Sunteți pe pagina 1din 48

MODIFICAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Ghid practic 1. Societati comerciale. Cerere pentru constatarea nulitatii absolute a Hotarrii AGEA.

Stabilirea unui termen de 32 de zile n actul constitutiv al societatii pentru exercitarea dreptului de preferinta. Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala decizia comerciala nr.385/22.06.20101
Art.216 din Legea nr.31/1990 rep. si modificata Modificarea actului constitutiv al societatii si stabilirea unui termen de 32 de zile pentru exercitarea de catre actionari a dreptului de preferinta la subscrierea noilor actiuni, cu ocazia majorarii de capital social, nu constituie motiv de nulitate absoluta a hotarrii AGEA. Nerespectarea termenului de o luna (prevazut de art.261 din Legea nr.31/1990 rep. si modificata) pentru exercitarea acestui drept de preferinta este sanctionat cu nulitatea relativa, conform alin.3 al aceluiasi articol. Prin actiunea nregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI a Comerciala sub nr. 18335/3/2009 reclamantul persoana fizica a solicitat constatarea nulitatii absolute a Hotarrii AGEA nr.1/27.02.2009 a SC E SA, cu cheltuieli de judecata. Prin sentinta comerciala nr. 2019/24.02.2010 s-a respins ca nentemeiata actiunea formulata de reclamant. Pentru a pronunta aceasta hotarre judecatorul fondului a retinut, cu privire la articolul 19/1 modificat al actului constitutiv, ca reclamantul nu a facut dovada ca termenul de 32 de zile stabilit de acest articol ar reprezenta mai putin de o luna asa cum prevede articolul 216 din Legea nr.31/1990 rep., iar pe de alta parte nerespectarea dreptului de preferinta ar putea fi doar un motiv de nulitate relativa, nu absoluta. n ceea ce priveste articolul 19/1 punctul 19/1.3, s-a retinut ca reclamantul nu a dovedit care sunt dispozitiile de ordine publica nesocotite ce ar putea atrage sanctiunea nulitatii absolute. De asemenea, dispozitiile articolului 192.7 litera i) ultima liniuta nu ncalca dispozitiile articolelor 98-99 din Legea nr.31/1990 rep., ci dau expresie dreptului de proprietate al actionarilor asupra actiunilor detinute, drept reglementat de dispozitiile articolului 91 din acelasi act normativ. Articolul 192.8 din actul constitutiv sanctioneaza actionarii care, desi au posibilitatea sa opteze n privinta modului de alocare a actiunilor, nu o fac, ci mai mult exercita ulterior abuziv dreptul de ataca n instanta tocmai modul de alocare a actiunilor.

Decizia comerciala nr.385/22.06.2010Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala, este reprodusa astfel cum este publicata pe web site-ul Curtii de Apel Bucuresti: http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=22459&idInstitutie=2

Pagina 1 din 48

Sub aspectul cerintei semnaturii legalizate, tribunalul arata ca aceasta norma a fost adoptata de majoritatea actionarilor, ca acest act constitutiv este, pentru actionari, un contract ce reprezinta legea lor, iar dispozitiile legale n vigoare nu interzic si nici nu limiteaza aplicarea cerintei semnaturii legalizate. Prin urmare, partile contractante, respectiv actionarii, sunt liberi sa decida daca introduc sau nu aceasta cerinta n contractul ce urmeaza a le guverna ntelegerea. Fata de toate considerentele aratate, judecatorul fondului a retinut ca dispozitiile introduse la capitolul "Fuziunea si divizarea societatii" prin hotarrea AGEA nr.1/27.02.2009 de modificare a actului constitutiv sunt n deplina concordanta cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 rep. mpotriva acestei sentinte a declarat apel, n termen legal, reclamantul, acesta fiind nregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V a Comerciala sub acelasi numar unic 18335/3/2009. n motivarea apelului, legal timbrat, apelantul-reclamant a aratat ca modul de calcul si momentul la care se mplineste termenul de exercitare a dreptului de preferinta sunt prevazute de articolul 101 Cod procedura civila, dispozitiile legale fiind de ordine publica si neputnduse deroga de ele prin conventie. Stabilirea termenului de 32 de zile prin modificarea actului constitutiv poate nesocoti regulile cuprinse n articolul 101 Cod procedura civila si se poate ajunge la termene de exercitare a dreptului de preferinta mai mici dect cel de o luna prevazuta de articolul 216 din Legea nr.31/1990 rep. n ceea ce priveste criteriile de alocare a actiunilor, apelantul-reclamant a aratat ca instanta de fond nu a precizat cum ar putea fi aplicate n practica criteriile stabilite prin hotarrea atacata, fara a se ncalca drepturile intangibile ale actionarilor. Se mai precizeaza ca articolul 238 alineat 2 si articolul 2501 din Legea nr.31/1990 rep. stabilesc un singur mod de distribuire a actiunilor n cazul divizarii partiale, nefiind permis un alt mod dect cel reglementat de lege. Referitor la cerinta semnaturii legalizate, apelantul a sustinut ca aceasta clauza este inadmisibila, ea aducnd atingere dreptului intangibil al actionarului de a ramne n societate, pretinzndu-se conditii suplimentare si complicndu-se voit procedura de exercitare a dreptului de preferinta. Apelantul-reclamant a mai precizat ca indisponibilizarea actiunilor prevazuta la articolul 19.2. punctul 7 contravine principiului cesibilitatii actiunilor, iar renuntarea la dreptul de a invoca dispozitiile articolului 19.2 constituie o limitare inadmisibila a dreptului la aparare. Fata de motivele aratate, apelantul-reclamant a solicitat admiterea apelului, schimbarea n tot a sentintei apelate si, pe fond, admiterea actiunii astfel cum a fost formulata. n drept, apelantul-reclamant a invocat dispozitiile art. 296 Cod procedura civila, art. 216 alin. 2 din Legea nr.31/1990 rep. Analiznd hotarrea atacata sub aspectul motivelor de apel invocat, Curtea a constatat urmatoarele: Prin Hotarrea AGEA S.C. E S.A nr.1/27.02.2009 a carei nulitate absoluta s-a solicitat a se constata s-a dispus modificarea actului constitutiv al societatii intimate, prin introducerea a doua noi articole, respectiv art.191 referitor la "Majorarea capitalului social" si art.192 referitor la "Fuziunea si divizarea societatii".
Pagina 2 din 48

La art.191.3 s-a prevazut ca termenul de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea noilor actiuni este de 32 de zile de la data publicarii n Monitorul Oficial al Romniei a hotarrii AGEA sau a deciziei consiliului de administratie prin care a fost aprobata majorarea de capital, indiferent daca cea de-a 32-a zi este lucratoare sau nu, prima zi a termenului fiind considerata ziua publicarii. Articolul mai prevede ca, pentru evitarea oricarui dubiu, prevederile art.101 Cod procedura civila nu sunt aplicabile. Potrivit art.216 alin.2 din Legea nr.31/1990 rep., termenul pentru exercitarea dreptului de preferinta prevazut de actul constitutiv sau stabilit de adunarea generala sau consiliul de administratie, respectiv directorat, nu poate fi mai mic de o luna. Fata de aceste dispozitii legale, Curtea a constatat ca modificarile referitoare la stabilirea termenului de 32 de zile mentionat mai sus nu contravin dispozitiilor art.216 alin.2 din Legea nr.31/1990.rep. Referirile la art.101 Cod procedura civila nu au relevanta n cauza, atta timp ct legea speciala cuprinde dispozitii n aceasta materie (art.216 Legea nr.31/1990 rep.), dispozitii ce nu au fost ncalcate prin art.191.3 din modificarea actului constitutiv al intimatei. Mai mult, cum n cauza nulitatea nu este prevazuta anume de lege, potrivit art.105 alin.2 Cod procedura civila, neobservarea formelor legale referitoare la modul de calcul al termenelor duce la anularea actelor numai daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate nlatura dect prin anularea lor. n speta, nsa, nu a fost dovedita o asemenea vatamare. Prin urmare, motivul invocat de apelantul-reclamant pe acest aspect era nefondat. De altfel, ncalcarea art.216 alin.2 nici nu putea sa atraga nulitatea absoluta, sanctiunea fiind stabilita de alin.3 al aceluiasi articol, respectiv nulitatea relativa. Nu putea fi primita nici critica referitoare la cerinta semnaturii legalizate pentru exercitarea dreptului de preferinta, instanta de fond retinnd n mod corect ca legea nu limiteaza si nici nu interzice introducerea acestei cerinte n actul constitutiv al societatii, act ce reprezinta contractul partilor (adoptat de majoritatea actionarilor) si care urmeaza a le guverna ntelegea. n ceea ce priveste dispozitiile referitoare la criteriile de alocare a actiunilor, Curtea a constatat ca sunt nefondate criticile aduse acestora deoarece art.238 alin.2 si art.2501 din Legea nr.31/1990 rep. nu stabilesc limitativ modul de distribuire a actiunilor n cazul divizarii. Acest lucru rezulta si din dispozitiile art.241 lit.c) din Legea nr.31/1990 rep., administratorii societatilor care urmeaza a participa la divizare avnd obligatia ntocmirii proiectului de divizare, proiect ce trebuie sa cuprinda si conditiile alocarii de actiuni la societatile beneficiare. Referitor la sustinerile apelantului-reclamant potrivit carora instanta de fond nu a precizat cum ar putea fi aplicate n practica criteriile stabilite prin hotarrea AGEA atacata, Curtea a apreciat ca o astfel de interpretare nu era atributul instantei de judecata n aceasta cauza. Nici ultimul motiv de apel invocat de apelantul-reclamant, referitor la art.192 pct.7 si 8 avnd ca obiect indisponibilizarea actiunilor si renuntarea la dreptul de a invoca dispozitiile art.192 pct.5, 6 si 7, nu a putut fi primit pentru urmatoarele considerente: punctul 7 al art.192 vorbeste de o indisponibilizate temporara a actiunilor pna la data la care divizarea si produce efectele, ceea ce nu reprezinta o ncalcare a principiului cesibilitatii actiunilor invocat de apelant, caci dobndirea noilor actiuni este consecinta divizarii (conf.art.250 alin.1
Pagina 3 din 48

lit.b din Legea nr.31/1990 rep.), divizare ce si produce efectele de la data nregistrarii hotarrii de adoptare a operatiunii (conf. art.249 din acelasi act normativ). n ceea ce priveste punctul 8 al art.192 din hotarrea atacata, acesta nu ncalca dreptul de aparare al actionarilor ci reprezinta o sanctiune pentru nendeplinirea ntocmai a procedurii prevazute de punctul 7. Aceasta sanctiune reprezinta vointa actionarilor si ea nu limiteaza dreptul la justitie si nici mijloacele de aparare pe care actionarii le-ar putea invoca n fata instantei. Pentru toate aceste considerente, Curtea a apreciat criticile aduse sentintei atacate ca fiind nentemeiate si, pe cale de consecinta, n baza art.296 Cod procedura civila, a respins apelul ca nefondat, mentinnd n tot hotarrea atacata. n baza art.298 rap. la art.274 Cod procedura civila, Curtea a obligat apelantul la plata catre intimata a sumei de 1.000 lei reprezentnd cheltuieli de judecata ( S.R.).

2. Majorarea capitalului social. Conversia datoriilor societii n aciuni. Drept de preferin. Inaplicabilitate Inalta Curte de Casatie si Justitie, Secia comercial, Decizia nr. 2513 din 30 iunie 20102
Legea nr. 31/1990, art. 127 alin. (1), art. 210 alin. (2), art. 216 Conversia datoriilor societii n aciuni nu reprezint propriu-zis o compensare, ci o transformare a creanei n aciuni, obligaia de plat a creanei de ctre societate transformndu-se n obligaia de a emite aciuni de o valoare egal sau ntr-un anumit raport cu valoarea creanei pe care s le distribuie creditorului. n situaia majorrii capitalului social prin compensarea mprumuturilor acordate societii de ctre acionarul principal (creditorul - n.r.), nu poate opera dreptul de preferin, deoarece acest drept nu se poate exercita dect n legtur cu aciunile emise n cazul depunerii n numerar, iar nu n cadrul conversiei datoriilor. Prin sentina nr. 3 din 16 februarie 2008, Tribunalul Prahova a respins aciunea formulat de SIF Muntenia SA, n contradictoriu cu prta SC C.C.C. SA, aciune ce a avut drept obiect anularea Hotrrii AGEA din data de 24 mai 2007. Pentru a pronuna aceast soluie, tribunalul a reinut c prin hotrrea contestat acionarii din cadrul prtei au hotrt majorarea capitalului social de la 25.687,50 lei la 522.485 lei, prin emisiunea unui numr de 198.719 aciuni, cumprate n totalitate de C.D.M. S-a mai reinut c majorarea capitalului social s-a realizat din mprumuturile fcute de acionarul majoritar C.D.M. prin aportul acestuia conform prevederilor contractului nr. 53/2000 ncheiat cu societatea.

Decizia nr. 2513/30.06.2010, ICCJ Sectia comerciala, este repodusa astfel cum a fost publicata pe web siteul ICCJ: http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202010/SE%20dec%20r%202513%202010.htm

Pagina 4 din 48

S-a apreciat c fa de dispoziiile art. 210 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 i ale art. 216 alin. (1), reclamantei nu i s-a nclcat dreptul de preferin ntruct acest drept nu putea fi exercitat, avnd n vedere modalitatea n care s-a realizat majorarea capitalului social. Apelul declarat de reclamant mpotriva sentinei a fost respins ca nefondat prin decizia nr. 13 din 30 octombrie 2009 a Curii de Apel Ploieti, Secia comercial i de contencios administrativ i fiscal. n considerentele deciziei, instana de apel a reinut c este nefondat susinerea reclamantei potrivit cu care nu i-ar fi putut exercita dreptul de preferin pentru a-i putea conserva cota de capital deinut la societatea prt din moment ce a avut cunotin despre edina AGEA i a mandatat-o pe numita R.L.C. s participe la aceasta i s voteze mpotriva operaiunii de majorare a capitalului social. Din copia procesului verbal de edin rezult c mandatara nu s-a prezentat la adunare, dar a anunat c operaiunea de majorare a capitalului social nu prezint interes pentru acionara SIF Muntenia ceea ce denot c reclamanta nu a dorit s-i exercite dreptul de preferin. De asemenea, s-a mai avut n vedere c operaiunea de majorare a capitalului social s-a fcut n contextul n care societatea se afla n pericol de dizolvare ca urmare a aciunii promovate de Registrul Comerului de pe lng Tribunalul Prahova. Pe de alt parte, instana a apreciat c fa de modalitatea n care s-a efectuat majorarea, prin compensarea mprumuturilor acordate societii de ctre acionarul principal, nu putea opera dreptul de preferin, deoarece acest drept nu se poate exercita dect n legtur cu aciunile emise n cazul depunerii n numerar, iar nu n cadrul conversiei datoriilor. S-a constatat c este nefondat i critica ce a vizat pretinsa nclcare a art. 127 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 ce nu se aplic n cazul societilor pe aciuni, iar n ceea ce privete sanciunea prevzut de lege n aceast situaie, prevederile art. 127 alin. (2) instituie rspunderea pentru daunele aduse societii i nicidecum nulitatea Hotrrii AGEA. n fine, instana de apel a nlturat i critica privind nerespectarea formelor de publicitate, n sensul c nu s-ar fi publicat textul integral privind propunerea majorrii capitalului social, constatndu-se c dispoziiile art. 117 alin. (7) din lege au fost respectate ntocmai. mpotriva deciziei reclamanta a declarat recurs prin care a invocat prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., susinnd urmtoarele: 1.au fost nclcate prevederile art. 211, art. 216 i 217 din Legea nr. 31/1990, reinndu-se greit c a existat o renunare la dreptul de preferin din partea SIF MUNTENIA i c dreptul de preferin nu se poate exercita dect n legtur cu aciunile emise, n cazul depunerii n numerar n contul societii. 1.1. Recurenta a susinut c instana a aplicat greit normele privind reprezentarea atunci cnd s-a reinut c dovada renunrii la dreptul de preferin a constat n comunicarea verbal fcut de mandatara sa, contra mandatului special comunicat societii din care rezult clar mputernicirea de a vota mpotriva operaiunii de majorare a capitalului social. 1.2. Instana apelului a interpretat i aplicat greit art. 216 din Legea nr. 31/1990, ntruct textul nu face nicio distincie ntre tipurile de operaiuni de majorare a capitalului social,
Pagina 5 din 48

adugndu-se la lege, fiind evident c n situaia n care acordarea dreptului de preferin nu ar fi obligatorie, mprumutarea societii i compensarea creanelor cu aciuni ar fi o modalitate de eludare a dispoziiilor alin. (3) din art. 216. 1.3. S-au interpretat i aplicat greit prevederile art. 127 alin. (1) din Legea nr. 31/1 990, reinndu-se greit c acesta nu are aplicabilitate n cazul societilor pe aciuni. Prin ntmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului. Analiznd decizia atacat prin prisma criticilor invocate, nalta Curte a constatat c recursul este nefondat pentru urmtoarele considerente: Contrar susinerilor recurentei, n cauz nu se constat nclcarea prevederilor legale incidente de ctre instana apelului. n spe, adunarea general a acionarilor a hotrt majorarea capitalului social n forma compensrii unei creane lichide i exigibile asupra societii cu aciuni (art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990). Aceast operaiune juridic, denumit i conversia datoriilor societii n aciuni, nu reprezint propriu-zis o compensare, ci o transformare a creanei n aciuni, obligaia de plat a creanei de ctre societate transformndu-se n obligaia de a emite aciuni de o valoare egal sau ntr-un anumit raport cu creana, pe care s le distribuie creditorului. n acest caz, n care majorarea se face prin conversia creanelor n aciuni, ea beneficiaz numai creditorului societii, iar acest raionament a stat i la baza soluiei date de instana apelului atunci cnd a analizat prevederile art. 216 din Legea nr. 31/1990 n cauza de fa. Aa fiind, n mod corect s-a reinut c dreptul de preferin privete exclusiv majorarea capitalului social prin subscrierea aciunilor noi, n schimbul unor aporturi n numerar. Este adevrat c motivarea instanei de apel cu privire la interpretarea acelei reineri din procesul-verbal al edinei, n sensul creia numita L.C. dei a fost mandatat s participe la edin nu s-a prezentat, dar a anunat c operaiunea de majorare nu prezint in teres pentru acionarul SIF excede oarecum problematicii cauzei, ns instana de apel nu i-a fundamentat soluia pe aceast chestiune, urmnd a fi nlturat din motivarea deciziei. Nici critica privind interpretarea i aplicarea greit a prevederilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 nu poate fi primit, n condiiile n care nerespectarea interdiciei instituite de textul evocat nu atrage nulitatea hotrrii adunrii generale luate cu votul acionarului aflat n conflict de interese, ci doar atragerea rspunderii materiale a acestuia dac prin votul su s-a format majoritatea necesar i societatea a fost prejudiciat. Pentru considerentele expuse, nalta Curte, a respins ca nefondat recursul, conform art. 312 alin. (1) C. proc. civ. Avnd n vedere dispoziiile art. 274 C. proc. civ., recurenta a fost obligat s suporte cheltuielile de judecat n cuantum de 4.200 lei, reprezentnd onorariu de avocat.

Pagina 6 din 48

3. Aciune n anulare hotrre AGA. Majorarea capitalului social prin conversia datoriilor. Drept de preferin. Condiii de exercitare Inalta Curte de Casatie - Secia a II-a civil, Decizia nr. 3388 din 1 noiembrie 20113
Legea nr. 31/1990, art. 210, art. 216 Este legal hotrrea AGA de majorare a capitalului social prin conversia datoriilor - pe care societatea le are fa de un acionar - n aciuni, situaie n care obligaia de plat a creanei de ctre societate se transform n obligaia de a emite aciuni de o valoare egal sau ntr-un anumit raport cu creana, pe care s le distribuie creditorului, cu consecina c majorarea capitalului realizat n aceast modalitate beneficiaz numai creditorilor societii. Astfel, n considerarea specificului acestei variante de majorare a capitalului social, a mecanismului prin care se realizeaz conversia datoriilor, rezult c dreptul de preferin reglementat de art. 216 din Legea nr. 31/1990 este inoperant n aceast ipotez. Prin sentina comercial nr. 874/2010 a Camerei de consiliu pronunat de Tribunalul Comercial Cluj s-a admis aciunea precizat formulat de reclamanta SC I.C. SRL mpotriva prtei SC F.C. U. Cluj SA i, n consecin, s-a dispus anularea hotrrii nr. 1212 din 9 iunie 2010 a AGEA a societii prte, radierea acestei hotrri din Registrul Comerului Cluj (). Pentru a pronuna aceast soluie, tribunalul a reinut, n esen, c prin hotrrea contestat acionarii prtei au decis majorarea capitalului social prin conversia unei creane n cuantum de 3.000.000 lei, deinut mpotriva societii de acionarul F.W., n aciuni, n conformitate cu prevederile art. 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 i art. 7 alin. (2) din actul constitutiv al societii. S-a nlturat motivul invocat de reclamant pentru anularea hotrrii menionate constnd n nulitatea absolut a contractului de mprumut din care s-a nscut dreptul de crean al acionarului, cu motivarea c nu s-a fcut dovada existenei unei hotrri judectoreti prin care s se fi admis o atare aciune, iar, pe de alt parte, limitele investirii instanei n acest dosar privesc doar anularea hotrrii AGEA.() Raportat ns la modalitatea n care s-a efectuat majorarea capitalului, tribunalul a considerat c hotrrea atacat a fost adoptat cu nclcarea art. 216 alin. (1) din lege, deoarece aciuni le emise pentru majorarea capitalului nu au fost oferite spre subscriere, n primul rnd, acionarilor existeni proporional cu numrul aciunilor pe care le posed, situaie n care hotrrea este anulabil potrivit alin. (3) al aceluiai articol. De asemenea, au fost nclcate i prevederile art. 210 alin. (1) i art. 215 alin. (2) din actul normativ menionat n considerarea faptului c i n ipoteza n care majorarea capitalului social are loc prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra societii trebuie s se dea eficien dispoziiilor art. 216 alin. (1) din lege prin oferirea spre subscriere a aciunilor

Decizia nr. 3388 din 1 noiembrie 2011 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Secia a II-a civil, este reprodusa astfel cum a fost publicata pe web site-ul ICCJ: http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202011/SC%20II%20dec%20r%203388%2001nov2011.htm

Pagina 7 din 48

emise pentru majorarea capitalului, n primul rnd acionarilor existeni, proporional cu numrul aciunilor deinute. Apelul declarat de prta SC F.C. U. Cluj SA a fost respins prin decizia civil nr. 49/2011 a Curii de Apel Cluj, Secia comercial, contencios administrativ i fiscal. n argumentarea soluiei pronunate, instana de apel a artat c ambele variante de majorare a capitalului social enunate de art. 210 alin. (1) i (2) din Legea nr. 31/1990 se refer la majorarea capitalului i la modalitile de liberare ale aciunilor noi emise sau a prii cu care acestea i mresc valoarea. n acest context, dispoziiile art. 215 alin. (2) din lege nu sunt incidente n spe, astfel cum greit a reinut tribunalul, deoarece dispoziia legal nu se refer la ipoteza unor creane deinute mpotriva societii comerciale care i mrete capitalul social, ci la creanele deinute mpotriva unor teri. Referitor la susinerea apelantei potrivit creia dreptul de preemiune exist doar n ipoteza reglementat de art. 210 alin. (1) din actul normativ evocat, instana de apel a reinut c prevederile art. 216 alin. (1) din lege nu fac nicio distincie, fiind deopotriv aplicabile att n cazul unor aporturi noi ct i n cazul conversiei aciunilor cu creane deinute mpotriva societii, neexistnd nicio incompatibilitate ntre conversia creanelor n aciuni i exercitarea dreptului de preemiune. mpotriva acestei decizii a declarat recurs prta SC F.C. U. Cluj SA, criticnd-o pentru motivele de nelegalitate prevzute de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. derivate din nclcarea dispoziiilor art. 216, 210 alin. (2), art. 1361 din Legea nr. 31/1990 raportat la art. 723 alin. (2) i art. 108 C. proc. civ. n mod concret, recurenta a invocat faptul c decizia recurat este pronunat cu aplicarea greit a dispoziiilor art. 216 i 210 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, n sensul c, cont rar celor reinute de instanele anterioare, respectarea dreptului de preferin vizeaz exclusiv situaia n care majorarea capitalului social se efectueaz prin aporturi noi, nu i n ipoteza n care nu sunt atrase astfel de aporturi, ci societatea i mrete capitalul prin compensarea unor creane certe, lichide i exigibile asupra societii cu aciuni ale acesteia. A doua critic vizeaz nelegalitatea deciziei din perspectiva modului de aplicare a prevederilor art. 1361 cu referire la art. 216 din lege, n sensul c dreptul subiectiv instituit prin acest din urm text legal - respectiv dreptul de preferin al acionarilor - este supus condiiei prevzute de art. 1361 din lege care instituie obligaia acionarilor de a-i exercita drepturile cu bun-credin, cu respectarea drepturilor i intereselor legitime ale societii i ale celorlali acionari. n caz contrar, exercitarea dreptului subiectiv mpotriva scopului recunoscut de lege constituie un abuz de drept n conformitate cu art. 723 alin. (2) C. proc. civ., sancionabil n raport cu prevederile art. 108 C. proc. civ. n acest context, a susinut recurenta, interesul invocat de reclamanta intimat nu este legitim fiind n contradicie cu cel al societii care, pentru a evita dizolvarea potrivit art. 15324 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, a ales ca singura modalitate de redresare varianta conversiei datoriilor societii n aciuni. Analiznd recursul formulat prin prisma motivelor invocate i dispoziiile legale anterior menionate, nalta Curte a constatat c este fondat.
Pagina 8 din 48

Astfel, n conformitate cu art. 210 din Legea nr. 31/1990 ,,capitalul social se poate mri prin emisiunea de aciuni noi sau prin majorarea valorii nominale a aciunilor existente n schimbul unor noi aporturi n numerar i/sau n natur, iar potrivit alin. (2) al aceluiai articol ,,aciunile noi sunt liberate prin ncorporarea rezervelor, cu excepia rezervelor legale, precum i a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra societii cu aciuni ale acesteia. n ali termeni, majorarea capitalului social se poate realiza fie prin mrirea numrului de aciuni, fie prin mrirea valorii nominale a celor existente. Aceast majorare poate avea mai multe surse, respectiv prin aporturi noi ale acionarilor existeni sau ai celor cooptai pe aceast cale, prin ncorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisie, cu excepia rezervelor legale, sau prin compensarea unor creane lichide i exigibile asupra societii cu aciuni ale acesteia. n spe, adunarea general a acionarilor societii prte a hotrt majorarea capitalului social n modalitatea compensrii unei creane certe, lichide i exigibile deinute de un acionar asupra societii cu aciuni ale acesteia. Aceast operaiune juridic, denumit i conversia datoriilor societii n aciuni, nu reprezint propriu-zis o compensare, ci o transformare a creanei n aciuni, situaie n care obligaia de plat a creanei de ctre societate se transform n obligaia de a emite aciuni de o valoare egal sau ntr-un anumit raport cu creana, pe care s le distribuie creditorului, cu consecina c majorarea capitalului realizat n aceast modalitate beneficiaz numai creditorilor societii. Prin urmare, n considerarea specificului acestei variante de majorare a capitalului social, a mecanismului prin care se realizeaz conversia datoriilor, rezult c dreptul de preferin reglementat de art. 216 din Legea nr. 31/1990 este inoperant n aceast ipotez.(). n concluzie, recursul a fost admis n conformitate cu art. 312 alin. (1) C. proc. civ., iar decizia a fost modificat n sensul admiterii apelului formulat de recurenta prt SC F.C. U. Cluj SA i schimbrii n ntregime a sentinei tribunalului, cu consecina respingerii aciunii reclamantei.

4. Societate comercial. Modificarea actului constitutiv. Abuz de majoritate. Sanciune aplicabil


Inalta Curte de Casatie si Justitie, Secia comercial, Decizia nr. 570 din 11 februarie 20104 Legea nr. 31/1990, art. 8 lit. f2, art. 94, art. 1361 Abuzul de majoritate este o form a abuzului de drept care exist mai ales atunci cnd deciziile adunrii generale a acionarilor sunt luate cu intenia de a-i prejudicia pe minoritari contrar interesului general.
4

Decizia nr. 570 din 11 februarie 2010 A Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Secia comercial, este reprodusa astfel cum a fost publicata pe web site-ul ICCJ: http://www.scj.ro/SE%20rezumate%202010/SE%20r%20570%202010.htm.

Pagina 9 din 48

Principiul majoritii creeaz doar o prezumie n sensul c voina majoritii echivaleaz cu voina social. n concret, n cadrul voinei sociale trebuie urmrit interesul social, care la rndul su trebuie s coincid cu interesul comun al acionarilor. Abuzul de majoritate exist atunci cnd au fost reglementate obligaii excesive, corelative dreptului de preemiune, n sarcina exclusiv a acionarului minoritar i n folosul exclusiv al majoritarului, nclcndu-se unul din atributele dreptului de proprietate asupra aciunilor, i anume dreptul de dispoziie. Reclamantul D.M. a chemat n judecat S.C. B.C.R. Asigurri de via S.A. i a solicitat Tribunalului Bucureti s pronune o hotrre prin care s anuleze hotrrile A.G.E.A. societii prte, nr. 1,2 i 3 din 22 octombrie 2007 prin care s-au adus modificri actului constitutiv ca urmare a introducerii articolului 51. Reclamantul i-a argumentat aciunea artnd c prin modalitatea de transmitere a aciunilor adoptat n AGEA nr. 3, la a crei anulare i-a restrns preteniile, se ngrdete dreptul de proprietate asupra aciunilor. A mai susinut reclamantul c prin noile modificri privind transmiterea aciunilor, singurul acionar care are drepturi este B.C.R., restul acionarilor avnd doar obligaii, iar acest dezechilibru creat trebuie sancionat. n drept, s-au invocat prevederile art. 94 i 136 din Legea nr. 31/1990, potrivit crora aciunile acord posesorilor drepturi egale pe care trebuie s le exercite cu bun-credin, cu respectarea drepturilor i intereselor legitime ale societii i ale celorlali acionari. Soluionnd litigiul, Tribunalul Bucureti a pronunat sentina nr.6941/2008 prin care a luat act de renunarea reclamantului la judecata capetelor de cerere avnd ca obiect anularea hotrrilor A.G.E.A. B.C.R. nr. 1 i 2/2007, a respins excepia lipsei de interes invocat de prt iar pe fond a respins aciunea n anularea Hotrrii AGEA nr. 3/2007 formulat de reclamantul D.M., obligndu-l la plata cheltuielilor de judecat. Tribunalul a reinut c prin art.51 introdus n actul adiional al societii prte s-a instituit dreptul de preferin al acionarului majoritar B.C.R., la cumprarea aciunilor oferite de ceilali acionari i c prin instituirea acestui drept nu se ncalc prevederile art. 94 i 1361 din Legea nr. 31/1990. Potrivit instanei, aciunile trebuie s fie de valoare egal i s acorde posesorilor drepturi egale. Acest principiu instituit de art. 94 din LSC nu presupune o egalitate perfect n drepturi a acionarilor. A mai reinut instana c instituirea dreptului de preferin nu mpiedic vnzarea aciunilor de ctre acionarii minoritari, care pot dispune liber de aciunile pe care le dein. Art. 51 introdus n actul constitutiv d posibilitatea acionarului majoritar s cumpere el nsui aciunile oferite spre vnzare, fr a interzice totui acionarului minoritar s vnd, astfel c, dreptul de dispoziie al acionarilor minoritari, n opinia instanei, nu a fost nclcat. n sprijinul acestei concluzii, tribunalul a fcut trimitere i la prevederile art. 8 lit. f) din Legea nr. 31/1990 apreciind c legea societilor comerciale permite ca prin actul constitutiv s se instituie orice restricie cu privire la transferul aciunilor, printre aceste restricii fiind i dreptul de preemiune. Acesta a constituit i argumentul tribunalului pentru respingerea susinerii potrivit creia acionarul majoritar i-ar fi exercitat cu rea-credin drepturile n raport cu acionarii minoritari.

Pagina 10 din 48

Sentina nr. 694/2008 pronunat de Tribunalul Bucureti, Secia comercial, a fost apelat de acionarul D.M. Criticile aduse sentinei fondului au vizat att netemeinicia ct i nelegalitatea soluiei pronunat de tribunal, apelantul structurndu-i susinerile pe trei aspecte: - interpretarea greit a art. 8 alin. (1) lit. f2, art. 94, art. 1361 din Legea societilor comerciale; - nclcarea i limitarea dreptului de proprietate asupra aciunilor prin introducerea art. 51 n noul act constitutiv al societii; - cuantumul excesiv al cheltuielilor de judecat. (...) Prin decizia nr. 54/2009 pronunat de Curtea de Apel Bucureti, Secia comercial, s-a admis apelul declarat de reclamantul D.M., s-a schimbat n parte sentina, s-a anulat hotrrea AGEA nr. 3/2007 a SC B.C.R. Asigurri de via S.A. i s-au meninut celelalte dispoziii. Cu referire la prima critic, ce privea nclcarea dispoziiilor legale, Curtea de Apel a reinut c, n adevr, s-au nclcat art. 94, 1361 i art. 8 alin. (1) lit. f2 din Legea nr. 31/1990, ntruct prin hotrrea AGEA nr. 3, dei legea permite instituirea unei restricii convenionale, dreptul de preemiune a fost reglementat ntr-un mod excesiv i abuziv, pentru c funcioneaz numai n favoarea acionarului majoritar. Prin art. 51 din noul act constitutiv, instana de apel a apreciat c s-au nclcat i dou dintre principiile care guverneaz drepturile acionarilor i anume, principiul preeminenei interesului social i principiul majoritii. n continuare, dup consideraiile privind interesul social i componena acestui interes, Curtea de Apel a observat c prin Hotrrea AGEA s-a comis un abuz de drept ntruct acionarul majoritar, prin vot, a stabilit condiii excesive n sarcina doar a acionarului minoritar care ar dori s vnd, acesta fiind obligat s respecte dreptul de preemiune i mputernicirea irevocabil stabilit n favoarea directorului societii pentru finalizarea vnzrii. Curtea de Apel a fcut trimitere i la prevederile art. 1361 din Legea nr. 31/1990 care reglementeaz la nivel de principiu exercitarea cu bun-credin a dreptului de proprietate asupra aciunilor, apreciind c acest principiu trebuie s-l ocroteasc i pe acionarul minoritar de exerciiul abuziv al drepturilor acionarului majoritar. n final, Curtea a nlturat susinerile intimatei privind restriciile care pot fi aduse dreptului de proprietate asupra aciunilor apreciind c, n adevr, acest drept este recunoscut de lege, numai c n spe era vorba de modul cum acionarul majoritar i-a impus voina asupra modalitii concrete de exercitare a acestui drept. mpotriva deciziei nr. 54/2009 de Curtea de Apel Bucureti, Secia comercial, a declarat recurs prta SC BCR Asigurri de Via SA ntemeiat pe motivul de nelegalitate prevzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. Dup expunerea sintetic a situaiei de fapt i a considerentelor din sentina fondului, recurenta SC BCR Asigurri de Via SA a criticat decizia Curii de Apel sub cuvnt c aceasta se fundamenteaz pe o interpretare eronat a prevederilor legale aplicabile n materia societilor comerciale. Recurenta a afirmat c a fost respectat principiul egalitii n drepturi a acionarilor precum i principiul exercitrii cu bun-credin a drepturilor de ctre acionari. Potrivit opiniei sale, principiul egalitii n drepturi nu privete drepturile convenionale, ci doar acele drepturi
Pagina 11 din 48

care izvorsc n mod direct din lege. A dezvoltat n continuare argumente n sprijinul acestei susineri referindu-se la prevederile art. 94 alin. (1) din legea societilor comerciale. Din aceast perspectiv, autoarea recursului a susinut c prin instituirea dreptului de preferin nu se ncalc dreptul de proprietate i prerogativa dispoziiei asupra aciunilor. Citnd doctrina i jurisprudena, recurenta a ajuns la concluzia c fondul dreptului de proprietate nu este atins prin aplicarea principiului majoritii, ci doar exerciiul acestuia. Procedura de vnzare, n accepiunea sa, ofer posibilitatea acionarului majoritar de a cumpra el nsui aciunile oferite spre vnzare, fr a interzice acionarului minoritar s vnd. Printr-o alt critic s-a susinut c legea societilor comerciale permite n mod expres instituirea unor limitri privind transferul aciunilor i cum dreptul de preferin poate fi calificat ca fiind o astfel de limitare, permis n mod expres de art. 8 alin. (1) lit. f) din LSC, introducerea n actul constitutiv a clauzelor referitoare la dreptul de preemiune nu este contrar legii. Recurenta a apreciat c principiul majoritii determin minoritatea s se supun majoritii pentru c voinele acionarilor nu pot fi n mod obiectiv asemntoare. n ce privete principiul majoritii, recurenta a admis c acesta este limitat de apariia abuzului de drept n situaia n care se ncalc interesul comun social, ns apreciaz c eventualul abuz de drept trebuie raportat la drepturile legale ale acionarilor i nu la drepturile derivate din convenie. Recurenta a mai artat c nu a fost dovedit n cauz reaua-credin a acionarului majoritar i nici vtmarea efectiv, suferit de intimat, ca acionar minoritar.() Recursul este nefondat. Motivul de nelegalitate prevzut de art. 304 pct. 9 teza a II-a C. proc. civ. privete aplicarea greit a legii. Abordarea analizei acestei critici a avut n vedere dispoziiile art. 94, 13 61 i 8 lit. f2 din Legea nr. 31/1990 n urmtoarea ordine: I1.Prima critic a fost argumentat pe aplicabilitatea art. 94 din Legea nr.31/1990.

Aciunile trebuie s fie de o egal valoare, ele acord posesorilor drepturi egale. Interpretnd aceste dispoziii, recurenta a ajuns la concluzia c Legea nr. 31/1990 nu instituie o egalitate perfect n drepturi ntre acionarii unei societi, ci, dimpotriv sunt avute n vedere numai drepturile izvorte din lege nu i cele convenionale, stabilite ntre aci onari sau prin actul constitutiv. Argumentele recurentei au n vedere numai un aspect care se desprinde din dispoziiile art. 94 din LSC i anume cel al egalitii n drepturi ca principiu care i are izvorul n deinerea aciunilor. n realitate, art. 94 instituie o regul mult mai profund a dreptului societar care const n egalitatea de tratament a tuturor acionarilor unei societi comerciale. n alte cuvinte, acionarilor trebuie s li se ofere aceleai prerogative n exercitarea drepturilor lor, sens mult mai larg dect privirea teoretic asupra dispoziiilor art. 94 pe care a evocat -o n punctul su de vedere recurenta. 2. Principiul egalitii n drepturi, potrivit recurentei privete numai drepturi izvorte din lege nu i drepturi izvorte din convenie.

