Sunteți pe pagina 1din 1332

STANDARDE ÎNLOCUITE ÎN LUNA MAI 2013

Indicativul standardului

Titlul standardului

Inlocuit prin

SR EN 10223-1:1999

Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 1: Sârmă ghimpată de oţel acoperită cu zinc sau aliaje de zinc

SR EN 10223-1:2013

SR EN 10223-2:1999

Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 2: Împletituri de sârmă de oţel cu ochiuri hexagonale pentru agricultură, izolaţie şi împrejmuiri

SR EN 10223-2:2013

SR EN 10223-

Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 2: Împletituri de sârmă de oţel cu ochiuri hexagonale pentru agricultură, izolaţie şi împrejmuiri

 

2:1999/A1:2004

SR EN 10223-2:2013

SR EN 10223-4:2000

Sârme de oţel şi produse de sârmă pentru împrejmuiri. Partea 4: Plase sudate din sârmă de oţel

SR EN 10223-4:2013

SR EN 1191:2001

Ferestre şi uşi. Rezistenţa la închidere şi deschidere repetată. Metodă de încercare

SR EN 1191:2013

SR EN 12450:2002

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi de cupru capilare, rotunde, fără sudură

SR EN 12450:2013

SR EN 13850+A1:2007

Servicii poştale. Calitatea serviciului. Măsurarea timpului de circulaţie de la intrarea în sistemul de colectare până la destinaţia finală, pentru trimiterea poştală individuală din serviciul prioritar/prima clasă

SR EN 13850:2013

SR EN 13971:2008

Amendamente minerale bazice carbonatate. Determinarea reactivităţii. Metoda titrării potenţiometrice cu acid clorhidric

SR EN 13971:2013

SR EN 1527:2004

Accesorii pentru construcţii. Accesorii pentru uşi culisante

SR EN 1527:2013

şi

uşi pliante. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 300 220-2

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Dispozitive de distanţă mică (SRD). Echipamente radio destinate a fi utilizate în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz până la 1000 MHz cu un nivel de putere de până la 500 mW. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 300 220-2

V2.1.2:2007

V2.3.1:2010

SR EN 300 422-2

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Microfoane fără fir în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz până la 3 GHz. Partea 2: EN armonizat sub Articolul 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 300 422-2

V1.1.1:2003

V1.3.1:2012

SR EN 300 422-2

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Microfoane fără fir în domeniul de frecvenţe de la 25 MHz până la 3 GHz. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE

SR EN 300 422-2

V1.2.2:2008

V1.3.1:2012

 

Radiodifuziune video digitală (DVB). Specificaţie pentru informaţia referitoare la servicii (SI) în sistemele DVB

SR EN 300 468

SR EN 300 468 V1.4.1:2004

V1.13.1:2012

SR EN 300 676-2

Emiţătoare, receptoare şi emiţătoare receptoare VHF radio portabile, mobile sau fixe la sol pentru serviciul mobil aeronautic VHF utilizând modulaţia în amplitudine. Partea 2: EN armonizat acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 din Directiva R&TTE

SR EN 300 676-2

V1.4.1:2010

V1.5.1:2012

 

Aplicaţii feroviare. Material rulant. Pantografe:

 

SR EN 50206-2:2003

Caracteristici şi încercări. Partea 2: Pantografe pentru metrou şi tramvaie

SR EN 50206-2:2011

SR EN 50223:2003

Echipamente automate pentru aplicarea electrostatică a scamelor inflamabile

SR EN 50223:2011

 

Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională

 

SR EN 60034-18-1:1998

a

sistemelor de izolaţie. Secţiunea 1: Principii directoare

SR EN 60034-18-1:2011

generale

SR EN 60034-18-

1:1998/A1:2001

Maşini electrice rotative. Partea 18: Evaluarea funcţională

 

a

sistemelor de izolaţie. Secţiunea 1: Principii directoare

SR EN 60034-18-1:2011

generale

SR EN 60079-15:2006

Aparatură electrică pentru atmosfere explozive gazoase. Partea 15: Construcţia, încercarea şi marcarea aparaturii electrice cu tip de protecţie "n"

SR EN 60079-15:2011

SR EN 60317-13:2001

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 13: Conductor rotund de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă cu suprastrat de poliamid- imidă, clasa 200

SR EN 60317-13:2010

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 13: Conductor rotund de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă cu suprastrat de poliamid- imidă, clasa 200

 

13:2001/A1:2001

SR EN 60317-13:2010

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 13: Conductor rotund de cupru emailat cu poliester sau poliesterimidă cu suprastrat de poliamid- imidă, clasa 200

 

13:2001/A2:2001

SR EN 60317-13:2010

SR EN 60317-17:2002

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 17: Conductor rectangular de cupru emailat cu acetat de polivinil, clasa 105

SR EN 60317-17:2010

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 17: Conductor rectangular de cupru emailat cu acetat de polivinil, clasa 105

 

17:2002/A1:2003

SR EN 60317-17:2010

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 17: Conductor rectangular de cupru emailat cu acetat de polivinil, clasa 105

 

17:2002/A2:2006

SR EN 60317-17:2010

SR EN 60317-25:2003

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 25: Conductor rotund de aluminiu emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidimidă, clasa 200

SR EN 60317-25:2010

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 25: Conductor rotund de aluminiu emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidimidă, clasa 200

 

25:2003/A1:2003

SR EN 60317-25:2010

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 25: Conductor rotund de aluminiu emailat cu poliester sau poliesterimidă acoperit cu poliamidimidă, clasa 200

 

25:2003/A2:2003

SR EN 60317-25:2010

SR EN 60317-8:2002

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 8: Conductor rotund de cupru emailat cu poliesterimidă, clasa 180

SR EN 60317-8:2011

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 8: Conductor rotund de cupru emailat cu poliesterimidă, clasa 180

 

8:2002/A1:2003

SR EN 60317-8:2011

SR EN 60317-

Specificaţii pentru tipuri particulare de conductoare de bobinaj. Partea 8: Conductor rotund de cupru emailat cu poliesterimida, clasa 180

 

8:2002/A2:2003

SR EN 60317-8:2011

 

Lucrări sub tensiune. Detectoare de tensiune. Partea 3:

 

SR EN 61243-3:2002

Detectoare de tip bipolar pentru joasă tensiune

SR EN 61243-3:2011

SR EN 61280-1-3:2003

Metode de încercare fundamentale ale subsistemelor de comunicaţie cu fibre optice. Partea 1-3: Metode de încercare pentru subsisteme generale de comunicaţii. Măsurarea lungimii de undă centrale şi a lărgimii spectrului

SR EN 61280-1-3:2011

 

Tipuri standardizate de elemente de date cu schemă de

 

