Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. vacuum. aselenizare. dializă. biolog. infarct. bisturiu. calciu. neon. teoremă. carburator. galvanizare. centrifug. radio. etc. . periscop.

b. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. 6. 3. 7. 4. 8. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. întindere de apă: ochi de apă. . Exemplu: Ochi: 1. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. tub electronic: ochi magic. orificiu al maşinii de gătit. specialitate culinară preparată din ouă. 5. organ al văzului. 2. porţiune de teren: ochi de pădure.

Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. . se numesc sensuri secundare. dar în cursul vorbirii. Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor).  Celelalte sensuri. când sunt folosite în diferite contexte. ele au un singur sens. care s-au dezvoltat pe parcurs.

fiinţe sau fenomene. fenomenul.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. fiinţa sau acţiunea din realitate.  Sens figurat – care nu denumeşte. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte. .

De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Sensuri figurate: 1. . Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul.

Masă – sens propriu: mobilă.. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat. Am pus masa. 2.2. Sensuri figurate: 1.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării. . 3.. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni.mâncarea a fost gustoasă. Masa a fost gustoasă.

Răspunsurile curgeau unul după altul. . Ea are o privire caldă. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie.sens propriu. Ionel s-a lovit la gură. De exemplu: Am auzit o explozie. – sens propriu. – sens figurat. – sens propriu.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil. – sens figurat. A ajuns de gura satului. – sens propriu. – sens figurat: Soba este caldă. – sen figurat.. Apa curge domol.

ale căror sensuri sunt identice. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul. sinonimele pot fi:  Perfecte (totale). deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele. dar sensuri identice sau apropiate.Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate. .

dar poate fi înlocuit cu clădire. etc. locuinţă.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. casă. cămin. cămin locuinţă. domiciliu. În schimb. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. Familie – neam. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. . cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. dinastie. clădire.

domn. satârpaloş. originea şi domeniile în care sunt folosite. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .Clasificarea sinonimelor După aria geografică.rege.sabie.colonel. etc.voievod.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. . gâdea – călău.

laviţă – bancă de şezut. poţoc – şobolan. Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. gace – chiloţi. piparcă – ardei. paradaisă – roşie. horincă. izmene. pălincă – ţuică. crumpi – cartofi. brişcă – briceag. ştrimf –ciorapi. clisă – slănină. . prunc – copil. barabule. şpais – cămară.

gureş – vorbăreţ. . Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. bârlog – vizuină. mârţoagă – cal slab. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. etc. a se bizui – a se baza. beteag – bolnav.

a acuza – a învinui. Sinonime neologice. nociv – dăunător.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi. oscilant – nehotărât. . arogant – neobrăzat. a flata – a linguşi. penitenciar – închisoare. obraznic. conspiraţie – uneltire. impertinent.

răcoare – închisoare. de moralitate îndoielnică. a ciordi. a şmangli. biştari. .etc. lovele – bani. pârnaie. universitate. a avea stofă – a avea talent. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. boşorog – bătrân. a umfla – a fura. avariat – accidentat. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. bostan – cap.

b. cu aceeaşi pronunţie. Parţiale. Omonimele pot fi: a. Totale. Lexico-gramaticale.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. dar cu un înţeles diferit. . c.

a. De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri. . Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse.

bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase.b. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. .

poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers.c.ind. sing. sing. de la verbul a sări. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. .. sing. de la verbul a purta. ind.. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers. etc.III. ind.I.III. Lexico-gramaticale.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite. de la verbul a cere.

pol-pol. palat-palat. rachetă-rachetă. milă-milă. mare-mare. golf-golf. .Exemple de omonime: gol-gol. tablătablă. toc-toc-toc. broască-broască. nouă-nouă. sol-sol-sol. etc. râs-râs. liliac-liliac. recrea-recrea. pompă-pompă. testa-testa.

ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. Majoritatea paronimelor sunt neologisme.Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . dar diferite ca sens.

 Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. apropria – apropia. atlas – atlaz. carbonier – carbonifer. . ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. apoziţie – opoziţie. companie – campanie. cazon – gazon. arbitral – arbitrar. amputaţie – imputaţie. Exemple de paronime: adapta – adopta.

depoziţie – dispoziţie.comunitate – comuniune. dependenţă – dependinţă. flagrant-fragrant. glacial-glaciar. evoca-invoca. investi-învesti. ferigă-verigă. concilia – consilia. eminent – iminent. familialfamiliar. eroare – oroare. echitate – echitaţie. emigrant – imigrant. floral-florar.degusta – dezgusta. . deferenţă – diferenţă. emite-omite.

permisiepermisiune. stalactite-stalagmite. mortal-mortar. solidarsolitar. temporal-temporar. original-originar.libret-livret. monah-monarh. literar-literal. . ordinal-ordinar. petrolier-petrolifer. stoc-stog. etc. numerarnumeral. maestru-maistru. orgie-urgie.

Exemple de antonime: abstract-concret. acord-divergenţă. bucurie-supărare. a coborî – aurca. averesărăcie. a defăima – a lăuda. dincolo – dincoace. celebru-necunoscut. cald-frig.Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. .

inocent – vinovat. laşitate – curaj. aici – acolo. exterior – interior.duşman – prieten. major – minor. noapte – zi. etc. vesel – trist. . negru – alb. ordine – anarhie. a vorbi – a tăcea. fluid – solid. a pleca – a veni. sus – jos. a goli – a umple. izbândă – eşec.

etc. subdezvoltat – supradezvoltat. a înşuruba – a deşuruba. acceptabil – inacceptabil. normal – anormal.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. a confirma – a infirma. antebelic-postbelic. politic – apolitic. a încurca – a descurca. . a include-a exclude. corect – incorect. a se încălţa – a se descălţa.

a robi – a dezrobi. etc. aerian – antiaerian.certitudine – incertitudine. suportabil – insuportabil. indicat – contraindicat. argument – contraargument. moral – imoral. războinic – antirăzboinic. . organic – anorganic. cinstit – necinstit.

etc. etc.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. manierat şi binecrescut. divertisment plăcut. concomitent şi simultan. ereditate moştenită. . prolog introductiv.Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural..

paleoslava veche.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă. a reveni din nou. Determinanţilor inutili: a convieţui împreună. ortografie corectă. a preambala dinainte. etc.. microinterviu scurt. . etc.

anost şi plictisitor. băştinaş autohton. a anexa alături. . amploare mare. aversă de ploaie. bancnotă de hârtie. biografia vieţii. abundenţă mare. atracţie ispititoare. a avansa înainte. cadenţă ritmică. babă bătrână.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. câştig profitabil. a anticipa dinainte. catastrofă tragică.

concesiv şi îngăduitor. efemer şi trecător. consens unanim. etnogeneza unui popor. happy-end fericit. diurnă zilnică. dar însă. intemperiile vremii. . a coabita împreună. concluzie finală. a deshuma din pământ. exemplu pilduitor.circa aproximativ. a întoarce înapoi. firesc şi natural. epilog final. definitiv şi irevocabil. a coborî jos. jurnal cotidian. folclor popular.

omletă de ouă. a numerota cu cifre. mujdei de usturoi. ortografie corectă. polemică contradictorie. oranjadă de portocală. leac tămăduitor.laitmotiv repetat. a nota în scris. reclamă publicitară. precocitate prematură. a reaminti din nou. ortoepie corectă. pantă înclinată. omniprezent pretutindeni. picnic în aer liber. onest şi cinstit. limonadă de lămâie. . pamflet satiric.

etc. sortiment variat. vedetă celebră. a urca sus. vacarm asurzitor. a surveni pe neaşteptate.retribuţie salarială. zbor aerian. varietate diversă. . vestigiu din trecut. savant erudit. vastitate imensă. unanimitate totală. utopie irealizabilă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful