Sunteți pe pagina 1din 11

MOAT Curs 2

Necesitatea managementului in turism Management (anglosaxona), inseamna a tine in mana, a conduce eficient Managementul reprezinta stiinta organizarii si conducerii unei intreprinderi/ ansamblul activ de organizare si conducere in scopul adoptarii deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor macroeconomice. Ca termen managementul are o tripla semnificatie: constituie o stiinta (un ansamblu organizat si coerent de cunostinte concepte, principii, metode si tehnici). Totodata managementul este si o arta care consta in maiestria managerului de a aplica realitatile cu obtinerea de rezultate bune. Managementul reprezinta o stare de spirit specifica, reflectata de un anume fel de a vedea, a dori si a cauta progresul. Managementul este o activitate practica. Reprezinta un centru de decizie si o disciplina stiintifica. Ca activitate practica (proces) poate fi definit ca un timp si un tip special de munca reprezentat de manager, lider/ conducator, determina alte persoane (subordonati) sa desfasoare anumite activitati in vederea realizarii unuia/ mai multor obiective. Managementul ca centru de decizie este reprezentat de persoane/ grupul de persoane investite cu autoritate formala, in virtutea careia se iau decizii prin care se vor influenta activitatea si comportamentul unei persoane. Managementul ca stiinta reprezinta studierea procesului de management in vederea studierii si generalizarii unor concepte, legi, principii precum si a conceperii de noi sisteme si tehnici manageriale care sa conduca la cresterea eficientei activitatii unei firme. Principalele procese si relatii manageriale: Procesul managerial prezinta mai multe trasaturi prin care se deosebeste de celelalte procese cum ar fi: 1. Interdependenta activitatilor componente. Aceste activitati, precum si functiile manageriale sunt interdependente intre ele, deoarece se influenteaza reciproc. 2. Continuitatea se explica prin aceea ca activitatile conduse sunt continue, ceea ce determina necesitatea stabilirii continue, la anumite intervale de timp, a unor obiective. Totodata, presupune organizarea continua a muncii angajatilor, precum si antrenarea si motivarea acestora pentru realizarea obiectivelor prestabilite. 3. Ciclicitatea se refera la faptul ca procesul managerial fiind continuu, se desfasoara pe cicluri. Ciclicitatea procesului managerial este data de respectarea unor activitati pe care le desfasoara managerul in activitatea practica. Un ciclu de management
1

incepe prin stabilirea obiectivelor, continua cu organizarea activitatilor, antrenarea personalului si se incheie cu control- evaluare. 4. Acest process managerial este si progresiv, deoarece la trecerea de la un ciclu la altul se urmareste stabilirea unor obiective la nivel superior, precum si o organizare mai buna a activitatii. 5. Eficacitatea procesului managerial se explica prin tendinta oricarui manager de inregistra rezultate superioare din exercitarea functiei manageriale si implicit prin desfasurarea activitatilor specifice. Acest proces tipic managerial exercitat la nivelul tuturor sistemelor social-economice respecta intotdeauna 3 etape principale: 1. Etapa previzionala: in care predomina previziunea, dar si exercitarea celorlalte atribute ale managementului, intr-o viziune prospectiva, orientata pe modalitatea de anticipare, metode si solutii organizatorice, motivationale si de evaluare superioara. 2. Etapa organizarii si a operationalizarii, in care predomina atributele de organizare, coordonare si antrenare a personalului la realizarea obiectivelor propuse. Acestei etape ii corespunde managementul operativ, bazat pe adoptarea si implementarea deciziilor curente. 3. Etapa finala de evaluare si interpretare a rezultatelor, este caracterizata prin preponderenta functiei de evaluare si control, avand in vedere obiectivele si criteriile din prima faza. Relatiile manageriale: O societate supravietuieste sau nu pe piata sub multitudinea unor factori endogeni si exogeni care influenteaza si conditioneaza caracteristicile relatiilor de management din cadrul unei firme, avand o tripla determinare: 1. Determinarea social economica, care decurge din dependenta relatiilor de management si din modalitatile de existenta ale proprietatii 2. Determinarea tehnico-materiala care consta in dependenta trasaturilor managementului de caracteristicile si obiectivele muncii 3. Determinarea umana: rezida din faptul ca, asupra relatiilor de management o influenta nemijlocita o exercita componenta resurselor de forta de munca ale fiecarei firme. In sinteza, unghiurile din care se poate aborda managementul ca stiinta sunt: 1. Teoria conducerii 2. Metodologia conducerii (se refera la metodele, procedeele si instrumentele de rezolvare a tuturor problemelor cu care se confrunta practica conducerii)

