P. 1
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

|Views: 104|Likes:
Published by aniri_82

More info:

Published by: aniri_82 on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2013

pdf

text

original

CAP.

I INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER

1. DISPOZIŢII GENERALE Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., înfiinţat potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, este organizat şi funcţionează în conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă şi prezentul regulament. I.S.C.T.R. asigură la nivel naţional inspecţia şi controlul respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere, privind în principal: a) condiţiile de efectuare a activităţilor de transport rutier, a activităţilor conexe transportului rutier şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere, b) siguranţa transporturilor rutiere şi protecţia mediului, c) starea tehnică a vehiculelor rutiere, d) masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice şi masele totale maxime autorizate, e) tariful de utilizare şi tariful de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. I.S.C.T.R. are sediul în municip. Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1. În realizarea scopului său, I.S.C.T.R. colaborează cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi cu alte ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme române sau străine specializate. I.S.C.T.R. colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene, precum şi cu instituţii similare din alte ţări, pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate.1

1

http://www.mt.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.10.%20var.%20finala%20avizare %20SG.pdf

tehnic şi administrativ al activităţilor desfăşurate. Piaţa Avram Iancu. Inspectoratul Teritorial nr. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Dolj. 4. 16B. Hunedoara şi Timiş. are sediul în judeţul Mehedinţi. Inspectoratul Teritorial nr. 6.C. Neamţ. 7. bl.R. 401A. Inspectoratul Teritorial nr. 2. 3.T. municipiul Cluj-Napoca. 7. Mehedinţi. 5.C. care cuprinde ca arie de competenţă municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov. Maramureş. are sediul în judeţul Cluj. nr. complexitatea şi specificul activităţilor desfăşurate. Gorj. Bistriţa-Năsăud. are sediul în judeţil Timiş. se aprobă prin hotărâre a consiliului de conducere.R.C. Dâmboviţa. 6. 3. 2. Giurgiu. 6. nr. I 1. Inspectoratul Teritorial nr. se constituie pe baza următoarelor criterii: a) rolul şi responsabilităţile I. d) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare/perfecţionare ale personalului. Galaţi. Suceava. strada Nicolae Iorga. sectorul 6. nr. Caraş Severin.S.1. Inspectoratul Teritorial nr. Botoşani. 150. 67.S. bulevardul Tudor Vladimirescu. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Arad. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Constanţa. nr. municipiul Suceava. . Vaslui şi Vrancea. Bihor. Satu Mare şi Sălaj. Olt şi Vâlcea. bulevardul 1 Decembrie 1918.T. 2. Prahova şi Teleorman. nr. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ Structura organizatorică a I. are sediul în judeţul Prahova. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Argeş. prevăzute de reglementările în vigoare. Inspectoratul Teritorial nr. cu direcţii şi servicii/compartimente specializate la nivel central şi inspectorate teritoriale. are sediul în judeţul Suceava. Cluj. 5. municipiul Ploieşti. 4.. municipiul Constanţa. are sediul în municipiul Bucureşti.S. Regulamentul de ordine internă al I. municipiul Timişoara. b) volumul. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Bacău.T. Buzău. nr. 17. c) caracterul operativ. Iaşi. strada Dorobanţilor. Inspectoratul Teritorial nr.2. nr. bulevardul Iuliu Maniu.R. municipiul Drobeta Turnu Severin. Sediile inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier sunt: 1. strada Târgovişte. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Alba.

T. Covasna. 3. 7. nr.R. I. transportul rutier pe drumurile publice şi recepţia bunurilor divizibile. şi şi art. care prin construcţie şi echipare. au cel mult de 9 locuri pe scaune. h). b). 27/2011 privind transporturile rutiere. i). precum şi pentru vehiculele rutiere utilizate la tipurile de transport prevăzute la art. j). d) exercită controlul privind achitarea tarifului de utilizare. care cuprinde ca arie de competenţă judeţele Braşov. j) şi k) din Ordonanţa Guvernului nr. Inspectoratul Teritorial nr. Harghita. prin echipamente tehnice mobile. b) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind masele şi dimensiunile maxime admise/autorizate pentru vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate. b).S. 4.5 tone.8. 11 lit. h) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind echiparea vehiculelor cu limitatoare de viteză şi privind utilizarea acestora.R. destinate transportului rutier şi pentru maşinile autopropulsate pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. strada Sinaia. e) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind furnizarea. c). . 19 lit. pauzele si perioadele de odihna ale conducătorilor auto si utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora. În scopul îndeplinirii responsabilităţilor ce îi revin. ATRIBUŢIILE I.C.S. a).C. g) exercită controlul respectării regulilor privind perioadele de conducere. respectiv a autovehiculelor destinate transportului de persoane. inclusiv locul conducătorului auto. inclusiv remorca sau semiremorca. a căror masă totală maximă autorizată. m). mai puţin în cazul vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri. îndeplineşte următoarele atribuţii: a) exercită controlul respectării reglementărilor în vigoare privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora. f) exercită controlul la sediul furnizorilor şi beneficiarilor de bunuri divizibile. municipiul Tîrgu-Mureş. c) exercită controlul prevăzut de reglementările în vigoare privind regimul drumurilor. are sediul în judeţul Mureş. k).T. Mureş şi Sibiu. precum şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. l). nu depăşeşte 3.

o) exercită controlul activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere şi totodată asigură în limita competenţelor stabilite de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. a căror masă totală maximă autorizată. autorizaţii de transport internaţional. certificate de transport în cont propriu sau copii conforme ale acestora. k) efectuează în trafic controlul tehnic la vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri. retrage sau anulează. la cererea autorităţii emitente. au mai mult de 9 locuri pe scaune. controlul activităţii de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. licenţe de transport sau copii conforme ale acestora.i) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de mărfuri cu vehicule rutiere. n) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii economici a licenţelor pentru activităţi conexe transportului rutier. precum şi a copiilor conforme ale acestora. inclusiv remorca sau semiremorca. inclusiv locul conducătorului auto. certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. licenţe comunitare sau copii conforme ale acestora. inclusiv locul conducătorului auto. operatorilor de transport. l) exercită controlul respectării normelor de calitate a serviciilor din transportul rutier de către operatorii de transport rutier şi de către întreprinderi. licenţe de traseu. depăşeşte 3. autorizaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din . respectiv suspendă. îndeplinirea condiţiilor în vederea autorizării/licenţierii/certificării întreprinderilor. au mai mult de 9 locuri pe scaune. suspendă. inclusiv remorca sau semiremorca.5 tone. retrage sau anulează. p) verifică. după caz. centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto şi elaborează în acest sens rapoarte detaliate. operatorilor economici.5 tone. precum şi la autovehiculele destinate transportului de persoane care prin construcţie şi echipare. a certificatelor de transport în cont propriu. depăşeşte 3. a căror masă totală maximă autorizată. m) exercită controlul modului de utilizare de către operatorii de transport rutier/întreprinderi a licenţelor de transport/licenţelor comunitare. j) exercită controlul privind efectuarea transporturilor rutiere de persoane cu autovehicule care prin construcţie şi echipare. q) reţine. după caz.

