inf:=a[v]. i:=i+1. Forma poloneza a expresiilor aritmetice: program forma_pol. begin write(’n=’). new(q).inf:=a[v]. sir:array[1.dr:=nil.inf) end end.st^.inf<>maxint then begin if q^.0). q^.st=nil then q^.inf end. nod=record v:char.dr:reper end..st^.st) else cautare(q^. u:=0.dr^.’ ’).q^. creare(p.inf:=min(q^. end.st:=nil. for i:=1 to n do read(a[i]). for i:=1 to n do write(a[i]. 6. for i:=2 to n do begin cautare(p). q^. var n. x:=n-y. q^. c:char.r. y:=dk-n. end.inf then cautare(q^.readln(n).i:byte.inf. procedure cautare(q:reper).v:=0. writeln(’Dati sirul’). q^.st:=nil. st. new(q). begin c:=sir[i].inf:=maxint else if q^. a[1]:=p^. q^. type reper=^nod.

factor(r^. end end.st:=p. procedure factor(var r:reper). begin 94 .st:=p. r^. r^. r^. procedure exp(var r:reper). p:=r. if i<=n then getchar. putere(r^. p:=r. var p:reper. procedure putere(var r:reper). while c=’^’ do begin new(r). var p:reper. while c in [’*’.v:=c.’/’] do begin new(r).forward. end end. r^. p:=r.dr). begin termen(r).v:=c.v:=c. r^.forward. procedure termen(var r:reper). if i<=n then getchar. r^. while c in [’+’.dr). begin factor(r). var p:reper.procedure factor(var r:reper). p:=r. begin putere(r).forward. p:=r.st:=p. end end. procedure termen(var r:reper). procedure putere(var r:reper).dr). termen(r^. var p:reper.’-’] do begin new(r). p:=r.

p.i. if c=’(’ then exp(r) else begin new(r).x.m.readln(n. r^. end.20. afisare(r^. writeln(’Forma poloneza prefixata: ’). r^. begin write(’n. for i:=1 to m do begin 95 .m).y.v:=c.getchar. GRAFURI NEORIENTATE 1. begin if r<>nil then begin write(r^. end end. n. begin write(’Lungimea expresiei=’). for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i.dr). afisare(rad).. A:array[1. C:array[1..j]:=0.v:integer. for i:=1 to n do read(sir[i]). Parcurgerea BF: program parcurgere_BF. var viz:array[1. afisare(r^. readln(n). procedure afisare(r:reper).20] of integer.dr:=nil end. readln end. writeln(’Dati expresia: ’).m=’).st:=nil.u.20] of 0.20] of integer. r^...1.j.exp(rad).v).1.st).. i:=1.

write(’muchia ’,i,’=’); readln(x,y); A[x,y]:=1;A[y,x]:=1; end; write(’varful de plecare : ’);readln(i); for j:=1 to n do viz[j]:=0; C[1]:=i; p:=1;u:=1; viz[i]:=1; while p<=u do {coada nu este vida} begin v:=C[p]; for j:=1 to n do if (A[v,j]=1) and (viz[j]=0) then begin u:=u+1; C[u]:=j; viz[j]:=1 end; p:=p+1 end; write(’lista varfurilor in parcurgere BF , plecand din ’,i,’ este: ’); for j:=2 to n do write(C[j],’ ’); writeln; readln end.

2. Parcurgerea DF:

program parcurger_DF; var viz:array[1..20] of 0..1; A:array[1..20,1..20] of integer; n,m,k,ps,i,j,x,y:integer; S,urm:array[1..20] of integer; begin write(’n,m=’);readln(n,m); for i:=1 to n do for j:=1 to n do A[i,j]:=0; for i:=1 to m do begin write(’muchia ’,i,’=’);readln(x,y); A[x,y]:=1;A[y,x]:=1; end; write(’varful de plecare: ’);readln(i); for j:=1 to n do begin 96

viz[j]:=0; urm[j]:=0 end; S[1]:=i;ps:=1; viz[i]:=1; write(’lista varfurilor in parcurgere DF plecand din ’,i,’ este:’); while ps>=1 do begin j:=S[ps]; k:=urm[j]+1; while(k<=n) and ((A[j,k]=0) or (A[j,k]=1) and(viz[k]=1)) do k:=k+1; urm[j]:=k; if k=n+1 then ps:=ps-1 else begin write(k,’ ’); viz[k]:=1; ps:=ps+1; S[ps]:=k; end end; readln end.

3. Grafuri euleriene ( verificarea faptului ca un graf este eulerian):

program verif; var eulerian:boolean; e,gr,c,c1:array[1..20] of integer; a:array[1..20,1..20] of integer; n,m,i,j,k,k1,x,y,l:integer; viz:array[1..20] of byte; function vf_iz :boolean; {val este true daca graful are vf izolate} var i,j,s:byte; begin vf_iz:=false; for i:=1 to n do begin s:=0; for j:=1 to n do s:=s+a[i,j]; 97

gr[i]:=s; if s=0 then begin vf_iz:=true; break; end; end; end; function grade_pare:boolean; {are val true daca gradele tuturor} var i:byte; { varfurilor sunt numere pare} begin grade_pare:=true; for i:=1 to n do if odd(gr[i]) then begin grade_pare:=false; break end; end; function conex:boolean; {are val true daca graful este conex} var b,viz:array[1..20] of byte; i,j,p,u,v:byte; begin for j:=1 to n do viz[j]:=0; b[1]:=1; p:=1;u:=1;viz[1]:=1; while p<=u do begin v:=b[p]; for j:=1 to n do if (a[v,j]=1) and (viz[j]=0) then begin u:=u+1; b[u]:=j; viz[j]:=1 end; p:=p+1; end; conex:=true; for i:=1 to n do if viz[i]=0 then begin conex:=false; break; end; end; Begin write(’n,m=’);readln(n,m); for i:=1 to n do for j:=1 to n do a[i,j]:=0; writeln(’dati muchiile grafului: ’); for i:=1 to m do begin write(’mucjia ’,i,’=’);readln(x,y); a[x,y]:=1;a[y,x]:=1; end; eulerian:=not vf_iz and grade_pare and conex; if not eulerian then writeln(’graful nu este eulerian’) else begin {se construieste in C primul ciclu} writeln(’graful este eulerian’); c[1]:=1; 98

for p:=1 to n do for q:=1 to n do a[p.k. sol:=0.v.q]:=0. m.i.a[q.n.n=’).j]=1 then begin k:=k+1.j.k. end.10] of integer..sol.1. a:array[1. 3.readln(m. end. k:=2. k:=k+k1-1.10] of integer.{se depl elem in C} for j:=1 to k1-1 do c[j+l]:=c1[j+1]. for j:=k downto l do c[j+k1-1]:=c[j]. var x:array[1. Grafuri hamiltoniene(se determina toate ciclurile hamiltoniene dintr-un graf ): program hamiltonian.q:integer. readln end. gr[j]:=gr[j]-1.p]:=1 end. a[c[k-1]. a[j. break.. repeat for j:=1 to n do if a[c[k]. for k:=1 to m do begin write(’muchia ’. while k>1 do 99 .c[i]).q).n). gr[c1[k1-1]]:=gr[c1[k1-1]]-1.x[2]:=1.’= ’).c[k-1]]:=0. a[p.readln(p. writeln(’ciclu eulerian: ’). until c1[k1]=c1[1]. x[1]:=1. begin write(’m. c[k]:=j..j]:=0 .p. for i:=1 to m+1 do write(’ ’.q]:=1.k:=1.10.

dd:word. {ALGORITMUL LUI DIJKSTRA} const inf=65535. end else if k<n then begin k:=k+1. if v=0 then k:=k-1 else if (k=n) and (a[x[n].i0).m:byte. begin write(’n.. end.j.i0:’).20] of word.begin v:=0. var i.20.n.20] of boolean. {C= multimea varfurilor candidate la solutia la solutia S} vf_ant:array[1.m.m. break end. { d[i]= lungimea minima a lanturilor de la i0 la i} C:array[1.1.. if a[x[k-1]. v:=1. if sol=0 then write(’graful nu este hamiltonian’).x[1]]=1) then begin sol:=sol+1. end.lanturi minime într-un graf neorientat : program lanturi_minime.20] of word. Algoritmul lui Dijkstra.j. end. for i:=1 to k-1 do if x[k]=x[i] then begin v:=0.readln(n. {L-lungimile muchiilor} d:array[1. while (x[k]+1<=n) and (v=0) do begin x[k]:=x[k]+1. var L:array[1. {vf_ant[i]=anteriorul lui i pe lantul minim} i. 4.i0. writeln. if sol=1 then writeln(’ cicluri hamiltoniene :’). x[k]:=1.x[k]]=0 then v:=0.20] of byte... for j:=1 to n do write (x[j]).k:byte.. 100 . procedure citire. end. readln. LL:word.

’la ’. vf_ant[j]:=i0. begin citire. var i.LL). var i:byte. for j:=1 to n do if C[j] then if d[j]<min then begin min:=d[j].j]>0) then begin 101 .j]>0 {vf_ant j este adiacent cu i0 } then begin d[j]:=L[i0. procedure initializari. end.i0.j. write(’de lungime =’. {d_min =min(d[j]) } min:word. begin if i<>i0 then lant_minim(vf_ant[i]). begin min:=inf. for i:=1 to n do C[i]:=true. initializari. for k:=1 to m do begin readln(i.write(’muchiile si lungimile lor:’). function d_min(var i:byte):word. for j:=1 to n do if L[i0.’la ’. L[j. L[i. procedure lant_minim(i:byte).writeln end end. while d_min(i)<inf do begin C[i]:=false. end end.i0. begin for i:=1 to n do d[i]:=inf. end. end. write(i:3). C[i0]:=false.j:byte. d_min:=min.d[i]:2.i]:=LL.i) else begin write(’lantul minim de la ’. i:=j end. procedure scriere. for j:=1 to n do if C[j] and (L[i.i).’ este:’).j]:=LL. var j:byte. begin for i:=1 to n do if i<>i0 then if C[i] then writeln(’Nu exista lant de la ’. lant_minim(i). {i0 apartine lui S} end.j]. d[i0]:=0.

min:word.j. neales:array[1.j]:=dd. function dist_ciclu(k:byte):natural.j. c[1]:=k.. vf_ant[j]:=i end end end. function oras_dist_min(i:byte):byte. 102 .dd:=d[i]+L[i.cmin:array[1. for j:=1 to n do if neales[j] and (D[i.dist:natural.20] of boolean.D[j.{det euristic ciclul minim care pleaca din k} begin for i:=1 to n do neales[i]:=true.’=’). dmin. readln(dd)..20. procedure citire..j].. 5.20] of word. if dd<d[j] then begin d[j]:=dd. {D-matricea distantelor dintre orase} c. dd:word. k. neales[k]:=false. jmin:=j end.n. end end.j]<min) then begin min:=D[i.20] of byte.k:byte.readln(n). for i:=2 to n do begin oras_prec:=c[i-1]. var i. var i:byte.oras:byte. begin min:=65535. begin write(’n=’).1.jmin:byte.’si ’. D[i.maxlongint. var j. for i:=1 to n-1 do for j:=i+1 to n do begin write (’distanta dintre orasele ’.. oras_dist_min:=jmin. var D:array[1. type natural=0.j].oras_prec. dist:=0.i]:=dd. Problema comis –voiajorului: program comisv.i. end. scriere end.

for k:=1 to n do write(cmin[k]:3).y. write(’traseul minim are lungimea= ’.k]. c[i]:=oras. writeln(’si trece prin orasele :’). for k:=1 to n do begin dist:=dist_ciclu(k). dmin:=dist end.prec:array[1..nmax. k.1. dist:=dist+D[oras_prec. dist:=dist+D[oras. g:boolean.neales[oras]:=false...xp:integer. if dist< dmin then begin cmin:=c.nmax] of integer. begin citire. var m. GRAFURI ORIENTATE 1.dmin).x.arc. end.m. inf=maxint div 2. writeln(cmin[1]:3).n. end.readln end.oras] end.i:integer. procedure min( var k: integer).i. s. 103 .d.j.nmax] of integer. dist_ciclu:=dist. lungimea celui mai scurt drum precum si unul dintre drumurile minime de la x0 la xi program dijkstra. var c:array[1. const nmax=15.z.oras:=oras_dist_min(oras_prec). Algoritmul lui Dijkstra: Sa se determine pentru toate vârfurile xi ale unui graf orientat pentru care exista drum de la x0 la xi . dmin:=maxlongint. 4.

