Sunteți pe pagina 1din 2

Obiective orizontale ale POS DRU (descriei contribuia proiectului la temele i obiectivele orizontale): Egalitate de anse X Dezvoltare durabila

la X Inovare i TIC X mbatranire activa Abordare transnaionala i interregionala X Asa cum s-a aratat si in cererea de finantare, egalitatea de sanse si de gen este un aspect important al dezvoltarii socio-umane. In cadrul activitatilor proiectului au fost prevazute interventii in domeniul egalitatii de sanse, pentru eliminarea discriminarilor existente si stereotipiilor de gen care afecteaza piata muncii. Egalitatea de sanse si de gen a fost deja incorporata in cadrul parteneriatului din proiect, prin distributia echilibrata a rolurilor si responsabilitatilor echipei intre barbati si femei, acestea din urma detinand pozitii de decizie importante in cadrul proiectului (pozitia de manager de proiect, cea de responsabil financiar, precum si o parte dintre pozitiile de coordonatori de zona). La nivelul grupului tinta, principiul egalitatii de gen a fost promovat in mod transparent in cadrul tuturor evenimentelor de informare a posibililor beneficiari finali ai proiectului, conditiile de acces la activitatile destinate acestora fiind cele impuse de Ghidul Solicitantului aferent apelului de propuneri de proiecte in cadrul caruia a fost finantat proiectul. In deplina concordanta cu prevederile Ghidului Solicitantului, Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si legislatiei nationale in domeniul egalitatii de sanse, accesul la activitatile proiectului este liber pentru toti acei potentiali beneficiari care demonstreaza ca se incadreaza in prevederile apelului de propuneri, indiferent de etnie, rasa, gen, varsta, nivel de educatie si preferinte politice, religioase si de orice alta natura. Cu privire la dezvoltarea durabila, echipa proiectului a stabilit inca de la inceputul proiectului o abordare prietenoasa mediului, bazata pe o planificare exigenta a resurselor, corelata cu o strategie de reutilizare a materialelor consumabile si / sau de alta natura (materiale informationale si de diseminare) produse in cadrul proiectului, in vederea reducerii impactului asupra mediului inconjurator, care ar putea fi generat de utilizarea in exces a hartiei si a materialelor plastice. De asemenea, la nivelul proiectului, se colecteaza, pe cat posibil, in mod selectiv deseurile produse, punandu-se o deosebita atentie asupra deseurilor electronice, a celor din material plastic si a celor din hartie, ele urmand a fi transportate pana la cei mai apropiati recipienti de colectare a deseurilor din plastic si hartie disponibili in zona. O alta initiativa a factorilor de decizie din cadrul proiectului a fost cea de economisire a energiei electrice, prin utilizarea de becuri economice si prin asigurarea unui management eficient al resurselor de incalzire, utilizandu-se dispozitive de inregistrare a consumurilor si metode de optimizare a acestora. Cu privire la tehnologia informatiei si comunicatiilor, mentionam ca majoritatea actiunilor de informare organizate pana in prezent sunt dublate de o importanta prezenta in mediul web. Proiectul beneficiaza de un website propriu, iar majoritatea comunicarii cu participantii in

cadrul proiectului, precum si cu lectorii si tutorii si in cadrul intregului parteneriat este facilitata de internet si sisteme de comunicatii fixe si mobile. In ceea ce priveste aspectul imbatranirii active mentionam ca in cadrul proiectului, la nivelul echipei de implementare, exista o distributie echilibrata a personalului, pe toate grupele de varsta, incercandu-se o colaborare stransa intre membrii seniori si cei juniori ai echipei, pentru ca cei din urma sa beneficieze de experienta si cunostintele celor dintai. Aceeasi abordare a fost utilizata si in cadrul grupelor de formare organizate in cadrul proiectului, urmand acelasi considerent. Abordarea transnationala si interregionala este justificata nu numai de prezenta in cadrul parteneriatului a partenerului nostru transnational si a partenerilor din alte doua regiuni de dezvoltare, ci si de activitati specifice de analiza si diseminare a celor mai bune practici existente in domeniul ocuparii si insertiei pe piata muncii din spatiile rurale si urbane ale altor State Membre ale Uniunii Europene, cu un istoric similar celui romanesc. 3.7. Respectarea regulilor cu privire la egalitatea de anse Prezentai modalitatea de respectare a principiilor/regulilor cu privire la egalitatea de anse Echipa de proiect organizata la nivelul parteneriatului prezinta o distributie echilibrata din punctul de vedere al numarului de femei si barbati care o compun. Astfel, din partea beneficiarului, echipa de management de proiect este alcatuita din 3 femei si 1 barbat, pozitia de manager de proiect fiind detinuta de o femeie. In cadrul organizatiilor partenere, femeile sunt implicate la toate nivelurile, de la cel de top, cu putere de decizie in cadrul comitetului de coordonare a proiectului si pana la cel operational. Inca de la inceputul proiectului s-a pus accentul pe respectarea legislatiei nationale in vigoare in domeniul egalitatii de sanse si de gen, atat pentru recrutarea si selectia membrilor echipei de implementare, cati si pentru recrutarea si selectia grupurilor tinta, avandu-se in vedere stricta respectare a prevederilor Ghidului Solicitantului si Contractului de finantare, 3.8. Respectarea regulilor cu privire la mediu Prezentai modalitatea de respectare a regulilor cu privire la mediu daca este cazul Proiectul nu reprezinta un risc asupra mediului inconjurator, intrucat in cadrul sau nu au loc activitati cu impact asupra mediului, precum lucrari de infrastructura, foraje, sapaturi, deversari de deseuri, etc. Activitatile proiectului constau in organizarea de evenimente de informare, furnizarea de servicii de consiliere, orientare in cariera, formare profesionala continua si plasare de personal, care, prin specificul lor, nu declanseaza efecte negative asupra mediului inconjurator. Echipa de proiect abordeaza respectarea regulilor privind mediul inconjurator astfel: - Planificarea consumurilor de consumabile astfel incat sa se coreleze cu nevoile reale ale proiectului, evitandu-se risipa de resurse; - Utilizarea de becuri economice, in vederea scaderii consumurilor de energie electrica; - Colectare, pe cat posibil selectiva, a deseurilor din plastic si hartie (acestea din urma sunt si cele mai frecvente); - Refolosirea sau transferarea catre activitatile de sustenabilitate a acelor materiale si consumabile produse in cadrul proiectului (pixuri, pliante informative, brosuri, mape, etc.) care nu au fost utilizate in totalitate pe parcurs. De asemenea, toate deseurile electronice vor fi transportate la un punct de colectare a acestui tip de deseuri.