w) colaborează cu alte organisme de specialitate. la solicitarea autorităţii emitente.domeniul transporturilor rutiere. şi participă la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite şi a situaţiilor de pericol. în trafic şi la sediul operatorilor de transport întreprinderilor. r) opreşte şi dacă este cazul imobilizează vehiculele rutiere. pentru limitarea acestora. protecţia mediului înconjurător. în limita competenţelor ce le revin. precum şi modul de utilizare a licenţelor de traseu şi a autorizaţiilor de transport ternaţional. bb) exercită controlul transportului rutier de mărfuri în trafic naţional şi internaţional. y) exercită controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale şi cititoare de carduri. în trafic şi la sediul operatorilor de transport/întreprinderilor. s) dispune măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere. precum şi a utilizării legitimaţiilor de transport tip card. precum şi modul de utilizare a autorizaţiilor de transport internaţional. z) exercită controlul transportului rutier ocazional de persoane. precum şi autorizaţiile şcolilor de conducători auto. în conformitate cu prevederile legii. . în vederea soluţionării reclamaţiilor şi sesizărilor. aa) exercită controlul modului de acordare a facilităţilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional. x) exercită controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate în trafic naţional şi internaţional. t) constată încălcările reglementărilor naţionale şi internaţionale în vigoare din domeniul transporturilor rutiere şi aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia specifică. şi analizează propunerile privind siguranţa transporturilor rutiere. v) colaborează cu alte organisme de specialitate. u) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice. în cazurile prevăzute de lege. precum şi pentru asigurarea condiţiilor unui mediu concurenţial normal. în vederea iniţierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere.

în vederea desfăşurării corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. ll) exercită alte atribuţii date în competenţa sa prin acte normative specifice. gg) întocmeşte şi comunică rapoartele specifice activităţii prevăzute de legislaţia naţională şi comunitară în vigoare.2 I. pe baza tratatelor şi acordurilor în domeniul transporturilor rutiere la care România este parte sau a protocoalelor încheiate pe bază de reciprocitate. în baza unui protocol încheiat cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.R. 1071/2009. precum şi cu instituţii similare din alte ţări. sau a dimensiunilor maxime admise. precum şi existenta autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.S. 1072/2009 şi 1073/2009. datele privind rezultatele controalelor.T. prin cântărire. îndeplineşte şi rolul de autoritatea competentă pentru verificare. ee) exercită controlul privind respectarea condiţiilor de efectuare a transportului rutier cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise. kk) exercită controlul în punctele de trecere a frontierei privind respectarea maselor maxime admise/autorizate. cu instituţiile şi organismele naţionale şi internaţionale.htm . hh) colaborează cu administratorul Registrului electronic naţional al operatorilor de transport rutier şi Registrului întreprinderilor.C. dd) exercită controlul respectării restricţiilor de circulaţie instituite.A. ancţionare şi raportare în sensul prevederilor Regulamentelor (CEE) Nr.cc) colaborează cu instituţii şi organisme naţionale şi internaţionale şi participă la organizarea unor acţiuni de cunoaştere şi aplicare a reglementărilor în domeniul transporturilor rutiere. jj) pregăteşte şi perfecţionează profesional inspectorii proprii şi celelalte categorii de personal. control. ff) exercită controlul respectării condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor rutiere care circulă cu depăşirea maselor şi/ sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. în care calitate: a) verifică îndeplinirea cerinţelor privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier şi privind accesul la transportul rutier în cont propriu. 2 http://www. ii) colaborează cu instituţiile din cadrul Uniunii Europene. după caz. prin măsurare.isctr-mt.

