Sunteți pe pagina 1din 2

NUME___________________PRENUME_________________

Grupa/An______Data__________

1. Amfetaminele, cocaina si cafeina alaturi de alte substante, fac parte dintre


substantele
.........................................................................................
(completati DV.)
2. O utilizare a amfetaminelor si substantelor amphetamine-like, care astazi
tinde sa iasa din actualitate datorita dezavantajelor lor, este folosirea lor de
catre persoanele obeze pentru
.......................................................................(completati
DV.)
3. Dezavantajul major al utilizarii amfetaminelor si cocainei consta in faptul ca
ele pot sa
induca .................................................................................................................
........ (completa]i DV.)
4.

Metamfetaminele

(MDMA)

reprezinta

un

exemplu

de

substante......................................................
.............................................................................................................................
........ (completati DV.)
5. Dependenta de droguri (farmacodependenta) poate fi definita pe scurt ca
fiind
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................................................... (completati
DV.)
6. Abuzul de droguri poate fi definit pe scurt ca
fiind ............................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................................................................... (completati DV.)
1

7.Dependenta psihica
este ...................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
....................................... (completati DV.)
8. Care sunt principalele categorii de droguri de abuz/sau care pot induce
dependent la consumatorii
cronici? ................................................................................................................
............
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................(completati DV.)
9. Consumul cronic, cotidian al unei substante psihoactive induce in
timp ..........................................
(completati DV.) ca prim stadium in instaurarea dependentei.
10. Heroina este un drog ilicit obtinut prin prelucrarea opiului. Heroina face
parte din categoria
substanelor ....................................................................................................ale
SNC.
(completati Dv.)