Sunteți pe pagina 1din 30

#@

#0
#
CATALOGUL: 13= L2
----------------CAPITOLUL:1331= L2A
------------------VAL.MAT.
VAL.MAN.

VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1331001 L2A01A1
ASTERNERE STRAT SPLIT SI NISIP PE STRAT. DE
PIATRASPARTA INTRE TRAVERSE
MP.
12918.
3693.
0.
.000
16611.
1331002 L2A02A1
MONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA INGUSTA
ULM IMPREG. BALOT. NESAB. CAT. 1 L=1,80M BUC.
171768.
4895.
0.
.040
176663.
1331003 L2A02A11
DEMONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA
INGUSTA ULM IMPREG.BALOT.NESAB.CAT.1 L=1,8M
BUC.
0.
4895.
0.
.000
4895.
1331004 L2A02B1
MONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA NORMALA
FAG IMPREG. BALOT. SAB. CAT. 3 L=2,40M
BUC.
341461.
7155.
0.
.071
348616.
1331005 L2A02B11
DEMONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA
NORMALA FAG IMPREG.BALOT.SAB.CAT.3 L=2,4M
BUC.
0.
7155.
0.
.000
7155.
1331006 L2A02C1
MONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA NORMALA
FAG IMPREG. BALOT.SAB.CAT. 2 L=2,5M
BUC.
308709.
10545.
0.
.070
319254.
1331007 L2A02C11
DEMONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA
NORMALA FAG IMPREG.BALOT.SAB.CAT.2 L=2,5-2,8M
BUC.
0.
10545.
0.
.000
10545.
1331008 L2A02C2
MONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA NORMALA
FAG IMPREG. BALOT.SAB.CAT. 2 L=2,6M
BUC.
341653.
10545.
0.
.073
352198.
1331009 L2A02C3
MONTARE TRAVERSE LEMN PE FUNDAT.PT.CALE FERATA NORMALA
FAG IMPREG. BALOT.SAB.CAT. 2 L=2,8M
BUC.
386353.
10545.
0.
.078
396898.
1331010 L2A03A1
MONTARE TRAVERSE DE BETON ARM. PE PLATF. FUNDAT.DE 1,8M
SI 123KG/BUC
BUC.
10501
0.
12066.
0.
.000
12066.
1331011 L2A03A11
DEMONTARE TRAVERSE DE BETON ARM.PE PLATF.FUNDAT.DE 1,8
M SI 123KG/BUC
BUC.
0.
12066.
0.
.000
12066.
1331012 L2A03B1
MONTARE TRAVERSE DE BETON ARM. PE PLATF. FUNDAT.DE 2,2M
SI 150KG/BUC
BUC.
10501
0.
14626.
0.
.000
14626.
1331013 L2A03B11
DEMONTARE TRAVERSE DE BETON ARM.PE PLATF.FUNDAT.DE 2,2
M SI 150KG/BUC
BUC.
0.
14626.
0.
.000
14626.
1331014 L2A04A1
DREN PT. APA INFILTRATA DIN BOLOVANI

M
40627.

25629.
NR.NORME IN CATALOGUL+CAP.

14998.
L2A:

0.

.000

CAPITOLUL:1332= L2B
------------------VAL.MAT.
VAL.MAN.

014

VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1332001 L2B01A1
POZA CAII IN ALIN.PE FUND-PIATRA SPARTA CU SINA CU
CANAL SINA NOUA ECARTAMENT NORMAL
KM.
1105578801.
121169374.
18786944.
126.906
1245535119.
1332002 L2B01A11
DEMONTARE CAI IN ALIN.PE FUND-PIATRA SPARTA CU SINA
NOUA ECARTAMENT NORMAL SI INGUST
KM.
0.
63008062.
0.
.000
63008062.
1332003 L2B01A2
POZA CAII IN ALIN.PE FUND-PIATRA SPARTA CU SINA CU
CANAL SINA NOUA ECARTAMENT INGUST
KM.
1099798801.
121169374.
18786944.
125.481
1239755119.
1332004 L2B01B1
POZA CAII IN ALIN.PE FUND-PIATRA SPARTA CU SINA CU
CANAL SINA SEMIBUNA ECARTAMENT NORMAL
KM.
502093698.
130403749.
17280588.
106.626
649778036.
1332005 L2B01B11
DEMONTARE CAI IN ALIN.PE FUND-PIATRA SPARTA CU SINA
SEMIBUNA ECARTAMENT NORMAL SI INGUST
KM.
0.
67809925.
0.
.000
67809925.
1332006 L2B01B2
POZA CAII IN ALIN.PE FUND-PIATRA SPARTA CU SINA CU
CANAL SINA SEMIBUNA ECARTAMENT INGUST
KM.
496313698.
130403749.
17280588.
105.201
643998036.
1332007 L2B02A1
POZA CAII IN ALIN.SINA CANAL PE TRAVERSE SINA NOUA
ECARTAMENT NORMAL
KM.
1132530119.
197353238.
1506356.
129.089
1331389713.
1332008 L2B02A11
DEMONTARE CAI IN ALIN.SINA CANAL PE TRAVERSE SINA NOUA
ECARTAMENT NORMAL SI INGUST
KM.
0.
102623665.
0.
.000
102623665.
1332009 L2B02A2
POZA CAII IN ALIN.SINA CANAL PE TRAVERSE SINA NOUA
ECARTAMENT INGUST
KM.
1126750119.
197353238.
1506356.
127.664
1325609713.
1332010 L2B02B1
POZA CAII IN ALIN.SINA CANAL PE TRAVERSE SINA SEMIBUNA
ECARTAMENT NORMAL
KM.
529045016.
206456087.
0.
108.809
735501103.
1332011 L2B02B11
DEMONTARE CAI IN ALIN.SINA CANAL PE TRAVERSE SINA
SEMIBUNA ECARTAMENT NORMAL SI INGUST
KM.
0.
107357149.
0.
.000
107357149.
1332012 L2B02B2
POZA CAII IN ALIN.SINA CANAL PE TRAVERSE SINA SEMIBUNA
ECARTAMENT INGUST
KM.
523265016.
206456087.
0.
107.384
729721103.
1332013 L2B02C1
POZA CAII DE TRAMVAI IN ALINIAMENT CU SINA TIP OTELUL
ROSU IN DALE DE BETON
KM.
902123382.
102971412.
0.
82.043
1005094794.
1332014 L2B02C11
DEMONTAREA CAII DE TRAMVAI IN ALINIAMENT CU SINA TIP
OTELUL ROSU IN DALE DE BETON
KM.

102971412.
1332015 L2B03A1
KM.
901189470.
1332016 L2B03A11
KM.
83043280.
1332017 L2B03B1
KM.
962107323.
1332018 L2B03B11
KM.
114720598.
1332019 L2B04A1
ECARTAMENT NORMAL
1555850073.
1332020 L2B04A2
ECARTAMENT INGUST

0.

102971412.

0.

.000

POZA CAII CU SINA CF 40 PE TRAVERSE IN ALINIAMENT


741490755.

159698714.

0.

83.518

DEMONTARE CAI CU SINA CF 40 PE TRAVERSE IN ALINIAMENT


0.

83043280.

0.

.000

POZA CAII CU SINA CF 40 PE TRAVERSE IN CURBA


741490755.

220616568.

0.

83.518

DEMONTARE CAI CU SINA CF 40 PE TRAVERSE IN CURBA


0.

114720598.

0.

.000

POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL SINA NOUA 64,8KG/M


KM.
1241497872.
297071613.
17280588.
142.851
POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL SINA NOUA 64,8KG/M
KM.
1229937872.
297071613.
17280588.
140.001

1544290073.
1332021 L2B04B1
POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL SINA NOUA UN FIR
64,8 SI ALTUL 60,14 ECAR. NORMAL
KM.
1201217456.
297071613.
17280588.
138.191
1515569657.
1332022 L2B04B2
POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL SINA NOUA UN FIR
64,8 SI ALTUL 60,14 ECAR. INGUST
KM.
1189657456.
297071613.
17280588.
135.341
1504009657.
1332023 L2B04C1
POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL UN FIR SINA NOUA
64,8 ALTUL SEMIBUNA ECAR. NORMAL
KM.
899474905.
246710711.
17280588.
128.051
1163466204.
1332024 L2B04C2
POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL UN FIR SINA NOUA
64,8 ALTUL SEMIBUNA ECAR. INGUST
KM.
887914905.
246710711.
17280588.
125.201
1151906204.
1332025 L2B04D1
POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL AMBELE FIRE SINA
SEMIBUNA ECARTAMENT NORMAL
KM.
557451938.
251331695.
17280588.
113.251
826064222.
1332026 L2B04D2
POZA CAII IN CURBA CU SINA CU CANAL AMBELE FIRE SINA
SEMIBUNA ECARTAMENT INGUST
KM.
545891938.
251331695.
17280588.
110.401
814504222.
1332027 L2B05A1
POZA CAII IN CURBA SINA CANAL NOUA PE TRAVERSE SINA
64,8 ECARTAMENT NORMAL
KM.
1268449190.
369346652.
0.
145.034
1637795842.

VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1332028 L2B05A2
POZA CAII IN CURBA SINA CANAL NOUA PE TRAVERSE SINA
64,8 ECARTAMENT INGUST
KM.
1256889190.
369346652.
0.
142.184
1626235842.

1332029 L2B05B1
POZA CAII IN CURBA SINA CANAL NOUA PE TRAVERSE UN FIR
64,8 SI ALTUL 60,14 ECARTAMENT NORMAL
KM.
1228168774.
369346652.
0.
140.374
1597515426.
1332030 L2B05B2
POZA CAII IN CURBA SINA CANAL NOUA PE TRAVERSE UN FIR
64,8 SI ALTUL 60,14 ECARTAMENT INGUST
KM.
1216608774.
369346652.
0.
137.524
1585955426.
1332031 L2B06A1
POZA CAII IN CURBA SINA CU CANAL PE TRAVERSE UN FIR
SINA NOUA ALTUL SEMIBUNA ECART. NORMAL
KM.
926426223.
318970552.
0.
130.234
1245396775.
1332032 L2B06A2
POZA CAII IN CURBA SINA CU CANAL PE TRAVERSE UN FIR
SINA NOUA ALTUL SEMIBUNA ECART. INGUST
KM.
914866223.
318970552.
0.
127.384
1233836775.
1332033 L2B06B1
POZA CAII IN CURBA SINA CU CANAL PE TRAVERSE AMBELE
FIRE CU SINA SEMIBUNA ECART. NORMAL
KM.
584403256.
323606735.
0.
115.434
908009991.
1332034 L2B06B2
POZA CAII IN CURBA SINA CU CANAL PE TRAVERSE AMBELE
FIRE CU SINA SEMIBUNA ECART. INGUST
KM.
572843256.
323606735.
0.
112.584
896449991.
1332035 L2B07A1
POZA CAII SINA CU CANAL SEMIB. LA CANALE VIZITARE
M
640593.
621891.
4141.
.124
1266625.
1332036 L2B08A1
POZA CAII SINA CU CANAL PE LONGRINE BETON NOUA
ECARTAMENT NORMAL
M
1316793.
289348.
4141.
.150
1610282.
1332037 L2B08A2
POZA CAII SINA CU CANAL PE LONGRINE BETON NOUA
ECARTAMENT INGUST
M
1311013.
289348.
4141.
.148
1604502.
1332038 L2B08B1
POZA CAII SINA CU CANAL PE LONGRINE BETON SEMIBUNA
ECARTAMENT NORMAL
M
715728.
293699.
4141.
.130
1013568.
1332039 L2B08B2
POZA CAII SINA CU CANAL PE LONGRINE BETON SEMIBUNA
ECARTAMENT INGUST
M
709948.
293699.
4141.
.128
1007788.
1332040 L2B09A1
MONT. SCHIMB. SIMPLE PE PLATF. DE PIATRA SPARTA
BUC.
10511
1731506.
8114204.
0.
.111
9845710.
1332041 L2B09A11
DEMONTARE SCHIMB.SIMPLE PE PLATF.DE PIATRA SPARTA
BUC.
0.
1622840.
0.
.000
1622840.
1332042 L2B10A1
MONT. SCHIMB. SIMPLE PE TRAVERSE SPECIALE DE LEMN
BUC.
10511
2138924.
9394673.
0.
.144
11533597.
1332043 L2B10A11
DEMONTARE SCHIMB.SIMPLE PE TRAVERSE SPECIALE DE LEMN
BUC.
0.
1878934.
0.
.000
1878934.
1332044 L2B11A1
MONT.TRAVERSARILOR ITB-ITB CU 4 INIMI PE FUND. PIATRA
SPARTA
BUC.
10512
1210781.
6048520.
0.
.104
7259301.

