P. 1
curs DMI nr.3

curs DMI nr.3

|Views: 17|Likes:
Published by Secil Omer
Drept Maritim International
Drept Maritim International

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Secil Omer on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

CURS NR.

3 DMI

PERSONALUL NAVIGANT

Echipajul navei
Definiţia, structura şi ierarhia echipajului navei

Personalul navigant român este constituit din totalitatea persoanelor care au cetăţenie română şi care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, obţinut în conformitate cu prevederile legale şi care dă dreptul acestora să îndeplinească funcţii la bordul navelor. Evidenţa personalului navigant român se ţine de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, în registrele de evidenţă a personalului navigant. Orice navă care arborează pavilionul român este deservită de un echipaj care asigură operarea navei în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului şi îndeplineşte alte activităţi la bordul navei. Echipajul navei reprezintă totalitatea personalului navigant, brevetaţi sau nebrevetaţi care îndeplinesc o funcţie la bordul navei.

Echipajul este format din personal navigant şi personal auxiliar, iar componenţa acestuia este stabilită conform tipului şi destinaţiei navei. Orice navă care arborează pavilionul român trebuie să aibă la bord, indiferent de situaţia în care se află, un echipaj minim de siguranţă. Echipajul minim de siguranţă se stabileşte în funcţie de tipul şi destinaţia navei, de mărimea acesteia, de numărul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum şi de situaţia în care se află nava: în marş, în staţionare, în reparaţii, în conservare sau în iernatic. Echipajul minim de siguranţă asigură conducerea navei în siguranţă în timpul navigaţiei şi al manevrelor, paza şi siguranţa navei în staţionare, vitalitatea navei, prevenirea şi stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluării mediului, exploatarea în siguranţă a instalaţiilor şi a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevră, navigaţie şi telecomunicaţii.

Autoritatea Navală Română stabileşte echipajul minim de siguranţă, precum şi funcţiile acestuia, pentru fiecare categorie de navă, şi eliberează un certificat privind echipajul minim de siguranţă In conformitate cu OMT nr. 370 din 5 iulie 1999 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranţă a navigaţiei pentru navele maritime din marina civilă a României. Autoritatea Navală Română stabileşte condiţiile de eliberare şi perioada de valabilitate a acestuia . Brevetele sau certificatele de capacitate se obţin după promovarea unui examen susţinut în faţa unei comisii stabilite de Autoritatea Navală Română sau, după caz, prin echivalare, la cerere. Brevetele sau certificatele de capacitate se eliberează de către Autoritatea Navală Română, în numele ministerului. Condiţiile de obţinere, reconfirmare, suspendare sau anulare a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, nomenclatorul, forma şi conţinutul acestora, precum şi funcţiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de posesorii brevetelor şi ai certificatelor de capacitate se aprobă de către minister, la propunerea Autorităţii Navale Române.

Carnetul de marinar se eliberează. prin Autoritatea Navală Română. pentru care nu se eliberează brevete sau certificate de capacitate. în numele Guvernului. de către minister. Durata şi conţinutul cursurilor de pregătire şi perfecţionare se aprobă de către minister. un carnet de marinar. Pentru a putea îndeplini o funcţie la bordul navei personalul navigant şi personalul auxiliar trebuie să facă dovada că au absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi să posede în mod obligatoriu. Personalul auxiliar efectuează activităţi la bordul navelor. In cadrul echipajului funcţiile la bordul navelor care arborează pavilionul român pot fi îndeplinite numai de personalul navigant care posedă brevete sau certificate de capacitate corespunzătoare.Pentru participarea la examenul organizat de ANR personalul navigant trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. ca document de identitate. . după caz. la propunerea Autorităţii Navale Române.

b) personal de maşini. c) personal de radiocomunicaţii. în cadrul echipajului navei. b) personal navigant posesor de certificate de capacitate. este următoarea: a) comandant b) secund c) ofiţeri de punte d) şef mecanic e) ofiţeri mecanici f) alţi ofiţeri .Din punct de vedere al activităţii desfăşurate personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal de punte. Ierarhia funcţiilor. d) personal auxiliar Din punct de vedere al calificării personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal navigant posesor de brevete.

personal pentru alte activităţi la bordul navei.motorist .pompagiu . .personal tehnologic .marinar .g) personal cu certificat de capacitate: .electrician .fitter .personal medico-sanitar .ajutor mecanic .fochist h) personal auxiliar: .conducător de şalupă .personal administrativ .personal de pescuit şi de prelucrare a peştelui .timonier .şef echipaj .personal sanitar-veterinar .

pentru a fi autorizate în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului (HG 10/1997). eliberate de la nave. Personalul navigant român se poate ambarca şi pe nave care arborează pavilionul altor state. pentru a i se lua în considerare stagiul de ambarcare. Personalul navigant român care a fost ambarcat pe nave care arborează pavilion străin. trebuie să prezinte la căpitănia de port la care este înregistrat copie de pe contractele individuale de ambarcare şi adeverinţele privind perioadele de ambarcare. au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte. b) să constituie garanţia stabilită pentru a asigura cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului. persoane juridice române. . pe cont propriu sau prin intermediul agenţiilor de personal navigant.Toţi membrii echipajului trebuie să facă dovada că au vârsta minimă necesară şi că îndeplinesc condiţiile de sănătate prevăzute în reglementările naţionale şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. referitoare la echipaje. în cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu îşi îndeplineşte această obligaţie. Agenţiile de personal navigant.

. în limita mijloacelor de salvare existente la bord. cu acordul şi pe răspunderea proprietarului/operatorului navei şi cu aprobarea căpităniei portului de îmbarcare. pot fi îmbarcate şi alte persoane. Aceste persoane nu sunt obligate să posede carnet de marinar.In cazul nerespectării prevederilor legale perioadele de ambarcare efectuate la bordul navelor care arborează pavilion străin nu se vor lua în considerare la calculul stagiului în vederea înscrierii la examenele pentru obţinerea de brevete sau certificate de capacitate sau la reconfirmarea acestora şi nici pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale. La bordul navelor care arborează pavilionul român. în afara echipajului.

1976. s-a ratificarea Convenţia nr. respectiv Autoritatea Navală Română.02. în data de 09. în afara navelor de război. publicat în M. respectiv la data de 09. O.1976. Carnet de marinar trebuie să îl posede oricare marinar. la bordul oricărei nave. 108 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant. Convenţia a intrat în vigoare pentru statul român după un an de la data publicării conform prevederilor convenţiei. care este înmatriculată pe un teritoriu pentru care aceasta convenţie este în vigoare şi care este în mod normal afectata navigaţiei maritime.Documentele personalului navigant Actele naţionale de identitate pentru personalul navigant Prin DECRET nr. indiferent ce calitate are. . 25 din 3 februarie 1976. adoptata la Geneva la 13 mai 1958 de Conferinţa generala a Organizaţiei Internaţionale a Muncii.02. Actul de identitate pentru personalul navigant poartă denumirea de Carnet de marinar şi este eliberat de autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale.

în sensul convenţiei. daca cel interesat cere aceasta. Actul de identitate al personalului navigant va fi păstrat întotdeauna de către marinar. Actul de identitate pentru personalul navigant va fi întocmit după un model simplu: el va fi confecţionat dintr-un material rezistent şi se va prezenta astfel încât orice modificare sa poată fi cu uşurinţa observata. . Cu toate acestea. aceleaşi efecte ca şi actul de identitate pentru personalul navigant. autoritatea competentă a statului va putea elibera.Orice stat membru la convenţie va elibera fiecăruia dintre cetăţenii săi. exercitând profesia de marinar. în cazul când nu ar fi posibil sa se elibereze un astfel de document anumitor categorii de personal navigant. Autoritatea competentă a statului va putea elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricărui marinar utilizat la bordul unei nave înmatriculate pe teritoriul său sau înscris la un birou de plasare de pe teritoriul sau. un paşaport specificând ca titularul este marinar şi având. la cererea sa. în locul menţionatului document. un "act de identitate pentru personal navigant".

Actul de identitate pentru personalul navigant va indica numele şi calitatea autorităţii care 1-a eliberat. daca este cazul). daca acesta este incapabil sa semneze. . Actul de identitate pentru personalul navigant va conţine următoarele date referitoare la titular: a) numele întreg (prenumele şi numele de familie. f) semnătura titularului sau. d) semnalmente. Daca un stat membru eliberează un act de identitate pentru personalul navigant unui marinar străin. De altfel. b) data şi locul naşterii. o amprenta a degetului mare. o asemenea declaraţie nu va constitui o dovada concludenta a naţionalităţii sale. e) fotografia. data şi locul eliberării şi va conţine o declaraţie stabilind ca acest document este un act de identitate pentru personalul navigant potrivit prezentei convenţii. el nu va fi obligat sa înscrie nici o declaraţie privind naţionalitatea respectivului marinar. c) naţionalitatea.

de asemenea. atunci când intrarea este solicitata de către cel interesat: a) pentru a fi îmbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o alta nava. . b) pentru a trece în tranzit în scopul de a-şi ajunge nava intr-o alta tara sau în scopul de a fi repatriat. forma şi cuprinsul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi determinate de către statul membru care îl eliberează. Legislaţia naţională va putea să impună înscrierea unor informaţii complementare în actul de identitate pentru personalul navigant. după consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale personalului navigant interesate. Sub rezerva prevederilor din convenţie. orice stat membru va trebui.Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru personalul navigant va fi clar indicata în document. valabil. sa permită intrarea oricărui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant. Dacă actul de identitate pentru personalul navigant conţine spatii libere pentru înscrierile corespunzătoare.

c) în orice alt scop aprobat de către autorităţile statului interesat. orice stat membru va putea pretinde o dovada satisfăcătoare. . Statul membru va putea de asemenea sa limiteze durata şederii marinarului la o perioada considerata rezonabila în raport cu scopul şederii. Convenţia nu angajează decât statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. armatorului sau agentului interesat. sau a consulului interesat. inclusiv un act scris. din partea marinarului. înainte de a autoriza intrarea în teritoriul sau pentru unul dintre motivele enumerate. asupra intenţiei marinarului şi a faptului ca el este în măsura sa-şi pună în aplicare proiectul. iar România este membră a acestei organizaţii.

confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. Transporturilor şi Locuinţei nr. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim Prin Ordin Ministerul Lucrărilor Publice. confirmarea competentei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. Standardele de instruire.Standardele de instruire. 947 din 21 iunie 2001 sa aprobat regulamentul privind standardele de instruire. . sunt în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor. brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. cu amendamentele din 1995 ale Convenţiei STCW şi prevederile Codului STCW. instituite prin Regulament. precum şi ai prevederile Directivelor Consiliului 94/58/EC şi 98/35/EC privind nivelul minim de instruire a navigatorilor.

T.L.Toate obligaţiile ce revin statului român din Convenţia STCW'78 cu amendamentele din 1995.şi Autoritatea Navală Română ca autoritate în domeniul transporturilor navale. Transporturilor şi Locuinţei (M.P. Transporturilor şi Locuinţei îşi exercita rolul de Autoritate competenta prin direcţia sa de specialitate .T.) . Ministerul Lucrărilor Publice.L.L. .Direcţia Generala a Transporturilor Maritime pe Dunăre şi Cai Navigabile şi prin Autoritatea Navală Română .L.P. prin Ministerul Lucrărilor Publice. în calitatea sa de "Administraţie". din Codul STCW şi din Rezoluţiile Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale sunt aduse la îndeplinire de Guvernul României.organism tehnic de specialitate aflat în subordinea M.

"Administraţie": Guvernul unui stat parte la Convenţia STCW. "atestat": documentul care confirmă autenticitatea şi valabilitatea unui brevet /certificat de capacitate. "atribuţiune": un ansamblu de sarcini. obligaţii şi responsabilităţi. conform specificaţiilor din Codul STCW. necesare pentru exploatarea navei. ce stabileşte ce se înţelege prin: 1. siguranţa vieţii pe mare sau protecţia mediului marin. al cărui pavilion o nava are dreptul să-1 arboreze. 3.Definiţii Regulamentul are următoarele definiţii şi clarificări. sau recunoaşterea unui brevet / certificat de capacitate sau un document echivalent eliberat de o altă Administraţie. 2. .

6. veghea (radio). Transporturilor şi Locuinţei. "brevet / certificat de capacitate corespunzător": un brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. "Autoritate competenta": Ministerului Lucrărilor Publice. după caz. emis şi atestat în conformitate cu prevederile Regulamentului şi care dă dreptul titularului angajat într-un anumit voiaj sa execute serviciul pe funcţia corespunzătoare înscrisă în atestat şi să îndeplinească la bordul unei nave maritime sau maritim -portuare atribuţiunile pe . la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 8. "Autoritatea competenta în domeniul Radiocomunicaţiilor": Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 7. "atribuţiuni de radiocomunicaţii": atribuţiuni incluzând. întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii în conformitate cu Regulamentul de Radiocomunicaţii.4. cu Convenţia SOLAS şi recomandările Organizaţiei Maritime Internaţionale. "brevet": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia de comandant sau de ofiţer precizată în acel document. 5.

alta decât cea de comandant sau ofiţer. "certificat de capacitate": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia precizată în acel document. "companie": armatorul sau orice alta organizaţie sau persoana. 13. brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart adoptat prin Rezoluţia 2 a Actului final al Conferinţei părţilor la Convenţia STCW. 11. "certificat de conformitate": documentul care atestă competenţa deţinătorului pentru îndeplinirea de atribuţiuni specifice la bordul navelor maritime. cum ar fi operatorul sau navlositorul bare-boat. în conformitate cu prevederile Codului STCW.care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document. . "comandant": persoana care deţine comanda unei nave. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 10. "Codul STCW": Codul privind pregătirea. care şi-a asumat responsabilitatea operării navei de la armator şi care asumându -şi o astfel de responsabilitate a fost de acord să preia toate obligaţiile şi responsabilităţile care se impun companiei din Regulament. 9. 12.

18 din 22/02/2001. "Convenţia STCW": Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor. 80 din 2/03/1979 cu Protocolul din 1978 privind această Convenţie şi Anexele sale. cu amendamentele ulteriore 16. acceptat de România prin Ordonanţa nr. "Centru de perfecţionare": Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civila Constanta şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta sau alt centru autorizat de Autoritatea competenta. 23/22/02/2001 şi amendamentele la această Convenţie acceptate de România prin Ordonanţa nr. 53 din 19/08/1999 aprobată prin Legea nr. "Convenţia SOLAS": Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii pe mare adoptata la Londra la 1 noiembrie 1974 la care România a aderat prin Decretul nr. adoptat la Londra la 17 februarie 1978. 15. de statele membre ale Organizaţiei Maritime Internaţionale. 127 din 31/08/2000 aprobată prin Legea nr. .14. brevetare / atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie 1978.

": Autoritatea Navală Română . a cărui programă analitica a fost aprobată conform reglementarilor în vigoare.organismul tehnic specializat din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice.R. 18. brevetare.certificat restrâns de operator GMDSS 23. Transporturilor şi Locuinţei. "GMDSS" . "'curs aprobat: un curs de educare. 20. cu atribuţii de examinare.N. "GMDSS-ROC" . . "evaluare independentă": o evaluare făcută de către o persoană corespunzător calificată şi atestată. instruire sau formare profesionala organizat de o instituţie autorizata. independentă sau străină de serviciul sau activitatea evaluată. certificare şi atestare a personalului navigant maritim şi maritimportuar. 19. "criterii de evaluare": mijloacele prin care un examinator va evalua capacitatea unui candidat de a executa sarcinile.17.certificat general de operator GMDSS 22.Sistemul mondial de primejdie şi securitate maritima (Global Maritime Distress and Safety System) 21. "A. îndatoririle şi responsabilităţile ce-i revin. "GMDSS-GOC" .

24. 27. 29.descărcare. "nava de pescuit": o navă utilizată pentru prinderea peştelui sau a altor resurse maritime vii. sau în zone unde se aplica reglementări portuare. 26. e. 25. sub operaţiuni de încărcare . în marş. "nava maritima": o navă alta decât cele care naviga exclusiv în ape interioare sau în ape din interiorul său din imediata vecinătate a bazinului portuar. . "luna standard": o luna calendaristică sau perioada de 30 de zile cumulată din mai multe perioade calendaristice mai mici de o lună. în aşteptare în radă şi la dană. în reparaţii curente pană la 30 de zile confirmate de proprietar sau operator. în timpul operaţiunilor specifice. "nava de pasageri": o navă maritimă destinată transportului a cel puţin 12 pasageri. c. "nava de pasageri tip ro-ro": o navă de pasageri cu spaţii de marfă tip ro-ro sau cu spaţii de categorie specială conform definiţiei din Convenţia internaţională pentru siguranţa vieţii pe mare (SOLAS 1974) în vigoare. d. 28. b. "nava în exploatare": o navă aflată în una din următoarele situaţii: a.

asigurarea executării corespunzătoare a tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit. 33. îndeplinirea serviciului în calitate de comandant.30. "nivel de execuţie": nivel de responsabilitate asociat cu executarea sarcinilor.o navă dotată şi echipată corespunzător pentru instruirea practică a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ cu profil de marină. obligaţiilor şi responsabilităţilor la bordul unei nave sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel operaţional sau managerial. sau în zone unde se aplica reglementari portuare. . b. "nivel managerial": nivel de responsabilitate asociat cu: a. "nava maritim-portuara": o navă care naviga exclusiv în ape din interiorul sau imediata vecinătate a bazinului portuar. "nava scoală" . 31. 32. şef mecanic maritim sau ofiţer mecanic maritim I la bordul unei nave maritime. ofiţer de punte maritim I.

35. 37. "ofiţer": un membru al echipajului. menţinerea unui control direct asupra execuţiei tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit în conformitate cu procedurile corespunzătoare şi sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel managerial. 38. c. "ofiţer de punte maritim F: ofiţer cu rang imediat inferior comandantului căruia îi revine comanda navei în eventualitatea incapacităţii comandantului.34. desemnat în aceasta funcţie în conformitate cu brevetul deţinut. b. altul decât comandantul. "nivel operaţional": nivel de responsabilitate asociat cu: a. "ofiţer de punte": un ofiţer calificat în conformitate cu prevederile capitolului ÎI din Anexa I la prezentul Regulament. îndeplinirea serviciului în calitate de operator de radiocomunicaţii la bordul unei nave. îndeplinirea serviciului în calitate de ofiţer cu responsabilitatea cartului de navigaţie. cartului în compartimentul maşini sau de supraveghere a instalaţiilor navei. "ofiţer de punte aspirant": o persoană care se instruieşte pentru a deveni ofiţer de punte. 36. echivalentul definiţiei din Convenţia .

ofiţer şi certificatele de capacitate care intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa I a Regulamentului) precum şi certificatele de operator de radiocomunicaţii trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate în conformitate cu prevederile regulamentului. Brevetele. certificatele de operator de radiocomunicaţii şi atestatele emise de autoritatea statului român. respectiv Autoritatea Navală Română se redactează în limba română şi în limba engleza. Valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate nu poate depăşi 5 ani. Certificatul de operator de radiocomunicaţii se eliberează de Autoritatea în domeniul Radiocomunicaţiilor ca un document distinct în care se confirmă că titularul posedă cunoştinţele suplimentare prevăzute în Regulamentul de radiocomunicaţii şi . 8.Brevete. certificatele de capacitate. Brevetele de comandant. certificate de capacitate şi atestate Brevetele şi certificatele de capacitate se eliberează conform prevederilor regulamentului stabilite la art.

brevet / certificat de capacitate / certificat de operator de radiocomunicaţii.Atestatul se eliberează ca document separat de brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător. . sau document echivalent (în cazul recunoaşterii). Atestatele trebuie să aibă un număr unic de identificare şi vor expira cel mai târziu la data expirării valabilităţii brevetului sau certificatului de capacitate atestat. prezentat în Anexa V. sau la retragerea. modelul utilizat fiind cel din paragraful 2 al secţiunii A-I/2. se eliberează un atestat de recunoaştere. In cazul recunoaşterii unui brevet / certificat de capacitate sau document echivalent emis de o altă Administraţie. aşa cum se prevede în secţiunea A-I/2 din Codul STCW. în termen de valabilitate. Atestatele se eliberează în baza următoarelor documente: 1. suspendarea sau anularea acestuia. prezentat în Anexa V. Modelul acestui atestat va fi cel din paragraful 3 al secţiunii A-I/2 din Codul STCW.

certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. 3. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. 3. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului. Viza se aplică în baza următoarelor documente: 1. Brevetele şi certificatele de capacitate care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa ÎI Regulamentului) trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate pentru a fi declarate valabile. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului Valabilitatea atestatului nu poate fi mai mare de 5 ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus prin prezentul Regulament. certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate.2. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. Stabilirea/prelungirea valabilităţii nu poate fi mai mare de cinci ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus . brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. 2. Atestarea acestor documente se face prin aplicarea unei vize (endorsement) care să ateste data până la care se stabileşte sau se prelungeşte valabilitatea documentului.

Obiectivele în materie de învăţământ de marină. Dacă instituţii sau organizaţii guvernamentale sunt implicate în activităţile prevăzute mai sus. evaluare a competentei. realizate de instituţii sau organizaţii neguvernamentale autorizate. experienţa şi competenta profesorilor. . înţelegere şi aptitudini verificate în cadrul examinărilor trebuia să corespundă prevederilor Convenţiei STCW. trebuie să fie desfăşurate în conformitate cu un sistem implementat şi certificat de calitate. acestea trebuie să aibă implementat şi certificat un sistem de calitate. formare profesională şi instruire precum şi nivelele de competenţă ce urmează a fi atinse trebuie să fie clar definite iar nivelul de cunoştinţe. instruire. formare profesionala. sistem care face obiectul unei evaluări continue în scopul garantării atingerii obiectivelor definite precum şi în ceea ce priveşte calificarea. instructorilor şi examinatorilor.Standarde de calitate Toate activităţile de învăţământ de marina.

sunt stabilite prin instrucţiuni referitoare la baremurile psihologice şi medicale pentru personalul de siguranţă în transporturile maritime. că au cel puţin vârsta prevăzuta în regulile din Anexele I şi II ale prezentului Regulament pentru obţinerea brevetului/ certificatului de capacitate. aprobate de Autoritatea competenta. Candidaţii pentru obţinerea unui brevet / certificat de capacitate trebuie să fie în măsură să dovedească: 1. că satisfac standardele privind starea de sănătate şi în mod deosebit cele privind acuitatea vizuală şi auditivă printr-un certificat medical valabil. eliberarea şi înregistrarea brevetelor/ certificatelor de capacitate şi a atestatelor Standardele medicale pe care trebuie să le îndeplinească personalul navigant şi în mod deosebit cele referitoare la acuitatea vizuală şi auditivă. 3.Standarde medicale. identitatea lor. 2. .

certificatelor de capacitate şi atestatelor eliberate. suspendate. A. atribuţiunile şi nivelul care trebuie indicate în brevetul / certificatul de capacitate. este obligată să păstreze evidenta tuturor brevetelor. că satisfac standardele de competenta impuse prin regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru funcţiile. ca au efectuat stagiul de îmbarcare prevăzut de regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru brevetul / certificatul de capacitate solicitat. . 5. anulate sau declarate pierdute ori distruse.R. expirate. reconfirmate.4.N. precum şi a dispenselor care au fost acordate. probat prin copie după foaia matricolă eliberata de Căpitănia portului care a eliberat brevetul/certificatul de capacitate respectiv.

sa deţină adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale 3.Reconfirmarea brevetelor/ certificatelor de capacitate Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. . toţi comandanţii. sa satisfacă standardele privind starea de sănătate. sau doresc să reia serviciului la bordul navelor după o perioadă de activitate la uscat. ofiţerii. să dovedească menţinerea competentei profesionale printr-un stagiu de îmbarcare de cel puţin 12 luni în ultimii cinci ani pe funcţia înscrisă în brevet/certificat de capacitate. sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: 1. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat care deţin un brevet sau certificat de capacitate eliberat sau recunoscut în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care efectuează serviciul la bordul navelor. şi 2.

4.Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie corespunzătoare unui brevet / certificat de capacitate superior pe linia directă a promovării.. nu se considera ca dovada a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de motorist. sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: .Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie din care se obţine din oficiu un brevet / certificat de capacitate se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru funcţia corespunzătoare brevetului / certificatului de capacitate acordat din oficiu. . cu excepţia operatorului de radiocomunicaţii. să susţină un examen de reconfirmare a competentei. nu se consideră ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de timonier. toţi deţinătorii de brevete maritime eliberate sau recunoscute în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care desfăşoară activităţi echivalente la uscat. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale.

R.activităţi în cadrul serviciilor de specialitate ale Autorităţii competente.activităţi de instruire de specialitate în cadrul unui centru de perfecţionare.N. . . şi 3.activităţi de pilotaj. sau l.să susţină un examen de reconfirmare a competentei.. .1. şi 2. să destina adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale. să facă dovada că au desfăşurat activităţi echivalente la uscat timp de 36 de luni în ultimii cinci ani.activităţi în cadrul compartimentelor de specialitate ale A. . .activităţi de specialitate din cadrul Registrului Naval Roman. să satisfacă standardele privind starea de sănătate. În sensul prezentului Regulament se considera activităţi echivalente următoarele: .

N. ofiţerii.. trebuie să urmeze şi să promoveze cursuri aprobate de specializare. toţi destinatorii de brevete / certificate de capacitate maritime şi maritim-portuare trebuie să facă dovada că deţin adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale.-activităţi în cadrul companiilor. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani.R. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. . prevăzute în Anexa IV a Regulamentului. Pentru a continua serviciul la bordul navelor.activitatea inspectorilor Federaţiei Internaţionale a Transporturilor (ITF). Pentru a continua serviciul la bordul navelor pentru care este obligatorie o instruire specială impusă prin reglementari internaţionale. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat. aşa cum au fost definite la articolul 1 litera 1). . cu aprobarea A. toţi comandanţii.

sunt echivalate cu brevetele / certificatele de capacitate din Regulament în conformitate cu tabelele de echivalare din Anexa III. companiile de navigaţie şi operatorii care deţin sau operează nave sub pavilion român. . ofiţerilor şi operatorilor de radiocomunicaţii. au obligaţia să asigure la bordul acestor nave textul ultimelor reglementari naţionale şi internaţionale privitoare la siguranţa vieţii pe mare şi protecţia mediului marin. personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. 2.Brevetele / certificatele de capacitate emise în conformitate cu reglementările anterioare. In scopul menţinerii la zi a cunoştinţelor comandanţilor. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1.

. personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. 3. starea de sănătate şi competenta acestora pe funcţiile pe care au fost numiţi.Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. fără a se limita la această. 2. exista în evidenta şi sunt uşor accesibile şi includ. documentaţia şi datele referitoare la instruirea. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. documentaţia şi datele cu privire la personalul navigant aflat în serviciu la bordul navelor lor.

procedurile de operare şi alte masuri de la bordul navei necesare executării corespunzătoare a îndatoririlor ce le revin.situaţiile de urgentă pe care trebuie să le cunoască pentru a-şi executa în mod corespunzător îndatoririle care îi revin. Politica şi procedurile astfel stabilite trebuie să includă: 1.alocarea unei perioade rezonabile de timp pe durata căreia personalul navigant nou angajat va avea posibilitatea să se familiarizeze cu: . .procedurile şi masurile specifice navei privind serviciul de cart. siguranţă. protecţia mediului. instrucţiuni scrise în care sunt stabilite politica şi procedurile ce urmează a fi aplicate pentru a se asigura că întregul personal navigant nou angajat la bordul navelor are posibilitatea de a se familiariza cu echipamentul.echipamentele specifice pe care le va folosi sau exploata. înainte de a li se atribui aceste sarcini. şi . şi .Companiile de navigaţie şi operatorii de nave vor pune la dispoziţia comandanţilor fiecărei nave.

vor fi aprobate de Autoritatea competentă. Şcoli postliceale de marină. structurată în conformitate cu programe analitice redactate în scris care să includă metodele. mijloacele şi tehnicile de predare precum şi suporturile de curs necesare îndeplinirii standardelor de competenta prevăzute. Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate instituţiile de învăţământ cu profil de marină (Centrele de pregătire. să i se asigure posibilitatea de a primi informaţiile esenţiale în limba pe care acesta o cunoaşte. Scoli profesionale de marina. desemnarea unui membru din echipaj care. calificare şi perfecţionare a personalului navigant maritim. va avea responsabilitatea ca personalului navigant nou angajat. . Orice modificarea ulterioară a programelor analitice trebuie supusă aprobării Autorităţii competente. înaintea începerii derulării programelor de educare sau instruire. Licee de marina. având cunoştinţele necesare. Instituţii de învăţământ universitar de marina) din România.2. Instruirea şi evaluarea personalului navigant Intreaga instruire şi evaluare a personalului navigant în vederea brevetării / certificării trebuie sa fie: 1.

printr-un atestat în conformitate cu regula 1/2 Paragraful 5 din Convenţia STCW. monitorizată. sau a unui certificat de operator de radiocomunicaţii.N. A. va desfăşura instruirea şi evaluarea astfel încât aceasta activitate sa nu afecteze în mod negativ operarea în condiţii normale a navei. poate recunoaşte certificate de instruire emise de instituţii din alte state. parte la Convenţia STCW.R. unui brevet / certificat de capacitate emis de Administraţia unui alt stat. evaluată şi asigurată de către persoane calificate. numai în baza unei evaluări care să dovedească conformitatea.R.2. A.N. parte la Convenţia STCW. Personalul destinat să desfăşoare activităţi de instruire şi evaluare la bordul navelor. desfăşurată. se va asigura că: . Recunoaşterea brevetelor In vederea recunoaşterii.

1. s-a convenit cu Administraţia statului în cauză.R. . care a fost evaluata şi confirmata de Organizaţia Maritimă Internaţională. 2. A. se va asigura prin examinare ca personalul navigant care prezintă pentru recunoaştere brevete emise conform prevederilor regulilor II/2 sau III/2. prin toate mijloacele necesare care pot include verificarea instrumentelor şi procedurilor. parte la Convenţia STCW. Pot fi recunoscute numai brevetele / certificatele de capacitate emise sub autoritatea unei Administraţii.N. emiterea şi atestarea brevetelor precum şi condiţiile de păstrare a registrelor de evidenta. notificarea promptă în privinţa oricărei schimbări semnificative în sistemul de instruire şi brevetare în conformitate cu Convenţia STCW. posedă cunoştinţe corespunzătoare referitoare la legislaţia maritimă română relevante pentru atribuţiunile pe care le pot îndeplini. sunt respectate pe deplin cerinţele privind standardele de competentă. că a implementat complet şi aplicat prevederile Convenţiei STCW.

N. emis şi atestat în conformitate cu cerinţele unui alt stat. Brevetele emise de Administraţia unui stat care nu este parte la Convenţia STCW. despre orice acord privind recunoaşterea brevetelor emise de Administraţia unui alt stat. poate permite unei persoane să-şi execute serviciul pe o anumită funcţie.R. nu vor fi recunoscute.R. va comunica Autorităţii competente.N. în conformitate cu cerinţele regulii 1/7 din Convenţia STCW. care va informa Secretarul General al Organizaţiei Maritime Internaţionale. deşi respectiva persoană deţine un brevet corespunzător. în aceasta situaţie persoana în cauză trebuie să posede un document care sa dovedească faptul ca s-a înaintat către A. Daca împrejurările o cer. A. parte la Convenţia STCW. alta decât cea de operator de radiocomunicaţii cu excepţia prevederilor Regulamentului de radiocomunicaţii. pe o perioada care să nu depăşească 3 luni la bordul unei nave sub pavilion român. parte la Convenţia STCW.R. dar care nu a fost încă recunoscut printrun atestat de către A.R.A.N. o cerere de recunoaştere a brevetului. .N.

N.R. sub rezerva verificării prealabile de către A. parte la Convenţia STCW.N. a autenticităţii documentelor prezentate. respectând procedurile stabilite prin prezentul Regulament.N.N.R. Destinatorii de brevete / certificate de capacitate sau documente echivalente emise de Administraţiile altor state. parte la Convenţia STCW. parte la Convenţia STCW şi care au fost recunoscute de către A.R. parte la Convenţia STCW. imediat după 1 ianuarie. este abilitat să stabilească acorduri privind recunoaşterea brevetelor / certificatelor de capacitate cu Autorităţile maritime ale altor state. va elabora şi va menţine la zi o listă cu brevetele eliberate de Administraţia unui alt stat. dacă îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament.N. pot susţine examene de evaluare a competentei în vederea obţinerii unui brevet / certificat de capacitate emis de către A. A.R.R.N. Această lista va fi comunicata Secretarului General al Organizaţiei Maritime Internaţionale. pentru anul anterior.A. nu va emite atestatul de recunoaştere în baza unui atestat de recunoaştere emis de Administraţia unui alt stat. A.R. .

pe timpul exerciţiilor sau în alte condiţii de excepţie. Contrar prevederilor.Organizarea serviciului de cart In scopul prevenirii oboselii personalului navigant care efectuează serviciul de cart. de urgenta. . Tuturor celor numiţi în serviciu ca ofiţeri cu responsabilitatea cartului sau ca personal nebrevetat care face parte din cart li se vor asigura minimum 10 ore de odihnă într-un interval de 24 de ore. din care una trebuie să aibă o durata de cel puţin 6 ore. Programările pentru carturi vor fi afişate în locuri uşor accesibile. Orele de odihnă nu pot fi împărţite în mai mult de două perioade. în fiecare interval de şapte zile. perioada de minimum 10 ore de odihna poate fi redusă la nu mai puţin de 6 ore consecutive cu condiţia ca o asemenea reducere să nu se prelungească peste doua zile şi ca. organizarea carturilor se va face astfel încât eficienta întregului personal din serviciul de cart să nu fie afectata de oboseala iar sarcinile să fie astfel atribuite încât personalul din primul cart de la începutul voiajului precum şi cel din carturile ulterioare să fie suficient de odihnit şi apt pentru executarea serviciului din toate punctele de vedere. Cerinţele privind perioadele de odihna nu trebuie respectate în cazul situaţiilor critice. să fie asigurate minimum 70 ore de odihnă.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->