Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

aselenizare. galvanizare. teoremă. . etc. infarct. calciu.Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. biolog. centrifug. radio. carburator. bisturiu. dializă. periscop. neon. vacuum.

Exemplu: Ochi: 1. 3. specialitate culinară preparată din ouă. 2. 8. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. 5. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. porţiune de teren: ochi de pădure. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. tub electronic: ochi magic. . 4. întindere de apă: ochi de apă. organ al văzului. 6. orificiu al maşinii de gătit. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. 7.b.

.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). care s-au dezvoltat pe parcurs. când sunt folosite în diferite contexte. ele au un singur sens. dar în cursul vorbirii.  Celelalte sensuri. se numesc sensuri secundare.

După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. fiinţa sau acţiunea din realitate. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. . fenomenul. fiinţe sau fenomene.  Sens figurat – care nu denumeşte.

Sensuri figurate: 1. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. .

Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat.. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. Masa a fost gustoasă. Am pus masa. .. 2. Sensuri figurate: 1.2. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. 3. Masă – sens propriu: mobilă.mâncarea a fost gustoasă.

A ajuns de gura satului. – sens propriu. – sen figurat.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. – sens figurat.. – sens figurat. De exemplu: Am auzit o explozie. Apa curge domol. – sens figurat: Soba este caldă. Ea are o privire caldă.sens propriu. – sens propriu. . Răspunsurile curgeau unul după altul. – sens propriu. Ionel s-a lovit la gură. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie.

Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale). deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate.ale căror sensuri sunt identice. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul. dar sensuri identice sau apropiate. .

casă. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. domiciliu. dinastie. dar poate fi înlocuit cu clădire. clădire. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. etc. cămin locuinţă. . Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. Familie – neam. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. locuinţă. cămin. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. În schimb.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil.

rege. .colonel.Clasificarea sinonimelor După aria geografică. gâdea – călău.domn. originea şi domeniile în care sunt folosite. satârpaloş.voievod. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. etc.sabie.

pălincă – ţuică. izmene. prunc – copil. . clisă – slănină. horincă. barabule. şpais – cămară. piparcă – ardei. crumpi – cartofi. brişcă – briceag. gace – chiloţi. laviţă – bancă de şezut. poţoc – şobolan. ştrimf –ciorapi. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. paradaisă – roşie.

etc. . deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. bârlog – vizuină. mârţoagă – cal slab. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. a se bizui – a se baza. gureş – vorbăreţ. beteag – bolnav.

nociv – dăunător. a acuza – a învinui. oscilant – nehotărât. penitenciar – închisoare. conspiraţie – uneltire. arogant – neobrăzat. impertinent. Sinonime neologice.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. . obraznic. a flata – a linguşi.

bostan – cap. biştari. lovele – bani. pârnaie. avariat – accidentat. universitate. de moralitate îndoielnică. a umfla – a fura. a şmangli.etc. a ciordi. a avea stofă – a avea talent. . răcoare – închisoare. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. boşorog – bătrân. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău.

Parţiale. b. c.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. dar cu un înţeles diferit. Lexico-gramaticale. Omonimele pot fi: a. . cu aceeaşi pronunţie. Totale.

De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.a. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. .

Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. . De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi.b.

. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. de la verbul a purta. sing. ind. de la verbul a cere. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.III. Lexico-gramaticale. etc.c.I. de la verbul a sări. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers. ..forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. sing. sing. ind.III.ind.

etc. toc-toc-toc. tablătablă. . sol-sol-sol. nouă-nouă. râs-râs. pol-pol. broască-broască. liliac-liliac. golf-golf. recrea-recrea. rachetă-rachetă. pompă-pompă. milă-milă. palat-palat.Exemple de omonime: gol-gol. mare-mare. testa-testa.

Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. Majoritatea paronimelor sunt neologisme. dar diferite ca sens. Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: .

atlas – atlaz. companie – campanie. carbonier – carbonifer. apoziţie – opoziţie. . apropria – apropia. arbitral – arbitrar. amputaţie – imputaţie. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. cazon – gazon. Exemple de paronime: adapta – adopta. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte.

. investi-învesti. emigrant – imigrant. flagrant-fragrant. floral-florar. deferenţă – diferenţă. concilia – consilia. ferigă-verigă. eroare – oroare.comunitate – comuniune. glacial-glaciar. familialfamiliar. depoziţie – dispoziţie. emite-omite.degusta – dezgusta. eminent – iminent. dependenţă – dependinţă. evoca-invoca. echitate – echitaţie.

stoc-stog. numerarnumeral. ordinal-ordinar. monah-monarh. maestru-maistru. permisiepermisiune. temporal-temporar. petrolier-petrolifer. etc. original-originar.libret-livret. . literar-literal. solidarsolitar. mortal-mortar. orgie-urgie. stalactite-stalagmite.

cald-frig. averesărăcie. a coborî – aurca. Exemple de antonime: abstract-concret. dincolo – dincoace. . bucurie-supărare. celebru-necunoscut. acord-divergenţă. a defăima – a lăuda.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse.

inocent – vinovat. noapte – zi. fluid – solid. exterior – interior. a vorbi – a tăcea. aici – acolo. major – minor. a pleca – a veni. vesel – trist.duşman – prieten. negru – alb. ordine – anarhie. a goli – a umple. etc. laşitate – curaj. sus – jos. . izbândă – eşec.

subdezvoltat – supradezvoltat. a încurca – a descurca. etc. normal – anormal. acceptabil – inacceptabil. politic – apolitic.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. a înşuruba – a deşuruba. antebelic-postbelic.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. a se încălţa – a se descălţa. a include-a exclude. . corect – incorect. a confirma – a infirma.

moral – imoral. războinic – antirăzboinic. cinstit – necinstit. . etc. argument – contraargument. suportabil – insuportabil. aerian – antiaerian.certitudine – incertitudine. indicat – contraindicat. a robi – a dezrobi. organic – anorganic.

Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. divertisment plăcut. manierat şi binecrescut. etc. etc. concomitent şi simultan. ereditate moştenită..  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. prolog introductiv. .

a preambala dinainte.. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. etc. ortografie corectă. paleoslava veche.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. a reveni din nou. . microinterviu scurt. etc.

băştinaş autohton. biografia vieţii. . a anexa alături. amploare mare. a avansa înainte. babă bătrână. catastrofă tragică. abundenţă mare. atracţie ispititoare. bancnotă de hârtie.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. anost şi plictisitor. aversă de ploaie. cadenţă ritmică. câştig profitabil. a anticipa dinainte.

consens unanim. concluzie finală. etnogeneza unui popor. folclor popular. definitiv şi irevocabil. jurnal cotidian. a coabita împreună. firesc şi natural. . exemplu pilduitor. a întoarce înapoi. diurnă zilnică. happy-end fericit. concesiv şi îngăduitor. a coborî jos. epilog final. efemer şi trecător. intemperiile vremii. a deshuma din pământ. dar însă.circa aproximativ.

polemică contradictorie. a numerota cu cifre. pantă înclinată. . pamflet satiric. ortoepie corectă. picnic în aer liber. oranjadă de portocală. mujdei de usturoi. ortografie corectă. a nota în scris. precocitate prematură. onest şi cinstit.laitmotiv repetat. omniprezent pretutindeni. a reaminti din nou. reclamă publicitară. omletă de ouă. limonadă de lămâie. leac tămăduitor.

unanimitate totală. . vestigiu din trecut. utopie irealizabilă. a surveni pe neaşteptate. sortiment variat. vastitate imensă. a urca sus. savant erudit. varietate diversă.retribuţie salarială. vedetă celebră. zbor aerian. vacarm asurzitor. etc.