Sunteți pe pagina 1din 16

Universitatea Tehnica Gh.

Asachi din Iasi


Facultatea Constructii de Masini si Management Industrial Specializarea: Inginerie Economica in domeniul Mecanic

PROIECT M.U. 2
2011-2012

Student: Serban Valeriu Grupa: 4406 B2

Tema proiectului:
Sa se proiecteze cinematic cutia de viteze a unui strung normal pornind de la urmatoarele date initiale:

Nmin=160 rot/min Nmax=1800 rot/min Z= 12 trepte de turatie N0=1500 rot/min

Etape:
I. II. Calculul ratiei sirului de turatii si stabilirea valorilor turatiilor normalizate Stabilirea numarului de grupe cinematice, a numarului de rapoarte de transmitere din fiecare grupa si a numarului de variante structurale posibile III. IV. V. VI. VII. VIII. Ecuatiile structurale si trasarea diagramelor structurale pentru toate variantele posibile Verificarea conditiei constructive si alegerea diagramei structurale optime Trasarea diagramei de turatii Calculul numarului de dinti ale rotii din structura cutiei de viteze Determinarea abateriilor turatiilor reale in raport cu valorile normalizate Trasarea schemei cinematice la scara a cutiei de viteze.

Etapa I. Calculul ratiei sirului de turatii si alegera valorilor turatiilor normalizate


Lantul cinematic principal al unei masini-unelte trebuie sa asigure la elementul final realizarea vitezei optime de aschiere a carei valoare se gaseste in domeniul [vmin, vmax] ca urmare in structura lantului cinematic principal trebuie sa existe un mecanism de reglare a vitezei, respectiv turatiei care sa permita obtinerea valorilor pentru gama de reglare a vitezei reglare a turatiei . , respectiv pentru gama de

Reglarea turatiei se poate realiza in mod continuu cu ajutorul variatorilor mecanici sau in mod discontinuu in trepte prin intermediul mecanismelor de reglare de tipul cutiilor de viteze si a lirelor cu roti de schimb. In cazul reglarii in trepte s-a constatat ca functionarea masini-unelte este optima daca sirul de turatii realizat la arborele principal notat cu n1, n2, , nz formeaza o progresie geometrica de ratie . Valorile ratiei au fost normalizate in intervalul (1,2] conditia ca >1 a rezultat din faptul ca sirul de turatii n1, n2, , nz este crescator, iar conditia productivitate relativa maxima notata cu ( ) 2 din limitarea valorii pierderii de .

In plus s-a impus ca in sirul de turatii sa existe termeni in raportul 1:10 si raportul 1:2 cu alte cuvinte , valorile pentru m si k s-au obtinut pentru pierderea de productivitate

maxima ( ) In acest fel au rezultat valorile ratiei : ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ( ) ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) .

N1=1 rot/min, =1,06 R40 : contine 40 de termeni de la 1; 1,06, , n40=9,5. Valori ale turatiei mai mari de 9,5 rot/min se obtin inmultin termenii sirului R40 cu 10, 100, 1000. In cazul in care ratia 1,06 valorile turatiilor normalizate se obtin din sirul R40 sarind peste

un numar de termeni egal cu valoarea exponentului din relatia de legatura intre valoarea ratiei considerate si ratia 1,06. n1,n2,,nz

n1= 160 rot/min n2= 200 rot/min n3= 250 rot/min n4= 315 rot/min

n5= 400 rot/min n6= 500 rot/min n7= 630 rot/min n8= 800 rot/min

n9= 1000 rot/min n10= 1250 rot/min n11= 1600 rot/min n12= 2000 rot/min

Etapa II. Stabilirea numarului de grupe cinematice, a numarului de rapoarte de transmitere din fiecare grupa si a numarului de variante structural posibile
Cutiile de viteze sunt mecanisme de rulare in trepte a turatiei fiind constituite printr-un numar de grupe cinematice. Grupa cinematica reprezinta ansamblul transmisiilor dintre 2 arbori succesivi ai cutiei de viteze. Cutiile de viteze cu structura normala sunt formate dintr-un numar W de grupe cinematice legate in serie, fiecare grupa realizand p1, p2, , pw raportate de transmitere. In acest fel numarul z de trepte de turatie realizat la arborele principal se obtine ca produs a numarului de rapoarte de transmitere din grupele cutiei de viteze. Daca exista grupe cinematice cu acelasi numar de rapoarte de transmitere atunci relatia lui , K1+K2++Ks=W. Exemplu: z=12=223= 2231 W = 3 grupe cinematice P1 = 2 rapoarte =P2 P3 = 3 rapoarte

