Sunteți pe pagina 1din 206
Technical Assistance for Projet Preparation Kis In Waste Sector - Romaria GROUP Hie Asistenta tehnica pentru elaborarea proiectelor din sectorul deseurilor —- Romania VOLUMUL 2 Studiu de fezabilitate revizuit - judetul Vrancea Ministeru! Mediului si Padurilor Aprilie 2041 Raport final 9R3749 Technical Assistance for Projet Preparation In Waste Sector - Romania Een GROUP min 1 Til Dooumentului Asistenta tehnica pentru elaborarea proiectelor din sectorul deseurilor— Romania Studiu de Fezabilitate final, judetul Vrancea Till scurt al documentuui Stuciu de Fezabilitate final Statut Raport final Deta Martie 2011 Numele Proiectui Stuciu de Fezabilitate judetul Vrancea Numarul Proiectuui 9R3749.01 Autor() WEFT. Tromp Client Ministerul Mediului si Padurilor Referenta 9R3749,01/ROO06/901850/Nijm n ‘Technical Assistance for Projet Preparation In Waste Sector - Romania LISTA DE ABREVIERI ABREVIERE ROMANA Ace ‘Analiza Cork: Bone ois ADL ‘Asociallel de Dezvotare intercomunitara ‘ANPA ‘Agentia Nationals pentru Protectia Mediulut ANRSC. ‘Aujottatos Natonala de Reglementare pentru Sorvici Uta Publice eu ‘Agentia pent Protecta Mediukit BNR ‘Banca Nationaia a Romaniel oo. Diwatva Consifului Ewopean oe Comisia Europeana ci ‘Stabilmente Comercial, nsttutionale si industria cs ‘Consul Judd ou ‘Consul Locat em ‘Contul de Management itegrat al Deseutlor DEEE Deseuri de Echipamente Eletice si Elecronice DMs Desouri Sotde Municpale EM Evalvarea impaculul asupra Medill EDR. Fondul European de Dezvolare Regionala oes ‘Gave cu ole do sera HG. Hotarare de Gwver PPC. Prevent si cont integrat al polar ISPA Instrumente pentru Poi Stucturale de Pre-Aderare LFS, LandFil Gas (gaze de deport) MEP liter Finantelo Pubioe MYDD, Minstenului Mediu i Dezvoltari Durable ve ‘Minister Medioli si Padurilor ir MasterPtan os Ordonanta de Gaver ous. Ontonanta de Urgenta PuBD. Planul Judetean de Gestionare a Deseurlor PNGD. Planul Naional de Gestionare a Desourdor POS Med Programul Operational Sectoral de Meds PRED. Planul Regional de Gostionare a Deseurtor Re. Regulamentul Consul SE ‘Studiu De Fozabiliaio SMD ‘Sistemul de Management Integrat al Deseurior SR. ‘Standard Romanese ST ‘Slate de Transfer Ta “Termeni de Reterinta Tue “ratare Mecanica «i Bilagica UE Uniunea Europeana ue Uniatea de implementa a Projetul UM, Unitate de masura vA Valoarea Atualzata