CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba. tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate. 150. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. strada Dorobanţilor. Satu Mare şi Sălaj. Inspectoratul Teritorial nr. 401A. nr.T. prevăzute de reglementările în vigoare. municipiul Drobeta Turnu Severin. Caraş Severin. Hunedoara şi Timiş. 5. Iaşi. 6. c) caracterul operativ. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere. Regulamentul de ordine internă al I. Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1.R. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj. nr. are sediul în judeţul Suceava. 7..S. 2. strada Nicolae Iorga. . care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Piaţa Avram Iancu. Inspectoratul Teritorial nr. bulevardul 1 Decembrie 1918. Suceava. 2. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad. municipiul Timişoara. are sediul în municipiul Bucureşti. Maramureş. nr.T. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I. Olt şi Vâlcea. municipiul Constanţa. 67. Gorj.S. Mehedinţi. Cluj. b) volumul. Bistriţa-Năsăud. se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I. municipiul Suceava. bulevardul Tudor Vladimirescu. Prahova şi Teleorman. Inspectoratul Teritorial nr.C. bulevardul Iuliu Maniu. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău. Inspectoratul Teritorial nr. 3. Dâmboviţa. 7.R. are sediul în judeţul Cluj. municipiul Cluj-Napoca. are sediul în judeţul Mehedinţi. Inspectoratul Teritorial nr. Galaţi. Giurgiu. municipiul Ploieşti.R. 6. Inspectoratul Teritorial nr. nr. nr.C. Bihor. 17.C. 6. 16B. 4. are sediul în judeţul Prahova. Botoşani. 5. I 1. are sediul în judeţil Timiş. nr.1. Buzău. bl.S.2. sectorul 6. Vaslui şi Vrancea. strada Târgovişte.T. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş. Inspectoratul Teritorial nr. 3. nr. 4. 2. Neamţ. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate.

8. I. În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin. . m). b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate. care prin construcţie şi echipare. a căror masă totală maximă autorizată.T. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane.5 tone. i). f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile. Harghita. l). b). mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. inclusiv remorca sau semiremorca.T. transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile.S. d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare. 11 lit. nu depăşeşte 3.C. precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. 4. Inspectoratul Teritorial nr. 3. e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov. precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art.R. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. a). c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. strada Sinaia. h). c). prin echipamente tehnice mobile. 7. 27/2011 privind transporturile rutiere. ATRIBUŢIILE I. au cel mult de 9 locuri pe scaune. inclusiv locul conducătorului auto. Covasna.S. 19 lit. şi şi art. are sediul în judeţul Mureş. k). pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. nr.C. destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. j). g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere. h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora. b). Mureş şi Sibiu. municipiul Tîrgu-Mureş.R.

a certificatelor de transport în cont propriu. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare. inclusiv locul conducătorului auto. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier. autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . operatorilor economici.5 tone. operatorilor de transport. inclusiv remorca sau semiremorca. licenţe de traseu. după caz. retrage sau anulează. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare. suspendă. q) reţine. după caz. retrage sau anulează. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. a căror masă totală maximă autorizată. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. au mai mult de 9 locuri pe scaune. a căror masă totală maximă autorizată.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere. p) verifică. au mai mult de 9 locuri pe scaune. inclusiv remorca sau semiremorca. autorizaţii de transport internaţional. respectiv suspendă. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. depăşeşte 3. inclusiv locul conducătorului auto. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. depăşeşte 3.5 tone. la cererea autorităţii emitente. precum şi a copiilor conforme ale acestora.

şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere. în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor. protecţia mediului înconjurător. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. pentru limitarea acestora. în cazurile prevăzute de lege. . v) colaborează cu alte organisme de specialitate. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional.domeniul transporturilor rutiere. în conformitate cu prevederile legii. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. la solicitarea autorităţii emitente. w) colaborează cu alte organisme de specialitate. aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. în limita competenţelor ce le revin. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere.

îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare. sau a dimensiunilor maxime admise. prin cântărire. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu. 2 http://www. în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.isctr-mt. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr.R.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere.2 I. 1072/2009 şi 1073/2009. control. gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise. ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice.S. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. 1071/2009. datele privind rezultatele controalelor. cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale. kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate. precum şi cu instituţii similare din alte ţări. după caz. prin măsurare.A. hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor.C. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal. în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.T. dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite.htm .ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.

categoria şi tipul de încălcări. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi . b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi. 4.C.T. după caz.R. în condiţiile legii. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul. denumiţi în continuare inspectori. e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere.. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene. g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager. precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport. conform reglementărilor în vigoare.C. Inspecţia. a întreprinderilor. Potrivit legii. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto.S. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze.S.T. se efectuează de către inspectorii I.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia. a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative.R. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale. c) să verifice activitatea operatorilor de transport. tarife de despăgubire.

care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. precum şi în oricare parte a vehiculului. d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. licenţa de traseu. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. în cazurile prevăzute de lege. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar. la efectuarea controlului. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. atunci când. înmatriculate în România sau în alte state. mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. autenticitatea. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare. expediere şi transport. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. . în compartimentul destinat transportului pasagerilor.sau există documente. autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere. e) să verifice existenţa. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier.

transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. prin cântărire. b) transparenţă. imparţialitate. . si respectarea dimensiunilor maxime admise. t) să reţină. n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate. a tarifului de utilizare. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. după caz.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. m) să reţină documente pe bază de proces verbal. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite. s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. prin măsurare. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60). autorizaţia specială de transport. c) eficienţă şi eficacitate. atunci când circumstanţele impun această verificare. iii. sau cu achitarea necorespunzătoare. ii. certificatul de înmatriculare al vehiculului. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. obiectivitate şi profesionalism. în cazul circulaţiei fără achitarea.

pe timpul efectuării acţiunilor de control. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.isctr-mt. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere. al acţiunilor de control.4 În exercitarea atribuţiilor.pdf 4 http://www.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei. politicoasă. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României.d) responsabilitate. c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu.htm . şi să nu le facă publice.%20var. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută.%20finala%20avizare %20SG. e) siguranţă rutieră. calitatea şi să prezinte legitimaţia de control. h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic.10. informând asupra modului de îndeplinire a acestora.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.mt. f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă. g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare. republicată. deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. e) de a purta uniforma de serviciu. numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare. după caz. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul. în prealabil. al informaţiilor cu caracter confidenţial. în conformitate cu prevederile legale. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. 3 http://www. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate.

aflat în mers. f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. prevăzute de legislaţia în vigoare. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane. g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. i) să apeleze la forţele de ordine publică. h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control. sau din autovehiculul din dotare. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii. atunci când este cazul. e) să verifice legitimaţiile de călătorie. în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate. conform legii. semnalizând regulamentar din poziţie statică.b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. când situaţia o impune. în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. . în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. a activităţilor conexe transportului rutier. în cazul transportului de persoane. a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Consiliul de conducere are. în condiţiile legii.C. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor.C.C.S. pe care le poate derula în condiţiile legii.R.R.C. .R. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I. m) aprobă încheierea contractelor de către I.S. aprobă contractarea de credite bancare.R. cu excepţiile stabilite prin lege. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I..S.S.T..T.C. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate.T. spaţii. k) aprobă rapoartele periodice. conform legii..S. civilă sau penală. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului.T.C.l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor.T. m) să aplice. h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.S. după verificarea mărfurilor. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă.R.R.. în cazuri iminente de pericol public. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I.R.. g) avizează programele de investiţii.R.S.T.T. disciplinară. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I...C. sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I.T. în principal. după caz. l) aprobă închirierea de clădiri.T.. în condiţiile legii.C. b) aprobă statul de funcţii. i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I.S.S.C.R. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I.

%20var.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.S.mt..T.C.R. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii... 5 http://www. c) reprezintă I.C. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I. a bunurilor din patrimoniul I.S.R. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control.10.T.C. concediază personalul de execuţie din cadrul I.R.T.S.T. r) avizează raportul anual de activitate.C. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare. în condiţiile legii. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări.C. d) propune numirea şi. exercitând toate prerogativele stabilite de lege.S. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege..5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte. coordonează şi îndrumă activitatea I.C.R.R.S. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate.R.n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea.C. precum şi toate procedurile operaţionale. b) organizează. după caz. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare.R.T.S. revocarea inspectorilor şefi teritoriali. f) angajează şi concediază personalul I.%20finala%20avizare %20SG. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării. potrivit legii. după caz.S. în special din Uniunea Europeană.. potrivit prevederilor legale în materie.S.T. g) angajează şi. s) aprobă participarea I. cu organismele internaţionale în domeniu..pdf . ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale.R.T.R. în conformitate cu legislaţia în vigoare. instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I.C. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I.C.S.T.T. precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice.

S. p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.T.C.. şcolarizare.T. 6 http://www.R.C.C.%20finala%20avizare %20SG.S.S.mt.R la sfârşitul fiecărui an de activitate.pdf .R. seminare.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control.%20var.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare.. Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate. expoziţii din domeniul specific de activitate. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament.R.6 5.R.T.T.T. prin decizia acestuia. inspectorilor şefi teritoriali.T.R. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale.S. q) reprezintă I. n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I.T. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare.S. pentru participare la sesiuni. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I.. cu respectarea prevederilor legale.R.C.S.C.T.R.10. conferinţe.S. k) aprobă planul anual de audit intern. ACTIVITATE I. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.S.C.C. l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I.C.

65 4 158.2 Repartizarea amenzilor 2012 .05 7 270.12 8 198.08 7 114.41 4 1.452 Figura 5.596.43 9 373.1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.58 3 157.Figura 5.09 9 156.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.

Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

htm .ro/index.mt.mt.pdf http://www.%20finala%20avizare%20SG.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.pdf http://www.mt.pdf http://isctr.mt.%20var.php/contact http://isctr.10.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.isctr-mt.• • • • • http://isctr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful