Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Stiinte economice si Administratie publica Asintenta manageriala si secretariat

Economia

Introducere
Intreaga viata a omului este legata de economie .Nu degeaba George Shaw(1856-1950)spunea ca economia este arta de a obtine maximum de la viata.Specialistii isi pun intrebari si incearca sa dea raspunsuri la problemele cu care se confrunta economia nationala,atat la nivel microeconomic,cat si la nivel macroeconomic. Microeconomia si macroeconomia sunt diviziuni inseparabile ale economiei ca stiinta.In fond este vorba despre studierea principiilor privind comportamentul uman la doua nivele. Microeconomia vizeaza analiza la nivelul unitatilor economiceintreprinderi particulare,entitati guvernamentale sau familiale iar macroeconomia examineaza economia ca intreg,ca sistem agregat-la nivel de ramura,economie nationala sau mondiala. In timp ce microeconomia se ocupa de studiul comportamentului diferitilor agenti economici individuali:firme,lucratori,detinatori de capital,menaje etc.,avand drept obietiv luarea deciziilor individuale,macroeconomia are ca domeniu de analiza comportamentul unei economii nationale in ansamblul sau,precum si relatiile pe care ea le intretine cu alte economii nationale.O caracteristica esentiala a lumii contemporane o reprezinta accentuarea interdependentelor dintre activitatile economice desfasurate de diferiti agenti economici individuali.Desi aceste activitati economice se desfasoara intr-o mare varietate de conditii economice,tehnicostiintifice,politice,naturale etc.,ele se deruleaza intr-o puternica unitate si interactiune.Avand in vedere acest fapt,macroeconomia isi propune drept obiectiv esential sa studieze economia ca un tot,problemele sale teoretice si practice,privite din unghiul unor astfel de interdependente,mai exact,din perspectiva agentilor economici agregati.Ea nu pune accentul pe intelegerea detaliata a fenomenelor si proceselor economice(pretul unui produs in raport cu cel al altui produs,productia unui bun in rapot cu productia altuia etc.)ci pe tabloul de ansamblu al economiei,se intereseaza,mai ales,de interactiunea partilor sale componente,de modul cum ele se ajusteaza si se influienteaza unele pe altele. Variabilele care intereseaza macroeconomia sunt productia si venitul national,ocuparea si neocuparea ,consumul total,economiile totale,nivelul circulatiei monetare,nivelul general al preturilor etc..Toate acestea sunt denumite agregate economice.Un agregat economic este o abstractizare care este folosita [entru descrierea unor aspecte concrete ale vietii economice.Printre cele mai importante notiuni abstracte la acest nivel amintim conceptul larg utilizat de productie nationala ce reprezinta productia totala a unei economii nationale.

Facultatea de Stiinte economice si Administratie publica Asistenta manageriala si secretariat

MACROECONOMIA
Economia,conform definitiei data de Alfred Marshall esteun studiu al omenirii in ocupatiile ei obisuite de viata.Aceste ocupatii obisnuite,zilnice ale oamenilor pot fi privite la doua nivele:nivel microeconomic,adica la nivelul unitatilor economice,firmelor si gospodariilor si la nivel macroeconomic adica la nivelul ramurilor,al sectoarelor de activitate sau la nivelul intregii economii nationale. MACROECONOMIA-se concretizeaza cu prioritate catre calitativa a mecanismului de functionare al economiei nationale,a corelatiilor dintre variabilele macroeconomice,punand un accent deosebit pe aspectele de masurare a influentelor directe si indirecte dintre acestea in veferea fundamentarii stiintifice a deciziilor de poltica macroeconomica. -se ocupa,deci,cu studiul structurii,functionalitatii si comportamentului de ansamblu al sistemului economiei nationale,in stransa conexiune cu sistemul economiei mondiale si cu medil inconjurator in scopul determinarii volumului total de bunuri si servicii si a tuturor variabilelor care-l influienteaza. -se ocupa de piata bunurilor si a serviciilor in ansamblul ei,tratand toate pietele pentru diferite bunuri fara a lua in considerare,sa zicem,diferentele dintre piata operelor de arta si piata calculatoarelor,sau dintre piata serviciilor medicale si piata produselor agricole. -include si politicile guvernamentale care dirijeaza prin decizii de la nivel national:moneda,balanta comerciala si de plati,fiscalitatea,salarizarea,preturile,bugetului nationala,comertul extern,acumularea si consumul.

Facultatea de Stiinte economice si Administratie publica Asistenta manageriala si secretariat

Obiectivele macroeconomiei
1.Delimitarea principalelor agregate si fluxuri nationale care sa permita cunoasterea activitatii economice de ansamblu si sa explice principiile de functionare normala a circuitului economic,sa descopere cauzele dezechilibrelor anormale care pot sa afecteze negativ functionalitatea sistemului economic. 2.Sa ofere guvernelor bazale stiintifice ale deciziilor de politica macroeconomica,atunci cand jocul liber al fortelor pietei pun in pericol cresterea economica,echilibrul macroeconomic sau apar alte esecuri care afecteaza viata oamenilor. 3.Asigurarea conditiilor pentru alocarea eficienta resurselor si corectarea externalitatilor negative asupra mediului,rezultate din supraestimarea rolului pietelor de consum. 4.Gestionarea cresterii economice echilibrate compatibila cu cerintele economiei ecologice. 5.Gestionarea raportului dintre echilibrul general si echilibrele/dezechilibrele partiale care pot genera inflatia,somajul,deficite bugetare ale balantei de plati si oferirea de solutii pentru redresarea agregatelor si circuitelor macroeconomice. 6.Cautarea conditiilor pentru realizarea echilibrului dintre cererea agregata si oferta agregata prin cresterea economica si dezvoltarea durabila care duc la ridicarea nivelului de trai,absorbtia fortei de munca in economie,diminurea somajului si a inflatiei. 7.Determinarea cauzelor si a efectelor ciclicitatii afacerilor in jurul procesului de crestere economica,pentru diminuarea pierderilor si masuri anticiclice. 8.Programarea dezvoltarii in corelatie cu evolutia resurselor naturale,a cercetarii stiintifice si tehnologice,a globalizarii fenomenelor derivate din cresterea independentei dintre economiile nationale.

Facultatea de Stiinte economice si Administratie publica Asistenta manageriala si secretariat

Studiul macronomiei are ca punct de plecare agregarea agentilor economici si a rezultatelor activitatii acestora pe forme de organizare,sectoare de acrivitate sau institutionale si a functiei lor de baza.Analizele macroeconomice utilizeaza urmatoarele grupari de ahenti economici: -Itreprinderile nefinanciare ca producatori de bunuri economice; -Familiile,in calitate de consumatori ai bunurilor create; -Institutiile financiare cu bancile ca intermediari si societatile de asigurari; -Administratia publica a statului care gestioneaza redistribuirea veniturilor; -Administrarea privata a institutiilor cu scop nelucrativ si strainatatea,cu care intra in tranzactii economice. Finalitatea cercetarilor specifice macroeconomiei o constituie marirea venitului national prin cresterea productivitatii si eficientei folosirii resurselor economice bunastarii populatiei. Functionarea macrosistemului economic se realizeaza prin procesele de schimb,prin intermediul pietelor,formandu-se fluxurile monetare si reale care alcatuiesc circuitul economic.

Facultatea de Stiinte economice si Administratie publica Asistenta manageriala si secretariat

MICROECONOMIA
Microeconomia studiaza procesele di fenomenele economice intr-o manieramicroscopica,in sensul ca analizeaza comportamentul agentilor economici in calitatea lor de consumatori,producatori,cumparatori,vanzatori,manageri, antreprenori,etc. Trasatura principala a microeconomiei consta in faptul ca ea studiaza comportamentul agentilor economici indeseori prin prisma preturilor.De aceea,unii economisti o mai denumesc si teoria preturilor,pretul fiind principalul instrument al economiei de piata. Pe aceasta baza,Microeconomia poate fi definita ca acea parte a economiei(ca stiinta) care se ocupa cu studiul sistemului de notiuni si categorii specifice economiei de piata privind comportamentul consumatorilor si al producatorilor,cererea si oferta de servicii individualizate,modul de alocare a resurselor si de combinare a factorilor de productie,formele de concurenta s.a. Abordarea economica a comportamentului uman porneste de la faptul ca majoritatea problemelor economice apar dintr-o realitate fundamentala a vietii:pentru a trai,omul trebuie sa produca, iar pentru a produce sunt nrcrsare resurse.Or resursele sunt insuficiente pentru satisfacerea deplina a nevoilor oamenilor.De aceea,nevoile indivizilor si ale societatii trebuie sa fie potrivite in stransa legatura cu resursele economice. Intre nevoile umane si resursele economice exista un raport specific,determinat de faptul ca nevoile sunt practic nelimitate iar resursele sunt limitate.Se poate spune ca daca si resursele economice ar fi nelimitate,atunci nu ar mai fi nevoie de o stiinta speciala,care sa studieze comportamentul economic al oamenilor.Deci din cauza acestui decalaj intre nevoi si resurse,se imoune existenta unei stiinte care sa studieze fenomenele si procesele economice si care sa ofere solutii pentru problemele cu care se confrunta societatea umana.Acesta este scopul stiimtei economice,in cadrul careia economia privita la nivel micro si macroeconomic ocupa un loc central,fiind cunoscuta si sub denumirea de economie politica.