P. 1
Abuzul in Serviciu Prevazut de Codul Penal Roman

Abuzul in Serviciu Prevazut de Codul Penal Roman

|Views: 21|Likes:
Published by licentieftina

More info:

Published by: licentieftina on Jun 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

Sections

  • ABREVIERI
  • 1.1. Preliminarii
  • 2.2. Obiectul şi subiectul infracţiunii
  • 2.3. Latura obiectivă a infracţiunii
  • 2.4. Latura subiectivă a infracţiunii
  • 3.4. Latura subiectivă a infracţiunii

ABUZUL ÎN SERVICIU PREVĂZUT DE CODUL PENAL ROMÂN

Cuprins Cuprins.......................................................................................................2 Abrevieri....................................................................................................4 Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1.Preliminarii...…………………………………………...5 1.2.Aspecte comune...............................................................6 1.3.Noţiunea de „funcţionar public” şi cea de „funcţionar” ca subiecţi activi ai infracţiunii de abuz în serviciu ............10 1.4.Aspecte privind formele infracţiunilor şi sancţiunile pentru comiterea acestora....................................................16 Capitolul II. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor 2.1.Noţiune. ........................................................................18 2.2.Obiectul şi subiectul infracţiunii....................................19 2.3.Latura obiectivă a infracţiunii .......................................21 2.4.Latura subiectivă a infracţiunii......................................28 2.5.Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor..............................................29 Capitolul III. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi 3.1.Noţiune..........................................................................31 3.2.Obiectul şi subiectul infracţiunii....................................35 3.3.Latura obiectivă a infracţiunii........................................36 3.4.Latura subiectivă a infracţiunii......................................38
2

3.5.Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi.......................................................39 Capitolul IV. Abuzul în seviciu contra intereselor publice 4.1.Noţiune..............................………................................41 4.2.Obiectul şi subiectul infracţiunii....................................43 4.3.Latura obiectivă a infracţiunii........................................47 4.4.Latura subiectivă a infracţiunii......................................49 4.5.Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice....................................................50 Bibliografie……………………………………......……………………52

3

ABREVIERI

Alin. – alineatul Art.- articolul C. de Apel – Curtea de Apel C.Pen. – Codul penal C.S.J – Curtea Supremă de Justiţie CEDO – Convenţia Europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. Dec. Pen. – decizia penală Decr. – Decretul Ed. – editura I.C.C.J. – Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie L. – legea M.Of.- Monitorul Oficial al României Nr. – numărul O.G. – Ordonanţa de Guvern P. – pagina Prev. – prevăzut Sec. pen.- Secţia penală Vol. – volumul

4

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii.
Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat infracţiunilor care aduc atingere unor activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege, cuprinde printre alte subgrupe şi cea a infracţiunilor de serviciu sau în legatură cu serviciul. În cadrul acestui capitol regăsim infracţiunea de abuz în serviciu sub diferite forme : abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, infracţiune reglementată de art. 246 C.pen., abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi, reglmentat de art. 247 C.pen., abuzul în serviciu contra intereselor publice, reglementat de art. 248 C.pen., iar în cadrul art. 248¹ este consacrată o formă agravată comună pentru toate cele trei forme ale abuzului în serviciu, care se va reţine atunci când s-au produs consecinţe deosebit de grave. Cu scopul de a asigura o cât mai eficientă protecţie a relaţiilor între autorităţi şi persoanele fizice sau juridice de drept privat, precum şi între diferitele autorităţi publice existente, legiuitorul a prevăzut pe lângă acest capitol din Codul penal, consacrat activităţilor publice şi o lege specială: Legea 78/20001 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Articolul 13² din Legea 78/2000 este relevant în ceea ce priveşte infracţiunile pe care le tratăm în cuprinsul acestei lucrări deoarece reglementează o formă agravantă, comună tuturor infracţiunilor de abuz în serviciu, şi anume: atunci când în urma săvârşirii lor, funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial. Infracţiunile de serviciu sunt caracterizate în primul rând prin valoarea comună ce se apară prin intermediul lor, valoare reprezentată de bunul mers al activităţii organizaţiilor publice şi totodată apărarea intereselor legale ale persoanelor particulare. Infracţiunile din această grupă sunt caracterizate şi de cerinţa pe care subiectul activ trebuie să o îndeplinească, şi anume să fie vorba de un funcţionar public sau de un funcţionar, conform definiţiilor de la art.147 alin. 1 şi 2 C.Pen. Aceste infracţiuni sunt deci, fapte săvârşite în cadrul activităţii pe care funcţionarii publici sau funcţionarii în general, o desfăşoară pentru îndeplinirea sarcinilor lor de
1

Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 219/2000

5

condiţia ca activitatea infracţională să se desfăşoare în timpul sau în legătură cu îndeplinirea acestor atribuţii.Antoniu. dar în legătură cu modul de exercitare al serviciului de către funcţionari sau de alţi salariaţi. Astfel.vol.pen. iar pentru ca fapta să se integreze în cadrul grupei infracţiunilor de serviciu sau în legătură cu serviciul este impusă. G. D. Ştiinţifică şi enciclopedică. D. sau chiar să nu întrunească elementele de tipicitate ale niciunei alte infracţiuni rămânând deci o faptă nesancţionată. ed. dar conexate de un element specific comun tuturor. acestea au fost considerate în doctrină3 ca fiind : acele fapte de pericol social săvârşite de funcţionari sau de alţi salariaţi prin încălcarea îndatoririlor lor de serviciu.Lucinescu. 249 C. 1977. fără a se aduce prejudicii bunei activităţi a instituţiilor publice şi pentru a conduce astfel la o bună desfăşurare a activităţilor de interes public.Daneş.Papadopol. Partea specială.Popescu. spre exemplu. V.serviciu.Dărângă. ed. Facultatea de Drept. Partea specială. Aspecte comune. fapta ar putea să constituie o infracţiune dintr-un alt capitol al Codului penal sau dintr-o lege specială. 6 .53 3 O. 1. În caz contrar. care a produs urmări deosebit de grave sau doar în situaţia unei infracţiuni de neglijenţă în serviciu. S. Funcţionarii din sistemul public au obligaţia de a-şi îndeplini activităţile de serviciu având în vedere respectarea intereselor legale ale cetăţenilor. acestea fiind extrem de diverse. D. sau de alte persoane. reglementată de art.2. II. dacă nu respectă această condiţie. este de dorit ca întreaga lor activitate să se desfăşoare cu respectarea principiilor constituţionale şi fără a se abuza 2 a se vedea T. Bucureşti.Pavel. Gh. Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. se integrează inerent activităţii lor de serviciu2. Există numeroase forme pe care aceste infracţiuni le pot îmbrăca. În mod ideal. în funcţie de gradul de pericol social al faptei comise sau de atingerea adusă valorii sociale ocrotite. ambele fapte exemplificate integrându-se în subgrupa infracţiunilor de serviciu sau în legatură cu serviciul. Stoica. ne putem afla. de regulă. Codul penal comentat şi adnotat. Într-o încercare de a defini infracţiunile de serviciu.Vasiliu. săvârşirea infracţiunii în timpul sau în legătură cu serviciul. în prezenţa unui abuz în serviciu în formă agravată. Acţiunea sau inacţiunea prin care aceste fapte se săvârşesc. Drept penal. 1975. p.

şi anume : relaţiile sociale care privesc buna desfăşurare a atribuţiilor de serviciu. Ed. alături de alte deziderate. comun întregii categorii de infracţiuni de serviciu. solicitându-li-se o anumită conduită şi atitudine funcţionarilor. spre exemplu în cazul abuzului în serviciu contra intereselor publice se are în vedere şi eventuala ocrotire a patrimoniului instituţiei. Noţiunea de funcţionar public se are în vedere conform 4 5 O.247.cit. la luarea de mită. conlucrând astfel la idealul dorit de către societate care constă. Didactică si Pedagogică. sau în cazul abuzului în serviciu contra intereselor persoanelor se are în vedere şi protejarea intereselor legale ale persoanelor. Subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu este unul calificat : funcţionarul public. în unele cazuri. acţiunea specifică ce intră în componenţa laturii obiective se săvârşeşte asupra unui lucru. Aceştia trebuie să dea dovadă de o anumită imparţialitate în tratarea cererilor tuturor persoanelor. 1983. op. fără a prejudicia niciuna dintre ele şi fără a aduce atingere vre-unui drept al persoanelor implicate. reprezentat de un bun corporal. Obiectul juridic al infracţiunilor de abuz în serviciu poate fi unul generic. Filipas.Stoica. În funcţie de infracţiunea concretă despre care se discută putem avea în vedere şi un obiect juridic subsidiar. Drept penal.202.Partea specială. Acestea nu reprezintă obiectul material al infracţiunii deoarece ele nu constituie obiectul ocrotirii penale5 ci mijloacele de reailizare ale laturii obiective a infracţiunii.Loghin. când acţiunea este exercitată direct asupra unui bun. 7 . la infracţiunile de serviciu sau în legatură cu serviciul se consideră că. p. Totuşi. sau celorlalţi angajaţi cărora li se pot aplica articolele în discuţie. infracţiunile de serviciu sau în legatură cu serviciul pot avea obiect material atunci când. În mod eronat o anumită parte a doctrinei4 admite că în cazul unora dintre infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul obiectul material îl constituie mijloacele folosite la săvârşirea infracţiunii. şi în asigurarea bunul mers şi al imparţialităţii în faţa autorităţilor publice sau altor instituţii. cum sunt de exemplu foloasele injuste. Aşadar.de poziţia ierarhică în care se află anumiţi subiecţi de drept. acesta poate constitui obiectul material al infracţiunii deoarece apare ca o valoare concretă corespunzatoare obiectului juridic. Bucuresti. O. În ceea ce priveşte obiectul material. p. de regulă. alcătuit dintr-un grup de valori sociale de aceeaşi natură. acesta lipseşte.

în „Caietele de drept penal”. În sistemului nostru de drept. fiindu-i cerută îndeplinirea anumitor elemente materiale şi subiective privind fapta comisă8. publicată în M.Pen. aşadar.1 art. 8 F. 8 . 147 C. în cazul lor maximul pedeapsei aplicabile va fi diminuat cu o treime. nr. Condiţionarea existenţei infracţiunii de calitatea de funcţionar public sau funcţionar îi este aplicabilă doar subiectului activ nemijlocit şi eventualului coautor. o persoană juridică poate să comită orice infracţiune.Noţiunea de “funcţionar public” şi cea de „funţionar” ca subiecţi activi ai infracţiunii de abuz în serviciu.pen. în cazul autorului care nu se regăseşte în cadrul definiţiei de la alin. Este de actualitate şi prezintă importanţă pentru infracţiunea de abuz în serviciu introducerea răspunderii penale a persoanei juridice7 în sistemul de drept românesc. 19¹.601/2006. li se va putea angaja răspunderea penală. Pen. se referă expres la funcţionarul public.147C.prevederilor de la art.Pen. indiferent de natura acesteia şi indiferent de forma de vinovăţie cerută de lege pentru aceste fapte.2 al aceluiaşi articol. conform art. în art 246. Astfel. răspunde penal pentru comiterea unei infracţiuni de abuz în serviciu. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit Legii 278/2006. 258 C. 3/2006. p. dispoziţiile art. reglementările în vigoare prevăzând chiar posibilitatea cumulului de răspundere între persoana juridică şi persoana fizică care comit aceeaşi faptă. caracterul sancţionator va fi atenuat.3. încadrându-se la alin. Acestea sunt entităţile cărora legea civilă le recunoaşte personalitatea juridică cu excepţia Statului. Asupra calităţii şi discuţiilor existente în doctrină despre subiectul activ al infracţiunii de abuz în serviciu vom reveni în cele ce urmeaza6. 6 infra 1. 10. Va putea dobândi calitatea de subiect activ al infracţiunii de abuz în serviciu şi o persoană juridică dintre cele cărora. p. O persoană juridică poate. nefiind funcţionar public dar este totuşi funcţionar.19-22.Streteanu. a autorităţilor publice şi a instituţiilor publice care desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat. 7 Prin Legea 278/2006. Deşi textul. Calitatea de instigator sau complice la aceste infracţiuni poate fi deţinută de orice persoană. nr.Of.. prevăd că acest articol se aplică şi funcţionarilor cu precizarea că. conform normelor recent introduse. 247 si 248 C.

p. inclusiv o astfel de încălcare a unor norme tehnice poate să constituie o infracţiune de serviciu dacă sunt întrunite. Latura obiectivă a acestor infracţiuni. unele înscrise iar altele neînscrise în acte legislative. O menţiune trebuie făcută în legătură cu infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice care. subiectul pasiv va fi persoana căreia i s-au vătămat interesele legale. ca urmare a săvârşirii ei. stabilită cu rigurozitate sfera acestor atribuţii pentru cel învinuit de săvârşirea faptei. o atingere bunului mers al activităţii organului sau instituţiei statului sau vătămarea intereselor unei persoane.Vasiliu ş.Subiectul pasiv al infracţiunii de abuz în serviciu diferă de la o formă a infracţiunii la alta. acţiunea sau inacţiunea constă într-o încălcare a atribuţiilor de serviciu. fiind o infracţiune de rezultat. este impusă ca cerinţă obligatorie producerea uneia dintre urmările vătămătoare prevazute de lege.55. Cu ocazia exercitării atribuţiilor de serviciu . trebuind astfel. Toate aceste infracţiuni au însă şi un subiect pasiv general care este statul ca titular al valorilor sociale apărate prin intermediul incriminării faptelor funcţionarilor. este necesară reţinerea existenţa unei urmări 9 T. desigur. 246 C. trebuie stabilită şi legătura de cauzalitate între acţiunea sau inacţiunea agentului şi rezultatul dăunător efectiv produs. op cit. subiectul pasiv special va fi reprezentat de organul sau instituţia de stat a cărei tulburare se produce sau al cărei patrimoniu este păgubit prin fapta agentului. pentru a se îndeplini condiţiile prevazute de lege în vederea reţinerii unora dintre infracţiunile de serviciu.a.Pen. preliminară. În cazul infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice. pentru a se putea reţine infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. într-o prezentare succintă. Spre exemplu. De regulă.. Acelaşi subiect pasiv va putea fi luat în considerare şi în cazul infracţiunii de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. şi celelalte cerinţe prevăzute de textul legal ce incriminează o astfel de infracţiune9.. persoana ale cărei drepturi au fost îngrădite putând fi considerată cea care suferă un prejudiciu. 9 . funcţionarii trebuie să ţină seama de o serie de reglementări precum şi norme tehnice. Astfel. se poate observa ca şi constând într-o acţiune sau o inacţiune ce trebuie să producă. în cazul abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. prevăzută de art. De regulă. Se consideră că.

