Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI, CLUJ-NAPOCA Facultatea de tiine Economice i Gestiunea Afacerilor Catedra de Economie politic Valabil pentru anul III

toate specializrile Anul universitar 2010-2011

PROGRAMA ANALITIC I BIBLIOGRAFIA


Disciplina: ECONOMIE I POLITICI DE DEZVOLTARE REGIONAL

TEMA 1 BAZE TEORETICE ALE ECONOMIEI REGIONALE 1.1. Coninutul i scopul economiei regionale 1.2. Amplasarea pieelor, localizarea industriilor i dezvoltarea localitilor 1.3. Dezvoltare i cretere regional 1.4. Rolul politicilor guvernamentale n dezvoltarea regional TEMA 2 COEZIUNE TERITORIAL 2.1. Poli de cretere i poli de dezvoltare 2.2. Zone metropolitane i zone periurbane 2.3. Clustere TEMA 3 - FUNDAMENTE TEORETICE ALE DEZVOLTRII REGIONALE 3.1. Definirea i tipologia regiunilor - clasificare NUTS 3.2. Regionalizare i tipuri de regionalizare n Europa 3.3. Politica de coeziune economic i social i politica de coeziune teritorial. TEMA 4 - POLITICA REGIONAL A UNIUNII EUROPENE 4.1. Istoricul politicii de dezvoltare regional n UE, cadrul legislativ i instituional 4.2. Principiile care stau la baza politicii de coeziune economic i social n UE 4.3. Obiectivele politicii regionale europene 4.4. Instrumentele politicii de coeziune economic i social instrumente structurale, instrumente complementare i iniiative comunitare 4.5. Mecanismele fondurilor structurale programare: ciclul de programare, cadrul de programare i documente de programare TEMA 5 - POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL N ROMNIA 5.1. Istoricul politicii de dezvoltare regional n Romnia i obiectivele acesteia 5.2. Cadrul instituional i sistemul regional n Romnia; 5.3. Noua politic de coeziune a Romniei n perioada 2007-2013. Documente de programare. Cadrul instituional pentru coordonarea, implementarea i gestionarea fondurilor structurale TEMA 6 - INSTRUMENTE DE ANALIZ REGIONAL, PLANIFICARE STRATEGIC I MANAGEMENT AL PROIECTELOR DE DEZVOLTARE 6.1. Analiza socio-economic 6.2. Analiza SWOT 6.3. Metoda cadrului logic

BIBLIOGRAFIE: Bibliografia obligatorie: 1. Barna, Radu Cristian Dezvoltare regional n Europa, Ed. Fundaiei pentru Studii Europene, 2007 2. Constantin, Daniela Luminia Introducere n teoria i practica dezvoltrii regionale, Ed. Economica, 2000 3. Edwards, Mary E. Regional and Urban Economics adn Economic Development. Theory and Methods, Auerbach Publications, 2007 4. Pascariu, Gabriel Curs dezvoltare regional, UAUIM, Facultatea de urbanism, 2006/2007 (http://www.iaim.ro/catedre/urbanism/note/dezvoltare_regionala) 5. The Web Book of Regional Science, Regional Research Institute, West Virginia University: http://www.rri.wvu.edu/WebBook/Giarratani/contents.htm 6. INFOREGIO informaii referitoare la Politica Regional i instrumente structurale n UE: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 7. Documente oficiale referitoare la Politica Regional a UE (toate regulamentele): http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/offi_en.htm 8. Politica de dezvoltare regional n Romnia: http://www.mie.ro/index.php?p=159 Bibliografia opional: 1. Pacesila, Mihaela Regionalizarea n statele Uniunii Europene, Administraie i management public, Nr. 3/2004 (http://www.ramp.ase.ro/_data/files/articole/3_15.pdf) 2. Pascariu, Gabriel Curs dezvoltare regional, UAUIM, Facultatea de urbanism, 2006/2007 (http://www.iaim.ro/catedre/urbanism/note/dezvoltare_regionala) 3. ***, POLITICA DE DEZVOLTARE REGIONAL , Seria Micromonografii - Politici Europene, proiectului Phare RO 0006.18.02 Formarea funcionarilor publici din administraia local n afaceri europene i managementul ciclului de proiect, Institutul European din Romnia 4. ***, Rapoarte privind coeziunea economic i social, Comunicri din partea Comisiei (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/) 5. ***, Regulamentul Consiliului (EC) Nr 1083/2006 din 11 iulie 2006 stabilind regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i abrognd Regulamentul (EC) Nr 1260/1999, Jurnalul oficial al UE L 210 (31 iulie 2006) (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/newregl0713_en. htm i http://www.fseromania.ro/images/downdocs/reg1083_ro.pdf) 6. ***, Regulamentul (CE) Nr 1828/2006 din 8 decembrie 2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 i Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, Jurnalul oficial al UE L 371/1 (27 decembrie 2006) (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fsfc/ce_ 1828(2006)_en.pdf i http://www.fseromania.ro/images/downdocs/reg1828_ro.pdf) 7. ***, Regulamentul Consiliului (CE) Nr 1080/2006 din 5 iulie 2006 privind Fondul European pentru Dezvoltare Regional i abrognd Regulamentul (CE) Nr 1783/1999, Jurnalul oficial al UE L 210 (31 iulie 2006) (http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/feder/ce _1080(2006)_en.pdf) 8. ***, Regulamentul Consiliului (CE) Nr 1084/2006 din 11 iulie 2006 privind Fondul de Coeziune i abrognd Regulamentul (CE) Nr 1164/1994, Jurnalul oficial al UE L 210 (31 iulie 2006)

(http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/cohesio n/ce_1084(2006)_en.pdf) 9. ***, Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology. The New Programming period 20002006: methodological working papers. Working paper 3. 2000, European Commission, Directorate-General XVI, Regional Policy and Cohesion, Coordination and evaluation of operations, Brussels 10. ***, Carta Verde a dezvoltrii regionale n Romnia, 1997 11. ***, Legea 315/2004 privind dezvoltarea regional n Romnia (http://www.fonduristructurale-europene.ro/legislatie/legea-315-2004.html) 12. ***, Cadrul Naional Strategic de Referin al Romniei 2007-2013 (http://portalmfp.mfinante.ro/wps/PA_1_1_15H/static/amcsc/fond_structural/fonduri_stru cturale/fonduri_Romania/csnr.htm) 13. ***, Programul Operaional Regional al Romniei 2007-2013 (http://www.mie.ro/_documente/POR/POR_august_07.pdf) 14. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/splash_regions.html - Clasificarea NUTS 15. http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/history/index_ro.htm - Istoricul politicii de dezvoltare regional n Uniunea European 16. http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/DGBud_Evaluation_PracticalGuide_MainText_20 04.pdf 17. http://portalmfp.mfinante.ro/wps/PA_1_1_15H/static/amcsc/fond_structural/fonduri_struc turale/cadrul_institutional/cadru_institutional.htm - Cadrul instituional

EF DE CATEDR, Prof.univ.dr. Gheorghe CIOBANU

TITULAR DISCIPLIN, Conf.univ.dr. Dana E. BAKO