Pagina 12 din 48

S-a artat mai sus, c orice msur care se adopt n adunarea general trebuie s coincid interesului comun al acionarilor indiferent dac sunt majoritari sau minoritari i indiferent dac msura luat izvorte din lege sau din convenie. Nu este lipsit de relevan observaia potrivit creia principiul de guvernare majoritar chiar i atunci cnd legea permite anumite limitri n exercitarea unor drepturi trebuie s foloseasc interesului tuturor acionarilor i n niciun caz s fie folosit n scopul de a-l favoriza pe acionarul majoritar. n sensul aceluiai raionament trebuie observat c puterea pe care contractul de societate i organizarea legal a societii o acord unora dintre acionari nu trebuie s fie deturnat pe principiul c ,,minoritatea se supune majoritii sau altfel spus cu unicul scop de a favoriza majoritarii n detrimentul minoritarilor, tiut fiind c o hotrre este adoptat pentru c este conform att interesului social ct i intereselor acionarilor. II.1. Instituirea dreptului de preferin i corelaia acestuia cu prevederile art. 8 alin. (1) lit.f2. n adevr, art. 8 lit. f2 din legea societilor comerciale instituie posibilitatea unor restricii cu privire la transferul aciunilor i stabilete totodat obligativitatea ca, n actul constitutiv al societii, s fie menionate i aceste restricii. Cu privire la aceste critici, recurenta a acreditat ideea c legalitatea unei astfel de clauze pe care legea o permite nu poate fi pus la ndoial. Este corect afirmaia autoarei recursului, n sensul c includerea n actul constitutiv a restriciei este prevzut de lege i tot corect este i afirmaia c legea prevede posibilitatea de a se restriciona dreptul de transfer asupra aciunilor. Ceea ce este esenial n legtur cu acest drept, conferit de lege, este ns modul n care se instituie dreptul (de preemiune) n cazul n care se apeleaz la o astfel de restricie. Prin art. 51 intitulat ,,Transmiterea aciunilor s-a prevzut: ,,Orice alt asociat n afar de B.C.R. (ofertantul) care intenioneaz s nstrineze aciunile deinute n societate (,,Aciunile oferite) ctre ter este obligat s acorde B.C.R. un drept de preempiune la achiziionarea aciunilor oferite. Pentru evitarea oricrui dubiu, termenul ,,ter include pe lng persoanele care nu dein vreo aciune n societate i pe ceilali acionari ai societii n afar de ofertant i B.C.R.. Din dispoziiile de mai sus, s-a observat fr ndoial, faptul c prin art. 51, adoptat prin AGEA nr. 3/2007, i-a fost acordat exclusiv acionarului majoritar al societii, dreptul de preemiune. ntruct acest drept decurge din calitatea de acionar i o astfel de clauz poate reprezenta un mijloc util pentru acionari de a-i mri participaia n societate, n contextul artat, exercitarea drepturilor de ctre acionarul majoritar nu respect drepturile legitime ale celorlali acionari ntruct preemiunea a fost instituit ntr-un singur sens, din moment ce s-a menionat expres c aceast obligaie este n sarcina oricrui asociat ,,n afar de banc. Este relevant n raport de argumentele de mai sus, faptul c dispoziiile art. 8 alin. (1) lit. f2 sunt n strns corelaie cu art. 94 din Legea societilor i cu principiul general care se desprinde din coninutul su, analizat mai sus. 2. Nu n ultimul rnd se impune a fi observat faptul c modificarea statutar care restrnge libertatea de a cesiona aciunile prin menionarea unui drept de preemiune este doar atributul adunrii generale de a modifica actul constitutiv. Dar, coninutul modificrii actului constitutiv vizeaz exerciiul dreptului asupra aciunilor i nu este lipsit de relevan s se
Pagina 13 din 48

observe c prin fora principiului majoritar, exprimat n adunarea general au fost rezervate avantaje acionarilor majoritari n detrimentul acionarilor minoritari. Altfel spus, prevederea din art. 8 lit. f2 n sensul obligativitii ca n actul constitutiv s se introduc ,,orice restricii n legtur cu transferul aciunilor nu are i semnificaia ,,n orice condiii. Prin urmare, nu legalitatea unei astfel de clauze restrictive este pus la ndoial, cum a susinut recurenta, ci exerciiul acestui drept. Din acest punct de vedere s-au nlturat i susinerile recurentei prin care invoc legalitatea modificrii actului constitutiv prin faptul c diferite ,,organe abilitate au verificat aceste modificri. III. - Cea de-a treia critic a fost examinat prin prisma aplicrii art. 1361 din Legea nr. 31/1990, abordare n cadrul creia a fost avut n vedere principiul majoritii i abuzul de majoritate asupra cruia s-a oprit instana de apel. Se observ c n doctrin i practic se admite ideea potrivit creia abuzul de majoritate este o form a abuzului de drept care exist mai ales atunci cnd deciziile adunrii generale a acionarilor sunt luate cu intenia de a-i prejudicia pe minoritari contrar interesului general. Fr observarea acestor elemente eseniale n exerciiul dreptului de a institui o restricie permis de lege n legtur cu transmiterea aciunilor, recurenta a exprimat opinia c principiul majoritii determin minoritatea s se supun hotrrilor luate de persoana care deine majoritatea capitalului social. Este adevrat c n baza principiului majoritii, aa cum a susinut recurenta, s -a creat o prezumie c voina majoritii echivaleaz cu voina social. Numai c voina social nu este abstract cum s-ar deduce din argumentele sale, ci, aceasta trebuie s coincid cu interesul comun al acionarilor care este dat de contractul de societate i de organizarea societii. 2. - n aceeai ordine de idei, trebuie observat c organizarea societii are n vedere egalitatea de statut juridic a acionarilor, aa cum rezult din art. 94 alin.1 din Legea nr. 31/1990 care se raporteaz la drepturile ataate aciunilor. Egalitatea de statut juridic nu se refer la o egalitate perfect n drepturi, independent de participaia la capital, ci la egalitate de tratament n exerciiul dreptului. Aa se explic de ce principiul majoritii creeaz doar o prezumie n sensul c voina majoritii echivaleaz cu voina social. n concret, n cadrul voinei sociale trebuie urmrit interesul social care la rndul su trebuie s coincid cu interesul comun al acionarilor. n caz contrar, prin deturnarea funciilor i principiului majoritii se ajunge la abuzul de majoritate svrit n cadrul adunrii generale a acionarilor i la prejudicierea intereselor legitime ale minoritarilor. Prin urmare, se poate trage concluzia c interaciunea dintre voina individual i cea a majoritii nu conduce inevitabil la nfrngerea celei dinti, astfel c fora principiului majoritii nu este absolut pentru a putea fi opus n orice situaie. 3. Recurenta a susinut c nu a svrit un abuz de majoritate prin introducerea art. 51 n actul constitutiv, ntruct un astfel de abuz se analizeaz prin raportare la drepturile legale ale
Pagina 14 din 48

acionarilor, drepturi care deriv din aciunile deinute i nu cu referire la drepturile derivate din convenii prin care se instituie drepturi inexistente anterior n patrimoniul acionarului. Susinerea nu a fost primit. Transmiterea aciunilor i restriciile convenionale pentru exerciiul acestei transmiteri deriv din calitatea de acionar i orice msur, indiferent c se instituie drepturi care ar putea s priveasc n viitor patrimoniul acionarului, vizeaz interesul legitim al acionarilor, care se traduce, n spe, n recunoaterea dreptului de preemiune i a procedurii instituit pentru valorificarea acestui drept n favoarea acionarilor care doresc s-i transmit aciunile, respectnd dispoziiile mai sus analizate. IV. - Revenind la critica de nelegalitate prin prisma svririi abuzului de majoritate a crui inexisten a fost invocat de recurent: Art. 1361 din Legea nr. 31/1990 reglementeaz n domeniul societar principiul exercitrii cu bun-credin a dreptului de proprietate asupra aciunilor. Din acest punct de vedere trebuie precizat mai nti c restricia instituit prin art. 51 n adunarea general privete exerciiul dreptului de proprietate. n al doilea rnd trebuie observat dac a existat elementul intenional de a impune numai n sarcina acionarului minoritar anumite obligaii, acionarul majoritar fiind favorizat prin msura luat. Sub ambele aspecte subliniate s-a constatat c abuzul de majoritate a existat ntruct au fost reglementate obligaii excesive, corelative dreptului de preemiune, n sarcina exclusiv a acionarului minoritar i n folosul exclusiv al majoritarului (n acest sens prin procedura instituit s-au acordat puteri directorului B.C.R. peste voina acionarului minoritar), nclcndu-se unul din atributele dreptului de proprietate asupra aciunilor, i anume dreptul de dispoziie. 2. Opunnd o astfel de clauz nu se poate reine c acionarul majoritar i -a exercitat drepturile n adunarea general cu bun-credin i cu respectarea intereselor legitime ale societii i ale celorlali acionari. Chiar, dac n legea nr. 31/1990 nu sunt prevzute interdicii n legtur cu poziia acionarului majoritar prin care folosirea poziiei de majoritar s fie interzis, (ca n cazul legii nr. 297/2004), dispoziiile art. 1361 din LSC sunt suficiente pentru a se aprecia dac acionarul majoritar, care guverneaz societatea, acioneaz n interes social i cu bun-credin. n concret, aceast poziie a acionarului majoritar se raporteaz la avantajele obinute n AGEA n detrimentul celorlali acionari. n aceste condiii, corect Curtea de Apel prin decizia criticat a procedat la sancionarea abuzului de drept prin anularea Hotrrii AGEA. 3. n privina exerciiului drepturilor n adunarea general, recurenta a neles s demonstreze c nu a fost dovedit reaua-credin n exercitarea dreptului, motivat de faptul c nu exist nicio dispoziie legal care s-i limiteze sau s-i condiioneze un astfel de drept. Raionamentul recurentei se bazeaz pe natura convenional a dreptului de preferin la cumprarea aciunilor oferite spre vnzare, care, n opinia sa, l exclude de la regula egalitii. A justificat aceast excludere pe faptul c dreptul de preferin nu este conferit de calitatea de acionar. Aceast susinere a fost nlturat. Dreptul de proprietate asupra aciunilor i atributele acestui drept decurg din calitatea de acionar astfel c toate msurile care vizeaz acest drept sunt n legtur sau decurg din calitatea de acionar. n cazul de fa transmiterea aciunilor a fost restricionat prin instituirea dreptului de preemiune, iar n exercitarea dreptului de preemiune au fost stabilite condiii excesive, care au fost ndreptate ntr-un singur sens (ctre acionarul minoritar) prin folosirea poziiei majoritare care constituie o manifestare a abuzului de drept, a poziiei dominante n luarea deciziilor n societate.(...)
Pagina 15 din 48

Prin urmare, nu simpla poziie dominant genereaz abuz de drept, ci nerespectarea cerinelor privind exerciiul drepturilor. n consecin, fa de cele ce preced, constatnd c decizia Curii de apel a fost dat cu aplicarea corect a legii, conform art. 312 C. proc. civ., recursul a fost respins ca nefondat.()

5.

Modificarea actului constitutiv n cazul unei SRL cu asociat unic


CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A V-A CIVILA, DECIZIA CIVILA NR.140 din 20.03.20125

Art.194 si art.1961 din Legea nr. 31/1990 republicata n cazul societatii cu raspundere limitata, potrivit Legii nr. 131/1990, vointa sociala se formeaza n adunarea generala, legea prevaznd la art. 194 atributiile acesteia, printre care si cea de a modifica actul constitutiv. Pentru cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, la art. 1961 se prevede ca acesta va exercita atributiile adunarii generale, consemnnd de ndata, n scris, orice decizie adoptata n conformitate cu cele de mai sus. Fata de cele de mai sus reiese ca majorarea capitalului social al J A SRL (aceasta fiind de altfel o modificare a actului constitutiv) trebuia sa fie luata prin decizia asociatului unic J A M SRL, n conformitate cu dispozitiile legale precitate. Aceasta nu reprezinta o chestiune de ordin pur formal, fara nsemnatate, ci din contra, este o problema esentiala, legata de existenta sau nu a vointei sociale a Jetran Air SRL de modificare a actului constitutiv. Un aspect semnificativ este faptul ca, Jetran Air SRL avnd asociat unic, majorarea capitalului social nu putea fi dispusa dect printr-o decizie (iar nu hotarre a adunarii generale) si, evident, doar cu unanimitate (iar nu cu votul reprezentnd 55% din capitalul social). Delibernd asupra apelului de fata : Prin cererea nregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala la data de 16.09.2009, sub nr.36403/3/2009, reclamanta J L.L.C. a chemat n judecata pe prta SC J A M SRL, solicitnd ca prin hotarrea ce se va pronunta sa se dispuna anularea partiala a Hotarrii Adunarii Generale a Asociatilor societatii din data de 31.08.2009, respectiv cu privire la numirea administratorului unic n persoana d-lui Nicolae Petrisor si modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv, precum si cu privire la majorarea capitalului social al SC J A SRL, persoana juridica la care societatea J A M detine 100% din capitalul social si la mputernicirea d-lui S C pentru a semna decizia asociatului unic al J A si Actul constitutiv

Decizia Civila nr.140/20.03.2012 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Civila, este reprodusa astfel cum a fost publicata pe web site-ul C.Ap. Buc.: http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=35166&idInstitutie=2

Pagina 16 din 48

actualizat al J A n sensul majorarii capitalului social, aceasta fiind contrara legii, cu cheltuieli de judecata. Prin sentinta comerciala nr. 13903 din 07.12.2009 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala n dosarul nr. 36403/3/2009, s-a respins ca nentemeiata actiunea formulata de reclamanta J L.L.C. n contradictoriu cu prta SC J A M SRL. Pentru a hotar astfel tribunalul a apreciat ca nu poate fi retinut primul motiv de nulitate invocat de reclamanta, deoarece chiar atunci cnd un asociatul cu interese contrare a ncalcat obligatia prevazuta de art. 79 lin 1 din Legea nr. 31/1990, respectiv obligatia de a se abtine de la vot, valabilitatea hotarrii astfel adoptate nu este afectata, sanctiunea aplicabila fiind angajarea raspunderii asociatului conform alin. 2 al aceluiasi articol. Ct priveste al doilea motiv de nulitate invocat de reclamanta, respectiv adoptarea hotarrii cu ncalcarea prevederilor art. 36 si art. 52 din Legea nr. 85/2006, nici acesta nu a putut fi retinut. n speta de fata nu a fost vorba despre nesocotirea prevederilor art. 36 prin continuarea unei actiuni judiciare de recuperare a creantelor de catre creditor de la debitorul aflat n insolventa si nici de ncalcarea art. 52 care face referire la compensarea creantelor reciproce atunci cnd la data deschiderii procedurii sunt ndeplinite conditiile prevazute de lege n materie de compensare legala. n fapt, compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu parti sociale ale acesteia reprezinta o modalitate de majorare a capitalului social, conform prevederilor art. 210 alin 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si n acelasi timp un mod de stingere a pasivului societatii. Or, n contextul n care SC J A SRL se afla n procedura insolventei, Hotarrea AGA din data de 31.08.2009, nu putea produce nici un efect, cta vreme nu exista acordul administratorului judiciar privind majorarea capitalului social al SC J A SRL n modalitatea mai sus aratata si ncuviintarea judecatorului sindic cu privire la un plan de reorganizare al societatii n acest sens. De altfel prta nu a efectuat niciun demers pentru nregistrarea la registrul comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social, asociati si cota de participare a acestora la beneficii si pierderi, iar SC T SA s-a nscris la masa creditorilor cu creanta pe care pretinde ca o detine mpotriva SC J A SRL. mpotriva sentintei comerciale nr. 13905 din 07.12.2009 data de Tribunalul Bucuresti- Sectia a VI-a Comerciala n dosarul nr. 36403/3/2009 a formulat apel reclamanta J L.L.C., solicitnd admiterea apelului, modificarea n totalitate a sentintei comerciale nr. 13903/2009 iar pe fondul cauzei sa se dispuna anularea partiala a hotarrii AGA din 31.08.2009, respectiv cu privire la numirea administratorului unic n persoana d-lui N P si modificarea corespunzatoare a Actului constitutiv, precum si cu privire la majorarea capitalului social al SC J A SRL, persoana juridica la care J A M detine 100% din capitalul social si la mputernicirea d-lui S C pentru a semna Decizia asociatului unic al J A si Actul Constitutiv actualizat al J A n sensul majorarii capitalului social, aceasta fiind contrara legii, cu obligarea prtei la plata cheltuielilor aferente litigiului. n cadrul motivelor de nelegalitate a aratat ca cererea de chemare n judecata a fost respinsa
Pagina 17 din 48

att ca nentemeiata ct si ca lipsita de interes, fara nsa ca instanta sa faca vreo mentiune n hotarre cu privire la invocarea vreunei exceptii a lipsei de interes de catre partea adversa sau de catre instanta din oficiu si fara sa se faca referire la eventualele sustineri ale partilor sub acest aspect. Apelanta considera ca hotarrea atacata a fost data cu aplicarea gresita articolului 79 din Legea nr. 31/1990 si cu nesocotirea articolului 132 alineat 2 din acelasi act normativ, ignorndu-se faptul ca prin dispozitiile alineatului 2 din articolul 79 nu au fost limitate posibilitatile de anulare a hotarrilor AGA contrare legii. S-a mai sustinut ca hotarrea atacata a fost data cu ncalcarea dispozitiilor imperative ale articolului 36 si 52 din Legea nr. 85/2006, ignorndu-se faptul ca mpotriva debitorilor aflati n insolventa creantele se pot realiza doar potrivit acestei proceduri speciale, chiar si compensarea putndu-se realiza doar n anumite conditii speciale nendeplinite n cauza. Se arata ca societatea J A SRL, la care societatea J A M detine 100% din capitalul social, se afla n procedura de insolventa prevazuta de Legea nr. 85/2006, mprejurare n care toate formele de realizare a creantelor, ca si modificarile n structura capitalului social, trebuie sa tina cont de situatia speciala a societatii, dar si de dispozitiile imperative ale Legii nr. 85/2006. Contrar celor retinute de instanta, art. 36 nu este incident doar n cazul actiunilor contencioase deduse judecatii - prin care s-ar urmari recuperarea unor creante de la debitoarea aflata n insolventa, ci n toate cazurile n care, prin orice procedura sau mecanism juridic, altul dect cel reglementat de Legea nr. 85/2006, creditoarea ar urmari un astfel de scop prohibit de lege. Or, compensarea, astfel cum este reglementata de articolului 1143 si urm. Cod civil si definita de practica si literatura de specialitate, este o forma de plata, o forma de stingere a obligatiilor si intra astfel n categoria formelor de realizare a creantelor n acceptiunea articolului 36 din Legea nr. 85/2006. De asemenea, din interpretarea per a contrario a dispozitiilor articolului 52 din Lege se deduce fara putinta de tagada ca deschiderea procedurii insolventei afecteaza dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci cnd conditiile prevazute de lege n materie de compensare legala nu sunt ndeplinite la data deschiderii procedurii, adica fie cele doua creante nu exista deopotriva, fie una sau amndoua nu sunt certe, lichide sau exigibile. Compensarea dupa deschiderea procedurii nu poate avea ca obiect creante nascute dupa aceasta data, ci numai creante care ndeplineau conditiile de certitudine, lichiditate si exigibilitate la data deschiderii procedurii. Din informarile facute de asociatul T SA cu prilejul tinerii sedintei Adunarii Generale, n marea lor parte, creantele cu care se doreste majorarea capitalului social al societatii aflate n insolventa sunt nregistrate deja la masa credala a acestei societati si evident nu pot fi valorificate nici de doua ori si nici pe cale separata. Contrar celor sustinute de instanta, Hotarrea Adunarii Generale din 31.08.2009 a fost deja depusa spre nregistrare la Oficiul Registrul Comertului si a devenit aplicabila si opozabila partilor de la data adoptarii sale iar fata de terti de la data la care le-a fost adusa la cunostinta.
Pagina 18 din 48

Sub acest aspect trebuia observat ca, astfel cum rezulta din planul de reorganizare al SC J A SRL, a fost adus la cunostinta judecatorului sindic aspectul majorarii capitalului social al societatii ca efect al compensarii aprobate prin Hotarrea AGA contestata, iar de la data aducerii la cunostinta publica a acestei operatiuni, prin publicarea Planului de reorganizare si prin depunerea acestuia n fata judecatorului sindic, Hotarrea AGA contestata a devenit aplicabila. Intimata SC J A M SRL a formulat ntmpinare, solicitnd respingerea apelului formulat de J L.L.C. si mentinerea hotarrii apelate ca fiind temeinica si legala. Prin decizia comerciala nr. 311 din 18 mai 2010 Curtea de Apel Bucuresti Sectia a V-a Comerciala a admis apelul formulat de reclamanta J L.L.C. mpotriva sentintei comerciale nr. 13903/07.12.2009, a desfiintat sentinta apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante. mpotriva deciziei nr. 311 din 18 mai 2010 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a V-a Comerciala n dosarul nr. 36403/3/2009 a formulat recurs prta J A M SRL, iar prin decizia nr. 4043 din 23.11.2010 nalta Curte de Casatie si Justitie a dispus admiterea recursului declarat de recurenta prta, a casat decizia recurata si a trimis cauza pentru rejudecare aceleiasi instante. n rejudecarea cauzei n apel dupa casare, prin decizia comerciala nr. 179 din 19 aprilie 2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti- Sectia a V-a Comerciala n dosarul nr. 445/2/2011, s-a dispus respingerea apelului formulat de apelanta reclamanta J L.L.C. mpotriva sentintei comerciale nr. 13903/07.12.2009 ca nefondat, mpotriva acestei decizii formulnd recurs reclamanta J L.L.C SUA. Prin decizia nr. 3645 din 16 noiembrie 2011 nalta Curte de Casatie si Justitie a dispus admiterea recursului declarat de recurenta reclamanta J LLC SUA mpotriva deciziei comerciale nr. 179 din 19 aprilie 2009 a Curtii de Apel Bucuresti- Sectia a V-a Comerciala, a casat decizia recurata si a trimis cauza pentru rejudecare aceleiasi instante. Pentru a hotar astfel nalta Curte de Casatie si Justitie a retinut ca maniera n care instanta de apel a procedat la solutionarea apelului atrage incidenta dispozitiilor articolului 315 alineat 3 Cod procedura civila, n contextul n care parte din motivele de apel nu au fost cercetate n concret, iar altele au fost omise. S-a mai retinut ca, n plus, instanta avea de lamurit si anumite particularitati ale cauzei, legate de faptul ca hotarrea de majorare a capitalului social al SC J A si de compensare a creantei detinute mpotriva acesteia de SC T SA aflate n insolventa a fost emisa de reclamanta n cadrul adunarii generale a actionarilor acesteia), reclamanta fiind actionar cu 100% al SC J A SRL, aflata la rndul ei n insolventa. Ca urmare a deciziei de casare cu rejudecare cauza a fost din nou nregistrata pe rolul acestei instante la data de 01.03.2012 sub nr. 445/2/2011*. Delibernd asupra apelului prin prisma criticilor formulate de apelanta si fata de dispozitiile art. 294 si urm. C.proc.civ., Curtea apreciaza ca apelul nu este fondat si l va respinge. n primul rnd, se impune observatia ca fata de faptul ca prezenta cauza a trecut prin mai multe cicluri procesuale si ca problema de drept referitoare la presupusa ncalcare a
Pagina 19 din 48

prevederilor art. 79 din Legea nr. 31/1990 a fost rezolvata deja cu putere de lucru judecat, ca si fata de precizarile apelantei formulate anterior casarii cu rejudecare, astfel cum s-a retinut de altfel si n decizia de casare nr. 3645/16.11.2011, n prezent Curtea are a analiza doar criticile referitoare la ncalcarea dispozitiilor art. 36 si 52 din Legea nr. 85/2006 prin raportare la art. 1143 Cod civil si la efectele hotarrii de deschidere a procedurii generale a insolventei mpotriva SC J A M SRL. Curtea retine ca la data de 31.08.2009 a avut loc sedinta Adunarii Generale a Asociatilor SC J A M SRL, sedinta la care au participat asociatii reprezentnd 100% din capitalul social, n cadrul careia s-au discutat o serie de puncte nscrise pe ordinea de zi, printre care si majorarea capitalului social al S.C. J A S.R.L. la care S.C. J A M SRL detinea 100% din capitalul social, prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile detinute de SC T SA mpotriva SC J A SRL si emiterea unui nr. de 78.538 parti sociale noi. Ca urmare a votului asociatilor reprezentnd 55% din capitalul social al J A M SRL, prin Hotarrea AGA din 31.08.2009 a acestei societati, s-a decis majorarea capitalului social al SC J A SRL prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile n valoare de 1.963.450 lei pe care SC T SA le are mpotriva SC J A si emiterea unui nr. de 78.538 parti sociale noi, n conformitate cu disp. art. 201 alin 2 coroborate cu art. 221 din Legea nr. 31/1990 modificata si republicata. Totodata s-a decis mputernicirea numitului C S pentru a semna Decizia asociatului unic al J A si Actul constitutiv actualizat cu privire la majorarea capitalului social si pentru a lua toate masurile necesare n legatura cu nregistrarea si publicarea deciziei asociatului unic si a actului constitutiv actualizat. Mai retine Curtea ca, anterior acestei Hotarri AGA, prin sentinta comerciala nr. 5548/16.12.2008 a Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala s-a dispus deschiderea procedurii insolventei mpotriva SC J A SRL, n raport de aceasta situatie sustinndu-se de catre apelanta-reclamanta ncalcarea dispozitiilor art. 36 si 52 din Legea nr. 85/2006 prin hotarrea atacata. Curtea considera ca un aspect deosebit de important ce se impune a fi analizat (si la care chiar nalta Curte prin decizia de casare a facut referire) l reprezinta faptul ca hotarrea de majorare a capitalului social a SC J A SRL nu a fost luata n adunarea generala a acestei societati, ci n cea a J A M SRL (acesta fiind asociatul unic al J A SRL). Are n vedere Curtea ca, avnd personalitate juridica, societatea comerciala are o vointa de sine-statatoare, care nu se confunda cu vointele asociatilor sai, iar vointele individuale ale asociatilor, prin manifestarea n adunarea generala, devin o vointa colectiva, care constituie vointa sociala, adica a societatii ca persoana juridica. n cazul societatii cu raspundere limitata, potrivit Legii nr. 131/1990, vointa sociala se formeaza n adunarea generala, legea prevaznd la art. 194 atributiile acesteia, printre care si cea de a modifica actul constitutiv. Pentru cazul societatilor cu raspundere limitata cu asociat unic, la art. 1961 se prevede ca acesta va exercita atributiile adunarii generale, consemnnd de ndata, n scris, orice decizie adoptata n conformitate cu cele de mai sus. Fata de cele de mai sus reiese ca majorarea capitalului social al J A SRL (aceasta fiind de altfel o modificare a actului constitutiv) trebuia sa fie luata prin decizia asociatului unic J A M SRL, n conformitate cu dispozitiile legale precitate. Aceasta deoarece din nscrisurile aflate la dosar reiese (aceeasi situatie de fapt fiind de altfel sustinuta si de parti) ca J A SRL avea la data respectiva ca asociat unic pe J A M SRL.
Pagina 20 din 48

Fata de cele de mai sus, Curtea considera ca Hotarrea Adunarii generale a asociatilor J A M SRL din data de 31.08.2009 nu a fost de natura sa aiba ca efecte juridice modificarea actului constitutiv al J A SRL cu privire la majorarea capitalului social si cresterea numarului de parti sociale, cta vreme o asemenea hotarre nu era de competenta adunarii generale a asociatilor J A M SRL, ci trebuia dispusa prin decizia asociatului unic al J A SRL. Aceasta nu reprezinta o chestiune de ordin pur formal, fara nsemnatate, ci din contra, este o problema esentiala, legata de existenta sau nu a vointei sociale a J A SRL de modificare a actului constitutiv. Un aspect semnificativ este faptul ca, J A SRL avnd asociat unic, majorarea capitalului social nu putea fi dispusa dect printr-o decizie (iar nu hotarre a adunarii generale) si, evident, doar cu unanimitate (iar nu cu votul reprezentnd 55% din capitalul social). Mai mult, se constata ca persoanele care au participat la adunarea generala si care au votat sunt J LLC, T SA, D M, M C G, V G si D B, n conditiile n care potrivit art. 191 si urm. din legea nr. 31/1990 doar detinatorii de parti sociale au drept de vot iar cei enumerati mai sus nu aveau nici o parte sociala la J A SRL. Faptul ca Hotarrea Adunarii generale a asociatilor J A M SRL din data de 31.08.2009 nu a produs modificarea actului constitutiv al J A SRL este subliniat, o data mai mult, de faptul ca nregistrarea n registrul comertului a majorarii capitalului social s-a produs abia ulterior si n temeiul unui alt act juridic. Reiese astfel, din nscrisurile depuse la filele 15 si urm. dosar 445/2/2011 al Curtii de Apel Bucuresti ca nregistrarea n registrul comertului a mentiunii privind capitalul social a fost efectuata prin mentiunea nr. 108487/11.03.2010 n baza Hotarrii Adunarii generale a asociatilor J A SRL din data de 10.03.2010, prin care s-a decis totodata si modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al societatii. Ct priveste sustinerile din apel n sensul ca n planul de reorganizare al J A SRL ntocmit de administratorul judiciar si adus la cunostinta judecatorului sindic s-a facut referire la Hotarrea din 31.08.2009, acestea nu sunt de natura a conduce la concluzia ca aceasta hotarre a putut majora capitalul social, cta vreme nregistrarea n registrul comertului a acestei modificari s-a facut n baza unei alte hotarri, respectiv cea din 10.03.2010. Mai apreciaza Curtea, ca fata de faptul ca din cele de mai sus reiese ca Hotarrea Adunarii generale a asociatilor J A M SRL din data de 31.08.2009 nu a avut ca efect majorarea capitalului social al J A, nu se mai pune nici problema ncalcarii prin aceasta hotarre a prevederilor art. 36 si 52 din Legea nr. 85/2006 sau a analizarii tipului si conditiilor compensarii. Altfel spus, fata de faptul ca apelanta a sustinut prin motivele de apel ncalcarea acestor dispozitii legale la adoptarea hotarrii din 31.08.2009 n considerarea premisei ca prin aceasta hotarre s-a majorat capitalul social al J A, cta vreme situatia premisa avuta n vedere n cererea de chemare n judecata si n motivele de apel (respectiv faptul ca hotarrea a avut ca efect juridic majorarea) nu exista, reiese ca nici ncalcarile invocate nu pot exista, criticile formulate fiind astfel nentemeiate.

Pagina 21 din 48

6. MODIFICAREA SEDIULUI SOCIAL Decizia comercial nr 1060R din 09 Octombrie 2008, Curtea de Apel Bucuresti, Secia a VI a Comercial6
OBIECT: Recurs mpotriva ncheierii judectorului delegat la ORCTB Dreptul de liber circulaie sau stabilire a societilor comerciale constituite potrivit legislaiei unui stat membru al Uniunii Europene. Limite. Tratatul UE: art. 42 , 48 Dreptul comunitar i, prin urmare, dreptul intern garanteaz dreptul la libera circulaie i libera stabilire din cuprinsul art. 42, 44, 46 i 48 din Tratatul UE, inclusiv pentru societile comerciale, dar numai sub forma nfiinrii de ageni, sucursale, filiale, sedii secundare. Este inexistent, ns, n raport cu legislaia romn i cu dreptul comunitar, dreptul de liber circulaie/stabilire a societilor comerciale constituite potrivit legislaiei unui stat membru al UE n sensul de a i transfera sediul social ntr-un alt stat membru. n interpretarea articolelor menionate din Tratat trebuie reinut c statele membre urmau s angajeze negocieri pentru a facilita, prin adoptarea unor convenii, soluionarea problemelor rezultate n urma nlturrii legislaiei naionale privind recunoaterea mutual a societilor i pstrarea personalitii juridice a acestora n cazul transferului sediului lor dintr-o ar n alta. Or, astfel de negocieri nu au fost finalizate, n condiiile complexitii demersului de armonizare a opiniilor divergente privind dreptul internaional privat, iar la acest m oment o convenie asupra aspectelor n discuie nu este n vigoare. (Categoria aa-ziselor "societi europene" constituie o excepie, iar petenta nu se include n aceast categorie de societatecomercial). Legislaiile naionale sunt n vigoare i nu se poate considera c ele trebuie s asimileze dreptul comunitar dect n msura n care acesta este stabilit. n stadiul actual al dreptului comunitar, n virtutea unei ordini juridice naionale, societile comerciale nu i pot menine existena, personalitatea juridic dac renun la diferitele legislaii naionale care le-au determinat constituirea i funcionarea. Prin urmare, articolele 42 i 48 din Tratat trebuie interpretate n sensul c nu confer, n stadiul actual al dreptului comunitar, unei societi comerciale constituite n conformitate cu legislaia unui stat membru, unde are sediul statutar, dreptul de a-i transfera sediul ntr-un alt stat membru. Prin cererea nregistrat sub nr.252047 din data de 22.05.2008 la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti, petenta U... S.R.L., cu sediul social n Italia ..., nregistrat la Camera de Comer, Industrie, Artizanat i Agricultur din Forli - Cesena sub numrul de nregistrare ..., prin mputernicit ..., a solicitat nregistrarea n Registrul Comerului a meniunilor din decizia (fr numr) din data de 03.03.2008 a asociatului unic al petentei - U... BV, persoan juridic olandez.
6

Decizia comercial nr 1060R din 09 Octombrie 2008, Curtea de Apel Bucuresti, Secia a VI a Comercial este reprodusa astfel cum a fost publicata pe web site-ul Curtii de Apel Bucuresti: http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=11398&idInstitutie=2

Pagina 22 din 48

Prin cererea formulat separat i ataat cererii indicate mai sus, denumit "Not de fundamentare juridic privind transferul sediului social al S.C. U... S.R.L.", petenta i -a precizat obiectul cererii, solicitnd ca prin hotrrea ce se va pronuna s se admit: 1) mutarea sediului su situat n Italia, localitatea ..., n Romnia, Bucureti, ...; 2) nregistrarea S.C. U... S.R.L. la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti, prin acordarea elementelor de identificare n conformitate cu Legea nr.31/1990, operaiune care se va concretiza prin transferul sediului social fr lichidare. Prin ncheierea nr.47337 pronunat la 16.06.2008 n dosarul nr.252047/2008, judectorul delegat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti a respins cererea de nregistrare formulat de petent ca nentemeiat. Pentru pronunarea acestei ncheieri s-a reinut n principal, c prin cererea formulat, S.C. U... S.R.L. din Italia a solicitat nscrierea transferului de sediu al societii din Italia n Romnia, fr lichidare i nregistrarea acesteia la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti. n motivarea cererii s-a artat c societatea petent este nregistrat din anul 1997 n Italia, iar Romnia, adernd la Uniunea European, nu i poate nega dreptul de a emigra din statul su de reedin direct, doar n baza articolelor referitoare la libertatea de stabilire, art.43, 44, 46, 48 din Tratat. Petenta a mai invocat i jurisprudena CEJ pe care a considerat-o relevant, respectiv cazurile "Daily Mail", "Centros", "Uberseeing", "Inspire Art", susinnd c dei acestea nu au avut drept scop explicit transferul de facto al sediului social al unei societi comerciale dintr -un stat membru n altul, totui, tangenial au concluzionat c nu trebuie exclus stabilirea primar. Petenta a apreciat c refuzul de a nregistra aceast companie ntr-un alt stat membru este echivalentul negrii dreptului de stabilire atta timp ct aceasta respect cerinele minime de capital n Romnia, iar ambele state recunosc transferul de sediu. Din analiza nscrisurilor depuse la dosar judectorul delegat a reinut c petenta a fcut dovada c ar ntruni toate cerinele prevzute de legea romn pentru constituirea unei societi cu rspundere limitat, dar chestiunea esenial rmne admisibilitatea transferului de sediu dintr-un stat membru UE n altul, fr lichidarea anterioar a patrimoniului n statul de origine. Petenta este organizat i funcioneaz ca societate comercial de naionalitate italian, avnd o sucursal n Romnia prin care desfoar activiti economice pe teritoriul rii noastre. Cererea de fa urmrete modificarea actului constitutiv al societii, ntocmit potrivit legii italiene i cu respectarea cerinelor de publicitate prevzute n acest stat, dar i o nregistrare a sediului pe teritoriul Romniei ce ar avea drept finalitate o recunoatere a naionalitii romne. Acest dublu scop ridic dou probleme juridice, dreptul judectorului romn de a da gir unei modificri de act constitutiv pentru o societate guvernat de legislaia unei alte ri, respectiv, posibilitatea pstrrii personalitii juridice cu prilejul transferului dintr-un stat UE n altul, n absena unei convenii pentru recunoaterea reciproc a societilor conform art.293 din Tratat.
Pagina 23 din 48

Cu privire la primul aspect petenta nu a dovedit c modificarea actului constitutiv n sensul transferului sediului n Romnia a fost aprobat potrivit legii italiene. Referitor la al doilea aspect, n cazul societilor comerciale dreptul comunitar recunoate doar un drept secundar de stabilire, art.43 i 48 din tratat instituind doar dreptul societilor constituite potrivit legislaiei unui stat membru de a stabili agenii, sucursale sau sedii secundare n cadrul Comunitii, fr restricii sau discriminare n raport cu societile nfiinate potrivit legii statului n care intenioneaz s-i nfiineze sediile secundare. n absena conveniei la care fac trimitere dispoziiile art.293 din Tratat societile comerciale nu pot beneficia de o regul comunitar care s le ofere dreptul efectiv de transfer al sediului social dintr-un stat n altul, deoarece existena lor este recunoscut doar n temeiul legii naionale care le guverneaz constituirea i funcionarea. Dreptul comunitar nu permite renunarea la jurisdicia unui stat pentru a dobndi naionalitatea unui stat fr ncetarea personalitii n statul de origine, nefiind vorba n acest caz de fuziune transfrontalier sau de constituirea unei societi europene. De altfel, parcurgerea jurisprudenei CEJ conduce la aceeai concluzie. Hotrrile n cazurile "Centros" sau "Inspire Art" se refer expres la dreptul secundar de stabilire, iar decizia pronunat n cazul "Daily Mail" constituie premisele concluziilor prezentate anterior, deoarece Curtea a statuat n mod expres c societile beneficiaz doar de libertatea de a stabili sedii secundare sau de a participa la constituirea unei noi societi n alt stat, iar art.43 i 48 nu ofer dreptul de transfer al sediului social n alt stat, pornind de la argumentul c societatea este o ficiune juridic, creaie a dreptului naional i nu se poate desprinde de legislaia naional care i reglementeaz constituirea sau funcionarea. Judectorul delegat la Registrul Comerului nu ar fi putut adresa o ntrebare preliminar organelor jurisdicionale comunitare pentru interpretarea prevederilor tratatului, aceast competen revenind exclusiv curii de apel n cazul declarrii cii de atac a recursului. n raport cu dispoziiile Legii nr.26/1990 i 31/1990, instituia judectorului delegat nu poate fi asimilat conceptului comunitar de "instan", ca entitate capabil s se adreseze CJCE cu o ntrebare preliminar, procedura dat n competena sa neavnd caracter contencios. mpotriva acestei ncheieri petenta S.C. U... S.R.L. a declarat recurs, timbrat i n termen legal, solicitnd modificarea hotrrii atacate n sensul admiterii cereri astfel cum a fost formulat. n motivarea recursului s-a artat, n raport cu prevederile art.3041 Cod procedur civil, c ncheierea atacat este netemeinic i nelegal. Astfel, n primul rnd, susinerea judectorului delegat n sensul c nu poate proceda la modificarea unui act constitutiv al unei societi guvernat de legislaia altei ri este n contradicie cu prevederile art.149 pct.2 din Legea nr.105/1992. Dup cum se menioneaz chiar n cuprinsul ncheierii atacate, petenta-recurent este organizat i funcioneaz ca societate comercial de naionalitate italian dar deine o sucursal n Romnia, astfel c judectorul delegat romn este competent s se pronune pe o cerere formulat de o societate care are o sucursal pe teritoriul rii. Prin urmare, invocarea necompetenei judectorului delegat contravine prevederilor legale. Mai mult, invocarea lipsei dovezii modificrii actului constitutiv n sensul transferului sediului pe teritoriul Romniei, potrivit legislaiei italiene,
Pagina 24 din 48

este greit n condiiile n care nici o norm de drept nu impune existena unei astfel de dovezi. n al doilea rnd, n egal msur susinerea judectorului delegat n sensul c dreptul comunitar nu permite renunarea la jurisdicia unui stat pentru a dobndi naionalitatea unui lat stat fr ncetarea personalitii n statul de origine este eronat i contravine prevederilor legale. n raport cu prevederile legale referitoare la capacitatea civil i ncetarea persoanelor juridice, mutarea sediului unei persoane juridice dintr-o ar n alta nu se regsete printre modurile de ncetare a acesteia, neconducnd la ncetarea calitii de subiect colectiv de drept sau a aptitudinii de a-i asuma i ndeplini obligaii civile prin ncheierea de acte juridice. ntruct sediul societi comerciale se stabilete potrivit voinei organelor statutare, schimbarea lui este supus principiului simetriei, trebuind s fie rezultatul voinei acelorai organe statutare, ncheierea atacat aducnd atingere principiului menionat i afectnd dreptul de decizie al organelor statutare. Prin ncheierea recurat se ncalc dreptul de liber stabilire, reglementat de art.43, 44, 46 i 48 din Tratatul UE, proiectul UE - Directiva 14, Legea nr.31/1990, deciziile CEJ n cazurile "Centros", "Uberseeing", "Daily Mail" i "Inspire Art", doctrina mobilitii societilor, legislaia n ceea ce privete activitile Registrelor Comerului, libera concuren, doctrina nregistrrii societilor i teoria sediului social. n raport cu articolele menionate anterior i teoria migraiei societilor, un stat membru nu poate nega dreptul unei societi de a se muta, n condiiile n care n acelai timp recunoate dreptul persoanelor fizice de a prsi statul de reedin. n raport cu art.48 din Tratat, societile nfiinate conform legii unui stat membru vor fi tratate n acelai fel cu persoanele fizice care aparin statelor membre. Potrivit cazurilor "Centros" i "Uberseeing" nici o limitare a exercitrii libertii de stabilire depline, inserate prin art.43, 48 din Tratatul UE nu poate depinde de lipsa vreunei convenii despre recunoaterea reciproc a societilor care s intre n sfera art.293 din Tratatul UE. Prin urmare, nu exist obstacole n acceptarea dreptului unei societi de a emigra din statul su de reedin, direct, doar n baza articolelor referitoare la libertatea de stabilire conform Tratatului UE i n limitele art.46 din acest tratat. n cadrul cazului "Inspire Art" CEJ a statuat c articolele 43, 44, 46 i 48 nu pot fi interpretate n sensul conferirii societilor nregistrate n conformitate cu legislaia unui stat membru, a dreptului de a-i transfera managementul central, controlul i administraia central ntr-un alt stat membru i n acelai timp s se rein statutul lor de societi nregistrate sub legislaia primului stat membru. Dreptul de liber stabilire capt dou valene: dreptul de stabilire primar, adic al sediului social, i dreptul de stabilire secundar, referitor la libertatea de a nfiina sucursale, filiale n alt stat dect cel unde este nregistrat sediul societii. Judecata n cazurile "Centros" i "Inspire Art" a avut legtur cu stabilirea secundar, concluzionndu-se ns c nu trebuie exclus stabilirea primar. Ceea ce este interzis ntr-un stat membru care a adoptat teoria stabilirii primare nu poate fi permis ntr-un stat doar pentru c a adoptat teoria stabilirii secundare; or, n Romnia, nu este interzis, iar n Italia este permis, ceea ce conduce la premisa posibilitii efecturii transferului de sediu social.
Pagina 25 din 48

n cazul "Centros" CEJ a statuat c un stat membru (statul gazd) trebuie s permit unei societi nregistrate valid n alt stat membru unde are nregistrat oficiul, s nregistreze o alt nfiinare (n acest caz o filial) n statul gazd, din care i va putea exercita ntreaga activitate economic. n acest sens, statul gazd nu poate impune societii care a fost nfiinat n mod valid ntr-un alt stat membru s nu se stabileasc n statul gazd i de asemenea, c "o societate exist n virtutea legislaie naionale care i determin modul de nregistrare i funcionare". Cererea de renregistrare a aceleiai companii n alt st at membru este, din acest motiv, echivalentul unei negri evidente a dreptului libertii de stabilire. Desigur, pentru obinerea transferului sediului n sensul solicitat de petent trebuie avute n vedere anumite criterii generale care s nu conduc la conflicte de legi: s fie vizate dou state membre ale Uniunii Europene, capitalul social valabil n ambele state, legislaia ambelor state s permit transferul sediului, strategii de politici publice, securitatea public, etc. Or, astfel de criterii sunt ndeplinite de societatea petent conform nscrisurilor depuse, cu precizarea c att legea italian ct i cea romn (art.134 din Legea nr.31/1990, n mod indirect) recunosc transferul sediului social. S-a mai susinut de ctre petenta-recurent c hotrrea recurat creeaz o situaie discriminatorie ntre persoanele fizice i juridice sub aspectul dreptului la libera circulaie, nclcndu-se dispoziiile Tratatului referitoare la acest drept (art.54), dei prevederile acestuia asimileaz din punct de vedere al dreptului la libera circulaie, societile comerciale cu persoanele fizice. Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti a naintat la dosarul cauzei copii certificate de pe nscrisurile din dosarul nr.252047/2008 n care a fost pronunat ncheierea recurat. Recursul este nefondat. Astfel, n ceea ce privete primul motiv de recurs, referitor la competena instanelor romne n soluionarea cererii de nregistrare, este de apreciat c n realitate judectorul delegat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti nu a reinut, astfel cum susine recurenta, c nu poate proceda la modificarea unui act constitutiv al unei societi petenta n spe - guvernate de legislaia altei ri i nici nu a invocat necompetena sa n soluionarea cererii petentei. n concret, judectorul delegat a reinut c n contextul chestiunii privind admisibilitatea transferului de sediu dintr-un stat membru al Uniunii Europene n altul trebuie lmurite aspectele viznd dreptul judectorului romn de a da girul unei modificri de act constitutiv pentru o societate guvernat de legislaia unei alte ri i, respectiv, posibilitatea pstrrii personalitii juridice cu prilejul transferului. Mai mult, judectorul delegat, fr s fi invocat necompetena sa n judecata cererii de nregistrare a petentei, s-a pronunat, soluionnd cauza n raport cu netemeinicia cererii respective. Or, att aspectul referitor la admisibilitate ct i cel privind netemeinicia cererii de nregistrare nu implic n vreun mod chestiunea competenei de judecat, ceea ce nseamn c existena acesteia din urm a fost subneleas, inclusiv n raport cu dispoziiile art.148, 149 pct.2 din Legea nr.105/1992.
Pagina 26 din 48

De asemenea, judectorul delegat a apreciat cu privire la lipsa dovezii de modificare - n sensul probrii modificrii actului constitutiv potrivit legii italiene, n contextul n care a reinut c cererea de nregistrare implic, pe lng obiectul su expres i o modificare n sine a actului constitutiv al societii comerciale petente, act ntocmit potrivit dispoziiilor legi italiene din moment ce petenta s-a constituit i funcioneaz sub imperiul acestei legi naionale. Desigur, n limita unei probaiuni formale, iar nu de coninut, a actului pe care se bazeaz cererea petentei, cerina dovedirii aprobrii potrivit legii italiene a actului de modificare n condiiile n care i actul constitutiv iniial este ntocmit n baza aceleiai legi, reflect o continuitate de apreciere necesar. Nu trebuie omis ns faptul c n raporturile de drept internaional privat, judectorul romn aplic legea romn, fa de care dreptul comunitar este prioritar, iar nu legea italian. Practic, aspectele crora le sunt aplicabile dispoziiile legi italiene nu pot s priveasc obiectul judecii cererii de nregistrare n cauz, putnd constitui obiectul aplicrii legii italiene n ara respectiv. Aceasta, inclusiv n ceea ce privete eventuala lichidare a patrimoniului n baza acelei legi, avnd drept consecin nemeninerea personalitii juridice, legat de transferul sediului social cu meniunea c principiul simetriei nu prezint o relevan suficient n cauz, iar cererea privind transferul sediului dintr-o ar n alta a avut n vedere i meninerea personalitii juridice pentru societatea comercial petent. Oricum, nu acest aspect a constituit n esen considerentul care a determinat respingerea cererii de nscriere de ctre judectorul delegat ci acela privind inexistena dreptului de liber circulaie/stabilire a societilor comerciale constituite potrivit legislaiei unui stat membru al UE n sensul de a i transfera sediul social ntr-un alt stat membru, att n raport cu legislaia romn ct i cu dreptul comunitar. n legtur cu legislaia romn dispoziiile art.134 din Legea nr.31/1990, invocate de ctre petent, au de fapt, ca obiect de reglementare, retragerea acionarilor din societate iar nu aspectul transferului sediului social al societilor dintr-un stat membru al UE, n altul. De altfel, cazul la care se refer art.134 alin.1 lit.a, viznd mutarea sediului societii n strintate privete o alt ipotez, invers, dect aceea urmrit prin cererea de nregistrare formulat n cauz, referitoare la transferul sediului social al unei societi dintr-un alt stat membru al UE, n Romnia. n ceea ce privete al doilea motiv de recurs formulat n sensul c dreptul comunitar garanteaz dreptul la libera circulaie i libera stabilire, din cuprinsul art.43, 44, 46 i 48 din Tratatul UE rezult expres existena acestui drept, inclusiv pentru societile comerciale, dar numai sub forma nfiinrii de ageni, sucursale, filiale, sedii secundare. n interpretarea articolelor menionate s-a avut n vedere, n raport cu art.293 din Tratat, c statele membre urmau s angajeze negocieri pentru a facilita, prin adoptarea unor convenii, soluionarea problemelor rezultate n urma nlturrii legislaiei naionale privind recunoaterea mutual a societilor i pstrarea personalitii juridice a acestora n cazul transferului sediului lor dintr-o ar n alta. Or, astfel de negocieri nu au fost finalizate, n condiiile complexitii demersului de armonizare a opiniilor divergente privind dreptul internaional privat, iar la acest moment o convenie asupra aspectelor n discuie nu este n
Pagina 27 din 48

vigoare. (Categoria aa-ziselor "societi europene" constituie o excepie, iar petenta nu se include n aceast categorie de societate). n lipsa unei astfel de convenii, pentru a nu se considera c Tratatul nu i poate atinge scopul, interpretarea are n vedere directivele europene, deciziile CEJ, n condiiile n care legislaiile naionale sunt n vigoare i nu se poate considera c acestea trebuie s asimileze dreptul comunitar dect n msura n care este astfel stabilit. Deciziile CEJ invocate de ctre petent nu au vizat problema transferului sediului social dintr-un stat membru n altul, ca n cauza de fa. Astfel, n cazul "Daily Mail" s-a reinut c libertatea de circulaie/de stabilire, nu numai pentru persoanele fizice ci, n aceeai msur i pentru societile comerciale, constituie unul dintre fundamentele Uniunii Europene. Pentru o societate comercial, dreptul de stabilire se exercit, n general, sub forma nfiinrii de agenii, sucursale, filiale, sedii secundare, iar nu i n forma transferului sediului social dintr-o ar n alta. Aceasta n contextul n care, n mod diferit de persoanele fizice, societile reprezint entiti, ficiuni juridice, constituite, n stadiul actual al dreptului comunitar, n virtutea unei ordini juridice naionale, neputndu-i menine existena, personalitatea juridic dac renun la diferitele legislaii naionale care le au determinat constituirea i funcionarea. Prin urmare, articolele 52 i 58 (n prezent art.42 i 48) din Tratat trebuie interpretate n sensul c nu confer, n stadiul actual al dreptului comunitar, unei societi comerciale constituite n conformitate cu legislaia unui stat membru, unde are sediul statutar, dreptul de a-i transfera sediul din care exercit conducerea activitii ntr-un alt stat membru. Astfel, cazul "Daily Mail" consacr dreptul statului de constituire a societii de a stabili regulile n materia constituirii i existenei juridice a societii n conformitate cu regulile dreptului su internaional privat. n cazul "Uberseeing" CEJ a decis n sensul c n raport cu art.43 i 48 CE constituie o restricionare a dreptului de stabilire refuzul unui stat membru de a recunoate capacitatea juridic - capacitatea de a sta n justiie n faa instanelor sale naionale - a unei societi constituite conform dreptului unui alt stat membru, unde societatea i are sediul statutar, n condiiile n care aceasta i-a transferat sediul de fapt n acel stat ca urmare a achiziionrii n totalitate a prilor sociale de ctre resortisani ai statului respectiv. De asemenea, deciziile pronunate de CEJ n cazurile "Centros" i "Inspire Art" au vizat stabilirea modalitii de transfer a sediului n funcie de legislaia naional n baza creia s-a constituit i funcioneaz societatea comercial i stabilirea secundar, la nivelul sucursalei/ageniei, n alt stat. Referitor la ultimul motiv de recurs, ncheierea recurat nu creeaz o situaie discriminatorie ntre persoanele fizice i cele juridice, ci a avut n vedere c extinderea libertii de stabilire prevzut de art.43 din tratat pentru persoanele fizice i la societile comerciale constituite n conformitate cu legislaia statelor membre n care i au sediul social trebuie avut n vedere nu n mod similar ci adecvat, corespunztor raiunilor i scopurilor diferite existente n raport cu acestea din urm pentru instituirea dreptului respectiv. n raport cu cele artate, Curtea, n baza art.312 alin.1 Cod procedur civil, a respins recursul n cauz, ca nefondat.
Pagina 28 din 48

7. HOTRREA CURII DE JUSTITIE A UNIUNII EUROPENE (Marea Camer) 16 decembrie 2008(*) Transferul sediului unei societi ntr-un stat membru diferit de statul n care a fost constituit Cerere de modificare n registrul societilor a meniunii referitoare la sediu Respingere Apel mpotriva deciziei unei instane care are obligaia inerii registrului societilor Articolul 234 CE Trimitere preliminar Admisibilitate Noiunea instan Noiunea instan naional ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern Apel mpotriva unei decizii prin care se dispune o trimitere preliminar Competena instanei de apel de a reforma aceast decizie Libertatea de stabilire Articolele 43 CE i 48 CE n cauza C-210/06, avnd ca obiect o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare formulat n temeiul articolului 234 CE de Szegedi tltbla (Ungaria), prin decizia din 20 aprilie 2006, primit de Curte la 5 mai 2006, n procedura Cartesio Oktat s Szolgltat bt, CURTEA (Marea Camer)7 dup ascultarea concluziilor avocatului general n edina din 22 mai 2008, pronun prezenta Hotrre 1 Cererea de pronunare a unei hotrri preliminare privete interpretarea articolelor 43 CE, 48 CE i 234 CE. 2 Aceast cerere a fost formulat n cadrul unei aciuni introduse de Cartesio Oktat s Szolgltat bt (denumit n continuare Cartesio), societate cu sediul n Baja (Ungaria), mpotriva deciziei de respingere a cererii acesteia de nscriere n registrul societii a meniunii transferului sediului su n Italia. Cadrul juridic naional Dreptul n materia procedurii civile 3 Articolul 10 alineatul 2 din Legea nr. III din 1952 privind Codul de procedur civil (a Polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny, denumit n continuare Codul de procedur civil) prevede: Se pronun n a doua instan: [] b) n cauzele de competena tribunalelor districtuale (sau a Tribunalului Capitalei), curile de apel regionale. 4 Articolul 155/A din acest cod prevede: 1) n temeiul normelor Tratatului de instituire a Comunitii Europene, instana poate sesiza Curtea de Justiie a Comunitilor Europene cu o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare.

C-210/06, Cartesio Oktat s Szolgltat bt, Hotararea din 22 mai 2008 a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Marea Camera, este reprodusa astfel cum a fost facuta publica pe web site-ul C.J.U.E.: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=76078&pageIndex=0&doclang=ro&mode=l st&dir=&occ=first&part=1&cid=231597

Pagina 29 din 48

2) Instana sesizeaz Curtea de Justiie cu o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare prin ordonan i suspend, n acelai timp, judecarea cauzei. [] 3) Ordonana de trimitere preliminar poate face obiectul unui apel. Nu se poate declara apel mpotriva unei ordonane de respingere a unei cereri de pronunare a unei hotrri preliminare. [] 5 Potrivit articolului 233 alineatul 1 din acelai cod: Deciziile pronunate n prim instan pot face obiectul unui apel, dac legea nu prevede altfel. [] 6 Articolul 233/A din codul menionat prevede: Pot face obiectul unui apel ordonanele pronunate n cadrul unei proceduri n a doua instan mpotriva crora se poate declara apel n temeiul normelor aplicabile judecii n prim instan [] 7 Articolul 249/A din Codul de procedur civil prevede: Ordonana de respingere a unei cereri de pronunare a unei hotrri preliminare (articolul 155/A) pronunat n cursul unei proceduri n a doua instan poate face obiectul unui apel. 8 Articolul 270 din acest cod are urmtorul cuprins: 1) Dac legea nu prevede altfel, Legfelsbb Brsg (Curtea Suprem) judec recursuri. Dispoziiile generale n materie se aplic mutatis mutandis. 2) Legfelsbb Brsg poate fi sesizat cu un recurs pentru motivul nclcrii legii mpotriva oricrei hotrri avnd autoritate de lucru judecat, precum i mpotriva oricrei ordonane avnd autoritate de lucru judecat care afecteaz fondul unei cauze, de oricare parte sau intervenient sau de oricare persoan vizat de decizie, n limitele prii din decizie care o vizeaz. [] 9 Articolul 271 alineatul 1 din acelai cod prevede: Nu se poate declara recurs: a) mpotriva deciziilor avnd autoritate de lucru judecat pronunate n prim instan, dac legea nu prevede aceast posibilitate; b) n cazul n care partea interesat nu a exercitat calea apelului, iar n a doua instan, cu ocazia pronunrii asupra apelului declarat de cealalt parte, s-a meninut decizia pronunat n prim instan; [] 10 Potrivit articolului 273 alineatul 3 din codul menionat: Declararea unui recurs nu are drept efect suspendarea executrii deciziei. La cerere, Legfelsbb Brsg poate admite suspendarea n mprejurri excepionale. [] Dreptul societilor 11 Articolul 1 alineatul 1 din Legea nr. CXLIV din 1997 privind societile comerciale (a gazdasgi trsasgokrl szl 1997. vi CXLIV. trvny) prevede: Prezenta lege reglementeaz constituirea, organizarea i funcionarea societilor comerciale cu sediul pe teritoriul Ungariei, drepturile, obligaiile i rspunderile fondatorilor i ale
Pagina 30 din 48

asociailor (acionarilor) acestor societi, precum i transformarea, fuziunile i divizrile [] societilor comerciale i dizolvarea acestora. 12 Potrivit articolului 11 din aceast lege: Contractul de societate (actul constitutiv, statutul societii) menioneaz: a) denumirea i sediul societii comerciale [] 13 Articolul 1 alineatul 1 din Legea nr. CXLV din 1997 privind nregistrarea societilor, publicitatea referitoare la societi i procedura jurisdicional de nregistrare (a cgnyilvntartsrl, a cgnyilvnossgrl s a brsgi cgeljrsrl szl 1997. vi CXLV. trvny, denumit n continuare Legea privind nregistrarea societilor) prevede: Prin societate se nelege o organizaie comercial [] sau un alt subiect de drept cu caracter comercial [] care, cu excepia cazului n care o lege sau un ordin ministerial nu dispune altfel, este constituit prin nregistrarea acesteia n registrul societilor n vederea realizrii unei activiti comerciale cu caracter lucrativ [] 14 Potrivit articolului 2 alineatul 1 din aceast lege: Subiectele de drept menionate la articolul 1 pot figura n registrul societilor, dac legea prevede obligativitatea sau posibilitatea nscrierii n acest registru. 15 Articolul 11 din legea menionat prevede: 1) O societate este nscris n registrul societilor de tribunalul districtual (sau tribunalul capitalei) care acioneaz n calitate de instan care are obligaia inerii acestui registru [] 2) [] tribunalul competent pentru nregistrarea unei societi i pentru ndeplinirea oricrei alte proceduri prevzute de prezenta lege care vizeaz acea societate este acela n a crui circumscripie teritorial este situat sediul acestei societi. [] 16 Articolul 12 alineatul 1 din aceeai lege prevede: Datele referitoare la societile vizate de prezenta lege sunt nscrise n registrul societilor. n cazul tuturor societilor, registrul cuprinde: [...] d) sediul societii [] 17 Potrivit articolului 16 alineatul 1 din Legea privind nregistrarea societilor: Sediul societii [] se afl n locul n care se situeaz centrul de conducere a activitilor acesteia [] 18 Articolul 29 alineatul 1 din aceast lege prevede: Orice cerere de modificare a unei meniuni privind nregistrarea unei societi este introdus la tribunalul care are obligaia inerii registrului societilor, n termen de 30 de zile de la data modificrii care st la baza acesteia, dac legea nu prevede altfel. 19 Articolul 34 alineatul 1 din legea menionat prevede: Orice transfer al sediului societii n circumscripia altui tribunal care are obligaia inerii registrului societilor trebuie aprobat, fiind vorba despre o modificare, de tribunalul de la locul sediului precedent. Dup examinarea cererilor de modificare a meniunilor din registru anterioare schimbrii sediului, acest tribunal aprob transferul. Dreptul internaional privat 20 Articolul 18 din Decretul-lege nr. 13 din 1979 privind dreptul internaional privat (a nemzetkzi magnjogrl szl 1979. vi 13. trvnyerej rendelet) prevede:
Pagina 31 din 48

1) Capacitatea unei persoane juridice, calitatea de comerciant a acesteia, drepturile aferente personalitii sale juridice i legturile juridice ntre asociaii acesteia sunt reglementate de legea sa personal. 2) Legea personal a unei persoane juridice este legea statului n care a fost nregistrat persoana juridic. 3) n cazul n care persoana juridic a fost nregistrat n temeiul legilor mai multor state sau n cazul n care nregistrarea [] nu este necesar potrivit legii aplicabile n statul n care este situat sediul social al persoanei juridice, legea personal este legea statului n care este situat sediul. 4) n cazul n care persoana juridic nu are sediu social sau dac are sedii n mai multe state, iar legea unuia dintre aceste state nu prevede nregistrarea, legea personal a acesteia este legea statului n care este situat centrul de conducere a activitilor sale. Aciunea principal i ntrebrile preliminare 21 Cartesio a fost constituit la 20 mai 2004 sub forma juridic de betti trsasg (societate n comandit simpl) de drept maghiar. Sediul acesteia a fost stabilit n Baja (Ungaria). Aceast societate a fost nscris n registrul societilor la 11 iunie 2004. 22 Societatea are drept comanditar persoan care se angajeaz numai s contribuie cu fonduri i drept comanditat persoan care are rspundere nelimitat pentru obligaiile societii dou persoane fizice cu reedina n Ungaria i care au cetenia acestui stat membru. Societatea i desfoar activitatea n special n domeniul resurselor umane, al activitii de secretariat, al traducerii, al nvmntului i al formrii. 23 La 11 noiembrie 2005, Cartesio a depus o cerere la Bcs-Kiskun Megyei Brsg (Tribunalul Districtual Bcs-Kiskun), n calitatea acestuia de Cgbrsg (Tribunal pentru Societi), pentru a i se aproba transferul sediului societii n Gallarate (Italia) i pentru a se efectua, n consecin, modificarea meniunii privind sediul su n registrul societilor. 24 Prin decizia din 24 ianuarie 2006, aceast cerere a fost respins pentru motivul c dreptul maghiar n vigoare nu permite ca o societate constituit n Ungaria s i transfere sediul n strintate, continund n acelai timp s fie supus legii maghiare n calitate de lege personal. 25 Cartesio a declarat apel mpotriva acestei decizii la Szegedi tltbla (Curtea de Apel Regional din Szeged). 26 ntemeindu-se pe Hotrrea din 13 decembrie 2005, SEVIC Systems (C-411/03, Rec., p. I-10805), Cartesio a susinut n faa instanei de trimitere c, n msura n care face o distincie ntre societile comerciale n funcie de statul membru n care este situat sediul lor, legea maghiar este contrar articolelor 43 CE i 48 CE. Din aceste articole ar rezulta c legea maghiar nu poate impune societilor maghiare s aleag Ungaria pentru stabilirea sediului lor. 27 De asemenea, Cartesio a susinut c instana de trimitere este obligat s adreseze o ntrebare preliminar cu privire la acest aspect, ntruct aceasta ar avea calitatea de instan naional ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac. 28 Instana de trimitere menioneaz c, potrivit dreptului maghiar, procedura desfurat att la instanele care au obligaia inerii registrului societilor, ct i la instanele care se
Pagina 32 din 48

pronun asupra apelurilor declarate mpotriva deciziilor pronunate de aceste instane nu este contradictorie. Prin urmare, instana de trimitere dorete s se stabileasc dac poate fi calificat drept instan n nelesul articolului 234 CE. 29 n cazul unui rspuns afirmativ la aceast ntrebare, instana de trimitere consider n plus c ar exista ndoieli cu privire la aspectul dac, n scopul aplicrii articolului 234 al treilea paragraf CE, aceasta trebuie calificat drept instan ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern. 30 n aceast privin, instana de trimitere menioneaz c, dei, potrivit dreptului maghiar, deciziile pe care le pronun n apel au autoritate de lucru judecat i sunt executorii, acestea pot face totui obiectul unui recurs extraordinar, i anume un recurs la Legfelsbb Brsg. 31 Cu toate acestea, ntruct obiectivul recursului este de a asigura unitatea juri sprudenei, posibilitile de a introduce un asemenea recurs sunt limitate n special prin condiia de admisibilitate a motivelor care constau n obligaia de a invoca o nclcare a legii. 32 n continuare, instana de trimitere observ c, n doctrina i n jurisprudena naional, au fost puse ntrebri cu privire la compatibilitatea cu articolul 234 CE a dispoziiilor cuprinse n articolele 155/A i 249/A din Codul de procedur civil privind calea de atac mpotriva deciziilor prin care Curtea este sesizat cu o ntrebare preliminar. 33 n aceast privin, instana de trimitere menioneaz c aceste dispoziii ar putea avea drept efect ca o instan care se pronun n apel s mpiedice o instan jurisdicional care a hotrt s sesizeze Curtea cu o ntrebare preliminar s acioneze n acest mod, chiar dac este necesar interpretarea de ctre Curte a unei dispoziii de drept comunitar pentru soluionarea litigiului cu care este sesizat aceast instan. 34 Cu privire la fondul aciunii principale, instana de trimitere observ, fcnd trimitere la Hotrrea din 27 septembrie 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, Rec., p. 5483), c libertatea de stabilire prevzut la articolele 43 CE i 48 CE nu presupune ca o societate constituit n temeiul legislaiei unui stat membru i nregistrat n acest stat s aib dreptul de a-i transfera administraia central i, prin urmare, locul principal de desfurare a activitii n alt stat membru, pstrndu-i n acelai timp personalitatea juridic i naionalitatea de origine, atunci cnd autoritile competente nu recunosc acest drept. 35 Cu toate acestea, n opinia instanei de trimitere, jurisprudena ulterioar a Curii ar putea s fi nuanat acest principiu. 36 n aceast privin, instana de trimitere amintete c, potrivit jurisprudenei Curii, constituie restricii privind libertatea de stabilire a societilor toate msurile care interzic, ngreuneaz sau fac mai puin atractiv exercitarea acestei liberti, fcnd trimitere n acest sens ndeosebi la Hotrrea din 5 octombrie 2004, CaixaBank France (C-442/02, Rec., p. I-8961, punctele 11 i 12). 37 n plus, instana de trimitere menioneaz c, n Hotrrea SEVIC Systems, citat anterior, Curtea a declarat c articolele 43 CE i 48 CE se opun ca, ntr-un stat membru, nscrierea n registrul naional al comerului a fuziunii dintre dou societi prin dizolvare fr lichidarea uneia dintre societi i prin transmiterea universal a patrimoniului acesteia din urm ctre cealalt societate s fie respins n mod general atunci cnd una dintre cele dou
Pagina 33 din 48

societi i are sediul n alt stat membru, n timp ce o asemenea nscriere este posibil dac sunt respectate anumite condiii atunci cnd ambele societi care particip la fuziune i au sediul pe teritoriul primului stat membru. 38 n plus, un principiu consacrat n jurisprudena Curii ar fi acela c legislaiile naionale nu pot face distincie ntre societi n funcie de naionalitatea sau cetenia p ersoanei care solicit nscrierea acestora n registrul societilor. 39 n sfrit, instana de trimitere arat c Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 al Consiliului din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE) (JO L 199, p. 1, Ediie special, 17/vol. 1, p. 83), precum i Regulamentul (CE) nr. 2157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul societii europene (SE) (JO L 294, p. 1, Ediie special, 06/vol. 4, p. 113) prevd, n privina formelor de ntreprindere comunitar pe care le instituie, dispoziii mai flexibile i mai puin costisitoare care le permit transferarea sediului acestora n alt stat membru fr lichidare prealabil. 40 n aceste condiii, considernd c soluionarea litigiului cu care este sesizat depinde de interpretarea dreptului comunitar, Szegedi tltbla a hotrt s suspende judecarea cauzei i s adreseze Curii urmtoarele ntrebri preliminare: 1) O instan de al doilea grad de jurisdicie, sesizat cu un apel mpotriva unei decizii pronunate de tribunalul care are obligaia inerii registrului societilor ca urmare a unei cereri de modificare a unei meniuni de nregistrare [a unei societi], are competena de a formula o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare, n sensul articolului 234 CE, n msura n care nici decizia tribunalului [instan de prim grad de jurisdicie], nici examinarea apelului nu intervin n contextul unei proceduri contradictorii? 2) n msura n care, n temeiul articolului 234 CE, se consider c instana de al doilea grad de jurisdicie are competena de a sesiza Curtea de Justiie cu o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare, aceasta trebuie s fie considerat instan de ultim grad de jurisdicie supus, n temeiul acestui articol, obligaiei de a sesiza Curtea cu o ntrebare de interpretare a dreptului comunitar? 3) Competena instanelor maghiare, care rezult n mod direct din articolul 234 CE, de a formula o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare este i poate fi limitat de o dispoziie de drept naional ce recunoate un drept de apel, n sensul legislaiei naionale, mpotriva unei ordonane de trimitere, dei instana naional superioar sesizat n apel poate reforma [aceast] ordonan, poate desfiina trimiterea preliminar i poate dispune ca instana care a pronunat ordonana [menionat] s continue procedura de drept intern suspendat? 4) a) n cazul n care o societate constituit i nscris n registrul societilor n Ungaria n temeiul dreptului maghiar dorete s i transfere sediul n alt stat membru al Uniunii [Europene], acest aspect este reglementat de dreptul comunitar sau, n lipsa armonizrii, sunt aplicabile n mod exclusiv dispoziiile din legislaiile naionale? b) O societate maghiar poate solicita transferul sediului acesteia n alt stat membru al Uniunii prin invocarea direct a dreptului comunitar (n spe, articolele 43 CE i 48 CE)? n cazul unui rspuns afirmativ, un asemenea transfer poate fi supus indiferent dac de statul de origine sau de statul gazd unei anumite condiii sau autorizri?
Pagina 34 din 48

c) Articolele 43 CE i 48 CE trebuie interpretate n sensul c este incompatibil cu dreptul comunitar o norm sau o practic de drept intern care face distincie ntre societile comerciale, n ceea ce privete exercitarea drepturilor acestora, n funcie de statul membru n care se afl sediul lor? [d)] Articolele 43 CE i 48 CE trebuie interpretate n sensul c este incompatibil cu dreptul comunitar o norm sau o practic de drept intern care interzice unei societi [din statul membru respectiv] s i transfere sediul n alt stat membru []? Cu privire la cererea avnd ca obiect redeschiderea procedurii orale 41 Prin actul depus la grefa Curii la 9 septembrie 2008, Irlanda a solicitat Curii, n temeiul articolului 61 din Regulamentul de procedur, s dispun redeschiderea procedurii orale n ceea ce privete a patra ntrebare preliminar. 42 n susinerea acestei cereri, Irlanda arat c, n mod contrar consideraiilor avocatului general din concluzii, decizia de trimitere nu trebuie interpretat n sensul c a patra ntrebare privete transferul sediului social, definit n dreptul maghiar drept locul administraiei centrale a societii i, prin urmare, sediul real al acesteia. 43 n opinia Irlandei, din traducerea n limba englez a deciziei de trimitere ar rezulta c aceast ntrebare privete transferul sediului social. 44 Prin urmare, Irlanda susine, n esen, c una dintre premisele de fapt pe care se ntemeiaz analiza avocatului general este inexact. 45 Irlanda consider totui c, n cazul n care s-ar ntemeia pe aceeai premis, Curtea ar trebui s redeschid procedura oral pentru a se acorda persoanelor interesate n prezenta procedur posibilitatea de a prezenta observaii pe baza unei asemenea premise. 46 Din jurispruden rezult c, la propunerea avocatului general sau la cererea prilor, Curtea poate s dispun din oficiu redeschiderea procedurii orale, n conformitate cu articolul 61 din Regulamentul de procedur, dac apreciaz c nu este lmurit ndeajuns sau dac este necesar soluionarea cauzei pe baza unui argument care nu a fost pus n discuia prilor (a se vedea n special Hotrrea din 26 iunie 2008, Burda, C-284/06, Rep., p. I-4579, punctul 37 i jurisprudena citat). 47 n aceast privin, este necesar s se constate n primul rnd c din ntreaga decizie de trimitere reiese c a patra ntrebare nu privete transferul sediului social al societii n discuie n aciunea principal, ci transferul sediului real al acesteia. 48 Astfel, dup cum s-a menionat n decizia de trimitere, din reglementarea maghiar referitoare la nregistrarea societilor rezult c, n vederea aplicrii acestei reglementri, sediul unei societi este definit drept locul n care se afl centrul de conducere a activitilor acesteia. 49 n plus, instana de trimitere a plasat aciunea principal n cadrul factual care s-a aflat n discuie n cauza n care s-a pronunat Hotrrea Daily Mail and General Trust, citat anterior, pe care o descrie ca privind o societate constituit n temeiul legislaiei unui stat membru i nregistrat n acest stat membru care dorete s i transfere administraia central i, prin urmare, locul principal de desfurare a activitii n alt stat membru, meninndu-i
Pagina 35 din 48

personalitatea juridic i naionalitatea de origine, atunci cnd autoritile competente interzic aceast operaiune. Instana de trimitere dorete n special s afle dac principiul consacrat prin aceast hotrre, potrivit cruia articolele 43 CE i 48 CE nu confer societilor dreptul la un asemenea transfer al administraiei lor centrale cu meninerea personalitii juridice, astfel cum le-a fost acordat n statul n conformitate cu legislaia cruia aceste societi s-au constituit, nu a fost nuanat de jurisprudena ulterioar a Curii. 50 n al doilea rnd, Curtea a solicitat n mod expres Irlandei, precum i celorlalte persoane interesate, s i concentreze pledoariile ntemeindu-se pe ipoteza c problema ridicat n cadrul aciunii principale privete transferul sediului real al societii respective, i anume locul n care este situat sediul de conducere al acesteia, n alt stat membru. 51 Dei, n cursul pledoariilor, Irlanda s-a concentrat totui pe ipoteza c, n spe, ar fi vorba de transferul sediului social al unei societi, cu toate acestea, i-a expus punctul de vedere, chiar dac n mod succint, i n privina ipotezei potrivit creia aciunea principal ar privi transferul sediului real al societii, punct de vedere pe care, de altfel, l-a reiterat n cererea de redeschidere a procedurii orale. 52 n aceste condiii, Curtea, dup ascultarea avocatului general, consider c dispune de toate elementele necesare pentru a rspunde ntrebrilor adresate de instana de trimitere i c nu este cazul ca aceast cauz s fie soluionat pe baza unui argument care nu a fost pus n discuia prilor. 53 Prin urmare, nu este necesar s se dispun redeschiderea procedurii orale.

Cu privire la ntrebrile preliminare Cu privire la prima ntrebare 54 Prin intermediul acestei ntrebri, se solicit Curii s se pronune, n esen, cu privire la problema dac o instan precum instana de trimitere, sesizat cu un apel mpotriva unei decizii pronunate de un tribunal care are obligaia inerii registrului societilor, prin care s-a respins o cerere de modificare a unei meniuni cuprinse n acest registru, trebuie s fie calificat drept instan competent s introduc o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare n temeiul articolului 234 CE, n pofida faptului c nici decizia tribunalului menionat, nici examinarea de ctre instana de trimitere a apelului formulat mpotriva acestei decizii nu intervin n cadrul unei proceduri contradictorii. 55 Sub acest aspect, se impune a aminti c, potrivit unei jurisprudene constante, pentru a aprecia dac organismul de trimitere are trsturile unei instane n sensul articolului 234 CE, aspect care ine doar de dreptul comunitar, Curtea ia n considerare un ansamblu de elemente precum originea legal a organismului, caracterul su permanent, caracterul obligatoriu al competenei sale, natura contradictorie a procedurii, aplicarea de ctre organism a normelor de drept, precum i independena acestuia (a se vedea n special Hotrrea din 27 aprilie 2006, Standesamt Stadt Niebll, C-96/04, Rec., p. I-3561, punctul 12 i jurisprudena citat). 56 Cu toate acestea, n privina naturii contradictorii a procedurii la instana de trimitere, articolul 234 CE nu condiioneaz sesizarea Curii de caracterul contradictoriu al acestei proceduri. n schimb, din acest articol rezult c instanele naionale au competena s sesizeze Curtea numai dac exist un litigiu pendinte i dac sunt chemate s se pronune n
Pagina 36 din 48

cadrul unei proceduri destinate s se finalizeze printr-o decizie cu caracter jurisdicional (a se vedea n acest sens, n special, Hotrrea din 15 ianuarie 2002, Lutz i alii, C-182/00, Rec., p. I-547, punctul 13 i jurisprudena citat). 57 Astfel, n situaia n care acioneaz n calitate de autoritate administrativ, fr a trebui ca, n acelai timp, s soluioneze un litigiu, nu se poate considera c un tribunal care are obligaia inerii unui registru exercit o funcie jurisdicional. Aceast situaie se regsete, de exemplu, n cazul n care acesta se pronun asupra unei cereri de nscriere a unei societi ntr-un registru n conformitate cu o procedur care nu are drept obiect anularea unui act despre care se susine c ar aduce atingere unui drept al solicitantului (a se vedea n acest sens, n special, Hotrrea Lutz i alii, citat anterior, punctul 14 i jurisprudena citat). 58 n schimb, o instan sesizat cu un apel formulat mpotriva deciziei unui tribunal de grad inferior care are obligaia inerii unui registru, care respinge o asemenea cerere de nscriere, apelul avnd ca obiect anularea acestei decizii despre care se susine c aduce atingere unui drept al solicitantului, este sesizat cu soluionarea unui litigiu i exercit o funcie jurisdicional. 59 Prin urmare, ntr-o asemenea situaie, instana care se pronun n apel trebuie n principiu s fie considerat o instan, n nelesul articolului 234 CE, competent s adreseze Curii o ntrebare preliminar (a se vedea, pentru o asemenea situaie, n special Hotrrea din 15 mai 2003, Salzmann, C-300/01, Rec., p. I-4899, Hotrrea SEVIC Systems, citat anterior, precum i Hotrrea din 11 octombrie 2007, Mllendorf i alii, C-117/06, Rep., p. I-8361). 60 Din dosarul prezentat Curii reiese c, n aciunea principal, instana de trimitere se pronun n apel asupra unei cereri de anulare a unei decizii prin care un tribunal de grad inferior, care are obligaia inerii registrului societilor, a respins cererea formulat de o societate avnd ca obiect nscrierea n acest registru a transferului sediului su, care necesita modificarea unei meniuni cuprinse n registrul menionat. 61 Prin urmare, n aciunea principal, instana de trimitere este sesizat cu soluionarea unui litigiu i exercit o funcie jurisdicional, n pofida absenei caracterului contradictoriu al procedurii la aceast instan. 62 n consecin, lund n considerare jurisprudena amintit la punctele 55 i 56 din prezenta hotrre, instana de trimitere trebuie calificat drept instan n nelesul articolului 234 CE. 63 Avnd n vedere cele de mai sus, trebuie s se rspund la prima ntrebare adresat c o instan precum instana de trimitere, sesizat cu un apel mpotriva unei decizii pronunate de un tribunal care are obligaia inerii registrului societilor, prin care s-a respins o cerere de modificare a unei meniuni cuprinse n acest registru, trebuie s fie calificat drept instan avnd competena de a introduce o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare n temeiul articolului 234 CE, n pofida faptului c nici decizia tribunalului menionat, nici examinarea apelului menionat de instana de trimitere nu intervin n cadrul unei proceduri contradictorii. Cu privire la a doua ntrebare 64 Prin intermediul acestei ntrebri, se solicit Curii s se pronune, n esen, cu privire la problema dac o instan precum instana de trimitere, ale crei decizii pronunate n cadrul
Pagina 37 din 48

unui litigiu precum cel din aciunea principal pot face obiectul unui recurs, trebuie s fie calificat drept instan ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern, n nelesul articolului 234 al treilea paragraf CE. Cu privire la admisibilitate 65 Comisia Comunitilor Europene susine c aceast ntrebare este inadmisibil, de vreme ce ar fi vdit lipsit de pertinen pentru soluionarea aciunii principale, ntruct cererea de pronunare a unei hotrri preliminare a fost deja adresat Curii, astfel nct problema caracterului obligatoriu sau neobligatoriu al sesizrii acesteia ar fi lipsit de interes. 66 Aceast obiecie trebuie respins.

67 Conform unei jurisprudene constante, ntrebrile referitoare la interpretarea dreptului comunitar adresate de instana naional n contextul normativ i de fapt pe care l definete sub rspunderea sa i a crui exactitate Curtea nu are competena s o verifice beneficiaz de o prezumie de pertinen. Curtea nu poate refuza s statueze asupra unei cereri de pronunare a unei hotrri preliminare formulate de o instan naional dect dac este evident c interpretarea dreptului comunitar solicitat nu are nicio legtur cu realitatea sau cu obiectul aciunii principale, atunci cnd problema este de natur ipotetic ori atunci cnd Curtea nu dispune de elementele de fapt sau de drept necesare pentru a rspunde n mod util la ntrebrile care i sunt adresate (a se vedea n acest sens Hotrrea din 7 iunie 2007, van der Weerd i alii, C-222/05-C-225/05, Rep., p. I-4233, punctul 22 i jurisprudena citat). 68 Dup cum s-a artat la punctul 27 din prezenta hotrre, Cartesio a susinut la instana de trimitere c aceasta avea obligaia s sesizeze Curtea cu o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare din moment ce aceast instan ar putea fi calificat drept instan ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern, n nelesul articolului 234 al treilea paragraf CE. 69 Exprimnd ndoieli cu privire la motivul astfel invocat n faa sa, instana de trimitere a hotrt s adreseze Curii o ntrebare preliminar cu privire la acest aspect. 70 Or, ar fi contrar spiritului de cooperare care trebuie s conduc relaiile dintre instanele naionale i Curte, precum i imperativelor bunei administrri a procedurii s se solicite ca o instan naional s adreseze mai nti o cerere de pronunare a unei hotrri preliminare care s ridice numai problema dac aceast instan face parte dintre instanele prevzute la articolul 234 al treilea paragraf CE nainte de a formula, dac ar fi cazul, ulterior i prin intermediul unei a doua cereri de pronunare a unei hotrri preliminare, ntrebri referitoare la dispoziii de drept comunitar aplicabile fondului litigiului cu care este sesizat. 71 Pe de alt parte, Curtea a rspuns deja la o ntrebare referitoare la natura instanei de trimitere din perspectiva articolului 234 al treilea paragraf CE ntr-un context ce prezenta asemnri evidente cu cel din prezenta cerere de pronunare a unei hotrri preliminare, fr s fi fost contestat admisibilitatea acestei ntrebri (Hotrrea din 4 iunie 2002, Lyckeslog, C-99/00, Rec., p. I-4839). 72 n aceste condiii, nu rezult, cel puin nu n mod evident, c interpretarea solicitat a dreptului comunitar nu are nicio legtur cu realitatea sau cu obiectul aciunii principale.

Pagina 38 din 48

73 Prin urmare, n ceea ce privete prezenta ntrebare preliminar, prezumia de pertinen de care beneficiaz cererile de pronunare a unor hotrri preliminare nu este rsturnat prin obiecia formulat de Comisie (a se vedea n special Hotrrea van der Weerd i alii, citat anterior, punctele 22 i 23). 74 Rezult, aadar, c a doua ntrebare preliminar este admisibil.

Cu privire la fond 75 Prezenta ntrebare privete, aadar, problema dac instana de trimitere trebuie s fie calificat drept instan naional ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern, n nelesul articolului 234 al treilea paragraf CE. Din decizia de trimitere reiese c aceast ntrebare este formulat prin prisma faptului, menionat la punctele 30 i 31 din prezenta hotrre, c, dei dreptul maghiar prevede c deciziile pronunate n apel de aceast instan pot face obiectul unui recurs extraordinar, i anume a unui recurs la Legfelsbb Brsg, obiectivul acestui recurs constnd n asigurarea unitii jurisprudenei, posibilitile de a introduce un asemenea recurs sunt limitate, n special prin condiia de admisibilitate a motivelor constnd n obligaia de a invoca o nclcare a legii, precum i prin prisma faptului, de asemenea menionat n decizia de trimitere, c, potrivit dreptului maghiar, recursul nu are n principiu efect suspensiv n privina executrii deciziei pronunate n apel. 76 Curtea s-a pronunat deja n sensul c deciziile unei instane naionale de apel care pot fi contestate de pri la o curte suprem nu provin de la o instan naional ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern, n nelesul articolului 234 CE. mprejurarea c examinarea pe fond a unor asemenea contestaii este supus unei declaraii prealabile de admisibilitate din partea curii supreme nu are drept efect privarea prilor de o cale de atac (Hotrrea Lyckeskog, citat anterior, punctul 16). 77 Aceast concluzie este aplicabil a fortiori n privina unui sistem procedural precum cel n cadrul cruia trebuie soluionat aciunea principal, din moment ce acesta nu prevede o asemenea declaraie prealabil de admisibilitate a recursului din partea curii supreme, ci se limiteaz s impun restricii privind n special natura motivelor ce pot fi invocate n faa unei asemenea instane, care trebuie ntemeiate pe o nclcare a legii. 78 Asemenea restricii, precum i lipsa efectului suspensiv al recursului la Legfelsbb Brsg nu au drept efect privarea prilor care au comprut n faa unei instane ale crei decizii sunt susceptibile de un asemenea recurs de posibilitatea de a exercita n mod efectiv dreptul de a formula recurs mpotriva deciziei pronunate de aceast din urm instan, care se pronun asupra unui litigiu precum cel din aciunea principal. Aceste restricii i aceast lips a efectului suspensiv nu determin, aadar, calificarea sa drept instan care pronun o decizie care nu este supus vreunei ci de atac. 79 Avnd n vedere cele de mai sus, trebuie s se rspund la a doua ntrebare adresat c o instan precum instana de trimitere, ale crei decizii, pronunate n cadrul unui litigiu precum cel din aciunea principal, pot face obiectul unui recurs, nu poate fi calificat drept instan ale crei decizii nu sunt supuse vreunei ci de atac n dreptul intern, n nelesul articolului 234 al treilea paragraf CE. Cu privire la a treia ntrebare Cu privire la admisibilitate
Pagina 39 din 48

80 Irlanda susine c aceast ntrebare este ipotetic i, prin urmare, inadmisibil din moment ce, nefiind formulat vreo cale de atac cu privire la un aspect de drept mpotriva deciziei de trimitere, rspunsul la aceast ntrebare nu poate fi util instanei de trimitere. 81 De asemenea, Comisia solicit Curii s constate c nu este necesar s se pronune asupra acestei ntrebri, ntruct are un caracter ipotetic, din moment ce decizia de trimitere a dobndit autoritate de lucru judecat i a fost primit de Curte. 82 Aceste obiecii nu pot fi reinute.

83 Desigur, astfel cum s-a amintit la punctul 67 din prezenta hotrre, prezumia de pertinen de care beneficiaz cererile de pronunare a unor hotrri preliminare poate, n anumite mprejurri, s fie rsturnat, n special n cazul n care Curtea constat c problema este de natur ipotetic. 84 Irlanda i Comisia susin c problema unei eventuale incompatibiliti cu articolul 234 al doilea paragraf CE a normelor naionale n materia apelului mpotriva unei decizii prin care se dispune o trimitere preliminar la Curte, problem la care se refer prezenta ntrebare, este de natur ipotetic de vreme ce, n spe, decizia de trimitere nu ar fi fcut obiectul unui apel i ar fi dobndit autoritate de lucru judecat. 85 Cu toate acestea, nici aceast decizie, nici dosarul transmis Curii nu permit s se constate c decizia menionat nu a fcut sau nu poate face obiectul unui apel. 86 Avnd n vedere jurisprudena constant amintit la punctul 67 din prezenta hotrre, ntr-o asemenea situaie de incertitudine, din moment ce rspunderea n ceea ce privete exactitatea definirii cadrului de reglementare i de fapt n care se nscrie ntrebarea preliminar revine instanei naionale, prezumia de pertinen de care beneficiaz aceast ntrebare preliminar nu este rsturnat. 87 Rezult astfel c a treia ntrebare preliminar este admisibil.

Cu privire la fond 88 Articolul 234 CE confer instanelor naionale posibilitatea i, dac este cazul, le impune obligaia efecturii unei trimiteri preliminare n cazul n care instana constat fie din oficiu, fie la cererea prilor, c fondul litigiului privete un aspect vizat n primul su paragraf. Rezult astfel c instanele naionale beneficiaz de cea mai larg posibilitate de a sesiza Curtea n msura n care consider c o cauz pendinte ridic probleme privind interpretarea sau aprecierea validitii dispoziiilor de drept comunitar, care necesit pronunarea unei decizii de ctre acestea (Hotrrea din 16 ianuarie 1974, Rheinmhlen-Dsseldorf, 166/73, Rec., p. 33, punctul 3). 89 De asemenea, din jurisprudena Curii reiese c, ntruct este vorba de o instan ale crei decizii sunt supuse unei ci de atac n dreptul intern, articolul 234 CE nu se opune ca deciziile unei asemenea instane care sesizeaz Curtea cu titlu preliminar s continue s fie supuse cilor de atac obinuite prevzute de dreptul naional. Cu toate acestea, n interesul claritii i al securitii juridice, Curtea trebuie s rmn fidel deciziei de trimitere, care trebuie s i produc efectele att timp ct nu a fost reformat (Hotrrea din 12 februarie 1974, Rheinmhlen-Dsseldorf, 146/73, Rec., p. 139, punctul 3).
Pagina 40 din 48

90 n plus, Curtea s-a pronunat deja n sensul c sistemul stabilit prin articolul 234 CE n vederea asigurrii unitii de interpretare a dreptului comunitar n statele membre instituie o cooperare direct ntre Curte i instanele naionale printr-o procedur independent de orice iniiativ a prilor (Hotrrea din 12 februarie 2008, Kempter, C-2/06, Rep., p. I-411, punctul 41). 91 ntr-adevr, trimiterea preliminar se ntemeiaz pe un dialog ntre instane, a crui declanare depinde n ntregime de aprecierea pe care o face instana naional asupra pertinenei i necesitii trimiterii menionate (Hotrrea Kempter, citat anterior, punctul 42). 92 Din decizia de trimitere reiese c, potrivit dreptului maghiar, un apel separat poate fi formulat mpotriva unei decizii prin care se dispune o trimitere preliminar la Curte, ntreaga aciune principal rmnnd totui pendinte la instana care pronun aceast decizie, procedura fiind suspendat pn la pronunarea hotrrii de ctre Curte. Potrivit dreptului maghiar, instana de apel astfel sesizat are competena de a reforma aceast decizie, de a desfiina trimiterea preliminar i de a obliga prima instan s continue procedura de drept intern suspendat. 93 Astfel cum rezult din jurisprudena amintit la punctele 88 i 89 din prezenta hotrre, ntruct este vorba de o instan naional ale crei decizii sunt supuse unei ci de atac n dreptul intern, articolul 234 CE nu se opune ca deciziile acestei instane care sesizeaz Curtea cu titlu preliminar s continue s fie supuse cilor de atac obinuite prevzute de dreptul naional. Cu toate acestea, soluia unei asemenea ci de atac nu poate restrnge competena pe care articolul 234 CE o confer respectivei instane de a sesiza Curtea n msura n care consider c o cauz pendinte ridic probleme referitoare la interpretarea dispoziiilor de drept comunitar care necesit pronunarea unei decizii de ctre aceasta din urm. 94 Pe de alt parte, trebuie amintit c, ntr-o situaie n care o cauz este pentru a doua oar pendinte la o instan de prim grad de jurisdicie dup ce hotrrea pronunat de aceasta a fost anulat de o instan de ultim grad de jurisdicie, Curtea s-a pronunat deja n sensul c instana de prim grad de jurisdicie continu s aib libertatea de a sesiza Curtea n temeiul articolului 234 CE, n pofida existenei n dreptul intern a unei norme potrivit creia instanele sunt inute de aprecierea n drept efectuat de o instan de grad superior (Hotrrea din 12 februarie 1974, Rheinmhlen-Dsseldorf, citat anterior). 95 Or, n cazul aplicrii unor norme de drept naional privind dreptul de apel mpotriva unei decizii prin care se dispune o trimitere preliminar, caracterizate prin faptul c ntreaga aciune principal rmne pendinte la instana de trimitere, numai decizia de trimitere fcnd obiectul unui apel limitat, competena autonom de sesizare a Curii pe care articolul 234 CE o confer primei instane ar fi compromis n msura n care, prin reformarea deciziei prin care se dispune trimiterea preliminar, prin desfiinarea trimiterii preliminare i prin obligarea instanei care a pronunat aceast decizie s continue procedura suspendat, instana de apel ar putea mpiedica instana de trimitere s exercite posibilitatea de a sesiza Curtea care i este conferit de Tratatul CE. 96 ntr-adevr, n conformitate cu articolul 234 CE, rspunderea pentru aprecierea pertinenei i a necesitii ntrebrii preliminare aparine, n principiu, numai instanei care dispune trimiterea preliminar, sub rezerva verificrii limitate realizate de Curte potrivit jurisprudenei amintite la punctul 67 din prezenta hotrre. Astfel, aceast instan are
Pagina 41 din 48

obligaia s ia n considerare efectele unei hotrri pronunate n cadrul unui apel mpotriva deciziei prin care dispusese efectuarea unei trimiteri preliminare i, n special, s concluzioneze dac este necesar fie s i menin cererea de pronunare a unei hotrri preliminare, fie s o modifice, fie s o retrag. 97 Rezult astfel c, ntr-o situaie precum cea din aciunea principal, Curtea trebuie s rmn fidel, tot n interesul claritii i al securitii juridice, deciziei prin care s -a dispus trimiterea preliminar, care trebuie s i produc efectele atta vreme ct nu a fost reformat sau modificat de instana care a pronunat-o, numai aceast din urm instan putnd s se pronune cu privire la o asemenea reformare sau la o asemenea modificare. 98 Avnd n vedere toate cele de mai sus, trebuie s se rspund la a treia ntrebare c, n prezena unor norme de drept intern referitoare la dreptul de apel mpotriva unei decizii prin care se dispune o trimitere preliminar, caracterizate prin mprejurarea c ntreaga aciune principal rmne pendinte la instana de trimitere, numai decizia de trimitere fc nd obiectul unui apel limitat, articolul 234 al doilea paragraf CE trebuie interpretat n sensul c competena conferit de aceast dispoziie din tratat oricrei instane naionale de a dispune o trimitere preliminar la Curte nu poate fi pus n discuie prin aplicarea unor asemenea norme care permit instanei sesizate n apel s reformeze decizia prin care se dispune o trimitere preliminar la Curte, s desfiineze trimiterea i s oblige instana care a pronunat aceast decizie s reia procedura de drept intern ce fusese suspendat. Cu privire la a patra ntrebare 99 Prin intermediul celei de a patra ntrebri, instana de trimitere solicit, n esen, s se stabileasc dac articolele 43 CE i 48 CE trebuie interpretate n sensul c se opun unei reglementri a unui stat membru care interzice unei societi constituite n temeiul dreptului naional al acestui stat membru s i transfere sediul n alt stat membru, pstrndu-i totui calitatea de societate supus dreptului naional al statului membru n conformitate cu a crui legislaie a fost constituit. 100 Din decizia de trimitere reiese c societatea Cartesio, constituit n conformitate cu legislaia maghiar i care, n momentul constituirii, i-a stabilit sediul n Ungaria, i-a transferat sediul n Italia, ns dorete s i menin calitatea de societate de drept maghiar. 101 Potrivit legii privind nregistrarea societilor, sediul unei societi de drept maghiar se afl n locul n care se situeaz centrul de conducere a activitilor sale. 102 Instana de trimitere menioneaz c cererea de nscriere n registrul societilor a modificrii sediului societii Cartesio, depus de aceast societate, a fost respins de tribunalul care are obligaia inerii acestui registru pentru motivul c, n dreptul maghiar, o societate constituit n Ungaria nu poate s i transfere n strintate sediul, astfel cum este definit n legea menionat, i n acelai timp s continue s fie supus legii maghiare, n calitate de lege care reglementeaz statutul acesteia. 103 Un asemenea transfer ar necesita ca, n prealabil, societatea s nceteze s existe i s se constituie din nou n conformitate cu dreptul rii pe teritoriul creia dorete s i stabileasc noul sediu. 104 n aceast privin, Curtea a amintit, la punctul 19 din Hotrrea Daily Mail and General Trust, citat anterior, c o societate constituit n temeiul unei ordini juridice
Pagina 42 din 48