c) suspendă eliberarea/retrage/eliberează în baza unor condiţii suplimentare atestatele conducătorilor auto din afara Uniunii Europene..T. Potrivit legii. se efectuează de către inspectorii I. d) decide declararea unei persoane fizice ca inaptă de a conduce activitatea de transport a unei întreprinderi în calitate de manager. ATRIBUŢIILE ŞI OBLIGAŢIILE INSPECTORILOR I. inspectorul are următoarele atribuţii: a) să controleze. g) realizează schimbul de informaţii cu privire la condamnările şi la sancţiunile aplicate pentru încălcări grave sau cu privire la alte informaţii specifice care ar putea să afecteze exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier. conform reglementărilor în vigoare. a centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a şcolilor de conducători auto. în conformitate cu dispoziţiile aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal. Inspecţia. a operatorilor economici care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier. să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale.T.R.C. categoria şi tipul de încălcări. denumiţi în continuare inspectori.S. după caz.R. f) are acces şi operează datele din Registrul electronic naţional cel puţin în ceea ce priveşte numărul. tarife de despăgubire. în condiţiile legii.b) adoptă şi aplică măsura suspendării/retragerii a autorizaţiei/licenţei de transport comunitară şi a copiilor conforme ale acesteia.C. precum şi numele persoanelor care au fost declarate ca fiind inapte ca manager de transport. controlul şi supravegherea modului de respectare a reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. b) să verifice legalitatea activităţilor desfăşurate de operatorii de transport rutier şi/sau întreprinderi. sancţiuni complementare şi/sau măsuri administrative. 4. e) stabileşte şi aplică sistemul de clasificare a riscului operatorilor de transport/întreprinderilor şi efectuează controale în baza acestuia. având în acest sens dreptul de a controla în orice spaţiu în care se desfăşoară activităţi . a întreprinderilor.S. c) să verifice activitatea operatorilor de transport.

la efectuarea controlului. k) să controleze ambalajele mărfurilor în vederea verificării condiţiilor de ambalare. să interzică dreptul de utilizare a vehiculelor rutiere înmatriculate în România. h) să imobilizeze vehiculele rutiere fără discriminare şi în mod unitar. precum şi concordanţa înscrisurilor din documentele de transport cu mărfurile/persoanele transportate. până la îndeplinirea condiţiilor legale prevăzute de reglementările în vigoare pentru continuarea transportului. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu. a tractorului agricol ori forestier sau orice maşină autopropulsată pentru lucrări care circulă pe drumurile publice. înscrisuri sau mijloace legate de desfăşurarea activităţilor operatorilor economici menţionaţi. atunci când. s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare ce reglementează domeniul transporturilor rutiere. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. care nu îndeplinesc condiţiile de operare. precum şi în oricare parte a vehiculului. aparţinând atât operatorilor de transport/întreprinderilor româneşti. licenţa de traseu. cât şi operatorilor de transport/întreprinderilor străine. autorizaţia de transport internaţional sau certificatul de calificare profesională al conducătorului auto. înmatriculate în România sau în alte state. în spaţiul destinat transportului mărfurilor. . în compartimentul destinat transportului pasagerilor. care efectuează activităţi de transport rutier ce intră în competenţele sale de control. e) să verifice existenţa. cu excepţia vehiculelor rutiere care transportă animale vii. g) să verifice existenţa şi funcţionarea aparatelor tahograf şi limitatoarelor de viteză. expediere şi transport. i) să procedeze la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare ale vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state cu ocazia dispunerii măsurii de imobilizare. d) să oprească şi să controleze vehiculele rutiere. în cazurile prevăzute de lege. j) să reţină copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare.sau există documente. f) să dispună măsura suspendării dreptului de utilizare a vehiculului rutier. în vederea îndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu. având în acest sens dreptul de a controla atât în cabină. mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată. autenticitatea.

