Sunteți pe pagina 1din 48

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 1

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 1
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 1

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 2

2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 2 Ghidul candidatului Admiterea 2012 Sponsor: Redacție: Oana
2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 2 Ghidul candidatului Admiterea 2012 Sponsor: Redacție: Oana

Ghidul candidatului Admiterea 2012 Sponsor:

14:47 Page 2 Ghidul candidatului Admiterea 2012 Sponsor: Redacție: Oana Chelaru-Murăruș, Laura Mesina, Cristian

Redacție: Oana Chelaru-Murăruș, Laura Mesina, Cristian Moroianu Design și machetare: 2012 © Vlad A. Arghir Tipar: Smart Print, București – www.smartprint.ro

Cristian Moroianu Design și machetare: 2012 © Vlad A. Arghir Tipar: Smart Print, București – www.smartprint.ro

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 3

2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 3 NUMELE MARI SE FORMEAZĂ CU LITERE Facultatea de Litere a
NUMELE MARI SE FORMEAZĂ CU LITERE
NUMELE MARI SE FORMEAZĂ CU LITERE
09.04.12 14:47 Page 3 NUMELE MARI SE FORMEAZĂ CU LITERE Facultatea de Litere a Universității din

Facultatea de Litere a Universității din București, înființată acum aproape 150 de ani (1863) și cu un prestigiu de necontestat, pregătește anual specialiști pentru diferite domenii de activitate, asigurându-le o bază teoretică solidă, necesară integrării în activi- tățile socio-profesionale. Continuând o re- marcabilă tradiție culturală, Facultatea de Litere este astăzi una dintre cele mai com- plexe, moderne și dinamice structuri univer- sitare din România. Alături de programul de studiu filologic tradițional (Limba și litera- tura română – limbă și literatură străină), programele create după 1990 – Comunicare și relații publice, Studii europene, Litera- tură universală și comparată – limbă și lite- ratură străină, Etnologie, Științe ale informării și documentării, Asistență mana- gerială și secretariat – oferă oportunități moderne de studiu pentru absolvenții de liceu, iar absolvenților cu examen de licență le oferă posibilități de aprofundare a unor domenii de interes în cadrul programelor de masterat și doctorat. Prin departamentul său pentru studenți străini, Facultatea de Litere organizează cursuri de limba română ca

limbă străină pe durata unui an pregătitor. Prin diverse forme de învățământ – cursuri cu frecvență și cu frecvență redusă – Facul- tatea de Litere școlarizează anual peste 3000 de studenți.

Activitățile se desfășoară în cele două sedii substanțial restaurate: Str. Edgar Qui- net (două amfiteatre, 17 săli de curs, patru laboratoare de specialitate, șapte „catedre”) și Șos. Panduri (șapte săli de curs/seminar). Laboratoarele, amfiteatrele și sălile de curs sunt dotate cu aparatură multimedia și cal- culatoare conectate la Internet.

multimedia și cal- culatoare conectate la Internet. Începând cu anul universitar 2005-2006, Facultatea de

Începând cu anul universitar 2005-2006,

Facultatea de Litere s-a raliat politicilor de restructurare a învățământului românesc în acord cu „Procesul Bologna”: 3 ani de studii de licență + 2 ani de studii de masterat + 3 ani de studii doctorale. Transformările sunt menite să asigure compatibilizarea sistemu- lui universitar național cu sistemele educa- ționale europene și recunoașterea diplome- lor românești în străinătate.

.

S pațiu al tradiției, Facultatea de Litere se adaptează provocări- lor lumii moderne cu dinamism și creativitate. Ea oferă ab- solvenților săi o largă deschidere culturală și posibilitatea de a aborda profesii dintre cele mai variate. În dialog cu pro- fesorii, studenții și absolvenții de succes ai Facultății, licee- nii vor înțelege de ce Numele mari se formează cu Litere.

studenții și absolvenții de succes ai Facultății, licee- nii vor înțelege de ce Numele mari se

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

• LITERE • Ghidul candidatului • Admiterea 2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 4 Biblioteca

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 4

• Admiterea 2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 4 Biblioteca Facultății de Litere , Sala de Lectură
• Admiterea 2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 4 Biblioteca Facultății de Litere , Sala de Lectură

Biblioteca Facultății de Litere, Sala de Lectură

• Admiterea 2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 4 Biblioteca Facultății de Litere , Sala de Lectură

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 5

2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 5 A. OFERTA EDUCAȚIONALĂ Structura departamentală a
A. OFERTA EDUCAȚIONALĂ
A. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Structura departamentală a Facultății de Litere

Structura departamentală a Facultății de Litere • Departamentul de lingvistică • Departamentul de

• Departamentul de lingvistică

• Departamentul de studii literare

• Departamentul de științe ale comunicării

• Departamentul de studii culturale

• Departamentul de științe administrative

• Centrul de studii ebraice Goldstein Goren

Programe de studiu

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ (IF)

1. Limba și literatura română – limbă și literatură străină

2. Etnologie

3. Studii europene

4. Comunicare și relații publice

5. Științe ale informării și documentării

6. Asistență managerială și secretariat

II. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR)

7. Comunicare și relații publice

managerială și secretariat II. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) 7. Comunicare și relații publice

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 6

6

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 6 6 A. OFERTA EDUCAȚIONALĂ Domeniul fundamental Domeniul de licență

A. OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Domeniul fundamental Domeniul de licență

Cifra de școlari-

fundamental Domeniul de licență Cifra de școlari- zare   IF   IFR   Buget Taxă

zare

 

IF

 

IFR

 

Buget

Taxă

1

Științe umaniste

LIMBI ȘI LITERATURI:

       
 

Limba și literatura română – limbă și literatură străină*

215

150

0

2

Științe umaniste

STUDII CULTURALE:

         
 

Etnologie

50

40

0

3

Științe umaniste

STUDII CULTURALE:

         
 

Studii europene**

60

80

0

4

Științe sociale și politice

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

         
 

Comunicare și relații publice

70

80

0

5

Științe sociale și politice

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

         
 

Științe ale informării și documentării

50

40

0

6

Științe sociale și politice

ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE:

     

50

40

0

 

Asistență managerială și secretariat

20*

**

20***

0

7

Științe sociale și politice

ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII:

         
 

Comunicare și relații publice

0

0

200

Total

 

515

450

200

* Limbi străine: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, latină ** Programul de studii a fost acreditat în anul 2008 de către ARACIS cu titulatura

Studii europene.

*** Se școlarizează la Crevedia

Studii europene. *** Se școlarizează la Crevedia Cifrele prezentate în acest tabel au fost scoase la

Cifrele prezentate în acest tabel au fost scoase la concurs în sesiunea iulie 2011 (pentru Etnologie, în 2010) și au doar caracter orientativ la data publicării prezentei broșuri. Cifrele definitive vor fi publicate pe site-ul Facultății www.litere.ro sau pe pagina facultății de pe www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro la momentul aprobării lor.

Facultății www.litere.ro sau pe pagina facultății de pe www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro la momentul aprobării lor.
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 7 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 7 1. Limba și literatura română

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 7

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 7 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 7 1. Limba și literatura română –

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

7

1. Limba și literatura română – limbă și literatură străină

Limba și literatura română – limbă și literatură străină este principala direcție de studii, prin tradiție, prin numărul de stu- denți și de cadre didactice. Până în 1990, a fost singura secție a Facultății de Litere. Planul de învățământ este structurat pentru a pregăti, în primul rând, profesori pentru învățământul gimnazial și liceal, dar și pro- fesori pentru învățământul superior, cerce- tători în domeniile filologice (lingvistică, critică literară, istorie și teorie literară), editori, redactori. Prin cursurile de limbi străine, studenții sunt pregătiți și ca profe- sori de limbi străine sau ca traducători. O parte din absolvenții facultății devin jurna- liști în presa scrisă, la radio și televiziune,

manageri sau funcționari culturali în insti- tuții publice și private. Acestea, și multe altele, sunt profesii pe care instituția le favorizează prin formarea unei culturi generale filologice și prin rafinarea abilită- ților de expresie. Candidații admiși pot opta, în funcție de numărul de locuri dispo- nibile și de competențele lor lingvistice, pentru una dintre următoarele limbi: en- gleză, franceză, germană, rusă, spaniolă, italiană și latină. Prin metode moderne de interacțiune di- dactică, studenții sunt formați în spiritul schimbului liber de idei, al dialogului social, al opțiunilor responsabile.

Dinamica examenelor de admitere

Anul *

Număr locuri

Număr candidați

Media maximă

Media minimă

2001

250

+ 100**

722

9,38

6,41

2002

250

+ 100**

711

9,60

6,00

2003

250

+ 100**

658

9,66

6,53

2004

220

+ 100**

492

9,46

5,71

2005

223

+ 45**

413

9,48

5,67

2006

250

+ 50**

300

9,19

5,19

2007

185

+ 75**

1292

9,95

7,00

2008

220

+ 50**

1071

9,98

6,10

2009

220

+ 50**

1433

9,95

6,42

2010

217

+ 150**

1025

9,94

6,41

2011

215

+ 150**

868

*

9,95

6,50

În perioada 1998-2006, admiterea la acest program de studii s-a făcut pe baza unui examen scris. ** Locuri cu taxă

perioada 1998-2006, admiterea la acest program de studii s-a făcut pe baza unui examen scris. *
perioada 1998-2006, admiterea la acest program de studii s-a făcut pe baza unui examen scris. *

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 8

8

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 8 8 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 2. Etnologie S pecializarea Studii

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

2. Etnologie

Specializarea Studii culturale. Etnologie din cadrul Facultăţii de Litere funcţionează cu avizul ARACIS din anul universitar 2008- 2009. Misiunea secţiei este formarea spe- cialiştilor în domeniul cercetării şi interpretării culturii populare româneşti în context balcanic şi european, capabili să înţeleagă, să evalueze, să administreze şi să promoveze adevăratele valori tradiţionale. Programul de studiu include cursuri funda- mentale, de specialitate şi opţionale în do- meniile antropologie culturală, etnologie şi folclor, dar şi de legislaţie şi management cultural. Acestea oferă studenţilor perspec- tive moderne pentru a înţelege, a explica şi a respecta „diferenţa” ca factor de identitate culturală; de a-şi forma deprinderi de obser-

vare, înregistrare şi interpretare a faptelor de cultură tradiţională şi a fenomenelor con- temporane, aflate în continuă schimbare; de

a acumula cunoştinţele necesare demersuri-

lor de proiectare a strategiilor de păstrare, transmitere şi valorificare a patrimoniului imaterial în cadre formale şi non-formale. Absolvenţii specializării Studii culturale. Etnologie vor putea deţine posturi incluse în Codul Ocupaţiilor din România, precum:

cercetători, muzeografi, referenţi ştiinţifici,

inspectori şi experţi în domeniul patrimo- niului imaterial, cadre didactice universi- tare, consultanţi de specialitate în instituţii de spectacol, în turism şi ONG-uri, precum

şi în administraţia centrală şi regională, re-

dactori şi editori în mass-media.

Dinamica examenelor de admitere

şi editori în mass-media. Dinamica examenelor de admitere Anul * Număr locuri Număr candidați Media

Anul *

Număr locuri

Număr candidați

Media maximă

Media minimă

2008

50 + 20**

67

9,80

6,71

2009

——

2010

50 + 40

79

9,74

6,08

* În anii universitari 2009-2010 și 2011 -2012, specializarea nu a școlarizat. ** Locuri cu taxă

9,74 6,08 * În anii universitari 2009-2010 și 2011 -2012, specializarea nu a școlarizat. * *
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 9 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 9 3. Comunicare și relații publice

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 9

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 9 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 9 3. Comunicare și relații publice P

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

9

3. Comunicare și relații publice

Programul de studii Comunicare și relații publice a devenit în 1993 prima structură academică specializată în științele comuni- cării din România. Succesul primei promo- ții și amploarea pe care au dobândit-o pe piața educațională studiile de comunicare și relații publice au constituit argumente în vederea acreditării acestui program de către Comisia Națională de Evaluare și Acreditare Academică. Obținând titlul de li- cențiați în comunicare, absolvenții se pot angaja în instituții de cercetare din dome- niu, în agenții de relații publice și/sau de publicitate, în departamente de informare și relații publice din sectorul guvernamental, corporatist privat sau nonprofit. Ei vor

Dinamica examenelor de admitere

putea lucra ca directori de imagine, consi- lieri de relații publice, coordonatori de pro- grame de comunicare (domeniile politic, social, cultural), coordonatori media, con- silieri în comunicare internă și resurse umane, consilieri pentru strategii de criză instituțională, manageri de proiect, purtă- tori de cuvânt ș.a. Curriculumul dezvoltat este format din cursuri fundamentale și specializate în domenii cum ar fi: comuni- care, metodologia relațiilor publice și pu- blicitate, tehnici de redactare, tehnici de construcție a discursului, managementul resurselor umane, sociologie, marketing și studiul calitativ al pieței, psihologie și an- tropologie culturală.

Informații suplimentare:

www.comunicare-relatiipublice.ro

Informații suplimentare: www.comunicare-relatiipublice.ro Anul Număr locuri Număr candidați Media maximă

Anul

Număr locuri

Număr candidați

Media maximă

Media minimă

2001

50

+ 25*

748

9,55

8,65

2002

50

+ 25*

787

9,65

8,73

2003

85

+ 25*

1075

9,65

8,08

2004

65

+ 40*

845

9,71

8,36

2005

86

+ 51*

587

10

8,04

2006

80

+ 60*

636

9,82

5,04

2007

70

+ 80*

734

9,65

5,09

2008

70

+ 80*

643

9,29

5,01

2009

70

+ 80*

587

9,43

5,07

2010

70

+ 80*

335

9,71

6,01

2011

70

+ 80*

237

9,31

6,04

* locuri cu taxă

5,07 2010 70 + 80* 335 9,71 6,01 2011 70 + 80* 237 9,31 6,04 *
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 10 1 0 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 4. Studii europene P

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 10

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 10 1 0 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 4. Studii europene P rogramul

10

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

4. Studii europene

Programul de Studii europene a fost înfiin- țat în cadrul Facultății de Litere în anul 1998 și pregătește profesioniști în dome- niul managementului cultural. Planul de în- vățământ, proiectat în viziunea unei pregă- tiri multidisciplinare (istorie, geografie, po- litică și relații internaționale, drept și eco- nomie, cultură, literatură și arte, comunica- re, studii europene, limbi străine și infor- matică), susține formarea unui specialist competent și performant în domeniul com- plex al culturii. Disciplinele opționale sunt structurate pe trei module tematice – Reali- tăți și relații europene, Coordonate cultu- rale europene, Gestionarea culturii –, lă- sând o mare libertate atât pentru oferta di- dactică a profesorilor, cât și pentru opțiuni- le studenților. Acest proiect a avut în vede- re modele europene și realizări autohtone similare, pe care – fără să le copieze – le-a

Dinamica examenelor de admitere

urmat ca puncte de referință sugestive. El reprezintă – în primul rând – reflexul unei noi orientări a societății românești după 1989, pe care își propune să o susțină. Noul departament vine în întâmpinarea necesităților unei societăți în schimbare. Absolvenții, viitori profesioniști, vor fi ca- pabili să gestioneze în mod optim dome- niul cultural, în raport cu realitățile europe- ne de azi, conform exigențelor din procesul integrării europene. Ei vor putea lucra ca funcționari superiori în instituțiile de cultu- ră și în diplomație, euroconsilieri în depar- tamentele guvernamentale de integrare, manageri ai instituțiilor culturale din țară și din străinătate, organizatori de evenimente culturale (expoziții, simpozioane, congre- se), manageri editoriali, producători de programe în audiovizual etc.

editoriali, producători de programe în audiovizual etc. Anul Număr locuri Număr candidați Media maximă

Anul

Număr locuri

Număr candidați

Media maximă

Media minimă

2001

50

+ 25*

612

9,64

8,63

2002

50

+ 25*

607

9,65

8,24

2003

55

+ 25*

783

9,46

8,34

2004

55

+ 25*

701

9,34

8,29

2005

60

+ 42*

533

9,75

7,57

2006

60

+ 50*

619

9,79

5,01

2007

50

+ 70*

728

9,47

5,03

2008

55

+ 70*

527

9,25

5,00

2009

60

+ 80*

332

9,16

5,24

2010

60

+ 80*

1063

10,00

6,94

2011

60

+ 80*

629

9,96

6,58

* locuri cu taxă

5,24 2010 60 + 80* 1063 10,00 6,94 2011 60 + 80 * 629 9,96 6,58

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 11

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 11 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 11 5. Științe ale informării și

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

11

5. Științe ale informării și documentării

11 5. Științe ale informării și documentării P rogramul de studii Științe ale informării și

Programul de studii Științe ale informării și documentării a fost creat pentru a răspunde unor nevoi reale de pregătire a specialiști- lor în domeniul organizării documentelor și al diseminării informațiilor. Prin această formă de pregătire superioară, România se aliniază structurilor europene în domeniu, participând, de pe o poziție calificată și modernă, la organizarea națională și inter- națională a transferului de informații și do- cumente. Perspectivele acestei forme de învățământ din România sunt legate de ne- voia reală de specialiști într-un număr mare de structuri distribuite la scară națională. În condițiile dezvoltării transferului de infor- mații prin noile tehnologii și ale constituirii unor rețele și sisteme documentare, specia- lizarea în domeniul științe ale informării și documentării se înscrie printre câmpurile de formație superioară cu mari perspective

Dinamica examenelor de admitere

de plasament, atât în sectorul de stat, cât și în cel privat. Absolvenții acestei speciali- zări vor putea lucra ca specialiști în știința informării, ca experți în transferul de infor- mații, ca organizatori și manageri de struc- turi și sisteme infodocumentare: profesori documentariști, bibliotecari, documenta- riști, bibliografi etc. Dezvoltarea României și integrarea sa în Uniunea Europeană impun acoperirea zonelor informației cu personal pregătit în acord cu noile cerințe ale domeniului. Câmpul științelor infomării și documentării românești are încă o nevoie acută de a fi acoperit cu specialiști ai do- meniului. În plus, odată cu anul școlar 2006-2007, a început procesul de creare în licee și școli generale a centrelor de infor- mare și documentare (CDI), în care își vor putea desfășura activitatea profesorii documentariști.

putea desfășura activitatea profesorii documentariști. Anul Număr locuri Număr candidați Media maximă

Anul

Număr locuri

Număr candidați

Media maximă

Media minimă

2001

40

+ 10*

184

9,46

8,16

2002

40

+ 5*

112

9,69

8,05

2003

40

+ 10*

98

9,04

6,90

2004

40

+ 10*

59

9,21

5,89

2005

75

+ 25*

247

9,73

7,05

2006

70

+ 25*

105

9,95

6,87

2007

50

+ 50*

156

9,57

5,77

2008

50

+ 50*

84

9,60

5,99

2009

45

+30*

144

9,58

5,88

2010

50

+ 40*

91

9,47

6,02

2011

50

+ 40*

93

9,29

5,76

 

* locuri cu taxă

 
50 + 40* 91 9,47 6,02 2011 50 + 40* 93 9,29 5,76   * locuri

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 12

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 12 1 2 I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ 6. Asistență managerială și

12

I. ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

6. Asistență managerială și secretariat

Programul de studii Asistență managerială și secretariat pregătește asistenți manageri, secretari cu studii superioare, secretari/e și șefi/e de birou, consilieri în probleme de in- formare și documentare, arhiviști ai institu- țiilor, inspectori de specialitate în cadrul birourilor de resurse umane, secretari în ca- drul birourilor de relații cu publicul pentru instituțiile de stat și pentru firmele private.

Absolvenții acestui program își pot conti- nua studiile universitare prin masterate de specialitate organizate tot în cadrul Facultății de Litere.

organizate tot în cadrul Facultății de Litere. Dinamica examenelor de admitere Anul Număr locuri

Dinamica examenelor de admitere

Anul

Număr locuri

Număr candidați

Media maximă

Media minimă

2005

75

+ 3*

317

9,98

9,48

2006

60

+ 10*

150

9,98

9,04

2007

40

+ 50*

383

9,91

6,26

2008

40

+ 50*

254

9,73

7,07

2009

40

+ 40*

320

9,94

6,92

2010

50

+ 40*

247

9,64

7,06

2011

50

+ 40*

267

9,97

8,17

 

* locuri cu taxă

 
+ 40* 247 9,64 7,06 2011 50 + 40* 267 9,97 8,17   * locuri cu
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 13 II. NVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) 13 7. Comunicare și

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 13

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 13 II. NVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR) 13 7. Comunicare și

II. NVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ (IFR)

13

7. Comunicare și relații publice

Facultatea de Litere a Universității din Bu- curești oferă posibilitatea înscrierii studenți- lor la forma de învățământ cu frecvență redusă (IFR) pentru programul de studii Co- municare și relații publice. Structura instituțională care administrează această formă de învățământ este Centrul de suport local pentru IFR al Facultății de Li- tere, având în prezent aproximativ 700 de studenți și un colectiv didactic format din 73 de coordonatori de disciplină și tutori. Particularitatea acestei forme de învăță- mânt constă în facilitarea ritmului personal de învățare și a muncii individuale, asistate și evaluate continuu de tutori. Autoinstruirea se realizează pe baza unui suport bibliogra- fic și informativ distribuit fiecărui student. Oferta didactică este permanent îmbogățită

și permite în prezent modalități de învățare

electronică datorită bibliotecii electronice și

a e-forumurilor din campusul virtual înscris la adresa:

Durata studiilor la IFR este de 3 ani.

Taxa de studiu:

3100 RON/an, achitabilă în 3 rate anuale.

Înscrierile se fac în perioada:

9-15 iulie

1-5 septembrie

Datele exacte vor fi afișate din timp la avizierul Facultății de Litere și la adresa:

www.litereidd.ro

septembrie Datele exacte vor fi afișate din timp la avizierul Facultății de Litere și la adresa:
septembrie Datele exacte vor fi afișate din timp la avizierul Facultății de Litere și la adresa:

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 14

2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 14 B. CONCURSUL DE ADMITERE P entru anul universitar 2012-2013,
B. CONCURSUL DE ADMITERE
B. CONCURSUL DE ADMITERE

Pentru anul universitar 2012-2013, formele de concurs pentru cele șase programe de studiu ale Facultății de Litere sunt următoarele:

Programul de studii

Probe de concurs

1 Limba și literatura română – limbă și literatură străină

Concurs de dosare:

• nota la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat – pondere: 2/3

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3

celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3 2 Etnologie Concurs de dosare: • nota

2 Etnologie

Concurs de dosare:

• nota la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat – pondere: 2/3

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3

3 Studii europene

Concurs de dosare:

• nota la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat – pondere: 2/3

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3

celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3 4 Comunicare și relații publice (învățământ cu

4 Comunicare și relații publice (învățământ cu frecvență)

Probă scrisă • la limba română și la una dintre următoarele limbi străine, la alegere: engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și rusă

5 Științe ale informării și documentării

Concurs de dosare:

• nota la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat – pondere: 2/3

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3

6 Asistență managerială și secretariat

Concurs de dosare:

• nota la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat – pondere: 2/3

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3

7 Comunicare și relații publice (învățământ cu frecvență redusă)

Probă scrisă • nota la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat – pondere: 2/3

• media celorlalte probe scrise de la bacalaureat – pondere: 1/3

Candidații admiși la programul Limba și literatura română – limbă și literatură străină vor fi repartizați la specializarea B după încheierea procesului de admi- tere, în funcție de competența lingvistică, pe baza unei metodologii specifice.

după încheierea procesului de admi- tere, în funcție de competența lingvistică, pe baza unei metodologii specifice.

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

• LITERE • Ghidul candidatului • Admiterea 2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 15 C. Tematica,

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 15

2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 15 C. Tematica, bibliografia și subiectele de concurs pentru
2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 15 C. Tematica, bibliografia și subiectele de concurs pentru

C. Tematica, bibliografia și subiectele de concurs pentru programul de studii COMUNICARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Page 15 C. Tematica, bibliografia și subiectele de concurs pentru programul de studii COMUNICARE ȘI RELAȚII

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 16

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 16 16 Limba română Tematica și bibliografia de concurs Proba de limba

16 Limba română

Tematica și bibliografia de concurs

Proba de limba română la concursul de admitere la Facultatea de Litere (programul de

de admitere la Facultatea de Litere (programul de studii Comunicare și relații publice, învățământ cu

studii Comunicare și relații publice, învățământ cu frecvență) se va desfășura pe baza pro- gramelor pentru examenul de absolvire a gimnaziului și pentru examenul de bacalaureat, aprobate de MECTS pentru anul 2011.

I. Elemente de structură a limbii

1. Lexicul

Cuvântul. Sensul cuvintelor în context. Tipuri de sens (de bază, secundar, figurat) și

rolul contextului în realizarea fiecăruia. Cu- vinte polisemantice. Mijloace interne de îmbogățire a vocabu- larului. Derivarea. Compunerea. Schimba- rea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală. Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului. Sinonime. Antonime. Omonime. Paronime. Regionalisme. Arhaisme. Unități frazeologice (locuțiuni, expresii).

2. Noțiuni de fonetică

Vocale. Consoane. Semivocale. Diftongul. Triftongul. Hiatul. Silaba. Despărțirea cuvintelor în silabe. Accentul și accentuarea corectă în limba română. 3. Morfosintaxa Părțile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (verb, substantiv, articol, pronume, nume- ral, adjectiv). Locuțiunile. Categorii morfo- logice (diateză, conjugare, mod, timp, persoană, număr, gen, caz, grad de compa- rație). Funcții sintactice. Părțile de vorbire neflexibile. Clasifi- care/fel (adverb, prepoziție, conjuncție, in- terjecție). Locuțiunile. Funcții sintactice (adverb, interjecție).

4. Noțiuni de sintaxă; sintaxa propoziției și a frazei Relații sintactice. Mijloace de realizare a relațiilor sintactice în propoziție și în frază. Fraza. Propoziția principală și cea secun- dară/subordonată. Elemente de relație în frază. Propoziția regentă și cea subordonată. Elementul regent. Propoziția și părțile de propoziție. Tipuri de propoziții și de părți de propoziție. Su- biectul și propoziția subiectivă. Predicatul și propoziția subordonată predicativă. Com- plementul direct și propoziția subordonată completivă directă. Complementul indirect și propoziția subordonată completivă indi- rectă. Atributul și atributiva. Complemen- tele circumstanțiale/propozițiile subordonate circumstanțiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop. Propozițiile su- bordonate circumstanțiale condiționale, concesive, consecutive. Expansiunea și contragerea.

de scop. Propozițiile su- bordonate circumstanțiale condiționale, concesive, consecutive. Expansiunea și contragerea.
de scop. Propozițiile su- bordonate circumstanțiale condiționale, concesive, consecutive. Expansiunea și contragerea.
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 17 Limba română 1 7 II. Limbă și comunicare Se urmărește

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 17

Limba română

09.04.12 14:47 Page 17 Limba română 1 7 II. Limbă și comunicare Se urmărește folosirea

17

II. Limbă și comunicare Se urmărește folosirea adecvată, în di- verse situații de comunicare, a unităților morfologice, sintactice și lexicale; respecta- rea normelor literare morfosintactice și le- xico-semantice, precum și a normelor ortografice, ortoepice și de punctuație.

1. Nivelul fonetic Pronunțarea corectă a neologismelor.

Greșeli de pronunție. Hipercorectitudinea.

2. Nivelul lexico-semantic Sensul cuvintelor în context (sens

denotativ și sens conotativ); sensul corect al neologismelor; pleonasmul, tautologia, atracția paronimică.

3. Nivelul morfosintactic

Utilizarea corectă a formelor flexionare; valori expresive ale părților de vorbire. Acordul gramatical; acordul prin atracție, acordul logic. Elemente de relație și utilizarea lor corectă. Anacolutul.

4. Nivelul ortografic și de punctuație

Normele ortografice și de punctuație ale limbii literare actuale.

5. Nivelul stilistic

Calități generale ale stilului (claritate, precizie, concizie, corectitudine, variație stilistică, cursivitate, eufonie etc.). Stilurile funcționale (definire, caracteristici). Vorbire directă, vorbire indirectă, vorbire indirectă liberă. Registre stilistice (popular vs. cult; scris vs. oral; particularități ale oralității; coloc- vial; arhaic; regional; argou; jargon).

Bibliografie:

Manualele alternative aprobate de MECTS

ale oralității; coloc- vial; arhaic; regional; argou; jargon). Bibliografie: Manualele alternative aprobate de MECTS
ale oralității; coloc- vial; arhaic; regional; argou; jargon). Bibliografie: Manualele alternative aprobate de MECTS

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 18

18

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 18 1 8 Limba română Subiectul din sesiunea iulie 2011 Se dă

Limba română

Subiectul din sesiunea iulie 2011

Se dă textul:

„După dispariția lui Eminescu, se constituie cu mare rapiditate în poezia românească o nouă manieră: așa cum maniera pre-eminesciană s-a conturat cu mai mare precizie datorită «revoluției» întreprinse de Eminescu, scriitorul care a contrazis – dintr-un anume moment de evoluție a poeziei sale – toate șabloanele limbajului poetic al predecesorilor, maniera post-eminesciană în variantă simbolistă se încheagă rapid și, în mare măsură, se definește ca reacție la eminescianism. S-ar spune că Eminescu a rămas, stilistic, izolat în epoca sa tocmai datorită caracterului stereotipizat, la niveluri calitativ diferite, al poeziei românești din perioadele imediat precedentă și următoare”.

din perioadele imediat precedentă și următoare”. CERINȚE:   I. În atenția candidaților:

CERINȚE:

 

I.

În atenția candidaților:

I.

1. Demonstrați cu argumente lingvistice în ce stil funcțional se încadrează tex- tul.

Toate subiectele sunt obligatorii și vor fi tratate în ordinea indicată. Fiecare greșeală de ortografie se va pena-

I.

2. Precizați modul de formare a cuvinte- lor subliniate, indicând componentele și etapele procesului.

liza cu 1 punct.

I.

3. Rescrieți propozițiile din ultima frază a textului; indicați felul lor și analizați predicatele.

II.

Corectați greșelile și rescrieți fraza în formă corectă:

„Ca și proprietari de apartamente, am aflat din mijloacele de mass-media că asigurările obligatoriii pentru locuințe trebuiesc înche- iate pînă Vineri 15 Iulie pentru a nu putea fii pasabili de amendă.”

.

pentru locuințe trebuiesc înche- iate pînă Vineri 15 Iulie pentru a nu putea fii pasabili de
pentru locuințe trebuiesc înche- iate pînă Vineri 15 Iulie pentru a nu putea fii pasabili de

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 19

Limba română

09.04.12 14:47 Page 19 Limba română Baremul de corectare I Cele 9 puncte se acordă astfel:

Baremul de corectare

I

Cele 9 puncte se acordă astfel:

19

I. 1. 1 p. pentru identificarea silului (științific/istoria limbii literare); 2,5 p. pentru argumentare; 0,5 p. pentru redactare (total 4 p.).

argumentare; 0,5 p. pentru redactare (total 4 p. ). I. 2. 0,50 p. x 6 cuvinte

I. 2. 0,50 p. x 6 cuvinte = (total 3 p.).

I. 3. 0,5 p. x 2 propoziții (total 1 p.); 0,5 p. x 2 predicate (total 1 p.).

II. 1 p. x 9 greșeli = 9 p.

N.B.: Pentru fiecare subiect se acordă câte un punct din oficiu.

(total 1 p.). II. 1 p. x 9 greșeli = 9 p. N.B.: Pentru fiecare subiect
(total 1 p.). II. 1 p. x 9 greșeli = 9 p. N.B.: Pentru fiecare subiect
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 20 20 Limba engleză Tematica de concurs   Substantivul

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 20

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 20

20

Limba engleză

Tematica de concurs

 

Substantivul (numărul, cazul, genul). Adjectivul, adverbul (gradele de compara- ție, ordinea în propoziție). Pronumele (tipu- rile de pronume). Numeralul. Articolul. Verbul (formarea și folosirea timpurilor; corespondența timpurilor, verbele modale; diateza pasivă; modurile personale: indica- tivul, subjonctivul, imperativul; modurile nepersonale: infinitivul, gerunziul, partici- piul prezent, participiul trecut). Verbe, substantive, adjective cu prepo- ziții obligatorii, verbe cu particulă. Sintaxa propoziției simple și a frazei. Tipuri de subordonate și elemente introduc- tive. Vorbirea indirectă. Probleme de voca- bular (colocații, polisemie, sinonimie, antonimie, formarea cuvintelor).

Subiectele de examen pentru limba en- gleză vor include: traduceri în/din limba engleză (text literar și nonliterar), exerciții de gramatică (de pildă: transformări, com- pletări, exerciții de alegere a soluției din mai multe variante, identificarea greșelilor, close test), precum și un subiect care va testa capacitatea de înțelegere a unui text documentar sau literar.

close test ), precum și un subiect care va testa capacitatea de înțelegere a unui text
close test ), precum și un subiect care va testa capacitatea de înțelegere a unui text
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 21 Limba engleză 2 1 Bibliografia de concurs În vederea însușirii

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 21

Limba engleză

09.04.12 14:47 Page 21 Limba engleză 2 1 Bibliografia de concurs În vederea însușirii

21

Bibliografia de concurs

În vederea însușirii cunoștințelor de gramatică, sunt recomandate exerciții din următoarele culegeri, la alegere:

• Virginia Evans, CPE Use of English¸ Express Publishing

• Michael Vince, First Certificate Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998

• Michael Vince, Advanced Language Practice, Heinemann, 1996, 1997, 1998

• Alexandra Cornilescu, Accuracy and Fluency, Institutul European, Iași, 1995

• Georgiana Gălățeanu-Fârnoagă, Exerciții de gramatică engleză. Timpurile verbale, Omegapres, București,1994

• Georgiana Gălățeanu-Fârnoagă, Sinteze

•Nadina

Vișan

&

Ruxandra

Vișan,

English Grammar and Practice for Advanced Learners. A Text-based Approach. Engleza pentru avansați – Texte, gramatică și exerciții, Caval- liotti, 2006, București.

• W. Stannard Allen, Living English Structure, Longmans, 1959

• B.D. Graver, Advanced English Practice, Oxford University Press, 1971

• A.J. Thomson and A.V. Martinet, A Practical English Grammar, Oxford University Press, 1961

• Colectivul catedrei de engleza, Universi- tatea din București, Limba engleză: Exer- ciții pentru admiterea în învățământul superior, Editura Didactică și Pedago- gică, București 1978

• Alice Bădescu, Gramatica limbii engleze, Editura Științifică și Enciclopedică,

de gramatică engleză, Cruso, București,

1997

• Lidia Vianu, English with a Key 1; English with a Key 2, Teora, București, 2006

• Lidia Vianu, English with a Choice, Teora, 2006

English with a Key 1; English with a Key 2 , Teora, București, 2006 • Lidia
English with a Key 1; English with a Key 2 , Teora, București, 2006 • Lidia

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 22

22

1984, București

09.04.12 14:47 Page 22 2 2 1984, București Limba engleză Subiectul din sesiunea iulie 2011 I.

Limba engleză

Subiectul din sesiunea iulie 2011

I. Translate into English: (9p + 1 = 10 points) Când auzi bătând în ușă, Petru se ridică de la birou plictisit și înspăimântat în același timp. Nu își putea imagina cine să-l fi căutat la ora aceea, deși existau mai multe posibilități. Gazda venea uneori la el aproape fără motiv; venea ca să-l întrebe dacă se întoarce târziu din oraș, sau să-i ceară chibriturile. Dar s-ar putea să fie un curier de la teatru; își lăsase acolo adresa și i se spusese că s-ar putea a fi chemat pentru o repetiție urgentă. Deși, încă nu se

apropiase seara premierei… Se gândi, în clipa când se duse să deschidă, că ar putea fi poșta- șul, aducându-i o veste de la Ștefania. Mâna îi rămase suspendată în aer, întâlnind-o în prag chiar pe Ștefania, fără pălărie, făcându-și vânt cu un ziar. Petru își dădu abia atunci seama că nu e bărbierit și că ieșise într-o cămașă fără guler. Măcar de și-ar fi schimbat cămașa! De unde să știe el că tocmai Ștefania o să-i calce pragul.

unde să știe el că tocmai Ștefania o să-i calce pragul. – Mă primești?!? întrebă Ștefania.

– Mă primești?!? întrebă Ștefania.

II. A. 1. Write out the sentences, using the most logical form of the verbs in brackets:

At a time when it (become) so important to succeed in school, we should not be sur- prised to learn that more students (cheat) than ever before. Students seem to believe that those who cheat are unlikely (catch).

2. Rewrite the following sentences using the word written in capital letters (the new sentence does not necessarily begin with the word indicated). The meaning should stay the same:

1. We weren’t given any explanation for the delay. NO

2. Andreas thinks that something has been stolen. WHAT

3. She thought it would be a good idea for me to see a doctor. ADVISED

3. Find the mistake in each of the following sentences and correct it:

1. I’m sure it will be someone to help you with your luggage.

2. I’ve been waiting since an hour to have a minute with the boss.

3. Who do you think they told me?

with your luggage. 2. I’ve been waiting since an hour to have a minute with the
with your luggage. 2. I’ve been waiting since an hour to have a minute with the
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 23 Limba engleză 23 B. Translate into Romanian: I also saw

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 23

Limba engleză

09.04.12 14:47 Page 23 Limba engleză 23 B. Translate into Romanian: I also saw that Dolly

23

B.

Translate into Romanian:

I also saw that Dolly would make quite a superior business woman, and that if she married this Harry would run his car-hire business without prejudice, exchanging her afternoon bridge parties for regular spells in his office. In time she would own the business and make quite a prosperous company out of it, Harry being relegated to the golf course. She would look after his business, would look after him, but quite possibly she would once more be disappointed, for the promise of glamour would have evaporated and been replaced by a security which she found boring. For the essence of Dolly was her longing – it was expressed in the hopeful smile which had captivated my uncle on the dance floor long ago, but I doubt whether Dolly was aware of the deeply buried layers of her personality. She just accepted each successive phase of her life without question.

of the deeply buried layers of her personality. She just accepted each successive phase of her
of the deeply buried layers of her personality. She just accepted each successive phase of her
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 24 2 4 Limba engleză Baremul de corectare Fiecare subiect este

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 24

24

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 24 2 4 Limba engleză Baremul de corectare Fiecare subiect este notat

Limba engleză

Baremul de corectare

Fiecare subiect este notat cu note de la 1 la 9, deci un punct se acordă din oficiu.

Subiectul I – 9 puncte + 1 = 10 puncte Se notează:

• exprimarea corectă în limba engleză • redarea corectă a sensului • traducerea corectă a structurilor gramaticale • fluența textului în limba engleză • cunoașterea vocabularului implicat de tra- ducerea textului. Se depunctează cu 0,50:

• folosirea subiectului dublu • omisiunea subiectului în propoziții cu verbul la mod personal • greșelile de acord • folosirea unor forme temporal-aspectuale inexistente • folosirea greșită a timpurilor verbale, a verbelor modale și a diatezei pasive • nerespectarea regulilor de concordanță a timpurilor • folosirea greșită atât a infinitivului, cât și a gerunziului sau a participiului Se depunctează cu 0,25:

• formele greșite de plural • folosirea necorespunzătoare a principalelor prepoziții din limba engleză • greșelile de topică

Cinci greșeli de ortografie se vor depuncta cu 0,10 p.

Subiectul II – conține două subpuncte (A și B) care se notează fiecare cu câte 10 puncte, dintre care 1 punct din oficiu. Nota finală se constituie prin calcularea mediei dintre notele pentru A și B.

II.A. Fiecare dintre cele trei subpuncte ale subiectului I.B este notat cu 3 puncte, câte un punct pentru fiecare propoziție corectă. 1: 1 punct x 3= 3 puncte 2: 1 punct x 3 = 3 puncte 3: 1 punct x 3= 3 puncte La totalul de 9 puncte se adaugă 1 p din oficiu.

II. B. Se notează:

• corectitudinea și acuratețea exprimării în limba română • redarea adecvată a sensului textului în limba engleză • eleganța exprimării în limba română • folosirea vocabularului adecvat pentru a reda sensul textului englezesc • folosirea formelor gramaticale corecte și tipice pentru limba română Se depunctează cu 1 p. • abaterile grave de la sensul textului • distorsionarea totală a înțelesului • exprimarea confuză în limba română • folosirea unor forme gramaticale sau a unor cuvinte inexistente în limba română Se poate acorda bonus de 0,50 până la 1p pentru soluțiile ingenioase de traducere.

Se poate acorda un bonus între 0,50 și 1 p. pentru soluțiile deosebit de originale date unor structuri mai dificile.

Se poate acorda un bonus între 0,50 și 1 p. pentru soluțiile deosebit de originale date
Se poate acorda un bonus între 0,50 și 1 p. pentru soluțiile deosebit de originale date

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 25

Limba franceză

09.04.12 14:47 Page 25 Limba franceză 25 Tematica de concurs Viața personală și socială:

25

Tematica de concurs

Viața personală și socială: identitate, tinerii și comunitatea, tinerii și idolii lor, relații între tineri, idealuri și proiecte; familia:

membri, ocupații; sănătate (droguri/SIDA/tabagismul/alcoolul); educa- ție; cultură; mass-media; modă; conflicte între generații; muncă/șomaj; violență/non- violență. Viața cotidiană: magazine; mij- loace de transport; restaurant, hotel, camping; aeroport, gară, poștă, bancă.

Timpul liber: week-end/vacanțe; călătorii, activități. Mediul înconjurător: oraș/sat; po- luarea și ocrotirea mediului înconjurător. Spațiul francofon: Franța contemporană (evenimente marcante); orașe și provincii; obiceiuri, tradiții, sărbători; personalități culturale și științifice; francofonia și țările francofone. Comunitatea europeană: locuri și monumente europene (inclusiv din Româ- nia); patrimoniul cultural, științific și tehnic european (inclusiv contribuții și personali- tăți românești); ecouri ale culturii românești în plan european; instituții europene.

Conținuturi lingvistice. Domeniul lexical:

relații semantice (sinonime, antonime, omo- nime, paronime, familii de cuvinte), câmp lexical/semantic, conotație/denotație. Dome- niul gramatical: Articolul hotărât, nehotărât, partitiv. Substantivul (gen, număr). Adjecti- vul (acordul adjectivului calificativ; gradele de comparație; adjective pronominale pose- sive, demonstrative și nehotărâte). Numera- lul (cardinal, ordinal). Pronumele personal,

reflexiv, posesiv, demonstrativ, relativ, inte- rogativ, nehotărât; locul pronumelor perso- nale (C.O.D., C.O.I.) în propoziții asertive și imperative; en, y. Verbul: modurile indicativ (timpuri simple, compuse), condițional pre- zent și trecut, subjonctiv prezent, trecut, im- perfect și mai mult ca perfect; imperativ, infinitiv prezent și trecut, gerunziu, partici- piu prezent și trecut, acordul participiului trecut; diatezele activă, reflexivă și pasivă; folosirea formelor perifrastice (aller, venir

de

nale folosite impersonal). Adverbul: tipuri și grade de comparație. Prepoziția. Sintaxa propoziției: subiectul, inversiunea subiectu- lui, predicatul, atributul, complementul di- rect și indirect, complementele circumstanțiale. Sintaxa frazei: concordanța la indicativ; concordanța la subjonctiv; folo- sirea subjonctivului: în propoziții relative, după verbe de voință, îndoială, sentiment, opinie; la forma interogativă/negativă; după conjuncții, locuțiuni conjuncționale, expresii impersonale; exprimarea cauzei, scopului, ipotezei și condițional, consecinței, conce- siei, condiției, comparației; stil direct/indi-

);

construcții impersonale (verbe perso-

consecinței, conce- siei, condiției, comparației; stil direct/indi- ); construcții impersonale (verbe perso-
consecinței, conce- siei, condiției, comparației; stil direct/indi- ); construcții impersonale (verbe perso-
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 26 2 6 rect; tipuri și forme de fraze: activă, pasivă,

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 26

26

rect; tipuri și forme de fraze: activă, pasivă, afirmativă, negativă; impersonală; impera- tivă, exclamativă, interogativă; emfaza.

Elemente de construcție a unor tipuri de texte. Textul informativ, textul narativ, tex- tul descriptiv, textul argumentativ – particu- larități de construcție și de conținut referențial.

Candidații își vor dovedi capacitatea de co- municare în scris prin rezolvarea unor ce- rințe de tipul: rezolvarea unor itemi (exerciții gramaticale și lexicale); relatarea unui eveniment/unui fapt divers/unei întâm- plări/unei experiențe personale; descrierea unor obiecte/unor locuri (reale și cunos- cute/imaginare)/unor activități; des- crierea/caracterizarea unui personaj/unei persoane/unei personalități; construirea unui dialog situațional; redactarea unei cărți poștale/felicitări/scrisori (personale/admi- nistrative), integrând argumente, comenta- rii, un punct de vedere personal; construirea unui discurs pe baza unei teme (comentariu, formularea unui punct de vedere personal susținut cu argumente, redactarea unui eseu structurat/liber).

cu argumente, redactarea unui eseu structurat/liber). Limba franceză Bibliografia Oricare dintre manualele

Limba franceză

Bibliografia

Oricare dintre manualele alternative de Limba franceză – Limba străină 1, utili- zate în prezent la clasele a IX-a a XII-a.

dintre manualele alternative de Limba franceză – Limba străină 1, utili- zate în prezent la clasele
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 27 Limba franceză 27 Subiectul din sesiunea iulie 2011 SUJET I

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 27

Limba franceză

09.04.12 14:47 Page 27 Limba franceză 27 Subiectul din sesiunea iulie 2011 SUJET I A. Traduisez

27

Subiectul din sesiunea iulie 2011

SUJET I

A. Traduisez en français:

L-am întrebat pe unul dintre cei mai reputați romancieri ce crede despre viitorul literaturii. În condițiile în care oamenii preferă să se uite la filme și citesc din ce în ce mai puțin – din

lipsă de timp sau din pură comoditate – mai reușește un scriitor să-și facă cunoscută opera? – Evident, îmi răspunse el. Desigur, nu toți scriitorii se îmbogățesc, nu toți ajung celebri,

dar se găsesc mereu cititori care să-i citească. Și apoi, nu uita că filmul este, orice s-ar spune, un mijloc de răspândire a anumitor opere literare.

B. Traduisez en roumain:

Il était onze heures. Maigret se trouvait dans le quartier d'Auteuil, au bord de la Seine. D'où il était, il pouvait voir la Citanguette, sans être vu. Car Heurtin connaissait Maigret, et

il fallait que "l'évadé " se croie tout à fait libre… Maigret avait tout de suite reconnu la Citanguette. C'était facile, car la maison s'élevait, toute seule, sur une place vide. Sur un des murs on lisait: VIN ET BIÈRE.

De temps en temps, quelque client pressé entrait à la Citanguette pour prendre un verre… L'affaire n'allait pas mal, mais Maigret se sentait triste et fatigué. À quelques pas de là, il y avait un hôtel. Il entra et demanda une chambre avec fenêtre ouvrant sur la Seine. SUJET II

A. Complétez avec qui, que, ou dont:

• Il y a une question… je voudrais poser. • Il y a eu un moment… tous les gens se sont mis à rire. • Il y a quelque chose… ne va pas? • Il y a eu un incident… il faut parler. • Il y a eu une époque… la Seine gelait l'hiver. Il y a un petit détail… m'inquiète.

B. Mettez les verbes entre parenthèses au

• Nous préférons qu'il (se taire). C. Réécrivez les phrases suivantes au passé:

• Il me demande où j'ai mal. / Il me de- manda… • Je lui réponds que je me suis tordu la che- ville. / Je lui répondis… • Il affirme que je ne pourrai pas courir pen- dant deux semaines au moins. / Il affirma… • On dit qu'il y a un accident sur la route. / On disait… • Ils assurent qu'il y a eu beaucoup d'embou- teillages. / Ils assuraient… • Elle pense qu'elle obtiendra une bonne note à son examen de français. / Elle pensait…

mode indicatif ou subjonctif:

• Je trouve triste qu'il (boire) tant à son âge. • Dis-lui que nous (passer) ce soir. • Je regrette qu'il (falloir) quitter les lieux. • Ce qui est sûr, c'est que nous (prendre) l'avion demain. • Tu sais sans doute que tu ne (pouvoir) pas sortir maintenant.

sûr, c'est que nous (prendre) l'avion demain. • Tu sais sans doute que tu ne (pouvoir) pas
sûr, c'est que nous (prendre) l'avion demain. • Tu sais sans doute que tu ne (pouvoir) pas

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 28

28

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 28 2 8 Baremul de corectare Limba franceză Fiecare subiect se notează

Baremul de corectare

Limba franceză

Fiecare subiect se notează cu 9 puncte, la care se adaugă un punct din oficiu.

cu 9 puncte, la care se adaugă un punct din oficiu. Pentru traduceri (subiectul 1), greșelile

Pentru traduceri (subiectul 1), greșelile se vor depuncta astfel:

• la traducerile în limba franceză 0,50 p.: contrasensurile (neînțelegerea unei fraze). 0,20 p.: greșeli de sintaxă de tipul: interoga- ție directă și indirectă, concordanța timpurilor, folosirea modurilor, SI condițional. 0,15 p: greșeli de morfosintaxă de tipul:

acordul în număr și/sau gen, acordul participiului trecut, genul substanti- velor, flexiunea verbului, negațiile, elementele de relație, folosirea pro- numelor sau a articolelor. 0,15 p: greșeli de lexic 0,05 p: greșeli de grafie

• la traducerile în limba română 0,50 p: greșeli de ortografie sau de grama- tică a limbii române 0,25 p: necunoașterea unui cuvânt, contrasensurile 0,10 p: exprimările forțate, calcurile, nerespectarea topicii specifice limbii române 0,10 p: inadecvările stilistice

Soluțiile elegante vor fi punctate cu 0,25-0,50 p.

Pentru proba de gramatică franceză (subiectul II) se acordă:

subiectul A = 3 puncte (0,50 x 6) subiectul B = 3 puncte (0,50 x 6) subiectul C = 3 puncte (0,50 x 6)

Greșelile de limbă, altele decât cele privind direct subiectul, se sancționează conform baremului de la proba de traducere.

de limbă, altele decât cele privind direct subiectul, se sancționează conform baremului de la proba de
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 29 Limba germană 29 Bibliografia de concurs MANUALE 1. Deutsch mit

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 29

Limba germană

09.04.12 14:47 Page 29 Limba germană 29 Bibliografia de concurs MANUALE 1. Deutsch mit Spass .

29

Bibliografia de concurs

MANUALE

1. Deutsch mit Spass. Manual de limba ger- mană pentru clasa a IX-a, 1995 și urm. (Ida Alexandrescu, Ioan Lăzărescu), Edi- tura Didactică și Pedagogică, București

2. Deutsch mit Spass. Manual de limba ger- mană pentru clasa a X-a, 1998 și urm. (Marianne Koch, Gheorghe Nicolaescu), Editura Didactică și Pedagogică, București

3. Deutsch mit Spass. Manual de limba ger- mană pentru clasa a XI-a, 1998 și urm. (Ida Alexandrescu, Christiane Cosmatu, Kristine Lazăr, Ioan Lăzărescu), Editura Didactică și Pedagogică, București

4. Deutsch mit Spass. Manual de limba ger- mană pentru clasa a XII-a, 1999 și urm. (Ida Alexandrescu, Christiane Cosmatu, Kristine Lazăr, Ioan Lăzărescu), Editura Didactică și Pedagogică, București

MANUALE ALTERNATIVE APROBATE DE MECTS

1. Deutsch total. Manual de limba germană

pentru clasa a IX-a, anul V de studiu, 2001 (Magdalena Leca, Simona Trofin), Polirom, Iași

2. Limba germană. Manual pentru clasa a X-a, anul V de studiu, 2000 (Miruna Bo- locan, Nicoleta Pistol), Teora, București

3. Limba germană. Manual pentru clasa a IX-a, anul V de studiu, 2001 (Hedwig Bartolf), Ed. Niculescu, București

PRECIZĂRI Conținuturile, elementele lexicale și structurile gramaticale din lecțiile manua- lelor menționate.

PRECIZĂRI Conținuturile, elementele lexicale și structurile gramaticale din lecțiile manua- lelor menționate.
PRECIZĂRI Conținuturile, elementele lexicale și structurile gramaticale din lecțiile manua- lelor menționate.

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 30

30

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 30 3 0 Limba germană Subiectul din sesiunea iulie 2011 Examen limbă

Limba germană

Subiectul din sesiunea iulie 2011

Examen limbă germană B – Litere, varianta 2

I.

1.

Übersetzen Sie folgenden Text ins Rumänische:

Manche Menschen kommunizieren fast nur noch per E-Mail, sie greifen kaum noch zum Telefonhörer und schreiben schon gar keinen Brief mehr. Aber nicht immer ist die E-Mail- Korrespondenz passend oder stilvoll. Es ist ein häufiger Fehler zu glauben, mit einer E-Mail spare man Zeit. Wer einen Menschen kritisieren will, sollte das nicht per E-Mail tun. Gleiches gilt für die Bekanntmachung schlechter Nachrichten. Solche Botschaften per E-Mail zu senden wirkt leicht feige und konfrontationsscheu². Um fair zu sein ist es besser, einem Menschen in einem persönlichen Gespräch oder Telefonat mitzuteilen, was er falsch gemacht hat. Dann hat er auch die Möglichkeit, sich sofort zu verteidigen.

hat er auch die Möglichkeit, sich sofort zu verteidigen. Duden, der Deutsch-Knigge 2. Argumentieren Sie zum

Duden, der Deutsch-Knigge

2.

Argumentieren Sie zum Thema:

Ich bin froh, wenn ich auf Reisen die Menschen in einem anderen Land sofort verstehe. Bringen Sie mindestens 3 Argumente zur Unterstützung. Beginnen Sie den Text folgenderweise… Meiner Meinung nach,… (ca 10 – 15 Zeilen)

Meiner Meinung nach,… (ca 10 – 15 Zeilen)

(http://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/emhn-L02-diskussion.pdf)

II

1.

Übersetzen Sie ins Deutsche:

Cât de mult durează o oră de clasă³? La această întrebare cunoaște fiecare răspunsul: 50

de minute! [

rează o lecție. [

cis, căci la lecție nicio secundă nu e prea mult, fiecare clipă își are rostul ei. Fiindcă ora de clasă e o oră de muncă, de luptă. Acesta e cuvântul cel mai bun: o oră de ofensivă. (după Mircea Sântimbreanu – Să stăm de vorbă fără catalog)

]

După ceasul școlii și după orice ceas care merge bine. Într-adevăr, atât du-

]

Și dacă cineva ar răspunde 3.000 de secunde, răspunsul ar fi și mai pre-

2. Ergänzen Sie: dass, weil, dass, wenn, obwohl wir im Februar Urlaub haben, fliegen wir in den Süden auf eine kanarische Insel.

