Sunteți pe pagina 1din 25

Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

STUDIUL DE FEZABILITATE MASTER PLANUL

Zona de studiu S i lHidrografic Spatiul id fi PrutBarlad l d Bazinul i lHidrografic id fi Bahlui hl i

BENEFICIAR: ANAR DIRECTIA APELOR PRUT


TGFRUMOS

PODUILOAIEI

IASI

Bazinul Hidrografic Bahlui lucrarile propuse


Masuri nestructurale: Sistem integrat pentru suport decizional in Bazinul hidrografic Bahlui Harti de hazard si de risc pentru Spatiul hidrografic Prut Barlad Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi

Acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota amonte de localitatea Targu F Frumos Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi

Situatiaexistenta StandarduldeprotectieinIasiesteinferiorprobabilitatiide1%(intre3%si2%); AlbiarauluiprinIasiareocapacitatedetransportmaimicadecatdebitulcu probabilitatea b bilit t de d 2%. 2% Debitulcuprobabilitateade1%inIasivaaveaimpactasupraaproximativ: 14,000delocuitori 5,000de d locuinte l 3,000deafaceri Obiectivul Obi ti lurmarit it AsigurareaunuistandardminimdeprotectieaorasuluiIaside1%; Optiunile O ti il considerate: id t CrestereacapacitatiidetransportaalbieirauluiBahluiprinIasi ConstruireadezidurideapararedealungulrauluiBahluiinIasi Atenuarea A undei d id deviitura ii amonted deoras

Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi

Reprofilare albie minora Decolmatare Imbracaminticupereudinbetonarmat Refacere parapeti deaparare

Digdeaparare maldrept

P1 P2 P3 P4

Legenda: g P1 Podul dePiatra P2 Podul TudorVladimirescu P3 Podul Metalurgiei P4 Podul Sfantul Ioan

Stabilizare albie minora cugabioane Suprainaltare diguri existente Reprofilare albie minora Decolmatare

Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi

Indicatoritehnici:
Lucrare Decolmatareaalbieiminore Reprofilareaalbieiminore Imbracaminticupereudinbetonarmatmonolitin albiaminora Stabilizareaalbieiminorecugabioane Digdeapararenou Reabilitareaparapetilordeprotectie Suprainaltareadigurilorexistente Lungimerau L = 11 000 m; L = 6 130 m; L = 2 500 m; L= L= L= L= 2 350 m; 3 830 m; 2 500 m; 2 970 m.

Indicatorieconomici: cheltuielitotaleinvestitie:9,38Mil.Euro cheltuielianualedeintretinere:0,096Mil.Euro Rezultatulatins: regularizarearauluiBahluiprinIasiimpreunacumasuriledeatenuareaundeide viituraamontedeIasi,conduclaatingereaunuiStandarddeProtectieal MunicipiuluiIasidecirca1%

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Descriereasolutiei: polderamplasatpemalulstangalraului Bahluilaaproximativ800mavaldeconfuenta curaulBahluet polderularecalimitelanordmagistralade caleferataIasi Pascani,lasudlocalitatileHolm siHoisestiiarlaestdrumulcomunalDC36A suprafata f polder, ld aproximativ120ha h

Lucrarilecomponentealeacestui poldersunt: DigconturdrumDC36A Digconturcaleferata DigconturlocalitatiHolmsiHoisesti

Polder2 Flow (Q1%)


180 170 160 150 140 130 120 110

Flow (m m3/s)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

0 01/04/2009 13:00

02/04/2009 13:00

03/04/2009 13:00

04/04/2009 13:00

05/04/2009 13:00

06/04/2009 13:00

Time (hour) No polder u/s No polder d/s Polder2 u/s Polder2 d/s

Hidrograf atenuat Polder Aval de localitatea Podu Iloaiei ,pe raul Bahlui, corespunzator probabilitatii de 1%

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Digconturcale ferataL=2140m

Digcontur Di t localitati l lit tiHolm H l siHoisesti L=2070m

DigconturdrumDC36A L=800m

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Digcontur drumDC36A Inaltimeamaxima inzona frontala Lungimea maxima Panta taluz amonte Panta taluz aval Latime lacoronament Latime ampriza Cota coronament Digcontur CF Inaltimea medie Lungimea Panta taluz amonte Panta taluz aval Latime la coronament Latime ampriza Cota coronament Inaltimea medie Lungimea maxima Panta taluz amonte Panta taluz aval Latime la coronament Latime ampriza Cota coronament 3.5m ~2140m 1:2.5 1:2 5 1:2.5 3m 20.5m 55 78mdMN 55.78mdMN 3.5m ~2070m 1:2.5 1:2.5 3m 20.5m 55.78mdMN 4.5m ~800m 1:2.5 1:2.5 4m 26.5m 55.78mdMN

Suprafata polder Lungimeacumulare Capacitateadetransportalbie avaldeacumulare Debitdecalcul Q1% DebitdeverificareQ0.1% Debitatenuat evacuat prin golirea defund Volumulatenuatdelucrare Reducereadedebit Timpuldeumplere Timpuldegolire

120ha 2140m 100mc/s 115.66mc/s 185.066mc/s 93.27mc/s 3.2Mil.mc 22.39mc/s 96 2ore 96.2ore 202.1ore

DigconturlocalitatiHolmsiHoisesti

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Indicatoritehnici: Lucrare Volumuldestocarealp polderului Digurinoi Regularizarealbie Cantitate Volum=3,2 , mil. m3 Lungimetotala=5010m; Lungimerau=100m;

Indicatorieconomici: cheltuielitotaleinvestitie:9,32Mil.Euro cheltuielianualedeintretinere:0,13Mil.Euro

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Descriereasolutiei: polderamplasatinzonadeluncaaraului BahluilanordvestdelocalitateaPoduIloaiei polderularecalimitelavestbazaversantului limitrofincintei,laestcaleaferataPoduIloaiei Dorohoi,lanorddrumulcomunalDC144iarla sudorasulPoduIloaiei suprafata f polder, ld aproximativ265ha h

Lucrarilecomponentealeacestui poldersunt: Digdeinchidere Digconturcaleferata DigcontursatSpranceana

Polder1 Flow (Q1%)


100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 01/04/2009 13:00

Flow (m3/s)

02/04/2009 13:00

03/04/2009 13:00

04/04/2009 13:00

05/04/2009 13:00

06/04/2009 13:00

Time (hour) No polder u/s No polder d/s Polder1 u/s Polder1 d/s

Hidrograf atenuat Polder Amonte de localitatea Podu Iloaiei, pe raul Bahlui, corespunzator probabilitatii de 1%

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

DigcontursatSpranceana L=1410m

Digconturcale ferataL=3940m

Dig deinchidere L=1530m

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Digdeinchidere Inaltimea maxima in zona frontala Lungimea maxima P Panta taluz l amonte Panta taluz aval Latime la coronament Latime ampriza C t coronament Cota t Digcontur CF Inaltimea medie Lungimea Panta taluz amonte Panta taluz aval Latime la coronament Latime ampriza Cota coronament Inaltimea medie Lungimea maxima Panta taluz amonte Panta taluz aval Latime la coronament Latime ampriza Cota coronament Digcontur satSpranceana 4.5m ~1410m 1:2 1:2 2m 20m 61.51mdMN 4.5m ~3940m 1:2 1:2 2m 20m 61 51mdMN 61.51mdMN 6.5m ~1530m 125 1:2.5 1:2.5 3m 35.5m 61 51 dMN 61.51mdMN

Suprafata polder Lungime acumulare Capacitateadetransportalbie avaldeacumulare Debitdecalcul Q1% DebitdeverificareQ0.1% Debitatenuatevacuatprin golireadefund Volumaferentprobabilitatiide 1% Volumulatenuatdelucrare R d d debit d bit Reducerea de Timpuldeumplere Tmpuldegolire

265ha 3940m 45mc/s 85.97mc/s 173.066mc/s 30.88mc/s 10.3Mil.mc 10.3Mil.mc 55 09 / 55.09mc/s 119ore 175.3ore

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Indicatoritehnici: Lucrare Volumuldestocarealpolderului Digurinoi Regularizarealbie Cantitate Volum=10,3 mil.m3 Lungimetotala=6 880 m; Lungimerau=100m;

Indicatorieconomici: cheltuielitotaleinvestitie:14,49 , Mil.Euro cheltuielianualedeintretinere:0,178Mil.Euro Rezultatulatins: pelangacontributiasemnificativalaatenuareaundeideviituraamontedeIasi,acest polderasigurasuplimentarunStandarddeProtectiede1%inorasulPodulIloaiei

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos

Descriereasolutiei: BarajuldeperaulBahluetesteamplasatlaodistantade circa900mamontedeconfluentacuraulProbota BarajuldeperaulProbotaesteamplasatlaodistanta decirca400mfatadezonaintravilanaalocalitatiiDadesti silaodistantadecirca1.6kmamontedeconfluentacu raulBahluet

Lucrarilecomponentesunt: Acumularenepermanentaperaul BahluetintrelocalitatileCostestisi Dadesti Acumularenepermanentaperaul ProbotaamontedelocalitateaDadesti


Qa=f1(t) 70 60

50

Q [mc/s]

40

30

20

10

8 t [ore]

10

12

14

16

HidrografatenuatperaulProbotacorespunzator probabilitatiide1% SectiuneaS2S2 p


Qa=f1(t) 120

100

80 Q [mc/s]

60

40

20

10

15 t [ore]

20

25

30

HidrografatenuatperaulBahluetcorespunzator probabilitatiide1% SectiuneaS1 S1

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos

Baraj pe Probota L=750m

DigcontursatCostesti L=500m

Baraj pe Bahluet L=500m

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos


Suprafataacumulare 26.37haha 1015m 35mc/s 133mc/s 65mc/s / 42mc/s 4.75Mil.mc 2.06Mil.mc 8ore 17.5ore 45ore 8ore 16ore 33ore 44.68ha 1045m 30 / 30mc/s 63.35mc/s 74mc/s 14mc/s 0 94Mil mc 0.94Mil. 0.76Mil.mc 4.5ore 9ore 108ore 4.5ore 10ore 96ore

CorpbarajpeBahluet Inaltimea maxima Lungimea maxima Panta amonte Panta aval Latime la coronament Latimeampriza Cotacoronament Lungimeadeversorului Cotapragdeversor 12.5m 500m 1:2.5 1:2.5 4m 66.5m 133.1mdMN 20m 131.6mdMN

Lungimeacumulare Capacitateadetransportalbieavaldeacumulare DebitdecalculQ1% Q0.1% DebitdeverificareQ Debitatenuatevacuatpringolireadefund Volumaferentprobabilitatiide1% Volumulatenuatdelucrare Timpuldecrestereaviiturii1% Timpdeumplereaacumularii1% Timpdegolireaacumularii1% Timpuldecrestereaviiturii5% Timpdeumplereaacumularii5% Timpdegolireaacumularii5% Suprafataacumulare

CorpbarajpeProbota Inaltimea maxima Lungimea maxima taluz Panta taluz amonte Panta taluz aval Latime la coronament Latime ampriza Cota coronament Lungime deversor Cota deversor 10.5m 750m 1:2.5 1:2.5 3m 55.5m 141.7mdMN 30m 140.00mdMn

Lungimeacumulare C it t de d t talbie lbi aval lde d acumulare l Capacitatea transport DebitdecalculQ1% DebitdeverificareQ0.1% Debitatenuatevacuatdinacumulare Volumaferentprobabilitatiide1% Volumulatenuatdelucrare Timpuldecrestereaviiturii1% Timpdeumplereaacumularii1% Timpdegolireaacumularii1% Timpuldecrestereaviiturii5% Timpdeumplereaacumularii5% Timpdegolireaacumularii5%

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos

Indicatoritehnici:
Lucrare Cantitate AcumularenepermanentapeBahluet Volumuldeatenuarealacumularii Volum=2,2mil.m3 Barajnou Lungime=500m; Dignou Lungime=500m; Regularizarealbie Lungimerau=300m; AcumularenepermanentapeProbota Volumuldeatenuarealacumularii Volum=0,8mil.m3 Barajnou Lungime=750m; Regularizarealbie Lungimerau=300m;

Indicatorieconomici: cheltuielitotaleinvestitie:12,94Mil.Euro cheltuielideintretinere:0,05 0 05 Mil. Mil Euro Rezultatulatins: Asigurareaunuistandard d dde d protectiede d minim5%inTarguFrumos.

MASURI NESTRUCTURALE - Bazinul raului Bahlui- Sistem integrat pentru suport decizional

StudiuldeFezabilitateademonstratcarisculasupravietiloromenesti,inspecialinzonele expuselaviiturirapide,estefoartemare Sistemulexistentinbazinsebazeazapenivelulapelorraurilorobservat,oferindputintimpde reactiesitransmitereaavertizarilor SistemuldeSuportDecizionalcombinaprognozareasiavertizareaasuprainundatiilorsiisi propunesamareascatimpuldereactielaunminimde34 ore

Sistemulesteformatdin2componente: Softwarepentrumodelarecaresaprelucrezeinformatiile/datelecuprivirelaprecipitatii sinivelulapeifurnizandprognozainundatiilorsilocalizareaacestora Sistemedediseminareaavertizarilorcatrecomunitatilelocaleaflateinzonaderisc Indicatori I di t ieconomici: i i cheltuielitotaleinvestitie:0,61Mil.Euro actualizareasistemului:0,61Mil.Euro laintervalede6ani

Spatiul hidrografic Prut-Barlad - Harti de hazard si harti de risc la inundatii

Master PlanulPrutBarladasubliniatnevoiauneimodelariimbunatatitepentruaasigurabaza necesarapentrudezvoltareadeinvestitiisidezvoltareaurbanisticainurmatoareaperioada(2014 2019)sipentruconformareaRomanieilacerinteleDirectivei60/2007,intermenulstabilit Componenteleacesteimasurisunt: Datetopografice Modeldigitalalterenului Masuratoriperauri Harticufolosinteleterenului Ortofotoplanuri Ot f t l ide d rezolutie l ti ridicata idi t acampiei i ii inundabile d bil Hartideinundabilitate Hidrologiaploaiescurgere Modelarea d l raurilor il si iaruperii iib barajelor j l Hartideinundabilitate Hartidehazard Indicatorieconomici: cheltuielitotaleinvestitie:7,69Mil.Euro

Impactul asupra mediului, Situatia terenurilor

Concluziileevaluariiimpactuluiasupramediului: InurmaanalizariiproiectuluiAgentiaRegionalapentruProtectiaMediuluiBacauadecisca proiectul i t lnusesupuneE Evaluarii l iiI Impactului t l iasupraMediului M di l i

Situatiaterenurilor afectatedelucrari Panainprezentaufostobtinutecutitlugratuit40.78ha(69.23%dintotalnecesar),terenuri aflateindomeniulpublicalConsiliilorLocale; Situatia Sit ti completa l t at terenurilor il necesarepentru t proiect i tseprezinta i t astfel: tf l
Lucrare Dig deaparareIasi PolderamontePoduIloaiei PolderavalPoduIloaiei Acumulareneperm.peBahluet Acumulareneperm.peProbota TOTAL Suprafatateren ampriza(ha) 2,49 16,07 10,71 3,82 3,85 Suprafatateren zonaprotectie(ha) 1,25 10,48 7,47 1,38 1,39 TOTALteren necesar(ha) 3,74 26,55 18,18 5,20 5,24 58,91 Proprietate publica(%) 100,00% 87,95% 91,58% 0,00% 14,89% 75,57% Proprietate privata(%) 0,00% 12,05% 8,47% 100% 85,11% 24,43%

