Sunteți pe pagina 1din 11

1

STATUTUL CONSILIUL EUROPEI (STE. 1 - 1949)


`Guvernele Regatului Belgiei, Regatului Danemarcei, Republicii Franceze,
Republicii Irlandei, Republicii Italiene, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii
Olandei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei si Regatului Marii Britanii si Irlandei de
Nord,
Convinse c ediIicarea pcii, bazat pe justitie si cooperare international, este de
interes vital pentru pstrarea societtii umane si civilizatiei,
Reafirmand atasamentul lor pentru valorile spirituale si morale care sunt
mostenirea comun a popoarelor lor si sursa real a liberttii individuale, liberttii
politice si a statului de drept, principii care Iormeaz baza oricrei democratii autentice,
Convinse c, pentru mentinerea si realizarea pe mai departe a acestor idealuri si
interesul progresului economic si social, se impune o unitate mai strns ntre trile
europene care sunt animate de aceleasi sentimente,
Considerand c, pentru a rspunde acestor necesitti si aspiratiilor maniIestate n
aceast privint de popoarele lor, este necesar a crea un organism care s grupeze statele
europene ntr-o asociatie mai strns,
Au decis, n consecint, s nIiinteze un Consiliu al Europei, compus dintr-un
comitet al reprezentantilor guvernelor si o adunare consultativ si, n acest scop, au
adoptat prezentul Statut.

CAPITOLUL I

SCOPUL CONSILIULUI EUROPEI

ARTICOLUL 1

a) Scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai mare unitate ntre membrii
si pentru salvgardarea si realizarea idealurilor si pricipiilor care sunt mostenirea lor
comun si pentru Iacilitarea progresului lor economic si social.
b) Acest scop va Ii promovat printre organele consiliului, prin discutarea
chestiunilor de interes comun si prin ncheierea de acorduri si adoptarea unor actiuni
comune n domeniile economic, social, cultural, stiintiIic, juridic si administrativ, precum
si prin salvgardarea si respectarea pe mai departe a drepturilor si liberttilor
Iundamentale ale omului.
c) Participarea membrilor la lucrrile Consiliului Europei nu va aIecta activitatea
acestora n cadrul O.N.U. si a altor organizatii sau uniuni internationale la care ele sunt
prti.
d) Chestiunile reIeritoare la aprarea national nu tin de competenta Consiliului
Europei.

*
Semnat la Londra n 5 mai 1949. A intrat n vigoare la 3 august 1949. Textul reprodus cuprinde
toate modiIicrile aduse Statutului n intervalul 22 mai 1951 7 mai 1992.
Romnia a aderat prin Legea nr. 64 din 4 octombrie 1993, publicat n 'Monitorul OIicial' nr. 238
din 4 octombrie 1993.
2
CAPITOLUL II

COMPONENTA

ARTICOLUL 2


Membrii Consiliului Europei sunt prtile la acest Statut.

ARTICOLUL 3

Fiecare membru al Consilului Europei trebuie s accepte principiile statului de
drept si principiul n virtutea cruia Iiecare persoan aIlat sub jurisdictia sa trebuie s se
bucure de drepturile si liberttile Iundamentale ale omului.
Fiecare membru se angajeaz s colaboreze, n mod sincer si eIectiv, la realizarea
scopului consiliului conIorm deIinitiei acestuia din cap.I.

ARTICOLUL 4

Orice stat european, considerat ca Iiind capabil de a se conIorma prevederilor
art.3 si avnd vointa de a le realiza, poate Ii invitat de ctre Comitetul Ministrilor s
devin membru al Consiliului Europei. Orice stat astIel invitat va deveni membru n
momentul depunerii, n numele su, la Secretarul general, a unui instrument de aderare la
prezentul Statut.

ARTICOLUL 5

a) In circumstante speciale, o tar european considerat ca Iiind capabil a se
conIorma prevederilor art.3 si avnd dorinta de a le pune n practic poate Ii invitat de
ctre Comitetul Ministrilor s devin membru asociat al Consiliului Europei. Orice tar
astIel invitat va deveni membru asociat la depunerea, n numele su, la Secretarul
general, a unui instrument de acceptare a prezentului Statut. Un membru asociat este
ndrepttit s Iie reprezentat numai n cadrul Adunrii Consultative.
b) Termenul de membru Iolosit n acest Statut se reIer si la membrii asociati, cu
exceptia cazurilor cnd este Iolosit n legtur cu reprezentarea n Comitetul Ministrilor.

