Sunteți pe pagina 1din 64

MARIN SORESCU

Cocostfrcul

Git-Sucit
- po.tii p.nbu .opll -

EDtruRA loN CREANGA sucuRE9T|, r9at

Muyroaie mari gi mici

Muguroaie mari

Pizite de licurici Care dorm $i !in, in vis, Cite-un ochi aprins (deschis),

ti mici

Care dorm Pe felinare Cu un ochi deschis Pra tare Ca sa lumineze, roati, Toat:-ntunecimea, toati.

*g
tt , ' ,, 3

5i furnici in muturoai, Fac chirpici, aduni pare Si zidedci din chirPici Musuroaie mari 5i mici'

Scomotorul

Priviti acste doui ou:i. Sint doui, prin urmare noue. $i ce e nou, in orice ou, ln oiice ou, id orice oue S-aduni : doi cu $apte noui.

Privili

aceste nou?i

oui,

Cum se alocesc ele-amindoui. $i-acettia-s porumbeii, s@si, Un stol de porumbei frumofi, Doaa dintr-un ou. care se oui

Sintur intruna, parci pbue,


Cu

oui.

/l4usco -Tele

Musca

lete pune bele

iT::1;Ti-:,":.

4i"

Zice_Azor, o_nghit, o climPen, Ca o barzi sau cocor'

ffiiiiiii'*+3:"'''-""'

Trece Oltul

Trece Oltul pe sub tren Cu baSaie, de la munte. Pentr-o dipi, trenu-i punte.. Merte{ pdere pe tren.

(Bun Si trenul, negregit), Zice Oltul pe sub tren. (Tot cu ista am venit>,
Cint-o pasire pe tren.
6

Ursul

Stupul de care mi ocuP Este mai mult decit un stuP. E raliunea mea de_a fi' E mierea mea $i-a mumi-si

- a Pidurii mumi' Ca laptele niscut din sPUmA... Ce vreau si zic ? M-am incurcat Da, e un stuP adeverat' En. fiindcl l-am minat.
Pidurii

Se mutd circul
Se muti circu.n alt! circe, Un elefant c-un leu in circi Trece solemn pe strada mare lar leul gine-o minge-n ghiare.'

Pe minge doarme-un papatal

Vorbind in somn c-un cal (mantal Care-a arat, la un spital,


Si-a avansat

e-acum

Si clovnii. care merg pe case, Privesc la ced. nu-i inci s6e, Fiindci la Sase stizi, miercuri,

De sus siri-vor ei prin cercuri foc, aprinse de Ia soare

^De

ln mini cu o luminare

Si de-i va tine aerul Vor cere bani. cu taierul

?'
Cel moi greu

de scotiu

Cel mai greu e de scatiu' Cel mai greu e de satii. De s@tiu nici eu n! stiu,

Descatii

nicitunu$tii' *

UCum aEtI el, scatiul' Cum arati ei,5catiii. Al cimpiii el e fiul


Si

' /'t

satiii

ai cimPiii-

t0

Un balour de hirtie
Un balaur de hirtie Paznic la o thelirie Si parola -, de ptanton: (Cu gheatt sau cu sifon l> Vine Fit Frumos cilare, De paroli habar n-are. (Cu sifon vrei sau cu gheagi ?r (Ba, pe moarte $i pe via!i>.
Scoate sabia,o_nfige

in balaur 9i se {riige - Scoate sabia, ce frige, Scoate sabia, natinge, Ci !i-im dres-o, na-llo trintd Mi-s de pazi, nu-s de trinti ! 4?' \
I

\,\

!!
i'
(
^
\
\1

!a/
,

'.

'-\ i\

a-\\

\-/
{I

ab

Dd-mi drumul

D:"mi drumul gi-!i mai @s La plasi. Asta nu'i motiv' Daci m-am Prins g stil trei (
Cind @drul teme de tarafu;a{ roagi gla in Senunchi, dre_i e unchi, Ascultl ti-n mai multe rlnduri, Lase si-i scaPe-un (ofD' Pe ginduai'
Pliianienul,

Se

Si-a firului, li.a imPletirii: De cazi in plnzami - stai Pe loc'

Nu Pot, ci este{ lete"a firii

Piienienii aduc norcc.


17

Actele dumneovoostrd

O masini pentru smei


Care merSe cu ardei

lnsireti pe-o ate, salbi. O mqine noui, albl, A oprit si ia benzini De la piali: Sogofari

; ;

Soferifa-o tiineA plitit cu icusari.

