Sunteți pe pagina 1din 3

Psihotropele

I. Psiholeptice neuroleptice tranchilizante sedative II. Psihoanaleptice antidepresive excitantele SNC nootrope analeptice (medulare, bulbare, generale) III. Timoizoleptice preparate de litiu valproaii carbamazepina blocantele canalelor de calciu IV. Psihodisleptice dietilamida acidului lizerginic psiloscibina, mescalina

I. Clasificarea neurolepticelor dup structura chimic

Derivaii fenotiazinici I. Alifatici - Clorpromazina - Levomepromazina - Triflupromazina - propazina (promazina)


II. Piperidinici

Derivaii butirofenonici - haloperidol - droperidol - trifluperidol - benperidol - metorina


Derivaii difenilbutil piperidinici

Derivaii tioxantinici clorprotixen - tiotixen - clopentixol - flupentixol zuclopentixol

- tioridazina - periciazina - pipotiazina - perimetazina - fluspirilen III. Piperazinici - trifluoperazina - flufenazina - perfenazina - tioproperazina - proclorperazina - clozapina

- penfluridol - pimozid Derivaii benzamidei - sulpirida - amisulpirida Derivaii dibenzodiazepinei

Diverse grupe rezerpina sultoprid loxapina risperidon tiaprid

Derivaii indolului - carbidina

Clasificarea neurolepticelor II. dup aspectul clinic


A. antipsihotic neuroleptice sedative se caracterizeaz prin efect sedativ intens i moderat cu fenomene neurovegetative marcate.

clorpromazin,

levomepromazin, clorprotixen, clozapin, rezerpin B. neuroleptice medii (mici) posed efect sedativ i antipsihotic

moderat, fr efecte adverse marcate tioridazina, propazina, periciazina, alimemazina, tiaprid, risperidon C. neuroleptice polivalente posed efect antipsihotic intens cu extrapiramidale marcate

aciune sedativ sau dezinhibitoare i dereglri

haloperidol, droperidol, trifluperidal, flufenamin, tioproperazin, pipotiazin, fluspirilen, pimozid, penfluridol, olanzapin, flupentixol, zuclopentixol, sultoprid. D. iar Neuroleptice dezinhibitorii manifest efect antipsohotic moderat extrapiramidale moderate sau

cel sedativ slab sau absent cu fenomene

marcate perfenazin, trifluopirazin, sulpirid, amisulpirid, corbidin.