SR EN 61360-1:2004

clasificare pentru componente electrice. Partea 1: Definiţii

SR EN 61360-1:2010

-

Principii şi metode

SR EN 61360-

1:2004/A1:2004

Tipuri standardizate de elemente de date cu schemă de

clasificare pentru componente electrice. Partea 1: Definiţii

SR EN 61360-1:2010

-

Principii şi metode

SR EN 61508-1:2002

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 61508-1:2011

SR EN 61508-2:2002

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 2: Cerinţe pentru sistemele electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate

SR EN 61508-2:2011

SR EN 61508-3:2002

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 3: Cerinţe referitoare la software

SR EN 61508-3:2011

SR EN 61508-4:2002

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 4: Definiţii şi abrevieri

SR EN 61508-4:2011

SR EN 61508-5:2002

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 5: Exemple de metode de determinare a nivelurilor de integrare a securităţii

SR EN 61508-5:2011

SR EN 61508-6:2002

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 6: Ghid de aplicare a CEI 61508-2 şi CEI 61508-3

SR EN 61508-6:2011

SR EN 61508-7:2003

Securitatea funcţională a sistemelor electrice/electronice/electronice programabile referitoare la securitate. Partea 7: Prezentare generală a tehnicilor şi măsurilor

SR EN 61508-7:2011

SR EN 61754-20:2003

Interfeţe de conectoare pentru fibre optice. Partea 20:

SR EN 61754-20:2013

Familie de conectoare tip LC

SR EN 61936-

Instalaţii electrice cu tensiuni alternative nominale mai mari de 1 kV. Partea 1: Reguli comune

SR EN 61936-

1:2011/AC:2011

1:2011/AC:2013

SR EN ISO 10341:2009

Instrumente oftalmice. Foroptere

SR EN ISO 10341:2013

 

Maşini portabile neelectrice. Cerinţe de securitate. Partea 3: Maşini de găurit şi filetat

SR EN ISO 11148-

SR EN ISO 11148-3:2011

3:2013

 

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 4: Maşini nerotative cu percuţie

SR EN ISO 11148-

SR EN ISO 11148-4:2011

4:2013

 

Maşini portabile cu motor neelectric. Cerinţe de securitate. Partea 6: Maşini de asamblat pentru elemente de asamblare filetate

SR EN ISO 11148-

SR EN ISO 11148-6:2011

6:2013

SR EN ISO 1183-1:2004

Materiale plastice. Metode de determinare a densităţii materialelor plastice nealveolare. Partea 1: Metoda prin imersie, metoda cu picnometrul în mediu lichid şi metoda prin titrare

SR EN ISO 1183-1:2013

SR EN ISO 11963:1999

Materiale plastice. Folii de policarbonat. Tipuri, dimensiuni şi caracteristici

SR EN ISO 11963:2013

SR EN ISO 11979-3:2006

Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 3:

SR EN ISO 11979-

Proprietăţi mecanice şi metode de încercare

3:2013

SR EN ISO 12569:2003

Performanţa termică a clădirilor. Determinarea schimbului de aer în clădiri. Metoda diluării gazului trasor

SR EN ISO 12569:2013

SR EN ISO 12922:2002

Lubrifianţi, uleiuri industriale şi produse înrudite (clasa L). Familia H (Sisteme hidraulice). Specificaţii pentru categoriile HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR şi HFDU

SR EN ISO 12922:2013

SR EN ISO 13705:2007

Industriile petrolului, petrochimiei şi gazelor naturale.

Încălzitoare cu arzător pentru utilizare generală în

rafinării SR EN ISO 13705:2013

SR EN ISO 13788:2002

Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie. Temperatura superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi condensului interior. Metode de calcul

SR EN ISO 13788:2013

SR EN ISO 13944:2006

Amestecuri de pulberi metalice lubrifiate. Determinarea conţinutului de lubrifiant. Metoda de extracţie Soxhlet, modificată

SR EN ISO 13944:2013

SR EN ISO 14065:2012

Gaze cu efect de seră. Cerinţe pentru organismele care efectuează validarea şi verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaştere

SR EN ISO 14065:2013

 

Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1 : Metodă generală

SR EN ISO 14855-

SR EN ISO 14855-1:2008

1:2013

SR EN ISO 14855-

Determinarea biodegradabilităţii aerobe finale a materialelor plastice în condiţii controlate de compostaj. Metoda prin analiza dioxidului de carbon degajat. Partea 1: Metodă generală

SR EN ISO 14855-

1:2008/AC:2010

1:2013

 

Optică oftalmică. Lentile de contact. Partea 2: Toleranţe

SR EN ISO 18369-

SR EN ISO 18369-2:2007

2:2013

SR EN ISO 25539-

Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare.

SR EN ISO 25539-

2[2009]:2009

Partea 2: Stenturi vasculare

2:2013

SR EN ISO 25539-

Implanturi cardiovasculare. Dispozitive endovasculare. Partea 2: Stenturi vasculare

SR EN ISO 25539-

2[2009]:2009/AC:2011

2:2013

SR EN ISO 3059:2002

Examinări nedistructive. Examinarea cu lichide penetrante şi cu pulberi magnetice. Condiţii de observare

SR EN ISO 3059:2013

SR EN ISO 4035:2003

Piuliţe hexagonale joase (teşite). Grad A şi B

SR EN ISO 4035:2013

SR EN ISO 4136:2011

Încercări distructive ale sudurilor din materiale metalice. Încercarea la tracţiune transversală

SR EN ISO 4136:2013

SR EN ISO 5659-2:2007

Materiale plastice. Emisie de fum. Partea 2: Determinarea densităţii optice printr-o încercare în incintă unică

SR EN ISO 5659-2:2013

SR EN ISO 643:2003

Oţeluri. Determinarea micrografică a mărimii grăuntelui aparent

SR EN ISO 643:2013

SR EN ISO 7625:2010

Materiale metalice sinterizate, cu excepţia aliajelor dure. Prepararea probelor pentru analiza chimică în vederea determinării conţinutului de carbon

SR EN ISO 7625:2013

SR EN ISO 9016:2011

Încercări distructive ale îmbinărilor sudate din materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin şoc. Poziţia epruvetei, orientarea crestăturii şi examinare

SR EN ISO 9016:2013

SR EN ISO 9513:2003

Materiale metalice. Etalonarea extensometrelor utilizate la încercări monoaxiale

SR EN ISO 9513:2013

SR ISO 5294:2012

Transmisii sincrone prin curele. Roţi dinţate pentru curea

SR ISO 5294:2013

STANDARDE ANULATE ÎN LUNA APRILIE 2013

Indicativul

Titlul standardului

Inlocuit

standardului

prin

SR CEI 60083:2003

Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar standardizate în ţările membre ale CEI

SR CEI

Prize şi fişe pentru uz casnic şi similar standardizate în ţările membre ale CEI

 

60083:2003/C91:2007

SR CEI 60092-

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 204: Concepţia sistemelor. Instalaţii de guvernare electrice şi electrohidraulice

 

204:2000

SR CEI 60092-

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 306: Echipamente. Corpuri de iluminat şi accesorii

 

306:2007

SR CEI 60092-

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 350: Cabluri de energie utilizate la bordul navelor. Construcţie generală şi prescripţii de încercare

 

350:2007

SR CEI 60092-

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 353: Cabluri de energie cu câmp neradial cu unul sau mai multe conductoare cu izolaţie masivă extrudată pentru tensiuni nominale de 1 kV şi 3 kV

 

353:1997

SR CEI 60092-

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 353: Cabluri de energie cu câmp neradial cu unul sau mai multe conductoare cu izolaţie masivă extrudată pentru tensiuni nominale de 1 kV şi 3 kV

 

353:1997/A1:2007

SR CEI 60092-

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 501: Caracteristici speciale. Instalaţii de propulsie electrică

 

501:2005

SR CEI 60092-

Instalaţii electrice la bordul navelor. Partea 503: Caracteristici speciale. Sisteme de alimentare în curent alternativ cu tensiuni de peste 1 kV până la 11 kV inclusiv

 

503:2005

SR CEI 60096-0-

Cabluri pentru radiofrecvenţă. Partea 0: Ghid pentru elaborarea specificaţiilor particulare. Secţiunea 1: Cabluri coaxiale

 

1+A1:2000

SR CEI 60189-1:1993

Cabluri şi conducte pentru joasă frecvenţă izolate cu PVC şi în manta de PVC. Partea 1: Metode generale de încercare şi verificare

SR CEI 60189-

Cabluri şi conductoare pentru joasă frecvenţă izolate cu PVC şi în manta de PVC. Partea 2: Cabluri în perechi, terţe, cuarte şi chinte pentru instalaţii interioare

 

2+A1:1995

SR CEI 60189-

Cabluri şi conductoare pentru joasă frecvenţa izolate cu PVC şi în manta de PVC. Partea 2: Cabluri în perechi, terţe, cuarte şi chinte pentru instalaţii interioare

 

2+A1:1995/A2:1999

SR CEI 60189-

Cabluri şi conductoare pentru joasă frecvenţă izolate cu PVC şi manta de PVC. Partea 3: Conductoare pentru echipament, conductoare unice, în perechi şi terţe cu conductor unifilar sau multifilar, izolate cu PVC

 

3+A1:1998

SR CEI 60344:1995

Ghid pentru calculul rezistenţei electrice a conductoarelor de cupru neacoperite sau acoperite din cablurile şi firele pentru joasă frecvenţă

SR CEI 60349-3:1999

Tracţiune electrică. Maşini electrice rotative pentru vehicule pe şine şi rutiere. Partea 3: Determinarea pierderilor totale ale motoarelor de curent alternativ alimentate de la convertizor prin însumarea pierderilor elementare

SR CEI 60364-7-

Instalaţii electrice în construcţii. Partea 7: Prescripţii pentru instalaţii şi amplasamente speciale. Secţiunea 713: Mobilier

 

713:2005

SR CEI 60404-8-

Materiale magnetice. Partea 8: Specificaţii pentru materiale speciale. Secţiunea 1: Specificaţii standard pentru materiale magnetice dure

 

1+A2:1997

 

SR EN

SR CEI 60512-9:2008

Componente electromecanice pentru echipamente electronice; proceduri de încercări de bază şi metode de măsurare. Partea 9: Încercări diverse

60512-9-

1:2010

SR CEI 60532:1997

Aparatură de radioprotecţie. Debitmetre de doză cu post fix, ansambluri de alarmă şi monitoare. Radiaţii X şi gama cu energia cuprinsă între 50 keV şi 7 MeV

SR CEI

Ghid de aplicare pentru comutatoarele de reglaj sub sarcină

 

60542+A1:2002

SR CEI 60605-

Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 4: Metode de calcul al estimatorilor punctuali şi al limitelor de încredere care rezultă din încercările de determinare a fiabilităţii echipamentelor

 

4+A1:2000

SR CEI 60605-6:2000

Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 6: Teste de validitate a ipotezelor ratei de defectare constante sau a intensităţii de defectare constante

SR CEI 60649:1998

Calculul diametrului exterior maxim al cablurilor pentru instalaţii interioare

SR CEI 60747-2:1993

Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete şi circuite integrate. Partea 2: Diode redresoare

SR CEI 60747-4:1995

Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete. Partea 4: Diode şi tranzistoare de microunde

SR CEI 60747-

Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete şi circuite integrate. Partea 6: Tiristoare

6+A1+A2:2000

SR CEI 60747-8:1993

Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete. Partea 8: Tranzistoare cu efect de câmp

SR CEI 60748-

Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate. Partea 2: Circuite integrate digitale

2+A1:1994

SR CEI

60755+A1+A2:1995

Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent diferenţial rezidual

SR CEI 60787:1993

Ghid de aplicare pentru alegerea elementelor de înlocuire ale siguranţelor fuzibile de înalta tensiune destinate a fi utilizate în circuite ce cuprind transformatoare

SR CEI 60815:1994

Ghid pentru alegerea izolatoarelor în condiţii de poluare

SR CEI 60884-2-

Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru fişe cu siguranţe fuzibile

1:2003

SR CEI 60884-2-

Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru socluri de conector pentru aparate de utilizare

2:2003

SR CEI 60884-2-

Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-3: Prescripţii particulare pentru prize fără zăvorâre cu întreruptoare pentru instalaţii electrice fixe

3:2003

SR CEI 60884-2-

Fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2-4: Prescripţii particulare pentru fişe şi prize pentru TFJS

4:2003

SR CEI 60906-1:2003

Sistem CEI de fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 1: Fişe şi prize de 16 A 250 V curent alternativ

SR CEI 60906-2:2003

Sistem CEI de fişe şi prize pentru uz casnic şi similar. Partea 2: Fişe şi prize de 15 A 125 V curent alternativ

SR CEI 60930:2001

Ghid pentru personalul administrativ, medical şi infirmier, referitor la securitatea utilizării aparaturii electromedicale

SR CEI 61097-4:1998

Sistem mondial pentru caz de sinistru şi pentru siguranţa navigaţiei pe mare (SMSSM). Partea 4: Staţie terestră de navă INMARSAT - C şi echipament INMARSAT pentru apel de grup optimizat (AGO). Cerinţe de exploatare şi de funcţionare, metode de încercare şi rezultate impuse

SR CEI 61156-1:1996

Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice. Partea 1: Specificaţie generică

SR CEI 61156-2:1997

Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice. Partea 2: Cablaj orizontal. Specificaţie intermediară

SR CEI 61156-2-

Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice. Partea 2: Cablaj orizontal. Secţiunea 1: Specificaţie particulară cadru

1:1997

SR CEI 61156-3:1997

Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice. Partea 3: Racordarea terminalelor. Specificaţie intermediară

SR CEI 61156-3-

Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice. Partea 3: Racordarea terminalelor. Secţiunea 1: Specificaţie particulară cadru

1:1997

SR CEI 61156-4:1997

Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice. Partea 4: Cablaj vertical. Specificaţie intermediară