3. Tehnologia conoasterii referitoare la procesele rezultate din cunostinte si mijloace tehnice care asigura derularea logica si corelata a etapelor si fazelor conducerii. 4. Practica conducerii care constituie campul de experimentare si validare a managementului de furnizare a informatiilor privind impactul si consecintele sale. CURS 3 Functiile sistemului managerial: Managementul ca proces reprezinta un mod sistematic de exercitare a conducerii unei organizatii, iar trasaturile acestora sunt: 1. Este un proces unitar deoarece relatiile manageriale sunt interdependente 2. Este un process tipic deoarece se desfasoara intr-o structura complexa de resurse umane, materiale si informatice 3. Are un caracter contextual pentru ca se diferentiaza in functie de societate 4. Este un proces orientat catre conducerea oamenilor 5. Este un proces continuu deoarece relatiile sunt de interdependenta (deoarece se bazeaza pe niste functii) 6. Are un caracter secvential Caracteristicile pe care le imbraca o functie de conducere: 1. Sunt specifice cadrelor de conducere prin faptul ca ele evidentiaza si diferentiaza activitatea de management de cea de executie. 2. Procesul de management are un sensibil caracter de generalizare deoarece se aplica in toate tipurile de unitati indiferent de volumul activitatii, de profit, de amplasare sau de niveluri ierarhice. 3. Acest proces managerial se manifesta diferit atat d.p.d.v. al continutului cat si a formelor pe care le imbraca in functie de mai multe elemente: - Nivelul ierarhic - Specificul activitatii - Caracteristicile si particularitatile domeniului de activitate 4. Se realizeaza in fiecare unitate intr-o proportie relativ diferentiata determinata mai ales de nivelul ierarhic la care se exercita precum si autonomia de care se bucura unitatea respectiva 5. Atributiile manageriale sunt abordate intr-o conceptie sistematica care tine seama atat de interdependentele si interconditionarile reciproce, dar in aceeasi masura si de legaturile unitatilor cu mediul ambient extern

Principalele functii manageriale ale procesului de management: Functia de previziune Functia de organizare Functia de coordonare Functia de motivare- antrenare Functia de control- evaluare

.MOAT Curs 4 Functiile managementului 1. Functia de previziune: Aceasta functie cuprinde ansamblul actiunilor prin care se stabilesc obiectivele pe termen mediu si lung, se formuleaza modalitatile de actiune in vederea acestora, se identifica si se planifica resursele necesare. Aceasta functie de previziune se bazeaza pe analiza minutionasa a urmatoarelor caracteristici: -resurse disponibile -rezultatele activitatii anterioare

Functia de previziune are urmatoarele obiective principale: 1. Conceperea politicii de orientare si coordonare 2. Definirea rezultatelor finale care trebuie obtinute 3. Definirea si repartizarea activitatilor principale pe directii, departamente, sectii si compartimente 4. Definirea parghiilor de control economic si administrativ 5. Anticiparea problemelor critice si adoptarea politicilor corrective

Previziunea organizationala are in vedere urmatoarele aspecte: Tendinte obiective de dezvoltare sociala Politicile curente Prognozele la nivel micro si macroeconomic Bugetele prognozate

Previziunile, in functie de orizontul de timp alocat, se impart in 3 categorii: Prognoze pe o perioada de 10 pana la 20 de ani
4

