Sunteți pe pagina 1din 5

Amino-acizi naturali

Amino-acizii sunt combinatii organice care contin in molecula una sau mai multe grupe amino si una sau mai multe grupe carboxil. Dupa structura, amino-acizii se impart in doua mari categorii: 1. Alifatici: unde grupele functionale sunt legate de o catena alifatica, chiar daca in molecula exista un nucleu aromatic. 2. Aromatici: unde grupele functionale sunt legate de un ciclu aromatic. Dupa asezarea relativa a grupelor functionale se deosebesc -amino-acizi, -amino-acizi, -aminoacizi, etc. Dintre amino-acizii alifatici, cei mai importanti sunt -amino-acizi, adica acei amino-acizi care contin grupele functionale legate de acelasi atom de carbon. Se deosebesc mai multe categorii mari de -amino-acizi alifatici: 1. monocarboxilici 2. dicarboxilici 3. hidroxi-amino-acizi 4. tioamino-acizi 5. diamino-acizi 6. amino-acizi heterociclici

Denumirea

Prescurtarea
Amino-acizi monocarboxilici

Formula

Leucina
(acidul -aminoizocapronic)

Leu Ileu Fe

Izoleucina
(acidul -amino--metilvalerianic)

CH3CHCH2CHCOOH | | CH3 NH2 CH3CH2CH CHCOOH | | CH3 NH2 CH2CHCOOH | NH2 CH2 COOH | NH2 CH3CHCOOH | NH2 CH3CH CHCOOH | | CH3 NH2

Fenilalanina
(acidul -amino--fenil-propionic)

Glicocolul(glicina)
(acidul aminoacetic)

Gli

Alanina
(acidul -aminopropionic)

Ala

Valina
(acidul -aminoizovalerianic)

Val

Amino-acizi dicarboxilici
Acidul asparagic
(acidul aminosuccinic)

Asp Glu

Acidul glutamic
(acidul -aminoglutaric)

HOOCCH2CHCOOH | NH2 HOOCCH2 CH2CH COOH | NH2

Hidroxi-amino-acizi
Treonina
(acidul -amino--hidroxibutiric)

Tr Ti

CH3CH CHCOOH | | OH NH2 HO CH2CHCOOH | NH2 CH2 CHCOOH | | OH NH2

Tirosina
(acidul -amino--hidroxifenil-propionic)

Serina
(acidul -amino--hidroxipropionic)

Ser Tio-amino-acizi

Cistina
(acidul di[-amino--tiopropionic] )

CiS CiS Met

Metionina
(acidul -amino--metiltiobutiric)

HOOCCHCH2SS-- CH2CHCOOH | | NH2 NH2 CH2 CH2CHCOOH | | S -- CH3 NH2

Cisteina
(acidul -amino--tiopropionic)

Cis

CH2 CHCOOH | | SH NH2

Diamino-acizi
Ornitina
(acidul , -diaminovalerianic)

Or Lis Amino-acizi heterociclici

Lisina
(acidul , -diaminocapronic)

CH2 CH2CH2CHCOOH | | NH2 NH2 CH2 CH2CH2CH2CHCOOH | | NH2 NH2

Prolina
(acidul pirolidin--carboxilic)

Pro

Hidroxiprolina
(acidul -hidroxipirolidin--carboxilic)

Hipro

Histidina
(acidul -amino--imidazolil-(4)-propionic) (imidazolil-(4)-alanina)

His

H2C CH2 | | H2C CHCOOH \ / NH HOHC CH2 | | H2C CHCOOH \ / NH N C CH2 CHCOOH || || | HC CH NH2 \ / NH

Triptofanul
(acidul -amino--indolil-(3)-propionic) (indolil-(3)-alanina)

Tri

CH2 CHCOOH | NH2