Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

calciu. periscop. radio.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. infarct. carburator. centrifug. . vacuum. biolog. neon. aselenizare. bisturiu. galvanizare. etc. dializă. teoremă.

fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre.b. 6. 8. organ al văzului. 7. Exemplu: Ochi: 1. 2. . 5. 4. orificiu al maşinii de gătit. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. specialitate culinară preparată din ouă. întindere de apă: ochi de apă. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. porţiune de teren: ochi de pădure. 3. tub electronic: ochi magic.

 Celelalte sensuri. când sunt folosite în diferite contexte. . care s-au dezvoltat pe parcurs. ele au un singur sens. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). se numesc sensuri secundare. dar în cursul vorbirii.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri.

fiinţa sau acţiunea din realitate. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. fiinţe sau fenomene.  Sens figurat – care nu denumeşte.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. . fenomenul.

. Sensuri figurate: 1.De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.

mâncarea a fost gustoasă. Masa a fost gustoasă. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. 2. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. 3. Masă – sens propriu: mobilă.2... Sensuri figurate: 1. . Am pus masa.

– sens propriu. De exemplu: Am auzit o explozie.sens propriu. – sens propriu. – sens propriu. Ionel s-a lovit la gură.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. – sen figurat. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. Apa curge domol. – sens figurat. – sens figurat. A ajuns de gura satului. – sens figurat: Soba este caldă.. Răspunsurile curgeau unul după altul. . Ea are o privire caldă.

ale căror sensuri sunt identice. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate.Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. dar sensuri identice sau apropiate. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. . deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul.

Familie – neam. cămin locuinţă. locuinţă. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. dinastie. În schimb. cămin. domiciliu. casă. clădire. . Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. etc. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. dar poate fi înlocuit cu clădire. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu.

.sabie.colonel.domn. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice . originea şi domeniile în care sunt folosite.rege. etc.Clasificarea sinonimelor După aria geografică. gâdea – călău. satârpaloş.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic.voievod.

gace – chiloţi. izmene. pălincă – ţuică. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. clisă – slănină. brişcă – briceag. . barabule. crumpi – cartofi. paradaisă – roşie. ştrimf –ciorapi. laviţă – bancă de şezut. prunc – copil. horincă. şpais – cămară. piparcă – ardei. poţoc – şobolan.

mârţoagă – cal slab. . a se bizui – a se baza. gureş – vorbăreţ. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. bârlog – vizuină. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. etc. beteag – bolnav.

cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. conspiraţie – uneltire. oscilant – nehotărât. a flata – a linguşi. obraznic. arogant – neobrăzat. nociv – dăunător. penitenciar – închisoare. Sinonime neologice. a acuza – a învinui. . impertinent.

a ciordi. boşorog – bătrân. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. a avea stofă – a avea talent. răcoare – închisoare.etc. de moralitate îndoielnică. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. a şmangli. bostan – cap. universitate. avariat – accidentat. . biştari. lovele – bani. pârnaie. a umfla – a fura. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor.

b. cu aceeaşi pronunţie. Totale. c. . dar cu un înţeles diferit. Omonimele pot fi: a.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. Parţiale. Lexico-gramaticale.

De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. . cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.a. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă.

bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor.b. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. .

Lexico-gramaticale.ind.III.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers. etc.I. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.c. .. de la verbul a purta.. sing. de la verbul a sări. sing. ind. ind. sing.III. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. de la verbul a cere.

etc. tablătablă. broască-broască. milă-milă. testa-testa. toc-toc-toc. sol-sol-sol. liliac-liliac. golf-golf. pompă-pompă. pol-pol. . mare-mare.Exemple de omonime: gol-gol. palat-palat. recrea-recrea. râs-râs. rachetă-rachetă. nouă-nouă.

Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . Majoritatea paronimelor sunt neologisme. ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. dar diferite ca sens.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă.