1332045
SPARTA

L2B11A11

786306.
1332046 L2B11B1
BUC.
10512
7956607.
1332047 L2B11B11
LEMN
859302.
1332048 L2B12A1
BUC.
10512
9821705.
1332049 L2B12A11
LEMN
1101764.
1332050 L2B13A1
M

DEMONTARE TRAVERSARI ITB-ITB CU 4 INIMI PE FUND.PIATRA


BUC.
0.
786306.
0.
.000
MONT.TRAVERSARILOR ITB-ITB CU 4 INIMI PE TRAVERSE LEMN
1346587.

L2B13B1

L2B14A1

1346587.

L2B14A11

3188.
1332054 L2B15A1
100 BUC.
L2B16A1

L2B17A1

L2B18A1

3069.
1332059 L2B19A1
LA 200 M
22544.
1332060
KM.
11359060.

L2B20A1

0.

.065

239507.

0.

.065

3188.

0.

.004

DEMONTARE PLACI CAUCIUC SI OTEL SUB TALPA SINEI


0.

3188.

0.

.000

0.

.061

MONT. CLESTI PT. PRINS SINA


3841.

MONT. MECANISM MANEVRA LA MACAZ AUTOM. ELECTRIC


454256.

0.

.004

DEMONTARE MECANISM MANEVRA LA MACAZ AUTOM.ELECTR.


454256.

0.

.000

TRANSP. PRIN TIRIRE PANOU SINI CU CLESTI PINA LA


0.

3610.
1332058
M

209292.

MONT. PLACI CAUCIUC SI OTEL SUB TALPA SINEI

0.

454256.
1332057
10 M.

.115

MONT.CONTRASINE LA LINIILE CU SINA CF CURBA

63844.
L2B16A11

0.

MONT.CONTRASINE LA LINIILE CU SINA CF ALINIAMENT

632648.

636488.
1332055
BUC.
10514
518100.
1332056
BUC.

8475118.

DEMONTARE TRAVERSARI ITB-CFR PE TRAVERSE SPECIALE DE


BUC.
0.
1101764.
0.
.000

52751.

55939.
1332053
BUC.

.115

MONT. TRAV. ITB-CFR PE TRAVERSE SPECIALE DE LEMN

426531.

666038.
1332052
BUC.

0.

DEMONTARE TRAVERSARI ITB-ITB CU 4 INIMI PE TRAVERSE


BUC.
0.
859302.
0.
.000

426531.

635823.
1332051
M

6610021.

3610.

0.

50 M

.000

TRANSP. PRIN TIRIRE PANOU SINI CU CARUCIORUL PINA LA 75


10 M.
0.
3069.
0.
.000
TRANSP. PRIN TIRIRE PANOU SINI CU TRACTORUL DE LA 75 M
10 M.
0.
4514.
18030.
.000
VOPSIREA SINELOR MANUAL SINA CU CANAL NOUA
2238700.

9120360.

0.

.536

1332061
KM.

L2B20B1

21713112.
1332062 L2B20C1
KM.
4632795.
1332063 L2B20D1
SEMIBUNA
14986846.
1332064 L2B21A1
M
129677.
1332065
CANAL

VOPSIREA SINELOR MANUAL SINA CU CANAL SEMIBUNA


3358387.

3592.
1332066 L2B21B1
SEMIBUNA

0.

.804

VOPSIREA SINELOR CU APARAT SPECIAL SINA CU CANAL NOUA


2238700.

2394095.

0.

.536

VOPSIREA SINELOR CU APARAT SPECIAL SINA CU CANAL


KM.
3358387.
11628459.
0.
.804
MONTARE PLACUTE BETON LA INIMA SINEI SINA CU CANAL NOUA
126086.

L2B21A11

18354725.

3592.

0.

.020

DEMONTARE PLACUTE BETON LA INIMA SINEI-SINA BUNA CU


M
0.
3592.
0.
.000
MONTARE PLACUTE BETON LA INIMA SINEI SINA CU CANAL
M
126086.
12826.
0.
.020

138911.
1332067
CANAL

L2B21B11

12826.
1332068
MP.

DEMONTARE PLACUTE BETON LA INIMA SINEI-SINA SEMIBUNA CU


M
0.
12826.
0.
.000

L2B22A1

UMPLERE ROSTURI PAVAJE CU MASTIC SPECIAL

128696.
1332069
BUC.
32505.
1332070
BUC.
8425.
1332071
BUC.
8127.
1332072
M

83786.
L2B23A1

24589.

VAL.TOT.
1332073 L2B26B1
M
29155.
1332074
M
33811.
1332075
M

.000

3829.

3752.

.000

8127.

0.

.000

3545.

21044.

0.

.000

VAL.MAT.

VAL.MAN.

VAL.UTI.

GREUT.

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PRIN BURAJ PE 7 CM


24024.

0.

.000

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PRIN BURAJ PE 9 CM


6715.

L2B26D1

0.

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PRIN BURAJ PE 5 CM

5130.
L2B26C1

30076.

BURAJUL III AL SINEI INTRE TRAVERSE


0.

L2B26A1

.022

BURAJUL II MECANIC AL TRAVERSELOR


844.

L2B25A1

12235.

BURAJUL I AL TRAVERSELOR
2429.

L2B24A1

32675.

27095.

0.

.000

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PRIN BURAJ PE 11 CM

8300.

30167.

0.

.000

38466.
1332076
CM

L2B27A1

47680.
1332077
CM

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PE TRAV.PRIN BURAJ PE 5


BUC.
2429.
45251.
0.
.000

L2B27B1

53147.
1332078
CM

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PE TRAV.PRIN BURAJ PE 7


BUC.
3561.
49587.
0.
.000

L2B27C1

58886.
1332079
CM

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PE TRAV.PRIN BURAJ PE 9


BUC.
4693.
54193.
0.
.000

L2B27D1

64489.
1332080
PER

RECTIFICAREA NIVELULUI LINIEI PE TRAV.PRIN BURAJ PE 11


BUC.
5825.
58664.
0.
.000

L2B28A1

INLOCUIRE ECLISE CU SASE GAURI LA LINII PE TRAV.

776903.
1332081
PER
764534.
1332082
BUC.
68323.
1332083
BUC.
9758.
1332084
BUC.
19715.
1332085
BUC.
10501
112191.
1332086
BUC.
10501
96303.
1332087
BUC.
393140.
1332088
BUC.
426084.
1332089
BUC.
470784.
1332090
BUC.
402359.
1332091
BUC.

743556.
L2B29A1

.001

5708.

0.

.001

98764.

0.

.001

82875.

0.

.001

71003.

0.

.071

71003.

0.

.074

71003.

0.

.079

INLOCUIREA TRAVERSELOR LEMN DE 2,4 M


354888.

L2B34C1

0.

3035.

INLOCUIREA TRAVERSELOR LEMN DE 2,8 M


399780.

L2B34B1

.004

INLOCUIREA TRAVERSELOR LEMN DE 2,6 M


355080.

L2B34A3

0.

INLOCUIREA TRAVERSELOR LEMN DE 2,5 M


322136.

L2B34A2

15553.

INLOCUIRE TRAVERSELOR DE BETON ARMAT DE 1,8 M


13427.

L2B34A1

.042

INLOCUIRE TRAVERSELOR DE BETON ARMAT DE 2,2 M


13427.

L2B33B1

0.

INLOCUIRE BULOANELOR DE ECLISE


14007.

L2B33A1

20978.

INLOCUIRE TIRFOANELOR
6723.

L2B32A1

.042

INLOCUIRE PLACUTE DE OTEL SI CAUCIUC


52771.

L2B31A1

0.

INLOCUIRE ECLISE CU SASE GAURI LA LINII PE PLATF.


743556.

L2B30A1

33347.

47471.

0.

INLOCUIREA TRAVERSELOR LEMN DE 1,8 M

.072

225768.
1332092
BUC.
10501
224697.
1332093
BUC.
10501
204514.
1332094
M

185195.
L2B35A1

0.

.041

INLOCUIRE TRAV. BET. UNDE SCOATEREA NU E TRANSV.DE 2,2M


13427.

L2B35B1

40573.

211269.

0.

.001

INLOCUIRE TRAV. BET. UNDE SCOATEREA NU E TRANSV.DE 1,8M


13427.

191087.

0.

.001

L2B36A1

499482.
1332095
M

INLOCUIRE TRAV. LEMN UNDE SCOATEREA NU E TRANSV.DE 2,5


BUC.
322136.
177346.
0.
.071

L2B36A2

532426.
1332096
M

INLOCUIRE TRAV. LEMN UNDE SCOATEREA NU E TRANSV.DE 2,6


BUC.
355080.
177346.
0.
.074

L2B36A3

577126.
1332097
M

INLOCUIRE TRAV. LEMN UNDE SCOATEREA NU E TRANSV.DE 2,8


BUC.
399780.
177346.
0.
.079

L2B36B1

463099.
1332098
M

INLOCUIRE TRAV. LEMN UNDE SCOATEREA NU E TRANSV.DE 2,4


BUC.
354888.
108211.
0.
.072

L2B36C1

283959.
1332099
BUC.

INLOCUIRE TRAV. LEMN UNDE SCOATEREA NU E TRANSV.DE 1,8


BUC.
185195.
98764.
0.
.041

L2B37A1

5104.
1332100 L2B38A1
100 BUC.
726140.
1332101 L2B38B1
100 BUC.
835057.
1332102
BUC.

INTROD. INELE RESORT LA BULOANE


2357.

0.

.000

0.

.000

0.

.000

SABOTARE TRAVERSE ORIZONTAL


20.

726120.

SABOTARE TRAVERSE INCLINAT


20.

L2B39A1

2747.

835038.

RECTIFICARE ROSTURI DE DILATARE LA LINII CU SINA CF 40

0.
70452.
0.
.000
70452.
1332103 L2B39B1
RECTIFICARE ROSTURI DE DILATARE LA LINII CU SINA CU
CANAL TIP 60 SI MAI MARE
BUC.
0.
120130.
0.
.000
120130.
1332104 L2B40A1
RIPAREA LINIILOR DIN SINA TIP 40 IN ALINIAMENT
M
0.
6772.
0.
.000
6772.
1332105 L2B40B1
RIPAREA LINIILOR DIN SINA TIP 40 IN CURBA
M
0.
14450.
0.
.000
14450.
1332106 L2B41A1
RIPAREA LINIILOR DIN SINA CU CANAL PE TRAV.IN
ALINIAMENT
M
0.
21089.
0.
.000
21089.
1332107 L2B41B1
RIPAREA LINIILOR DIN SINA CU CANAL PE TRAV.IN CURBA
M

30121.
1332108 L2B42A1
ALINIAMENT
10521.
1332109
M
18063.
1332110
BUC.

L2B42B1

L2B43A1

1394736.
1332112 L2B44B1
TRAVERSE
2835709.
1332113 L2B45A1
BUC.

1418639.
1332115 L2B46A1
M.C.
75153.
1332116
M.C.
90765.
1332117
M.C.
67403.

VAL.TOT.
1332118 L2B49A1
M
5417.
1332119 L2B50A1
TRAVERSE
9030.
1332120
BUC.
33050.
1332121
BUC.
14211.

6723.

L2B51A1

0.

.000

1540.

213.

.001

RECTIFICAREA NIVELULUI SCHIMBATOARELOR SIMPLE PE


BUC.
125935.
2709774.
0.
.000
RECTIFICARE NIVEL TPE PLATFORMA GENERALA
587115.

0.

.000

RECTIFICARE NIVEL TPE TRAVERSE


63752.

1354887.

0.

.000

SCOATEREA PIETREI SPARTE PINA LA TALPA TRAVERSEI


75153.

0.

.000

SCOATEREA PIETREI SPARTE PINA SUB TALPA TRAVERSEI


90765.

0.

.000

TRECEREA PIETREI SPARTE PRIN FURCA


0.

67403.

0.

.000

VAL.MAT.

VAL.MAN.

VAL.UTI.

GREUT.

PUNERE LA COTA A LINIEI PE FUND. DE PIATRA SPARTA


0.

5417.

0.

.000

PUNURE LA COTA A LINIEI PE FUND. DE PIATRA SPARTA CU


M
0.
9030.
0.
.000
MONTARE PANOURI DE PARAZAPEZI
0.

L2B51A11

18063.

RECTIFICAREA NIVELULUI SCHIMBATOARELOR SIMPLE PE


BUC.
190424.
1204312.
0.
.000

0.
L2B48A1

.000

INTRODUCERE TIRFOANE CU MAS. DE TIRFONAT ELECTR.

0.
L2B47A1

0.

RIPARE LINII DIN SINA CANAL PE PIATRA SPARTA IN CURBA

96810.
L2B45B1

30121.

RIPARE LINII DIN SINA CANAL PE PIATRA SPARTA IN


M
0.
10521.
0.
.000

0.

8477.
1332111 L2B44A1
PLATFORMA GENERALA

683925.
1332114
BUC.

0.

33050.

0.

.000

DEMONTARE PANOURI DE PARAZAPEZI


0.

14211.

0.

.000

1332122
BUC.

L2B52A1

3251726.
1332123 L2B53A1
BUC.
3783.
1332124
BUC.
407.
1332125
M

L2B54A1

L2B55A1

448725.
1332128 L2B56C1
CANAL IN CURBA
648181.
1332129 L2B56D1
40 IN CURBA
454687.
1332130 L2B57A1
ALINIAMENT
567962.
1332131
CURBA

L2B57B1

617233.
1332132
PER

L2B58A1

43258.
1332135
M
30458.
1332136
PER
798506.
1332137
PER
8408.

3251726.

3783.

13584.

0.

.000

15082.

0.

.000

INLOCUIRE PE PORTIUNI MICI CU SINA NOUA PE TRAV.CU


M
600040.
48141.
0.
.067
INLOCUIRE PE PORTIUNI MICI CU SINA NOUA PE TRAV.CF TIP
M
406546.
48141.
0.
.046
INLOCUIRE PE PORTIUNI MICI CU SINA NOUA PE PLATF.IN
M
534905.
33057.
0.
.061
INLOCUIRE PE PORTIUNI MICI CU SINA NOUA PE PLATF.IN
M
578124.
39109.
0.
.066
SORTARE ECLISE
9339.

0.

.000

0.

.000

SCOATERE ANTRETOAZE
7471.

DEZGHET. PAVAJ IN TIMPUL IERNII


42636.

0.

.001

CURBAREA SAU INDREPTAREA SINELOR


30458.

0.

.000

0.

.045

0.

.000

MONTARE ECLISE DREPTE


785956.

L2B62A11

407.

INLOCUIRE PE PORTIUNI MICI CU SINA NOUA PE TRAV.CF TIP


M
406546.
42180.
0.
.046

0.
L2B62A1

.000

INLOCUIRE PE PORTIUNI MICI CU SINA NOUA PE TRAV.CU


M
546378.
42180.
0.
.061

621.
L2B61A1

0.

REFACERE FUNDATIE IN SANTURI

0.
L2B60A1

.000

STRINGEREA TIRFOANELOR

0.
L2B59A1

0.

STRINGEREA ANTRETOAZELOR LA SINA MONTATA IN CALE

0.

588558.
1332127 L2B56B1
40 IN ALINIAMENT

7471.
1332134
MP.

0.

0.

28666.
1332126 L2B56A1
CANAL IN ALINIAMENT

9339.
1332133
BUC.

INTRODUCEREA IN LINIE A OPRITOARELOR

12550.

DEMONTARE ECLISE DREPTE


0.

8408.

1332138
PER
813005.
1332139
PER
18123.
1332140
BUC.
118194.
1332141
BUC.
3739.
1332142
BUC.
2560.
1332143
BUC.
867.
1332144
BUC.
3286.
1332145
BUC.
1593.
1332146
BUC.
49975.
1332147
BUC.
9143.
1332148
BUC.
10514
759501.
1332149
BUC.
455642.
1332150
BUC.
10518
138443.
1332151
M

L2B62B1

MONTARE ECLISE DE RACORDARE


785956.

L2B62B11

64235.
1332152 L2B70A1
PER
10521
3374154.
1332153 L2B71A1
BUC.
10511
6514936.

2560.

0.

.000

725.

142.

.000

3286.

0.

.000

1451.

142.

.000

49975.

0.

.000

8138.

1005.

.000

759403.

0.

.000

455642.

0.

.000

INLOCUIRE MECANISM MANEVRA AL MACAZ.


98.

L2B69A1

.000

DEMONTARE MECANISM MACAZ AUTOMAT


0.

L2B68A1

0.

INLOCUIRE MECANISM MACAZ AUTOM.


98.

L2B67A11

3739.

GAURIRE SINE TRAMVAI CU MASINA MECANICA


0.

L2B67A1

.013

GAURIRE SINE TRAMVAI CU MASINA MANUALA


0.

L2B66B1

0.

GAURIRE TRAVERSE BETON ARMAT CU MASINA MECANICA


0.

L2B66A1

7478.

GAURIRE TRAVERSE BETON ARMAT MANUAL


0.

L2B65B1

.000

GAURIRE TRAVERSE LEMN CU MASINA MECANICA


0.

L2B65A1

0.

GAURIRE TRAVERSE LEMN MANUAL


0.

L2B64B1

18123.

DEMONTARE ANTRETOAZE
0.

L2B64A1

.045

MONTARE ANTRETOAZE
110716.

L2B63A11

0.

DEMONTARE ECLISE DE RACORDARE


0.

L2B63A1

27049.

138346.

0.

.000

0.

.042

CANALIZARE MACAZ
58090.

6145.

INLOCUIRE A ACELOR FIXE SAU MOBILE


393405.

2980749.

0.

.025

INLOCUIRE A MACAZ. DE TOATE TIPURILOR


553435.

5961500.

0.

.039

1332154 L2B72A1
BUC.
10529
3406483.
1332155 L2B73A1
PER
972066.
1332156 L2B74A1
GRAD I 0-2 MM
8540.
1332157 L2B74B1
GRAD II 0-4 MM
15915.
1332158 L2B74C1
GRAD III 0-6 MM
29499.
1332159 L2B75A1
GRAD I 0-2 MM
16955.
1332160 L2B75B1
GRAD II 0-4 MM
28080.
1332161 L2B75C1
GRAD III 0-6 MM

INLOCUIRE A INIMILOR
425734.

2980749.

0.

.028

REFACERE ECARTAMENT LA O PERECHE ACE


482367.

489699.

0.

.053

POLIZARE UZURI CU VAGON POLIZOR SPECIAL AMENAJAT UZURI


M
2332.
812.
5396.
.000
POLIZARE UZURI CU VAGON POLIZOR SPECIAL AMENAJAT UZURI
M
3498.
1625.
10792.
.000
POLIZARE UZURI CU VAGON POLIZOR SPECIAL AMENAJAT UZURI
M
4664.
3251.
21584.
.000
POLIZARE UZURI CU VAG.POLIZOR TRAS DE VAG.MOTOR UZURI
M
11660.
2283.
3012.
.001
POLIZARE UZURI CU VAG.POLIZOR TRAS DE VAG.MOTOR UZURI
M
17490.
4566.
6024.
.001
POLIZARE UZURI CU VAG.POLIZOR TRAS DE VAG.MOTOR UZURI
M
23321.
9133.
12047.
.002

44501.
1332162 L2B76A1
MONTAREA DALELOR DE BETON DE 6X2M.PE UN STRAT DE
EGALIZARE DIN MIXTURA ASFALTICA
BUC.
10502
740.
368358.
320710.
.001
689809.

VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1332163 L2B76A11
DEMONTAREA DALELOR DE BETON DE 6X2M.PE UN STR. DE
EGALIZARE DIN MIXTURA ASFALTICA
BUC.
0.
221828.
256397.
.000
478224.
NR.NORME IN CATALOGUL+CAP. L2B:
163
CAPITOLUL:1333= L2C
------------------VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.TOT.
1333001 L2C01A1
SUDARE ELECT.SINELOR
TABLA SINEI SINA CANAL,CF TIP 40 NOU.NEMONT.C
281549.
339168.
849928.
1333002 L2C01B1
SUDARE ELECT.SINELOR
TABLA SINEI SINA CANAL SEMIBUNA NEMONTATA CAL
286259.
354256.
879923.
1333003 L2C01C1
SUDARE ELECT.SINELOR
TABLA SINEI SINA CANAL,CF TIP 40 MONTATA IN C
286259.
389533.

VAL.UTI.

GREUT.

CAP LA CAP PLACI LATER.SI SUB


BUC.
229211.
.023
CAP LA CAP PLACI LATER.SI SUB
BUC.
239408.
.023
CAP LA CAP PLACI LATER.SI SUB
BUC.
263248.
.023

939040.
1333004 L2C02A1
SUDARE ELECT.A SINELOR CAP LA CAP SUDURA CORDON SAU
CF.TIP 40 NOUA NEMONTATA IN CALE
BUC.
47090.
195120.
215424.
.002
457634.
1333005 L2C02B1
SUDARE ELECT.A SINELOR CAP LA CAP SUDURA CORDON SINA CU
CANAL SEMIBUNA NEMONTATA IN CALE
BUC.
47090.
323897.
357604.
.002
728590.
1333006 L2C02C1
SUDARE ELECT.A SINELOR CAP LA CAP SUDURA CORDON SINA CU
CANAL SAU CF TIP 40 MONTATA IN CALE
BUC.
47090.
340808.
376274.
.002
764172.
1333007 L2C03A1
SUDURA ELECTRICA CU MASINA TAURUS
BUC.
10966.
307273.
284862.
.002
603101.
1333008 L2C04A1
SUDURA ALUMINOTERM. LA SINI MONT. IN CALE SI PAN.
BUC.
540303.
527256.
0.
.042
1067559.
1333009 L2C05A1
ECLISARE ELEC.LA JOANTA ECLIS.MEC.CU DEPAVARE.
BUC.
83998.
25364.
28005.
.002
137368.
1333010 L2C05B1
ECLISARE ELEC.LA JOANTA ECLIS.MEC.FARA DEPAVARE
BUC.
83998.
11706.
12925.
.002
108630.
1333011 L2C06A1
ECLISARE ELECTR.INTRE FIRE SI INTRE CAI CU DEPAVARE
BUC.
62820.
36811.
0.
.003
99631.
1333012 L2C06B1
ECLISARE ELECTR.INTRE FIRE SI INTRE CAI FARA DEPAVARE
BUC.
62820.
19509.
0.
.003
82329.
1333013 L2C07A1
TAIEREA SINELOR CU FLACARA
BUC.
598.
10457.
0.
.001
11055.
1333014 L2C08A1
INCARCARE CU SUDURA A UMERASILOR SI PAPUCILOR DE
SPRIJINIRE A LIMBII LA ACELE MOBILE
BUC.
28437.
130080.
143616.
.009
302133.
1333015 L2C09A1
SUDARE PLACI DESPRINSE DE SUB TALPA SI RIDICARE LIMBI
LA NIVEL LA ACE MOBILE
BUC.
152400.
316093.
348987.
.029
817480.
1333016 L2C10A1
INCARCARE CU SUDURA A LIMB.UZATE LA ACE MOBILE UZURI
MICI SI ADINCIMI PINA LA 1 CM
BUC.
55088.
460482.
508401.
.004
1023971.
1333017 L2C10B1
INCARCARE CU SUDURA A LIMB.UZATE LA ACE MOBILE UZURI
MARI SI ADINCIMI MAI MARI DE 1 CM
BUC.
152557.
946721.
1045237.
.010
2144515.
1333018 L2C11A1
INCARCARE CU SUDURA A CANAL. FALSE,A UZURILOR MICILA
CIUPERCA SINEI SI A VIRFULUI LA ACELE FIXE BUC.
58326.
170924.
188711.
.015
417961.
1333019 L2C12A1
SUDARE ACE FIXE CU SPARTURI LA INCHEIETURA
CIUPERCII,INCARCARE CANALE FALSE SI UZURI LA CIUPERCA BUC.
181129.
879600.
971131.
.051

2031860.
1333020 L2C13A1
UZURI LA CIUPERCA

SUDARE ACE FIXE RUPTE TRANSVERSAL CU SPARTURI MICI SI


BUC.
117407.
401556.
443343.
.034

962305.
1333021 L2C13B1
SUDARE ACE FIXE RUPTE TRANSVERSAL CONSOLID. RUPT. LA
PLACI SUDATE INCARC. CAN. FALS
BUC.
413469.
975990.
1077551.
.053
2467010.
1333022 L2C14A1
SUDARE ACE FIXE CARE SINT RUPTE PE TOATA INCHEIET
BUC.
501505.
1750225.
1932353.
.077
4184084.
1333023 L2C15A1
TUNDERE CU FLACARA A CIUPERC. LA ACE FIXE SI MOB.
BUC.
41911.
231021.
0.
.038
272932.
1333024 L2C16A1
SUDARE INIMI CARE NECESITA RECTIF. DEFORM. VIRF.CU
UZURI MICI LA CIUPERCA
BUC.
47003.
89754.
99095.
.008
235852.
1333025 L2C16B1
SUDARE INIMI CARE NECESITA RECTIF. DEFORM. VIRF.CU
UZURI MARI LA CIUPERCA
BUC.
70548.
156875.
173199.
.010
400623.
1333026 L2C17A1
SUDARE INIMI CU SPART.LA INCHIET.CIUPERCII CU UZURI
MICI LA CIUPERCA SI CANALE FIXE
BUC.
123376.
226338.
249892.
.024
599606.
1333027 L2C17B1
SUDARE INIMI CU SPART.LA INCHIET.CIUPERCII CU UZURI
MARI PE O PARTE SI UZURI LA CIUP.SI CANAL
BUC.
222710.
408190.
450667.
.045
1081567.
1333028 L2C18A1
SUDARE INIMI SPARTE TRANSVERSAL
BUC.
395090.
690723.
762601.
.087
1848414.
1333029 L2C19A1
SUDARE INIMI SPARTE TRANSVERSAL LA CIUPERCA SI PLACI SI
ECLISE DESPRINSE
BUC.
548004.
1242913.
1372251.
.131
3163168.
1333030 L2C19B1
SUDARE INIMI SPARTE TRANSVERSAL CU INLOC. CUPON IN
CURBA PRIN INIMA SI ECLIS. EL.
BUC.
7486551.
2887775.
3188275.
1.047
13562601.
1333031 L2C20A1
SUDARE UZURI ONDUL. LA CIUP. SINEI PE PORT. MICI
BUC.
8829.
84990.
74968.
.000
168787.
1333032 L2C21A1
INCARCARE SINE UZATE IN CURBE LA CIUPERCA SAU LA TET
M
77412.
213068.
235243.
.010
525723.
1333033 L2C21B1
INCARCARE SINE UZATE IN CURBE CU ADAUGARE DE TET SI
INCARCARE UZURI
M
139703.
127607.
140887.
.020
408198.
1333034 L2C22A1
CURATIRE CU FLAC. A SUDUR. ALUMINOT. SPARTE
BUC.
83823.
122924.
0.
.077
206747.
1333035 L2C23A1
CONFECT. ECLISE ELECTRICE DIN CONDUCT. DE CUPRU
BUC.
69906.
26978.
0.
.003

96884.
1333036
BUC.

L2C24A1

CONFECT.OPRIT.METALICE TIP CF

5060520.
7753956.
0.
1.201
12814476.
1333037 L2C25A1
SUDAREA CAP LA CAP A SINELOR PENTRU LINIA DE CONTACT
(71,3KG/ML) LA METROU IN GALERIE
BUC.
130357.
376554.
559358.
.010
1066270.
NR.NORME IN CATALOGUL+CAP. L2C:
037
CAPITOLUL:1334= L2D
------------------VAL.MAT.
VAL.MAN.

VAL.TOT.
1334001 L2D01A1
CENTR.TIP SF2-11(980KG)

VAL.UTI.

GREUT.

STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT BETON ARMAT


BUC.
3954521.
1116413.
599788.
1.768

5670722.
1334002 L2D01A11
DEMONTARE STILPI DE SUSTINERE A RETELEI DE
CONTACT,BETON ARMAT CENTR.TIP SF-SV (980-2200KG)
BUC.
0.
915458.
473874.
.000
1389331.

VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1334003 L2D01A2
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT BETON ARMAT
CENTR.TIP SF4-11(1180KG)
BUC.
4130370.
1116413.
599788.
1.919
5846571.
1334004 L2D01A3
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT BETON ARMAT
CENTR.TIP SF6-11(1480KG)
BUC.
5766216.
1116413.
599788.
2.221
7482417.
1334005 L2D01A4
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT BETON ARMAT
CENTR.TIP SF8-11(1680KG)
BUC.
6812157.
1116413.
599788.
2.422
8528358.
1334006 L2D01A5
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT VIBRAT DE 12 M
TIP SV.15004 2 TM (1100 KG)
BUC.
3529538.
1116413.
599788.
1.838
5245739.
1334007 L2D01A6
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT VIBRAT DE 12 M
TIP SV 15006A 3,5 TM (1800 KG)
BUC.
4471308.
1116413.
599788.
2.543
6187510.
1334008 L2D01A7
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT VIBRAT DE 12 M
TIP SV.15014 12 TM (2200 KG)
BUC.
7889676.
1116413.
599788.
2.946
9605877.
1334009 L2D01B1
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT METAL TUBULAR
MANNESMAN TIP I (180 KG)
BUC.
2907181.
1116413.
599788.
.911
4623382.
1334010 L2D01B11
DEMONTARE STILPI DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT
METAL TUBULAR TIP I,II,III,IV,FC (180-688KG) BUC.
0.
915458.
473874.
.000
1389331.
1334011 L2D01B2
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT METAL TUBULAR
MANNESMAN TIP II (250 KG)
BUC.

3056854.
1116413.
599788.
.981
4773055.
1334012 L2D01B3
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT METAL TUBULAR
MANNESMAN TIP III (348 KG)
BUC.
3928780.
1116413.
599788.
1.079
5644981.
1334013 L2D01B4
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT DE FOLOS.IN
COMUN MANNESMANN TIP I FC (250 KG)
BUC.
3056854.
1116413.
599788.
.981
4773055.
1334014 L2D01B5
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT DE FOLOS.IN
COMUN MANNESMANN TIP II FC (284 KG)
BUC.
3492123.
1116413.
599788.
1.015
5208324.
1334015 L2D01B6
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT DE FOLOS.IN
COMUN MANNESMANN TIP III FC (519 KG)
BUC.
4520045.
1116413.
599788.
1.250
6236246.
1334016 L2D01B7
STILP DE SUSTINERE A RETELEI DE CONTACT DE FOLOS.IN
COMUN MANNESMANN TIP IV FC (688 KG)
BUC.
5255603.
1116413.
599788.
1.419
6971804.
1334017 L2D02A1
ANCORA STILP SOL PT.0,02 MN FUNDATIE 1000X1000X1800 MM
FARA CONSOLA
BUC.
1009998.
516558.
816858.
.308
2343414.
1334018 L2D02A11
DEMONTARE ANCORA STILP-SOL PT.0,02 MN FUND
1000X1000X1800 MM FARA CONSOLA
BUC.
0.
206622.
683855.
.000
890477.
1334019 L2D02B1
ANCORA STILP SOL PT.0,02 MN FUNDATIE 1000X1000X1800 MM
CU CONSOLA
BUC.
1438652.
621225.
816858.
.327
2876736.
1334020 L2D02B11
DEMONTARE ANCORA STILP-SOL PT.0,02 MN FUND
1000X1000X1800 MM CU CONSOLA
BUC.
0.
378946.
683855.
.000
1062801.
1334021 L2D03A1
TAIEREA STILPULUI DIN BETON SAU METAL
BUC.
678.
300992.
625846.
.001
927516.
NR.NORME IN CATALOGUL+CAP. L2D:
021
CAPITOLUL:1335= L2E
------------------VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.TOT.
1335001 L2E01A1
CUPRU

VAL.UTI.

GREUT.

FIR CONTACT MONT.IN LINIE DREAPTA AVIND SECT.DE 80 MMP


KM.
100071702.
3350630.
9607640.
.777

113029972.
1335002 L2E01A11
DEMONTARE FIR CONTACT.IN LINIE DREAPTA,CU SECT.DE 80MMP
DIN CUPRU SAU CUPRU-CADMIU
KM.
0.
3350630.
9607640.
.000
12958270.
1335003 L2E01A2
FIR CONTACT MONT.IN LINIE DREAPTA AVIND SECT.DE 80 MMP
CUPRU-CADMIU
KM.
113320990.
3350630.
9607640.
.777
126279260.
1335004 L2E01B1
FIR CONTACT MONT.IN LINIE DREAPTA AVIND SECT.DE 100 MMP
CUPRU
KM.
124933950.
3699365.
10581928.
.965

139215244.
1335005 L2E01B11
100MMP DIN CUPRU
14281294.
1335006 L2E02A1
KM.

DEMONTARE FIR CONTACT.IN LINIE DREAPTA,CU SECT.DE


KM.
0.
3699365.
10581928.
.000
FIR CONTACT MONT.IN CURBA AVIND SECT.DE 80 MMP CUPRU

100219275.
4914196.
13555131.
.786
118688601.
1335007 L2E02A11
DEMONTARE FIR CONTACT IN CURBA,CU SECT.DE 80 MM DIN
CUPRU SAU CUPRU-CADMIU
KM.
0.
4914196.
13555131.
.000
18469326.
1335008 L2E02A2
FIR CONTACT MONT.IN CURBA AVIND SECT.DE 80 MMP CUPRUCADMIU
KM.
113468563.
4914196.
13555131.
.786
131937889.
1335009 L2E02B1
FIR CONTACT MONT.IN CURBA AVIND SECT.DE 100 MMP CUPRU
KM.
125081523.
5259094.
14668641.
.974
145009258.
1335010 L2E02B11
DEMONTARE FIR CONTACT IN CURBA,CU SECT.DE 80 MM DIN
CUPRU
KM.
0.
5259094.
14668641.
.000
19927735.
1335011 L2E03A1
FIR DE CONTACT SUPLIM.DE 1,5-2,5 M LUNG.MONT.IN CURBA
LA RETEA DE TRAMVAIE AVIND SECT. 80MMP CUP BUC.
479090.
92671.
208383.
.003
780143.
1335012 L2E03A11
DEMONTARE FIR CONTACT SUPLIMENTAR DE 1,5-2,5 LUNG.IN
CURBA LA RETEA DE TRAMVAIE CU SECT.80MM,CU- BUC.
0.
67649.
148845.
.000
216494.
1335013 L2E03A2
FIR DE CONTACT SUPLIM.DE 1,5-2,5 M LUNG.MONT.IN CURBA
LA RETEA DE TRAMVAIE AVIND SECT. 80MMP CU- BUC.
509841.
92671.
208383.
.003
810894.
1335014 L2E03B1
FIR DE CONTACT SUPLIM.DE 1,5-2,5 M LUNG.MONT.IN CURBA
LA RETEA DE TRAMVAIE AVIND SECT. 100MMP CU BUC.
537278.
92671.
208383.
.003
838331.
1335015 L2E03B11
DEMONTARE FIR CONTACT SUPLIM.DE 1,5-2,5M LUNG.IN CURBA
LA RETEA DE TRAMVAIE CU SECT.100MMP,CU
BUC.
0.
67649.
148845.
.000
216494.
1335016 L2E04A1
LEGATURA ELECT.PUNERE IN PARALEL,MONTATA INTRE FIRELE
DE CONTACT
M
164325.
32150.
72296.
.002
268771.
1335017 L2E04A11
DEMONTARE LELATURA ELECT.PUNERE IN PARALEL,INTRE FIRELE
DE CONTACT
M
0.
19289.
42527.
.000
61816.
1335018 L2E05A1
CABLU PURTATOR PT.SUSP.CATEN.TRANSV.SAU PT.SUSTINEREA
INCRUCISARILOR SI MACAZURILOR
M
15372.
9455.
21264.
.000
46090.
1335019 L2E05A11
DEMONTARE CABLU PURTATOR PT.SUSP.CATEN.TRANSV.SAU
PT.SUSTIN.INCRUCISARILOR SI MACAZURILOR
M
0.
9455.
21264.
.000
30718.
1335020 L2E06A1
CABLU PURTATOR PT.SUSP.CATEN.LONG.MONT.RET.CONT
KM.
15297902.
2061753.
4877649.
.364

22237305.
1335021 L2E06A11
DEMONTARE CABLU PURTATOR
PT.SUSP.CATEN.LONG.MONT.RET.CONT.
KM.
0.
1711255.
4233747.
.000
5945002.
1335022 L2E07A1
SUSPENSIE DIN SIRMA OTEL ZINCAT CU DIAM.DE 6 MM
PT.SUSTINEREA FIRELOR DE CONTACT MONTATA IN RETE M
3935.
6399.
11482.
.000
21816.
1335023 L2E07A11
DEMONTARE SUSP.DIN SIRMA OTEL ZINCAT CU DIAM.DE 6 MM
PT.SUSTINEREA FIRELOR DE CONTACT IN RETEA
M
0.
4350.
8080.
.000
12430.
1335024 L2E08A1
IZOLATOR MONTAT IN SUSP.DIN SIRMA OTEL ZINCAT TIPUL SA
DIN PORTELAN 0,005 MN(500 KGF)
BUC.
53686.
15942.
76549.
.001
146177.

VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1335025 L2E08A11
DEMONTARE IZOLATOR IN SUSP.DIN SIRMA OTEL ZINCAT TP SA
DIN PORTELAN 0,005MN.CATARAMA 0,01(1000KG BUC.
0.
4304.
21264.
.000
25567.
1335026 L2E08B1
IZOLATOR MONTAT IN SUSP.DIN SIRMA OTEL ZINCAT TIPUL
CATARAMA 0,01 MN(1000 KGF)
BUC.
125659.
15942.
76549.
.001
218150.
1335027 L2E09A1
LANT DE IZOLATOARE TIP SA MONTAT PE CONSOLA PT.RETEAUA
DE TRAMVAI,LINIE DR.CU ARMAT.DE SUSP.IZOL BUC.
117484.
32902.
102065.
.002
252451.
1335028 L2E09A11
DEMONTARE LANT DE IZOLATOARE TIP SA MONTAT PE CONSOLA
PT.RETEA TRAMVAI,LIN.DR.CU ARM.DE SUSP.IZO BUC.
0.
32902.
102065.
.000
134967.
1335029 L2E09B1
LANT DE IZOLATOARE TIP SA MONTAT PE CONSOLA PT.RETEAUA
DE TROLEIBUZE LINIE DR.CU ARMAT.DE SUSP.I BUC.
278235.
50724.
157350.
.005
486309.
1335030 L2E09B11
DEMONTARE LANT DE IZOLATOARE TIP SA MONTAT PE CONSOLA
PT.RETEA TROLEIB.LIN.DR.CU ARM.DE SUSP.IZO BUC.
0.
50724.
157350.
.000
208074.
1335031 L2E09C1
LANT DE IZOLATOARE TIP SA MONTAT PE CONSOLA PT.RETEAUA
DE TROLEIBUZE LINIE CURBA
BUC.
478207.
38386.
119076.
.009
635669.
1335032 L2E09C11
DEMONTARE LANT DE IZOLATOARE TIP SA MONTAT PE CONSOLA
PT.RETEA TROLEIB.LINIE CURBA
BUC.
0.
38386.
119076.
.000
157461.
1335033 L2E10A1
LANT DE IZOLATOARE TIP CATARAMA,MONTAT PE CONSOLA,RETEA
DE TROLEIBUZE,LINIE DREAPTA ARMATURI IZO BUC.
385667.
50724.
157350.
.003
593742.
1335034 L2E10A11
DEMONTARE LANT DE IZOLATOARE TIP CATARAMA,PE
CONSOLA,RETEA DE TROLEIBUZE,LIN.DR.CU ARMAT.IZOL.
BUC.
0.
45652.
140339.
.000
185991.
1335035 L2E10B1
LANT DE IZOLATOARE TIP CATARAMA,MONTAT PE CONSOLA RETEA

DE TROLEIBUZE,LINIE CURBA,CU ARMAT.NEIZO BUC.


834518.
38386.
119076.
.009
991979.
1335036 L2E10B11
DEMONTARE LANT DE IZOLATOARE TIP CATARAMA,PE
CONSOLA,RETEA DE TROLEIBUZE,LIN.CURBA CU ARMAT.NEIZ BUC.
0.
34547.
106318.
.000
140865.
1335037 L2E11A1
INEL DE CUPLAJ LA RAMIFIC.SUSPENSIE,AVIND DE LA UNU LA
TREI LEGATURI
BUC.
8183.
92837.
170108.
.000
271129.
1335038 L2E11A11
DEMONTARE INEL DE CUPLAJ LA RAMIFIC.SUSPENSIE,AVIND 1-3
LEGATURI
BUC.
0.
83553.
153098.
.000
236651.
1335039 L2E11B1
INEL DE CUPLAJ LA RAMIFIC.SUSPENSIE,AVIND DE LA TREI LA
CINCI LEGATURI
BUC.
8183.
113726.
212636.
.000
334545.
1335040 L2E11B11
DEMONTARE INEL DE CUPLAJ LA RAMIFIC.SUSPENSIE,AVIND 3-5
LEGATURI
BUC.
0.
102353.
191372.
.000
293725.
1335041 L2E12A1
INTINZATOR TRACT.MONTAT IN SIRMA DE SUSPENSIE SI
ANCORE,PENTRU 0,003 MN
BUC.
100536.
7085.
27329.
.001
134950.
1335042 L2E12A11
DEMONTARE INTINZATOR TRACT.MONT.IN SIRMA DE SUSPENSIE
SI ANCORE PT.0,003MN;0,009MN;0,0125MN
BUC.
0.
4676.
17081.
.000
21756.
1335043 L2E12A2
INTINZATOR TRACT.MONTAT IN SIRMA DE SUSPENSIE SI
ANCORE,PENTRU 0,009 MN
BUC.
252798.
7085.
27329.
.002
287212.
1335044 L2E12A3
INTINZATOR TRACT.MONTAT IN SIRMA DE SUSPENSIE SI
ANCORE,PENTRU 0,0125 MN
BUC.
400588.
7085.
27329.
.003
435002.
1335045 L2E13A1
BRATARA MONTATA PE STILP PT.DOUA CONSOLE,AVIND
DIMENSIUNEA DE LA 150 MM PINA LA 300 MM
BUC.
162397.
34542.
165856.
.007
362794.
1335046 L2E13A11
DEMONTARE BRATARA PE STILP PT.DOUA CONSOLE,AVIND
DIMENS.150-300MM
BUC.
0.
34542.
165856.
.000
200397.
1335047 L2E14A1
BRATARA MONTATA PE STILP PT.O CONSOLA,AVIND DIMENSIUNEA
DE LA 150 MM PINA LA 300 MM
BUC.
146281.
34542.
165856.
.008
346678.
1335048 L2E14A11
DEMONTARE BRATARA PE STILP PT.O CONSOLA,AVIND
DIMENS.150-300MM
BUC.
0.
34542.
165856.
.000
200397.
1335049 L2E15A1
BRATARA MONTATA PE STILP PT.SIRMA DE SUSP.TIRANTI,AVIND
DIMENSIUNEA DE 150 MM PINA LA 300 MM
BUC.
67066.
15056.
58074.
.002
140196.
1335050 L2E15A11
DEMONTARE BRATARA PE STILP PT.SIRMA DE
SUSP.TIRANTI,AVIND DIMENSIUN.150-300MM
BUC.
0.
15056.
58074.
.000
73130.
1335051 L2E16A1
CONSOLA DREAPTA MONTATA PE STILP PT.RETEAUA DE TRAMVAIE

SAU TROLEIBUZE,AVIND LUNGIMEA DE 4 M


BUC.
388025.
257627.
472047.
.025
1117699.
1335052 L2E16A11
DEMONTARE CONSOLA DREAPTA PE STILP PT.RETEA DE TRAMVAIE
SAU TROLEIBUZE,AVIND LUNG.DE 4 M
BUC.
0.
257627.
472047.
.000
729673.
1335053 L2E16B1
CONSOLA DREAPTA MONTATA PE STILP PT.RETEAUA DE TRAMVAIE
SAU TROLEIBUZE,AVIND LUNGIMEA DE 6,5 M
BUC.
645428.
311009.
569863.
.041
1526300.
1335054 L2E16B11
DEMONTARE CONSOLA DREAPTA PE STILP PT.RETEA DE TRAMVAIE
SAU TROLEIBUZE,AVIND LUNG.DE 6,5 M
BUC.
0.
311009.
569863.
.000
880873.
1335055 L2E17A1
CONSOLA OBLICA MONTATA PE STILP,PT.SUSTINERE A CABLULUI
PURTATOR LA RETEAUA DE TRAMVAIE
BUC.
464255.
311009.
569863.
.020
1345127.
1335056 L2E17A11
DEMONTARE CONSOLA OBLICA PE STILP.PT.SUST.CABL.PURTATOR
LA RETEAUA DE TRAMVAIE
BUC.
0.
311009.
569863.
.000
880873.
1335057 L2E17B1
CONSOLA OBLICA MONTATA PE STILP,PT.SUSTINERE A CABLULUI
PURTATOR LA RETEAUA DE TROLEIBUZE
BUC.
566055.
413133.
756982.
.025
1736170.
1335058 L2E17B11
DEMONTARE CONSOLA OBLICA PE STILP.PT.SUST.CABL.PURTATOR
LA RETEAUA DE TROLEIBUZE
BUC.
0.
413133.
756982.
.000
1170115.
1335059 L2E18A1
ARMATURA RIGIDA IZOLATA TIP ID PT.SUSTINEREA UNUI FIR
DE CONT.LINIE DREAPTA
BUC.
133637.
17020.
38274.
.002
188931.
1335060 L2E18A11E
DEMONTARE ARMAT.RIG.IZOL.TIP ID SI TIP SPECIAL
BUC.
0.
17022.
38274.
.000
55296.
1335061 L2E18B1
ARMATURA RIGIDA IZOLATA TIP IID PT.SUSTINEREA A DOUA
FIRE DE CONT.LINIE DREAPTA
BUC.
263935.
20802.
46780.
.003
331517.
1335062 L2E18C1
ARMATURA RIGIDA IZOLATA TIP C PT.SUSTINEREA UNUI FIR DE
CONT.LINIE CURBA
BUC.
140067.
28365.
63791.
.002
232223.
1335063 L2E18C11
DEMONTARE ARMATURA RIGIDA IZOLATA TIP C PT.SUSTIN.1
FIR.DE CONT.LINIE CURBA
BUC.
0.
28365.
63791.
.000
92156.
1335064 L2E18D1
ARMATURA RIGIDA IZOLATA TIP SPECIAL PT.SUSTINEREA UNEI
PENDULE INCLINATE LA SUSPENSIA IN ZIG-ZAG BUC.
121246.
20802.
46780.
.003
188828.
1335065 L2E18D111
DEMONTARE ARMAT.RIG.IZOL.TIP IID,TIP SPEC.PENDULA
INCLINATA
BUC.
0.
20804.
46780.
.000
67584.
1335066 L2E18E1
ARMATURA RIGIDA IZOLATA TIP SPECIAL PT.SUSTINEREA UNEI
PENDULE LA SUSPENSIE CATENARA TRANSVERSAL BUC.
141912.
17020.
38274.
.003
197206.
1335067 L2E19A1
ARMATURA FLEXIBILA NEIZOLATA

BUC.

98904.

350806.
1335068
BUC.

L2E19A11

251902.
1335069
BUC.

L2E19B1

77541.

174361.

.001

DEMONT. ARMATURA FLEXIBILA NEIZOLANTA SI RIGIDA


0.

77541.

174361.

.000

ARMATURA NEIZOLANTA RIGIDA


64780.

77541.

174361.

.001

VAL.MAT.

VAL.MAN.

VAL.UTI.

GREUT.

316682.

VAL.TOT.
1335070 L2E20A1
BUC.
248045.
1335071
DREAPTA

L2E20A11

61438.
1335072 L2E21A1
TRAMVAIE,LINIE DREAPTA
135481.
1335073
BUC.

L2E21A11C

35969.
1335074 L2E21B1
TRAMVAIE,LINIE CURBA

SUPORT PT.LANT DE IZOLATOARE MONTAT PE CONSOLA DREAPTA


186607.

18911.

42527.

.002

DEMONTARE SUPORT PT.LANT DE IZOLATOARE MONTAT CONSOLA


BUC.
0.
18911.
42527.
.000
CLEMA DE SUSP.PT.FIR CONT.MONTATA IN RETEAUA DE
BUC.
99513.
6199.
29769.
.000
DEMONTARE CLEMA SUSPENSIE
0.

6200.

29769.

.000

CLEMA DE SUSP.PT.FIR CONT.MONTATA IN RETEAUA DE


BUC.
119832.
6199.
29769.
.000

155800.
1335075 L2E21C1
CLEMA DE SUSP.PT.FIR CONT.MONTATA IN RETEAUA DE
TROLEIBUZE LINIE DREAPTA
BUC.
154895.
6199.
29769.
.000
190863.
1335076 L2E22A1
CLEMA DE PRINDERE SI INADIRE A FIRULUI DE CONTACT
PT.RETEAUA DE TRAMVAIE
BUC.
247098.
49171.
110570.
.001
406840.
1335077 L2E22A11
DEMONTARE CLEMA DE PRINDERE SI INADIRE A FIRULUI DE
CONTACT PT.RETEAUA DE TRAMVAIE
BUC.
0.
49171.
110570.
.000
159742.
1335078 L2E22B1
CLEMA DE PRINDERE SI INADIRE A FIRULUI DE CONTACT
PT.RETEAUA DE TROLEIBUZE
BUC.
135096.
134279.
301942.
.001
571317.
1335079 L2E22B11
DEMONTARE CLEMA DE PRINDERE SI INADIRE A FIRULUI DE
CONTACT PT.RETEAUA DE TROLEBUZE
BUC.
0.
134279.
301942.
.000
436221.
1335080 L2E23A1
CLEMA ALUNEC.PT.RET.TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
146805.
69628.
127581.
.002
344014.
1335081 L2E23A11
DEMONTARE CLEMA ALUNEC.PT.RET.TRAMVAIE SAU TROLEBUZE
BUC.
0.
69628.
127581.
.000

197209.
1335082 L2E24A1
PT.FIRUL DE CONTACT
185195.
1335083
BUC.

L2E24A11

159742.
1335084 L2E24B1
CAPETE DE ANCORA
226968.
1335085 L2E25A1
LEGARE IN PARALEL
236598.
1335086 L2E25A11
DE LEGARE IN PARALEL

CLEMA TERMINALA CU PANA MONTATA LA CAPETE DE ANCORA


BUC.
25453.
49171.
110570.
.001
DEMONT.CLEMA TERM.CU PANA SI CLEMA SPEC.CAP ANC.
0.

49171.

110570.

.000

CLEMA TERMINALA SPECIALA CU 3 SURUBURI MONTATA LA


BUC.
67226.
49171.
110570.
.001
CLEMA MONTATA LA CONDUCTORUL DE ALIMENTARE SAU DE
BUC.
200630.
6199.
29769.
.001
DEMONTARE CLEMA MONTATA LA CONDUCTORUL DE ALMENTARE SAU
BUC.
0.
6199.
29769.
.000

35968.
1335087 L2E26A1
INCRUCISARE REGLABILA TRAMVAI-TRAMVAI,MONTATA IN RETEA
PT.UNGHIURI DE 30-90 GRADE
BUC.
295311.
189128.
425271.
.007
909710.
1335088 L2E26A11
DEMONTARE INCRUCISARE REGLABILA TRAMVAI-TRAMVAI MONTATA
IN RETEA PT.UNGIURI 30-90 GRADE
BUC.
0.
189128.
425271.
.000
614399.
1335089 L2E27A1
INCRUCISARE TRAMVAI-TROLEIBUZ,MONTATA IN
RETEA,PT.UNGHIURI DE 45 GRADE
BUC.
6195538.
651937.
1169495.
.082
8016970.
1335090 L2E27A11
DEMONTARE INCRUCISARE TRAMVAI-TROLEIBUZ MONT.IN RETEA
PT.UNGHIURI DE 45-75-90 GRADE
BUC.
0.
651937.
1169495.
.000
1821432.
1335091 L2E27A2
INCRUCISARE TRAMVAI-TROLEIBUZ,MONTATA IN
RETEA,PT.UNGHIURI DE 75 GRADE
BUC.
6803113.
651937.
1169495.
.093
8624545.
1335092 L2E27A3
INCRUCISARE TRAMVAI-TROLEIBUZ,MONTATA IN
RETEA,PT.UNGHIURI DE 90 GRADE
BUC.
3535754.
651937.
1169495.
.063
5357186.
1335093 L2E28A1
INCRUCISARE TROLEIBUZ-TROLEIBUZ MONTATA IN
RETEA,PT.UNGHIURI DE 20 GRADE
BUC.
10718864.
1403441.
2517604.
.174
14639909.
1335094 L2E28A11
DEMONTARE INCRUCISARE TROLEIBUZ-TROLEIBUZ MONT.IN RETEA
PT.UNGHIURI DE 20-30-45-55-65-75-90 GRAD BUC.
0.
1403441.
2517604.
.000
3921045.
1335095 L2E28A2
INCRUCISARE TROLEIBUZ-TROLEIBUZ MONTATA IN
RETEA,PT.UNGHIURI DE 30 GRADE
BUC.
11009768.
1403441.
2517604.
.180
14930813.
1335096 L2E28A3
INCRUCISARE TROLEIBUZ-TROLEIBUZ MONTATA IN
RETEA,PT.UNGHIURI DE 45-55-75-90 GRADE
BUC.
10465728.
1403441.
2517604.
.175
14386773.
1335097 L2E29A1
MACAZ MECANIC,MONTAT IN RET.CONT.DE TROLEIBUZE
BUC.
9192184.
778331.
1705337.
.219

11675851.
1335098 L2E29A11
TROLEIBUZE
2483668.
1335099 L2E30A1
BUC.
14405270.
1335100 L2E30A11
TROLEIBUZE
2774771.
1335101 L2E31A1
TRAMVAIE
1576562.
1335102 L2E31A11
DE TRAMVAIE

DEMONTARE MACAZ MECANIC MONT.IN RETEA CONT.DE


BUC.
0.
778331.
1705337.
.000
MACAZ ELECTRIC,MONTAT IN RET.CONT.DE TROLEIBUZE
11630499.

869557.

1905214.

.233

DEMONTARE MACAZ ELECTRIC MONTAT IN RET.CONT.DE


BUC.
0.
869557.
1905214.
.000
DISPOZITIV DE REGLAJ SEZONIER MONTAT IN RETEAUA DE
BUC.
994358.
182450.
399755.
.012
DEMONTARE DISPOZITIV DE REGLAJ SEZONIER MONT.IN RETEA
BUC.
0.
182450.
399755.
.000

582205.
1335103 L2E32A1
DISPOZITIV DE REGLAJ AL FIRULUI DE CONT.LA
SUSP.CATEN.COMP.MONTATA IN RET.DE TRAMVAIE
BUC.
240682.
123010.
225394.
.003
589085.
1335104 L2E32A11
DEMONTARE DISPOZITIV DE REGLAJ AL FIRULUI DE CONT.LA
SUSP.CATEN.COMP.MONT.IN RET.DE TRAMVAIE
BUC.
0.
123010.
225394.
.000
348403.
1335105 L2E33A1
DISPOZITIV DE SUST.SI GHIDAJ SIMPLU AL CABLULUI
PURTATOR LA SUSP.COMP.MONT.IN RET.TRANVAIE
BUC.
183620.
123010.
225394.
.002
532023.
1335106 L2E33A11
DEMONTARE DISPOZITIV DE SUST.SI GHIDAJ SIMPLU AL
CABLULUI PURTATOR LA SUSP.CATEN.COM.MON.RET.TRA BUC.
0.
123010.
225394.
.000
348403.
1335107 L2E34A1
DISPOZITIV DE SUSTINERE SI GHIDAJ DUBLU AL
CABL.PURTATOR LA SUSP.CATEM.COMP.MONT.IN RET.TRAMVAIE BUC.
245641.
123010.
225394.
.003
594044.
1335108 L2E34A11
DEMONTARE DISPOZITIV DE SUST.SI GHIDAJ DUBLU AL
CABLULUI PURTATOR LA SUSP.CATEN.COM.MON.RET.TRA BUC.
0.
123010.
225394.
.000
348403.
1335109 L2E35A1
DISPOZITIV CU CONTRAGR.PT.REGL.INTINDERII FIRULUI
CONT.SAU AL CABL.PURT.LA SUSP.CATEN.LONG.
BUC.
1098124.
1246364.
2275200.
.030
4619688.
1335110 L2E35A11
DEMONTARE DISPOZITIV CU CONTRAGREUT.PT.REGL.INTINDERII
FIR.CONT.SAU CABL.PURT.LA SUSP.CATEN.LONG BUC.
0.
835064.
1526723.
.000
2361786.
1335111 L2E36A1
PRINDERE FIR CONT.MONT.IN CLEMA DE SUSP.PT.RET.DE
TRAMVAIE
BUC.
0.
20707.
93560.
.000
114266.
1335112 L2E36A11
DEMONTARE FIR CONT.MONT.IN CLEMA DE SUSP.PT.RETEA DE
TRAMVAIE
BUC.
0.
20707.
93560.
.000
114266.
1335113 L2E36B1
PRINDERE FIR CONT.MONT.IN CLEMA DE SUSP.PT.RET.DE
TROLEIBUZE
BUC.
0.
32002.
144592.
.000

176594.
1335114 L2E36B11
TROLEIBUZE

DEMONTARE FIR CONT.MONT.IN CLEMA DE SUSP.PT.RETEA DE


BUC.
0.
32002.
144592.
.000

176594.

VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1335115 L2E36C1
PRINDERE FIR CONT.MONT.IN CLEMA DE SUSP.PT.RET.DE
TRAMVAIE SI TROLEIBUZE,CU CORZI INCLINATE
BUC.
0.
16000.
72296.
.000
88297.
1335116 L2E36C11D
DEMONTARE FIR CONTACT DIN CLEMA DE SUSP.CU CORZI
INCLINATE SAU ALUNECATOARE
BUC.
0.
16001.
72296.
.000
88297.
1335117 L2E36D1
PRINDERE FIR CONT.MONT.IN CLEMA DE SUSP.PT.RET.DE
TRAMVAIE SI TROLEIBUZE,CU CLEME ALUNECATOARE
BUC.
0.
16000.
72296.
.000
88297.
1335118 L2E37A1
PIESA DE CURBA CONT.MONTATA IN RETEAUA DE TROLEIBUZE
BUC.
267814.
160757.
361480.
.013
790051.
1335119 L2E37A11
DEMONTARE PIESA DE CURBA CONT.MONT.IN RET.DE TROLEIBUZE
BUC.
0.
160757.
361480.
.000
522237.
1335120 L2E38A1
NOD PENTRU CABLU CU DIAMETRUL PINA LA 16 MM
BUC.
43546.
32022.
148845.
.001
224413.
1335121 L2E38A11
DEMONTARE NOD PT.CABLU CU DIAM.PINA LA 16MM
BUC.
0.
32022.
148845.
.000
180867.
1335122 L2E39A1
BUCLA ELASTICA MONT.LA SUSP.CATEN.LONGITUDINALA
BUC.
225109.
134279.
301942.
.003
661330.
1335123 L2E39A11
DEMONTARE BUCLA ELASTICA MONT.LA SUSP.CATEN.LONG.
BUC.
0.
134279.
301942.
.000
436221.
1335124 L2E40A1
PENDULA PT.SUSP.CATEN.TRANSV.MONT.IN RET.TRAMVAIE SAU
TROLEIBUZE
BUC.
29330.
83214.
187119.
.001
299663.
1335125 L2E40A11
DEMONTARE PENDULA PT.SUSP.CATEN.TRANS.MONT.IN
RET.TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
0.
83214.
187119.
.000
270334.
1335126 L2E41A1
TRIUNGHI DE SUSTINERE PT.SUSP.CATEN.LONGIT.MONTATA PE
CABLU PURTATOR
BUC.
393356.
34936.
76549.
.004
504840.
1335127 L2E41A11
DEMONTARE TRIUNGHI DE SUST.PT.SUSP.CATEN.LONG.MON.PE
CABLU PURTATOR
BUC.
0.
7684.
17011.
.000
24695.
1335128 L2E41B1
TRIUNGHI DE ANCORARE PTR.2 FIRE DE CONTACT

BUC.
141903.
1335129
BUC.

31313.
L2E41B11

110590.
1335130 L2E42A1
RETEAUA DE TRAMVAIE

34041.

76549.

.004

DEMONTARE TRIUNGHI DE ANC.PTR.2 FIRE DE CONTACT


0.

34041.

76549.

.000

FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LOGIT.MONTATA IN LINIE DREAPTA IN


BUC.
196184.
49171.
110570.
.006

355926.
1335131 L2E42A11
DEMONTARE FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LONG.MON.IN LINIE
DREAPTA IN RETEA DE TRAMVAIE
BUC.
0.
49171.
110570.
.000
159742.
1335132 L2E42B1
FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LOGIT.MONTATA IN LINIE DREAPTA IN
RETEAUA DE TROLEIBUZE
BUC.
233533.
66193.
148845.
.009
448571.
1335133 L2E42B11
DEMONTARE FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LONG.MON.IN LINIE
DREAPTA IN RETEA DE TROLEIBUZE
BUC.
0.
66193.
148845.
.000
215038.
1335134 L2E43A1
FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LOGIT.MONTATA IN LINIE CURBA IN
RETEAUA DE TRAMVAIE
BUC.
131003.
77541.
174361.
.007
382905.
1335135 L2E43A11
DEMONTARE FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LONG.MON.IN LINIE CURBA
IN RETEA DE TRAMVAIE
BUC.
0.
77541.
174361.
.000
251902.
1335136 L2E43B1
FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LOGIT.MONTATA IN LINIE CURBA IN
RETEAUA DE TROLEIBUZE
BUC.
142188.
147518.
331711.
.009
621417.
1335137 L2E43B11
DEMONTARE FIXATOR PT.SUSP.CATEN.LONG.MON.IN LINIE CURBA
IN RETEA DE TROLEIBUZE
BUC.
0.
147518.
331711.
.000
479229.
1335138 L2E44A1
PENDULA INCL.ELAST.PT.SUSP.IN ZIG-ZAG PE CONSOLA SAU PE
SIRMA DE SUSP.MONTATA IN LINIE DREAPTA
BUC.
264910.
26017.
38274.
.003
329201.
1335139 L2E44A11
DEMONTARE PENDULA INCL.FLAST.PT.SUSP.IN ZIG-ZAG
PECONSOLA SAU PE SIRMA DE SUSP.MON.IN LIN.DR.
BUC.
0.
8844.
12758.
.000
21602.
1335140 L2E45A1
ROZETA DE PERETE PT.SUSTINEREA SUSP.RETELEI DE CONTACT
MONTATA PE ZID
BUC.
781291.
312912.
1158061.
.017
2252264.
1335141 L2E45A11
DEMONTARE ROZETA DE PERETE PT.SUSTIN.SUSP.RETLEI DE
CONTACT MONT.PE ZID
BUC.
0.
62582.
232295.
.000
294877.
1335142 L2E46A1
ARMATURA IZOLANTA,MONTATA PE GRINZ,FERME,IN
HALE,PT.RETEAUA DE TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
218970.
42498.
131834.
.004
393302.
1335143 L2E46A11
DEMONTARE ARMATURA IZOL.MONT.PE GRINZI,FERME IN HALE
PT.RETEAUA DE TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
0.
34848.
106318.
.000
141166.
1335144 L2E47A1
ANCORA MONTATA PE FIRUL DE CONT.IN PLASE,LA CURBE LA

INCRUCISARI,ETC

47539.

BUC.

38818.

85054.
.001
171411.
1335145 L2E47A11
DEMONTARE ANCORA MONT.PE FIR.DE CONT.IN PLASE LA
CURBE,LA INCRUCISARI ETC.
BUC.
0.
38818.
85054.
.000
123872.
1335146 L2E48A1
ANCORA MONTATA LA CABLU PURTATOR
PT.SUSP.CATEN.LONGIT.LA RETEAUA DE TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
193302.
108693.
238152.
.004
540146.
1335147 L2E48A11
DEMONTARE ANCORA MONT.LA CABLU PURTATOR
PT.SUSP.CATEN.LONG.LA RETEAUA DE TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE BUC.
0.
75698.
165856.
.000
241554.
1335148 L2E49A1
INSTAL.ELECTR.DE ACTIONARE SI SEMNALIZ.PT.MACAZUL
ELECTRIC DE TRAMVAIE
BUC.
16911161.
2994167.
5371173.
.142
25276501.
1335149 L2E49A11
DEMONTARE INSTAL.ELEC.DE
ACTION.SEMNALIZ.PT.MACAZ.ELECTRIC DE TRAMVAIE
BUC.
0.
2994167.
5371173.
.000
8365340.
1335150 L2E49B1
INSTAL.ELECTR.DE ACTIONARE SI SEMNALIZ.PT.MACAZUL
ELECTRIC DE TROLEIBUZE
BUC.
4475723.
1090967.
2283705.
.052
7850395.
1335151 L2E49B11
DEMONTARE INSTAL.ELEC.DE
ACTION.SEMNALIZ.PT.MACAZ.ELECTRIC DE TROLEIBUZE
BUC.
0.
905502.
1896709.
.000
2802211.
1335152 L2E50A1
INSTAL.ELECTRICA PT.INCALZ.MACAZ AUTOMAT DE
TRAMVAIE(INCLUSIV REZISTENTELE DE INCALZIRE)
BUC.
25223575.
1289384.
1896709.
.137
28409667.
1335153 L2E50A11
DEMONTARE INSTAL.ELECT.PT.INCALZ.MACAZ.AUTOMAT DE
TRAMVAIE(INCLUSIV REZIST.DE INCALZIRE
BUC.
0.
1121763.
1650051.
.000
2771815.
1335154 L2E51A1
LINIA DE CONTACT-SINA 3-PT.METROU IN GALERIE CU 2 CAI
DE RULARE IN ALINIAMENT
KM.
534265966.
97244399.
27262686.
73.331
658773051.
1335155 L2E51B1
LINIA DE CONTACT-SINA 3-PT.METROU IN GALERIE CU 1 CALE
DE RULARE IN ALINIAMENT
KM.
543711847.
98111072.
27262686.
74.926
669085605.
1335156 L2E51C1
LINIA DE CONTACT-SINA 3-PT.METROU IN GALERIE CU 2 CAI
DE RULARE IN CURBA
KM.
534265966.
232928904.
27262686.
73.331
794457556.
1335157 L2E51D1
LINIA DE CONTACT-SINA 3-PT.METROU IN GALERIE CU 1 CALE
DE RULARE IN CURBA
KM.
543711847.
233795622.
27262686.
74.926
804770155.
1335158 L2E52A1
SUPORT DE SUSTINERE PT.SINA A 3-A LINIE CONTACT DE
METROU MONTAT PE TRAVERSE DE LEMN
BUC.
3201733.
285321.
0.
.031
3487054.
1335159 L2E52B1
SUPORT DE SUSTINERE PT.SINA A 3-A LINIE CONTACT DE
METROU MONTAT PE FUND.BETON A CAII DE RULARE BUC.
3667783.
270342.
0.
.031
3938125.

VAL.MAT.
VAL.TOT.
1335160 L2E53A1
METROU IN GALERIE

VAL.MAN.

VAL.UTI.

GREUT.

PIESA DE CAPAT PENTRU LINIA DE CONTACT -SINA 3-LA


BUC.
2739028.
318265.
239581.
.234

3296874.
1335161 L2E54A1
ECLISA ELECTRICA SI MECANICA PENTRU LINIA DE CONTACT
-LINIA 3- LA METROU IN GALERIE IN ALINIAME BUC.
5749874.
715799.
487424.
.795
6953097.
1335162 L2E54B1
ECLISA ELECTRICA SI MECANICA PENTRU LINIA DE CONTACT
-LINIA 3- LA METROU IN GALERIE IN CURBA
BUC.
6031708.
715799.
487424.
.795
7234931.
1335163 L2E55A1
APARATOARE DE PROTECTIE LA LINIE DE CONTACT PENTRU
METROU
BUC.
10509
0.
32257.
0.
.000
32257.
1335164 L2E56A1
DISPOZITIV CU ROLA DE GHIDARE PT.SUST.-REGLAJ FIR
CONTACT SUSP.CAT.COMPENS.MONTAT IN RETEAUA DE BUC.
415808.
27852.
51033.
.003
494692.
1335165 L2E56A11
DEMONTARE DISPOZITIV CU ROLA DE GHIDARE PT SUST REGLAJ
FIR CONT.SUSP.CAT.COMPENS.MONT.IN RETEA T BUC.
0.
27852.
51033.
.000
78884.
NR.NORME IN CATALOGUL+CAP. L2E:
165

VAL.TOT.
1336001 L2F01A1
BUC.

