Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ,, ANDREI AGUNA FACULTATEA: TIINE ECONOMICE SPECIALIZAREA: MANAGEMENT ANUL II SEM.

II DISCIPLINA: MANAGEMENTUL APROVIZIONARII

- REFERAT DE RECUPERARE Caracterizarea, evaluarea si selectarea furnizorului

STUDENT: GHERASE DUMITRU

CONSTANA 2012

Managementul aprovizionarii

Managementul aprovizionarii. Caracterizarea, evaluarea si selectarea furnizorului.

Prin modalitatile, de un spectru diversificat in care este condusa, organizata si coordonata activitatea de aprovizionare, chiar cu multe din imperfectiunile cu care se confrunta in prezent are ca problema principala, care trebuie sa ramana in atentia lucratorilor din acest domeniu, asigurarea de noi forme si modalitati prin care ( renuntandu-se pe cat posibil la experienta, rutina si conservatorism) sa raspunda superior si mai rapid scopului urmarit. Astfel, scopul urmarit intr-un sistem complex de aprovizionare consta in exprimarea intereselor agentului cumparator in conditii de efort minim (cheltuiala pentru tot ceea ce ar putea sa insemne asigurarea prompta la cantitatile, calitatea, sortimentele si conditiile impuse de cererea de consum (productia) uzitandu-se in orice moment de facilitatile ce pot fi create prin utilizarea informatiilor cu privire la piata de furnizare). Exprimand intensele productiei (cererea) in contact direct cu posibilitatile furnizorului (oferta), aprovizionarea se realizeaza in conditii conjuncturale sub influenta unor factori mai mult sau mai putin beneficiu dinaintea procesului in sine sau a celui care urmeaza acestuia. Mai precis, oricare dintre modalitatile procesului de aprovizionare analizat ca entitate distincata, in viziunea de la general la particular pe fondul comporatmentului de restructurareperfectionare, impune o analiza complexa, conjuncturala, sub intensitatea si influenta factorilor care-l genereaza si il preced atat in sensul cumparator-furnizor, pentru lansarea cererii de oferta cat si in sensul furnizor-cumparator, pentru acoperirea cererii de catre oferta, bazandu-se numai pe fundamentarea in limitele intereselor si eficientei atat a cererii cat si a ofertei in sine. Interpretarea procesului de aprovizionare, in viziune de la general la particular, pe fondul restructurarii-specializarii, contribuie evident la diminuarea riscului de a gresi, indiferent sub ce forma(fundamentari, contractari-cumparari-aprovizionari-depozitari) tocmai datorita faptului ca oricare dintre situatiile in care se afla aprovizionarea in sine, in cadrul componentelor sistemului global, acestea sunt actionate, analizate si interpretate in mediul

conjunctural, cu raportare la sistemul sau subsistemul in care se integreaza si prin care actioneaza in scopul asigurarii productiei de bunuri si servicii consumatorilor. Procesul de aprovizionare, tratat prin prisma unor sisteme moderne de management, ofera prilejul utilizatorului de a dispune permanent de imaginea realitatii saupra utilitatii sau inutilitatii unor informatii care prin continutul lor specific, conjuga, amplifica sau perturba sistemul in sine sau poate numai partial, insignifiant. Importanta insa ramane asigurarea posibilitatilor tinerii sub control a factorilor perturbatori, (asupra carora se poate actiona transformadu-i in parte sau in totalitate in informatii pertinente, utile scopurilor pentru care se folosesc), functie de avantajele urmarite. Sigur ca in viziunea multor autori de literatura de specialitate se elaboreaza permanent metode si modalitati care asigura perfectionarea continua, din diverse puncte de vedere sau intense ale procesului de aprovizionare. Procesul de perfectionare manageriala a aprovizionarii, deosebit de complex si eficient in acelasi timp, impune ca o necesitate obiectiva, indispensabila, fara de care nu se poate vorbi de rapiditate, calitate,utilitate, eficienta la parametrii de inalta performanta, introducerea, dezvoltarea si perfectionarea continua a informaticii si utilizarea mijloacelor tehnice de evidenta si calcul electronic, in intregul sistem. Calitatea, competitivitatea, ritmul, competenta, profesionalimsul, performantele la nivelul cerintelor pot fi atinse numai in conditiile unei aprovizionari care, prin insasi continutul problematic, impune agentului economic regula unei permanente evaluari a intregii sale activitati, ocazie cu care isi mentine treaza vocatia de a fi in concordanta, raspunzand intocmai cerintelor propriilor interese.

1.1 Analiza nomenclatorului de resurse materiale 1.2 Analiza pietei furnizorilor 1.3 Caracterizarea furnizorilor potentiali 1.4 Evaluarea si selectionarea furnizorilor

Eficienta si eficacitatea relatiilor stabilite cu anumiti furnizori depind, alaturi de modul de gestiune a acestora, si de calitatea partenerului ales. In general nu exista un furnizor ideal, aceasta presupune ca se va alege acel partener care asigura cele mai bune conditii de valorificare a oportunitatilor consumatorilor, intr-un anumit context economico-social. De asemenea, nu toti furnizorii au comportamente identice in situatii identice, acestea depinzand de pozitia furnizorului pe piata, de resurse care constituie obiectul relatiilor de vanzarecumparare, de interesele pe termen scurt dar mai ales mediu si lung al acestora. Rezulta ca eforturile de analiza ca si modalitatile de actiune trebuie sa fie alese in functie de interesele economice ale consumatorului, dar si de pozitia furnizorului in raport cu acesta.

In al doilea rand, un furnizor se impune sa fie caracterizat din diverse puncte de vedere, pentru a-l putea aprecia cat mai real, dar eforturile de analiza in general sunt foarte costisitoare si de multe ori nu se justifica prin rezultatele ce se estimeaza a fi obtinute. Raspunsul la aceasta dilema presupune, ca o etapa preliminara a eforturilor de evaluare, selectionare, segmentare a pietei ( a furnizorilor) dar si a propriului nomenclator de resurse, prin care sa se poata obtine o gradare a eforturilor, respectiv o eficienta maxima a activitatii de caracterizare, evaluare si selectionare a furnizorilor.

1.1. Analiza nomenclatorului de resurse materiale Necesitatea gruparii(segmentarii) resurselor necesare a fi aprovizionate rezulta cel putin din urmatoarele cauze: - impactul diferit pe care il au resursele asupra activitatii; s-a observat ca acestea pot fi grupate in resurse putine si cu impact mare, respectiv in resursele numeroase si cu impact mic, asupra eficientei activitatii - luarea in calcul a tuturor resurselor, care in majoritatea cazurilor sunt de ordinul miilor, este foarte costisitoare, daca nu imposibi de realizat. Gruparea resurselor presupune deci existenta unor criterii, respectiv a unor metode de grupare. In segmentare (grupare) pot fi folosite criterii unice sau criterii multiple de caracterizare in functie de necesitatile de analiza. Dintre criteriile ce pot fi avute in vedere enumeram: - importanta economica; - importanta cantitativa; - importanta pietei de pe care se asigura; - importanat strategica.

1.2 Analiza pietei furnizorilor Aceasta analiza are in vedere faptul ca furnizorul este un producator care stie ca este periculos sa se bazeze pe un singur produs si pe un singur client. Deci el propune o gama de produse pentru o grupa de clienti, situatie ce impune segmenatarea pietei pentru evidentierea grupelor strategice de furnizori ce se caracterizeaza prin comportamente asemanatoare. Analiza pietei furnizorilor poate fi facuta dupa diverse criterii dintre care mentionam: - dupa importanta pe care furnizorii o au pe piata; - dupa importanta pe care furnizorii o detin in satisfacerea necesarului de resurse pentru un anumit consumator; - dupa concordanta dintre obiectivele majore ale furnizorului pe o anumita perioada si cerintele consumatorului;

Alegerea furnizorilor potentiali(dupa primele doua criterii) cu care este oportun sa se desfasoare relatii de aprovizionare, respectiv pentru care sa se efectueze analize si sa se fundamenteze strategii, se va face diferit in functie de criteriile folosite. Gruparea dupa concordanta dintre interesele furnizorilor si cele ale consumatorilor au drept scop identificarea furnizorilor ale caror interese corespund cu cele ale consuamatorilor; asemenea situatie este favorabila pentru consumator, deoarece se pot astepta servicii foarte eficiente din partea furnizorilor. Un alt avantaj alunei asemenea grupari consa in identificarea posibilitatilor de actiune pentru asigurarea acestei concordante, sau macar in crearea posibilitatilor de cunoastere a viitorului, prin anticiparea conduitei furnizorului.

1.3 Caracterizarea furnizorilor potentiali. Aceasta etapa este esentiala pentru stabilirea furnizorilor potentiali si realizarea ei presupune: Caracterizarea furnizorului ca producator de resurse; Caracterizarea furnizorului prin resursele oferite; Caracterizarea conditiilor oferite de furnizor(pret, calitate, credite); Caracterizarea managementului furnizorului.

1.4.Evaluarea si selectionarea furnizorilor. Momentul de evaluare si selectionare a furnizorilor este esential, deoarece practic acum se defineste piata pe care se va desfasura activitatile de asigurare materiala. Daca analiza pietei furnizorilor permite identificarea furnizorilor potentiali a comportamentelor specifice de pe aceasta piata, evaluarea si selectionarea furnizorilor permite stabilirea celor mai eficiente surse pentru activitatea de asigurare materiala. Astfel, in etapa de analiza a pietei furnizorilor se reuseste o selectie preliminara pe baza careia se poate restrange oferta de dezvoltare a unor analize aprofundate si specifice. In cadrul etapei de evaluare si selectionare a furnizorilor au loc selectia efectiva, dar nu finala a furnizorilor.Realizarea acestei activitati de selectie presupune deci existenta unor criterii specifice de analiza pe baza carora sa se poata obtine o evaluare corecta a fiecarui furnizor.

1.4.1. Criterii de evaluare a furnizorilor.

In primul rand trebuie remarcat faptul ca in aceasta etapa are loc o dezvoltare a criteriilor de evaluare folosite in analizele anterioare avand in vedere multiplele aspecte sub care poate fi caracterizata activitatea de asigurare materiala si deci la care trebuie sa raspunda un furnizor. De exemplu, G.W.Dickson in urma unui studiu efectuat in SUA ca aproximativ 92.3% din chestionati folosesc in jur de 23 criterii de apreciere pe o scara de evaluare de la 1 la 4. Apreciem ca de mare utilitate este insa gruparea pe grade de importanta a acestor criterii. Astfel, a fost identificata urmatoarea grupare a criteriilor folosite: Criterii foarte importante: calitatea; Criterii de importanta mare: timpul de satisfacere a comenzilor, performantele trecute, pretul, pozitia financiara; Criterii de importanta medie: adaptabilitatea, reputatia, competenta manageriala, importanta afacerilor trecute Criterii de importanta scazute: posibilitatea unor acorduri de reciprocitate.

2.4.2. Metode de evaluare si selectionare a furnizorilor. Aprecierea furnizorilor dupa o multitudine de criterii ne conduce la concluzialogica ca cele mai fezabile sunt metodele multicriteriale. Dintre aceste metode, avand in vedere scopul urmarit ca si raportul efect/cost, considerand ca recomandabile sunt cele ce se bazeaza pe maximizarea utilitatii totale. Aplicarea unor asemenea metode presupune stabilirea unor scari de importanta a fiecarui criteriu; stabilirea unei scari de evaluare a fiecarui furnizor, dupa fiecare criteriu. Stabilirea importantei acordate fiecarui criteriu trebuie sa aiba in vedere in primul rand aspectele ce se doresc a fi puse in valoare si siguranta aprecierii ce poate fi facuta dupa un anumit criteriu. Aici avem in vedere ca o apreciere incerta careia i se acorda o importanta foarte mare poate sa duca la obtinerea unor rezultate neconforme cu realitatea. In al doilea rand in vederea cresterii sensibilitatii analizelor efectuate criteriile folosite trebuie detaliate prin subcriterii specifice, dar a caror importanta trebuie sa se incadreze in importanta acordata criteriului din care face parte. In ce priveste felul de noatre a importantei suntem pentru aprecierea procentuala, astfel incat suma notelor acordate tuturor criteriilor sa fie egala cu 100.

Exemplificam cu o situatie caracteristica unei piete foarte riguroase in satisfacerea cerintelor de adaptabilitate ( o ntreprindere producatoare de pantofi care doreste sa-si dezvolte exportul). Criteriile folosite in acest caz pot fi:

- capacitatea tehnica 20 - timpul de livrat 10 - capacitatea de a produce - costul de aprovizionare - capacitatea manageriala - capacitatea de adaptare

20 15 15 20.