. apropria – apropia. apoziţie – opoziţie. companie – campanie. arbitral – arbitrar. carbonier – carbonifer. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. amputaţie – imputaţie. atlas – atlaz. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. cazon – gazon. Exemple de paronime: adapta – adopta.

ferigă-verigă. emite-omite. flagrant-fragrant. familialfamiliar. eroare – oroare. eminent – iminent. echitate – echitaţie. concilia – consilia. glacial-glaciar.comunitate – comuniune. deferenţă – diferenţă. investi-învesti. floral-florar. .degusta – dezgusta. dependenţă – dependinţă. depoziţie – dispoziţie. evoca-invoca. emigrant – imigrant.

maestru-maistru. etc. solidarsolitar. petrolier-petrolifer. stalactite-stalagmite. permisiepermisiune. . stoc-stog.libret-livret. ordinal-ordinar. temporal-temporar. numerarnumeral. mortal-mortar. orgie-urgie. original-originar. monah-monarh. literar-literal.

acord-divergenţă.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. . dincolo – dincoace. bucurie-supărare. cald-frig. Exemple de antonime: abstract-concret. a coborî – aurca. a defăima – a lăuda. averesărăcie. celebru-necunoscut.

vesel – trist. a vorbi – a tăcea. inocent – vinovat. etc. sus – jos. . noapte – zi. exterior – interior. laşitate – curaj. fluid – solid.duşman – prieten. ordine – anarhie. a pleca – a veni. negru – alb. major – minor. a goli – a umple. aici – acolo. izbândă – eşec.

acceptabil – inacceptabil. subdezvoltat – supradezvoltat. etc. . a confirma – a infirma. a încurca – a descurca. corect – incorect. a înşuruba – a deşuruba. politic – apolitic. a include-a exclude.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. a se încălţa – a se descălţa.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. antebelic-postbelic. normal – anormal.

. cinstit – necinstit. moral – imoral. a robi – a dezrobi.certitudine – incertitudine. suportabil – insuportabil. indicat – contraindicat. etc. aerian – antiaerian. războinic – antirăzboinic. argument – contraargument. organic – anorganic.

. prolog introductiv.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. ereditate moştenită. divertisment plăcut. etc. . etc. manierat şi binecrescut.Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. concomitent şi simultan.

 Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. etc. paleoslava veche. a reveni din nou. .. microinterviu scurt. a preambala dinainte. etc. ortografie corectă.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă.

a avansa înainte. aversă de ploaie. amploare mare. abundenţă mare. cadenţă ritmică. bancnotă de hârtie. câştig profitabil. băştinaş autohton. anost şi plictisitor. a anticipa dinainte. a anexa alături. catastrofă tragică. biografia vieţii. .Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. babă bătrână. atracţie ispititoare.

a deshuma din pământ. consens unanim. . efemer şi trecător. definitiv şi irevocabil. epilog final. happy-end fericit. concesiv şi îngăduitor. intemperiile vremii. a coabita împreună. a coborî jos.circa aproximativ. firesc şi natural. exemplu pilduitor. dar însă. jurnal cotidian. folclor popular. diurnă zilnică. concluzie finală. a întoarce înapoi. etnogeneza unui popor.

a numerota cu cifre. a nota în scris. pantă înclinată. precocitate prematură. omniprezent pretutindeni. a reaminti din nou. oranjadă de portocală. ortoepie corectă. reclamă publicitară. polemică contradictorie. mujdei de usturoi. onest şi cinstit. pamflet satiric. leac tămăduitor. omletă de ouă. ortografie corectă. picnic în aer liber.laitmotiv repetat. . limonadă de lămâie.

vedetă celebră. utopie irealizabilă. vacarm asurzitor. a surveni pe neaşteptate. unanimitate totală. vestigiu din trecut. zbor aerian. a urca sus.retribuţie salarială. . varietate diversă. savant erudit. sortiment variat. vastitate imensă. etc.