Sunteți pe pagina 1din 9

Bilantul hidrologic al apei raurilor

Componentele bilantului : 1.Precipitatiile atmosferice -Au fost intocmite harti cu izohiete -Concomitent au fost intocmite corelatii intre precipitatiile medii pe bazin si altitudinea medie a acestora 2.Scurgerea medie -Se determina sub forma stratului anual scurs ( mm ), fiind transpus pe harta -Pentru calculele de bilant au fost intocmite corelatii intre scurgerea medie ca strat ( mm ) si altitudinea medie Hm ( m ).

3. Evaporatia globala

-Reprezinta totalitatea pierderilor inregistrate prin procesul de evaporatie pe ansamblul unui teritoriu din ( apa, zapada, gheata, sol, vegetatie si din apa de pe plante sau din interiorul acestora );
4. Coeficientul scurgerii medii o -Reprezinta raportul dintre scurgerea medie a raurilor si cantitatea medie multianuala a precipitatiilor cazute pe anumite sectoare de bazin;

5. Scurgerea superficiala So ( mm )
-Reprezinta aproximativ 60-70 % din scurgerea totala medie anuala; -In zonele joase de campie si dealuri valoarea sa poate ajunge pana la 75 80 %

6.Scurgerea subterana - Pune in evidenta o zonalitate verticala bine conturata ; 7.Umezirea totala a solului Wo ( mm ) -Este un parametru dependent de umiditatea climei ;

Raportul intre valorile Wo si evaporabilitate da nastere coeficientului de umezire totala a solului Kwo

Kwo= Eo/Wo Coeficientul Kwo se coreleaza foarte bine cu altitidinea. Valorile maxime ( 1.5 2.5 ) corespund cu zonele de umiditate deficitara

Analiza scurgerii apei pe bazine hidrografice

-Consta in analizarea debitelor de apa medii, maxime si minime de la statiile hidrometrice si pe suprafata bazinului ; Cauzele generale ale neinchiderilor de bilant : 1.Erori care apar la determinarea debitelor

erori de masurare; erori de aparat; chei limnimetrice; extrapolari eronate ale cheilor limnimetrice; folosirea gresita a curbelor de tarare a moristilor hidrometrice; calcule eronate ale debitelor din cauza folosirii unei metode eronate; niveluri masurate eronat, la rauri sau la lacuri de acumulare; utilizarea de curbe de capacitate initiale

2.Erori datorate necunoasterii

-Se refera la in general la folosintele de apa necunoscute si necontrolate din punct de vedere hidrometric;
3.Erori prin neconsiderarea unor influente antropice

-fenomenele de infiltrare si scurgere pe sub patul albiei; -aport suplimentar de apa datorat irigatiilor;
4.Erori datorate altor cauze -zone carstice; -zone de inundabilitate; -situatii meteorologice diferite la scara unui bazin

Elucidarea unor cauze care au condus la neinchideri de bilant se poate realiza prin :

-Actualizarea evidentelor asupra folosintelor, functie de dinamica dezvoltarii acestora; -recunoasteri in teren pentru depistarea folosintelor care nu au fost cunoscute analiza calitatii datelor preluate de la folosinte; -examinarea calitatii materialului hidrometric; -elaborarea si realizarea unor programe de masuratori care sa conduca la localizarea punctelor si zonelor cu alimentare pozitiva sau negativa care nu au fost cunoscute

Bilantul scurgerii medii pe bazin Consta in stabilirea bilantului debitelor medii lunare si anuale la statiile hidrometrice de pe raurile colectoare si afluenti Qav > Qav + ( Q1 + Q2 + ..Qn ) Qav debit mediu la statia hidrometrica aval Qam debitul mediu la statia hidrometrica amonte Q1;Qn debite medii la statiile hidrometrice de pe afluentii intermediari

Analiza bilantului scurgerii medii pe un sector de rau principal consta din compararea debitului mediu (lunar, anual) de la statia din aval cu suma debitelor medii respective de la o statie din amonte si de la statiile de pe afluentii intermediari.
Se determina totodata aportul de apa rezultat din restul de bazin necontrolat de statii hidrometrice q(l/s)km
s.h.n

s.h.1

H (m)

q = [Q/F] 1000
Q debit mediu lunar ( mc/s) F suprafata bazinului(kmp)

H altitudinea medie (m)


De asemenea se intocmesc corelatii de debite medii lunare intre statiile hidrom. din amonte si aval
Q mc/s)

Sum Qs.am

Q mc/s) Sum Qs.av.

Bilantul scurgerii maxime

Se refera la analiza debitelor maxime si a viiturilor in regim natural

Analiza debitelor maxime consta in :


-Verificarea timpilor de propagare a debitelor maxime de-a lungul raului principal; -analiza valorilor referitoare la debitele maxime; -intocmirea de corelatii cu valorile debitelor maxime anuale existente in perioada de functionare comuna a doua statii hidrometrice succesive. -intocmirea pentru statiile hidrometrice in perioada de functionare cu regim natural de scurgere, a corelatiilor intre debitul maxim instantaneu si debitul de la ora 7 sau 17 si cele intre debitul instantaneu si debitul mediu zilnic