Planuri de la 1 pana la 5 ani Programele cele mai elaborate si cele mai amanuntite (de la 1 zi pana la 1 an) - aplica planurile

2. Functia de organizare: Cuprinde ansamblul proceselor manageriale prin intermediul carora sunt stabilite gruparile fortei de munca, activitatile intelectuale si fizice atribuite lucratorilor, precum si alocarea resurselor materiale si finaciare necesare societatii in vederea realizarii planurilor si programelor pe care organizatia le-a adoptat. Aceasta functie de organizare permite firmei de turism sa functioneze ca un organism viu, acesta fiind format din strctura materiala si personala. Organizarea include urmatoarele activitati: Definirea activitatilor necesare pentru atingerea obiectivelor Gruparea acesstora pe colective de lucratori intotdeauna intr-o conceptie logica (niciodata haotic) Atribuirea activitatilor pe persoane Asigurarea mijloacelor de convingere pe orizontala si pe verticala precum si a celor de conducere operativa si de control

CURS 5 Organizarea opereaza cu: Organizarea opereaza cu scheme de sarcini si de functiuni, defineste analiza, descrierea posturilor precum si standardele de randament, sistemele de salarizare si pe baza acestora organizarea structurala. Organizarea, ca functiune fundamentala a managementului conduce la 2 subdiviziuni carora le este atribuita cate o functie secundara: Organizarea de ansamblu a firmei, adica stabilirea structurii organizatorice si a sistemului informational Organizarea compartimentelor de cercetare-dezvoltare personala si productie

Organizarea compartimentelor de resurse umane, recrutarea si selectia personalului sunt acordate abia dupa ce managerii au stabilit cadrul in care isi vor desfasura activitatile. Managerul are fata de angajati autoritatea cu care a fost investit sau care i-a fost delegata.
5

Organizarea opereaza cu: Definirea activitatii necesare unui target prestabilit Gruparea activitatilor pe colective de lucratori intr-o conceptie logica Atribuirea activitatilor pe persoane Alocarea resurselor materiale si finaciare in raport cu activitatile care urmeaza sa se deruleze Asigurarea mijloacelor de comunicare pe orizontala si verticala (pe orizontala intre departamente, pe verticala intre structuri ierarhice) Asigurarea mijloacelor de conducere operativa si control

3. Functia de antrenare - motivare: Functia de antrenare reprezinta ansamblul actiunilor prin care un manager influenteaza activitatea colaboratorilor sai prin satisfacerea nevoilor care ii motiveaza in vederea atingerii obiectivelor adoptate. Aceasta functie de antrenare se refera la ansamblul proceselor de munca prin care personalul organizatiei este determinat sa contribuie la realizarea obiectivelor prin motivare.

CURS 8 Motivarea pozitiva se bazeaza pe amplificarea satisfactiei lucratorilor in urma muncii depuse ca urmare a realizarii sarcinilor atribuite in conditiile in care nivelul de complexitate sau de dificultate a serviciilor este accesibil majoritatii executantilor. Motivarea negativa se bazeaza pe amenintarea personalului cu diminuarea facilitatilor deca nu realizeaza intocmai sarcinile repartizate. Motivarea pozitiva poate conduce cu aceleasi cheltuieli la calificarea superioara a firmei, la crearea unei imagini favorabile si nu in ultimul rand la cresterea beneficiilor. CURS 9 4. Functia de coordonare: Coordonarea este functia principala a managementului ca proces de munca prin care se armonizeaza deciziile si actiunile personalului firmei precum si a subsistemelor sale in conformitate cu previziunile anterioare si cu procedurile de comanda si antrenare adecvate. Sensurile functiei de coordonare sunt legate de armonizarea, reunirea, reglarea si sincronizarea actiunilor personalului, in vederea atingerii obiectivelor prestabilite.
6

