Sunteți pe pagina 1din 80

HOTRRE Nr.

262 din 31 martie 2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul 2010 EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 1 aprilie 2010 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. ART. 1 Se aprob Contractul-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul 2010, prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre, denumit n continuare contract-cadru. ART. 2 (1) Casa Naional de Asigurri de Sntate elaboreaz, n temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite n continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din Romnia, a Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia, a Colegiului Farmacitilor din Romnia i a Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia, a Ordinului Biochimitilor, Biologilor i Chimitilor, precum i a organizaiilor patronale i sindicale reprezentative din domeniul medical, norme care se aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. (2) Casa Naional de Asigurri de Sntate avizeaz normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizrii asistenei medicale, elaborate n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a normelor prevzute la alin. (1) de Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i de Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, care se aprob prin ordin al ministrului sntii i al minitrilor i conductorilor instituiilor centrale cu reele sanitare proprii. ART. 3 Serviciile medicale, medicamentele cu i fr contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu, precum i cele acordate n cadrul programelor naionale de sntate se acord n baza contractelor negociate i ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate judeene, respectiv a municipiului Bucureti, Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, denumite n continuare case de asigurri de sntate, precum i ntre furnizori i Casa Naional de Asigurri de Sntate. ART. 4

n domeniul asigurrilor sociale de sntate Ministerul Sntii i Casa Naional de Asigurri de Sntate elaboreaz criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor. Aceste criterii se aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate i au caracter obligatoriu pentru toi furnizorii care au ncheiat contracte cu casele de asigurri de sntate. ART. 5 Condiiile acordrii asistenei medicale i criteriile privind calitatea acestora se aplic n mod unitar att furnizorilor publici, ct i celor privai. ART. 6 (1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, inclusiv furnizorii prin care se deruleaz programele naionale de sntate i casele de asigurri de sntate, respectiv Casa Naional de Asigurri de Sntate, sunt raporturi juridice civile care vizeaz aciuni multianuale i se stabilesc i se desfoar pe baz de contract. n situaia n care este necesar modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate i stipulate n acte adiionale. Angajamentele legale din care rezult obligaii nu pot depi creditele de angajament i creditele bugetare aprobate. (2) Creditele bugetare aferente aciunilor multianuale reprezint limita superioar a cheltuielilor care urmeaz a fi ordonanate i pltite n cursul exerciiului bugetar. Plile respective sunt aferente angajamentelor efectuate n limita creditelor de angajament aprobate n exerciiul bugetar curent sau n exerciiile bugetare anterioare. (3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, medicamentele cu i fr contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu, precum i pentru cele acordate n cadrul programelor naionale de sntate, efectuate n luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost nregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului n curs i se nregistreaz att la pli, ct i la cheltuieli n anul curent din creditele bugetare aprobate. (4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, medicamentelor cu i fr contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, dispozitivelor medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu, inclusiv celor acordate n cadrul programelor naionale de sntate, efectuate n luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurri de sntate, nu pot depi media lunar a primelor 11 luni ale anului precedent dect cu maximum 5%. ART. 7 (1) Prevederile prezentei hotrri intr n vigoare la data de 1 aprilie 2010, dat la care se abrog Hotrrea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul 2009, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 din 29 decembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), prevederile art. 14 lit. y) intr n vigoare la data de 1 iulie 2010. (3) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare i dispozitivelor medicale contractate n trimestrul I al anului 2010 prin acte adiionale la contractele ncheiate n anul 2009 de casele de asigurri de sntate cu furnizorii acestora se

face din sumele prevzute pe domeniile de asisten medical corespunztoare, prevzute n bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate pe anul 2010. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemneaz: Ministrul sntii, Cseke Attila Preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate, Nicolae Lucian Du Bucureti, 31 martie 2010. Nr. 262. ANEXA 1 CONTRACT-CADRU privind condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anul 2010 CAPITOLUL I Dispoziii generale ART. 1 (1) Furnizorii i casele de asigurri de sntate judeene, respectiv a municipiului Bucureti, Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, denumite n continuare case de asigurri de sntate, aflai n relaie contractual, au obligaia s respecte prevederile prezentului contract-cadru i ale normelor metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru, elaborate de Casa Naional de Asigurri de Sntate, n temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, denumite n continuare norme. (2) Nerespectarea obligaiilor contractuale de ctre pri conduce la aplicarea msurilor prevzute n contractele ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate. ART. 2 (1) Modelele de contract pentru furnizarea de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu i de dispozitive medicale n ambulatoriu sunt prevzute n norme. (2) Utilizarea acestor modele de contract este obligatorie; n cuprinsul contractelor pot fi prevzute clauze suplimentare, negociate ntre prile contractante, conform i n limita prevederilor legale n vigoare.

ART. 3 (1) Casele de asigurri de sntate, respectiv Casa Naional de Asigurri de Sntate comunic termenele de depunere a cererilor nsoite de documentele prevzute de actele normative n vigoare, necesare ncheierii i negocierii contractelor de furnizare de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale n ambulatoriu, precum i pentru derularea programelor naionale de sntate, inclusiv termenul-limit de ncheiere a contractelor, prin afiare la sediile instituiilor, publicare pe paginile web ale acestora i anun n mass-media. (2) n cazul n care furnizorii de servicii medicale, furnizorii de medicamente i unele materiale sanitare, de dispozitive medicale i furnizorii prin care se deruleaz programele naionale de sntate depun cererile nsoite de documentele prevzute de actele normative n vigoare, necesare ncheierii i negocierii contractelor, la alte termene dect cele stabilite i comunicate de ctre casele de asigurri de sntate, respectiv de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate i nu particip la negocierea i ncheierea contractelor n termenele stabilite de ctre acestea, furnizorii respectivi nu vor mai desfura activitatea respectiv n sistemul de asigurri sociale de sntate pn la termenul urmtor de contractare, cu excepia situaiilor ce constituie cazuri de for major, confirmate de autoritatea public competent, potrivit legii, i notificate de ndat casei de asigurri de sntate, respectiv Casei Naionale de Asigurri de Sntate. (3) Casele de asigurri de sntate, respectiv Casa Naional de Asigurri de Sntate pot stabili i alte termene de contractare, n funcie de necesarul de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu sau de dispozitive medicale n ambulatoriu i de necesarul medicamentelor i materialelor acordate n cadrul programelor naionale de sntate, n limita fondurilor alocate fiecrui tip de asisten/program/subprogram de sntate. ART. 4 (1) Casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate au/are obligaia s deconteze contravaloarea serviciilor medicale, a medicamentelor i a unor materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, precum i a dispozitivelor medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu, precum i a celor acordate n cadrul programelor naionale de sntate, conform contractelor ncheiate cu furnizorii. (2) Refuzul caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate de a ncheia contracte sau de a deconta unele servicii raportate ca realizate se poate face numai prin prezentarea n scris a cauzelor care au condus la acesta, cu precizarea temeiului legal care a stat la baza refuzului, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data solicitrii pentru intrarea n contract, respectiv de la data depunerii documentelor justificative de plat. (3) Litigiile dintre furnizori i casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate se soluioneaz de ctre Comisia de arbitraj care funcioneaz pe lng Casa Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare, sau, dup caz, de ctre instanele de judecat. ART. 5 (1) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate a ncetat din motive imputabile furnizorilor, constatate de

casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate i, dup caz, confirmate de Comisia de arbitraj, dac au existat contestaii, sau de ctre instanele de judecat, casele de asigurri de sntate/Casa Naional de Asigurri de Sntate nu vor/va mai intra n relaii contractuale cu furnizorii respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 12 luni de la data ncetrii contractului. (2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin excluderea din contract a medicului/medicilor i/sau farmacistului/farmacitilor, care desfoar activitate sub incidena contractului cu casele de asigurri de sntate/la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte pentru medicul/medicii/i/sau farmacistul/farmacitii care prin activitatea lor au condus la modificarea contractului, cu niciun furnizor, pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 12 luni de la data modificrii contractului. (3) La reluarea relaiilor contractuale, n cazul n care contractele nceteaz/se modific din nou, din motive imputabile furnizorilor sau medicilor/farmacitilor, casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii respectivi i nici cu ali furnizori pentru medicul/medicii/farmacistul/farmacitii care prin activitatea lor au condus la ncetarea/modificarea contractului. (4) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin. (1), (2) i (3) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru. ART. 6 (1) Organizarea i efectuarea controlului furnizrii serviciilor medicale, medicamentelor i a unor materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu i a dispozitivelor medicale acordate asigurailor n ambulatoriu n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate se realizeaz de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate i casele de asigurri de sntate. La efectuarea controlului pot participa i reprezentani ai Colegiului Medicilor din Romnia, Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia, Colegiului Farmacitilor din Romnia i ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia. (2) Reprezentanii Colegiului Medicilor din Romnia, Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia, Colegiului Farmacitilor din Romnia i ai Ordinului Asistenilor Medicali Generaliti, Moaelor i Asistenilor Medicali din Romnia particip la efectuarea controlului, n situaia n care Casa Naional de Asigurri de Sntate, respectiv casele de asigurri de sntate solicit participarea acestora. (3) Controlul calitii serviciilor medicale acordate asigurailor de ctre furnizori se organizeaz de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate i casele de asigurri de sntate pe baza criteriilor de calitate elaborate de Ministerul Sntii i Casa Naional de Asigurri de Sntate. (4) Controlul privind respectarea obligaiilor contractuale ale furnizorilor se organizeaz i se efectueaz de ctre casele de asigurri de sntate cu care acetia se afl n relaii contractuale. (5) n cazul n care controlul este efectuat de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea se transmite furnizorului de ctre casele de

asigurri de sntate n termen de 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate la casa de asigurri de sntate. (6) Organizarea i efectuarea controlului programelor naionale de sntate se realizeaz conform prevederilor legale n vigoare n acest domeniu. ART. 7 (1) Furnizorii au obligaia de a pune la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate toate documentele justificative care atest furnizarea serviciilor efectuate i raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, denumit n continuare Fond. (2) Refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control toate documentele justificative care atest furnizarea serviciilor raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele decontate din Fond, se sancioneaz conform legii i poate conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii. ART. 8 (1) Furnizorii de servicii medicale, cu excepia unitilor sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridic, i a seciilor de boli profesionale, precum i a cabinetelor de medicina muncii aflate n structura spitalelor, au obligaia s ntocmeasc evidene distincte pentru cazurile ce reprezint accidente de munc i boli profesionale i s le comunice lunar caselor de asigurri de sntate cu care sunt n relaie contractual. Pn la stabilirea caracterului "de munc" al accidentului sau a caracterului "profesional" al bolii, conform prevederilor legale n vigoare, contravaloarea serviciilor medicale, precum i a medicamentelor i unor materiale sanitare acordate persoanelor n cauz se suport din bugetul Fondului, urmnd ca, ulterior, sumele decontate s se recupereze de casele de asigurri de sntate din contribuiile de asigurri pentru accidente de munc i boli profesionale, dup caz. Sumele ncasate de la casele de pensii pentru anul curent reconstituie plile. Sumele ncasate de la casele de pensii pentru perioadele anterioare anului curent se raporteaz n conturile de execuie bugetar, partea de cheltuieli, cu semnul minus i nu pot fi utilizate pentru efectuarea de pli. (2) Furnizorii de servicii medicale au obligaia s ntocmeasc evidene distincte ale cazurilor prezentate ca urmare a situaiilor n care le-au fost aduse prejudicii sau daune sntii de ctre alte persoane i au obligaia s comunice lunar casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual aceste evidene, n vederea decontrii, precum i cazurile pentru care furnizorii de servicii medicale au recuperat cheltuielile efective, n vederea restituirii sumelor decontate de casele de asigurri de sntate pentru cazurile respective. Sumele restituite ctre casele de asigurri de sntate de ctre furnizorii de servicii medicale pentru anul curent reconstituie plile. Sumele restituite ctre casele de asigurri de sntate de ctre furnizorii de servicii medicale, pentru perioadele anterioare anului curent, se raporteaz n conturile de execuie bugetar, partea de cheltuieli, cu semnul minus i nu pot fi utilizate pentru efectuarea de pli. ART. 9 (1) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, precum i de dispozitive medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu, inclusiv cei prin care se deruleaz programele naionale de sntate, ct i unitile sanitare de medicina muncii - boli

profesionale, cu personalitate juridic, i a seciilor de boli profesionale, precum i a cabinetelor de medicina muncii aflate n structura spitalelor, au obligaia s ntocmeasc evidene distincte pentru serviciile acordate i decontate din bugetul fondului pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European i din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de servicii medicale acordate pe teritoriul Romniei, i au obligaia s transmit lunar caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate cu care se afl n relaie contractual documentele justificative care atest cheltuielile efectiv realizate, precum i documentele care au deschis dreptul la servicii medicale. (2) Furnizorii de servicii medicale, de medicamente i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, precum i de dispozitive medicale n ambulatoriu, inclusiv cei prin care se deruleaz programele naionale de sntate, ct i unitile sanitare de medicina muncii - boli profesionale, cu personalitate juridic, i a seciilor de boli profesionale, precum i a cabinetelor de medicina muncii aflate n structura spitalelor, au obligaia s ntocmeasc evidene distincte pentru serviciile acordate i decontate din bugetul fondului pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise n baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate social n raport cu lucrtorii salariai i cu familiile acestora care se deplaseaz n cadrul comunitii, precum i din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care beneficiaz de servicii medicale acordate pe teritoriul Romniei, i au obligaia s raporteze lunar caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate cu care se afl n relaii contractuale serviciile medicale acordate pentru aceast categorie de persoane. ART. 10 Atribuiile ce revin potrivit prezentului contract-cadru direciilor de sntate public judeene i a municipiului Bucureti sunt exercitate i de ctre direciile medicale sau de structurile similare din ministerele i instituiile centrale cu reea sanitar proprie, precum i de ctre autoritile publice locale care au preluat managementul asistenei medicale spitaliceti conform legii. ART. 11 (1) Toate documentele care stau la baza ncheierii contractelor, inclusiv cele ncheiate cu furnizorii prin care se deruleaz programele naionale de sntate, sunt certificate pentru conformitate cu originalul prin semntura reprezentantului legal al furnizorului, pe fiecare pagin. (2) Documentele care stau la baza decontrii serviciilor medicale, a medicamentelor i a unor materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, a dispozitivelor medicale n ambulatoriu, precum i a celor din cadrul programelor naionale de sntate se certific prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor, care rspund de exactitatea i realitatea datelor raportate. CAPITOLUL II Dispoziii generale i condiii specifice pentru furnizorii de servicii medicale

SECIUNEA 1 Condiii de eligibilitate ART. 12 n vederea intrrii n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: a) s fie organizai n una dintre structurile aprobate conform prevederilor legale n vigoare; b) s fie autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare; c) s depun, n vederea ncheierii contractului, toate documentele prevzute la art. 13, n termenele stabilite pentru contractare. SECIUNEA a 2-a Documentele necesare ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale ART. 13 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorul de servicii medicale i casa de asigurri de sntate se ncheie de ctre reprezentantul legal, pe baza urmtoarelor documente: a) certificatul de nregistrare n Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizai conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, indiferent de forma lor de nfiinare i organizare, iar pentru ceilali furnizori actul de nfiinare sau organizare n concordan cu tipurile de activiti pe care solicit s le contracteze, dup caz; b) autorizaia sanitar de funcionare sau, dup caz, raportul de inspecie eliberat de direcia de sntate public, prin care se confirm ndeplinirea condiiilor igienico-sanitare prevzute de lege; n cazul furnizorilor de servicii medicale de urgen i transport sanitar i a furnizorilor de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative se prezint autorizaia de funcionare; c) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc; d) codul de nregistrare fiscal - codul unic de nregistrare sau codul numeric personal (copie buletin/carte de identitate), dup caz; e) dovada de evaluare a furnizorului; f) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical att pentru furnizor, ct i pentru personalul medico-sanitar angajat, valabil la data ncheierii contractului, cu obligaia furnizorului de a o rennoi pe toat perioada derulrii contractului; g) dovada plii la zi a contribuiei la Fond pentru asigurri sociale de sntate i a contribuiei pentru concedii i indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare. h) cererea/solicitarea pentru intrare n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (2) Casele de asigurri de sntate solicit i alte documente necesare ncheierii contractelor, a cror list este prevzut n contractul-cadru i norme.

SECIUNEA a 3-a Obligaiile i drepturile generale ale furnizorilor de servicii medicale, precum i obligaiile generale ale caselor de asigurri de sntate ART. 14 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale au urmtoarele obligaii: a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare; b) s informeze asiguraii cu privire la drepturile i obligaiile prevzute de Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 i normele de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sntii nr. 386/2004; c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i intimitatea i demnitatea acestora; d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor prezentului contract-cadru i ale normelor de aplicare a acestuia, att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate; e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor legale n vigoare; f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurri sociale de sntate; g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate, respectiv cele privind evidenele obligatorii, cele cu regim special i cele tipizate; h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului; pentru asiguraii inclui n Programul naional cu scop curativ, alegerea furnizorului se face dintre cei nominalizai prin actele normative n vigoare; i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, cu avizul conform al direciei de sntate public judeene sau a municipiului Bucureti, n baza unui formular al crui model este prevzut n norme, program asumat prin contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate; avizul conform al direciei de sntate public se depune la casa de asigurri de sntate n termen de maximum 30 de zile de la data semnrii contractului; j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor; k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de sntate;

l) s utilizeze formularul de prescripie medical pentru medicamente cu i fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate, care este formular cu regim special, unic pe ar, s furnizeze tratamentul adecvat i s prescrie medicamentele prevzute n lista denumirilor comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii cu i fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, care se aprob prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie; m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu diagnosticul; n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se solicit n timpul programului de lucru, la sediul furnizorului; o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament; p) s acorde cu prioritate asisten medical femeii gravide i sugarilor; q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin web; r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n norme; s) s solicite documentele justificative care atest calitatea de asigurat, documente stabilite n conformitate cu prevederile legale n vigoare, n condiiile prevzute n prezentul contract-cadru i n norme; ) s respecte protocoalele de practic pentru prescrierea, monitorizarea i decontarea tratamentului n cazul unor afeciuni, elaborate de Casa Naional de Asigurri de Sntate, conform dispoziiilor legale; t) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n funciune; ) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor formularelor europene emise n baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale; u) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor; v) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetul de servicii de baz, pachetul minimal de servicii medicale i pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

w) s ncaseze sumele reprezentnd fie contribuia personal pentru unele serviciile medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraii, cu respectarea prevederilor legale n vigoare; x) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile paraclinice, prescripie medical, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de la acetia contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din fond; y) s recomande asigurailor tratamentul adecvat, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere a medicamentelor, conform unui buget orientativ, n condiiile stabilite prin norme. ART. 15 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale au urmtoarele drepturi: a) s primeasc la termenele prevzute n contract, pe baza facturii nsoite de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform normelor, n limita valorii de contract; b) s fie informai de ctre casele de asigurri de sntate cu privire la condiiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative; c) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale care nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate din Fond, conform prevederilor legale n vigoare; d) s negocieze, n calitate de parte contractant, clauzele suplimentare la contractele ncheiate cu casele de asigurri de sntate, conform i n limita prevederilor legale n vigoare; e) s ncaseze sumele reprezentnd fie contribuia personal pentru unele servicii medicale, fie coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraii, conform prevederilor legale n vigoare; f) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaiile programabile, dac asiguratul solicit efectuarea serviciilor respective naintea datei programate. ART. 16 n relaiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale, casele de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii: a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora, cuprinznd denumirea i valoarea de contract a fiecruia, n cazul contractelor care au prevzut o sum ca valoare de contract, i s actualizeze permanent aceast list n funcie de

modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii acestora, conform legii; b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza facturii nsoite de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform normelor, n limita valorii de contract; c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative; d) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate; e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de desfurare a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale n vigoare; f) s nmneze la momentul finalizrii controlului sau, dup caz, s comunice furnizorilor de servicii medicale procesele-verbale i/sau notele de constatare ca urmare a efecturii controalelor, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la data efecturii controlului; g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de baz persoanelor care nu ndeplineau calitatea de asigurat i condiiile de a beneficia de aceste servicii sumele reprezentnd contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i fr contribuie personal, materiale sanitare i dispozitive medicale acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza biletelor de trimitere, eliberate de ctre acetia. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare; h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care constat neconformitatea documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere. ART. 17 (1) Serviciile care nu sunt decontate din Fond, contravaloarea acestora fiind suportat de asigurat, de unitile care le solicit, de la bugetul de stat sau din alte surse, dup caz, sunt urmtoarele: a) serviciile medicale acordate n caz de boli profesionale, accidente de munc i sportive, asistena medical la locul de munc, asistena medical a sportivilor; b) unele servicii medicale de nalt performan, altele dect cele prevzute n norme; c) unele servicii de asisten stomatologic, altele dect cele prevzute n norme; d) serviciile hoteliere cu grad nalt de confort; e) coreciile estetice efectuate persoanelor cu vrsta peste 18 ani; f) unele medicamente, materiale sanitare i tipuri de transport, altele dect cele prevzute n norme;

g) eliberarea actelor medicale solicitate de autoritile care prin activitatea lor au dreptul s cunoasc starea de sntate a asigurailor i eliberarea de acte medicale la solicitarea asigurailor; h) fertilizarea in vitro; i) transplantul de organe i esuturi, cu excepia grefelor prevzute n norme, a serviciilor medicale aferente strii posttransplant i a cazurilor prevzute n hotrrea Guvernului pentru aprobarea programelor naionale de sntate n anul 2010; j) asistena medical la cerere, inclusiv pentru serviciile solicitate n vederea expertizei capacitii de munc, a ncadrrii i reevalurii gradului de handicap; k) contravaloarea unor materiale necesare corectrii vzului i auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; l) contribuia personal din preul medicamentelor, al unor servicii medicale i al dispozitivelor medicale; m) serviciile medicale solicitate de asigurat; n) unele proceduri de recuperare i de fizioterapie, altele dect cele prevzute n norme; o) cheltuielile de personal aferente medicilor i asistenilor medicali, precum i cheltuielile cu medicamente i materiale sanitare din unitile medico-sociale; p) serviciile acordate n cadrul seciilor/clinicilor de boli profesionale i cabinetelor de medicin a muncii; q) serviciile hoteliere solicitate de pacienii ale cror afeciuni se trateaz n spitalizare de zi; r) cheltuielile de personal pentru medici, farmaciti i medici dentiti pe perioada rezideniatului; s) serviciile de planificare familial acordate de medicul de familie n cabinetele de planning familial din structura spitalului; ) cheltuielile de personal pentru medicii i personalul sanitar din unitile sau seciile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare i reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii; t) activitile care prezint un interes deosebit pentru realizarea strategiei de sntate public, dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi, cabinete medicale de boli infecioase din structura spitalelor; ) cheltuielile aferente unitilor i compartimentelor de primire a urgenelor din cadrul spitalelor cu structuri de urgen, aprobate potrivit dispoziiilor legale, n condiiile art. 93 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Contribuia personal prevzut la alin. (1) lit. l) se stabilete prin norme. SECIUNEA a 4-a Condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale ART. 18 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice

de la data aprobrii acestei msuri, conform prevederilor legale n vigoare, ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii: a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale; b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de 30 de zile calendaristice; c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de la ncetarea valabilitii acestora; d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii de evaluare a furnizorului, respectiv de la ncetarea valabilitii acesteia; e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor nsoite de documentele justificative privind activitile realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an; f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform contractelor ncheiate i documentele justificative privind sumele decontate din Fond; g) nerespectarea obligaiilor contractuale prevzute la art. 14 lit. a), c), j), l), m), n), r), ), ), u) i v), precum i constatarea, n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor de asigurri de sntate c serviciile raportate conform contractului, n vederea decontrii acestora, nu au fost efectuate; h) la a patra constatare a nerespectrii oricreia dintre obligaiile prevzute la art. 14 lit. b), e), f), g), h), i), k), o), p), q), s) i t); i) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contract prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea medicului/medicilor n cazul crora s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile consecutive. ART. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii: a) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativteritorial a casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual; b) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorilor de servicii medicale, dup caz; c) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate; d) acordul de voin al prilor; e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului legal.

ART. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii: a) ncetarea valabilitii autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii acesteia/acestuia; b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului; c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de asigurri de sntate; d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a termenelor de plat a contribuiei la Fond, de la data constatrii de ctre casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate de ctre acestea la furnizori pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului. (2) Decontarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform contractelor ncheiate se suspend de la data de nregistrare a documentului prin care se constat nesoluionarea pe cale amiabil a unor litigii ntre prile contractante pn la data la care contravaloarea acestor servicii medicale atinge valoarea concurent sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite prin norme. SECIUNEA a 5-a Condiii speciale ART. 21 (1) Pentru categoriile de persoane prevzute n legi speciale, casele de asigurri de sntate deconteaz serviciile medicale furnizate prevzute n pachetul de servicii medicale de baz, n condiiile prevzute n norme, cu respectarea prevederilor art. 213 alin. (1) lit. c) i d) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. (2) Pentru asiguraii prevzui la art. 218 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, din Fond se suport contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora ca oricrui alt asigurat, iar suma aferent contribuiei personale prevzute la unele servicii medicale, respectiv coplata pentru alte servicii medicale de care au beneficiat asiguraii, stabilite conform prevederilor legale n vigoare, se suport din bugetele ministerelor i instituiilor respective. SECIUNEA a 6-a Asistena medical primar - condiii specifice 1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical primar

ART. 22 (1) Asistena medical primar se asigur de ctre medicii de familie prin cabinete medicale organizate conform prevederilor legale n vigoare, inclusiv cabinete medicale care funcioneaz n structura sau n coordonarea unor uniti sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie, ca furnizori de servicii medicale n asistena medical primar, autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare. (2) La contractare, furnizorul prezint lista cuprinznd persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise la medicul de familie titular, n cazul cabinetelor medicale individuale, i listele cuprinznd persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise la fiecare medic de familie pentru care reprezentantul legal ncheie contract de furnizare de servicii medicale, n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale. Listele vor fi raportate pe suport hrtie i n format electronic n cazul contractelor ncheiate de furnizori pentru medicii nou-venii i numai n format electronic pentru medicii care au fost n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate n anul precedent. Furnizorii care prezint la contractare lista/listele numai n format electronic depun i o declaraie pe propria rspundere privind corectitudinea listei/listelor la momentul ncetrii termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformitii i valabilitii acesteia/acestora. Prin corectitudinea listei nu se nelege validarea calitii de asigurat de ctre medicul de familie. (3) Necesarul de medici de familie cu liste, att pentru mediul urban, ct i pentru mediul rural, precum i numrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se ncheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistena medical primar, cu excepia situaiei furnizorilor care funcioneaz n structura sau n coordonarea unor uniti sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie, se stabilesc pe localiti, avnduse n vedere populaia aferent acestora, pe baza unor criterii stabilite de ctre comisia format din reprezentani ai caselor de asigurri de sntate, direciilor de sntate public, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeean al medicilor de familie i ai asociaiei profesionale judeene a medicilor de familie; criteriile stabilite se public pe pagina web a casei de asigurri de sntate. La lucrrile comisiei poate participa, cu rol consultativ, i un reprezentant al administraiei publice locale, dup caz. (4) Comisia prevzut la alin. (3) funcioneaz n baza unui regulament-cadru de organizare i funcionare unitar la nivel naional, stabilit prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. (5) n localitile urbane numrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise pe listele medicilor de familie, pentru care se ncheie contractul de furnizare de servicii medicale, este de 1.000, cu excepia zonelor neacoperite din punctul de vedere al numrului necesar de medici de familie, zone stabilite de comisia prevzut la alin. (3). (6) Pentru medicii de familie al cror numr de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise pe listele proprii scade timp de 6 luni consecutiv cu mai mult de 20% din numrul minim de persoane nscrise pe lista, stabilit pentru localitatea/zona respectiv de ctre comisia constituit conform alin. (3), n situaia cabinetelor medicale individuale, contractul poate nceta, n condiiile legii. Pentru celelalte forme de organizare a

cabinetelor medicale, medicii de familie respectivi pot fi exclui din contract prin modificarea acestuia, ca urmare a analizrii fiecrei situaii de scdere a numrului de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de baz i persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale cu mai mult de 20% fa de numrul minim de persoane nscrise pe list, stabilit pentru localitatea/zona respectiv de ctre comisia constituit conform alin. (3). Persoanele nscrise pe listele acestora pot opta pentru ali medici de familie aflai n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate. (7) Numrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie care i desfoar activitatea n cabinete medicale care funcioneaz n structura sau n coordonarea unor uniti sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie se stabilete prin normele proprii de aplicare a prezentului contract-cadru, adaptate la specificul organizrii asistenei medicale. (8) Furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar depun la contractare, pe lng documentele prevzute la art. 13, i urmtoarele documente, dup cum urmeaz: a) lista privind evidena bolnavilor cu afeciunile cronice prevzute n norme; b) declaraie pe propria rspundere privind corectitudinea listei cu numrul de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise la momentul ncetrii termenului de valabilitate a contractului anterior, din punctul de vedere al conformitii i valabilitii acesteia, pentru medicii care au fost n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate n anul precedent. (9) Pentru asigurarea calitii asistenei medicale, numrul maxim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise pe lista medicului de familie este de 2.200. Condiiile acordrii i decontrii serviciilor medicale se stabilesc prin norme. ART. 23 (1) Furnizorul, prin reprezentantul su legal, indiferent de forma sa de organizare, ncheie pentru medicii de familie pe care i reprezint contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul cabinetul medical sau cu o cas de asigurri de sntate limitrof, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti sau Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, dup caz. (2) Un medic de familie figureaz ntr-un singur contract al unui furnizor de servicii medicale din asistena medical primar i se poate regsi n contract cu o singur cas de asigurri de sntate. (3) n cadrul relaiei contractuale cu o cas de asigurri, conform alin. (2), furnizorul ncheie un singur contract. ART. 24 Pentru realizarea unor servicii adiionale care necesit dotri speciale, medicii de familie pot ncheia contracte cu furnizori de servicii medicale organizai conform prevederilor legale n vigoare, n condiiile prevzute n norme. ART. 25 (1) Asiguraii n vrst de peste 18 ani au dreptul de a efectua un control medical pentru prevenirea bolilor cu consecine majore n ceea ce privete morbiditatea i mortalitatea, n condiiile prevzute n norme.

(2) Ca urmare a controlului medical medicul de familie va ncadra asiguratul ntr-o grup de risc i va consemna acest lucru n fia medical. ART. 26 Cabinetele medicale vor funciona cu minimum un asistent medical, indiferent de numrul de asigurai nscrii pe list. 2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale din asistena medical primar ART. 27 Furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar acord servicii medicale n cadrul programului de lucru stabilit de ctre acetia, cu respectarea prevederilor legale n vigoare. ART. 28 Programul de activitate sptmnal al cabinetului medical individual, precum i al fiecrui medic de familie cu list proprie de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale care i desfoar activitatea n alte forme de organizare a cabinetelor medicale, organizat n funcie de condiiile specifice din zon, trebuie s asigure 35 de ore pe sptmn, repartizarea acestuia pe zile i ore fiind stabilit n funcie de condiiile specifice din zon. n cabinetele medicale i/sau n localitile unde i desfoar activitatea cel puin 2 medici de familie cu list proprie, acordarea asistenei medicale se va asigura att dimineaa, ct i dupamiaza. ART. 29 Pentru perioadele de absen a medicilor de familie se organizeaz preluarea activitii medicale de ctre un alt medic de familie. Condiiile de nlocuire se stabilesc prin norme. 3. Medicii de familie nou-venii ntr-o localitate ART. 30 (1) Medicul de familie nou-venit ntr-o localitate beneficiaz lunar, n baza unei convenii de furnizare de servicii medicale, similar contractului de furnizare de servicii medicale, ncheiat ntre reprezentantul legal al cabinetului medical i casa de asigurri de sntate, pentru o perioad de maximum 3 luni, perioad considerat necesar pentru ntocmirea listelor cu persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, de un venit care este format din: a) o sum echivalent cu media dintre salariul maxim i cel minim prevzute n sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obinut, la care se aplic ajustrile prevzute n norme; b) o sum necesar pentru cheltuielile de administrare i funcionare a cabinetului medical, inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele i materialele sanitare pentru trusa de urgen, egal cu venitul medicului respectiv, stabilit potrivit lit. a), nmulit cu 1,5. (2) Dac la sfritul celor 3 luni medicul de familie nou-venit nu a nscris numrul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) i (5), casa de asigurri de sntate ncheie contract de furnizare de servicii medicale cu

acesta pentru lista pe care i-a constituit-o pn la data ncheierii contractului, cu obligaia din partea medicului de familie nou-venit ca n termen de maximum 6 luni de la data ncheierii contractului s nscrie numrul minim de persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale de baz i persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale stabilit conform art. 22 alin. (3) i (5). n caz contrar, contractul ncheiat ntre medicul de familie nouvenit i casa de asigurri de sntate poate nceta la expirarea celor 6 luni, n condiiile art. 22 alin. (6). ART. 31 (1) Medicul de familie care preia un praxis de medicin de familie existent, n condiiile legii, preia drepturile i obligaiile contractuale n aceleai condiii ca i deintorul anterior de praxis, la data prelurii acestuia. (2) Medicul de familie care preia un praxis de medicin de familie, pentru respectarea dreptului asigurailor cu privire la alegerea medicului de familie, are obligaia s anune asiguraii despre dreptul acestora de a opta pentru a rmne sau nu pe lista sa, n primele 6 luni de la data ncheierii contractului cu casa de asigurri de sntate. Analiza cazurilor de preluare a unui praxis i respectarea obligaiei prevzute mai sus se fac de ctre o comisie constituit conform dispoziiilor legale n vigoare. (3) Modificrile ce pot interveni n activitatea unui cabinet medical, indiferent de forma de organizare a furnizorului, ca urmare a nfiinrii unui punct de lucru rezultat prin preluarea unui praxis nu pot face obiectul contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate. 4. Obligaiile furnizorilor de servicii medicale din asistena medical primar i ale caselor de asigurri de sntate ART. 32 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale n asistena medical primar au urmtoarele obligaii: a) s acorde servicii medicale de profilaxie, prevenie, curative, de urgen i de suport n limita competenei profesionale; b) s actualizeze lista proprie cuprinznd persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise ori de cte ori apar modificri n cuprinsul acesteia, n funcie de micarea lunar, i s comunice aceste modificri caselor de asigurri de sntate; aceast actualizare nu se refer la calitatea de asigurat; s actualizeze lista proprie n funcie de comunicrile transmise de casele de asigurri de sntate; s comunice caselor de asigurri de sntate datele de identificare a persoanelor crora li s-au acordat serviciile medicale prevzute n pachetele de servicii medicale; c) s nscrie din oficiu copiii care nu au fost nscrii pe lista unui medic de familie odat cu prima consultaie a copilului bolnav n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestuia. Nou-nscutul va fi nscris pe lista medicului de familie care a ngrijit gravida, imediat dup naterea copilului, dac prinii nu au alt opiune exprimat n scris; d) s nscrie pe lista proprie gravidele i lehuzele nenscrise pe lista unui medic de familie, la prima consultaie n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestora;

e) s nu refuze nscrierea pe list a copiilor, la solicitarea prinilor, aparintorilor legali; f) s respecte dreptul asiguratului de a-i schimba medicul de familie dup expirarea a cel puin 6 luni de la data nscrierii pe lista acestuia; n situaia n care nu se respect aceast obligaie, la sesizarea asiguratului, casa de asigurri de sntate cu care furnizorul a ncheiat contract de furnizare de servicii medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorete s plece, prin eliminarea asiguratului de pe list; g) s solicite asigurailor, la nscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atest calitatea de asigurat, conform prevederilor legale n vigoare; h) s prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, unele materiale sanitare, precum i investigaii paraclinice numai ca o consecin a actului medical propriu. Excepie fac situaiile n care pacientul urmeaz o schem de tratament stabilit pentru o perioad mai mare de 30 de zile calendaristice, iniiat de ctre medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, prin prescrierea primei reete pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, precum i situaiile n care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicin a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu sau la externarea din spital, precum i medicul de medicin a muncii sunt obligai s comunice recomandrile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare medical, al crui model este stabilit prin norme. Pentru persoanele care se ncadreaz n Programul pentru compensarea n procent de 90% a preului de referin al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pn la 700 lei/lun, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de ctre ali medici aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, numai dac acestea au fost comunicate pe baza scrisorii medicale; n situaia n care medicul de familie prescrie medicamente cu i fr contribuie personal la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul; i) s recomande dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar numai ca urmare a scrisorii medicale comunicate de ctre medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate; j) s ntocmeasc bilet de trimitere ctre societi de turism balnear i de recuperare i s consemneze n acest bilet sau s ataeze, n copie, rezultatele investigaiilor efectuate n regim ambulatoriu, precum i data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului pentru care face trimiterea; n situaia atarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigaiilor, medicul va meniona pe biletul de trimitere c a anexat rezultatele investigaiilor i va informa asiguratul asupra obligativitii de a le prezenta medicului cruia urmeaz s i se adreseze; k) s organizeze la nivelul cabinetului evidena bolnavilor cu afeciunile cronice prevzute n norme i s raporteze aceast eviden casei de asigurri de sntate, att la contractare - lista, ct i modificrile ulterioare privind micarea lunar a bolnavilor cronici. Condiiile desfurrii acestei activiti i lista afeciunilor cronice se stabilesc prin norme; l) n cazul ncetrii/rezilierii contractului/conveniei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din contractul/convenia ncheiat/ncheiat cu casa de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar sunt obligai s predea

ctre casele de asigurri de sntate, pe baz de proces-verbal, urmtoarele documente medicale: registrul de consultaii n uz i fiele medicale n uz referitoare la persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise pe lista medicului de familie, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data ncetrii/rezilierii sau excluderii din contract/convenie. Procesul-verbal de predare-preluare a documentelor medicale, realizat conform modelului prevzut n norme, se aduce la cunotina comisiei constituite conform prevederilor legale n vigoare. Excepie fac situaiile n care titularul cabinetului a decedat, caz n care termenul maxim este de 15 zile calendaristice; m) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul. ART. 33 n relaiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 16, casele de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii: a) s confirme sub semntur, la nceputul contractului anual, lista persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, iar lunar, n vederea actualizrii listelor proprii, s comunice n scris i sub semntur lista cu persoanele care nu mai ndeplinesc condiiile de asigurat i persoanele nou-asigurate intrate pe list, n condiiile legii; b) s fac publice valorile definitive ale punctelor, rezultate n urma regularizrii trimestriale, valorile fondurilor alocate n trimestrul respectiv pentru plata punctelor per capita i per serviciu, prin afiare att la sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina electronic a acestora, ncepnd cu ziua urmtoare transmiterii acestora de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate, precum i numrul total naional de puncte realizate, att per capita, ct i pe serviciu, afiat pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate; c) s in evidena distinct a persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie cu care au ncheiate contracte de furnizare de servicii medicale, n funcie de casele de asigurri de sntate la care acetia se afl n eviden. Pentru asiguraii care se afl n evidena Casei Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i a Casei Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului i care sunt nscrii pe listele medicilor de familie care au contracte cu casele de asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti, confirmarea calitii de asigurat se face de Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i de Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, pe baz de tabel centralizator transmis lunar, att pe suport hrtie, ct i n format electronic. Pentru persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale care se afl n evidena caselor de asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti i care sunt nscrise pe listele medicilor de familie aflai n relaie contractual cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, confirmarea dreptului de asigurare se face de ctre casele de asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti, pe baz de tabel centralizator transmis lunar, att pe suport hrtie, ct i n format electronic;

d) s informeze asiguraii cu privire la dreptul acestora de a efectua controlul medical, prin toate mijloacele de care dispun; e) s contracteze, respectiv s deconteze contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai dac medicii de familie au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora n condiiile prevzute n norme; f) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate, raportate i validate, prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical-consultaie n condiiile stabilite prin norme; g) s monitorizeze perioadele de absen a medicilor de familie pentru care nlocuirea se asigur pe baz de reciprocitate pentru perioada cumulat de maximum 60 de zile pe an; h) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. 5. Decontarea serviciilor medicale din asistena medical primar ART. 34 Modalitile de plat a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical primar sunt: a) tarif pe persoan asigurat - per capita; b) tarif pe serviciu medical-consultaie. ART. 35 (1) Decontarea serviciilor medicale n asistena medical primar se face prin: a) plata prin tarif pe persoan asigurat; suma cuvenit se stabilete n raport cu numrul de puncte, calculat n funcie de numrul persoanelor nscrise pe lista proprie conform structurii pe grupe de vrst, ajustat n condiiile prevzute prin norme, numrul de puncte aferent fiecrei grupe de vrst, ajustat n funcie de gradul profesional i de condiiile n care se desfoar activitatea i cu valoarea unui punct per capita, stabilite prin norme. Criteriile de ncadrare a cabinetelor medicale n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea se aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Numrul de puncte acordat pe durata unui an pentru fiecare persoan corespunde asigurrii de ctre furnizorul de servicii medicale a unor servicii medicale profilactice, curative, de urgen i a unor activiti de suport. Serviciile medicale care se asigur prin plata per capita i condiiile n care acestea se acord se stabilesc prin norme. Numrul de puncte acordat pe durata unui an n funcie de numrul de persoane nscrise pe lista proprie se ajusteaz gradual, cu excepia zonelor defavorizate, n condiiile prevzute n norme. Valoarea definitiv a punctului per capita este unic pe ar i se calculeaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate prin regularizare trimestrial, conform normelor, pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru; aceast valoare nu poate fi mai mic dect valoarea minim garantat pentru un punct, prevzut n norme i asigurat pe durata valabilitii contractului de furnizare de servicii medicale ncheiat; b) plata prin tarif pe serviciu medical-consultaie, stabilit n funcie de numrul de servicii medicale i de valoarea minim garantat a unui punct per serviciu. Numrul de

puncte aferent serviciului medical, modalitatea de calcul al valorii definitive pentru un punct per serviciu i nivelul valorii minime garantate pentru un punct per serviciu se stabilesc prin norme. Valoarea definitiv a unui punct per serviciu este unic pe ar i se calculeaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate prin regularizare trimestrial, conform normelor, pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru. Aceast valoare nu poate fi mai mic dect valoarea minim garantat pentru un punct, prevzut n norme i asiguratpe durata valabilitii contractului de furnizare de servicii medicale ncheiat. (2) Fondul aferent asistenei medicale primare la nivel naional pentru anul 2010 are urmtoarea structur: a) sumele necesare pentru plata medicilor nou-venii ntr-o localitate care desfoar activitate n cabinete medicale n condiiile stabilite prin norme; b) 70% pentru plata per capita i 30% pentru plata pe serviciu-consultaie, dup reinerea sumelor prevzute la lit. a). ART. 36 Casele de asigurri de sntate au obligaia s deconteze n termen de maximum 20 de zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar i casele de asigurri de sntate, la valoarea minim garantat pentru un punct per capita, respectiv la valoarea minim garantat pentru un punct per serviciu, iar regularizarea trimestrial se face la valoarea definitiv, pn la data de 30 a lunii urmtoare ncheierii trimestrului. Furnizorii vor depune lunar, pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale ncheiat cu casa de asigurri de sntate, documentele necesare decontrii serviciilor medicale furnizate n luna anterioar, potrivit normelor. ART. 37 Raportarea eronat a unor servicii medicale se regularizeaz conform normelor, la regularizare avndu-se n vedere i serviciile medicale omise la raportare n perioadele n care au fost realizate. 6. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractelor ART. 38 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contract, precum i prescrieri nejustificate de medicamente cu i fr contribuie personal din partea asiguratului, inclusiv fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, i ale unor materiale sanitare i/sau recomandri nejustificate de investigaii paraclinice, precum i transcrierea de prescripii medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal a asiguratului i pentru unele materiale sanitare, precum i de investigaii paraclinice care sunt consecine ale unor acte medicale prestate de ali medici, n alte condiii dect cele prevzute la art. 32 lit. h), se diminueaz valoarea minim garantat a punctului per capita, respectiv suma stabilit conform art. 30 n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, medicilor de familie la care acestea au fost nregistrate, dup cum urmeaz: a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 20%;

c) la a treia constatare, cu 30%. (2) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 14 lit. b), e), f), g), h), k), o), p), q), s) i t) i la art. 32 lit. a), b), c), d), e), g), k) i m), se diminueaz valoarea minim garantat a punctului per capita, respectiv suma stabilit conform art. 30 n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii pentru medicii de familie la care se nregistreaz aceste situaii, dup cum urmeaz: a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 20%; c) la a treia constatare, cu 30%. (3) Reinerea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face din prima plat care urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plata direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (5) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) i (2) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. (6) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) i (2), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe fiecare medic de familie. ART. 39 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii situaiilor prevzute la art. 18, precum i n urmtoarele situaii: a) odat cu prima constatare dup aplicarea de 3 ori n cursul unui an a msurilor prevzute la art. 38 alin. (1) i (2) pentru fiecare situaie; b) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 32 lit. f) i i). ART. 40 Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una dintre situaiile prevzute la art. 19, precum i n urmtoarele situaii: a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua activitatea n condiiile legii; b) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romnia; c) n cazul n care numrul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii medicale nscrise la un medic de familie scade timp de 6 luni consecutiv cu mai mult de 20% din numrul minim stabilit pe localitate/zon de ctre comisia constituit conform art. 22 alin. (3), pentru situaiile n care se justific aceast decizie. ART. 41 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una dintre situaiile prevzute la art. 20 alin. (1), precum i de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romnia sau este suspendat din exerciiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a

cabinetelor medicale suspendarea se va aplica corespunztor numai medicului, aflat n contract, care se afl n aceast situaie. SECIUNEA a 7-a Asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice, paraclinice, asistena medical dentar i asistena medical ambulatorie de recuperarereabilitare a sntii - condiii specifice 1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate ART. 42 Asistena medical ambulatorie de specialitate se asigur de medici de specialitate, medici dentiti i dentiti, mpreun cu alt personal de specialitate medico-sanitar i alte categorii de personal, precum i cu personalul autorizat pentru efectuarea serviciilor conexe actului medical i se acord prin: a) cabinete medicale organizate conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, autorizate i evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare; b) uniti sanitare ambulatorii de specialitate, cu sau fr personalitate juridic, autorizate i evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare, inclusiv cele aparinnd ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie; c) societi de turism balnear i de recuperare, constituite conform Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care ndeplinesc condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 152/2002 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale de turism balnear i de recuperare, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 143/2003, autorizate i evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare; d) laboratoare medicale de radiologie i imagistic medical, de analize medicale, explorri funcionale, autorizate i evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare; e) centre de diagnostic i tratament i centre medicale - uniti medicale cu personalitate juridic, autorizate i evaluate potrivit dispoziiilor legale n vigoare. ART. 43 (1) Furnizorii de servicii medicale de specialitate ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate, pentru medicii cu specialiti clinice confirmate prin ordin al ministrului sntii. n situaia n care un medic are mai multe specialiti clinice confirmate prin ordin al ministrului sntii, acesta i poate desfura activitatea n baza unui singur contract ncheiat cu casa de asigurri de sntate, putnd acorda i raporta servicii medicale aferente specialitilor respective, n condiiile n care cabinetul medical este nregistrat n registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialiti i autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea unui program de lucru corespunztor, stabilit prin contractul ncheiat. (2) Cabinetele de planificare familial, altele dect cele din structura spitalelor, precum i cabinetele medicale n care i desfoar activitatea medicii care au obinut competen/atestat de studii complementare de acupunctur, fitoterapie, homeopatie, certificai de Ministerul Sntii i care lucreaz exclusiv n aceste activiti, ncheie contract

cu casele de asigurri de sntate n baza competenelor/atestatelor de studii complementare de mai sus. Cabinetele medicale de planificare familial care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie, ncheie contract cu casele de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii de planificare familial. (3) Furnizorii de servicii de medicin dentar ncheie un singur contract pentru furnizarea de servicii de medicin dentar cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul cabinetul medical sau cu o cas de asigurri de sntate limitrof, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, dup caz, n condiiile stabilite prin norme. (4) Numrul necesar de medici de specialitate i numrul de norme necesare pentru fiecare specialitate clinic i pentru medicina dentar, pe judee, pentru care se ncheie contractul, se stabilete de ctre comisia format din reprezentani ai caselor de asigurri de sntate, direciilor de sntate public, respectiv ai direciilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele i instituiile centrale cu reea sanitar proprie, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai colegiilor teritoriale ale medicilor dentiti, ai organizaiilor patronale i sindicale i societilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistena medical ambulatorie pentru specialitile clinice, reprezentative la nivel judeean, respectiv pentru medicina dentar, dup caz. Comisia stabilete numrul necesar de medici i numrul necesar de norme. Prin norm se nelege un program de lucru de 7 ore n medie pe zi i, respectiv, de 35 de ore pe sptmn. (5) Numrul necesar de investigaii medicale paraclinice pe total jude se stabilete de ctre comisia constituit din reprezentani ai casei de asigurri de sntate, direciilor de sntate public, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai organizaiilor patronale i societilor profesionale ale medicilor de specialitate din asistena medical ambulatorie pentru specialitile paraclinice, reprezentative la nivel judeean. Comisia stabilete numrul necesar de investigaii medicale paraclinice. (6) Comisiile prevzute la alin. (4) i (5) funcioneaz n baza unui regulamentcadru de organizare i funcionare unitar, la nivel naional, stabilit prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. (7) Numrul de puncte estimat pentru serviciile medicale ce pot fi efectuate de medici pentru specialitile clinice, stabilit n condiiile alin. (4), se are n vedere la calculul valorii minime garantate pentru un punct n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice. (8) Serviciile publice conexe actului medical, furnizate n cabinetele de liber practic organizate conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea i funcionarea cabinetelor de liber practic pentru servicii publice conexe actului medical, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001, se contracteaz de titularii acestor cabinete cu furnizorii de servicii medicale ambulatorii de specialitate. (9) Furnizorii de servicii medicale paraclinice ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate pentru medicii pe care i reprezint, n baza specialitii obinute de ctre acetia i confirmate prin ordin al ministrului sntii. n situaia n care un medic are mai

multe specialiti paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sntii, acesta i poate desfura activitatea n baza contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, putnd acorda i raporta servicii medicale aferente specialitilor respective, n condiiile n care furnizorul este nregistrat n registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialiti i autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea unui program de lucru corespunztor. (10) Furnizorii de servicii de medicin dentar care au specializare/competen, confirmai prin ordin al ministrului sntii, pot contracta cu casa de asigurri de sntate servicii medicale paraclinice de radiologie din fondul alocat serviciilor medicale paraclinice, ncheind n acest sens un act adiional la contractul de furnizare de servicii de medicin dentar, n condiiile stabilite prin norme. (11) Casele de asigurri de sntate ncheie cu furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru laboratoarele/punctele de lucru ale acestora, organizate ca urmare a procedurii de externalizare, contracte de furnizare de servicii - investigaii medicale paraclinice n ambulatoriu, utiliznd sume din fondurile aferente asistenei medicale spitaliceti. Valoarea de contract pentru aceti furnizori de servicii medicale paraclinice se stabilete n aceleai condiii ca i pentru ceilali furnizori de servicii medicale paraclinice, utilizndu-se metodologia prevzut n norme. (12) Pentru a intra n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale paraclinice trebuie s ndeplineasc criteriul de calitate prevzut n norme, cu excepia furnizorilor de servicii medicale paraclinice aparinnd reelei sanitare proprii a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, cu condiia ca aceti furnizori s fac dovada demersurilor necesare pentru obinerea certificrii ISO n termen de maximum 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentului contract-cadru. ART. 44 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale dintre furnizorii de servicii medicale de specialitate prevzui la art. 42 i casa de asigurri de sntate se ncheie n baza documentelor prevzute la art. 13, precum i a urmtoarelor documente: a) n cazul furnizorilor de servicii medicale pentru specialitile clinice: a1) lista privind evidena bolnavilor cu afeciunile cronice prevzute n norme; a2) actul doveditor privind relaia contractual dintre furnizorul de servicii medicale clinice i furnizorul de servicii conexe actului medical, din care s reias i calitatea de prestator de servicii n cabinetul de practic organizat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001; a3) actele doveditoare care s conin: datele de identitate ale persoanelor care presteaz servicii conexe actului medical, avizul de liber practic, programul de lucru i tipul serviciilor conform prevederilor din norme; b) n cazul furnizorilor de servicii medicale paraclinice, la contract se ataeaz i documentele necesare pentru ncadrarea acestora n criteriile de selecie conform condiiilor stabilite prin norme, precum i urmtoarele documente: b1) avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodic, emise conform prevederilor legale n vigoare, pentru aparatura din dotare, dup caz; c) n cazul furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii, la contract se ataeaz i lista cu tipul i numrul de aparate aflate n dotare, personalul de specialitate i programul de lucru al acestuia.

(2) Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale clinice i de medicin dentar ncheie un singur contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul/punctul de lucru nregistrat i autorizat furnizorul de servicii medicale sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de recuperare-reabilitare ncheie un singur contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul, filiale sau puncte de lucru nregistrate i autorizate furnizorul de servicii medicale i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i/sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice ncheie un singur contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul, filiale sau puncte de lucru nregistrate i autorizate furnizorul de servicii medicale paraclinice i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. Furnizorii de servicii medicale paraclinice pot ncheia contracte i cu alte case de asigurri de sntate, n condiiile prevzute la alin. (4), cu obligaia de a ntocmi evidene distincte i de a raporta distinct serviciile realizate conform contractelor ncheiate. Prin punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare, prin urmare casele de asigurri de sntate nu ncheie contracte distincte cu punctele externe de recoltare ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice. Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale paraclinice aparinnd reelei sanitare proprii a aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti care nu ndeplinete criteriul de calitate poate ncheia contract numai cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, cu condiia ca serviciile medicale paraclinice furnizate s fie acordate numai asigurailor aflai n evidena Casei Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti. (3) Casele de asigurri de sntate cu care furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate i, respectiv, furnizorii de servicii de medicin dentar au ncheiat contracte de furnizare de servicii medicale deconteaz contravaloarea serviciilor acordate asigurailor, indiferent de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul. Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale paraclinice i furnizorilor de servicii de recuperare-reabilitare cu care au ncheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale acordate asigurailor, indiferent de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul, n condiiile respectrii prevederilor art. 48 alin. (2) lit. a) i numai n condiiile n care furnizorul respectiv nu are contract ncheiat i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i/sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. n acest sens, furnizorii de servicii medicale paraclinice i furnizorii de servicii de recuperare-reabilitare au obligaia de a depune la casa de asigurri de sntate cu care ncheie contract o declaraie pe propria rspundere cu privire la contractele ncheiate cu casele de asigurri de sntate.

(4) n situaia n care n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate nu exist furnizori care s efectueze unele servicii medicale paraclinice cuprinse n pachetul de servicii medicale de baz, casa de asigurri de sntate poate ncheia contract cu furnizori din alte judee, respectiv din municipiul Bucureti. n acest sens, fiecare cas de asigurri de sntate prezint spre avizare la Casa Naional de Asigurri de Sntate o list a acestor servicii. Contractele ncheiate de casele de asigurri de sntate cu furnizori din alte judee, respectiv din municipiul Bucureti nceteaz sau se modific n mod corespunztor pentru acele servicii medicale paraclinice din lista avizat, pentru care casele de asigurri de sntate ncheie ulterior contracte cu furnizori din raza lor administrativ-teritorial. (5) Fiecare medic de specialitate din specialitile clinice, de medicin dentar, paraclinice i de recuperare-reabilitare a sntii, care acord servicii medicale de specialitate ntr-o unitate sanitar din ambulatoriul de specialitate dintre cele prevzute la art. 42, i desfoar activitatea n baza unui singur contract ncheiat cu casa de asigurri de sntate, cu posibilitatea de a-i majora programul de activitate n condiiile prevzute la art. 47 alin. (3). Excepie fac situaiile n care acelai furnizor are contract ncheiat i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i/sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, avndu-se n vedere i prevederile art. 317 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, dup caz. ART. 45 n cadrul asistenei medicale ambulatorii de specialitate se acord servicii medicale de specialitate, n condiiile prevzute n norme. ART. 46 Reprezentantul legal al cabinetului medical organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, poate angaja medici, medici dentiti, dentiti, personal de specialitate medico-sanitar i alte categorii de personal, n condiiile prevzute de aceeai ordonan, achitnd lunar toate obligaiile prevzute de lege pentru personalul angajat. n situaia n care volumul de activitate al cabinetului medical conduce la un program de lucru sptmnal de minimum 35 de ore al medicului/medicilor de specialitate, ncadrarea personalului mediu sanitar este obligatorie. 2. Programul de lucru al furnizorilor de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate ART. 47 (1) Cabinetele medicale de specialitate din specialitile clinice, indiferent de forma de organizare, i stabilesc programul de activitate zilnic, astfel nct s asigure accesul asigurailor pe o durat de minimum 35 de ore pe sptmn, repartizarea acestuia pe zile fiind stabilit prin negociere cu casele de asigurri de sntate, cu excepia: a) cabinetelor medicale de specialitate din specialitile clinice organizate n ambulatoriile integrate ale spitalelor; b) zonelor/localitilor deficitare din punctul de vedere al existenei medicilor de o anume specialitate, numai pentru: b1) cabinetele medicale ambulatorii de specialitate organizate conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, n care i

desfoar activitatea medicul de specialitate cu norm ntreag sau, dup caz, cu integrare clinic ntr-o secie a unui spital aflat n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate, n cadrul unui program de activitate stabilit n afara celui din spital i care s nu depeasc maximum 17,5 ore pe sptmn; b2) situaiile n care medicul de specialitate din spital are contract cu timp parial, acesta poate acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate n cadrul unui program de activitate stabilit n afara celui din spital i care poate fi de pn la 35 de ore pe sptmn, cu obligaia ca ntreaga activitate desfurat de ctre medic, cu sau fr contract cu o cas de asigurri de sntate, s nu depeasc 70 de ore pe sptmn, cu respectarea legislaiei muncii; c) n situaiile care se ncadreaz la lit. b), casele de asigurri de sntate nu contracteaz i nu deconteaz servicii medicale efectuate de aceti medici n cadrul ambulatoriului integrat al spitalului. (2) Cabinetele medicale de specialitate din specialitile clinice, de medicin dentar i de recuperare-reabilitare organizate n ambulatoriile integrate ale spitalelor intr n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate astfel: a) pentru cabinetele de specialitate care asigur un program de minimum 35 de ore pe sptmn n specialitatea respectiv, reprezentantul legal ncheie contract distinct pentru servicii medicale din specialitatea respectiv, acordate n ambulatoriu, care sunt decontate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, respectiv asistena medical dentar i asistena medical de recuperare-reabilitare n ambulatoriu. Condiiile decontrii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme; b) pentru cabinetele de specialitate care asigur un program sub 35 de ore pe sptmn n specialitatea respectiv, reprezentantul legal ncheie act adiional la contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti, care sunt decontate din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti. Condiiile decontrii serviciilor medicale sunt stabilite prin norme. (3) n situaia n care necesarul de servicii medicale de o anumit specialitate presupune prelungirea programului de lucru, medicii pot acorda servicii medicale n cadrul unui program majorat cu maximum 17,5 ore pe sptmn pentru fiecare medic, cu obligaia ca ntreaga activitate desfurat de ctre medic, cu sau fr contract cu o cas de asigurri de sntate, s nu depeasc 70 de ore pe sptmn, cu respectarea legislaiei muncii. n situaia n care programul nu acoper volumul de servicii medicale necesare, se ntocmesc liste de prioritate pentru serviciile programabile. (4) Cabinetele de medicin dentar i laboratoarele medicale i vor stabili programul de activitate n funcie de volumul serviciilor de medicin dentar i al serviciilor medicale paraclinice contractate. (5) Serviciile medicale din specialitile clinice, inclusiv recuperare-reabilitare i paraclinice, se acord numai n baza biletului de trimitere, formular cu regim special, i conform programrilor pentru serviciile programabile. 3. Drepturile i obligaiile furnizorilor, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate ART. 48

(1) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate sunt obligai: a) s acorde servicii de asisten medical ambulatorie de specialitate asigurailor numai pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu excepia: urgenelor, afeciunilor cronice prevzute n norme, pentru care se organizeaz evidena distinct la nivelul medicului de familie i al medicului de specialitate din ambulatoriu, afeciunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate i pentru care asiguratul are stabilit un plan de monitorizare i tratament pentru minimum 6 luni, serviciilor de medicin dentar, precum i a serviciilor de acupunctur, fitoterapie, homeopatie i planificare familial. Lista cuprinznd afeciunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unitile ambulatorii care acord asisten medical de specialitate pentru specialitile clinice se stabilete prin norme. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, respectiv beneficiari ai formularelor europene emise n baza Regulamentului (CEE) 1.408/71, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate nu solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu, cu excepia serviciilor medicale de recuperare-reabilitare i a investigaiilor medicale paraclinice; b) s informeze medicul de familie, prin scrisoare medical expediat direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul i tratamentele efectuate i recomandate; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal, dup caz, a biletului de trimitere pentru investigaii paraclinice, a certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporar de munc, dup caz, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medical este un document tipizat, care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medical conine obligatoriu numrul contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii medicale i se utilizeaz numai de ctre medicii care desfoar activitate n baza acestui contract; modelul scrisorii medicale este prevzut n norme; c) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice medicului de familie care a fcut recomandarea i la care este nscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriu care a fcut recomandarea investigaiilor medicale paraclinice, acesta avnd obligaia de a transmite rezultatele investigaiilor medicale paraclinice, prin scrisoare medical, medicului de familie pe lista cruia este nscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face i prin intermediul asiguratului; d) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul; e) s utilizeze pentru prescrierea medicamentelor cu sau fr contribuie personal i, dup caz, a unor materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu i a recomandrilor pentru investigaii medicale paraclinice numai formularele cu regim special aprobate, conform reglementrilor legale n vigoare, pentru cazurile pentru care s-au efectuat servicii medicale conform contractului ncheiat;

f) s raporteze, n vederea contractrii la casa de asigurri de sntate, lista cu bolnavii cu afeciuni cronice aflai n evidena proprie i, trimestrial, micarea acestora; g) s verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare; h) s ntocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor ncheiate cu fiecare cas de asigurri de sntate, dup caz. (2) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale paraclinice, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14 i cele de la alin. (1) lit. c), d) i h), sunt obligai: a) s efectueze investigaiile medicale paraclinice numai n baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu condiia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice. n situaia n care Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului nu au ncheiat contract de furnizare de servicii medicale paraclinice cu cel puin un furnizor de servicii medicale paraclinice ntr-un jude, respectiv n municipiul Bucureti, medicul care a eliberat biletul de trimitere trebuie s se afle n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i desfoar activitatea sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, iar furnizorul de servicii medicale paraclinice s se afle n relaie contractual cu oricare dintre casele de asigurri de sntate enumerate anterior; b) s verifice biletele de trimitere n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare; c) s utilizeze numai reactivi care au declaraii de conformitate CE emise de productori i s practice o eviden de gestiune cantitativ-valoric corect i la zi pentru reactivi n cazul furnizorilor de investigaii medicale paraclinice - analize medicale de laborator; d) s calibreze i s spele aparatele din laboratoarele de investigaii medicale paraclinice - analize medicale de laborator conform specificaiilor tehnice din crile tehnice ale acestora i s consemneze aceste operaiuni, pentru conformitate i regularitate, n documentele obligatorii de control intern, conform legii; e) s fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate ca parte component a criteriilor de selecie, n condiiile prevzute n norme, pe toat perioada de derulare a contractului pentru furnizorii de investigaii medicale paraclinice, cu excepia furnizorilor de servicii medicale paraclinice aparinnd reelei sanitare proprii a aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti, cu condiia ca aceti furnizori s fac dovada demersurilor necesare pentru obinerea certificrii ISO n termen de maximum 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri. Nendeplinirea condiiei de a face dovada demersurilor necesare pentru obinerea certificrii ISO n termen de maximum 3 luni de la data intrrii n vigoare a prezentului contract-cadru conduce la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale.

f) s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate documentele justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fie tehnice - cu privire la tipul i cantitatea reactivilor achiziionai i care au fost utilizai pentru toate investigaiile medicale paraclinice efectuate n perioada pentru care se efectueaz controlul - investigaii medicale paraclinice de laborator raportate conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, precum i pentru orice alte investigaii efectuate n perioada pentru care se efectueaz controlul; refuzul furnizorului de a pune la dispoziia organelor de control ale casei de asigurri de sntate documentele justificative anterior menionate se sancioneaz conform legii i conduce la rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii medicale. n situaia n care casa de asigurri de sntate sesizeaz neconcordane ntre investigaiile medicale efectuate n perioada verificat i cantitatea de reactivi achiziionai conform facturilor i utilizai n efectuarea investigaiilor, aceasta procedeaz la suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice i sesizeaz mai departe instituiile abilitate de lege s efectueze controlul unitii respective; g) s asigure prezena unui medic cu specialitatea medicin de laborator sau biolog, chimist, biochimist n fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, respectiv a unui medic de radiologie i imagistic medical n fiecare laborator de radiologie i imagistic medical/punct de lucru din structura furnizorului, pe toat durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru respectivul laborator/punct de lucru; h) s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodic, emis conform prevederilor legale n vigoare, pentru aparatura din dotare, dup caz. Aceast prevedere reprezint condiie de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respectiv(e), n vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevzute n norme; i) s consemneze n buletinele care cuprind rezultatele investigaiilor medicale paraclinice - analizelor medicale de laborator efectuate i limitele de normalitate ale acestora; j) s stocheze n arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaiilor medicale paraclinice de radiologie i imagistic medical pentru asiguraii crora le-au furnizat aceste servicii; k) s nu ncheie contracte cu ali furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea investigaiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurri de sntate, cu excepia furnizorilor de servicii conexe actului medical, organizai conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001; l) s transmit lunar, odat cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale paraclinice efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care nsoete factura. ART. 49 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate ncaseaz de la asigurai: a) contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situaiile programabile, dac asiguratul solicit efectuarea serviciilor respective naintea datei programate;

b) suma corespunztoare coplii pentru unele servicii medicale, conform prevederilor legale n vigoare; c) contribuia personal a asigurailor pentru unele servicii medicale, n condiiile prevzute n norme; d) contravaloarea serviciilor medicale care nu sunt decontate din bugetul Fondului, conform prevederilor legale n vigoare. ART. 50 (1) n relaiile cu furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 16, casele de asigurri de sntate sunt obligate: a) s fac public valoarea definitiv a punctului, rezultat n urma regularizrii trimestriale, prin afiare att la sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina electronic a acestora, ncepnd cu ziua urmtoare transmiterii acesteia de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate, precum i numrul total naional de puncte realizat, prin afiare pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate; b) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate; c) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate n baza biletelor de trimitere utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate; d) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale i contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai dac medicii au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora, n condiiile prevzute n norme; e) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate, raportate i validate, prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical/serviciu medical-caz, n condiiile stabilite prin norme. (2) Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului sunt obligate s ncheie contracte cu cel puin un furnizor de servicii medicale paraclinice n localitile/zonele n care acestea au contracte ncheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel nct s se asigure accesul asigurailor la servicii medicale paraclinice. 4. Decontarea serviciilor medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate ART. 51 Modalitatea de plat a furnizorilor de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical/serviciu medical-caz, exprimat n puncte sau lei. ART. 52 (1) Decontarea serviciilor medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate se face prin: a) plata prin tarif pe serviciu medical:

a1) exprimat n puncte, pentru specialitile clinice, stabilit n funcie de numrul de puncte aferent fiecrui serviciu medical, ajustat n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea, de gradul profesional al medicilor i de valoarea unui punct, stabilit n condiiile prevzute n norme. Numrul de puncte aferent fiecrui serviciu medical i condiiile de acordare a serviciilor medicale se stabilesc n norme. Criteriile de ncadrare a cabinetelor medicale n funcie de condiiile n care se desfoar activitatea se aprob prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. Valoarea definitiv a punctului este unic pe ar, se calculeaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate prin regularizare trimestrial, conform normelor, pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru i nu poate fi mai mic dect valoarea minim garantat pentru un punct stabilit n norme. Sumele aferente asistenei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitile clinice luate n calcul la stabilirea valorii minime garantate i a valorii definitive a punctului sunt cele rezultate dup reinerea sumei ce rezult potrivit pct. a2); a2) exprimat n lei, pentru serviciile conexe actului medical, contractate i raportate de furnizorii de servicii medicale clinice. Contravaloarea acestor servicii se suport din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii pentru specialitile clinice. Tarifele serviciilor conexe actului medical i condiiile acordrii acestora sunt prevzute n norme; b) plata prin tarif pe serviciu medical, exprimat n lei, pentru: b1) serviciile medicale acordate n specialitile paraclinice. Suma cuvenit se stabilete n funcie de numrul de servicii medicale i de tarifele aferente acestora. Condiiile acordrii serviciilor medicale i tarifele aferente acestora sunt prevzute n norme. Suma contractat de furnizorii de servicii medicale paraclinice pe an se defalcheaz pe luni i se regularizeaz lunar, conform normelor. Casele de asigurri de sntate contracteaz i deconteaz servicii medicale paraclinice, la tarife negociate, care nu pot fi mai mari dect tarifele maximale prevzute n norme. Tariful minim negociat devine tariful la care se contracteaz serviciile medicale paraclinice cu toi furnizorii, n condiiile stabilite prin norme; b2) serviciile medicale de medicin dentar. Suma cuvenit se stabilete n funcie de numrul de servicii medicale i de tarifele aferente acestora. Condiiile acordrii serviciilor medicale i tarifele aferente acestora sunt prevzute n norme. Suma contractat de medicii dentiti pe an se defalcheaz pe luni i se regularizeaz trimestrial, conform normelor; c) plata prin tarif pe serviciu medical - caz, exprimat n lei, stabilit prin norme, pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare i pentru serviciile de acupunctur. Prin serviciu medical - caz se nelege totalitatea serviciilor acordate unui asigurat pentru o cur de servicii de recuperare-reabilitare a sntii/de acupunctur. Contravaloarea acestor servicii se suport din fondul aferent asistenei medicale de recuperare. Serviciile medicale de recuperare acordate n unitile ambulatorii n care i desfoar activitatea medici angajai ntr-o unitate sanitar i n cabinetele medicale de specialitate din structura unitilor sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor din sistemul de aprare, ordine public, siguran naional i al autoritii judectoreti, pentru care cheltuielile materiale se suport de ctre unitile n structura crora funcioneaz, se deconteaz de casele de asigurri de sntate la tarife diminuate, potrivit condiiilor stabilite prin norme. (2) Casele de asigurri de sntate deconteaz serviciile medicale ambulatorii de specialitate, pe baza biletelor de trimitere, eliberate n condiiile stabilite prin norme de ctre:

a) medicii de familie aflai n relaie contractual cu o cas de asigurri de sntate; medicii de specialitate din unitile ambulatorii prevzute la art. 42, n condiiile alin. (5); b) medicii din cabinetele medicale colare/studeneti, numai pentru elevii/studenii cu domiciliul n alt localitate dect cea n care se afl unitatea de nvmnt respectiv; c) medicii din cabinetele medicale de unitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale; d) medicii care acord asisten medical din instituiile aflate n coordonarea Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap, numai pentru persoanele instituionalizate i numai n condiiile n care acestea nu sunt nscrise pe lista unui medic de familie; e) medicii care acord asisten medical din serviciile publice specializate sau organisme private autorizate, numai pentru copiii ncredinai ori dai n plasament i numai n condiiile n care acetia nu sunt nscrii pe lista unui medic de familie; f) medicii care acord asisten medical din alte instituii de ocrotire social, numai pentru persoanele instituionalizate i numai n condiiile n care acestea nu sunt nscrise pe lista unui medic de familie; g) medicii dentiti i dentitii din cabinetele stomatologice colare i studeneti, numai pentru elevi, respectiv studeni; h) medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi, cabinete de planificare familial, cabinete medicale de boli infecioase, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic. (3) Fac excepie de la prevederile alin. (2) urgenele i afeciunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile clinice, precum i afeciunile cronice pentru care se organizeaz evidena distinct la nivelul medicului de familie i al medicului de specialitate din ambulatoriu, prevzute n norme, serviciile de medicin dentar, precum i serviciile de acupunctur, homeopatie, fitoterapie i planificare familial. Pentru afeciunile confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile clinice, precum i afeciunile cronice pentru care se organizeaz evidena distinct la nivelul medicului de familie i al medicului de specialitate din ambulatoriu, serviciile de medicin dentar, precum i serviciile de acupunctur, homeopatie, fitoterapie i planificare familial, medicii de specialitate au obligaia de a solicita persoanelor respective documentele justificative care atest calitatea de asigurat, pe care le ataeaz la fia medical. n cazul urgenelor se vor solicita documentele justificative care atest calitatea de asigurat numai n situaia n care sunt acordate servicii din pachetul de servicii de baz. (4) Pentru situaiile prevzute la alin. (2) lit. b), d), e) i f), casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu medicii respectivi, n vederea recunoaterii biletelor de trimitere eliberate de ctre acetia pentru serviciile medicale clinice. Pentru situaia prevzut la alin. (2) lit. g), casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu medicii respectivi, n vederea recunoaterii biletelor de trimitere eliberate de ctre acetia pentru investigaii medicale de radiologie dentar i pentru specialitile clinice, dac este necesar rezolvarea cazului din punct de vedere orodentar. Pentru situaia prevzut la alin. (2) lit. h), casele de asigurri de

sntate ncheie convenii cu medicii respectivi, n vederea recunoaterii biletelor de trimitere eliberate de ctre acetia, att pentru serviciile medicale clinice, ct i pentru serviciile medicale paraclinice. Medicii prevzui la alin. (2) lit. b), d), e), f), g) i h) ncheie, direct sau prin reprezentant legal, dup caz, convenie cu o singur cas de asigurri de sntate, respectiv cu cea n a crei raz administrativ-teritorial se afl cabinetul/unitatea n care acetia i desfoar activitatea. (5) Casele de asigurri de sntate deconteaz serviciile medicale de recuperarereabilitare, n condiiile stabilite prin norme, numai pe baza biletelor de trimitere, care sunt formulare cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital, aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (6) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare n staiunile balneoclimatice se fac de ctre medicii de familie, de ctre medicii de specialitate din ambulatoriu i medicii din spital, aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare. (7) Trimiterea asiguratului de ctre un medic de specialitate aflat n relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate ctre un alt medic de specialitate din ambulatoriu aflat n relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate se face pe baza biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, numai n situaia n care asiguratul a beneficiat de serviciile medicale de specialitate din partea medicului care elibereaz biletul de trimitere respectiv. ART. 53 Casele de asigurri de sntate au obligaia s deconteze lunar, n termen de maximum 20 de zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate n luna anterioar, potrivit contractelor ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale ambulatorii i casele de asigurri de sntate, pe baza documentelor prezentate de furnizori pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale. Pentru serviciile medicale clinice decontarea lunar se face la valoarea minim garantat pentru un punct, unic pe ar i prevzut n norme, iar regularizarea trimestrial, la valoarea definitiv, pn la data de 30 a lunii urmtoare ncheierii trimestrului, pe baza documentelor prezentate de furnizori n luna urmtoare trimestrului pentru care se face plata, potrivit normelor, pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale. Valoarea definitiv a unui punct nu poate fi mai mic dect valoarea minim garantat pentru un punct, prevzut n norme i asigurat pe durata valabilitii contractului de furnizare de servicii medicale ncheiat. ART. 54 Raportarea eronat a unor servicii medicale clinice pentru care plata se face prin tarif pe serviciu medical exprimat n puncte se regularizeaz conform normelor; la regularizare se au n vedere i serviciile medicale omise la raportare n perioadele n care au fost realizate. 5. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractului de furnizare de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate ART. 55

(1) n cazul n care se constat nerespectarea programului de lucru stabilit, se diminueaz valoarea minim garantat a punctului pentru luna n care s-au produs aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice la care se nregistreaz aceste situaii sau, dup caz, se diminueaz contravaloarea serviciilor de medicin dentar, paraclinice sau de recuperare-reabilitare aferente lunii n care s-au produs aceste situaii, dup cum urmeaz: a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 20%; c) la a treia constatare, cu 30%. n cazul n care persoanele mputernicite de casele de asigurri de sntate constat prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fr contribuie personal din partea asiguratului, inclusiv fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, i de unele materiale sanitare i/sau recomandri nejustificate de investigaii paraclinice, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular dect cel prevzut n norme sau neeliberarea acesteia, precum i neeliberarea prescripiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru primele 30 de zile din perioada cuprins n scrisoarea medical, se diminueaz valoarea minim garantat a punctului pentru luna n care s-au produs aceste situaii pentru medicii la care se constat acestea sau, dup caz, se diminueaz contravaloarea serviciilor de medicin dentar sau a celor de recuperare-reabilitare aferente lunii n care s-au produs aceste situaii, conform prevederilor lit. a), b) i c), pentru fiecare dintre aceste situaii. (2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 14 lit. b), e), f), g), h), k), o), p), q), s) i t) i la art. 48 alin. (1) lit. d), se va diminua valoarea minim garantat a punctului pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice la care se nregistreaz aceste situaii sau, dup caz, se va diminua contravaloarea serviciilor de medicin dentar, paraclinice sau de recuperarereabilitare aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii, dup cum urmeaz: a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 20%; c) la a treia constatare, cu 30%. (3) Reinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) i (2) se face din prima plat care urmeaz a fi efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plat direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (5) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) i (2) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. (6) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiei prevzute la art. 48 alin. (1) lit. f), consultaiile, respectiv serviciile raportate pentru asiguraii cu afeciuni confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate. (7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) i (2), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe fiecare medic/furnizor, dup caz.

ART. 56 Contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii situaiilor prevzute la art. 18, precum i: a) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 44 alin. (5) i art. 48 alin. (1) lit. a), b), c) i h) i alin. (2) lit. c), d), e), i), j) i k); b) odat cu prima constatare dup aplicarea de 3 ori a msurilor prevzute la art. 55 alin. (1) i (2), pentru fiecare situaie, precum i pentru obligaia prevzut la art. 48 alin. (1) lit. e); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare) n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care au ncheiat contract cu aceasta, odat cu prima constatare dup aplicarea la nivelul furnizorului a msurilor prevzute la art. 55 alin. (1) de cte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de ctre fiecare filial, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dac la nivelul furnizorului de servicii medicale paraclinice se aplic de 3 ori n cursul unui an msurile prevzute la art. 55 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de ctre aceeai filial sau de ctre acelai punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaz numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se nregistreaz aceste situaii i se modific corespunztor contractul; c) n cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 48 alin. (2) lit. g); pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru (prin punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare) n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care au ncheiat contract cu aceasta, rezilierea contractului opereaz numai pentru laboratorul, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se nregistreaz aceast situaie i se modific corespunztor contractul. ART. 57 Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una dintre situaiile prevzute la art. 19, precum i n urmtoarele situaii: a) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual; b) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romnia sau, dup caz, al Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia. ART. 58 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una dintre situaiile prevzute la art. 20 i la art. 48 alin. (2) lit. f), precum i de la data la care medicul titular al cabinetului medical individual este suspendat din calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romnia/Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia sau este suspendat din exerciiul profesiei; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, precum i pentru unitile sanitare ambulatorii, centrele de diagnostic i tratament, centrele medicale i pentru laboratoarele aflate n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, suspendarea se va aplica corespunztor numai medicului, aflat n contract, care se afl n aceast situaie. ART. 59

(1) Alte situaii ce determin rezilierea, suspendarea sau ncetarea contractului numai pentru filiala/punctul de lucru, respectiv filialele/punctele de lucru ale furnizorilor de servicii medicale paraclinice la care se nregistreaz aceste situaii, prin excluderea/suspendarea lor din contract i modificarea corespunztoare a contractului, sunt prevzute n norme. (2) n situaia n care prin filialele/punctele de lucru excluse din contractele ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale paraclinice i casele de asigurri de sntate continu s se acorde servicii medicale paraclinice n sistemul asigurrilor sociale de sntate, casele de asigurri de sntate vor rezilia contractele ncheiate cu furnizorii respectivi pentru toate filialele/punctele de lucru cuprinse n aceste contracte. SECIUNEA a 8-a Servicii medicale n uniti sanitare cu paturi 1. Condiii de eligibilitate n asistena medical spitaliceasc ART. 60 (1) Asistena medical spitaliceasc se acord n uniti sanitare cu paturi, autorizate i evaluate conform legii. (2) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu spitalele numai pentru seciile/compartimentele care ndeplinesc condiiile de desfurare a activitii n conformitate cu actele normative n vigoare elaborate de Ministerul Sntii cu privire la personalul de specialitate, corespunztor specialitii seciei/compartimentului, i cu privire la dotrile necesare pentru funcionare. Pentru spitalele n care n secii/compartimente personalul care desfoar activitatea nu are norm de baz, casele de asigurri de sntate vor raporta Casei Naionale de Asigurri de Sntate situaia nominal a acestora, forma n care i desfoar activitatea i locul normei de baz. (3) Asistena medical spitaliceasc se acord n regim de: a) spitalizare continu; b) spitalizare de zi. (4) Asistena medical spitaliceasc se asigur cu respectarea urmtoarelor criterii de internare: a) natere; b) urgene medico-chirurgicale i situaiile n care este pus n pericol viaa pacientului sau care au acest potenial, ce necesit supraveghere medical continu; c) boli cu potenial endemo-epidemic care necesit izolare; d) tratamentul bolnavilor psihic prevzui la art. 105, 113 i 114 din Codul penal i n cazurile dispuse prin ordonan a procurorului pe timpul judecrii sau urmririi penale, care necesit izolare sau internare obligatorie; e) diagnosticul i tratamentul nu pot fi monitorizate n ambulatoriu. (5) Contractele de furnizare de servicii medicale dintre unitile sanitare cu paturi i casele de asigurri de sntate se ncheie n baza documentelor prevzute la art. 13, precum i a: a) listei afeciunilor care nu pot fi monitorizate n ambulatoriu i impun internarea conform prevederilor alin. (4);

b) listei materialelor sanitare i a medicamentelor - denumiri comune internaionale (DCI) i form farmaceutic utilizate pe perioada spitalizrii, menionndu-se care DCI-uri pot fi recomandate, cu aprobarea medicului ef de secie sau cu aprobarea consiliului medical. Lista materialelor sanitare i a DCI-urilor prezentat de spitale la ncheierea contractului cuprinde lista cu DCI-urile medicamentelor de uz uman de care beneficiaz asiguraii n tratamentul spitalicesc, care se va aproba prin hotrre a Guvernului, precum i DCI-urile din lista prevzut la art. 97 alin. (1) pentru asigurarea continuitii tratamentului n ambulatoriu i are ca scop asigurarea tratamentului pacienilor internai i monitorizarea consumului de medicamente pentru ntocmirea decontului de cheltuieli ce se elibereaz pacientului; c) structurii organizatorice aprobate sau avizate, dup caz, de Ministerul Sntii, n vigoare la data ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate; d) documentelor necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de spitalizare, a tarifului pe caz pentru serviciile acordate n regim de spitalizare de zi, documente care se stabilesc prin norme; e) indicatorilor specifici stabilii prin norme, precum i a nivelului indicatorilor de performan ai managementului spitalului public asumai prin contractul de management, cu excepia spitalelor care au manageri interimari. ART. 61 Reprezentantul legal ncheie contract de furnizare de servicii medicale spitaliceti cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i are sediul sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. Spitalele din reeaua aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti i din reeaua Ministerului Transporturilor i Infrastructurii ncheie contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceti numai cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, avnduse n vedere la contractare i decontare activitatea medical acordat asigurailor, indiferent de casa de asigurri de sntate la care sunt luai n eviden. ART. 62 (1) Serviciile medicale spitaliceti sunt preventive, curative, de recuperare i paliative i cuprind: consultaii; investigaii; stabilirea diagnosticului; tratamente medicale i/sau chirurgicale; ngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare i mas. (2) n unitile sanitare autorizate de Ministerul Sntii se pot acorda servicii medicale de tip spitalicesc - spitalizare de zi pentru asiguraii care nu necesit internare continu, suportate din fondurile aferente asistenei medicale spitaliceti, prin tarif pe serviciu medical i/sau tarif pe caz rezolvat, stabilit prin norme i n condiiile prevzute n norme. ART. 63 (1) Serviciile medicale spitaliceti se acord asigurailor pe baza biletului de internare eliberat de medicul de familie, medicul de specialitate din unitile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare, medicii din unitile de asisten medicosocial, medicii din centrele de dializ private aflate n relaie contractual cu Casa Naional

de Asigurri de Sntate, medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi, cabinete medicale de boli infecioase, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalelor ca uniti fr personalitate juridic, precum i de medicii de medicina muncii. Casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu unitile medico-sociale, cu spitalele pentru dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi, cabinete medicale de boli infecioase, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalelor ca uniti fr personalitate juridic, precum i cu cabinetele de medicina muncii organizate conform prevederilor legale n vigoare, n vederea recunoaterii biletelor de internare eliberate de ctre medicii care i desfoar activitatea n aceste uniti. (2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) urgenele medico-chirurgicale i bolile cu potenial endemo-epidemic, care necesit izolare i tratament, i internrile obligatorii pentru bolnavii psihic prevzui la art. 105, 113 i 114 din Codul penal, cele dispuse prin ordonan a procurorului pe timpul judecrii sau al urmririi penale, precum i cazurile care au recomandare de internare ntr-un spital de la medicii din ambulatoriul integrat al spitalului, respectiv aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. ART. 64 (1) Modalitile de contractare de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor medicale se stabilesc prin norme. (2) Valoarea total contractat de casele de asigurri de sntate cu spitalele se constituie din urmtoarele sume, dup caz: a) suma aferent serviciilor medicale spitaliceti a cror plat se face pe baz de tarif pe caz rezolvat - sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti, finanat din fondul alocat pentru asistena medical spitaliceasc; b) suma aferent serviciilor medicale spitaliceti a cror plat se face pe baz de tarif/zi de spitalizare pentru spitalele/seciile care nu se ncadreaz n prevederile lit. a), finanat din fondul alocat pentru asistena medical spitaliceasc; c) suma aferent Programului naional cu scop curativ pentru medicamente i materiale sanitare specifice, finanat din fondul alocat pentru programele naionale cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al crui model se stabilete prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate; d) suma pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor, acordate n cadrul Programului naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic din cadrul Programului naional cu scop curativ, care face obiectul unui contract distinct, al crui model se stabilete prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate; e) sume pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice i n cabinetele de planificare

familial n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie, care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, precum i n cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat al spitalului, finanate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitile clinice, respectiv din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti pentru cabinetele prevzute la art. 47 alin. (2) lit. b); f) sume pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, n condiiile stabilite prin norme, finanate din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti; g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate n regim de spitalizare de zi, finanate din fondul alocat pentru asistena medical spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, a cror plat se face prin tarif pe serviciu medical, respectiv prin tarif pe caz rezolvat. (3) Cheltuielile ocazionate de activitile desfurate n camerele de gard i n structurile asimilate acestora, din cadrul spitalelor, pentru cazurile care sunt internate prin spitalizare continu sunt cuprinse n structura tarifului pe caz rezolvat. Cazurile pentru care se acord servicii medicale n aceste structuri din cadrul spitalelor sunt considerate cazuri rezolvate n regim de spitalizare de zi numai pentru cazurile neinternate prin spitalizare continu i sunt decontate prin tarif/caz rezolvat. (4) Numrul de cazuri i tariful aferent serviciilor de spitalizare de zi se negociaz cu casele de asigurri de sntate, fiind suportate din fondul aferent asistenei medicale spitaliceti, n condiiile prevzute n norme. ART. 65 (1) La contractarea serviciilor medicale spitaliceti, casele de asigurri de sntate vor avea n vedere 95% din fondurile alocate cu aceast destinaie la nivelul casei de asigurri de sntate dup ce s-a dedus suma aferent serviciilor medicale paraclinice ce se pot efectua n ambulatoriu de unitile sanitare cu paturi i de ctre furnizorii de servicii medicale investigaii paraclinice n laboratoarele/punctele de lucru din structura acestora organizate ca urmare a procedurii de externalizare. (2) Diferena de 5% din fondul cu destinaie servicii medicale spitaliceti ce nu a fost contractat iniial se utilizeaz pentru decontarea serviciilor prevzute la art. 47 alin. (2) lit. b), pentru decontarea cazurilor externate prevzute la art. 75, precum i pentru decontarea sumelor reprezentnd depirea valorii trimestriale de contract cu maximum 5% din valoarea acesteia pentru spitalele clinice de urgen care au peste 5.000 de cazuri externate/lun, respectiv 60.000 de cazuri externate/an, ct i pentru alte situaii justificate ce pot aprea n derularea contractelor ncheiate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceti, dup caz. 2. Obligaiile i drepturile spitalelor, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate ART. 66 (1) n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14, unitile sanitare cu paturi sunt obligate: a) s informeze medicul de familie al asiguratului sau, dup caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medical transmis direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaiile, tratamentele efectuate i cu privire la alte informaii referitoare la starea de sntate a asiguratului;

scrisoarea medical va fi un document tipizat care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriul de specialitate, direct sau prin intermediul asiguratului; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporar de munc, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru; b) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, pentru eficientizarea serviciilor medicale, dup caz; c) s prezinte casei de asigurri de sntate, n vederea contractrii, indicatorii specifici stabilii prin norme, precum i nivelul indicatorilor de performan ai managementului spitalului public asumai prin contractul de management, cu excepia spitalelor care au manageri interimari, numii prin ordin al ministrului sntii n cazul spitalelor publice din reeaua Ministerului Sntii sau, n cazul ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie, prin act administrativ al instituiilor respective; d) s transmit instituiilor abilitate datele clinice la nivel de pacient, codificate conform reglementrilor n vigoare; e) s afieze pe pagina web a Ministerului Sntii, n primele 5 zile lucrtoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate n luna precedent, conform machetei prevzute n norme; f) s verifice biletele de internare n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare; g) s raporteze lunar casei de asigurri de sntate numrul cazurilor prezentate la structurile de primiri urgene, cu evidenierea numrului cazurilor internate, n condiiile stabilite prin norme. (2) n situaia n care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acord serviciile medicale de urgen necesare, avnd obligaia s evalueze situaia medical a pacientului i s externeze pacientul dac starea de sntate a acestuia nu mai reprezint urgen; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de ctre acesta; spitalul are obligaia de a anuna casa de asigurri de sntate cu care a ncheiat contract de furnizare de servicii medicale despre internarea acestor pacieni, lunar, printr-un centralizator separat, cu justificarea medical a internrii de urgen; n aceast situaie, casele de asigurri de sntate deconteaz spitalului contravaloarea serviciilor medicale n condiiile stabilite prin norme. (3) Cazurile care fac obiectul internrii prin spitalizare de zi i au fost rezolvate prin spitalizare continu la solicitarea asiguratului se raporteaz distinct la casele de asigurri de sntate i se deconteaz de ctre acestea la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizrii de zi, diferena fiind suportat de asigurat. ART. 67 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate unitile sanitare cu paturi au dreptul s primeasc contravaloarea serviciilor medicale realizate i validate de coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, n limita valorii de contract stabilit, precum i n conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sntii, n condiiile prevzute n norme.

ART. 68 n relaiile contractuale cu unitile sanitare cu paturi, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 16, casele de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii: a) s deconteze, n primele 10 zile ale lunii urmtoare celei pentru care se face plata, dar numai dup ndeplinirea obligaiei prevzute la art. 66 alin. (1) lit. e), contravaloarea serviciilor medicale acordate asigurailor n luna precedent, pe baza facturii i a documentelor nsoitoare depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti, cu ncadrarea n sumele contractate. Pentru fiecare lun, casele de asigurri de sntate pot efectua pn la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, n baza indicatorilor specifici realizai i n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a documentelor nsoitoare depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti; trimestrial se fac regularizri, n condiiile prevzute n norme; b) s in evidena externrilor pe asigurat, n funcie de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul; c) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale spitaliceti; n cazul serviciilor medicale spitaliceti acordate n baza biletelor de internare, acestea se deconteaz dac biletele de internare sunt cele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate; d) s monitorizeze activitatea desfurat de spitalele n baza contractului ncheiat astfel nct decontarea cazurilor externate i raportate s se ncadreze n sumele contractate, n funcie de realizarea indicatorilor negociai conform normelor. 3. Decontarea serviciilor medicale spitaliceti ART. 69 (1) Modalitile de plat a serviciilor medicale spitaliceti contractate cu casele de asigurri de sntate se stabilesc prin norme i pot fi, dup caz: a) tarif pe caz rezolvat: sistem DRG sau tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti; b) tarif pe zi de spitalizare pe baz de indicatori specifici, stabilii prin norme, pentru spitalele/seciile la care nu se aplic prevederile lit. a); c) tarif pe caz rezolvat/tarif pe serviciu medical pentru serviciile medicale de tip spitalicesc acordate n regim de spitalizare de zi, prevzute n actele normative n vigoare. (2) Spitalele beneficiaz, de asemenea, i de: a) sume aferente Programului naional cu scop curativ pentru medicamente i materiale sanitare specifice, pe baza unor contracte distincte ncheiate cu casele de asigurri de sntate, al crui model se stabilete prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate; b) sume pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor, acordate n cadrul Programului naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic din cadrul Programului naional cu scop curativ, pe baza unor contracte distincte ncheiate cu casele de asigurri de sntate, al

crui model se stabilete prin normele tehnice de aprobare a programelor, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate; c) sume pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice i n cabinetele de planificare familial n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie, care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, precum i n cabinetele de specialitate integrate ale spitalului, finanate din fondul alocat asistenei medicale ambulatorii de specialitate, pentru specialitile clinice, n condiiile stabilite prin norme, respectiv din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti pentru cabinetele prevzute la art. 47 alin. (2) lit. b); d) sume pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu, finanate din fondul alocat asistenei medicale spitaliceti, n condiiile stabilite prin norme. (3) Sumele prevzute la alin. (2) lit. c) - d) se aloc prin ncheierea de acte adiionale la contractele de furnizare de servicii medicale spitaliceti, ncheiate de spitale cu casele de asigurri de sntate. ART. 70 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale spitaliceti, cu ncadrarea n sumele contractate, n funcie de realizarea indicatorilor negociai conform normelor, n urmtoarele condiii: a) pentru spitalele n care serviciile medicale furnizate se deconteaz pe baz de tarif pe caz rezolvat (DRG) sau de tarif mediu pe caz rezolvat pe specialiti, decontarea se face n funcie de numrul de cazuri externate, raportate i validate de coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, conform regulilor de validare stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n limita valorii de contract stabilite i n conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sntii, n condiiile prevzute n norme; b) pentru spitalele/seciile n care serviciile medicale furnizate se deconteaz prin tarif pe zi de spitalizare pe baza indicatorilor specifici, care sunt aceiai cu cei avui n vedere la contractare, cu condiia respectrii criteriilor de internare i n condiiile stabilite prin norme, n limita valorii de contract stabilite i n conformitate cu actele normative elaborate de Ministerul Sntii; numrul de cazuri externate se raporteaz i se valideaz de coala Naional de Sntate Public, Management i Perfecionare n Domeniul Sanitar Bucureti, conform regulilor de validare specifice, stabilite prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate; c) suma aferent Programului naional cu scop curativ pentru medicamente i materiale sanitare specifice se deconteaz la nivelul realizrilor, n limita sumei prevzute prin program pentru medicamente i materiale sanitare specifice; d) suma pentru serviciile de supleere renal, inclusiv medicamente i materiale sanitare specifice, transportul nemedicalizat al pacienilor hemodializai de la i la domiciliul pacienilor, transportul lunar al medicamentelor i al materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul pacienilor, acordate n cadrul Programului naional de supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic din cadrul Programului naional cu scop curativ, se deconteaz la nivelul realizrilor, n limita sumei contractate cu aceast destinaie;

e) sumele pentru serviciile medicale efectuate n cabinete medicale de specialitate n oncologie medical, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice i n cabinetele de planificare familial n care i desfoar activitatea medici cu specialitatea obstetric-ginecologie, efectuate n regim ambulatoriu, precum i n cabinetele de specialitate integrate ale spitalului se deconteaz n condiiile specifice ambulatoriului de specialitate; f) suma pentru investigaii paraclinice efectuate n regim ambulatoriu se deconteaz n condiiile prevederilor specifice ambulatoriului pentru specialiti paraclinice, n limita sumei contractate; g) sume pentru serviciile medicale de tip spitalicesc, efectuate n regim de spitalizare de zi, finanate din fondul alocat pentru asistena medical spitaliceasc, n condiiile prevzute prin norme, se deconteaz n limita sumelor contractate. (2) Cazurile internate n regim de spitalizare continu care nu au ndeplinit criteriile de internare nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate. Cazurile care fac obiectul internrii prin spitalizare de zi i au fost rezolvate prin spitalizare continu la solicitarea asiguratului se deconteaz de casele de asigurri de sntate la tariful pe serviciu medical/caz rezolvat aferent spitalizrii de zi, diferena fiind suportat de asigurat. (3) Decontarea cazurilor externate care se reinterneaz n aceeai unitate sanitar sau ntr-o alt unitate sanitar, pentru patologie de acelai tip, ntr-un interval de 48 de ore de la externare, se realizeaz n procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG), din tariful mediu pe caz rezolvat, n condiiile stabilite prin norme. (4) Decontarea cazurilor transferate ntr-o alt unitate sanitar, pentru patologie de acelai tip ntr-un interval de 48 de ore de la internare, se realizeaz n procent de 50% din tariful pe caz rezolvat (DRG), din tariful mediu pe caz rezolvat, n condiiile stabilite prin norme. ART. 71 Spitalele au obligaia s asigure din sumele obinute conform prevederilor art. 70, cu excepia sumelor pentru medicamente i materiale sanitare specifice, acoperite prin Programul naional cu scop curativ i pentru servicii de hemodializ i dializ peritoneal, toate cheltuielile, potrivit legii, inclusiv pentru: a) investigaiile paraclinice pentru bolnavii internai, efectuate n alte uniti spitaliceti sau n uniti ambulatorii de specialitate, n situaiile n care spitalul respectiv nu deine dotarea necesar sau aparatura existent n dotarea acestuia nu este funcional, n condiiile stabilite prin norme; pentru investigaiile paraclinice efectuate n alte uniti sanitare, spitalele ntocmesc evidena distinct i raporteaz lunar ctre casele de asigurri de sntate cu care au ncheiat contracte aceste investigaii, precum i unitatea sanitar unde au fost efectuate, utiliznd n acest scop formularul prevzut n norme; b) consultaii interdisciplinare pentru pacienii internai, efectuate n ambulatoriul/ambulatoriul integrat al spitalului respectiv sau al altei uniti sanitare cu paturi, pe baza relaiilor contractuale stabilite ntre unitile sanitare respective; pentru consultaiile efectuate n alte uniti sanitare, spitalele ntocmesc evidena distinct i raporteaz lunar ctre casele de asigurri de sntate cu care au ncheiat contracte aceste consultaii, precum i unitatea sanitar unde au fost efectuate, utiliznd n acest scop formularul prevzut n norme; c) dispensarele medicale care, din cauza lipsei unui medic, nu s-au putut constitui n cabinete medicale organizate conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu

modificrile i completrile ulterioare, i care rmn n structura unitilor sanitare cu paturi la care sunt arondate, n condiiile stabilite prin norme; d) transport interspitalicesc pentru asiguraii internai care necesit condiii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaiilor i investigaiilor paraclinice, cu excepia transportului efectuat de serviciile publice de ambulan pentru pacienii care nu se afl n stare critic i care se afl n unitile sau compartimentele de primiri urgene i care necesit transport la o alt unitate sanitar sau la o alt cldire aparinnd unitii sanitare respective, n vederea internrii, investigrii sau efecturii unui consult de specialitate, acesta fiind decontat de ctre casa de sntate din fondul alocat asistenei medicale de urgen i transport sanitar; transportul interspitalicesc pentru asiguraii internai care necesit condiii suplimentare de stabilire a diagnosticului din punctul de vedere al consultaiilor i investigaiilor paraclinice, spitalele ntocmesc evidena distinct i raporteaz lunar ctre casele de asigurri de sntate cu care au ncheiat contracte aceste servicii, precum i unitatea autorizat care a efectuat aceste servicii, utiliznd n acest scop formularul prevzut n norme; e) servicii hoteliere standard (cazare i mas) pentru nsoitorii copiilor bolnavi n vrst de pn la 3 ani, precum i pentru nsoitorii persoanelor cu handicap grav, n condiiile stabilite prin norme. ART. 72 (1) Spitalele sunt obligate s suporte pentru asiguraii internai n regim de spitalizare continu i n regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv pentru medicamente, materiale sanitare i investigaii paraclinice, precum i pentru situaiile prevzute la art. 71 lit. a), b) i d). (2) n situaia n care asiguraii, pe perioada internrii n spital, n baza unor documente medicale ntocmite de medicul curant din secia n care acetia sunt internai i avizate de eful de secie i managerul spitalului, suport cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare i investigaii paraclinice la care ar fi fost ndreptii fr contribuie personal, n condiiile prezentului contract-cadru, spitalele ramburseaz contravaloarea acestor cheltuieli la cererea asigurailor. (3) Rambursarea cheltuielilor prevzute la alin. (2) reprezint o obligaie exclusiv a spitalelor i se realizeaz numai din veniturile acestora, pe baza unei metodologii proprii. ART. 73 Casele de asigurri de sntate contracteaz servicii medicale paliative n regim de spitalizare, dac acestea nu pot fi efectuate n condiiile asistenei medicale la domiciliu, i deconteaz aceste servicii prin tarif pe zi de spitalizare negociat ntre casele de asigurri de sntate i unitile sanitare cu paturi. ART. 74 Spitalele ncaseaz de la asigurai suma corespunztoare coplii, conform prevederilor legale n vigoare. ART. 75 Casele de asigurri de sntate deconteaz cazurile externate din unitile sanitare cu personalitate juridic de medicina muncii - boli profesionale i din seciile de boli profesionale aflate n structura spitalelor, pentru care nu s-a confirmat caracterul de boal profesional, n condiiile respectrii criteriilor de internare prevzute la art. 60 alin. (4) i n

condiiile n care cazurile externate sunt persoane asigurate n sistemul asigurrilor sociale de sntate. Casele de asigurri de sntate nu deconteaz mai mult de 40% din cazurile externate din unitile sanitare cu personalitate juridic de medicina muncii - boli profesionale i din seciile de boli profesionale aflate n structura spitalelor. 4. Sanciuni i condiii de suspendare i modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale spitaliceti ART. 76 (1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile unitilor sanitare cu paturi prevzute n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate atrage aplicarea unor sanciuni pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii, dup cum urmeaz: a) la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferent lunii respective; b) la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunar; c) la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunar. (2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat care urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. (5) Casele de asigurri de sntate, prin Casa Naional de Asigurri de Sntate, anun Ministerul Sntii, respectiv ministerele i instituiile cu reea sanitar proprie, odat cu prima constatare, despre situaiile prevzute la alin. (1) n vederea lurii msurilor ce se impun. (6) Contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti ncheiat cu casa de asigurri de sntate se modific n sensul suspendrii sau excluderii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scris, n urmtoarele situaii: a) una sau mai multe secii nu mai ndeplinesc condiiile de contractare; suspendarea se face pn la ndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea activitii; b) ncetarea termenului de valabilitate la nivelul seciei/seciilor a autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pn la obinerea noii autorizaii sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului; d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de asigurri de sntate. (7) Prevederile art. 18 i 20 nu se aplic unitilor sanitare cu paturi.

(8) n cazul reorganizrii unitilor sanitare cu paturi, prin desfiinarea lor i nfiinarea concomitent a unor noi uniti sanitare cu paturi distincte, cu personalitate juridic, contractele de furnizare de servicii medicale ncheiate cu casele de asigurri de sntate i aflate n derulare se preiau de drept de ctre noile uniti sanitare nfiinate, corespunztor drepturilor i obligaiilor aferente noilor structuri. SECIUNEA a 9-a Servicii medicale de urgen i transport sanitar 1. Condiii de eligibilitate n asistena medical de urgen i transport sanitar ART. 77 (1) Asistena medical de urgen i transportul sanitar se acord i se efectueaz de uniti medicale specializate, autorizate i evaluate. (2) Modalitile de contractare de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor medicale de urgen i transport sanitar se stabilesc prin norme. 2. Obligaiile furnizorilor de servicii medicale de urgen i transport sanitar i ale caselor de asigurri de sntate ART. 78 n relaiile contractuale cu casa de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14, unitile medicale specializate, autorizate i evaluate, care acord servicii medicale de urgen i de transport sanitar, sunt obligate, dup caz: a) s acorde ngrijiri medicale de urgen, n caz de boal sau de accident, din momentul solicitrii sau de la locul accidentului i pn la rezolvarea strii de urgen, n limita competenelor, cu respectarea criteriilor de calitate elaborate conform prevederilor legale n vigoare; b) s asigure prezena personalului medico-sanitar conform legii; c) s informeze unitatea sanitar la care transport pacientul cu privire la investigaiile i tratamentele efectuate; d) s elibereze certificate constatatoare de deces, dup caz, conform normelor; e) s asigure servicii medicale de urgen, utiliznd mijlocul de transport adecvat i echipamentul corespunztor situaiei respective; f) s introduc monitorizarea apelurilor. ART. 79 La contractare, pe lng documentele prevzute la art. 13, furnizorii de servicii medicale de urgen prespitaliceasc i transport sanitar prezint: a) lista cu personalul angajat; b) lista cu tipurile de mijloace specifice de intervenie din dotare; c) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe solicitare, n condiiile prevzute prin norme. ART. 80 n relaiile contractuale cu uniti medicale specializate casele de asigurri de sntate au obligaia s deconteze unitilor medicale specializate, n primele 10 zile ale lunii urmtoare celei pentru care se face plata, contravaloarea serviciilor medicale de urgen i a

serviciilor de transport sanitar acordate asigurailor n luna precedent, n baza facturii i a documentelor justificative depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale de urgen i transport sanitar, cu ncadrarea n sumele negociate i contractate. Pentru fiecare lun, casele de asigurri de sntate pot efectua pn la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, n baza indicatorilor specifici realizai i n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a documentelor justificative depuse pn la data prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale de urgen i transport sanitar. 3. Decontarea serviciilor medicale de urgen i de transport sanitar ART. 81 (1) Modalitile de plat a serviciilor medicale de urgen i transport sanitar sunt: a) pentru unitile medicale specializate publice autorizate i evaluate: buget global stabilit pe baza indicatorilor i, dup caz, a coeficienilor de ajustare corespunztori timpilor de ateptare, n condiiile stabilite n norme; b) pentru unitile specializate autorizate i evaluate private, pe baza apelurilor primite prin sistemul 112, dispecerizate de dispeceratul medical public sau cel integrat, pentru cazurile prevzute n norme. (2) Pentru unitile specializate prevzute la alin. (1) lit. b) plata se face astfel: a) pentru consultaiile de urgen la domiciliu, prin tarif pe solicitare i tarif pe kilometru echivalent parcurs n mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat n mediul rural sau mil parcurs pentru serviciile de transport medical; b) pentru alte tipuri de transport sanitar se utilizeaz tarif pe kilometru echivalent parcurs n mediul urban, tarif pe kilometru efectiv realizat n mediul rural sau mil parcurs, dup caz. ART. 82 Sumele aferente serviciilor contractate cu unitile medicale specializate au n vedere toate cheltuielile aferente care, potrivit legii, sunt suportate din Fond. ART. 83 Modalitile de decontare de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor medicale de urgen i transport sanitar se stabilesc prin norme. 4. Sanciuni i condiii de suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale de urgen i transport sanitar ART. 84 (1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile unitilor medicale specializate prevzute n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate atrage diminuarea valorii de contract pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii, dup cum urmeaz: a) la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferent lunii respective; b) la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunar; c) la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunar.

(2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. (5) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii: a) unul sau mai multe compartimente nu mai ndeplinesc condiiile de contractare; suspendarea se face pn la ndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea activitii; b) ncetarea termenului de valabilitate a autorizaiei de funcionare sau suspendarea acesteia, respectiv ncetarea dovezii de evaluare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pn la obinerea autorizaiei de funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului; d) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de asigurri de sntate. (6) Prevederile art. 18 i 20 nu se aplic. SECIUNEA a 10-a ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative 1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative ART. 85 (1) ngrijirile medicale la domiciliu i ngrijirile paliative se acord de ctre furnizorii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative, persoane fizice sau juridice, autorizate i evaluate n condiiile legii, alii dect medicii de familie i spitalele, care ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate pentru servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative. (2) Condiiile acordrii serviciilor de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative se stabilesc n norme. (3) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu furnizorii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative pentru serviciile pentru care fac dovada funcionrii cu personal de specialitate, n condiiile stabilite prin norme. (4) La contractare, pe lng documentele prevzute la art. 13, furnizorii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative au obligaia s prezinte: a) lista cu personalul de specialitate autorizat i programul de lucru al acestuia; b) lista cu echipamentele i/sau instrumentarul specific aflate n dotare i documentele care atest modalitatea de deinere a acestora, conform legii.

2. Obligaiile furnizorilor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i de ngrijiri paliative ART. 86 Furnizorii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i de ngrijiri paliative aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14 i cuprinse n contractele ncheiate cu casele de asigurri de sntate, sunt obligai: a) s acorde asigurailor servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative conform recomandrilor formulate de: medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, medicii de specialitate din spitale la externarea asigurailor, medicii de familie, aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, n condiiile stabilite prin norme. Modelul formularului de recomandare este stabilit prin norme. Recomandarea pentru ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative se face n concordan cu diagnosticul stabilit i n funcie de patologia bolnavului i gradul de dependen al acestuia n condiiile prevzute n norme. Medicii care recomand servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative nu pot fi reprezentani legali, angajai, asociai sau administratori ai unui furnizor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i de ngrijiri paliative; b) s nu modifice sau s nu ntrerup din proprie iniiativ schema de ngrijire recomandat, pentru furnizorii de ngrijiri medicale la domiciliu; c) s comunice direct att medicului care a recomandat ngrijirile medicale la domiciliu i ngrijirile paliative, ct i medicului de familie al asiguratului evoluia strii de sntate a acestuia; d) s in evidena serviciilor de ngrijiri medicale i ngrijiri paliative furnizate la domiciliul asiguratului, n ceea ce privete tipul serviciului acordat, data i ora acordrii, durata, evoluia strii de sntate; e) s urmreasc prezentarea la controlul medical a asiguratului pe care l-a ngrijit, atunci cnd acest lucru a fost solicitat de medicul care a fcut recomandarea, i s nu depeasc din proprie iniiativ perioada de ngrijire la domiciliu, care nu poate fi mai mare dect cea stabilit prin norme; f) s acorde servicii conform unui plan de ngrijiri n conformitate cu recomandrile stabilite, zilnic, inclusiv smbta, duminica i n timpul srbtorilor legale. 3. Sanciuni, condiii de reziliere i modificare a contractului de furnizare de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative ART. 87 Contractul de furnizare de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii situaiilor menionate la art. 18, n cazul nerespectrii situaiilor prevzute la art. 86 lit. a) - d), precum i la a patra constatare a nerespectrii obligaiei prevzute la art. 86 lit. f). ART. 88 (1) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 14 lit. b), e), k) i t), precum i n cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 86 lit. f), suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz:

a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 20%; c) la a treia constatare, cu 30%. (2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. 4. Decontarea serviciilor de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative ART. 89 Furnizorul de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative depune la casa de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual factura lunar nsoit de documentele justificative, pn la data prevzut n contract. ART. 90 (1) Modalitatea de plat a furnizorilor de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative este tariful pe caz. Prin pe caz se nelege totalitatea serviciilor de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative acordate asigurailor, pentru un episod de ngrijire. Tarifele se stabilesc prin norme. (2) Pentru ncadrarea n fondul aprobat pentru acordarea de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative i asigurarea accesului asigurailor la aceste servicii, casele de asigurri de sntate vor analiza lunar numrul de cereri, respectiv numrul de decizii privind aprobarea serviciilor emise n luna anterioar, alctuind, dup caz, liste de prioritate pentru asigurai. (3) Criteriile de prioritate, precum i cele pentru soluionarea listelor de prioritate in cont de data nregistrrii cererilor la casa de asigurri de sntate, de tipul i stadiul afeciunii pentru care a fost efectuat recomandarea i de nivelul de dependen al bolnavului, se stabilesc de ctre serviciul medical al casei de asigurri de sntate, cu avizul consiliului de administraie, se aprob prin decizie de ctre preedintele-director general i se public pe pagina web a casei. (4) Modelul unic de decizie pentru aprobarea acordrii de servicii de ngrijiri medicale la domiciliu i ngrijiri paliative emis de casele de asigurri de sntate este prevzut n norme. SECIUNEA a 11-a Asistena medical de recuperare-reabilitare a sntii n uniti sanitare cu paturi 1. Condiii de eligibilitate a furnizorilor de servicii medicale de recuperarereabilitare a sntii ART. 91 (1) Asistena medical de recuperare-reabilitare se asigur n uniti medicale de specialitate, autorizate i evaluate conform legii, respectiv n spitale de recuperare,

secii/compartimente din spitale, sanatorii pentru aduli i copii, preventorii, cu sau fr personalitate juridic, inclusiv furnizori constituii conform Legii nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, care sunt avizate de Ministerul Sntii ca sanatorii balneare sau au n structura avizat de Ministerul Sntii secii sanatoriale balneare. (2) Furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii depun la contractare, pe lng documentele prevzute la art. 13, i urmtoarele documente: a) structura organizatoric aprobat sau avizat, dup caz, de Ministerul Sntii, n vigoare la data ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate; b) documentele necesare pentru fundamentarea tarifului pe zi de spitalizare, documente care se stabilesc prin norme; c) indicatorii specifici stabilii prin norme, precum i nivelul indicatorilor de performan ai managementului spitalului public asumai prin contractul de management, cu excepia spitalelor care au manageri interimari, dup caz. 2. Obligaiile furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii ART. 92 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, pe lng obligaiile generale prevzute la art. 14, furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare au urmtoarele obligaii: a) s acorde servicii medicale asigurailor numai pe baz de bilet de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din ambulatoriu sau de la medicul din spital, aflat n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate; b) s informeze medicul de familie al asiguratului, prin scrisoare medical trimis direct sau prin intermediul asiguratului, despre tratamentul efectuat i despre orice alte aspecte privind starea de sntate a acestuia; scrisoarea medical este un document tipizat care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la furnizor, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea la externare a prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, recomandri de dispozitive medicale, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporar de munc, atunci cnd concluziile examenului medical impun acest lucru; c) s verifice biletele de internare n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare. 3. Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sntii ART. 93 Modalitile de plat n asistena medical de recuperare-reabilitare sunt: a) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevzui n norme pentru serviciile medicale acordate n spitalele de recuperare i n seciile/compartimentele de recuperare din spitale; contravaloarea acestor servicii este suportat din fondul aferent asistenei medicale spitaliceti, n condiiile prevzute n norme;

b) tarif pe zi de spitalizare, stabilit pe baza unor indicatori specifici prevzui n norme pentru serviciile medicale acordate n sanatorii/secii sanatoriale din spitale pentru aduli i copii, inclusiv cele balneare, i n preventorii. Contravaloarea acestor servicii este suportat din fondul aferent asistenei medicale de recuperare-reabilitare. n cadrul sumelor negociate i contractate casele de asigurri de sntate vor deconta n primele 10 zile ale lunii urmtoare sumele aferente lunii precedente. Pentru fiecare lun, casele de asigurri de sntate pot efectua pn la data de 20 decontarea lunii curente pentru perioada 1 - 15 a lunii, n baza indicatorilor specifici realizai i n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a documentelor nsoitoare. Trimestrial se fac regularizri, n condiiile stabilite prin norme. n cazul sanatoriilor balneare, sumele negociate i contractate cu casele de asigurri de sntate sunt diminuate cu partea de contribuie suportat de asigurai, care reprezint 30 - 35% din indicatorul specific, n funcie de tipul de asisten medical balnear i de durata tratamentului, n condiiile stabilite n norme. ART. 94 (1) Biletele de trimitere pentru tratament de recuperare-reabilitare n staiunile balneoclimatice se acord de ctre medicii de familie, de ctre medicii de specialitate din ambulatoriu i medicii din spital, aflai n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de recuperare-reabilitare. (2) Casele de asigurri de sntate deconteaz numai contravaloarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sntii acordate n baza biletelor de internare utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate. 4. Sanciuni i condiii de modificare a contractelor de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare a sntii n uniti sanitare cu paturi ART. 95 (1) Nerespectarea oricreia dintre obligaiile contractuale de ctre furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare, prevzute n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate, atrage diminuarea valorii de contract, dup cum urmeaz: a) la prima constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 1% la valoarea de contract aferent lunii n care s-au nregistrat aceste situaii; b) la a doua constatare, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 3% la valoarea de contract lunar; c) la a treia constatare i la urmtoarele constatri dup aceasta, reinerea unei sume calculate prin aplicarea unui procent de 9% la valoarea de contract lunar. (2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plata direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. (5) Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare, ncheiat cu casa de asigurri de sntate, se modific n sensul suspendrii unor servicii din obiectul contractului, printr-o notificare scris, n urmtoarele situaii:

a) una sau mai multe secii nu mai ndeplinesc condiiile de contractare; suspendarea se face pn la ndeplinirea condiiilor obligatorii pentru reluarea activitii; b) ncetarea termenului de valabilitate la nivelul seciei/seciilor a autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pn la obinerea noii autorizaii sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv a dovezii de evaluare; c) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului; d) la solicitarea furnizorului pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de asigurri de sntate. (6) Prevederile art. 18 i 20 nu se aplic unitilor sanitare cu paturi de recuperarereabilitare. CAPITOLUL III Acordarea medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i a unor materiale sanitare specifice pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ SECIUNEA 1 Condiii de eligibilitate ART. 96 Medicamentele cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i unele materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ se elibereaz de ctre farmaciile autorizate de Ministerul Sntii, evaluate conform reglementrilor legale n vigoare, n baza contractelor ncheiate cu casele de asigurri de sntate. ART. 97 (1) Lista cuprinznd DCI-uri ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiaz asiguraii pe baz de prescripie medical n tratamentul ambulatoriu, cu sau fr contribuie personal, denumit n continuare list, se elaboreaz anual de Ministerul Sntii i Casa Naional de Asigurri de Sntate, cu consultarea Colegiului Farmacitilor din Romnia, i se aprob prin hotrre a Guvernului. (2) Dup 3 luni de la intrarea n vigoare, lista se poate modifica/completa trimestrial prin hotrre a Guvernului, n cazul n care nu mai corespunde nevoilor de sntate ale populaiei, pe baza analizei Ministerului Sntii, a Casei Naionale de Asigurri de Sntate, cu consultarea Colegiului Farmacitilor din Romnia, adoptndu-se msurile ce se impun pentru a asigura funcionarea n continuare a sistemului, avndu-se n vedere sumele ce pot fi alocate cu aceast destinaie. ART. 98 (1) Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu reprezentanii legali ai societilor comerciale farmaceutice pentru farmaciile autorizate i evaluate pe care acetia le

reprezint, precum i cu cei ai farmaciilor care funcioneaz n structura unor uniti sanitare din ambulatoriul de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti, pe baza urmtoarelor documente: a) certificatul de nmatriculare la registrul comerului/actul de nfiinare, dup caz; b) codul unic de nregistrare; c) autorizaia de funcionare; d) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc; e) dovada de evaluare a farmaciei; f) dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical, att pentru furnizor, ct i pentru personalul farmaceutic (farmacitii i asistenii de farmacie), cu valabilitate pe toat perioada derulrii contractului; g) dovada plii contribuiei la Fond, pentru asigurri sociale de sntate, i a contribuiei pentru concedii i indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare; h) cerere/solicitare pentru intrarea n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (2) Casele de asigurri de sntate solicit i alte documente necesare ncheierii contractelor prevzute n norme. (3) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte adiionale. (4) Contractele pot fi ncheiate de reprezentantul legal al societii comerciale farmaceutice cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial se afl sediul social al societii respective i/sau Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. n situaia n care n cadrul aceleiai societi comerciale farmaceutice funcioneaz mai multe farmacii, situate n judee diferite, reprezentantul legal al societii comerciale ncheie contracte cu casele de asigurri de sntate judeene, respectiv a municipiului Bucureti n a cror raz teritorial se afl amplasate farmaciile respective i/sau Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului. n situaia n care o societate comercial farmaceutic are deschise oficine locale de distribuie, nfiinate conform prevederilor legale n vigoare, n alte judee, aceasta va ncheia contract cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial se afl oficina local de distribuie, n condiiile stabilite prin norme. Un farmacist i poate desfura activitatea la cel mult 2 furnizori aflai n relaie contractual cu casa/casele de asigurri de sntate. (5) Reprezentanii legali ai furnizorilor care funcioneaz n structura unor uniti sanitare din ambulatoriul de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti ncheie contracte cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti. SECIUNEA a 2-a Drepturile i obligaiile furnizorilor de medicamente, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate

ART. 99 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de medicamente evaluai au urmtoarele obligaii: a) s se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunztoare DCI-urilor prevzute n list, cu prioritate cu medicamentele la pre de referin i la pre de decontare; b) s asigure acoperirea cererii de produse comerciale ale aceluiai DCI, cu prioritate la preurile cele mai mici din lista cu denumirile comerciale ale medicamentelor; s se aprovizioneze, la cererea asiguratului, n maximum 24 de ore pentru bolile acute i subacute i 48 de ore pentru bolile cronice, cu medicamentul/medicamentele din lista cu denumiri comerciale ale medicamentelor, dac acesta/acestea nu exist la momentul solicitrii n farmacie; s se aprovizioneze, la cererea asiguratului, n maximum 48 de ore cu materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, dac acestea nu exist la momentul solicitrii n farmacie; c) s practice o eviden de gestiune cantitativ-valoric, corect i la zi; d) s verifice prescripiile medicale n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind, n vederea eliberrii acestora i a decontrii contravalorii medicamentelor, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ de ctre casele de asigurri de sntate; e) s verifice dac au fost respectate condiiile prevzute n norme cu privire la eliberarea prescripiilor medicale, referitoare la numrul de medicamente i durata terapiei n funcie de tipul de afeciune: acut, subacut, cronic; s verifice dac au fost respectate condiiile prevzute n normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate cu privire la eliberarea prescripiilor medicale pentru materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ; f) s transmit caselor de asigurri de sntate datele solicitate, utiliznd Sistemul informatic unic integrat. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor. ncepnd cu data implementrii sistemului de raportare n timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de medicamente evaluai pentru ndeplinirea acestei obligaii; g) s ntocmeasc i s prezinte caselor de asigurri de sntate documentele necesare n vederea decontrii medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ factur, borderou-centralizator, prescripii medicale, cu nscrierea numrului de ordine al bonului fiscal i a datei de emitere a acestora, pe baza crora au fost eliberate medicamentele i materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, n condiiile stabilite prin norme; sumele prevzute n factur i medicamentele i materialele sanitare din documentele justificative nsoitoare, prezentate caselor de asigurri de sntate de furnizorii de

medicamente n vederea decontrii acestora, trebuie s corespund cu datele raportate conform prevederilor lit. v); h) s respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, n condiiile stabilite prin norme, i modul de eliberare a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, n condiiile reglementrilor legale n vigoare; s nu elibereze medicamente pentru care este necesar prescripie medical, n lipsa acesteia; i) s funcioneze cu personal farmaceutic autorizat conform legii; j) s informeze asiguraii cu privire la drepturile i obligaiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, precum i la modul de utilizare a acestora, conform prescripiei medicale; k) s respecte prevederile Codului deontologic al farmacistului, aprobat prin Decizia Adunrii Generale Naionale a Colegiului Farmacitilor din Romnia nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmacitilor din Romnia i a Codului deontologic al farmacistului, n relaiile cu asiguraii; l) s i stabileasc programul de funcionare, pe care s l afieze la loc vizibil n farmacie, s participe la sistemul organizat pentru asigurarea continuitii privind furnizarea medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, n zilele de smbt, duminic i de srbtori legale, precum i pe timpul nopii, i s afieze la loc vizibil lista farmaciilor care asigur continuitatea furnizrii de medicamente. Acest program se stabilete n conformitate cu prevederile legale n vigoare; m) s elibereze medicamentele din prescripiile medicale asigurailor, indiferent de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul, n condiiile n care furnizorul de medicamente are contract cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care medicul care a eliberat prescripia medical a ncheiat contract sau convenie n vederea recunoaterii prescripiilor medicale eliberate, n situaiile prevzute n norme. n situaia n care Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului nu au ncheiat contract de furnizare de medicamente cu cel puin un furnizor de medicamente ntr-un jude, respectiv n municipiul Bucureti, medicul care a eliberat prescripia trebuie s se afle n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate n a crei raz administrativ-teritorial i desfoar activitatea sau cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, respectiv cu Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, iar furnizorul de medicamente s se afle n relaie contractual cu oricare dintre casele de asigurri de sntate enumerate anterior; n) s anuleze DCI-urile/medicamentele i/sau materialele sanitare care nu au fost eliberate, n faa primitorului, pe toate exemplarele prescripiei medicale, n condiiile stabilite prin norme; o) s nu elibereze medicamentele i materialele sanitare din prescripiile medicale care i-au ncetat valabilitatea;

p) s pstreze la loc vizibil n farmacie condica de sugestii i reclamaii; condica va fi numerotat de farmacie i tampilat de casa/casele de asigurri de sntate cu care furnizorul se afl n relaie contractual; q) s asigure prezena unui farmacist n farmacie i la oficinele locale de distribuie pe toat durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate; r) s depun, n luna urmtoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i materialele sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, documentele necesare n vederea decontrii pentru luna respectiv, pn la termenul prevzut n contractul de furnizare de medicamente. Pentru medicamentele eliberate decontarea se face cu ncadrarea n fondul aprobat la nivelul casei de asigurri de sntate; s) s se informeze asupra condiiilor de furnizare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ; ) s elibereze medicamentul care d preul de referin n cadrul denumirii comune internaionale prescrise de medic i numai cu acordul asiguratului, s elibereze alte medicamente din cadrul aceleiai denumiri comune internaionale, cu excepia cazurilor n care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercial, n condiiile prezentei hotrri; t) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i intimitatea i demnitatea acestora; ) s anune casa de asigurri de sntate cu privire la modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la baza ncheierii contractului de furnizare de medicamente n tratamentul ambulatoriu, precum i de materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor; u) s acorde medicamentele prevzute n lista cu medicamente de care beneficiaz asiguraii cu sau fr contribuie personal, care se aprob prin hotrre a Guvernului, i s nu ncaseze contribuie personal pentru medicamentele la care nu sunt prevzute astfel de pli; v) s transmit caselor de asigurri de sntate, n format electronic, medicamentele i materialele sanitare eliberate conform machetei i la termenele prevzute n norme; w) s nu elibereze prescripiile medicale care nu conin toate datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind, precum i dac nu au fost respectate condiiile prevzute n norme privind eliberarea prescripiilor medicale, referitoare la numrul de medicamente i la durata terapiei, excepie fcnd situaiile prevzute la art. 101 lit. c); x) s utilizeze sistemul de raportare n timp real ncepnd cu data la care acesta va fi pus n funciune; ART. 100 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de medicamente au urmtoarele drepturi:

a) s primeasc de la casa de asigurri de sntate, la termenele prevzute n contract, contravaloarea medicamentelor cu i fr contribuie personal eliberate, conform facturilor emise i documentelor nsoitoare, n limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurri de sntate cu aceast destinaie, att pentru medicamentele eliberate cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, ct i pentru medicamentele corespunztoare DCI-urilor aferente unor programe naionale de sntate a cror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis; b) s se informeze i s fie informai asupra modalitii de furnizare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ; c) s cunoasc condiiile de contractare a furnizrii de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, i de materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, n conformitate cu prevederile legale n vigoare, precum i eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative; d) s ncaseze de la asigurai contribuia personal reprezentnd diferena dintre preul de vnzare cu amnuntul i suma corespunztoare aplicrii procentului de compensare a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n sublistele A i B asupra preului de referin, respectiv diferena dintre preul de vnzare cu amnuntul i preul de referin/preul de decontare al medicamentelor, decontat de casele de asigurri de sntate, cu excepia medicamentelor i a materialelor sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ; e) s negocieze n calitate de parte contractant clauze suplimentare la contractele ncheiate cu casele de asigurri de sntate, conform i n limita prevederilor legale n vigoare. ART. 101 n relaiile contractuale cu furnizorii de medicamente, casele de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii: a) s ncheie contracte de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i de materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ numai cu furnizorii de medicamente autorizai i evaluai conform reglementrilor legale n vigoare i s fac publice, n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe pagina web, lista acestora pentru informarea asigurailor; s actualizeze pe perioada derulrii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, modificrile intervenite n lista acestora, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncheierii actelor adiionale; b) Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i Casa Asigurrilor de Sntate a Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului sunt obligate s ncheie contracte cu cel puin o farmacie n localitile n care acestea au contracte ncheiate cu furnizori de servicii medicale, astfel nct s se asigure accesul asigurailor la medicamente;

c) s nu deconteze contravaloarea prescripiilor medicale care nu conin datele obligatorii privind prescrierea i eliberarea acestora; casele de asigurri de sntate deconteaz prescripii medicale care nu conin toate datele, dar numai pentru afeciuni acute i dac se poate identifica medicul, asiguratul i dac se specific faptul c tratamentul este prescris pentru afeciune acut. n aceast situaie casele de asigurri de sntate atenioneaz medicii care prescriu reete fr toate datele obligatorii necesare n vederea eliberrii acestora i ncaseaz de la medicii respectivi valoarea decontat pentru fiecare prescripie medical la care s-au constatat astfel de deficiene. Sumele obinute din aceste ncasri se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare; d) s deconteze furnizorilor de medicamente cu care au ncheiat contracte, n limita fondurilor aprobate la nivelul casei de asigurri de sntate cu destinaie consum de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, contravaloarea medicamentelor eliberate cu i fr contribuie personal, precum i a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor aferente unor programe naionale de sntate a cror eliberare se face prin farmaciile cu circuit deschis, la termenele prevzute n norme; e) s urmreasc lunar evoluia consumului de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i de materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu aceast destinaie, lund msurile ce se impun; f) s informeze furnizorii de medicamente cu privire la condiiile de contractare i la modificrile aprute ulterior ca urmare a modificrii actelor normative; g) s nmneze la momentul efecturii controlului sau, dup caz, s comunice furnizorilor de medicamente procesele-verbale i/sau notele de constatare ca urmare a controalelor efectuate, n termen de maximum 3 zile lucrtoare de la efectuarea controlului; h) s aduc la cunotina furnizorilor de medicamente numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, cel mai trziu la data ncetrii relaiilor contractuale dintre casa de asigurri de sntate i medicii respectivi; i) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care constat neconformitatea documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere. SECIUNEA a 3-a Modalitile de decontare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, precum i a unor materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ ART. 102 (1) Suma maxim care se suport de casele de asigurri de sntate din Fond, pentru fiecare medicament corespunztor DCI-ului din list, este cea corespunztoare aplicrii procentului de compensare a medicamentelor asupra preului de referin pentru DCI-urile cuprinse n sublistele A, B i C, respectiv preul de decontare pentru medicamentele i materialele sanitare cuprinse n lista aprobat prin ordin al ministrului sntii.

(2) Procentul de compensare a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n sublista A este de 90% din preul de referin, al celor din sublista B este de 50% din preul de referin, iar al celor din seciunile C1 i C3 din sublista C este de 100% din preul de referin. (3) Procentul de compensare a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n sublista B este de 90% din preul de referin, din care 50% se suport din bugetul Fondului i 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sntii ctre bugetul Fondului, pentru prescripiile a cror contravaloare la nivelul preului de referin/prescripie este de pn la 300 lei/lun i de care beneficiaz pensionarii cu venituri numai din pensii de pn la 700 lei/lun. (4) Preul de referin reprezint preul cel mai mic corespunztor unei uniti terapeutice aferente formelor farmaceutice asimilabile din cadrul aceluiai DCI i pentru fiecare concentraie, conform normelor. (5) Decontarea pentru activitatea curent a anului 2010 se efectueaz n ordine cronologic, pn la 180 de zile calendaristice de la data validrii facturilor conform alin. (7), n limita fondurilor aprobate cu aceast destinaie. (6) Decontarea contravalorii medicamentelor care se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis n cadrul unor programe naionale de sntate cu scop curativ se face n termen de pn la 90 de zile calendaristice de la data validrii facturilor conform alin. (7), n limita fondurilor aprobate cu aceast destinaie. (7) n termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de ctre farmacie la casa de asigurri de sntate, aceasta se va valida n sensul acordrii vizei "bun de plat" de ctre casa de asigurri de sntate, ca urmare a verificrii facturilor i a borderourilor centralizatoare, n condiiile respectrii prevederilor art. 99 lit. g) i v). ART. 103 (1) Modalitile de prescriere, de eliberare i de decontare a medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Medicii prescriu medicamentele prevzute n lista denumirilor comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii cu i fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, care se aprob prin hotrre a Guvernului. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu i fr contribuie personal, cu respectarea urmtoarelor condiii: a) pentru sublistele A i B - o singur prescripie lunar, cu maximum 7 medicamente, dar nu mai mult de 3 medicamente din sublista B cu procent de compensare 50% din preul de referin. Valoarea total a medicamentelor din sublista B, calculat la nivelul preului de referin, este de pn la 300 lei pe lun; b) n situaia n care ntr-o lun se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maxim a tratamentului pe o lun, calculat la nivelul preului de referin, mai mare de 300 lei, nu se mai prescriu n luna respectiv i alte medicamente din sublista B; c) o singur prescripie din sublista B lunar pentru pensionarii cu venituri numai din pensii de pn la 700 lei/lun, a crei contravaloare la nivelul preului de referin este de pn la 300 lei pe lun/prescripie, i un numr de maximum 3 medicamente, situaie n care nu beneficiaz de medicamente din sublista B n condiiile prevzute la lit. a) i b), cu

compensare de 90% din preul de referin. n acest caz, se pot prescrie maximum 7 medicamente din sublistele A i B; d) pentru sublista C seciunea C1 - pe fiecare cod de boal, o singur prescripie lunar, cu maximum 3 medicamente; e) pentru sublista C seciunea C3 - o singur prescripie lunar, cu maximum 4 medicamente. (2) Prin excepie, n cazul medicamentelor prevzute n tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, cu completrile ulterioare, se pot emite pentru acelai asigurat mai multe prescripii, conform reglementrilor legale n vigoare. (3) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale i asigurailor cazurile n care s-a eliberat mai mult de o prescripie medical pe lun, att pentru medicamentele cuprinse n sublista A, ct i pentru cele cuprinse n sublista B, precum i cazurile n care s-a eliberat mai mult de o prescripie medical pe lun pentru fiecare cod de boal, pentru medicamentele cuprinse n sublista C seciunea C1, i mai mult de o prescripie medical pe lun, pentru medicamentele cuprinse n sublista C seciunea C3; n aceast situaie, asiguraii respectivi nu mai beneficiaz de o alt prescripie medical pentru perioada acoperit cu medicamentele eliberate suplimentar, cu excepia situaiei prevzute la alin. (2) (4) Pentru persoanele prevzute n legile speciale, care beneficiaz de gratuitate suportat din Fond, n condiiile legii, casele de asigurri de sntate suport integral contravaloarea medicamentelor cu preul cel mai mic, corespunztoare fiecrui DCI cuprinse n sublistele A, B i C seciunea C1, pentru forme farmaceutice asimilabile, n condiiile alin. (1) - (3). (5) Pe acelai formular de prescripie se pot nscrie medicamente din subliste diferite. Farmaciile ntocmesc un borderou centralizator cu eviden distinct pentru fiecare sublist, cu excepia medicamentelor i a materialelor sanitare care se elibereaz prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ, conform normelor tehnice de realizare a programelor naionale de sntate, a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor aferente grupelor de boli cronice aprobate prin comisiile de experi ai Casei Naionale de Asigurri de Sntate, precum i a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor din sublista B pentru pensionarii care beneficiaz de prescripii n condiiile prevzute la art. 102 alin. (3), n condiiile prevzute n norme, pentru care medicul utilizeaz formulare de prescripie distincte, iar farmacia completeaz borderouri distincte. (6) Copiii cu vrsta cuprins ntre 0 i 12 luni beneficiaz de medicamente gratuite, fr plafonare valoric i cantitativ. Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afeciunilor copiilor cu vrsta cuprins ntre 0 i 12 luni se suport din Fond, conform prevederilor legale n vigoare. (7) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3 - 5 zile n afeciuni acute, de 8 - 10 zile n afeciuni subacute i de pn la 30 de zile pentru bolnavii cu afeciuni cronice, cu excepia bolnavilor cuprini n unele programe de sntate prevzute n normele tehnice de realizare a programelor naionale de sntate n cazul crora perioada pentru care pot fi prescrise medicamentele poate fi de pn la 90 de zile. Pentru bolnavii cu

boli cronice stabilizate i cu schem terapeutic stabil, medicii de familie pot prescrie medicamente pentru o perioad de pn la 90 de zile, perioada fiind stabilit de comun acord de medicul prescriptor i asiguratul beneficiar al prescripiei medicale i menionat pe prescripie sub rubrica aferent CNP-ului. Asiguraii respectivi nu mai beneficiaz de o alt prescripie medical pentru boala cronic respectiv pentru perioada acoperit de prescripia medical. ART. 104 (1) Medicamentele cu i fr contribuie personal, precum i unele materiale sanitare specifice care se acord pentru tratamentul n ambulatoriu al bolnavilor inclui n unele programe naionale de sntate cu scop curativ se acord n tratamentul ambulatoriu pe baz de prescripie medical eliberat de medicii care sunt n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate. (2) Pentru elevii i studenii care urmeaz o form de nvmnt n alt localitate dect cea de reedin, n caz de urgen medical, medicul din cabinetul colar sau studenesc poate prescrie medicamente numai pentru afeciuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligaia s transmit prin scrisoare medical medicului de familie la care este nscris elevul sau studentul diagnosticul i tratamentul prescris; scrisoarea medical va fi un document tipizat care se ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medic, iar un exemplar este expediat medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului. Medicii dentiti din cabinetele stomatologice colare i studeneti pot prescrie medicamente numai pentru afeciuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii din cminele de btrni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afeciuni acute din aceste instituii, dac nu sunt nscrii n lista unui medic de familie. Medicii din instituiile aflate n coordonarea Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afeciuni acute din aceste instituii, n situaia n care persoanele instituionalizate nu sunt nscrise n lista unui medic de familie. Medicii din unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul spitalelor ce sunt finanate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu numai pentru afeciuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi, cabinete de planificare familial, cabinete medicale de boli infecioase, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, pot prescrie medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, corespunztor DCIurilor prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinznd denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu modificrile i completrile ulterioare. Casele de asigurri de sntate ncheie convenii cu medicii/medicii dentiti din cabinetele colare i studeneti, medicii din cminele de btrni, medicii din instituiile aflate n coordonarea Autoritii Naionale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitile sanitare pentru medicii care i desfoar activitatea n dispensare TBC, laboratoare de sntate mintal, respectiv centre de sntate mintal i staionar de zi, cabinete de planificare familial, cabinete medicale de boli

infecioase, cabinete de medicin dentar care nu se afl n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care se afl n structura spitalului ca uniti fr personalitate juridic, i cu medicii din unitile i compartimentele de primire a urgenelor din cadrul spitalelor ce sunt finanate din bugetul de stat, n vederea recunoaterii prescripiilor medicale pentru medicamente cu i fr contribuie personal eliberate de ctre acetia. Modelul conveniei este cel prevzut n norme. Prin medici/medici dentiti din cabinetele colare i studeneti se nelege medicii din cabinetele medicale i stomatologice din coli i uniti de nvmnt superior, finanate de la bugetul de stat. SECIUNEA a 4-a Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractelor de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu ART. 105 Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii: a) dac farmacia evaluat nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnrii contractului; b) dac, din motive imputabile farmaciei evaluate, aceasta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de 30 de zile calendaristice; c) n cazul expirrii perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de ctre organele n drept a autorizaiei de funcionare; d) la expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii de evaluare a farmaciei sau la expirarea termenului de valabilitate a acesteia; e) dac farmacia evaluat nlocuiete medicamentele i/sau materialele sanitare neeliberate din prescripia medical cu orice alte medicamente sau produse din farmacie; f) odat cu prima constatare, dup aplicarea de 3 ori n cursul unui an a msurilor prevzute la art. 109 alin. (1); pentru societile comerciale farmaceutice n cadrul crora funcioneaz mai multe farmacii/oficine locale de distribuie, odat cu prima constatare, dup aplicarea la nivelul societii a msurilor prevzute la art. 109 alin. (1) de cte 3 ori pe an pentru nerespectarea programului de lucru de ctre fiecare farmacie/oficin local de distribuie din structura societii farmaceutice; dac la nivelul societii comerciale se aplic de 3 ori n cursul unui an msurile prevzute la art. 109 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de ctre aceeai farmacie/aceeai oficin local de distribuie din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului opereaz numai pentru farmacia/oficina local de distribuie la care se nregistreaz aceste situaii i se modific corespunztor contractul; g) n cazul nerespectrii termenelor de depunere a facturilor nsoite de borderouri i prescripii medicale privind eliberarea de medicamente i/sau materiale sanitare conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;

h) n cazul nerespectrii prevederilor art. 99 lit. c), f), h), m), o), q), t), ), u) i w); i) la a patra constatare a nerespectrii n cursul unui an a oricreia dintre obligaiile prevzute la art. 99 lit. a), b), e), g), j), k), l), n), p), r), s), ), v) i x); pentru nerespectarea obligaiei prevzut la art. 99 lit. b) nu se reziliaz contractul n situaia n care vina nu este exclusiv a farmaciei, adus la cunotina casei de asigurri de sntate de ctre aceasta printr-o declaraie scris; j) n cazul refuzului furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate actele de eviden financiar-contabil a medicamentelor i/sau materialelor sanitare eliberate conform contractelor ncheiate i documentele justificative privind sumele decontate din Fond. ART. 106 (1) Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu se suspend cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii: a) ncetarea valabilitii dovezii de evaluare, respectiv suspendarea autorizaiei de funcionare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestora; suspendarea se face pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii dovezii de evaluare, respectiv de la data suspendrii autorizaiei de funcionare; b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului; c) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective, pe baz de documente justificative prezentate casei de asigurri de sntate; d) nerespectarea de ctre furnizorii de medicamente a termenelor de plat a contribuiei la Fond, de la data constatrii de ctre casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate de ctre acestea la furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului. (2) Decontarea medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu eliberate de farmacii conform contractelor ncheiate se suspend de la data de nregistrare a documentului prin care se constat nesoluionarea pe cale amiabil a unor litigii ntre prile contractante pn la data la care contravaloarea acestor medicamente atinge valoarea concurent sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite prin norme. ART. 107 Contractul de furnizare de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu nceteaz cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii: a) furnizorul de medicamente se mut din raza administrativ-teritorial a casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual; b) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare a furnizorului de medicamente; c) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate; d) acordul de voin al prilor;

e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris i motivat, n care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului. ART. 108 (1) Pentru societile comerciale farmaceutice n cadrul crora funcioneaz mai multe farmacii/oficine locale de distribuie, condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105 lit. f), g) i h) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. f), m) i ), condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105 lit. i) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. r) i condiiile de reziliere a contractelor prevzute la art. 105 lit. i) pentru nerespectarea prevederilor art. 99 lit. g) i v) se aplic la nivel de societate; restul condiiilor de reziliere prevzute la art. 105 se aplic corespunztor pentru fiecare dintre farmaciile/oficinele locale de distribuie la care se nregistreaz aceste situaii, prin excluderea lor din contract i modificarea contractului n mod corespunztor. Prevederile art. 106 i 107 referitoare la condiiile de suspendare, respectiv ncetare se aplic societii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv oficinelor locale de distribuie, dup caz. (2) n situaia n care prin farmaciile/oficinele locale de distribuie excluse din contractele ncheiate ntre societile comerciale farmaceutice i casa de asigurri de sntate continu s se elibereze medicamente cu sau fr contribuie personal i/sau materiale sanitare n cadrul sistemului asigurrilor sociale de sntate, casa de asigurri de sntate va rezilia contractele ncheiate cu societile comerciale respective pentru toate farmaciile/oficinele locale de distribuie cuprinse n aceste contracte. ART. 109 (1) n cazul n care se constat nerespectarea nejustificat a programului de lucru comunicat casei de asigurri de sntate i prevzut n contract, suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz: a) cu 10% la prima constatare; b) cu 20% la a doua constatare; c) cu 30% la a treia constatare. (2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 99 lit. a), b), e), g), j), k), l), n), p), r), s), ) i v), suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz: a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 20%; c) la a treia constatare, cu 30%. Pentru nerespectarea obligaiei prevzute la art. 99 lit. b) nu se aplic diminuri ale sumei cuvenite pentru luna n care s-a nregistrat aceast situaie, dac vina nu este exclusiv a farmaciei, fapt adus la cunotina casei de asigurri de sntate printr-o declaraie scris. (3) Reinerea sumei conform alin. (1) i (2) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (4) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) i (2) se face prin plat direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.