SR CEI 61156-4-

Cabluri multiconductoare cu perechi sau cuarte simetrice pentru transmisii numerice. Partea 4: Cablaj vertical. Secţiunea 1: Specificaţie particulară cadru

1:1997

SR CEI 61559:1999

Radiaţii în instalaţii nucleare. Sisteme centralizate pentru supravegherea continuă a radiaţiilor şi/sau a nivelurilor de radioactivitate

SR CEI 61634:2005

Aparataj de înaltă tensiune. Utilizarea şi manipularea gazului hexafluorură de sulf (SF6) în aparatajul de înaltă tensiune

SR CEI 61892-1:2007

Unităţi fixe şi mobile pentru foraj marin. Instalaţii electrice. Partea 1:

Prescripţii şi condiţii generale

SR CEI 61892-2:2007

Unităţi fixe şi mobile pentru foraj marin. Instalaţii electrice. Partea 2:

Concepţia sistemului

SR CEI 61892-3:2007

Unităţi fixe şi mobile pentru foraj marin. Instalaţii electrice. Partea 3:

Echipamente

SR CEI 61892-5:2007

Unităţi fixe şi mobile pentru foraj marin. Instalaţii electrice. Partea 5: Unităţi

 

mobile

 

SR CEI 61892-6:2007

Unităţi fixe şi mobile pentru foraj marin. Instalaţii electrice. Partea 6:

Instalare

SR CEI 61892-7:2005

Unităţi fixe şi mobile pentru foraj marin. Instalaţii electrice. Partea 7: Zone periculoase

SR CEI/TR 60479-

Efectele curentului asupra omului şi animalelor domestice. Partea 4: Efectele loviturilor de trăsnet asupra omului şi animalelor domestice

 

4:2005

SR CEI/TS 61968-

Integrarea aplicaţiei la utilizarea energiei. Interfeţe de sistem pentru managementul distribuţiei. Partea 2: Glosar

 

2:2006

SR CEI/TS 62257-7-

Recomandări pentru sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală. Partea 7-1: Generatoare. Panouri fotovoltaice

 

1:2010

 

Ţevi de oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condiţii tehnice de livrare. Partea 1: Ţevi în clasa de prescripţii A

SR EN ISO

SR EN 10208-1:2009

3183:2013

 

Ţevi de oţel pentru conducte destinate fluidelor combustibile. Condiţii tehnice de livrare. Partea 2: Ţevi în clasa de prescripţii B

SR EN ISO

SR EN 10208-2:2009

3183:2013

 

SR EN

SR EN 1970:2002

Paturi reglabile pentru persoane invalide. Cerinţe şi metode de încercare

60601-2-

 

52:2010

 

Paturi ajustabile pentru persoane cu dizabilităţi. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN

SR EN

1970:2002/A1:2005

60601-2-

52:2010

 

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

SR EN 295-

SR EN 295-10:2006

1:2013

 

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

SR EN 295-

SR EN 295-10:2006

2:2013

SR EN 295-10:2006

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

SR EN 295-

4:2013

 

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

SR EN 295-

SR EN 295-10:2006

5:2013

 

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

SR EN 295-

SR EN 295-10:2006

6:2013

 

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 10: Cerinţe de performanţă

SR EN 295-

SR EN 295-10:2006

7:2013

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001

50491-

3:2010

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001

50491-5-

1:2011

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001

50491-5-

2:2011

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001

50491-5-

3:2011

SR EN 50090-2-

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 2-2: Vedere de ansamblu asupra sistemului. Cerinţe tehnice generale

SR EN

2:2001/A1:2003

50491:2010

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 2-2: Vedere de ansamblu asupra sistemului. Cerinţe tehnice generale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001/A1:2003

50491-5-

1:2011

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 2-2: Vedere de ansamblu asupra sistemului. Cerinţe tehnice generale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001/A1:2003

50491-5-

2:2011

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 2-2: Vedere de ansamblu asupra sistemului. Cerinţe tehnice generale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001/A1:2003

50491-5-

3:2011

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001/A2:2007

50491-

3:2010

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001/A2:2007

50491-5-

1:2011

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001/A2:2007

50491-5-

2:2011

 

Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri industriale (HBES). Partea 2-2:

Descriere generală. Prescripţii tehnice fundamentale

SR EN

SR EN 50090-2-

2:2001/A2:2007

50491-5-

3:2011

 

Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN

SR EN 50241-1:2003

60079-29-

4:2010

 

Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN

SR EN 50241-

1:2003/A1:2004

60079-29-

4:2010

 

Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN

SR EN 50241-

1:2003/C91:2008

60079-29-

4:2010

 

Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile

SR EN

SR EN 50241-2:2003

60079-29-

4:2010

 

Specificaţii pentru aparatura cu traiectorie deschisă care detectează gaze şi vapori combustibili sau toxici. Partea 2: Cerinţe de performanţă pentru aparatura de detectare a gazelor combustibile

SR EN

SR EN 50241-

2:2003/C91:2008

60079-29-

4:2010

 

Aparatură electrică pentru detectarea monoxidului de carbon în locuri de uz casnic. Metode de încercare şi cerinţe de performanţă

SR EN

SR EN 50291:2004

50291-

1:2011

 

SR EN

SR EN 60601-2-

38:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-38: Cerinţe particulare de securitate pentru paturile de spital acţionate electric

60601-2-

52:2010

 

SR EN

SR EN 60601-2-

38:2003/A1:2003

Aparate electromedicale. Partea 2-38: Cerinţe particulare de securitate pentru paturile de spital acţionate electric

60601-2-

52:2010

SR ISO 11451-3:1998

Vehicule rutiere. Perturbaţii electrice prin energie electromagnetică radiată în bandă îngustă. Metode de încercare a vehiculului. Partea 3: Simularea emiţătorului la bord

 

SR ISO 3228:2011

Rulmenţi. Carcase turnate şi presate pentru rulmenţi "presaţi"

 

SR ISO 3669:1997

Tehnica vidului. Flanşe degazabile. Dimensiuni

 

SR ISO 3898:2011

Baze pentru proiectarea structurilor. Notaţii. Simboluri generale

 

SR ISO 8054:2000

Cauciuc vulcanizat sau nevulcanizat. Determinarea conţinutului de sulf sub formă de sulfură. Metoda iodometrică

 

SR ISO

 

8258+C1:1999

Fişe de control Shewhart

 

SR EN ISO

STAS 1373/3-73

Şublere de adâncime. Dimensiuni

13385-

 

2:2011

   

SR EN ISO

STAS 1373/4-87

Şublere de trasaj. Dimensiuni

13225:2012

 

Garnituri nemetalice. Garnituri pentru suprafeţe de etanşare plane. Pn 2,5, Pn 6, Pn 10, Pn 16, Pn 25, Pn 40. Dimensiuni

SR EN

STAS 1733-89

1514-

1:2003

 

Flanşe din fontă şi oţel. Garnituri pentru suprafeţe de etanşare cu prag şi

adâncitură, Pn 10

100.

