Sunteți pe pagina 1din 13

453.

Procentaj de control detinut de M in F 40% Proc de interes detinut de M in F 40% Tip de control Exclusiv de fapt Met de consoled Integrare globala

Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100% Imob corporale Titluri de particip Stocuri Creante-clienti Disponibil Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Preluarea posturilor din F 100% Imob corp Stocuri Creante-clienti Disponibil Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Preluarea pusturilor din ct de prof si pierd al M 100% % = Ven totale 600.000 Ch totale 580.000 Rezultat 20.000 Preluarea pusturilor din ct de prof si pierd al F 100% % Ch totale Rezultat = Ven totale 400.000 390.000 10.000 120.000 60.000 100.000 20.000 100.000 20.000 10.000 170.000 200.000 40.000 20.000 80.000 60.000 120.000 30.000 20.000 230.000

Partajul cap proprii ale F si eliminarea titlurilor detinute de M in F Capit proprii F Cap social Rezerve Total 100.000 20.000 Soc M (40%) 40.000 8.000 Alti asociati (60%) 60.000 12.000

Rezultat Total Cap social F Rezerve F Rezultat F

10.000 130.000

4.000 52.000

6.000 78.000 100.000 20.000 10.000 40.000 8.000 4.000 78.000

Titluri de participare Rezerva F ca ii revine lui M Rez F ce ii revine lui M Interese minoritare Sit financ consolidate Bilant consolidat M Imob corporale (200.000+120.000) Stocuri (20.000+60.000) Creante clienti (80.000+100.000) Disponibil (60.000+20.000) Total active Cap social (120.000+100.000-100.000) Rezerve (30.000+20.000-20.000+8.000) Rezultat (20.000+10.000-10.000+4.000) Total cap proprii Interese minoritare Furnizori (230.000+170.000) Total capit si datorii Ct de prof si pierdere consolidat al grupului M Ven totale (600.000+400.000) Ch totale (580.000+390.000) Interese minorit in rezultate Rezultat (20.000+10.000-10.000+4.000)

320.000 80.000 180.000 80.000 660.000 120.000 38.000 24.000 182.000 78.000 400.000 660.000 1.000.000 970.000 6.000 24.000

454.
Procentaj de control detinut de M in F 40% Proc de interes detinut de M in F 40% Tip de control Conjunctiv Met de consoled Integr proport

Preluarea posturilor din bilantul soc M in proportie de 100%

Imob corporale Titluri de particip Stocuri Creante-clienti Disponibil Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Preluarea posturilor din F 40% Imob corp Stocuri Creante-clienti Disponibil Cap social Rezerve Rezultat Furnizori Preluarea pusturilor din ct de prof si pierd al M 100% % = Ven totale 600.000 Ch totale 580.000 Rezultat 20.000 Preluarea pusturilor din ct de prof si pierd al F 40% % Ch totale Rezultat = Ven totale 160.000 156.000 4.000

200.000 40.000 20.000 80.000 60.000 120.000 30.000 20.000 230.000

48.000 24.000 40.000 8.000 40.000 8.000 4.000 68.000

eliminarea titlurilor detinute de M in F Cap social F = Titluri de participare 40.000

Sit financ consolidate Bilant consolidat M Imob corporale (200.000+48.000) Stocuri (20.000+24.000) Creante clienti (80.000+40.000) Disponibil (60.000+8.000) Total active 248.000 44.000 120.000 68.000 480.000

Cap social (120.000+40.000-40.000) Rezerve (30.000+8.000) Rezultat (20.000+4.000) Total cap proprii Furnizori (230.000+68.000) Total capit si datorii Ct de prof si pierdere consolidat al grupului M Ven totale (600.000+160.000) Ch totale (580.000+156.000) Rezultat (20.000+4.000) 455. Procentaj de control detinut de M in F 40% Proc de interes detinut de M in F 40%

120.000 38.000 24.000 182.000 298.000 480.000 760.000 736.000 24.000

Tip de control Influenta notabila

Met de consoled Punere in echivalenta

Nu se preiau posturile din bilan si ct de prof si pierd Nu se elim oper reciproce Punerea in echivalenta a titlurilor Titluri puse in echivalenta = % Titluri de participare Rezerva consolidata Cota-parte in rez societ puse in echiv Sit financ consolidate Bilant consolidat M Imob corporale Titluri puse in echival Stocuri Creante clienti Disponibil Total active Cap social Rezerve (30.000+8.000) Rezultat (20.000+4.000) Total cap proprii Furnizori Total capit si datorii 200.000 52.000 20.000 80.000 60.000 412.000 120.000 38.000 24.000 182.000 230.000 412.000 52.000 40.000 8.000 4.000

Ct de prof si pierdere consolidat al grupului M Ven totale (600.000+4.000) Ch totale Rezultat 456. Val contab Imob corp Creante-clienti Dob de incasat Amenzi de platit Dob de platit Total diferente 1.500.000 300.000 30.000 33.000 15.000 Baza fisc 1.410.000 324.000 33.000

604.000 580.000 24.000 Dif temp Impoz 90.000 30.000 120.000 15.000 39.000 Deduct 24.000

- datorie de imp amanat 31.12.N=120.000x30%=36.000 - imp amanat existent=6.000 - dat de imp amanat ce trebuie inreg=36.000-6.000=30.000 - activ de imp amanat la 31.12N=39.000x30%=11.700 Ch cu imp amanat Imp amanat 457. Imob corp = = Imp amanat Venit din imp amanat 30.000 11.700

Proviz pt dezafectare imob corp

15.000.000

- val imob corp in sit consolid=100.000.000 - difer genereaza impoz amanat: val contab-baza fisc=100-85=15.000.000 dif temp impoz 458. Ven din prod de imob corp = Ch de cercet 10.000.000

- se gener impoz amanat: val contab-baza fiscala=0-10.000.000=10.000.000 dif temp deduct 459. - raport intre val justa si val neta contab=675/600-150=1,5 - constr reev=600x1,5=900 - amort reev=150x1,5=225 Constructii = % Amort constr Rez din reev 5 300 75 225

460. - se anuleaza val istorica amort constr=constructii 150 - reev constructii constr=rez din reev 225 - diferente temp=val contab-baza fisc=675-450=225 dif temp impoz dat de imp amanat=225x25%=56.250.000.000 rez din reev=impoz amanat 56.250.000.000 461. Amort in conturile F=200.000.000x30%=60.000.000 Conform politic grup, amort=200.000.000x20%=40.000.000 In vederea consolid se va aduce amort la nivelul cerut de grup (60-40=20mil) amort imob corp = ch de expl priv amort imobiliz 20.000.000 Difer temp impozab=20.000.000x25%=5.000.000 ch. cu imp amanat = imp amanat 5.000.000 462. Difer amort=42.000.000-40.000.000=2.000.000 amort imob corp = ch de expl pt amort imobiliz 2.000.000 Dif temp impoz=2.000.000, impoz amanat (25%)= 500.000 ch cu imp amanat = imp amanat 500.000 463. Desi enuntul e identic cu 462. presupun ca ar trebui sa se refere la consolidarea pe baza de solduri. Retratarea amort din N trebuie contabiliz din nou in N+1, prin intermed contului de rezerve, deoarece conturile individuale transmise in fiecare an societatii-mama nu tin cont de aceste corectari: amort priv imob corporale = rezerve 20.000.000 rezerve = imp amanat 5.000.000 In N+1 se recunosc pe baza rezultatului diferenta de amort afer exerc curent si imp amanat coresp acesteia amort priv imob corpor = ch de expl priv amort imobiliz 2.000.000 ch cu imp amanat = imp amanat 500.000 464. In N, in contabilit individ F amort=700.000.000x1.000/10.000=70.000.000 Val utilaj=700-70=630.000.000 Pret net vanzare=610-10=600.000.00

Val de utilitate=(2.250x4x15.000)/1,1+(2.250x4x15.000)/1,12+(2.250x4x15.000)/1,13+(2.250x4 x15.000)/1,14=427.931.835 val recuperabila=max(600.000.000;427.931.835)=600.000.000 Pierdere de valoare=630-600=30.000.000 ch.cu prov pt depr imobiliz = proviz pt deprec echip,.... 30.000.000 val util in sit consolidate=600.000.000 Recunoasterea deprec genereaza impozite amanate val contabila-baza fiscala=600-630=30 dif temp deductibila 465. Se recunoaste pirdere de valoare de 200.000.000 rez din reev = terenuri 150.000.000 ch cu prov pt deprec imobiliz = prov pt deprec terenuri 50.000.000 dif temp=val contab- baza fiscala=350-550=200.000.000 dif temp deduct 466. Val contab a unit generat de trez=40+120+80=240.000.000 Pierdere de valoare=240-216=24.000.000 - pt echipament=24x40/240=4.000.000 - pt cladire=24x120/240=12.000.000 - pt teren=24x80/240=8.000.000 Ch cu proviz pt deprec imobiliz = % Prov pt deprec echipam Prov pt deprec cladiri Prov pt deprec teren 24.000.000 4.000.000 12.000.000 8.000.000

Dif temp deductibila=val contab-baza fisc=216-240=24.000.000 467. Val actualizata=50.000/1,1+50.000/1,12+50.000/1,13+10.000/1,13=131.858 echipam tehnic = alte imprum si dat asimilate 131.858
Data Flux trezo Ch dobanda 10% Ramburs imprum Imprumut de ramburs