Dar cind fu la primul stop, Vine-un nene, zice : Hop Actele ! (la dumneaei). Unde-s smeii ? - Care smei
?

- Scrie-aici, in prima stroli, (Pentru smei>, nu pentru stoti. Scrie. Ce aveti cu ei Unde-s smeii ?
?

Care smei?

Md duc lo gord

MI duc la gari pe-un catir Catirul sint chiar eu - v-o iur Mi duc la gari in rispir, Nu vreau la gari, vreau in p:ir.

Vreau

s2l md

sui la veverite.

Nu-mi place rcata: are spitl.

lati,

acum stau pe bagai 5i trenul pleacl. Duce-m-a!

Ac6a pe-un catir dreset,


FAcind naveta Sari-sat, Bataiul tla lisat mustatl De cind tot sti letat cu ati.

Vardrffi,
il11,5"1i,l''l
Cocostircul Git-Sucit Prin ffnul abia .osit.

) 0.0 trl

.l

Sar licustele, leli!e.

Chami ni$te prepelile Puii sprinteni dln polog,


MerSe soarele olog, Doamne. ct lncet s mi$ce ! Trice zice-n deal din trisd..

SLi atlt de cald incit Umbltr, dscheiat la git,

Co@stlrcul Git-Sucit Prin ,lnul abia cosit.

Mai multe
Ftceau

vrlbii

slbii. Nitte sticleli


Furau s@ieli

Se

faci loc pentru siSeqi.

Si doar nagilii, doar ei sinturi, La lupti vin cu ni$e linguri.

Bltaie vor minca din linguri.

\, \
5e inlelege
Se inteleSe, nu se drege

IiI:'"-'il"::i,'ff

E le8e scrisi pe hirtie.

:i'';lf "i"*

-a-4

B(

,rtj

{t- \

Spre tdrimul celdlalt

Paium hA duce-n circi $i m; ls usor cind urci Spre terlmul celllilt, Ce se Stie-i foa(e-nslt.

Ce se ftie-i nalt in ios, Aia e. cii-i drum stinos. Printre martini de lint?n6, Zbor in ios $i dau din mind.

Clnd arlpile o dor, Dau din mlini in aiutor. Cum o fi acel 6rlm ? Merg ti eu, dar nu rimin.
18

Crocodilul
Crocodilul numai smalt Nu e ca Serpii ceilalli. Tot a{a de-apuctrtor Dar e mai incapitor.

Ce inghite
Pase-mi-te

E-n lungime
Si-n

lilime.

$ade-n latul Nilului ln dreptul copilului. Dar acuma n-ar minca, Gura casci, zice: (Aa !)

Si-are'o pup6z{ in gurl Ce s-ocupe de danture.

Aruncorea suliTei

Cit e lungul ulilei. Cine o aruncil Vreau, Vreau sl gtiu ca sa Lo iau. Dupi vr:bii mlla Miau Da cu unthii: sulile Lungi clt doul ulile.

Un fachir ava un ac oPac SLi stitea in virf Cum strta in ac 4a? Asta nu e traba ta.
Chestia ci toli vnea!. Se uitau qll imbrinceau Toli voiau in virf, P vine, Ca si vadi cum le vine.

Artia-s mulli ca dumnalui Na. fachirule. alt cui.

Ceartd

- Eu ce zic ? Tu vezi ce zici ! Se certau nigte pirici Muii, prin semne. Semne mici.

Ce-mi faci semn


Ce vuie$ti

- Tu -

c zici ! Eu ce s2l zic?

si rac un

pic
?

ln pldure. printre lemne. 4a, prin semne

- Lini$e ! zise ii-o 8izi, Nu mai poti sI milti o buzl. Ce-i pidurea? Loc de bizi I

Ce bucluc e in PoPuc
Ce bucluc e in papuc,

in papucul dumneavoastri

)r

prtrcul sta nauc

#;TJ"TilJi:l:*.*
Frimituri, un sricel, Un piianien, un inel, Doi ciorapi gi o mdnu$i De pepugi si-o pepuii.
Paresit ca un palat, Zina n-a dereticat

in papucul dumneavoutri
(Celilalt e pe fereastrA) 9i piticul n-a intrat
Si-a

dormit pe ios, sub pat

Mai multe poduri am in pod Clnd urc in pod piianienul (Am un p:ianjen cam nerod) De-acolo vid Teleaienul.

Zicea piianienul urcat

ln pod de mine, pe un fir

lui - se vede minunat Ultimul pod - de la Cujmir Teleaienul s: nu-l desir.


De-al
Si cite gioarse, de prin poduri, La toate el le face noduri.

ili foarce cald la cucurigu, Cici pinzele nu 16I triSul.

Cqmpionotul de vorzd

Puricilor mei, d varza, Le-am dat ttartul azi : Si arbitrul st-o barzi, Au-o-ar focul s-o arzi.

Pe

varzi

Ci-nteala la climpenit. Cum nu s-a mai pomenit

Primul
Premiu

cr 8at5 vaEa, : si menince barza.

nffryq
Se mutd

citcul

inopoi

intr-o ciruli o maimule. lntro clrujl o maimuli.


un hng convoi. $i tot afa Si doar la urml-un maimuloi.

lar dupi-o pauzi de-un ceas, Ciru;ele de-au mai dmd i Un clruloi, un maimuloi, Uh ciruloi, un maimufoi.

Si doar la urmi-ntr-o ciruli, Surpria zilei: o maimu!4.

Si dupa-aceea-n cite-un

er

Cite-un migar, cite-un mi8ar, Migarul - carul, car - migar,

Mdgerul carul, car ctrrute... - ! E, uite-n-fine si-o maimuf:i

Acvoriu

Afari-i foarte frig, biieli. lntre ferestre-am Pus burleti Si-am pus in team, model, un ram' Si-mi faci terul flori Pe team.

Venili la team, voi, Pe$ti cuminli Voi pestifori frumoli, scalari, Sa ne uitim la frig, fierbinli, $i eu si voi prin ochelari
28

Prinzul minzului
Prinzul minzului: o nalbi, Din poiana cea mai dalbi De-armdsar adusi-n din!i (Ce pirinfii-s tot pdrinti).

insa lui nu-i place prinzul. La ureche-o pune minzul $i-nflorat, ff ri valtrap, Pleaci-n lume Ia 8alop. (Ah, putea se meargi-n trap !)

Cit esti minz


Nu Stii de prinz, Cit e$ti minz nu

ttii

de hop.

vintul md

goneo

V?ntul mi gonea din urmi, Am legat vintul cu sirmi Si hd lase si mi duc

intr-o gheati li-un

papuc.

Umbra mea futea $i ea ilai-mai-mai ci m-ajungea. li ariit vro trei poteci i

- Stau aici pina md.ntreci.


Ce

te lii de a mea urm5,


?

Umbrii, peste areture

Promisiuni de pdldrie

x
><a Prcmisiuni de pilirie Are la toamni-o pipidie,

lim*e firi pilirie.

l-a luat{ vintul, nu se Stie Cum, cl zicea ct doar adie Si ha! ! se-nfige-n pllerie.

-x

nu i-o lui odaei toati: l-a smuls-o-n rate, se ficea ia doar scama de pe ea O scami, dou5, trei o ceati peliria De scame ioa!6, - formd de roati. Cum era ea-n

ii

G-i

Promisiuni de piHiie Are sdrmane pipidie De la ciuperci... Cine $tie ! Plufati-ar vrea mdcar sA fie.

Lodo

de zestre a

Pddutii

de zestre a pidurii E musuroiul de furnici.


Lada

Tot ce-i mai scumP


Furnici, furnici

li

ea tine'aici iar furnici.

Bijuterii, ai zice, mici, Ascunse bine printre plante


Si rSdecini, un licurici E lacAtul la diamante.

Asta nu $tiu frumo$ii f6!i Cind iama dau duPd bureti Cred c-au Sesit un muguroi, Ci-i inima pidurii-n foi,

Atita viali

ce

stiti voi

'+4\

';n\

Clorofila ore teobd

Clorofila are treabA, Are treabi clorofila,

in

copac ea scrie fila,

Clorofila are treabtr.

Ea-i cerneala pentru foi, Scrie-un cintec: (frunzd verde>, l-l ia vlntul $i i-l pierde. Cind ticeli li voi ca noi N-auzili un <foaie verde) ?

ft uitd becul in

oglindd

Se

uitl

becul in oSlindt

$i vede-arind acolo Soare. E Soare, atirnat de-o trindi Ce are gi el p<ite-n Soare.

$i undeva in spate-i Luna, Ea nu incape in oglindi Cici se-nvlftelte ca nebuna,


Glnde$te becul la oglindi Si n-ar putea s-o mai aprindi, Lumina Soarelui din trindi.
Si eu, daci n-a5 li doar bec, A$ fi ca astru-acela, foc, AS da oglinzi pe unde trec...

Uite cum unii au norcc. Slnt astrul zilei, facegi loc.

Filmul de lo miezul noppii

Filmul de Ia miezul noptii Ce ruleazi-n dosul po4ii Proiectat de-o Ce gade pe-o policioari Si cobegte-n ulicioari

**

cu morti si cu b;tei De cotoi prinsi la tigii, Soareci otriviti cu sodi Urmiriti pe sub o SkodA
Pind cinti cucuveaua C-aDar zori ca vioTeaua.

Cdrulo cu corocudd

Prin pidurea cu sovirf

O ciruli pline virf


Cu vreo douezeci de neamuri Agelate de prin ramuri Toate foarte-nfometate Ci altfel nici nu se poate.

Licurici, linleri, licuste, vrind doar s: se glste Vrabia ciupea linlarul, Tintarul ciupea furnica,
Toate

Ar

Furnica mln6 pisica. minca ea ce-ar mlnce I

Ghionoaia chema gaia, Gaia pretdtea tiSaia Ca si frigi-un puisor, Cerula mertea de zor.

Vizjtiu: purcel de lapte,


($arpele trigea la lapte). Teletarii: doi catiri, Amindoi foarte ciaciri. Ce mina c'un bici de Sarpe

Fdt-Urit,

Fdt-Frumos

MA duc

Spre basm eu, cu mobciclta, De sapte zile faa naveta. urlt, mi-ntorc frumos, Md duc pe sus, mi-ntorc pe

Cind Fit-Urlt, cind Fit-Frqhos 'os

Clnd Fit-Frumos, cind Fi!-Urit 5i inci nu mi s-a urit.

cu doi merci

cu doi melci intr-un clenci, melcul: - Alo. clenciul, pirtie-n zivoi,

elti unul, sintem


putem ieti afari,

doi

si nu ne-naurcllm iarl,
ne

e el

ti

lncurcim mereu: eu slnt eu !

de sintem noi melci Semeni cu cine si ne-6emeni.

+x

*, 4Douri

cugti

Doue

cutti neparalele

Pentru doi dulii nebuni, LJnul latri doar la stele Celllalt latrtr ld luni Fiindai vede-n cer vreo trei (Numai lunea vede una) Lunile sint anii mei, Marlea si inbtdeauna, - Si la soare ai uitat I - Eu la sare am litrat Astizi clnd n-a sclpeta!,

Grohom

Franzela

Si nu-i dai lui Ham-ham, Mai bineJ pui la ham. Ah, ce-o sa-l mai inham

li

graham

Se-i dai un iepurile, Sd-l feci smobcile. Se-l puni pe-o rotiltr Si se-l gonedci-n sill.

Vocolize la munte Si la mare

multi minte e ln linte De unde-ai zis c-a nins la munte I


Mai

Ci-n munte nu e multli minte


C:i sus la munte la izvor

Sti virful ila-nt.-un picior


Si nici zlpada n-are spor.

De unde zici ci la Mamaia

A venit norul Al cu ploaia?

C: nici

mamaia, nici tataia Nu vor si aia li str aia Cind ei ln mare iii fac baia Si-i turuie-n ureche ploaia.

Ci muntele
SA-i

s-a 6cut luntre $i punte norului de fulg

smulgi: (Stai sl mi te smulg

Si in zipadl se mI culcD l-a zis, dar nu i-a zis, aici crunt e: Ca otice munte cu-aminunte.

Mila deseneozd-un

ghem

M,
Mila deseneaza-un ghem Pe mesu[a ei, cu tem, Cu libuta ei un them
Deseneazi. cu libula..Cu un ghem ce face mital
l

Nu apuc si prind un lir Zice - pini nu-l de$ir. Foarte mult imi place ghemul, Tot mai sus e pus azi gemul. De la gem pint la geam Doar o sarituri am.

,,C \-

Castelul dintr crisalidi Era vecin cu o omidi. Omida. ascind cdtelul Amninla si cu micelul, Copacu-ntre8... da, plducelul.

Domnila din cdtelul ei, li pl:tee bir: un bob de mei. Omida mai cerea un bob 5i din trei pureci unul rob.

Slntoarce Flutur din


Din insule, sau din Antile, G le incurc de vrs trei zile S ce crezi c-a urmat, copile I

t,

cum stiteau la tratative

Omida s-a retrd Pe-un dud. Retraterea parc4 aud ?e frunzele de-un verde crud. St ste cdtelu-n crisalide Vecin la sus cu o omide. Domnila $i cu al sdu flutur Polenul de pe fluture

[: sirutiri

si-l scuture,

Si-i scuture ca si-alte dili Polenul mov de pe mustili Nu pretetS domnila-n aur La nord de ditamai balaur.
45

Vindtoare

Nici nu vreau si-mpugc fazani, Dar sint gi ei mocofani,


Parci-mi cauta gilceave: Vin ti mi se pun pe leave,

Chiar in virf. uite, colea, 5i mi se uiti pe ea. Si vadtr alicele Cum fognesc ca spicele.

Nu vreau si vi prind tolani, U$i ! Duceli-vi fazani.


Pugci am,

vinitor

nu-s,

De cind slnt am tms ?n sus.

De cind sint impupc in frunzi, Foaie verde-o buburuzl.

Asediul bdl1ii

Asediul biltii cu broscoi Se face-n p* de mar$: un-doi ! (Trei-patru) daci zici, in plus, Broscoiul Cinci iti striti: (Pss

Noi sintem invelali prin rrestii Si ne lisim de-astfel de chestii, Asediali-ne domol, Ori ne bigem iar in nimol.

jur ci nici la primivari N-o si ne prindeli voi afari $i-o sa pretindeti la opac Si faci el : oac-oac !. oac-oac
Si

N-o si ne scoiteli voi afari Cum mi se pare c-am mai spus., Broscoiui Cinci iar zice: (Pss !)

Egti neglijent motone

- E$ti neSlljnt,motane: Mustala ti-ai plrlit.


Atita neglijenti
Se nu-mi dea de Sindit
?

Pot pierde eu la hainl Un nasture, sau trei, C:ici nu cu aceSti nasturi MLaSonisesc idei.

Dar tu s2l-!i arzi mustete? Pii ea-!i dl piinea tie, A;a cum $tim cu tolii De la zoologie. Vlnatul recte-un parec sfios, Plimbindu-se Ca orice fiinF-n iuru-i Emani un mircs.
1g

Must4ile-l sculti

(Ci se prcpaglagele)
Ca un sistem de-rfrene, Antene laterale.

Tu chiar cind torci pe vatri, Vezi neamul Soricesc, Cum sapi lungi tunele Prin globul pimintesc.

CA

Ei chilciie, aleargi, Flr'a avea de ttire sint legati de tine Prin mii $i mii de fire.

Acum inse, adio,

Contad cu-a vielii brizi ! Etti ca televizor!1, Cind eu il scot din prizi. Nu poli mecar distinge (Stai ialnic ca un clown) lYircsul cel de loareci D un miros de scaun,

EIti negliient, motane,


Te dau afari sau i1i iei angajamentul Se-ti credci - (antenat Miru !

Virf

Sus la

munte numai tePi 7^de. 6razi, molizi !i iePi Mi se Pare ci li-o tuia
Si un vultur reu e ciuia, Dar cu tula cit gutuia'

El pizeste c-un ochi virful 5i-n priP:stii vede stirvul Cam chiorig cu celllalt, cit e muntele de-nalt.

tu un Pui, ci-i al lui. di la Pui, duce Si-l Ti-l Tot la Pui, dar Puii lui'
Deseneaze Pe hirtie,

in virful Ceahliului.

Babo-CloonTa

Baba-Cloan!a cotoroan!a Ron!:ind ea: roanla-roanla Dintii-i cad; ia tiriboanta

Si ii duce la tocili, Sd mai dea pe ei c-o pila,

Baba-Cloanla, ce copil:

l'4ai asculte de pirinli DacA vrei in guri dinli,

Nu mai roade cremenea

li-alte

pietre-asemenea.

Poparudo

Ploaia bate-n foaie, Foaia nu se-ndoaie, Foaia nu se udi, Paparudi, rudA !

@t

Toba $ade-n Ploaie, Ploaia bate-n tobi, Cald dte sub foaie, Cald ca dupi sobi

Ploui doar cu rou6, Mimeligi noui, Mimelig; crudi, Rudi papa ruda !

A';,
/,
/'
/

///

r''"

Cum v_am sPus eu voul? Ploue, uite, Ploul ! Ploaia bite-n foaie, Foaia se lndoaie, Pornesc ududoaiq APe curS giroaie.

ctmoul si-nverzeoci,

/ y' I Papa si-ncollecci, Norul si teaud2l. / / t Paparudi-rudl !


s2

in pe;terd

in pe5teri
Un peste ste:
E pestele

De pe;tere.