Dimensiuni

SR EN

STAS 1740-80

1514-

1:2003

STAS CEI 60747-1-92 Dispozitive cu semiconductoare. Dispozitive discrete şi circuite integrate. Partea 1: Generalităţi

 

STAS CEI 60747-7-92

Dispozitive discrete şi circuite integrate cu semiconductoare. Partea 7:

 

Tranzistoare bipolare

 

STAS CEI 60748-1-93 Dispozitive cu semiconductoare. Circuite integrate. Partea 1: Generalităţi

 

STAS CEI QC 001001-

Reguli fundamentale ale sistemului CEI de atestare a calităţii componentelor

 

92

electronice (IECQ)

STANDARDE ANULATE ÎN LUNA MARTIE 2013

Indicativul

standardului

Titlul standardului

Inlocuit prin

 

Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie a căror putere de absorbţie este mai mică sau egală cu 200 W destinate a fi utilizate la instalaţiile de încălzire centrală şi de distribuţie a apei calde menajere. Partea 1: Pompe de circulaţie fără autoreglare, cerinţe, încercări, marcare

SR EN 16297-

SR EN 1151-1:2006

1:2013

 

Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie a căror putere de absorbţie este mai mică sau egală cu 200 W destinate a fi utilizate la instalaţiile de încălzire centrală şi de distribuţie a apei calde menajere. Partea 1: Pompe de circulaţie fără autoreglare, cerinţe, încercări, marcare

SR EN 16297-

SR EN 1151-1:2006

2:2013

 

Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie a căror putere de absorbţie este mai mică sau egală cu 200 W destinate a fi utilizate la instalaţiile de încălzire centrală şi de distribuţie a apei calde menajere. Partea 1: Pompe de circulaţie fără autoreglare, cerinţe, încercări, marcare

SR EN 16297-

SR EN 1151-1:2006

3:2013

SR EN 1151-

Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie a căror putere de absorbţie este mai mică sau egală cu 200 W destinate a fi utilizate la instalaţiile de încălzire centrală şi de distribuţie a apei calde menajere. Partea 1: Pompe de circulaţie fără autoreglare, cerinţe, încercări, marcare

SR EN 16297-

1:2006/AC:2008

1:2013

SR EN 1151-

Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie a căror putere de absorbţie este mai mică sau egală cu 200 W destinate a fi utilizate la instalaţiile de încălzire centrală şi de distribuţie a apei calde menajere. Partea 1: Pompe de circulaţie fără autoreglare, cerinţe, încercări, marcare

SR EN 16297-

1:2006/AC:2008

2:2013

SR EN 1151-

Pompe. Pompe rotodinamice. Pompe de circulaţie a căror putere de absorbţie este mai mică sau egală cu 200 W destinate a fi utilizate la instalaţiile de încălzire centrală şi de distribuţie a apei calde menajere. Partea 1: Pompe de circulaţie fără autoreglare, cerinţe, încercări, marcare

SR EN 16297-

1:2006/AC:2008

3:2013

 

Termometre medicale. Partea 3: Performanţele termometrelor electrice compacte (prin comparaţie şi prin extrapolare) cu dispozitiv de maximum

SR EN ISO

SR EN 12470-

3+A1:2009

80601-2-

56:2013

 

SR EN ISO

SR EN 12470-

4+A1:2009

Termometre medicale. Partea 4: Performanţa termometrelor electrice cu măsurare continuă

80601-2-

56:2013

 

SR EN ISO

SR EN 12470-5:2003

Termometre medicale. Partea 5: Performanţele termometrelor auriculare pe bază de radiaţii infraroşii (cu dispozitiv de maxim)

80601-2-

56:2013

 

Butelii transportabile de gaz. Condiţii de umplere pentru grupuri de butelii cu acetilenă

SR EN ISO

SR EN 12755:2003

13088:2013

SR EN 13002-2:2002

Fire de carbon ţesute. Partea 2: Metode de încercare şi specificaţii generale

SR EN 1347:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea capacităţii de umezire

 

Informatică medicală. Comunicare de înregistrări de sănătate în format electronic. Partea 1: Model de referinţă

SR EN ISO

SR EN 13606-1:2007

13606-1:2013

 

Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul coeficientului de transfer termic

SR EN ISO

SR EN 13947:2007

12631:2013

 

SR EN ISO

SR EN 1782+A1:2010

Tuburi traheale şi racorduri

5361+AC:2013

SR EN 45011:2001

Cerinţe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor

SR EN ISO/CEI

17065:2013

 

Dispozitive de comandă automate ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive automate de comandă de reglare a nivelului de apă de tip cu flotor pentru uz casnic şi scopuri similare

SR EN 60730-

SR EN 60730-2-16:2001

2-15:2010

SR EN 60730-2-

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată a detectoarelor de nivel de apă de tip flotor pentru uz casnic şi scopuri similare

SR EN 60730-

16:2001/A1:2001

2-15:2010

 

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi

 

SR EN 60730-2-

scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată a detectoarelor de nivel de apă de tip flotor pentru uz casnic şi scopuri similare

SR EN 60730-

16:2001/A11:2005

2-15:2010

SR EN 60730-2-

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-16: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată a detectoarelor de nivel de apă de tip flotor pentru uz casnic şi scopuri similare

SR EN 60730-

16:2001/A2:2002

2-15:2010

 

Dispozitive de comandă automate ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automate a detectoarelor de debit de apă şi de aer, inclusiv prescripţiile mecanice

SR EN 60730-

SR EN 60730-2-18:2001

2-15:2010

SR EN 60730-2-

Dispozitive de comandă automată ale aparatelor pentru uz casnic şi scopuri similare. Partea 2-18: Prescripţii particulare pentru dispozitive de comandă automată de detectare a debitului de apă şi aer inclusiv prescripţiile mecanice

SR EN 60730-

18:2001/A11:2006

2-15:2010

 

Prăjini electroizolante şi scule adaptabile pentru lucrări sub tensiune

SR EN 60832-

SR EN 60832:2003

1:2010

 

Prăjini electroizolante şi scule adaptabile pentru lucrări sub tensiune

SR EN 60832-

SR EN 60832:2003

2:2010

 

Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate

SR EN 62439-

SR EN 62439:2009

1:2010

 

Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate

SR EN 62439-

SR EN 62439:2009

2:2010

 

Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate

SR EN 62439-

SR EN 62439:2009

3:2010

 

Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate

SR EN 62439-

SR EN 62439:2009

4:2010

 

Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate

SR EN 62439-

SR EN 62439:2009

5:2010

 

Reţele de automatizare de înaltă disponibilitate

SR EN 62439-

SR EN 62439:2009

6:2010

SR ENV 1250-1:1997

Produse de protecţie a lemnului. Măsurarea pierderilor de materii active şi de alte componente ale produsului de protecţie la lemnul tratat. Partea 1: Metodă de laborator pentru obţinerea de eşantioane pentru analiză, în vederea măsurării pierderilor prin evaporare la aer

SR ENV 1250-2:1997

Produse de protecţie a lemnului. Măsurarea pierderilor de materii active şi de alte componente ale produsului de protecţie, la lemnul tratat. Partea 2: Metodă de laborator pentru obţinerea de eşantioane pentru analiză, în vederea măsurării pierderilor după spălare cu apă sau cu apă de mare

 

SR HD 384.4.43

Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 43: Protecţie împotriva supracurenţilor

SR HD 60364-

S2:2004

4-43:2011

SR HD 384.4.473

Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 47: Utilizarea măsurilor de protecţie pentru asigurarea securităţii. Secţiunea 473: Măsuri de protecţie împotriva supracurenţilor

SR HD 60364-

S1:2004

4-43:2011

SR ISO

14532:2003/C1:2005

Gaz natural. Vocabular

SR ISO

Vopsele şi lacuri. Determinarea reflexiei regulate a peliculelor de vopsea nemetalizată la 20 grade, 60 grade şi 85 grade

 

2813+C1:1997/C2:1998

SR ISO

Vopsele şi lacuri. Determinarea reflexiei regulate a peliculelor de vopsea nemetalizată la 20 grade, 60 grade şi 85 grade

 

2813+C1:1997/C3:1999

 

Echipamente electrice miniere în execuţie normală. Condiţii tehnice generale

SR EN 60079-

STAS 10260-86

0:2013

 

Echipamente electrice miniere în execuţie normală. Condiţii tehnice generale

SR EN 60079-

STAS 10260-86

15:2011

 

Convertoare statice monofazate de putere pentru tracţiune. Încercări

SR EN 61287-

STAS 10298-75

1:2007

STAS 10954-77

Redresoare cu semiconductoare. Condiţii tehnice generale de calitate

 

Pardoseli pentru încăperi cu pericol de explozie. Determinarea rezistenţei de descărcare şi a rezistenţei de scurgere a sarcinilor electrostatice

SR EN 61340-

STAS 11004-88

4-1:2004

STAS 6790-89

Materiale electroizolante utilizate în echipamente electrice pentru

 
 

atmosfere potenţial explozive. Condiţii tehnice şi metode de verificare

 
 

Echipamente electrice pentru atmosfera explozivă. Încadrarea gazelor şi vaporilor în grupe de explozie

SR EN 60079-

STAS 6877/10-77

20-1:2010

 

Echipamente electrice pentru atmosferă explozivă. Capsulare antideflagrantă. Determinarea interstiţiului experimental maxim de securitate

SR EN 60079-

STAS 6877/11-79

20-1:2010

 

Echipamente electrice pentru atmosfera explozivă. Determinarea temperaturii de aprindere a gazelor şi vaporilor

SR EN 60079-

STAS 6877/9-76

20-1:2010

STANDARDE ÎNLOCUITE ÎN LUNA FEBRUARIE 2013

Indicativul

Titlul standardului

Inlocuit

standardului

prin

SR EN

Echipamente şi accesorii pentru GPL. Echipamente pentru camioane cisternă pentru (GPL)

SR EN

12252+A1:2008

12252:2013

 

Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 7: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului

SR EN

SR EN 12952-7:2003

12952-

7:2013

 

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs a prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN

SR EN 13084-7:2006

13084-

7:2013

 

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN

SR EN 13084-

7:2006/AC:2009

13084-

7:2013

 

SR EN

SR EN 13200-6:2007

Amenajări pentru spectatori. Partea 6: Tribune demontabile (temporare)

13200-

 

6:2013

 

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN

SR EN 13956:2006

13956:2013

SR EN

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN

13956:2006/AC:2006

13956:2013

 

Încălţăminte. Metode de analiză pentru evaluarea criteriilor ecologice

SR EN

SR EN 14602:2005

14602:2013

 

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 5: Evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN

SR EN 15651-5:2010

15651-

5:2013

 

SR EN

SR EN 1839:2004

Determinarea limitelor de explozie pentru gaze şi vapori

1839:2013

 

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Ferăstraie circulare. Partea 9: Ferăstraie cu două pânze de ferăstrău circulare, pentru secţionat, cu avans mecanizat şi încărcare şi/sau descărcare manuală

SR EN

SR EN 1870-

9+A1:2010

1870-

9:2013

 

Butelii transportabile pentru gaz. Specificaţii pentru proiectare şi construcţia buteliilor de gaz transportabile şi reîncărcabile, nesudate, de aluminiu şi aliaje de aluminiu, cu capacitate de la 0,5 l până la 150 l inclusiv

SR EN ISO

SR EN 1975:2003

7866:2013

SR EN

Butelii transportabile pentru gaz. Specificaţii pentru proiectare şi construcţia buteliilor de gaz transportabile şi reîncărcabile, nesudate, de aluminiu şi aliaje de aluminiu, cu capacitate de la 0,5 l până la 150 l inclusiv

SR EN ISO

1975:2003/A1:2004

7866:2013

SR EN

Butelii transportabile pentru gaz. Specificaţii pentru proiectare şi construcţia buteliilor de gaz transportabile şi reîncărcabile, nesudate, de aluminiu şi aliaje de aluminiu, cu capacitate de la 0,5 l până la 150 l inclusiv

SR EN ISO

1975:2003/AC:2003

7866:2013

 

SR EN

SR EN 60745-2-

1:2004

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie

60745-2-

1:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

1:2004/A1:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie

60745-2-

1:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

1:2004/A11:2007

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie

60745-2-

1:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

1:2004/A12:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-1: Prescripţii particulare pentru maşini de găurit şi maşini de găurit cu percuţie

60745-2-

1:2011

 

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie baionetă)

SR EN

SR EN 60745-2-

11:2004

60745-2-

11:2011

 

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie baionetă)

SR EN

SR EN 60745-2-

11:2004/A1:2009

60745-2-

11:2011

 

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie baionetă)

SR EN

SR EN 60745-2-

11:2004/A11:2008

60745-2-

11:2011

SR EN 60745-2-

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-11: Prescripţii particulare pentru ferăstraie alternative (ferăstraie cu ghidare şi ferăstraie baionetă)

SR EN

11:2004/A12:2010

60745-2-

11:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

2:2004

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie

60745-2-

2:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

2:2004/A1:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie

60745-2-

2:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

2:2004/A11:2007

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie

60745-2-

2:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

2:2004/A12:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-2: Prescripţii particulare pentru şurubelniţe şi chei cu percuţie

60745-2-

2:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

6:2004

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane

60745-2-

6:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

6:2004/A1:2007

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane

60745-2-

6:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

6:2004/A11:2007

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane

60745-2-

6:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

6:2004/A12:2010

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane

60745-2-

6:2011

 

SR EN

SR EN 60745-2-

6:2004/A2:2009

Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 2-6: Prescripţii particulare pentru ciocane

60745-2-

6:2011

 

