Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAMA DE CHIMIE ORGANIC ADMITERE 2013

1. Structura si compozitia substantelor organice. Elemente organogene. Legturi chimice n compusii organici; tipuri de catene de atomi de carbon, serie omoloag; formule brute, moleculare si de structur ale claselor de compusi organici studiati. Izomeria de caten, de pozitie pentru compusii organic studiati. 2. Clasificarea compusilor organici: hidrocarburi si compusi cu functiuni: Compusi cu grupe functionale monovalente: compusi halogenati, compusi hidroxilici, amine. Compusi cu grupe functionale divalente si trivalente: compusi carbonilici, compusi carboxilici. Compusi cu functiuni mixte: aminoacizi, zaharide. 3. Alcani serie omoloag, denumire, formule de structur; izomerie de caten; proprietti fizice, proprietti chimice: clorurarea metanului, monohalogenarea propanului, izomerizarea butanului, cracarea si dehidrogenarea butanului; arderea. 4. Alchene serie omoloag, denumire, formule de structur; izomerie de caten si de pozitie, izomeria geometric; dehidrohalogenarea 2-bromobutanului, proprietti fizice, proprietti chimice: aditia H2, X2, HX, H2O; regula lui Markovnicov. 5. Alchine serie omoloag, denumire, formule de structur; structura acetilenei, izomerie de caten si de pozitie; proprietti fizice, proprietti chimice: aditia H2, X2, HX, H2O, regula lui Markovnicov; arderea. 6. Arene: benzen, toluen, naftalin formule de structur, proprietti fizice, proprietti chimice benzen: halogenarea catalitic, nitrarea, alchilarea cu propen, aditia H2, toluen: halogenarea catalitic, nitrarea, naftalin: sulfonarea, nitrarea; aditia H2; 7. Alcooli: metanol, etanol, glicerin formule de structur, denumire, proprietti fizice (stare de agregare, solubilitate n ap, punct de fierbere). Proprietti chimice: fermentatia acetic, arderea metanolului, obtinerea trinitratului de glicerin, deshidratarea 2-butanolului. Oxidarea etanolului (KMnO4, K2Cr2O7). 8. Acizi carboxilici: formule de structur, proprietti fizice; proprietti chimice: reactii cu metale reactive, oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonati, reactia cu alcooli. 9. Amine: denumire, clasificare, caracter bazic, alchilarea aminelor, diazotarea anilinei. 10. Zaharide (glucoza, zaharoza) stare natural, proprietti fizice. Monozaharide: glucoza si fructoza (formule plane); fermentatia alcoolic a glucozei; oxidarea glucozei cu reactiv Tollens si Fehling. 11. Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina): denumire, clasificare, proprietti fizice; caracter amfoter. 12. Calcul stoechiometric, puritate, randament.