Rolul coordonarii este acela de asigurare a starii de echilibru dinamic pentru subsistemele organizatiei si de a face permanent legatura intre compartimente. Exercitarea functiei de coordonare este conditionata de existenta mijloacelor de comunicare pe verticala intre diferite niveluri ierarhice si pe orizontala pe acelasi nivel ierarhic intre compartimentele omoloage, iar transmiterea informatiilor in dublu sens asigura materializarea feedback-ului si da managerilor posibilitatea administrarii corectiilor de proces. Coordonarea poate fi: - Bilaterala - Multipla Coordonarea bilaterala se realizeaza prin dialogul nedistorsionat dintre manager si salariat, iar feedback-ul se realizeaza cu promptitudine. Coordonarea multipla implica un schimb complex de informatii intre managerul general, ceilalti manageri din subordine si salariatii (la sedinte, reuniuni, conferinte) Aceasta functie de coordonare este mai putin formalizata, ceea ce permite promovarea valorilor umane ale managerilor si salariatilor. (fiecare coordoneaza cum crede)

5. Functia de control evaluare: Cuprinde ansamblul actiunilor de evaluare operative si post operative a rezultatelor organizatiei, precum si ale fiecarui salariat, de identificare a abaterilor de la obiectivele, politicile si standardele stabilite initial, precum si a cauzelor care le-au generat si stabilirea de masuri care sa asigure echilibrul dinamic al ansamblului. Functia de control evaluare poate fi materializata prin ansamblul proceselor de munca prin care preformantele organizatiei sunt evaluate, masurate si comparate cu reperele previzionate si adaptarea la standarde.

CURS 12 Metodele moderne de conducere in firmele de turism

1.

MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE (MBO):

Aceasta metoda reprezinta cel mai utilizat sistem managerial datorita faptului ca unele din principiile sale sunt aplicate in cadrul altor forme de conducere. Acest sistem are la baza trinomul OBIECTIVE -REZULTATE-RECOMPENSE si se bazeaza pe premisa potrivit careia eficacitatea unei intreprinderi depinde de intrepatrunderea obiectivelor sale cu cele ale subsistemelor. Aceasta metoda de conducere impune individualizarea bugetelor de cheltuieli pe principalele subdiviziuni organizatorice si in mod special pe centrele de productie. Conducerea prin obiective reprezinta un sistem bazat pe determinarea riguroasa o obiectivelor pana la nivelul executantilor care participa nemijlocit la stabilirea lor si pe corelarea stransa a recompenselor. Un obiectiv bine ales este caracterizat prin explicitate. Totodata, acest obiectiv trebuie sa sugereze mijloacele de masurare si control a eficientei activitatii economice, nivelurile pe care trebuie sa le atingem si nu in ultimul rand sa fie bazat pe posibilitatile si restrictiile interne si externe. Caracteristicile esentiale pe care se bazeaza MBO: 1. Stabilirea unui sistem riguros de obiective, judicios structurate si ierarhizate de la nivelul de top pana la cel al executantilor. 2. Antrenarea tuturor salariatilor firmei la stabilirea obiectivelor in care sunt implicati 3. Repartizarea bugetelor de cheltuieli pe principiile subdiviziunii organizatorice ale firmei, permitandu-se in acest fel descentralizarea laturii operationale a sistemul finaciar. 4. Instituirea unui sistem de control permanent bazat pe metoda abaterilor succesive 5. Schimbarea mentalitatii salariatilor firmei cu privire la atitudinea lor fata de obiectivele stabilite. Principalele etape ale acestui sistem managerial constau in: 1. Stabilirea obiectivelor fundamentale ale firmei 2. Elaborarea obiectivelor derivate, specifice si individuale prin luarea in considerare a punctelor cheie 3. Constituirea programelor de actiuni

4. Adoptarea corespunzatoare a subsistemelor structural si informational ale firmei la cerintele realizarii obiectivelor.

