Cuvinte monosemantice şi polisemantice

Raportând forma cuvântului la conţinutul său, putem deosebi două categorii de cuvinte:  Unele cuvinte denumesc obiecte, fiinţe, fenomen, stări, acţiuni, însuşiri, înlocuiesc alte cuvinte – adică au un sens lexical – cuvinte noţionale;  Altele au doar rol de instrumente gramaticale, sunt lipsite de sensuri lexicalecuvinte relaţionale, cum sunt prepoziţiile şi conjuncţiile.

Cuvintele noţionale pot fi: a. Monosemantice; b. Polisemantice. a. Monosemantice- au doar un singur sens; sunt cuvintele (neologismele) împrumutate recent şi fac parte dintr-un domeniu ştiinţific sau tehnic.

Exemple de cuvinte monosemantice:axiomă. dializă. infarct. . biolog. carburator. periscop. neon. etc. radio. centrifug. bisturiu. vacuum. aselenizare. teoremă. calciu. galvanizare.

6. 4. particulă rotundă de grăsime care pluteşte pe un lichid. 7. porţiune de teren: ochi de pădure. specialitate culinară preparată din ouă. tub electronic: ochi magic. Polisemantice: Sunt cuvintele care au mai multe sensuri. 2. orificiu al maşinii de gătit. Sunt cuvinte vechi în limbă şi au ajuns la bogăţia de sensuri datorită utilizării lor în contexte variate. 8. organ al văzului.b. . 3. întindere de apă: ochi de apă. 5. fiecare dintre spaţiile libere ale unei ferestre. Exemplu: Ochi: 1.

Dintre aceste sensuri:  Unul este sens de bază (sens primar) – este sensul cel mai vechi şi apare spontan în mintea vorbitorilor (ascultătorilor). ele au un singur sens. care s-au dezvoltat pe parcurs.Concluzie: Cuvintele polisemantice au mai multe sensuri. dar în cursul vorbirii.  Celelalte sensuri. se numesc sensuri secundare. . când sunt folosite în diferite contexte.

fiinţa sau acţiunea din realitate. . fiinţe sau fenomene.După criteriul stilistic:  Sens propriu – care denumeşte în mod direct obiectul. fenomenul. ci atribuie anumite însuşiri prin raportare la alte obiecte.  Sens figurat – care nu denumeşte.

De exemplu: Cerc (cuvânt foarte vechi) are sensul propriu: figură geometrică plană alcătuită din mulţimea punctelor aflate la distanţă egală de un punct fix. Nume dat unor obiecte în formă de linie circulară: Copiii se joacă cu cercul. Sensuri figurate: 1. .

. 3. Cercul ştiinţific a ţinut o şedinţă. 2... Am pus masa. Grup de oameni legaţi prin interese comune: Sa dezmembrat cercul de prieteni.2. Disc gradat: Cercul busolei s-a defectat. Sensuri figurate: 1. Masă – sens propriu: mobilă.mâncarea a fost gustoasă. Masa a fost gustoasă.am pus pe masă obiectele necesare servirii mâncării.

. Ionel s-a lovit la gură. – sens figurat: Soba este caldă. Vestea că mergem în excursie a declanşat o explozie de bucurie. – sens figurat. – sens propriu. Ea are o privire caldă. A ajuns de gura satului. Răspunsurile curgeau unul după altul. – sen figurat. – sens figurat. – sens propriu. De exemplu: Am auzit o explozie. – sens propriu. Apa curge domol. .sens propriu.Datorită sensului figurat al cuvintelor se nasc figurile de stil.

sinonimele pot fi:  Perfecte (totale).Sinonimele Sinonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite. În funcţie de posibilitatea de înlocuire a unor cuvinte cu altele.  Parţiale – ale căror sensuri sunt doar apropiate. deci un cuvânt nu poate fi înlocuit cu altul. .ale căror sensuri sunt identice. dar sensuri identice sau apropiate. deci un cuvânt poate fi înlocuit cu altul.

clădire. cămin locuinţă. . etc. dar nu putem spune că “Ion are o dinastie (un neam) mare. cuvântul imobil nu poate fi înlocuit cu domiciliu. dinastie. dar poate fi înlocuit cu clădire. Se poate spune: Ion are a familie numeroasă. În schimb. Familie – neam. În propoziţia: El locuieşte într-un imobil cu zece etaje. domiciliu. locuinţă.Exemple pentru sinonimie parţială: Casă – imobil. casă. cuvântul dinastie din propoziţia “Dinastia Muşatinilor a domnit în Moldova” putem spune “Familia (neamul) Muşatinilor a domnit în Moldova”. cămin.

Clasificarea sinonimelor După aria geografică.colonel.sabie. sinonimele pot fi:  Sinonime arhaice .rege. . originea şi domeniile în care sunt folosite. etc.voievod. satârpaloş.domn.acele cuvinte vechi care au fost înlocuite cu termeni noi: Polcovnic. gâdea – călău.

 Sinonime regionale – sunt cuvintele folosite pe o zonă geografică restrânsă a ţării: picioci. prunc – copil. barabule. brişcă – briceag. poţoc – şobolan. crumpi – cartofi. pălincă – ţuică. paradaisă – roşie. ştrimf –ciorapi. gace – chiloţi. horincă. clisă – slănină. şpais – cămară. . piparcă – ardei. izmene. laviţă – bancă de şezut.

. etc. gureş – vorbăreţ. a se bizui – a se baza. beteag – bolnav. deci cu o arie mai largă decât regionalismele:berechet – abundenţă. mârţoagă – cal slab. Sinonime populare – sunt cuvintele folosite în toate graiurile româneşti. bârlog – vizuină.

nociv – dăunător. obraznic. impertinent. penitenciar – închisoare. oscilant – nehotărât. conspiraţie – uneltire. arogant – neobrăzat. a flata – a linguşi. . Sinonime neologice. a acuza – a învinui.cuvintele noi care înlocuiesc cuvintele vechi: a abandona – a părăsi.

etc. Sinonime argotice – cuvinte folosite de o anumită categorie socială: bulău. lovele – bani. pârnaie. de moralitate îndoielnică. bostan – cap. biştari. bucăţică bună – femeie atrăgătoare. a şmangli. răcoare – închisoare. avariat – accidentat. universitate. . a ciordi. bucătar-şef – şeful unui laborator clandestin de preparare a drogurilor. boşorog – bătrân. a avea stofă – a avea talent. a umfla – a fura.

Lexico-gramaticale. . c. dar cu un înţeles diferit. Parţiale. Omonimele pot fi: a. cu aceeaşi pronunţie. b.Omonimele Omonimele sunt cuvintele cu aceeaşi formă. Totale.

. cursă1(alergare) şi cursă2 (capcană) au aceeaşi forma de plural: curse. Totale – cele două cuvinte omonime sunt identice din punct de vedere formal în întreaga lor paradigmă. De exemplu: lac1 (baltă) şi lac2(de unghii) au aceeaşi formă de plural: lacuri.a.

De exemplu: masă1 (mobilă) şi masă2 (mulţime) au pluralele diferite: mese – mase.b. bandă1 (grup de răufăcători) şi bandă2 (fâşie îngustă) au pluralele diferite: bande – benzi. Parţiale– cele două cuvinte omonime au forme identice numai la anumite paradigme ale lor. .

de la verbul a cere. ind.I.c. De exemplu: cer1 (substantiv) şi cer2 (pers. sare1 (de bucătărie) şi sare2 (pers.III. sing. de la verbul a sări. Lexico-gramaticale. ind.. etc.. sing.forme identice din paradigma unor părţi de vorbire cu totul diferite.ind. de la verbul a purta. .III. poartă1 (loc de intrare) şi poartă2 (pers. sing.

pol-pol. tablătablă. etc. toc-toc-toc. sol-sol-sol.Exemple de omonime: gol-gol. testa-testa. palat-palat. râs-râs. nouă-nouă. . recrea-recrea. rachetă-rachetă. milă-milă. broască-broască. golf-golf. pompă-pompă. mare-mare. liliac-liliac.

Paronimele Paronimele sunt cuvinte asemănătoare ca formă. dar diferite ca sens. Confuzia paronimică este o greşeală de limbă care se realizează: . ele se găsesc în limbile originale tot cu statut de paronime. Majoritatea paronimelor sunt neologisme.

. amputaţie – imputaţie. Exemple de paronime: adapta – adopta. carbonier – carbonifer. ori  Prin cunoaşterea doar a unui cuvânt. cazon – gazon. atlas – atlaz. arbitral – arbitrar. apropria – apropia. apoziţie – opoziţie. Ori prin substituire reciprocă între cele două cuvinte. companie – campanie.

echitate – echitaţie. eminent – iminent. glacial-glaciar. investi-învesti. dependenţă – dependinţă. flagrant-fragrant. depoziţie – dispoziţie. . familialfamiliar. eroare – oroare. concilia – consilia. emigrant – imigrant. deferenţă – diferenţă.comunitate – comuniune. ferigă-verigă. evoca-invoca. emite-omite.degusta – dezgusta. floral-florar.

permisiepermisiune. literar-literal. etc. stoc-stog. temporal-temporar. mortal-mortar. petrolier-petrolifer. . original-originar. stalactite-stalagmite. orgie-urgie. numerarnumeral. solidarsolitar. maestru-maistru. ordinal-ordinar.libret-livret. monah-monarh.

Antonimele Antonimele sunt acele cuvinte care au forme deosebite şi sensuri opuse. Exemple de antonime: abstract-concret. . dincolo – dincoace. a defăima – a lăuda. a coborî – aurca. averesărăcie. bucurie-supărare. celebru-necunoscut. cald-frig. acord-divergenţă.

sus – jos. noapte – zi. a pleca – a veni. fluid – solid. a vorbi – a tăcea.duşman – prieten. a goli – a umple. aici – acolo. vesel – trist. major – minor. izbândă – eşec. laşitate – curaj. ordine – anarhie. exterior – interior. . negru – alb. inocent – vinovat. etc.

. a include-a exclude. normal – anormal. corect – incorect. a confirma – a infirma. a se încălţa – a se descălţa. a înşuruba – a deşuruba. a încurca – a descurca. antebelic-postbelic. subdezvoltat – supradezvoltat.  Numai unul dintre cuvinte este derivat cu prefix: cunoscut – necunoscut. etc. acceptabil – inacceptabil.Antonimele pot fi derivate prin prefixe în felul următor:  Ambele cuvinte sunt derivate cu prefixe: a se îmbrăca – a se dezbrăca. politic – apolitic.

suportabil – insuportabil. etc. indicat – contraindicat. . moral – imoral.certitudine – incertitudine. războinic – antirăzboinic. aerian – antiaerian. organic – anorganic. a robi – a dezrobi. cinstit – necinstit. argument – contraargument.

Pleonasmul Pleonasmul este o greşeală de exprimare care se datorează:  Apariţiei unor sinonime în aceeaşi structură: firesc şi natural. etc. ereditate moştenită.  Apariţiei unor cuvinte înrudite semantic: cobai de experienţă. divertisment plăcut. manierat şi binecrescut. concomitent şi simultan. .. etc. prolog introductiv.

 Determinanţilor inutili: a convieţui împreună.  Compuselor prin prefixoide: nevralgie dureroasă.. microinterviu scurt. . ortografie corectă. etc. a preambala dinainte. etc. paleoslava veche. a reveni din nou.

babă bătrână. câştig profitabil. a anticipa dinainte. băştinaş autohton. atracţie ispititoare. bancnotă de hârtie. biografia vieţii. catastrofă tragică. a avansa înainte. cadenţă ritmică. abundenţă mare. aversă de ploaie.Cele mai frecvente structuri pleonastice sunt: a abrevia pe scurt. amploare mare. . anost şi plictisitor. a anexa alături.

a coborî jos. a deshuma din pământ. intemperiile vremii. dar însă. jurnal cotidian. epilog final. happy-end fericit. efemer şi trecător. etnogeneza unui popor.circa aproximativ. a coabita împreună. definitiv şi irevocabil. consens unanim. concluzie finală. exemplu pilduitor. folclor popular. . firesc şi natural. concesiv şi îngăduitor. diurnă zilnică. a întoarce înapoi.

ortografie corectă. polemică contradictorie.laitmotiv repetat. picnic în aer liber. leac tămăduitor. a numerota cu cifre. a nota în scris. a reaminti din nou. limonadă de lămâie. oranjadă de portocală. omletă de ouă. pantă înclinată. pamflet satiric. onest şi cinstit. . reclamă publicitară. ortoepie corectă. omniprezent pretutindeni. precocitate prematură. mujdei de usturoi.

retribuţie salarială. vastitate imensă. etc. sortiment variat. a urca sus. a surveni pe neaşteptate. unanimitate totală. vedetă celebră. varietate diversă. vacarm asurzitor. vestigiu din trecut. savant erudit. utopie irealizabilă. . zbor aerian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful