Sunteți pe pagina 1din 14

Contabilitatea Veniturilor Cuprins Argument Capitolul I 1. Contabilitatea veniturilor 1. Venituri de exploatare 2. Venituri financiare pag. 7 3. Venituri extraordinare 2.

Planul de conturi: Clasa 7 2.1. Grupa 70 Contul 701 pag. 12 Contul 702 pag .13 Contul 703 pag. 14 Contul 704 pag. 14 Contul 705 pag. 15 Contul 706 pag. 16 Contul 707 pag. 18 Contul 708 pag. 19 2.2. Grupa 71 Contul 711 pag. 21 2.3. Grupa 72 Contul 721 pag. 23 Contul 722 pag. 24 2.4. Grupa 74 Contul 741 pag. 25 Contul 758 pag. 26 Capitolul II 1. Prezentarea generala a S.C. SIRIUS S.R.L. 2. Organigrama compartimentelor contabile 3. Monografia contabila Bilant initial Operatiuni economico financiare 4. Concluzie 5. Anexe 6. Registrul jurnal 7. Cartea mare 8. Balanta de verificare 9. Factura fiscala 10. Chitanta 11. Nota contabila pag. 4 pag. 5 pag. 5 pag. 7 pag. 8 pag. 10 pag. 12

pag. 21 pag. 23 pag. 25 pag. 27 pag. 27 pag. 29 pag. 32 pag. 33 pag. 34 pag. 40 pag. 41

Argument Contabilitatea veniturilor Am ales aceasta lucrare Contabilitatea veniturilor reprezentand principala modalitate de un trai decent asupra populatiei. Dat fiind numarul mare de clientii persoane fizice, se poate spune ca acest segment al activitatii de comert reprezentand principala sursa a tarii si a agentilor economici ce comercializeaza en-detail si en-gros absolut necesara intregii populati. Prin reteaua de comert en-detail si en-gros se comercializeaza atat bunuri ce acopera necesitatile de ordin fiziologic ale populatiei (elemente de tip hrana, imbracaminte, incaltaminte), cat si cele de natura intelectuala pentru relaxare, confort ( articole de lux, extra). Deci putem spune ca prin contabilitatea veniturilor se manifesta satisfacerea necesitatilor indivizilor dar si o sursa importanta de profit pentru societatile comerciale si desigur pentru bugetul statului. CAPITOLUL I Contabilitatea veniturilor In categoria venituri se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume proprii din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse. Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitati curente, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate. Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o persoana juridica ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce nu sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.

Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane, dobanzi, dividente. Potrivit legii contabilitatii, veniturile se urmaresc pe feluri de venituri (dupa natura lor), grupandu-se in venituri de exploatare, venituri financiare, venituri exceptionale, venituri din diminuarea provizioanelor. Venituri din exploatare Veniturile din exploatare cuprind: venituri din vanzarea produselor, marfurilor, lucrarilor executate si serviciilor prestate; venituri din variatia stocurilor, reprezentand variatia in plus(crestere) sau in minus(reducere) dintre valoarea la cost de productie efectiv a stocurilor de produse si productie in curs de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale produselor si productiei in curs, neluand in calcul provizioanele pentru depreciere constituite. Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a marit nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul stocurilor.Veniturile din productia stocata se inscriu, alaturi de celalalte venituri, in contul de profit si pierdere, cu semnul plus(sold cerditor) sau minus(sold debitor).Veniturile din productia de imobilizari, reprezentand costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de unitate oentru ea insasi, care se inregistreaza ca active imobilizate corporale si necorporale; venituri din subventii de exploatare, reprezentand subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii(finantarea activitatii de cercetare si alte finantari)de care beneficiaza unitatea; alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri de exploatare; Venituri din vanzarea marfurilor - sunt intalnite la intreprinderile comerciale, dar si la alte tipuri de intreprinderi cu activitate de distributie. Vanzarile de marfuri sunt evaluate la pret de vanzare (pretul pietei), exclusiv taxa pe valoarea adaugata; Venituri din productia vanduta - includ veniturile din vanzarea de produse finite, semifabricate, produse reziduale, executarea de lucrari, prestari de servicii, venituri si studii si cercetari, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din activitatile anexe. Productia vanduta este evaluata la pret de vanzare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata.Insumarea vanzarilor de marfuri si a productiei vandute, evaluate la pret de vanzare, exclusiv reducerile de pret acordate clientilor si TVA, duce la obtinerea indicatorului cifra de afaceri, utilizat in caracterizarea marimii intreprinderii si in analiza situatiei economico-financiare a acesteia. Venituri in productia stocata - reprezinta variatia in plus (cazul stocajului, cand stocul final este mai mare decat stocul initial) sau in minus (cazul destocajului, cand stocul final este mai mic decat stocul initial), intre valoarea la cost de productie a stocurilor de produse si productie in curs de executie, de la finele perioadei si valoarea initiala a acestor stocuri, fara a lua in considerare provizioanele constituite pentru depreciere. Variatiile de productie stocata se determina pentru fiecare forma de produse stocate (produse finite, semifabricate, produse reziduale) cat si pentru productia in curs de executie. Ca si productia imobilizata, sunt venituri care nu genereaza incasari monetare intr-o perioada imediat urmatoare; fiind surse de imbogatire virtuala pentru intreprindere, ele sunt evaluate, din ratiuni de prudenta, la nivelul costurilor de productie. Venituri din productia imobilizata - reprezinta costul lucrarilor si cheltuielilor efectuate de unitatea patrimoniala, pentru ea insasi, si inregistrate ca active imobilizate corporale si necorporale. Ca si productia stocata, sunt venituri care nu genereaza incasari monetare intr-o perioada imediat urmatoare; fiind surse de imbogatire virtuala pentru intreprindere, ele sunt evaluate, din ratiuni de prudenta, la nivelul costurilor de productie; Suma algebrica dinter productia vanduta, productia stocata si productia imobilizata reprezinta productia exercitiului. Venituri in subventii de exploatare - reprezinta subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru acoperirea pierderilor, precum si alte subventii (finantarea activitatii de cercetare si alte finantari) de care beneficiaza unitatea; sunt sume primite cu titlu gratuit (nepurtatoare de dobanda si nerambursabile) pentru finantarea activitatii de exploatare, sume alocate din partea statului, colectivitatilor publice sau a altor unitati patrimoniale; Alte venituri din exploatare - cuprinzand veniturile din creante recuperate si alte venituri din exploatare decat cele prezentate anterior; Venituri din provizioane privind exploatarea - reprezinta veniturile din diminuarea sau anularea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru deprecierea imobilizarilor si activelor circulante aferente activitatii de exploatare. Compararea veniturilor din exploatare cu cheltuielile de exploatare permite obtinerea rezultatului din exploatare, care poate fi profit (cand veniturile sunt excedentare cheltuielilor aferente) sau pierdere (in situatia inversa) Venituri financiare Veniturile finanaciare cuprind: venituri din imobilizari financiare; venituri din investitii financiare pe termen scurt; venituri din creante imobilizate; venituri din investitii financiare cedate; venituri din diferente de curs valutar; venituri din dobanzi; venituri din conturi obtinute si alte venituri financiare. Sumele colectate de persoana juridica in numele unor terte parti , inclusiv in cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezinta venit din activitatea curenta. In aceasta situatie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.Suma veniturile rezultate dintr-o tranzactie este determinata de obicei printr-un acord intre vanzator si cumparatorul/utilizatorul

activului, tinand cont de suma oricaror reduceri comerciale. Veniturile extraordinare(Sinonim - venituri exceptionale) Veniturile extraordinare sunt veniturile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. Veniturile extraordinare provin din: a. operatii de gestiune - respectiv operatiuni cu caracter exceptional ce se refera la activitatea de exploatare a intreprinderii, cum sunt: - primirea de donatii de active circulante, - drepturi de personal neridicate si prescrise, - venituri din despagubiri si penalitati, - alte venituri exceptionale din operatii de gestiune; b.operatii de capital: - veniturile din vanzarea activelor imobilizate, exclusiv taxa pe valoarea adaugata, - subventiile pentru investitii virate la rezultatul exercitiului, - alte venituri extraordinare din operatii de capital; c. provizioane - veniturile extraordinare din anularea sau diminuarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, pentru depreciere si reglementate. Diferenta dintre veniturile extraordinare si cheltuielile extraordinare reprezinta rezultatul exceptional al exercitiului. Veniturile extraordinare cuprind: veniturile din vanzari bunuri; veniturile din prestarea serviciilor; veniturile din dobanzi, redevente si dividente; si veniturile din vanzarea provizioanelor. Veniturile din vanzarile de bunuri se inregistreaza in contabilitate in momentul predarii bunurilor catre cumparator, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective catre clienti.Veniturile din vanzarile de bunuri se recunosc in momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii: persoane juridica a transferat cumparatorului riscurile si avantajele semnificative ce decurg din proprietatea asupra bunurilor; persoana juridica nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate a acestor si nici nu mai detne controlul efectiv asupra lor; veniturile si cheltuielile ocazionate de tranzactie pot fi cuantificate. Veniturile din prestarea de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Veniturile din dobanzi,redevente si dividente se recunosc astfel: dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente; redeventele se recunosc la baza contabilitatii de angajamente, conform contractului si dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa. Veniturile di vanzarea provizioanelor se evidentiaza distinct, in functie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite,respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila. Conturile din clasa 7 Conturile de venituri sunt conturi cu functii de pasiv, cu exeptia contului 711 venituri din productia stocata care este un cont bifunctional. Aceste conturi pot fi debitate in cursul perioadei, in situatiile prevazute in Normele Metodologice de utilizare a conturilor contabile. La sfarsitul perioadei, soldul sau rulajul acestor conturi se transfera asupra contului Profit si pierdere (ct. 121). Planul de conturi Clasa 7 - Conturi de venituri 70 Cifra de afaceri neta 701 Venituri din vanzarea produselor finite(P) 702 Venituri din vanzarea semifabricatelor(P) 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale(P) 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate(P) 705 Venituri din studii si cercetari(P) 706 Venituri din revedente, locatii de gestiune si chirii(P) 707 Venituri din vanzarea marfurilor(P) 708 Venituri din activitati diverse(P) 71 Variatia stocurilor 711 Variatia stocurilor(P) 72 Venituri din productia de imobilizari 721 Venituri din productia de imobilizari necorporale(P) 722 Venituri din productia de imobilizari corporale(P) 74 Venituri din subventii de exploatare 741 Venituri din subventii de exploatare(P)

7411 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri) 7412 Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile 7413 Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414 Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 7415 Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala 7416 Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417 Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 7418 Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata 75 Alte venituri din exploatare 754 Venituri din creante reactive(P) 758 Alte venituri din exploatare(P) 7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati(P) 7582 Venituri din donatii si subventii primite(P) 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital(P) 7584 Venituri din subventii pentru investitii(P) 7588 Alte venituri din exploatare(P) 76 Venituri financiare 761 Venituri din imobilizari financiare(P) 7611 Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate 7613 Venituri din interese de participare 762 Venituri din investitii financiare pe termen scurt(P) 763 Venituri din creante imobilizate(P) 764 Venituri din investitii financiare(P) 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate(P) 7642 Venituri din investitii financiare cedate(P) 765 Venituri din diferente de curs valutar(P) 766 Venituri din dobanzi(P) 767 Venituri din sconturi obtinute(P) 768 Alte venituri financiare(P) 77 Venituri extraordinare 771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare(P) 78 Venituri din provizioane si ajustarea la inflatie 781 Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare 7812 Venituri din provizioane pentru riscurisi cheltuieli(P) 7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor(P) 7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P) 7815 Venituri din fondul comercial negativ (acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate) 786 Venituri financiare din provizioane 7863 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare(P) 7864 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante(P) GRUPA 70 CIFRA DE AFACERI Contul 701. Venituri din vanzarea produselor finite Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta vanzarilor de produse finite, animalelor si pasarilor. Contul 701 'Venituri din vanzarea produselor finite' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 701 'Venituri din vanzarea produselor finite' se inregistreaza: - pretul de vanzare al produselor finite, vandute clientilor (411); - pretul de vanzare al produselor finite pentru care nu s-au intocmit facturi (418). Contul 701 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 701 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Livrarea produselor finite cu factura. 411 = % 595.000 701 500.000 4427 95.000 1. Livrarea produselor finite fara factura(cu aviz de expeditie). 418 =% 238.000 701 200.000 4428 38.000 Ulterior intocmirea facturii. 411 = 418 238.000 2. Reducerile comerciale cu preturi acordate ulterior facturii ( rebuturi, risturnuri, bonificatii, remize).

411 = % 700

238.000

200.000 4427 38.000 Contul 702. Venituri din vanzarea semifabricatelor Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea semifabricatelor.Contul 702 'Venituri din vanzarea semifabricatelor' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 702 'Venituri din vanzarea semifabricatelor' se inregistreaza: - pretul de vanzare al semifabricatelor, vandute clientilor (411); - pretul de vanzare al semifabricatelor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418). Contul 702 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 702 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Livrarea semifabricatelor cu factura. 411 = % 595.000 702 500.000 4428 95.000 2. Livrarea semifabricatelor fara factura ( cu aviz de expeditie) 411 = % 59.500 702 50.000 4428 9.500 Ulterior intocmirea facturii. 411 = 418 59.500 4428 = 4427 9.500 Contul 703. Venituri din vanzarea produselor reziduale Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea produselor reziduale. Contul 703 'Venituri din vanzarea produselor reziduale' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 703 'Venituri din vanzarea produselor reziduale' se inregistreaza: - pretul de vanzare al produselor reziduale, vandute clientilor (411); - pretul de vanzare al produselor reziduale pentru care nu s-au intocmit facturi (418). Contul 703 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 703 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Livrarea produselor reziduale cu factura. 411 = 703 300.000 2. Livrarea produselor reziduale fara factura. 418 = 703 15.000 Ulterior la intocmirea facturii. 411 = 418 15.000 Contul 704. Venituri din lucrari executate si servicii prestate Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate. Contul 704 'Venituri din lucrari executate si servicii prestate' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 704 'Venituri din lucrari executate si servicii prestate' se inregistreaza: - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate, facturate clientilor (411); - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate pentru care nu s-au intocmit facturi (418); - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472); - tarifele lucrarilor executate si serviciilor prestate, incasate in numerar (531). Contul 704 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 704 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Facturarea lucrarilor si serviciilor prestate catre terti conform tarifelor legale. 411 = % 11.900 704 10.000 4427 1.900 2. Evidentierea la sfarsitul exercitiului a unor lucrari si servicii prestate clientilor pentru care nu s-au intocmit facturi. 418 = % 23.800 704 20.000 4428 3.800 Ulterior la intocmirea facturii 411 = 418 23.800 4428 = 4427 3.800 3. Incasarea in numerar a unor lucrari executate si servicii prestate (cu chitante fiscale sau conform banzii casei de marcaj). 5311 = % 71.400

60.000 4427 11.400 4. Comisionul intreprinderii de comert exterior din factura unitatii producatoare din valuarea FON-net401 = 704 700.000 Contul 705. Venituri din studii si cercetari Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din studii si cercetari. Contul 705 'Venituri din studii si cercetari' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 705 'Venituri din studii si cercetari' se inregistreaza: - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare, facturate clientilor (411); - valoarea studiilor si a contractelor de cercetare pentru care nu s-au intocmit facturi (418). Contul 705 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 705 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Facturarea activitatii de studii si cercetarii pentru clienti conform contractelor incheiate. 411 = % 952.000 705 800.000 4427 152.000 2. Inregistrarea la sfarsitul exercitiului a veniturilor din activitatea de studii si cercetari pentru terti ( fara factura). 418 = % 119.000 705 100.000 4428 19.000 Ulterior la intocmirea facturii 411 = 418 119.000 4428 = 4427 19.000 Contul 706. Venituri din redeventie, locatii de gestiune si chirii Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din redevente, locatii de gestiune si chirii. Contul 706 'Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 706 'Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii' se inregistreaza: - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, chiriilor facturate catre concesionari, locatari, chiriasi (411); - valoarea redeventelor pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune, a chiriilor pentru care nu s-au intocmit facturi (418); - sumele datorate de personal, reprezentand chirii care se fac venituri ale persoanei juridice (428); - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472); - sumele incasate reprezentand valoarea redeventelor datorate pentru concesiuni, a locatiilor de gestiune si a chiriilor, precum si pentru folosirea brevetelor, marcilor si a altor drepturi similare (512, 531). Contul 706 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 706 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Facturarea redeventelor, locatiilor de gestiune si chiriilor catre terti. 461 = % 476.400 706 400.000 4427 76.400 2. Inregistrarea redeventelor pentru care nu s-au intocmit facturi. 418 = % 357.000 706 300.000 4428 57.000 Ulterior la intocmirea facturii. 461 = 418 357.000 4428 = 4427 57.000 3. Incasarea directa la casierie a sumelor din chirii cu chitanta. 5311 = % 119.000 706 100.000 4427 19.000 4. Evidentierea chiriilor datorate de personalul unitatii la locuintele proprietatea unitatii si administrate de acesta. 4282 = % 35.700 706 30.000 4427 5.700 Ulterior incasare a) Cu numerar 5311 = 4282 35.700 b) Prin retinerea sumei de pe statul de plata al salariatilor 421 = 4282 -35.700 5. Virarea unor chirii incasate in avans chirii care constituie venituri ale perioadei curente.

704

472 = %

10.000 706 8.400 4427 1.600 Contul 707. Venituri din vanzarea marfurilor Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din vanzarea marfurilor. Contul 707 'Venituri din vanzarea marfurilor' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 707 'Venituri din vanzarea marfurilor' se inregistreaza: - pretul de vanzare al marfurilor, vandute clientilor (411); - pretul de vanzare al marfurilor, pentru care nu s-au intocmit facturi (418); - sumele incasate in numerar din vanzarea marfurilor (531). Contul 707 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. 1. Livrarea de marfuri catre clientii cu factura. 411 = % 357.000 707 300.000 4427 57.000 2. Livrarea marfurilor fara factura. 418 = % 238.000 707 200.000 4428 38.000 Ulterior la intocmirea facturii 411 = 418 238.000 4427 = 4427 38.000 3. Incasarea contravalorii marfurilor vandute cu numerar 5311 = % 4.670.000 707 4.000.000 4427 760.000 Contul 708. Venituri din activitati diverse Tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: comisioane servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din diverse activitati, cum sunt: comisioane, servicii prestate in interesul personalului, punerea la dispozitia tertilor a personalului unitatii, venituri din valorificarea ambalajelor, precum si alte venituri realizate din relatiile cu tertii. Contul 708 'Venituri din activitati diverse' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 708 'Venituri din activitati diverse' se inregistreaza: - sumele facturate clientilor, reprezentand venituri din activitati diverse (411); - sumele datorate de clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi (418); - sumele datorate de personal, reprezentand consumuri efectuate pentru acesta si care se fac venituri ale unitatii (428); - sumele incasate de la terti, reprezentand venituri din activitatile diverse (512, 531); - venituri inregistrate in avans aferente perioadei curente sau exercitiului in curs (472). Contul 708 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 708 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Facturarea catre clientii a unor venituri din activitati diverse. 411 = % 11.900 708 10.000 4427 1.900 2. Inregistrarea veniturilor din alte activitati diverse fara factura. 418 = % 9.520 708 8.000 4428 1.520 Ulterior la intocmirea facturii. 411 = 418 9.520 4428 = 4427 1.520 3. Inregistrarea ambalajelor nerestituie de clienti. 419 = 708 25.000 4. Inregistrarea consumurilor efectuate de salariati 4282 = % 23.800 708 20.000 4427 3.800 5. Incasarea cu numerar a veniturilor din activitati diverse. 5311 = % 357.000

