Sunteți pe pagina 1din 45

PROBLEME REZOLVATE

GEOMETRIE
.
.
ASEMNAREA
TRIUNGHIURILOR
.
PROBLEMA 1
Fie triunghiul ABC, AB = 12cm, BC = 18cm, AC = 15cm, MN =
12cm, MN||BC, Me[AB] si Ne[AC]. Aflati lungimile segmentelor
AM si AN.
Rezolvare:
A
B C
M N
Daca MN||BC atunci AAMN~AABC si rezulta:
BC
MN
AC
AN
AB
AM
= =
Inlocuim in sirul de
rapoarte lungimile
segmentelor:
3
2
18
12
15 12
= = =
AN AM
AM = 122:3 = 8cm
AN = 152:3 = 10cm
.
PROBLEMA 2
Fie ABCD un trapez cu bazele AB = 12cm si CD = 6cm. Diagonalele
ACBD={O}; daca BD = 15cm, aflati lungimile segmentelor BO si
OD.
Rezolvare:
A B
C D
O
AODC~AOBA (cazul U.U.)
AB
CD
AO
OC
BO
OD
= =
Daca notam OD = x, atunci BO = 15 x.
Inlocuim in sirul de rapoarte
lungimile segmentelor:
2
1
12
6
15
= = =
AO
OC
x
x
2x = 15 x 3x =15 x = 15:3 = 5cm.
Asadar OD = 5cm si BO = 15 5 = 10cm.
PROBLEMA 3
Fie ABCD un trapez cu bazele AB = 6cm si CD = 5cm; AD = 2cm;
BCAD={O}. Se cere sa aflati lungimea lui AO.
Rezolvare:
A B
C
D
O
5
6
2
Daca DC||AB atunci AODC~AOAB si rezulta:
AB
DC
OB
OC
OA
OD
= =
Daca notam OD = x, atunci OA = 2 +x
x
x+2
6
5
2
= =
+ OB
OC
x
x
Inlocuim in sirul de rapoarte lungimile segmentelor:
6x = 5x + 10
x = 10
OD = 10cm si
AO = 10 + 2 = 12cm.
.
PROBLEMA 4
Fie AABC cu AB = 15cm; MN||BC, Me[AB], Ne[AC]. Aflati
lungimea segmentului AM astfel incat aria AAMN sa fie 44,(4)% din
aria AABC.
Rezolvare:
A
B
C
M
N
Daca MN||BC atunci AAMN~AABC si rezulta:
; ) 1 (
2
i
A
A
ABC
AMN
=
A
A
unde i este raportul de asemanare;
Notam AM = x;
x
15
x
AB
AM
i Avem = =
Din relatia (1) rezulta:
225 15 100
) 4 ( , 44
2
2
x x
=
|
.
|

\
|
=
100
100
9
400
225
2
=

= x
. 10 100
2
= = x
.
PROBLEMA 5
Fie ABCD un dreptunghi cu AB = 20cm si BC = 15cm. BE este
perpendiculara pe AC, Ee[CD]. Aflati lungimea segmentului [CE].
Rezolvare:
A B
C D E
20
1
5

In conditiile in care unghiul BACunghiul CBE (sunt unghiuri cu
laturile respectiv perpendiculare, si triunghiurile ABC si BCE sunt dreptunghice
atunci avem: AABC~ABCE din care rezulta:
BE
AC
CE
BC
BC
AB
= =
Inlocuim in sirul
de rapoarte egale
lungimile
segmentelor:
CE
15
15
20
=
. 25 , 12
20
15 15
=

= CE
.
PROBLEMA 6
Fie ABC un triunghi dreptunghic in A; daca AB = 30cm,
AC = 40cm, BC = 50cm sa se afle lungimea lui AD, unde ADBC.
Rezolvare:
A
B
C
30
40
50
D
Daca ADBC si BAAC atunci
<BAD <BCA
AABD ~ AABC
40 50
30 AD
=
=
AC
AD
BC
AB
. 24
50
40 30
cm AD =

=
Mai
cunoasteti
si o alta
metoda de
rezolvare?
.
PROBLEMA 7
Fie AABC dreptunghic in A, AB = 10cm, AC = 24cm si BC = 26cm.
In mijlocul O a lui BC se ridica o perpendiculara pe aceasta care taie
pe AC in N. Aflati lungimea lui ON.
Rezolvare:
A
B
C
O
N
10 24
26
AONC~AABC

< -
-
comun unghi este C
ce dreptunghi sunt
OB = OC = BC/2 = 26:2 = 13cm.
13
AC
OC
AB
ON
=
24
13
10
=
ON
12
65
24
130
24
13 10
2 (
= =

= ON
.
PROBLEMA 8
Fie triunghiul ABC dreptunghic in A cu AB = 8cm; ADBC,
De[BC]. Daca BD = 4cm sa se afle lungimile laturilor BC, AC si AC.
Rezolvare:
A
B
C
D
4 cm
AABD~ABCA

AC
AD
AB
BD
BC
AB
= =
8
4 8
=
BC

. 16
4
8 8
=

= BC
16 cm

CD = 16 4 = 12cm.
12 cm
AADC~AABC

AC
DC
BC
AC
AB
AD
= =
AC
AC AD 12
16 8
= =

AC
2
= 192
AC = \192
AC= 8\3.
AABD~AACD

AD
BD
DC
AD
AC
AB
= =

AD
AD 4
12 3 8
8
= =
. 3 4
3
3 12
3
12
3 8
12 8
= = =

= AD
cm 3 4
.
PROBLEMA 9
Avem triunghiul isoscel ABC, AB = AC, AD = 8cm si BC = 12 cm.
Aflati raza cercului circumscris triunghiului prin metoda asemanarii
triunghiurilor.
Rezolvare:
A
B
C
O
D
E
.
6 cm
8

c
m

AABD~ABDE

< <

lare perpendicu respectiv laturile cu DBE BAD


ce dreptunghi sunt ile triunghiur


DE
BD
BD
AD
=
DE
6
6
8
=
. 5 , 4
8
36
cm DE = =
AE = AD + DE = 8 + 4,5 = 12,5
R = AE:2 = 12,5:2 = 6,25 cm.
.
RELAII
METRICE
PROBLEMA 1
Fie triunghiul ABC dreptunghic in A in care AB = 10cm si AD =
5\3cm, ADBC. Aflati lungimea lui BD, BC si AC.
Rezolvare:
A
B C
D
5
\
3
c
m

1) Aplicam teorema lui Pitagora in AABD pentru a afla BD:
BD
2
= AB
2
AD
2
BD
2
= 100 75 = 25 BD = \25 = 5cm.
5cm
2) Aplicam teorema catetei (pentru cateta AB) pentru a afla BC:
AB
2
= BDBC 100 = 5BC BC = 100:5 = 20cm.
20cm
3) Pentru a afla lungimea lui AC aplicam
teorema lui Pitagora in AABC:
AC
2
= BC
2
AB
2
AC
2
= 400 100 = 300
AC = \100 = 10\3cm.
Pentru consolidarea tehnicii de rezolvare a unui triunghi
dreptunghic, incercati sa rezolvati problema aplicand si teorema
inaltimii.
.
Fie ABCD un patrat de latura AB = 10cm; punctul E se afla in
interiorul patratului astfel incat AAEB sa fie echilateral. Aflati
lungimea lui [EC].
Rezolvare:
PROBLEMA 2
A
B
C
D
E
Construim perpendiculara FG pe AB ce trece prin E.
F
G
In AEGB avem: BE=10cm, BG=5cm.
10
5
GE
2
= BE
2
BG
2
GE
2
= 100-25=75
. 3 5 75 cm GE = =
5\3
FE = GF GE = 10 - 5\3cm.
In ACEF: CE
2
= FE
2
+ FC
2

( ) 3 100 200 5 3 5 10
2
2
2
= + = CE
. 3 2 10 3 100 200 cm CE = =
.
Fie ABCD un paralelogram cu AB = 10cm, AD = 2\5cm si DE = 4cm
unde DEAB, Aflati lungimile celor doua diagonale.
Rezolvare:
PROBLEMA 3
A B
C
D
E
10
4
In AADE aflam pe AE:
AE
2
= AD
2
DE
2
= 20 16 = 4.
AE = \4 = 2cm.
2
BE = AB AE = 10 2 = 8cm.
8
In ABDE aflam pe BD:
BD
2
= BE
2
+ AD
2
= 64 + 16 = 80.
BD = \80 = 4\5cm.
Coboram o perpendiculara din C pe dreapta AB:
F
BF = AE = 2cm.
2
CF = DE = 4cm.
4
In AACF avem: AC
2
= AF
2
+ CF
2
= 12
2
+ 4
2
= 144+16=160.
. 10 4 160 cm AC = =
.
Fie triunghiul ABC isoscel, AB=AC=10cm, BC=12cm. Aflati raza
cercului inscris triunghiului ABC.
Rezolvare:
PROBLEMA 4
A
B C
D
O
E
Construim: ADBC; OEAC, O=centrul cercului inscris
In AADC: AD
2
=AC
2
-CD
2
=100-36=64; AD=\64=8cm.
Notam OD=OE= x;
x
x
Daca CD=6 atunci si CE=6; AE=AC-EC=4cm.
Daca AD=8 atunci AO = AD OD = 8x.
8
-
x

In AAOE: AO
2
= AE
2
+ OE
2

(8 x)
2
= 4
2
+ x
2
64 16x + x
2
= 16 + x
2

16x = 64 16 16x = 48 x = 3cm.
Deci R
cercului inscris
= 3 cm.
Gasiti si o alta metoda de rezolvare!
.
Fie triunghiul isoscel ABC, AB=AC=10cm, BC=12cm. Aflati raza
cercului circumscris triunghiului ABC.
Rezolvare:
PROBLEMA 5
A
B
C
O
D
Daca BC = 12cm, atunci BD = BC:2 = 6cm.
6cm
Notam AO=OB= x (raza cercului circumscris).
x
In AADC: AD
2
=AC
2
-CD
2
=100-
36=64; AD=\64=8cm.
Rezulta ca OD=AD-AO=8-x.
8-x
Aplicam teorema lui Pitagora in
AOBD:
OB
2
= BD
2
+ OD
2

x
2
= 6
2
+ (8-x)
2
16x = 100
cm x 25 , 6
16
100
= =
Gasiti si o alta metoda de rezolvare!
.
Fie ABCD un trapez dreptunghic, cu bazele AB=a, CD=b, astfel incat se poate
inscrie un semicerc. Cum se poate calcula media aritmetica, media geometrica si
media armonica cu ajutorul acestei probleme, urmariti rezolvarea.
Rezolvare:
PROBLEMA 6
A
B
C
D
O
Pentru ca acest trapez sa fie circumscris unui semicerc trebuie
indeplinita conditia: BC=AB+CD=a+b. Urmariti figura.
N
a
b
a
b
M
1) Sa calculam linia mijlocie OM (media
aritmetica):
2) Sa calculam ON=raza semicercului (media
geometrica):
AD
2
=BC
2
(ABCD)
2
=(a+b)
2
(ab)
2
=4ab.
. 2 4 ab ab AD = =
2 2
b a CD AB
OM
+
=
+
=
3) Sa calculam lungimea segmentului NP (media
armonica):
P
. ab ON =
E
ANPO~ACEB
BC
NO
CE
NP
=
b a
ab
ab
NP
+
=
2
.
2 2
b a
ab
b a
ab ab
NP
+
=
+

=
.
PROBLEMA 7
Fie ABC un triunghi isoscel cu AB = AC = 10cm si BC = 16cm. Se cere sa se
calculeze raza cercului circumscris triunghiului ABC.
Rezolvare:
A
B C
D
O
Prelungim pe AD pana taie cercul in E.
E
Unind E cu C se formeaza triunghiul ACE
dreptunghic in C.
Aplicam teorema lui Pitagora in AADC:
10
8
AD
2
= AC
2
CD
2
= 100 64 = 36
AD = \36 = 6cm.
6
Aplicam teorema catetei in AACE:
AC
2
= ADAE 100 = 6AE
AE = 100:6 = 16,(6) cm.
Raza=AO=AE:2=8,(3)cm.
.
PROBLEMA 8
Fie ABCD un patrat cu latura de 12cm. Fie punctele EeAB si FeAD astfel incat
triunghiul CEF sa fie echilateral. Aflati lungimea lui BE.
Rezolvare:
A

.
B
C
D
E
F
12cm
Notam pe BE = x.
x
Atunci AE = AF = 12 x.
12-x

1
2
-
x

Aplicam teorema lui Pitagora in ABEC
CE
2
= BC
2
+ BE
2
= 144 + x
2

Aplicam teorema lui Pitagora in AAFE
FE
2
= AE
2
+ AF
2
= 2(12 x)
2

Dar FE = CE, asadar
2(12 x)
2
= 144 + x
2

x
2
48x + 144 = 0
3 12 24 = x
.
Pentru a finaliza aceasta problema este necesar a se cunoaste rezolvarea ecuatiei de gradul II.
PROBLEMA 9
Fie ABCD un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare, bazele AB = 16cm si
CD = 8cm. Sa se calculeze perimetrul trapezului si lungimile diagonalelor.
Rezolvare:
A B
C
D
16
8

O
Daca trapezul este isoscel atunci si
triunghiurile AOB si COD sunt isoscele.
. 2 8
2
16
2
= = =
AB
AO
. 2 4
2
8
2
= = =
CD
OC
. 2 12 = + = OC AO AC
Aplicam teorema lui Pitagora in ABOC
2 8
2 4
BC
2
=BO
2
+OC
2
=128 +32 =160
. 10 4 160 cm BC = =
. 10 8 24 10 4 2 8 16 2 cm BC CD AB P
ABCD
+ = + + = + + =
.
.
FUNCTII
TRIGONOMETRICE
Fie un triunghi cu lungimile a doua laturi a si b si masura unghiului
cuprins intre ele egala cu o. Sa se afle lungimea celei de-a treia
laturi.
Rezolvare:
PROBLEMA 1
a
b
o
Construim inaltimea pe latura de lungime b.
O notam cu h.
h
In triunghiul din stanga avem:
h= asino si x = acoso
x
y
c
Inseamna ca y = b x = b - acoso
Aplicam teorema lui Pitagora in triunghiul
din dreapta:
c
2
=h
2
+y
2
=(asino)
2
+(b - acoso)
2

c
2
=a
2
sin
2
o +b
2
2abcoso +a
2
cos
2
o
c
2
=a
2
(sin
2
o +cos
2
o)+b
2
2abcoso
Dar sin
2
o + cos
2
o = 1, asadar
( Teorema lui Pitagora generalizata sau teorema cosinusului )
.
c
2
= a
2
+ b
2
2abcoso
PROBLEMA 2
Fie triunghiul ABC cu masura unghiului B de 60
0
, masura unghiului A de 75
0
si
AB = 8cm. Se cere sa se afle perimetrul si aria triunghiului.
Rezolvare:
A
B C
60
0
45
0

m(<BAC) = 180
0
m(<B) m(<C) = 180
0
60
0
45
0
= 75
0
.
D
In AABD: BD = ABcos60 = 80,5 = 4cm.
AD = ABsin60 = 8\3/2 = 4\3cm.
In AADC: CD = AD = 4\3cm. (AADC=isoscel si
dreptunghic.)
AC = CDsin45 = 4\3\2/2 = 2\6cm.
P
ABC
= AB + AC + BC = =
8 + 2\6 + 4\3 + 4 = =
12 + 4\3 + 2\6cm.
.
( )
( ) . 3 3 8
2
3 4 3 4 4
2
2
cm
AD BC
A
ABC
+ =
+
=

