Sunteți pe pagina 1din 6

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

INTRODUCERE
Evaluarea impactului asupra mediului este un proces menit se identifice, sa descrie si sa stabileasca, in finctie de fiecare caz si in conformitate cu legislatia in vigoare, efectele directe si indirecte, sinergice, cumulative, principale si secundare ale activitatii asupra sanatatii oamenilor si a mediului precum si stabilirea de masuri privind diminuarea acestora.

DEFINITII
MEDIU conditiile inconjuratoare/externe in care functioneaza o organizatie, si care influenteaza existenta oamenilor, animalelor si plantelor. Mediul unei activitati comerciale se extinde de la interiorul locului de munca la ecosistemul global. IMPACT DE MEDIU reprezinta orice modificare a mediului inconjurator, nefavorabila sau favorabila, rezultata integral sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii. ACTIVITATI elemente ale proceselor industriale sau ale serviciilor auxiliare. ASPECT DE MEDIU unelement din cadrul activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii, care poate interactiona cu mediul. PROCES ceea ce produce fabrica. Include procesul de fabrictie, precum si uzinele de tratare a apei reziduale, zonei de depozitare, etc. INTRARI pot fi considerate urmatoarele: Materii prime; Fluxuri de productie, ex: produs realizat partial; Combustibil, incluzand si energia electrica; Materiale de intretinere; Alti factori semnificativi (ex : apa de ploaie; apa de spalare; transport ). IESIRI ceea ce iese din proces. Ele includ: Produse; Emisii in aer; apa; Zgomot; vibratii; Deseuri periculoase si nepericuloase; Caldura. SERVICII AUXILIARE activitati auxiliare care pot include:

Servicii administrative; Furnizare de agent termic si aer comprimat; De protectia muncii; laboratoare; Ateliere de intretinere; Instalatiede tratatre a apei reziduale.

GRILA DE COTARE A GRAVITATII IMPACTURILOR:


Criteriu Frecventa (F) Gravitatea (G) Cantitatea (C) Reglementari (R) Coef de pondere 3 4 4 5 10p Zilnica Risc pentru om si pentru mediu Nivel semnificativ Neconformitete 5p Medie Risc pentru mediu Nivel mediu 1p Ocazionala Nu exista risc pentru mediu Nivel redus

Conformitate Conformitete Exista Cerinte stabile perspectiva inaspririi cerintelor Opinia 2 Plangeri si critici Plangeri si Nu exista publica, sistematice critici plangeri sau vecini (V) sporadice critice Aplicand aceasta grila unui anumit tip de impact, se poate calcula un punctaj, conform relatiei : P=Fx3+Gx4+Cx4+Rx5+Vx2, Unde F, G, C, R si V pot lua valorile 10 ; 5; 1 in functie de importanta lor. Daca se coteaza toate criteriile la valoarea de 10p se obtine o valoare maxima de 180 si o valoare minima de 18 daca toate criteriile sunt cotate cu 1p. Se convine sa se stabileasca urmatoarele proguri: P=18 impact slab; 18<P impact mediu semnificativ; P>36 impact semnificativ. FLUXUL OPERATIONAL Schema generala a fluxului operational intr-o organizatie contine trei etape fundamentale: intrari, activitate operationala, iesiri.

DATE GENERALE
Denumirea activitatii activitatea principala consta in fabricarea cablurilor izolate si neizolate (cod CAEN 2732). Activitatea care face obiectul studiului de impact de mediu este o activitate auxiliara in cadrul sociatatii si anume Activitatea de recuperare a materialelor reciclabile sortate (cod CAEN 3832). Amplasamentul SC. IPROEB SA. este amplasata pe platforma industriala in Nord-Vestul Municipiului Bistrita. Platforma industriala de Nord-Vestul a Municipiului Bistrita este situata din punct de vedere topografic pe a doua terasa a Raului Bistrita la o altitudine de 350 metri. Adresa societatii: Bistrita, Str. Drumul Cetatii nr.19. Vecini: soseaua de centura, paraul Castailor, SC ARIO SA. Utilizarea anterioara a amplasamentului: anterior infiintatrii societatii terenul a fost utilizat pentru agricultura. Descrierea societatii Societatea comerciala IPROEB SA Bistrita a fost infiintata in anul 1977. Pina in anul 1991 a fost cunoscuta sub numele de Intreprinderea de Produse Electrotehnice (IPE). Sediul societatii este in Romania, localitatea Bistrita, strade Drumul Cetatii, numarul 19, judetul Bistrita Nasaud. Descrierea activitatii consta in reconditionarea tamburilor de lemn utilizati la ambalarea cablurilor izolate si neizolate returnati de la beneficiari si cuprinde urmatoarele operatiuni: Receptie tamburi in functie de gradul de uzura;
3

Dezmembrare si sortare componente (flane, elemente de imbinare etc.) Reconditionare asamblare tamburi Reciclarea deseurilor de ambalaje din lemn prin confectionare de lazi, juguri, etc. Valorificare energetica a deseurilor din lemn. Bilant de materiale Nr Denumire crt 1 Deseu lemn din ambalaj 2 UM Cantitate Compozitia /an chimica tone 384.6 Lemn Mod depozitare Depozit cherestea Containere

Elemente metalice de tone 27.236 OL imbinare (tiranti, saibe, placi) Produsele finite obtinute sunt: tamburi din lemni reconditionati ( 5524 buc/an). Deseurilor de lemn care nu se mai pot recicla sunt vaolorificate energetic atat in cadrulsocietatii cat si prin vanzare la persoane fizice. Dotari pentru activitatea de confectionat si reciclat tamburi: ferastaie panglica, circulare, polizor dublu, masini de gaurit, masini de gaurit cuie, masini de rindeluit la grosime, dispozitive de gaurit, masini de indreptat, masina universala de tamplarie, masina de slefuit, freze, instalatie de brichetare rumegus, cazane cu combustibil solid (rumegus, lemn) 250kw pentru incalzire si apa calda menajera. Utilitati alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua AQUABIS SA Bistrita, in scop potabil, menajer si igienico-sanitar; alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua existentain zona; combustibil: gaz metan, deseu lemn; carburanti: benzina, motorina.

SURSE DE POLUANTI
Surse posibile de poluare a apei: evacuarea apelor uzate menajere; apele pluviale. Emisii in atmosfera-emisii din procese tehnologice, alte emisii. Principalele zone de emisii in atmosferasunt: activitatea de confectionat tamburi; centrala ternica; pulberi de lemn; gaze arse. Impacul zgomotului. Sursele de zgimote o reprezinta masinile utilizate in activitatea de confectionat tamburi. Surse posibile de poluare a solului: Depozitarea si manipularea necorespunzatoare a materiilor prime;
4

Depozitarea si manipularea necorespunzatoare combustibililor; Depozitarea necorespunzatoare a deseurilor; Sistemul de canalizare deteriorat.

PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU


Protectia calitatii apelor Protectia aerului Nu este cazul. Poluant: pulberi de rumegus: (Instalatie de exhaustare prevazuta cu buncar metalic colector); Poluant: gazele arse (fumul): procesul de ardere a combustibilului solid (deseu lemn) este dispersat prin cosul de fum. Protectia impotriva zgomotului si Nu este cazul. a vibratiilor Protectia impotriva radiatiilor Nu este cazul. Protectia solului si subsolului Platforme betonate. Protectia ecosistemelor terestre si Nu este cazul. acvatice Protectia asezarilor umane si altor Nu este cazul. obiective de interes public Gospodarirea deseurilor generate Deseu lemn, rumegus volorificat pe amplasament energetic. Cenusa colectare in containere. Gospodarirea substantelor toxice Nu este cazul. Gestiunea ambalajelor Conform legislatiei in vigoare.

Lucrari de refacere/restaurare a amplasamentului


Nu este cazul.

Prevederi pentru monitorizarea mediului: - pentru aer


- pentru apa - pentru zgomot - pentru deseuri CONCLUZII: In urma evaluarii facute in conformitate cu cotatiile din grila se constata ca activitatea analizata are un impact slab asupra mediului

UNIVERSITATEA ECOLOGICA DIN BUCURESTI FACULTATEA DE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA

STUDIU DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI

STUDENT: ANUL III PROFESOR: VASILESC MIHAELA

2011- 2012