708 300.000 4427 57.000 6. Inregistrarea diferentei dintre valoarea CIF si FOB la facturile externe pe credit comercial diferente provine din cheltuieli de transport si asigurare 411 = 708 45.000 GRUPA 71. VARIATIA STOCURILOR Contul 711. Variatia stocurilor Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta costului de productie al productiei stocate, precum si variatia acesteia. Contul 711 'Variatia stocurilor' este un cont bifunctional. In creditul contului 711 'Variatia stocurilor' se inregistreaza: - la sfarsitul perioadei (lunar) costul produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie (331, 332); - costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite si produselor reziduale obtinute, la finele perioadei, precum si diferentele intre pretul prestabilit si costul de productie aferent (341, 345, 346, 348); - costul de productie sau pretul de inregistrare al animalelor si pasarilor obtinute din productie proprie si diferentele de pret aferente (361, 368). In debitul contului 711 'Variatia stocurilor' se inregistreaza: - reluarea produselor, lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei (331, 332); - costul de productie sau pretul de inregistrare al semifabricatelor, produselor finite, produselor reziduale, animalelor si pasarilor vandute, constatate lipsa la inventariere, precum si diferentele de pret aferente (341, 345, 346, 348, 361, 368). La sfarsitul perioadei, soldul contului 711 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Evidentierea la sfarsitul perioadei a costului productiei in curs de executie si a lucrarilor si serviciilor in curs de executie. 331 = 711 3.000.000 332 = 711 1.000.000 Iar la inceputul perioadei urmatoare reluarea productiei si a lucrarilor si serviciilor in curs de executie. 711 = 311 3.000.000 711 = 332 1.000.000 2. Inregistrarea la receptionarea produselor in cursul lunii la pretul stabilit. 345 = 711 1.000.000 341 = 711 500.000 346 = 711 5.000 Iar la sfarsitul lunii dupa calcularea costului efectiv al produselor rescpective, a diferentelor favorabile si nefavorabile dupa caz. 711 = 348 110.000 348 = 711 30.000 Pentru animale si pasarile din productie proprie. 711 = 368 3.000 368 = 711 2.000 3. Descarcarea gestiunilor cu valoarea produselor vandute, constatate lipsa la inventariere (toate acestea provine din productia proprie cu date conventionale la pret prestabilit) 711 = % 860.000 341 200.000 354 500.000 346 5.000 361 155.000 Iar pentru diferente de pret la produse: Favorabile: 711 = % 1.300 348 1.000 368 300 Nefavorabile 711 = % 2.500 348 2.000 368 500 4. Inchiderea contului 711 la sfarsitul lunii Cu soldul creditor 711 = 121 3.000.000 Cu soldul debitor 121 = 711 500.000 GRUPA 72. VENITURI DIN PRODUCTIEDE IMOBILIZARI Contul 721. Venituri din productia de imobilizari necorporale Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari necorporale.

Contul 721 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' este un cont cu functie de pasiv.In creditul contului 721 'Venituri din productia de imobilizari necorporale' se inregistreaza: - valoarea imobilizarilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 205, 208, 233). Contul 721 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 721 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Inregistrarea proiectelor de cercetare, dezvoltare, a concesiunilor, brevetelor, a imobilizarilor necorporale finalizate si in curs pentru nevoi proprii. 203 = 721 100.000 205 = 721 200.000 208 = 721 300.000 233 = 721 500.000 CONTUL 722. Venituri din productia de imobilizari corporale Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din productia de imobilizari corporale. Contul 722 'Venituri din productia de imobilizari corporale' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 722 'Venituri din productia de imobilizari corporale' se inregistreaza: - costul de productie al amenajarilor de terenuri, realizate pe cont propriu (211, 231); - costul de productie al celorlalte imobilizari corporale, realizate pe cont propriu, precum si al investitiilor efectuate la cele existente (212, 213, 214, 231). Contul 722 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 722 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Inregistrarea bunurilor obtinute la costurile de productie aferente : a)amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu 2112 = 722 10.000.000 b)mijloacelor fixe obtinute din productie proprie 212 = 722 20.000.000 c)imobilizari corporale in curs de productie proprie 231 = 722 50.000.000 GRUPA 74. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE Contul 741. Venituri din subventii de exploatare Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor si imprumuturilor nerambursabile cuvenite persoanei juridice in schimbul respectarii anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia. Contul 741 'Venituri din subventii de exploatare' este un cont cu functie de pasiv. In creditul contului 741 'Venituri din subventii de exploatare' se inregistreaza: - subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite pentru acoperirea pierderilor si diferentelor de pret (512, 445). Contul 741 poate fi debitat, in cursul perioadei, cu veniturile realizate din operatii de participatie transferate coparticipantilor. La sfarsitul perioadei, soldul contului 741 se transfera asupra contului de profit si pierdere (121). 1. Inregistrarea veniturilor din subventii de primit sau primite direct in contul de la banca. 445 = 741 1.000.000 5121 = 445 1.000.000 5121 = 741 2.000.000 GRUPA 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE Contul 754. Venituri din creante reactive si debitori diversi Tine evidenta veniturilor realizate din alte surse decat cele nominalizate in conturile de venituri ale activitatii de exploatare. 1. Reactivarea unor clienti si debitori ce fusesera scosi din evidenta. 411 = 754 200.000 461 = 754 500.000 Contul 758. Alte venituri din exploatare Se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II: Contul 7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati Contul 7582. Venituri din donatii si subventii primite Contul 7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital Contul 7584. Venituri din subventii pentru investitii Contul 7588. Alte venituri din exploatare 1. Inregistrarea unor sume reprezentand: a)debite dim imputatii in sarcina salariatilor proprii, provenite din lipsuri in gestiune la materiile prime, produse etc. 4282 = % 11.900 758 10.000 4427 1.900