=
A
PROBLEMA 3
Trapezul ABCD cu baza mica CD = 3cm are AD = 4cm si masura unghiului A de
60
0
iar masura unghiului B de 30
0
. Se cere sa aflati perimetrul si aria trapezului.
Rezolvare:
A B
C D
3cm
8cm
60
0
30
0

E F
AE = ADcos60 = 40,5 = 2cm.
DE = CF = ADsin60 = 4\3/2 = 2\3cm.
BC = CF:sin30 = 2\3/0,5 = 4\3cm.
BF = BCcos30=4\3\3/2=6cm.
EF = CD = 3cm.
. 3 4 18 2 3 6 3 4 3 4 cm EA FE BF CB DC AD P
ABCD
+ = + + + + + = + + + + + =
( ) ( )
. 3 14
2
3 2 3 11
2
2
cm
DE CD AB
A
ABCD
=
+
=
+
=
.
PROBLEMA 4
Fie triunghiul ABC cu AB = c = 7cm, BC = a = 9cm si AC = b = 8cm. Sa se afle
sinA, sinB si sinC.
Rezolvare:
A
B C
9cm
Folosim urmatoarea formula de calcul a ariei unui triunghi:
( )( )( ) c p b p a p p A =
Unde p = semiperimetrul triunghiului.
p = (a+b+c):2 = (7+8+9):2 = 12
( )( )( ) 5 12 9 12 8 12 7 12 12 = = A
Folosim alta formula de
calcul a ariei unui triunghi:
2
sin A AC AB
A

=
7
5 3
8 7
5 12 2 2
sin =

=
AC AB
A
A
Analog vom calcula la fel si
sin B sau sin C.
Se poate aplica in continuare si
teorema sinusului:
C
c
B
b
A
a
sin sin sin
= =
.
PROBLEMA 5
Printr-un anume procedeu calculati tg15
0

Rezolvare:
Luam un triunghi dreptunghic cu un unghi de 30
0
si construim
bisectoarea acestui unghi; stabilim, de exemplu, lungimea lui
BC = 2 si apoi urmariti pasii de rezolvare:
A
B C
30
0

D
bisectoarea
15
0

Daca BC =2, atunci: AC = 2BC = 4.
AB = ACcos30
0
= 4\3/2 = 2\3.
Aplicam teorema bisectoarei:
2 3
2
4 3 2
+ =
+
=
+
+
= =
DC BD
AC AB
DC
AC
BD
AB
6 3 4
3 2
3 2
3 2
=
+
=
+
=
AB
BD
.
3 2
3 2
6 3 4
15
0
=

= =
AB
BD
tg
Calculati singuri si sin15
0
si sin75
0
.
PROBLEMA 6
Fara a utiliza tabele trigonometrice, calculati sin75
0
.
Rezolvare:
Construim un triunghi cu unghiurile de 75
0
, 45
0
si 60
0
.
A
B
C
7 5
0

45
0

60
0

D
Notam BD = 1
1
Rezulta: AB = 2; AD = \3; CD = \3; AC = \6.
2
\3
\3
\6
Aria triunghiului ABC:
( )
2
3 3
2
3 3 1
2
+
=
+
=

=
AD BC
A
ABC
Dar aria AABC cu formula sinusului este:
2
75 sin 6 2
2
75 sin
0 0

=

=
AC AB
A
ABC
Asadar avem:

+
=

2
3 3
2
75 sin 6 2
0
4
2 6
12
2 3 6 3
6 2
18 6 3
6 2
3 3
75 sin
0
+
=
+
=

+
=
+
=
.
PROBLEMA 7
Deduceti urmatoarea formula in trigonometrie: sin
2
o + cos
2
o = 1.
Rezolvare:
A
B C
o
Scriem teorema lui Pitagora:
AB
2
+ AC
2
= BC
2

Impartim relatia de mai sus
prin BC
2
si obtinem:
. 1
2 2
=
|
.
|

\
|
+
|
.
|

\
|
BC
AC
BC
AB
. cos sin o o = =
BC
AC
si
BC
AB
Dar
Atunci rezulta:
. 1 cos sin
2 2
= + o o
.
CERCUL SI
POLIGOANE
REGULATE
.
PROBLEMA 1
Fie un cerc de raza 6cm. Aflati lungimea cercului, aria cercului,
lungimea arcului de cerc si aria sectorului de cerc de o = 60
0
.
Rezolvare:
.
O
A
Lungimea cercului:
L = 2tR = 2t6 = 12t cm.
Aria cercului:
A = tR
2
= t6
2
= 36t cm
2
.
Lungimea arcului de cerc:
60
0

. 2
180
60 6
180
0
0
0
cm
R
L
AB
t
t o t
=

= =
B
Aria
sectorului de
cerc:
. 6
360
60 36
360
2
0
0
0
2
cm
R
A
sc
t
t o t
=

=

=
PROBLEMA 2
Intr-un cerc este inscris triunghiul MNP cu m(<MPN)=45
0
si MN =
8\2 cm. Se cere sa se afle raza cercului.
Rezolvare:
.
M
N
P
45
0

O
Fie O centrul cercului; daca m(<MPN) =
45
0
, atunci m(<MON) = 90
0
. Deci AMON
este dreptunghic isoscel.
. 8
2
2 8
2
cm
MN
OM = = =
Explicatii: <P = 45
0
rezulta ca arcul MN are
masura de doua ori mai mare decat masura
unghiului P, adica egala cu 90
0
; unghiul MON,
inscris in cerc cu varful in centrul cercului va
avea masura egala cu masura arcului MN,
adica 90
0
.
PROBLEMA 3
Perimetrul unui triunghi ABC este de 60 cm, iar latura [BC] are lungimea de 20
cm. Sa se calculeze lungimea segmentului AM, unde M este punctul de tangenta al
laturii [AB] cu cercul inscris in triunghi.
Rezolvare:
.
A
B
C
M
N
P
Daca cercul este inscris in triunghiul ABC atunci avem:
AM = AP = x; BM = BN = y; CN= CP = z.
x x
y
y z
z
Perimetrul = x+y+y+z+z+x=2(x+y+z)=60
Rezulta ca x+y+z = 30
Dar y+z = BC = 20 cm.
Rezulta ca x = AM = 10 cm.
R E I N E I !
Pentru triunghiul echilateral este
specific numarul:
3
R
l
3 R l =
Pentru un patrat este specific
numarul:
2
R
l
2 R l =
Pentru hexagonul regulat este
specific numarul:
1 1 =
R
l
. 1 R R l = =
.
PROBLEMA 4
Sa se afle latura, apotema si aria unui triunghi echilateral daca raza
cercului circumscris triunghiului este de 6 cm.
Rezolvare:
.
A
B
C
O
D
R
R
a
l
AO = OB = R (raza cercului)
AC = l = latura triunghiului
OD = a = apotema triunghiului
. 3 6 3 cm R l = =
. 3
2
6
2
cm
R
a = = =
2
2
3 27
4
3 36 3
4
3 3
cm
R
A =

