P. 1
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

|Views: 104|Likes:
Published by aniri_82

More info:

Published by: aniri_82 on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

Regulamentul de ordine internă al I. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I. 17. 7. nr. strada Târgovişte. 6. Prahova şi Teleorman. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj. se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I. Bistriţa-Năsăud. Cluj. Inspectoratul Teritorial nr. Caraş Severin. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba. bulevardul 1 Decembrie 1918. are sediul în judeţul Prahova. nr.R. prevăzute de reglementările în vigoare. 2. are sediul în municipiul Bucureşti. 3. Iaşi. Botoşani. nr. strada Dorobanţilor. 6. Inspectoratul Teritorial nr. Galaţi.1. bulevardul Tudor Vladimirescu. Bihor. Inspectoratul Teritorial nr. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale. nr. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului.S.T. Piaţa Avram Iancu. 4. Maramureş.S. 5. sectorul 6. 67.C. municipiul Drobeta Turnu Severin. Gorj. Giurgiu.2. . care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş.R. are sediul în judeţul Suceava. municipiul Cluj-Napoca. Hunedoara şi Timiş.C. 6. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere. care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. strada Nicolae Iorga. Satu Mare şi Sălaj. are sediul în judeţul Mehedinţi. Buzău. Inspectoratul Teritorial nr.R. Olt şi Vâlcea. 3.T. 2. are sediul în judeţil Timiş. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău. Inspectoratul Teritorial nr. Vaslui şi Vrancea. 16B. Inspectoratul Teritorial nr. 7. bulevardul Iuliu Maniu. municipiul Ploieşti. 2. Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1. 5. I 1. c) caracterul operativ. tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate. Neamţ. Inspectoratul Teritorial nr.C. nr. municipiul Constanţa. 150. bl.T. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad.S. b) volumul. 4. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. are sediul în judeţul Cluj. municipiul Suceava. Suceava. 401A.. Dâmboviţa. nr. municipiul Timişoara. Mehedinţi. nr.

inclusiv locul conducătorului auto. b). 3. j). j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr.5 tone. Mureş şi Sibiu.T.C. şi şi art. 27/2011 privind transporturile rutiere. 19 lit. municipiul Tîrgu-Mureş. mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. au cel mult de 9 locuri pe scaune. precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. nu depăşeşte 3. 11 lit. g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere. k). 7. a căror masă totală maximă autorizată. inclusiv remorca sau semiremorca. ATRIBUŢIILE I. c). pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. l). d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare. nr. f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile. care prin construcţie şi echipare. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. Harghita. h). a). În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin. i).T. b). Covasna.S. strada Sinaia.C. Inspectoratul Teritorial nr.8. h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora. transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov.R. c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. are sediul în judeţul Mureş. I. b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate. e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea.S. precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane. 4. m). . prin echipamente tehnice mobile.R.

inclusiv remorca sau semiremorca. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere.5 tone. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora. operatorilor economici. depăşeşte 3. depăşeşte 3. p) verifică. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. retrage sau anulează. a certificatelor de transport în cont propriu. licenţe de traseu. respectiv suspendă. a căror masă totală maximă autorizată. o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare.5 tone. după caz. l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare. suspendă. autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . precum şi a copiilor conforme ale acestora. după caz. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. q) reţine. au mai mult de 9 locuri pe scaune. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora. centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. autorizaţii de transport internaţional. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. inclusiv locul conducătorului auto. la cererea autorităţii emitente. au mai mult de 9 locuri pe scaune. retrage sau anulează. a căror masă totală maximă autorizată. inclusiv remorca sau semiremorca. inclusiv locul conducătorului auto. operatorilor de transport.

s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. pentru limitarea acestora. w) colaborează cu alte organisme de specialitate. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor. în limita competenţelor ce le revin. aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. v) colaborează cu alte organisme de specialitate. în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor. . precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card. precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri.domeniul transporturilor rutiere. în conformitate cu prevederile legii. în cazurile prevăzute de lege. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. la solicitarea autorităţii emitente. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere. protecţia mediului înconjurător.

kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate. control. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal.isctr-mt. 1071/2009.C.2 I. precum şi cu instituţii similare din alte ţări. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.R. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0. în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. datele privind rezultatele controalelor. prin cântărire. prin măsurare. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. 2 http://www. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise.A. îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare. 1072/2009 şi 1073/2009.T. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate.S. dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite.htm . după caz.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere. sau a dimensiunilor maxime admise. în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice. gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor.

a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale.S. a întreprinderilor. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. se efectuează de către inspectorii I.T. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze.C. precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I..T. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative.R. Potrivit legii. după caz. 4. în condiţiile legii.S.C. Inspecţia. tarife de despăgubire. conform reglementărilor în vigoare.R. c) să verifice activitatea operatorilor de transport. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi . denumiţi în continuare inspectori. categoria şi tipul de încălcări. b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi. e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier.

copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar. în cazurile prevăzute de lege. în compartimentul destinat transportului pasagerilor. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. atunci când.sau există documente. d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. autenticitatea. care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control. precum şi în oricare parte a vehiculului. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. e) să verifice existenţa. mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată. licenţa de traseu. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier. înmatriculate în România sau în alte state. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. la efectuarea controlului. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. . s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere. expediere şi transport. autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate.

atunci când circumstanţele impun această verificare. ii. a tarifului de utilizare. autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate. prin măsurare. si respectarea dimensiunilor maxime admise. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. . prin cântărire. imparţialitate. n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate. s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. iii. în cazul circulaţiei fără achitarea. b) transparenţă. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. m) să reţină documente pe bază de proces verbal. c) eficienţă şi eficacitate. după caz. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. t) să reţină. obiectivitate şi profesionalism. în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. certificatul de înmatriculare al vehiculului. autorizaţia specială de transport. sau cu achitarea necorespunzătoare. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60). transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise.

c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu. 3 http://www.10. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul. h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic.%20var. e) siguranţă rutieră.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0. republicată. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. al informaţiilor cu caracter confidenţial. politicoasă.d) responsabilitate. calitatea şi să prezinte legitimaţia de control. f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare.mt. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate. e) de a purta uniforma de serviciu.pdf 4 http://www. după caz. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României.htm . deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. al acţiunilor de control.%20finala%20avizare %20SG. pe timpul efectuării acţiunilor de control. în conformitate cu prevederile legale. numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare.isctr-mt. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control.4 În exercitarea atribuţiilor. g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare. şi să nu le facă publice. în prealabil.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. informând asupra modului de îndeplinire a acestora.

h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier. prevăzute de legislaţia în vigoare. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii. semnalizând regulamentar din poziţie statică. când situaţia o impune. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. atunci când este cazul. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. aflat în mers. şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate. în cazul transportului de persoane. în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport. i) să apeleze la forţele de ordine publică. . în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. conform legii. în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane. a activităţilor conexe transportului rutier. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. sau din autovehiculul din dotare. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate.b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei. e) să verifice legitimaţiile de călătorie.

m) să aplice. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă. sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată.S. k) aprobă rapoartele periodice.T. cu excepţiile stabilite prin lege. pe care le poate derula în condiţiile legii. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. spaţii. h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente. conform legii.C. după caz. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I.R. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor.. civilă sau penală.T.C. în cazuri iminente de pericol public.S. disciplinară. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I. aprobă contractarea de credite bancare. după verificarea mărfurilor..R. g) avizează programele de investiţii.S. în principal.C. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I.S...T.C. .C..R. în condiţiile legii.R.T.T. m) aprobă încheierea contractelor de către I.S.C..S.R.S. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I. b) aprobă statul de funcţii. în condiţiile legii.R.S. l) aprobă închirierea de clădiri.C. i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului..R.R.S. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului...T. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate. Consiliul de conducere are.C.T.C.T.l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.T.R.

în special din Uniunea Europeană. 5 http://www.. instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.S.T. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare.n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea. potrivit prevederilor legale în materie. în conformitate cu legislaţia în vigoare. precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. g) angajează şi.R. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale.5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte.T.C.R.S.mt.C.T.C. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice..R. f) angajează şi concediază personalul I. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I. coordonează şi îndrumă activitatea I.R.C.S.10.C.T.T.S.S. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege. concediază personalul de execuţie din cadrul I. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării.R.T.T.pdf .S. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate.S. exercitând toate prerogativele stabilite de lege.R.%20var.C.T. în condiţiile legii.S. după caz.R. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări.. cu organismele internaţionale în domeniu.T.S. s) aprobă participarea I.%20finala%20avizare %20SG. b) organizează. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor.C. d) propune numirea şi... potrivit legii.C. după caz.R. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. r) avizează raportul anual de activitate. a bunurilor din patrimoniul I. precum şi toate procedurile operaţionale.R. c) reprezintă I. revocarea inspectorilor şefi teritoriali..C.

C. cu respectarea prevederilor legale..mt. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I.T.R. seminare.S.R la sfârşitul fiecărui an de activitate.R. ACTIVITATE I.T.T. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri.pdf . precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare.R.S.S. inspectorilor şefi teritoriali. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale. şcolarizare.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.T. pentru participare la sesiuni.R.S.10. expoziţii din domeniul specific de activitate.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control.C.. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament. k) aprobă planul anual de audit intern.%20finala%20avizare %20SG.C. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.T.T. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă. 6 http://www.R.6 5.R. prin decizia acestuia.C.C.%20var.T.C.. p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I. Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate.R. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare.S.S. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.S.T.C.C.S. n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I. l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I. conferinţe. q) reprezintă I.

1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.41 4 1.05 7 270.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.58 3 157.452 Figura 5.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.43 9 373.09 9 156.12 8 198.2 Repartizarea amenzilor 2012 .08 7 114.596.65 4 158.Figura 5.

Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

php/contact http://isctr.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.%20finala%20avizare%20SG.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.pdf http://www.mt.pdf http://isctr.• • • • • http://isctr.htm .%20var.mt.mt.mt.isctr-mt.10.pdf http://www.ro/index.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->