P. 1
curs DMI nr.3

curs DMI nr.3

|Views: 17|Likes:
Published by Secil Omer
Drept Maritim International
Drept Maritim International

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Secil Omer on Jun 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2014

pdf

text

original

CURS NR.

3 DMI

PERSONALUL NAVIGANT

Echipajul navei
Definiţia, structura şi ierarhia echipajului navei

Personalul navigant român este constituit din totalitatea persoanelor care au cetăţenie română şi care posedă un brevet sau un certificat de capacitate, obţinut în conformitate cu prevederile legale şi care dă dreptul acestora să îndeplinească funcţii la bordul navelor. Evidenţa personalului navigant român se ţine de către Autoritatea Navală Română, prin căpităniile de port, în registrele de evidenţă a personalului navigant. Orice navă care arborează pavilionul român este deservită de un echipaj care asigură operarea navei în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului şi îndeplineşte alte activităţi la bordul navei. Echipajul navei reprezintă totalitatea personalului navigant, brevetaţi sau nebrevetaţi care îndeplinesc o funcţie la bordul navei.

Echipajul este format din personal navigant şi personal auxiliar, iar componenţa acestuia este stabilită conform tipului şi destinaţiei navei. Orice navă care arborează pavilionul român trebuie să aibă la bord, indiferent de situaţia în care se află, un echipaj minim de siguranţă. Echipajul minim de siguranţă se stabileşte în funcţie de tipul şi destinaţia navei, de mărimea acesteia, de numărul de nave din convoi, de gradul de automatizare al navei, precum şi de situaţia în care se află nava: în marş, în staţionare, în reparaţii, în conservare sau în iernatic. Echipajul minim de siguranţă asigură conducerea navei în siguranţă în timpul navigaţiei şi al manevrelor, paza şi siguranţa navei în staţionare, vitalitatea navei, prevenirea şi stingerea incendiilor la bord, prevenirea poluării mediului, exploatarea în siguranţă a instalaţiilor şi a echipamentelor de propulsie, guvernare, manevră, navigaţie şi telecomunicaţii.

Autoritatea Navală Română stabileşte echipajul minim de siguranţă, precum şi funcţiile acestuia, pentru fiecare categorie de navă, şi eliberează un certificat privind echipajul minim de siguranţă In conformitate cu OMT nr. 370 din 5 iulie 1999 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind stabilirea personalului minim de siguranţă a navigaţiei pentru navele maritime din marina civilă a României. Autoritatea Navală Română stabileşte condiţiile de eliberare şi perioada de valabilitate a acestuia . Brevetele sau certificatele de capacitate se obţin după promovarea unui examen susţinut în faţa unei comisii stabilite de Autoritatea Navală Română sau, după caz, prin echivalare, la cerere. Brevetele sau certificatele de capacitate se eliberează de către Autoritatea Navală Română, în numele ministerului. Condiţiile de obţinere, reconfirmare, suspendare sau anulare a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, nomenclatorul, forma şi conţinutul acestora, precum şi funcţiile care pot fi îndeplinite la bordul navelor de posesorii brevetelor şi ai certificatelor de capacitate se aprobă de către minister, la propunerea Autorităţii Navale Române.

de către minister. după caz. ca document de identitate. Pentru a putea îndeplini o funcţie la bordul navei personalul navigant şi personalul auxiliar trebuie să facă dovada că au absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte şi să posede în mod obligatoriu. la propunerea Autorităţii Navale Române. Personalul auxiliar efectuează activităţi la bordul navelor. prin Autoritatea Navală Română. In cadrul echipajului funcţiile la bordul navelor care arborează pavilionul român pot fi îndeplinite numai de personalul navigant care posedă brevete sau certificate de capacitate corespunzătoare. Durata şi conţinutul cursurilor de pregătire şi perfecţionare se aprobă de către minister. . un carnet de marinar. pentru care nu se eliberează brevete sau certificate de capacitate. în numele Guvernului.Pentru participarea la examenul organizat de ANR personalul navigant trebuie să facă dovada că a absolvit cursurile de pregătire şi perfecţionare organizate în conformitate cu reglementările naţionale şi acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. Carnetul de marinar se eliberează.

în cadrul echipajului navei. d) personal auxiliar Din punct de vedere al calificării personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal navigant posesor de brevete. c) personal de radiocomunicaţii. este următoarea: a) comandant b) secund c) ofiţeri de punte d) şef mecanic e) ofiţeri mecanici f) alţi ofiţeri .Din punct de vedere al activităţii desfăşurate personalul navigant este format din următoarele categorii: a) personal de punte. b) personal de maşini. b) personal navigant posesor de certificate de capacitate. Ierarhia funcţiilor.

fitter . .fochist h) personal auxiliar: .g) personal cu certificat de capacitate: .timonier .personal de pescuit şi de prelucrare a peştelui .personal medico-sanitar .pompagiu .personal sanitar-veterinar .motorist .marinar .electrician .personal tehnologic .personal pentru alte activităţi la bordul navei.şef echipaj .ajutor mecanic .conducător de şalupă .personal administrativ .

pe cont propriu sau prin intermediul agenţiilor de personal navigant. Agenţiile de personal navigant. eliberate de la nave. trebuie să prezinte la căpitănia de port la care este înregistrat copie de pe contractele individuale de ambarcare şi adeverinţele privind perioadele de ambarcare. pentru a i se lua în considerare stagiul de ambarcare.Toţi membrii echipajului trebuie să facă dovada că au vârsta minimă necesară şi că îndeplinesc condiţiile de sănătate prevăzute în reglementările naţionale şi în acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. referitoare la echipaje. . b) să constituie garanţia stabilită pentru a asigura cheltuielile de repatriere a membrilor echipajului. pentru a fi autorizate în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului (HG 10/1997). Personalul navigant român care a fost ambarcat pe nave care arborează pavilion străin. au următoarele obligaţii: a) să respecte prevederile convenţiilor internaţionale la care România este parte. persoane juridice române. în cazul în care proprietarul sau operatorul navei nu îşi îndeplineşte această obligaţie. Personalul navigant român se poate ambarca şi pe nave care arborează pavilionul altor state.

La bordul navelor care arborează pavilionul român. în limita mijloacelor de salvare existente la bord. Aceste persoane nu sunt obligate să posede carnet de marinar.In cazul nerespectării prevederilor legale perioadele de ambarcare efectuate la bordul navelor care arborează pavilion străin nu se vor lua în considerare la calculul stagiului în vederea înscrierii la examenele pentru obţinerea de brevete sau certificate de capacitate sau la reconfirmarea acestora şi nici pentru stabilirea unor drepturi conform prevederilor legale. pot fi îmbarcate şi alte persoane. . cu acordul şi pe răspunderea proprietarului/operatorului navei şi cu aprobarea căpităniei portului de îmbarcare. în afara echipajului.

în afara navelor de război. O. publicat în M. la bordul oricărei nave. s-a ratificarea Convenţia nr. respectiv Autoritatea Navală Română.02.1976. în data de 09.Documentele personalului navigant Actele naţionale de identitate pentru personalul navigant Prin DECRET nr. care este înmatriculată pe un teritoriu pentru care aceasta convenţie este în vigoare şi care este în mod normal afectata navigaţiei maritime. . respectiv la data de 09. 108 privind actele naţionale de identitate pentru personalul navigant.02.1976. adoptata la Geneva la 13 mai 1958 de Conferinţa generala a Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Actul de identitate pentru personalul navigant poartă denumirea de Carnet de marinar şi este eliberat de autoritatea de stat în domeniul transporturilor navale. Carnet de marinar trebuie să îl posede oricare marinar. indiferent ce calitate are. 25 din 3 februarie 1976. Convenţia a intrat în vigoare pentru statul român după un an de la data publicării conform prevederilor convenţiei.

Autoritatea competentă a statului va putea elibera un act de identitate pentru personalul navigant oricărui marinar utilizat la bordul unei nave înmatriculate pe teritoriul său sau înscris la un birou de plasare de pe teritoriul sau.Orice stat membru la convenţie va elibera fiecăruia dintre cetăţenii săi. . în sensul convenţiei. în locul menţionatului document. Cu toate acestea. la cererea sa. autoritatea competentă a statului va putea elibera. un paşaport specificând ca titularul este marinar şi având. exercitând profesia de marinar. un "act de identitate pentru personal navigant". Actul de identitate al personalului navigant va fi păstrat întotdeauna de către marinar. în cazul când nu ar fi posibil sa se elibereze un astfel de document anumitor categorii de personal navigant. Actul de identitate pentru personalul navigant va fi întocmit după un model simplu: el va fi confecţionat dintr-un material rezistent şi se va prezenta astfel încât orice modificare sa poată fi cu uşurinţa observata. daca cel interesat cere aceasta. aceleaşi efecte ca şi actul de identitate pentru personalul navigant.

