Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

biolog. neon. etc. infarct. . calciu. teoremă. periscop. radio. galvanizare. vacuum. centrifug. carburator. dializă.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. bisturiu. aselenizare.

specialitate culinară preparată din ouă. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. 7. tub electronic: ochi magic. întindere de apă: ochi de apă. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. 3. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. 2. Exemplu: Ochi: 1. organ al văzului. 5. porţiune de teren: ochi de pădure. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. 6. . 8.b. 4. orificiu al maşinii de gătit.

se numesc sensuri secundare.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. când sunt folosite în diferite contexte.  Celelalte sensuri. . ele au un singur sens. dar în cursul vorbirii. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). care s-au dezvoltat pe parcurs.

 Sens figurat – care nu denumeşte. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. fiinţe sau fenomene. fenomenul.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. . fiinţa sau acţiunea din realitate.

Sensuri figurate: 1. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul. .De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix.

. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni. 2.mâncarea a fost gustoasă.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat..2. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. Sensuri figurate: 1. Masă – sens propriu: mobilă. . Masa a fost gustoasă. Am pus masa. 3.

A ajuns de gura satului. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. Răspunsurile curgeau unul după altul.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. De exemplu: Am auzit o explozie. Ionel s-a lovit la gură. Apa curge domol. – sens propriu. . – sens figurat.sens propriu.. – sen figurat. – sens propriu. – sens figurat. – sens figurat: Soba este caldă. – sens propriu. Ea are o privire caldă.

În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul.ale căror sensuri sunt identice.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale). . deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul.Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. dar sensuri identice sau apropiate.

dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. etc. cămin locuinţă.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. casă. clădire. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. În schimb. domiciliu. . dinastie. Familie – neam. dar poate fi înlocuit cu clădire. cămin. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. locuinţă. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă.

rege.sabie. etc. satârpaloş.voievod. . gâdea – călău.domn.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice . originea şi domeniile în care sunt folosite.colonel.Clasificarea sinonimelor După aria geografică.

laviţă – bancă de şezut. prunc – copil. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. clisă – slănină. gace – chiloţi. horincă. pălincă – ţuică. barabule. . paradaisă – roşie. piparcă – ardei. ştrimf –ciorapi. izmene. crumpi – cartofi. şpais – cămară. poţoc – şobolan. brişcă – briceag.

a se bizui – a se baza. etc. mârţoagă – cal slab. beteag – bolnav. gureş – vorbăreţ. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. bârlog – vizuină. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. .

oscilant – nehotărât. impertinent. a flata – a linguşi. Sinonime neologice. obraznic. nociv – dăunător. penitenciar – închisoare. conspiraţie – uneltire. arogant – neobrăzat. a acuza – a învinui.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. .

universitate. pârnaie. a avea stofă – a avea talent. de moralitate îndoielnică. răcoare – închisoare. a ciordi. . avariat – accidentat.etc. a şmangli. lovele – bani. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. a umfla – a fura. boşorog – bătrân. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. bostan – cap. biştari. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău.

dar cu un înţeles diferit. cu aceeaşi pronunţie. Lexico-gramaticale. Omonimele pot fi: a. Totale. b.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. c. Parţiale. .

. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse. De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă.a.

bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. .b.

etc.. sing. de la verbul a purta. ind.c.. Lexico-gramaticale. de la verbul a sări. ind.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite.III. de la verbul a cere.I.ind.III. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers. . sing. sing. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.

milă-milă. râs-râs. liliac-liliac. recrea-recrea. mare-mare. toc-toc-toc. golf-golf. etc. rachetă-rachetă. broască-broască. . pol-pol.Exemple de omonime: gol-gol. testa-testa. tablătablă. nouă-nouă. pompă-pompă. sol-sol-sol. palat-palat.

dar diferite ca sens.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. Majoritatea paronimelor sunt neologisme.

arbitral – arbitrar. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. apoziţie – opoziţie. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. carbonier – carbonifer. atlas – atlaz. apropria – apropia. cazon – gazon. . amputaţie – imputaţie. Exemple de paronime: adapta – adopta. companie – campanie.

eminent – iminent. familialfamiliar. eroare – oroare. dependenţă – dependinţă. emigrant – imigrant.degusta – dezgusta. depoziţie – dispoziţie. glacial-glaciar. . flagrant-fragrant. floral-florar.comunitate – comuniune. investi-învesti. concilia – consilia. deferenţă – diferenţă. evoca-invoca. echitate – echitaţie. emite-omite. ferigă-verigă.

temporal-temporar. etc. maestru-maistru. monah-monarh. stoc-stog. ordinal-ordinar. numerarnumeral. permisiepermisiune. literar-literal.libret-livret. . mortal-mortar. solidarsolitar. orgie-urgie. original-originar. stalactite-stalagmite. petrolier-petrolifer.

Exemple de antonime: abstract-concret. bucurie-supărare. cald-frig. a coborî – aurca. celebru-necunoscut. acord-divergenţă. dincolo – dincoace. a defăima – a lăuda.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. averesărăcie. .

. negru – alb. noapte – zi. aici – acolo. sus – jos. a goli – a umple. ordine – anarhie. inocent – vinovat. etc. fluid – solid. vesel – trist. laşitate – curaj. major – minor. exterior – interior.duşman – prieten. a pleca – a veni. izbândă – eşec. a vorbi – a tăcea.

Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. acceptabil – inacceptabil. antebelic-postbelic. a încurca – a descurca.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. a confirma – a infirma. a include-a exclude. subdezvoltat – supradezvoltat. etc. corect – incorect. a înşuruba – a deşuruba. a se încălţa – a se descălţa. normal – anormal. politic – apolitic. .

argument – contraargument. moral – imoral. suportabil – insuportabil. a robi – a dezrobi. organic – anorganic.certitudine – incertitudine. . aerian – antiaerian. etc. indicat – contraindicat. războinic – antirăzboinic. cinstit – necinstit.

divertisment plăcut. ereditate moştenită.. etc. etc. concomitent şi simultan.Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. manierat şi binecrescut.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. prolog introductiv. .

paleoslava veche. etc. etc.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. a reveni din nou. microinterviu scurt.. ortografie corectă. . a preambala dinainte. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună.

anost şi plictisitor. babă bătrână. a avansa înainte. abundenţă mare. atracţie ispititoare. catastrofă tragică. biografia vieţii. . a anticipa dinainte. aversă de ploaie. amploare mare. bancnotă de hârtie. câştig profitabil.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. băştinaş autohton. a anexa alături. cadenţă ritmică.

. happy-end fericit. exemplu pilduitor. dar însă. concesiv şi îngăduitor.circa aproximativ. diurnă zilnică. a coabita împreună. folclor popular. a întoarce înapoi. definitiv şi irevocabil. epilog final. etnogeneza unui popor. efemer şi trecător. concluzie finală. firesc şi natural. intemperiile vremii. consens unanim. jurnal cotidian. a deshuma din pământ. a coborî jos.

leac tămăduitor. pantă înclinată. pamflet satiric. mujdei de usturoi. picnic în aer liber. polemică contradictorie. omniprezent pretutindeni. a reaminti din nou. . reclamă publicitară. limonadă de lămâie. a numerota cu cifre. ortografie corectă. a nota în scris. ortoepie corectă. omletă de ouă. onest şi cinstit. oranjadă de portocală. precocitate prematură.laitmotiv repetat.

varietate diversă.retribuţie salarială. . vestigiu din trecut. a urca sus. a surveni pe neaşteptate. etc. zbor aerian. utopie irealizabilă. unanimitate totală. vastitate imensă. sortiment variat. vedetă celebră. savant erudit. vacarm asurzitor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful