P. 1
sanctiuni procedurale in materie civila

sanctiuni procedurale in materie civila

|Views: 61|Likes:
Published by Nicoleta Mirica
procedura civila ioan les sanctiuni procedurale in materie civila
procedura civila ioan les sanctiuni procedurale in materie civila

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Nicoleta Mirica on Jun 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2014

pdf

text

original

DREPT PROCESUAL CIVIL TEMA 1 NOTIUNEA SI SISTEMUL PROCESULUI CIVIL SI ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL.

NORME DE PROCEDURA CIVILA 1. Definirea procesului civil = activitatea desfasurata de instanta, parti, organe de executare si alte personae sau organe care participa la infaptuirea de catre instantele judecatoresti a justitiei in pricinile civile, in vederea REALIZARII sau STABILIRII drepturilor si intereselor civile deduse judecatii si executarii silite a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.  doua faze: (1) judecata (COGNITIO) si (2) executarea silita (EXECUTIO) (1) – declansata prin CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA – care investeste instanta competenta; are mai multe etape (nu este obligatoriu sa existe toate): a. faza scrisa – partile se incunostiinteaza reciproc asupra pretentiilor, apararilor, probelor; b. etapa dezbaterilor in sedinta de judecata – complexa, mai multe termene, partile isi sustin in mod real si contradictoriu pretentiile, sa administreze probe, sa le analizeze si sa puna concluzii; c. faza cailor extraordinare de atac - poate exista, si vizeaza hot definitive sau irevocabile; (2) in cazul hot. care pot fi puse in executare cu ajut. fortei de constrangere a statului, daca nu sunt executate de buna voie (activitatea instantei si a executorilor judecatoresti). Astfel: persoana ale carei drepturi civile nu sunt recunoscute ori e tulburata in exercitarea lor se adreseaza instantei prin CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA; judecatorul il cheama si pe parat; dupa stabilirea imprejurarilor, se retrage pentru deliberare si pronuntarea hotararii; daca vreuna din parti nu e multumita de hotararea data o poate ataca; hotararea ramasa definitiva sau irevocabila poate fi pusa in executare silita daca debitorul nu-si indeplineste de buna-voie obligatia. 2. Notiunea dreptului procesual civil = ansamblul normelor juridice care reglementeaza modul de judecata de catre instantele judecatoresti a pricinilor privitoare la drepturi civile (inclusiv din raporturi de drept comercial, de dreptul familiei, de dreptul muncii etc) ori la interese legitime care se pot realiza numai pe cale justitiei, precum si modul de executare silita a hotararilor judecatoresti sau a altor titluri executorii.  caractere ale DPC: - sanctionator – garanteaza eficacitatea disp. de drept material - reglementar – vointa judecatorului si a partilor e limitata de norme; - formalist – suspus exigentelor de forma si unor termene; - de drept comun – dreptul comun al procedurii, se aplica unde nu exista dispozitii speciale. 3. Legaturile dreptului procesual cu alte tramuri de drept - DPC este ramura distincta (caracter autonom) pt. ca are obiect propriu de reglementare si dispune de metode specifice de reglementare pe baza de principii fundamentale. a. DPC si dreptul constitutional - normele dreptului constitutional – fundamentale, stau la baza oricarei ramuri de drept; - justitia se infaptuieste in numele legii; judecatorii sunt independenti si se supun numai legii etc. b. DPC si dreptul material civil - dreptul material – totalitatea normelor juridice care reglementeaza relatiile sociale, iar DPC asigura realizarea lui pe caile cele mai potrivite; - norma procesuala este subordonata normei de drept substantial. c. DPC si dreptul administrativ - instantele judecatoresti au obligatia sa judece cererile celor vatamati in drepturile lor prin acte adminsitrative, putand sa se pronunte si asupra legalitatii acestor acte;
1

- DPC este dreptul comun in aceasta materie. d. DPC si dreptul comercial - DPC – dreptul comun. e. DPC si DPP Asemanari: - aceleasi instante; - principii fundamentale identice sau similare; - etape asemanatoare, conditiile de exercitare fiind uneori diferite. Deosebiri: - natura deosebita a normelor de drept material aparate; - masuri de constrangere diferite; - modul de sesizare diferit. 4. Definitia normelor de procedura civila 2 mari categorii de norme civile: - norme de drept material (norme de fond)– reglementeaza raporturile sociale cu privire la persoane, intre subiectii de drept si patrimoniul lor; - norme de drept procesual – raporturile sociale legate de infaptuirea justitiei si punerea in executare a hot. si a altor titluri executorii. 5. Clasificarea normelor de procedura civila a. dupa obiect: - de organizare judecatoreasca – reglementeaza org. si funct. instantelor: L 92/1992; - au caracter imperativ, cu exceptia normelor privitoare la recuzarea judecatorilor. - de competenta – sarcinile instantelor judecatoresti fata de atributiile altor organe cu activitate jurisdictionala (generala), modul de repartizare intre instante de drept diferit ( materiala) si intre instante de acelasi grad (teritoriala); Au caracter imperativ; in principiu doar normele de competenta teritoriala au caracter dispozitiv, cu exceptia celor care se refera la persoane si al bunuri – prev in art, 13-16 Cpc. - de procedura propriu-zise - reglementeaza modul de judecare si de executare; pot fi: - de procedura contencioasa; - de procedura necontencioasa; - de executare silita. In principiu, au caracter imperativ cele care determina ordinea fireasca a judecatii, etapele si principiile; au caracter dispozitiv normele care stabilesc facilitati pentru parti. b. dupa intinderea campului de aplicare: - generale – se aplica in toate cazurile si in orice materie, daca legea nu prevede altfel; - speciale – numai intr-o anumita materie, cuprind dispozitii derogatorii, de stricta interpretare si aplicare; se aplica cu prioritate si se completeaza cu cea generala. c. dupa caracterul conduitei pe care o prescriu: - imperative – impun o anumita conduita obligatorie, de la care este interzis sa se deorge, chiar cu autorizarea instantei; nerespectare – nulitate ababsoluta; aplicarea poate fi ceruta de oricare din partile din proces, inclusiv din oficiu, de catre instanta; viciile unui act procedural savarsit prin incalcarea unei norme imperative nu pot fi acoperite prin vointa partilor; - dispozitive (supleative) – suplinesc vointa neexprimata a partilor, ingaduindu-le sa isi exercite dreptul de dispozitie; partile se pot intelege, in anumite limite, nerespectarea – nulitate relativa; aplicarea poate fi ceruta doar de catre partea in favoarea careia actioneaza norma; partea interesata poate renunta la invocarea incalcarii normei supleative. Pentru distingerea caracterului imperativ sau dispozitiv al normelor de procedura – criterii: - exprimarea legiuitorului; - cand exprimarea nu permite calificarea exacta => criteriul finalitatii textului; au caracter imperativ normele care, prin finalitatea lor depasesc interesul personal si vizeaza un interes general.
2

TEMA 2 COMPETENTA INSTANTELOR DE JUDECATA = aptitudinea, recunoscuta de lege unei instante judecatoresti sau altui organ de jurisdictie civila, de a judeca o anumita pricina (a solutiona un anumit litigiu) = competenta de atributie (pt ca e stab. de lege dupa anumite criterii). Se refera la instanta si nu la judecatori. Clasificarea normelor de competenta: 1. dupa organul jurisdictional: - norme de competenta generala – reglementeaza activitatea tuturor organelor jurisdictionale; caracter absolut. - norme de competenta jurisdictionala – in cadrul aceluiasi sistem de organe; reglementeaza activitatea fiecarui organ de jurisdictie; se subdvid in: a. norme de competenta materiala (caracter absolut) – ne raportam la instante judecatoresti de grad diferit; reglementate de norme imperative: - competenta materiala functionala – dupa felul atributiilor jurisdictionale; - competenta materiala procesuala – in functie de obiect, valoare sau natura litigiului. norme de competenta teritoriala – caracter imperativ; stabilesc competenta teritoriala in materie de stare si capacitate a persoanelor; sunt norme pentru instante de acelasi grad: - competenta teritoriala de drept comun - cererea de chemare in judecata se introduce la instanta de drept comun competenta din punct de vedere teritorial; caracter relativ; - competenta teritoriala facultativa (alternativa) – reclamantul isi poate alege intre mai multe instante; caracter relativ; - competenta teritoriala exclusiva – numai la o anumita instanta; caracter absolut. 2. dupa caracterul normelor ce reglementeaza competenta: - competenta absoluta – reglementata prin norme imperative, obligatorii atat pentru parti, cat si pentru instanta; necompetenta absoluta a instantei poate fi invocata oricand, atat in fata instantei de fond, cat si a instantei de apel sau de recurs; - competenta relativa – reglementata de norme dispozitive, partile pot deroga, incalcarea normelor nu poate fi invocata decat de catre parat si NUMAI prin intampinare sau in prima zi de judecata. COMPETENTA GENERALA Atunci cand o lege speciala nu stabileste expres competenta altui organ de jurisdictie, litigiul va fi solutionat de catre instantele judecatoresti. a. in materie financiara: - Colegiul jurisdictional: - despagubiri si amenzi pentru abateri financiare facute de administratori, gestionari; - contestatiile acestora la acte de imputatie pentru abateri financiare; - plangeri impotriva p-v de sanctionare incheiate de organele de control ale Curtii de Conturi. - Sectia jurisdictionala: - conflicte de competenta intre colegii; - cereri de stramutare de la un colegiu la altul; - recursuri imptriva hot. colegiilor; - recursuri impotriva hot. sectiilor jurisdictionale, judecate in prima instanta; - recursuri in interesul legii impotriva hot. definitive ale colegiilor jurisdictionale. - Curtea de Conturi: - recursuri in interesul legii impotriva hotararilor definitive ale colegiilor si ale sectiilor jurisdictionale; - conflicte de competenta intre sectiile jurisdictionale si colegiile jurisdictionale; - conflictul de competenta intre Curtea de Conturi si o instanta judecatoreasca este solutionat de catre CSJ.; - contestatiile privin stabilirea si incasarea impozitului pe salarii si a altor sume datorate bugetului administratiei de stat – in 30 de zile, la Directiile generale ale finantelor publice judetene, care emit decizii – impotriva lor – contestatie la Ministerul Finantelor. b. in materie de inventii si marci: competent OSIM:
3

recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.in materie de creatie intelectuala si de proprietate industriala. declararea disparitiei sau mortii. cererea privind acordarea unei licente obligatorii. l. j. impotriva hotararilor acesteia – recurs la TMB. anularea unui brevet de inventie emis de OSIM.judecatoria in raza careia a fost savarsita contraventia – pentru plangerile impotriva p-v de sanctionare contraventionala si de transformare a amenzii in inchisoare contraventionala. i. in materie electorala: . inregistrarea tardiva a nasterii – instanta. . . in temen de 30 de zile de la inregistrarea cererii) al autoritatii administrative de a ii rezolva cererea.tribunalele si judecatoriile – contestatiile privind admiterea sau respingerea candidaturilor pentru comisiile locale. in timpul divortului insa. cu o valoare > de 150 mil. cand parintii sunt despartiti in fapt. contestatiile impotriva hotararilor OSIM sunt solutionate de Comisia de Reexaminare din cadrul OSIM. e. COMPETENTA MATERIALA 1. . cu o valoare > de 10 mil.pe cale administrativa – organele de politie.in materia exproprierii. 4 . in 3 luni de la comunicare. in materie succesorala: . in prima instanta. instanta – in timpul divortului. in materia contraventiilor: . in materia incredintarii minorului: . c. daca se considera vatamata in drepturile sale printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat (inclusiv neraspunderea petitionarului. Competenta materiala a judecatoriei a. in materia schimbarii numelui si a prenumelui: . d.. . .daca succesorii se inteleg – notariatul. 2. controlul posterior) si partidele politice. nulitate sau desfacere.contestatiile la deciziile Oficiilor de Pensii – in 30 de zile de la comunicare la Comisia de Contestatii de pe langa Directiile judetene de munca si protectie sociala.orice pf sau j.in materie de incuviintare a adoptiilor.in competenta instantelor: litigiile cu privire la calitatea de inventator. k.tribunalul – contestatiile la constituirea Comisiilor electorale.CSJ – contestatiile privind formarea si componenta Biroului electoral Central. desfacerii adoptiei – instanta. in materia exercitarii drepturilor si indatoririlor parintesti: . in materia inregistrarilor de stare civila si a actelor de stare civila: .autoritatea tutelara – pentru vizitarea minorului in timpul casatoriei. . f. in afara de cele date prin lege in competenta altor instante => sunt instante de drept comun pentru judecata in prima instanta. Competenta materiala a tribunalului a. in prima instanta: . .cereri in materie de contencios administrativ. ca urmare a divortului. in materia litigiilor de munca – judecatoria. in materia competentei Curtii Constitutionale: . completarea. toate cererile. anularea.incredintarea lor altor persoane decat parintilor – de catre comisiile pentru ocrotirea minorilor. . daca nu – instanta. sau ca urmare a decaderii parintilor din drepturile parintesti – instanta de judecata. b. rectificarea. in materia pensiilor de asigurari sociale de stat si asistenta sociala: . in orice alte materii date prin lege in competenta lor (ex: contestatia la executarea silita). decaderea din drepturile parintesti. h.constitutionalitatea actelor normative (controlul anterior. . se poate adresa instantei judecatoresti competente. m.cereri privind nulitatea casatoriei. g.- c. plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice sau a altor organe cu activitate jurisdictionala (ex: plangerile impotriva pv de sanctionare contraventionala).cereri privind drepturi si obligatii civile.cereri in materie comerciala. pentru anularea actului. .cereri privind punerea sub interdictie.efectuarea si reconstituirea – Starea Civila. in materia contenciosului administrativ: .

. Bucuresti.cereri de stramutare pentru banuiala legitima. de la oricare instanta. sau siguranta publica. . Competenta materiala a CSJ .cai extraordinare de atac impotriva propriilor hotarari. b.cereri de indereptare a greselilor materiale din propriile hotarari. in orice alte materii date de lege in competenta lor: . intre CSJ ai o alta instanta.conflicte de competenta intre doua curti de apel. c. sau intre o judecatorie din raza lui si un alt organ jurisdictional. ca instanta de recurs – recursurile impotriva hotararilor judecatoriilor.inregistrarea partidelor politice. . pronuntate in ultima instanta. . . . . 5 - . pe motiv de rudenie sau de afinitate.validarea alegerii Primarului General al capitalei.cererile de stramutare de la un tribunal la altul.contestatii impotriva Consiliului Superior al Magistraturii.conflicte de competenta intre doua tribunale aflate in raza lui. in orice alte materii date.in orice materii date in competenta sa. . vadita incapacitate profesionala.cereri de stramutare de la o judecatorie la alta din raza sa.cereri privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare in procese penale. . ca instante de apel – apelurile impotriva hotararilor date de judecatorii. intre doua judecatorii care nu se afla in raza aceluiasi tribunal sau intre un tribunal din raza sa si un alt organ jurisdictional. .contestatii impotriva sanctiunilor aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii. in competenta lor: . d. .cererea de recuzare a tuturor judecatorilor de la o judecatorie din raza sa.recursuri in interesul legii impotriva instantelor ce s-au pronuntat diferit in cauze asemanatoare.recursuri impotriva hotararilor Curtii de Apel si a altor hotarari. prin lege.recursuri impotriva hotararilor sale. pentru asigurarea unitatii de practica.cereri de adoptie cu element de extraneitate. . d.contestatiile la executarea silita. sau de Comisia de Disciplina a Ministerului Public. intre doua tribunale.conflictele de competenta intre doua tribunale. cereri de recunoastere a hotararilor date in tari straine. . . CJS – in Sectii Unite: .recursuri in interesul legii si in anulare. intre Curtea de Conturi si instanta. din raza sa. prin lege. . sau intre un tribunal si o judecatorie. pronuntate in prima instanta. sau intre doua judecatorii care nu apartin aceleiasi curti de apel.cereri de indreptare a greselilor materiale din propriiloe hotarari. pe motiv de rudenie sau afinitate. 3.cereri de indreptare a greselilor materiale din propriile hotarari. pe motiv de rudenie sau de afinitate. . pronuntate in apel. TMB are in competenta exclusiva: . . . . cand Curtea de Apel este instanta de executare. b. ca instanta de recurs – recursurile impotriva hotararilor tribunalelor. cand tribunalul este instanta de executare.contestatia la executare. ca instanta de apel – apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de catre tribunale. impotriva deciziilor sectiilor CSJ.in materie de inventii si marci. .contestatia in anulare si revizuirea impotriva propriilor hotarari.cerei de stramutare. sau de incuviintare a executarii silite a acelorasi hotarari. . intre o Curte de Apel si un alt organ jurisdictional.cereri de recuzarea a unei Curti de Apel. in cazurile prevazute de lege. 4. judetene si a mun. .recursurile in interesul legii. c. Competenta materiala a Curtii de Apel a. in prima instanta – cererile in materie de contencios administrativ privind actele administratiei publice centrale. . de la o Curte la alta. sau un tribunal si o judecatorie care se afla in raza sa.recursurile in anulare. privind indepartarea din magistratura pentru boala psihica. CSJ – in complet de 7 judecatori: .

- contestatii impotriva deciziilor comisiei disciplinare a CSJ. pentru adoptiile cu element de extraneitate.mai multi parati – la oricare din domicilii.pentru obligatiile comerciale – la instanta locului incheierii contractului sau la cea a locului unde trebuie executata obligatia. competenta teritoriala de drept comun: . . in cazul in care: . 3. fara mutatie. .cererea: . pentru abateri savarsite de magistratii asistenti ai CSJ. reclamantul nu mai poate reveni).in materie de asigurare – instanta domiciliului asiguratului.cererile indreptate impotriva statului. . daca domiciliul paratului nu este cunoscut.la instanta sediului principal la firmei. comerciale.pentru desfacerea unui contract – si la instanta locului unde trebuia executat. .domiciliu = adresa unde paratul locuieste efectiv.in cererile impotriva unei femei casatorite care are resedinta diferita de cea a sotului – instanta resedintei femeii.pentru imobile – instanta unde se afla imobilul.instanta de la domiciliul adoptatorului. . daca o astfel de persoana nu exista – la instanta domiciliului oricaruia dintre asociati. .pentru declararea disparitiei sau a mortii – instanta de la ultimul domiciliu al disparutului. . directiilor generale. industriale – la instanta de la acea asezare.paratul – pj – are si o reprezentanta – la instanta unde se afla aceasta. . S 4. pentru pj. . cand mai multe judecatorii din raza aceluasi tribunal sunt competente – la judecatoria din localitatea de resedinta a judetului.daca domiciliul sau resedinta paratului sunt necunoscute – la instanta domiciliului sau resedintei reclamantului.la divort: . sau unde se afla bunurile asiguratului sau unde sa produs accidentul.pentru incuviintarea adoptiei: . 6 . . iar in capitala la jud.in materia mostenirii – instanta ultimului domiciliu al defunctului (domiciliu. . .pentru contraventii – instanta de la locul savarsirii contraventiei. . .in cererile ce izvorasc dintr-un fapt ilicit – instanta locului unde s-a savarsit acel fapt. Competenta teritoriala exclusiva: . .pentru contractul de transport – la instanta locului de plecare sau la instanta locului de sosire.instanta de la sediul unitatii de ocrotire. COMPETENTA TERITORIALA 1. .instanta de la domiciliul paratului. .in cererile ce izvorasc dintr-o cambie.paratul are si asezari agricole. cand copilul este parasit si ocrotit. .pentru persoane: .instanta de la domiciliul reclamantului. pentru pf. pentru obligatiile ce trebuiau executate pe plan local. . pentru obligatiile care trebuiau executate pe plan local.in cererile ce izvorasc dintr-un contract de locatiune – instant alocului unde se afla imobilul.art. .cererile pentru pensie alimentara – instanta domiciliului reclamantului.daca parat este o asociatie sau o societate fara personalitate juridica – instanta de la domiciliul persoanei careia i s-a incredintat presedintia sau directoratul.instanta de la domiciliul copilului. . regiilor publice – la instantele din capitala sau din resedinta judetului unde isi are domiciliul reclamantul. . . daca nici unul din soti nu mai locuieste la domiciliul conjugal. . cec sau bilet la ordin – instanta locului de plata. . 2.la instanta de la domiciliul paratului. 10: 8 cazuri de competenta alternativa: . resedinta sau ultima locuinta efectiva).daca paratul este stabilit in strainatate – la instanta unde a avut ultimul domiciliu in tara. Competenta teritoriala alternativa (facultativa) Se poate opta pentru introducerea cererii (o data facuta alegerea.

art. acestea vor fi solutionate de instanta competenta pentru cererea principala (chiar daca erau de competenta altei instante). atunci cand aceasta din urma. in caz de admitere a recursului si de casare cu trimitere la alta instanta decat aceea care a judecat prima oara fondul. Prorogarea legala – cazuri expres prevazute de lege: . reclamantul poate introduce cererea la instanta domiciliului oricareia din parati. acelasi obiect si de aceeasi parte inaintea mai multor instante (cererile trebuie sa se afla pe rolul aceleiasi instante sau a unor instante diferite. pentru asigurarea dovezilor. . in mod obisnuit nu intra in competenta sa. in caz de stramutare a pricinilor. in caz de delegare a instantei. .partile – capacitate procesuala de exercitiu. STRAMUTAREA PRICINILOR.conventia partilor – expresa. 164 – conexitatea: partile pot cere intrunirea mai multor pricini ce se afla in fata aceleiasi instante sau instante deosebite de acelasi grad. a unei hotarari judecatoresti pronuntata de o instanta superioara. d.PROROGAREA COMPETENTEI o instanta. dintre care unele sunt accesorii. Prorogarea conventionala . b. . TEMA 3 INCIDENTE PROCEDURALE PRIVIND COMPUNEREA SI CONSTITUIREA INSTANTEI.daca sunt mai multe capete de cerere. DELEGAREA INSTANTEI partea interesata poatre cere CSJ sa desemneze o alta instanta de acelasi grad cu cea competenta. .art. in care sunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au o stransa legatura (poate fi facuta la cererea partilor sau din oficiu). sau prin conventia partilor) sa rezolve si cereri care. . 3. cu indeplinirea unor conditii: .art 9 – in cazul coparticiparii procesuale pasive. partile pot stabili o alta instanta numai pana la prima infatisare. hotararea trebuie sa fie data in conditii de obiectivitate => judecatorul nu trebuie sa fie interesat in cauza pe care o judeca si sa nu fie pus in situatia de a se pronunta de doua ori asupra ei. stabilita prin hotarare judeactoreasca. c. In toate aceste cazuri cauza se va solutiona de o instanta egala in grad. Prorogarea judecatoreasca a. . - INCOMPATIBILITATEA Judecatorul nu poate face parte din completul de judecata in urmatoarele situatii: .in conventie sa se determine exact instanta aleasa.conventia poate fi incheiata inaintea ivirii litigiului (daca legea nu interzice expres). calea de atac asupra hot pron de instanta investita prin prorogare – de catre instanta superioara acesteia. 2.instanta aleasa sa nu fi necompetenta absolut. devine competenta (in temeiul legii. daca conventia este incheiata dupa sesizarea unei instante. consimtamantul – liber si neviciat. in caz de recuzare a tuturor judecatorilor unei instante. .cererile privind luarea masurilor asiguratorii. 163 – in doctrina (dar nu poate fi retinuta) – litispendenta – nimeni nu poate fi chemat in judecata pentru aceeasi cauza. cereri prin care paratul are pretentii proprii impotriva reclamantului – au caracter incidental => vor fi solutionate de aceeasi instanta.a pronuntat o hotarare intr-o pricina => nu poate judeca in apel sau recurs. prin conventie in scris sau verbal (in fata instantei alese).acolo unde legea permite. 1.art. 7 . dar egala in grad cu aceasta. sau cand din cauza recuzarii nu se poate intruni completul de judecata. competenta sa solutioneze cererea cu care a fost sesizata. dosarul va fi trimis mai intai instantei care a fost investita prima. datorita unor imprejurari exceptionale este impiedicata un timp mai indelungat sa functioneze. daca partile nu cer trimiterea lui la una din celelalte instante sau daca una din pricini este de competenta unei anumite instante si partile nu o pot inlatura. dar deopotriva competente si de fond). 17 – cererile accesorii si incidentale sunt de competenta instantei care judeca cererea principala: . .

cu avocatul sau mandatarul unei parti sau daca este casatorit cu fratele ori sora sotului unei din aceste persoane. presedintele instantei poate cere suspendarea cauzei. . iar recuzarea de catre partea interesata (verbal sau in scris pentru fiecare judecator) inainte de inceperea dezbaterilor. . ruda sau afin in linie directa sau colaterala. ca si cea prin care a admis recuzarea – NU sunt atacabile. cerere facuta de partea interesata numai inaintea inceperii oricarei dezbateri. h. abtinerea – norma imperativa. in camera de consiliu. si in timpul acesta nu se face nici un act de procedura. abtinerea se propune de catre judecator. sotul sau una din rudele sale pana la gradul al IV lea si una din parti. fiind incetat din viata sau despartit. instanta competenta se pronunta asupra cererii printr-o incheiere si va arata si ce acte facute de judecatorul care s-a abtinut sau a fost recuzat vor fi pastrate. sau cand judecatorul este sot. competenta apartine instantei ierarhic superioare. de catre procuror sau de catre instanta din oficiu. expert sau arbitru in aceeasi cauza. cauza se trimite spre judecata unei alte instante de acelasi grad. 27) – si pentru procurori. daca judecatorul este tutore sau curator al uneia din parti. reglementata prin norme imperative => se poate ridica exceptia de oricare din parti. cand sotul in viata si nedespartit al judecatorului este ruda sau afin al uneia din parti pana la gradul al IV lea inclusiv. cerere facuta de procurorul care pune concluzii la CSJ in orice stare a pricinii. in fata instantei de fond. competenta apartine CSJ. sotul sau rudele lor pana la gradul al IV lea au o pricina asemanatoare cu cea care se judeca sau daca au o judecata la instanta la care una din parti este judecator. de apel sau de recurs.banuiala legitima (se presupune ca obiectivitatea poate fi stirbita de imprejurarile cauzei. cand judecatorul. c. daca judecatorul. STRAMUTAREA PRICINILOR se poate cere: . competenta apartine CSJ. chiar daca nu este vorba de fondul litigiului) se da fara motivare si nu e supusa nici unei cai de atac (de lege lata ar trebui sa fie atacata pe calea contestatiei in anulare – dca sunt indeplinite conditiile). ABTINEREA SI RECUZAREA cazurile de abtinere si de recuzare (art. a calitatii partilor sau vrajmasiei locale). sotul sau una din rudele acestuia pana la gradul al III lea. d. recuzarea – norma dispozitiva. au ramas copii. daca intre acele persoane si una din parti a fost o judecata penala in timp de 5 ani inaintea recuzarii. cu participarea partilor. daca judecatorul si-a spus parerea cu privire la pricina. e.nu se poate pronunta daca a fost martor. in literatura s-a propus ca hotararea sa fie considerata neavenita si instanta la care s-a stramutat sa se pronunte pe fond ca si cum prima hotarare nu ar exista. in cazul in care nu s-a suspendat pricina si hotararea de stramutare s-a dat dupa ce instanta s-a pronuntat. EXCEPTIA DE NECOMPETENTA mijlocul procesual prin care se invoca necompetenta contestata pe parcursul procesului (dupa sesizarea instantei si inainte de pronuntarea unei hotarari). ascendentii sau descendentii au vreun interes. 8 - - - - - - .siguranta publica. incheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca odata cu fondul. daca judecatorul a primit de la una din parti daruri sau fagaduieli de daruri. grefieri. sau daca. daca cererea se admite. cand judecatorul este sot. pana la gradul al IV lea inclusiv. fara prezenta partilor.pe motiv de rudenie sau de afinitate (cand una din parti are doua rude sau afini pana la gradul al IV lea printre magistratii de la instanta sesizata). hotararea (Ciobanu apreciaza ca ar trebui sa fie vorba despre o sentinta – pentru ca cererea de stramutare se da in fond. cerere facuta de partea interesata in orice stare a pricinii. b. judecata cererii se face in camera de consiliu. magistratii-asistenti de la CSJ si expertii – mai putin pentru lit.nu se poate pronunta in aceeasi pricina care a fost casata cu trimitere si rejudecarea cauzei. daca exista vrajmasie intre judecator. g. f. i.- . incheierea prin care instanta s-a pronuntat asupra admiterii. solutionarea cererii – in secret. . sotul sau. g: a. ruda sau afin pana la gradul al IV lea cu vreuna din parti. aratandu-se in ce masura actele indeplinite de instanta vor fi pastrate.

instanta competenta sa solutioneze conflictul hotaraste in camera de consiliu.dreptul la actiune se exercita in ordinea. se asigura protectia dreptului subiectiv civil (cel afirmat. in caz de nevoie. in cadrul procesului civil. materiala si teritoriala exclusiva. instanta hotaraste instanta competenta sau organul jurisdictional competent. trimiterea dosarului la instanta competenta se face numai dupa ramanerea irevocabila a regulatorului (care poate fi atacat cu recurs in termen de 5 zile de la pronuntare. fara citarea partilor. impotriva hotararii de dezinvestire-investire se poate face apel si recurs in termen de 15 zile de la pronuntare. actele de procedura facute de instanta necompetenta sunt nule. dreptul la actiune cuprinde o serie de drepturi: de a sesiza instanta. daca s-a pronuntat o hotarare irevocabila . sa aiba o anumite conduita. Definitia actiunii civile = ansamblul mijloacelor procesuale prin care. poate fi invocata numai de catre parat. s-au declarat competente prin hotarari ramase definitive iar declinarile sunt reciproce). conflicte intre instante si alte organe cu activitate jurisdictionale se rezolva. exceptia de necompetenta absoluta – incalca competenta generala. instanta careia i se trimite dosarul nu isi va mai putea declina competenta. . . sa faca ori sa nu faca ceva – de la subiectul pasiv si sa ceara concursul fortei coercitive a statului. MASURILE ASIGURATORII ACTIUNEA CIVILA - - - 1. conflictele de competenta se rezolva pe calea regulatorului de competenta de catre instanta superioara comuna instantelor aflate in conflict. conditiile si termenele stabilite de legea procesuala. daca este competent un organ al statului fara activitate jurisdictionala.actiunea nu este acelasi lucru cu cererea de chemare in judecata (care este numai una din formele de manifestare a actiunii. recursul – solutionat de instanta ierarhic superioara / sectiile unite ale CSJ. dreptul la actiune va putea fi exercitat numai inauntrul termenului de prescriptie. cu citarea partilor). in cazul conflictului negativ – va suspenda din oficiu orice alta procedura si va inainta dosarul instantei competente sa solutioneze conflictul (dreptul de a sesiza aceasta instanta nu apartine partilor). CONFLICTELE DE COMPETENTA in cazul in care instanta care a primit dosarul prin hotararea de declinare a competentei data de alta instanta constata ca este necompetenta si competenta apartine instantei care a trimis dosarul => conflict de competenta negativ (mai multe instante sesizate cu aceeasi cerere. TEMA 4 ACTIUNEA CIVILA. de catre instanta ierarhic superioara. nu isi declina competenta. si ultima instanta care s-a pronuntat asupra competentei. daca litigiul are un element de extraneitate. se respinge cererea ca nefiind de competenta instantelor romane. pe tot parcursul procesului. daca exceptia este admisa. de a solicita probe. in ceea ce priveste unele componente. apoi isi declina competenta. . de procuror sau de instanta. in limitele dreptului si ale moralei. sa pretinda o conduita corespunzatoare – sa dea. la sesizarea instantei unde s-a ivit conflictul. pretins de o persoana) – prin recunoasterea sau realizarea lui. in cazul in care este incalcat sau contestat – ori a unor situatii juridice ocrotite de lege.- - daca s-a pronuntat o hotarare in prima instanta – se invoca necompetenta prin apel.dreptul subiectiv civil = posibilitatea recunoscuta de legea civila subiectului activ – pf sau j – in virtutea careia aceasta poate.se invoca necompetenta prin recurs. daca nu au aparut temeiuri noi. iar dupa ce devine irevocabila. instanta in fata careia s-a ivit conflictul. in cazul conflictului pozitiv. poate fi invocata de oricare din parti. dosarul se trimite la instanta competenta. exceptia de necompetenta relativa – incalca competenta teritoriala (mai putin cea exclusiva). ci respinge cererea ca inadmisibila. si anume cea prin care se declanseaza procesul civil). cu exceptia probelor care raman castigate cauzei si nu vor fi refacute decat pentru motive temeinice. de a obtine condamnarea paratului. de a obtine executarea silita (este inclus) etc. cel putin una sa fie competenta. admitandu-se exceptia. 9 . daca se declara ambele competente – in cazul normelor de competenta teritoriala alternativa – conflict pozitiv.

va fi respinsa ca prematura). succesiunea etc. dar pe langa interesul de a actiona trebuie sa existe si vointa de a actiona (a titularului sau a altor persoane sau organe carora legea le recunoaste legitimitatea procesuala activa de a a actiona). iar cauza cererii de chemare in judecata – poate fi contractul. 2. pj – de la data inregistrarii) si de exercitiu (aptitudinea de a exercita drepturile si de a indeplini obligatiile). . Elementele actiunii civile A.cauza actiunii trebuie sa fie reala (pornirea actiunii sa fie determinata de scopul pe care titularul urmareste sa il obtina). B. . sa fie nascut si actual) – daca nu – actiunea se respinge. . . apelant si intimant (in apel).protectia dreptului subiectiv civil si a intereselor pentru realizarea carora calea justitiei este obligatorie.actiuni in constatare – se solicita sa se constate numai existenta unui drept al reclamantului sau inexistenta unui drept al paratului impotriva sa. cat si pe cea pasiva a paratului.afirmarea unui drept (care trebuie sa fie recunoscut si ocrotit de lege . Clasificarea actiunilor civile: a.actiunile interogatorii – titularul dreptului. pentru a deduce consecintele ce se impun.calitatea procesuala – reclamantul care porneste actiunea trebuie sa justifice atat capcatitatea sa procesuala activa. . Cauza actiunii civile = scopul catre care se indreapta vointa celui care reclama sau se apara. . => actiunea – problema de fapt si problema de drept. care determina competenta si compunerea.conditiile de exercitiu ale actiunii civile: . creditor si debitor (in faza executarii silite).actiuni in constituire de drepturi – se solicita aplicarea legii la anumite fapte si date pe care le invoca. cu buna-credinta si sa fie actual.in cazul cererii de chemare in judecata – obiectul = pretentia concreta a reclamantului. nu reprezentantii lor legali sau conventionali. in functie de scopul material urmarit de reclamant: . sa fie personal. sa fie exercitat in limitele sale externe si interne. iar daca acest lucru nu mai este posibil. in functie de natura dreptului ce se valorifica prin actiune: 10 .parti = persoanele care s-au legat in raportul juridic dedus judecatii. . se pot alatura si alte persoane care vor dobandi calitatea de parti. .capacitatea procesuala: de folosinta (aptitudinea de a avea drepturi si obligatii pe plan procesual – pf –prin nastere.in momentul in care se recurge la actiune => proces.interesul (care trebuie sa fie legitim. instanta trebuie sa aprecieze: daca e cazul sa se puna in miscare actiunea. b.examinand cererea de chemare in judecata. contestator si intimat (in contestatia in anulare). Obiectul actiunii civile . in mod preventiv. cauza actiunii = detinerea abuziva a acelui bun si vointa de a face ca aceasta detinere sa inceteze. care are ca obiect ceea ce partile inteleg sa supuna judecatii. scopul care exprima si caracterizeaza vointa juridica a acestuia de a afirma pretentia sa in justitie. . revizuent si intimat (in revizuire). . ex: in cazul revendicarii unui bun. reprezentarea – pentru persoanele fizice lipsite total de capacitate de exercitiu. actiunea se respinge (daca nu este actual.dreptul la actiune se naste in momentul in care a fost nesocotit dreptul subiectiv civil. recurent si intimat (in recurs).- dreptul la actiune avand un obiect patrimonial se stinge prin prescriptie. pentru a lua act daca recunoaste sau nu dreptul. licita si morala (sa fie in concordanta cu legea si cu regulile de convietuire sociala). asistarea pentru persoanele cu capacitate de exercitiu restransa. cheama in judecata o persoana care ar putea eventual sa ii conteste dreptul. la despagubiri pentru repararea prejudiciului suferit.reclamant si parat (in cererea de chemare in judecata). . autorizarea – in cazul in care reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exercitiu sau ocrotitorul legal ce asista pe cel cu capacitate de exercitiu restransa face acte de dispozitie. uzucapiunea.actiunile declaratorii – se cere instantei sa se constate existenta sau inexistenta unui raport juridic. adica sa nu fie supus unui termen) – daca nu exista.actiuni in realizarea dreptului – se solicita instantei sa il oblige pe parat la respectarea dreptului. C. . alaturi de cele legate initial prin actiune. . in vederea creerii unor situatii juridice noi. .. daca nu a fost exercitat in termenul prevazut de lege => titularul dreptului subiectiv prescris va putea aduce probe pentru a dovedi intreruperea sau suspendarea termenului de prescriptie. influenteaza admisbilitatea unor probe si fixarea taxei de timbru. Partile . si daca cererea cuprinde elementele de msi sus.

poate fi introdusa de creditorul a carui creanta este constatata printr-un act scris (daca nu are act scris. va incasa orice venituri si sume datorate. Poprirea asiguratorie . . ci o suma de bani. de creanta. supusa cailor de atac. iar acesta din urma sa fie creditor al tertului poprit. exista doua raporturi juridice: intre creditorul popritor si debitorul poprit (1) si intre debitorul poprit si tertul poprit (2)..c. in functie de calea procedurala aleasa: principale. dar sunt formulate intr-un proces deja inceput. daca. sunt mobiliare si imobiliare. actiunile reale – se valorifica un drept real. actiunile mixte. pentru ca. . . . pe care debitorul le are de primit de la un tert debitor al sau. sunt mobiliare si imobiliare. dupa obtinerea titlului executoriu. va putea plati datorii cu caracter curent etc. proasta administrare) .cererea se introduce la instanta domiciliului debitorului. instrainare.se pune de catre executorul judecatoresc de la instanta in raza careia se afla imobilul. .sechestrul judiciar ia sfarsit o data cu ramanerea definitiva a hotararii asupra fondului. . sechestrul se poate infiinta numai cu dare de cautiune (fixata de instanta. protestat pentru neplata. . printr-o incheiere. 3.jurisprudenta distinge intre: . fie ca este pe rolul sau sau intr-o cale de atac (=> nu se admite in apel sau recurs).judecatorul trebuie sa verifice indeplinirea urmatoarelor conditii: .in materie comerciala. . aceasta daca cerere de sechestru nu se face in virtutea unui efect comercial la ordin sau la purtator.daca cererea se admite. 2. acestuia i se poate cere sa depuna cautiune.cererea poate fi facuta de oricare din parti (dar si de creditorii partilor). 11 .solutionarea cererii se face cu citarea partilor – dosar distinct de fond – de catre instanta sesizata cu cererea principala. creditorul sa-si indestuleze creanta din aceste sume/efecte. cand sechestrul asigurator => sechestru definitiv executoriu.este o procedura necontencioasa. degradare.a caror rezolvare depinde de solutia din actiunea principala.indisponibilizarea sumelor de bani sau efectelor (titluri de valoare).poprirea executorie – se naste si al treilea raport – tertul poprit este obligat sa plateasca datoria catre creditorul popritor.popritorul sa fie creditor al debitorului urmarit. care va fi remunerat cu o suma fixata de instanta (care nu poate fi mai mare de 10% din venitul net anual al bunului) si care va putea face toate actele de conservare si de administratie.proprirea asiguratorie – caracter conservatoriu. nu se aplica 1/3). mosia sau pamantul inchiriat ori arendat sau care se afla in alt loc fara consimtamantul proprietarului) ale paratului debitor – ce se afla la el sau la un tert – care urmeaza sa fie vandute silit pentru realizarea creantei reclamantului. . MASURILE ASIGURATORII 1. in momentul in care acesta a obtinut o hotarare definitiva.masura inceteaza la ramanerea definitiva a hotararii pronuntate in procesul principal. . instanta se pronunta fara citarea partilor.indisponibilizarea unei cantitati de bunuri mobile (lucruri si fructe care se afla in casa.numai asupra unui bun in legatura cu care are loc judecata. Sechestrul judiciar .instanta poate stabili o cautiune (trebuie sa ii stabileasca si cuantumul) – care trebuie platita inainte de incuviintarea popririi. se poate face contestatie la executare impotriva modului de aplicare a sechestrului. Sechestrul asigurator . . dupa regulile de la urmarirea silita imobiliara. . accesorii .bunurile mobile nu formeaza obiectul litigiului. debitorul nu isi executa de buna-voie obligatia . incidentale – pot avea si existenta de sine-statatoare. bunul se preda partii care a castigat procesul. bunul se incredinteaza unei persoane numite sechestru judiciar (care poate fi detinatorul bunului sau o a treia persoana numita de instanta – daca partile nu se inteleg). si numai daca se dovedeste necesitatea infiintarii lui (pericol de disparitie. este obligat sa depuna o cautiune de 1/3 din valoarea reclamata) si este ajunsa la termen. are insa prioritate instanta care solutioneaza cererea principala. - actiunile personale – se valorifica un drept personal. .

- - sa existe dovada intentarii actiunii de fond. normele care prevad compunerea sunt imperative => gresita compunere poate fi invocata de oricare din parti. cereri de orice fel referitoare la popriri. in cazul in care se admite exceptia. tribunalele si curtile de apel – in prima instanta – in complete de 2 judecatori. activitatea judecatorului – acte procedurale (rezolutii. cereri privind inregistrarile de stare civila. . litigii patrimoniale pentru bunuri mobile sau sume de bani < 300.000 lei (daca nu este succesiune sau imparteala de bunuri). apelurile si recursurile – in complete de 3 judecatori.. principiul continuitatii – judecarea cauzei sa se faca de la inceput si pana la sfarsit de acelasi complet de judecata. sau daca completul desemnat constata ca primul complet era legal constituit. . (3) organul in functiune – judecatorul. hotararea va fi casata in vederea rejudecarii. p-v etc). de procuror sau de instanta din oficiu. dreptul de aparare si disponibilitatea. fara citarea partilor. la Curtea Suprema de Justitie – complete de 3 judecatori din aceeasi sectie (desemnati de catre presedintele sectiei).complete de 2 judecatori. daca numarul nu se poate completa – se numesc judecatori si din alte sectii. intr-o singura sedinta care sa se incheie cu deliberarea => in sistemul nostru. in temeiul unor norme speciale este posibil ca activitatea jurisdictionala sa fie desfasurata si de un singur judecator (ex: judecatorul delegat pe langa Registrul Comertului).. . daca presedintele nu este de acord cu transferul. de catre presedintele CSJ. judecatorul este independent si se supune numai legii si principiilor: contradictorialitatea. TEMA 5 PARTICIPANTII LA PROCESUL CIVIL INSTANTA JUDECATOREASCA a.cererile si caile de atac de competenta judecatoriilor referitoare la cauzele de la primele doua puncte.daca se judeca in Sectii Unite – trebuie sa ia parte cel putin ¾ din membrii in functie (decizie luata cu majoritatea celor prezenti). depunerea cautiunii (care este obligatorie si este de ½ din valoarea reclamata – nu din suma pe care o popreste . incheierea poate fi atacata cu apel sau recurs.in cazul in care nu exista act scris). b.procese si cereri care se solutioneaza de judecatorii in ultima instanta. completul de judecata. Constituirea instantei 12 - - - - . daca cererea este admisa => ordonanta de poprire prin care se indisponibilizeaza suma din care se va indestula creditorul popritor ( indisponibilizarea este totala. la tribunale. la judecatorii: . incheieri. instanta de fond ia act prin incheiere.presedintele prezideaza Sectiile Unite. solutionata in camera de consiliu. cererea trebuie introdusa la judecatoria de la sediul tertului poprit sau al debitorului. litigii de munca privind pretentiile banesti < 100.cereri introduse pe cale principala – pensii de intretinere. . daca reaua compunere se invoca in apel sau recurs. d. continuitate = hotararea sa fie pronuntata de aceiasi judecatori care au judecat fondul pricinii (daca nu – casarea hotararii). completele sunt alcatuite de catre presedintii instantelor sau de catre presedintii de sectii (dupa caz). (2) numai instantele judecatoresti (judecatorie . Notiune (1) organul imputernicit de lege sa rezolve un litigiu intervenit intre parti (include toate organele de jurisdictie).000 lei. in lipsa sa – vicepresedintele Curtii sau presedintele de Sectie. iar transferul de la un complet la altul se face de catre presedintele instantei (care va stabili si completul la care se transfera). Compunerea instantei complet format din mai multi judecatori => principiul colegialitatii. iar la sectii orice complet – atunci cand participa.) – sens consacrat si de Constitutie. judecatorii prezideaza prin rotatie. exceptii (complet unic): . completul este prezidat de catre – presedintele sau vicepresedintele instantei ori de catre presedintele sectiei (cand participa) ori de catre judecatorul desemnat de acestia. Rolul si pozitia instantei in procesul civil chemata sa rezolve litigiile – rezolvarea cererii cu care a fost sesizata => 2 functii procesuale – cercetarea cauzei si solutionarea ei. chiar daca suma poprita este mai mare decat creanta) poprirea in materie comerciala se poate infiinta numai pe baza de titlu. la aceste instante. c.

executa si alte sarcini de serviciu date de conducerea instantei.intocmeste (sub supravegherea judecatorului delegat) lucrarile de punere in executare a hotararilor. in temeiul legii.dreptul de a dispune de soarta procesului prin renuntare la judecata sau la dreptul subiectiv. Obligatii: . in cazul castigarii procesului. de a cunoaste toate piesele dosarului si de a face copii dupa acestea.dreptul de a recuza judecatorii. indeplineste toate atributiile care ii revin in baza legii sau a regulamentului. coparticiparea va lua sfarsit in fata acesteia. porneste procesul civl. coparticipare necesara .1. magistrati-interpreti si exeprti. procurori. 4. participarea procurorului – cand legea prevede in mod expres obligativitatea concluziilor sale. daca intre aceste cereri exista o stransa legatura.care la CSJ este inlocuit de magistratul-asistent (se pot abtine sau pot fi recuzati. . pune concluzii sau exercita caile de atac.in cazul obligatiilor solidare si indivizibile. numai actele utile isi intind efectele asupra celorlalti. prin recunoasterea pretentiilor reclamantului. . decaderii etc. . .exercitarea drepturilor procedurale cu buna-credinta si potrivit scopului social-economic in vederea caruia au fost recunoscute de lege (daca aceste doua elemente nu sunt respectate – abuz de drept – apreciat de catre 13 .2. de a fi asistat de un avocat. . care implica: dreptul de a raspunde celeilalte parti si de a discuta toate problemele ridicate in proces. in principiu pentru aceleasi motive si in aceleasi conditii ca si judecatorii): . sa aiba capacitate procesuala si calitate procesuala). inclusiv dactilografierea hotararilor. grefieri.2. alaturi de completul de judecata a grefierului . nu si cele potrivnice) 2.intocmeste citatiile si mandatele de aducere. intre aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti. pasiva sau mixta (mai multi reclamanti. PARTILE 1. perimarii. mai multi parati. Conditiile necesare pentru a fi parte in proces . care trebuiesc indeplinite cumulativ. Drepturile si indatoririle procesuale ale partilor Drepturi: . raporturile dintre coparticipanti sunt guvernate de principiul independentei procesuale (actele de procedura. 1.de a participa la judecata pricinii. sau mai multi reclamanti si mai multi parati). .de aparare. 2.ex: este nula imparteala in care nu s-au cuprins toti copiii in viata la deschiderea mostenirii si descendentii fiilor predecedati. ordinea si termenele prevazute de lege. de a administra probe. sau al caror recurs/apel a fost respins fara a fi solutionat in fond.1.sa indeplineasca actele de procedura in conditiile. Pozitia procesuala a partilor . .mai multe persoane sa fie impreuna reclamante sau parate. . Coparticiparea procesuala . .dreptul de a conduce procesul penal personal sau prin mandatar. prin achiesarea la hotararea pronuntata sau prin incheierea unei tranzactii. .pozitie contradictorie pe tot timpul procesului.de a adresa cereri instantei. daca totusi efectele hotararii se intind si asupra celorlalti. efectele recursului/apelului facut de unul din coparticipanti se vor extinde si la partile care nu au declarat apel/recurs. de a recurge la un interpret. apararile sau concluziile unuia din coparticipanti nu pot nici folosi si nici dauna celorlalti. . . daca obiectul pricinii este un drept sau o obligatie comuna ori daca drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauza. sub sanctiunea nulitatii. cererea de perimare sau actul de procedura intrerupator de perimare al unuia foloseste si celorlalti. Clasificare: 1. sa justifice un interes. coparticipare subiectiva . coparticipare facultativa – regula. 2. completeaza borderourile si expediaza corespondenta.dreptul de a pretinde restituirea cheltuielilor de judecata.participa la sedinte conform programarii. .daca unul din coparticipanti achieseaza la hotararea pronuntata de prima instanta. poate fi activa.rol esential. asigura citarea participantilor la proces si comunicarea hotararilor prin afisarea la usa instantei.- - participarea.existenta unei pluralitati de parti cu interese identice.sunt conditiile de exercitare a actiunii (sa pretinda un drept. sau atunci cand. coparticipare obiectiva – reunirea intr-un singur proces a mai multor cereri. 3.

insa cade interventia accesorie. ci si ori de cate ori partea care ar cadea in pretentii s-ar putea intoarce impotriva altei persoane cu o cerere in despagubiri.natura diferita => consecinte: .cererea de interventie se poate face atat in fond. . C.partea poate sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte. .daca din cauza judecarii cererii de interventie se intarzie judecarea cererii principale – in cazul interventiei principale – se poate dispune disjungerea. .parat: odata cu intampinarea sau in prima zi de infatisare.cererea de chemare in garantie poate fi suspendata pana la rezolvarea cererii principale. . in cazul in care ar cadea in pretentii. . B.instanta. ci pentru partea pentru care a intervenit in proces.cererea va fi facuta in conditiile de forma pentru cererea de chemare in judecata. . cu o cerere in garantie sau in despagubire. va fi comunicata partilor initiale. .reclamant: pana la inchiderea dezbaterilor inaintea primei instante.cererea trebuie comunicata tertului chemat in proces – termen pentru a depune intampinare si pentru a-si pregati apararea => devine parte.instanta verifica: (1) daca tertul justifica un interes. prin prorogare (deoarece cererea de chemare in garantie este o cerere incidentala) . iar apoi sa se pronunte asupra admisibilitatii in principiu a cererii.interventia principala – sub forma cererii de chemare in judecata. Participarea tertilor in procesul civil . solutia depinde de cea din cererea principala: daca cererea principala este admisa.interventia accesorie – scop limitat. iar uneori chiar de catre legiuitor. .oricare din parti poate sa cheme in judecata alta persoana care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul. (3) daca este admisibila si (4) daca este facuta in termen – in cazul cererii principale => incheiere. pentru a sicana. cat si in apel si in recurs si in toate materiile.cererea se comunica atat tertului (impreuna cu copie de pe cererea de chemare in judecata si de pe intampinare) cat si partii potrivnice. Interventia fortata . daca dreptul procedural ajunge sa fie exercitat abuziv – sanctiuni mai complexe). 5. ex de abuz de drept: introducerea cu r-c a unei cereri vadit netemeinice.renuntarea la judecata sau la dreptul pretins de catre reclamant sau achiesarea paratului la pretentiile reclamantului – nu influenteaza judecata cererii de interventie principala. A.posibilitatea partilor de a chema in proces alte persoane + posibilitatea tertelor persoane de a interveni in proces in cazul in care au un interes. agresiva) sau pentru a apara dreptul unei parti din proces (interventie accesorie). care NU se poate ataca decat o data cu fondul. rezolvanduse printr-o hotarare ambele cereri).scopul institutiei: posibilitatea chematului in garantie sa se apere (ceea ce nu ar putea face intr-un proces separat : exceptio mali processus + daca paratul pierde. . competenta este a instantei care judeca cererea principala. intervenientul este subordonat partii in favoarea careia a intervenit. (2) daca cererea sa are legatura cu cererea principala. .instanta trebuie sa asculte partile si tertul intervenient. intervenientul are o pozitie independenta. tertul => intervenient principal => hotararea ii va fi opozabila. si va putea chema la randul sau pe cineva in garantie (sirul se opreste la 2 persoane). se admite si cererea de chemare in garantie (daca este 14 .sanctiunea nedepunerii in termen: judecarea separata (daca partile nu consimt totusi sa se judece impreuna). . ea poate fi facuta de: . si nu neaparat printr-o petitie separata. pentru a-si apara un drept propriu (interventia principala. Chemarea in garantie . daca cererea a fost admisa. Interventia voluntara = cererea unui tert de a intra intr-un proces pornit de alte parti. ca sa desfasoare actele procedurale in consecinta (aparari. are caracter interlocutoriu (instanta care a pronuntat-o nu mai poate reveni asupra ei). folosirea cu r-c a posibilitatii de a cere citarea paratului prin publicitate. . . se admite si cererea de chemare in garantie. cat si fata de parat. sanctiuni – daca cererea este respinsa ca nefondata – acordarea de cheltuieli de judecata. reconventionale). atat fata de reclamant. . prin interventia lui nu urmareste pronuntarea unei hotarari pentru el. in cazul celei accesorii – se judeca intotdeauna impreuna. este indreptata impotriva ambelor parti din proces.=> este admisibila nu numai in cazul drepturilor garantate legal sau conventional . intampinari.

. daca insa se dovedeste ca tertul este titularul. daca a instiintat organele de conducere si din vina acestora nu a exercitat calea de atac – culpa org. procura trebuie sa fie data pentru exercitiul dreptul de chemare sau de reprezentare in judecata. de cond – cupla jurisconsultului. dar.tertul se infatiseaza dar tagaduieste pretentiile paratului => tertul devine intervenient principal. Reprezentarea judiciara a partilor in procesul civil partile pot sa exercite drepturile procedurale personal sau prin mandatar. avocatul trebuie sa fie informat si capabil sa abordeze orice subiect.cel aratat se infatiseaza si recunoaste sustinerea paratului. - H. G. mandatarul nu poate pune concluzii decat atunci cand sunt mandatari in pricinile sotului sau in ale rudelor pana la gradul al IV lea (la orice instanta daca este doctor sau licentiat in drept si numai la judecatorie daca nu au una din acele calitati). daca nu este avocat. actele de procedura se vor indeplini numai fata de partea insasi. sa exercite caile de atac legale si sa ia orice alte masuri necesare pentru apararea intereselor persoanei juridice. Reprezentarea judiciara conventionala a persoanelor juridice jurisconsultul – sustinerea intereselor in instanta. 15 . Reprezentarea prin avocat justificarea calitatii de reprezentant – tot prin procura. ci e valabil pana la retragerea de catre mostenitori sau de catre reprezentantul legal al incapabilului ( exceptie de la dreptul comun la mandatului). recursul/apelul declarat de chematul in garantie repune in discutie cererea principala.cel aratat. daca cel care a dat procura generala nu are domiciliul si nici resedinta in tara. raporturile cu clientul – complexe: este confidentul clientului. sa se respinga cererea ca fiind gresit indreptata. daca nu exercita o cale de atac si => un prejudiciu pj – culpa jurisconsultului. cel care are o procura generala poate sa reprezinte in instanta numai daca acest drept i-a fost dat anume. - intemeiata). I. nu se infatiseaza => tertul devine intervenient principal. . deoarece intre ei nu exista raport juridic. sfatuitorul si aparatorul clientului. acesta din urma este scos din judecata. daca insa ambele cereri au fost respinse. delegatie. sa aprecize si sa combata orice raport de expertiza. Reprezentarea prin mandatar neavocat justificarea calitatii de reprezentant – prin procura – inscris sub semnatura legalizata. va putea arata pe acela in numele caruia exercita dreptul sau detine lucrul. tutore) sau dintr-o hotarare judecatoreasca (sechestrul judiciar). se va rediscuta si cererea de chemare in garantie (fondul fiind susceptibil de revizuire) Aratarea titularului dreptului paratul care detine pentru altul sau care exercita in numele altuia un drept asupra unui lucru. iar reclamantul consimte sa fie inlocuit paratul initial => titluarul ia locul paratului. daca renunta – obligat sa instiinteze cu cel putin 15 zile inainte de termenul de infatisare sau de implinirea termenelor cailor de atac. daca a fost chemat in judecata de o persoana care pretinde un drept real asupra lucrului. daca a retinut informatii sau a informat gresit org. - E. avocatul poate sa exercite orice cale de atac impotriva hotararii date. – sa nu se modifice raportul procesual. de cond.. daca nu aceasta din urma se respinge ca lipsita de obiect sau interes. actele procesuale de dispozitie – procura speciala. insa se admite recursul reclamantului. mandatul nu inceteaza prin moartea celui care l-a dat si nici daca acesta a devenit incapabil. reprezentarea prin avocat nu este obligatorie daca dreptul de reprezentare izvoraste din lege (parinti. cu semnatura certificata potrivit legii avocatilor.D.tertul se prezinta si recunoaste. cel chemat in garantie NU este obligat direct fata de reclamant. Reprezentarea judiciara procesuala a persoanelor fizice mandatarul poate fi un avocat sau o persoana care nu are aceasta calitate (care insa nu poate pune concluzii decat prin avocat) => legiuitorul prefera reprezentarea prin avocat. sa poarte discutii cu specialistul pe terenul acestuia. desi regulat citat. dar reclamantul nu este de acord ca paratul sa fie inlocuit – in lit. sunt posibile urmatoarele situatii: . F. sau daca procura este data unui prepus – mandatul se presupune dat si pentru aceasta. iar mandatul este presupus dat pentru toate actele judecatii (chiar daca nu este specificat). daca renunta la exercitiul profesiei sau este suspendat – trebuie sa asigure substituirea. .

si poate face uz de dreptul sau de dispozitie (renuntare la judecata sau la dreptul subiectiv sau tranzactia).pe baza lor. in functie de caracterul lor original sau derivat: 16 3. cereri in anulare. in functie de natura lor . . Ministerul Public supravegheaza respectarea hotararilor judecatoresti si a altor titluri executorii.judiciare (in fata instantei) . titularul (sau cel care se pretinde titularul) dreptului subiectiv civil trebuie introdus in proces.extrajudiciare b. Sanctiunea in cazul nejustificarii calitatii de reprezentant . revizuirea. recursul.. necesare rezolvarii pricinii (+ actul probator = actiunea de stabilire a existentei sau inexistentei unui fapt). in functie de locul unde se administreaza: . propune probe. de rationament (prezumtiile legale si cele simple) c. . 1.cel ce ridica o execptie procesuala – sa o dovedeasca.cel ce invoca o prezumtie legala relativa trebuie sa faca dovada imprejurarilor din care a decurs prezumtia. 2.personale (relatarile persoanelor): pozitive (declaratii consemnate in inscrisuri sau facute oral).se poate exercita si prin avocat. judecatorul isi formeaza convingerea si pronunta hotararea => interes atat pentru parti. in conditiile legii. daca insa nu participa la judecata cazurilor prevazute expres de lege. sarcina probei – celui care a propus-o (reclamantul sa-si dovedeasca pretentia. . Definirea notiunii de proba si clasificarea lor = mijlocul procesual prin care se stabileste existenta unui act sau fapt juridic. recursul in interesul legii. - . in oricare faza a acestuia. prezumtiile legale absolute pot fi rasturnate prin marturisire. hotararea este casabila (punerea sub interdictie si ridicarea interdictiei. partile pot. 4. iar paratul netemeinicia ei). obiectul probei – actele sau faptele ce tind la dovedirea raportului juridic in litigiu. J. iar partea potrivnica sa administreze proba contrara. Participarea la judecata procesului civil poate sa participe la orice proces. Clasificarea probelor: a. . negative (distrugerea sau ascunderea unui inscris). desi procurorul porneste procesul. contestatia in anulare. toate in conditiile legii. sa il recuze. Cererea de a se pune in executare hotararile civile poate sa participe la proces in orice faza. in afara de cele personale. Pornirea procesului civil orice actiune. PROCURORUL parte => formuleaza cereri.subiectul probei – judecatorul (el trebuie convins). completare sau rectificare a inregistrarilor de stare civila etc. judecarea contestatiei impotriva comisiei medicale in cazul asistentei bolnavilor psihici periculosi. A. Exercitarea cailor de atac apelul. Consideratii speciale privind probele . invoca exceptii si pune concluzii.exceptia lipsei calitatii de reprezentant – poate fi invocata in orice stare a pricinii. TEMA 6 PROBELE JUDICIARE 1. executarea silita este o faza => participa la executarea silita. iar daca intr-un termen nu se justifica – anuleaza cererea. daca este obligatorie participarea in fond – ramane obligatorie si pentru caile de atac. asta nu inseamna si exercitiul imediat al acestora.instanta acorda un termen pentru justificarea calitatii de reprezentant. cat si pentru judecator (care nu judeca pe baza afirmatiilor partilor). chiar daca nu a pornit el procesul civil.materiale (un obiect material) . iar actele – ratificate de catre titularul dreptului. declararea disparitiei si a mortii.

- primare (nemijlocite: originalul unui inscris) - secundare (mijlocite: copia unui inscris) d. dupa modul in care judecatorul percepe faptele: - sunt rezultatul perceperii de catre judecator (cercetarea la fata locului) - sunt rezultatul perceperii altei persoane (depozitia) e. dupa cum duc sau nu la stabilirea faptului principal: - directe (dovedesc raportul in litigiu: un contract) - indirecte (prezumtiile, dovedesc un fapt conex din a carui cunoastere se trage concluzia existentei raportului juridic litigios) Conditii pentru admisibilitatea probei: - sa fie legala; - sa fie verosimila (sa demonstreze fapte credibile); - sa fie pertinenta (sa aiba legatura cu cauza); - sa fie concludenta (sa tinda la rezolvarea cauzei); o proba poate fi pertinenta dar nu si concludenta. Conditii pentru administrarea probei: - propunerea probei – de catre reclamant (in cererea de chemare in judecata) si de catre parat (in intampinare); daca nu – in prima zi de infatisare, oral, in fata instantei – sub sanctiunea decaderii; dupa acest termen ar mai putea fi propuse probe daca: - nevoia ei reiese din dezbateri, iar partea nu o putea prevedea; - administrarea ei nu duce la intarzierea judecatii; - dovada nu a fost ceruta in termen din pricina nestiintei si alipsei de pregatire a partii. Daca o parte renunta la o proba propusa de ea, cealalta poate sa si-o insuseasca, iar daca ambele parti renunta, instanta poate sa administreze din oficiu proba. - discutia in contradictoriu a partilor, pe marginea probelor propuse; - incuviintarea de catre instanta a probelor – incheiere de admitere sau de respingere a acestora, care este interlocutorie – instanta poate reveni asupra ei, motivat; - adminstrarea propriu-zisa, inainte de dezbaterea fondului, in fata instantei, in ordinea stabilita de aceasta; - aprecierea probelor – de catre judecator, in baza convingerilor sale. Conventii asupra probelor: - se pot incheia, fara a incalca normele imperative; - se pot referi la: sarcina, obiectul, admisibilitatea, administrarea, puterea doveditoare a probelor. B. Subiectul, obiectul si sarcina probei - subiectul si obiectul – vezi mai sus; - obiectul probei – faptele notorii si constante nu trebuie dovedite pentru ca sunt cunoscute de un cerc larg de persoane / legea le considera existente; judecatorul poate dispensa partile de dovada si in cazul faptelor necontestate; legea romana nu trebuie dovedita, legea straina - se stabileste continutul ei prin atestari de la organele statului care au edictat-o; partea care invoca o lege straina poate fi obligata sa faca dovada continutului legii, iar daca nu poate se va aplica legea romana, cutumele, uzantele si jurisprudenta trebuiesc dovedite. - sarcina probei – celui care face o afirmatie; numai in acel moment paratul este nevoit sa iasa din pasivitate si sa se apere => sarcina probei este impartita intre reclamant si parat, la care se adauga rolul activ al instantei, de a ordona din oficiu probe, chiar daca partile se impotrivesc. C. Admisibilitatea probelor - conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca orice mijloc de proba – vezi mai sus; - in legatura cu administrarea probelor: - propunerea – de catre reclamant (in cererea de chemare in judecata) si de catre parat (in intampinare); - incuviintarea – incheiere motivata, atat in caz de admitere, cat si in caz de respingere; incheierea este preparatorie, care nu leaga instanta care poate reveni, dar trebuie sa arate de ce a facut-o; - administrarea – in fata instantei, in ordinea statornicita de aceasta, care va urmari ca dovada contrarie as fie administrata, pe cat se poate, in acelasi timp. D. Asigurarea probelor
17

-

II. -

oricine are interes sa constate de urgenta marturia unei persoane, starea unor lucruri sau sa dobandeasca recunoasterea unui inscris, a unui fapt sau drept, va putea cere administrarea acestor dovezi, daca este in primejdie ca ele sa dispara sau sa fie greu de administrat in viitor; se poate cere pe cale principala (inainte de a exista judecata asupra fondului) sau pe cale incidentala (in timpul judecatii, daca nu s-a ajuns la momentul administrarii probelor); administrarea va fi facuta de indata sau la un termen fixat de instanta - se poate face, daca exista primejdie de intarziere, si in zile de sarbatoare si chiar in afara orelor legale (cu incuviintarea anume a magistratului); se cere instantei in raza careia urmeaza sa se faca constatarea si pe langa care functioneaza executori judecatoresti sa delege un executor care sa constate la fata locului aceasta situatie de fapt; cererea se judeca in camera de consiliu – incheiere de admitere sau de respingere, care poate fi atacata cu apel; probele conservate prin aceasta procedura vor putea fi folosite si de partea care nu a cerut administrarealor (cheltuielile vor fi avute in vedere de instanta care judeca fondul). Proba prin inscrisuri

inscrisul = declaratie despre un act sau un fapt juridic, facuta prin scriere de mana, dactilografiata, litografiata, prin imprimare etc; Clasificarea inscrisurilor: - preconstituite – intocmite pentru a proba un eventual litigiu; - nepreconstituite – intocmite in vederea constatarii incheierii, modificarii sau stingerii unui raport juridic; - recognitive – intocmite in scopul recunoasterii existentei unui inscris original pierdut, pentru a il inlocui; - confirmative – intocmite pentru a confirma un act anulabil; - autentice si sub semnatura privata; 1. Inscrisul autentic = inscrisul intocmit cu solemnitatile cerute de lege, de un functionar public care are dreptul sa il emane (acte notariale, de stare civila, hotarari judecatoresti, pv intocmite de agenti procedurali, actele executorilor judecatoresti etc) Avantaje: - prezumtia de valabilitate; - inscrisul constatator de obligatii poate fi pus in executare la scadenta (dupa ce a fost investit cu formula executorie); - data inscrisului face dovada pana la inscrierea in fals; - insusi inscrisul face dovada pana la inscrierea in fals (pentru mentiunile facute de functionarul public), respectiv pana la proba contrara (pentru celelalte mentiuni: declaratiile semantarilor, cuprinsul actului); - inscrisul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lichida are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acesteia => poate fi pus in executare fara sesizarea instantei; - inscrisul poate fi atacat pentru vici de consimtamant, lipsa capacitatii, fraudarea legii (aceste motive pot fi demonstrate prin orice mijloc de proba); - inscrisul care nu poate fi autentic din cazua necompetentei sau a necapacitatii functionarului public este valabil ca si inscris sub semnatura privata, iar da ca nu este semnat valoreaza inceput de dovada scrisa, putand fi completat cu martori si prezumtii (acestea sunt valabile numai daca forma autentica nu este ceruta expres). 2. Inscrisul sub semnatura privata = inscrisul intocmit de parti si semnat (conditia generala de valabilitate) de catre acestea; Conditii speciale de valabilitate: - pentru testamentul olograf: scris, semnat si datat de mana testatorului; - pentru inscrisurile cu mai multe parti: atatea originale cate parti cu interese contrare sunt si mentionat cate originale au fost intocmite (formalitatea multiplului exemplar, care nu este ceruta in materie comerciala, unde se admite orice proba); - pentru inscrisuri ce constata contraventii din care se nasc obligatii unilaterale – acestea trebuie scrise in intregime de mana celui obligat, sau macar formula “bun si aprobat” si suma sau catimea datorata in cifre si litere si sa se semneze.
18

Daca nu sunt indeplinite – act este lipsit de forta probanta, dar operatiunea este valabila, putand fi dovedita prin orice mijloc de proba. - data inscrisului este opozabila tertilor doar daca i s-a dat data certa (a fost inregistrat la o institutie de stat, in registrul de transcriptiuni-inscriptiuni sau i s-a dat data certa la notariat. Actul scris este cerut ad validitatem pentru: - constituirea societatilor comerciale; - cambie; - contracul de inrolare a echipajului unei nave; - contractul de imprumut maritim; Actul scris este cerut ad probationem pentru: - asociatiunile in participatiune; - gaj; - contractele ce au ca obiect construirea, instrainare, gajarea, inchirierea vaselor comerciale; - contractele de asigurare; - contractul de asigurare; III. Alte inscrisuri - registrele, cartile si hartiile casnice – nu constituie proba preconstituita; nu fac dovada in favoarea celui care le detine, ci in contra lor (daca fac referire la primirea unei plati); - mentiunea creditorului pe titlul de creanta – cand tinde a proba liberarea debitorului (aceeasi putere o are mentiunea facuta pe duplicatul unei chitante, daca duplicatul se afla la debitor); - raboajele – daca crestaturile nu sunt corelative, proba va fi facuta numai pana la concurenta numarului de crestaturi potrivite, iar daca debitorul nu poate sa aduca rabojul sau/si nici sa probeze ca l-a pierdut sau ca nu a existat niciodata, rabojul creditorului-furnizor face proba deplina; - facturile – factura acceptata face dovada atat in favoarea emitentului, cat si impotriva lui; acceptatea poate fi expresa, in scris sau verbal, simpla tacere nu insemna acceptare; daca factura nu a fost acceptata ea face dovada numai impotriva celui care a emis-o (care poate aduce orice mijloace de proba impotriva); facturile trebuiesc pastrate 2 ani; - corespondenta – scrisoarea (care semnata = inscris sub semnatura prvata) formeaza dovada deplina; in raporturile sinalagmatice, scrisoarea probeaza numai consimtamantul expeditorului, iar pentru dovedirea consimtamantului debitorului se poate folosi orice mijloc de proba; - telegramele – fac proba ca act sub semnatura privata daca: - sunt semnate de expeditor; - sunt semnate de o alta persoana decat expeditorul, insa originalul a fost predat oficiului sau trimis spre predare de catre expeditor. - telegrama anonima poate constitui temeiul unei prezumtii pentru judecator daca se stabileste de la cine emana; - registrele comerciale – pot face proba in justitie (judecatorul decide) intre comercianti, pentru fapte si chestiuni de comert (cele obligatorii, iar cele facultative pot servi la fundamentarea unor prezumtii); daca nu sunt tinute in regula – nu sunt primite a face proba in justitie spre folosul celui care le-a tinut; registele pot ajunge in fata instantei prin: - comunicarea (in afaceri de succesiuni, comunitati de bunuri, societati si in caz de faliment) = a da posibilitatea partii adverse sa cunoasca in intregime continutul lor, dezvaluind secretul profesional – de aceea – limitare; - infatisarea – la cerere, sau chiar din oficiu – se extrage din ele doar ceea ce este privitor la litigiu; masura care se dispune cu prudenta. - daca registrele nu se afla in raza teritoriala a instantei – se dispune comisie rogatorie ; - registrele trebuiesc pastrate 10 ani. IV. Administrarea probei prin inscrisuri - reclamantul si paratul trebuie sa depuna la dosar copii certificate dupa inscrisurile pe care doresc sa le foloseasca, in atatea exemplare cate parti sunt plus 1 pentru instanta – odata cu cererea de chemare in judecata/intampinarea sau, cel mai tarziu la prima infatisare, sub sanctiunea decaderii de a proba cu inscrisuri
19

. 20 . V.cand partile au fost in imposibilitatea preconstituirii unui inscris. . impreuna. daca inscrisul se afla la partea adversa si aceasta nu vrea sa il prezinte. ce pot servi la rezolvarea ei. Proba prin declaratiile martorilor (marturia) . . . Chiar daca nu exista conventie.exista inceput de dovada scrisa (o scriere. referitoare la faptul ca inscrisul este fals si la indicarea autorului.marturia = mijlocul procesual ce consta in relatari ale unor persoane straine de interesele in conflict. reclamantul isi restrange pretentia sub 250 de lei.se admite marturia: . in prezenta obligatorie a ambelor parti. va putea fi obligat de instanta sau va fi dispus interogatoriu. .pentru valori ale litigiilor mai mici de 250 de lei (pentru > proba se face numai cu inscrisuri autentice. . sub sanctiunea platii de despagubiri/zi de intarziere.imposibilitatea conservarii probei scrise.in materia raporturilor patrimoniale dintre soti. iar creditorul nu mai are mijlocul de proba necesar.daca exista un inceput de dovada scrisa din care rezulta fapte demne de crezare referitoare la pretentie. proba cu martori devine admisibila in urmatoarele cazuri ( exceptii – care isi gasesc aplicarea numai daca inscrisul este cerut ad probationem. judecatorul trebuie sa o si admita). instanta sesizeaza organele de urmarire penala. despre acte sau fapte referitoare la pricina.in materie comerciala (dar nu in orice litigiu comercial. sau a fost intocmit cu vicierea consimtamantului. daca inscrisul a fost ascuns sau distrus. dar care este un rest dintr-o creanta mai mare. . depasesc 250 de lei. deoarece regula se aplica numai partilor contractante . instanta va desemna un judecator delegat sau il va examina prin comisie rogatorie. relatari facute in fata instantei de judecata.declaratia facuta in fata instantei. proba cu martori nu se admite cand: . se poate dispune si expertiza.inscrisul si pv se inainteaza instantei penale. . sau prin marturisire). daca partile invoca proba cu martori.pentru terti. presedintele completului si grefier. instanta dispune verificarea de scripte sau declanseaza procedura falsului.pv se semneaza de parti.- (sau cu minim 5 zile inainte de urmatorul termen daca instanta incuviinteaza. chiar daca dupa aceea. sau pentru a lamuri sensul exact al unor clauze obscure ale inscrisului. pentru a demonstra acestea.nu se admite impotriva unui inscris sau peste cuprinsul acelui inscris. daca inscrisul este esential pentru rezolvarea cauzei – suspendarea judecatii pana la solutionarea cauzei penale.cererea s-a introdus pentru o suma mai mare de 250 de lei. daca actul se afla la autoritati. . rezultatul cercetarii => incheiere interlocutorie. daca aceasta priveste drepturi de care ele pot sa dispuna (=> regula nu are caracter imperativ). . pretentiile partii adverse vor fi confirmate. nu si ad validitatem): . . De asemenea.cand sunt mai multe cererei care.intocmirea de catre instanta a unui pv in care se mentioneaza declaratiile partilor si constatarile instantei. . de asemenea sub sanctiunea decaderii). verificarea de scripte = confruntarea inscrisului cercetat cu scrierea facuta de parte in fata instantei. sub semnatura privata valabile.cand cererea este introdusa pentru o suma mai mica de 250 de lei. sau cu alte inscrisuri ale acelei persoane. se admite si > de 250 de lei: . sau daac partile sunt de acord sa faca dovada cu martori. care sa emane de la partea careia i se opune si care face demn de crezare faptul pretins).cand partile au incheiat o conventie. procedura falsului – pentru inscrisurile autentice false sau pentru inscrisurile sub semnatura privata ce se prezuma a fi false. .imposibilitatea preconstituirii de dovada scrisa.cand proba scrisa a fost pierduta sau distrusa . . in sensul ca doresc sa probeze cu martori pretentiile. daca inscrisul depus de o parte este contestat de cealalta parte. din caz de forta majora. se va dispune citarea lor ca martori si vor fi obligati sa aduca inscrisul. . DECAT DACA se constata ca a intervenit o fraudare a legii prin acel inscris. sau cu portiunea din inscris ce nu este contestata. daca inscrisul se afla la terti.

poate fi incuviintata si in timpul procesului. la o pedeapsa penala sau dispretului public. .initial relateaza ce cunoaste. apoi depune juramantul dupa care este audiat. . trebuie sa depuna lista in 5 zile de la incuviintarea acelui termen. dar invoca imprejurari anterioare sau concomitente cu pretentia care schimba consecintele juridice ale marturisirii (am luat bani. daca nu – pana la prima zi de infatisare. . . dar au fost ca plata pentru serviciile mele).cand paratul recunoaste pretentia. . imprejurari legate de pricina – pot invoca secretul profesional. VII. .felurile marturisirii: . ale procurorului. . instanta il identifica.sunt citati. daca tot nu se prezinta.rudele si afinii pana la gradul III (cu exceptia divortului). Marturisirea = mijlocul de proba prin care o parte confirma pretentiile partii adverse.persoanele care au aflat. .calificata – cand paratul recunoaste pretentia reclamantului. .judiciara (in fata instantei.complexa . confirmare care produce efecte juridice impotriva autorului ei. dar i-am restituit) 21 .semneaza depozitia pe fiecare pagina (ultima va fi semnata si de presedintele completului si de grefier). . Administrarea probei cu martori .ascendentii sau descendentii (la divort ascendentii pot fi martori). sau. urmand sa se prezinte la termen.daca se constata ca marturia este mincinoasa va fi sesizata instanta penala. instanta emite mandat de aducere.pot refuza depozitia: . plateste amenda stabilita de instanta printr-o incheiere executorie. ulterior va verifica daca cele declarate corespund realitatii (functie de gardul de percepere a faptului de catre martor. sau pe sotul lor. ale celeilalte parti.functionarii publici sau fosti functionari publici. .constituie un mijloc de proba impotriva autorului ei (=> cel care o face trebuie sa aiba capacitatea necesara incheierii actelor de dispozitie).caracterele marturisirii: .cei care prin raspunsurile lor s-ar putea expune pe ei insisi sau o ruda pana la gradul al III lea. ea isi produce efectele chiar daca nu este acceptata de partea adversa. . .incuviintarea – incheiere unde se precizeaza numele martorilor admisi si faptele pentru care vor fi ascultati. . . sub sanctiunea decaderii. gradul de memorizare. . .daca se prezinta la termen. .interzisii – interdictie absoluta. aflati in timpul exercitarii profesiei. .judecatorul constata daca martorul este sincer.lista cu martori (nume si domiciliu) in cererea de chemare in judecata/intampinare. sau este audiat prin comisie rogatorie. daca instanta considera de cuviinta.prezentarea si ascultarea martorilor: . luata prin interogatoriu sau spontana.este un act personal => nu poate fi facuta decat de catre titularul dreptului sau de catre mandatar cu procura speciala. apoi raspunde la intrebarile presedintelui completului.sotul sau fostul sot (poate fi admis daca partile convin). . . sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai proba cu martori. . . repreoducerea acestuia).este un act expres => nu poate fi dedusa din tacerea partii (exceptie: refuzul nejustificat de a raspunde la interogatoriu = marturisire deplina) . daca una din parti doreste sa audieze la alt termen. sau pe fostul lor sot. vointa trebuie sa fie constienta si libera. forta probanta a marturiei este lasata la aprecierea instantei. lista trebuie sa fie depusa in 5 zile de la incuviintare.act unilateral de vointa. dar mentionata in incheierea instantei). ale partii care l-a chemat.nu pot fi martori: .extrajudiciara (verbal – marturisirea facuta in alt proces – sau in scris – printr-o scrisoare). pentru imprejurari legate de pricina.simpla . .cand paratul reunoaste doar pretentia reclamantului. este atat mijloc de proba cat si act de dispozitie al partii. dar invoca imprejurari ulterioare care o anihileaza (am imprumutat. datorita muncii lor. .VI.condamnatii pentru sperjur – interdictie absoluta.daca nu se prezinta. si este irevocabila.

raspunsurile sunt date la fel.este considerata o marturisire deplina. prin mandatar cu procura speciala). . interogatoriul: . divizarea ei este la latitudinea judecatorului (sa retina. interogatoriul se semneaza de catre presedintele completului. regula este indivizibilitatea ei – produce efectele ce rezulta din intreg cuprinsul ei.prezumtii relative – este permis orice mijloc de proba. .capacitate deplina de execitiu (marturisirea este un act de dispozitie). cand nu mai sunt de administrat alte probe . se poate cere in cererea de chemare in judecata/intampinare.daca persoana refuza nejustificat sa raspunda sau sa se prezinte la termen . VIII.trebuie sa fie expresa.prezumtii simple – ale judecatorului.cunoasterea probelor directe – duce la stabilirea existentei unui fapt. forta probanta a marturisirii . numai in cazuri speciale prin mandatar cu procura speciala si autentica (ex: persoana locuieste in strainatate. betie.din cunoasterea acelui fapt.la latitudinea judecatorului. . luand in considerare si celelalte probe administrate. .daca cel care a marturisit doreste sa revoca marturisirea pentru eroare de fapt. . sunt permise doar atunci cand este permisa si proba cu martori. sau cel mai tarziu la prima infatisare. dar: refuzul nejustificat de a raspunde la interogatoriu si neprezentarea nejustificata la termenul interogatoriului echivaleaza cu o marturisire. . trebuie sa o dovedeasca pana la pronuntarea hotararii. partea care l-a propus si partea care a raspuns. Clasificare: . interogatoriul se formuleaza in scris.in caz de coparticipare procesuala – marturisirea unuia nu este valabila si pentru ceilalti. hipnoza etc). una calificata sau una complexa. daca marturisirea este calificata sau complexa. ele sunt deductive (concluzia particulara se desprinde din concluzia generala). judecatorul deduce existenta pretentiei.sa vizeze faptele proprii ale celui care o face. .prezumtii absolute – la care nu este admisa proba contrara (ex: puterea de lucru judecat). .nu este necesar ca cealalta parte sa accepte marturisirea. .prezumtii legale – cele facute de lege (la acestea judecatorul realizeaza doar primul rationament): . care trebuie sa vizeze faptele personale ale persoanei. spre a produce efecte juridice.interogatoriul este admis daca imprejurarile de fapt sunt de asa natura incat sa fie necesara marturisirea. . . de asemenea. dupa aceea mai are doar calea revizuirii. 22 . iar prin rationament solutioneaza pricina). . Prezumtiile = presupuneri facute de lege sau de judecator (care porneste de la fapte conexe dovedite. . . vecin si conex cu pretentia. . . grefier. produs in trecut. sau la initiativa instantei. .partea se prezinta si face o marturisire simpla. prin mandatar).cand face marturisirea sa nu fi fost sub influenta vreunei incapacitati naturale (violenta. .poate fi combatuta prin oricare mijloc de proba.la interogatoriu se raspunde personal.cazuri de prezumtii legale: .- - - admisibilitatea marturisirii (conditii): .sunt nule actele facute in fraudarea legii. administrarea probei marturisirii. doar o parte a marturiei).NU este admisibil la divort si la recuzare.partea tagaduieste – cealalta parte va folosi si alte mijloace de proba pentru a isi demonstra pretentiile. sub sanctiunea decaderii. .sunt rezultatul a doua rationamente: . sau prin parerea judecatorului (care o poate considera mincinoasa – sesizeaza organele de urmarire penala). iar marturisirea sa tinda la rezolvarea cauzei. iar raspunsul va fi dat. in scris. pot raspunde la interogatoriu partile.partea care a solicitat sau instanta intreaba in scris si verbal.se prezuma ca a recunoscut tacit pretentia. sau.se poate face doar personal (doar in cazuri special. . iar cel care a facut-o nu o poate revoca (decat daca a fost in eroare de fapt).la cererea partii adverse. concluziile logice pe care judecatorul le trage de la un fapt cunoscut la unul necunoscut.

. sub sanctiunea decaderii. . . . . medico-legala.este admisa: cand instanta are nevoie de parerea unor specialisti in probeleme ivite pe parcursul procesului.in instanta – pentru cazuri simple. .are loc. dispunand sa se administreze alte probe sau sa se efectueze alta expertiza. termenul la care se merge pe teren si se citeaza partile pentru data cand va avea loc cercetarea). care il inainteaza instantei cu cel putin 5 zile inainte de urmatorul termen. cererea se judeca in sedinta publica. puterea de lucru judecat prezuma ca hotararea judecatoreasca ramasa irevocabila corespunde adevarului. le oate respinge pe amandoua. care trebuie sa-si motiveze hotararea. . . daca sunt mai putin de 5 zile. . .nu este depusa cu minim 5 zile inainte de termen (se poate acoperi – vezi mai sus). iar cercetarea are loc in instanta sau la fata locului. instanta o incuviinteaza prin incheiere.daca instanta nu e lamurita poate cere un supliment de expertiza sau o noua expertiza.efectuata de un expert necompetent. sau se dispune din oficiu de catre instanta – incheiere in care se mentioneaza: problemele de lamurit.nu a fost semnata de toti expertii (se poate acoperi prin semnarea ulterioara).expertiza este anulabila daca: . daca sunt doua expertize contradictorii – poate admite una din ele. cand creditorul doreste sa dispuna de acel bun.a fost efectuata cu incalcarea normelor legale. instanta hotaraste care dintre experti o va efectua.expertii pot fi recuzati – cererea – in termen de 5 zile de la numire sau de la ivirea motivului. .expertiza este nula daca: . Probele in apel . declaratiile sunt consemnate intr-un pv. acesta propune numarul de experti necesari. intrebarile la care trebuie sa raspunda. .- proprietarul terenului este si proprietarul constructiei situata pe teren. XI.de stabilire a valorii bunului dat in gaj – inncazul neplatii. onorariul (ce trebuie platit de partea ce a propus expertiza.la fata locului. expertul este intrebat.poate fi: tehnica. are ca obiect problema asupra careia se cere parerea specialistului. . .se poate cere de catre partea interesata. sub sanctiunea decaderii).raportul se depune la biroul local de expertize. instanta se pronunta printr-o incheiere. iar daca nu – hotararea este anulabila.este obligatorie: . daca nu se respecta termenul – incheiere executorie – amenda si despagubiri pentru partea vatamata de intarziere (in sarcina expertului). pentru imobile sau pentru mobile netransportabile.se depune la dosar.administrarea – din oficiu sau la cererea partilor. sau solicita administrarea probei prin comisie rogatorie – prin incheiere. la primul termen dupa depunerea raportului poate cere motivat o contraexpertiza (alti experti). X. Probele materiale = obiecte care pot prezenta interes probatoriu (ele sau urmele de pe ele). criminalistica etc. posesorul bunului mobil este si proprietarul acestuia. raspunde. Cercetarea la fata locului . data depunerii raportului. contabila. . IX.administrarea expertizei: . 1. instanta amana judecata pentru ca partile sa poata studia raportul si sa-si formuleze apararile. in general. Expertiza = mijloc de proba judiciara. .cea psihiatrica – pentru punerea sub interdicite.instanta deleaga un judecator. . .forta probanta – la latitudinea judecatorului. dupa cercetare – pv semnat de judecatorul delegat si de parti . .daca una din parti nu e multumita. .este obligatorie in cazul raporturilor din dreptul familiei (ex: ancheta sociala pentru incredintarea minorilor). 23 .in afara instantei – pentru expertize mai complicate.trebuie aratate in cererea de apel si in intampinarea intimatului (putand fi cele vechi sau unele noi) sau la prima zi de infatisare. .cea medico-legala – pentru stabilirea varstei.propunerea probei – ca la celelalte.nu are forma ceruta pentru a fi valabila. in 5 zile de la numirea expertilor. . . in cazul inregistrarii tardiva a nasterii. comunicand biroului local de expertize.

care va rejudeca si fondul. pentru contestatia la executare propriu-zisa – se admit probe noi – cele pe care contestatarul isi intemeiaza contestatia. tranzactia etc . dar in afara instantei: expertiza. deoarece nu se poate da mai mult sau mai putin decat a stabilit instanta. intampinarea etc.o hotarare a instantei de recurs – se pot administra numai inscrisuri noi. . . dar nu au fost prezentate la instanta anterioara sau in apel). administrarea se face inaintea instantei. depozitia de martor etc. parti si ceilalti participanti la proces. Definirea actelor de procedura = orice act (operatiune juridica sau inscris) facut pentru declansarea procesului. Actele de procedura 1. NU se poate reveni asupra marturisirii. . inainte de cercetarea fondului. incheiere cu probele pe care le incuviinteaza. hotararea judecatoreasca.2. legat de activitatea procesuala a acestora. dispozitia de comunicare a hotararii etc. valabile. 2. si. se pot prezenta DOAR inscrisuri autentice sau sub semnatura privata valabile. .acte extrajudiciare – se indeplinesc in cadrul procesului.actele organelor auxiliare ale justitiei : dovezi de comunicare a actelor de procedura. - instanta incuviinteaza administrarea. nu amana judecarea.actele altor participanti la proces: intocmirea si depunerea raportului de expertiza. somatia etc. Probele in contestatia in anulare admiterea probelor se face in functie de motivul pentru care a fost introdusa contestatia in anulare.daca se solicita administrarea de alte probe noi – va dispune casarea cu trimitere. nu sunt admise decat inscrisurile.acte judiciare – se indeplinesc in fata instantei: interogatoriul partii. in functie de natura lor: . in functie de continut: . Clasificarea actelor de procedura a. . respectiv in functie de obiectul contestatiei: . in functie de organele sau persoanele care le intocmesc sau de la care emana: .daca se cere administrarea de inscrisuri noi – va pastra cauza spre judecare. b. 3.o hotarare a instantei de fond ramasa irevocabila – se poate cere administrarea oricarei probe noi.care constata o operatie procedurala – citatia. 5. pv de sechestru etc. Probele in revizuire revizuirea priveste hotararile definitive si irevocabile care au fost pronuntate pe baza unor situatii nereale => motivele de revizuire pot fi dovedite cu orice mijloc de proba => se admit orice probe noi. se pot depune oricand in cursul recursului. precum si refacerea sau completarea probelor de la prima instanta. CITAREA SI COMUNICAREA ACTELOR DE PROCEDURA I. pv de luare a masurilor asiguratorii etc.care contin o manifestare de vointa – cererea de chemare in judecata. ele pot fi si vechi (existau la data judecarii cauzei la instanta anterioara. 24 . daca partea adversa contesta inscrisul nou si s-ar ajunge la verificarea de scripte sau la declansarea procedurii falsului (nu se judeca in instanta de recurs) – se caseaza cu trimitere la instanta initiala. achiesarea. . decat daca a fost eroare de fapt. Probele in contestatia la executare prin contestatia la titlu se cere interpretarea drepturilor si obligatiilor rezultate din dispozitiv => nu se admit probe noi. - 4. unica proba admisa este insasi hotararea. Probele noi in recurs (inscrisurile) NU se pot administra probe noi.actele partilor: cererea de chemare in judecata. TEMA 7 ACTELE DE PROCEDURA. in cazul in care instanta admite recursul: .actele instantei: incheieri. depozitia martorului etc. se pot administra inclusiv cele care au fost supuse decaderii in fata primei instante. c. de regula. in cursul si in cadrul procesului civil de catre instanta judecatoreasca.

.instanta si sediul ei . hotararea etc.functia acestuia.aratarea inscrisurilor comunicate.acte orale – depozitia martorului.semnatura celui care a incheiat pv .reguli speciale de citare: .pj de drept privat – prin reprezentantii lor – la sediul principal al administratiei sau al sucursalei.asociatiile si societatile care nu au personalitate juridica – prin organizatiile lor de conducere – la sediul administratiei lor. .d.nulitatea. raspunsul la interogatoriu etc. la termenul respectiv amanarea poate fi ceruta si de procuror si de catre partea cealalta (care nu are interesul sa obtina o hotarare susceptibila de desfiintare) => regula: citarea.termenul luat in cunostinta sau pentru care au fost trimise citatiile nu poate fi preschimbat decat dupa citarea partilor si pentru motive temeinice (in camera de consiliu).numele. tertii care au intervenit sau au fost introdusi. luna. insasi sau prin mandatar. expertii si. martorii. 2. . comuna si celelalte persoane de drept public – capul autoritatii contenciosului la sediul central al administratiei.trebuie indeplinite in limba romana (partile care nu cunosc – au dreptul la un interpret pentru a cunoaste actele. Conditii pentru indeplinirea actelor de procedura .formularul mai cuprinde o parte care se detaseaza si se restituie instantei – dovada de primire si pv (care face dovada pana la inscrierea in fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a incheiat). luna si ziua cand a fost incheiat . Citarea si comunicarea actelor de procedura 1.fiecare act se face in conditii si termene diferite. partile trebuie sa fie legal citate si nu obligatoriu sa fie in instanta. chiar neimputernicit cu dreptul de a cunoaste termenul. .trebuie sa relateze in chiar continutul sau ca au fost indeplinite cerintele legii – el nu poate fi completat cu probe extrinseci. . II. numarul dosarului.anul.o data cu citatia se comunca si actele de procedura: copie dupa cererea de chemare in judecata si inscrisurile care o insotesc. .numele si calitatea celui caruia i s-a facut inmanarea sau locul unde s-a facut afisarea . . 3. nu va fi citata pe parcursul procesului deoarece se presupune ca cunoaste termenele (are termenul in cunostinta). . a vorbi in instanta si a pune concluzii).trebuie sa imbrace forma scrisa – se pot dovedi usor si se asigura conservarea lor. ziua si ora de infatisare – sanctiunea nulitatii. Persoanele ce urmeaza sa fie citate si modul de citare. . .aratarea instantei de la care porneste actul . exceptiile trebuie sa fie in mod expres prevazaute de lege.numele si domiciliul celui care i s-a facut comunicarea . . daca este cazul si alti participanti.nulitatea. indiferent de proba.numele celui care l-a incheiat .statul. pv trebuie sa cuprinda: . Cuprinsul citatiei .nulitatea.vor fi citate: partile. copie de pe hotarare etc. .sanctiunea nulitatii. .instanta trebuie sa amane judecarea pricinii ori de cate ori constata ca partea care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii.partea care a fost prezenta la infatisare.anul. 3.nulitatea.sanctiunea nulitatii.nulitatea. .acte scrise – cererea de chemare in judecata.parafa sefului instantei si semnatura grefierului . . . .citatia trebuie sa cuprinda: . Termenul in cunostinta . dar regulile generale sunt: . .nulitatea. domiciliul si calitatea celui citat . . in functie de modul de efectuare a actelor de procedura: . . .numarul si data emiterii. 25 . . .numele si domiciliul partii potrivnice si felul pricinii.sanctiunea nulitatii.

.cel cu domiciliu sau resedinta necunoscuta – prin publicitate (afisare la usa instantei cu cel putin 15 zile inainte – termenul poate fi redus la 5 zile). . industriala sau profesionala a acestuia. . masa creditorilor falimentului – prin judecatorul sindic. dupa modul in care sunt stabilite: . daca domiciliul sau resedinta nu sunt cunoscute – prin publicitate. 26 - . este oprita indeplinirea altor acte de procedura.prohibitive (dilatorii) – acelea inauntrul carora legea interzice efectuarea vreunui act de procedura (ex: in termenul de 30 de zile care se lasa de la comandament. in functie de caracterul lor: . nu se poate face nici un act de urmarire.ex: prelungirea termenului pentru declararea recursului sau miscorarea termenului pentru inmanarea citatiei). sau la asezarea comerciala. . procedura se acopera.situatii speciale: .inmanarea – la domiciliul sa resedinta celui citat. . personal sau prin mandatar.daca cladirea s-a daramat sau a devenit de nelocuit – agentul va depune actul la grefa instantei – care va instiinta partea interesata.se face din oficiu si gratuit prin posta.pentru cei din echipajul unui vas de comert – la capitania portului unde este inregistrat vasul. . Clasificare: a. . prin executorii judecatoresti sau prin orice angajat al institutiei. insa are dreptul sa ceara amanare pentru a-si pregati apararea. cel care se afla in strainatate.schimbarea domiciliului uneia dintre parti in timpul judecatii – trebuie comunicata instantei si partii adverse prin recomandata (recipisa se depune la dosar). .obstile de mosneni sau de razesi – prin mandatarii lor. personalul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei – prin organele centrale care i-au trimis sau in subordinea carora se afla cei care i-au trimis. daca actul este facut inainte de termen este socotit prematur). . . pana la intervenirea in proces – printr-un curator special numit de instanta.pentru bolnavii aflati in spitale – la directiile acestora.pentru cei chemati sub arme – la comandamentul superior cel mai apropiat. Notiune Termenul de procedura = intervalul de timp inauntrul caruia trebuie indeplinite anumite acte de procedura sau. avand domiciliul sau resedinta cunoscuta – printr-o citatie trimisa cu scrisoare recomandata. daca e gasit la domiciliu dar refuza sa primeasca citatia sau nu vrea ori nu poate sa semneze dovada – se va afisa la usa locuintei. partea nu poate refuza primirea. mostenitorii. TEMA 8 TERMENELE PROCEDURALE 1.daca nu se prevede altfel prin tratate sau conventii. b.legale – stabilite de lege in mod expres (in principiu nu sunt fixe si pot prelungite sau scurtate de catre judecator sau de catre parti – acestea sunt termene legale imperfecte . daca partea se infatiseaza personal sau prin mandatar chiar daca nu a fost citata. . . incapabilii – prin reprezentantii lor legali.citatia va fi inmanata partii cu cel putin 5 zile inaintea termenului. daca e in instanta.se inmaneaza personal.nici un act de procedura nu se face in zilele de sarbatoare legala (decat in cazuri urgente. poate cere o amanare. .agentii din vina carora s-a pricinuit amanarea judecatii vor fi condamnati prin incheiere executorie la amenda si la despagubirea partii vatamate.imperative (peremptorii) – acelea inauntrul carora trebuie indeplinit un act de procedura (ex: termenul pentru declararea recursului) . ei pot prezenta aceleiasi instante o petitie motivata (nu sunt parti si nu pot folosi apelul sau recursul).pentru detinuti – la administratia penitenciarului. dimpotriva. cu incuviintarea presedintelui). 4. sub sanctiunea nulitatii (in pricinile urgente termenul poate fi si mai scurt). daca au mandatar cunoscut in tara – se citeaza si acesta. putandu-se recurge la citarea prin publicitate. Inmanarea citatiei si a actelor de procedura .

daca intreruperea se face in baza art.termenul care se sfarseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cand servicul este suspendat. iar cealalta a provocat procesul). daca a stiut – chiar daca il recunoaste la prima infatisare va fi obligat la cheltuieli. onorariile expertilor etc. dupa incetarea impiedicarii curge un termen de 15 zile . daca legea nu dispune altfel. . c. d. zile.termenul poate fi intrerupt – daca partea este impiedicata de o imprejurare mai presus de vointa ei sa actioneze. 3. saptamani.daca pretentiile au fost admise partial – se vor acorda numai cheltuielile corespunzatoare pretentiilor admise (ambele parti sunt in culpa: una a cerut mai mult decat i s-a datorat. . .termenele incep sa curga de la data comunicarii actelor de procedura. iar impotriva partii care a cerut comunicarea – de la data la care a cerut-o. judecatorii nu pot micsora taxa de timbru. . dupa intrerupere va curge un nou termen. pentru a-l putea recunoste voluntar. . 2. TIMBRAREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA I. lunii sau anului corespunzator zilei de plecare.termenul pe ore – incepe sa curga de la miezul noptii zilei urmatoare. exista si situatii in care legea arata un moment pana la care se poate face actul de procedura (ex: contestatia la executare se poate face pana la ultimul act de executare) sau pervede ca actul trebuie facut “cat mai neintarziat”. .partea care a cazut in pretentii va fi obligata. in cazul cererii pentru stabilirea paternitatii – se aplica numai daca paratului i s-a adus la cunostinta de nasterea copilului. AMENZILE JUDECATORESTI. incuviintarea unei probe etc.fiecare termen are un punct de plecare si un punct de implinire. in cazul suspendarii – cursul termenului va continua de acolo unde s-a oprit. se va prelungi pana la sfarsitul primei zi de lucru urmatoare.termenul pe zile – sistemul exclusiv = pe zile libere – nu intra in calcul nici ziua in care incepe sa curga si nici ziua in care se sfarseste.prin derogare: de la alte date cum ar fi: pronuntarea. “de urgenta” etc. exceptie: paratul care a recunoscut la prima infatisare (in fata primei instante si nu in apel sau recurs sau cu ocazia rejudecarii) pretentiile reclamantului nu va fi obligat la plata de cheltuieli de judecata decat daca era pus in intarziere (dar nu de drept sau in fata instantei). Modul de calcul al termenelor procedurale . exceptie de la acordarea 27 - . dupa sanctiunea nerespectarii lor: . 103 alin1 (decaderea).termenul pe saptamani.relative – cele care. . la cerere (dar instanta are dreptul sa atraga atentia partilor asupra acestui drept). administrarea probelor. fara a fi luat in considerare termenul scurs inainte. luni si ani. cat si pe cele facute de partea care a castigat. actele de procedura trimise prin posta instantelor judeactoresti se socotesc implinite in termen daca au fost predate recomandat la posta inainte de implinirea termenului. Durata termenelor procedurale . TEMA 9 CHELTUIELILE DE JUDECATA. dupa durata lor: pe ore.taxe de timbru si alte cheltuieli precum: cazarea si transportul.punctul de implinire = acela la care efectul termenului se realizeaza: actul nu mai pote fi efectuat / se naste dreptul de a efectua actul. in caz de nerespectare.judecatoresti – fixate de instanta in cursul solutionarii procesului. pe baza actelor justificative si dupa urmatoarele reguli: . intre care se situeaza durata. . pe luni si pe ani – se sfarseste in ziua saptamanii. atrag doar sanctiuni disciplinare sau pecuniare.partii ale carei pretentii sau aparari au fost admise in intregime i se vor acorda integral cheltuilelile de judecata. sa suporte atat cheltuielile facute de ea. onorariile avocatilor (care pot fi marite sau miscorate de instanta ori de cate ori considera ca sunt disproportionat de mici sau de mari fata de munca depusa). . Cheltuielile de judecata . conventionale – acelea pe care partile le pot fixa – sunt incuviintate de judecator => devin termene judecatoresti.instanta se pronunta prin dispozitiv. . .absolute – daca nu sunt respectate afecteaza validitatea actelor de procedura. in acest caz.

. . 28 . sau cand exista cereri de ambele parti. chiar daca au fost date de o instanta superioara.conducatorul autoritatii administrative parate – obligat la plata unei amenzi pe zi de intarziere pentru a se asigura executarea obligatiei de a inlocui sau modifica actul administrativ sau de a elibera un act. . poate fi pusa in executare in termen de 3 ani de la ramanerea ei definitiva. fara motiv intemeiat. fiecare sa fie obligat la plata cheltuielilor pe care lea provocat prin apararea sa. daca cererea are mai multe capete si numai unul a fost admis.i. poate fi obligat si la despagubiri. a recursului sau a revizuirii – daca hotararea este definitiva – sau le poate solicita pe calea unei cereri separate. . instanta trebuie sa aiba in vedere continutul lor si nu denumirea data de parte. . iar daca numai un capat nu este timbrat – intrega cerere se respinge ca insuficient timbrata. . daca partea a cerut si instanta a omis sa se refere la cheltuieli. coparticipare procesuala – cheltuielile suportate in mod egal. . . de regula. . partea fiind obligata sa timbreze pana la primul termen de judecata.expertul care refuza. pot fi cerute pe calea apelului. desi legal citat. decat pentru motive temeinice.pentru parti. se pot cere pe cale separata. . admise total sau in parte – compensare.amenda pentru autoritatea administrativa parata care nu trimite dosarul cerut de instanta.cererea de asistenta gratuita a fost facuta cu rea-credinta.introducerea cu rea-credinta a unei contestatii la executare.daca cererea are mai multe capete – taxa de timbru se datoreaza distinct pentru fiecare capat (daca legea nu prevede altfel).daca taxa nu e fixa – se stabileste de catre instanta – partea nemultumita poate contesta la directia finantelor publice si apoi la Ministerul Finantelor.executorul judecatoresc care nu a respectat dispozitiile cu privire la publicitatea vanzarii silite mobiliare. hotararea care obliga la plata chelt. poate fi obligat si la despagubiri. . .se datoreaza atat de pf cat si de pj si se platesc anticipat => nu pot fi primite cereri netimbrate sau insuficient timbrate. II. nu se prezinta sau refuza sa depuna marturie.pentru caracterizarea cererilor. Amenzile judecatoresti .cererile neevaluabile in bani – se taxeaza cu o suma fixa.martorul care. III. poate fi obligat si la despagubiri. proportional sau solidar.- partiala – cand reaua-credinta sau comportarea neglijenta a paratului a determinat pe reclamant sa ceara ceea ce nu i se datoreaza => paratul va fi obligat la plata integrala a cheltuielilor de jduecata.formularea cu rea-credinta a unei cereri de verificare de scripte. iar dupa aceasta – calea recursului la secita de contencios administrativ a CSJ. a. se aplica prin incheiere cu caracter executoriu. atunci cand isi exercita abuziv drepturile procedurale: . Timbrarea cererii de chemare in judecata A.in legatura cu amendarea altor participanti: . in afara de amenda – se pot acorda si despagubiri pentru partea vatamata (care nu se inapoiaza indiferent de rezultatul procesului). sa indeplineasca sarcina care i s-a incredintat ori cel care nu depune raportul in termen.caracter civil. deoarece aceasta nu reprezinta o cenzurare – cererea poate fi formulata in termenul general de prescriptie care curge de la data ramanerii definitive a hotararii prin care s-a castigat procesul. in functie de interesul fiecaruia sau dupa felul raportului dintre ei.introducerea cu rea-credinta a unei cereri de recuzare sau de stramutare.in cazul cererilor evaluabile in bani – taxa se calculeaza proportional si progresiv in functie de valoarea obiectului cererii.amenda cominatorie pe zi de intarziere – pentru executarea unei obligatii de a face. Taxele de timbru .agentul procedural din a carui vina s-a pricinuit amanarea judecatii.obtinerea cu rea-credinta a citarii prin publicitate. NU se foloseste procedura indreptarii hotararilor si nici contestatia in anulare spciala (pentru neacordarea in recurs). . . . . .

000 de lei – in cazul cererilor de chemare in judecata.000 – obiect cu valoare > de 100 milionae.categorii de cereri care au ca obiect: litigii de munca.000 – daca cererile de chemare in judecata ce privesc fondul sau exercitarea unei cai de atac au un obiect cu o valoare > de 1 milion. . mica).sotul parat sufera de alienatie mintala. . in cazul in care divortul este cerut pe motiv ca: .la taxa de timbru se adauga si timbru judiciar. adoptia. interdicita. INTAMPINAREA. Cererea de divort.cererile reconventionale.anumite categorii de persoane sau organe: autoritatea tutelara. B. . desi legal citate.Ministerul Finantelor poate acorda si reduceri.anumite cereri (chiar daca sunt de chemare in judeacta) nu se timbreaza: .daca partile. instanta il va obliga sa achite taxa cel mai tarziu pana la primul termen. continuarea casatoriei a devenit imposibila. realizat in ultimele 12 luni.cererea se prezinta personal de catre reclamant presedintelui judecatoriei.nu se aplica in cazurile in care nu se percep taxe de timbru. CEREREA RECONVENTIONALA I. care va stabili si taxa de timbru: .500 in cazul cererilor care au ca obiect exercitarea unei cai de atac.cererea de divort trebuie sa cuprinda si numele copiilor minori nascuti din casatorie sau al celor cu aceeasi situatie legala. interventiile. daca nu – sanctiunea nulitatii (neconditionata de vatamare) va lovi plusul de pretentii sau cererile ulterioare netimbrate. Timbrul judiciar . despagubiri pentru vatamari corporale. se anunta schimbarea domiciliului. . reclamantul isi modidfica cererea. .sotul parat a fost condamnat pentru tentativa sau complicitate la tentativa de omor.in raport cu venitul mediu lunar al reclamantului.cererile nu sunt primite si inregistrate daca nu sunt timbrate corespunzator (se procedeaza ca la taxe de timbru). aderarile sau chemarile in garantie se timbreaza ca si cererea sau actiunea principala (dupa aceleasi reguli). investirea cu formula executorie etc.taxa speciala (f. Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale pentru cererile pe care le indeplinesc in vederea realizarii creantelor bugetare.1. . CEREREA DE CHEMARE IN JUDECATA. . . . cereri pentru eliberarea de copii.3. Taxa de timbru . Procedura prealabila sedintei de judecata 29 .000 – obiect cu valoare > de 10 milioane. sau mentiunea ca asemenea copii nu exista. . .- daca dupa sesizarea instantei. tutela. procurorii. . . . .30. si daca nici atunci nu se timbreaza => nulitatea. curatela etc. . C. nu s-au prezentat. taxa se va stabili la nivelul minim.15.daca reclamantul nu realizeaza venituri sau ele sunt inferioare sumei de taxei minime. .50. . in functie de situatia materiala a partiic are solicita. pensii de orice fel. esalonari. sanctiunea nulitatii nu intervine in cazul in care instanta nu a instiintat partea despre necesitatea de a timbra cererea => trebuie sa se dea un termen. ci se da in debit partea pentru ca taxele sa fie urmarite de organele financiare. TEMA 10 PROCEDURA PREALABILA SEDINTEI DE JUDECATA.sotul parat a fost condamnat pentru una sau mai multe infractiuni sa execute o pedeapsa privativa de libertate de cel putin 3 ani si cererea a fost introdusa in timpul executarii pedepsei. si nici nu au solicitat judecarea in lipsa.datorita starii sanatatii a oricaruia din soti. .daca prima instanta s-a pronuntat desi cererea nu fusese timbrata – hotararea NU se anuleaza.cereri adresate in cursul desfasurarii judecatii si care nu modifica caracterul sau valoarea taxabila a cereii initiale: cererea prin care se depune lista de martori. instanta trebuie sa suspende judecata si nu sa anuleze cererea daca aceasta este netimbrata. . scutiri sau amanari.

.in afara de copiile de pe inscrisuri. Cererea de chemare in judecata . care e obligata sa rezolve in 30 de zile. . cererea se respinge ca inadmisibila B. . iar daca este prezent – chiar in sedinta in care a fost invocata). schimbarea temeiului juridic trebuie pus in discutia partilor. daca paratul locuieste in strainatate – un termen mai indelungat). . posibil. daca aceasta procedura prealabila nu se indeplineste. apoi daca (eventual) a fost indeplinita procedura prealabila. judecatorul nu poate hotari pe baza sustinerilor reclamantului. de la data primirii citatiei. cat si al paratului). obiectul cererii trebuie sa fie: licit. . reclamantul trebui sa semneze cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare urmatoare. .aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea. nu mai tarziu de 1 an de la comunicarea actului a carei anulare se cere).presedintele/judecatorul de serviciu – stabilesc prin rezolutie completul si primul termen (fixat astfel incat. domiciliul poate sa fie si ales in vederea comunicarii actelor de procedura).depasirea lui – pierderea dreptului subiectiv de a cere anularea actului. admisibilitatea sau inadmisibilitatea unor probe si leaga instanta. Cererea de chemare in judecata = act de procedura prin care partea se adreseaza instantei pentru a invoca aplicarea legii la un caz determinat = manifestarea de vointa a celui interesat de a-si arata o pretentie si de a-si exercita dreptul sau de a reclama = actul initial al procesului civil. nu mai tarziu de prima zi de infatisare. taxa de timbru.calitatea juridica in care partile stau in judecata. daca nu – decaderea din dreptul de a proba cu respectivele mijloace de proba.se dispune citarea paratului si comunicarea. ci are obligatia sa dea cererii calificarea corecta.procedura prealabila – dovada trebuie anexata la cererea de chemare in judecata.semnatura.aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere . paratul sa aiba cel putin 30 de zile de pentru depunerea intampinarii – respectiv 5 zile in pricinile mai urgente. uneori cererea trebuie sa fie insotita si de anumite anexe. sanctiunea nulitatii (poate fi inlaturata in cursul judecatii –daca paratul invoca lipsa semnaturii. . . .uneori. . apoi paratul va fi citat prin publicitate. odata cu citatia a copiilor de pe cerere (daca nu.obiectul cererii (pretentia concreta) si valoarea lui. daca nici autoritatea ierarhic superioara nu rezolva – se adreseaza instantei (totusi. daca exista si domiciliu si resedinta – alegerea este facuta de actualitatea acestora. si nu intelege nici sa ia cunostinta de ea in instanta si sa accepte discutarea ei. atunci cand nu stau in numele lor propriu.se depune impreuna cu anexele necesare. in cazul in care reclamantul declara ca nu cunoaste domiciliul paratului – trebuie sa dovedeasca ca a facut tot posibilul ca sa il afle. reclamantul poate sa completeze sau sa modifice pretentia originala.necesitatea ei – data de 2 principii: (1) nimeni nu isi poate face singur dreptate si (2) instanta nu poate sa judece pana nu este investita de partea interesata. cererea primeste data certa la prezentarea ei judecatorului de serviciu sau presedintelui instantei.daca reclamantul se infatiseaza personal – se verifica mai intai daca cererea se refera la un interes ce se poate realiza pe calea justitiei. respectiv eliberarea lui) de cand i s-a comunicat actul sau a expirat termenul de comunicare – sa se adreseze autoritatii emitente. Cuprinsul cererii de chemare in judecata . judecatorul nu este tinut de temeiul juridic invocat de reclamant.instanta careia ii este adresata cererea. sanctiunea nulitatii. in atatea exemplare cate parti sunt + unul pentru instanta. atunci cand aprecierea este posibila. in fata instantei. dar daca nu este ales – comunicarile se vor face la domiciliul real.A.daca cererea este trimisa prin posta – se da in aceeasi zi data certa – se preda presedintelui cu plicul (se poate verifica daca cererea a fost introdusa in termen). care nu poate depasi limitele stabilite de reclamant (decat in mod exceptional legea ingaduie = obliga judecatorul sa se pronunte asupra unor aspecte ce nu se regasesc in cererea reclamantului: in materia divortului . II. deoarece prezinta interes pentru: competenta. determinat sau determinabil si trebuie sa fie identificat cu exactitate de catre reclamant.numele. instanta nu poate trece la solutionarea cauzei) si 30 .cu privire la incredintarea minorilor si stabilirea pensiei de intretinere). . . domiciliul (semnifica si locuinta – caracter practic) sau resedinta partilor (deci atat al sau.ex: pentru anularea unui act al unei autoritati administrative sau pentru obligarea la eliberarea unui act – in termen de 30 de zile (termen de decadere substantial . sanctiunea nulitatii. . se verifica apoi timbrarea. dupa cum apreciaza reclamantul. daca reclamantul este prezent la fixarea termenului – are termen in cunostinta si nu va mai fi citat (dar trebuie sa semneze pe cerere). Proceduri prealabile sesizarii instantei .

.constituie baza raportului civil care se formeaza .daca reconventionala nu este in stare de a fi judecata – se dispune disjungerea.are caracter incidental – se solutioneaza de instanta competenta sa judece cererea principala. se va judeca impreuna cu cererea principala daca partile sunt de acord (in caz contrar nu este respinsa – ci se judeca separat). Efectele cererii de chemare in judecata . sa-si intregeasca sau sa-si modifice cererea si sa propuna noi probe. reclamantul poate. . anulata sau perimata ori reclamantul sa nu fi renuntat la ea. daca nu a depus-o. . la acel moment. III. nu doar una defensiva => poate ridica pretentii proprii – cerere reconventionala (facultativa – paratul poate sa isi valorifice pretentiile separat sau pe cale de aparare). cereera sa nu fie respinsa. in caz de admitere a cererii. TEMA 11 DEZBATEREA PROCESULUI CIVIL 31 . ceea ce face ca: . la prima infatisare. urmarind sa se apere fata de pretentiile reclamantului. disjungerea nu este posibila in cazul in care revolvarea cererii reconventionale este intim legata de solutia care s-ar da in cererea principala. . .se depune o data cu intampinarea sau. . cel mai tarziu. face sa se intrerupa prescriptia dreptului la actiune (mai exact a dreptului de a obtine condamnarea paratului).nu este obligatorie.inscrisuri.dovezile cu care se apara impotriva fiecarui capat de cerere. . daca cererea este introdusa tardiv.nu se timbreaza si se depune cu cel putin 5 zile inainte de termen (copii cati reclamanti sunt = una pentru instanta). .sa suporte riscurile pieirii bunului. .introducerea cererii. sa datoreze fructele din momentul sesizarii instantei. sa curga dobanzile.raspunsul la toate capetele de fapt si de drept ale cererii. . . dupa disjungere. instanta nu poate largi cadrul procesual (partile insa pot).trebuie sa indeplineasca conditiile pentru cererea de chemare in judecata (inclusiv in ceea ce priveste timbrarea) – are individualitatea ei => va fi solutionata chiar daca reclamantul isi retrage cererea sau aceasta este respinsa ca prescrisa sau s-a perimat.paratul sa fie considerat posesor de rea-credinta si. chiar la o instanta necompetenta. instanta investita prin prorogare ramane competenta sa judece. . IV. reconventionala se depune cel mai tarziu pana la termenul incuviintat de instanta.paratul poate avea si o pozitie agresiva. Cererea reconventionala . daca paratul si-a modificat cererea. Intampinarea = actul de procedura prin care paratul raspunde la cererea de chemare in judecata.dupa ce paratul a depus reconventionala.cererea se preda arhivarului-registrator care ii da numar si o inscrie.exceptiile de procedura ridicate la cererea reclamantului. si i se pune in vedere sa depuna intampinarea cu cel putin 5 zile inainte de termenul fixat pentru judecata.semnatura. . daca nu => decadere. si nu va dispune declinarea de competenta. reclamantul nu poate fi obligat la efectuarea unei prestatii. in lipsa reconventionalei.cuprinde: . . . pentru ca prescriptia sa fie intrerupta trebuie ca: sesizarea sa se fi facut in interiorul termenului. instanta ii pune in vedere sa arate cele de mai sus la prima zi de infatisare. fixeaza cadrul procesual in care se va desfasura judecata cu privire la parti si la obiectul litigiului.in cazul competentei teritoriale alternative – reprezinta optiunea reclamantului pentru una din instantele competente (ulterior nu poate reveni) opereaza punerea in intarziere a paratului. .investeste instanta cu solutionarea litigiului.

reclamantul va putea cere un termen pentru a depune intampinare si dovezi in aparare.solutionarea cauzei – cerceteaza dosarul. .grefierul ajunge cu o jumatate de ora inainte – dosarele spre consultare.inchiderea dezbaterilor. pronuntarea in vederea depunerii de concluzii scrise). nu s-a prezentat. partile pot cere sa depuna concluzii scrise la sustinerile lor verbale (daca instanta a refuzat cererea pariii de amanare pentru lipsa de aparare. . chiar daca nu sunt cuprinse in cerere sau in intampinare. si nici una nu a cerut judecarea in lipsa.este primul termen la care partile. . pot pune concluzii (chiar daca taxele de timbru s-au achitat dupa acest termen).intocmeste lista cauzelor si o afiseaza cu 24 de ore inaintea termenului.obligata sa plateasca partii potrivinice daune pentru pagubele suferite prin amanare. apoi partile pun concluzii (mai intai reclamantul si apoi paratul). asculta sustinerile partii prezente.completeaza condica de sedinta .informeaza presedintele despre deficientele constatate si preda toate dosarele completului de judecata.apelul in cauza – de catre grefier – se refera la obiectul pricinii. nunta publicului intrarea completului. partilor si celorlalte persoane posibilitatea consultarii din timp a dosarelor. . B. daca sunt necesare noi lamuriri. judecatorul procedeaza la: . suspenda si ridica sedinta. .se administreaza probele propuse si incuviintate. masurile luate de instanta etc.procesele care nu s-au amanat si care sunt in stare de judecata se solutioneaza in ordine (se poate cere schimbarea randului. inainte de dezbateri se incearca impacarea partilor. .reclamantul va putea cere un termen pentru reintregirea si modificarea cererii de chemare in judecata. . Principalale momente in desfasurarea judecatii . chiar daca partile se impotrivesc).amanarea procesului pentru motive temeinice (si datorita cerintei rezovarii procesului intr-un termen rezonabil). Prima zi de infatisare . 32 .presedintele deschide. legal citate. .verifica daca au venit la instanta si s-au atasat dovezile de inamnare sau de comunicare. . judecatorul si partile pot pune intrebari martorului numai prin intermediul presedintelui (care poate incuviinta ca acestia sa puna intrebari direct). se pronunta pe baza probelor administrate.grefierul preia dosarele de la arhiva cu cel putin 48 de ore inaintea termenului si: .suspendarea judecatii – daca nici una din parti.inainte de a incepe judecata cauzelor se cere amanarea cauzelor care nu sunt in stare de judecata (dac aceste cereri nu proaca dezbateri). D. in vederea depunerii intampinarii.nimeni nu poate intra cu arme (decat daca le poarta in vederea serviciului indeplinit in fata instantei).la acest termen paratul si reclamantul pot savarsi anumite acte de procedura: . precum si orice proba. la cerere. . tine cont de exceptiile partii care lipseste. va amana. Conducerea si “politia” sedintei de judecata . completul trebuie sa aiba un rol activ (sa puna in debatere imprejurari de fapt sau de drept care duc la dezlegarea pricinii.A. de asemenea. cel care vorbeste trebuie sa stea in picioare. pricina poate fi repusa pe rol.daca paratul a depus reconventionala. exercita politia sedintei (masuri pentru pastrarea ordinei si a bunei-cuviinte). instanta poate incuviinta stenografierea dezbaterilor – la cererea partii. . persoanele sunt obligate la o comportare cuviincioasa.se pronunta asupra exceptiilor de procedura care ar face de prisos cercetarea in fond a pricinii. este socotit prima zi de infatisare daca sunt indeplinite cele doua conditii. . precum si relatiile si actele solicitate de presedinte sau dispuse de instanta. Activitatea premergatoare sedintei de judecata . grefierul consemneaza numarul dosarului sustinerile orale ale partilor. se dispune amanarea si comunicarea cererii paratului.dezbateri .reclamantul poate propune probele pe care le considera necesare sau va putea propune probe noi. .presedintele trebuie sa asigure procurorului de sedinta. . daca nu – se proroga pana la termenul la care se vor indeplini.la judecatorii. C. instanta retragandu-se pentru deliberare. . desi legal citate. partea care a pricinuit amanarea . stadiul lui si modul in care s-a indeplinit citarea. daca cei de dinainte nu se impotrivesc). . .

de regula. c. prin ele se iau masuri vremelnice in timpul procesului. Incheierile de sedinta . hotararile date in prima instanta. 2. urmeaza deliberarea.hotarari propriu-zise – rezolva fondul si au o actiune. cele date fara drept de apel.incheieri – toate celelalte hotarari date in instanta in cursul judecatii Aceste dispozitii – dreptul comun – nu se aplica pentru situatii speciale in care instanta trebuie sa decida in baza unor norme speciale care arata in mod expres si cum se numeste actul de procedura pe care il pronunta. nerecurate. . . hotararile date in prima instanta. 4. precum si recursul in interesul legii sau in anulare. chiar daca prin acestea s-a solutionat fondul pricinii.nedefinitive – hotarari de prima instanta.orice dispozitie luata de instanta in incheiere va fi motivata. in functie de instanta care pronunta hotararea. . TEMA 12 HOTARAREA JUDECATOREASCA I. fara drept de apel.sentinte – hotararile prin care instantele rezolva fondul cauzei . Clasificare: a. .daca pronuntarea s-a amanat. recursul. aceste incheieri constituind practic niste procese verbale – oglinda sedintelor de judecata. care nu au fost atacate cu apel. daca judecata acestuia s-a perimat sau apelul a fost respins. prin care se rezolva fondul pricinii. Activitatea ulterioara sedintei. Notiune si clasificare = actul final al judecatii. hotararile date in recurs. nerecurate. ca si cele prin care s-a incuviintat recuzarea.daca judecata s-a amanat – grefierul intocmeste in 24 de ore incheierea de sedinta. 2. momentul in care intervine si daca rezolva sau nu fondul: . cu conditia ca si hotararea ce urmeaza pe fond sa fie susceptibila de apel). se intocmeste cate o incheiere pentru fiecare termen de judecata (cu exceptia sedintei in care s-a pronuntat si hotararea). dupa durata actiunii lor: . chemarea in garantie si aratarea titularului dreptului. E.- paratul (daca nu a depus intampinare) va arata execptiile pe care le invoca si probele pe care se sprijina). hotararile prin care instanta de apel caseaza cu trimitere spre rejudecare sau isi declina competenta . . . care nu au fost atacate cu apel. . cele date in prima instanta. actul de dispozitie al instantei cu privire la litigiul dintre parti. incheierea de dezbateri tine loc de paraticaua a hotararii (lipsa acestei incheieri atrage casarea hotararii). hotararile prin care apelul a fost anulat ca netimbrat sau neregulat introdus. 3.incheierile care preced hotararea = incheieri premergatoare si sunt clasificate ca: incheieri preparatorii si incheieri interlocutorii.decizii – hotararile prin care instantele solutioneaza apelul.incheierile premergatorii pot fi atacate cu apel doar odata cu fondul (cu exceptia incheierilor prin care s-a intrerupt sau suspendat cursul judecatii. NU sunt supuse nici unei cai de atac incheierile prin care s-a incuviintat sau s-a respins abtinerea. pot fi atacate cu recurs: 1. b. 5. paratul poate solicita introducerea unor terti in proces: chemarea in judecata a altei personae. dupa cum exista sau nu posibilitatea atacarii lor cu apel sau recurs: . hotararile date in apel. nelimitata in timp. care pot fi atacate cu apel. 3. = scopul urmarit prin declansarea procesului. pronuntarea si redactarea hotararii. hotararile date in apel. 4. act cu caracter jurisdictional. 33 .hotarari provizorii – au caracter temporar.dupa ce dezbaterile s-au inchis. care pot fi atacate separat cu apel in termenul comun de 15 zile de la comunicare.irevocabile: 1.definitive – nesusceptibile de apel. .

. pur si simplu in fata instantei si in mod expres pretentiile acestuia. mandatarii. nu este recomandabila folosirea motivarii subsidiare sau alternative (slabeste puterea de convingere). f. .comunicarea se face in termen de 7 zile de la pronuntarea hotararii.aratarea instantei si numele judecatorilor. 6. . in parte. . . in vederea redactarii hotararii (dupa ce. motivarea in fapt – trebuie sa invedereze ca situatiile particulare se incadreaza in prevederile generale si abstracte ale legii. daca sunt definitive sau se bucura de executie vremelnica. de exemplare necesar pentru a fi comunicata tuturor persoanelor. avocatii.5. in acelasi termen – si opinia separata. in termen de 48 de ore de la terminarea sedintei intocmise partea introductiva a acesteia). primele doua exemplare se semneaza de catre judecatori si grefier (unul se depune la dosar si altul la mapa de hotarari). reprezentantii. .cu condamnare alternativa – prevad o condamnare principala si una secundara (care se va executa in masura in care nu este posibila cea principala). hotararea de anulare a recursului ca netimbrat sau nemotivat).se da in numele legii si cuprinde: . nu mai pot fi atacate cu recurs. .hotararea are 3 parti: 1. daca termenul de apel/recurs curge de la pronuntare.dispozitivul. Redactarea. dar este recomandat judecatorilor sa uzeze cu mare rezerva de el. prin dispozitiv trebuie rezolvate toate cererile partilor => trebuie sa aiba un continut cat mai complet.este posibil in civil daca legea nu o interzice expres.numele. la cererea reclamantului. semnarea si comunicarea hotararii . .calea de atac si termenul in care se poate exercita. daca compunerea a fost legala. 34 . trebuie verificata de judecator. nemotivarea sau motivarea necorespunzatoare => casarea hotararii. trebuie sa corespunda dispozitivului. . hotararea se comunica dupa introducerea acestuia. dezinvestind instanta de intreg dosarul. precisa.poate fi acordat numai prin hotararea care rezolva fondul si instanta trebuie sa motiveze.hot trebuie redactata in termen de 15 zile (depasirea nu duce la pierderea valabilitatii hotararii) de catre presedintele completului sau judecatorul desemnat de acesta.cel mai tarziu a treia zi dupa pronuntare. precum si faptul ca a fost pronuntata in sedinta publica. din punct de vedere al continutului lor: . continutul sau nu poate fi completat nici pe calea incheierii de indepretare a erorilor materiale si nici pe calea contestatiei la executare. 2. d. . analiza trebuie sa fie clara si simpla. .partiale – pot fi pronuntate. daca procurorul a participat – i se comunica si lui. practicaua – intocmita de grefier. dupa cum pot sau nu sa fie puse in executare: . motivarea – judecatorul.cu o singura condamnare – paratul este obligat la efectuarea unei prestatii determinate. din punct de vedere al “condamnarii” . 3. si.neexecutorii – pronuntate in actiuni in constatare.obiectul cererii. . daca paratul recunoaste. cu rolul de a stabili daca instanta a fost competenta. grefierul preda dosarele judecatorului.hotararea se comunica partilor dca termenul de apel sau recurs curge de la data comunicarii. e. . Termenul de gratie = amanarea sau esalonarea pe care judecatorul o acorda debitorului. pentru executarea hotararii . reprezinta dezvoltarea minutei. se va consemna daca hotararea este supusa apelului sau recursului si in ce termen ori daca este definitiva sau irevocabila. .aratarea ca pronuntarea s-a facut in sedinta si semnaturile judecatorului si grefierului. concisa si ferma.hotararea – in nr. alte situatii: hotararea de perimare a recursului. orice alte hotarari care. domiciliul parttilor. se trece si opinia separata si motivarea ei. dispozitivul – cuprinde solutia concretizata in minuta redactata cu prilejul deliberarii. daca s-au respectat drepturile partilor.integrale – rezolva in intregime procesul. II. potrivit legii.executorii – sunt cele pronuntate in actiuni in realizarea dreptului. . pentru a se motiva calea de atac. III. .

instantele sunt obligate sa aiba un rol activ si sa dea hotarari legale si temeinice. executarea nu se poate face pana la implinirea lui. biletului la ordin si cecului (si nici termene legale.pentru procuror – mijlocul de a veghea la respectarea legalitatii in activitatea instantelor.cai de atac comune .cai de atac speciale – recursul in interesul legii si recursul in anulare (pot fi exercitate numai de procurorul general.cai nedevolutive – realizeaza un control asupra hotararii atacate.necesitatea controlului de catre o instanta superioara. probe noi (recursul). . fie judecatorului care nu si-a exercitat rolul activ. in principiu. in functie de faptul daca provoaca sau nu o noua judecata in fond: .prin care se exercita controlul asupra “hotararilor” unor organe cu activitate jurisdictionale si care se rezolva de alte organe decat instantele judecatoresti – ex: plangerea adresata Ministerului Finantelor impotriva deciziei prin care directia generala a finantelor publice a rezolvat o contestatie privind impunerea impozitului. in functie de conditiile de exercitare: .este in stare de insolvabilitate notorie. pot fi folosite o singura data. nu poate fi cerut de debitor sau daca i s-a acordat va fi decazut din el daca: .cai de retractare – se adreseaza chiar instantei care a pronuntat hotararea atacata.cai devolutive – provoaca o noua judecata in fond (in aceleasi limite) fiind posibila readministrarea probelor de la prima instanta si administrarea oricaror probe noi (apelul). din oficiu sau la cererea ministrului justitiei). .categorii de cai de atac: . nu se poate acorda in obligatiile comerciale si nici in materia cambiei.stimuleaza partile sa aiba o pozitie activa. in functie de instanta competenta sa solutioneze calea de atac: . TEMA 13 CAILE DE ATAC IMPOTRIVA HOTARARILOR JUDECATORESTI I.posibilitatea de a se indrepta greselile dintr-o hotarare. (dupa epuizarea cailor de atac in sistemul acestor organe va putea fi sesizata printr-o cale de atac si cel putin o instanta judeactoreasca). nu a apreciat corect situatia de fapt sau nu a interpretat corect legea.- - daca termenul s-a acordat. Rolul cailor de atac in procesul civil . d. . Consideratii generale privind caile de atac 1. . . nici judecatoresti). cat timp este deschisa o cale ordinara de atac. fara a se administra. pentru a o retrage si a pronunta alta. alte cazuri de revocare a termenului de gratie: daca debitorul a fugit sau risipeste bunurile sale mobile sau imobile. => protectia dreptului subiectiv civil. . .prin fapta sa a micsorat garantiile creditorului sau nu a dat garantiile promise. Sistemul cailor de atac in legislatia procesual civila romana.extraordinare – nu pot fi folosite.care vizeaza hotarari ale instantelor judecatoresti. . Clasificarea cailor de atac. b. . 35 .care vizeaza hotarari ale unor organe cu atributii jurisdictionale care nu fac parte din sistemul instantelor judecatoresti.bunurile lui sunt urmarite de alti creditori. pentru a se putea indrepta eventualele erori savarsite de prima instanta.ordinare – pot fi exercitate. in principiu.cai de reformare – se solutioneaza de o instanta superioara celei care a pronuntat hotararea si prin ele se realizeaza controlul judiciar. in ordinea stabilita de lege. . Clasificare: a. . datorata fie partilor (care nu l-au informat corect pe judeactor sau nu s-au aparat complet). in functie de faptul daca partile au sau nu acces direct la exercitarea caii de atac: . 2. c. fara ca motivele de exercitare sa fie limitate. .

este suspensiv (hotararea primei instante nu se pune in executare pe perioada apelului). se poate exercita de reclamant. solicita instantei superioare rejudecarea cauzei. nu mai are dreptul sa declare apel. este devolutiv. . Apelul = mijlocul procedural prin care partea nemultumita de hotararea primei instante. Efectele apelului: .hotararea de declinare a competentei instantei – 5 zile de la pronuntare. => prin controlul judiciar se controleaza hotarari judecatoresti.este devolutiv (se rejudeca fondul. in timp ce pe cale controlului judecatoresc se exercita controlul asupra unor acte ce emana de la organe ce nu fac parte din sistemul judiciar sau chiar asupra unor acte administrative obisnuite.3.cerere reconventionala.partile: apelant si intimat in apel.obiectul: hotararea primei instante (toate hotararile date de judecatorii si tribunale in prima instanta. intr-un sistem judiciar. . .cerere de interventie voluntara accesorie.incheierea de asigurare a dovezilor. . obiectul si cauza cererii de chemare in judecata. .creditorul chirografar poate exercita apelul pe calea actiunii oblice in numele creditorului sau. partea care a renuntat in mod expres la apel sau care a executat de buna voie hotararea. ci si asupra hotararilor date de organe cu activitate jurisdictionala si chiar asupra unor acte administrative obisnuite. a partilor impotriva intervenientului. sau procurorul. indiferent daca s-au pronuntat sau nu in fond). . legal sau conventional. legalitatea si temeinicia hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti inferioare lor si de a casa acele hotarari care sunt gresite sau de a le confirma pe cele care sunt legale si temeinice. . in tot sau in parte.tertii care nu au participt la judecata in fond nu pot declara apel.si in apel se poate transmite calitatea procesuala. .se judeca in complete de 3 judecatori. cu exceptia cauzelor cu caracter strict personal. Caile de atac A.ordonanta presedintiala – 5 zile de la pronuntare sau de la comunicare.sesizarea instantei: instanta competenta este instanta ierarhic superioara celei care a pronuntat hotararea atacata. in tot sau in parte. este suspensiv de executare. . .in materie necontencioasa – apelul poate fi facut de orice persoana interesata. . Controlul judiciar si controlul judecatoresc in procesul civil Controlul judiciar = obligatia si dreptul pe care le au. . ce vizeaza hotararea primei instante. exceptii: . capacitatea procesuala si existenta unui drept. . II.apelul nu schimba calitatea partilor.in apel nu se pot formula pretentii noi. Elementele apelului: . fara caracter jurisdictional. .cauza: nemultumirea partii. exceptii: . .hotararea de divort – 30 de zile de la comuniacare. de parat. termenul este de 15 zile (termen legal imperativ – daca nu este respectat – apelul este respins ca tardiv) de la data comunicarii. .instantele exercita un control de legalitate si temeinicie nu numai asupra hotararilor date de instante. in functie de nemultumirea partii).dobanditorul cu titlu particular al unui drept sau bun ce formeaza obiectul litigiului daca transmisiunea a avut loc dupa pronuntarea hotararii de fond si inainte de expirarea termenului de aple – are dreptul la apel si la recurs.pentru a putea exercita apelul – conditii: calitatea procesuala.cerere de interventie voluntara principala (numai cu acordul partilor). pe cale principala – 5 zile de la pronuntare (partile au fost in sedinta) sau de la comunicare (nu au fost). chiar daca nu a participat la fond. in conditiile si cu procedura stabilita de lege. instantele judecatoresti superioare de a verifica. . .incheierea de indreptare a greselilor materiale – 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare. 36 .in apel nu se poate schimba calitatea partilor. . exceptii: . . de intervenient (nu si cel accesoriu – apleul lui se socoteste neavenit daca partea pentru care a intervenit nu a facut ea insasi apel) si de procuror (indiferent daca a luat sau nu parte la fond).

cauza apelului. este definitv. . domiciliul partilor. . ele se arata in cerere/intampinare. . cererea se formuleaza in atatea exemplare cati intimati sunt + 1 pentru instanta. .pot fi aduse probe noi sau instanta poate dispune refacerea lor. desfiinteaza hotararea si trimite cauza instantei competente.semnatura. numarul dosarului.hotararea instantei de apel = decizie. . . .investeste instanta de apel. se comunica partilor. .moartea partii care este interesata sa faca apelul. 37 . . .obiectul cererii (hotararea care se ataca)..renuntarea la judecata – numai cu consimtamantul paratului => se anuleaza prima hotarare. . .achiesarea.presedintele instantei de la curtea de apel da termen – minim 30 de zile pentru citare (poate fi redus la 5 zile). . desi era competenta. .hotararea de apel inlocuieste hotararea primei instante. . hotararea atacata. tardiva. . sau. .renuntarea la dreptul subiectiv – fara consimtamantul paratului. poate fi pusa in executare.intimatul nu se va putea folosi inaintea instantei de apel de alte motive decat cele invocate la prima instanta sau cele aratate in intampinare.pastreaza sau schimba.tranzactia. desfinteaza hotararea si o trimite spre judecare. . cererea se depune la instanta a carei hotarare se ataca – sub sanctiunea nulitatii. va putea cere la prima infatisare un termen pentru aceasta. care urmeaza sa fie exercitat de catre mostenitori (respectiv de la numirea unui tutore sau curator pentru acestia daca sunt minori sau interzisi). cel mai tarziu la prima zi de infatisare. in tot sau in parte.se stabileste cadrul procesual. .procurorul – 15 zile de la pronuntare (daca a fost prezent) sau de la comunicare (daca nu a fost prezent).numele.daca intimatul nu a primit in termen comunicare motivelor de apel si a dovezilor aratate.aratarea probelor de care intelege sa se foloseasca – sau cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare – daca nici atunci. puterea lucrului judecat. .imprejurare independenta de vointa partii – repunerea in termen se face in 15 zile de la incetarea imprejurarii. Se anexeaza inscrisurile (eventual lista martorilor) – ca la prima instanta – se achita taxa de timbru (= 50% din taxa aplicabila in prima instanta). .perimarea judecatii – ca in prima instanta.se suspenda hotararea primei instante. solutia poate fi: .suspendarea voluntara sau legala – ca in prima instanta. .moartea mandatarului – deoarece lui i s-a comunicat hotararea.daca intimatul lipseste la acest termen si motivele nu au fost communicate – instanta va dispune amanarea cauzei si comunicarea. apelul este respins ca nemotivat. . exceptiile relative pot fi invocate NUMAI daca au fost invocate in termen in fata primei instante si aceasta le-a respins sau a omis sa se pronunte cu privire la ele.desfiinteaza hotararea si o trimite spre rejudecare (daca nu a fost cercetat fondul sau s-a judecat in lipsa partii nelegal citate). Incidentele in apel: .daca prima instanta nu a fost competenta.se judeca de 3 judecatori.in apel vor putea fi invocate pentru prima oara numai exceptii absolute: prescriptia. lipsita de interes. . de la data pronuntarii hotararii de perimare a apelului se definitiveaza prima hotarare. termenul se intrerupe prin: . Efectele introducerii cererii de apel: . Este sau nu intampinarea obligatorie (Ciobanu – da): . curge din nou de la comuniacrea hotararii catre parte. data pronuntarii.cererea de apel cuprinde: . .daca instanta a pronuntat o hotarare de declinare.cererea poate fi respeinsa ca inadmisibila. . lipsa de calitate.

numarul lor nu se poate mari sau micsora in recurs.hotararile pronuntate intr-o contestatie in anulare. prin care se desfiinteaza sentintele pronuntate in prima instanta si se trimit cauzele spre rejudecare.obiectul – hotararea care se ataca: .ordonanta presedintiala – 5 zile de la pronuntare sau de la comunicare. . Elementele recursului: . dupa casare). • cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti. • cand prin hotarare instanta a incalcat norme de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii. Sesizarea instantei de recurs: . . in privinta celor care nu au declarat recurs. deciziile de perimare a recursului. nu este suspensiv de executare (decat pentru anumite motive bine determinate). .- cererea pote fi anulata ca netimbrata etc. urmarinduse . in principiu.hotararea referitoare la conflictul de competenta – 5 zile de la pronuntare.cauza recursului – nelegalitatea sau netemienicia hotararii atacate cu recurs. anulat sau perimat. nu pot fi insa atacate cu apel hotararile date in prima instanta si care nu au fost apelate. chiar daca nu esti multumit de considerentele hotararii. . a acordat mai mult sau a acordat ce nu i s-a cerut. cazurile in care o terta persoana ce nu a avut calitatea de parte poate declara recurs – cele din apel = recursul impotriva ordonantei de adjudecare -de orice persoana interesata. nu se poate declara recurs impotriva unei hotarari care ti-a dat castig de cauza.hotararea de divort – 30 de zile de la comunicare. hotararea devine irevocabila. .hotararile date fara drept de apel. desfiintarea unei hotarari date fara drept de apel sau de un organ cu activitate jurisdictionala.NU hotararile pronuntate in contestatia in anulare. respins. sau cuprinde motive contradictorii sau straine de natura pricinii. insa numai in masura in care si hotararea care ar urma sa se pronunte in cauza este susceptibila de recurs. sa se dispuna rejudecarea fondului. Recursul = calea de atac prin care partea interesata sau procurorul solicita. exceptie: incheierile prin care s-a intrerupt sau suspendat cursul judecatii – pot fi atacate separat cu recurs. hotararile de stramutare. revizuirile si contestatiile la titlu indreptate impotriva hotararilor date in recurs. hotararile date in apel. .parti – aceleasi. B. exceptii: . • cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au judecat fondul pricinii. hotararile instantei de recurs (indiferent daca vizeaza recursul sau judecata in fond. • cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina . Motivele de casare: • cand instanta nu a fost alcatuita conform dispozitiilor legale. • cand hotararea se intemeiaza pe o greseala grava de fapt . • cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante. • cand instanta nu s-a pronuntat asupra unei probe administrate sau asupra unui mijloc de aparare care erau hotaratoare. pornind de la o apreciere eronata a probelor administrate. in conditiile si pentru motivele prevazute de lege. . . • cand instanta a interpretat gresit actul dedus judecatii si a schimbat intelesul sau natura juridica a acestuia.incheierile premergatoare se ataca odata cu hotararea. • cand hotararea este lipsita de temei legal.hotararile date in apel.nu este devolutiv. (=> in cazul coparticiparii procesuale – principiul independentei procesuale). . . • cand instanta nu s-a pronuntat asupra unui capat de cerere .temenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii (termen imperativ – daca nu – decaderea). sau impotriva carora nu a fost declarat recurs. indiferent daca prin ele s-a solutionat fondul ori un aspect procedural si fara a interesa daca apelul a fost admis. .actul comunicarii este inlocuit uneori de acte echivalente (principiul echipolentei): 38 .se judeca de instanta superioara celei care a pronuntat hotararea atacata . revizuire sau contestatie la titlu vor fi susceptibile de recurs numai daca si hotararile ce au format obiectul acestor mijloace procesuale puteau fi atacate cu recurs.

. . . aceasta se socoteste comunicata la data depunerii cererii de recurs.retragerea recursului. . Efectele intoducerii cererii: .grefierul striga pricinile si arata daca procedura a fost legal indeplinita.se rezolva exceptiile. . Sanctiunea – respingerea recursului ca tardiv – se poate solicita repunerea in termen daca se dovedeste o imprejurare mai presus de vointa partii.investirea instantei. Termenul se intrerupe – in acelasi conditii ca la apel.se da citire raportului. .respingerea recursului ca tardiv. Solutiile ce se pot pronunta: . exceptii: .achiesarea. pana la incheierea dezbaterilor in fata acesteia (decis si dupa expirarea termenului de recurs).care poate fi depusa cu cel putin 15 zile inainte de termenul de judecata. daca recursul nu se motiveaza el este nul si recurentul nu se va putea plange nici pe calea contestatiei in anulare speciala.au loc dezbaterile. neapelata). . . .hotararea data = decizie.individualizarea hotararii care se ataca. .cand instanta a solutionat procesul in lipsa partii neregulat citate la administrarea probelor. in 15 zile de la comunicare intimatul face intampinare . . se depune la instanta a carei hotarare se ataca – sub sanctiunea nulitatii.se judeca in complet de 3 judecatori.cererea se timbreaza la 50%. de la data cand a cerut-o. .indicarea inscrisurilor noi (unde este cazul). mentinandu-se hotararea atacata. . . . .casarea cu retinere – regula pentru tribunale si pentru Curtile de Apel. se da cuvantul partilor (recurentul.numele si domiciliul partilor. .renuntarea la judecata – numai cu consimtamantul paratului => se anuleaza prima hotarare. .suspendarea executarii (numai in cazurile expres prevazute de lege) Procedura de judecata: . in fata instantei). daca o parte face recurs inainte de comunicarea hotararii.presedintele dispune citarea. Cererea de recurs cuprinde: . instanta se retrage pentru deliberare.respingerea recursului ca nefondat.(sau se poate apara oral.tranzactia – dar numai in scris. .suspendarea voluntara sau legala – ca in prima instanta. fixeaza termenul.cand instanta a solutionat cauza fara a intra in judecata fondului. intimatul.termenele incep sa curga impotriva partii care a cerut comunicarea.respingerea recursului ca inadmisibil (ex: in cazul hotararii data cu drept de apel. respectiv la dezbaterea fondului – se retrimite primei instante.renuntarea la dreptul subiectiv – fara consimtamantul paratului. in tot sau in parte. . de la data pronuntarii hotararii de perimare a recursului hotararea recurata devine irevocabila. instanta inainteaza instantei de recurs dosarul.recurentul dezvolta oral motivele. termenul de recurs curge chiar daca comunicarea hotararii a fost facuta odata cu somatia de executare. Incidentele in recurs: . iar hotararea atacata va ramane irevocabila de la data expirarii termenului de recurs. . . intimatul raspunde.se pronunta hotararea in sedinta publica. . 39 - .perimarea judecatii – ca in prima instanta. procurorul). . . casandu-se hotararea initiala. numai motivele de ordine publica pot fi invocate inaintea instantei de recurs.indicarea motivelor de casare (direct in cerere sau intr-un memoriu depus ulterior) – termenul pentru motivare se socoteste de la data comunicarii hotararii. demonstrandu-se ca a procedat gresit – o trimite instantei respective.admiterea recursului.instanta verifica hotararea pe baza probelor administrate si a celor noi (daca este cazul). dupa implinirea termenului de recurs. alege un judecator care trebuie sa intocmeasca raportul care trebuie depus la dosar cu minim 5 zile inainte de termen.

pentru incalcarea legii prin hotararile pronuntate de instanta sau de alte organe cu activitate jurisdictionala.decizia CSJ este obligatorie pentru instante. se aplica. la casarea cu trimitere – se rejudeca in functie de motivele de drept aratate in prima instanta si de cele stabilite prin decizia de casare. in mod obligatoriu cauza trebuie judecata de un alt complet. .cand s-au savarsit infractiuni de catre judecatori in legatura cu hotararea pronuntata . suspendarea executarii hotararilor judecatoresti. . participarea procurorului este intotdeauna obligatorie – expune motivele recursului si pune concluzii. . tribunale si Curti de Apel.cauza recursului = incalcarea legii.Sectiile Unite – in cazul in care completul de 9 judecatori a solutionat un recurs ordinar. Recursul in anulare . altei instante sau altui organ cu activitate jurisdictionala. motivele de fapt sunt lasate la latitudinea instantei de fond. partile se pot adresa cu memorii procurorului general (iar daca. . . . pe timp limitat. participarea procurorului si concluziile sale sunt obligatorii . . . . D. Recursul in interesul legii = o cale extraordinara de atac care poate fi exercitata doar de catre Procurorul General al Romaniei. casarea cu trimitere – regula pentru CSJ. pentru a se asigura interpretarea si aplicarea unitara a legii pe teritoriul tarii . la casarea cu retinere – pricina poate fi judecata chiar de acelasi complet. expres si limitativ prevazute: .completul de 9 judecatori – in cauzele in care sectiile Curtii au pronuntat sentinte ramase definitive prin nerecurare sau decizii in solutionarea recursurilor ardinare. hotararea pronuntata dupa casare este irevocabila.obiectul recursului = hotararea ramasa irevocabila.competenta apartine CSJ: . retrimiterea se face.legitimitatea procesuala apartine numai procurorului general. direct sau din dispozitia Ministerului Justitiei.- cand tribunalul sau Curtea de Apel caseaza hotararea pentru lipsa de competenta a primei instante in judecarea pricinii – o trimite la instanta de fond competenta.cand este necesara administrarea de alte probe decat inscrisurile. hotararea pronuntata dupa casarea cu trimitere poate fi atacata cu recurs. . se redacteaza in 15 zile de la pronuntare (mai poate fi atacata doar prin: contestatia in anulare sau revizuire). C. Contestatia in anulare = cale extraordinara de atac prin care se cere instantei ce a pronuntat hotararea atacata sa isi desfiinteze propria hotarare sau sa rejudece cauza. desi nu este reglementat expres in cevil. E. .se poate declara in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare. la casarea cu trimitere. instanta poate ea sa dispunsa aceasta sau sa revina asupra masurii. iar dupa introducerea recursului in anulare. .se poate declara in termen de 6 luni de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas irevocabila. procurorul general isi retrage motivat recursul. . se cere CSJ sa se pronunte asupra chestiunilor de drept care au primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti. dezlegarea data problemelor este obligatorie pentru instante si le este adusa la cunostinta prin Ministerul Justitiei.competenta apartine CSJ – Sectii Unite.motivele recursului – 2. . ramase irevocabile.hotararea pronuntata de CSJ nu produce efecte asupra partilor. dupa caz.judecata se face dupa regulile de la recurs.sectiile Curtii – daca este vorba de hotararile pronuntate de judecatorii. partile din proces pot cere continuarea judecatii). . . .procurorul general poate dispune.obiectul recursului – numai hotarari judecatoresti irevocabile.doua categorii de contestatii in anulare: 40 . a normelor de drept substantial sau a normelor procesuale prin hotararea atacata. principiul neagravarii situatiei in propira cale de atac (din penal). primei instante. care poate actiona din oficiu sau la cererea ministrului justitiei.cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti (imixtiunea in atributiile puterii legislative sau executive) ex: pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de autorizatie de construire – constituie motiv de casare si pentru recursul ordinar. pana la incheierea dezbaterilor.

recursul fiind respins sau admis partial – instanta desfiinteaza prima hotarare si dispune cercetarea motivului de recurs omis. procurorul. procurorul.contestatia in anulare de drept comun – poate fi introdusa pentru urmatoarele motive: 1. se judeca de aceeasi judecatori. hotararea a fost data de o instanta necompetenta absolut. prin rejudecarea lui. in contestatia la executare.pentru contestatia in anulare speciala: .hotararea instantei de recurs. dar nu mai tarziu de 1 an de la data la care a ramas irevocabila. intimat in revizuire. sau in urma casarii cu trimitere. necunoscute de instanta la data pronuntarii hotararii atacate => se cere instantei sa revina. . .hotararile in cererile de revizuire. . cand instanta de recurs a omis cercetarea unuia din motivele de casare. pronuntata in recurs. efectele introducerii ei: reinvestirea instantei ce a pronuntat hotararea atacata. pana la efectuarea ultimului act de executare. toate ramase irevocabile.pentru hotararea cu executare silita – se poate formula inainte de inceperea execuatarii si in tot timpul ei.instanta competenta = instanta care a pronuntat hotararea atacata. . 2. Reviziurea = cale extraordinara de atac. chiar daca ar fi avut interes sa introduca contestatia in anulare. niciodata instanta superioara.. dispunand rejudecarea recursului.hotararea primei instante. numai ca se judeca de urgenta (termene mai scurte).cauza: motivele introducerii ei si indeplinirea conditiilor de admisibilitate. materiale sau teritoriale exclusive – instanta anuleaza prima hotarare si pronunta o hotarare de declinare a competentei in favoarea instantei competente. ce au rezolvat fondul.pentru hotararile care nu se aduc la indeplinire prin executare silita – in 15 zile de la data la care contestatarul a luat cunostinta de hotarare. nu suspenda executarea. respectiv hotararea a fost data cu incalcarea competentei generale. dupa casarea cu retinere. desi nu era) – instanta va desfiinta prima hotarare. 41 - . .contestatia in anulare speciala – poate fi introdusa NUMAI pentru urmatoarele motive: 1. bazata pe o greseala materiala esentiala (ex: a fost respins recursul ca tardiv. se poate exercita numai pentru motivele strict prevazute de lege.datorita unor imprejurari noi. prin care evoca fondul. cand prin hotararea atacata.hotararile instantelor de recurs.pentru contestatia in anulare de drept comun: . creditorii chrografari ai partilor. .partile: contestatorul. . recurs. Pentru a putea fi introdusa trebuie ca: hotararea atacata sa fi ramas irevocabila si motivele pentru care se cere anularea sa nu fi putut fi valorificate prin caile ordinare de atac. cu revizuire. .hotararile instantei de recurs privitoare numai la solutionarea recursului. .hotararile primei instante date fara drept de apel si recursul respins sau anulat. 2. NU si tertii care nu au participat. .obiectul: o hotarare definitiva prin care s-a rezolvat fondul: . . Elementele revizuirii: . nu si cele prin care s-a solutionat fondul pricinii. . pronuntata cu ocazia primei judecati sau dupa casare cu trimitere. s-a pronuntat o solutie eronata. intimatul in contestatia in anulare (si succesorii lor in drepturi). hotararea pronuntata in contestatia in anulare speciala este irevocabila. .termenul de exercitare difera dupa cum hotararea atacata este susceptibila sau nu de executare silita: . . . tertii de la judecata in prima instanta.cererea se formuleaza ca o cerere de chemare in judecata. lipsa totala a citarii partii pentru care s-a judecat pricina – instanta anuleaza prima hotarare si dispune rejudecarea pricinii. Elementele contestatiei in anulare: . pronuntata la prima judecata. contestatia in anulare. date fara drept de apel.hotararea instantei de apel. .partile: revizuent. succesorii partilor (daca transmisiunea a avut loc dupa pronuntarea hotararii atacate). exercitata numai impotriva hotararilor definitve. in baza noilor imprejurari.procedura de judecata – este aceeasi ca la judecata in prima instanta.hotararea pronuntata in contestatia in anulare de drept comun poate fi atacata cu apel.obiectul: . in contestatia in anulare. .hotararile pronuntate de judecatorii. .hotararile instantelor de apel recurate si recursul respins sau anulat. F.

conditii: partea sa fi fost legal citata. 2. capacitatea. calitatea. instanta va pronunta o hotarare prin care modifica dispozitivul la cat a cerut reclamantul. partea sa fi fost in imposibilitate de a veni la judecata si de a instiinta instanta – termen 15 zile de la incetarea motivului. motivul sa fi fost independent de vointa partii.cererea se introduce la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului (INDIFERENT daca exista sau nu judecata asupra fondului). se cere anularea celei de-a doua hotarari – 5 conditii. ce nu se pot implini – revizuirea se poate formula in termen de o luna de la comunicarea hotararii initiale. se va anula a doua hotarare – instanta competenta este cea mai inalta in grad dintre cele doua. 5. expert . daca dupa pronuntarea hotararii s-au descoperit inscrisuri doveditoare . 3. sau daca s-a revizuit hotararea unei instante penale sau administrative pe care ea s-a intemeiat (termen de 1 luna. cu tripla identitate de subiecte. trebuie sa mentina o situatie de fapt => au o limita in timp (solutionarea litigiului). obiectul pricinii nu mai exista – termenul de exercitare . organele statului (1 luna de la comunicare). Conditii de admisibilitate a. daca un inscris hotarator folosit ca proba a fost declarat fals – se rejudeca pe baza altor probe. sa nu prejudece fondul.investirea instantei – prin cererea de chemare in judecata care este supusa taxei de timbru si timbrului judiciar. sau au fost aparati cu viclenie : statul (1 luna de la comunicare).la acestea se adauga conditiile generale ale actiunii: interesul. 2. dispozitivul hotararii atacate contine dispozitii contradictorii. exista contrareitate de hotarari – doua hotarari definitive contradictorii date de doua instante in dosare diferite. instanta competenta = instanta care a pronuntat hotararea care se ataca – cu exceptia pct-lui 8. . care sa rezolve in fond litigiul. cererea de revizuire se formuleaza ca o cerere de chemare in judecata. se rejudeca daca inscrisurile erau hotaratoare) – 3 conditii. disparutii (6 luni de la data la care revin). TEMA 14 PROCEDURILE SPECIALE I.- - cauza reviziuirii si motivele de reviziure: 1. instanta va desfiinta hotararea si va rejudeca. pentru care partea nu a venit la judecata si nici nu a putut instiinta instanta. obiecte. 4. incapabilii (6 luni de la data la la care isi redobandesc capacitatea de exercitiu) – rejudecarea si pronuntarea unei noi hotarari. Sesizarea instantei si procedura de judecata . termenul este de 1 luna de la dat ala care partea interesata a aflat de falsul inscrisului. in instanta trebuie demonstrata pieirea bunului pentru a se schimba condamnarea de la predarea bunului la despagubiri. b. exista un motiv independent de vointa partii. 6. . pentru care a fost condamant irevocabil – se cere in termen de 1 luna de cand partea interesata a aflat de hotararea penala. 42 . procedura este identica cu judecata in prima instanta. c. retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor (termenul este de 1 luna. 8. se rejudeca – hotarare noua). urgenta – atunci cand masura solicitata este necesara pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere => este o procedura mai sumara. instanta va desfiinta hotararea initiala si va rejudea fondul. cauza. instanta va pronunta o hotarare cu un dispozitiv corect. martor. masura luata de instanta sa aiba un caracter vremelnic – nu se pot lua masuri definitive. mai putin sau ce nu s-a cerut – termenul de revizuire – 1 luna de la comunicare. nu s-a invocat exceptia de lucru judecat in judecarea celei de-a doua hotarari. a fost savarsita o infractiune referitoare la pricina de catre judecator.1 luna de la ultimul act de executare savarsit. Ordonanta presedintiala 1. 7. s-a dat mai mult. taxa de timbru este de 50% din ce a aprimei cereri. termen de 1 luna de la comunicarea celei de-a doua hotarari. nu au fost aparati.

la obligatia de intretinere. este posibila transformarea judecatii ordonantei intr-o actiune de drept comun dar NUMAI la cererea reclamantului si in conditiile in care paratii au fost incunostiintati in mod expres despre transformarea intervenita. . nu este admisibila revizuirea. in materia raporturilor de vecinatate si de proprietate – care impun anumite sarcini. cu precadere. II.obiectul: . Refacerea inscrisurilor . d. . sau in vederea pastrarii lucrului primit in gaj. ce are capacitatea de a primi. pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere.dosarele sau inscrisurile care privesc pricina in care a-s pronuntat o hotarare in prima instanta ce a fost atacata cu apel (b). . eventual a copiilor. . la cerere. inscrisurile care au fost refacute tin locul originalelor. apelul si recursul se judeca de urgenta si.pentru (c) – se foloseste procedura de la pct a si b. in situatiile in care acesta ar incerca sa impiedice liberarea pentru a contiuna luarea dobanzilor. pana la gasirea acestora.refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute – fara sa intereseze daca disparitia se datoreaza unor acte de neglijenta.sa fie facuta pentru toata suma exigibila.pentru (a) – refacerea este de competenta instantei investita cu judecarea pricinii.sa fie facuta de o persoana capabila de a plati.sa fie facuta creditorului. chiar si din oficiu si dispune citare partilor. daca nu se poate – se refac ca la pct a. instanta poate sa oblige partea la depunerea unei cautiuni (al carui cunatum il fixeaza tot ea). ori pentru a gasi motive de desfiintare a conventiei din vina debitorului etc. pentru cheltuielile lichide si pentru o suma oarecare in privinta cheltuielilor nelichide. . cu citarea partilor. oprirea actelor de concurenta neloaiala. sau celui care are dreptul de a primi pentru dansul.pentru (b) – hotararea se reface dupa al doilea exemplar tinut in mapa de hotarari. ordonanta este executorie => apelul indreptat impotriva ei nu suspenda de drept executarea . .=> conditii: . . III. Domeniul de aplicare al ordonantei presedintiale in materia raporturilor de familie – pe tot timpul procesului de divort instanta poate lua masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori. dar cu unele derogari: termenul de exercitare este de 5 zile de la pronuntare / comunicare. restituirea bunurilor proprii de stricta necesitate). c. a. pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara. care fixeaza termen. 43 . .dosarele si inscrisurile referitoare la pricinile in care s-a pronuntat o hotarare irevocabila (c). precum si pentru inlaturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executari).dar se poate suspenda. Oferta de plata .in scopul de a da posibilitatea liberarii debitorului de buna-credinta de obligatia sa fata de creditor. daca nici asa nu se poate – se rejudeca. incheierea de refacere poate fi atacata doar odata cu fondul.3. cere copii de pe inscrisuri. . a fost socotita admisibila pentru: predarea unui spatiuncomercial si evacuare.dosarele sau inscrisurile referitoare la o pricina in judecata (a). la alocatia penru copii si la folosirea locuintei (in practica este folosita si pentru reintegrarea sotului. in materia executarii silite – pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul executarii. e. in locuinta comuna. pentru suspendarea din functie a administratorilor unei societati. b. dar judecata are loc numai daca procedura de citare a fost legal indeplinita. in materie comerciala – pentru celeritate. sunt admisibile atat apelul cat si recursul. iar la tribunale si curti de apel – de 2 judecatori. in materia raporturilor locative – daca sunt indeplinite prevederile art. - judecata – la judecatorie – de 1 singur judecator. sustragere sau a unor imprejurari de forta majora . pentru dobanzile datorate. iar daca acesta a disparut . nu este admisibila chemarea in garantie.actele notariale disparute. 581 (masuri vremelnice in cazuri grabnice. restrictii si respectarea unor reguli legale sau conventionale de buna-vecinatate. . termenul de citare poate fi redus (si cel de 30 de zile si cel de 5 zile).pot fi folosite copiile legalizate aflate la parti (instanta poate dispune din oficiu sa se dea publicitatii invitarea celor care detin astfel de copii.

obligatorie. Obligativitatea infatisarii personale a partilor .sotul parat poate cere si el desfacerea casatoriei prin divort. daca lucrul datorat este un corp cert care trebuie predat in locul in care se gaseste si creditorul nu s-a prezentat sa il ridice.interzisul judecatoresc aflat in momente de luciditate poate sau nu sa porneasca o asemenea actiune? – pareri impartite (Ciobanu – da). cu conditia ca din dovezi sa reiasa ca a fost vina ambilor soti.actiunea are caracter personal: nimeni nu o poate exercita in locul sotului reclamant. in principiu. cererea reconventionala poate fi facuta pana la prima zi de infatisare. iar creditorul pentru anularea ofertei si consemnarii.oferta sa fie facuta printr-un executor judecatoresc competent pentru astfel de acte.reconventionala nu este.- .daca sotul parat are domiciliul sau resedinta in strainatate – judecatoria in raza careia domiciliaza reclamantul (numai daca paratul care domciiliaza in strainatate nu are o resedinta cunoscuta in tara) 3. Instanta competenta in materia divortului . . . instanta poate deface casatoria chiar sotul parat nu a facut reconventionala.daca unul din soti executa o pedeapsa privativa de libertate. . Particularitati privind faza de judecata . dar procedura de citare s-a indeplinit prin afisare). sotul reclamant isi pierde luciditatea – el va fi reprezentat in fata instantei de un tutore. se incepe prin o somatie in care se arata ziua. este de stricta interpretare => nu pote fi aplicata prin analogie la alte materii). iar ca parat nu poate fi chemat decat celalalt sot.in cazul in care un sot este disparut – citarea lui se face prin publicitate. iar debitorul are nevoie de loc. .daca este impiedicat de o boala grava. dupa consemnarea sumei. la data introducerii cererii. daca creditorul primeste plata – pv ce va fi semnat si de catre creditor. . care va stabili si taxa de timbru (vezi mai sus) Cererea reconventionala . pentru faptele petrecute pana la aceasta data. intampinarea nu este obligatorie. Procedura divortului IV. . Sesizarea instantei de divort . . poate lua incuviintarea instantei sa il depuna in alta parte. dar.dispozitii derogatorii – in ceea ce priveste competenta teritoriala – instanta de la cel din urma domiciliu comun al sotilor. instanta trebuie sa ceara dovezi sau sa dispuna cercetari pentru a verifica daca paratul isi are domiciliul la locul indicat in cerere.cererea de divort se prezinta de catre reclamant personal presedintelui judecatoriei. dupa ce a fost somat. nici unul din soti nu mai locuieste in circumscriptia judeactoriei ultimului domiciliu comun – judecatoria de la domiciliul sau resedinta sotului parat. . daca ulterior introducerii cererii de divort.in plus fata de cererea obisnuita trebuie sa cuprinda numele copiilor minori nascuti din casatorie sau al celor cu aceeasi situatie legala. in acelasi timp. exceptii: . debitorul se poate adresa instantei pentru validarea platii. in sedinta publica. locul si ora cand si unde suma sau obiectul va fi predat. . Cererea de divort. 44 . . .daca paratul nu se prezinta la primul termen de judecata (chiar daca citarea nu s-a facut prin publicitate.presedintele fixeaza termen. si daca constata ca nu mai domiciliaza acolo – dispune citarea la noul domiciliu si daca este cazul si la locul de munca. Procedura divortului este o procedura speciala 2.oferta sa fie facuta in locul ce s-a hotarat pentru plata.daca partile au copii va fi citata si autoritatea tutelara spre a fi ascultata in legatura cu incredintarea acestora. Taxa de timbru . insa numai daca la data introducerii actiunii cel putin unul din soti mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla ultimul domiciliu comun – nu intereseaza daca sotii au avut facuta mutatia in evidentele politiei. 4.sotii nu pot sta in proces prin mandatar.daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca. sau precizarea ca asemenea copii nu exista. somatia e supusa unei taxe de timbru (pentru fiecare exemplar care se comunica) si timbrului judiciar. 1.reconventionala se judeca impreuna cu cererea principala => nu se pot disjunge. ci daca au locuit efectiv in acea localitate (norma imperativa => nici partile si nici instanta nu o pot inaltura.

incredintarea spre crestere si educare a copiilor minori. chiar daca vine in apel sau recurs.cererile accesorii sunt: . .pana la data cererii de divort a trecut cel putin 1 an de la incheierea casatoriei.presedintele fixeaza termen in sedinta publica de 2 luni. H. . se trece la judecarea cererii. 45 . daca la termen sotii staruie in desfacerea casatoriei. C. A.- daca este pus sub interdictie. Actiunile posesorii 1. . pronuntarea si redactarea hotararii – dupa dreptul comun. Luarea unor masuri provizorii pe timpul judecarii divortului . daca partile solicita instantei aceasta. precum si asupra cererilor accesorii formulate de parti. D.rudele si afinii partilor. Actiunile reale imobiliare se impart in actiuni petitorii (urmaresc ralizarea dreptului de proprietate asupra unui imobil sau a altui drept real imobiliar) si actiuni posesorii (urmaresc apararea posesiei bunului imobil= o situatie juridica de fapt) .se pot lua masuri vremelnice si inainte de sesizarea instantei de divort – presupun dovedirea urgentei. .sedinta – se desfasoara dupa regulile de drept comun. E. instanta se va ponunta si asupra aspectelor pe care trebuie sa le rezolve in mod obligatoriu.pentru apel si recurs – 30 de zile de la comunicarea hotararii. Judecarea unor cereri accesorii . Divortul prin consimtamantul sotilor Conditii: . Particularitati privind actele de dispozitie in procesul de divort .deliberarea. . Caile de atac . .pensia de intretinere. . la solicitarea sotului interesat.la cererea partilor – asupra beneficiului contractului de locatiune. . hotararea prin care se pronunta divortul nu se va motiva.prezenta reclamantului este obligatorie pe tot parcursul procesului. hotararea este casabila) si minorii. G.interogatoriul nu este admis pentru dovedirea motivelor de divort. . V.in cazul in care divortul se pronunta fara vina vreunuia din soti – implicatii asupra cheltuielilor de judecata (nu se poate aplica dreptul comun).in ceea ce priveste incredintarea copiilor minori (cerere accesorie. . . cu exceptia descendentilor – pot fi martori.daca la primul termen lipseste reclamantul – cererea va fi respinsa ca nesustinute. 5. procesul se va suspenda. iar apelul ori recursul nu sunt timbrate conform legii.instanta ia act de invoiala sotilor ca cel care a purtat in timpul casatoriei numele celuilalt sot sa poarte acest nume si dupa.cererea se judeca in sedinta publica. totusi. Prezenta obligatorie a reclamantului . fara a se administra probe cu privire la motive => desfacerea casatoriei se va dispune fara a se pronunta divortul din vina unuia sau a ambilor soti.daca sotii s-au invoit cu privire la imparteala bunurilor – instanta se poate pronunta si in legatura cu aceasta. Publicitatea . B. .nu exista copii minori rezultati din casatorie. dar daca nu fost prezent si nu a depus nici un raport scris. care se solutioneaza din oficiu de catre instanta). . chiar in lipsa cererii partilor. .se stinge prin impacare in orice faza a procesului. F. Regimul probelor Derogari: . vor fi ascultati parintii. pronuntarea hotararii se face in sedinta publica. Hotararea de divort si efectele ei. daca au implinit varsta de 10 ani (ascultarea se face in camera de consiliu).prin hotarare.judecata actiunilor petitorii – dupa regulile procedurale de drept comun.o singura derogare in privinta cailor extraordinare de atac: hotararea nu este supusa revizuirii. .daca in cursul judecatii lipsesc ambele parti. autoritatea tutelara (prezenta efectiva a delegatului nu este obligatorie – poate sa isi expuna parerea in scris. daca are resedinta in strainatate.

nu are calificarea de actiune reala. de a restrange sau chiar de a anihila posesia exercitata de alta persoana (altfel ar putea justifica.judecatoria in raza careia se afla bunul imobil. poate fi de fapt sau de drept) sau de deposedare (mai energica – duce la pierderea completa a posesiei). prin care reclamantul pretinde sa fie repus in situatia anterioara. derogari: .actiuni de reintegrare (actiunea speciala) – actiunea posesorie speciala. . ramanad la aprecierea judecatorului.se clasifica in: . .pentru actiunea in complangere – 3 conditii care trebuie indeplinite cumulativ: a.actiunea posesorie = ansamblu de mijloace procesuale prin care reclamantul solicita instantei sa il oblige pe parat sa inceteze orice acte de tulburare a posesiei sale asupra unui bun imobil sau sa ii restituie in posesie bunul imobil atunci cand a fost deposedat. Particularitati privind judecata si hotararea Judecata – regulile de drept comun. prin buna invoiala si. atunci cand a intervenit o deposedare sau o tulburare cu violenta.sa fie exercitata in nume propriu. . . . . 4.conditia comuna: existenta unui act de tulburare (= acte sau fapte prin care se contesta posesia.hotararea pronuntata are putere de lucru judecat fata de actiunea posesorie ce s-ar introduce ulterior. Sediul materiei.sa fie neintrerupta (posesorul sa nu fi fost lipsit de folosinta asu exercitiul dreptului prin fapta unui tert). . .la judecatorie – complet de 1 judecator (dar in apel si recurs se aplica regula – complet de 3 judecatori). c.partajul judiciar se poate realiza: . . posesia sa fie utila.pe cale accesorie (in procesul de divort). cel mult o actiune in despagubiri). Cazurile in care partajul judiciar este obligatoriu si caile procesuale de reazlizare . Partajul judiciar 1.sa fie continua (in mod regulat si fara intermitente anormale. daca situatia a ramsa neschimbata.tulburarea – problema de fapt.sa fie netulburata – sa nu fie intemeiata sau pastrata prin acte de violenta fata de adversar sau din partea acestuia. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare.chiar daca apara uneori indirect un drept real imobiliar. .i.actiuni in complangere (actiunea generala) – actiunea posesorie generala de drept comun. . .cei interesati pot recurge la un partaj voluntar. care poate fi dovedita prin orice mijloace de proba.partajul judiciar este obligatoriu: . numai in masura in care nu se inteleg vor recurge la partajul judiciar. prin care reclamantul solicita inlaturarea unei tulburari obisnuite a posesiei pasnice prin incalcarea ei de catre parat .daca vreunul din proprietarii comuni lipseste. Sesizarea instantei . nu clandestina (ascunsa in raporturile cu adversarul. 3. apta sa duca la dobandirea proprietatii prin uzucapiune: . .intentia de a nega.ceea ce trebuie sa caracterizeze tulburarea . b. a.pe cale incidentala (in cadul contestatiei la executare). de a modifica. . . VI. => apara posesia si nu intereseaza cui apartine dreptul de proprietate. reclamantul trebuie sa probeze ca a posedat cel putin 1 an inainte de tulburare sau deposedare (cu orice mijloc de proba).cu privire la cererea de chemare in judecata – se aplica regulile de drept comun. Conditiile de exercitare a actiunilor posesorii . . .pe cale principala. acesta sa nu o poata cunoaste). 2. 46 .pentru actiunea in reintegrare (tulburare sau deposedare cu violenta) – 1 singura conditie – sesizarea instantei in termen de 1 an de la tulburare sau deposedare.- judecata actiunilor posesorii – procedura speciala: .cererile se judeca de urgenta si cu precadere.sa fie publica.

cu citarea partilor. . averea ramasa de la acesta (inclusiv bunurile supuse reductiunii sau raportului). . cererea trebuie sa cuprinda: numele defunctului. .judecatorul poate numi un expert (daca partile nu se inteleg sau daca apreciaza ca expertiza este necesara).pentru partajul unor bunuri comune sau a bunuilor dobandite prin coachizitie. spre ex daca datorita conexarii. datoriile si creantele comostenitorilor catre defunct.daca dupa pronuntarea incheierii de admitere in principiu instanta isi declina competenta sau hotararea este desfiintata pentru necompetenta – instanta competenta este obligata sa pronunte o noua incheiere. cel care cere partajul va trebui sa cheme pe toti ceilalti coproprietari. Procedura partajului Doua etape: . de imobile. . . altfel partajul va fi nul. pe calea principala – instanta de la domiciliul paratului. a unei cereri reconventionale sau a unei interventii principale – apare necesitatea includerii si a altor bunuri in masa partajabila).nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune. Cererea de chemare in judecata .daca incheierea de admitere nu se pronunta la termenul la care a avut loc judecata – este necesar sa existe si incheierea de dezbateri. care nu mai poate reveni asupra celor pe care le-a stabilit prin incheiere (poate insa sa o completeze.timbrarea cererii – pentru stabilirea masei succesorale. de drepturi sau de creante de aceeasi natura si valoare. fie din proprie initiativa. numele si calitatea celor indreptatiti la succesiune (si cotele lor).incheierea este premergatoare – nu poate fi atacata cu apel decat odata cu hotararea finala.daca se cere in timpul casatoriei sau dupa desfacerea acesteia. aceeasi cantitate de mobile.in ceea ce priveste competenta teritoriala: . . coposesie: . .partajul propriu-zis: .in procesul de partaj pot interveni terte persoane. Sesizarea instantei . .in cazul impartirii bunurilor comune ale sotilor in timpul casatoriei. se timbreaza distinct cererile care au o individualitate proprie (ex: cererea de reducere sau anulare a liberalitatilor) . . . . . daca nu exista un acord al partilor cu privire la valoarea bunurilor.daca indiviziunea provine din succesiune.incheierea are caracter interlocutoriu – leaga instanta. 3.de regula – judecatoria.daca partajul se solicita pe cale accesorie sau incidentala – instanta care solutioneaza cererea principala (chiar daca in masa bunurilor s-ar afla si un imobil din alta circumscriptie). Partile in partaj .pentru un partaj succesoral – instanta de la ultimul domiciliu al defunctului (chiar daca in masa succesorala s-ar afla un bun imobil aflat in raza altei instante.bunurile supuse impartelii (in cazul partajului succesoral – si datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct).un coerede poate cere oricand imparteala succesiunii. iesirile din indiviziune sau cererile de partaj atunci cand partile nu contesta bunurile de impartit – taxa fixa + timbru judiciar. la cererea unuia din soti ori a creditorilor unuia din soti.se deleaga un judecator pentru executarea partajului (alcatuirea loturilor) asemanarea sau inlocuirea se poate face de catre presedintele instantei.daca printre proprietari se gasesc si persoane lipsite de capacitate exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa si nu exista autorizarea autoritatii tutelare pentru un partaj voluntar. . judecatorul este dator sa le explice 47 - . . daca nu – capata carcterul unei cereri in revendicare – se va taxa la valoare. . .cota parte ce se cuvine copartasilor.cererea de partaj este imprescriptibila extinctiv (poate fi introdusa oricand). la formarea si compunerea loturilor trebuie sa se dea in fiecare lot.judecatorul delegat – loturile in camera de consiliu.actele de procedura indeplinite de o instanta necompetenta sunt nule. impotriva ei se pot opune numai existenta unui partaj voluntar si prescriptia achizitiva.admiterea in principiu – se face printr-o incheiere si va constata: .calitatea de copartas a partilor. 2. fie la cererea uneia din partile initiale.

se compenseaza prin sume de bani. Consecinte ale controlului si dispozitii privind executarea silita . si ca nu a fost niciodata proprietarul celorlalte bunuri atribuite celorlalti coerezi. magistrati.hotararea ramasa definitiva – titlu executoriu si este susceptibila de executare. desemnati de presedintele curtii (recursul se solutioneaza de catre CSJ – in complet de 9 judecatori) 3.consecintele ce decurg din neluarea in calcul a valorii de circulatie a bunurilor su sa administreze.sumele rezultate – se impart de instanta.cercetarea – de catre comisii constituite in acest scop (si care functioneaza pe langa fiecare curte de apel).daca nu se realizeaza o vanzare prin buna-invoiala – se recurge la vanzarea la licitatie (licitarea si adjudecarea bunurilor imobile urmarite). in termen de 15 zile de la comunicare. functionari publici si unele persoane cu functii de conducere din regiile autonome. nejustificata. care presupun validarea – inaintea validarii). . . desemnati de catre presedintele acesteia. prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata – va fi publicata in Monitorul Oficial. BNR si bancile cu capital de stat. . magistratilor.2 alin 1 – CSJ. total sau partial.atribuirea bunului unui copartas – in situatia in care impartirea bunului in natura este imposibila. dupa caz. hotararea instantei de judecata irevocabila. 2. . daca unul are locuinta. in raport de cotele stabilite prin hotararea de partaj. in termen de 30 de zile de la adjudecarea definitiva. formata din 2 judecatori de la curtea de apel. Persoanele supuse controlului. nedepunerea declaratiei din motive imputabile => declansarea din oficiu a procedurii.partajul in natura – trebuie sa constituie regula. si un procuror de la parchetul care functioneaza pe langa curtea de apel. 4. indiferent daca in cererea de partaj s-a cerut sau nu aceasta predare. . VII. .faza judecatii – competenta curtii de apel in raza careia domiciliaza cel cercetat (sentintele pot fi atacate cu recurs de catre partile interesate. se tine cont de anumite criterii cum ar fi : ocupatia copartasilor – pentru o mai buna valorificare economica a bunului. sub sanctiunea revinderii bunului in contul sau. ministrul finantelor si procuror. daca nu se poate realiza partajul prin celelalte doua posibilitati: . toate bunurile ce ii sunt atribuite prin partaj.persoana a carei avere a fost declarata.vanzarea bunurilor – modalitatea extrema. in tot sau in parte. nu i se poate acorda tot acestuia locuinta. este regelementata si procedura controlului averii acestora in cazul in care exista dovezi certe ca unele bunuri sau valori nu au fost dobandite in mod licit. pentru a se putea tine mai bine seama de interesele tuturor). pentru demnitarii de la art. FPS.obligatia declararii averii pentru: demnitari. la cerere.daca instanta nu deleaga un judecator. toate atributiile acestuia vor reveni completului.daca adjudecatar este unul din copartasi – depune drept pret cota celorlalti si cheltuielile ocazionate cu licitatia.partajul succesoral are efect declarativ (= fiecare coerede este prezumat ca a mostenit singur. . inca de la data decesului acestuia. va fi destituita/revocata din functie (deputatul sau senatorul va fi declarat incompatibil).declaratia de avere – in scris. . in complet de 3 judecatori. .executarea silita – dispozitiile speciale prevazute de lege + prevederile Cpc + prevederile privind executarea creantelor bugetare (dispzitivul hotararii irevocabile se comunica organului fiscal de la domiciliul persoanei).doua faze: . functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere 1. Efecte. impartirea loturilor pote fi facuta prin tragere la sorti sau prin atribuire (de regula se recurge la atribuire. de la defunct. 48 .modalitatile de realizare a partajului: . pe propria raspundere (cuprinde bunuri proprii. Executare . la CSJ). in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie (iar in situatia functiilor eligibile. masina se acorda unuia care are permis de conducere etc. . toate probele necesare stabilirii acestei valori. Procedura de control a averii demnitarilor. Procedura de control . desemnat de primul procuror al acestui parchet. Justificarea controlului averilor . . executarea cu privire la predarea bunurilor impartite – poate fi ceruta in termen de 3 ani.ordonanta de clasare a comisiei de cercetare sau. Hotararea de partaj. bunuri comune si bunuri detinute in indiviziune).

dupa caracterul obligatoriu sau susceptibil de derogare al normei: imperative si dispozitive. . .urmarirea frcutelor prinse de radacini. cheltuielile facute se scad din vanzarea bunurilor. afara de cazul cand acele bunuri fac parte din una si aceeasi exploatare.- bunurile confiscate se vor valorifica prin vanzarea la licitatie – sumele se fac venit la bugetul de stat. posibila in faza de judecata. .executarea altor obligatii de a face sau a nu face.este parte a procedurii civile. c. de competenta si de procedura propriu-zisa). si daca el da delegatie 49 .urmarirea veniturilor unui imobil.daca debitorul justifica. = procedura prin intermediul careia titularul dreptului subiectiv civil recunoscut printr-un titlu executoriu constrange. pretul de pornite nu poate fi mai mic decat valoare bunului stabilita de instanta pe baza de expertiza.mobiliara. . inceteaza in faza executarii silite (explicatia – caracterul unipatrimonial al executarii silite). pentru a realiza aceasta transformare. organele de executare.transformarea executarii silite directe in indirecta se poate face: . . . Clasificarea normelor executionale: a. .daca exista o hotarare cu condamnare alternativa = o condamnare principala – de predare a bunului in natura si o candamnare alternativa = daca obligatia principala nu mai poate fi executata in natura. ea va fi executata in bani (contravaloarea bunului). sa execute prestatia specificata in titlu. b. trebuie sa obtina un nou titlu executoriu (prin revizuirea hotararii initiale sau prin formularea unei noi cereri de chemare in judecata). . .Codul de procedura civila – sediul general al materiei – exista si reglamentari speciale.mobiliara. dobanzilor si cheltuielilor. cu ajutorul organelor de stat competente.pentru persoanele incadrate in munca – dreptul de urmarire al persoanelor juridice creditoare este limitat la procedura de retinere a unei parti limitate din salariu. pe acel ce-i incalca dreptul. creditorul are dreptul de a alege bunurile debitorului pe care vrea sa le urmareasca – determina si metoda de urmarire – exceptii: . .imobiliara. I. in functie de obiectul reglementarii: de organizare. TEMA 15 EXECUTAREA SILITA - este a doua faza a procesului civil – are ca scop realizarea practica a drepturilor stabilite prin hotarare si se exercita atunci cand debitorul nu isi executa de buna-voie obligatiile stabilite de instanta.vanzarea silita a bunurilor situate in diferite raze teritoriale nu poate fi provocata decat succesiv. . prin contracte de arenda autentice. ca venitul curent al imobilelor sale pe timp de 1 an este de ajuns pentru plata capitalului datoriei.daca hotararea este cu o singura condamnare . . Executarea silita indirecta (executarea obligatiei pecuniar): .imobiliara.decontarea bancara.creditorul nu poate urmari vanzarea imobilelor care nu ii sunt ipotecate decat in cazul in care bunurile ce ii sunt ipotecate nu ajung pentru acoperirea creantei. anumite organe de stat. . altele decat instantele judecatoresti.partile: creditor urmaritor si debitor urmarit. b. creditorul. . asigurand in acest fel respectarea dreptului si restabilirea ordinii de drept incalcate.imobilul unui minor sau interzis nu poate fi pus in vanzare inaintea vanzarii mobilelor sale. Modalitatile si formele executarii silite 2 modalitati: a. . .participantii sunt: partile. executarea silita directa (in natura): . tertele persoane direct interesate. in functie de intinderea camplui de aplicare: generale si speciale. coparticiparea procesuala.

timbrata. sub beneficiu de inventar – numai in limita mostenirii. mostenitorii cu titlu particular – doar pentru bunul mostenit. banii sau bunurile debitorului (cu exceptii) ce urmeaza sa fie vandute la licitatie (pentru executarea silita indirecta). executarea se susepnda pana la numirea unui reprezentant legal.in principiu.debitorul – sa fie instiintat prealabil de pornirea executarii silite. hotararea de partaj.decesul a survenit dupa inceperea executarii – si au ramas mostenitori care toti sunt majori. . precum si datorita obligatiei impuse de lege de a comunica date despre bunuri. iar instanta da o incheiere. executarea a inceput asupra bunurilor => se va continua in contra mostenitorilor la 8 zile dupa ce. dobanda).conditii pentru ca hotararea judecatoreasca sa poate fi pusa in executare: . actele autentice. si daca obligatia este in legatura cu bunul respectiv). II. in numele colectiv al succesorilor. ce functioneaza pe langa judecatorii si tribunale si sunt numiti de ministrul justitiei. organele de executare silita = executorii judecatoresti. cu titlu particular. fara citarea partilor). trebuie facuta distinctia dupa cum: .sa existe un titlu executoriu. .sa fie investita cu formula executorie de prima instanta de fond (se face pe baza unei cereri a creditorului. iar pentru stramutarea de hotare si toate celelalte asezari sunt hotararile judecatoresti ramase irevocabile. transmisiunea poate fi universala. Pornirea executarii silite . exigibila (ajunsa la scadenta – cand s-a dat un termen. daca prima instanta este curta de apel. este posibila transmisiunea dreptului => executarea silita poate fi ceruta de succesorii sau creditorii debitorului.controleaza activitatea executorilor judecatoresti.cererea de executare – formulata in termenul de prescriptie.judeca contestatia la executare (ce se formuleaza pentru litigii in timpul executarii silite). daca exista mostenitori minori. . atributiile ei: . . contractele de inchiriere de locuinte de stat. ei efectueaza executarea silita din ordinul instantei sau la cererea creditorului (bazata pe titlul executoriu). . lichida (suma sa rezulte din act. contractele de v-c. poate pune concluzii in procedura executarii. CEC-urile. in cazul in care debitorul a decedat. Titlurile executorii = actele ce servesc la pornirea executarii silite. titlurile executorii notariale. exceptii – vezi mai jos. judecatoria poate suspenda urmaririle (care pot fi continuate daca se prezinta vreun obstacol sau vreo opozitie la plata datoriei). pv de contraventii. . obiectul executarii silite – obligatia in natura (la executarea silita directa). respectiv la realizarea drepturilor prevazute in act. instanta competenta – prima instanta de fond. . printr-o notificare au fost instiintati colectiv la ultimul domiciliu al defunctului. . 1. executarea nu se poate face pana la sosirea acelui termen – creditorul va putea sa ceara executarea inainte de termen daca: 50 . contractul de imprumut. fara a se arata numele si calitatea fiecarui succesor. hotarare se executa prin mijlocirea tribunalului din localitatea in care isi are sediul curtea de apel. sunt hotararile judecatoresti ramase definitive.judeca cererile de poprire. .titluri executorii: hotararile judecatoresti. cu titlu universal. hotarari arbitrale investite cu formula executorie.decesul a survenit inainte de a incepe executarea – hotararile si titlul executoriu nu se vor putea executa impotriva mostenitorilor (sub sanctiunea nulitatii) mai devreme de 8 zile din momentul in care s-a facut o incunostiintare colectiva a titlului/hotararii la domiciliul deschiderii succesiunii.sa nu existe impedimente la efectuarea executarii. contractele de prestari servicii.conditii: . mostenitorii debitorului (in cazul in care au acceptat succesiunea pur si simplu.creanta sa fie certa (suma datorata sa rezulte chiar din act).sa fie definitiva.- - - - creditorului de a percepe acel venit.judeca cererile de executare silita imobiliara. introdusa la prima instanta. . biletele la ordin. catimea sa fie determinata). pot fi urmariti si garantii. exercita cai de atac specifice (contestatia la executare). sume de bani (datorie. cambiile. . procurorul – poate cere punerea in executare a hotararilor judecatoresti. tertii – pot interveni pentru urmarirea bunurilor proprietatea lor. poate exista NUMAI o coparticipare activa – mai multi debitori sa urmareasca acelasi creditor. .

iar pentru hotararile cu executie vremelnica sau hotararile executorii de drept – de la pronuntarea hotararii. sau nu a dat asigurarile promise. printr-o cerere de repunere in termen si o cerere de executare. respinsa. pentru a se intocmi somatia. de organul de executare silita).la instanta care a pronuntat ultima hotarare asupra fondului – aceasta va trimite cererea si hotararea pentru investire si executare la prima instanta. iar pentru drepturile reale si cele personale nepatrimoniale = 30 de ani. . suspenda sau sting executarea silita Prescriptia dreptului de a cere executarea silita – 3 ani.termenul de prescriptie se poate suspenda pentru: .instanta trimite cererea executorului judecatoresc. . suspendare voluntara: .cererea trebuie formulata in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine executarea silita (prescriptia este o institutie si o sanctiune de drept procesual civil = cauza legala de stingere a fortei executorii a titlului executoriu.stinge dreptul creditorului de a obtine executarea silita. Dupa suspendare – la perioada viitoare se adauga perioada trecuta pana la suspendare. incuviintate sau e in stare de insolvabilitate notorie.forta majora. . . . Cererea de executare. . prin fapta sa debitorul micsoreaza asigurarile date creditorului. . . .repunerea in termenul de prescriptie – se poate cere intr-o luna de la incetarea imprejurarii.pentru hotararile cu termen de gratie pentru debitor – de la expirarea termernului de gratie.cand debitorul sau creditorul se afla in fortele armate ale Romaniei.) . aflate pe picior de razboi. Dupa intreruperea termenului de prescriptie. debitorul risipeste averea sa.in timpul casatoriei. la cerere se anexeaza titlul executoriu. daca debitorul executa de buna-voie obligatia. de la data cand a devenit exigibila. termenul curge pentru fiecare din aceste prestatii. alti creditori executa alta hotarare asupra averii sale.debitorul a fugit.cursul prescriptiei se intrerupe cand: . . III. .cat timp incapabilul nu are orcotitor legal. Suspendarea executarii silite = oprirea provizorie a executarii obligatiei pe calea executarii silite.) 2.pentru hotararile cu prestatie succesiva.daca termenul de prescriptie s-a implinit – obligatia nu se mai poate executa silit.cand creditorul a facut cerere de executare silita.la prima instanta – in cazul hotararilor definitive si irevocabile. curge un nou termen de prescriptie.cat timp socotelile ocrotitorului legal nu au fost date si aprobate. . cererea se depune: . .stinge obligatia organului de executare de a da curs executarii. iar hotararea judecatoreasca nu mai are putere de lucru judecat (prescriptia se constata si din oficiu. . impreuna cu titlul executoriu – pentru indeplinirea formelor de somare.termenul incepe sa curga: . . precum si unele mentiuni cu privire la titlul executoriu. ambele depuse la prima instanta de fond. 51 - .cand debitorul recunoaste datoria si promite plata benevola. la care nu se adauga cel scurs anterior.expresa (cand creditorul comunica executorului judactoresc sa suspende executarea silita). . . perimata. cu conditia ca ea sa nu fie anulata.actul procedural prin care se declanseaza executarea.stinge obligatia debitorului de a se supune executarii silite. ea poate fi: a. Incidente care impiedica. ce produce urmatoarele efecte juridice: . de la ramanerea definitiva a hotararii. nu mai are dreptul sa ceara prestatia inapoi. intre soti. .de regula. Instiintarea prealabila a debitorului .instiintarea – nici o hotarare nu se va putea executa decat dupa instiintarea debitorului odata cu somatia sau comandamentului – sub sanctiunea nulitatii.se face primul act de executare silita. cuprinde toate mentiunile unei cereri de chemare in judecata. .

indiferent de momentul aparitiei acesteia).cand exista un motiv independent de vointa partilor. la staruinta creditorului. 52 - . facut pana la implinirea celor 6 luni: ori un act de executare facut de debitor.in cazul in care nu a expirat termenul de a putea cerere executarea silita. daca unul dintre fidejusori este insolvabil – acesta trebuie urmarit inainte de a se cere divizarea.tacita (cand creditorul este dezinteresat de executarea silita – ex: nu participa la anumite operatiuni unde prezenta lui era obligatorie) b.depunerea unei cautiuni de catre creditor. daca creditorul face de la sine in putere diviziunea. bunurile insesizabile datorita scopului pentru care sunt folosite. beneficiul de discutiune poate fi opus si cand creditorul personal al unuia sdin soti urmareste bunurile comune inainte de a urmari bunurile proprii ale sotului debitor. Efectul perimarii executarii silite = stingerea executarii silite in faza in care se afla. .obiectul executarii silite indirecte – bunurile care pot fi urmarite silit pentru realizarea creantei.cursul perimarii poate fi suspendat: . .de drept – in cazurile de suspendare legala de drept. Alte impedimente care duc la intarzierea executarii silite: . apoi celelalte imobile. . . .termenul de gratie. din vina creditorului. Obiectul executarii silite . .concursul de urmariri impotriva aceluiasi debitor : cand sunt mai multi creditori pentru mai multe imobile ale debitorului: debitorul cere sa i se acorde timp pentru a pune in vanzare un imobil care i-ar indestula pe toti. se aplica pentru discontinuitatea actelor executarii silite.decesul debitorului inainte de pornirea executarii silite. .obiectul executarii silite directe – bunurile mobile/imobile din titlul executoriu. mobile si imobile. pe care debitorul trebuie sa le predea creditorului sau o alta obligatie de a face/a nu face la care debitorul este obligat prin hotarare/alt titlu. 2.cand exista un motiv de suspendare a executarii silite. IV. bunurile insesizabile datorita caracterului inalienabil (dreptul de uz si de abitatie. executarea fiind amanata pana la rezolvarea succesiunii.cand asupra bunului urmarit exista proprietate comuna. pe o perioada de 6 luni. executarea isi reia cursul firesc. cel care este urmarit poate cere creditorului sa isi divida urmarirea si pe ceilalti fidejusori. 8 zile.distinctie intre : . . suspendare legala: .beneficiul de discutiune (atunci cand fidejusorul ii cere creditorului sa ii urmareasca prima oara imobilele creditorului si apoi pe ale sale) si cel de diviziune in cazul fidejusiunii (cand sunt mai multi fidejusori. bunurile cumparate in rate. ori o noua staruinta a creditorului. . . comandament = 1 zi.cursul perimarii poate fi intrerupt – printr-un nou act.judecatoreasca – la latitudinea instantei sesizata cu cererea celui interesat (in cazul exercitarii revizuirii. pana la restituirea integrala a creditului). creditorul va face o noua cerere la executorul judecatoresc. . 30 de zile). prezente si viitoare. contestatiei la executare. . in cazul hotararilor cu executare vremelnica. . trebuie efectuat partajul. . contestatiei in anulare. care trimite o noua somatie debitorului => se va putea incepe executarea silita. avand in vedere ca patrimoniul are si functia de a constitui dreptul de gaj general al creditorilor chirografari => oricine este obligat personal este tinut sa indeplineasca datoriile sale cu toate bunurile sale. deoarece dupa aceea el nu mai este raspunzator. in cazul urmaririi bunurilor imobile) – dupa incetarea motivului. el va suporta eventuala insolvabilitate a unor fidejusori.in cazul beneficiului de discutiune – detinatorul unui bun ipotecat poate cere creditorului sa se indrepte mai intai asupra celorlalte imobile ipotecate ale debitorului.imobilul minorului sau interzisului nu se poate pune in vanzare pana cand nu s-au vandut bunurile mobile ale acestora. Perimarea executarii silite = sanctiune procedurala ce consta in stingerea executarii silite inceputa.termenul de instiintare prealabila a debitorului (prin somatie. pot fi urmarite toate bunurile care nu sunt expres exceptate de lege: 1.

executorul. bursele de studii. seminte. . regimul veniturilor debitorului: .pana la ½ din salariul lunar net. d. iar aceasta pronunta o incheiere a ultimului act de executare. ele pot fi toate acoperite pana la o suma ce nu depaseste ½ din slariul lunar net. dar refuza sa predea bunul. Executarea silita directa 1. e. 1 vaca. . celelalte drepturi banesti cuvenite angajatilor de orice fel. Cand asupra aceluiasi venit exista mai multe urmariri.pentru orice alte datorii. pensiile de orice fel.veniturile supuse insesizabilitatii absolute si totale – nu se pot urmari pentru nici o datorie: ajutorul pentru caz de deces. sau 2 boi sau 5 capre sau 4 porci sau 10 oi la alegerea debitorului. executorul se deplaseaza la domiciliul acestuia si il deposedeaza de bunul care face obiectul executarii.lucrurile trebuincioase pentru culcatul datornicului si a familiei sale care traieste in casa. in cazul in care nu preda intr-o zi bunul. .daca debitorul refuza sa deschida usa executorului.nu se vor putea urmari. pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere. decat numai pentru datorii de alimente. => cand aceste sume pot fi urmarite. 2. nu se vor putea urmari/vinde pentru orice fel de datorie: . sau deschide dar refuza sa evacueze – pv de impotrivire si se trece la evacuarea fortata: bunurile imobile sunt scoase din imobil si incredintate unui custode si creditorul este pus in posesia bunului. .ele nu pot fi urmarite decat daca urmarirea se face in baza hotararilor penale sau a hotararilor civile decurgand din cele penale. 53 .creditorul face somatie debitorului. va fi evacuat fortat.daca debitorul refuza sa deschida. ingrijirea copilului bolnav. lehuzie. dupa care il preda creditorului => incheierea a 2 pv (unul de ridicare a bunului si al doilea de predare a acestuia catre creditor) pe care le depune la instanta de executare. ex: nu se pot urmari si vinde decat in lipsa de alte bunuri si pentru datorii de alimente. inventator. Executarea silita mobiliara .venituri supuse unei insesizabilitati absolute si partiale : salariile. bunuri supuse unei insesizabilitati neconditionate si relative . .daca debitorul nu executa. . se va trece la executarea silita. sechestra. portrete de familie. animale. rentele viagere daruite debitorului sub conditia de a nu se putea urmari. b. prin executorul judecatoresc pentru ca.icoane. ajutorul pentru sarcina.nu intereseaza daca debitorul mai are sau nu alte bunuri care pot fi urmarite. acesta trebuie sa se deplaseze obligatoriu cu un politist pentru a intra. imbracamintea ofiterilor. sumele cuvenite in baza dreptului de autor.vesmintele cu care sunt acoperiti sau care le slujesc la trebuinta de fiecare zi.a.pana la 1/5 . . ingrasaminte pentru cultivarea pamantului. bunuri supuse unei insesizabilitati neconditionate si absolute . inovator. echipamentele. . executorul ii va lua bunul in prezenta a doi martori.veniturile debitorului supuse insesizabilitatii relative si partiale : ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca. pensiile care s-au acordat de instanta sau au fost stabilite ca pensie alimentara. alte produse pentru hrana debitorului si a familiei sale pentru o luna. . arenzi sau alte creante privilegiate asupra bunurilor mobile: instrumente de arat. . insotit de politist si de creditor – evacueaza fortat debitorul. remuneratiile membrilor cooperativelor mestesugaresti. V.armele. . chirii: sumele. Executarea silita directa imobiliara (predarea silita a imobilelor) . .creditorul someaza debitorul prin executor – ii pune in vedere ca daca in 8 zile de la primirea somatiei nu evacueaza. daca veniturile depuse la CEC se bucura de secretul bancar . profesia debitorului etc. compensatia in caz de desfacere a contractului de munca si ajutorul de somaj – nu pot fi urmarite DECAT pentru sume ca obligatia de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau vatamare corporala. instanta poate stabili ce cota din ele se urmareste. arta. => toate acestea pot fi urmarite: . malaiul. dar numai pana la ½ din salariul lunar net. bunurile supuse unei insesizabilitati conditionate si relative – pot fi urmarite numai pentru anumite datorii si numai in cazul inexistentei altor bunuri. c. instrumente sau carti neceasre pentru stiinta.pana la 1/3 din salariul lunar net pentru repararea daunelor pricinuite proprietatii publice. faina.in cazul in care deschide. chirii.