• 2. Wir haben beide viel gearbeitet und hoffen,

wir uns dort gut erholen können.

es regnet, wollen wir ein Auto mieten und die Insel besichtigen. der Flug fünf Stunden dauert, ist es für uns nicht langweilig.

• 5. Der Himmel ist so klar,

wir aus groβer Höhe alles sehen können.

1 feige – mutlos. 2 konfrontationsscheu – ängstlich, timide. 3 eine Unterrichtsstunde

sehen können. 1 feige – mutlos. 2 konfrontationsscheu – ängstlich, timide. 3 eine Unterrichtsstunde

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 31

Limba germană

09.04.12 14:47 Page 31 Limba germană 31 Baremul de corectare Se dau două subiecte (I, II),

31

Baremul de corectare

Se dau două subiecte (I, II), prevăzute fiecare cu câte 10 puncte (9+1 punct din oficiu).

fiecare cu câte 10 puncte (9+1 punct din oficiu). Subiectul I 1 punct din oficiu Se

Subiectul I

1 punct din oficiu Se acordă 9 puncte pentru rezolvarea co- rectă a cerințelor, după cum urmează:

1. Traducere în limba română – 4 puncte.

Se depunctează

0,10 p. pentru 2 greșeli de limba română

0,15 p. pentru deviere gravă de sens

0,10 p. pentru fiecare structură lexicală nerecunoscută

începând de la 0,10 p. pentru omisiune, după caz

2. Probă de argumentare – 5 puncte

Se depunctează:

0, 10 p. pentru 2 greșeli de gramatică

0,20 p. pentru fiecare propoziție fără sens

0,10 p. pentru fiecare unitate lexicală greșit întrebuințată

pentru fiecare unitate lexicală greșit întrebuințată Subiectul II 1 punct din oficiu Se acordă 9 puncte

Subiectul II

1 punct din oficiu

Se acordă 9 puncte pentru rezolvarea co- rectă a cerințelor, după cum urmează:

1. Traducere în limba germană – 5 puncte

Se depunctează

0,10 p. pentru 2 greșeli gramaticale

0,15 p. pt. fiecare deviere gravă de sens

0,10 p. pentru fiecare unitate lexicală greșit întrebuințată

0,10 p. pentru omisiune

2. Exercițiu de gramatică:

Soluții corecte, cu conectorii indicați

4 p. (5 x 0,80)

– 0,10 p. pentru omisiune 2. Exercițiu de gramatică: Soluții corecte, cu conectorii indicați 4 p.
– 0,10 p. pentru omisiune 2. Exercițiu de gramatică: Soluții corecte, cu conectorii indicați 4 p.
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 32 32 Limba italiană Tematica de concurs Conținuturi ale comunicării:

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 32

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 32 32 Limba italiană Tematica de concurs Conținuturi ale comunicării:

32 Limba italiană

Tematica de concurs

Conținuturi ale comunicării:

viața personală și socială (definirea identi- tății, familie, prieteni, colegi; universul șco- lii; sentimente, pasiuni, idealuri; proiecte de viitor și meserii); omul contemporan și me- diul natural (animale, plante, ocrotirea me- diului); mijloace de comunicare (mesajul telefonic; computerul și internetul; rostul și importanța presei; corespondența și poșta); viața cotidiană (orașul, mijloace de trans- port, cumpărături, îngrijirea sănătății, ali- mentația, îmbrăcămintea); timpul liber (vacanțe, turism, sporturi, spectacole, mu- zică, dans); elemente de civilizație italiană (noțiuni elementare de geografie și istorie a Italiei; personalități ilustre din domeniul artei, muzicii, literaturii; mari orașe; cinema, modă, televiziune).

Limbă:

Fonetică și grafie (noțiuni de pronunție; accentul; eliziunea, troncamento). Morfologie și sintaxă: articolul (folosire și omisiune; prepoziția articulată); substantivul (genul după înțeles și după terminație, for- marea femininului, formarea pluralului, sub- stantive sovrabbondanti); adjectivul (calificativ: clasificare, formarea pluralului, adjectivele buono, bello, grande, santo; comparația); numeralul (ordinal, cardinal); pronumele personal (forme atone și tonice, poziție, combinații); de politețe; reflexiv; ci, vi, ne; pronumele și adjectivele: posesive, demonstrative, relative, interogative, indefi- nite. Verbul (clasificări, conjugarea verbelor regulate și neregulate, diateza, folosirea au- xiliarelor, valorile timpurilor și modurilor); adverbul; prepoziția; interjecția; folosirea conjunctivului; concordanța timpurilor la in- dicativ, conjunctiv; periodul ipotetic; con- strucții implicite. Lexicologie (derivare, compunere, familii de cuvinte). Semantică (sinonimie, antoni- mie, omonimie; denotație și conotație).

(derivare, compunere, familii de cuvinte). Semantică (sinonimie, antoni- mie, omonimie; denotație și conotație).
(derivare, compunere, familii de cuvinte). Semantică (sinonimie, antoni- mie, omonimie; denotație și conotație).

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 33

Limba italiană

09.04.12 14:47 Page 33 Limba italiană Bibliografie orienta- tivă: 1. Limba italiană , cl. a

Bibliografie orienta- tivă:

1. Limba italiană, cl. a IX-a, Editura Didac- tică și Pedagogică, 1991 (edițiile succe- sive), I.Tănase-Bogdăneț, V. Negrițescu

2. Limba italiană, cl. a X-a, Editura Didac- tică și Pedagogică, 1996 (H. Gherman, R. Sârbu, M. Chelemen)

3. Doina Condrea-Derer, Limba italiană. Texte, dialoguri, Teora, București, 1998

4. Doina Condrea-Derer, Gramatica limbii italiene, Meteora Press, București, 2001

5. Doina Condrea-Derer, Lexicul italian prin exerciții, Gramar, București, 1999

33

, Meteora Press, București, 2001 5. Doina Condrea-Derer, Lexicul italian prin exerciții, Gramar, București, 1999 33

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 34

34

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 34 3 4 Limba italiană Subiectul din sesiunea iulie 2011 I. a. Tradurre

Limba italiană

Subiectul din sesiunea iulie 2011

I.

a. Tradurre in romeno il seguente testo:

Knut è morto. L'orso polare di quattro anni diventato star internazionale è crollato improvvisamente sabato mattina davanti agli occhi inorriditi di circa 700 visitatori dello

zoo di Berlino. Stava senza vita nel laghetto destinato agli orsi, ha riferito il suo custode. Non sono ancora chiare le cause del decesso: sull'animale ora verrà fatta un'autopsia. Quando era una palletta di pelo bianco come la neve, l'orso bianco più famoso del mondo attirava masse giubilanti nella capitale tedesca. Non solo i bambini e le mamme, anche giornali e tv di tutto il mondo volevano foto, film e servizi sul simpatico orsetto polare.

b. Trovate i sinonimi delle parole sottolineate nel testo al punto I.a. c. Trovate i contrari delle parole in corsivo nel testo al punto I.a.

i contrari delle parole in corsivo nel testo al punto I.a. II. 1. Traducete in italiano

II.

1. Traducete in italiano le seguenti frasi:

a. L-am chemat ieri, dar nu a venit. b. Studenţii aşteaptă să intre în sala de examen. c. Când va vedea că nu are de ales, îţi va da dreptate.

b.  Studenţii aşteaptă să intre în sala de examen. c.  Când va vedea că nu are
b.  Studenţii aşteaptă să intre în sala de examen. c.  Când va vedea că nu are
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 35 Limba italiană 35 Baremul de corectare Se acordă câte 10

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 35

Limba italiană

09.04.12 14:47 Page 35 Limba italiană 35 Baremul de corectare Se acordă câte 10 puncte pentru

35

Baremul de corectare

Se acordă câte 10 puncte pentru fiecare subiect (I, respectiv II).

Subiectul I:

• 1 punct din oficiu; • 5 puncte pentru subpunctul a; • 2 puncte pentru subpunctul b; • 2 puncte pentru subpunctul c.

Subiectul II:

• 1 punct din oficiu; • 3 puncte pentru fiecare frază.

Se depunctează după cum urmează:

• schimbarea de sens în traducere: 2 puncte; • greşelile de sintaxă, morfologie, lexic: 0.5 puncte fiecare; • greşelile de ortografie (accente, duble, apostrof etc.):

0,3 puncte fiecare.

lexic: 0.5 puncte fiecare; •  greşelile de ortografie (accente, duble, apostrof etc.): 0,3 puncte fiecare.
lexic: 0.5 puncte fiecare; •  greşelile de ortografie (accente, duble, apostrof etc.): 0,3 puncte fiecare.
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 36 36 Limba spaniolă Tematica de concurs Conținuturi ale comunicării

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 36

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 36 36 Limba spaniolă Tematica de concurs Conținuturi ale comunicării

36 Limba spaniolă

Tematica de concurs

Conținuturi ale comunicării Universul personal (prieteni; pasiuni; uni- versul școlii, familiei; comportament social; idealuri, proiecte profesionale; definirea identității personale, sentimente, atitudini, opinii); mijloace de comunicare în societa- tea modernă (mesajul telefonic; radio, tele- viziune; computerul și comunicarea prin Internet); viața cotidiană în mediul citadin (orientarea în oraș; transport; la magazin, bancă, agenția de voiaj, poștă, restaurant); omul modern și mediul natural (problemele mediului; ocrotirea mediului natural); tim- pul liber (muzică, dans, sport, lectură, ci- nema, teatru, festivaluri, expoziții). Actualitate politică și culturală: comuni- tatea europeană (semnificații ale Europei unite; patrimoniul cultural european; dreptu- rile omului); elemente de cultură și civiliza- ție spaniolă (organizarea teritoriului, marile orașe; obiective turistice și culturale; eveni- mente, personalități; sărbători tradiționale, personalități și tipuri umane, repere ale lite- raturii); elemente de cultură și civilizație hispano-americană (noțiuni de istorie a spa- țiului hispano-american, aspecte ale vieții cotidiene, univers citadin și rural, personalități, repere ale literaturii).

Caracterizarea și exploatarea textului (noțiuni de istorie, teorie literară și concepte instrumentale). Textul literar: descriptiv (portretul, peisa- jul), narativ (tipuri de narațiune, protagonist, tipuri de personaj, voce narativă, timp și spațiu narativ). Stilurile funcționale ale lim- bajului: expozitiv-informativ, argumentativ- polemic. N.B.: Cunoștințele de istorie și teorie literară constituie un domeniu de evaluare propus exclusiv candidaților care sus- țin teza la limba spaniolă A (prima specializare). Evaluarea acestora se va face în conformitate cu programa și cu manualul de clasa a XII-a recomandat. Argumentarea noțiunilor de teorie lite- rară va fi realizată de candidați por- nind de la un text (sau fragment de text) necunoscut.

de teorie lite- rară va fi realizată de candidați por- nind de la un text (sau
de teorie lite- rară va fi realizată de candidați por- nind de la un text (sau
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 37 Limba spaniolă 37 Limbă Grafie (accentul, abrevieri). Morfologie:

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 37

Limba spaniolă

09.04.12 14:47 Page 37 Limba spaniolă 37 Limbă Grafie (accentul, abrevieri). Morfologie:

37

Limbă

Grafie (accentul, abrevieri).

