CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

1. municipiul Drobeta Turnu Severin. Inspectoratul Teritorial nr. 2. are sediul în judeţil Timiş. 2. 4. Maramureş. Buzău. are sediul în judeţul Cluj. nr. Inspectoratul Teritorial nr. are sediul în judeţul Mehedinţi. Inspectoratul Teritorial nr.S. sectorul 6. prevăzute de reglementările în vigoare. 5. nr. Bihor. 2. Inspectoratul Teritorial nr. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş. 16B. I 1. nr. 6. Hunedoara şi Timiş. strada Târgovişte.R. 3. are sediul în judeţul Prahova. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. Neamţ. Vaslui şi Vrancea. are sediul în judeţul Suceava. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate. Regulamentul de ordine internă al I.C. 3. 150.S. Botoşani.T.R. Bistriţa-Năsăud.S. care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. strada Dorobanţilor.T.C. c) caracterul operativ. bulevardul Tudor Vladimirescu. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I. strada Nicolae Iorga. b) volumul. Giurgiu. Cluj. Gorj. Caraş Severin. 7. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere. Satu Mare şi Sălaj. municipiul Cluj-Napoca. Suceava. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj.T. municipiul Ploieşti. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale. Inspectoratul Teritorial nr. bulevardul 1 Decembrie 1918.C. 6. bulevardul Iuliu Maniu. bl. Dâmboviţa. Olt şi Vâlcea. 5. 67. municipiul Suceava. nr. 401A. 6. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba. municipiul Timişoara. Galaţi. 17. . se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I. nr. 4.2. Prahova şi Teleorman. Mehedinţi.R. Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1. Inspectoratul Teritorial nr.. Inspectoratul Teritorial nr. nr. 7. municipiul Constanţa. nr. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului. Piaţa Avram Iancu. Iaşi. are sediul în municipiul Bucureşti. tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate.

inclusiv remorca sau semiremorca. f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. Covasna. 27/2011 privind transporturile rutiere. prin echipamente tehnice mobile.C.C. b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate. c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. 11 lit. precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora. precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. h). b). care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov. a). îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. 19 lit. nu depăşeşte 3. mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. inclusiv locul conducătorului auto.8. i). nr. pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. Inspectoratul Teritorial nr. În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin. transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile. a căror masă totală maximă autorizată. are sediul în judeţul Mureş.R. j). l). Harghita. respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane. e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea. strada Sinaia. 3. care prin construcţie şi echipare. k). g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere. . b).T. c). m).5 tone.R. municipiul Tîrgu-Mureş. şi şi art. destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice.S.S. I. Mureş şi Sibiu. ATRIBUŢIILE I. au cel mult de 9 locuri pe scaune. 7.T. d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare. 4.

a certificatelor de transport în cont propriu. q) reţine. inclusiv remorca sau semiremorca.5 tone. după caz. retrage sau anulează. precum şi a copiilor conforme ale acestora. p) verifică.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora. autorizaţii de transport internaţional. inclusiv remorca sau semiremorca. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare. inclusiv locul conducătorului auto. a căror masă totală maximă autorizată. licenţe de traseu. suspendă. respectiv suspendă. după caz. n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier. au mai mult de 9 locuri pe scaune. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. depăşeşte 3. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. a căror masă totală maximă autorizată. l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. depăşeşte 3. autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . retrage sau anulează. centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare. operatorilor de transport. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora.5 tone. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. au mai mult de 9 locuri pe scaune. operatorilor economici. inclusiv locul conducătorului auto. la cererea autorităţii emitente.

pentru limitarea acestora. precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. în cazurile prevăzute de lege. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. protecţia mediului înconjurător. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. la solicitarea autorităţii emitente. şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card. precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere. v) colaborează cu alte organisme de specialitate. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri. . w) colaborează cu alte organisme de specialitate. în limita competenţelor ce le revin. în conformitate cu prevederile legii. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional.domeniul transporturilor rutiere.

cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale.isctr-mt. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal. prin măsurare. ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice. 2 http://www.2 I. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise. precum şi cu instituţii similare din alte ţări. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu.S. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. 1072/2009 şi 1073/2009. gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr. kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate. prin cântărire.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.R. sau a dimensiunilor maxime admise. hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor. îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare. în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. 1071/2009. în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. control.A.C.htm . după caz. dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate. datele privind rezultatele controalelor.T.