readln(arc).’ si lungimea: ’).i]< inf then prec[i]:=xp else prec[i]:=0.y. for i:=1 to n do if i<>xp then if d[i]=inf then begin write(’nu exista drum de la ’.i]:=0.i]. prec[j]:=k. begin if i<>0 then begin drum(prec[i]). end. x:=x+1.readln(n). readln(x. for j:=1 to n do if(s[j]=0) and(d[j]>d[k]+c[k.i. for i:=1 to n do if (s[i]=0) and (d[i]<m) then begin m:=d[i]. xp.i). k:=i end end. if c[xp. for i:=1 to n do begin d[i]:=c[xp.y]:=z. write(i). writeln. procedure drum(i:integer). repeat min(k). end. end. until (not g). ’la’.j]:=inf. s[xp]:=1. writeln( ’dati nr de arce: ’). end else begin 104 .j]) then begin d[j]:=d[k]+c[k. x:=0. if (d[k]=inf) or (x=n) then g:=false else begin s[k]:=1. end. prec[xp]:=0. for i:=1 to n do c[i.begin m:=inf*2. c[x. s[i]:=0.j]. end else writeln end. g:=true. for i:=1 to arc do begin write(’dati arcul ’. read(xp). for i:=1 to n do for j:=1 to n do c[i. begin writeln(’dati nr de noduri:’).z).

j: integer...nmax.z:word.1. procedure initd.x.j]:=[i] else d[i.m.y]:=z.readln(n).j]:=inf.’:’). for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do c[i. 105 .i).’ la ’.y.. n. procedure initc.lg:word. var c:array[1.nmax.i.j] then begin lg:=lg+1. c[i. inf=maxint div 2. {genereaza in vectorul dr un drum minim de la i la j pornind din nodul j} var k:word. Algoritmul lui Roy-Floyd . begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (c[i. readln(x.. write(’ dati nr de arce: ’).writeln(’drum minim de la’. dr:array[1..xp.c[x.nmax] of word.nmax. begin write(’dati nr de noduri :’).1. begin if i<>j then begin for k:=1 to n do if k in d[i.j:integer).k.i]:=0 end.nmax. {c-initial matricea drumurilor} d:array[1.nmax] of 1. 2.i. procedure drum(i. end end.j.readln(m).. drum(i).j]<inf)and (i<>j) then d[i. {initializeaza matricea costurilor C} var i. writeln end end.nmax] of multime.z).determinarea tuturor drumurilor minime între oricare doua vârfuri ale unui graf : program roymin. end..y.j. const nmax=20. {initializeaza matricea D} var i. for i:=1 to m do begin write(’extremitatile si lungimea arcului ’.j]:=[]. type multime=set of 1.

j]+d[k. initd. end.j]. drum(i.k]+c[k. d[i.k]+c[k.j]:=d[i. procedure afisare.k]+c[k. end else if c[i. if i<>j then begin lg:=1.j]>c[i.j]. drum(i. begin initc. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if c[i. end else begin writeln. for k:=lg downto 1 do write(dr[k]:4) end end.’la’.j) else begin writeln(’lungimea drumurilor minime de la ’. afisare.j] then begin c[i.j) end end end end. {afisarea rezultatelor} begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin writeln.dr[lg]:=k.i.j]:=d[k. lg:=lg-1 end.i. dr[1]:=j.c[i.j]=c[i.j]=inf then writeln(’nu exista drum intre’. 106 . if c[i.k).’este’.j]).j.j].j] then d[i.j:word.j]:=c[i. var i.’si’.

write(’ dati nr de arce: ’).j]>inf)and (i<>j) then d[i.j] then begin lg:=lg+1.y.k.i. end else begin writeln.j]:=inf.j: integer. begin write(’dati nr de noduri :’).readln(n).j]:=[]... type multime=set of 1. procedure initd.c[x. n. var c:array[1.nmax] of word.y.lg:word..nmax] of multime.nmax. {initializeaza matricea D} var i.nmax.z:word.. for i:=1 to n do begin for j:=1 to n do c[i. for i:=1 to m do begin write(’extremitatile si lungimea arcului ’. lg:=lg-1 end.3. c[i. end end.readln(m). Determinarea tuturor drumurilor maxime între oricare doua noduri ale unui graf orientat: program roymax.x. end..z).nmax] of 1. inf=maxint div 2. readln(x. const nmax=20.k). drum(i.y]:=z.i]:=0 end.’:’).1.nmax.j. procedure drum(i. {initializeaza matricea costurilor C} var i. {c-initial matricea drumurilor} d:array[1. procedure initc..nmax. dr:array[1. for k:=lg downto 1 do 107 .m.j]:=[i] else d[i.j.j:integer). dr[lg]:=k. begin if i<>j then begin for k:=1 to n do if k in d[i.. begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (c[i.1. {genereaza in vectorul dr un drum minim de la i la j pornind din nodul j} var k:word.i.

end. begin initc. var l:array[1. procedure citire.x. procedure afisare. 108 .m. afisare.nmax. initd.j]._Metoda drumului critic într-un graf de activitati: program drcritic.k]+c[k. if c[i.j]).’si’. drum(i.j]<>inf)then if c[i. const nmax=20.j]:=d[i.y:word.j] then d[i.c[i. var i.j]+d[k.’la’.nmax] of real.j]=inf then writeln(’nu exista drum intre’. for k:=1 to n do for i:=1 to n do for j:=1 to n do if(c[i.i.1. inf=maxint. {afisarea rezultatelor} begin for i:=1 to n do for j:=1 to n do begin writeln.j]:=d[k.j]. end else if c[i. dr[1]:=j.j] then begin c[i.j]<c[i.k]<>inf) and (c[k.tb:array[1. d[i. {in t se retin datele asteptate iar in tb datele limita de realizare a evenimentelor} n.c:real. t.nmax] of real.. de activitati:’).k]+c[k.write(dr[k]:4) end end.j) else begin writeln(’lungimea drumurilor minime de la ’.j:word..i.j]:=c[i.k]+c[k..j.i. if i<>j then begin lg:=1. {citeste arcele si duratele asociate acestora} var i.j].j:word.j) end end end end. begin writeln(’dati nr.’este’. 4.j]=c[i.

’.j] then min:=tb[j]-l[i.’ si durata acesteia:’).’. for j:=1 to n do if l[i. if min>tb[j]-l[i. end. tb[i]:=min end end. begin writeln(’dati nr de evenimente ale lucrarii:’). writeln(’EVENIMENTELE CRITICE SUNT:’).’)’).c). for j:=1 to n do l[i.j:word. writeln(’ACTIVITATILE CRITICE SUNT:’). procedure calct(i:word).y]:=c end. t[i]:=max end end.j]>=0 then begin if tb[j]<0 then calctb(j).citire. for i:=1 to n do for j:=1 to n do if (t[i]=tb[i])and(t[j]=tb[j])and(t[j]=t[j]+l[i.’.i. calctb(1).i.j]. end.i). calct(n). if max<l[j.{calculeaza recursiv elementul tb[i]} var min:real. begin if i<2 then t[1]:=0 else begin max:=0. l[x. readln(x. for i:=1 to n do if t[i]=tb[i] then writeln(’evenimentul ’.i]+t[j] end.j. for i:=1 to m do begin writeln(’dati arcul asociat activitatii nr. for j:=1 to n do if l[j. 109 .y.readln(m).j:word. for i:=1 to n do begin t[i]:=-1.i]+t[j] then max:=l[j. end.i]>=0 then begin if t[j]<0 then calct(j). {calculeaza recursiv elementul t[i]} var max: real.j]:=-1 end.j]) then writeln(’activitatea reprezentata de arcul :(’.readln(n). begin if i=n then tb[i]:=t[i] else begin min:=inf. procedure calctb(i:word). tb[i]:=-1.