601 = 301 100.000 b)renumeratii primite in plus, sporuri, ajutoare sociale si imputate personalului. 4282 = 758 50.000 c)sumele datorate de persoane din afara unitatii din aceleasi cauze sau de terte persoane. 461 = % 11.900 758 10.000 4427 1.900 - sau fara TVA 461 = 758 10.000 d)venituri din exploatarea curenta incasate direct cu numerar sau prin cont curent. 5311 = % 238.000 758 200.000 4427 38.000 5121 = % 595.000 758 500.000 4427 95.000 CAPITOLUL II 1.1. PREZENTAREA GENERALA A S.C. SIRIUS S.R.L. IASI S.C. SIRIUS S.R.L. a fost infiintata in anul 1999 si inregistrata la Registru Comertului J-22-2010-1999. Obiectul de activitate al societati il reprezinta comertul cu amanuntul, in principal al marfurilor nealimentare. Principalele grupe de marfuri comercializate de S.C. SIRIUS S.R.L. sunt: - confectii; - incaltaminte; - tesaturi; - tricotaje; - mercerie,marochinarie,galanterie; - metalo-chimice; - cosmetice; - electronice; - electrocasnice; Din totalul categoriilor de marfuri prezentate mai sus, ponderea principala este detinuta de grupa textile-incaltaminte(aproximativ 85%).Sectorul metalo-chimice reprezinta 15% din totalul marfurilor comercializate. Aproximativ 80% din marfurile vandute de S.C. SIRIUS S.R.L. sunt fabricate in Romania, restul 20% fiind produse din import. In ceea ce priveste partenerii de afaceri ai firmei acestia se impart in doua mari categorii: clientii(persoanele fizice) care locuiesc in municipiul Iasi (sau sunt in trecere) si furnizorii de produse nealimentare de pe teritoriul Romaniei. In acest sens se pot enumera numeroase societati comerciale, care au dezvoltat relatii comerciale stabile cu S.C. SIRIUS S.R.L. IASI. Dintre acestea: - S.C. TRICODAVA S.A. Bucuresti; - S.C. CONIED S.A. Dorohoi; - S.C. IASICONF S.A. Iasi; - S.C. DACON EMERALD S.R.L. Iasi; - S.C. ORADINUM S.A. Oradea - S.C. ANTILOPA S.A. Bucuresti; - S.C. LETEA S.A. Bacau; Inca de la infiintare, in 1999 S.C. SIRIUS S.R.L. a functionat si a desfasurat multiple activitati de comert, marindu-si volumul de activitate.Astfel la sfarsitul anului 1999 unitatea a realizat o cifra de afaceri de 479,253 RON ca un profit de 4,329 RON. Datorita unei mai bune organizari a societati, a maririi volumului de activitate , unitatea a realizat in anul 2005 o cifra de afaceri de 4.675,20 RON obtinandu-se la finalul anului 2005 un profit net de 188,32 RON. Prin structura de organizare existenta, se realizeaza o grupare relativ omogena a primelor centre de decizie si rapiditate a transmiterii informatiilor. Avand in vedere cerintele actuale, este necesar sa se realizeze o mai buna organizare care sa asigure adaptarea la tendintele viitoare ale economiei, intr-o accentuata transformare si cu trasaturi tot mai pregnante de piata. In acest sens, privitor la sistemul de organizare se impun o serie de perfectionari privind: Utilizarea si adaptarea conceptului de functie a unitatii la noile conditii, derivand din exigentele economice de piata si prevederile noii legislatii; Proiectarea modului de desfasurare a unor activitati, in special a celor noi puternic influentate de noile conditii financiare-contabile, a relatiilor de munca, de salarizare, comerciale si detalierea lor prin diagramele de flux informational; Revederea si completarea tuturor fiselor postului pentru asigurarea unei mai bune corelari intre atributiile proiectate, cerintele posturilor si competenta personalului,intre activitatea fiecarei persoane si salariul negociat si acordat. Sistemul de informare a conducerii unitati oglindeste, in mare masura metodele de conducere utilizate, intreg sistemul managerial.

In acest sens, dotarea cu tehnica de calcul asigura proiectarea si implementarea unui sistem informational adecvat unei functionari a societatii in conditiile economice pe piata. 1.2. ORGANIGRAMA A S.C. SIRIUS S.R.L. IASI

1.3. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI DE CONTABILITATE In conformitate cu prevederile art. 11 din lege, contabilitatea unitatilor patrimoniale se organizeaza, in regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul financiar-contabil, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Contabilitatea generala, denumita si financiara, are la baza norme unitare privind organizarea si conducerea acesteia, prevazute de lege si in prezentul regulament, care au caracter obligatoriu pentru toate unitatile patrimoniale, avand ca obiectiv principal furnizarea informatiilor necesare atat pentru necesitatile proprii cat si in relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bancile, organele fiscale si alte persoane juridice si fizice in sensul prevederilor art. 22 si art. 10 din lege. Contabilitatea de gestiune se organizeaza de catre fiecare unitate patrimoniala in functie de specificul activitati si necesitatile proprii, avand ca obiecte principale urmatoarele: calcularea costurilor, stabilirea rezultatelor si a rentabilitati produselor, lucrarilor si serviciilor executate, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe feluri de activitati, urmarirea si controlul executarii acestora in scopul cunoasterii rezultatelor si furnizarii datelor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale si altele. Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii in conformitate cu prevederile legii,revine administratorului , ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligatia gestionarii patrimoniului. In acest scop, persoanele prevazute la aliniatu precedent terbuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: intocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de intocmire a bilantului contabil, publicarea acestuia in Monitorul Oficial si depunerea la termen la organele in drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si a bilanturilor contabile si sa asigure organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul unitatii. Atributiile directorului finanaciar-contabil, ale contabilului-sef sau altei persoane imputernicite sa indeplineasca aceasta functie, precum si a personalului din subordinea acestora, in domeniul contabilitatii se stabilesc de catre administrator, ordonator de credite sau alta persoana care are obligatia gestionarii patrimoniului, potrivit legii. In cazul in care contabilitatea unitatii patrimoniale se organizeaza si se tine de catre persoane juridice autorizate, societatii comerciale sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil, raspunderea privind tinerea contabilitatii in conformitate cu normele contabile revine si acestor persoane, potrivit legii. Relatiile dintre aceste persoane si unitatea patrimoniala privind organizarea si tinerea contabilitatii se stabilesc, de regula, pe baza de

contract scris de prestari de servicii.Lucrarile de contabilitate intocmite in aceste conditii poarta semnatura persoanelor autorizate prevazute la alineatul precedent. In cazul in care contabilitatea unitatii patrimoniale nu se tine de catre persoane autorizate, raspunderea asupra respectarii normelor contabile revine patronului sau altei persoane care are obligatia gestionarii patrimoniului. In conformitate cu prevederile art.12 din lege, obiectivul contabilitatii il constituie reflectarea in expresie baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale, zacamintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile unitatilor patrimoniale, precum si miscarile si modificarile intervenite in urma operatiilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute din acestea. Monografia contabila Bilant initial la data de 1.03.2009 Operatiuni economico-financiare desfasurate in cadrul SC SIRIUS SRL, pe parcursul lunii martie 2009 1. Se inregistreaza vanzari marfuri (en-gros) catre clienti la cost de achizitie 7000 lei, adaos comercial 20%, TVA 19%, conform F.F. nr 15111989/3.03.09. 4111 A + D 4111 = % 9.996 707 P + C 707 8.400 4427 P + C 4427 1.596 2. Se achita TVA de plata si impozit pe salarii, conform O.P. nr. 23/7.03.09 si E.C. 1/7.03.09. 4423 P - D 5121 = % 9.200 444 P - D 4423 6.000 5121 A - C 444 3.200 Conform O.P. nr. 23/7.03.09 si E.C. 1/7.03.09 3. Se incaseaza F.F. nr.15111989/3.03.09, conform E.C. nr 2 /11.03.09. 4111 A - C 5121 = 4111 9.996 5121 A + D Activ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ACTIV 4.323.200 Constructii (212) Terenuri (2111) Mj. de transport (2133) Obiecte de inventar (303) Marfuri (371) Efecte de primit (413) Conturi la banci (5121) Casa in lei (5311) Sume 2.000.000 1.500.000 500.000 2.000 11.200 5.000 300.000 5.000 Pasiv Amortizarea imob ( 281) Furnizori (401) Furnizori imob. (404) Impozit pe profit (441) TVA de plata (4423) Impozit pe salarii (444) Cap. Soc. Subscris varsat (1012) Rezerve legale (1061) Rezultatul exercitiului Sume 136.000 30.000 70.000 24.000 6.000 3.200 3.403.200 500.000 150.000

TOTAL PASIV 4.323.200 Conform E.C. nr 2/11.03.09 4. Se vand marfuri (en-gros) catre clienti la cost de achizitie 4.200 lei, adaos comercial 20%, TVA 19%, conform F.F. nr.15111989/15.03.09 4111 A + D 4111 = % 5.998 707 P + C 707 5.040 4427 P + C 4427 958 Conform F.F. nr. 15111989/15.03.09 5. Se acorda avans trezorerie in valoare de 2.900 lei salariatului George Popa pentru achizitie ambalaje in valoare de 800 lei si piese de