= =
2
2
3 27
4
3 108
4
3
cm
l
A = = =
sau
PROBLEMA 5
Sa se afle apotema, aria triunghiului si raza cercului circumscris
acestuia daca latura triunghiului este de 6 cm.
Rezolvare:
.
A
B
C
O
D
R
R
a
l
AO = OB = R (raza cercului)
AC = l = latura triunghiului
OD = a = apotema triunghiului
. 3
6
3 6
6
3
cm
l
a = = =
2
2
3 9
4
3 36
4
3
cm
l
A = = =
. 3 2
3
3 6
3
6
3
cm
l
R = = = =
PROBLEMA 6
Daca raza cercului circumscris unui patrat este de 8 cm, aflati
latura, apotema si aria patratului.
Rezolvare:
.
O
A B
C
D
E
l
R
a
l = R\2 = 8\2 cm.
. 2 4
2
2 8
2
8
2
cm
R
a = = = =
. 128 64 2 8 2 2
2 2 2
cm R A = = = =
PROBLEMA 7
Daca latura unui patrat este de 8 cm aflati apotema, aria patratului
si raza cercului circumscris acestuia.
Rezolvare:
.
O
A B
C
D
E
l
R
a
a = l/2 = 8/2 = 4 cm.
A = l
2
= 8
2
= 64 cm
2
.
. 2 4
2
2 8
2
8
2
cm
l
R = = = =
PROBLEMA 8
Daca raza cercului circumscris unui hexagon regulat este de 4 cm,
aflati latura, apotema si aria hexagonului regulat.
Rezolvare:
.
A B
C
D E
F
O
R
a
l
l = R = 4 cm.
. 3 2
2
3 4
2
3
cm
R
a = = =
. 3 24
2
3 48
2
3 4 3
2
3 3
2
2 2
cm
R
A = =

= =
PROBLEMA 9
Daca latura unui hexagon regulat este de 6 cm, aflati apotema si aria
hexagonului si raza cercului circumscris acestuia.
Rezolvare:
.
A B
C
D E
F
O
R
a
l
. 3 3
2
3 6
2
3
cm
l
a = = =
. 3 54
2
3 108
2
3 6 3
2
3 3
2
2 2
cm
l
A = =

= =
R = l = 6 cm.
CUM CONSTRUIM UN TRIUNGHI
ECHILATERAL INSCRIS INTR-UN CERC
.
O
1. Construim un cerc;
2. Construim diametrul AP;
A
P
3. Construim o coarda
perpendiculara pe mijlocul razei
OP;
M
B
C
4. Unim punctele A cu B si A cu
C;
5. Daca nu avem nevoie de
diametrul AP si de punctul M, le
stergem.
CUM CONSTRUIM UN TRIUNGHI
ECHILATERAL INSCRIS INTR-UN CERC
.
O
1. Construim un cerc;
2. Luam un punct pe cerc;
3. Cu varful compasului in
punctul A, trasam un arc de cerc
(de aceeasi raza cu a cercului)
obtinand punctul B;
A
B
4. Acelasi lucru continuam din B
s.a.m.d., obtinand punctele C, D,
E, F.
C
D
E
F
5. Unim punctele A, C si E.
6. Daca nu avem nevoie de
constructiile ajutatoare, le
stergem.
.
CUM CONSTRUIM UN PATRAT INSCRIS
INTR-UN CERC
1. Construim un cerc;
O
2. Construim un diametru;
3. Construim un alt diametru
perpendicular pe primul;
A C
B
D
4. Unim consecutiv
punctele A, B, C, D.
.
CUM CONSTRUIM UN HEXAGON
REGULAT INSCRIS INTR-UN CERC
.
O
1. Construim un cerc;
2. Construim diametrul AP;
A
P
3. Construim o coarda
perpendiculara pe mijlocul razei
OP;
M
B C
4. Construim o coarda
perpendiculara pe mijlocul razei
OA;
N D
E
5. Unim consecutiv punctele A, E,
C, P, B, D;
6. Daca nu avem nevoie de
constructiile ajutatoare, le
stergem.
CUM CONSTRUIM UN HEXAGON
REGULAT INSCRIS INTR-UN CERC
.
O
1. Construim un cerc;
2. Luam un punct pe cerc;
3. Cu varful compasului in
punctul A, trasam un arc de cerc
(de aceeasi raza cu a cercului)
obtinand punctul B;
A
B
4. Acelasi lucru continuam din B
s.a.m.d., obtinand punctele C, D,
E, F.
C
D
E
F
5. Unim consecutiv punctele A, B,
C, D, E, F, A.
6. Daca nu avem nevoie de
constructiile ajutatoare, le
stergem.