K1 = 2 K2 = 1 Pentru ca cele z turatii sa formeze progresie geometrica de ratie este necesar ca si valoarea
x

rapoartelor de transmitere din fiecare grupa sa fie de asemenea in progresie geometrica de ratie

,x

numar intreg pozitiv care ia diferite valori in functie de calitatea atribuita grupelor cinematice. In orice structura va exista o grupa pentru care x=1 (grupa de baza). X=P1 (numar de rapoarte din grupa de baza)prima grupa auxiliara X=P1P2 (P2- numar de rapoarte realizate in I grupa auxiliara) a II-a grupa auxiliara Relatia analitica care stabileste legatura intre numarul z de trepte de turatie, numarul de rapoarte de transmitere din fiecare grupa si valoarea lui x corespunzatoare se numeste ecuatie structurala.

Pentru z = 12 = 223 = 2231 W = 3 grupe cinematice P1= 2 rapoarte P2= 2 rapoarte P3= 3 rapoarte ( ) Z=12= 2(1) 2(2) 3(4) Z=12= 2(1) 2(6) 3(2) Z=12= 2(2) 2(1) 3(4) Z=12= 2(6) 2(1) 3(2) Z=12= 2(3) 2(6) 3(1) Z=12= 2(6) 2(3) 3(1) Z=12= 2(1) 3(2) 2(6) Z=12= 2(1) 3(4) 2(2) Z=12= 2(3) 3(1) 2(6) Z=12= 2(6) 3(1) 2(3) Z=12= 2(2) 3(4) 2(1) Z=12= 2(6) 3(2) 2(1) Z=12= 3(1) 2(3) 2(6) Z=12= 3(1) 2(6) 2(3) Z=12= 3(2) 2(1) 2(6) Z=12= 3(4) 2(1) 2(2) Z=12= 3(2) 2(6) 2(1) Z=12= 3(4) 2(2) 2(1) K1 = 2 K2 = 1

Etapa III. Ecuatiile structural si trasarea diagramelor structural pentru toate variantele posibile
Diagrama structurala- grafica corespunzatoare unei ecuatii structural date, evidentiind, pentru fiecare grupa cinematic, numarul de rapoarte de transmisie si relatia dintre acestea. Are structura simetrica, cu turatia motorului de actionare pozitionata la mijlocul arborelui I (nu se reprezinta valorile reale ale turatiilor, al rapoartelor, doar ilustreaza modul de reparttie a rapoartelor in cadrul cutiei de viteze). Arborii se reprezinta prin linii orizontale paralele, cu dreapta superioara arboreal conducator, I, iar dreapta inferioara arboreal principal. Perpendicular pe aceste drepte se traseaza un numar z de drepte echidistante, corespunzatoare turatiilor la arboreal principal(dreptele sunt distantate cu valorile log ). Rapoartele de transmisie se reprezinta prin drepte care leaga turatia arborelui conducator de turatia arborelui condus. Rapoartele de transmisie partiale se scriu sub forma turatia condusa de turatia conducatoare. a>0 turatia condusa se reprezinta la dreapta turatiei conducatoare a<0 turatia condusa se reprezinta la stranga celei conducatoare.
a

cu a - numar de interval care separa

Etapa IV. Verificarea conditiei constructive si alegerea diagramei structural optime


Verificarea conditiei constructive Conditia constructive se impune valorii raportului dintre raportul de transmitere limita, maxim si minim dintre fiecare grupa cinematic, astfel incat sa fie respectate conditiile de gabarit si durabilitate impuse cutiei de viteze.

Deci pentru o grupa cinematic oarecare:

.
x

Dar pentru o grupa cinematic cu raportul de transmisie in progresie geometrica de ratie poate scrie: i1i2ip=1 x
2x

se

(p-1)x

deci se obtine

(p-1)x

Pentru o ecuatie structural data, aceasta conditie se verifica in ultima grupa auxiliara pentru care x=xmax:
( )

; daca aceasta conditie se verifica in ultima

grupa auxiliara, atunci va fi respectata si in celelalte grupe cinematice. ( )

Varianta structural 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ecuatie structurala Z=12= 2(1) 2(2) 3(4) Z=12= 2(1) 2(6) 3(2) Z=12= 2(2) 2(1) 3(4) Z=12= 2(6) 3(1) 2(2) Z=12= 2(3) 2(6) 3(1) Z=12= 2(6) 2(3) 3(1) Z=12= 2(1) 3(2) 2(6) Z=12= 2(1) 3(4) 2(2) Z=12= 2(3) 3(1) 2(6) Z=12= 2(6) 3(1) 2(3) Z=12= 2(2) 3(4) 2(1) Z=12= 2(6) 3(2) 2(1) Z=12= 3(1) 2(3) 2(6 Z=12= 3(1) 2(6) 2(3) Z=12= 3(2) 2(1) 2(6) Z=12= 3(4) 2(1) 2(2) Z=12= 3(2) 2(6) 2(1) Z=12= 3(4) 2(2) 2(1)

pentru =1,25 (3-1) * 4 9 (2-1) * 6 9 (3-1) * 4 9 (2-1) * 6 9 (2-1) * 6 9 (2-1) * 6 9 (2-1) * 6 9 (3-1) * 4 9 (2-1) * 6 9 (2-1) * 6 9 (3-1) * 4 9 (2-1) * 6 9 (2-1) * 6 9 (2-1) * 6 9 (2-1) * 6 9 (3-1) * 4 9 (2-1) * 6 9 (3-1) * 4 9 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Alegerea diagramei structural optime Dintre variantele structural care respecta conditia constructive, se analizeaza pentru care variante se respecta. Prima grupa din fluxul cinematic sa aiba pe cat posibil, maxim 2 rapoarte de transmitere ( in aceasta grupa cinematic trebuie montate si cuplajele inversorului).

In ultima grupa cinematic, care contine arborele principal, sa nu existe decat maxim 2 rapoarte, pentru a nu suprasolicita arborele principal, a carui comportare influenteaza precizia de prelucrare.

Diagram structural sa aiba aspect de evantai, cu turatiile arborilor intermediari grupate fata de axa de simetrie (se obtin astfel turatii inalte pe acesti arbori in diagram de turatii care asigura moment de torsiune si incovoiere mici). Ecuatia optima corespunzatoare diagramei structurale este: z = 12 = 2(1) 3(2) 2(6)

Etapa V. Trasarea diagramei de turatii


Diagrama de turatii grafic in care turatiile si rapoartele se reprezinta la valorile lor reale, deci nu mai prezinta simetria din cazul diagramelor structural. Date initiale: (1) n1, n2, , nz (2) valoarea ratiei (3) turatia n0 a electromotorului (4) diagram structural optima Recomandari: diagram se traseaza pornind de la ultima grupa din fluxul cinematic a arborelui principal, iar turatiile arborilor intermediari se incearca sa fie duse cat mai spre dreapta, in domeniu turatiilor initiale. Etape: 1. Se transpun sub forma de puteri ale ratiei limitele premise unui raport de transmisii ij:

2. Se scriu pornind de la ultima grupa cinematic, variantele posibile de rapoarte de transmitere din grupe. 3. Se reprezinta rapoartele in diagram de turatii successive, pentru fiecare grupa indicand in dreapta diagramei termenul corespunzator din ecuatia structural. ( )

Pentru grupa strcturala 2(1)3(2)2(6) avem urmatoarele grupe: Grupa a III-a : 2(6)=
6