Inspecţia. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul. denumiţi în continuare inspectori. precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport..C. b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi. conform reglementărilor în vigoare. în condiţiile legii. tarife de despăgubire. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi . categoria şi tipul de încălcări. c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene. se efectuează de către inspectorii I. a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale. g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.T. c) să verifice activitatea operatorilor de transport. e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal.T.C. după caz. a întreprinderilor. Potrivit legii. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze.R.S. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager.S.R.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia. 4.

autenticitatea. atunci când. precum şi în oricare parte a vehiculului. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare. mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. înmatriculate în România sau în alte state. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar. licenţa de traseu. în compartimentul destinat transportului pasagerilor. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere.sau există documente. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. . care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. e) să verifice existenţa. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate. expediere şi transport. în cazurile prevăzute de lege. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului. la efectuarea controlului. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.

iii. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60). b) transparenţă. ii. si respectarea dimensiunilor maxime admise. prin măsurare. s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. obiectivitate şi profesionalism. în cazul circulaţiei fără achitarea. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. imparţialitate. atunci când circumstanţele impun această verificare. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. sau cu achitarea necorespunzătoare. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. certificatul de înmatriculare al vehiculului. prin cântărire. transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate. m) să reţină documente pe bază de proces verbal. autorizaţia specială de transport. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. t) să reţină. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. c) eficienţă şi eficacitate. după caz. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. . în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. a tarifului de utilizare.

htm . republicată. numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul. după caz. h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic. al acţiunilor de control. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere.%20var. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă. e) de a purta uniforma de serviciu. calitatea şi să prezinte legitimaţia de control. în conformitate cu prevederile legale. e) siguranţă rutieră. politicoasă.%20finala%20avizare %20SG. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate. deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu.10.d) responsabilitate.4 În exercitarea atribuţiilor.isctr-mt. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută. informând asupra modului de îndeplinire a acestora.mt. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei. c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. în prealabil. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare.pdf 4 http://www. al informaţiilor cu caracter confidenţial. 3 http://www. pe timpul efectuării acţiunilor de control. f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României. şi să nu le facă publice.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0.

conform legii. şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate. prevăzute de legislaţia în vigoare. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. a activităţilor conexe transportului rutier. . în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. în cazul transportului de persoane. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei. g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. e) să verifice legitimaţiile de călătorie. în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. aflat în mers. semnalizând regulamentar din poziţie statică. sau din autovehiculul din dotare.b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. când situaţia o impune. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate. în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii. atunci când este cazul. h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier. i) să apeleze la forţele de ordine publică. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control.

în condiţiile legii.T.S.R.C. în cazuri iminente de pericol public.S.T.S. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I.. b) aprobă statul de funcţii.C. în principal.T... privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului. i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I.R. k) aprobă rapoartele periodice..C.S. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă.T.C.. disciplinară.R. civilă sau penală.C.. după verificarea mărfurilor.S. g) avizează programele de investiţii. l) aprobă închirierea de clădiri. m) aprobă încheierea contractelor de către I. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I. după caz.T.R. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului. pe care le poate derula în condiţiile legii. Consiliul de conducere are. . sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată. în condiţiile legii. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.T. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I. cu excepţiile stabilite prin lege.C. spaţii.S.T..R.T.C.T. conform legii. m) să aplice.C. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I.C.S.S.R.l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I.R.R. h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente..R. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. aprobă contractarea de credite bancare.S..

potrivit legii. c) reprezintă I. instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I.T.S. potrivit prevederilor legale în materie.C.S.T. cu organismele internaţionale în domeniu. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege. în special din Uniunea Europeană. după caz.10.mt. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I.S. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor.C. precum şi toate procedurile operaţionale. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private.R.C.S. în condiţiile legii.R.T. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare.R. exercitând toate prerogativele stabilite de lege. după caz. g) angajează şi. concediază personalul de execuţie din cadrul I.C..S. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare. coordonează şi îndrumă activitatea I. în conformitate cu legislaţia în vigoare.R.C.T.%20var. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. d) propune numirea şi.T. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I. 5 http://www..T.C. r) avizează raportul anual de activitate.n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării.T.S. b) organizează. a bunurilor din patrimoniul I..%20finala%20avizare %20SG.S. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări. f) angajează şi concediază personalul I.C.T.T.R.R. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control..S. revocarea inspectorilor şefi teritoriali. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate. precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.C.5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte.C.R.R..S. s) aprobă participarea I.R.pdf ..

k) aprobă planul anual de audit intern.S.T.S.C.R.C. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.C.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control. expoziţii din domeniul specific de activitate.T. Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate. seminare.R.pdf . cu respectarea prevederilor legale.R. n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.R la sfârşitul fiecărui an de activitate. q) reprezintă I. l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I.S.R. 6 http://www.R.C. conferinţe.%20var.R. şcolarizare. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament.R.S.T. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă. prin decizia acestuia. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri..S. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale.10.S.S.S. ACTIVITATE I.T.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I.C.T.6 5.C. precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare. pentru participare la sesiuni.%20finala%20avizare %20SG...T.C.T.mt. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare. p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I.C.T. inspectorilor şefi teritoriali.

596.452 Figura 5.09 9 156.65 4 158.Figura 5.1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.2 Repartizarea amenzilor 2012 .58 3 157.08 7 114.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.12 8 198.43 9 373.41 4 1.05 7 270.

3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

isctr-mt.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.ro/index.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.htm .ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.mt.php/contact http://isctr.%20finala%20avizare%20SG.pdf http://isctr.mt.10.pdf http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.• • • • • http://isctr.%20var.pdf http://www.mt.