după caz. autorizaţia specială de transport.l) să preleveze mostre din mărfurile susceptibile de a fi periculoase sau susceptibile de a fi incorect identificate ca mărfuri periculoase. imparţialitate. m) să reţină documente pe bază de proces verbal. şi să înainteze emitentului în vederea stabilirii sancţiunilor administrative: i. n) să controleze respectarea maselor maxime admise/autorizate. sectorul Bucuresti – Ploieşti – Braşov. r) să controleze respectarea condiţiilor de dotare şi cele privind efectuarea însoţirii vehiculelor care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise de către operatori economici şi personal de însoţire specializat. prin măsurare. q) să controleze achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri de interes naţional din România. Principiile care stau la baza exercitării activităţii inspectorilor sunt: a) legalitate. o) să controleze existenta şi valabilitatea autorizaţiei speciale de transport eliberată pentru circulaţia cu depăşirea maselor si/sau dimensiunilor maxime admise. atunci când circumstanţele impun această verificare. în cazul încălcării reglementărilor în vigoare. c) eficienţă şi eficacitate. precum şi existenta şi valabilitatea autorizaţiilor care permit utilizarea infrastructurii restricţionate. b) transparenţă. autorizaţia nominală a personalului de însoţire specializat şi/sau autorizaţia nominală a vehiculelor de însoţire specializate. iii. certificatul de înmatriculare al vehiculului. s) să controleze respectarea reglementărilor în vigoare privind furnizarea. transportul şi recepţia bunurilor divizibile pe drumurile publice din România. sau cu achitarea necorespunzătoare. p) să controleze respectarea restricţiilor de circulaţie instituite. autorizaţia nominală de circulaţie pe DN1 (E60). ii. atât în trafic cât şi în locurile de încărcare/descărcare a acestora. . t) să reţină. si respectarea dimensiunilor maxime admise. prin cântărire. până la achitarea de către utilizator a tarifului de despăgubire u) să reţină. a tarifului de utilizare. v) să îndeplinească orice alte îndatoriri prevăzute de lege. în cazul circulaţiei fără achitarea. obiectivitate şi profesionalism.

calitatea şi să prezinte legitimaţia de control. în conformitate cu prevederile legale.mt. după caz. de a cunoaşte şi aplica întocmai reglementările în vigoare aferente domeniului transporturilor rutiere. g) de a deţine asupra lor legitimaţia de control şi ecusonul de identificare.pdf 4 http://www.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. deţinute ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. 3 http://www. d) de a nu pretinde şi a nu primi niciun fel de bunuri în natură sau bani şi nici de a-şi crea avantaje în legătură cu serviciul sau prin exercitarea funcţiei. şi să nu le facă publice.%20finala%20avizare %20SG.d) responsabilitate.%20var. republicată. j) să utilizeze mijloacele şi echipamentele de control.4 În exercitarea atribuţiilor.ro/isctr-mt-ro_doc_7_atributii_pg_0. e) siguranţă rutieră. informând asupra modului de îndeplinire a acestora. f) de a păstra în bună stare bunurile din dotare şi însemnele de legitimare.3 Inspectorii au următoarele obligaţii: a) de a respecta întocmai Constituţia României.10. al informaţiilor cu caracter confidenţial. e) de a purta uniforma de serviciu. b) de a respecta ordinele date de şefii ierarhici. pe timpul efectuării acţiunilor de control. i) de a participa la pregătirea şi perfecţionarea permanentă cu privire la cunoaşterea temeinică a normelor legale. fiind obligaţi să aibă o conduită demnă. al acţiunilor de control. c) de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu. în afara cazului în care îndatoririle funcţiei sau necesităţile justiţiei impun în mod absolut contrariul.isctr-mt. civilizată şi intransigentă faţă de cei care încalcă legile din domeniu. politicoasă. inspectorii au sarcina să îşi facă cunoscută. numai în condiţiile prevăzute de producătorul sau furnizorul acestora şi de legislaţia metrologica in vigoare. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.htm . în prealabil. inspectorul are dreptul: a) să participe la acţiunile comune de control efectuate împreună cu alte organe abilitate. h) de a respecta prevederile legale privind oprirea şi imobilizarea vehiculelor rutiere în trafic.

atunci când este cazul. în cazul transportului de persoane prin servicii regulate. h) să utilizeze autovehiculele dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile pentru oprirea în trafic a vehiculelor rutiere care efectuează activităţi de transport rutier. în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri. e) să verifice legitimaţiile de călătorie. conform legii. aflat în mers. precum şi în spaţiul destinat conducătorului auto şi spaţiul destinat transportului de mărfuri şi/sau de persoane. a activităţilor conexe transportului rutier. activităţile conexe transportului rutier şi activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. .b) să oprească orice vehicul rutier care execută activităţi de transport rutier asupra cărora are competenţe de control. când situaţia o impune. sau din autovehiculul din dotare. j) să verifice documentele necesare pentru stabilirea legalităţii activităţii de transport rutier. semnalizând regulamentar din poziţie statică. f) să preleveze mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. în cazul transporturilor de mărfuri periculoase. în cazul controlului la sediul întreprinderilor/operatorilor de transport. k) să controleze vehiculele rutiere în punctele de trecere a frontierei. pentru a-şi îndeplini atribuţiile care îi revin conform legii. când există suspiciunea neconcordanţei dintre înscrisurile conţinute în documentele de transport şi mărfurile transportate. c) să efectueze controlul şi verificările necesare în legătură cu activitatea de transport rutier. în cazul transportului de persoane. a activităţii de pregătire şi perfecţionare în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere şi a activităţii de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere. în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea întreprinderea/operatorul de transport. şi să stabilească concordanţa dintre înscrisurile conţinute în documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate. prevăzute de legislaţia în vigoare. în vehiculele deţinute de “furnizorul si/sau beneficiarul bunurilor divizibile”. d) să solicite prezentarea tuturor documentelor care intră în competenţa sa de control. g) să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare. i) să apeleze la forţele de ordine publică.

. sigiliile personalizate ale instituţiei şi/sau să închidă coletele cu bandă adezivă personalizată. în cazuri iminente de pericol public. în condiţiile legii.T. m) să aplice.C. conform legii.. cu excepţiile stabilite prin lege. k) aprobă rapoartele periodice. precum şi constituirea de alte sume pentru finanţarea investiţiilor şi prezintă spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii investiţiile ce urmează a se realiza de către I.R..S.S.C.R.T.R.R. terenuri şi de alte bunuri aflate în proprietatea şi/sau în administrarea I.T.R. civilă sau penală. f) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.S. h) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii modalităţi de finanţare a dotării cu echipamente. e) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor.C. l) aprobă închirierea de clădiri.S. spaţii.T. g) avizează programele de investiţii. după caz.S. b) aprobă statul de funcţii. d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii structura organizatorică a I.T.T.T.S.S. Încălcarea oricărei obligaţii de serviciu atrage răspunderea administrativă. i) aprobă majorarea sau diminuarea patrimoniului I. în principal... după verificarea mărfurilor. precum şi să verifice sesizările transmise de instituţiile abilitate.R. aprobă contractarea de credite bancare. în condiţiile legii...C. m) aprobă încheierea contractelor de către I.T. c) aprobă strategia de dezvoltare sau modernizare a I. ale inspectoratelor teritoriale şi ale celorlalte structuri ale I.S. privind activitatea desfăşurată şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului.S.R.C. j) aprobă situaţiile financiare periodice ale I.C. inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului.R.C.C..l) să verifice coletele şi/sau sigiliile existente la compartimentele de depozitare a mărfurilor. disciplinară..C..R.T. pe care le poate derula în condiţiile legii. următoarele atribuţii şi competenţe: a) aprobă regulamentul de ordine internă al I. Consiliul de conducere are.

precum şi dispoziţiile Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.C.T.T.S. c) reprezintă I. care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. următoarele atribuţii principale: a) conduce activitatea I.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005. în condiţiile legii. ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale.C.pdf . r) avizează raportul anual de activitate. în raporturile cu autorităţile administraţiei publice.R. f) angajează şi concediază personalul I.10.. pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de conducere şi ale celor conferite de reglementările în vigoare.. t) exercită orice atribuţii care îi revin din reglementările în vigoare.mt. h) avizează strategia activităţii de inspecţie şi control... după caz.C.T.C.S.. concediază personalul de execuţie din cadrul I.T. potrivit legii.C. o) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor.R. b) organizează.T.R. exercitând toate prerogativele stabilite de lege. în conformitate cu legislaţia în vigoare.R. precum şi toate procedurile operaţionale. a bunurilor din patrimoniul I.5 Inspectorul de stat şef îndeplineşte.S.T. după caz. q) analizează şi propune Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii proiecte de acte normative pentru a fi supuse aprobării. cu organismele internaţionale în domeniu.S.n) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea.S.. revocarea inspectorilor şefi teritoriali.T. potrivit prevederilor legale în materie.T.%20finala%20avizare %20SG. în special din Uniunea Europeană. cu alte persoane juridice şi fizice publice sau private.C.R. d) propune numirea şi.S. în cooperare cu instituţii similare din alte ţări.%20var.R.R. instrucţiunile şi ghidurile specifice activităţii I.R.T. 5 http://www.C.C. având calitatea de ordonator terţiar de credite în condiţiile prevăzute de lege. g) angajează şi.S.R. p) elaborează şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii norme şi reglementări specifice obiectului său de activitate. s) aprobă participarea I.S.C. coordonează şi îndrumă activitatea I.S. e) propune spre aprobare consiliului de conducere numirea şi revocarea personalului de conducere din cadrul I.

inspectorilor şefi teritoriali.T.T.R la sfârşitul fiecărui an de activitate.S.R.C.C.6 5. n) aprobă şi coordonează implementarea planului anual de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului I.C.R. prin decizia acestuia. precum şi pentru organizarea şi susţinerea de cursuri.. pentru participare la sesiuni.R. Atribuţiile inspectorului de stat şef pot fi delegate.S.T. şcolarizare.R.S. precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale spre informare.pdf . seminare. cu respectarea prevederilor legale. l) aprobă promovarea şi sancţionarea personalului I. 6 http://www.R. o) aprobă deplasarea în ţară şi în străinătate a personalului I.T.C. precum şi cele stabilite prin hotărârile consiliului de conducere şi prevederile legale.C..R. r) exercită atribuţiile care îi revin conform prezentului Regulament. p) formulează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniul de activitate al I.10..S.T. m) coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului I.ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR%2005.C.S. j) coordonează elaborarea proiectelor şi programelor internaţionale în domeniul de activitate al I. k) aprobă planul anual de audit intern.%20var. în relaţiile cu mass-media şi cu societatea civilă.S.mt.T. conferinţe.S.R.C. q) reprezintă I. expoziţii din domeniul specific de activitate.T.C.S. ACTIVITATE I. şi le înaintează Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pentru promovare.T.i) emite decizii de control pentru realizarea activităţilor de inspecţie şi control şi aprobă programele de control.%20finala%20avizare %20SG.

65 4 158.12 8 198.1 Raport de activitate ISCTR pe anul 2012 Tabel 5.596.08 7 114.43 9 373.2 Repartizarea amenzilor 2012 .1 Repartizarea amenzilor pe Inspectorate Teritoriale 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 166 76 214 221 183 346 100 96 1402 Tabel 5.Figura 5.05 7 270.452 Figura 5.09 9 156.2 Total Amenzi (EUR) 2012 INSP 1 INSP 2 INSP 3 INSP 4 INSP 5 INSP 6 INSP 7 INSP 8 Total 368.58 3 157.41 4 1.

Total 8% persoane fizice persoane juridice 92% Figura 5.4 Amenzi Persoane Juridice 2012 .3 Amenzi Persoane Fizice 2012 T otal 20% repartizarea am enzilor PF S trăine repartizarea am enzilor PF Rom âne 80% Figura 5.

Total repartizarea am enzilor PJ Străine repartizarea am enzilor PJ Române 98% 2% Bibliografie .

ro/transparenta/2011/octombrie/HG%20rof%20ISCTR %2005.%20var.pdf http://www.10.mt.ro/files/2513/3277/0024/Activitate_ISCTR.htm .mt.mt.• • • • • http://isctr.ro/files/5613/3311/2329/Document_99.%20finala%20avizare%20SG.isctr-mt.ro/index.pdf http://isctr.php/contact http://isctr.mt.pdf http://www.ro/isctr-mt-ro_doc_22_legislatie-nationala_pg_0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->