CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

150. nr. sectorul 6. 2. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului.R. nr. Suceava. strada Nicolae Iorga. care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov.2. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău.R. 7. municipiul Timişoara. Buzău. Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad. Inspectoratul Teritorial nr.S. are sediul în judeţul Cluj.T. Vaslui şi Vrancea. c) caracterul operativ. Inspectoratul Teritorial nr. Bihor. Maramureş. Caraş Severin. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale. nr. 67. tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate. Satu Mare şi Sălaj. strada Târgovişte. nr. Regulamentul de ordine internă al I. Inspectoratul Teritorial nr.S. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş. municipiul Constanţa. strada Dorobanţilor. are sediul în municipiul Bucureşti. are sediul în judeţul Prahova.S. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. bulevardul 1 Decembrie 1918. Prahova şi Teleorman. are sediul în judeţul Suceava. are sediul în judeţil Timiş.C. Inspectoratul Teritorial nr. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj. b) volumul. Olt şi Vâlcea. are sediul în judeţul Mehedinţi. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate. 4. municipiul Cluj-Napoca. Dâmboviţa. 401A.. Neamţ. nr. se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I. bl.C. prevăzute de reglementările în vigoare. Giurgiu. 5. 6.C.T. 2. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I. Mehedinţi. 5. Galaţi. bulevardul Tudor Vladimirescu. Iaşi. nr. Inspectoratul Teritorial nr. Cluj. Botoşani. 16B. I 1. Bistriţa-Năsăud. Piaţa Avram Iancu.1. 3. 3. 6. municipiul Suceava. municipiul Ploieşti. Gorj. 7. bulevardul Iuliu Maniu. 4. Hunedoara şi Timiş. 6. nr. 2. municipiul Drobeta Turnu Severin.R. . 17.T. Inspectoratul Teritorial nr. Inspectoratul Teritorial nr.

îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. a). j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. h). Covasna. care prin construcţie şi echipare. l). pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. . f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile.C. mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. strada Sinaia. 19 lit. 27/2011 privind transporturile rutiere.C. e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea. c).S. a căror masă totală maximă autorizată. c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora. b). precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. m). j). 7. k).R. Harghita. ATRIBUŢIILE I. precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare. nr. 4. g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere. inclusiv locul conducătorului auto. au cel mult de 9 locuri pe scaune.T. şi şi art. Mureş şi Sibiu. transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile. inclusiv remorca sau semiremorca. b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate. nu depăşeşte 3. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov. În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin.5 tone. Inspectoratul Teritorial nr. municipiul Tîrgu-Mureş.R. are sediul în judeţul Mureş. destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. i). respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane. b). 3.S.T. prin echipamente tehnice mobile. I. 11 lit.8.

l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. autorizaţii de transport internaţional. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. inclusiv remorca sau semiremorca. precum şi a copiilor conforme ale acestora. p) verifică. au mai mult de 9 locuri pe scaune. depăşeşte 3.5 tone. după caz. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. după caz. a căror masă totală maximă autorizată. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora. operatorilor economici. depăşeşte 3. inclusiv locul conducătorului auto. suspendă. operatorilor de transport. a certificatelor de transport în cont propriu. licenţe de traseu. o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora. centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare. la cererea autorităţii emitente. a căror masă totală maximă autorizată.5 tone. retrage sau anulează. inclusiv remorca sau semiremorca. retrage sau anulează. q) reţine. au mai mult de 9 locuri pe scaune. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . inclusiv locul conducătorului auto. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. respectiv suspendă.

. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor. aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional. în conformitate cu prevederile legii. şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. v) colaborează cu alte organisme de specialitate. în cazurile prevăzute de lege. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor.domeniul transporturilor rutiere. pentru limitarea acestora. w) colaborează cu alte organisme de specialitate. protecţia mediului înconjurător. la solicitarea autorităţii emitente. s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional. în limita competenţelor ce le revin. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card.

în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.T. gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu.R. prin măsurare. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate. 1072/2009 şi 1073/2009. hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor. kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise. 2 http://www. prin cântărire.isctr-mt. îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare.2 I. cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale. după caz. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. precum şi cu instituţii similare din alte ţări.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere. control. ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice.A.htm . dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0. în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal.C. datele privind rezultatele controalelor. 1071/2009. sau a dimensiunilor maxime admise.S.

precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul. 4. Potrivit legii. categoria şi tipul de încălcări.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia. e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier..S. c) să verifice activitatea operatorilor de transport. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative. după caz.C. Inspecţia. tarife de despăgubire. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi .T. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I. a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. denumiţi în continuare inspectori. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal.C.R.T. conform reglementărilor în vigoare. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager.S. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. se efectuează de către inspectorii I. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze. a întreprinderilor. în condiţiile legii.R. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto. c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene. b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi.

d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere.sau există documente. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier. precum şi în oricare parte a vehiculului. autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. în cazurile prevăzute de lege. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului. în compartimentul destinat transportului pasagerilor. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar. licenţa de traseu. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare. care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control. la efectuarea controlului. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. e) să verifice existenţa. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. atunci când. înmatriculate în România sau în alte state. s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. expediere şi transport. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. autenticitatea. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. . mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.

sau cu achitarea necorespunzătoare. si respectarea dimensiunilor maxime admise. c) eficienţă şi eficacitate. s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite. autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60). obiectivitate şi profesionalism. b) transparenţă. imparţialitate. t) să reţină. după caz. în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. . iii. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. a tarifului de utilizare. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. atunci când circumstanţele impun această verificare. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. prin cântărire. certificatul de înmatriculare al vehiculului. transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. în cazul circulaţiei fără achitarea. ii. n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate. prin măsurare. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. m) să reţină documente pe bază de proces verbal. autorizaţia specială de transport.

deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.pdf 4 http://www. h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic. politicoasă. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici. pe timpul efectuării acţiunilor de control. f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare.%20finala%20avizare %20SG. republicată. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu.%20var. în conformitate cu prevederile legale. şi să nu le facă publice.d) responsabilitate. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul. e) siguranţă rutieră. al acţiunilor de control. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere. al informaţiilor cu caracter confidenţial. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei.4 În exercitarea atribuţiilor.10. calitatea şi să prezinte legitimaţia de control. după caz. e) de a purta uniforma de serviciu. informând asupra modului de îndeplinire a acestora.htm . c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale.mt. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate.isctr-mt. numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare. 3 http://www. în prealabil. g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare.

semnalizând regulamentar din poziţie statică. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei. în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate. sau din autovehiculul din dotare. când situaţia o impune. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. prevăzute de legislaţia în vigoare. conform legii. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate. în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. . în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. atunci când este cazul. a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. în cazul transportului de persoane. f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. i) să apeleze la forţele de ordine publică. aflat în mers. a activităţilor conexe transportului rutier. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control. e) să verifice legitimaţiile de călătorie. g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport.

R. pe care le poate derula în condiţiile legii.S.R.S.T.T.l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I. în condiţiile legii. Consiliul de conducere are..S. b) aprobă statul de funcţii.T.R..T. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.R.. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I. spaţii. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate. civilă sau penală.R. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.C. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I. i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I.C. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă..S.T.T.R. m) aprobă încheierea contractelor de către I. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului.C. conform legii.T. k) aprobă rapoartele periodice.S. disciplinară. g) avizează programele de investiţii. l) aprobă închirierea de clădiri.C.S.T. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor.. în principal.T. sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată. cu excepţiile stabilite prin lege. în cazuri iminente de pericol public.C. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I.. ...S.R. h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente.C. m) să aplice.C.S. după verificarea mărfurilor. aprobă contractarea de credite bancare.C. după caz..S. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I.C. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I.R.R. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului. în condiţiile legii.

10.pdf .C.T..n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea.C. c) reprezintă I.T. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale.S.R. instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. g) angajează şi. după caz. în special din Uniunea Europeană. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare. în conformitate cu legislaţia în vigoare.. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor. cu organismele internaţionale în domeniu. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate.T.S.C.C.T.T. potrivit prevederilor legale în materie.R.S.C. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare. d) propune numirea şi.T. r) avizează raportul anual de activitate.S. s) aprobă participarea I...S.R.C.R. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I.. după caz.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării. precum şi toate procedurile operaţionale.%20finala%20avizare %20SG. potrivit legii.. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private. concediază personalul de execuţie din cadrul I. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control.C.R.5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări.S.R.%20var. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege. a bunurilor din patrimoniul I. precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.T.S. b) organizează.R.S. coordonează şi îndrumă activitatea I.mt.C.T.R. 5 http://www.S. în condiţiile legii. revocarea inspectorilor şefi teritoriali.C. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice.R.T. f) angajează şi concediază personalul I. exercitând toate prerogativele stabilite de lege.

Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate.S. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I. conferinţe. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale. q) reprezintă I. p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I. precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare.. ACTIVITATE I. şcolarizare.C. k) aprobă planul anual de audit intern.T.C.C.R.C.R. n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.R. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.T.R.C.. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă.T.10.R la sfârşitul fiecărui an de activitate. seminare.S.S.T.R. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare. pentru participare la sesiuni. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament.C.R.T. 6 http://www.S.C. cu respectarea prevederilor legale..pdf . prin decizia acestuia.R.T. l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.6 5.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control. expoziţii din domeniul specific de activitate.%20var.S.S. inspectorilor şefi teritoriali.T.C.T.S.S.%20finala%20avizare %20SG.

43 9 373.41 4 1.596.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.12 8 198.08 7 114.Figura 5.2 Repartizarea amenzilor 2012 .1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.65 4 158.05 7 270.09 9 156.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.452 Figura 5.58 3 157.

Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

%20finala%20avizare%20SG.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.htm .ro/index.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.php/contact http://isctr.pdf http://isctr.mt.• • • • • http://isctr.mt.pdf http://www.10.pdf http://www.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.mt.isctr-mt.%20var.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful