Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII HOTELIERE Nr ........... incheiat la data de ................ Intre: S.C.

MARTIN RESORTS SRL cu sediul in Mamaia, zona Perla, statie pornire Telegondola corp D, Constanta, cod postal 900001, avand nr. inreg. la Registrul Comertului J13/3648/2006, cod fiscal RO 19275991 si cont bancar RO12BTRL01401202E31780XX deschis la BANCA TRANSILVANIA CONSTANTA, cu tel. 0241.55.70.07 si fax 0241.55.57.15, mobil 0728.28.16.76, reprezentanta prin CORINA MARTIN - in calitate de Director General, denumita in continuare PRESTATOR . si S. C. .................................... S.R.L. cu sediul in ........................., Str. ..................................., nr. ........, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ......................., CUI ................., IBAN ................................, deschis la BANCA ...............................avand licenta de turism nr. .............., reprezentata prin ..........................., in calitate de ................................, denumita in continuare, BENEFICIAR Art 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1 Prezentul contract are ca obiect asigurarea de catre PRESTATOR si utilizarea de catre BENEFICIAR a pachetelor de servicii turistice de cazare si masa, la MISTRAL RESORT MOIECIU DE SUS, pe baza de comanda ferma, transmisa in scris pe formularul standard al hotelului pentru anul ............. si confirmata de Beneficiar. Art .2 2.1 DURATA CONTRACTULUI Prezentul contract este valabil si isi produce efectele incepand cu data semnarii acestuia pana la data de ..................., fara insa a se limita la aceasta data, daca sunt inca obligatii scadente intre parti, situatie in care isi continua efectele pana la achitarea reciproca a obligatiilor. 2.2. La expirarea duratei de valabilitate si odata cu stingerea tuturor obligatiilor reciproce ale partilor, contractul de fata isi inceteaza aplicabilitatea. Art. 3 OBLIGATIILE PARTILOR 3.1. Obligatiile Beneficiarului: Beneficiarul se obliga:

3.1.1 Sa efectueze rezervarea spatiilor de cazare numai pe baza comenzilor scrise, emise, acceptate si confirmate de catre Prestator. Clientii beneficiarului vor putea beneficia de serviciile Prestatorului, doar in baza voucherlui emis de Beneficiar catre Prestator, sau cu confirmare de rezervare emisa de Prestator

catre Beneficiar . Comanda de rezervare va include in mod obligatoriu: numele clientului, tara de provenienta, toate serviciile solicitate si detalii asupra acestora, perioada de sejur, data de intrare si iesire a clientului, nr.de persoane adulti/nr.copii, varsta acestora, tip camera, servicii suplimentare (demipensiune, pensiune completa), nr.de referinta (numarul rezervarii), modalitatea de plata (virament, numerar sau carte de credit), tariful de cazare aplicat conform contractului, modalitatea de plata (viment, plata la receptie, numerar sau carte credit), numele in clar si semnatura reprezentantului legal al agentiei, stampila emitentului. Numarul de confirmare a rezervarii si certificarea tarifului vor fi transmise Beneficiarului in maximum 24 de ore de la primirea comenzii. 3.1.2 Sa informeze corect clientii, pe propria sa raspundere, asupra tuturor conditiilor de comercializare, cazare si alte servicii in incinta hotelului, precum si sa asiste clientul in procedura de formulare a unei eventuale reclamatii, fara sa permita interpretari echivoce, neconforme cu termenii contractului . 3.1.3 Sa informeze clientii in mod expres si clar, fara echivoc , in legatura cu ora de incepere a zilei hoteliere/check-in (orele 16.00) si ora de eliberare a camerei/ check-out (orele 12.00). Spatiile de cazare sunt pastrate disponibile pana la ora 18.00 a zilei de sosire a clientului in hotel. Pentru sosirile dupa ora 18.00, Beneficiarul va specifica pe comanda de cazare sosire tarzie, precizand ora de sosire la hotel si va garanta financiar prima noapte de cazare. Fara garantarea primei nopti de cazare, camera rezervata se disponibilizeaza la ora 18. 3.1.4 Sa informeze clientii in mod clar ca nu exista frigidere in camere , ci numai racitoare tip MINIBAR, incarcate deja cu bauturi specifice acestui tip de serviciu. Racitoarele mini-bar nu sunt in masura sa pastreze alimente, cu atat mai mult nu pot asigura pastrarea alimentelor pentru sugari si copii mici. Avand in vedere ca nu sunt conditii de pastrare in echipamente cu regim termic controlat. Minibarurile din camere sunt incarcate cu bauturi racoritoare diverse, bere, vinuri, miniaturi bauturi alcoolice. Toate aceste produse sunt precizate in fisa de consum a minibarului si scoaterea acestora din racitor fiind interzisa. 3.1.5 Sa isi asume unilateral, pe propria raspundere, promisiunile facute turistilor fara acoperire si fara confirmarea prestatorului, privind localizarea camerelor, repartizarea de camere alaturate. Solitarile acestea raman simple optiuni pe care reprezentantul prestatorului incearca sa le rezolve in limita posibilitatilor existente in hotel la momentul rezervarii/cazarii, fiind exclusa garantarea. Beneficiarul recunoaste ca Prestatorul este exonerat de raspundere in raport cu turistii care au primit garantii ce exced prezentului contract. 3.1.6 Pentru transferul clientilor individuali de la/la Aeroport sau Gara, Beneficiarul precizeaza in mod explicit pe comanda, informatiile referitoare la: data, ora sosirii / plecarii, compania aeriana sau tren, numarul cursei aeriene sau tren cu care clientul soseste / pleaca la / de la hotel. 3.1.7 Prin grup de turisti Beneficiarul si Prestaorul de comun acord inteleg respectarea cumulativa a

urmatoarelor conditii: minimum 10 (zece) camere, ocupate in baza aceleiasi comenzi, la aceeasi data si aceeasi perioada de sejur. 3.1.8 In cazul solicitarilor de spatii de cazare pentru grupuri de clienti cu o ocupare de minimum 10 (zece) camere duble, rezervarile se vor efectua cu minimum 20 (douazeci) zile inaintea inceperii sejurului, iar Beneficiarul are obligatia achitarii catre Prestator a unui avans de garantare de minimum 50% din valoarea comenzii confirmate de Prestator, cu cel putin 7 zile inaintea inceperii cazarii. 3.1.9. Decomandarile si modificarile de sejur si / sau structura de cazare precizata in comenzile de cazare emise de catre Beneficiar si confirmate de Prestator se transmit numai in scris, in termen de minimum 24 ore pentru turistii individuali si 7 (sapte) zile pentru grupuri, inainte de inceperea sejurului mentionat in comanda acceptata de Prestator. 3.1.10 Sa achite serviciile comandate intocmai si la timp in baza facturii emise de Prestator conform clauzelor din prezentul contract prevazute la art .5. 3.1.11 Sa plateasca penalitatile convenite conform art. 7, daca prevederile prezentului contract nu au fost respectate. 3.1.12 Beneficiarul recunoaste si accepta ca a primit toate informatiile solicitate si absolut necesare pentru o buna si corecta informare a turistilor, ca a verificat si cunoaste corectitudinea acestora, orice nerespectare in modul de transmitere a acestora catre turisti, fiindu-i imputabila exclusiv. 3.2 Obligatiile Prestatorului: Prestatorul se obliga: 3.2.1 Sa asigure in cadrul pachetelor de servicii turistice convenite, servicii de cazare, masa, precum si alte servicii conform prevederilor din anexele contractului. 3.2.2. Sa anunte Beneficiarul despre fiecare schimbare survenita in timpul derularii contractului. 3.2.3. Sa asigure spre pastrare banii si alte obiecte de valoare incredintate de turisti, in safe-uri sau incaperi special amenajate la receptia hotelului. In caz contrar, Prestatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru furtul / disparitia bunurilor clientului. ART .4. TARIFE DE CAZARE SI SERVICII SUPLIMENTARE: 4.1 Tarifele de cazare sunt exprimate in lei / camera / noapte cu mic dejun si TVA inclus si sunt mentionate in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul contract. 4.2. Ziua hoteliera incepe la ora 14.00 si se incheie la ora 12.00. Orice depasire a orei 12.00 la eliberarea camerei trebuie confirmata in prealabil cu receptia hotelului si este posibila numai in limita disponibilitatilor. Cu acordul receptiei hotelului, in masura posibilitatilor spatiile pot fi eliberate pana la ora 14.00, fara taxa suplimentara. 4.3 In cazul in care spatiile de cazare vor fi eliberate dupa ora 14.00 (ora inceperii zilei hoteliere) dar nu mai tarziu de ora 18.00, Beneficiarul are obligatia de a plati Prestatorului contravaloarea a 50% din tariful de cazare pentru spatiile ocupate astfel pentru timp suplimentar. In cazul in care spatiile de cazare

