CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

bulevardul Tudor Vladimirescu.1. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba. municipiul Cluj-Napoca. 2. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş. Hunedoara şi Timiş. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate.S. . are sediul în judeţul Prahova. Inspectoratul Teritorial nr.T. Bihor. are sediul în judeţul Suceava. nr. Caraş Severin. Regulamentul de ordine internă al I. nr. Iaşi. 6. 17. nr. bulevardul 1 Decembrie 1918. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău. 5. 2. bl. are sediul în municipiul Bucureşti. are sediul în judeţul Cluj. municipiul Timişoara. b) volumul. Buzău. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere. Vaslui şi Vrancea. 150. Gorj.. strada Nicolae Iorga. prevăzute de reglementările în vigoare. municipiul Ploieşti. nr. 4. 2. are sediul în judeţil Timiş. sectorul 6. Inspectoratul Teritorial nr. Dâmboviţa. Inspectoratul Teritorial nr. Prahova şi Teleorman. 401A. strada Dorobanţilor. 6. 7. municipiul Constanţa. are sediul în judeţul Mehedinţi. Bistriţa-Năsăud. Suceava. nr. care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. municipiul Drobeta Turnu Severin. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale.2. nr. 6. nr. tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate. Olt şi Vâlcea. Botoşani. Piaţa Avram Iancu. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului. Satu Mare şi Sălaj.T.T. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj. 3. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. Galaţi.C. bulevardul Iuliu Maniu.S. Inspectoratul Teritorial nr. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I.C. 16B. 7. municipiul Suceava. I 1. Maramureş. Mehedinţi. Giurgiu.R. se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I.C. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad. c) caracterul operativ. 5. Inspectoratul Teritorial nr. strada Târgovişte.S. 3.R.R. Inspectoratul Teritorial nr. Inspectoratul Teritorial nr. 67. Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1. Neamţ. 4. Cluj.

pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. nu depăşeşte 3. precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. are sediul în judeţul Mureş. 7. mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. nr. 11 lit. precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. k).C. g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere.R. Mureş şi Sibiu. I. inclusiv remorca sau semiremorca. ATRIBUŢIILE I. destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. Covasna. b). j). b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate. Inspectoratul Teritorial nr. strada Sinaia. municipiul Tîrgu-Mureş. şi şi art.T. f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov. .S. transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile.5 tone. b). l). c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. c). j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. prin echipamente tehnice mobile. 19 lit. au cel mult de 9 locuri pe scaune. 4. h). care prin construcţie şi echipare. i).S. d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare.T. În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin. 3.C. a căror masă totală maximă autorizată. respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane. e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea. Harghita. a). 27/2011 privind transporturile rutiere.8. m).R. h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora. inclusiv locul conducătorului auto.

autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . operatorilor economici.5 tone. inclusiv locul conducătorului auto. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. după caz. respectiv suspendă. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. q) reţine. centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. inclusiv remorca sau semiremorca. l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare. n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. a căror masă totală maximă autorizată. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. inclusiv locul conducătorului auto. inclusiv remorca sau semiremorca. au mai mult de 9 locuri pe scaune. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. retrage sau anulează. precum şi a copiilor conforme ale acestora. depăşeşte 3.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere. a căror masă totală maximă autorizată. retrage sau anulează. p) verifică. depăşeşte 3. după caz.5 tone. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora. licenţe de traseu. la cererea autorităţii emitente. o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare. au mai mult de 9 locuri pe scaune. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora. a certificatelor de transport în cont propriu. suspendă. operatorilor de transport. autorizaţii de transport internaţional. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor.domeniul transporturilor rutiere. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card. la solicitarea autorităţii emitente. precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional. v) colaborează cu alte organisme de specialitate. . aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri. în cazurile prevăzute de lege. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor. protecţia mediului înconjurător. s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. w) colaborează cu alte organisme de specialitate. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. pentru limitarea acestora. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. în conformitate cu prevederile legii. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. în limita competenţelor ce le revin. şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere.

ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice. kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise. 1072/2009 şi 1073/2009. control. în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. 1071/2009.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere. 2 http://www. sau a dimensiunilor maxime admise. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.htm . hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor.isctr-mt. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr. prin măsurare. îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu. prin cântărire. după caz.C. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal. în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. precum şi cu instituţii similare din alte ţări.T. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate.2 I. cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale.S.R. gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. datele privind rezultatele controalelor. dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite.A.

g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.S. Potrivit legii. precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport.C. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi . e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. categoria şi tipul de încălcări. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager. conform reglementărilor în vigoare.T. în condiţiile legii. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative. c) să verifice activitatea operatorilor de transport.R.R. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale. după caz. denumiţi în continuare inspectori.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia.. 4. c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene. a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. a întreprinderilor. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I.C.T. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze. Inspecţia. tarife de despăgubire. se efectuează de către inspectorii I. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto.S. b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi.

precum şi în oricare parte a vehiculului. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. licenţa de traseu. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control. s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare. în cazurile prevăzute de lege. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier. autenticitatea. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. expediere şi transport. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului.sau există documente. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare. e) să verifice existenţa. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate. atunci când. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. . autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. la efectuarea controlului. în compartimentul destinat transportului pasagerilor. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. înmatriculate în România sau în alte state. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar.

autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate. atunci când circumstanţele impun această verificare. prin cântărire. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. sau cu achitarea necorespunzătoare. certificatul de înmatriculare al vehiculului. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. ii. t) să reţină. în cazul circulaţiei fără achitarea. iii. imparţialitate. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite. în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. b) transparenţă. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. c) eficienţă şi eficacitate. si respectarea dimensiunilor maxime admise. după caz. n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. prin măsurare. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. autorizaţia specială de transport. . s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. m) să reţină documente pe bază de proces verbal. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. a tarifului de utilizare. obiectivitate şi profesionalism. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60).

g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. 3 http://www. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0. în conformitate cu prevederile legale. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei. şi să nu le facă publice. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control. e) de a purta uniforma de serviciu. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. în prealabil.htm . f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare. c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu. republicată. pe timpul efectuării acţiunilor de control.%20var.%20finala%20avizare %20SG. e) siguranţă rutieră. deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.d) responsabilitate.pdf 4 http://www. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici. politicoasă.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României. al informaţiilor cu caracter confidenţial. informând asupra modului de îndeplinire a acestora. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate.4 În exercitarea atribuţiilor. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă. h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic. după caz. numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere.mt.10. al acţiunilor de control.isctr-mt. calitatea şi să prezinte legitimaţia de control.

în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. . şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate. prevăzute de legislaţia în vigoare. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport.b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. conform legii. sau din autovehiculul din dotare. i) să apeleze la forţele de ordine publică. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate. în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control. e) să verifice legitimaţiile de călătorie. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane. în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. atunci când este cazul. f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei. g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. când situaţia o impune. în cazul transportului de persoane. aflat în mers. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. a activităţilor conexe transportului rutier. semnalizând regulamentar din poziţie statică. h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier.

S. civilă sau penală.C. Consiliul de conducere are. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor.S...R. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I. în principal.. în condiţiile legii. l) aprobă închirierea de clădiri. g) avizează programele de investiţii. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului.T. în condiţiile legii. spaţii.R.C. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.. aprobă contractarea de credite bancare. . cu excepţiile stabilite prin lege.S.C.S.. k) aprobă rapoartele periodice. sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată.S.R.C. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I. conform legii..T. după verificarea mărfurilor.T. în cazuri iminente de pericol public. după caz.C.T.C.C. m) să aplice. disciplinară.C. pe care le poate derula în condiţiile legii.R. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă.S.T. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I. m) aprobă încheierea contractelor de către I. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului. b) aprobă statul de funcţii.T.T.S.R.T.R... i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I.S.R.T.l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.R.S. h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I.. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I.C.R.

precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.C.n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea. potrivit prevederilor legale în materie.S. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale. concediază personalul de execuţie din cadrul I.T. precum şi toate procedurile operaţionale.C. instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I. cu organismele internaţionale în domeniu. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor.S. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate. r) avizează raportul anual de activitate.S. după caz.T. în conformitate cu legislaţia în vigoare.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005..T. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control. s) aprobă participarea I.pdf .T.R. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare.C.S. 5 http://www.S.C.%20var. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare. c) reprezintă I.C. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării.5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte.mt.. revocarea inspectorilor şefi teritoriali.R. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege.C.R.R. exercitând toate prerogativele stabilite de lege. d) propune numirea şi..C. după caz..R.T. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private. a bunurilor din patrimoniul I.S.. g) angajează şi.R.T. b) organizează. în condiţiile legii. potrivit legii. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I.. în special din Uniunea Europeană.%20finala%20avizare %20SG.T.S. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări.C. f) angajează şi concediază personalul I.R.T. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice.C. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.S.R.T.R. coordonează şi îndrumă activitatea I.10.S.

.mt.C. inspectorilor şefi teritoriali.T.R. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.R..C.6 5.T. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I.R. k) aprobă planul anual de audit intern. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale. ACTIVITATE I. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri.C.R. prin decizia acestuia.T.C. q) reprezintă I.R. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.S. Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate.T.S.C.%20var.pdf . seminare. n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I.C.T.S. p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament. cu respectarea prevederilor legale.S. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă.C.T. precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare.%20finala%20avizare %20SG. şcolarizare. expoziţii din domeniul specific de activitate.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.S.T. conferinţe.R la sfârşitul fiecărui an de activitate.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control.R.T. 6 http://www. pentru participare la sesiuni. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare.R.S.C.10. l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I.S..S.

43 9 373.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.65 4 158.2 Repartizarea amenzilor 2012 .452 Figura 5.08 7 114.09 9 156.Figura 5.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.41 4 1.05 7 270.12 8 198.1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.58 3 157.596.

4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.pdf http://isctr.ro/index.mt.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.pdf http://www.pdf http://www.mt.10.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.htm .%20var.isctr-mt.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.%20finala%20avizare%20SG.• • • • • http://isctr.mt.php/contact http://isctr.mt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful