CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I. 6. Inspectoratul Teritorial nr. 150.T. Neamţ. Inspectoratul Teritorial nr. are sediul în judeţul Mehedinţi. 5. nr. 2. Maramureş.C. strada Nicolae Iorga. are sediul în judeţul Suceava.2. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere.R. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău. Inspectoratul Teritorial nr.S. municipiul Cluj-Napoca. Piaţa Avram Iancu. Inspectoratul Teritorial nr. municipiul Constanţa. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate. 401A.R. Botoşani. Bihor. municipiul Drobeta Turnu Severin. 6.S. Hunedoara şi Timiş. municipiul Suceava. Mehedinţi. are sediul în judeţul Prahova. are sediul în judeţil Timiş. Caraş Severin. 5. nr. Buzău. nr. Inspectoratul Teritorial nr. . bl. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj.R. b) volumul. tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate. se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I. Giurgiu. municipiul Ploieşti. Vaslui şi Vrancea. Bistriţa-Năsăud. are sediul în municipiul Bucureşti. Cluj. bulevardul 1 Decembrie 1918.C. bulevardul Tudor Vladimirescu. nr. strada Târgovişte. nr. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. municipiul Timişoara.1. Dâmboviţa. 6. Regulamentul de ordine internă al I. 7. Prahova şi Teleorman. 3. Inspectoratul Teritorial nr. nr. Iaşi. 4. Satu Mare şi Sălaj. are sediul în judeţul Cluj. 2. 7.. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş. care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. 17. 4. nr. Inspectoratul Teritorial nr. bulevardul Iuliu Maniu. 16B. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad.T. 3.S. sectorul 6. Galaţi.C. strada Dorobanţilor. Olt şi Vâlcea.T. Suceava. prevăzute de reglementările în vigoare. Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1. Gorj. c) caracterul operativ. 2. 67. I 1.

Inspectoratul Teritorial nr. b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate.C. În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin. mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. 4.5 tone. i). îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora.C. h). l).R. h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora. respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane. j). Harghita.S.S. are sediul în judeţul Mureş. inclusiv locul conducătorului auto. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr.T. ATRIBUŢIILE I. d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare. 11 lit. b). c). municipiul Tîrgu-Mureş. strada Sinaia.8. precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. inclusiv remorca sau semiremorca. a căror masă totală maximă autorizată. nr. b). I. a). e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea. . care prin construcţie şi echipare. precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. şi şi art. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov. nu depăşeşte 3.T. 27/2011 privind transporturile rutiere. au cel mult de 9 locuri pe scaune. pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. Covasna. c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. prin echipamente tehnice mobile. 3. 7. g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere. Mureş şi Sibiu. k). transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile. m). f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile.R. 19 lit.

centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. inclusiv remorca sau semiremorca. q) reţine. o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. inclusiv locul conducătorului auto. după caz.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. licenţe de traseu. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora. au mai mult de 9 locuri pe scaune. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. retrage sau anulează. respectiv suspendă. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare. l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. autorizaţii de transport internaţional.5 tone. a căror masă totală maximă autorizată. au mai mult de 9 locuri pe scaune. a căror masă totală maximă autorizată. p) verifică. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. suspendă. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare. a certificatelor de transport în cont propriu. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. inclusiv remorca sau semiremorca. după caz. depăşeşte 3. precum şi a copiilor conforme ale acestora. inclusiv locul conducătorului auto. operatorilor de transport.5 tone. depăşeşte 3. retrage sau anulează. la cererea autorităţii emitente. operatorilor economici. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora.

precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri. protecţia mediului înconjurător. precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor. şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere. în cazurile prevăzute de lege. la solicitarea autorităţii emitente. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. în conformitate cu prevederile legii.domeniul transporturilor rutiere. aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional. w) colaborează cu alte organisme de specialitate. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere. v) colaborează cu alte organisme de specialitate. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. . pentru limitarea acestora. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. în limita competenţelor ce le revin. în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor.

prin cântărire.C. după caz.A.S.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0. dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. 1072/2009 şi 1073/2009.2 I. în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.T. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate.htm . gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. datele privind rezultatele controalelor. 2 http://www. precum şi cu instituţii similare din alte ţări. cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale. hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal.R. în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. prin măsurare. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere. control. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr. îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare. sau a dimensiunilor maxime admise. 1071/2009. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu.isctr-mt. ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice.

categoria şi tipul de încălcări. după caz. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul.T. g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale. Potrivit legii.S.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto.C. se efectuează de către inspectorii I. b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi.S. Inspecţia. a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. tarife de despăgubire.C.T.R. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze. precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport. c) să verifice activitatea operatorilor de transport. conform reglementărilor în vigoare. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager.. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. a întreprinderilor. în condiţiile legii. denumiţi în continuare inspectori. e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi .R. 4.

autenticitatea. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. precum şi în oricare parte a vehiculului. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare. atunci când. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. la efectuarea controlului. autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. e) să verifice existenţa. care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control.sau există documente. . în cazurile prevăzute de lege. expediere şi transport. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. înmatriculate în România sau în alte state. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier. d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. licenţa de traseu. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. în compartimentul destinat transportului pasagerilor. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate.

s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. atunci când circumstanţele impun această verificare. sau cu achitarea necorespunzătoare.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. certificatul de înmatriculare al vehiculului. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60). imparţialitate. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. a tarifului de utilizare. prin măsurare. autorizaţia specială de transport. c) eficienţă şi eficacitate. în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate. ii. . m) să reţină documente pe bază de proces verbal. iii. prin cântărire. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. obiectivitate şi profesionalism. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite. în cazul circulaţiei fără achitarea. după caz. b) transparenţă. si respectarea dimensiunilor maxime admise. t) să reţină. n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate.

c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu. calitatea şi să prezinte legitimaţia de control.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei.4 În exercitarea atribuţiilor. al informaţiilor cu caracter confidenţial. şi să nu le facă publice. după caz. h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic. deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. politicoasă. g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare.d) responsabilitate. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control. în conformitate cu prevederile legale. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale.10.%20finala%20avizare %20SG. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici. e) de a purta uniforma de serviciu. al acţiunilor de control.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă. informând asupra modului de îndeplinire a acestora. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută. republicată.mt.pdf 4 http://www.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. pe timpul efectuării acţiunilor de control. e) siguranţă rutieră.%20var. 3 http://www. f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare. în prealabil.htm . numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare.isctr-mt.

g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. i) să apeleze la forţele de ordine publică. . a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. e) să verifice legitimaţiile de călătorie. h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. sau din autovehiculul din dotare. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei. prevăzute de legislaţia în vigoare. semnalizând regulamentar din poziţie statică. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane.b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. conform legii. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control. atunci când este cazul. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. în cazul transportului de persoane. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. aflat în mers. în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. a activităţilor conexe transportului rutier. în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii. f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. când situaţia o impune. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate. şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate.

conform legii. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I. k) aprobă rapoartele periodice.S.T.T. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului. după caz.T. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor. aprobă contractarea de credite bancare. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I.C..R. .S. i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I. Consiliul de conducere are. disciplinară.C..R.T.R.S..R... h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente. l) aprobă închirierea de clădiri. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. spaţii.C.R.C. în cazuri iminente de pericol public. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului. în condiţiile legii.S.C. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă.T. în condiţiile legii. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I. cu excepţiile stabilite prin lege.R. m) să aplice.C. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I. g) avizează programele de investiţii. sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată.C.T.R.C. b) aprobă statul de funcţii. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I.S. m) aprobă încheierea contractelor de către I.. în principal...R.T.T.l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor.S. pe care le poate derula în condiţiile legii.S. civilă sau penală.S..S. după verificarea mărfurilor.R.C.T.

5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I.T.S. potrivit prevederilor legale în materie. potrivit legii. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private.S.S.R. cu organismele internaţionale în domeniu. în special din Uniunea Europeană. concediază personalul de execuţie din cadrul I.S.C.%20var.T.C.C.C.T. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări. 5 http://www..10.. s) aprobă participarea I. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale. g) angajează şi.R.R. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate.R.T.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege.C. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor. revocarea inspectorilor şefi teritoriali. coordonează şi îndrumă activitatea I.T.S.R. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice.R.n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea. f) angajează şi concediază personalul I.C..R. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării. după caz. precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I.S. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control. b) organizează.pdf . în conformitate cu legislaţia în vigoare. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare. d) propune numirea şi. după caz..T. r) avizează raportul anual de activitate.C.T.mt. c) reprezintă I.S. a bunurilor din patrimoniul I. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.S. exercitând toate prerogativele stabilite de lege.C..T.T.%20finala%20avizare %20SG. instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I.R.S.R. precum şi toate procedurile operaţionale..C. în condiţiile legii.

l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I.C.C. 6 http://www.T. pentru participare la sesiuni.R.S.T.R la sfârşitul fiecărui an de activitate.R.T. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă..C.R. k) aprobă planul anual de audit intern.T.S.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control. seminare.T.R.T.C.C.S. expoziţii din domeniul specific de activitate. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament.T.R.mt.pdf . ACTIVITATE I. precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare.R.C. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.S. inspectorilor şefi teritoriali. prin decizia acestuia. cu respectarea prevederilor legale. conferinţe.6 5.S. şcolarizare.T. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri.S. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale.. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.%20var.C.R. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I.S. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare.%20finala%20avizare %20SG. q) reprezintă I.S.C. p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I..10. Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I.

05 7 270.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.09 9 156.Figura 5.41 4 1.2 Repartizarea amenzilor 2012 .596.12 8 198.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.58 3 157.452 Figura 5.65 4 158.43 9 373.1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.08 7 114.

4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

mt.pdf http://isctr.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.10.php/contact http://isctr.mt.%20finala%20avizare%20SG.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.• • • • • http://isctr.mt.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.ro/index.%20var.pdf http://www.pdf http://www.htm .isctr-mt.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful