Sunteți pe pagina 1din 5

BIBLIOGRAFIE

Lucrări cu caracter general - tratate, cursuri şi manuale:

1. Ioan ADAM, Codruţ Nicolae SAVU, Legea procedurii insolvenţei, comentarii şi explicaţii, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

2. Smaranda ANGHENI, Magda VOLONCIU, Camelia STOICA, Drept comercial, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

3. Ana BIRCHALL, Procedura insolvenţei, reorganizarea judiciară şi procedura

falimentului, Ediţia a III-a, revizuită şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti,

2010.

4. Gabriel BOROI, Liviu STĂNCIULESCU, Instituţii de drept civil, în reglementarea

noului Cod civil, Editura Hamagiu, Bucureşti, 2012.

5. Stanciu D. CĂRPENARU, Drept comercial român, Ediţia a IX-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

6. Stanciu D. CĂRPENARU, Vasile NEMEŞ, Mihai Adrian HOTCA, Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, Comentarii pe articole, Ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

7. Mircea N. COSTIN, Angela MIFF, Falimentul. Evoluţie şi actualitate, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

8. Ion Luca GEORGESCU, Drept comercial român, volumul II, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2002.

9. Vasile LUHA, Insolvenţa în lumina reglementărilor actuale, Editura Risoprint, Cluj- Napoca, 2007.

10. Ioan MACOVEI, Dreptul comerţului internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti,

2009.

11. Codrin MACOVEI, Contracte civile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006.

12. Vasile NEMEŞ, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011.

13. Viorel PAŞCA, Falimentul fraudulos. Răspundere şi sancţiune, Editura Lumina lex, Bucureşti, 2005.

14. Mihail PAŞCANU, Drept falimentar român cu legislaţia teritoriilor alipite, Editura Cugetarea, Bucureşti, 1926.

15. Gheorghe PIPEREA, Drept comercial, volumul II, Editura C.H. Beck, Bucureşti,

2009.

16. Gheorghe PIPEREA, Insolvenţa: legea, regulile, realitatea, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2008.

17. Sorana POPA, Drept comercial – teorie şi practică judiciară, ediţie revizuită şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009.

18. Maria RUSU, Procedura falimentului, Colecţia „Legea pe înţelesul tuturor”, Editura Secolului XXI, Craiova, an necunoscut.

19. Ioan SCHIAU, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.

20. Ioan SCHIAU, Regimul juridic al insolvenţei comerciale, Editura ALL Beck, Bucureşti, 2001.

21. Ion TURCU, Tratat de insolvenţă, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2006.

22. Ion TURCU, Tratat teoretic şi practic de drept comercial, volumul I, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.

23. Ion TURCU, Legea procedurii insolvenţei, Comentariu pe articole, Ediţia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009.

24. Nicoleta ŢÂNDĂREANU, Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006. Comentarii, doctrină, jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012,

25. Costică VOICU, Veronica STOICA, Verginel LOZNEANU, Mirela GORUNESCU, Gabriel UNGUREANU, Insolvenţa, problemă actuală a operatorilor economici, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2007.

26. Savelly ZILBERSTEIN, Viorel Mihai CIOBANU, Ion BĂCANU, Executarea silită II, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998.

Lucrări cu caracter special - monografii, volume tematice:

1. Aurică AVRAM, Procedura insolvenţei, Deschiderea procedurii, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010.

2. Radu Bufan, Reorganizarea judiciară şi falimentul, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2001.

3. Anton CAPRIEL, Reorganizarea judiciară şi falimentul, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000.

4. Stanciu D. CĂRPENARU, Procedura reorganizării şi lichidării judiciare, Editura Atfal Lex, Bucureşti, 1996.

5. Cozma Doru CONSTANTIN, Reguli generale ale fiscalităţii şi implicaţiile acestora în procesul de insolvenţă şi lichidare, Editura Neutrino, Reşiţa, 2009.

6. Luminiţa IONESCU, Insolvenţa şi contabilitatea lichidării societăţilor comerciale, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2007.

7. Dana Daniela MOŢIU, Stabilirea masei active şi a masei pasive în procedura insolvenţei, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2009.

8. Csaba Bela NASZ, Deschiderea procedurii insolvenţei, Editura C.H. Beck, Bucureşti,

2009.

9. Florian SANDU, Cornelia PETCU, Deschiderea procedurii insolvenţei comerciale şi implicaţiile sale asupra siguranţei naţionale, Editura Star Tipp, Slobozia, 2009.

10. Laurenţiu SORESCU, Insolvenţa bancară în dreptul comerţului internaţional, Editura

Universul Juridic, Bucureşti, 2010.

11. Ion TURCU, Reorganizarea şi lichidarea judiciară, Editua Lumina Lex, Bucureşti,

1996.

12. Nicoleta ŢĂNDĂREANU, Procedura reorganizării judiciare, Editura ALL Beck,

Bucureşti, 2000.

13. Elena TĂNĂSICĂ, Reorganizarea judiciară – o şansă acordată debitorului aflat în procedura generală a insolvenţei, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

14. Diana UNGUREANU, Falimentul internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2004.

Articole şi studii:

1. Ion TANOVICEANU, „Or închisoare pentru datorii or faliment pentru civili”, Tipografia ziarului Curierul Judiciar, Bucureşti, 1903.

2. Ion SCHIAU, Situaţia unor acte juridice ale debitorului în cadrul procedurii reorganizării şi lichidării juridiciare”, în Revista de drept comercial, nr. 5/1997.

3. Arin STĂNESCU, Practicianul în insolvenţă, atribuţiile şi rolul său în cadrul procedurii reglementate de noua lege a insolvenţei”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 16-17, aprilie-septembrie, 2006.

4. Brânduşa ŞTEFĂNESCU, „Consideraţii de ansamblu referitoare la Legea nr. 85/2006, în Dreptul, nr. 10/2006.

5. Radu BUFAN, Proiectul PHARE – Suport pentru îmbunătăţirea şi implementarea legislaţiei şi jurisprudenţei în materie de faliment”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 16-17, aprilie-septembrie 2006.

6. Ioana Nely MILITARU, Ileanu VOICA, „Consideraţii teoretice cu privire la insolvenţă, potrivit Legii nr. 85/2006 – procedura simplificată”, în Revista de drept comercial, nr. 2/2007.

7. Mihaela SĂRĂCUŢ, „Adunarea Creditorilor. Comitetul Creditorilor”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 20, aprilie-iunie 2007.

8. Radu BASARAB, „Administratorul special în procedura insolvenţei”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 23, ianuarie-martie, 2008.

9. Daniela MOŢIU, „Consideraţii privind creanţele garantate în procedura insolvenţei”, în Phoenix, revista de insolvenţă nr. 23, ianuarie-martie, 2008.

10. Lavinia Olivia IANCU, „Elemente definitorii ale insolvenţei transfrontaliere”, în

Phoenix – revista de insolvenţă, nr. 25, iulie-septembrie 2008.

11. Flavia CRĂCIUN, „Suspendarea acţiunilor pentru realizarea creanţelor asupra patrimoniului debitorului”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 27, ianuarie-martie

2009.

12. Mihai DETEŞANU, „Cooperarea judiciară în materia insolvenţei transfrontaliere între statele membre ale Uniunii Europene”, în Phoenix – revista de insolvenţă, nr. 28, aprilie-septembrie, 2009.

13. Radu BUFAN, Radu ANDRAŞ, „Spinoasa problemă a retribuţiei administratorului special”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 30, octombrie-decembrie, 2009.

14. Stan TÂRNOVEANU, Laura RETEGAN, „Denunţarea contractelor în cadrul procedurii – ipoteze şi efecte, avantaje şi dezavantaje în apelarea la instutuţia denunţării contractelor”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 30, octombrie- decembrie 2009.

15. Vasile GODÎNCĂ HERLEA, Omisiunea de a depune contestaţie la cererea de deschidere a procedurii insolvenţei. Efecte şi remedii”, în Revista de drept comercial, nr. 9/2009.

16. Gheorghe PIPEREA, Procedurile de salvgardare a întreprinderilor aflate în dificultate”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 32, aprilie-iunie 2010.

17. Simona Maria MILOŞ, „Principalele modificări aduse Legii nr. 85/2006 prin Legea nr. 169/2010”, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 34, octombrie-decembrie 2010.

18. Adrian DOBRE, „Insolvenţa grupurilor de interes economic în România”, în Revista de drept comercial, nr. 3/2010.

19. Florentin FOLEA, „Dreptul de opţiune al administratorului judiciar sau lichidatorului cu privire la menţinerea sau denunţarea contractelor încheiate cu debitorul insolvent anterior deschiderii procedurii”, partea I, în Phoenix, revista de insolvenţă, nr. 33, iulie-septembrie 2010.

Materiale de practică judiciară:

1. Edita LOVIN, Procedura insolvenţei, Monitorul Oficial R.A., Bucureşti, 2008.

2. Mona-Maria PIVNICERU, Claudia-Antoanela SUSANU, Mihai Susanu, Procedura insolvenţei, practică judiciară, 2006-2009, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009.

3. Elisabeta ROŞU, Procedura insolvenţei, practică judiciară, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011.

4. Florian SANDU, Note de şedinţe, Editura Star Tipp, Slobozia 2007.

5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Jurisprudenţa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal pe anul 2008, semestrul I, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

6. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Jurisprudenţa Secţiei comerciale pe anul 2008. Recursuri în interesul legii în materie comercială, Editura Hamangiu, Bucureşti,

2009.

7. Curtea de Apel Iaşi, Culegere de practică judiciară pe anul 2007, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008.

8. Procedura insolvenţei, culegere de practică judiciară 2006-2009, UNPIR, volumul II

Administrarea procedurii insolvenţei. Reorganizarea şi falimentul, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

9. Revista de Drept comercial, anul XVI, nr. 7-8/2006, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2006.

10. Revista de Drept comercial, anul XVII, nr. 11/2007, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2007.

11. Revista de Drept comercial, anul XVIII, nr. 11/2008, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2008.

12. Revista de Drept comercial, anul XIX, nr. 6/2009, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2009.

13. Revista de Drept comercial, anul XX, nr. 9/2010, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2010.

14. Revista de Drept comercial, anul XXI, nr. 2/2011, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2011

15. Revista de Drept comercial, anul XXI, nr. 4/2011, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2011

16. Revista de Drept comercial, anul XXI, nr. 5/2011, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2011.

17. Revista de Drept comercial, anul XXI, nr. 6/2011, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2011.

18. Revista de Drept comercial, anul XXI, nr. 7-8/2011, Editura Lumina Lex, Bucureşti,

2011.

Alte surse:

5. Portalul instanţelor de judecată - www.just.ro

6. Manual de bune practici în insolvenţă, Editor Ministerul Justiţiei, 2006.