Rezultatele proiectului: obiective si indicatori

Obiectiveleatinseprinproiect: asigurarea i unui iStandard St d dde d Protectie P t ti de d cca 1%i inM Municipiului i i i l iI Iasi i asigurareaunuiStandarddeProtectiedecca 1%inorasulPoduIloaiei asigurarea g unuistandarddeprotectie p deminim5%inorasulTargu g Frumos asigurareaunuitimpdereactiedeminim34 orepentrulocuitoriicomunitatilordinzonade riscinbazinulrauluiBahlui (DSS) asigurarea i informatiilor i f tiil de d baza b pentru t dezvoltarea d lt de d investitii i titiisi idezvoltarea d lt urbanistica b i ti i in bazinulPrutBarladsiconformareaRomanieilacerinteleDirectivei60/2007 privindrealizarea hartilordehazardsiderisc ATINGEREAACESTOROBIECTIVEASIGURACONFORMAREALATINTELEGENERALESI SPECIFICEALEPOSMEDIU2007 2013SISUNTINCONCORDANTACUCONCLUZIILE STRATEGIEINATIONALEPETERMENMEDIUSILUNGPRIVINDMANAGEMENTULRISCULUILA INUNDATII

Rezultatele proiectului: obiective si indicatori

Indicatoriitehniciglobali aiproiectului
Nr. crt. 1 2 3
3.1 3.2

Indicator

U.M.

Cantitate 2 2 16,6
13,5 3

Constructia de poldere noi buc. Constructia de acumulari nepermanente buc. noi Noi i volume l d stocare a viiturilor de ii il mil. il m3
in poldere in acumulari nepermanente
mil. mil. m3 m3

4
4.1 4.2 4.3

Diguri noi
in orasul Iasi aferente noilor poldere aferente noilor acumulari

km
km km km

17,47
3,83 11,89 1,75

5 6 7 8 9 10

Suprainaltare dig existent Refacere parapeti de aparare Decolmatare albie Recalibrare albie Imbracaminti cu pereu din beton armat monolit in albia minora Stabilizarea albiei minore cu gabioane

km km km km Km; mp km

2,97 2,5 11 7,33 2,5 2 5 ; 42.500 42 500 2,35

Rezultatele proiectului: obiective si indicatori

Indicatorii economici globali ai proiectului Costul totalalinvestitiei: inclusiv TVAeste de64706,86mii Euro,echivalent 271645,85mii Ron fara TVA:54446 446,20 20miiEuro, Euro echivalent 228570,57 570 57mii Ron DincareC+M: Constructii montaj inclusiv TVA:41140,99mii Euro (172713,98mii Ron) Constructii C t tii montaj t j fara f TVA: TVA 34572 572,26 26mii ii Euro E (145137 137,8 8mii ii Ron) R ) Durataderealizareaaproiectului: 5ani Esalonareainvestitiei:
miiEurocuTVA miiRON cuTVA Total T l 64706,86 271645,87 AnI A 14467,59 60736,39 AnII A 20620,42 86566,59 AnIII A 24474,64 102746,99 AnIV A 4939,56 20736,77 AnV A 204,65 859,14

84 RataCostBeneficiu:4 4.84 Sursedefinantare:


miiRON 182856,46 88789,39 271645,85 miiEuro 44 645,88 20060,98 64706,86 SURSADEFINANTARE FondurideCoeziuneprinPOSMediu Axa5 80%dincheltuielile eligibile (exclusiv TVA) CofinantaredinBugetuldestat 20%dincheltuielile eligibile +TVA TOTALINCLUSIVTVA