Morfologie: substantivul (gen, număr, omi- terea articolului, lo și valorile sale); adjectivul: adjective calificative (clasificare, poziție, modificări de formă și sens în func- ție de poziție; comparația); adjective deter- minative (poziție); pronumele personale:

forme accentuate, neaccentuate; loísmo, laísmo, leísmo; poziția formelor neccen- tuate; se lo(s), se la(s); pronumele de poli- tețe, reflexive; posesive, demonstrative, relative și interogative, nehotărâte; verbul (conjugare; verbe neregulate; timpuri sim- ple/compuse; valorile timpurilor și moduri- lor; diateza; perifraze verbale: durative, incoative, terminative, obligative); adverbul (-mente, adverbe de mod, de loc, de timp, afirmative, negative, dubitative, interoga- tive; adverbe relative cu funcție de conjunc- ție); prepoziția (a, ante, bajo, con, de, desde en entre, hacia, hasta, por, para, sin, sobre, tras și valorile lor semantice); conjuncțiile și locuțiunile conjuncționale (cauzale, conce- sive, concluzive condiționale, consecutive, finale, temporale).

Sintaxa: predicatul nominal; ser și estar; coordonarea copulativă, prin juxtapunere și disjunctivă; subordonarea: completiva di- rectă/indirectă, subiectivă; conectori: con- juncții, pronume și adverbe interogative; concordanța timpurilor; elemente de structu- rare a frazei realizate prin subordonare în vorbire indirectă; folosirea modurilor ver- bale în funcție de verbul regent: verbe dicendi, de opinie, de voință, de sentiment; subordonarea relativă, temporală, cauzală, comparativă, condițională, consecutivă, finală: conectori: conjuncții, locuțiuni con- juncționale, pronume și adverbe relative; modurile verbale în subordonată, concor- danța timpurilor; construcții absolute; inte- rogația directă și indirectă; negația.

Lexicologie: sigle, derivare, compunere (substantive compuse: gen și număr), schim- barea categoriei gramaticale, familii de cu- vinte. Semantica: denotație/conotație (relația cu stilurile funcționale ale limbii), câmpuri semantice, relații de sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie.

relații de sinonimie, antonimie, omonimie, paronimie. Bibliografia de concurs MANUALE 1. Limba spaniolă , clasa

Bibliografia de concurs

MANUALE

1. Limba spaniolă, clasa a IX-a, Ed. Logos, 1999 (Flavia Angelescu, Camelia Rădulescu)

2. Limba spaniolă, clasa a XII-a, Ed. Niculescu, 2002 (Irina Ilegitim)

1999 (Flavia Angelescu, Camelia Rădulescu) 2. Limba spaniolă , clasa a XII-a, Ed. Niculescu, 2002 (Irina

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 38

38

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 38 3 8 Limba spaniolă Subiectul din sesiunea iulie 2011 I. a.

Limba spaniolă

Subiectul din sesiunea iulie 2011

38 3 8 Limba spaniolă Subiectul din sesiunea iulie 2011 I. a. Traduce al rumano el

I. a. Traduce al rumano el texto siguiente:. El título del presente artículo bien pudiera servir como apresurada definición del dogmático. Definición que viene a destacar, de entre los diferentes rasgos que convergen en la figura, el de que el dogmático nunca se reconoce a sí mismo como tal. Quizá porque (interesadamente?) tiende a confundir dogmatismo con fanatismo, que es más bien la actitud característica de quien se aferra a sus ideas o principios con tanta vehemencia como falta de espíritu crítico. Lo especí- fico del dogmático, pues, no es tanto el hecho de que no esté dispuesto a debatir, como la forma en que plantea el debate. Obsérvese que digo la forma, porque el fondo en cierto sentido podría-

mos cosiderar que está claro: el dogmático entiende que el conjunto de sus opiniones no admite contradicción ni controversia. Sin embargo, a diferencia del fanático, no acepta que su inflexibi- lidad sea debida a ninguna abdicación de su capacidad reflexiva, ni cree que la ausencia de toda duda deba atribuirse a dogma alguno, sino que, por el contrario, tiende a interpretar la propia fir- meza como la prueba inequívoca de la solidez de las tesis que defiende. (Manuel Cruz, Lo que siempre son los otros – fragmento adaptado).

I. b. Sustituye cada una de las secuencias subrayadas en el texto anterior por una equivalencia.

I. c. Rellena los espacios en blanco con las formas adecuadas de los verbos ser, estar o de los otros verbos que aparecen entre paréntesis:

Cuando entré, él (hablar)

por teléfono; Le gustaría que nosotros (tener)

tiempo para salir con él; Date prisa, que el partido (ser/estar)

su mujer (dejar)

palabras del jefe; Hace tres días me aseguró que ayer (ir)

a

ese puesto de trabajo; Ayer Marta (ser/estar)

las seis; Lamenta que molesta por las

a España.

II. Traduce al español el texto siguiente:

las a España. II. Traduce al español el texto siguiente: Există un soi de oboseală de

Există un soi de oboseală de oraș care mă miră de o vreme. E aproape la modă să nu fii chiar în formă maximă. Știți sănătatea aia agresivă pe care-o aveau țăranii din romanele comentate la ora de română? E vorba despre vigoarea aia din obrajii prietenului care urma să dea examen la un liceu sportiv. Tocmai așa nu-i deloc bine să arăți în zilele noastre. Poate greșesc, dar eu asta constat: că orășeanul cool, care iese pe stradă seara, e obosit, în- gândurat. Și care sunt interesele lui? Mesajele idioate ale lui Maricica de pe facebook sau adidașii din vitrină. O să ziceți că-s rău și că vorbesc prea inteligent pentru o revistă de oră- șeni la modă. Dar categoria tinerilor care ies prin cluburi azi nici măcar nu dansează cu adevărat, cum le dictează trupul și inima, ci cum au învățat acasă, de la televizor. (Bogdan Naumovici, Oboseala omului de la oraș – fragmento adaptado)

ci cum au învățat acasă, de la televizor. (Bogdan Naumovici, Oboseala omului de la oraș –
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 39 Limba spaniolă 39 Baremul de corectare Pentru fiecare dintre subiectele

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 39

Limba spaniolă

09.04.12 14:47 Page 39 Limba spaniolă 39 Baremul de corectare Pentru fiecare dintre subiectele

39

Baremul de corectare

Pentru fiecare dintre subiectele notate cu cifre romane se acordă, în afara punctului din oficiu, câte 9 puncte, cu următoarea re- partizare pe sarcinile de lucru indicate cu litere:

I. 9 p. + 1 p. din oficiu

a) 5 p.

b) 1 p. (0,25 X 4)

c) 3 p. (0,50 X 6)

II. 9 p. + 1 p. din oficiu

Pentru găsirea unor soluții originale de traducere directă și indirectă, se poate acorda un punct.

În toată lucrarea, greșelile de limbă se vor depuncta astfel:

0,05 p: semne diacritice greșite sau omise, greșeli de ortografie (consoane duble, vocale și diftongi etc.). 0,25 p: greșeli de morfosintaxă (forme ver- bale și nominale eronate), elemente le- xicale folosite în contexte improprii.

0,25 p: elemente de relație folosite greșit, fo- losirea greșită a verbelor ser și estar, selecția greșită a modurilor și timpuri- lor verbale în subordonată. 0,50 p: calcuri lexicale, lacune, distorsiuni se- mantice grave.

a modurilor și timpuri- lor verbale în subordonată. 0,50 p : calcuri lexicale, lacune, distorsiuni se-
a modurilor și timpuri- lor verbale în subordonată. 0,50 p : calcuri lexicale, lacune, distorsiuni se-

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 40

UB • LITERE • Ghidul candidatului • Admiterea 2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 40
UB • LITERE • Ghidul candidatului • Admiterea 2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:47 Page 40

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 41

2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 41 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE P entru a obține
2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 41 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE P entru a obține

D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Pentru a obține informații oficiale de ultimă oră în legătură cu examenul de admitere, candidații au obligația de a urmări în permanență Avizierul admiterii aflat în holul Facultății de Litere și site-urile facultății http://www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro; http://www.litere.ro Informații telefonice oficiale se obțin doar de la persoanele desemnate:

secretar: Lăcrămioara Bîndar

responsabil cu Relații Publice:

021. 313 43 36;

Diana Diaconescu

lacramioara.bandar@litere.ro

021.313 88 74

lacramioara.bandar@litere.ro 021.313 88 74 diana.diaconescu@litere.ro E xamenul de admitere la

diana.diaconescu@litere.ro

Examenul de admitere la Facultatea de Litere pentru anul universitar 2012-2013 se desfășoară în cursul lunii iulie, într-o perioadă corelată cu momentul încheierii examenului de bacalaureat. În cazul neocupării tuturor locurilor, o nouă sesiune de admitere se va orga- niza în cursul lunii septembrie.

de admitere se va orga- niza în cursul lunii septembrie . Datele prezentate în această broșură

Datele prezentate în această broșură sunt, la momentul tipăririi ei, orientative, urmând a fi definitivate, după aprobarea lor de către Rectoratul Universității din București, în mai multe etape.

urmând a fi definitivate, după aprobarea lor de către Rectoratul Universității din București, în mai multe

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 42

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 42 4 2 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE Înscrierea candidaților

42 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Înscrierea candidaților la examen

EXAMENULUI DE ADMITERE Înscrierea candidaților la examen C andidații se pot înscrie la unul sau mai

Candidații se pot înscrie la unul sau mai multe programe de studiu din cadrul Facul- tății de Litere. Candidații care doresc să se înscrie la mai multe programe de studiu tre- buie să depună un singur dosar complet pentru toate programele.

Perioada de înscriere:

9-15 iulie 2012 pentru sesiunea din vară; pentru sesiunea din toamnă, dacă se va organiza în cazul necompletării locurilor, perioada de înscriere este 3–10 septembrie 2012.

Atenție!

Pentru învățământul cu frecvență redusă (IFR), candidații se pot înscrie atât în luna iulie (9–15 iulie), cât și în luna septembrie (3–10 septembrie).

Locul:

Facultatea de Litere, Str. Edgar Quinet, nr. 5-7, sector 1, București; luni–vineri, între orele 9-14; sâmbătă, duminică, între orele 9–12.

orele 9-14; sâmbătă, duminică, între orele 9–12 . La depunerea dosarului , candidații vor primi o

La depunerea dosarului, candidații vor primi o Legitimație de concurs, necesară atât pen- tru prezentarea la concurs (în cazul candidaților la Comunicare și relații publice), cît și ca document de concurs pentru candidații la programele de studiu la care admiterea se face pe bază de dosar.

Toți candidații, indiferent de forma de concurs, vor primi la înscriere un Formular de opțiuni. Acesta va fi completat după afișarea clasamentului și depus în termen de 7 zile de la afișarea rezultatelor de către toți candidații care au fost clasificați cu o medie cel puțin egală cu nota 5 (cinci) la specializarea CRP și care doresc să ocupe la Facultatea de Litere un loc la buget sau cu taxă.

5 (cinci) la specializarea CRP și care doresc să ocupe la Facultatea de Litere un loc
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 43 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 43 Dosarul de înscriere:

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 43

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 43 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 43 Dosarul de înscriere:

D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

43

Dosarul de înscriere:

Înscrierea la concurs se face pe baza unui dosar care cuprinde următoarele acte:

diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în copie legalizată la notariat (absolvenții care au dat baca- laureatul în sesiunea 2012 vor aduce o adeverință de la liceu care le atestă calita- tea de absolvent și în care se precizează media la bacalaureat);

certificatul de naștere, în copie legalizată;

certificatul de căsătorie, în copie legalizată (unde este cazul);

adeverința medicală tip de la medicul de familie, din care să rezulte că este apt/ă pentru programul de studii la care candidează;

• trei fotografii tip carte de identitate;

B.I. sau C.I. în copie xerox;

chitanța de plată a taxei de admitere* 150 de lei pentru primul program de studiu; 100 de lei pentru al doilea; câte 50 de lei pentru următoarele;

• un dosar-plic;

formularul-tip de înscriere – accesibil pe site-ul facultății (www.litere.ro), de unde poate fi descărcat și completat înainte de înscriere; formularele sunt disponibile și la Comisia de înscriere, dar, pentru evita- rea aglomerației, vă rugăm să veniți cu el completat dinainte;

Candidații din Republica Moldova vor depune și o copie simplă după pașaport.

Moldova vor depune și o copie simplă după pașaport . * Taxa se achită în ziua

* Taxa se achită în ziua înscrierii la concurs la Secretariatul facultății. Scutirea de taxă se solicită în ziua înscrierii printr-o cerere, adresată decanului Facultății de Litere, la care se anexează actele doveditoare. Sunt scutite de plata taxei de înscriere următoarele categorii de candidați:

• Orfanii de ambii părinți, care vor avea ca act doveditor copii legalizate după certi- ficatele de deces ale părinților;

• Copiii cadrelor didactice titulare, care vor aduce adeverință de la unitatea de învă- țământ unde predă unul din părinți;

• Candidații proveniți din casele de copii, care vor prezenta adeverință de la instituția respectivă;

• Copiii personalului din Universitatea din București, care vor prezenta o adeve- rință în acest sens.

Dacă un candidat dorește să susțină examen la mai multe programe de studii, scutirea de taxă se aprobă numai pentru unul singur (150 lei).

să susțină examen la mai multe programe de studii, scutirea de taxă se aprobă numai pentru

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 44

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 44 4 4 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE Repartizarea

44 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Repartizarea candidaților pe săli

După încheierea perioadei de înscriere,

Candidații au obligația de a verifica

candidații la programul de studii la care se

dacă figurează pe lista candidaților înscriși

susține probă scrisă (CRP) vor fi repartizați

și

pentru a afla în ce sală au fost repartizați

în sălile de concurs, în ordine alfabetică.

în

vederea susținerii probelor scrise. Even-

Listele cu numele candidaților din fiecare sală de concurs vor fi afișate la Avizierul ad- miterii cu o zi înaintea susținerii examenu- lui și pe Internet. Listele vor fi afișate și la

tualele erori de transcriere a numelor, a pro- gramelor de studiu, a numărului de legitimație trebuie semnalate Comisiei de admitere și vor fi corectate în catalogul

fiecare sală de concurs.

sălii de concurs în ziua susținerii probei. Candidații care nu susțin probă scrisă,

probei . Candidații care nu susțin probă scrisă , Susținerea examenului Pentru candidații înscriși la

Susținerea examenului

Pentru candidații înscriși la programul de studii la care se susține probă scrisă, con- cursul de admitere se va desfășura în:

sediul Facultății de Litere din strada Edgar Quinet nr. 5-7, sector 1, București,

Datele exacte de concurs se vor afișa din timp la Avizierul admiterii și pe site.

ci urmează să fie admiși pe baza concursu-

lui de dosare au, de asemenea, obligația să aducă la cunoștința Comisiei de admitere orice inadvertență constatată în liste.

Deoarece sunt posibile modificări de ultim moment, candidații au obligația de a

se informa la Avizierul admiterii în legătură

cu zilele, locul și ora de desfășurare a probei scrise de concurs. Orice informație în legă- tură cu concursul de admitere trebuie cerută doar de la persoanele abilitate să ofere aceste date:

secretar

Lăcrămioara Bîndar

021. 3134336

lacramioara.bandar@litere.ro și referent Relații Publice Diana Diaconescu

021. 3138874

diana.diaconescu@litere.ro

lacramioara.bandar@litere.ro și referent Relații Publice Diana Diaconescu 021. 3138874 diana.diaconescu@litere.ro
lacramioara.bandar@litere.ro și referent Relații Publice Diana Diaconescu 021. 3138874 diana.diaconescu@litere.ro

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 45

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 45 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 45 Pentru candidații care

D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

45

14:48 Page 45 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE 45 Pentru candidații care susțin probă scrisă, accesul

Pentru candidații care susțin probă scrisă, accesul în sala de concurs se face numai pe baza actului de identitate și a legitimației de concurs. Pe foaia de concurs, în colțul din dreapta, candidații își vor scrie clar numele și numărul de legitimație. Numărul legiti- mației se regăsește pe listele candidaților în- scriși, afișate la avizier și pe ușa sălii de examen.

Candidații din Republica Moldova care au obținut diploma de bacalaureat în România vor susține concursul de admitere pe un număr de locuri bugetate stabilit de MECTS și mai apoi de Universitatea din București și vor fi admiși în ordinea medii- lor și a opțiunilor.

Candidații absolvenți ai unor instituții de învățământ superior de stat sau particulare se vor înscrie la concursul de admitere în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat.

se vor înscrie la concursul de admitere în aceleași condiții cu absolvenții de liceu cu diplomă

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 46

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 46 4 6 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE Afișarea rezultatelor

46 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Afișarea rezultatelor intermediare

EXAMENULUI DE ADMITERE Afișarea rezultatelor intermediare R ezultatele probei la programul de studii pentru care se

Rezultatele probei la programul de studii pentru care se susține examen scris se vor afișa simultan cu rezultatele concursului de dosare la specializările la care admiterea se face în această formă.

La programul de studiu pentru care se

susține probă scrisă, lista candidaților și a mediilor obținute de aceștia la probele de concurs se va afișa în ordinea descrescătoare

a mediilor.

Rezultatele se vor afișa la Avizierul admiterii și pe Internet la o dată care va fi anunțată în perioada înscrierii.

La specializările la care admiterea se desfășoară pe baza unui concurs de dosare Comisia de admitere va afișa clasamentul candidaților, în ordinea descrescătoare a me- diilor calculate conform regulamentului de concurs.

Depunerea contestațiilor

Candidații care au susținut probă scrisă pot depune contestații (cereri de recorectare

a lucrărilor). Cererile, adresate decanului, se

depun la Comisia de admitere în termen de 48 de ore din momentul afișării rezultatelor la probele scrise, între orele 09.00 și 18.00.

Candidații care au participat la concursul de dosare pot depune contestații și sesizări adresate decanului în termen de

48 de ore

din momentul afișării rezultatelor, între orele 09.00 și 18.00.

Contestațiile vor fi admise în următoarele condiții:

a) dacă nota obținută în concurs este mai mică sau egală cu nota 9 (nouă), contes-

tația va fi acceptată numai dacă, prin re- corectarea lucrării, se obține o notă cu cel puțin 1 punct mai mare decât nota obținută în concurs;

b) dacă nota obținută în concurs este mai mare de nota 9 (nouă), contestația va fi acceptată pentru orice diferență (orice sutime) de notare

Contestațiile admise se vor afișa la Avizierul admiterii în termen de

72 de ore

de la data depunerii.

de notare Contestațiile admise se vor afișa la Avizierul admiterii în termen de 72 de ore
de notare Contestațiile admise se vor afișa la Avizierul admiterii în termen de 72 de ore
2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 47 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE Exprimarea opțiunilor 47

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 47

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 47 D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE Exprimarea opțiunilor 47

D. DESFĂȘURAREA EXAMENULUI DE ADMITERE

Exprimarea opțiunilor

47

Candidații își vor exprima intenția de a urma un program de studiu din cadrul Facultății de Litere completând Formularul de opțiuni. După aflarea rezultatele intermediare (cla- samentul întocmit pe baza mediilor obținute la probele scrise/la concursul de dosare) și a numărului de locuri disponibil la fiecare pro- gram de studii, candidații care au obținut medii cel puțin egale cu nota 5 (cinci) în urma concursului și care doresc să urmeze

Candidații care intenționează să urmeze Facultatea de Litere pe locuri cu taxă vor depune, odată cu formularul de opțiuni, chitanța care atestă plata primei tranșe din taxa pentru primul an de studiu. Suma se achită la casieria Rectoratului Universității Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5, București. Program:

cursurile Facultății de Litere – pe locuri bu-

luni-joi: 10.00-14.00

getate sau pe locuri cu taxă – vor depune la

vineri: 10.00-12.00

Comisia de admitere, în termen de șapte zile de la afișarea rezultatelor, formularul de opțiuni primit la înscriere. Candidații care intenționează să urmeze Facultatea de Litere pe locuri bugetate vor depune, odată cu formularul de opțiuni, și diploma de bacalaureat în original, pre-

Taxa este rambursabilă (cu reținerea unui comision de 10%) pentru candidații care nu se încadrează în numărul disponibil de lo- curi cu taxă sau pentru candidații care ocupă un loc bugetat prin redistribuire și pentru cei care vor să se retragă din concurs.

și pentru cei care vor să se retragă din concurs. cum și o declarație pe proprie

cum și o declarație pe proprie răspundere că nu urmează/nu au urmat o altă facultate pe un loc bugetat. După depunerea formularului de opțiuni, candidații nu mai pot reveni sub nicio formă asupra opțiunii formulate.

Afișarea rezultatelor finale

Comisia de admitere va analiza formularele de opțiuni și va afișa rezultatele finale ale concursului de admitere.

În cazul în care doi candidați au aceeași medie, departajarea se va face pe baza pe baza unei metodologii pe care facultatea o va face publică înainte de data înscrierii la concurs.

În baza rezultatelor afișate, Rectoratul Universității din București va emite ordinele de înmatriculare în anul universitar 2012-2013.

În baza ordinului de înmatriculare, studenții se vor înscrie în anul I, la secretariatul Facultății de Litere, în prima săptămână a anului universitar 2012-2013.

vor înscrie în anul I, la secretariatul Facultății de Litere, în prima săptămână a anului universitar

UB LITERE Ghidul candidatului Admiterea 2012

2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 48

2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 48 Str. Edgar Quinet, nr. 5-7 Sector 1, București Telefon/fax
2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 48 Str. Edgar Quinet, nr. 5-7 Sector 1, București Telefon/fax
2012 2012_Ghidul_Canditatului 09.04.12 14:48 Page 48 Str. Edgar Quinet, nr. 5-7 Sector 1, București Telefon/fax

Str. Edgar Quinet, nr. 5-7 Sector 1, București

Telefon/fax:021 314 61 77

021 313 43 36

021 313 88 75

Telefon:

021

313 88 74

021

314 35 08, int. 2141

e-mail: pr@litere.ro

Pagini de Internet ale Facultății de Litere:

www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro

www.litere.ro

http://blog.litere.ro

Pagini de Internet ale Facultății de Litere: www.unibuc.ro/ro/fac_litr_ro www.litere.ro http://blog.litere.ro