schimb in valoare de 300 lei, TVA 19%, conform D.P. nr 4 si R.C. nr 7/18.03.09. 542 A + D 542 = 5311 2.900 5311 A - C Conform D.P. nr 4, R.C. nr 7/18.03.09 6. Se achizitioneaza ambaleje in valoare de 800 lei, TVA 19% si piese de schimb in valoare de 300 lei, TVA 19%, conform F.F. nr. 15111989/18.03.09. 3024 A + D 542 = % 1.309 381 A + D 3024 300 4426 A + D 381 800 542 A - C 4426 209 Conform F.F. nr. 15111989/18.03.09 7. Se restituie avansul de trezorerie necheltuit catre caserie, in val de 1519 lei, conform D.I. nr. 4 si CH. nr. 004793 si R.C. nr. 7/18.03.09. 542 A - C 5311 = 542 1.519 5311 A + D Conform D.I.nr.4,CH.nr.004793,R.C.nr.7/18.03.09 8. Se inregistreaza prestari servicii (auto) in valoare de 20.000 lei, TVA 19%, conform F.F. nr.12345/20.03.09. 461 A + D 461 = % 23.800 704 A + C 704 20.000 4427 P + C 4427 3.800 Conform F.F. nr.12345/20.03.09 9. Se inregistreaza incasare efecte de primit in valoare de 5000 lei, conform B.O. nr.25 si E.C. nr 3/21.03.09. 413 A - C 5113 = 413 5.000 5113 A + D 5113 A - C 5121 = 5113 5.000 5121 A + D Conform B.O. nr. 25, E.C. nr.3/21.03.09 10. Se inregistreaza primirea unei donatii in valoare de 80.000 lei, reprezentand valoare unui utilaj, conform Contract de donatie nr.334/25.03.09 si E.C. nr.4/24.03.09. 5121 A + D 5121 = 7582 80.000 7582 P + C Conform Contract de donatie nr.334/25.03.09,E.C.nr.4/24.03.09 11. Se inregistreaza factura energie apa in val de 500 lei si factura telefon in valoare de 600 lei, TVA 19%, conform F.F. nr 54321/26.03.09 si F.F. nr.5321/26.03.09. 605 A + D 401 = % 1.309 626 A + D 605 500 4426 A + D 626 600 401 P + D 4426 209 Conform F.F. nr. 54321/26.03.09 si F.F. nr. 5321/26.03.09 12. Se inregistreaza amortizari imobiliare corporale in valoare de 300 lei, conform Grafic de amortizare si N.C. nr. 1/28.03.09. 6811 A + D 6811 = 281 300 281 P + C Conform Grafic de amortizare si N.C. nr. 1/28.03.09 13. Se inregistreaza dobanda de incasat la contul curent, in valoare de 250 lei, conform E.C. nr.5/29.03.09. 5187 A + D 5187 = 766 250 766 P + C 5121 A + D 5121 = 5187 250 5187 A - C Conform E.C. nr.5/29.03.09 14. Se inregistreaza fondul brut de salarii in valoare de 20.000 lei, conform Situatie calcul nr.3/31.03.09. 641 A + D 641 = 421 20.000 421 P + C Conform Situatie de calcul nr.3/31.03.09. 15. Se inregistreaza retineri firma: CAS (21,5%), CASS (5,2%), CFS (0.5%), conform Stat salarii nr.3 si Situatie calcul nr.3/31.03.09. 6451 A + D 6451 = 4311 4.300 4311 P + C 6452 A + D 6452 = 4371 1.040 4371 P + C 6453 A + D 6453 = 4313 100 4313 P + C

Conform Stat salarii nr. 3 si Situatie calcul nr.3/31.03.09 16. Se inregistreaza retineri salariati, conform Stat salarii nr.3/31.03.09,CAS(10,5%), CASS (5,5%), CFS (0,5%), impozit pe salarii (16%). 421 P - D 421 = % 6.500 4312 P + C 4312 2.100 4372 P + C 4372 100 4314 P + C 4314 1.100 444 P + C 444 3.200 Conform Stat salar nr.3/31.03.09 17. Se inregistraza plata salarii, conform S.S. nr. 3/31.03.09, O.P. nr.24 si E.C. nr.6/31.03.09. 5121 A - C 421 = 5121 13.500 421 P - D Conform S.S. nr.3/31.03.09, O.P. nr.24, E.C. nr.6/31.03.09 18. Descarcarea gestiunii de marfuri vandute, conform N.C. nr.2/31.03.09 607 A + D 607 = 371 11.200 371 A - C Conform N.C. nr.2/31.03.09 19. Regularizare TVA, conform Cont TVA nr.3/31.03.09 si N.C. nr.3/31.03.09. 4426 A - C 4427 = % 6.354 4427 P - D 4423 5.936 4423 P + C 4426 418 Conform Cont TVA nr.3/31.03.09, N.C. nr.3/31.03.09 4426=209+209=418 lei 4427=1.596+958+3.800=6.354 lei Contul 4427 mai mare ca contul 4426 de aici rezulta ca contul 4423 TVA de plata este egal cu: ct.4427-ct.4426=5.936 lei 20. Regularizare venituri si cheltuieli, conform N.C. nr.4/31.03.09. 121 P - D 121 = % 38.040 605 A - C 605 500 607 A - C 607 11.200 626 A - C 626 600 6811 A - C 641 20.000 641 A - C 6451 4.300 6451 A - C 6452 1.040 6452 A - C 6453 100 6453 A - C 6811 300 Conform N.C. nr.4/31.03.09 121 P + C 121 = % 113.960 704 P - D 704 20.000 707 P - D 707 13.440 7582 P - D 7582 80.000 766 P - D 766 250 Conform N.C. nr.4/31.03.09 Veniturile mai mari ca cheltuielile de aici ce reiese ca Profitul Brut=VN. CH.=75.650 lei 21. Se inregistreaza impozit pe profit (16%), conform N.C. nr.5/31.03.09. 691 A + D 691 = 441 12.104 441 P + C Conform N.C. nr.5/31.03.09 22. Se inregistreaza inchiderea contului 691 Cheltuieli privind impozitul pe profit, conform N.C. nr.6/31.03.09. 121 P - D 121 = 691 12.104 691 A - C Conform N.C. nr.6/31.03.09

S-ar putea să vă placă și