naionale exist numai n temeiul legislaiei naionale care determin constituirea i funcionarea acesteia. 105 La punctul 20 din aceeai hotrre, Curtea a artat c legislaiile statelor membre difer ntr-o larg msur cu privire att la legtura specific cu teritoriul naional, solicitat n vederea constituirii unei societi, ct i la posibilitatea unei societi constituite n conformitate cu o asemenea legislaie de a modifica ulterior aceast legtur specific. Anumite legislaii prevd obligaia ca nu numai sediul social, ci i sediul real, adic administraia central a societii, s fie situate pe teritoriul statelor membre respective, astfel nct deplasarea administraiei centrale n afara acestui teritoriu presupune dizolvarea societii, cu toate efectele pe care o asemenea dizolvare le determin pe planul dreptului societilor. Alte legislaii recunosc societilor dreptul de a-i transfera administraia central n strintate, ns unele dintre acestea supun acest drept anumitor restricii, iar efectele juridice ale transferului variaz de la un stat membru la altul. 106 n plus, Curtea a artat, la punctul 21 din aceeai hotrre, c Tratatul CEE a inut seama de aceast diferen dintre legislaiile naionale. Prin definirea, n cadrul articolului 58 din acest tratat (devenit articolul 58 din Tratatul CE, la rndul su devenit articolul 48 CE), a societilor care pot s beneficieze de dreptul de stabilire, Tratatul CEE a pus pe aceeai poziie, drept legtur specific, sediul social, administraia central i locul principal de desfurare a activitii ale unei societi. 107 n Hotrrea din 5 noiembrie 2002, berseering (C-208/00, Rec., p. I-9919, punctul 70), Curtea, meninnd n integralitate aceste consideraii, a dedus c posibilitatea unei societi constituite n conformitate cu legislaia unui stat membru de a-i transfera sediul, social sau efectiv, n alt stat membru fr a-i pierde personalitatea juridic de care beneficiaz n ordinea juridic a statului membru n care a fost constituit i, dac este cazul, modalitile acestui transfer sunt prevzute de legislaia naional n conformitate cu care acea societate a fost constituit. Curtea a concluzionat astfel c un stat membru are posibilitatea s impun unei societi constituite n temeiul ordinii sale juridice restricii de deplasare a sediului efectiv al acesteia n afara propriului teritoriu, pentru ca aceast societate s i poat pstra personalitatea juridic de care beneficiaz n temeiul legislaiei aceluiai stat membru. 108 De altfel, Curtea a ajuns la aceast concluzie i pe baza modului de redactare a articolului 58 din Tratatul CEE. ntr-adevr, prin definirea n cadrul acestui articol a societilor care pot s beneficieze de dreptul de stabilire, Tratatul CEE a considerat c diferena dintre legislaiile naionale privind att legtura specific impus societilor reglementate de aceste legislaii, ct i posibilitatea i, dac este cazul, modalitile de transfer al sediului, social sau real, al unei societi de drept naional dintr-un stat membru n alt stat membru reprezint o dificultate care nu a fost soluionat prin normele privind dreptul de stabilire, ns care trebuie s fie rezolvat prin activiti de natur legislativ sau convenional, care nu au fost nc finalizate (a se vedea n acest sens Hotrrile citate anterior, Daily Mail and General Trust, punctele 21-23, i berseering, punctul 69). 109 Prin urmare, n conformitate cu articolul 48 CE, n lipsa unei definiii uniforme date de dreptul comunitar societilor care pot beneficia de dreptul de stabilire n funcie de criteriul unei legturi unice care s determine dreptul naional aplicabil unei societi, problema dac articolul 43 CE se aplic unei societi care invoc libertatea fundamental consacrat de acest articol, n mod similar, de altfel, problemei dac o persoan fizic este un resortisant al unui stat membru care, pe acest temei, are posibilitatea s beneficieze de aceast libertate,
Pagina 43 din 48

constituie o chestiune prealabil care, n stadiul actual al dreptului comunitar, poate fi soluionat numai de dreptul naional aplicabil. n consecin, numai n cazul n care se verific faptul c aceast societate beneficiaz n mod efectiv de libertatea de stabilire, avnd n vedere condiiile prevzute la articolul 48 CE, se ridic problema dac societatea respectiv se confrunt cu o restricie privind aceast libertate n sensul articolului 43 CE. 110 Un stat membru dispune astfel de posibilitatea de a defini att legtura specific solicitat unei societi pentru ca aceasta s poat fi considerat constituit potrivit dreptului su naional i susceptibil, din acest motiv, s beneficieze de dreptul de stabilire, ct i legtura solicitat pentru meninerea ulterioar a acestei caliti. Aceasta cuprinde posibilitatea ca statul membru s nu permit unei societi reglementate de dreptul su naional s i pstreze aceast calitate, n cazul n care intenioneaz s se reorganizeze n alt stat membru prin deplasarea sediului su pe teritoriul acestui din urm stat, rupnd astfel legtura specific prevzut de dreptul naional al statului membru n care a fost constituit. 111 Cu toate acestea, un asemenea caz de transfer al sediului societii constituite potrivit dreptului unui stat membru n alt stat membru fr modificarea legislaiei aplicabile trebuie difereniat de acela privind deplasarea unei societi aparinnd unui stat membru ctre un alt stat membru cu modificarea legislaiei naionale aplicabile, societatea transformndu-se ntr-o form de societate care aparine dreptului naional al statului membru n care se deplaseaz. 112 ntr-adevr, n aceast din urm situaie, posibilitatea amintit la punctul 110 din prezenta hotrre, departe de a implica vreo imunitate a legislaiei naionale n materia constituirii i a dizolvrii societilor prin prisma normelor Tratatului CE privind libertatea de stabilire, nu poate, printre altele, s justifice ca, prin impunerea dizolvrii i a lichidrii acestei societi, statul membru n care a fost constituit s i interzic s se transforme ntr-o societate de drept naional al altui stat membru, n msura n care i este permis de acel drept. 113 Un asemenea obstacol n calea transformrii efective a unei asemenea societi, fr dizolvarea i lichidarea prealabile, ntr-o societate de drept naional al statului membru n care dorete s se deplaseze ar constitui o restricie privind libertatea de stabilire a societii respective care, cu excepia cazului n care se justific printr-un motiv imperativ de interes general, este interzis n temeiul articolului 43 CE (a se vedea n acest sens, n special, Hotrrea CaixaBank France, citat anterior, punctele 11 i 17). 114 n plus, este necesar s se constate c, din momentul pronunrii Hotrrilor citate anterior Daily Mail and General Trust i berseering, activitile legislative i convenionale n domeniul dreptului societilor, prevzute la articolul 44 alineatul (2) litera (g) CE i, respectiv, la articolul 293 CE, nu au avut n vedere, pn n prezent, diferena existent ntre legislaiile naionale, menionat n aceste hotrri, i, prin urmare, aceasta nu a fost nc nlturat. 115 Comisia susine totui c absena unei reglementri comunitare n materie, constatat de Curte la punctul 23 din Hotrrea Daily Mail and General Trust, citat anterior, a fost nlturat prin normele comunitare privind transferul sediului ntr-un alt stat membru, cuprinse n regulamente precum Regulamentele nr. 2137/85 i 2157/2001 privind GEIE i, respectiv, SE sau Regulamentul (CE) nr. 1435/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind statutul societii cooperative europene (SCE) (JO L 207, p. 1, Ediie special, 17/vol. 1, p. 259), precum i de legislaia maghiar adoptat ca urmare a acestor regulamente.

Pagina 44 din 48

116 Comisia consider c aceste norme ar putea, chiar ar trebui, s fie aplicate mutatis mutandis transferului transfrontalier al sediului real al unei societi constituite potrivit dreptului naional al unui stat membru. 117 n aceast privin, trebuie s se constate c, dei aceste regulamente adoptate n temeiul articolului 308 CE prevd n mod efectiv un mecanism ce permite noilor entiti juridice pe care le instituie s i transfere sediul social i, prin urmare, i sediul lor real, fiind astfel necesar ca aceste dou sedii s fie situate n acelai stat membru, n alt stat membru, fr a determina nici dizolvarea persoanei juridice iniiale, nici constituirea unei noi persoane juridice, un asemenea transfer presupune totui n mod obligatoriu o modificare n privina dreptului naional aplicabil entitii care l efectueaz. 118 De exemplu, pentru o SE, aceast modificare reiese din articolele 7 i 8 i din articolul 9 alineatul (1) litera (c) punctul (ii) din Regulamentul nr. 2157/2001. 119 Or, n aciunea principal, Cartesio dorete numai s i transfere sediul real din Ungaria n Italia, meninndu-i totui calitatea de societate de drept maghiar, aadar fr modificarea dreptului naional care o reglementeaz. 120 Prin urmare, aplicarea mutatis mutandis a reglementrii comunitare la care Comisia face trimitere, chiar dac se presupune c trebuie aplicat n cazul deplasrii transfrontaliere a sediului unei societi reglementate de dreptul naional al unui stat membru, nu poate, n niciun caz, s conduc la rezultatul scontat ntr-o situaie precum cea din aciunea principal. 121 n continuare, n ceea ce privete incidena Hotrrii SEVIC Systems, citat anterior, asupra principiului stabilit n Hotrrile citate anterior Daily Mail and General Trust i berseering, trebuie s se constate c aceste hotrri nu analizeaz aceeai problem, astfel nct nu se poate susine c prima hotrre ar fi precizat domeniul de aplicare al celorlalte dou hotrri. 122 ntr-adevr, cauza n care s-a pronunat Hotrrea SEVIC Systems, citat anterior, privea recunoaterea, n statul membru n care societatea a fost constituit, a unei operaiuni de stabilire pe calea unei fuziuni transfrontaliere efectuate de aceast societate n alt stat membru, exemplu esenialmente diferit de situaia n discuie n cauza n care s-a pronunat Hotrrea Daily Mail and General Trust, citat anterior. Astfel, situaia n discuie n cauza n care s-a pronunat Hotrrea SEVIC Systems, citat anterior, este asemntoare unor situaii ce au fcut obiectul altor hotrri ale Curii (a se vedea Hotrrea din 9 martie 1999, Centros, C-212/97, Rec., p. I-1459, Hotrrea berseering, citat anterior, precum i Hotrrea din 30 septembrie 2003, Inspire Art, C-167/01, Rec., p. I-10155). 123 Or, n asemenea situaii, chestiunea prealabil care se ridic nu este cea vizat la punctul 109 din prezenta hotrre, i anume dac societatea respectiv poate fi considerat societate avnd naionalitatea statului membru n conformitate cu legislaia cruia a fost constituit, ci, mai degrab, aceea dac aceast societate, cu privire la care este nendoielnic faptul c este o societate de drept naional al unui stat membru, este sau nu este confruntat cu o restricie a exercitrii dreptului su de stabilire n alt stat membru. 124 Avnd n vedere toate cele de mai sus, trebuie s se rspund la a patra ntrebare adresat c, n stadiul actual al dreptului comunitar, articolele 43 CE i 48 CE trebuie interpretate n sensul c nu se opun reglementrii unui stat membru care interzice unei societi constituite n temeiul dreptului naional al acestui stat membru s i transfere sediul
Pagina 45 din 48

n alt stat membru, pstrndu-i totui calitatea de societate supus dreptului naional al statului membru n conformitate cu a crui legislaie a fost constituit.

7. Opozitia mpotriva hotarrilor adunarii generale ale societatii comerciale de modificare a actului constitutive al societatii.
CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA DECIZIA COMERCIALA nr.1376 din 16.11.20108. Legea 31/1990 art.61 Cod procedura civila Opozitia este conceputa ca un mijloc de protectie al sectiilor n raport cu actele societatii comerciale prin care interesele si drepturile sunt ncalcate. Prin modalitatea sa de reglementare, opozitia este conceputa ca un mijloc prin care tertii pot obtine repararea prejudiciilor pe care faptul tert, adoptarea unei hotarri sociale, cum ar putea fi si hotarrea de modificare a actelor constitutive, le genereaza n raport cu acestia. Asupra recursului de fata, constata urmatoarele: Prin sentinta comerciala nr. 5197/22.04.2010, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a Comerciala a respins cererea prin care A.F. a formulat opozitie la decizia asociatului unic al S.C. F.A. S.R.L. nr. 1/26.08.2009 de modificare a actelor constitutive ale societatii comerciale si a solicitat obligarea paratelor S.C. F.A. S.R.L. si S.L. la repararea prejudiciului suferit prin aceasta modificare, respectiv, achitarea debitelor societare catre bugetul de stat. Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca prin decizia asociatului unic al S.C. F.A. S.R.L., cu nr. 1/26.08.2009 modificarile aduse actelor constitutive au constat in schimbarea denumirii, administratorului si sediului social, modificari care, nu au atras crearea unei societati comerciale noi ca subiect de drept, astfel ca, potrivit art. 205 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, patrimoniul societatii ramane, de asemenea, neschimbat si nici un prejudiciu nu este astfel provocat fata de creditorul bugetar. A mai retinut tribunalul si ca reclamanta nu a facut dovada caracterului dolosiv al modificarilor si nici nu a dovedit scopul lor ilicit urmarit de asociatul unic si adminsitratorul societatii, parata S.L.. mpotriva acestei sentinte, A.F. a declarat recurs, solicitnd modificarea sa, n sensul admiterii cererii si obligarea paratelor, in solidar, la plata prejudiciului cauzat prin adoptarea deciziei de modificare a actelor constitutive al societatii, respectiv, obligarea acestora la plata datoriilor catre bugetul de stat consolidat. n motivare, recurenta a aratat ca A.F. a demarat impotriva societatii S. SRL procedurile de executare silita pentru plata datoriilor bugetare, proceduri care nu au dus la incasarea creantei fata de debitoare, din lipsa disponibilitatilor bugetare ale acesteia. In baza protocolului de colaborare intre O.N.R.C. si A.N.A.F.- D.G.F.P., reclamanta a fost informata asupra operatiunii de radiere a S.C. F.A. S.R.L. din Registrul Comertului Botosani,
8

Decizia Comerciala, Curtea de Apel Bucuresti, sectia a VI a comerciala este reprodusa astfel cum a fost publicata pe web site-ul Curtii de Apel Bucuresti: http://portal.just.ro/JurisprudentaVizualizare.aspx?id_speta=24149&idInstitutie=2

Pagina 46 din 48

ca urmare a deciziei de schimbare a sediului societatii in Bucuresti si in temeiul acestei informari a promovat actiunea de opozitie impotriva acestei decizii, potrivit art. 204 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Recurenta a considerat, in expozeul sau, ca prin aceasta decizie ii sunt direct afectate interesele in calitatea sa de creditor social, intrucat scopul demersului asociatului unic a fost acela de a eluda prevederile legilor fiscale si de a se sustrage, in final, de la obligatia de plata a datoriei. Se mai subliniaza ca paratele intimate au actionat prin fraudarea Legii nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece, sub apanajul permisivitatii, incalca echilibrul intre nevoia de protectie a societatii si a tertilor interesati. Analiznd actele dosarului prin prisma motivelor invocate care reprezinta o reiterare a cauzei actiunii intiale si mai putin o critica a primei hotarari, Curtea retine urmatoarele: Potrivit art. 61 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, creditorii sociali si orice persoane interesate pot formula opozitie impotriva hotararilor adunarii generale ale unei societati comerciale, atunci cand aceste hotarari ii prejudiciaza, opozitie prin care cer instantei de judecata sa dispuna obligarea societatii sau a asociatilor sai la repararea prejudiciului astfel cauzat. Asadar, opozitia este conceputa ca un mijloc de protectie al tertilor in raport cu actele societatii comerciale prin care interesele si drepturile acestora sunt incalcate. Prin modalitatea sa de reglementare, opozitia este conceputa ca un mijloc prin care tertii pot obtine repararea prejudiciilor pe care faptul tert, adoptarea unei hotarari sociale, cum ar putea fi si hotararea de modificare a actelor constitutive, le genereaza in raport cu acestia. Faptul tert il reprezinta in cauza modificarea actelor constitutive prin care S. si-a schimbat denumirea, sediul si persoana asociatului unic si administratorului, asa cum rezulta din probele cauzei. Faptul tert este permis de lege, insa, si respecta toate cerintele legale de valabilitate si publiciate in domeniul in care intervine. Faptul tert este, la acest nivel imediat de aproximare, licit. Nu se poate spune nici ca scopul mediat al modificarilor este, in sine, fraudulos si ca aceste modificari s-au realizat sub imperiul unei cauze ilicite si al fraudarii legii. Licititatea si existenta cauzei sunt prezumate legal simplu, potrivit art. 967 alin. 2 Cod civil, de aceea, in sarcina celui care afirma contrariul cade sarcina dovedirii faptului afirmat, potrivit art. 1169 Cod civil. Or, toate afirmatiile reclamantei-recurente, de natura sa sustina faptul contrar prezumtiei sunt lipsite de suport probator, astfel incat instanta nu le poate da eficienta. Prejudiciul nu a fost, de asemenea, demonstrat. El este caracterizat doar prin temerea reverentiara ca paratele urmaresc sustragerea societatii de la plata obligatiilor fiscale, desi acest fapt nu poate fi demostrat in masura in care, potrivit art. 205 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, modificarile aduse actului constitutiv in sensul celor adoptate prin decizia asociatului unic nr. 1/26.08.2009, nu atrag crearea unei entitati juridice noi.
Pagina 47 din 48

Schimbarea sediului, denumirii si structurilor de conducere ale societatii, inregistrarea si publicitatea acestor modificari in formula de transparenta care asigura garantiile prevazute de lege vin sa infirme atat ideea generarii prejudiciului, cat si determinarea cauzala intre fapt si prejudiciul afirmat. In aceste conditii, Curtea considera ca recursul nu poate sustine o solutie contrata celei pronuntate in prima instanta, in consecinta, potrivit art. 312 Cod procedura civila, recursul va fi respins.

Pagina 48 din 48

S-ar putea să vă placă și