01.01.N 31.12.N+1 31.12.N+2 31.12.N+3 Total

50.000 50.000 50.000 150.000

13.186 9.504 5.452 28.142

36.814 40.496 44.548 121.858

131.858 95.044 54.548 10.000 -

Inreg dat fata de locator, referit la dobanzi ch in avans = dob afer imprum si dat asimilate 28.142 Elimin ch cu redev inreg de soc F si recunoasterea celor 2 compunente % Alte imprum si dat Dobanzi afer imprum = Ch cu redev 50.000 36.814 13.186

Ch priv dob = ch in avans 13.186 Rezolvarea din carte presupune o valoare rezid la sit. financiare per de inchiriere de 1.000 si continua dupa cum urmeaza: Amort in N=131.858-1.000/3=43.619 ch amort imob corp = amort echipam 43.619 Dif temp impoz=131.858+28.142-43.619=116.381 Dif temp deduct=131.858+28.142-50.000=110.000 Datorie neta de imp amanat=(116.381-110.000)x25%=1.345 (!!!!!!!!! asa e in carte!!!!!) 468. Se elim din cost de prod chelt administr ven din prod stocata = prod finite 20.000.000 Dif temp deductibila = 20.000.000 469. Se aduce stocul la valoarea politicii de grup Ch cu marfuri = marfuri 30.000.000 Dif temp deduct = 30.000.000 470. Lipseste din enunt tabelul cu valoarea neta de realizare M1 95.000 M2 93.000 M3 310.000 M4 46.000 Total 544.000 Minim dintre cost si val neta de realizare duce la urmat sotc M1 95.000 M2 90.000 M3 300.000 M4 46.000 Total 531.000

Pierdere de valoare=540-531=9.000 Ch.priv proviz pt deprec act circ = prov pt deprec stoc 9.000 471. Rez total estimat=4.800.000-3.800.000=1.000.000 Grad de avansare a lucrarilor la 31.12.N=(1.292.000/3.800.000)x100=34% Rez aferent exerc N= 1.000.000x34%=340.000 lucrari in curs = ven din prod stocata 340.000 Dif temp impozabila = 340.000 472. In N-1 se elimina dobanzi de 1.800 ven din prod imobiliz = imob corp in curs 1.800 Dif temp deductibila= 1.800 In N se elimina dobanzi de 2.000 ven din prod de imobiliz = imob corp in curs 2.000 Dif temp ded=2.000 473. Acelasi ca la 472. pt anul N-1 In N, dob din N-1 treb elimin prin ct de rezerve rezerve = imob corp in curs 1.800 se recunosc pe seama rezultatului dobanzile aferente exerc curent ven din prod de imob = imob corp in curs 2.000 474. Se verifica daca sunt indepl cond pt provizion: - exista oblig prezenta: angajam soc de a remedia defect - iesire probabila de resurse: chelt de repar - estimare 4.000.000 ch cu proviz. pr risc si chelt = alte prov pt risc si chelt 4.000.000 Dif temp deduct = 4.000.000 475. Verificare cond provizion

- oblig: semnarea contractului - iesire de resurse: redeventele pe 3 ani sau penalizari - estimare 3x6.000=18.000 Ch. proviz pt risc = alte proviz 18.000 Dif temp deduct= 18.000 476. Nu sunt cond pt proviz pt ca oblig nu este independenta de activit curenta alte proviz = ch cu proviz 10.000 Dif temp impoz=10.000 477. ?????????????? care e problema ? Rezolvare din carte: In sit financ din N, F a prezentat un proviz pt restructurare de 1.000.000 Se elimina proviz pt ca soc nu s-a angajat irevocabil in restructurare proviz pt restruct = ch cu proviz 1.000.000 Dif temp impoz= 1.000.000 478. La 31.12.N - amortizare=10.000 -virare subventie la venituri=8.000 Cf politica grup - amort=12.500 - subv la venituri=10.000 ch amortiz = amort imobiliz 2.500 Subv invest = venit din subv invest 2.000 Dif temp impoz = 2.000 Dif temp deduct= 2.500 479. Inreg in contab F stocuri = furnizori 1.000 In urma regularizarii conturile vor fi reciproce si vor trebui eliminate in procesul de consolidare

10

480. Reintegrarea in sit financ individ ale lui M a postului Efecte de primit = Conturi curente la banci 2.000 481. M a contabilizat chelt cu servicii 1.000x40.000=40.000.000 Venit din servicii in situatiile F sunt convertite la curs mediu 1.000x39.000=39.000.000 ch difer curs = ven din prest serv 1.000.000 482. Proc de control detinut de M 80% 40% 25% Proc de interes detinut de M 80% 40% 25% Tip de control Exclusiv de drept Conjunctiv Influenta notabila Met de consolidare Integr globala Integr proport Punere in echival

A B C

- elimin creante si datorii generate de vanzarea marfuri intre M si A 100% Furnizori = Creante-clienti 100.000 -elimin creante si datorii generate de vanz mat prime B catre M (40.000x40%=16.000) Furnizori = Creante-clienti 16.000 - elimin imprum acordat de M lui B; 60.000in bilantul lui B a fost preluat in tabloul de consolidare sau in jurn de consolidare pt o valoare de 60.000x40%=24.000; eliminarea imprum este plafonata la 24.000, nefiind posibila eliminarea integrala a imprumutului Imprumut primit = Imprumut acordat 24.000 - elimin ven si chelt din dobanzi; chelt cu dob 600 in ct de prof si pierd al B a fost preluat in tabl de consolidare pt 600x40%=240; elimin ch este plafonata la 240 nefiind posibila eliminarea integrala Venit din dobanzi = Ch dobanzi 240 Conturile reciproce generate de operatiile realizate de M si B cu Cnu sunt eliminate, deoarece activele, pasivele, ven si ch C nu sunt preluate in tabl de consolidare 483. In sit M, 30.06 primire dividende 1.000x41.000=41.000.000 In sit F, N-1 distrib dividende 1.000x40.000=40.000.000 Venit din dividende = % 41.000.000 Rezerve 40.000.000 Venit din dif de curs 1.000.000

11

484. In M, profit 100.000=600-500 In F, profit=0 La nivel de grup nu s-a inreg profit pt ca stocul nu a fost vandut Venit din vanz marfa = % 600.000 Ch cu marfuri 500.000 Stoc de marfuri 100.000 sau Venit din vanz marfa = Stoc de marfuri 100.000 sau Ch cu marfuri = Stoc de marfuri 100.000 485. - eliminarea profitului incorporat in stocul final existent la B, proportional cu procentajul de interes detinut de M in B (40.000x20%x40%=3.200), concomitent cu diminuarea veniturilor din vanzarea marfurilor (40.000x40%=16.000) si a chelt cu marfurile (40.000x80%x40%=12.800) Venit din vanz marfa = % 16.000 Ch cu marfuri 12.800 Sotc de marfuri 3.200 - elimin profit incorporat in stocul final existent la C (30.000x20%x25%=1.500) se va face pe seama veniturilor inregistrate in avans, deoarece, utilizandu-se metoda punerii in echivalenta, stocurile lui C nu sunt integrate in conturile consolidate; concomitent se diminueaza veniturile din vanzarea marfurilor (30.000x25%=7.500) si cheltuielile cu marfuri(30.000x80%x25%=6.000) inregistrate de M Venituri din vanz marfuri = % 7.500 Ch cu marfuri 6.000 Venit inreg in avans 1.500 486. Se elimina profit obtinut de M din vanzare 40.000-(100.000-70.000)=10.000 se elimina suplim de amort recunoscut de F (40.000-30.000)/4=2.500 Ven din active cedate = % Ch cu active cedate Imobiliz corporale 40.000 30.000 10.000

Amort imob corporale = ch priv amort 2.500

12

487. Se elimina profitul inreg de M din vanzare teren, la nivelul procentajului de interes (8.000x30%=2.400) concomitent cu dimin venit din active cedate (50.000x30%=15.000) si a chelt cu active cedate (42.000x30%=12.600) Venit din active cedate = % Ch cu active cedate Imob corporale 15.000 12.600 2.400

488. Se elimina provizionul Proviz pt deprec titluri de particip = venit financ din proviz 10.000 489.-494. Trebuie sa le scanez 495. In conturile consolidate, ch cu onorariile se incorp in valoarea titlurilor titluri de participare = ch cu onorarii 5.000 496. La sit. financiare exerc N+1, este necesar sa se revizuiasca estimarea componentei variabile a costului de achizitie. Supliment de cost evaluat la =3%x(340.000+360.000)=21.000 In conturile individuale, soc M majoreaza costul de achizitie al titlurilor 21.000-20.100=900 Titluri de participare = % 900 Ct la banci 600 3%x(340.000-320.000) Furnizori 300 3%x(360.000-350.000) Corectarea costului de achizitie al titlurilor cu 900, antreneaza corectarea, in contextul operatiilo de consolidare din exercitiul N+1, a diferentei de achizitie cu aceeasi valoare. 497. Platile suplimentare (50%x80.000.000=40.000.000) afecteaza costul de achizitie titluri de participare = Ct la banci 40.000.000

13