Poprirea = acea forma de executare silita indirecta. (2) suma ce reprezinta creanta creditorului si sumele pe care acesta le-a cheltuit cu executarea.daca poprirea este supra altor sume decat salariul.executorul constata ca obligatia nu s-a executat – se deplaseaza la domiciliul debitorului. unii cu titluri executorii si altii fara. in scopul satisfacerii creantei sale.daca poprirea actioneaza asupra tertului poprit. la Primarie.intocmeste pv de sechestru si o lista a bunurilor sechestrate (o copie pentru custode). 54 . instanta – da incheierea ultimului act de executare. b. .licitatie: executorul striga pretul minim – le adjudeca cel care ofera pretul cel mai mare. dupa ce instanta valideaza poprirea. .daca debitorul nu indeplineste obligatia de a face – creditorul poate fi autorizat sa o aduca el la indeplinire.alte datorii. iar restul bunurilor le preda debitorului.pv despre modul in care s-a desfasurat licitatia. dand ultimul act de executare. .- se incheie pv de predare a imobilului in 3 execmplare: instanta. . => se naste un nou raport juridic – cel intre creditor si tert. ordinea de preferinta este: .plata pagubelor provocate domeniului public. locul licitatiei poate fi: in fata judecatoriei. . debitorul poprit si tertul poprit. . . .in ziua licitatiei. . .instanta finalizeaza executarea. VI. dar nu in mai mult de 1 luna de la ridicare). dupa ce a vandut toate bunurile care acopereau creanta . ordinea de preferinta a platii este urmatoarea: . . prin executor pentru ca creditorul. .se plateste custodele.distribuirea pretului: (1) sumele pentru executor.depune la instanta originalul pv si al listei. Executarea silita a altor obligatii de a face/a nu face . toate pana la ½ din salariul net. creditor si debitor.pentru obligatii de intretinere. ceilalti urmand sa se indestuleze dupa ce au obtinut titlu executoriu. .in cazul popririi executorii (cea bazata pe titlu executoriu si cand creditorul nu depune cautiune) suma obtinuta de la tertul poprit se da creditorului. Urmarirea silita mobiliara . . .creditorul face somatie. .creditorul urmaritor caruia i se achita cheltuielile cu executarea silita si suma datorata de debitor. la locul unde se afla bunurile sau in alte locuri destinate licitatiilor). pe cheltuiala debitorului (in cazul in care nu este vorba de o obligatie care sa implice faptul personal al debitorului). . intr-o zi de la primirea somatiei sa plateasca. 3. la usa judecatoriei. . la locul vanzarii (in caz contrar executorul – amenda si despagubiri).subiectele popririi: creditorul popritor.instanta instiinteaza debitorul de data si locul vanzarii cu 3 zile inainte.ceilalti creditori. ii identifica si sechestreaza o cantitate de bunuri mobile (valoarea cuantumului obligatiei). .obligatia de a face/a nu face se schimba in dezdaunari in caz de neexecutare.daca sunt mai multi creditori. prin care creditorul urmareste suma pe care un tert o datoreaza debitorului urmarit. suma de la tertul poprit se imparte creditorilor cu titluri executorii. iar executorul lipeste afise (afipte) pentru publicitatea vanzarii: pe strazi. executorul se duce la locul unde se afla bunurile – ii da custodelui o chitanta de eliberare.creditorul poate cere sa se distruga ce s-a facut cu incalcarea obligatiei de a nu face – poate fi autorizat sa distruga el.prin valorificarea bunurilor mobile ale creditorului la licitatie: . iar instanta dispune ziua si locul unde se va face vanzarea la licitatie (nu in mai putin de 2 saptamani de la ridicarea bunurilor – nulitatea vanzarii – timp pentru debitor sa isi achite totusi obligatia.impozite si taxe datorate statului. . executorul depune banii la CEC iar recipisa si pv – la instanta. ia bunurile si le duce la locul vanzarii. pe cheltuiala debitorului + despagubiri.despagubiri pentru moarte sau vatamare corporala.alti creditori care au facut declaratie ca urmaresc si ei averea debitorului. Executarea silita indirecta (urmarirea silita) a. . .

. . . se poate face apel in 15 zile de la comunicare.creditorul nu are inca titlul executoriu si depune cautiune => poate fi o masura de asigurare a creantei sale ce se afla in faza de judecata. . . se face publicitatea vanzarii. originalul pv se depune la instanta care citeaza partile. in urma dezbaterilor stabileste ziua si locul vanzarii. .debitorul sa fie proprietarul sau uzufructuarul fondului. Urmarirea veniturilor unui bun imobil .pe baza titlului si a unei cereri de poprire formulata de creditor (care cuprinde: cauza pe baza careia se face poprirea. iar la termenul de validare au loc dezbateri contradictorii. Poprirea asiguratorie .se caracterizeaza prin existenta titlului executoriu. .are doua faze: (1) infiintarea popririi si (2) validarea porpririi. se rezolva contestatii la poprire.se urmaresc chiriile. iar la termenul din citatie. de sechestrare a veniturilor imobilului. pronuntand ordonanta/incheierea de poprire (care are ca efect indisponibilizarea totala a sumelor pe care le datoreaza tertul – pentru protejarea de concursul altor creditori). la instanta in a carei raza teritoriala se afla imobilul. instanta va incuviinta poprirea.daca este admisa cererea de poprire – instanta pronunta o ordonanta de poprire.- obiectul popririi: oricare sume urmaribile si oricare bunuri mobile sesizabile datorate de tert debitorului. stabileste un custode in grija si administrare caruia se da recolta. aparari. in prealabil judecarii cererii sunt citati creditorul.creditorul trebuie sa aiba titlu executoriu (daca nu – nu se va pune sub sechestru). d. . suma creantei si titlul executoriu anexat) instanta de executare (in a carei raza se afla domiciliul debitorului.este o forma speciala de poprire si se incuviinteaza pentru: pensii de intretinere.creditorul introduce cererea de executare silita. daca debitorul se muta cu seviciul.orice parte interesata poate face contestatie la poprire PANA la validarea acesteia. indiferent de natura si valoarea creantei) judeca cererea (in camera de consiliu. de un judecator).executarea popririi se face atunci cand hotararea de validare a ramas definitiva.executorul judecatoresc se deplaseaza la recolta. daca sunt mai multi creditori le conexeaza cererile => se pronunta hotararea de validare a popririi (prin care se naste raportul juridic dintre creditor si tertul poprit). arenzile si orice alte venituri ale imobilului al carui proprietar sau uzufructuar este debitorul. Procedura popririi executorie .pentru a interveni aceasta urmarire silita: . Poprirea executorie fara validare . . restituirea alocatiilor pentru copii.fructele sa fie neculese.consta in indisponibilizarea unor sume de bani pe care debitorul parat la are de primit de la un tert datornic. sau cea de la domiciliul tertului = judecatoria. tertul si debitorul pentru termenul la care o valideaza.cererea se introduce la instanta unde se afla cererea principala sau. .urmarirea sa fie in perioada cu minim 6 saptamani inaintea coacerii fructelor. . .creditorul trebuie sa faca cererea (care sa fie incuviintata de instanta) si sa trimita somatie debitorului ca acesta in 2 zile sa isi plateasca datoria. . semnat de cei prezenti la urmarire. DAR nici in cadrul contestatiei si nici in cadrul validarii nu se poate pune in discutie legalitatea si temeinicia titlului executioriu (DECAT daca acesta este un act care nu este rezultatul judecarii contradictorie) . insotit de 1 politist si 2 martori. .suma obtinuta din vanzarea fructelor va fi distribuita de instanta de executare creditorilor.daca cererea este admisa.pe baza hotararii definitive investita cu formula executorie (titlu executoriu) – instanta dispune efectuarea popririi printr-o incheiere care este executorie de drept si care se comunica din oficiu tertului poprit. c. instanta da incheierea ultimului act de executare. daca creditorul nu a introdus inca cererea de chemare in judecata – la instanta domiciliului paratului sau la cea de la domiciliul tertului poprit . se administreaza probe. tertul poprit va instiinta noua instituite – trimite titlul executioriu prin scrisoare recomandata. NU se pot urmari imobile. . apoi – pv referitor la operatiunile facute. 55 . Urmarirea fructelor prinse de radacini .

cand amanarea se cere de creditor si de debitor. 56 . in termen de 40 de zile de la transcriere. valoarea imobilului. instanta fixeaza data vanzarii si se face publicitate prin ziare si prin afisare (data vanzarii – mimim 4 saptamani de la data primei publicatii). iar prin incheiere se stabileste un termen de 8 zile de supralicitare. executorul se deplaseaza la imobil – pv. iar instanta emite mandatele de plata. . daca nu se vinde. imobilul este degrevat doar de ipotecile sau privilegiile la care era suspus. au loc discutiile in contradictoriu.orice cerere de evictiune totala sau partiala a bunului adjudecat se prescrie in 5 ani din momentul executarii ordonantei de adjudecare . care ii citeaza pe creditori si pe debitori. imobilul este incredintat debitorului sau altei persoane. creditorii merg cu mandatele de plata si cu un extras de pe tabloul de imparteala la CEC sau la administratia financiara – se fae plata. pentru a fi indisponibilizat imobilul. debitorul purtand raspunderea fata de adjudecator. creditorii semneaza pe mandatul de plata si pe marginea extrasului de pe tablolul de imparteala.cerere de executare – la instanta in a carei raza se afla imobilul . . instanta da incheierea ultimului act de executare.- daca creditorul are titlu executoriu – nu trebuie sa plateasca cautiune. cel care a castigat licitatia depune la CEC sau al administratia financiara pretul + taxa pentru executorul judecatoresc (in termen de 1 luna de la data adjudecarii). . daca bunul nu se vinde – la urmatoarea licitatie pretul se scade cu cca 10%.daca prin contestatie se cere desfiintarea urmaririi pentru nulitatea titlului pe baza caruia se urmareste. impreuna cu chitantele de plata – finalizarea urmaririi silite a imobilului. este inaintat judecatorului pentru a-l transcrie in registrul de transcriptiuni-inscriptiuni. . . ce a fost publicat – 75% din valoarea de circulatie a bunului. la a treia licitatie – bunul va fi vandut la pretul maxim oferit (bunul se adjudeca provizoriu.partile pot face opozitii la executare (cu cel putin 20 de zile inainte de ziua fixata pentru adjudecarea provizorie). cand creditorul si-a indestulat creanta.dupa ce ordonanta de executare a ramas definitiva si executorie.vanzarea se poate amana: . se adjudeca imobilul la pretul cel mai mare oferit.imobilul adjuidecat nu se transmite libr de orice sarcina (ex: un contract de locatiune trebuie respectat de adjudecator). . . dupa ce creditorul declara in fata instantei ca doreste vanzarea imobilului. .cand executarea hotararii sau a actului pe baza caruia se face urmarirea s-a suspendat. se pot exercita si caile speciale de atac => legea exclude doar apelul.instanta da ordonanta de adjudecare. creditorii depun titlurile executorii. prin care se dispune plata periodica de sume pana la indestularea creantei creditorului.comandamentul cuprinde mentiuni referitoar la: titlul executoriu. instanta rezolva eventualele contestatii privind tablolul de ordine. care va fi transcrisa in registul imobiliar. somatia sa plateasca datoria. care va fi depus la instanta de executare. peste pretul stabilit de creditor. tot in acest scop instanta citeaza creditorii. la cererea crditorului. iar creditorii care au intervenit nu se impotrivesc. apreciata de creditor sau de un expert. . au loc dezbateri.in care se arata si valoarea imobilului. . instiintarea ca daca nu va palti imobilul va fi vandut la licitatie. este aparat impotriva evictiunilor. strigarile incep de la pretul strigat de creditor. . acesta va primi bunul.executorul se deplaseaza la imobil si intocmeste pv din care sa rezulte ca i-a instiintat pe chiriasi de infiintarea sechestrului si de obligatia de a depune chiriile la CEC sau la instanta. se citesc conditiile de vanzare ale imobilului. . daca se prezinta o persoana care ofera cu cel putin 10% mai mult decat adjudecatorul provizoriu. daca nu – dupa trecerea celor 8 zile – adjudecatarul provizoriu devine definitiv).la data stabilita are loc licitatia in sedinta publica: se verifica modul in care a fost facuta publicitatea. Urmarirea silita imobiliara . . incep strigarile. CEC –ul le trimite instantei . . daca instanta incuviinteaza sechestrul se va trece la publicitate si instanta da hotararea de incuviintare a sechestrului. in vederea intocmirii tabloului de creditori. cand instanta admite cererea de executare pronunta o hotarare de validare a urmaririi. impotriva ordonantei se poate exercita recurs pentru motivele aratate de lege.dupa expirarea celor 30 de zile.instanta face adresa de executare catre biroul executorilor judecatoresti. dupa indisponibilizare.creditorul face somatia catre debitor (= primul act de executare) si il someaza sa isi plateasca datoria. care are urmatoarele efecte: transfera dreptul de proprietate si il pune in posesie pe cel care a castigat licitatia. confirmand ca au primit sumele. ordonanta se transcrie in Cartea funciara.originalul pv se preda la instanta. . in regim de urgenta.in 4 saptamani de la instiintarea vanzarii se intocmeste de catre un judecator delegat de instanta tabelul cu creditorii. e.

poate formula o actiune pe calea principala. NU poate fi folosita contestatia la titlu cand exista contradictii intre considerente si dispozitiv – calea aleasa este apelul (daca hotararea este de prima instanta ) sau recursul (daca hotararea este definitiva).pentru hotararea ce solutioneaza contestatia la executare – apel in 15 zile de la comunicare.in cazul contestatiei la titlu – clarificarea dispozitivului hotararii. .se judeca in regim de urgenta. . Contestatia la executare = mijlocul procedural prin care partea vatamata sau procurorul solicita desfiintarea actelor de executare silita nelegale sau clarificarea dispozitivului hotararii ce constituie titlu executoriu. procurorul.au loc dezbaterile. .se administreaza probele (in cazul contestatiei la titlu – proba este numai hotararea a carei interpretare se cere. . .la poprire – ramanerea definitiva a hotararii de validare a popririi. VIII. in acest caz contestatia are caracterul unei actiuni in revendicare. . 57 .trebuie facuta distinctia intre ipoteza in care dispozitivul nu este suficient de clar => contestatia in anulare si ipoteza in care dispozitivul cuprinde dispozitii potrivnice.cererea – este ca o cerere de chemare in judecata. in sensul ca au fost urmarite ca fiind bunuri ale debitorului. se arata pe larg motivele plangerii. se pronunta hotararea. .are loc atunci cand titlul executoriu a fost desfiintat si urmeaza ca partile sa fie repuse in situatia anterioara introducerii cererii de chemare in judecata. . .se aplica: . pe cale incidentala. .daca este admisa contestatia – se va executa hotararea conform celor stabilite in actuala hotarare. impartirea bunurilor comune ale sotilor.instanta competenta: . .comandamentul – la executarea silita indirecta imobiliara. . . Intoarcerea executarii . respectiv urmarirea silita).VII. tertul).pv de sechestru – la executarea silita indirecta mobiliara.subiectele: vatamatul (debitorul.daca ii respinge contestatia – se reia urmarirea (in cazul in care fusese suspendata) si se vor achita despagubiri pentru intarzierea executarii.procedura de judecata: . .contestatia la executare propriu-zisa (cand se contesta hotararea propriu-zisa.in cadrul contestatiei la executarea se poate realiza. . bunuri ce constituie proprietatea tertului.obiectul contestatiei: . .ultimul act de executare: . .primul act de executare: . .termenul de exercitare: in intervalul dintre primul si ultimul act de executare. .pentru hotararea ce solutioneaza contestatia la titlu – poate fi atacata cu aceleasi cai cu care putea fi atacata hotararea al carei dispozitiv se cere a fi lamurit. . . .contestatia la titlu (cand se solicita clarificarea dispozitivului hotararii ce constituie titlu executoriu). ce nu pot fi aduse la indeplinire => revizuirea. se timbreaza. in cazul contestatiei la executare – orice proba). tertul – in cazul in care este vatamat prin executare.efectele hotararii in cazul contestatiei la executare propriu-zisa: .exista repunere in termen – care se poate cere in termen de 15 zile de la incetarea motivului impiedicarii.in cazul contestatiei la executare – desfiintarea actelor de excutare nelegale. . . iar daca tertul a pierdut termenul pentru exercitarea contestatiei.in cazul contestatiei la titlu – instanta ce a pronuntat hotararea ce se executa.cauza contestatiei: .hotararilor cu executie vremelnica.la toate celelalte tipuri de executare – incheierea de executare.la urmarirea silita imobiliara indirecta – ramanerea definitiva a ordonantei de executare. . .in cazul contestatiei la executare – instanta care executa hotarare (prima instanta de fond). se citeaza partile. creditorul. se anexeaza actele doveditoare.somatia – la executarea silita directa.

taxe.casa locuita de debitor si de familia sa. aceasta poate fi urmarita numai daca executarea se face pentru stingerea creantelor bugetare rezultate din savarsirea de infractiuni.organele de specialitate ale directiilor generale ale finantelor publice si unitatile subordonate acestora.prescriptia dreptului de a obtine executarea silita – 5 ani de la data nasterii dreptului de a cere executarea silita – pentru creantele provenind din imopozite.- . inclusiv cele necesare muncii agricole. titlul executoriu il constituie actul prin care acestea se stabilesc. revizuire sau contestatia la executare. intreaga executare se va face potrivit OG 11/1996. in primul rand. . . in cazul in care nu se refera la un drept imprescriptibil. precum si obiectele de cult religios.directiile de specialitate din MF. . somatia – caracterul unui act incepator de executare.hotararilor definitive casate. impreuna cu anexele si terenul din jur (daca are mai multe – se excepteaza doar cea folosita). . pentru obligatiile bugetare.hotararilor definitive desfiintate prin contestatia in anulare. . . prin incasare efectiva. Executarea creantelor bugetare . si numai cand e cazul prin executarea silita.competenta – organul de executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile. amenzi si alte venituri ce reprezinta venituri publice. 58 . daca nu sunt mai multe de acelasi fel.pentru creantele bugetare administrate de MF si de institutii publice: . pentru celelalte creante – 3 ani.pentru alte creante bugetare – prin imputernicitii propri ai organelor administratiei publice centrale/locale.bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale. . formulata in termenul de prescriptie a dreptului de a obtine condamnarea paratului (3 ani).titluri executorii = actele emise de organele competente sau alte inscrisuri carora legea le recunoaste calitatea de titlu executoriu. de regula – sunt titluri de creanta care dobandesc acesta calitate de la data la care creanta bugetara devine scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege. in cazul in care a vandut bunurile – creditorul va restitui contravaloarea acestora. . . in cazuri exceptionale – executorul judecatoresc – in cazul confiscarilor dispuse prin hotarari judecatoresti sau prin acte de urmarire penala.sunt prevazute cazuri de intrerupere si de suspendare a termenului de prescriptie – deosebite fata de dreptul comun.unitatile subordonate directiei generale a vamilor. .daca asupra acelorasi venituri sau bunuri ale debitorului este pornita atat executarea pentru realizarea titlurilor executorii privind creante bugetare. .sumele achitate de debitor in cazul achitarii unor obligatii bugetare dupa implinirea termenului de prescriptie nu se restituie.combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzirea si prepararea hranei. contributii. executorul ii va comunica o somatie prin care este invitat sa plateasca in 15 zile.bunurile mobile de orice fel care servesc la continuarea studiilor si la formarea profesionala si la exercitarea profesiei sau a altei ocupatii cu caracter permanent. . contributii. socotit pe 3 luni de iarna. termenul incepe sa curga de la ramanerea definitiva a hotararii prin care s-a desfiintat titlul executoriu ce a fost pus in executare. .organele de executare: . . . . IX. creditorul trebuie sa inapoieze debitorului ceea ce a luat prin executarea obligatiei de catre acesta. cat si titluri ce se executa in conditiile prevazute de alte dispozitii legale. daca debitorul nu plateste in 15 zile. . intoarcerea executarii este dispusa cand exista cererea debitorului de intoarcerea a executarii.instiintarea prealabila a debitorului .se executa creantele constand in impozite. . iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura – alimentele strict neceare pana la urmatoarea recolta. taxe. majorarile aferente.nu se pot urmari urmatoarele categorii de bunuri: .incunostiintare de plata = act premergator executarii silite.alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de 2 luni.se realizeaza.

. ea trebuie sa fie adusa la cunostinta publica prin anunturi in ziare de larga circulatie si afisarea anuntului. prin vanzarea in regim de consignatie. si nu pot instraina bunul decat dupa plata integrala.prin sechestrarea si valorificarea bunurilor mobile ale debitorului – care nu sunt exceptate.se poate proceda la valorificare potrivit intelegerii partilor.daca obligatia nu se achita in termen de 30 de zile de la data incheierii pv de sechestru se va proceda la valorificarea bunului. in termen de 30 de zile de la incheierea pv.sechestrul se aplica de organul de executare. . modalitatile de executare – pot fi folosite succesiv sau concomitent: poprirea. pentru creantele bugetare – tertii care detine conturi bancare pot fi urmariti prin decontare bancara. ziare. . ei vor primi pv de licitati dupa plata avansului. iar daca nici acum nu se vinde – bunul va fi vandut la cel mai bun pret oferit. chiar debitorul poate proceda la vanzarea bunurilor. odata cu aplicarea sechestrului organul de executare va face si evaluarea bunului – prin persoane specializate. . tertul poprit poate fi amendat daca nu isi respecta obligatiile. se va trece la executarea silita impotriva lui. . organul de executare va repeta procedura de executare cel putin 1 data pe an in cursul termenului de prescriptie.. iar pv = titlu executoriu. . Executarea silita asupra bunurilor mobile . executarea silita a bunurilor mobile sau executarea silita a bunurilor imobile. . bunurile se restituie debitorului. prin licitatie sau prin alte modalitati admise de lege. daca nu plateste la termen.masura premergatoare – organul de executare va intocmi un pv de identificare a bunurilor mobile.organul de executare – pv de licitatie = titlu de proprietate pentru cumparator.primul termen este stabilit numai dupa 30 de zile de la comunicarea somatiei. vanzare directa. .se face evaluare – ca si in cazul bunurilor mobile. . bunul poate fi lasat in custodie sau ridicat.obiectele necesar persoanelor handicapate sau destiante ingrijirii persoanelor bolnave. cu acordul organului de executare. .daca tertul poprit instiinteaza ca nu datoreaza nimic sau nu face retinerile. impreuna cu o copie certificata de pe titlul executoriu.poprirea nu e supusa validarii.valorificarea se face prin vanzare la licitatie publica. iar cu 5 zile inainte de a trece la executare I se va comunica o somatie.desfasurarea licitatiei – pv => document justificativ pentru cumparatori. Executarea silita a bunurilor imobile . cu un avans minim de 50% din pret + dobanda la nivelul dobanzii de referinta a BNR. se poate numi o persoana sechestru.dupa adjudecarea bunurilor.cu acordul organului de executare si al creditorului care participa pentru realizarea altor creante – cumparatorul pf poate plati pretul in cel mult 12 rate lunare. stabilit de organul de executare.licitatia va incepe de la cel mai mic pret din oferte (daca este superior celui stabilit prin evaluare). . printr-un proces verbal care are ca efect indisponibilizarea bunului. tertul poprit este obligat ca in termen de 5 zile sa instiinteze organele de executare daca datoreaza vreo suma debitorului. bunul ramanand indisponibilizat.daca la primul termen de licitatie nu se obtine cel putin pretul de inceput. prin vanzarea directa unui cumparator.daca bunul nu a putut fi valorificat. iar poprirea se considera infiintata la data instiintarii – tertul este obligat sa faca retinerile de indata. Poprirea . alte moduri admise de lege. . pe baza de probe. organul de executare sau alte persoane interesate – sesizeaza instanta in a carei raza teritoriala se afla domiciliul/sediul tertului poprit. procedura de urmarire va inceta daca bunul nu a putut fi valorificat. suspendarea sau amanarea executarii. . in cel mult 60 de zile se fixeaza un nou termen – la care pretul de inceput va fi mai mic cu 10%.creditorul trebuie sa il instiinteze pe debitor. cu cel putin 10 zile inainte se face publicitatea prin afisare. cu exceptia situatiilor in care instanta a dispus desfiintarea sechestrului.vanzarea la licitatie – la locul unde se afla imobilul sau la alt loc. . . . adjudecatorul este obligar sa depuna intregul pret in numerar/ordin de plata. amatorii trebuie sa prezinte in scris organului de executare oferte de cumparare + dovada platii unei sume de 10% din valoarea imobilului. .daca bunurile nu au putut fi valorificate. . va mentine poprirea sau o va desfiinta. . daca nu se obtine acest pret – un nou termen in 30 de zile – incepe de la acelasi pret.se infiinteaza de catre organul de executare printr-o adresa trimisa tertului poprit. daca nu – al treilea termen – cand bunul mobil poate fi vandut la cel mai mare pret obtinut.daca vanzarea se face prin licitatie publica. 59 . creanta urmand sa fie stinsa. care.

poate fi facuta si impotriva titlului executoriu (daca nu e vorba de o hotarare judecatoreasca sau de hotararea altui organ de jurisdictie si daca impotriva lui nu exista o procedura jurisdictionala). in 15 zile de la data cand cel interesat a luat cunostinta de executare.in cazul in care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra imobilului urmarit.instanta care a admis contestatia va dispune odata cu desfacerea executarii sa i se restituie celui indreptatit sumele cuvenite din valorificarea bunului sau din retinerile din poprire (daca nu se mai poate face restituirea in natura). .se poate face impotriva oricarei executari silite. a fiecarui act de executare. .Contestatia la executare . . de refuzul indeplinirii unui act de executare sau de eliberarea/distribuirea sumelor pe care le contesta.contestatia se poate introduce la instanta judecatoreasca competenta. sau de actul de executare pe care il contesta. si in cazul in care organul de executare refuza sa indeplineasca un act incepator de executare in conditiile legii. instanta poate sa suspende executarea silita cu sau fara plata unei cautiuni. contestatia poate fi introdusa cel mai tarziu in 15 zile dupa efectuarea executarii. 60 .la judecarea contestatiei se citeaza si organul de executare. pana la judecare.se poate cere impartirea bunurilor comune ale sotilor sau a bunurilor pe care debitorul le detine in proprietate comuna cu alte persoane. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->