vor fi eliberate dupa ora 18.00, Beneficiarul va plati Prestatorului contravaloarea integrala a tarifului de cazare pentru spatiile ocupate. 4.4. In cazul in care Beneficiarul angajeaza Pachete Complete de Servicii (servicii de cazare, sali de conferinta, restaurant, etc.) in incinta Hotelului Mistral Resort, acestea se pot negocia in functie de valoarea totala a pachetului de servicii ferm comandat de Beneficiar. Art.5. PLATI 5.1 Decontarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract se va face dupa cum urmeaza: In cazul rezervarilor pentru turisti individuali, Beneficiarul va achita Prestatorului factura emisa pentru serviciile turistice, integral cu 7 zile inainte de sosirea turistilor in hotel. Beneficiarul are obligatia de a justifica efectuarea platii prin fotocopie sau fax a dispozitiei de plata avizata de catre banca. - In cazul rezervarilor pentru grupuri, Beneficiarul va achita Prestatorului un avans de 50% cu cel putin 7 zile inainte de inceperea evenimentului si diferenta de 50% impreuna cu alte servicii suplimentare la 3 zile de la finalizarea evenimentului. Beneficiarul are obligatia de a justifica efectuarea platii prin fotocopie sau fax a dispozitiei de plata avizata de catre banca. 5.2 Pentru neplata serviciilor in cadrul termenului, Beneficiarul datoreaza Prestatorului penalitati de intarziere, in conformitate cu art. 7.1 al prezentului contract. Plata facturii se va face prin ordin de plata confirmat de banca, numerar, CEC, CEC de calatorie, carte de credit si alte instrumente de plata admise de lege. Art.6. PROMOVARE SI PUBLICITATE 6.1 Avand in vedere parteneriatul de piata, Beneficiarul se angajeaza sa promoveze oferta Prestatorului ori de cate ori va avea prilejul si va informa Prestatorul asupra actiunilor intreprinse. Beneficiarul va include in materialele sale de promovare informatii corecte si confirmate de Prestator asupra serviciilor si facilitatilor ce pot fi oferite in cadrul Hotelului Mistral Resort Moieciu . In acest sens Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului material promotional si portofoliu de imagine. Cheltuielile aferente promovarii si publicitatii in materialele sale vor fi exclusiv in sarcina Beneficiarului. Functie de interesele comune pe piata si pentru actiuni speciale, se pot concepe programe comune de promovare, cu participare financiara si din partea Prestatorului. Art. 7 PENALITATI 7.1 In cazul nerespectarii termenelor prevazute la Capitolul 5. Plati, Art. 5.1, Beneficiarul va plati penalitati de intarziere ce vor reprezenta 0,3% pe zi pentru primele 10 (zece) zile de intarziere, calculate la valoarea totala datorata. Din ziua 11 (unsprezece) se va aplica 0,6% pe zi de intarziere, iar din ziua 30 (treizeci) se va aplica 0,9% pe zi de intarziere la valoarea totala datorata. In situatia in care sumele datorate pentru serviciile prestate anterior si pentru penalitatile aferente nu sunt achitate de catre Beneficiar, Prestatorul va proceda la neconfirmarea sau, dupa caz, la neonorarea comenzilor viitoare de

cazare, precizand clientului motivul pentru care acesta nu primeste serviciile comandate Beneficiarului. Clientului i se vor oferi solutii alternative, pe costurile sale, in relatie directa cu Prestatorul. Consecinta unei astfel de situatii va fi rezilierea unilaterala a contractului de catre Prestator, in conformitate cu prevederile Art. 7.1, lit. b. Pentru recuperarea debitelor create de Beneficiar, Prestatorul va apela la instanta judecatoreasca competenta. 7.2 In cazul nerespectarii termenelor de decomandare sau neprezentarii clientilor, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului contravaloarea integrala a spatiilor comandate pentru prima zi de cazare, dupa care comanda se anuleaza. 7.3 n cazul n care Beneficiarul renun la pachetul de servicii turistice comandat si care face obiectul prezentului contract, anularea se face in scris si el datoreaz Prestatorului penalizri dup cum urmeaz : a) fara penalizare daca anularea se face cu 10 zile inaintea inceperii sejurului; b) in cazul in care anularea se face in mai putin de 10 zile fata de inceperea sejurului sau daca turistii nu se prezinta la cazare, Beneficiarul va plati contravaloarea primei nopti de cazare a intregului pachet; c) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care Beneficiarul a achizitionat pachetul in cadrul programelor si ofertelor speciale de genul Inscrieri timpurii, O saptamana la munte, etc. d) In cazul pachetelor de servicii turistice de sarbatori nationale (Paste, Craciun si Revelion) penalitatile sunt: - 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 30 de zile calendaristice inainte de inceperea sejurului; - 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai putin de 30 de zile calendaristice inainte de inceperea sejurului. Art 8. REZILIEREA CONTRACTULUI 8.1 Contractul poate fi reziliat in urmatoarele conditii: - prin acordul partilor; - la cererea uneia dintre parti, pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale, cu un preaviz de 30 de zile catre partea in culpa, orice obligatii scadente intre parti ramanand active pana la solutionarea lor; - din initiativa uneia dintre parti, cand din motive obiective (altele decat forta majora) respectarea obligatiilor contractuale a devenit imposibila, cu un preaviz de 90 (nouazeci) de zile catre cealalta parte. Art 9. CLAUZE SPECIALE 9.1 Reclamatiile sau nemultumirile aduse la cunostinta Prestatorului direct de catre client vor fi solutionate pe loc. Eventualele sesizari ale Beneficiarului privind calitatea serviciilor prestate vor fi transmise Prestatorului numai in scris inainte de plecarea clientilor din hotel. Orice reclamatie ulterioara a Beneficiarului, daca nu va fi insotita de punctul de vedere scris si semnat al clientului, nu va avea relevanta si nu va fi luata in considerare de catre Prestator. 9.2 In perioada sejurului, Prestatorul intelege sa puna la dispozitie spatiile si serviciile comandate de

Beneficiar si confirmate de Prestator, asigurand toata asistenta necesara clientului iar, Beneficiarul, isi asuma obligatia de a-si informa clientii asupra necesitatii respectarii regulamentelor hoteliere general valabile si asupra obligativitatii de a nu desfasura in incinta hotelului activitati care contravin moralitatii si legilor statului roman. 9.3 Daunele provocate de turistii cazati conform prezentului contract se vor consemna intr-o nota de constatare si se vor recupera de la acestia inainte de plecare. In cazul in care nu exista aceasta posibilitate actul de constatare intocmit de Prestator in legatura cu daunele, va fi transmis Beneficiarului care se obliga sa-l asiste pe Prestator in demersurile necesare recuperarii pagubelor. 9.4 Orice modificare a prezentului contract este posibila numai cu acordul scris al ambelor parti. Divergentele sau litigiile ce pot aparea vor fi rezolvate pe cale amiabila iar, in caz contrar, vor fi solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta. 9.5 Partile sunt exonerate de raspunderile derivand din prezentul contract in caz de forta majora, dovedit de partea care il invoca, in conditiile legii. 9.6 Termenul de valabilitate al prezentului contract este incepand din data de ..................., pana la data de ................................. si nu poate fi prelungit decat prin acordul scris al ambelor parti. Prezentul contract a fost intocmit in 2 (doua) exemplare, in original, cate unul pentru fiecare parte. Pentru si in numele, PRESTATORULUI Pentru si in numele, BENEFICIARULUI