2. MANAGEMENTUL PRIN PRODUS: Reprezinta un sistem de conducere care consta in crearea in structura organizatorica a functiei de conducator de produs sau de grupa de produse, acesta avand responsabilitatea unitara a organizarii, coordonarii si controlului tuturor activitatilor successive implicate in realizarea produsului sau a grupei de produse din momentul conceperii acestuia pana la scoaterea lui din fabricatie. Principalele metode ale acestui sistem constau in: 1. Stabilirea produsului 2. Numirea persoanei care va realiza managementul 3. Managerul pe produsul selectat va elabora mai multe variante de strategii privind productia si comercializarea produsului, pe care le va supune examinarii organelor de conducere colectiva 4. Realizarea unor modificari de ordin structural, organizatoric sau informal, precum si decizional sau metodologic, realizate de catre managerul de produs impreuna cu echipa pe care o conduce si compartimentele de productie si prestari servicii implicate, asigurandu-se toate conditiile necesare implementarii strategiei prestabilite. 5. Evaluarea periodica a productiei Trasaturile esentiale ale sistemului conducerii prin produs sunt: 1. Tridimensionalitatea legaturilor 2. Aparitia politicii pe produs 3. Definirea strategiei intreprinderii si punearea ei de comun acord cu dinamismul productiei si pietei

3. MANAGEMENTUL PRIN BUGET: Este un sistem ce asigura previzionarea, controlul si evaluarea activitatilor organizatiei si ale principalelor sale componente procesuale si structurale cu ajutorul bugetelor. Principalele cerinte care trebuie respectate pentru a putea aplica aceasta metoda constau in: 1. Existenta unui sistem de programare, evidenta si urmarire a costurilor
9

2. Existenta unei structuri organizatorice in deplina concordanta cu obiectivele stabilite. 3. Participarea intregului personal la elaborarea si aplicarea sistemului prin buget. 4. Realism si rigurozitate in fixarea obiectivelor si normativelor economico financiare 5. Flexibilitatea structurii si administrarii bugetelor Principalele categorii de bugete sunt: a) In functie de sfera de cuprindere: bugete generale si bugete partiale b) Dupa responsabilitatea de intocmire: bugete pe compartimente si bugete pe produse sau servicii c) In functie de periodicitatea lor: periodice si continue d) Dupa posibilitatea adaptarii la schimbarile ce apar in activitatea firmei: bugete statice si bugete flexibile Principalele etape ale acestui sistem managerial constau in: 1. Dimensionarea obiectivelor sub forma unor indicatori financiari 2. Elaborarea sistemelor bugetelor la nivelul firmei in raport cu structura organizatorica 3. Organizarea sistemului informational pentru completarea bugetelor 4. Coordonarea sistemului de bugete cu scopul eliminarii eventualelor discordante dintre subbugetele componente ale bugetului general 5. Controlul si evaluarea realizarilor in vederea stabilirii abaterilor de la nivelul obiectivelor prestabilite si adoptarea pe aceasta baza a unor masuri de incadrare in nivelurile prevazute prin program

4. MANAGEMENTUL PRIN EXCEPTIE: Se bazeaza pe urmatoarele etape: 1. Stabilirea obiectivelor pentru diferitele niveluri ierarhice 2. Selectia criteriilor pentru a reusi o caracterizare fidela si un control cat mai concludent al realizarii obiectivelor 3. Colectarea, inregistrarea si prelucrarea informatiilor necesare managerilor pe diferite niveluri ierarhice 4. Compararea rezultatelor cu obiectivele propuse 5. Luarea deciziilor de reglare a sistemului si realizarea masurilor care se impun pentru a reintra in situatia normala

10

5. MANAGEMENTUL PARTICIPATIV: Consta in exercitarea proceselor de conducere prin implicarea unui numar sporit de conducatori si executanti, utilizand o gama variata de modalitati printre care organismele participative institutionalizate ocupa o pozitie centrala. Caracteristicile acestui sistem constau in: Implicarea angajatilor in adoptarea deciziilor Crearea de conditii organizatorice si motivationale care sa faciliteze participarea directa/ prin reprezentare a salariatilor Amplificarea accesului angajatilor la fondul de informatii ale firmei Intensificarea proceselor infromationale

11