type arbore=^varf. procedure afisare(a:arbore.x-30. var k.y+30). a:arbore. Desenarea arborilor binari cu un numar fixat de vârfuri: program arb_bin. uses crt. afisare(a^. if(n2=n1+2) and (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and (s[n2]=2) then earb:=true else if (n2>n1+2) then if (s[n1]=1) and (s[n2]=2) and earb(n1+1. varf=record st.x+30. begin if a<>nil then begin if a^.y+30) end.5.n:integer. if a^.y.n2-1) then earb:=true else if(s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and earb(n1+2. var i:integer. a:arbore.dr.20] of integer.x.y.i.st.n2:integer):boolean.n2) then begin earb:=true.i) and earb(i+1.st<>nil then begin line(x.n2:integer):arbore.y+30). c:char.graph. exit end end.dr:arbore end. function constr(n1.y:integer).gd.gm. begin earb:=false.n2) then earb:=true else for i:=n1+3 to n2-3 do if (s[n1]=1) and earb(n1+1.dr<>nil then begin line(x.y+30) end end end.x+30.x-30. afisare(a^. begin if (n2=n1+2) and (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and(s[n2]=2) 110 . var i:integer.. function earb(n1. s:array[ 0.

st:=nil. a^.n2) then begin new(a).dr:=constr(n1+2.readln(n). stergere(a^. a^. while k>=0 do if k=2*n then begin if earb(1.gm.n2).constr:=a end else if (n2>n1+2) then if (s[n1]=1) and (s[n2]=2) and earb(n1+1. s[2*n+1]:=2. cleardevice.exit end end.n2) then begin new(a). stergere(a) end end. a^. detectgraph(gd. afisare(a. begin if a<>nil then if (a^. constr:=a end else if (s[n1]=1) and (s[n1+1]=2) and earb(n1+2.2*n+1) then begin a:=constr(1.0).dr:=constr(i+1.dr:=nil.a^. constr:=a end else for i:=n1+3 to n2-3 do if (s[n1]=1) and earb(n1+1. writeln(’numarul de varfuri :’). a^.a:=nil end else begin stergere(a^.then begin new(a). constr:=a.dr:=nil.dr=nil) then begin dispose(a).i).gm). dec(k) end 111 .’c:\bp\bgi’). a^.n2-1) then begin new(a).st).dr). a^. begin clrscr. initgraph(gd.st:=constr(n1+1.st:=nil. procedure stergere(var a:arbore).k:=0.2*n+1). for i:=0 to 2*n do s[i]:=0.st=nil) and (a^. repeat until keypressed.st:=constr(n1+1.300.a^.i) and earb(i+1.n2-1).n2). stergere(a) end. c:=readkey.

closegraph.else if s[k+1]<2 then begin inc(s[k+1]). Doina Rancea Limbajul Pascal.Mona Pruna 112 . readln end. inc(k) end else begin s[k+1]:=0. dec(k) end. BIBLIOGRAFIE 1.Algoritmi fundamentali Computer Libris Agora 1999 2. Cornelia Ivasc .

1997 7. Ghe. Bucuresti. Valeriu Iorga Tehnici de programare Editura Teora.Grafuri si Elemente de Combinatorica Editura Petrion . Tudor Sorin Tehnici de programare-1996 113 .E.Bazele informaticii. Metode. Nicolae Mitroi Elemente de grafuri si combinatorica.Bucuresti-1997 5.1997 8. Irina Athanasiu. Valentin Cristea. algoritmi si programe Editura ALL Bucuresti. Barbu. Algoritmi fundamentali Editura Tehnica. Tratat de programarea calculatoarelor.1994 4.Bucuresti 1995 3. Octavian Patrascoiu. Knut D.Bucuresti-1974 6. Ioan Tomescu Data Structures Editura Univ. Gheorghe Marian. Ion Vaduva Bazele Informaticii Editura Tehnica-Bucuresti. Eugenia Kalisz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->