Sunteți pe pagina 1din 7

Grup scolar "Ilie Murgulescu" - Craiova

Catedra tehnica de Industrie alimentara

Profesor indrumator:COCORA MONICA

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTIC


DISCIPLINA: EFECTUARE ANALIZELOR SPECIFICE MORARIT,PANIFICATIE SI PRODUSE FAINOASE IN INDUSTRIA DE

CLASA: a XI-a D - liceu filiera tehnologica PROFIL: Industrie alimentara SPECIALIZAREA: Analize produse alimentare DATA: .........................

I. CAPITOLUL: TEHNOLOGIA PANIFICATIEI


TEMA: METODE DE PREPARARE A ALUATULUI LECIA: PREPARAREA ALUATULUI TIPUL LECIEI: MIXT (combinata) - verificare, predare - nvatare TIMPUL ACORDAT: 50 minute LOCUL DE DESFsURARE: Sala de clasa SCOPUL LECIEI:

Instructiv:

nsusirea sistematica a cunostintelor despre prepararea aluatului Educativ:

Formarea capacitatii de a explica, interpreta si aplica n practica aceste cunostinte. Dezvoltarea capacitatii de a utiliza t 20220g67u ermenii tehnici de specialitate. Conturarea capacitatilor de transfer interdisciplinar (cu disciplinele: Laborator tehnologic, Operatii unitare si utilaje n industria alimentara, Microbiologia resurselor

naturale, Biochimia produselor alimentare, Limba romna, Fizica, etc.) si de creativitate.


OBIECTIVE DE REFERIN:

A. OBIECTIVE COGNITIVE: - Sa enumere principalele metode de preparare a aluatului. OBIECTIVE PSIHOMOTORII: - Sa-si formeze deprinderi de a ntocmi schematic continuturile prezentate. B. OBIECTIVE AFECTIV MOTIVAIONALE: - Sa dezvolte o activitate bazata pe vointa si afectivitate, astfel nct sa nteleaga rolul important pe care l are disciplina parcursa pentru realizarea lor profesionala.
II. RESURSE EDUCAIONALE:

CONTINUTUL INVATARII Cmpul de informatii: Metode de instruire formativa specifice disciplinelor tehnice,editura Spiru Haret,Iasi,1996 Elemente care au atributie esentiala la realizarea obiectivelor de referinta: Prezentarea unui material didactic adecvat si suficient - folii de retroproiector, fise de lucru, portofoliul elevilor, machete.

RESURSE PSIHOLOGICE Elevii clasei a XI a A, n majoritate, poseda cunostinte necesare despre prepararea aluatului dobndite n semestrul II al acestui an scolar, dar nu toti au aceeasi capacitate de perceptie a cunostintelor transmise. Li se va explica elevilor necesitatea cunoasterii surselor de preparare a aluatului , n vederea formarii lor profesionale, adaptata economiei de piata, n concordanta cu evolutia pietei muncii din tara noastra. RESURSE FOLOSITE

Timpul afectat: Este suficient pentru realizarea obiectivelor propuse.


Mediul de instruire:

Este sala sau laboratorul specializat pentru predarea acestei discipline.


III. STRATEGIA DIDACTIC:
METODE DE INSTRUIRE:

Metode de comunicare: Expozitive: explicatia, expunerea sistematica Conversative: conversatia interactiva si de consolidare, problematizarea, nvatarea prin descoperire. Instruirea prin mijloace vizuale. Metode intuitive Directe: observatia dirijata Indirecte: demonstratia cu ajutorul materialului intuitiv - folii de retroproiector, fise, planse, machete
MIJLOACE DE NVMNT:

A. Materiale prezentate cu echipamente audio-vizuale: Desene, schite pe tabla Fise de lucru Portofoliul elevului B. Materiale prezentate sub forma de lucrari scrise: Fise de lucru Caietul de notite Portofoliul elevului

Materialul bibliografic de specialitate FORME DE ORGANIZARE:


Modul de repartizare a sarcinii: frontal Modul de rezolvare a sarcinii: individual, sau pe grupe Modul de dirijare a activitatii: - de catre profesor, - prin materialul didactic utilizat
IV. EVALUARE TIPUL DE EVALUARE:

Continua, permanenta - cu valoare de diagnostic si progres.


METODE DE EVALUARE:

Evaluare formativa, orala si scrisa.


V. BIBLIOGRAFIE

1. X X X - Colectia de Standarde pentru industria de morarit si panificatie, C.O.C.B., Bucuresti, 1988. 2. D. Purtuc - Metode de instruire formativa specifice disciplinelor tehnice, Editura Spiru Haret, Iasi, 1996. 3. M. Stoica - Pedagogie scolara, Editura Gh. Crtu-Alexandru, Craiova,1995.
4. M. Ion, F. Goaga - Ghid metodic de evaluare - pentru nvatatntul profesional si tehnic 1999 preuniversitar , Editura Info,

VI. DESFsURAREA ACTIVITII


VI.1. A. ACTIVITI DE PREGTIRE DESFsURATE N AFARA ORELOR DE CURS

Activitati desfasurate de profesor: stabilirea obiectivelor de referinta stabilirea continutului de instruire stabilirea itemilor de evaluare stabilirea strategiilor didactice

B.

Activitati desfasurate de elevi:

studierea notitelor studierea portofoliului elevului studierea materialului bibliografic recomandat de profesor aplicarea cunostintelor dobndite anterior.

VI. 2. ACTIVITI DESFsURATE N CABINET / LABORATOR OBSERVAII METODICE Forme de Functiile organizare exercitate de Proces educational Metode si evenimentul mijloace instructional 1 2 3 Momentul organizatoric (2 minute) -Organizare frontala
- profesorul saluta clasa, o pregateste si o organizeaza pentru buna desfasurare a lectiei, -Conversatie mparte fisele de lucru introductiva - elevii asculta cu atentie indicatiile profesorului si si primesc fisele
- FIsA DE LUCRU

Crearea unei stari psihologice favorabile desfasurarii lectiei

Captarea atentiei clasei (2 minute)


- anuntarea cunostintelor modului de reactualizare

-Conversatie
a -Folii de retroproiector -Plansa -Macheta

- pregatirea mijloacelor si materialelor necesare

Consolidarea obiectivelor din lectia anterioara


Controlul si evaluarea randamentului scolar Formarea elevi capacitatii analiza la a de si

Verificarea si reactualizarea cunostintelor -organizare dobndite n lectia anterioara (8 minute) frontala, - prin dialog frontal se sintetizeaza cunostintele despre procesele care au loc - individual, la prepararea aluatului
- profesorul verifica nivelul de cunostinte adresnd ntrebari referitore la: defininitia operatiei de preparare a aluatului, procesele care au loc n timpul prepararii; unele ntrebari ating si aspecte foarte concrete ale lectiei anterioare - elevii sunt atenti la ntrebari si se straduiesc sa formuleze raspunsuri ct mai corecte, participnd la dialogul initiat de profesor - se completeaza unele raspunsuri formulate incomplet si se

- conversatie interactiva

- problematizare - conversatie interactiva

sinteza n scopul corecteaza raspunsurile incorecte, att de catre profesor, ct si de elevi, ntre ei identificarii metodelor de preparare a Pregatirea elevilor pentru asimilarea noilor cunostinte (2 minute) alutului
- pentru introducerea n noua lectie, profesorul solicita elevilor sa faca legatura cu cunostitele din practica sau din viata de zi cu zi.

Informarea elevilor asupra obiectivelor de referinta


Atingerea obiectivelor de referinta propuse Dirijarea nvatarii Sistematizarea cunostintelor dobndite Masurarea aprecierea rezultatelor obtinute si

- expunerea Comunicarea noilor cunostinte (20 minute) - profesorul anunta si scrie titlul lectiei pe -explicatia tabla, comunica scopul lectiei,formuleaza conversatie obiectivele mpreuna cu elevii interactiva
- prezentarea surselor de contaminare a alimentelor

- tabla, creta
- descrierea modului de lucru pentru fiecare - prezinta pe scurt principalele surse de preparare:directa si indirecta(bifazica si trifazica) - profesorul solicita elevilor rezolvarea fisei de lucru - profesorul dirijeaza observatia asupra fiselor didactice si a machetei de prezentare - elevii completeaza fisa supravegherea profesorului de lucru solicitata sub

- nvatarea prin descoperire


- folii de retroproiector

conversatia euristica, - explicatia

Fixarea si consolidarea cunostintelor (4 minute)

- folii, - se poarta discutii cu elevii pe baza cunostintelor prezentate, urmarindu-se - macheta stabilizarea cunostintelor prin sistematizarea lor - fisa de lucru elevii raspund la ntrebari, dar ridica si ei conversatie unele probleme. interactiva
-

Conexiunea inversa. Controlul performantelor elevilor (10 minute)


- se mpart elevilor fise de evaluare si le solicita sa o completeze

Organizare fronatala

Fisa evaluare

de

- dupa expirarea timpului de lucru, se solicita - Problemaelevilor sa schimbe fisele ntre ei

- sunt enuntate raspunsurile corecte cu ajutorul tizarea elevilor Conversatia - se cere elevilor sa-si autoevalueze fisele pe baza interactiva baremului de corectare - se cere, prin sondaj fisele de evaluare de la o parte din elevii clasei

Consolidarea obiectivelor urmarite

Indicarea temei pentru acasa (2 minute)


- Se recomanda scrierea , n portofoliul elevilor, a rezolvarii fisei de lucru

Dialog

STUDENT DARJU GEORGIANA SIMONA