Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

dializă. neon. carburator. vacuum. periscop. aselenizare. infarct. calciu.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. centrifug. radio. . galvanizare. etc. biolog. teoremă. bisturiu.

întindere de apă: ochi de apă. specialitate culinară preparată din ouă. 7. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. organ al văzului. 6.b. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. . 5. 3. Exemplu: Ochi: 1. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. orificiu al maşinii de gătit. porţiune de teren: ochi de pădure. 2. 4. 8. tub electronic: ochi magic. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri.

Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). dar în cursul vorbirii. se numesc sensuri secundare. când sunt folosite în diferite contexte. .  Celelalte sensuri. care s-au dezvoltat pe parcurs. ele au un singur sens.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri.

fiinţe sau fenomene.  Sens figurat – care nu denumeşte.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. fenomenul. . fiinţa sau acţiunea din realitate.

De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. . Sensuri figurate: 1. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.

Masă – sens propriu: mobilă.mâncarea a fost gustoasă. 2..am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Sensuri figurate: 1.2.. 3. Masa a fost gustoasă. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat. . Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. Am pus masa.

Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. – sens figurat. Apa curge domol. – sens figurat: Soba este caldă. Ionel s-a lovit la gură. – sens propriu. . – sens figurat. – sens propriu. – sens propriu. Ea are o privire caldă.. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. – sen figurat.sens propriu. A ajuns de gura satului. Răspunsurile curgeau unul după altul. De exemplu: Am auzit o explozie.

deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul. dar sensuri identice sau apropiate. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. .Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).ale căror sensuri sunt identice.

dar poate fi înlocuit cu clădire. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. locuinţă. În schimb. dinastie. . cămin. Familie – neam. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. cămin locuinţă. casă. domiciliu. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. clădire. etc.

acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. originea şi domeniile în care sunt folosite. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .domn.Clasificarea sinonimelor După aria geografică.sabie. .rege. satârpaloş. gâdea – călău.voievod. etc.colonel.

 Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. laviţă – bancă de şezut. crumpi – cartofi. clisă – slănină. piparcă – ardei. horincă. şpais – cămară. prunc – copil. barabule. . pălincă – ţuică. ştrimf –ciorapi. gace – chiloţi. paradaisă – roşie. izmene. poţoc – şobolan. brişcă – briceag.

etc. a se bizui – a se baza. gureş – vorbăreţ. . Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. beteag – bolnav. bârlog – vizuină. mârţoagă – cal slab. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă.

penitenciar – închisoare. oscilant – nehotărât. impertinent. a flata – a linguşi. conspiraţie – uneltire. a acuza – a învinui. . arogant – neobrăzat. nociv – dăunător. obraznic. Sinonime neologice.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi.

bostan – cap. a umfla – a fura. a ciordi. biştari. pârnaie. lovele – bani. universitate. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. a şmangli. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. boşorog – bătrân. avariat – accidentat. . răcoare – închisoare.etc. de moralitate îndoielnică. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. a avea stofă – a avea talent.

. c.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. cu aceeaşi pronunţie. Totale. dar cu un înţeles diferit. Parţiale. b. Omonimele pot fi: a. Lexico-gramaticale.

. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse. De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă.a.

Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor.b. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. .

Lexico-gramaticale.. sing.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. de la verbul a cere.c. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. ind.III.. de la verbul a sări.I. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers. ind. . etc. sing. de la verbul a purta. sing.III.ind.

tablătablă. palat-palat. . pol-pol. recrea-recrea. mare-mare. golf-golf. nouă-nouă.Exemple de omonime: gol-gol. milă-milă. sol-sol-sol. râs-râs. toc-toc-toc. etc. testa-testa. pompă-pompă. broască-broască. rachetă-rachetă. liliac-liliac.

ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. Majoritatea paronimelor sunt neologisme.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. dar diferite ca sens. Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: .

 Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. apropria – apropia. atlas – atlaz. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. apoziţie – opoziţie. companie – campanie. . arbitral – arbitrar. cazon – gazon. Exemple de paronime: adapta – adopta. carbonier – carbonifer. amputaţie – imputaţie.

concilia – consilia. depoziţie – dispoziţie. floral-florar. dependenţă – dependinţă. eminent – iminent. echitate – echitaţie. investi-învesti. ferigă-verigă. evoca-invoca. . familialfamiliar. eroare – oroare.comunitate – comuniune. deferenţă – diferenţă. glacial-glaciar. flagrant-fragrant.degusta – dezgusta. emite-omite. emigrant – imigrant.

. monah-monarh. stoc-stog. orgie-urgie. petrolier-petrolifer. literar-literal. solidarsolitar. ordinal-ordinar. stalactite-stalagmite. permisiepermisiune. numerarnumeral. etc. temporal-temporar.libret-livret. maestru-maistru. original-originar. mortal-mortar.

Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. acord-divergenţă. bucurie-supărare. Exemple de antonime: abstract-concret. cald-frig. dincolo – dincoace. a coborî – aurca. celebru-necunoscut. . a defăima – a lăuda. averesărăcie.

laşitate – curaj. exterior – interior. a vorbi – a tăcea.duşman – prieten. a pleca – a veni. negru – alb. aici – acolo. major – minor. vesel – trist. noapte – zi. a goli – a umple. fluid – solid. izbândă – eşec. sus – jos. inocent – vinovat. etc. ordine – anarhie. .

a confirma – a infirma. subdezvoltat – supradezvoltat.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. corect – incorect. antebelic-postbelic. . a încurca – a descurca. politic – apolitic. normal – anormal.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. a înşuruba – a deşuruba. a se încălţa – a se descălţa. acceptabil – inacceptabil. a include-a exclude. etc.

a robi – a dezrobi. argument – contraargument.certitudine – incertitudine. cinstit – necinstit. indicat – contraindicat. moral – imoral. aerian – antiaerian. . suportabil – insuportabil. războinic – antirăzboinic. etc. organic – anorganic.

. etc.Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. prolog introductiv. ereditate moştenită. etc.. divertisment plăcut. concomitent şi simultan. manierat şi binecrescut.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă.

 Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. etc.. .  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. ortografie corectă. a preambala dinainte. a reveni din nou. microinterviu scurt. etc. paleoslava veche.

cadenţă ritmică. bancnotă de hârtie. anost şi plictisitor. aversă de ploaie. amploare mare. a anticipa dinainte. . câştig profitabil.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. atracţie ispititoare. a anexa alături. băştinaş autohton. abundenţă mare. a avansa înainte. babă bătrână. catastrofă tragică. biografia vieţii.

concesiv şi îngăduitor. diurnă zilnică. epilog final. a coborî jos. dar însă. consens unanim. a deshuma din pământ. definitiv şi irevocabil. jurnal cotidian. intemperiile vremii. etnogeneza unui popor. . efemer şi trecător. concluzie finală. a întoarce înapoi. exemplu pilduitor. folclor popular.circa aproximativ. happy-end fericit. a coabita împreună. firesc şi natural.

leac tămăduitor. a reaminti din nou.laitmotiv repetat. reclamă publicitară. omniprezent pretutindeni. picnic în aer liber. mujdei de usturoi. oranjadă de portocală. ortografie corectă. precocitate prematură. . a nota în scris. pamflet satiric. limonadă de lămâie. a numerota cu cifre. ortoepie corectă. omletă de ouă. polemică contradictorie. pantă înclinată. onest şi cinstit.

vestigiu din trecut. varietate diversă. sortiment variat.retribuţie salarială. . vedetă celebră. utopie irealizabilă. a surveni pe neaşteptate. a urca sus. zbor aerian. vastitate imensă. savant erudit. vacarm asurzitor. etc. unanimitate totală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful