Sunteți pe pagina 1din 19

Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului”

Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului” Anul şcolar 2012 -2013 Profesor Dinu Ana-Maria Bucureşti

Anul şcolar 2012-2013

Profesor Dinu Ana-Maria

Bucureşti

Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Clasa Pregătitoare Aria curriculară : Om- Societate Disciplina : Religie cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1

Număr de săptămâni: 35

- Semestrul I: 13 săptămâni - Semestrul II: 22săptămâni , cursuri 21 de săptămâni

Profesor: Dinu Ana-Maria

PLANIFICARE CALENDARISTICã

ANUL ŞCOLAR 2012-2013 Întocmită conform programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. nr. 3656 /29.03.2012

Nr.

Unitatea de

Competenţe

Conţinutul învǎţǎrii

 

Nr.

Săptă-

Observaţii

Crt

Învǎţare

specifice

Ore

mâna

 

SEMESTRUL I

 
 

Dumnezeu este

 

Prima oră de religie a micului creştin- noțiuni introductive

 

1 17-21.09

 

1.

întotdeauna cu

         

noi

1.1;3.1

Iisus Hristos iubeşte copiii ( cine este Domnul Iisus Hristos)

1 24-28.09

   

1.1

Ce înseamnă să fiu creştin

   

1 1-5.10

 

Dumnezeu ne-a

1.1;3.2

Cum devin creştin

   

1 8-12.10

 

Sf. Parascheva

2.

creat

1.1

Semnul Sf Cruci

   

1 15-19.10

 

din iubire

         

Sf. Mc Dimitrie şi

1.1;1.2;1.3

Cum mă comport ca un creştin

 

1 22-26.10

Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov

 

1.1;1.2;1.3

O zi din viața mea de creştin

   

1 29.10-2.11

 
 

VACANŢǍ 5-11 noiembrie 2012

 
     

Dumnezeu

ne-a

dăruit

o

lume

 

2 12-16.11

19-23.11

 

Dumnezeu este

1.1

frumoasă

1

întotdeauna cu

1.1

Îngerii sunt păzitorii copiilor

   

1 26-30.11

 

Sf. Stelian şi Sf. Apostol Andrei

noi

3.1

Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai copiilor (Sf. Nicolae)

 

1 3-7.12

 

Sf. Ierarh Nicolae

 

Naşterea

 

Naşterea

Pruncului

Iisus,

bucuria

     

Primirea Taineelor

3

Domnului, Darul

3.1;3.2

copiilor

1 10-14.12

Spovedaniei şi

Împărtăşaniei

lui Dumnezeu

3.1;3.2

Cum sărbătoresc Crăciunul

   

1 17-21.12

 
 

VACANŢǍ DE IARNǍ 24 decembrie 2012 13 ianuarie 2013

 
 

SEMESTRUL II

 
 

Dumnezeu este

         

1

întotdeauna cu

3.1

Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor

2

14-18.01

21-25.01

 

noi

   
           

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile,

1.1;2.1;3.1

Omul este cea mai importantă ființă de pe Pământ

2

28.01-1.02

 

Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului

4-8.02

Dumnezeu ne-a creat din iubire

2.1

Ce simt față de ceilalți?

 

1

11-15.02

 

2.1

Cum vorbesc cu cei din jur?

 

1

18-22.02

 
   

Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinților mei

 

25.02-

 

Sfinţii 40 de

1.1

2

1.03

Mucenici din Sevastia

4-8.03

 

Dumnezeu ne

     

11-15.03

 

4.

învață să ne ajutăm unii pe alții

1.2;1.3;2.1;3.2

Familia mea

 

3

18-22.03

 

Buna Vestire

 

25-29.03

 
     

Programul „Să ştii mai mult, să fii mai bun!

     

Primirea Tainelor

1

1-5.04

Spovedaniei şi

Împărtăşaniei

 

VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ 6.04.2013 14.04.2013

 

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

1
1

Planificare calendaristică

 

Învierea

3.1;3.2

Bucuria copiiilor la intrarea Domnului în Ierusalim

1

15-19.04

 

Domnului,

3.1;3.2

Cum sărbătorim Învierea Domnului?

1

22-26.04

Sf. Mc.Gheorghe

5.

împlinirea

3.1;3.2

Învierea Domnului

1

29.04-

 
 

darului lui

3.05

Dumnezeu

3.1;3.2

Cum am sărbătorit Paştile?

1

 

Învierea Domnului

6-10.05

Izvorul Tămăduirii

   

1.2;

Primii mei prieteni

1

   

1.3;2.1;2.2

13-17.05

Dumnezeu ne-a învățat să ne iubim unii pe alții

1.1;1.3

Preotul în viața mea

1

20-24.05

Sf. Împăraţi Constantin şi Elena

1.3; 2.1

Creştinii din Biserică

1

27-31.05

 

1.2; 1.3

Sunt crestin şi la şcoală!

1

   

;2.1;2.2

3-7.06.06

 

2.1;2.2

Oamenii din lumea întreagă

1

10-14.06

Înăţarea Domnului

 

Cu Hristos pe cărările vacanței

1

17-21.06

 
 

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE

 

1.APLICAREA UNOR NOEME DE COMPORTAMENT SPECIFIC MORALEI RELIGIOASE, ÎN CONTEXTE DE VIAŢǍ UZUALE

1.1

Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase;

1.2

Observarea caracteristicilor comportamentale ale ale unui creşin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi cu zi;

 

1.3

Aplicarea unor reguli de comportament moral-crestin în context de viață familiale

2.COLABORAREA CU COPIII ŞI CU ADULŢII DIN MEDIUL FAMILIAR, ÎN ACORD CU VALORILE RELIGIOASE 2.1.Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului; 2.2. Identificarea unor elemente commune şi de diferențiere între oameni;

 

3.EXPLORAREA ACTIVǍ A UNOR ELEMENTE DIN VIAŢA DE ZI CU ZI, DIN PERSPECTIVA PROPRIEI CREDINŢE

 

3.1

Explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute;

3.2

Identificarea unor sarbători şi evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei.

 
 

Director,

Responsabil

comisie

metodicǎ,

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

2
2

Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ:

Clasa I Aria Curriculară: Om şi Societate Disciplina: Religie-cultul ortodox Nr. ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 -

Profesor: Dinu Ana-Maria

Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului”

-Semestrul I: 13 săptămâni -Semestrul II: 22 săptămâni , cursuri 21 de săptămâni

Planificare Calanderisticã

ANUL ŞCOLAR 2012-2013 întocmită conform programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Nr.

Unităţi de

Obiective de

Conţinuturile învăţării

 

Nr.

Săptă-

Observaţii

crt

învăţare

referinţă

ore

mâna

 

SEMESTRUL I

 
   

1.1

Prima oră de religie a micului creştin

   

1 17-21.09

 
   

1.1;4.1

Dumnezeu-Prietenul copiilor

   

1 24-28 09

 

2.1;4.4

Despre Semnul Sfintei Cruci

   

1 - 5.10

1.10

 

2.1;4.4

Folosirea semnul Sfintei Cruci

   

1 - 12.10

8.10

Sf. Cuv. Parascheva

Despre

3.3;4.4

Despre Sfânta Biserică

   

1 - 19.10

15.10

 

1

credinţa

creştină

1.3;3.3

Rugăciunea în viaţa creştinilor- Rugăciunea la intrarea în clasă

 

1 - 26.10

22.10

Sf. Mc Dimitrie şi Sf.

Cuv. Dimitrie Basarabov

1.3;3.3

Rugăciunea la ieşirea din clasă

   

1 2.11

29.10

 
 

VACANŢǍ 5-11 noiembrie 2012

 
 

Recapitulare, sistematizare şi evaluare

 

1

12.11

- 16.11

 
   

3.2;4.2

Sfânta Fecioară Maria – Maica Domnului

 

1

 

Intrarea în Biserică a

Sfinţii,

19.11

- 23.11

Maicii Domnului

2

prietenii

4.1;4.2

Sfântul Stelian prietenul copiilor

 

1

26.11

- 30.11

Sf. Stelian şi Sf. Apostol

Andrei

 

copiilor

4.1;4.2

Sfântul Nicolae prietenul copiilor

 

1

03.12

- 7.12

Sf. Ierarh Nicolae

   

1.2;2.1

Naşterea Domnului – prilej de bucurie pentru toţi creştinii

   

Primirea Taineelor

1

10.12

- 14.12

Spovedaniei şi

 

Împărtăşaniei

Iisus Hristos,

5.1;4.4

Colindele de Crăciun – lauda Naşterii lui Iisus

1

17.12

- 21.12

 

3

Fiul lui

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 22.12.2012 13.01.2013

Dumnezeu

 

SEMESTRUL AL II-LEA

 

1.2;4.3;2.1

Copilăria lui Iisus

   

1 - 18.01

14.01

 
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

   

1 - 25.01

21.01

 
 

Dumnezeu

1.2;2.1;3.2

Dumnezeu,

pământului

Făcătorul

cerului

şi

al

 

2 - 8.02

4.02

28.01

- 1.02

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile,

Grigorie şi Ioan

Întâmpinarea Domnului

4

este Tatăl

1.2;2.1;3.2

Dumnezeu i-a făcut pe îngeri

   

1 - 15.02

11.02

 

nostru

ceresc

1.1;2.1;3.2

Dumnezeu l-a făcut pe om

   

2 - 22.02

18.02

25.02

- 1.03

 
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

   

1 - 8.03

4.03

 
   

1.1;1.3;3.2

Dumnezeu iubeşte copiii

   

1 - 15.03

11.03

Sfinţii 40 de Mucenici din

Sevastia

Dumnezeu şi

1.3;4.1;4. 3

Copiii Îl iubesc pe Dumnezeu

   

1 - 22.03

18.03

 

5

         

copiii

1.3;4.1

Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre

   

1 - 29.03

25.03

Buna Vestire

   

Programul „Să ştii mai mult, să fii mai bun!

 

1-5.04

1 Primirea Tainelor

Spovedaniei şi Împărtăşaniei

     

VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ 6.04.2013 – 14.04.2013

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

3
3

Planificare calendaristică

     

Poezii şi ghicitori creştine

1

15.04

- 19.04

 
     

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

22.04

- 26.04

Sf. Mc.Gheorghe

5

Jertfa din

 

Patimile Domnului

1

29.04

- 3.05

 

iubire

 

HRISTOS A ÎNVIAT! Troparul Învierii

 

6.05

- 10.05

Învierea Domnului

2

13.05

17.05

Izvorul Tămăduirii

   

1.3;4.1

Povestiri moral religioase

2

20.05

- 24.05

Sf. Împăraţi Constantin şi

27.05

- 31.05

Elena

 

Recapitulare, sistematizare, evaluare finală

1

3.06 - 7.06

Înăţarea Domnului

10.06

- 14.06

     

Cu Hristos pe cărările vacanţei

1

17.06

- 21.06

 
 

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ Clasa I

 

2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă:

 

La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:

 

1.1 să recunoască prezenţa lui Dumnezeu în împrejurările vieţii

 

1.2 să Îl cunoască pe Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu

 

1.3 să descrie moduri de manifestare a iubirii de Dumnezeu

2.

CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE

 

Obiective de referinţă:

 

La sfârşitul clasei I elevul va fi capabil:

 

2.1

să utilizeze în mod correct termenii religiosi învăţaţi

 

3.

CUNOAŞTEREA

ÎNVĂŢĂTURILOR

SFINTEI

SCRIPTURI,

A

TRADIŢIILOR

RELIGIOASE

ŞI

A

ISTORIEI

BISERICII Obiective de referinţă:

 

La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil:

 

3.1 să cunoască faptul că învăţăturile creştine ce se gâsesc în Sfânta Scriptură

 

3.2 să cunoască evenimentele biblice referitoare la creaţie, Iisus Hristo,şi Maica Domnului

 

3.3 să cunoască faptul că biserica reprezintă locul de rugăciune al creştinilor

 

4.

FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI

MORAL RELIGIOS Obiective de referinţă:

 

La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil:

 

4.1 să identifice faptele bune şi principalele calităţi ale unui bun creştin

 

4.2 să recunoască în faptele sfinţilor, modele de comportament cresţin

4.3 să respecte reguli de comportament moral –religios în familie şi societate

 

4.4 să-şi însuşească moduri de manifestare a credinţei prin gesture liturgice.

 

5.

EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE

Obiective de referinţă:

 

La sfârsitul clasei I elevul va fi capabil:

 

5.1

să se implice în acţiuni commune cu prietenii şi colegii

 

Director,

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

Responsabil

comisie

metodică,

4
4

Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ:

Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului”

Clasa a II-a Aria Curriculară: Om şi Societate Disciplina: Religie-cultul ortodox Nr. ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 -

-Semestrul I: 13 săptămâni -Semestrul II: 22 săptămâni , cursuri 21 de săptămâni

Profesor: Dinu Ana-Maria

Planificare Calanderisticã

ANUL ŞCOLAR 2012-2013 întocmită conform programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Nr.

Unităţi de

Obiective

Conţinuturile învăţării

 

Nr.

Săptă-

Observaţii

crt

învăţare

de referinţă

ore

mâna

 

SEMESTRUL I

 
     

Recapitularea cunoştinţelor din clasa

1

17

21.09

 

I

 
     

Sfat bun

2

24

28.09

 

1

5.10

   

1.1;

Dumnezeu iubeşte lumea

 

1

8

12.10

 

Despre

1.2;2.1;2.2

Casa lui Dumnezeu - Biserica

 

1

15

19.10

Sf. Cuv. Parascheva

1

credinţa

1.3;3.3;4.2

Rugăciunea micului creştin

 

1

22 26.10

Sf. Mc Dimitrie şi Sf. Cuv. Dimitrie Basarabov

creştină

 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

29.10

2.11

 
 

VACANŢǍ 5-11 noiembrie 2012

 
 

Modele de

3.1;4.3

Avraam

model

de

credinţă

în

1

12

16.11

 

2

compor-

tament

Dumnezeu

   

4.3;5.1;4.1

Iosif şi fraţii săi

 

1

 

Intrarea în Biserică a Maicii

19

23.11

Domnului

   

3.2;4.2

Maica

Domnului

ocrotitoarea

   

Primirea Tainelor Spovedaniei

Sfinţii,

copiilor

1

26

30.11

şi Împărtăşaniei Sf. Apostol Andrei

3

prietenii

copiilor

4.1;4.2

Sfânta Muceniţă Filofteia– model de

milostenie

1

3

7.12

Sf. Ierarh Nicolae Sf. Mc. Filofteia

   

2.2;3.2;3.3

Naşterea Domnului – prilej de bucurie pentru toţi creştinii

1

10

14.12

 

5.1;4.4

Colindele

de

Crăciun

lauda

     

Naşterii

lui

Iisus-

Recapitulare

1

17

21.12

semestrială

   

Marile

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 22.12.2012 – 13.01.2013

4

sărbători

 

creştine

 

SEMESTRUL al II-lea

 

3.2;3.3

Botezul Domnului. Sfântul Ioan Botezătorul

       
 

1

14

18.01

 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

21

25.01

 
       

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile,

Lecturi morale, audiţii muzicale

 

1

28.01-1.02

Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului

   

3.2

Pescuirea minunată

 

1

4

8.02

 

Minunile

1.2;2.1;3.2

Înmulţirea peştilor şi a pâinilor

 

1

11

- 15.02

 

5

Mântuitor

1.1;2.1;3.2

Învierea fiului văduvei din Nain

 

1

25.02

- 1.03

 

ului

 
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

4

8.03

Sfinţii 40 de Mucenici din

 

Sevastia

6

Familia

4.1;4.4

Familia creştină

 

1

11

15.03

 

locaş al

4.1;4.4

Iubirea părinţilor faţă de copii

 

1

18

22.03

 

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

5
5

Planificare calendaristică

iubirii

4.1;4.4

       

creştine

Iubirea copiilor faţă de părinţi

1

25

29.03

Buna Vestire

   

Programul „Să ştim mai mult, să fim mai buni”

   

Primirea Sfintelor Taine a

1

1-5.04

Spovedaniei şi Împărtăşaniei

VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ 6.04.2013 – 14.04.2013

1.2;2.1;3.2

Să ne ajutăm unii pe alţii!

1

15

19.04

 
 

Povestiri moral religioase

1

22

26.04

Sf. Mc.Gheorghe

 

Patimile Domnului

1

29

3.05

 
   

Sărbătoarea Învierii Domnului

   

Învierea Domnului

1

6

10.05

Izvorul Tămăduirii

 

Poezii şi ghicitori creştine

1

13

17.05

 
 

Povestiri moral religioase

1

20

24.05

Sf. Împăraţi Constantin şi

Elena

 

Confecţionăm şi învăţăm

2

27

31.05

 

3 7.06

 

Recapitulare finală

1

10

14.06

Înălţarea Domnului

   

Cu Hristos pe cărările vacanţei

1

17

21.06

 
 

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ Clasa a II-a

2.CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII Obiective de referinţă:

La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil:

1.1

să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu fată de lume

1.2

să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu

1.3

să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu

2.

CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE

Obiective de referinţă:

La sfârşitul clasei a II-a elevul va fi capabil:

2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi

2.2 să utilizeze correct termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise

3. CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI , A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BISERICII Obiective de referinţă:

La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi capabil:

3.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său

3.2 să povestească, oral, momentele principale din viaţa domnului Iisus hristos: minuni şi învăţături

3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine

4.

FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA DEPRINDERILOR ŞI A COMPORTAMENTULUI

MORAL RELIGIOS Obiective de referinţă:

La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi capabil:

4.1

să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin

4.2

si formeze deprinderea de a se ruga

4.3

să desprindă din faptele sfinţilor şi ale personajelor biblice reguli de comportament moral-religios

4.4

sa identifice, pe baza analizei relaţiei părinţi- copii , modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de

ceilalţi.

5.

EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢĂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE

Obiective de referinţă:

La sfârsitul clasei a II-a elevul va fi capabil:

5.1 să manifeste atenţie, înţelegere şi srnsibilitate faţă de problemele celor din jur

5.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indifferent de credinţa lor.

Director,

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

Responsabil comisie metodică,

6
6

Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ:

Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului”

Clasa a III-a Aria Curriculară: Om şi Societate Disciplina: Religie-cultul ortodox Nr. ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 -

-Semestrul I: 13 săptămâni -Semestrul II: 22 săptămâni , cursuri 21 de săptămâni

Profesor: Dinu Ana-Maria

Planificare Calanderisticã

ANUL ŞCOLAR 2012-2013 întocmită conform programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Nr.

Unităţi de

Obiective

 

Conţinuturile învăţării

Nr.

Săptă-

Observaţii

crt

învăţare

de referinţă

ore

mâna

 

SEMESTRUL I

 

Despre

 

Din nou la şcoală Recapitularea

1

17

- 21.09

 

1

credinţa

cunoştinţelor din clasa a III-a

 

creştină

1.1;3.1

Biblia sau Sfânta Scriptura

1

24

28.09

 
 

Sfinţii,

2.3;3.5;4.3

Sfinţii – rugători către Dumnezeu pentru noi

1

1

- 5.10

 

2

prietenii

2.3;3.5;4.3

 

Sfânta Parascheva

1

8 12.10

Sf. Cuv. Parascheva

copiilor

 

Sfântul Dimitrie cel Nou

     
 

2.3;3.5;4.3

1

15

19.10

     

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

22

26.10

Sf. Mc Dimitrie şi Sf. Cuv.

Dimitrie Basarabov

3

 

1.1;3.2;3.3

Micul creştin în biserică

1

29.10 2.11

 
 

VACANŢǍ 5-11 noiembrie 2012

 
   

3.2;3.5;4.1

Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă

1

12

16.11

 

2.3;3.5;4.3

 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

 

Intrarea în Biserică a Maicii

19

23.11

Domnului

       

Primirea Tainelor Spovedaniei şi

Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor

1

26

30.11

Împărtăşaniei Sf. Apostol Andrei

-L

Scenetă religioasă - Naşterea

2

3

7.12

Sf. Ierarh Nicolae

3

cinstim pe

 

Domnului

10

14.12

       

Dumnezeu

5.1;4.4

Colindele de Crăciun – lauda Naşterii lui Iisus

2

17

- 21.12

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 22.12.2012 – 13.01.2013

 

SEMESTRUL AL II-LEA

 
 

3.2;3.3

Sfintele slujbe ale Bisericii

2

   
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

 

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan

Lecturi morale, audiţii muzicale

1

   
   

1.3;4.2

Moise alesul lui Dumnezeu

2

   

1.3;4.2;2.1;5.2

Regele David

1

   

4

Persona-

3.1

Psalmii lui David

1

 

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia

lităţi biblice

1.3;2.3;4.2;2.1;4.3

Regele Solomon

1

   
 

2.3

Pildele lui Solomon lecturi morale

1

   

4.1

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

 

Buna Vestire

6

 

Programul „Să ştim mai mult, să fim mai buni”

1

1-5.04

-L cunoaştem pe Hristos prin Sfintele Taine

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

7
7

Planificare calendaristică

     

VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ 6.04.2013 – 14.04.2013

4.1

„Tatăl nostru” - Rugăciunea Domnească

1

15

19.04

 
   

4.1

Explicarea rugăciunii „Tatăl nostru”

1

22

26.04

Sf. Mc.Gheorghe

1.2;3.2

Patimile Domnului

1

29.04-3.05

 

1.2;3.2

Sărbătoarea Învierii Domnului

   

Învierea Domnului

1

6

10.05

Izvorul Tămăduirii

Iisus

Hristos

2.1;3.4; 5.1

Minunile Mântuitorului : Potolirea furtunii pe mare

1

13

17.05

 
 
         

5

Învăţător

2.1;3.4; 5.1

Minunile Mântuitorului:Învierea fiicei lui Iair

1

20

24.05

Sf. Împăraţi Constantin şi

Elena

 

prin cuvânt

     
 

Recapitulare, sistematizare şi evaluare

     

şi faptă

1

27

31.05

1.3;4.1

Povestiri moral religioase

1

3 7.06

 
 

Recapitulare, sistematizare şi evaluare finală

1

10

14.06

Înălţarea Domnului

 

Cu Hristos pe cărările vacanţei

1

17

21.06

 
 

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ Clasa a III-a

1.

CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DESĂVÂRŞIRII OMULUI

Obiective de referinţă:

La sfârsitul clasei a III-a elevii vor fi capabili:

1.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii

1.2 sa prezinte structura Rugăciunii Domnesti şi s-o rostească

1.3 să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat

2.

CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE

Obiective de referinţă:

La sfârşitul clasei a III-a elevii vor fi capabili:

2.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios

2.2 să construiască texte scurte, cu continut moral-religios (oral şi scris)

2.3 să manifeste interes pentru lecturarea unor poezii şi povestiri cu character religios

3.CUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă:

La sfărşitul clasei a III-a elevii vor fi capabili:

3.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină

3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate

3.3 să descrie (oral) clădirea bisericii

3.4 să sesizeze subiectul (natura, omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hriatos

3.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor

4.

FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORAL-RELIGIOS

Obiective de referinţă:

La sfârsitul clasei a III-a elevii vor fi capabili:

4.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe

4.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament

4.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor

5.

EDUCAREA ATITUDINIILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTE CREDINŢE

ŞI CONVINGERI Obiective de referintă:

La sfârsitul clasei a III-a elevii vor fi capabili:

5.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni.

5.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării tuturor activităţilor cu toţi membrii grupului

Director,

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

Responsabil comisie metodică,

8
8

Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ:

Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului”

Clasa a IV-a Aria Curriculară: Om şi Societate Disciplina: Religie-cultul ortodox Nr. ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35 -

-Semestrul I: 13 săptămâni -Semestrul II: 22 săptămâni , cursuri 21 de săptămâni

Profesor: Dinu Ana-Maria

Planificare Calanderisticã

ANUL ŞCOLAR 2012-2013 întocmită conform programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Nr.

Unităţi de

Obiective

Conţinuturile învăţării

Nr.

Săptă-

Observaţii

crt

învăţare

de referinţă

ore

mâna

 

SEMESTRUL I

     

Cu Dumnezeu la început de an şcolar

1

17

21.09

 

1

 

1.1;1.2

Cum devenim creştini?

1

24

28.09

 

Despre

1.2;

Cum ne păstrăm sufletul curat?

1

1

5.10

 

credinţa

2.2

Lecturi morale

2

8

12.10

 

creştină

15

19.10

Sf. Cuv. Parascheva

         
   

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

22

26.10

 
 

VACANŢǍ 5-11 noiembrie 2012

2

 

3.1;4.2

Profetul Ilie

1

5

9.11

 

3.1;4.2

Profetul Daniel

1

12

16.11

 

2.2

Profeţii – vestitori ai venirii Mântuitoru- lui

   

Intrarea în Biserică a Maicii

1

19

23.11

Domnului

Modele de

       

Primirea Tainelor Spovedaniei

credinţă în

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

26

30.11

şi Împărtăşaniei Sf. Apostol Andrei

Vechiul

 

Scenetă religioasă Naşterea Domnului

2

3

7.12

Sf. Ierarh Nicolae

10

- 14.12

Testament

 

Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială

1

17

21.12

 

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 22.12.2012– 13.01.2013

 

SEMESTRUL AL II-LEA

 

3

 

3.2;4.1;4.2

Decalogul – generalităţi

1

14

18.01

 

Iubirea lui

3.2;4.1;4.2

Decalogul – datoriile faţă de Dumnezeu

1

21

25.01

 

Dumnezeu

prin

         

3.2;4.1;4.2

     

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile,

Decalogul – datoriile faţă de aproapele

1

28.01

1.02

Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului

poruncile

 
 

Marea poruncă a iubirii

     

Sale

1

4

8.02

 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

11

-15.02

 

4

 

3.3;4.4

Intrarea Domnului în Ierusalim

1

18

- 22.02

 

Iisus

3.3;4.4

Cina cea de Taină

1

25.02

- 1.03

 

Hristos

3.3;4.4

Patimile, Răstignirea, Moartea şi Îngroparea Domnului

     

Dumnezeu

2

4

- 8.03

Sfinţii 40 de Mucenici din

 

11

15.03

Sevastia

şi Om

   
 

Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

     
 

1

18

22.03

7

 

3.3;3.4

Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ

1

25

29.03

Buna Vestire

 

Programul „Să ştim mai mult, să fim mai buni”

   

Primirea Sfintelor Taine a

1

 

1-5.04

Spovedaniei şi Împărtăşaniei

 

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 6.04.2013 – 14.04.2013

   

3.3;4.4

Pregătire duhovnicească pentru Sf. Paşti

1

15-19.04

 

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

9
9

Planificare calendaristică

1.1;1.3;3.2

Prohodul Domnului

 

22-26.04

 

2

29.04 - 3.05

Sf. M. Mc Gheorghe

1.3;4.1;4. 3

Învierea Domnului

   

Învierea Domnului

1

6-10.05

Izvorul Tămăduirii

1.3;4.1

Iisus Hristos se arată după Înviere

1

13-17.05

 
 

Înălţarea la cer / Ziua eroilor

1

20-24.05

S f. Împăraţi Constantin şi Elena

 

Recapitulare sistematizare şi evaluare

1

27-31.05

 
     

3-7.06

 

Povestiri moral religioase

1

10-14.06

Înălţarea la cer a Domnului

 

Cu Hristos pe cărările vacanţei

1

17-21.06

 
 

OBIECTIVE CADRU / OBIECTIVE DE REFERINŢĂ clasa a IV-a

1.

CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI

Obiective de referinţă:

La sfârsitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili:

1.1 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare in creştinism

1.2 să prezinte elemente definitorii lingvistice şi faptice pentru definirea credinţei creştine

1.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume

2.

CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE

Obiective de referinţă:

La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili:

2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate;

2.2 să manifeste interes pentru lecturarea unor texte cu caracter religios.

3.CUNOAŞţEREA ÎNVÂŢÂTURILOR SFINTEI SCRIPTURI, A TRADIŢIILOR RELIGIOASE ŞI A ISTORIEI BSERICII Obiective de referinţă:

La sfărşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili:

3.1 să expliceVechiului Testament în pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului

3.2 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile in viaţă

3.3 sa-L descrie pe Domnul nostrum Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat

3.4

să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului

4.

FORMAREA VIRTUŢILOR CREŞTINE ŞI CONSOLIDAREA COMPORTAMENTULUI MORAL-RELIGIOS

Obiective de referinţă:

La sfârşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili:

4.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire

4.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu

4.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi

5.

EDUCAREA ATITUDINILOR DE ACCEPTARE, ÎNŢELEGERE ŞI RESPECT FAŢÂ DE CEI DE ALTÂ CREDINŢE ŞI

CONVINGERI Obiective de referinţă:

La sfărşitul clasei a IV-a elevii vor fi capabili:

5.1

să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii, pornind de la situaţii concrete

Director,

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

Responsabil

comisie

metodică,

10
10

Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ:

Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului”

Clasa a V-a Aria curriculară: Om şi Societate Disciplina : Religie cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1 Număr de săptămâni: 36 -

-Semestrul I: 14 săptămâni -Semestrul II: 22 săptămâni , cursuri 21 de săptămâni

Profesor: Ana-Maria Dinu

PLANIFICARE CALENDARISTICã

ANUL ŞCOLAR : 2012 2013 întocmită conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr.

Unităţi de

Compentenţe

Conţinuturile învăţării

 

Nr.

Săptă-

Observaţii

crt

învăţare

specifice

ore

mâna

 

SEMESTRUL I

 
   

Recapitularea noţiunilor din clasa a IV-a

1

17

21.09

 
 

1.1;2.1;3.1;3.5

Sfintele Taine – generalităţi

 

1

24 28.09

 

1.1;2.1;3.1;3.5

Sfânta Taină a Botezului

 

1

1 5.10

 

1

Credinţa

1.1;2.1;3.1;3.5

Sfânta Taină a Mirungerii

 

1

8

12.10

Sf. Cuv. Parascheva

creştină

1.1;2.1;3.1;3.5

Sfânta Taină a Spovedaniei

 

1

15

19.10

 

1.1;2.1;3.1;3.5

Sfânta Taină a Împărtăşaniei

 

1

22

26.10

Sf Mc. Dimitrie şi Sf. Cuv.

Dimitrie

1.1;2.1;3.1;3.5

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

29.10

2.11

 
   

1.2;2.1;2.2;3.2;

Dragostea faţă de aproapele – Pilda samarineanului milostiv

1

 

Soborul Sf. Arhangheli

3.5;4.1;5.1

5

9.11

Mihail şi Gavriil

Mântuitorul

Iisus Hristos

1.2;2.1;2.2;3.2;

Faptă şi răsplată – Pilda bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr

1

12

16.11

 

3.5;4.1;

 

2

1.2;2.1;2.2;3.2;

Rugăciunea curată – Pilda vameşului şi a

1

19

23.11

Intrarea în Biserică a Maicii

 
 

Învăţătorul

3.5;4.1;

fariseului

Domnului

         

desăvârşitşit

1.2;2.1;2.2;3.2;

Să fim prevăzători – Pilda celor 10 fecioare

1

26

30.11

Sf. Apostol Andrei

3.5;4.1;

 

1.2;2.1;2.2;3.2;

   

3

7.12

Sf. Ierarh Nicolae

3.5;4.1;5.1

Recapitulare, sistematizare şi evaluare

1

 

Primirea Tainelor Spovedaniei şi Împărtăşaniei

   

3.3;3.5;4.3

Naşterea Domnului – prilej de bucurie pentru toţi creştinii

1

10

- 14.12

 
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare semestria

1

17

21.12

 
 

VACANŢĂ INTERSEMESTRIALĂ 22.12.2012– 13.01.2013

 

SEMESTRUL AL II-LEA

 

3

Sfinţirea

Despre sărbători – împărţire şi importanţă

       

timpului

3.3;3.5;4.3

1

14

18.01

3.3;3.5;4.3

Dumninica – sărbătoare săptămânală a creştinilor

1

21

25.01

 
       

Sfinţii Trei Ierarhi Vasile,

 

3.3;3.5;4.3

Sărbătorile împărăteşti

 

1

28.01

1.02

Grigorie şi Ioan Întâmpinarea Domnului

 

Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială

1

4

8.02

 
 

Biserica în

2.1;2.2;3.4;3.5

Întemeierea

Bisericii

Creştine.

2

11

-15.02

 

4

primele

Răspândirea creştinismului

18

- 22.02

         

veacuri

1.2;2.1;3.2

Răspândirea creştinismului pe teritoriul

2

25.02

- 1. 03

Sfinţii 40 de Mucenici din

4

- 8.03

Sevastia

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

11
11

Planificare calendaristică

 

creştine

 

ţării noastre. Sfântul Apostol Andrei

     
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

1

11

15.03

 
   

3.3;3.5;4.3

Scenetă religioasă – Patimile Domnului

3

18

22.03

 

25

29. 03

Buna Vestire

 

Programul „Să ştim mai mult, să fim mai buni”

   

Primirea Sfintelor Taine a

1

1-5.04

Spovedaniei şi Împărtăşaniei

 

VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ 06 – 14 Aprilie 2012

 

Creştinul acasă şi în Biserică

 

15

1 19.04

 

Spiritualitate

4.2;5.1;5.2

Creştinul în şcoală şi în societate

 

22

1 26.04

Sf. Mc.Gheorghe

şi viaţă

4.2;5.1;5.2

Bucuria Învierii Domnului

 

29.04 3.05

2 10.05

6

Învierea Domnului

5

Izvorul Tămăduirii

creştină

3.5:4.2

Natura darul lui Dumnezeu pentru oameni

 

13

1 17.05

 
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare

 

20

1 24.05

Sf. Împăraţi Constantin şi

Elena

 

Povestiri moral religioase

 

27

2 31.05

3 7.06

 
 

Recapitulare, sistematizare, evaluare finală

 

10

1 14.06

Înălţarea la cer a Domnului

 

Cu Hristos pe cărările vacanţei

 

17

1 21.06

 
 

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a V-a

 

1.

CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI

 

1.1

Explicarea rolului și a importanţei Sfintelor Taine pentru mântuirea și desăvârșirea crestinilor.

 

1.2

Identificarea, în pildele studiate, a modalităţilor de relaţionare cu Dumnezeu.

 

2.CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE

2.1

Integrarea corectă a termenilor religioși, specifici temelor studiate, în diferite contexte de comunicare

 

2.2

Comunicarea clară și corectă a conţinutului șimesajului moral-religios din textile studiate.

 

3.

MANIFESTAREA VALORILOR

ȘI

A

CUNOȘTINŢELOR

RELIGIOASE

ÎN

PROPRIILE

ATITUDINI

ȘI

COMPORTAMENTE

 

3.1

Cunoașterea învăţăturilor de credinţă referitoare la Sfintele Taine;

 

3.2

Identificarea învăţăturilor morale care se desprind din pildele Mântuitorului;

3.3

Explicarea semnificaţiei și a importanţei sărbătorilor creștine pentru credincioși;

 

3.4

Prezentarea principalelor evenimente din istoria Bisericii primare;

 

3.5

Identificarea și selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată, pe paginile web recomandate de profesorul de religie.

 

4.

COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ȘI PRACTICE ÎN CADRUL

DIFERITELOR GRUPURI

 

4.1 Integrarea în comportamentul cotidian, a învăţăturilor morale cuprinse în pildele Mântuitorului.

 

4.2 Aplicarea învăţăturilor creștine cu privire la relaţiile dintre semeni și cu natura înconjurătoare.

4.3 Respectarea tradiţiilor creștine referitoare la participarea credincioșilor la sfintele sărbători.

 

5.

APLICAREA ÎNVÂŢĂTURILOR DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ȘI A COMUNITĂŢII

 

5.1 Aplicarea modelului de comportament al Samarineanului milostiv în relaţiile cu persoanele de alte credinţe și convingeri.

 

5.2 Manifestarea respectului faţă de toţi semenii, atât în comunicarea directă, cât și în spaţiul virtual

 

Director,

Alcătuită de Prof. Dinu Ana-Maria

Responsabil comisie metodică,

12
12

Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ:

Şcoala gimnazială „Grigorie Ghica Voievod” Şcoala gimnazială „Iancului”

Clasa a VI-a Aria curriculară : Om şi Societate

Disciplina : Religie cultul ortodox Număr de ore / săptămână: 1

Număr de săptămâni: 36 -

-Semestrul I: 14 săptămâni -Semestrul II: 22 săptămâni , cursuri 21 de săptămâni

Profesor: Ana-Maria Dinu

Planificare calendaristicã

Anul Şcolar : 2012 2013 întocmită conform programei şcolare aprobată prin O.M. nr. 5097/09.09.2009

Nr.

Unităţi de

Compentenţe

Conţinuturile învăţării

 

Nr.

Săptă-

Observaţii

Crt

învăţare

specifice

ore