(5) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) i (2) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. ART. 110 (1) Lista preurilor de referin la nivel de unitate terapeutic corespunztoare medicamentelor - denumiri comerciale din Catalogul naional al preurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe pia (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sntii, se elaboreaz de Casa Naional de Asigurri de Sntate i se aprob prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n condiiile stabilite prin norme. n lista preurilor de referin se cuprind i preurile de decontare stabilite prin ordin al ministrului sntii. (2) ncepnd cu data de 1 iulie 2010 se modific metodologia de calcul al preului de referin, modalitatea de prescriere, eliberare i decontare a medicamentelor, precum i reglementrile corespunztoare acestor modificri, inclusiv cele cu privire la drepturile i obligaiile furnizorilor, prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. (3) Pn la data de 1 iulie 2010, preul de referin este cel prevzut la art. 102 alin. (4). CAPITOLUL IV Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu SECIUNEA 1 Condiii de eligibilitate a furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu ART. 111 Dispozitivele medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu, denumite n continuare dispozitive medicale, se acord, pentru o perioad determinat ori nedeterminat, de ctre furnizorii de dispozitive medicale avizai de Ministerul Sntii i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare. ART. 112 (1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se ncheie ntre furnizorul de dispozitive medicale avizat, evaluat, prin reprezentantul legal sau mputernicitul legal al acestuia, dup caz, i casa de asigurri de sntate, pe baza urmtoarelor documente: a) certificatul de nregistrare cu cod unic de nregistrare i certificatul de nscriere de meniuni, dac este cazul, sau actul de nfiinare conform prevederilor legale n vigoare; b) contul deschis la Trezoreria Statului sau la banc; c) dovada de evaluare, pentru sediul social i pentru punctele de lucru; d) certificatul/certificatele de nregistrare a dispozitivelor medicale, emis/emise de Ministerul Sntii, i/sau declaraia/declaraiile de conformitate CE, emis/emise de productor, dup caz; e) avizul de funcionare i/sau certificatul de nregistrare a productorului de dispozitive medicale, dup caz, emis de Ministerul Sntii;

f) dovada de rspundere civil n domeniul medical, valabil pe toat perioada derulrii contractului, att pentru personalul medico-sanitar, ct i pentru furnizor; g) lista preurilor de vnzare cu amnuntul i/sau a sumelor de nchiriere pentru dispozitivele prevzute n contractul de furnizare de dispozitive medicale ncheiat cu casa de asigurri de sntate; h) dovada plii contribuiei la Fond pentru asigurri sociale de sntate i a contribuiei pentru concedii i indemnizaii, efectuat conform prevederilor legale n vigoare; i) cerere/solicitare pentru intrarea n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (2) Casele de asigurri de sntate solicit i alte documente necesare ncheierii contractelor prevzute n norme. SECIUNEA a 2-a Drepturile i obligaiile furnizorilor de dispozitive medicale, precum i obligaiile caselor de asigurri de sntate ART. 113 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de dispozitive medicale evaluai au urmtoarele obligaii: a) s respecte prevederile legale privind condiiile de introducere pe pia, de comercializare i de punere n funciune a dispozitivelor medicale; b) s livreze dispozitivul medical n conformitate cu recomandarea medicului i s asigure service pentru dispozitivul medical livrat, conform prevederilor legale n vigoare, n cazul dispozitivelor medicale care necesit service; c) s livreze dispozitivele medicale i s desfoare activiti de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru pentru care dein dovada de evaluare; d) s verifice la livrare, dup caz, adaptabilitatea i buna funcionare a dispozitivului medical; e) s livreze dispozitivul medical comandat la termenul specificat n nota de comand, astfel nct datele avute n vedere de ctre medicul specialist la emiterea recomandrii medicale s nu sufere modificri, n condiiile n care asiguratul respect programarea pentru prob i predarea dispozitivului medical la comand; f) s transmit Casei Naionale de Asigurri de Sntate, n vederea calculrii preurilor de referin i a sumelor de nchiriere, preurile de vnzare cu amnuntul i sumele de nchiriere ale dispozitivelor medicale pentru care nu sunt calculate preuri de referin/sume de nchiriere i care trebuie s fie aceleai cu cele prevzute la art. 112 alin. (1) lit. g), nsoite de certificatele de nregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sntii i/sau de declaraiile de conformitate CE emise de productori, dup caz; g) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai, precum i demnitatea i intimitatea acestora; h) s emit, n vederea decontrii, i s depun la casa de asigurri de sntate, pn la data prevzut n contractul de furnizare de dispozitive medicale, facturile nsoite de: copia certificatului de garanie, declaraia de conformitate pentru dispozitivele efectuate la comand, dup caz, conform prevederilor legale n vigoare, audiogramele efectuate dup protezarea

auditiv de ctre acelai furnizor autorizat i evaluat care a efectuat audiograma iniial pentru stabilirea diagnosticului, taloanele lunare pentru dispozitivele de protezare stomii i incontinen urinar, fotoliile rulante i aparatele pentru administrare continu cu oxigen, dup caz, dovada verificrii tehnice, dup caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semntura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate i a codului numeric personal sau a documentelor ce confirm expedierea prin pot i primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate; i) s respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale n mod nediscriminatoriu; j) s anune casa de asigurri de sntate, n cazul dispozitivelor medicale la comand, despre primirea deciziilor de aprobare, n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data primirii acestora; k) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu Sistemul informatic unic integrat, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor. ncepnd cu data implementrii sistemului de raportare n timp real, acesta va fi utilizat de furnizorii de dispozitive medicale evaluai pentru ndeplinirea acestei obligaii; l) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la baza ncheierii contractului de furnizare de dispozitive medicale, n maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor; m) s respecte toate prevederile legale n vigoare privind autorizarea, evaluarea i certificarea dispozitivelor medicale, prezentnd n acest sens casei de asigurri de sntate cu care ncheie contract documentele justificative. ART. 114 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de dispozitive medicale au urmtoarele drepturi: a) s primeasc de la casa de asigurri de sntate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise i documentelor nsoitoare, inclusiv sumele de nchiriere, n termen de 30 de zile de la data validrii documentelor necesar a fi depuse n vederea decontrii; b) s fie informai ori de cte ori este nevoie asupra modalitii de ncheiere a contractelor de furnizare a dispozitivelor medicale; c) s ncaseze contribuie personal de la asigurai, n condiiile prevzute n norme. ART. 115 n relaiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii: a) s ncheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale autorizai i evaluai, astfel nct s se asigure punerea n aplicare a prevederilor prezentei hotrri i s se fac public n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, inclusiv pe site-ul casei de asigurri de sntate, lista n ordine alfabetic a acestora, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social i punctul de lucru din judeul respectiv, pentru informarea asiguratului; s actualizeze toate modificrile fcute la contracte prin acte adiionale, pe

perioada derulrii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate a listei acestora i a datelor de contact, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data ncheierii actelor adiionale; b) s informeze furnizorii de dispozitive medicale asupra condiiilor de contractare i de negociere a clauzelor contractuale; c) s emit decizii privind aprobarea procurrii/nchirierii dispozitivului medical, conform prevederilor legale i n limita bugetului aprobat; modelul deciziei pentru aprobarea procurrii/nchirierii de dispozitive medicale este prevzut n norme; d) s precizeze n decizia de procurare/nchiriere a dispozitivului medical preul de referin/suma de nchiriere suportat/suportat de casa de asigurri de sntate din Fond pentru dispozitivul medical i s specifice pe versoul deciziei, n ordine alfabetic, lista furnizorilor de dispozitive medicale care furnizeaz dispozitivul medical aprobat n decizie, cu care casa de asigurri de sntate se afl n relaii contractuale, cu indicarea datelor de contact pentru sediul social i punctul de lucru din judeul respectiv, pentru informarea asiguratului; e) s respecte dreptul asiguratului de a-i alege furnizorul de dispozitive medicale; f) s efectueze decontarea dispozitivelor medicale pentru care au fost validate documentele justificative, pe baza facturilor emise de ctre furnizor i a documentelor obligatorii care le nsoesc; g) s verifice dac emitentul prescripiei medicale se afl n relaii contractuale cu o cas de asigurri de sntate. Prin emitent se nelege furnizorul de servicii medicale, i nu cel de dispozitive medicale; h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care constat neconformitatea documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere. SECIUNEA a 3-a Decontarea dispozitivelor medicale ART. 116 Suma maxim care se suport de casele de asigurri de sntate din Fond pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical este preul de referin ori, dup caz, suma de nchiriere. Preul de referin i suma de nchiriere sunt prevzute n norme. Dispozitivele medicale care se acord pentru o perioad determinat, prin nchiriere, se stabilesc prin norme. Suma de nchiriere este suma pe care o deconteaz casele de asigurri de sntate pentru dispozitivele acordate pentru o perioad determinat, conform unui grafic stabilit prin norme. ART. 117 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz integral preul de vnzare cu amnuntul al dispozitivului medical, dac acesta este mai mic dect preul de referin. Dac preul de vnzare cu amnuntul al dispozitivului medical este mai mare dect preul de referin, diferena se suport de asigurat prin contribuie personal i se achit direct furnizorului, care elibereaz chitan i bon fiscal sau, la cererea asiguratului, i factur. (2) Pentru persoanele prevzute n legi speciale, care beneficiaz de gratuitate din Fond n condiiile prevederilor legale n vigoare, n situaia n care pentru un dispozitiv

medical preurile de vnzare cu amnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mari dect preul de referin al acestui dispozitiv medical, casa de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea dispozitivului medical la preul de vnzare cu amnuntul cel mai mic. n situaia n care pentru un dispozitiv medical preurile de vnzare cu amnuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mici sau mai mari dect preul de referin, casele de asigurri de sntate deconteaz integral preul de vnzare cu amnuntul al dispozitivului medical, dac acesta este mai mic dect preul de referin, respectiv preul de referin, dac preul de vnzare cu amnuntul al dispozitivului medical este mai mare dect preul de referin. (3) Casele de asigurri de sntate deconteaz integral suma de nchiriere a dispozitivului medical, dac aceasta este mai mic dect suma de nchiriere prevzut n norme. Dac suma de nchiriere a dispozitivului medical este mai mare dect suma de nchiriere prevzut n norme, diferena se suport de asigurat prin contribuie personal i se achit direct furnizorului, care elibereaz chitan i bon fiscal sau, la cererea asiguratului, i factur. (4) Pentru persoanele prevzute n legi speciale, care beneficiaz de gratuitate din Fond n condiiile prevederilor legale n vigoare, n situaia n care pentru un dispozitiv medical sumele de nchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mari dect suma de nchiriere prevzut n norme a acestui dispozitiv medical, casa de asigurri de sntate deconteaz pentru nchirierea dispozitivului medical suma de nchiriere cea mai mic. n situaia n care pentru un dispozitiv medical sumele de nchiriere ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale aflai n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate sunt mai mici sau mai mari dect suma de nchiriere prevzut n norme, casele de asigurri de sntate deconteaz integral suma de nchiriere a dispozitivului medical, dac aceasta este mai mic dect suma de nchiriere prevzut n norme, respectiv suma de nchiriere, dac suma de nchiriere a dispozitivului medical este mai mare dect suma de nchiriere prevzut n norme. ART. 118 (1) Pentru ncadrarea n fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale i asigurarea accesului asigurailor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurri de sntate vor analiza lunar numrul de cereri, respectiv numrul de decizii privind aprobarea procurrii/nchirierii dispozitivelor medicale emise n luna anterioar, alctuind, dup caz, liste de prioritate pentru asigurai, pe categorii de dispozitive medicale. (2) Criteriile de prioritate, precum i cele pentru soluionarea listelor de prioritate in cont de data nregistrrii cererilor la casa de asigurri de sntate i de nivelul de urgen, se stabilesc de ctre serviciul medical al casei de asigurri de sntate, cu avizul Consiliului de administraie, se aprob prin decizie de ctre preedintele-director general i se public pe pagina web a casei. ART. 119 (1) Dispozitivele medicale se acord n baza prescripiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, direct sau prin reprezentantul legal, i a cererii scrise ntocmite de asigurat, de ctre unul dintre membrii de familie (printe, so/soie, fiu/fiic), de ctre o persoan mputernicit n acest sens de ctre

asigurat sau de ctre reprezentantul legal al asiguratului. Prescripia medical va conine n mod obligatoriu numele casei de asigurri de sntate cu care medicul care elibereaz prescripia medical se afl n relaie contractual i numrul contractului. Prescripia medical va fi ntocmit n limita competenei medicului prescriptor. Cererea se nregistreaz la casa de asigurri de sntate n ale crei evidene se afl asiguratul. Medicul sau reprezentantul legal al medicului reprezint furnizorul de servicii medicale, i nu cel de dispozitive medicale. (2) Pentru dispozitivele de protezare stomii i incontinen urinar recomandarea se poate face i de ctre medicul de familie pe lista cruia se afl nscris asiguratul, aflat n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate unde este n eviden i asiguratul, n baza scrisorii medicale transmise de ctre medicul de specialitate aflat n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, conform modelului prevzut n norme. Prescripia medical va conine n mod obligatoriu n acest caz i numele casei de asigurri de sntate cu care medicul de specialitate care a transmis scrisoarea medical se afl n relaie contractual i numrul contractului ncheiat de ctre acesta. (3) Modul de prescriere, procurare/nchiriere i decontare a dispozitivelor medicale se stabilete prin norme. (4) Termenele de nlocuire se stabilesc prin norme. (5) Medicii de specialitate aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, care prescriu dispozitive medicale i i desfoar activitatea n cadrul unei uniti sanitare autorizate i evaluate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale. SECIUNEA a 4-a Sanciuni, condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractelor de furnizare de dispozitive medicale ART. 120 Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii: a) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la retragerea de ctre organele n drept a avizului de funcionare a furnizorului de dispozitive medicale; b) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii de evaluare a furnizorului, respectiv de la ncetarea valabilitii; c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care furnizorul nu deine certificat de nregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sntii i/sau declaraia de conformitate CE emis de productor, dup caz; d) nerespectarea obligaiilor contractuale prevzute la art. 113 lit. a), b), c), d), g), i), k) i l); e) la a patra constatare a nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 113 lit. e), h) i j); f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate toate documentele

justificative i cele de eviden financiar-contabil privind livrarea, punerea n funciune i service-ul dispozitivelor medicale furnizate conform contractelor ncheiate i documentele justificative privind decontarea din Fond; g) dac din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de 30 de zile calendaristice. ART. 121 Contractul de furnizare de dispozitive medicale nceteaz la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii: a) ncetarea, prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, a furnizorului de dispozitive medicale; b) ncetarea definitiv a activitii caselor de asigurri de sntate; c) acordul de voin al prilor; d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris i motivat, n care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se dorete ncetarea contractului. ART. 122 (1) Contractul de furnizare de dispozitive medicale se suspend cu data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii: a) pentru cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului; b) la solicitarea furnizorului, pentru motive obiective pe baz de documente justificative prezentate casei de asigurri de sntate; c) nerespectarea de ctre furnizori a termenelor de plat a contribuiei la Fond, de la data constatrii de ctre casele de asigurri de sntate din evidenele proprii sau ca urmare a controalelor efectuate de ctre acestea la furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului; d) ncetarea valabilitii pentru dovada de evaluare, respectiv retragerea avizului de funcionare, cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea/dobndirea acesteia/acestuia; suspendarea se face pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/retragerii acesteia/acestuia. (2) Decontarea dispozitivelor medicale acordate conform contractelor ncheiate se suspend de la data de nregistrare a documentului prin care se constat nesoluionarea pe cale amiabil a unor litigii ntre prile contractante pn la data la care contravaloarea acestor dispozitive medicale atinge valoarea concurent sumei care a fcut obiectul litigiului, n condiiile stabilite prin norme. ART. 123 (1) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 113 lit. e), h) i j), suma cuvenit pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii se diminueaz dup cum urmeaz: a) la prima constatare, cu 10%; b) la a doua constatare, cu 20%; c) la a treia constatare, cu 30%.

(2) Reinerea sumei conform alin. (1) se face din prima plat ce urmeaz a fi efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. (3) Recuperarea sumei conform prevederilor alin. (1) se face prin plat direct sau executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate. (4) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare. CAPITOLUL V Dispoziii finale ART. 124 (1) Lista serviciilor medicale i lista dispozitivelor medicale de care beneficiaz asiguraii n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, cuprinse n pachetul minimal de servicii medicale, n pachetul de servicii medicale de care beneficiaz persoanele care se asigur facultativ i n pachetul de servicii medicale de baz, sunt prevzute n norme. (2) Serviciile medicale de consultaii i diagnostic ce pot fi furnizate la distan i modalitile de acordare sunt prevzute n norme. ART. 125 Centrele de sntate cu personalitate juridic nfiinate de Ministerul Sntii, care au n structur paturi de spital i ambulatoriu, ncheie contract direct cu casele de asigurri de sntate pentru activitatea medical desfurat n calitate de furnizor de servicii medicale. Aceste centre de sntate sunt asimilate cu spitalele comunale. Pentru serviciile medicale acordate se aplic aceleai prevederi prevzute n prezentul contract-cadru i n norme, referitoare la serviciile medicale spitaliceti i serviciile medicale ambulatorii. ART. 126 Pentru centrele de sntate cu paturi, fr personalitate juridic, nfiinate de Ministerul Sntii, care se afl n structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia n calcul la ncheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate i activitatea medical desfurat n centrul de sntate, considerat secie a spitalului respectiv. ART. 127 Pentru centrele de sntate fr paturi i fr personalitate juridic, nfiinate de Ministerul Sntii, care se afl n structura unui spital, reprezentantul legal al spitalului respectiv ia n calcul la ncheierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate i activitatea medical desfurat n centrul de sntate. ART. 128 Casele de asigurri de sntate ncheie contracte cu centrele de sntate multifuncionale distinct pentru fiecare tip de asisten medical, conform prevederilor prezentului contract-cadru i ale normelor, pentru tipurile de asisten medical respective. ART. 129 Contractele de furnizare de servicii medicale, de medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu i de dispozitive medicale destinate recuperrii unor deficiene organice sau funcionale se ncheie anual. Decontarea serviciilor medicale,

medicamentelor i a dispozitivelor medicale aferente lunii decembrie a anului n curs se poate efectua n luna decembrie pentru serviciile efectuate i facturate pn la data prevzut n documentele justificative depuse n vederea decontrii, n limita bugetului aprobat, urmnd ca diferena reprezentnd servicii realizate i nedecontate s se deconteze n luna ianuarie a anului urmtor. ART. 130 Decontarea serviciilor medicale contractate pentru trimestrul IV 2009 se face lunar, n limita creditelor bugetare deschise, urmnd ca serviciile medicale realizate i raportate conform contractului de furnizare de servicii medicale i rmase nedecontate s se deconteze ealonat n anul 2010, n limita creditelor de angajament aprobate pentru anul 2009. ART. 131 Contractele ncheiate cu furnizorii de servicii medicale, de medicamente i de dispozitive medicale pentru anul 2009 se prelungesc prin acte adiionale pn la ncheierea noilor contracte. Suma nscris n actul adiional va fi consemnat distinct ca sum inclus n valoarea total n contractul pe anul 2010. Condiiile acordrii asistenei medicale n baza actului adiional sunt cele prevzute n actele normative n vigoare pe perioada derulrii actelor adiionale. ART. 132 (1) Sunt incluse n lista de medicamente (denumiri comerciale) de care beneficiaz asiguraii n tratamentul ambulatoriu, cu sau fr contribuie personal, pe baz de prescripie medical, n sistemul de asigurri sociale de sntate, care se aprob prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate, numai medicamentele cu studii de bioechivalen, cu excepia situaiilor n care medicamentul respectiv nu este inclus n lista medicamentelor care necesit studii de bioechivalen, conform normelor n vigoare, i a situaiilor n care pentru o anumit denumire comun internaional nu exist medicamente care dein astfel de studii. (2) Criteriile prevzute la alin. (1) se aplic i n cazul medicamentelor prescrise pentru tratamentul afeciunilor persoanelor prevzute la art. 213 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i pentru femeile gravide i luze. ART. 133 Furnizorii de servicii medicale au obligaia de a respecta ghidurile i protocoalele de practic medical elaborate conform dispoziiilor legale n vigoare. ART. 134 (1) Este interzis eliberarea n cadrul cabinetelor medicale, aflate n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, indiferent de forma lor de organizare, a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, cu excepia situaiilor expres prevzute de legislaia n vigoare. (2) n cazul nerespectrii prevederilor alin. (1) de ctre cabinetele medicale individuale, contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz cu data la care casa de asigurri de sntate constat aceast situaie. (3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale, n cazul nerespectrii prevederilor alin. (1), contractul de furnizare de servicii medicale se modific

prin excluderea din contract a medicilor la care se nregistreaz aceast situaie, ncepnd cu data la care situaia este constatat de ctre casa de asigurri de sntate. (4) Este interzis eliberarea fr prescripie medical a medicamentelor corespunztoare DCI-urilor prevzute n Hotrrea Guvernului nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, n cadrul farmaciilor aflate n contract cu casele de asigurri de sntate, cu excepia situaiilor expres prevzute de legislaia n vigoare. ART. 135 Furnizorii de servicii medicale sunt obligai s transmit direciilor de sntate public judeene, respectiv a municipiului Bucureti datele de identificare ale persoanelor nregistrate la acetia, pentru cazurile prevzute de Hotrrea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare i de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile i de Ordinul ministrului sntii publice nr. 1.466/2008 pentru aprobarea circuitului informaional al fiei unice de raportare a bolilor transmisibile. ART. 136 Casele de asigurri de sntate sunt obligate: a) s raporteze Casei Naionale de Asigurri de Sntate datele solicitate privind activitatea desfurat de furnizorii de servicii medicale, pe baza contractelor ncheiate cu acetia, precum i evidena asigurailor i a documentelor justificative utilizate n formatul i la termenele prevzute; b) s respecte termenele de raportare stabilite de Casa Naional de Asigurri de Sntate; s raporteze Casei Naionale de Asigurri de Sntate, pn la data de 15 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru, datele solicitate n vederea calculrii valorilor definitive ale punctelor; c) s monitorizeze pe baza codului numeric personal (CNP) al fiecrui asigurat numrul serviciilor medicale acordate de furnizorii cu care se afl n relaie contractual; d) s monitorizeze lunar consumul de medicamente cu i fr contribuie personal, pe medic i pe asigurat, pe baza raportrilor validate de aceasta; e) s in evidena deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum i evidena dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat; f) s controleze actele de eviden financiar-contabil ale serviciilor medicale furnizate conform contractelor ncheiate i documentele justificative privind sumele decontate din Fond; g) s verifice prescrierea medicamentelor i recomandarea investigaiilor paraclinice de ctre furnizorii de servicii medicale, n conformitate cu reglementrile n vigoare; h) s verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor ncheiate cu acetia; i) s efectueze controlul serviciilor medicale acordate asigurailor conform contractelor ncheiate cu furnizorii de servicii medicale; j) s controleze furnizorii de medicamente privind modul de desfurare a activitii ce face obiectul contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate; k) s utilizeze Sistemul informatic unic integrat; l) s afieze pe pagina proprie web toate formularele tipizate, fr regim special, conform modelelor standardizate prevzute n norme;

m) s organizeze evidena contractelor pe care furnizorii din ambulatoriul de specialitate clinic le au ncheiate cu furnizorii de servicii conexe actului medical, organizai n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001, respectiv cu furnizorii de servicii conexe actului medical care i desfoar activitatea ntr-o form legal la furnizorul din ambulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice. ART. 137 Casele de asigurri de sntate i furnizorii de servicii medicale, de medicamente n tratamentul ambulatoriu, precum i de dispozitive medicale n ambulatoriu au obligaia de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu modificrile i completrile ulterioare. ART. 138 Lista de servicii medicale acordate la nivel regional, precum i modalitatea de ncheiere a contractelor de furnizare de servicii medicale cu mai multe case de asigurri de sntate dintr-o anumit regiune se stabilesc prin norme. ART. 139 Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit n termenele de depunere a cererilor nsoite de documentele prevzute de actele normative n vigoare, necesare ncheierii i negocierii contractelor sau dup data semnrii contractului/conveniei i care mpiedic executarea acestuia/acesteia, este considerat for major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. n nelesul prezentului contract-cadru, prin for major se nelege: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo. Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte, n termen de 5 zile calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major, i s prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore. ART. 140 Documentele justificative privind raportarea activitii realizate se stabilesc prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate. ART. 141 Furnizorii nu au dreptul s cesioneze n tot sau n parte drepturile lor n baza contractelor ncheiate cu casele de asigurri de sntate, fr acordul prealabil scris al caselor de asigurri de sntate.