CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1.. Iaşi.R. tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate. 6. se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I. Inspectoratul Teritorial nr. municipiul Timişoara. 17. are sediul în judeţul Mehedinţi. sectorul 6. 16B. municipiul Constanţa. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău. strada Târgovişte.R. 67. are sediul în judeţul Suceava. 2.T. Mehedinţi. b) volumul. Suceava. Inspectoratul Teritorial nr. 2. Dâmboviţa. Bistriţa-Năsăud. Piaţa Avram Iancu. Bihor. Buzău.1. Olt şi Vâlcea. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere. bulevardul Iuliu Maniu. 6. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I. Neamţ. Caraş Severin. nr. municipiul Cluj-Napoca. nr. 5. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş. Maramureş. are sediul în municipiul Bucureşti. Gorj. 2.C. Cluj. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale. 3. are sediul în judeţul Prahova.T.T. nr. nr. I 1. Vaslui şi Vrancea. Galaţi. nr. Hunedoara şi Timiş. nr. Inspectoratul Teritorial nr. municipiul Suceava. 6. Satu Mare şi Sălaj. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj.R. bl. Inspectoratul Teritorial nr.2. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. strada Dorobanţilor. nr. 401A. 7. 5. Botoşani. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad. Regulamentul de ordine internă al I. 7. are sediul în judeţil Timiş.S. 4.S.C. strada Nicolae Iorga. care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Giurgiu. 4. 3. c) caracterul operativ. are sediul în judeţul Cluj. Prahova şi Teleorman.S. bulevardul Tudor Vladimirescu. prevăzute de reglementările în vigoare. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba. Inspectoratul Teritorial nr.C. municipiul Drobeta Turnu Severin. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate. . municipiul Ploieşti. 150. Inspectoratul Teritorial nr. bulevardul 1 Decembrie 1918. Inspectoratul Teritorial nr.

d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare. transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile. a căror masă totală maximă autorizată. c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. 19 lit. inclusiv remorca sau semiremorca. 4. prin echipamente tehnice mobile.C.R. pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. Harghita.T. nr.S. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. 7. municipiul Tîrgu-Mureş. j). precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. care prin construcţie şi echipare. Covasna. l). respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane. 3. ATRIBUŢIILE I.S. i).8. Inspectoratul Teritorial nr. precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. a). m). b). h). c). destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin. nu depăşeşte 3. .R. au cel mult de 9 locuri pe scaune. Mureş şi Sibiu. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. I. 11 lit. b). are sediul în judeţul Mureş.C. g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere. e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea. strada Sinaia. f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile. şi şi art. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov. mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. 27/2011 privind transporturile rutiere. inclusiv locul conducătorului auto. b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate. k). h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora.T.5 tone.

5 tone. inclusiv remorca sau semiremorca. o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . respectiv suspendă.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora. la cererea autorităţii emitente. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare. retrage sau anulează. l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. suspendă. a certificatelor de transport în cont propriu. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. operatorilor de transport. a căror masă totală maximă autorizată. a căror masă totală maximă autorizată. depăşeşte 3. p) verifică. au mai mult de 9 locuri pe scaune. centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier. licenţe de traseu. retrage sau anulează. inclusiv locul conducătorului auto. inclusiv locul conducătorului auto. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. precum şi a copiilor conforme ale acestora.5 tone. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. autorizaţii de transport internaţional. inclusiv remorca sau semiremorca. q) reţine. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare. au mai mult de 9 locuri pe scaune. după caz. după caz. depăşeşte 3. operatorilor economici.

w) colaborează cu alte organisme de specialitate. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. . precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. în limita competenţelor ce le revin. pentru limitarea acestora. în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor. v) colaborează cu alte organisme de specialitate. s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. în conformitate cu prevederile legii. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri.domeniul transporturilor rutiere. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. la solicitarea autorităţii emitente. şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional. în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. protecţia mediului înconjurător. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. în cazurile prevăzute de lege.

îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare.2 I. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat.A. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr. control.C. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0. 1071/2009. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal. hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor.T.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere. dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite.S. ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice. cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale. sau a dimensiunilor maxime admise. kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate. 2 http://www. datele privind rezultatele controalelor. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise.R. gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare. după caz.htm . prin măsurare. precum şi cu instituţii similare din alte ţări. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. prin cântărire. în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.isctr-mt. în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. 1072/2009 şi 1073/2009. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.

c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere.S.. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto.R. Inspecţia. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale. a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi . precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I. categoria şi tipul de încălcări. b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi.C.S. tarife de despăgubire. după caz. în condiţiile legii. conform reglementărilor în vigoare. a întreprinderilor. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul.C.T.R. denumiţi în continuare inspectori.T. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier. 4. c) să verifice activitatea operatorilor de transport. Potrivit legii. e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. se efectuează de către inspectorii I.

la efectuarea controlului. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate. . care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control. s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. licenţa de traseu. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. în cazurile prevăzute de lege. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. e) să verifice existenţa. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare.sau există documente. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. precum şi în oricare parte a vehiculului. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar. d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. în compartimentul destinat transportului pasagerilor. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. atunci când. înmatriculate în România sau în alte state. expediere şi transport. mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată. autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. autenticitatea. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu.

prin cântărire. ii. m) să reţină documente pe bază de proces verbal. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. c) eficienţă şi eficacitate. în cazul circulaţiei fără achitarea. si respectarea dimensiunilor maxime admise. după caz. autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60). n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. obiectivitate şi profesionalism. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. t) să reţină. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. certificatul de înmatriculare al vehiculului. în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. atunci când circumstanţele impun această verificare. sau cu achitarea necorespunzătoare. transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. imparţialitate. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite. . iii. prin măsurare.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. a tarifului de utilizare. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. autorizaţia specială de transport. s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. b) transparenţă.

în prealabil. informând asupra modului de îndeplinire a acestora. numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare.pdf 4 http://www. în conformitate cu prevederile legale. e) de a purta uniforma de serviciu.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. republicată.isctr-mt.4 În exercitarea atribuţiilor. deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă.d) responsabilitate. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. al acţiunilor de control. calitatea şi să prezinte legitimaţia de control. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.htm . h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic. g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare. şi să nu le facă publice. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici.mt. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei.%20var. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate. e) siguranţă rutieră. pe timpul efectuării acţiunilor de control. f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul. al informaţiilor cu caracter confidenţial.%20finala%20avizare %20SG. 3 http://www. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României. c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control.10. politicoasă. după caz.

f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. e) să verifice legitimaţiile de călătorie. în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. i) să apeleze la forţele de ordine publică. atunci când este cazul. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier. prevăzute de legislaţia în vigoare. g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane. şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate. a activităţilor conexe transportului rutier. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport. semnalizând regulamentar din poziţie statică. a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. în cazul transportului de persoane. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. aflat în mers. sau din autovehiculul din dotare. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii.b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. conform legii. . când situaţia o impune. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei.

în condiţiile legii.. conform legii.S. aprobă contractarea de credite bancare.T. m) aprobă încheierea contractelor de către I.T. h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente. pe care le poate derula în condiţiile legii.T. după caz.C. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I.R. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I... k) aprobă rapoartele periodice.C. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I.R. g) avizează programele de investiţii. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului.C.R.T. . cu excepţiile stabilite prin lege... l) aprobă închirierea de clădiri.. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate.S. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I.C. după verificarea mărfurilor. în principal..S. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor. i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I.C. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I. spaţii.R. în cazuri iminente de pericol public.C. sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată.R.. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.C.T. în condiţiile legii.S.R.S. civilă sau penală..C. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului.T.S. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.S.C.T. disciplinară.R.l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor.R.S.T. Consiliul de conducere are.S.R.T. m) să aplice. b) aprobă statul de funcţii. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I.

instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor.S.S.T.pdf .C. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate.S. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I.mt. d) propune numirea şi.T..R.C.R.T. s) aprobă participarea I. în conformitate cu legislaţia în vigoare.T...C. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice. în condiţiile legii. c) reprezintă I. precum şi toate procedurile operaţionale. după caz.C.R.T.S.. cu organismele internaţionale în domeniu. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale.C.S.R.T.. concediază personalul de execuţie din cadrul I. exercitând toate prerogativele stabilite de lege.R.n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare.S.R. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare. 5 http://www.C.T.%20finala%20avizare %20SG. după caz. b) organizează. potrivit legii..S.R. coordonează şi îndrumă activitatea I.C. r) avizează raportul anual de activitate.10.R. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I.C. revocarea inspectorilor şefi teritoriali.5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări.T.S.T. precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. f) angajează şi concediază personalul I. în special din Uniunea Europeană.%20var. a bunurilor din patrimoniul I.S. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege.C. potrivit prevederilor legale în materie.R. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private. g) angajează şi.

n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I.T.C. seminare. expoziţii din domeniul specific de activitate.R.R la sfârşitul fiecărui an de activitate.R. şcolarizare. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale. cu respectarea prevederilor legale.T. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.S.. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament. conferinţe. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I. Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate.6 5.pdf . p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare. q) reprezintă I. l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I.R. inspectorilor şefi teritoriali.C. pentru participare la sesiuni.C.T.R.S. prin decizia acestuia. k) aprobă planul anual de audit intern.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control.S...%20finala%20avizare %20SG. 6 http://www.T.R.T.R.10.C.mt.S. ACTIVITATE I.C.C.C.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri.S.R.T.T. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I.T.%20var.C.S.S.S.

Figura 5.596.2 Repartizarea amenzilor 2012 .09 9 156.08 7 114.43 9 373.41 4 1.12 8 198.58 3 157.452 Figura 5.1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.65 4 158.05 7 270.

3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

ro/index.htm .mt.pdf http://www.pdf http://www.%20var.pdf http://isctr.mt.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.mt.%20finala%20avizare%20SG.isctr-mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.10.php/contact http://isctr.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.mt.• • • • • http://isctr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful