P. 1
planificare calendaristica - 2012-2013

planificare calendaristica - 2012-2013

|Views: 31|Likes:
Published by Florina Drossu
Planificare clasele I-VIII
Planificare clasele I-VIII

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: Florina Drossu on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2013

pdf

text

original

Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr.

143
Clasa I
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 3#
$ro%esor : rossu &lorina
$'A"I&ICA() CA')"A(I*+IC, -(I)"+A+I.,
A"U' ŞC-'A( : /01/1/013
Întocmită conform programei şcolare în vigoare, aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008
Semestrul I
"r.
crt.
Unitatea de
2nvăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
1.
es!re
credinţa
Cre3tină
1.1!." # $rima oră %e &eligie a mic'l'i
creştin
1 (1 1)*2".09
1.11."!.2 # +'mne,e'*prieten'l
copiilor
1 (2 2!*"0.09
1.1 !." # +e-pre (f. .i-erică 2 ("*! 1*).10
8*1!.10
/.
(ugăciunea 4
calea s!re
umnezeu
1.""." # &'găci'nea la intrarea în cla-ă 1 (5 15/21.10
1.""." # &'găci'nea la ieşirea %in
cla-ă
1 (0 22*28.10
# 1val'are formativă 1 () 29.10*0!.11
VACANŢĂ 05.11-11.11.2012
3.
Iisus 5ristos6
&iul lui
umnezeu
1.22.1".2 # (f2nta 3ecioară Maria 1 (8 12*18.11
!.1 # (f.(telian* ocrotitor'l copiilor 1 (9 19*25.11
!.1 # (f. 4icolae / prieten'l copiilor 1 (10 20.11*2.12
1.22.1".1 # 4aşterea +omn'l'i
5olin%e* la'%a 4aşterii
+omn'l'i
2 (11
(12
"*9.12
10*10.12
# 1val'are -'mativă 1 (1" 1)*2".12
VACANŢĂ IN!RS!"!SRIA#Ă 2$.12-1%.01
Semestrul al II-lea
1

"r.
crt
Unitatea de
2nvăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
-re
*ă!tă1
mâna
$erioada
4.
Iisus 5ristos6
&iul lui
umnezeu
1.22.1".1 #5opilăria l'i 6i-'- 2 (1!
(15
15*22.01
2"*29.01
1.2 2.1".1 .ote,'l +omn'l'i 1 (10 "0.01*5.02
1val'are formativă 1 (1) 0*12.02
#.
umnezeu
este +atăl
nostru
ceresc
5.1 # +'mne,e' a făc't cer'l
şi păm2nt'l
2 (18
(19
1"*19.02
20*20.02
5.1 # +'mne,e' i*a făc't pe îngeri 1 (20 2).02*!.0"
5.1 # +'mne,e' l*a făc't pe om 1 (21 5*11.0"
1.22.1 ".1 # $atimile, &ă-tignirea şi
Învierea +omn'l'i
" (22
(2"
(2!
12*18.0"
19*25.0"
20.0"*1.0!
*ă 3tii mai multe6 să %ii mai 7un8 1 1 (25 1*8.0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
5.1 # 4ea-c'ltarea primilor oameni 1 (20
(2)
15*21.0!
22*29.0!
!.1 5.1 #5ain şi 7bel 1 (28 29.0!*0.05
!.1 5.1 # 4oe şi potop'l 1 (29 )*1".05
# 1val'are formativă 1 ("0 1!*20.05
9.
umnezeu 3i
Co!iii
1.11."!.2 # +'mne,e' i'beşte copiii 1 ("1 21*2).05
1.11."!.2 # 5opiii îl i'be-c pe +'mne,e' 1 ("2 28.05*".00
1.11."".2
"."!.1!.2
!."5.1
# +'mne,e' ră-plăteşte faptele
noa-tre
1 ("" !*10.00
# 1val'are formativă 1 ("! 11*1).00
# 1val'are -'mativă 1 ("5 18*2".00
irector6 Şe% comisie
metodică6
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
2
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 143
Clasa a II1a
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 3#
$ro%esor : rossu &lorina
Semestrul I

"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
1.
es!re
credinţa
cre3tină
# (fat b'n8 1 (1 1)*2".09
1.11."5.2 # +'mne,e' i'beşte l'mea 2 (2
("
2!*"0.09
1*).10
/. *ă1l cinstim
!e
umnezeu
1.22.1 # 5a-a l'i +'mne,e' / (f2nta
.i-erică
2 (!
(5
8*1!.10
15*21.10
1."2.1 ".2 # &'găci'nea mic'l'i creştin 1 0 22*28.10
# 1val'are formativă 1 ) 29.10*0!.11
VACANŢĂ 05.11-11.11.2012
3. :odele de
com!orta1
ment
2.2 ".1!.15."#7vraam / ră-plata cre%in9ei 2 (8
(9
12*18.11
19*25.11
2.2".1 !.1
5."
#6o-if şi fra9ii l'i 1 (10 20.11*2.12
2.2!.15." #(f. 3ilofteia*mo%el %e
Milo-tenie
1 (11 "*9.12
1.1".15." #4aşterea +omn'l'i 1 (12 10*10.12
#1val'are -'mativă 1 (1" 1)*21.12
VACANŢĂ IN!RS!"!SRIA#Ă 22.12-1%.01
"
Semestrul al II-lea
"r.
Crt.
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
4. :inunile
:ântuito1
rului
2.2"." # Min'nile M2nt'itor'l'i
:ri-to-
1 (1! 1!*20.01
2.2 "." # $e-c'irea min'nată 2 (15
(10
21*2).01
28.01*".02
2.2 "." # Înm'l9irea p2inilor şi a peştilor 2 (1)
(18
!*10.02
11*1).02
2.2 ".2 # Învierea fi'l'i vă%'vei %in
4ain
2 (19
(20
18*2!.02
25.02*".0"
# 1val'are formativă 1 (21 !*10.0"
#. ;ucurie 3i
lumină
s%ântă
".2"."!.1 #$regătire pentr' $o-t'l Mare 1 (22 11*1).0"
2.2!.15." # Maica +omn'l'i*ocrotitoarea
5opiilor
2 (2"
(2!
18*2!.0"
25*"1.0"
S) *tii mai multe+ s) ,ii mai -u./ (25 1*).0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
".2"."!.1 $atimile şi Învierea +omn'l'i 2 ( 20
(2)
(28
15*21.0!
22*28.0!
29.0!*".05
9.
&amilia
cre3tinului
!." # 3amilia creştină* %ar'l
l'i +'mne,e'
2 (29
("0
)*12.05
1"*19.05
!."5.1 # 6'birea părin9ilor fa9ă %e copii 1 ("1 20*20.05
!." 5.1 # 6'birea copiilor fa9ă %e părin9i 1 ("2 2).05*2.00
!." 5.15.2 # (ă ne a;'tăm 'nii pe al9ii 1 ("" "*9.00
# 1val'are formativă 1 ("! 10*10.00
# 1val'are -'mativă 1 ("5 1)*21.00
irector6 Şe% comisie
metodică6
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
!
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 143
Clasa a III1a
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 3#
$ro%esor : rossu &lorina
Semestrul I
"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
*!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
1 es!re cre1
dinţa
crestină
# &ecapit'lare 1 (1 1)*2".09
# 1val'are ini9ială <orală= 1 (2 2!*"0.09
/ *%inţii6
!rietenii
co!iilor
".!!." # (f2nta $ara-c>eva 2 ("
(!
1*).10
8*1!.10
".!!." # (f2nt'l +imitrie cel 4o' 2 (5
(0
15*21.10
22*28.10
1.1 # .iblia -a' (f2nta (cript'ră 1 () 29.10*!.11
VACANŢĂ 5.11-11.11.2012
1.1 # .iblia -a' (f2nta (cript'ră 1 (8 12*18.11
".!!." # (f2nt'l 7n%rei / 7po-tol'l
&om2nilor
2 (9
(10
19*25.11
20.11*2.12
2."".! # 4aşterea +omn'l'i 2 (11
(12
"*9.12
10*10.12
#1val'are -'mativă 1 (1" 1)*21.12
VACANŢĂ IN!RS!"!SRIA#Ă 22.12-1%.01
5
Semestrul al II-lea
"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
*!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
-re
*ă!tă1
mâna
$erioada
3.
$er-onalită i ț
.iblice
1."2.1!.2 # Moi-e / ale-'l l'i +'mne,e' 2 (1!
(15
1!*20.01
21*2).01
1."2.1!.2 # &egele +avi% " (10
(1)
(18
28.01*".02
!*10.02
11*1).02
1."2.1!.2 # &egele (olomon 2 (19
(20
18*2!.02
25.02*".0"
4.
Iisus 5ristos6
&iul lui
umnezeu
1.2".1 # ?atăl no-tr' / &'găci'ne
%omnea-că
1 (21 !*10.0"
1.2"." # ?atăl no-tr'
<e@plicarea r'găci'nii=
1 (22 11*1).0"
2.2"." # $otolirea f'rt'nii pe mare 1 (2" 18*2!.0!
2.2"." # Învierea fiicei l'i 6air 1 (2! 25*"1.0"
*ă 3tii mai multe6 să %ii mai 7un8 (25 1*).0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
2.2"." # Învierea fiicei l'i 6air 1 (20 15*21.0!
# 1val'are formativă 1 (2) 22*28.0!
2.2!.15.2 # $atimile, &ă-tignirea
şi Învierea +omn'l'i
2 (28
(29
29.0!*".05
)*12.05
#. (ă*A cin-tim pe
pe
+'mne,e'
".2!.15.1 # Mic'l creştin în .i-erică 1 ("0 1"*19.05
!.15.1 # (fintele -l';be ale .i-ericii 1 ("1 20*20.05
".!!.15.1 # (ărbătorile religioa-e*
momente %e b'c'rie -f2ntă
1 ("2
(""
2).05*2.00
"*9.00
#1val'are formativă 1 ("! 10*10.00
#1val'are -'mativă 1 ("5 1)*21.00
irector6 Şe% comisie
metodică6
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
0
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 143
Clasa a I.1a
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 3#
$ro%esor : rossu &lorina
Semestrul I
"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
-re
*ă!tă1
mâna
$erioada
1. es!re
credinţa
cre3tină
# &ecapit'lare 1 (1 1)*2".09
1.1 # 1val'are ini9ială <orală= 1 (2 2!*"0.09
1.1 # 5'm %evenim creştini B 2 ("
(!
1*).10
8*1!.10
1.21." # 5'm ne pă-trăm -'flet'l
c'ratB
2 (5
(0
15*21.10
22*28.10
# 1val'are formativă 1 () 29.10*!.11
VACANŢĂ 05-11.11.2012
".1 # $rofet'l 6lie 2 (8
(9
12*18.11
19*25.11
".1 # $rofet'l +aniel 2 (10
(11
20.11*2.12
"*9.12
/. ;ucurie 3i
lumină
s%ântă
"." # 4aşterea +omn'l'i /
.'c'rie pentr' toată l'mea
2 (12
(1"
10*10.12
1)*21.12
)
Semestrul al II-lea
"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
3. Iu7irea lui
umnezeu
!rin
$oruncile
*ale
".2 # +ecalog'l*generalită9i 1 (1! 1!*20.01
".2!.1!.2 # +ecalog'l * %atoriile fa9ă %e
+'mne,e'
1 (15 21*2).01
".2!.1!.2 # +atoriile fa9ă %e aproapele 2 (10
(1)
28.01*".02
!*10.02
1."5.1 # Marea por'ncă a i'birii 1 (18 11*1).02
# 1val'are formativă 1 (19 18*2!.02
4. Iisus 5ristos1
umnezeu
3i -m
"."".! # 6ntrarea +omn'l'i în
6er'-alim * 3loriile
1 (20 25.02*".0"
"."".! # 5ina cea %e ?aină 2 (21
(22
!*10.0"
11*1).0"
"."".! # &'găci'nea %in Cră%ina
C>et-imani
1 (2" 18*2!.0"
"."".! #$rin%erea şi D'%ecarea
+omn'l'i
1 (2! 25*"1.0"
*ă 3tii mai multe6 să %ii mai 7un8 (25 1*).0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
"."".! #&ă-tignirea +omn'l'i 1 (20 15*21.0!
"."".! # Moartea şi Îngroparea
+omn'l'i
1 (2) 22*28.0!
"."".! # Învierea +omn'l'i 1 (28 29.0!*".05
"."".! # 7rătările %'pă Înviere 1 (29 )*12.05
"."".! # Înăl9area la cer 1 ("0 1"*19.05
# 1val'are formativă 1 ("1 20*20.05
#. *%inţii 4
$rietenii
co!iilor
!." # (fin9ii apo-toli $etr' şi
$avel
1 ("2 2).05*2.00
!." < (f2nt'l 6oan 6acob &oman'l 1 ("" "*9.00
# 1val'are formativă 1 ("! 10*10.00
# 1val'are -'mativă 1 ("5 1)*21.00
irector6 Şe% comisie
metodică6
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
8
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 143
Clasa a .1a
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 39
$ro%esor : rossu &lorina
Semestrul I
"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
1. Credin a ț
cre tină ș
# &ecapit'lare 1 (1 1)*2".09
# 1val'are ini9ială <orală= 1 (2 2!*"0.09
1.12.1".1
".5
# (fintele ?aine / l'crări ale l'i
:ri-to- în .i-erică.
1 (" 1*).10
1.12.1".1
".5
#(f2nta ?aină a .ote,'l'i 2 (!
(5
8*1!.10
15*21.10
1.12.1".1
".5
#(f2nta ?aină a Mir'ngerii 1 (0 22*28.10
1.12.1".1
".5
#(f2nta ?aină a (pove%aniei 2 ()
(8
29.10*!.11
5*11.11
1.12.1".1
".5
# (f2nta ?aină a Împărtăşaniei 2 (9
(10
12*18.11
19*25.11
# 1val'are formativă 1 (11 20.11*2.12
/. Iisus 5ristos
1 :ântuitorul
lumii
"."!." # 4aşterea +omn'l'i / b'c'rie
la toată l'mea
1 (12 "*9.12
# 1val'are formativă 1 (1" 10*10.12
# 1val'are -'mativă 1 (1! 1)*2".12
VACANŢĂ IN!RS!"!SRIA#Ă 2$-1%.01
9
Semestrul al II-lea
"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
3. :ântuitorul
Iisus 5ristos
12nvăţătorul
esăvâr3it
1.22.12.2
".2".5!.1
# $il%a (amarinean'l'i milo-tiv 1 (15 1!*20.01
1.22.12.2
".2".5!.1
#$il%a bogat'l'i nemilo-tiv şi a
(ărac'l'i Aa,ăr
1 (10 21*2).01
1.22.12.2
".2".5 !.1
# $il%a vame-'l'i şi fari-e'l'i 1 (1) 28.01*".02
1.22.12.2
".2".5 !.1
# $il%a celor ,ece fecioare 1 (18 !*10.02
# 1val'are formativă 1 (19 11*1).02
4. *%inţirea
tim!ului
"."!." # +e-pre -ărbători* împăr9irea şi
importan9a lor
1 (20 18*2!.02
"."!." #+'minica -ărbătoare
-ăptăm2nală a creştinilor
1 (21 25.02*".0"
"."".5!." # (ărbătorile împărăteşti 2 (22
(2"
!*10.0"
11*1).0"
# 1val'are formativă 1 (2! 18*2!.0"
!." # $o-t'l în via9a creştin'l'i 1 (25 25*"1.0"
*ă 3tii mai multe6 să %ii mai 7un8 1 (20 1*5.0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
!." #Întemeierea .i-ericii 5reştine 1 (2) 15*21.0!
2.2".!".5 # &ă-p2n%irea creştini-m'l'i pe
teritori'l 9ării noa-tre
1 (28 22*28.0!
#.
;iserica în
!rimele
veacuri
cre3tine
2.2".!".5 # $atimile şi Învierea +omn'l'i 1 (29 29.0!*".05
2.2".!".5 # (f2nt'l 7po-tol 7n%rei 1 ("0 )*12.05
# 1val'are formativă 1 ("1 1"*19.05
9.
*!iritualitate
3i
via ă ț
cre tină ș
!.25.15.2 #5reştin'l aca-ă şi în bi-erică 1 ("2 20*20.05
!.25.15.2 # 5reştin'l în şcoală şi în
(ocietate
1 ("" 2).05*2.00
".5!.2 #4at'ra / %ar'l l'i +'mne,e'
pentr' oameni.
1 ("! "*9.00
# 1val'are formativă 1 ("5 10*10.00
# 1val'are -'mativă 1 ("0 1)*2".00
10
irector6 Şe% comisie
metodică6
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 143
Clasa a .I1a
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 39
$ro%esor : rossu &lorina
Semestrul I
"r.
crt
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
s!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
1. Credinţa
cre3tină
# &ecapit'lare 1 (1 1)*2".09
# 1val'are initială 1 (2 2!*"0.09
2.1!.2 # &'găci'nea +omnea-că . 5ele
şapte cereri
1 (" 1*).10
1.12.1 # (f2nta ?aină a 5'n'niei 2 (!
(5
8*1!.10
15*21.10
2.2".!!." # (f.+imitrie 6,vor2tor'l %e Mir 2 (0 22*28.10
1.12.1 # (f2nta ?aină a $reo9iei 2 ()
(8
29.10*!.11
5*11.11
1.12.1 # (f2nta ?aină a Ma-l'l'i 2 (9
(10
12*18.11
19*25.11
# 1val'are formativă 1 (11 20.11*2.12
/. Iisus 5ristos
:ântui1
torul
lumii.
"." # 4aşterea +omn'l'i.
5olin%e religioa-e
2 (12
(1"
"*9.12
10*10.12
# 1val'are -'mativă 1 (1! 1)*2".12
VACANŢĂ IN!RS!"!SRIA#Ă 2$.12-1%.01
11
Semestrul al II-lea
"r.
crt
Unitatea de
2nvăţare
Com!etenţe
*!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
3. *!iritualitate
3i
viaţă
cre3tină
2.2".2!." # 5'ra;'l mărt'ri-iriiE (f2nt'l
6oan .ote,ător'l
1 (15
(10
15*20.01
21*2).01
4. Iisus 5ristos
:ântui1
torul
lumii
1.2".1!.2 #:ri-to- binec'v2ntea,ă familia
*Min'nea %in 5ana Calileeii
1 (1) 28.01*".02
1.2".1!.2
5.2
# &ă-plata cre%in9ei şi a a-c'ltării*
$e-c'irea min'nată
1 (18 !*10.02
1.2".1!.2
5.2
# .inefacere şi rec'noştin9ă /
Fin%ecarea celor ,ece leproşi
1 (19 11*1).02
1.2".1!.2
5.2
# (tăr'in9a în r'găci'ne
* 3emeia canaaneancă
2 (20
(21
18*2!.02
25.02*".0"
# 1val'are formativă 1 (22 !*10.0"
#. *%inţirea
+im!ului
"." # $o-t'l în via9a noa-tră.