Grupa a II-a: 3(2)=

Grupa I : 2(1)=

Etapa VI. Determinarea numarului de dinti ale rotilor dintate prin rularea unui program de calcul
Dintre variantele de rapoarte de transmitere generate de program se alege pentru fiecare grupa cinematic variant cu erori minime de aproximare. Grupa I: I1=53/53 I2=58/46 Grupa II i1=25/63 i2=34/54 i3=44/44 Grupa III i1=24/96 i2=60/60

Etapa VII. Calculul abaterilor valorilor reale fata de valoari normalizate


Se calculeaza valorile reale nj real pornind de la relatia de reglare a avansului cinematic: nj=n0i1i2i3

Etapa VIII. Determinarea dimensiunilor de gabarit ale rotilor dintate si trasarea schemei cinematice la scara a cutiei de viteze
In mod obisnuit, la cutia de viteze ale masinii-unelte universal, cu puteri de actionare a lantului cinematic principal intre 2 si 10 kW, valorile modului rotilor se adopta in intervalul m=24 mm. Se aleg valori standardizate din 0,5 in 0,5 mm. Se vor adopta urmatoarele valori ale modulului, progresiv, pentru fiecare grupa cinematic: Grupa I (arborii I-II): m=1,52 mm Grupa II (arborii II-III): m=2,53 mm Grupa III (arborii III-IV): m=3,54 mm. Cunoscand valoarea numarului de dinti ale rotilor din structura cutiei de viteze, determinate la etapa IV , se calculeaza urmatoarele dimensiuni: Distant intre axele rd: Latimea danturii: Diametru de divizare: d=mz Diametrul cercului de picior: ( ) unde: ( [mm]; );
mn=8

mm (coefficient de latime a danturii)

Diametrul cercului de cap:

) unde:

Cu valorile obtinute prin calcul se completeaza tabele de forma urmatoare pentru fiecare grupa cinematic.

Roata dintata

Nr. Dinti

Modulul [mm]

d [mm] 34 86

A [mm]

b [mm]

df [mm] 29 81

da [mm] 38 90 44 84

Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3

17 43 20 40 2

40 80

60

17

35 75

Pentru grupa a I: [mm]; ( d=1,753=90,1 d=1,753=90,1 ( ( ( ( Roata dintata Nr. Dinti ) ) Modulul [mm] Z1 Z1 Z2 Z2 53 53 58 46 1,7 d [mm] 90,1 90,1 98,6 78,2 90,1 14,6 A [mm] b [mm] ) ) ) ; d=1,758=98,6 d=1,746=78,2 ( ( ( ( df [mm] 85,85 85,85 94,35 73,95 ) ) da [mm] 93,5 93,5 101,9 81,6 ) )

Pentru grupa a II: [mm]; ( d=2,825=70 d=2,863=176,4 ( ( ( ( ) ) ) ) ( ) ) ; d=2,834=95,2 d=2,854=151,2 d=2,844=123,2 d=2,844=123,2 ( )

( ( ( Roata dintata

) ) ) Modulul [mm] d [mm] 70 2,8 176,4 95,2 151,2 123,2 123,2 123,2 22,4 A [mm] b [mm] df

( ( (

) ) ) da [mm] 75,6 182 100,8 156,8 128,8 128,8

Nr. Dinti

[mm] 63 169,4 88,2 143,2 116,2 116,2

Z1 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3

25 63 34 54 44 44

Pentru grupa a III: [mm]; ( d=424=96 d=496=384 d=460=240 d=460=240 ( ) ( ) ) ;

( ( ( Roata dintata ) )

( ( ( ) ) da [mm] 104 392 248 248

Nr. Dinti

Modulul [mm]

d [mm] 96 384

A [mm]

b [mm]

df [mm] 86 374

Z1 Z1 Z2 Z2

24 96 60 60 4

240 240

240

33

230 230

Cu datele din tabel se traseaza schema cinematica a cutiei de viteze la scara (maxim format A3!!!)

Bibliografie:

E.Carata, V. Lupu Indrumar de proiectare a cutiilor de viteze ale masinilor-unelte, Iasi, 1985

Irina Cozmanca Cursul de masini-unelte