N. 1. 2003.3.67. 10 . VolII. 1. privitoare la funcţionarii publici se aplică şi celorlalţi funcţionari. 246-250 din acelaşi cod. ed. ori producerea unei pagube patrimoniului acesteia. V. stipulând că : dispoziţiile art. De-alungul timpului însă. Academiei Române. abuzul în serviciu contra intereselor publice necesită producerea urmării constând într-o tulburare însemnată adusă bunului mers al unui organ sau instituţii de stat. Analizând latura subiectivă a infracţiunilor de abuz în serviciu. Încă de la o primă lecturare a textelor art. V. S. Vom reveni pe larg în cele ce urmează asupra discuţiei privind acest caracter de subsidiaritate şi evoluţia părerilor despre acesta de-alungul ultimelor decenii10.Dongoroz. În cuprinsul art. legiuitorul vine însă cu o precizare. Bucureşti. I. 248 C. Ed.Iliescu. 247. au existat numeroase discuţii şi s-a evidenţiat puternic caracterul de subsidiaritate al infracţiunilor de abuz în serviciu în sistemul penal român. Această cerinţă reiese explicit din chiar textul de incriminare care solicită săvârşirea faptei de către funcţionar „cu ştiinţă’’. Nu înlătură vinovăţia invocarea de către funcţionar a ordinului primit de la un superior. R.Roşca – Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român.Kahane. I.Oancea. dacă prin acţiunile sau inacţiunile comise s-au produs mai multe din urmările prevăzute de lege.4. având calitatea de funcţionar public. p. deoarece principiul legalităţii nu permite darea sau acceptarea de ordine ilegale11.Stanoiu. p. numai sub forma intenţiei directe sau indirecte (eventuale)..258 C.Pen. S-a reţinut în doctrină că în astfel de cazuri nu vor fi aplicabile prevederile art. Este de remarcat şi faptul că. Noţiunea de „funcţionar public” şi cea de „funcţionar” ca subiecţi activi ai infracţiunii de abuz în serviciu. caracterul alternativ al urmărilor nu înlătură unitatea infracţionala. în cazul acestora maximul pedepsei reducându-se cu o treime. 33 lit. De asemenea.Pen.AllBeck.Fodor. 10 11 infra.13. dacă acesta este vădit ilegal.pen. 246.concretizate într-o vătămare a intereselor legale ale unei persoane. b C. acestea se pot comite cu vinovăţie. privind concursul de infracţiuni. constatăm că subiectul activ al acestor infracţiuni este unul calificat. C-tin Bulai.

Cu privire la înţelesul termenilor de : „public”.pen care presupun reducerea maximului pedepsei când fapta este comisă de un funcţionar şi nu de către o persoană care se încadrează în grupa funcţionarilor publici. legea prevede că acesta poate fi orice persoană. Staiu. „funcţionar public”.. Distincţia dintre funcţionari şi funcţionarii publici este necesară deoarece. Fie că aceasta se face prin repartizare.Dumitru. în serviciul unei unităţi dintre cele la care se referă art. Controverse. Noţiunea de funcţionar. numire. 14 I. trebuie să existe clar această diferenţiere pentru a se putea aplica într-un mod cât mai corect. în „Revista de drept penal”. nr 4/2003. precum şi bunurile de orice fel care.Noţiunile de „funcţionar public” şi de „funcţionar” sunt definite în art 147 C. 145 C. Analizând definiţiile date chiar de legiuitor celor doi termeni. instituţiile sau alte persoane juridice de interes public şi serviciile de interese public13. exercitând real atribuţiile unei funcţii. ori dacă aceasta este valabilă sau nu. în cazul funcţionarului public.„funcţionar” şi „înscris oficial”. Astfel. prevederile art 258 C. Astfel. cu orice titlu. din punctul de vedere al legii penale. în funcţie a funcţionarului public. 11 .în „Dreptul”. Nu are relevanţă nici faptul că agentul este încadrat în muncă cu titlu definitiv sau este în cursul perioadei de probă şi nici dacă acesta este sau nu remunerat pentru munca prestată.Pen. instituţiile publice. p. Unităţile la care se referă art. Pen. I. nu prezintă importanţă.140/1996. serviciile de interes public. pentru calificarea unei persoane ca fiind funcţionar public. instituţiile publice. administrarea. 6/1997. constatăm că nu are importanţă dacă există o investire sau nu.Pen12.145 pot fi : autorităţile publice. nici titlul însărcinării sau modalitatea investirii14. instituţiile sau alte persoane juridice de interes public. existând deci consecinţe importante în legătură cu tratamentul penal în funcţie de calitatea făptuitorului.67. Acest articol la care se face trimitere în finalul art. care exercită permanent sau temporar. p. folosirea sau exploatarea bunurilor proprietate publică.145 C.32. nr. dacă îndeplineşte activitatea ca o situaţie de fapt sau ca o consecinţă a încheierii unui contract de muncă. indiferent cum a fost investită. o însărcinare de orice natură. retribuită sau nu. incluzând „tot ce priveşte autorităţile publice. potrivit legii sunt de interes public”. 147. Aşadar o persoană poate avea calitatea de funcţionar public dacă îndeplineşte o însărcinare în serviciul unităţilor enumerate în art. concurs sau 12 13 modificat prin L. defineşte la rândul său termenul de „public”.

4.Of. Pentru definirea noţiunii penale a termenului de funcţinar public. putându-se include aici chiar şi persoanele care au fost angajate în cadrul unei astfel de instituţii chiar cu încălcarea dispoziţiilor legale.Pen.Pen. 2 (1) că : „Funcţionarul public este persoana numită. Vasiliu s.54 12 . 145 C. într-o funcţie publică”.a. p. G. iar în art. cu atât mai mult cu cât. op. dacă există consimţământul conducerii acesteia. Există însă anumite situaţii în care nu pot fi consideraţi funcţionari publici sau funcţionari persoanele care.cit.251/2004. Noţiunea de funcţionar public în dreptul penal are o sferă mai largă decât aceea de funcţionar public din dreptul administrativ. emis in condiţiile prezentei legi”. Legea privind Statutul funcţionarilor publici15 restrânge şi mai mult noţiunea de funcţionar. şi nici antreprenorii care efectuează o anumită 15 16 Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată în M.188/1999 în cadrul art. în mod ocazional. aceea ca funcţionarii publici să fie numiţi în funcţie.. Nu vor intra în această categorie nici colaboratorii externi ai unei organizaţii dintre cele la care se referă art. din expresia „cu orice titlu” folosită în cuprinsul art.Pen.în „Revista de drept penal”. la art. 147 C. înlocuiesc la locul de munca un funcţionar public sau un funcţionar..alegere. fără acordul conducerii instituţiei. toate aceste categorii de persoane se vor încadra la noţiunea de „funcţionar public”. După unii autori17. chiar dacă nu se respectă cerinţa impusă de L. o însărcinare în serviciul uneia dintre autorităţile publice prevăzute la art. Noţiunea de funcţionar. 145 C. nr 3/2001. în condiţiile prezentei legi.. Această lege restrânge. 145 C.90-92. legiuitorul prevede clar şi expres că nu are importanţă modalitatea în care persoana a fost investită în funcţie16. stipulând în art. 4 (1) al aceleiaşi legi se menţionează că raporturile de serviciu care guvernează activitatea funcţionarilor publici „se nasc şi se exercită pe baza actului administrativ de numire.. neexistând în această situaţie raport de serviciu între această persoană şi unitatea la care activează. p.Pen. 6 lit a-e sunt prevăzute mai multe categorii de angajaţi în cadrul unei instituţii publice dar care nu se bucură de statutul de funcţionar public. Sub aspect penal însă. în fapt. şi mai mult noţiunea de funcţionar public. sunt consideraţi funcţionari publici în înţelesul codului penal şi persoanele care îndeplinesc în fapt o însărcinare în serviciul unei instituţii la care se referă art.. 17 T. nr.Cudritescu Pila. rezultă că este suficient ca persoana să exercite în concret. aşadar.

fie că este vorba de cele fără scop patrimonial.147 (2) va trebui întotdeauna să fie în raport de muncă cu persoana juridică. Bucuresti. 20 CSJ. cu excepţia situaţiei în care aceştia au acceptat o însărcinare specială în exercitarea unei anumite atribuţii. organizaţiile. 3945/1999. menţionate în primul alineat. nu are calitatea de funcţionar pentru că nu a încheiat un contract de muncă cu societatea respectivă. A. dispunându-se că nu are importanţă dacă inculpatul a încheiat sau nu un contract de muncă cu societatea.Pen 18. având importanţă atât modalitatea de investire cât şi dacă persoana este retribuită sau nu. o însărcinare de orice natură. în serviciul unei alte persoane juridice decât cele de drept public.Pen.cit. Asemănător. op. dar în calea de atac hotărârea iniţială a fost casată.. sau neimportanţa modalităţii de a accede în funcţie. ed All Beck. Drept penal.p. S-a susţinut în doctrina penală. 2002. Noţiunea de „funcţionar” presupune. G. s-a reţinut că inculpatul.Nistoreanu. Parte speciala. putând fi incluşi aici ca angajatori : societăţile comerciale. care poate fi retribuită sau nu. dec. într-o altă speţă21. Au fost criticate însă 18 19 I Staiu. deci fie că e este vorba de persoane juridice cu scop patrimonial.lucrare.Boroi.pen. agent de vânzări la o societate comercială. p. atât persoanele menţionate deja în cadrul al. sindicatele. dec.Pen.1 al art. esenţial este faptul că a exercitat o însărcinare în serviciul societăţii. De asemenea sunt excluşi studenţii care fac practică în cadrul uneia dintre instituţiile prevăzute de art 145 C. în serviciul unei alte persoane juridice decât cele la care se referă art. cât şi orice alt salariat care exercită o însărcinare. 21 C.33. întrucât contractele încheiate între aceştia şi instuţie sunt de natură civilă. Se constată din definiţia dată de legiuitor că sfera de aplicare a acestui termen este mult mai mare decât cea a funcţionarului public. se trage concluzia că funcţionarul pentru a se putea încadra la prevederile art. că are calitatea de „funcţionar”.de Apel Pitesti. În practica judiciară20 s-a reţinut că persoana care exercită o însărcinare în serviciul unei persoane juridice are calitatea de funcţionar indiferent dacă este sau nu încadrată cu carte de muncă. orice persoană care exercită permanent sau temporar. retribuită sau nu. 145 C. cu orice titlu. apreciază că : deoarece în cazul funcţionarului nu mai sunt repetate enumerările privind indiferenţa existenţei remuneraţiei. uniunile. indiferent cum a fost investită. 147 C.261. Alţii autori19 însă. 105/R/2002 13 ..

medici sau notari publici. p35. op.. op.Pen. 246 C.a. referirea care se face la al. toţi coautorii trebuie să aibă calitatea de funcţionar public sau funcţionar pentru a li se putea reţine săvârşirea aceastei infracţiuni în coautorat.Dongoroz ş. infracţiunea va avea drept coautori pe toţi membrii colectivului.p.Boroi.cit. Fapta poate fi comisă de mai mulţi funcţionari atunci când aceştia acţionează simultan într-o comisie sau într-un comitet. lichidatori. ofiţer de poliţie sau medic au fost găsiţi vinovaţi de săvârşirea acestei infracţiuni. experţi judiciari. nu şi trăsăturile specifice pentru funcţionarul public enumerate în primul alineat. defint la art. A.(1) are în vedere numai denumirea comună de funcţionar. Aşa cum spuneam. Se pune întrebarea în legătură cu aceştia.70. G. V. practica judiciară recentă conţine numeroase exemple de răspunsuri pozitive la această întrebare. aducând atingere astfel intereselor părţilor a fost încadrată de instanţa de fond la art.. aceasta neavând tipicitatea cerută de lege dacă se săvârşeşte înainte de dobândirea statutului de funcţionar sau după pierderea acestuia. ulterior fiind 22 23 I Staiu. O situaţie distinctă şi de actualitate în practica judiciară română din ultimii ani este cazul infracţiunilor de abuz în serviciu care au ca subiect activ persoane ce deţin calitatea de : magistraţi. op.Nistoreanu. dar şi atunci când ei acţionează succesiv cu ocazia întocmirii sau avizării unor acte23. 14 . De asemenea trebuie menţionat că în cazul coautoratului..261-262. O cerinţă însă general valabilă atât pentru funcţionarul public cât şi pentru simplul funcţionar este aceea conform căreia : calitatea specială a subiectului activ trebuie să existe în momentul comiterii faptei.în doctrină22 aceste soluţii susţinându-se în continuare că.cit.p. în cazul funcţionarului. în ce condiţii si dacă li se va putea reţine comiterea infracţiunilor de abuz în serviciu. existând destule situaţii în care persoane ocupând poziţii precum : cea de judecător. 147 (1). Cu titlu exemplificativ enunţăm cazul unui judecător a cărui faptă de a nu respecta dispoziţiile procedurale într-o cauză. nemaifiind repetate elementele din art. 147 (2). procuror.cit. Dacă îndeplinirea unui act este de competenţa unui colectiv de funcţionari reuniţi sub forma diferitelor comisii sau complete. avocaţi..

Considerăm că îşi vor găsi aplicabilitate în majoritatea situaţiilor dispoziţiile Legii 303/2004.246 C..Pen24.C.Of. urmând şi în acest caz a se face distincţia între gravitatea atingerii aduse prin fapta comisă. a unui act care constituie abatere disciplinară de cea neîndeplinirii unui act care să constituie abuz în serviciu. respectivă. sau fapta unor medici de a emite certificate de expertiză medico-legală neadevărate. având caracter de normă specială şi doar în cazul unor fapte mai grave urmând a se reţine infracţiunea de abuz în serviciu sau neglijenţă în serviciu. disciplinar sau penal.303/2004 privind statutul magistraţilor. 1.J. conţine la lit.4. Este greu însă de delimitat gravitatea neîndeplinirii. legea privind statutul magistraţilor25 dispune la art. cu intenţie. Un alt exemplu în acest sens ar putea fi abuzul în serviciu comis de un medic care eliberează certificate medicale pentru concediul de odihnă fără temei medical. nr. Ne putem afla în situaţia în care aceeaşi faptă a magistratului să constituie atât abatere disciplinară cât şi abuz în serviciu. 24 25 I.C. republicată în M. prejudiciind astfel statul şi firma angajatoare. L. nr.826/13 septembrie 2005. 1089/2005. Trebuie evidenţiate aici câteva aspecte discutabile. Art. 15 . 94 ca principiu. – secţia pen. Astfel. 99 care prezintă faptele ce vor constitui abateri disciplinare. Dar abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor precum şi abuzul în serviciu contra intereselor publice se poate comite şi printr-o omisiune constând în neîndeplinirea unui act. g situaţia refuzului nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu. situaţie care s-ar putea sancţiona angajându-se atât răspunderea penală cât şi cea disciplinară a acestora. Aspecte privind formele infracţiunilor şi sancţiunile pentru comiterea acestora. în ideea în care fapta aduce în ambele situaţii atingere intereselor unei persoane sau interesului public. faptul că magistraţii pot să răspundă civil. dec.dispusă însă neînceperea urmăririi penale deoarece fapta sa nu constituia elementele prevăzute de art.

ele nu sunt incriminate de Codul penal ca formă de activitate infracţională. la aceste infracţiuni pot fi concepute sau îndeplinite anumite acte care ar constitui acte de pregătire şi tentativă.a. acestea devin relevante în cazul în care au fost săvârşite de o altă persoană decât funcţionarul. acestea nu sunt susceptibile de tentativă. Cât priveşte actele de pregătire. de regulă.Latura obiectivă în cazul infracţiunilor de abuz în serviciu poate consta într-o acţiune sau o inacţiune care produce o urmare.67. Trebuie avut în vedere şi un moment al epuizării în cazul infracţiunilor care implică posibilitatea comiterii lor şi în formă continuată. putând fi considerate ca fiind acte de participaţie26. În cazul abuzului în serviciu contra intereselor publice consumarea are loc când s-a produs una dintre urmările alternative specifice. În concret. Însă conform art. moment care coincide de regulă cu îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către subiectul activ. 247 C. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi se consumă în momentul îngrădirii drepturilor sau în momentul creării unei stări de inferioritate pe temeiul criteriilor enumerate de legiuitor în cuprinsul art.Pen trebuie să existe o prevedere expresă pentru ca tentativa la o anumită infracţiune să se pedepsească.21 (1) C. unei instituţii de stat sau unei altei unităţi dintre cele la care se referă art. 16 . op.Pen o astfel de prevedere nu există.Pen. în cazul abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. 145 sau s-a produs o pagubă în patrimoniul acesteia ca urmare a săvârşirii faptei ilicite de către funcţionar. Va trebui să fim în prezenţa unei infracţiuni consumate pentru a putea sancţiona agentul. p.Dongoroz s. Discutând despre actele comisive. În ceea ce priveşte infracţiunile săvârşite prin acte omisive. Însă dacă infracţiunea pentru care sau realizat actele de pregătire s-a consumat. consumarea infracţiunii are loc în momentul producerii vătămării intereselor legale ale unei persoane. şi anume : tulburarea însemnată adusă bunului mers al unui organ.. 26 V. 246-248 C. Consumarea infracţiunii are loc. Este uşor observabil faptul că în cazul infracţiunilor de la art.cit.. dar şi în privinţa lor se pot săvârşi acte de pegătire. atunci când acţiunea făptuitorului produce urmarea cerută de lege. diferită de la un articol la altul.

Pen. însă art.247 sancţiunea va fi închisoarea de la 6 luni la 5 ani. în cazul abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. 258¹ care reglementează abuzul în serviciu în formă calificată. pentru infracţiunea prevăzută de art. mai puţin cea prevăzută de art. 248 care reglementează abuzul în serviciu contra intereselor publice.15 prevede faptul că în cazul acestor infracţiuni va fi pedepsibilă şi tentativa. când discutăm despre sancţionarea infracţiunilor de abuz în serviciu şi prevederile articolului 13² din Legea nr 78/2000 care reglementează o formă agravantă pentru toate aceste infracţiuni. pedepsei închisorii între 5 şi 15 ani adăugându-i-se şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi.Sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii faptelor de la art. sancţiunea va fi închisoarea de la 6 luni la 3 ani. menţionând că : în cazul în care prin săvârşirea oricăreia din infracţiunile de abuz în serviciu prevăzute de codul penal. prevăzut de art. Limitele pedepsei se menţin aceleaşi şi în cazul art. Trebuie avute în vedere. la art. abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. în cuprinsul său. Capitolul II. 248¹. dacă funcţionarul public a obţiunt pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial pedeapsa aplicabilă va fi închisoarea de la 3 la 15 ani. Astfel. având în conţinutul său infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată prevede o sancţiune mai gravă şi mai diversificată. 258 C. 147 (2) C.Pen care aduce o limitare a maximului pedepsei pentru aceste infracţiuni dacă subiectul activ nu îndeplineşte calitatea de funcţionar public ci doar aceea de funcţionar. Aceeaşi lege. trebuie avut în vedere şi conţinutul art. definită de art. În ceea ce priveşte însă individualizarea pedepsei. 246. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor 17 . În cazul acestora pedeapsa aplicabilă va avea un maxim cu o treime mai mic decât cel precizat în cuprinsul fiecărui articol. 246-248 constau în pedeapsa închisorii între diferite limite.

îngreunează sau întârzie lucrările de întocmire a Planului de Stat. Concluzionând. deoarece în raport cu art. ori se produce o pagubă avutul obştesc sau intereselor legale ale cetăţenilor. fapta funcţionarului. Abuzul în serviciu. în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. prin intermediul căruia se evidenţiază această trasatură de subsidiaritate este arestarea nelegală. 13. 246 C. dacă prin aceasta se împiedică. 245 în numerotarea respectivului cod penal27. p. 29 supra 1. Un exemplu des întâlnit în literatura de specialitate. se stânjeneşte bunul mers al unităţilor sau organizaţiilor obşteşti. numai atunci când acest abuz săvârşit de un funcţionar nu poate fi încadrat la nicio altă infracţiune se va reţine art. cauzând prin aceasta o vătămare intereselor legale ale unei persoane.pen. legiuitorul a ţinut seama de relaţiile sociale diferite cărora li se aduce atingere şi a separat faptele în : abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.2. ori prin violarea sau nerespectarea obligaţiilor impuse prin dispoziţii legale. 248 C. 28 A se vedea: Infracţiuni de serviciu. lucrare colectivă. S-a discutat în doctrină şi am detaliat şi noi în cadrul unui alt subcapitol 29 al prezentei lucrări. prevăzut de art. p. cu ştiinţă. nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos.Pen. infracţiunea de abuz în serviciu era incriminată într-un sigur text reprezentat de art.4 Caracterul subsidiar al infracţiunii de abuz în serviciu în sistemul penal român. sau a altui angajat – în condiţiile legii. acelea au un caracter special. Deşi în realitate reprezintă 27 Art.pen. Nu se ţinea seama dacă prin fapta funcţionarului erau lezate interesele personale ale cetăţenilor sau cele publice 28. Codul penal român prevede la art.246 C. Noţiune. 6/1953. dacă fapta nu constituie o altă infracţiune pedepsită de lege ca fiind săvârşită de un funcţionar în exerciţiul atribuţiilor sale. În Codul Penal român anterior. care cu intenţie în timp ce îşi efectuează atribuţiile de serviciu în mod incorect. Altfel spus. În concret. atunci când se întâlnesc forme ale abuzului în serviciu contra intereselor persoanelor incriminate în mod distinct. în „Justiţia nouă”.811. provoacă o vătămare intereselor legale ale unei persoane fizice. se vor reţine acele norme juridice de incriminare. reglementat la art.1. aceasta fiind definită ca : fapta unui funcţionar care. 246 şi abuz în serviciu contra intereselor publice. nr. 246 infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. caracterul de subsidiariatate al acestei prevederi legale. 18 . În actualul Cod Penal. constituie infracţiunea de abuz în serviciu”. care prezintă un caracter general. 245 : „Încălcarea îndatoririlor de serviciu săvârşită de un funcţionar prin depăşirea sau folosirea abuzivă a atribuţiilor sale.

Dongoroz s. supunerea la rele tratamente. All Beck. p. Bucureşti. Conţinutul normei speciale va trata doar un aspect din cele care ar putea intra în sfera de acţiune a textului de incriminare de la abuzul în serviciu. şi anume : “vătămarea intereselor legale ale unei persoane”. acestea aduc atingere intereselor persoanelor dar se va reţine abuzul în serviciu numai dacă fapta nu întruneşte elementele infracţiunilor menţionate. 2002. Cluj-Napoca.274. ed.Vasiu. Ed. Obiectul material al acestei infracţiuni în general lipseşte. La fel şi în cazul infracţiunilor de cercetare abuzivă.Boroi.261.a. În aceeaşi categorie de infracţiuni care au un caracter special în comparaţie cu caracterul general al abuzului în serviciu pot fi incluse : purtarea abuzivă. Obiectul şi subiectul infracţiunii. Ca urmare. Drept penal special. în mod cinstit şi corect. Situaţia ideală ar fi ca : pentru a nu se aduce atingere obiectului acestei infracţiuni. I.2.Nistoreanu. Drept penal. care sancţionează în mod special infracţiunea de arestare nelegală şi cercetare abuzivă. drepturi sau interese care sunt susceptibile de a li se aduce atingere prin săvârşirea acestei infracţiuni. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor este deci lipsit de obiect material. Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor este condiţionată de calitatea specială a subiectului activ de funcţionar. 2. Partea specială. 246. ci se va încadra la art. represiunea nedreaptă. p.Pen.cit.145 C. delapidarea. Obiectul juridic este unul complex şi constă în relaţiile social-juridice referitoare la buna desfăşurare a activităţilor instituţiilor publice de stat sau private.. pe de-o parte. A.p. iar pe de alta parte priveşte apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor oricăror persoane.tot un abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.V.pen. la care se referă art. 2003.70. funcţionarii să-şi desfăşoare activitatea şi să-şi exercite îndatoririle de serviciu cu bună-credinţă. luarea de mita.pen. op. atunci când aceste interese sunt 30 G. încercând totodată respectarea şi apărarea drepturilor şi intereselor oricărei persoane.. 266 C. 246 C. nu se va reţine o încadrare la art. caracterul de subsidiaritate se va raporta la acele texte de incriminare care au ca subiect activ un funcţionar şi nu un subiect activ general. Accent. 19 . dar după părerea unora dintre autori30 datorită expresiei folosite de textul art.

Subiectul pasiv secundar. această infracţiune de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor poate avea ca subiect pasiv şi persoane juridice de drept privat.Grigorovici. 1976 Bucureşti. ca titular al valorii sociale apărate prin incriminarea faptei. persoane care s-ar încadra la definiţia funcţionarului din al. În cazul acestora. Subiectul pasiv al acestei infracţiuni nu este circumstanţiat printr-o calitate anume. administrator. ale căror interese legale au fost vătămate prin săvârşirea faptei. având în cadrul societăţilor comerciale calităţi precum : cea de fondator al persoanei juridice. Pe lângă persoanele fizice. Trebuie avută în vedere şi situaţia specială prevăzută de Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. Este vorba probabil de bunurile concrete cărora li se aduce atingere prin fapta funcţionarului.Pen. respectivul bun sau înscris va reprezenta obiectul material al infracţiunii. Acelaşi autor susţine însă că în cazul în care abuzul funcţionarului priveşte un drept al persoanei vătămate. Infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul. director.2 art. Autorul afirmaţiei o şi exemplifică prin fapta unui funcţionar public care redactează ilegal un înscris sau ridică abuziv anumite obiecte. o asemenea faptă este lipsită de obiect material. şi anume : bunul mers al activităţii organelor şi instituţiilor publice precum şi a altor persoane juridice de interes public. spre exemplu dreptul de a ocupa un post. 20 . Stiinţifică şi Enciclopedică. dacă luăm în considerare statul ca fiind subiect activ general.legate de un bun sau de un înscris. poate fi orice persoană fizică ale cărei interese legale au fost vătămate prin fapta abuzivă a subiectului activ. În cazul în care subiectul activ este un funcţionar din cadrul unei persoane juridice private. Subiect pasiv poate fi chiar şi un angajat al aceleiaşi persoane juridice din cadrul căreia face parte funcţionarul implicat în săvârşirea abuzului. obiectul material va consta în înscrisul întocmit sau în obiectele ridicate. Un alt autor31 susţine însă. director 31 A. Subiectul pasiv general este reprezentat de către stat. p 38. aceste interese constituie obiectul material al infracţiunii. că : atunci când fapta de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor lezează interesele legale patrimoniale ale unei persoane.147 C. s-a menţionat şi faptul că subiect pasiv general al acestei infracţiunii ar putea fi chiar persoana juridică de drept privat în cauză. bunuri care pot reprezenta uneori obiectul material al acestie infracţiuni. ed.

deci fie prin neîndeplinirea unui act. în cazul neîndeplinirii unui act de către agent. 2004. Un prim element specific acestei infracţiuni este acela că latura obiectivă se poate comite atât printr-o inacţiune cât şi printr-o acţiune. aceste persoane pot comite faptele chiar în dauna intereselor societăţii angajatoare. Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor este o infracţiune comisivă. Drept penal.246 C.344-345.Mitrache. Rosetti. trebuie subliniat faptul că. 2003. Universul Juridic. Cluj-Napoca. 2006. Bucuresti.237-238. Partea generală. 21 . 34 S. urmând ca. încercând să accentuăm elementele specifice infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor aşa cum este ea reglementată de Codul penal român. 265-276. Ca o consecinţă a faptului că abuzul în serviciu se poate săvârşi şi printr-o omisiune. Bucureşti. p. ed. p. Nu trebuie însă confundată categoria infracţiunilor comisive pentru care legea prevede explicit atât modalităţi de comitere prin comisiune cât şi prin omisiune cu categoria infracţiunilor comisive prin omisiune (omisive improprii)32. vol I. în subsidiar. răspund pentru infracţiunile punctuale prevăzute de L. Pentru a se putea reţine această infracţiune trebuie ca latura obiectivă să îndeplinească câteva condiţii34.Pen. În textul de incriminare al acestei infracţiuni este prevăzut expres faptul că aceasta se poate comite şi prin omisiune. să li se încadreze faptele la infracţiunea de abuz în serviciu din Codul penal.I. Ed.vol.250-256. 2.executiv.31/1990 la art. şi anume : 32 33 F. Partea generală. Vom analiza şi noi în acest subcapitol cele trei elemente ale laturii obiective : acţiunea sau inacţiunea. urmarea şi raportul de cauzalitate. C-tin.Bogdan.3. în această situaţie nu va fi posibilă tentativa 33. trebuie avut în vedere faptul că. ed.Mitrache.Streteanu. Drept penal român. interesele acestei persoane juridice putând fi lezate prin intermediul săvârşirii faptei de la art. Drept penal. În acelaşi timp. fapta urmând a se consuma în momentul expirării termenului acordat pentru îndeplinirea actului de către funcţionar.Sfera Juridică. Latura obiectivă a infracţiunii. C. cenzor sau reprezentant legal al societăţii.Partea specială. p. fie prin îndeplinirea lui în mod defectuos.

51 37 F. în concret.71.cit.Loghin.Pen. 22 . Pentru îndeplinirea acestei condiţii este suficient să fie omisă îndeplinirea unui singur act sau să fie îndeplinit defectuos un singur act care intră în atribuţiile de serviciu ale agentului. 2001. sunt expresii cu un ridicat grad de generalitate care prezintă posibilitatea de a fi incluse în cuprinsul lor extrem de multe situaţii. practic acest lucru nu ar fi posibil.• A) Actul de executare al agentului trebuie să constea în neîndeplinirea unui act sau îndeplinirea lui defectuoasă. pentru că. Casa de editura Sanşa. O. cu nerespectarea termenelor sau a condiţiilor de întocmire prevăzute de lege. faptul că activităţile prin care această faptă se poate comite nu sunt enumerate de lege în mod limitativ. Expresia „nu îndeplineşte un act” va fi interpretată cu sensul de omitere sau neefectuare a unui act care trebuia să fie îndeplinit în virtutea atribuţiilor sale de serviciu. p.. „Îndeplinirea în mod defectuos” a unui act presupune o faptă comisivă prin care o operaţiune de serviciu este îndeplinită de către funcţionar dar cu încălcarea dispoziţiilor legale.379. Este de asemenea adevarat faptul că.Streteanu. atrage aplicarea dispoziţiilor art. Suntem şi noi de acord că nu ar fi posibilă o astfel de enumerare datorită numeroaselor modalităţi în care fapta s-ar putea comite dar considerăm că nu trebuie neglijată. I. O patre dintre autori36 consideră ca fiind o patricularitate a infracţiunii de abuz în serviciu. T.. 36 Gh. Bucuresti. Situaţia în care s-ar omite mai multe acte sau s-ar îndeplini defectuos mai multe astfel de acte. cu îndeplinirea celorlalte condiţii de reţinere a infracţiunii continuate. op. p.cit. reprezintă o sarcină dificilă pentru legiuitor să găsească soluţia optimă pentru a da satisfacere ambelor 35 V. Aceste două expresii folosite de legiuitor pentru a delimita fapta de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Termenul „act” este folosit de legiuitor cu înţelesul de operaţie care trebuie efectuată de un funcţionar potrivit solicitărilor unei persoane sau conform atribuţiilor sale de serviciu35. deci se va înţelege în sensul de : mod în care se realizează o activitate.Toader.cit. Drept penal român. op. Parte specială.a. specifice activităţii de serviciu a funcţionarului şi nu se va lua în considerare sensul strict de înscris sau document. op. potrivit normelor care reglementează derularea serviciului respectiv. 41 (2) C.Dongoroz ş. nici condiţia clarităţii de care trebuie să fie caracterizată norma penală37. o acţiune sau un fapt. pe de altă parte.Dărângă. p.50-56.p..Petcu.

În reglementarea anterioară prezentului Cod penal. ş. refuzul de serviciu legalmente datorat.74-76. nedreaptă luare. Aceste condiţii nu mai există în reglementarea actuală.. Anterior acestuia era prevăzută o singură faptă de abuz în serviciu prin care se aducea atingere intereselor persoanelor. Acestă infracţiune a suferit în timp şi o modificare a condiţiilor de existenţă.cit.XIII.Moldovan. în urma modificărilor survenite s-a ajuns la forma din prezentul cod. 192/1950. Însă 38 39 V. 1/1959 şi 212/1960. Se pune astfel întrebarea care încălcări ale atribuţiilor de serviciu de către funcţionar vor constitui infracţiuni şi care vor reprezenta doar abateri disciplinare. când reţinerea infracţiunii era condiţionată de repetabilitatea faptei sau de caracterul grav al acesteia.. iar acest grad de pericol social se determină cu ajutorul celor două condiţii alternative impuse de legiuitor în textul anterior de incriminare. această faptă nu era prevăzută.144-147. şi pe lângă toate acestea trebuie avută în vedere şi ideea că o anumită marjă de interpretare este recunoscută instanţelor în procesul de aplicare al legii penale. Evoluţia în timp a acestui articol a determinat oarecum excesiva generalizare a prevederilor sale. deşi cauzează o vătămare intereselor legale ale unor persoane. 23 . Revenind la reglementarea anterioară. însă îndeplinirea actelor pe care le implică exercitarea unei funcţii prezintă o mare varietate de posibilităţi de fapt. p. iar ulterior. 1968. abuzul de putere. în Studia UBB. Consideraţii privitoare la infracţiunea de abuz în serviciu. De-alungul timpul. în urma interveţiei legiuitorului prin intermediul Decretelor nr. adică în Codul penal Carol II. p. în codul penal anterior trebuia ca fapta să fie săvârşită în mod repetat sau atunci când e săvârşită o singură dată să prezinte un caracter grav ori să fie săvârşită din interese materiale sau alte interese personale. Astfel. în cuprinsul aceluiaşi articol s-a introdus şi abuzul în serviciu prin care erau lezate interesele obşteşti38.puncte de vedere : un text normativ cât mai clar dar şi o cuprindere cât mai largă a sferei de acţiuni sau inacţiuni concrete prin care fapta s-ar putea comite. nr. o parte a doctrinei39 consideră că încălcarea abuzivă a îndatoririlor de serviciu de către un funcţionar este infracţiune doar dacă are un grad de pericol social mai ridicat decât abaterile disciplinare. 202/1953. op.Dongoroz. Existau însă alte incriminări formulate mai precis. L.a. fără a comite o infracţiune. care sancţionau faptele de : profit prin eroare. 318/1958. de care funcţionarul ar putea uza.

42 L. considerăm că actul de executare al acestei infracţiuni poate consta într-o multitudine de manifestări. • B) Acest comportament al funcţionarului trebuie să se realizeze în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. nu sunt suficiente elemente pentru a se reţine o alta infracţiune specială. S-a subliniat. în raport cu cea de abuz în serviciu.212/1960. că nu poate fi calificată ca abuz în serviciu fapta comisă de un 40 41 L. Astfel. bineînţeles. op. Dacă se abuzează de aceste drepturi sau dacă obligaţiile relative la atribuţiile de serviciu nu sunt îndeplinite cu legalitate se poate reţine săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu.p. art. p. dacă în cazul primei condiţii criteriul repetabilităţii era relativ facil de observat în ciuda faptului că şi privitor la acesta se ridicau numeroase probleme40. varietatea şi multitudinea obligaţiilor pe care le implică îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public sau de către funcţionar.Moldovan.145. Nu este atât de relevant dacă fapta se comite în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu cât dacă aceasta are legatură cu atribuţiile de serviciu ale agentului.144. în doctrină42. în ceea ce priveşte cea de-a doua ipoteză de săvârşire a faptei : „chiar numai o singură dată dar prezentând un caracter grav”41. era şi mai greu de apreciat atât timp cât legiuitorul nu oferea nicio explicaţie pentru expresia : „caracter grav”.. putându-se încadra în cuprinsul acestui articol aproape orice încălcare a acestor atribuţii.cit.Moldovan. Având în vedere deci. Exercitarea unei funcţii având calitatea de funcţionar public sau de simplu funcţionar nu se limitează întotdeauna la anumite atribute strict determinate. în măsura în care. 245 introdus prin Decretul nr. op. 24 . Acestă condiţie se explică prin aceea că. trebuie să existe o legătură între activitatea abuzivă a funcţionarul şi atribuţiile sale de serviciu pentru a putea fi vorba despre vătămarea intereselor legale ale persoanelor.nici atunci nu era clar şi usor de încadrat o faptă ca infracţiune sau abatere disciplinară pentru că. ci presupune un ansamblu de drepturi şi obligaţii. o a doua condiţie a laturii obiective este ca activitatea infracţională să fie realizată în legătură cu atribuţiile sale de serviciu sau profitând de poziţia deţinută şi care îi este necesară îndeplinirii acestor atribuţii de serviciu..cit.

aducându-l la îndeplinire într-un mod defectuos. să constituie infracţiunea prevăzută de art. deoarece fapta agentului se încadrează la infracţiunile contra persoanei. de a nu îndeplini un act sau de a-l îndeplini defectuos. datorită unor resentimente mai vechi a aplicat lovituri unei rude. că nu are nicio legătură cu atribuţiile acestuia de serviciu. fie să fi efectuat un act. Nu orice faptă abuzivă realizată de funcţionar în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu poate fi calificată ca abuz în sericiu. sau lezarea. Exemplul nu ni se pare extrem de relevant. fie să omită a îndeplini un act. pentru a fi îndeplinită această condiţie este necesar ca făptuitorul. ştirbirea. prin orice modalitate : fizică.246 C. adusă intereselor legale ale unei persoane. „Interesele legale” vor fi interpretate ca fiind acele interese care sunt garantate sau ocrotite printr-o dispoziţie legală. fapta unui paznic care. care se integra în îndatoririle sale de serviciu. s-a reţinut de către acelaşi autor.Pen. Prin urmare. în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu.. trebuie ca activitatea abuzivă să aibă legatură cu activităţile de serviciu ale funcţionarului. Termenul de „vătămare” presupune atingerea. care potrivit atribuţiilor sale de serviciu trebuia să-l realizeze. Pentru ca fapta. în neconcordanţă cu cerinţele îndatoririlor sale de serviciu. deoarece fapta nu are nicio legătură cu funcţia sa. • C) Trebuie ca fapta funcţionarului să cauzeze o vătămare intereselor legale ale unei persoane. 25 . sau de către un funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. încălcarea. morală sau materială. săvârşită de către un funcţionar public. aflat în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. Exemplificativ.funcţionar aflat în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. Vătămarea trebuie să prezinte o anumită gravitate astfel încât fapta să prezinte un anumit grad de pericol social. observându-se încă de la o primă analiză. că nu poate fi încadrată la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. dacă nu se află în legătură cu obligaţiile sale de serviciu. este necesar ca aceasta să aibă ca urmare imediată cauzarea unei vătămări intereselor legale ale unei persoane.

72. încasarea unor taxe superioare de la abonaţi pentru diverse servicii de către cei însărcinaţi cu încasarea taxelor chiar dacă diferenţa de preţ revine prestatorului serviciului 44. în „Dreptul”. Nu este relevant dacă a fost vătămat un singur interes al persoanei sau mai multe şi nici natura patrimonială sau nepatrimonială a acestuia.40-42. fapta aceasta cauzându-le subiecţilor pasivi atât suferinţe morale. avându-se în vedere chiar şi măsuri preventive săvârşirii lor. 45 T. p. cât şi daune materiale timp de 2 ani46. 26 . de asemenea s-a reţinut în practică ca fiind un caz de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor fapta unui funcţionar de a trasnfera ilegal nişte angajaţi în locuri de muncă unde nu puteau fi încadraţi şi apoi refuzul de a-i reînregistra în vechiul loc de muncă.S... 8/2004. op. p. dar fiind greu de evidenţiat care anume activităţi exacte se includ şi care este gradul de interes pe care agentul trebuie sa-l aibă. Au fost frecvent exemplificate. ş. op.273-274. ca fiind fapte de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor : vânzarea mărfurilor cu supra preţ către populaţie.a. Sunt frecvente şi cauzele în care inculpaţii au calitatea de comisari sau subcomisari de poliţie care nu depun diligenţele necesare în anchetarea unor dosare. cele precum : fapta funcţionarului care refuză să elibereze unei persoane un act de studii care îi este necesar pentru a dobândi alte drepturi graţie acelor acte de studiu45.condiţie necesară pentru a ne afla în prezenţa unei infracţiuni şi nu doar a unei abateri disciplinare43. cu preţuri superioare celor stabilite de unitate. op.Dongoroz. dec.. se întâmplă uneori ca instanţa de fond să reţină inculpatului infracţiunea de abuz în serviciu iar în apel sau recurs faptele să fie 43 44 V.a.Grigorovici. care sancţionează astfel de fapte. nr. ş. sec. existând în prezent o legislaţie bine conturată în domeniul protecţiei consumatorilor. ca urmare a lipsei locului de muncă. A. nr. Vătămarea intereselor legale poate să constea şi în împiedicarea sau îngrădirea folosinţei unui interes legal.cit.Vasiliu.cit. 1762 din 4 aprilie 2003. 46 C. încărcarea notei de plată a consumatorilor de către ospătar pentru produsele consumate.58. p. în doctrina de acum câteva decenii.J. Sunt în prezent fapte de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor de actualitate. pen. p.. Aceste fapte nu mai sunt de actualitate acum datorită modificărilor legislative intervenite de-alungul timpului.cit..

1168/2005.J. în „Dreptul”.C. I. Pe lângă abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. – secţia penală. art. În exercitarea căii de atac a apelului însă. nr. nr. este cea prevăzută de Legea specială care reglementează activitatea acestor comisii. O altă faptă. I. Sancţiunea specifică în cazul acestui refuz.. 18/1991. Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor a fost considerată ca fiind şi fapta unor subcomisari de poliţie care au distrus mai multe procese verbale. având în vedere faptul că inculpaţii au adus atingere drepturilor şi intereselor persoanelor vătămate de cei cărora li s-au întocmit procesele-verbale distruse. nr.. Dar acest refuz nu este prevăzut ca infracţiune. nr. p. 6/2001. 1267/2006.secţia penală. 113-114.J.pen. Acesta a refuzat să o pună în posesie pe titualara drepturilor căreia i se reconstituise dreptul de proprietate asupra unui teren. acestora li s-a reţinut şi comiterea infracţiunilor de favorizare a infractorului şi distrugere de înscrisuri48.C. 246 din Codul penal având caracter de subsidiaritate. de Apel Suceava. dec. 49 C. Va avea aplicabilitate legea specială. făcând plângere înpotriva hotărârii Judecătoriei şi refuzând pe tot parcursul procesului să pună în posesie persoana care făcuse cererea. reţinută de instanţă ca fiind abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. 27 .C. pentru a nu exista dovezi şi astfel persoanele implicate să fie exonerate de răspundere. dec. dec. prin hotărâre a comisiei judeţene. s-a dispus achitarea şi casarea celorlalte hotărâri. este cea săvârşită de preşedintele comisiei de aplicare al Legii 18/1991 49.C. L. 960 din 25 septembrie 2000.considerate doar abateri disciplinare47. Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor este o infracţiune de rezultat trebuind să se facă dovada că urmarea care are ca obiect vătămarea intereselor persoanei este consecinţa neîndeplinirii sau 47 48 I. 1125/2005.J.C.secţia penală. dec. În cuprinsul aceleiaşi legi sunt totuşi prezentate două fapte particulare de abuz în serviciu a căror sancţiune este pedeapsa cu închisoarea. Inculpatul a contestat modul cum comisia judeţeană i-a reconstituit dreptul de proprietate persoanei vătămate. Respectivele articole nu sunt însă aplicabile în speţa discutată. Este destul de greu de apreciat exact natura faptei atunci când se oferă criterii limitate de apreciere. reglementând activitatea funcţionarului public în general. Un ultim element al laturii obiective care trebuie să existe este legătura de cauzalitate între inacţiunea sau acţiunea făptuitorului şi urmarea produsă.C. repezentată de lezarea intereselor perosoanei.

246 C. iar pe de altă parte elementul volitiv. din punctul de vedere al laturii subiective. care face menţiunea expresă că fapta se comite „cu ştiintă” de către agent. În cazul în care această faptă s-ar săvârşi din culpă sau cu praeterintenţie ea nu ar intra sub incidenţa dispoziţiilor art. faptă a cărei tipicitate presupune săvârşirea ei din culpă. Totuşi s-a subliniat în doctrină că : vătămarea intereselor unei persoane prin încălcarea unei îndatoriri de serviciu. reprezentând poziţia subiectivă a autorului faţă de urmarea faptei sale. acceptă posibilitatea producerii lui. Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. Intenţia directă. 28 . în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. Se pot regăsi aici ambele elemente ale intenţiei : pe de-o parte elementul intelectiv. presupune ca autorul să dorească producerea urmării faptei sale. din culpă. presupunând cunoaşterea de către autor a elementelor ce caracterizează fapta tipică şi de a căror întrunire depinde existenţa infracţiunii. de către funcţionar va atrage aplicarea art. 2. iar cea eventuală sau indirectă. Latura subiectivă a infracţiunii.Pen. Fapta de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.5. Această trăsătură rezultă fără echivoc din însuşi textul articolului 246. 2. există atunci când autorul prevede rezultatul faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte.246 C.249 C. prin neîndeplinirea acesteia sau îndeplinirea ei defectuoasă. numai cu intenţie directă sau indirectă (eventuală).Pen se poate comite.îndeplinirii defectuoase de către agent a unui act.4. prevăzută de art.Pen care reglementează infracţiunea de neglijenţă în serviciu.

op.Pen.cit. Chiar şi în formă continuată fapta poate sa fie îndreptată împotriva unor subiecţi pasivi diferiţi sau împotriva aceleiaşi victime. Când este comisă printr-o acţiune. constând într-o îndeplinire defectuoasă a unui act. Se consideră de către o parte a doctrinei51 că momentul consumării acestei infracţiuni este tocmai cel al îndeplinirii defectuoase a actului sau al expirării termenului în cadrul căruia trebuia îndeplinit actul. tentativa este posibilă însă nu este sancţionată în cadrul prevederilor codului penal român. omite cu ştiintă. sau se va sancţiona cu pedeapsa închisorii de la 6 luni la 2 ani.p. atunci când agentul. în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale.p. sau îndeplineşte în mod defectuos un act. op. Consumarea faptei are loc în momentul producerii vătămării intereselor legale ale unei persoane50.246 C..380. T.. 258 C. moment ce poate să coincidă cu cel al îndeplinirii defectuoase sau neîndeplinirii la termen a atribuţiilor de serviciu. dacă autorul este funcţionar public. dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale. considerăm că trebuie totuşi accentuat ca fiind moment al consumării faptei cel al producerii vătămării. op.Pen. lezând interesele unor persoane în mod repetat.a. fapta nu va putea fi săvârşită în formă continuată pentru că ea se consumă instantaneu în momentul expirării termenului.. Sancţiunea aplicabilă în cazul comiterii abuzului în serviciu contra intereselor persoanelor se va situa între următoarele limite : închisoare de la 6 luni la 3 ani. condiţie impusă de tipicitatea infracţiuni pentru ca fapta să poată fi încadrată ca abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. maximul pedepsei reducându-se cu o treime în cazul acestora. 50 51 V.Dongoroz.Loghin.cit. este susceptibilă de a fi comisă şi în formă continuată. Trebuie ca persoana să comită la diferite intervale de timp. Aşadar. în cazul în care fapta este comisă de către un funcţionar.Toader. Infracţiunea prevazută de art. aşa cum impune art.73. Deşi există numeroase situaţii în care momentul producerii vătămării coincide cu cel al actului de executare.Tentativa la acestă infracţiune nu este posibilă în ipoteza în care fapta este comisă prin omisiune. 29 .cit.Vasiliu ş. acţiuni sau inacţiuni care să prezinte fiecare în parte elementele infracţiunii de abuz în serviciu.58. când actul de executare al faptei constă într-o omisiune. O..p. adică prin neîndeplinirea unui act de către agent. T.

30 . prevederile art. în „Caietele de drept penal”..În situaţia în care fapta este comisă de o persoană juridică. suspendarea activităţii sau a unora dintre activităţi în legătură cu care s-a săvârşit infracţiunea. conform art. nr. p. Pe lângă aceasta. 53¹ C. 112 C.Pen.Pen. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit Legii 278/2006. acesteia îi va fi aplicabilă pedeapsa principală a amenzii. reglementând măsurile de siguranţă sunt în principiu aplicabile şi persoanelor juridice în măsura în care acestea sunt compatibile cu natura persoanelor juridice52. Pe lângă acestea. 52 F. 3/2006. închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice.Streteanu. interzicerea de a participa la procedurile de achiziţii publice.24-36. afişarea sau difuzarea hotărârii de condamnare. legiuitorul a mai prevăzut şi posibilitatea aplicării unor pedepse complementare precum : dizolvarea.

apartenenţă politică.. 31 . Noţiunea de „cetăţean” folosită în cuprinsul anterior al art. 247 restrângea destul de mult sfera persoanelor vizate de comiterea acestei infracţiuni. sfera persoanelor ale căror drepturi ar putea fi îngrădite prin fapta funcţionarului54. se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani”. naţionalitate. prin intermediul aceleiaşi legi. rasa. fiind excluşi străinii. convingeri. Noul text de lege cuprinde enumerarea mai multor situaţii care reprezintă temei pentru îngrădirea unor drepturi sau pentru crearea unor situaţii de inferioritate. de către un funcţionar public. avere. Conţinutul acestui articol a fost modificat prin art. după ultimele modificări legislative intervenite. origine socială. lărgindu-se astfel sfera de subiecţi pasivi pentru această infracţiune.247 pentru infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Of. 601/2006. în „Caietele de drept penal”. este următoarea : „Îngrădirea. sunt enumerate şaisprezece astfel de temeiuri. a folosinţei sau a exerciţiului drepturilor unei persoane ori crearea pentru aceasta a unei situaţii de inferioriate pe temei de rasă. enumera în cuprinsul său doar patru temeiuri pentru săvârşirea faptei : naţionalitatea. opinie. pen. dizabilitate. orientare sexuală. 247 C. etnie. O altă modificare adusă prezentului articol. limbă. Noţiune.75. S. religie. Definiţia legală prevăzută de Codul penal român la art. Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi 3. textul art.3/2006. este înlocuirea sintagmei de „cetăţean” cu aceea de „persoană”. Modificările aduse părţii speciale a Codului penal de Legea nr.278/2006. boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. 1 pc. Acum însă.Bogdan. nr. p. 278/200653. 53 54 Publicată în M. vârstă.1.Capitolul III. gen. Nr. sexul sau religia unei persoane. Anterior acestor intervenţii legislative. observânduse o creştere masivă a numărului acestora. 59 din Legea nr.

ro/HRO/articole/tutdisc. 327bis din Codul penal anterior erau doar în parte asemănătoare cu cele ale art.Infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi nu era prevăzută de Codul penal de la 1864 şi nici de Codul penal de la 1936. În Codul penal în vigoare la 1969 incriminarea a fost îngustată. am putea spune în urma ultimelor modificări.Dongoroz. dreptul la o egală protecţie a legii.15/2000 sau la http://www.80. Comentariu la OG137/2000 si Protocolul 12 la CEDO.p. garanţie a egalităţii persoanelor. ş. Sanctionarea tuturor formelor de discriminare.htm 57 Convenţia a fost adoptată de Adunarea Generală a ONU la 21 decembrie 1965.. 32 . condiţia subiectului activ calificat. Chiar şi Constituţia României la art 16 (1) prevede că :„cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice. fără nicio deosebire. Acestea sunt56 : Declaraţia universală a drepturilor omului. care în cuprinsul art.a. S-a introdus deci. iar România a aderat la ea prin Decretul nr. ea putându-se comite numai de un funcţionar public sau un funcţionar şi nu de orice persoană. religie sau naţionalitate. Aşadar.op. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare” .proeuropa. Se susţine de către întreaga doctrină că incriminarea abuzului în serviciu prin îngrădirea unor drepturi reprezintă de fapt una dintre garanţiile juridice ale egalităţii în drepturi a cetăţenilor. prin intermediul Legii nr.Haller. 7 formulează. în mod semnificativ. I. 345 din 14 iulie 1970.. religie sau naţionalitate. egalitate în faţa autorităţilor statului sau a altor instituţii publice dintre cele la care se referă art. 630 din 6 august 1945 privitoare la stabilirea şi sancţionarea unor infracţiuni la legea pentru statutul naţionalităţilor. fapta putându-se comite şi pe temei de sex55. ideea că: „Toţi oamenii sunt egali în faţa legii şi au.Pen.cit. 247 din prezentul cod penal. pe lângă rasă. prin incriminarea acestei infracţiuni se asigură apărarea egalităţii în faţa autorităţilor publice şi prin intermediul mijloacelor specifice dreptului penal.145 C. in Revista „Altera” nr. Prima incriminare a faptei a avut loc în anul 1945. Fapta se numea atunci „injurie rasială” şi sancţiona tratamentul diferenţiat aplicat unei persoane pe temei de rasă. fără privilegii şi fără discriminări”. Trebuie adăugate aici şi celelalte acte normative care menţionează în cuprinsul lor importanţa egalităţii de tratament faţă de toate persoanele. Dispoziţiile art. deasemenea Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială 57 prevede 55 56 V. iar cu aceeaşi ocazie s-a introdus un al patrulea temei de comitere a faptei.

137/2000. care tratează de asemenea această problemă mult discutată atât pe plan intern cât şi pe plan european sau internaţional. adoptată. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. menţionând în art. ratificată de România prin Legea 30 din 18 mai 1994. prin măsuri legislative. după caz. 2. antrenează răspunderea contravenţională a persoanei fizice sau juridice.2 al. inclusiv. dacă nu intră sub incidenţa legii penale”.G. d) . b) protecţia socială şi 58 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. dacă împrejurările o cer. indiferent dacă dreptul este sau nu prevăzut în CEDO şi indiferent dacă cel care ar comite discriminarea este sau nu o autoritate publică. de formare profesională şi de perfecţionare profesională . la 30 de ani de la aderarea la Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. criteriile pentru realizarea promovării. 33 . lit. În cuprinsul acesteia. fără nicio discriminare.246 şi prevederile O.care generează efectele enunţate în alin. Este evidentă o anumită relaţie între dispoziţiile Codului penal prevăzute la art. Alineatul 2 interzice în mod expres discriminarea din partea autorităţilor publice. adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950. (2)59. În acelaşi timp. domeniul de aplicare al acesteia dispunând că : „Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice sau juridice. Protocolul adiţional nr.expres: „fiecare stat parte trebuie. de grupuri sau de organizaţii şi să-i pună capăt” (art. 59 Efectele despre care se menţionează sunt : favorizarea sau defavorizarea nejustificată ori supunerea la un tratament injust sau degradant pentru o persoană. criteriile şi condiţiile de recrutare şi selectare. alin. reglementările unei persoane fizice sau juridice. mai concret. 1 necesitatea respectării oricărui drept prevăzut de legislaţia internă a statelor semnatare. 12 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale58 aduce o modificare semnificativă faţă de reglementarea iniţială a Convenţiei. un grup de persoane sau o comunitate. 1. nu trebuie neglijat în materia interzicerii discriminării. prin toate mijloacele corespunzătoare. În final. accesul la toate formele şi nivelurile de orientare profesională. un act normativ intern deosebit de important: Ordonanţa nr. art.3 al ordonanţei prevede expres faptul că : „Dispoziţiile sau. Următorul articol al ordonanţei prezintă. este descris pe larg. cunoscută şi sub titlul de Convenţia europeană a drepturilor omului (CEDO). să interzică discriminarea rasială practicată de persoane. conţinutul mai multor fapte de discriminare care constituie contravenţii. precum şi instituţiilor publice cu atribuţii în ceea ce priveşte: a) condiţiile de încadrare în muncă. publice sau private.

3.76. precum : discriminare. 246 care are caracter general.137/2000 are loc atunci când faptele incriminate de aceasta nu întrunesc elementele infracţiunii de la art.246 C. Aparent fapta de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. numeroase definiţii şi explicaţii ale unor termeni utilizaţi în cuprinsul altor dispoziţii legale. dar constituie contravenţii.Pen. 247 are caracter special în raport cu art. categorii de persoane defavorizate..Dongoroz ş. accesul la bunuri şi facilităţi. Totuşi prevederile ordonanţei trebuie avute în vedere atât la aplicarea art. la fel putem afirma că art. aplicarea dispoziţiilor O. 246. 246. 246. f) asigurarea liniştii şi ordinii publice”. Aşadar. putem observa că : aşa cum abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor are un caracter subsidiar. d) sistemul educaţional. sau nu este aplicabilă o prevedere cu caracter special în raport cu art. persoane aflate în serviciul cetăţenilor şi care trebuie să dea dovadă de egalitate de tratament faţă de toate persoanele. Considerându-se că gradul de pericol social este mai ridicat faţă de fapta de la art. săvârşită de un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. drepturile care garantează aplicarea principiului egalităţii între cetăţeni. fiind aplicabil atunci când abuzul săvârşit de către funcţionar nu constituie o infracţiune mai gravă. care reglementează abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. e) asigurarea libertăţii de circulaţie. deoarece aceasta conţine în cuprinsul său. Obiectul si subiectul infracţiunii. 60 V.cit.G.a.securitatea socială . cât şi în cazul altor acte normative care abordează problema discriminării. 247 a fost totuşi incriminată separat datorită gradului mai ridicat de pericol social care există atunci când este săvârşită de un funcţionar public sau un simplu funcţionar. c) serviciile publice sau alte servicii. op. p. 34 . abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi prevede şi o sancţiune mai gravă. căreia i s-a dat un nomen iuris propriu şi are câteva caractere de specificitate constând în : gravitatea determinată de obiectul juridic şi de mobilul infracţiunii60. aduce atingere unor interese ale persoanelor fizice apărate deja prin intermediul art..2. 246 deoarece este o varianată a abuzului în serviciu contra intereselor persoanelor. Concluzionând. constând în închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Dar fapta de la art.

Subiectul activ al infracţiunii poate fi. limba. originea socială. Subiectul pasiv general al acestei infracţiuni este considerat de către unii autori 61. la fel ca şi în cazul abuzului în serviciu contra intereselor perosoanelor. de către un funcţionar.. pe baza unuia sau mai multora dintre temeiurile enumerate mai sus. astfel cum sunt definiţi în cuprinsul art.3. Calitatea de instigator sau complice la infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi nu este condiţionată de o calitate specială cerută persoanei în cauză.147 C. care prevede expres aplicarea prezentului articol şi funcţionarilor. Buna desfăşurare a activităţilor de serviciu de către funcţionari presupune o exercitare liberă şi neîngrădită a drepturilor asigurate de lege titularilor acestora.Pen. numai un funcţionar public sau un funcţionar.p. indiferent de rasa.Vasiliu ş.278/2006.Obiectul juridic al infracţiunii de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi îl constituie relaţiile sociale privind desfăşurarea activităţii funcţionarilor publici sau funcţionarilor. Subiectul pasiv trebuie să fie îngrădit în folosinţa sau exerciţiul drepturilor sale. averea. op. etnia.Pen.62. genul. vârsta.. 35 . op. în urma modificărilor intervenite prin L. Reţinem şi în acest caz dispoziţiile art. dizabilitatea.a.a.77..p. orientarea sexuală.cit. religia. opinia. în cazul acestora maximul pedepsei aplicabile reducându-se cu o treime. Subiectul pasiv al infracţiunii poate fi. V. 61 T. precum şi egalitatea persoanelor în toate domeniile de activitate. întrucât prin săvârşirea acestei infracţiuni sunt lezate şi interesele acestuia privitoare la buna desfăşurare a activităţilor organizaţiilor de stat. ca fiind statul. naţionalitatea. Latura obiectivă a infracţiunii.Dongoroz ş. în condiţii în care să se asigure folosinţa şi exerciţiul tuturor drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele care apelează la serviciile funcţionarilor. orice „persoană” care are anumite drepturi. Obiectul material al infracţiunii de regulă lipseşte la infracţiunile de serviciu deci şi la abuzul în serviciu prin îngradirea unor drepturi.cit. boala cronică necontagioasă sau infecţia HIV/SIDA de care suferă. convingerile. 3. 258 C. O astfel de calitate este cerută de lege numai pentru autorii sau coautorii infracţiunii. apartenenţa politică.

Toader. modalitatea de comitere prin omisiune.Pen.247 C.Pen. deci şi în cazul abuzului în serviciu contra intereselor persoanelor.cit. op.p. consideră această infracţiune ca fiind una cu conţinuturi alternative. Unii autori64. Spre deosebire de infracţiunea de la art. 246 C. op. în funcţie de modul în care norma de incriminare determină sfera elementelor constitutive ale acestei infracţiuni. fiind vorba de fapt. aceasta se poate realiza şi prin acte omisive. F. deoarece legiuitorul prevede în cadrul aceluiaşi text de incriminare variante alternative de comitere ale laturii obiective..Streteanu.Cele trei elemente ale laturii obiective pe care le vom analiza în acest subcapitol sunt : acţiunea.p. Fapta de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor se poate comite în două modalităţi : fie prin îngrădirea folosinţei sau exerciţiului drepturilor persoanei.p. Considerăm importantă această precizare deoarece..Pen.Loghin.cit. 247 C. pot fi imaginate situaţii în care abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi să se comită printr-o omisiune. Deşi infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor este una comisivă. nefiind specificată în cuprinsul art. op.303-305. T. de exemplu în situaţia în care un funcţionar refuză 62 63 S. dar suntem de părere că este doar o nesincronizare terminologică. având trăsăturile unei infracţiuni comisive prin omisiune. urmarea şi raportul de cauzalitate. tot de infracţiuni cu conţinut alternativ.382. suntem în prezenţa unei infracţiuni cu conţinut alternativ63. fie prin crearea unei stări de inferioritate pentru aceasta. fiind o infracţiune comisivă. 64 O. în cazul infracţiunilor cu conţiut alternativ. Putem astfel afirma că.254.cit. 36 . abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi se poate comite doar printr-o acţiune.Bogdan. În concret însă. realizarea ambelor modalităţi prevăzute în norma de incriminare nu va atrage reţinerea unui concurs de infracţiuni. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească latura obiectivă sunt62 : • A) Trebuie să se îngrădească folosinţa sau exerciţiul drepturilor unei persoane sau să se creeze o stare de inferioritate pe baza unuia dintre temeiurile discriminatorii enumerate în cuprinsul art.

O primă modalitate de săvârşire a infracţiunii este aşadar. Este suficient ca fapta de îngrădire să privească un singur drept al persoanei. folosind unul dintre temeiurile prevăzute de art. având caracter special în raport cu dispoziţiile generale din codul penal65. Aceasta semnifică o împiedicare în folosirea sau exercitarea drepturilor pe care persoana le are. Fapta va constitui abuz în serviciu în ambele sale forme.p. Aceste temeiuri sunt în număr de 16 după ultima modificare legislativă a acestui articol. prin „îngrădirea” folosinţei sau exerciţiului drepturilor. • B) Trebuie ca fapta funcţionarului să lezeze efectiv folosinţa sau exerciţiul drepturilor. restrângerea sau limitarea drepturilor acordate prin lege persoanelor. a unei situaţii mai puţin bune decât a persoanelor aflate întro situaţie asemănătoare. deşi aceasta îndeplinea toate condiţiile cerute pentru a participa la acel concurs. prin L278/2006.Grigorovici. Îngrădirea folosinţei drepturilor implică îngrădirea oricărui drept care aparţine capacităţii de folosinţă a unei persoane. Latura obiectivă este întregită dacă acţiunea agentului a avut ca urmare lezarea efectivă a folosinţei sau exerciţiului unui drept pentru persoana prejudiciată. justificată pe unul dintre temeiurile enumerate de art.cit. Privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare. indiferent că această situaţie de inferioritate este de ordin material sau moral. dacă este săvârşită de către agent în exercitarea atribuţiilor de serviciu. op. Îngrădirea exerciţiului dreptului rezidă în orice activitate prin care un cetăţean este lipsit de posibilitatea de a-şi valorifica drepturile prin săvârşirea de acte juridice. crearea deci. iar dacă anumite drepturi sunt ocrotite prin dispoziţiile unor legi speciale. Cea de-a doua modalitate de săvârşire a infracţiunii este prin „crearea” unei situaţii de inferioritate unei persoane..46. iar numeroase dintre temeiurile enumerate sunt indentice cu cele prevăzute în art 1 (2) al OG 137/200066. 37 . ştirbirea. acele dispoziţii vor fi aplicabile cu prioritate.să înscrie pe lista de concurs pentru ocuparea unui post o persoană. Este binevenită această lărgire a situaţiilor care pot fi temei al îngrădirii unor drepturi şi observăm chiar o înlocuire a 65 66 A. Lezarea trebuie să fie săvârşită pe baza unuia dintre temeiurile enumerate de lege.247. 247.

op. reprezentat de elementul care îl determină pe agent să acţioneze şi să constituie pentru infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Latura subiectivă a infracţiunii.Pen. fundamente sau cauze care îl determină agent să săvârşească fapta.cit. 247 C.Streteanu. nr.111-114.. Consideratii cu privire la infractiunea de abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi.113. Între activitatea infracţională şi urmarea produsă trebuie să existe şi o legătură de cauzalitate pentru ca astfel.cit. p.253. p.207. Este greu în situaţia de faţă.4.Diaconescu. p.p. un element al tipicităţii faptei.cit.Loghi. Mobilul special care îl determină pe agent să acţioneze în sensul săvârşirii faptei prevăzute de norma penală este o circumstanţă personală subiectivă care nu se va răsfrânge asupra celorlalţi participanţi 68. a se realiza o situaţie de inferioritate care să nu se bazeze pe unul dintre temeiurile enumerate de lege. Din punctul de vedere al laturii subiective. conform căruia. 6/2002. p..ci. susţinând că legiuitorul a vrut să sugereze prin folosirea termenului de „temei” în art. 69 O. 38 . Unul dintre autorii susţinători ai acestei opinii70 afirmă chiar că : „ temeiul nu trebuie confundat [.Bogdan. un element al formei de bază a infracţiunii 67. această infracţiune se poate comite şi cu forma de vinovăţie a intenţiei indirecte69 datorită faptului că temeiurile enumerate de legiuitor în cuprinsul normei de incriminare nu repezintă mobil al infracţiunii ci simple motive.. op. op. fapta se poate comite doar cu vinovăţie.Diaconescu. fundamentul şi baza acţiunii făptuitorului şi nu 67 68 F. urmarea să fie o consecinţă a acţiunii agentului. S. aceasta încercând să cuprindă toate situaţiile posibile întâlnite în practică.247.. Există însă în literatura de specialitate şi un punct de vedere contrar. în forma intenţiei directe. fiind prevăzut expres de norma de incriminare.] cu mobilul”.termenului „sex” cu cel poate mai potrivit de „gen”. în „Dreptul”. constând în : îngrădirea folosinţei dreptului sau crearea unei stări de inferioritate pe baza temeiurilor enumerate în conţinutul art. Acesta constituie în cazul de faţă. Ca element secundar în structura laturii subiective regăsim şi mobilul special al infracţiunii.H. 3. op. Filipaş. 70 H.400-401.

în măsura în care sunt totuşi îndeplinite condiţiile cerute de această infracţiune71. elementul fără de care autorul nu ar acţiona.pen. 39 . am putea deci spune că este tocmai „fundamentul” acţiunii. aşa cum am afirmat mai sus. mobilul reprezintă elementul care îl determină pe autor să acţioneaze. Tentativa la infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi este posibilă însă nu este incriminată de lege. 3. se poate reţine totuşi infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.cit.Dongoroz. un anumit mobil care implică săvârşirea faptei cu intenţie directă. 71 V. Fapta poate avea în anumite ipostaze şi un caracter continuat. maximul special al pedepsei aplicabile va fi redus cu o treime.mobilul acestuia. conform definiţiei date de art.Pen. Aşadar.Pen. 247 C. În eventualitatea în care lipseşte cerinţa ca îngrădirea folosinţei sau exerciţiului drepturilor sau crearea unei stări de inferioritate să se realizeze pe baza unuia dintre temeiurile enumerate de art. are loc în momentul în care s-a creat îngrădirea drepturilor sau atunci când are loc crearea stării de inferioritate. având în vedere şi dispoziţiile art. p.. 258.. sancţiunea regăsindu-se între minimul special de 6 luni şi maximul de 3 ani şi 4 luni. care îndeplineşte cerinţele de la art 147 (1) C. Sancţiunea aplicabilă în cazul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi este închisoarea de la 6 luni la 5 ani dacă fapta este săvârşită de către un funcţionar public. Această infracţiune este una instantanee şi de rezultat.79.247 C. Or. Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. iar dacă subiectul activ este un funcţionar. op. 147 (2) C. Consumarea infracţiunii prevăzute de art.5. infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanei nu poate fi comisă cu intenţie indirectă deoarece în conţinutul laturii subiective intră ca şi cerinţă esenţială.Pen.

Noţiune. reprezintă abuz în serviciu contra intereselor publice : „Fapta funcţionarului public. 248 C.Capitolul IV.1. Abuzul în seviciu contra intereselor publice 4. nu îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau al unei instituţii de stat ori al unei alte unităţi din cele la care se referă art. cu ştiintă. în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. care. În conformitate cu dispoziţiile art.145 sau o pagubă 40 .Pen.

dispoziţiile art.Pen. p. la fel ca abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. Acest caracter subsidiar al abuzului în serviciu contra intereselor publice va fi însă aplicabil numai în raport cu alte infracţiunii al căror subiect activ este un funcţionar public sau un simplu funcţionar. asupa carora am stăruit şi noi în 72 T. aplicându-se în prezent dacă este vorba de starea de necesitate. Dispoziţiile actualului cod penal. printr-un caracter de subsidiaritate în raport cu celelalte prevederi penale.. ceea ce ajută la diferenţierea între infracţiunea de abuz în serviciu şi abaterile disciplinare care produc o pagubă neînsemnată . 147 (1) şi (2) C. În cuprinsul incriminării abuzului în serviciu contra intereselor publice prevăzut de Codul penal român actual. se includ şi fapte penale care în Codul penal anterior formau obiectul unor incriminări distincte precum : fapta de deturnare de fonduri.patrimoniului acesteia se pedeseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani”.Vasiliu ş. sunt asemănătoare cu prevederile de la art. fapta de refuz de serviciu lagalmente datorat sau fapta de abuz de autoritate. 245 ale codului penal anterior. 245 a codului penal anterior .op. Toate acestea sunt reunite acum în cuprinsul unui singur articol.a. Pe lângă această separare care a apărut de-alungul timpului..cit. anterior erau cuprinse în aceeaşi normă de incriminare atât abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor cât şi cel contra intereselor publice. având caracterul cel mai grav şi caracterizându-se. precum 72 : s-a introdus necesitatea producerii unei pagube însemnate. Aceasta este a treia formă de abuz în serviciu reglementată de Codul penal român.Pen. deci mobilul special lipseşte. în reglmentarea din actualul cod penal nu se mai prevede gradarea pedepsei în funcţie de paguba produsă şi nici necesitatea ca fapta să se producă din interese materiale sau alte interese personale. nu se prevede o cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei atunci când aceasta a fost cerută de nevoile serviciului aşa cum prevedea codul anterior. conform definiţiilor de la art. Au existat numeroase discuţii în doctrină. spre deosebire de incriminarea iniţială din art. prin care se incriminează faptele ce constituie abuz în serviciu contra intereselor publice. 45 C. Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice are şi ea un caracter subsidiar.63-64. în cuprinsul infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice au intervenit şi alte modificări. 41 . dar spre deosebire de codul penal în vigoare.

p. I. Despre caracterul subsidiar al infracţiunii de abuz în serviciu.Caracterul subsidiar al abuzului în serviciu în sistemul penal român.13. abuzul în serviciu este o infracţiune subsidiară care are o sferă a conţinutului atât de largă spre deosebire de conţinutul restrâns şi exact al infracţiunii de luare de mită. pentru a nu le întocmi procese-verbale de constatare a contravenţiei. despre meţinerea sau nu. S-au exprimat trei puncte de vedere în doctrină : unul conform căruia fapta va fi încadrată la infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice. 1.4. p.paginile de mai sus73. 12. p. din cuprinsul textului de incriminare prin Decr. instanţa supremă îşi motivează o decizie pe baza caracterului subsidiar al acestei infracţiuni. 76 Dec. În legătură cu această problemă a existat în practică o infracţiune a cărei încadrare juridică a fost mult discutată. aşa cum ar fi avut obligaţia să o facă. Aceştia.Hogaş. 75 N. Nr 1826 din 12 noiembrie 1958. nr. un al doilea conform căruia se comite infracţiunea de luare de mită74. conform dispoziţiilor legale.p. El justifică calificarea faptei la infracţiunea de luare de mită deoarece.39. conductorul. 1/1989. 318/1958. iar menţionarea în cuprinsul textului legal a acestui caracter era inutilă. a caracterului de subsidiaritate în urma eliminării menţionării lui exprese. iar un al treilea punct de vedere conform căruia ar trebui reţinut un concurs de infracţiuni între luarea de mită şi abuzul în serviciu contra intereselor publice. care se referă în mod general la toate situaţiile în care un funcţionar îşi încalcă abuziv atribuţiile de serviciu. Acelaşi autor aduce ca un alt argument o Decizie a Tribunalului Suprem 76 unde instanţa motivează soluţia reţinută ca urmare a caracterului subsidiar al infracţiunii de abuz în serviciu. Aşadar. op. diferite sume de bani.. Discuţii în legătură cu diferenţa ce trebuie făcută între infracţiunile de luare de mită şi abuz în serviciu contra intereselor obşteşti.Ţugui. Este vorba despre fapta conductorului de tren care primea diverse sume de bani de la călătorii care circulau fără legitimaţii de călătorie. 42 . pe scurt în Gh. V. evidenţiind că nu s-a modificat caracterul subsidiar al infracţiunii de abuz în serviciu chiar dacă acesta nu mai este prevăzut expres în cuprinsul textului de incriminare. la scurt timp după eliminarea menţionării exprese a caracterului subsidiar din cuprinsul infracţiunii de abuz în serviciu.Dărângă. nr. în „Legalitatea populară”. 4/1960. în „Revista română de drept”. Un aspect interesant este relevat de motivarea punctului de vedere al autorului75 care susţiune reţinerea doar a unei infracţiuni de luare de mită. pen.cit.Pectu.53. Este destul de evident 73 74 Supra . îi plăteau acestuia direct.

p.. 9/1958.2. 245 de la acea vreme. la fel ca şi în cazul celorlalte forme ale abuzul în serviciu analizate. având în vedere definiţia dată de art. 78 V.15. ne vom găsi în prezenţa unui concurs de infracţiuni. nr. Ultimele modificări aduse Codului Penal în legătură cu infracţiunile contra avutului obştesc şi infracţiunile de serviciu.Pahonţu. desfăşurare şi dezvoltare nu sunt posibile fără asigurarea respectării legalităţii în efectuarea actelor privind interesele publice78 dar şi apărarea patrimoniului organului. când o faptă constituie atât infracţiunea de abuz în serviciu. în „Legalitatea populară”. ea devenind o infracţiune principală. acest caracter s-a menţinut.Grădisteanu.Dongoroz ş. pe baza pierderii caracterului de subsidiarite al infracţiunii de abuz în serviciu. 4..p. 77 I. Obiectul şi subiectul infracţiunii. de regulă. Obiectul juridic al infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice.49. Autorii care susţin reţienerea concursului de infracţiunii77 în cazul speţei pe care o discutăm.82.Pen. fiind reprezentat de acea valoare socială protejată de norma penală căreia i se aduce atingere prin comiterea infracţiunii.faptul că. I. obiectul material lipseşte la infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul. Prin urmare. chiar dacă a fost eliminat din punct de vedere verbal.p. În anumite situaţii însă neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a unui act de către agent. acest articol va fi aplicabil şi funcţionarilor. un funcţionar public. deoarece activitatea agentului nu se răsfrânge sau nu este îndreptată în mod direct asupra unui lucru.Manoliu. dar conform art. 43 . legiuitorul nemaidorind să îi păstreze acest caracter din moment ce nu a mai menţionat expres acest lucru. 147 (1) C.cit.. menit să aducă pagubă instituţiei sau organului implicat. instituţiei de stat sau unei alte unităţi dintre cele de la art.Pen.Grigorovici. Aşa cum am subliniat şi în capitolele precedente. din cuprinsul textului art. cât şi o altă infracţiune. 145 C. se poate îndrepta şi înspre un bun.a. îşi motivează punctul de vedere. A..cit. V. op. Subiectul activ al infracţiunii este. este constituit din relaţiile sociale a căror normală formare. 258. op. acesta devenind obiectul material al infracţiunii.

Rosetti.nr.pen. Iniţial. un organ sau o instituţie de stat. 2002. ed.Pen. de exemplu. Instanţa a reţinut că fapta constituie abuz în serviciu contra intereselor publice. Această trăsătură calificată îi priveşte doar pe autori sau coautori.p. Printre jurisprudenţa recentă s-a reţinut..598/2000. 264 C. De asemenea. care şi-a încălcat repetat atribuţiile de serviciu prin livrarea pe credit a unor produse.de Apel Oradea. acestuia nu i-au mai fost imputabile faptele deoarece fişa postului pe care îl ocupa nu prevedea atribuţii exprese de control operativ şi preventiv. sent. constând în favorizarea infractorului.Loghin. Subiectul pasiv al acestei infracţiuni poate fi o autoritate publică. C. p. 81 C. în „Culegere de practică judiciară în materie penală 2000”. în aceeaşi cauză a fost învinuit şi directorul economic al societăţii private pentru ca nu a stopat atitudinea inculpatului.definiţi prin al.384. care atribuţii au fost încălcate de către inculpat 80. nr. fără a achita manopera şi folosind piesele de schimb ale unităţii 79. Fapte care au fost reţinute de-alungul timpului ca fiind infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice putem prezenta cu titlu exemplificativ ca fiind : fapta conducătorului auto profesionist care face transporturi clandestine cu autovehicului unităţii obţinând venituri necuvenite şi cauzând daune instituţiei . sau o unitate dintre cele prevăzute la art. Se menţionează şi în cadrul acestei infracţiuni. care să nu aibă una dintre aceste calităţi. 44 . 7/P din 5 septembrie 2003. Ulterior însă.19-21. săvârşit printr-o omisiune. neputând fi stabilite în concret. căruia i se 79 80 O. de Apel Bucureşti. T.cit. care a fost prejudiciată prin comiterea faptei de către agent. fapta responsabilului unei staţii service care dispune repararea autovehiculului personal în atelierele staţiei. instigatorii şi complicii putând fi simple persoane. 145 C. de către majoritatea autorilor. fiindu-i cauzată o tulburare însemnată a activităţii sau o pagubă patrimoniului. abuzul în serviciu contra intereselor publice în cazul faptei unui funcţionar din cadrul unei societăţi comerciale care ocupa funcţia de şef serviciu desfacere. în concurs cu infracţiunea prevăzută de art.Toader. op.Pen. 2 al art. dec. s-a reţinut fapta unui ofiţer de cercetare penală de a lăsa în nelucrare mai multe dosare penale o perioadă lungă de timp existând pericolul prescrpţiei răspunderii penale 81. Curtea de Apel Bucureşti. Bucureşti. ca subiect pasiv general statul. 147. în cazul acestora sancţiunea fiind diminuată în ceea ce priveşte maximul acesteia. accentuând astfel blocajul financiar al unităţii.

administrativă sau disciplinară. 11/2002.Pen. a art.Pătulea. Comparaţii. raportat la art. nr. reprezentată de bunul mers al activităţilor publice sau de stat. Abuz în serviciu. Nr. 248 şi 249 C. p. susţine că subiecţii activi ai infracţiunilor prevăzute de art. Au existat anumite discuţii în literatura de specialitate asupra conţinutului prevederilor de la art. nefiind cazul aici să facem diferenţierea între proprietatea publică şi cea privată a statului sau instituţiilor şi autorităţilor publice.Turianu. 249 C. de răspundere juridică. reglementând neglijenţa în serviciu. 147 alin. în „Revista de drept penal”. 86 Gh. Dec. Nu este vorba de aplicare în cauză. nr.Munteanu. 248 şi 249 din Codul Penal.89-92. p. 83 I. 9/2000. 248 şi 249 în mod sigur ar fi menţionat-o expres. în „Dreptul”. 248 şi 249 C.145 C. 248 şi 249 C. nr.Pen 82. legiuitorul neconsacrând un tratament juridic de protecţie specială mai riguros pentru bunurile ce formează proprietatea publică ci numai în ceea ce priveşte pedeaspa aplicabilă. dar în acest caz urmarea imediată a infracţiunii respective trebuie să privească persoane juridice dintre cele prevăzute la art. bazându-se şi pe o decizie a Curţii Constituţionale85. conform definiţiei de la art. 258 C.248 şi 249 din Codul Penal I.Pen. Discuţie în legătură cu conţinutul infracţiunilor de serviciu prevăzute de art. nr. 76-78. Dacă legiuitorul ar fi dorit o astfel de diferenţiere şi în cadrul art.Pen. pot fi şi funcţionari. cum sunt răspunderea civilă. Unul dintre autori83.248 şi 249 din Codul Penal I. Suntem de acord cu acest al doilea punct de vedere deoarece ni se pare normal ca art. în „Dreptul”. 85 Curtea Constituţională..2. să se aplice şi atunci când paguba nu vizează bunurile proprietate publică ale subiectului pasiv ci cele din proprietatea privată.aduce atingere prin săvârşirea faptei. în caz contrar operând celelalte forme. de asemenea D. 6/2002.41 din Constituţie. Un alt autor86 însă. Revenire asupra unei dicuţii despre conţinutul infracţiunilor de serviciu prevăzute de art. mai atenuate. p. 45 . 93-94. 9/2000. 84 C. 82 V. punctul 4. p.175-192. Ciuncan. 1/2001. Probleme de drept penal şi procesual penal rezolvate în semestrul II al anului 2001 de Curtea de Apel Suceava. p. susţine că deosebirea dintre proprietatea publică şi proprietatea privată nu prezintă interes pentru calificarea faptei de abuz în serviciu contra intereselor publice.Pen. în „Dreptul” nr. Punctul de vedere contrar acestuia84. el fiind titular al valorii sociale apărate. Josan.116-131. în „Dreptul”. prezintă soluţia instantei în cazul încadrării unei anumite fapte la art. 178/1998. fiind în aceste condiţii prea lung şirul de interpretări pentru a se putea ajunge la o astfel de soluţie. aceasta fiind mai mică. Discuţie în legătură cu conţinutul infracţiunilor de serviciu prevăzute de art.Pen.

145 C. care priveşte urmarea ce trebuie să se producă. cu motivarea că cei doi inculpaţi nu aveau calitatea de funcţionari publici. alte salarii. trebuie acceptat că textul face trimitere la cei aflaţi în serviciul altor societăţi.3 Latura obiectivă a infracţiunii.3. 87 supra 2. iar societatea prejudiciată nu face parte din cele prevăzute de art. se vor aplica art.Pen. 145. 145 C. datorită faptului că functionarii publici au un alt statut. 248 şi 249 C.Pen. condiţiile laturii obiective sunt : • A) Actul de executare al agentului trebuie să constea în neîndeplinirea unui act sau îndeplinirea lui defectuoasă.Inculpaţii în calitate de gestionari la o societate comercială. instituţie de stat sau alt organ de la art.800 RON. adică cea de-a treia condiţie. Latura obiectivă a infracţiunii. casând hotărârea Tribunalului şi menţinând sentinţa iniţială a Judecătoriei. p. în afara celor prevăzute de art.Pen. Curtea de Apel susţine că speţa discutată necesită îndeplinirea anumitor condiţii privitoare la subiectul activ şi pasiv. Curtea de Apel însă a admis recursul. Aşadar. iar răspunsul la întrebarea ridicată în doctrină : dacă subiectul pasiv trebuie să fie organ de stat. Condiţiile laturii obiective sunt aceleaşi ca şi în cazul infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. care trebuie să fie aceeaşi. În motivarea soluţiei. şi în cazul celorlalţi functionari. Tribunalul a admis apelurile dispunând achitarea. Dacă diferenţa de tratament sancţinator este explicabilă între funcţionarii publici şi funcţionari. Aşadar. Dacă fapta de abuz în serviciu. 258 se poate comite şi de simplii funcţionari. Vom analiza totuşi aspectele care se diferenţiază de cele deja analizate. nu se justifică diferenţierea între protecţia propietăţii publice şi private. prin îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu au produs pagube patrimoniului societăţii de 6.14 46 . 4.000 şi 1. ar trebui să fie negativ. iar acestea au fost tratate într-un alt subcapitol al prezentei lucrări87. alte atribuţii de serviciu şi deci alte consecinţe pentru încalcarea acestora. potrivit art. întrucât acestea nu pot avea decât funcţionari publici. condiţii care se regăsesc şi în cazul abuzului în serviciu.

Abuzul în serviciu contra intereselor publice se poate realiza fie printr-o inacţiune. pentru reţinerea infracţiunii fiind suficientă producerea unei singure urmări dintre cele prevăzute de textul art. Aşadar.cit. Aceasta reprezintă şi o caracteristică importantă a infracţiunii de abuz în serviciu. • B) Acest comportament al funcţionarului trebuie să se realizeze în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu. şi anume : faptul că activitatea infracţională poate fi comisă numai datorită situaţiei de serviciu în care se află funcţionarul 88.248 C. enumerându-le în mod alternativ şi nu cumulativ. Tulburarea însă trebuie să fie de o anumită gravitate pentru a putea fi considerată ca fiind „însemnată”. op.Moldovan. Această inacţiune sau acţiune. Dacă fapta va determina doar o tulburare neînsemnată se va reţine săvârşirea unei abateri disciplinare. Termenul de “act” va avea acelaşi înţeles ca şi în cazul infracţiunii de la art. Diferit este şi faptul că textul de lege menţionează aici două posibile urmări. în sensul de operaţie pe care făptuitorul trebuie să o efectueze în cadrul exercitării îndatoririlor sale de serviciu. specific acestei infracţiunii faţă de cea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor este urmarea produsă de conduita agentului. constând în neîndeplinirea unui act.Pen. 154 sau să cauzeze o pagubă patrimoniului instituţiei. În lipsa îndeplinirii acestei condiţii nu poate fi vorba despre existenţa acestei infracţiuni. fie printr-o acţiune. Tulburarea adusă bunului mers constă de fapt.246 C. constând în îndeplinirea defectuoasă a unui act. care va atrage aplicarea de sancţiuni disciplinare. într-o atingere adusă bunei funcţionări a activităţii unei unităţi afectând astfel funcţionarea normală a acesteia. poate îmbrăca forme dintre cele mai diverse.143.p. Compentenţa în analizarea unei tulburări ca fiind suficient de însemnate pentru a 88 L. • C) Fapta funcţionarului trebuie să cauzeze o tulburare însemnată bunului mers al unui organ sau instituţii de stat ori al unei alte unităţi la care se referă art.Pen. În momentul săvârşirii faptei agentul trebuie să se afle în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu sau fapta să fie în legatură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 47 .

cit. 386. crearea unui prejudiciu material ca urmare a acţiunii sau a inacţiunii agentului. pe baza probelor administrate în cauză89. în cazul producerii unei tulburări se constată şi producerea unei pagube. Alături de aceste condiţii trebuie ca. În al doilea rând. pentru ca fapta să constituie o infracţiune. mai mult sau mai puţin însemnate. şi anume : trebuie să fie reală. Cauzarea unei pagube patrimoniului instituţiei presupune lezarea acestuia.Bogdan. Tulburarea produsă trebuie să fie reală. efectivă. Această pagubă. neproducerea perjudiciului excluzând aplicabilitatea art. Producerea unei tulburări bunului mers al activităţii instituţiei nu presupune în mod obligatoriu şi producerea unei pagube în patrimoniul acesteia. dar poate să existe o tulburare însemnată a bunului mers al unităţii chiar dacă nu se reţine producerea niciunei pagube în patrimoniul acesteia.248 C. nu va exista un concurs de infracţiuni ci se va ţine cont de acest aspect în cadrul individualizării judiciare a pedepsei.255. fapta nu va prezenta gradul de pericol social al unei infracţiuni şi va atrage eventual calificarea ei ca fiind o abatere disciplinară.Loghin. revine instanţei de judecată. în cuprinsul laturii obiective.cit. tulburarea trebuie să fie efectivă. Totuşi.p. op. se apreciază de către instanţa de judecată în funcţie de fiecare caz în parte. adică să aibă o anumită valoare şi să întrunească valoarea minimă de pericol social necesară pentru ca fapta să poată constitui infracţiune şi nu doar o abatere disciplinară. În cazul unei pagube neînsemnate. 48 . Existenţa sau inexistenţa unei pagube suficiente ca să atragă reţinerea infracţiunii. În cazul existenţei ambelor urmări ca urmare a săvârşirii acţiunii sau inacţiunii de către agent.Pen. op.p.Toader. De regulă însă. tulburarea trebuie să aibă anumite caracteristici în vederea posibilităţii reţinerii ei ca element al laturii obiective. 89 90 O. S. T. să regăsim şi legătura de cauzalitate între inacţiunea sau acţiunea funcţionarului şi producerea uneia sau ambelor urmări prevăzute de textul incriminator. trebuie să fie de o anumită însemnătate şi să fie efectivă. în patrimoniul instituţiei. nefiind suficientă numai eventualitatea unei astfel de urmări ori producerea doar a unei stări de pericol pentru a se putea întruni cerinţele laturii obiective.atrage aplicarea sancţiunilor penale. determinată şi constatabilă90.

Termenul folosit de lege implică cunoaşterea de către agent a faptului că prin acţiunea sau inacţiunea sa. în condiţiile în care şi celelalte cerinţe sunt îndeplinite. T. 4.cit. consecinţele pe care le produc şi subiectul pasiv al infracţiunii. fapta va putea fi incadrată în cuprinsul art. op.Loghin. Din punctul de vedere al laturii subiective. fapta de abuz în serviciu contra intereselor publice se comite cu intenţie directă sau indirectă (eventuală). Dacă fapta este săvârşită din culpă.Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice se aseamănă cu cea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor.Toader.4. Specific însă. 49 . p. în cazul intenţiei directe.. legiuitorul a încadrat în cuprinsul textul art. cerinţa ca inacţiunea sau acţiunea funcţionarului. 91 O. ea nu va putea atrage încadrarea ei la infracţiunea de abuz în serviciu ci. în cazul celei eventuale. de care se deosebeşte doar în ceea ce priveşte elementul subiectiv. cum este prevăzut în situaţia abuzului în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Pe de altă patre se aseamană cu infracţiunea de neglijenţa în serviciu. şi asemănător cu abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor. 249 C. producerea urmărilor prevăzute de lege.248 C. deosebindu-se totuşi prin natura relaţiilor sociale ocrotite. ca atribuţii ale sale de serviciu îndeplinite necorespunzător. reglementând infracţiunea de neglijenţă în serviciu91. asemănător cu infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor. urmăreşte. Latura subiectivă a abuzului în serviciu contra intereselor publice nu include vreun mobil sau scop special. Latura subiectivă a infracţiunii.Pen.Pen. sau numai acceptă.387. să aibă loc „cu ştiinţă”. prin care determină producerea uneia sau a ambelor urmări. este caracterul de subsidiaritate al acestor infracţiuni. Pentru a elimina orice dubiu în ceea ce priveşte modalitatea de vinovăţie cu care se comite fapta.

248 va fi pedepsită doar forma consumată a infracţiunii. însă nu este sancţionată de lege. în „Revista Română de Drept”. infracţiunea se epuizează în momentul producerii ultimei urmări prevăzute de lege. Sancţiunea aplicabilă în urma săvârşirii acestei infracţiunii constă în pedeapsa închisorii de la 6 luni la 5 ani. Consumarea va avea loc numai în momentul producerii efective a rezultatului cerut. Tentativa la această infracţiune. prin îndeplinirea defectuoasă a unui act. repetă acţiunea sau inacţiunea la diferite intervale de timp.5. dar au existat păreri care considereau fapta o unitate naturală. a efectuat un număr de 12 transporturi cu autovehiculul unităţii prejudiciind astfel instituţia si procurând avantaje materiale unui terţ93.Bogdan.4. efectiv. A. ca şi în cazul celorlalte două deja discutate. nr. 1 /1987. S. Abuzul în serviciu contra intereselor publice poate fi săvârşit şi în formă continuă.. sau la producerea concretă a pagubei în patrimoniul instituţiei 92. Au existat discuţii în doctrină cu privire la situaţia în care inculpatul. În formă continuă. iar cu intenţie nu l-a dus la îndeplinire.Pen.cit. şi anume. conform art. op. În cazul săvârşirii faptei în formă omisivă. atunci când expiră termenul în care funcţionarul trebuia să săvârşească un anumit act. care 92 93 G.113-116. Instanţa a apreciat că este cazul unei infracţiuni de abuz în serviciu contra intereselor publice în formă continuată. Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor obşteşti săvârşită prin acte repetate. depăşindu-şi atribuţiile de serviciu. 50 . Nu vor fi sancţionate de lege nici actele pregătitoare.258 C.A.Boroi. I. prin neîndeplinirea unui act.255. atunci când are loc. op. p. tentativa nu va fi posibilă. atunci când făptuitorul. tulburarea însemnată a bunul mers al unui organ sau instituţie. în executarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale.Munteanu.Nistoreanu.p.cit. p. Trebuie avut în vedere şi aici art. În cazul abuzului în serviciu contra intereselor publice săvârşit prin omisiune infracţiunea se consumă instantaneu. Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice este o infracţiune de rezultat. urmările care trebuie să se producă fiind explicit prevăzute de textul legii.269. Alte aspecte privind infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice. având calitatea de şofer la o unitate de stat. este posibilă doar în cazul săvârşirii faptei în modalitate comisivă.

N. Partea specială.Kahane. G. Ştiinţifică şi enciclopedică.Popescu. 2003. T. repezentând minimul special şi 3 ani şi 4 luni. în cazul în care fapta este săvârşită de către un funcţionar public.prevede reducerea maximului special al pedepsei cu o treime. Codul penal comentat si adnotat. D.Vasiliu. D. sancţiunea se va regăsi între limitele impuse de textul art. 147 (2) C. V.Dărângă.AllBeck. S.Fodor. Stoica. Universităţii Babeş-Bolyai ClujNapoca. Partea speciala. ed. Ed.Pavel. Bucureşti. O. Drept penal.Dongoroz. reprezentând maximul redus cu o treime. pedeapsa închisorii aplicabilă se va situa între 6 luni. II. Bucureşti. 248.Papadopol.volII. Explicaţii teoretice ale Codului Penal Român. I. BIBLIOGRAFIE • V.Iliescu. ed. D.Stănoiu.Pen. C-tin Bulai. Gh.Daneş. în cazul în care fapta este săvârşită de un funcţionar. Facultatea de Drept.Lucinescu. Academiei Române. 1975. I. S. R.Oancea. ed. conform definiţiei de la art.Antoniu. Vol. 1977. în cazul în care autor este un funcţionar. Aşadar. V.Roşca. • • 51 .

Toader. vol I. Gh. Didactică si Pedagogică. Noţiunea de funcţionar.Vasiu. ed.Petcu. O.Gattegno. Bucureşti. nr 3/2001. nr.Streteanu. Universul Juridic. Bucuresti.în „Revista de drept penal”.• • O. 2003.Cudritescu Pila. Drept penal român. Staiu.Dărângă. Bucuresti. p. „funcţionar public”. p.2001. Droit penal special. Cluj-Napoca. Bucureşti.Moldovan. Casa de editură Sanşa. Bucuresti. Partea generală. Cu privire la înţelesul termenilor de : „public”.66-68.Loghin. ed All Beck. Ed. P.Grigorovici. Parte specială. • • • • • • • • • • • • • 52 . 4/2003 G. I.XIII. 2006. Drept penal. Ed.Mitrache. 1968.Loghin. L. nr. în Studia UBB. nr.Partea specială. 1983. 2001. Consideraţii privitoare la infracţiunea de abuz în serviciu. H.„funcţionar” şi „înscris oficial”. Consideraţii cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. 1976. I. S. ed.Bogdan.vol.Dumitru.Sfera Juridică. 2004. în „Revista de drept penal”.Diaconescu. Stiinţifică şi Enciclopedică. nr. Rosetti. G. A.Partea specială. nr. Drept penal. 2002.Boroi. în „Dreptul”. Bucureşti.în „Dreptul”. C-tin. Despre infracţiunea de abuz în serviciu. Cluj-Napoca. Partea generală. Ed. 2003. în „Justiţia nouă”. ed. 6/2002. Noţiunea de funcţionar.2/1962. I. Drept penal. Drept penal.Mitrache. Filipas. T. F. Dalloz. Controverse.111-114. Paris. Infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul. Drept penal român. Parte speciala. Accent. C.Nistoreanu. Drept penal. Partea specială. ed. A.I. 6/1997. I. 4e edition.

6/1953. nr.proeuropa.Grădisteanu. Colectiv. în „Caietele de drept penal”.Munteanu.O. nr. Despre caracterul subsidiar al infracţiunii de abuz în serviciu. Revenire asupra unei dicuţii despre conţinutul infracţiunilor de serviciu prevăzute de art.248 şi 249 din Codul Penal I.Turianu. nr. Sancţionarea tuturor formelor de discriminare. în „Dreptul” nr.11-42. Despre caracterul subsidiar al infracţiunilor de abuz în serviciu.ro/HRO/articole/tutdisc.7/1990. în „Revista de drept penal”.Ţugui. F.248 şi 249 din Codul Penal II. 3/2001.8992. nr. 137/2000 şi Protocolul 12 la CEDO. V. M.Manoliu. nr. I. Răspunderea penală a persoanei juridice potrivit Legii 278/2006. 9/2000. P. nr. p. Discuţii în legătură cu diferenţa ce trebuie făcută între infracţiunile de luare de mită şi abuz în serviciu contra intereselor obşteşti.G.68-85.p. în „Revista de drept penal”. D. Comentariu la O. I. în „Dreptul”. Diferenţierea infracţiunii de luare de mită de infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor obşteşti.Rădulescu.3/2006. nr. în „Dreptul”. 106-109. Modificările aduse părţii speciale a Codului penal de Legea nr.p. în „Dreptul”. C. 3/2006. 248 şi 249 din Codul Penal.9394. 9/1958. 11/2002.Pahonţu. I.808-812. nr. Discuţie în legătură cu conţinutul infracţiunilor de serviciu prevăzute de art. 1/2001. p. nr. în Revista „Altera” nr.Streteanu. M.A.278/2006.Pătulea. nr. I. V. 76-78. Comparaţii.• • D.116-131.Petrovici.Haller. • • • • • • • • • • • 53 . Ciuncan.Rădulescu. Ultimele modificări aduse Codului Penal în legătură cu infracţiunile contra avutului obştesc şi infracţiunile de serviciu.15/2000 sau la http://www.Bogdan. nr. în „Dreptul”. p. 4/1960. Infracţiuni de serviciu. în „Justiţia nouă”. N. 9/2000. p.Hogaş. Discuţie în legătură cu conţinutul infracţiunilor de serviciu prevăzute de art. în „Legalitatea populară”.Rădulescu. Abuzul în serviciu . 1/1989. în „Caietele de drept penal”.I. p.htm S. Abuz în serviciu. p. V. în „Legalitatea populară”.

ed. 1 /1987. Rosetti.• M.113-116. I. în „Revista Română de Drept”. nr.A. • • 54 . Infracţiunea de abuz în serviciu contra intereselor obşteşti săvârşită prin acte repetate. Noţiunile de „funcţionar publi”c şi „funcţionar” definite de art. Bucureşti. 1 din Legea nr.Grigore.Munteanu. 147 Cod Penal. Culegere de practică judiciară în materie penală pentru anul 2000 .în „Dreptul”. 2002. 7/1997.22/1969. Curtea de Apel Bucureşti. p. nr.66-68. p. în raport cu prevederile art 215¹ Cod Penal şi art.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->