Împăr9ire şi importan9ă
1 (2" 11*1).0"
"."".! # Maica +omn'l'i 1 (2! 18*2!.0"
"." # (ărbători în cin-tea
(fin9ilor
(25 25*"1.0"
*ă 3tii mai multe6 să %ii mai 7un8 1 (20 1*).0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
2.2".2!." # 5re%in9ă şi ;ertfăE (f2nt'l
Mare M'cenic C>eorg>e
1 (2) 15*21.0!
# 1val'are formativă 1 (28 22*28.0!
1.22.2"." # $atimile şi Învierea +omn'l'i 1 (29 29.0!*".05
9. ;iserica în
!rimele
veacuri
cre3tine
2.2".2".! # Martiri'l primilor creştini 1 ("0 )*12.05
2.2".2!." # Martiri creştini în +acia, în
(ecolele 666*6F
2 ("1
("2
1"*19.05
20*20.05
2.2".!!." # 1%ict'l %e la Milan. (f.
Împăra9i 5on-tantin şi 1lena
2 (""
("!
2).05*2.00
"*9.00
# 1val'are formativă 1 ("5 10*10.00
# 1val'are -'mativă 1 ("0 1)*2".00
irector6 Şe% comisie
metodică6
12
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 143
Clasa a .II1a
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 39
$ro%esor : rossu &lorina
Semestrul I
"r.
crt.
Unitatea de
învăţare
Com!etenţe
*!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
1. Credinţă
Cre3tină
# &ecapit'lare 1 (1 1)*2".09
# 1val'are ini9ială 1 (2 2!*"0.09
2.12.2".1 # +'mne,e' -e %e-coperă
oamenilor. &evelatia %ivină
1 (" 1*).10
2.12.2".1 # (f.(cript'ră 1 (! 8*1!.10
2.12.2".1 # (f. ?ra%i9ie 1 (5 15*21.10
1.1".1 # 5rearea l'mii 2 (0
()
22*28.10
29.10*!.11
1.1".1 # $'rtarea %e gri;ă a l'i
+'mne,e' fa9ă %e l'me
1 (8 5*11.11
# 1val'are formativă 1 (9 12*18.11
/. Iisus 5ristos
1 2nvăţător 3i
:ântuitor
1.2!.25.1 # $'terea cre%in9ei şi
a prieteniei* Fin%ecarea
-lăbănog'l'i %in 5aperna'm
1 (10 19*25.11
1.2!.25.1 #:ri-to- A'mina l'miiE
Fin%ecarea orb'l'i %in naştere
1 (11 20.11*2.12
1.2!.25.1 # 7totp'ternicia l'i +'mne,e'
* Învierea l'i Aa,ăr
1 (12 "*9.12
# 1val'are formativă 1 (1" 10*10.12
".2 # 4aşterea +omn'l'i.
5olin%e religioa-e
1 (1! 1)*2".12
VACANŢĂ IN!RS!"!SRIA#Ă 2$.12-1%.01
1"
Semestrul al II-lea
"r.
crt
Unitatea de
2nvăţare
Com!etenţe
*!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
3. Iisus 5ristos
1 2nvăţător
3i
:ântuitor
1.2 # 5ăin9ă şi iertare / $il%a
fi'l'i ri-ipitor
1 ( 15 1!*20.01
1.2 # .ogă9ia %ar'rilor l'i
+'mne,e' * $il%a talan9ilor
1 (10 21*2).01
4. *!iritualitate
3i viaţă
cre3tină
!.25.1 # (f ?rei 6erar>i / mo%ele ale
i'birii fa9ă %e -emeni.
1 (1) 2).01*".02
# 1val'are formativă 1 (18 !*10.02
#. )=!rimarea
2nvăţăturii
Cre3tine
"..2 # &'găci'nea în via9a
5reştin'l'i
1 (19 11*1).02
2.1".2 # (f2nta Ait'rg>ie /Înt2lnirea
c' :ri-to-
" (20
(21
(22
18*2!.02
25.02*".0"
!*10.0"
# 1val'are formativă 1 (2" 11*1).0"
9. +răirea
învăţăturii
cre3tine
1.22.1!.1 # Aegea cea no'ă / 3ericirile 2 (2!
(25
18*2!.0"
25*"1.0"
*ă 3tii mai multe6 să %ii mai 7un8 1 (20 1*).0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
"." # $o-t'l în via9a noa-tră. 1 (2) 15*21.0!
".2 # $atimile, &ă-tignirea şi
Învierea +omn'l'i
2 (28
(29
22*28.0!
29.0!*5.05
!.25.1 # 3aptele b'ne *roa%e
ale virt'9ilor
2 ("0
("1
)*12.05
1"*19.05
!.25.1 # 3aptele rele / încălcări
ale voii l'i +'mne,e'
1 ("2 20*20.05
>. *!iritualitate
3i
viaţă
cre3tină
!.25.1 #6'birea prin fapteEa;'torarea
celor afla9i în -'ferin9ă
2 (""
("!
2).05*2.00
"*9.00
# 1val'are formativă 1 ("5 10*10.00
# 1val'are -'mativă 1 ("0 1)*21.00
irector6 Şe% comisie
metodică6
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
1!
Unitatea de învăţământ: Şcoala gimnazială nr. 143
Clasa a .III1a
Aria curriculară : Om - Societate
isci!lina : Religie- cultul ortodox
"umăr de ore !e să!tămână : 1
"umăr de să!tămâni: 39
$ro%esor : rossu &lorina
Semestrul I
"r.
Crt
Unitatea de
2nvăţare
Com!etenţe
*!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
1. Credinţă
Cre3tină
1.1 # 1val'are ini9ială 1 (1 1)*2".09
1.1 # 5re,'l* -inte,a învă9ăt'rii %e
5re%in9ă
1 (2 2!*"0.09
1.1 # Învă9ăt'ra %e-pre (f.?reime
În (imbol'l 5re%in9ei
" ("
(!
(5
1*).10
8*1!.10
15*21.10
1.1 # 5om'ni'nea oamenilor c'
+'mne,e' în .i-erică
1 (0 22*28.10
1.1 # 5re%in9a în înviere şi via9a
Feşnică
2 ()
(8
29.10*!.11
5*11.11
1.1 #1val'are formativă 1 (9 12*18.11
/. +răirea
învăţăturii
cre3tine
1.2"."!.1 # $il%a vi9ei şi a mlă%i9ei /
via9a în :ri-to-
1 (10 19*25.11
"."!.1 $il%a -emănător'l'i*primire şi
împlinire a c'v2nt'l'i
l'i +'mne,e'
1 (11 20.11*2.12
"."!.1 # $li%a neg>inei*în%el'nga
răb%are şi %reptate a l'i
+'mne,e'
1 (12 "*9.12
#1val'are formativă 1 (1" 10*10.12
!.2 # 4aşterea +omn'l'i.
5olin%e religioa-e
1 (1! 1)*2".12
VACANŢĂ IN!RS!"!SRIA#Ă 2$.12-1%.01
15
Semestrul al II-lea
"r.
crt
Unitatea de
2nvăţare
Com!etenţe
*!eci%ice
Conţinuturile învăţării "r.
ore
*ă!tă1
mâna
$erioada
3. )=!rimarea
2nvăţăturii
Cre3tine
2.1".1 #.i-erica, locaş %e înc>inare 2 (15
(10
1!*20.01
21*2).01
2.1".1 # 6coana / ferea-tră -pre cer 1 (1) 28.01*".02
".1!.2 # 52ntarea religioa-ă / formă
%e r'găci'ne
1 (18 !*10.02
2.1!.2 # 5ălătorin% c' +'mne,e' /
$elerina;'l la bi-erici
şi mănă-tiri
2 (19
(20
11*1).02
18*2!.02
# 1val'are formativă 1 (21 25.02*".0"
4. *%ânta
*cri!tură1
izvor de
înţele!ciune
3i iu7ire
1.2!.2 # &ăb%are şi încre%ere în
+'mne,e' / +rept'l 6ov
2 (22
(2"
!*10.0"
11*1).0"
1.2!.25.1 # 6'birea fa9ă %e +'mne,e' şi
aproapele/legea %e-ăv2rşită a
4o'l'i ?e-tament
2 (2!
(25
18*2!.0"
25*"1.0"
*ă 3tii mai multe6 să %ii mai 7un8 1 (20 1*).0!
VACANŢĂ &! 'RI"ĂVARĂ (-1$.0$
1.2!.25.1 # 6mn'l %rago-tei creştine
<6 5orinteni 1"=
1 (2) 15*21.0!
# 1val'are formativă 1 (28 22*28.0!
!.2 #$atimile şi Învierea +omn'l'i 2 (29
("0
29.0!*5.05
)*12.05
#. -rganizarea
;isericii
-rtodo=e
(omâne
".2 #(emnifica9ia întemeierii
Mitropoliilor rom2neşti
2 ("1
("2
1"*19.05
20*20.05
".2 # Întemeierea $atriar>iei
&om2ne
1 ("" 2).05*2.00
".2 # Organi,area act'ală a
.i-ericii Orto%o@e &om2ne
1 ("! "*9.00
# 1val'are -'mativă 1 ("5 10*10.00
irector6 Şe% comisie
metodică6
$ro%. Ionelia *taicu $ro%. Ana $uncioiu
10

04-6.06 4-10.2.01 S15 23-29. 4.2 Dumnezeu şi 1.04 Să ştii mai multe.2.2 Copiii 1.1 1.1.01-5. Prof.4. 5.03 Învierea Domnului S23 19-25.01 Botezul Domnului 1 S16 30.2. Unitatea de crt Învăţare 4.02 • Dumnezeu i-a făcut pe îngeri 1 S20 27. 3.1 Nr.1 •Copilăria lui Iisus 1.05-3.05 • Evaluare formativă 1 S30 14-20.1 4.1.5.1 5.1.03 S24 26. Fiul lui Dumnezeu Competenţe Conţinuturile învăţării specifice 1.04 •Cain şi Abel 1 S28 29. să fii mai bun! 1 1 S25 1-8. Săptă. Dumnezeu este Tatăl nostru ceresc 5.02 şi pământul S19 20-26.1.1.4.1 4.06 6. 5.3.02-4.2 .4. Ionelia Staicu Şef comisie Prof.1.06 11-17.3.1.1.03 • Patimile.3.05 • Dumnezeu iubeşte copiii • Copiii îl iubesc pe Dumnezeu • Dumnezeu răsplăteşte faptele noastre • Evaluare formativă • Evaluare sumativă 1 1 1 1 1 S31 S32 S33 S34 S35 21-27. Răstignirea şi 3 S22 12-18.1 1.2.1.1. Iisus Hristos.04 S27 22-29.3.2.1 5.3.1.02 • Dumnezeu a făcut cerul 2 S18 13-19.05 28.03 • Dumnezeu l-a făcut pe om 1 S21 5-11.06 18-23. 5.03-1.1 5.05 • Noe şi potopul 1 S29 7-13.02 Evaluare formativă 1 S17 6-12.04 VACANŢĂ DE PRIMĂVARĂ 8-14. Director.4.3. metodică.3.1.1. Ana Puncioiu 2 . 2.3.2.Perioada Ore mâna 2 S14 15-22.04 • Neascultarea primilor oameni 1 S26 15-21.Nr.3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->