CAPITOLUL:1336= L2F
------------------VAL.MAT.
VAL.MAN.

GREUT.

IZOLATOR DE SECTIONARE MONTAT IN RETEA TRAMVAIE


1875690.

2810936.
1336002 L2F01A11
BUC.
935243.
1336003
BUC.

VAL.UTI.

293086.

642159.

.030

DEMONTARE IZOLATOR DE SECTIONARE MON.IN RETEA TRAMVAIE


0.

L2F02A1

293084.

642159.

.000

IZOLATOR DE SECTIONARE MONTAT IN RETEA TROLEIBUZE


993426.

1488919.
1336004 L2F02A11
TROLEIBUZE

155276.

340217.

.010

495493.
1336005 L2F03A1
TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE

DEMONTARE IZOLATOR DE SECTIONARE MON.IN RETEA


BUC.
0.
155276.
340217.
.000
INTRERUPATOR CU COARNE MONTAT PE STILP,IN RETEAUA DE
BUC.
3769530.
694869.
1522470.
.030

5986869.
1336006 L2F03A11
DEMONTARE INTRERUPATOR CU COARNE MONT.PE STILP IN RETEA
DE TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
0.
521151.
1139726.
.000
1660877.
1336007 L2F04A1
DESCARCATOR CU COARNE,MONTAT PE STILP PT.RETEAUA DE
TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
2240650.
518240.
1135474.
.045
3894363.

1336008 L2F04A11
DEMONTARE DESCARCATOR CU COARNE MONT.PE STILP IN RETEA
DE TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
0.
409409.
893065.
.000
1302474.
1336009 L2F05A1
CENTRU ALIM.SI INTOARCERE IN COFRET DE ZIDARIE ECHIPAT
PT.RETEA TRAMVAIE SAU TROLEIBUZE
BUC.
4537087.
1195642.
0.
.018
5732729.
1336010 L2F05A11
DEMONTARE CENTRU ALIM.SI INTOARCERE IN COFRET DE ZDARIE
ECHIPAT PT.RET.DE TRAMVAIE SAU TROLEBUZE BUC.
0.
334778.
0.
.000
334778.
1336011 L2F06A1
CENTRU DE ALIMENT.SAU INTOARCERE IN COFRET METALICCU
CABLU DE CU.ECHIPAT PTR.RETEA DE TV.SAU TB. BUC.
5090611.
1114121.
574116.
.057
6778848.
1336012 L2F06A11
DEMONT.CENTR.DE ALIM.SAU INTOARC.IN COFRET METALICCU
CABLU DE CU.ECHIPAT PTR.RETEA DE TV.SAU TB. BUC.
0.
401082.
229642.
.000
630724.
1336013 L2F06B1
CENTRU DE ALIMENT.SAU INTOARCERE IN COFRET METALICCU
CABLU DE AL.ECHIPAT PTR.RETEA DE TV.SAU TB. BUC.
4919038.
1114121.
552848.
.055
6586007.
1336014 L2F06B11
DEMONT.CENTR.DE ALIM.SAU INTOARC.IN COFRET METALICCU
CABLU DE AL.ECHIPAT PTR.RETEA DE TV.SAU TB. BUC.
0.
401082.
216884.
.000
617966.
1336015 L2F06CD11
DEMONT.CENTRU DE CONTROL IN COFRET METALIC CU CABL. DE
CU.SAU AL.ECHIPAT PTR.RETEAUA DE TV.SAU T BUC.
0.
401082.
221141.
.000
622223.
1336016 L2F06C1
CENTRU DE CONTROL IN COFRET METALIC CU CABLU DE CU.
ECHIPAT PTR.RETEAUA DE TRAMVAIE SAU TROLEIBU BUC.
3305096.
1114121.
561358.
.047
4980575.
1336017 L2F06D1
CENTRU DE CONTROL IN COFRET METALIC CU CABLU DE AL.
ECHIPAT PTR.RETEAUA DE TRAMVAIE SAU TROLEIBU BUC.
2895944.
1114121.
561358.
.044
4571422.
1336018 L2F07A1
CENTRU IN COFRET METALIC COMUN PTR.CABLU DE CU.POZ.SI
NEG.ECHIPAT PTR.RETEAUA DE TRAMV.SAU TROLE BUC.
8097946.
1399770.
1377878.
.069
10875594.
1336019 L2F07A11
DEMONTARE CENTRU IN COFRET METALIC COMUN PT.CABLU
POZITIV,SINEGATIV ECHIPAT PT.RET.TRAMV.TROLEIB BUC.
0.
853859.
263668.
.000
1117527.
1336020 L2F07B1
CENTRU IN COFRET METALIC COMUN PTR.CABLU DE AL.POZ.SI
NEG.ECHIPAT PTR.RETEAUA DE TRAMV.SAU TROLE BUC.
7846147.
1399770.
1360867.
.067
10606785.
NR.NORME IN CATALOGUL+CAP. L2F:
020
CAPITOLUL:1337= L2G
------------------VAL.MAT.
VAL.MAN.

VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1337001 L2G01A1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.POZAT IN SANT,AVIND
SECTIUNEA DE 1X400+2X1,5 MMP
M
772604.
21782.
0.
.007
794386.
1337002 L2G01A11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN

SANTURI

CU SECT.1X400+2X1,5 MMP
0.

16554.

0.
.000
16554.
1337003 L2G01B1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.POZAT IN SANT,AVIND
SECTIUNEA DE 1X240+2X1,5 MMP
M
533212.
15503.
0.
.004
548715.
1337004 L2G01B11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN
SANTURI CU SECT.1X240+2X1,5 MMP
M
0.
12247.
0.
.000
12247.
1337005 L2G02A1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.MONTAT IN
SUBSTATIE,AVIND SECTIUNEA DE 1X400+2X1,5 MMP
M
777158.
24378.
0.
.008
801535.
1337006 L2G02A11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN
SUBSTAT. CU SECT.1X400+2X1,5 MMP
M
0.
20721.
0.
.000
20721.
1337007 L2G02B1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.MONTAT IN
SUBSTATIE,AVIND SECTIUNEA DE 1X240+2X1,5 MMP
M
537761.
21940.
0.
.005
559701.
1337008 L2G02B11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN
SUBSTAT. CU SECT.1X240+2X1,5 MMP
M
0.
16455.
0.
.000
16455.
1337009 L2G03A1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.MONTAT IN GALERII
EDILITARE,AVIND SECTIUNEA DE 1X400+2X1,5 MMP M
777238.
25239.
0.
.008
802477.
1337010 L2G03A11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN
GAL.EDIL.CU SECT.1X400+2X1,5 MMP
M
0.
17666.
0.
.000
17666.
1337011 L2G03B1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.MONTAT IN GALERII
EDILITARE,AVIND SECTIUNEA DE 1X240+2X1,5 MMP M
537827.
22916.
0.
.005
560742.
1337012 L2G03B11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN
GAL.EDIL.CU SECT.1X240+2X1,5 MMP
M
0.
19938.
0.
.000
19938.
1337013 L2G04A1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.MONTAT IN TUBURI,AVIND
SECTIUNEA DE 1X400+2X1,5 MMP
M
772718.
29125.
0.
.007
801843.
1337014 L2G04A11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN
TUBURI
CU SECT.1X400+2X1,5 MMP
M
0.
21261.
0.
.000
21261.

VAL.MAT.
VAL.MAN.
VAL.UTI.
GREUT.
VAL.TOT.
1337015 L2G04B1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.MONTAT IN TUBURI,AVIND
SECTIUNEA DE 1X240+2X1,5 MMP
M
533325.
22960.
0.
.004
556285.
1337016 L2G04B11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.MONTAT IN
TUBURI
CU SECT.1X240+2X1,5 MMP
M
0.
16991.
0.
.000

16991.
1337017 L2G05A1
RACORD ELECTRIC DIN CABLU ARMAT DE CUPRU 1 KV.C.C.INTRE
CENTRUL INT.SI SINA DE TRAMV.IN TUB DE P BUC.
938817.
79408.
0.
.012
1018226.
1337018 L2G05A11
DEMONTARE RACORD ELECTRIC DIN CABLU ARMAT DE CUPRU 1KV
C.C.INTRE CENT.INT.SINA DE TRAM.IN TUB PR BUC.
0.
39703.
0.
.000
39703.
1337019 L2G06A1
MANSON DE LEGATURA DIN FONTA PT.CABLU ARMAT DIN CUPRU 1
KV.C.C.DE 1X400+2X1,5 MMP
BUC.
2012599.
544983.
0.
.101
2557582.
1337020 L2G06A11
DEMONTARE MANSON DE LEGATURA DIN FONTA PT.CABLU ARMAT
DIN CUPRU 1KV C.C.DE 1X400+2X1,5 MMP
BUC.
0.
305190.
0.
.000
305190.
1337021 L2G07A1
CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1 KV.C.C.CONECTAT LA BARA IN
SUBST.IN CENTRU COFRET METALIC SAU DE ZIDAR BUC.
613518.
854300.
835553.
.003
2303372.
1337022 L2G07A11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE CUPRU PT.1KV C.C.CONECTAT LA
BARA IN SUBST.IN CEN.COFR.MET.SAU DE ZIDAR BUC.
0.
375892.
0.
.000
375892.
1337023 L2G07B1
CABLU ARMAT DE AL.CONECTAT LA BARA IN
SUBSTATIE,INCENTRU COFRET METALIC SAU DE ZIDARIE
BUC.
471764.
854300.
835553.
.002
2161617.
1337024 L2G07B11
DEMONTARE CABLU ARMAT DE ALUM. CONECTAT LA BARA
INSUBSTATIE,IN CENTRU COFRET METALIC SAU DE ZIDA BUC.
0.
375892.
0.
.000
375892.
1337025 L2G08A1
RACORD ELECT.DIN COND.CUPRU PT.CENTR.ALIMENT.TRAMV.SAU
TROL.SAU INTOARCE.TROLEIBUZE SIRMA SUSPEN M
169320.
50487.
144592.
.002
364399.
1337026 L2G08A11
DEMONTARE RACORD ELECT.COND.CUPRU
PT.CEN.ALIM.TRAMV.TROLEIB.SAU INTOARC.TROLEIBUZE SIRMA SUSPENS M
0.
39885.
114819.
.000
154704.
1337027 L2G08B1
RACORD ELECT.DIN COND.CUPRU PT.CENTR.ALIMENT.TRAMV.SAU
TROL.SAU INTOARCE.TROLEIBUZE CONSOLA
M
202980.
50487.
144592.
.002
398059.
1337028 L2G08B11
DEMONTARE RACORD ELECT.COND.CUPRU
PT.CEN.ALIM.TRAMV.TROLEIB.SAU INTOARC.TROLEIBUZE CONSOLA
M
0.
40895.
114819.
.000
155714.
1337029 L2G09A1
REZISTENTA DE ECHILIBRU MONTATA PE CABLURILE DE
INTOARCERE
BUC.
15162430.
1048688.
0.
.171
16211118.
1337030 L2G09A11
DEMONTARE REZISTENTA DE ECHILIBRU MONTATA PE CABLURILE
DE INTOARCERE
BUC.
0.
314606.
0.
.000
314606.
1337031 L2G10A1
TRECEREA CABLULUI PRIN BLOCURI DE BETON CU PATRU GOLURI
M
0.
6885.
0.
.000
6885.
NR.NORME IN CATALOGUL+CAP. L2G:
031