ARTICOLUL 6

Inainte de a adresa invitatiile conIorm art.4 si 5, Comitetul Ministrilor va stabili
numrul de reprezentanti n Adunarea Consultativ la care are dreptul membrul propus si
contributia Iinanciar proportional a acestuia.

ARTICOLUL 7

Orice membru al Consiliului Europei poate s se retrag printr-o notiIicare
oIicial adresat Secretarului general al consiliului n legtur cu intentia sa. Aceast
retragere va deveni eIectiv la sIrsitul anului Iinanciar n care s-a Icut modiIicarea,
dac anuntul este Icut n timpul primelor nou luni ale anului Iinanciar. Dac notiIicarea
3
este dat n ultimele 3 luni ale anului Iinanciar, ea devine eIectiv la sIrsitul viitorului an
Iinanciar.

ARTICOLUL 8

Oricrui membru al Consiliului Europei, care a nclcat n mod grav art.3, i pot Ii
suspendate drepturile sale de reprezentare si Comitetul Ministrilor i poate cere s se
retrag n conIormitate cu art.7. Dac membrul n cauz nu se conIormeaz acestei cereri,
comitetul poate s decid ncetarea calittii de membru al consiliului de la data pe care
comitetul o hotrste.

ARTICOLUL 9

Comitetul Ministrilor poate s suspende dreptul de reprezentare n comitet si n
Adunarea Consultativ a unui membru pe perioada n care acesta nu si-a ndeplinit
obligatiile Iinanciare.


CAPITOLUL III

DISPOZITII GENERALE

ARTICOLUL 10


Organele Consiliului Europei sunt:
I. Comitetul Ministrilor;
II. Adunarea Consultativ.
Aceste dou organe sunt asistate de ctre Secretariatul Consiliului Europei.

ARTICOLUL 11

Sediul Consiliului Europei este la Strasbourg.

ARTICOLUL 12

Limbile oIiciale ale Consiliului Europei sunt Iranceza si engleza. Regulamentele
interioare ale Comitetului Ministrilor si ale Adunrii Consultative vor decide asupra
circumstantelor si conditiilor n care pot Ii utilizate si alte limbi.

CAPITOLUL IV

COMITETUL MINI$TRILOR

ARTICOLUL 13

Comitetul Ministrilor este organul competent s actioneze n numele Consiliului
Europei n conIormitate cu art.15 si 16.

4
ARTICOLUL 14

Fiecare membru are cte un reprezentant n Comitetul Ministrilor si Iiecare
reprezentant dispune de un vot. Reprezentantii n Comitetul Ministrilor sunt ministrii
aIacerilor externe. Atunci cnd un ministru al aIacerilor externe nu este n msur s
participe sau dac alte circumstante recomand acest lucru, poate Ii desemnat un supleant
care s actioneze n locul su. Acesta va Ii, n msura posibilului, un membru al
guvernului trii sale.

ARTICOLUL 15

a) Comitetul Ministrilor examineaz, la recomandarea Adunrii Consultative sau
din proprie initiativ, msurile adecvate pentru realizarea scopului Consiliului Europei,
inclusiv ncheierea de conventii si acorduri si adoptarea de ctre guverne a unei politici
comune reIeritoare la chestiuni speciIice.
b) Concluziile Comitetului Ministrilor pot Ii Iormulate, dac este cazul, ca
recomandri adresate guvernelor. Comitetul poate invita guvernele membrilor s-i Iac
cunoscute msurile luate cu privire la o atare recomandare.

ARTICOLUL 16

Cu exceptia competentelor Adunrii Consultative, astIel cum sunt deIinite la art. 24, 28,
30, 32, 33 si 35, Comitetul Ministrilor va decide, cu eIect obligatoriu, asupra tuturor chestiunilor
reIeritoare la organizarea si la aranjamentele interne ale Consiliului Europei. In acest scop,
Comitetul Ministrilor va adopta reglementrile Iinanciare si administrative necesare.

ARTICOLUL 17

Comitetul Ministrilor poate s nIiinteze, n orice scop pe care l consider
necesar, comitete sau comisii cu caracter consultativ sau tehnic.

ARTICOLUL 18

Comitetul Ministrilor adopt propriul regulament interior, care va stabili, n
special:
I. cvorumul;
II. metoda numirii si durata mandatului presedintelui;
III. procedura pentru stabilirea ordinii de zi, inclusiv pentru depunerea
propunerilor de rezolutii; si
IV. conditiile n care este notiIicat desemnarea supleantilor, eIectuat conIorm
art.14.

ARTICOLUL 19

La Iiecare sesiune a Adunrii Consultative, Comitetul Ministrilor va prezenta
rapoarte asupra activittii sale, nsotite de documentatia corespunztoare.

5
ARTICOLUL 20

a) Rezolutiile Comitetului Ministrilor reIeritoare la chestiunile importante
mentionate mai jos sunt luate cu unanimitatea voturilor exprimate sau cu votul majorittii
reprezentantilor din Comitetul Ministrilor:
I. recomandrile prevzute n art. 15 b);
II. chestiunile prevzute n art. 19;
III. chestiunile prevzute n art. 21 a) I si b);
IV. chestiunile prevzute n art. 33;
V. recomandrile pentru amendarea art. 1 d), 7, 15, 20 si 22; si
VI. orice alt chestiune pe care, datorit importantei ei, comitetul va decide s o
supun regulii unanimittii printr-o rezolutie adoptat n conditiile prevzute la
paragraIul d) de mai jos.
b) Chestiunile reIeritoare la regulamentul interior sau la reglementrile Iinanciare
si administrative pot Ii decise prin votul majorittii simple a reprezentantilor care au
dreptul de a Iace parte din comitet.
c) Rezolutiile comitetului, luate n conIormitate cu art.4 si 5, se adopt prin votul
unei majoritti de dou treimi din reprezentantii care au dreptul de a Iace parte din
comitet.
d) Toate celelalte rezolutii ale comitetului se adopt cu o majoritate de dou
treimi din voturile exprimate si cu votul majorittii reprezentantilor care au dreptul de a
Iace parte din comitet. Acestea cuprind, n special, rezolutiile reIeritoare la adoptarea
bugetului, la regulamentul interior, la reglementrile Iinanciare si administrative, la
recomandrile privind amendarea articolelor prezentului Statut, altele dect cele
mentionate la paragraIul a) V. de mai sus si la determinarea, n caz de dubiu, a
paragraIului prezentului articol care s Iie aplicat.

ARTICOLUL 21

AIar de cazurile n care comitetul decide altIel, reuniunile Comitetului
Ministrilor vor Ii tinute:
I. cu usile nchise; si
II. la sediul consiliului.
b) Comitetul decide ce inIormatii s Iie publicate n ceea ce priveste concluziile si
discutiile din cadrul unei reuniuni desIsurate cu usile nchise.
c) Comitetul se reuneste nainte de deschiderea sesiunilor Adunrii Consultative
si la nceputul acestor sesiuni; el se reuneste, de asemenea, ori de cte ori consider
necesar.

CAPITOLUL V

ADUNAREA CONSULTATIV

ARTICOLUL 22

Adunarea Consultativ este organul deliberativ al Consiliului Europei. Ea dezbate
chestiuni care sunt de competenta sa conIorm prezentului Statut si prezint concluziile sale
Comitetului Ministrilor, sub Iorm de recomandri.
6
ARTICOLUL 23

a) Adunarea Consultativ poate s delibereze si s Iormuleze recomandri cu
privire la orice chestiune legat de scopul Consiliului Europei, care intr n competenta
acestuia, astIel cum este deIinit n cap. I. Ea poate, de asemenea, s delibereze si s Iac
recomandri cu privire la orice chestiune care i este supus spre avizare de ctre
Comitetul Ministrilor.
b) Adunarea Consultativ stabileste ordinea de zi conIorm prevederilor
paragraIului a) de mai sus, tinnd seama de activitatea altor organizatii europene
interguvernamentale din care Iac parte unii sau toti membrii Consiliului Europei.
c) Presedintele adunrii decide, n caz de dubiu, dac o chestiune care apare n
timpul dezbaterilor sesiunii se ncadreaz n ordinea de zi a adunrii.

ARTICOLUL 24

Adunarea Consultativ poate, respectnd prevederile art.38 d), s nIiinteze
comitete sau comisii nsrcinate s examineze si s raporteze acesteia cu privire la orice
chestiuni care tin de competenta adunrii conIorm art.23, s studieze punctele nscrise pe
ordinea de zi si s Iormuleze avize asupra tuturor chestiunilor de procedur.

ARTICOLUL 25

a) Adunarea Consultativ este compus din reprezentanti ai Iiecrui membru,
alesi de ctre Parlamentul su dintre membrii acestuia sau desemnati dintre membrii
Parlamentului, conIorm unei proceduri decise de acesta, sub rezerva, totusi, a dreptului
Iiecrui guvern membru de a Iace orice desemnri suplimentare necesare atunci cnd
Parlamentul nu este n sesiune si n-a stabilit procedura n acest caz. Fiecare reprezentant
trebuie s aib nationalitatea statului membru pe care l reprezint. El nu poate Ii, n
acelasi timp, membru al Comitetului Ministrilor.
Mandatul reprezentantilor astIel desemnati va ncepe de la deschiderea sesiunii
ordinare ce urmeaz numirii lor si va expira la deschiderea urmtoarei sesiuni ordinare
sau a unei sesiuni ordinare viitoare, cu exceptia situatiei n care au avut loc alegeri
parlamentare, caz n care membrii au dreptul de a Iace noi nominalizri.
Dac un membru numeste noi reprezentanti pe locuri rmase vacante datorit
decesului sau demisiei sau dac procedeaz la noi desemnri ca urmare a alegerilor
parlamentare din tara sa, mandatul noilor reprezentanti va ncepe de la prima reuniune a
adunrii ce urmeaz desemnrii.
b) Nici un reprezentant nu va Ii lipsit de mandatul su n cadrul unei sesiuni a
adunrii Ir acordul acesteia.
c) Fiecare reprezentant poate avea un supleant care, n absenta sa, are calitatea de
a participa, de a lua cuvntul si de a vota n locul su. Prevederile paragraIului a) de mai
sus se aplic si n cazul desemnrii supleantilor.

ARTICOLUL 26

Membrii au dreptul la un numr de reprezentanti, dup cum urmeaz:

7
Austria - 6 Finlanda - 5 Islanda - 3
Belgia - 7 Franta - 18 Irlanda - 4
Bulgaria - 6 Germania - 18 Elvetia - 6
Cipru - 3 Polonia - 12 Turcia - 12
Cehoslovacia - 8 Portugalia - 7 Regatul Unit al
Italia - 18 San Marino - 2 Marii Britanii
Liechtenstein - 2 Spania - 12 si Irlandei de
Luxemburg - 3 Olanda - 7 de Nord - 18
Suedia - 6 Grecia -7 Malta -3
Danemarca - 5 Ungaria - 7 Norvegia -5


ARTICOLUL 27

Conditiile conIorm crora Comitetul Ministrilor poate Ii reprezentat, n mod
colectiv, n dezbaterile Adunrii Consultative sau cele conIorm crora reprezentantii
comitetului si supleantii lor pot, cu titlu individual, s ia cuvntul n Iata acesteia, vor Ii
determinate de prevederile corespunztoare din regulamentul interior, hotrte de comitet
dup consultarea adunrii.

ARTICOLUL 28

a) Adunarea Consultativ adopt regulamentul su interior si alege dintre membrii
si presedintele, care rmne n Iunctie pn la urmtoarea sesiune ordinar.
b) Presedintele conduce lucrrile, dar nu ia parte nici la dezbateri, nici la vot.
Supleantul presedintelui are calitatea de a lua parte la dezbateri, de a lua cuvntul
si de a vota n locul acestuia.
c) Regulamentul interior stabileste, n special:
I. cvorumul;
II. procedura alegerii si durata Iunctiilor presedintelui si a altor membri ai
biroului;
III. procedura de stabilire a ordinii de zi si de comunicare a acesteia ctre
reprezentanti; si
IV. data si modul de notiIicare a numelor reprezentantilor si supleantilor.

ARTICOLUL 29

Sub rezerva prevederilor art.30, toate rezolutiile Adunrii Consultative, inclusiv
cele care au ca obiect:
I. de a Iace recomandri Comitetului Ministrilor;
II. de a propune comitetului chestiunile de nscris pe ordinea de zi a adunrii;
III. de a nIiinta comitete si comisii;
IV. de a stabili data deschiderii sesiunilor;
V. de a determina majoritatea cerut pentru rezolutiile necuprinse la pct. I-IV de
mai sus sau care determin, n caz de dubiu, ce Iel de majoritate este necesar,
sunt luate cu o majoritate de dou treimi din voturile exprimate.


8
ARTICOLUL 30

Rezolutiile Adunrii Consultative, care se reIer la chestiuni privind modul su de
Iunctionare, n special alegerea membrilor biroului, desemnarea membrilor biroului,
desemnarea membrilor comitetelor si comisiilor si adoptarea regulamentului interior sunt
luate cu majoritatea care se va stabili de ctre adunare prin aplicarea art. 29.V.

ARTICOLUL 31

Dezbaterile (cu privire la propunerile ce urmeaz a se Iace Comitetului
Ministrilor) privind nscrierea unei chestiuni pe ordinea de zi a Adunrii Consultative nu
trebuie s se poarte, dup deIinirea obiectului su, dect asupra argumentelor pro si
contra includerii ei pe ordinea de zi.

ARTICOLUL 32


Adunarea Consultativ se ntruneste n sesiune ordinar o dat pe an, data si
durata acesteia Iiind stabilite de ctre adunare, astIel nct s evite, pe ct posibil,
suprapunerea cu sesiunile parlamentare ale ministrilor si cu sesiunile Adunrii Generale
O.N.U.
Sesiunea ordinar nu va dura mai mult de o lun, cu exceptia cazului n care, de
comun acord, Adunarea Consultativ si Comitetul Ministrilor decid altIel.

ARTICOLUL 33

Sesiunile ordinare ale Adunrii Consultative au loc la sediul consiliului, aIar de
cazul n care, de comun acord, Adunarea Consultativ si Comitetul Ministrilor decid ca
acestea s se tin n alt loc.

ARTICOLUL 34


Adunarea Consultativ poate Ii convoact n sesiune extraordinar la initiativa Iie
a Comitetului Ministrilor, Iie a presedintelui adunrii, dup ce se pun de acord, inclusiv
asupra datei si locului sesiunii.

ARTICOLUL 35

Dac nu se decide altIel, dezbaterile Adunrii Consultative sunt publice.

CAPITOLUL VI

SECRETARIATUL

ARTICOLUL 36


a) Secretariatul este compus dintr-un Secretar general, un Secretar general adjunct
si personalul necesar.
9
b) Secretarul general si Secretarul general adjunct sunt desemnati de Adunarea
Consultativ, la recomandarea Comitetului Ministrilor.
c) Ceilalti membri ai Secretariatului sunt numiti de ctre Secretarul general,
conIorm regulamentului administrativ.
d) Nici un membru al Secretariatului nu poate detine o Iunctie remunerat de ctre
un guvern, nu poate Ii membru al Adunrii Consultative sau al unui parlament national
sau nu poate ndeplini activitti incompatibile cu atributiile sale.
e) Fiecare membru al Secretariatului trebuie s Iac o declaratie solemn prin care
s-si aIirme atasamentul Iat de Consiliul Europei si hotrrea sa de a ndeplini atributiile
sale, n mod constiincios, neinIluentat de vreun considerent de ordin national, de a nu
solicita sau accepta instructiuni, n legtur cu exercitarea Iunctiilor sale, de la nici un
guvern sau o alt autoritate din aIara consiliului, precum si de a se abtine de la orice act
incompatibil cu statutul su de Iunctionar international rspunztor numai n Iata
consiliului. Secretarul general si Secretarul general adjunct vor Iace aceast declaratie n
Iata comitetului, iar ceilalti membri, n Iata Secretarului general.
I) Fiecare membru trebuie s respecte caracterul exclusiv international al
Iunctiilor Secretarului general si ale personalului Secretariatului si s se abtin de a-i
inIluenta n exercitarea Iunctiilor lor.

ARTICOLUL 37

a) Secretariatul este situat la sediul consiliului.
b) Secretarul general rspunde de activitatea Secretariatului n Iata Comitetului
Ministrilor. El oIer, n special, Adunrii Consultative, sub rezerva art.38 d), serviciile
administrative si alt asistent de care aceasta ar avea nevoie.

CAPITOLUL VII

FINANTE

ARTICOLUL 38

a) Fiecare membru va suporta cheltuielile propriei reprezentri n Comitetul
Ministrilor si n Adunarea Consultativ.
b) Cheltuielile Secretariatului si toate celelalte cheltuieli comune vor Ii mprtite
ntre toti membrii n proportia care va Ii stabilit de comitet, pe baza numrului
populatiei Iiecrui membru.
Contributia unui membru asociat va Ii stabilit de ctre comitet.
c) In conIormitate cu reglementrile Iinanciare, bugetul consiliului va Ii supus
anual spre adoptare comitetului, de ctre Secretarul general.
d) Secretarul general va supune comitetului cererile adunrii de natur a antrena
cheltuieli care depsesc sumele deja nscrise n buget pentru adunare si lucrrile sale.
e) Secretarul general va prezenta, de asemenea, Comitetului Ministrilor o evaluare
a cheltuielilor necesare executrii Iiecreia dintre recomandrile supuse comitetului.
Orice rezolutie a crei executare presupune cheltuieli suplimentare nu va Ii considerat ca
adoptat de Comitetul Ministrilor dect dac acesta a aprobat evalurile unor astIel de
cheltuieli suplimentare.
10

ARTICOLUL 39

Secretarul general notiIic anual guvernului Iiecrui membru suma cu care trebuie
s contribuie. Contributiile sunt exigibile din ziua notiIicrii; ele trebuie achitate
Secretarului general n termen de maximum 6 luni.

CAPITOLUL VIII

PRIVILEGII $I IMUNITTI

ARTICOLUL 40

a) Consiliul Europei, reprezentantii membrilor si Secretariatul se bucur, pe
teritoriul membrilor, de imunittile si privilegiile necesare exercitrii Iunctiilor lor. In
virtutea acestor imunitti, reprezentantii n Adunarea Consultativ nu pot Ii, n special,
nici arestati si nici urmriti pe teritoriul tuturor membrilor pentru opiniile sau voturile
exprimate n cursul dezbaterilor adunrii, comitetelor sau comisiilor.
b) Membrii se angajeaz s ncheie, ct mai curnd posibil, un acord n scopul
realizrii prevederilor paragraIului a) de mai sus. Pentru aceasta, Comitetul Ministrilor va
recomanda guvernelor membrilor ncheierea unui acord care s deIineasc privilegiile si
imunittile recunoscute pe teritoriul lor. De asemenea, un acord special va Ii ncheiat cu
Guvernul Republicii Franceze, care va deIini privilegiile si imunittile de care trebuie s
se bucure consiliul la sediul su.

CAPITOLUL IX

AMENDAMENTE

ARTICOLUL 41

a) Propunerile privind modiIicarea prezentului Statut pot Ii Icute n Comitetul
Ministrilor sau, conIorm conditiilor prevzute n art.25, n Adunarea Consultativ.
b) Comitetul va recomanda si va include ntr-un protocol amendamentele pe care
le consider adecvate.
c) Protocolul de modiIicare va intra n vigoare cnd va Ii semnat si ratiIicat de
ctre dou treimi din membri.
d) Cu exceptia dispozitiilor paragraIelor precedente ale prezentului articol,
amendamentele la art. 23-35, 38 si 39, care au Iost aprobate de ctre comitet si adunare,
vor intra n vigoare la data procesului-verbal ncheiat de Secretarul general si comunicat
guvernelor membrilor, atestnd aprobarea acestora. Dispozitiile prezentului paragraI nu
se vor aplica pn la ncheierea celei de-a a doua sesiuni ordinare a adunrii.CAPITOLUL X

DISPOZITII FINALE
11

ARTICOLUL 42

a) Prezentul Statut este supus ratiIicrii. RatiIicrile vor Ii depuse la Guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.
b) Prezentul Statut va intra n vigoare dup depunerea a sapte instrumente de
ratiIicare. Guvernul Regatului Unit va notiIica tuturor guvernelor semnatare intrarea n
vigoare a Statutului si numele membrilor Consiliului Europei la acea dat.
c) Ca urmare, oricare alt stat semnatar va deveni parte la prezentul Statut la data
depunerii instrumentului su de ratiIicare.