Balasturi electronice alimentate în curent alternativ pentru lămpi fluorescente tubulare. Prescripţii de performanţă

SR EN

SR EN 60929:2005

60929:2006

 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 8: Încercare de imunitate la câmp magnetic de frecvenţa reţelei

SR EN

SR EN 61000-4-

8:2003

61000-4-

8:2010

 

Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 4: Tehnici de încercare şi măsurare. Secţiunea 8: Încercare de imunitate la câmp magnetic de frecvenţa reţelei

SR EN

SR EN 61000-4-

8:2003/A1:2003

61000-4-

8:2010

 

Reţele de comunicaţii şi sisteme în staţii. Partea 6: Limbaj de descriere a configuraţiei pentru comunicaţii în staţii electrice referitoare la IED

SR EN

SR EN 61850-6:2005

61850-

6:2010

 

SR EN

SR EN 636:2004

Placaj. Condiţii

636:2013

SR EN 848-

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 1: Freză cu un singur arbore portsculă cu ax vertical

SR EN 848-

1+A1:2010

1+A2:2013

SR EN 848-

Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. Maşini de frezat pe o faţă, cu sculă rotativă. Partea 2: Maşini de frezat de sus cu un arbore cu avans manual/mecanic

SR EN 848-

2+A1:2010

2+A2:2013

 

Materiale plastice. Achiziţionarea şi prezentarea datelor multiple comparabile. Partea 2: Proprietăţi termice şi caracteristici de prelucrare

SR EN ISO

SR EN ISO 11403-

11403-

2:2004

2:2013

 

SR EN ISO

SR EN ISO 11979-

1:2007

Implanturi oftalmice. Lentile intraoculare. Partea 1: Vocabular

11979-

1:2013

SR EN ISO

SR EN ISO

15535:2007

Cerinţe generale pentru crearea de baze de date antropometrice

15535:2013

SR EN ISO

SR EN ISO

4032:2002

Piuliţe hexagonale, stil 1. Grade A şi B

4032:2013

SR EN ISO

SR EN ISO

4033:2002

Piuliţe hexagonale, stil 2. Grade A şi B

4033:2013

SR EN ISO

SR EN ISO

4034:2002

Piuliţe hexagonale. Grad C

4034:2013

SR EN ISO

Maşini de terasament. Tipuri principale. Identificare şi termeni şi definiţii

SR EN ISO

6165:2006

 

6165:2013

 

Fluxuri pentru lipire moale. Metode de încercare. Partea 10: Încercări privind eficacitatea fluxului prin metoda statică

SR EN ISO

SR EN ISO 9455-

10:2002

9455-

10:2013

 

Vibraţii şi şocuri mecanice. Impedanţa mecanică liberă a sistemului mână- braţ în punctul de intrare

SR ISO

SR ISO 10068:2001

10068:2013

 

Benzi transportoare cu carcasă textilă. Lăţimi şi lungimi

SR ISO

SR ISO 251:2011

251:2013

 

Încercări de reacţie la foc. Căldură degajată, cantitate de fum produsă şi viteza de pierdere de masă. Partea 3: Ghid de măsurare

SR ISO/TS

SR ISO/TR 5660-

3:2009

5660-

3:2013

STANDARDE ÎNLOCUITE ÎN LUNA IANUARIE 2013

Indicativul standardului

Titlul standardului

Inlocuit prin

SR EN 12842:2004

Racorduri de fontă ductilă pentru sisteme de canalizare de PVC-

SR EN

U

sau PE. Condiţii şi metode de încercare

12842:2013

 

Facilităţi pentru spectatori. Partea 1: Criterii de dispunere a spaţiilor de observare pentru spectatori. Specificaţii

SR EN 13200-

SR EN 13200-1:2004

1:2013

 

Îngrăşăminte. Determinarea agenţilor chelaţi în îngrăşăminte prin cromatografie. Partea 2: Determinarea Fe chelat cu o,o- EDDHA şi o,o-EDDHMA prin cromatografie cu perechi de ioni

SR EN 13368-

SR EN 13368-2:2007

2:2013

SR EN 13739-

Maşini agricole. Maşini de administrat îngrăşăminte solide în câmp şi maşini de administrat centrifugale. Protecţia mediului înconjurător. Partea 2: Metode de încercare

SR EN 13739-

2:2012/AC:2012

2:2012/AC:2013

 

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil

SR EN

SR EN 14491:2006

14491:2013

 

Sisteme de protecţie prin ventilaţie împotriva exploziei de praf combustibil

SR EN

SR EN 14491:2006/AC:2009

14491:2013

 

Scaune înalte pentru copii. Partea 1: Cerinţe de securitate

SR EN 14988-

SR EN 14988-1:2006

1+A1:2013

 

Scaune înalte pentru copii. Partea 2: Metode de încercare

SR EN 14988-

SR EN 14988-2:2006

2+A1:2013

 

Robinete de închidere automate pentru arzătoare cu gaz şi aparate cu gaz

SR EN

SR EN 161:2011

161+A2:2013

SR EN 2591-403:2002

Serie aerospaţială. Elemente de conexiune electrică şi optică. Metode de încercare. Partea 403: Vibraţii mecanice sinusoidale

SR EN 2591-

403:2013

şi

aleatoare

SR EN 301 908-01:2003

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM); Staţii de bază (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000 – Partea 1: EN armonizat pentru IMT-2000, introducerea şi cerinţele comune ale Articolului 3(2) al Directivei R&TTE

SR EN 301 908-

1

V5.2.1:2012

SR EN 301 908-1 V2.2.1:2004

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS) şi echipamente de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-2000. Partea 1: EN armonizat pentru IMT-2000, introducere şi cerinţe comune acoperind cerinţele esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE

SR EN 301 908-

1

V5.2.1:2012

 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului

 

SR EN 301 908-1 V4.2.1:2010

radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipament de utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-

SR EN 301 908-

2000.

Partea 1: EN armonizat pentru IMT-2000, introducere şi

1

V5.2.1:2012

cerinţe comune, acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2

 

al

Directivei R&TTE

 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de

 

SR EN 301 908-13

utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-

SR EN 301 908-

V4.2.1:2010

2000.

Partea 13: EN armonizat pentru IMT-2000, acces radio

 

13

V5.2.1:2012

terestru universal evoluat (E-UTRA) (UE) acoperind cerinţele esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

 
 

Compatibilitate electromagnetică şi probleme ale spectrului radio (ERM). Staţii de bază (BS), repetoare şi echipamente de

 

SR EN 301 908-14

utilizator (UE) pentru reţele celulare de a treia generaţie IMT-

SR EN 301 908-

V4.2.1:2010

2000.

Partea 14: EN armonizat pentru IMT-2000, acces radio

 

14

V5.2.1:2012

terestru universal evoluat (E-UTRA) (BS) acoperind cerinţele

 

esenţiale ale articolului 3.2 al Directivei R&TTE

 

Serie aerospaţială. Aliaj de aluminiu TI-P64001 (Ti-6Al-4V), recopt. Plăci, 6 mm < a <= 100 mm

SR EN

SR EN 3464:2010

3464:2013

 

Serie aerospaţială. Fibre şi cabluri optice pentru aeronave. Metode de încercare. Partea 510: Încercare la îndoire

SR EN 3745-

SR EN 3745-510:2004

510:2013

 

Dispozitive de interconexiune şi componente pasive cu fibre optice. Metode fundamentale de încercare şi de măsurare. Partea 2-6: Încercări - Rezistenţă la tracţiune a mecanismelor de cuplare

SR EN 61300-2-

SR EN 61300-2-6:2003

6:2011

 

Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie.

 

SR EN 846-5:2002

Partea 5: Determinarea rezistenţei la tracţiune şi compresiune şi caracteristicile deformării legăturilor peretelui (încercare pe două elemente)

SR EN 846-

5:2013

 

Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 6: Determinarea rezistenţei la tracţiune şi compresiune şi caracteristicile deformării legăturilor peretelui (încercare pe faţa elementului)

SR EN 846-

SR EN 846-6:2002

6:2013

 

Metode de încercare a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 7: Determinarea rezistenţei la forfecare şi caracteristicile deformării legăturilor la forfecare şi legăturilor la alunecare (încercare pe două elemente pentru legăturile din rost)

SR EN 846-

SR EN 846-7:2002

7:2013

SR EN 892:2005

Echipament de alpinism şi escaladă. Corzi dinamice pentru alpinism şi escaladă. Cerinţe de securitate şi metode de încercare

SR EN 892:2013

 

Frânghii din fibre. Frânghii cu 3,4 şi 8 toroane din folie fibrilată, monofilamente şi multifilamente de polipropilenă (PP2) şi multifilamente de propilenă de înaltă tenacitate (PP3)

SR EN ISO

SR EN ISO 1346:2007

1346:2013

 

Sisteme de automatizare şi gestionare tehnică a clădirii. Partea 5: Protocoale de comunicaţii de date

SR EN ISO

SR EN ISO 16484-5:2011

16484-5:2013

 

Bucşe de pulberi metalice sinterizate. Determinarea rezistenţei la strivire radială

SR EN ISO

SR EN ISO 2739:2010

2739:2013

SR EN ISO 8611-1:2004

Palete pentru manipularea mărfurilor. Palete plane. Partea 1:

SR EN ISO

Metode de încercare

8611-1:2013

 

SR ISO

SR ISO 5285:2008

Benzi transportoare. Ghid pentru depozitare şi manipulare

5285:2013

STANDARDE ÎNLOCUITE ÎN LUNA DECEMBRIE 2012

Indicativul

standardului

Titlul standardului

Inlocuit prin

SR EN

Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate

SR EN

12001+A1:2010

12001:2012

 

Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 1: Recomandări funcţionale generale

SR EN 12007-

SR EN 12007-1:2001

1:2012

 

Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Recomandări funcţionale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar)

SR EN 12007-

SR EN 12007-2:2001

2:2012

 

Sisteme de alimentare cu gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 4: Recomandări funcţionale specifice pentru recondiţionare

SR EN 12007-

SR EN 12007-4:2001

4:2012

 

Sisteme de alimentare cu gaz. Încercări de presiune, proceduri de dare în exploatare şi scoatere din exploatare ale reţelelor de alimentare cu gaz. Prescripţii funcţionale

SR EN

SR EN 12327:2001

12327:2012

SR EN 12467:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare SR 12467:2012 EN

SR EN

12467:2006/A1:2006 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare SR EN

12467:2012

SR EN

12467:2006/A2:2007 Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare SR EN

12467:2012

 

Staţii de carburant. Construcţia şi performanţele pistoalelor automate de umplere utilizate la distribuitoarele de carburant

SR EN

SR EN 13012:2003

13012:2012

SR EN

Aplicaţii Metodă de proiectare

Osii montate şi boghiuri. Osii - axe purtătoare.

SR EN

13103+A1:2011

13103+A2:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN

SR EN 13162:2009

13162:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN

SR EN 13163:2009

13163:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN

SR EN 13164:2009

13164:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN

SR EN 13165:2009

13165:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN

SR EN 13166:2009

13166:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN

SR EN 13167:2009

13167:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN

SR EN 13168:2009

13168:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN

SR EN 13169:2009

13169:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN

SR EN 13170:2009

13170:2012

 

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN

SR EN 13171:2009

13171:2012

 

Scule pentru descarcerare cu dublă acţionare hidraulică pentru utilizare de către pompieri şi ambulanţă. Cerinţe de securitate şi performanţă

SR EN

SR EN 13204:2005

13204+A1:2012

 

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN

SR EN 1341:2002

1341:2012

 

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN

SR EN 1343:2002

1343:2012

 

Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic şi de cauciuc pentru acoperiş. Determinarea rezistenţei la impactul grindinei

SR EN

SR EN 13583:2002

13583:2012

SR EN 13617-

Staţii de combustibil. Partea 1: Cerinţe de securitate referitoare la construcţia şi funcţionarea pompelor dozatoare, distribuitoarelor şi unităţilor de pompare de la distanţă

SR EN 13617-

1+A1:2009

1:2012

SR EN 1363-1:2001

Încercări de rezistenţă la foc. Partea 1: Condiţii generale

SR EN 1363-

1:2012

 

Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Dioxid de mangan

SR EN

SR EN 13752:2009

13752:2012

 

Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de azot şi monoxid de azot prin chemiluminescenţă

SR EN

SR EN 14211:2005

14211:2012

 

Calitatea aerului înconjurător. Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de dioxid de sulf prin fluorescenţă în ultraviolet

SR EN

SR EN 14212:2005

14212:2012

 

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

SR EN

SR EN 14411:2007

14411:2012

 

Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de ozon prin fotometrie în ultraviolet

SR EN

SR EN 14625:2005

14625:2012

 

Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentraţiei de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroşu nedispersiv

SR EN

SR EN 14626:2005

14626:2012

 

SR EN

SR EN 14992:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi

14992+A1:2012

 

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 1: Chituri de etanşare pentru faţade

SR EN 15651-

SR EN 15651-1:2010

1:2012

 

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: Chituri de etanşare pentru vitraje

SR EN 15651-

SR EN 15651-2:2010

2:2012

 

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: Chituri de etanşare pentru rosturi sanitare

SR EN 15651-

SR EN 15651-3:2010

3:2012

 

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: Chituri de etanşare pentru trasee pietonale

SR EN 15651-

SR EN 15651-4:2010

4:2012

 

Acoperiri groase pentru hidroizolaţii, din bitum modificat cu polimeri. Definiţii şi cerinţe

SR EN

SR EN 15814:2012

15814+A1:2012

SR EN 1645-

Vehicule de locuit pentru timpul liber. Rulote. Partea 1: Cerinţe de locuit referitoare la sănătate şi securitate