O picitur:-l picur:
incet, parci-ar pica din luni, O-nghite pe$tele. E buni.
Si iot adincul susoteste C-ar crtte-n petteri un peqte

r. ,^.. i

lintorul $i-o fdcut herbar

Tinlarul si-a licut herbar Si umbli dupi plante rare, Da-n orice planti alt linlar Vede linlarul,zarvtr mare Cd Si ceilalti i$i fac herbare. Sint foarte rii, daci-i conturbi, Se recoltezi rizomi $i bulbi, Si flori, tulpintr, redacini Presate-ntre aripi de-albina. Ceru-i senin - apa e qldi, Nimeni nu ld: balta bald. in stufirig e secerig Si pe$tisorii ies la grit.
54

linlorul la lintar

TinFrul la fingr, llnlarul


E lare-abeal linc lintarul Cind muttr, muttr alb o varul Tinlarul la tintar: cintarul.

A$a-l m{$ri pe el, llnlarul, Dar foc e cind li strlci tintarul, Pe pielea a io&l nigarul, Am spus li eu n-am dat cu parul

Fumegd

Nu *iu ce are cA fumegi, Nu stiu ce are ci rumegi

Oltul mai bine

d spumete Noaptea cind cerul se-ntunecA, Stinca mai bine ci fumegi Ziua cind soarele luneci.

(-

-j.-"t

a|.t-u
-- .:i

;P
,f
<y'

(v

44,

Spuzitd-i noopteo

Spuziti-i noaptea cu lu;ini Din putretai. din rid:cini. Ochi de jiyine, licurici... Sint tot atitea focuri mici, Ce ard mocnit. pentru furnici.

_$i

crul,

ca

o piine-n spud,
buze.

hi vine pini ling:

De deParte

De depane mi-e

6t

unr

DeeSoarele6Luna,
sau de 6te Luna Soare Noaptea. (N-ar fl de mimre)

Dar ce slnt

Ci din Luni ce-a rlmasl Mei nimic, e6lo sus: Cind risare - uiteo nu-s.
58

de

li

un Ps?

Primdvora

DodA, dod:, darde, durdi, Cucul cint6, mieii zburdi, Dodl, dodi, dade, dadi, Nu vzi petec de zipade.

tei prepar-un cai $i zice: o limiie n-ai ? Eu n-am vezut ln luna mai d tei, un ceai, Si dai la ti - de dai n-ai. Dar aia est:
Ploaia d

Pituliceo

Am mincat $l am baut Toatl vam in niut ljnde mi-fr ftcut un cuib Sl mlntnc $i si ma-mbuib.

Fiindci bt sticletul zice: - Vei, s:[a&a pitulice, Ce menindl ea de n-are Nici opt gEme pe cingre I clnti chiar degaba, oare I

Am un melc lo

CEC

Am un melc la CEC de-un an Sti in casai de poYe$ti. 5i cind vreau si saot un ban, Scoate coarne boierelti

De aolo de sub gard Unde este 6a lui. Si-s bogat cu lnc-un gard Si cu @sa melcului.

$i-s boFt cu un smarald Pus la CEC-Ul melcului.

CUPRINS

Muluroaie mari
Musca

ti nici

Clorofila are
S

ileabi l3
in oSlindl
34

Trece

Tge Oltul
7

uid

becul

5 6 8
10

Filmul de la miezul

noplii

JJ

Ursul
Se

muti circul

Cel mai greu e de scatiu Un bala!. de hirtie tt

Ciruta cu caracudi 36 fet-Urit, Ht-Frumos 38 Cochilia cu doi mlci 39 Doui custi {


Vo.alize la munte 5i ra mare 42 Mila desenead-un 8hem 43

Di-ni drumul

12

Actel dumneavoastd t3 Me duc la $rn 14

Bntalia t6
Se intelere t7 tirimul cehlah t8 Crocodilul 19 Aruncarea sulitei 20

Spre

Eiti negliient motan

48

vif

fi
53

Baba-Cloanta J1

Fachirul 2t

Ce^tl^

27

in pe$re

Ce bucluc e in

paplc

23

Tlntarul sla ftcut finFrul la tintar

herbar

54

$
J7

Campionatul de varz: 2J Se mutn circul lnapoi 26 Prinzul minzului 29

Fumegi 56 Spuziti-i noaptea De departe 58

Vlntul

mn

Prombiuni de pihrie 3t Lada de zstre a pidurii 32

Sonea

Am un melc la

CEC

62