De altfel. daca este cazul). data şi locul eliberării şi va conţine o declaraţie stabilind ca acest document este un act de identitate pentru personalul navigant potrivit prezentei convenţii. c) naţionalitatea. . Actul de identitate pentru personalul navigant va conţine următoarele date referitoare la titular: a) numele întreg (prenumele şi numele de familie. d) semnalmente. el nu va fi obligat sa înscrie nici o declaraţie privind naţionalitatea respectivului marinar. b) data şi locul naşterii. f) semnătura titularului sau. Daca un stat membru eliberează un act de identitate pentru personalul navigant unui marinar străin. daca acesta este incapabil sa semneze.Actul de identitate pentru personalul navigant va indica numele şi calitatea autorităţii care 1-a eliberat. e) fotografia. o asemenea declaraţie nu va constitui o dovada concludenta a naţionalităţii sale. o amprenta a degetului mare.

după consultarea organizaţiilor armatorilor şi ale personalului navigant interesate. b) pentru a trece în tranzit în scopul de a-şi ajunge nava intr-o alta tara sau în scopul de a fi repatriat.Orice limitare a duratei de valabilitate a unui act de identitate pentru personalul navigant va fi clar indicata în document. atunci când intrarea este solicitata de către cel interesat: a) pentru a fi îmbarcat la bordul navei sale sau pentru a fi transferat pe o alta nava. forma şi cuprinsul exacte ale actului de identitate pentru personalul navigant vor fi determinate de către statul membru care îl eliberează. valabil. Dacă actul de identitate pentru personalul navigant conţine spatii libere pentru înscrierile corespunzătoare. sa permită intrarea oricărui marinar posesor al unui act de identitate pentru personalul navigant. Legislaţia naţională va putea să impună înscrierea unor informaţii complementare în actul de identitate pentru personalul navigant. . de asemenea. orice stat membru va trebui. Sub rezerva prevederilor din convenţie.

iar România este membră a acestei organizaţii. înainte de a autoriza intrarea în teritoriul sau pentru unul dintre motivele enumerate. Statul membru va putea de asemenea sa limiteze durata şederii marinarului la o perioada considerata rezonabila în raport cu scopul şederii. asupra intenţiei marinarului şi a faptului ca el este în măsura sa-şi pună în aplicare proiectul. . Convenţia nu angajează decât statele membre ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii. orice stat membru va putea pretinde o dovada satisfăcătoare.c) în orice alt scop aprobat de către autorităţile statului interesat. armatorului sau agentului interesat. sau a consulului interesat. din partea marinarului. inclusiv un act scris.

confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. cu amendamentele din 1995 ale Convenţiei STCW şi prevederile Codului STCW. instituite prin Regulament. precum şi ai prevederile Directivelor Consiliului 94/58/EC şi 98/35/EC privind nivelul minim de instruire a navigatorilor.Standardele de instruire. brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart. . confirmarea competentei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim. confirmarea competenţei şi eliberarea brevetelor/certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim Prin Ordin Ministerul Lucrărilor Publice. Standardele de instruire. Transporturilor şi Locuinţei nr. 947 din 21 iunie 2001 sa aprobat regulamentul privind standardele de instruire. sunt în conformitate cu prevederile Convenţiei STCW din 1978 privind standardele de pregătire a navigatorilor.

Ministerul Lucrărilor Publice.) . Transporturilor şi Locuinţei îşi exercita rolul de Autoritate competenta prin direcţia sa de specialitate .P. . în calitatea sa de "Administraţie".Direcţia Generala a Transporturilor Maritime pe Dunăre şi Cai Navigabile şi prin Autoritatea Navală Română .L.L. prin Ministerul Lucrărilor Publice.organism tehnic de specialitate aflat în subordinea M.P.T. Transporturilor şi Locuinţei (M.L.şi Autoritatea Navală Română ca autoritate în domeniul transporturilor navale.Toate obligaţiile ce revin statului român din Convenţia STCW'78 cu amendamentele din 1995.L. din Codul STCW şi din Rezoluţiile Comitetului Securităţii Maritime al Organizaţiei Maritime Internaţionale sunt aduse la îndeplinire de Guvernul României.T.

. "atribuţiune": un ansamblu de sarcini. necesare pentru exploatarea navei. 3. conform specificaţiilor din Codul STCW. obligaţii şi responsabilităţi. siguranţa vieţii pe mare sau protecţia mediului marin. "atestat": documentul care confirmă autenticitatea şi valabilitatea unui brevet /certificat de capacitate. al cărui pavilion o nava are dreptul să-1 arboreze. ce stabileşte ce se înţelege prin: 1. "Administraţie": Guvernul unui stat parte la Convenţia STCW. sau recunoaşterea unui brevet / certificat de capacitate sau un document echivalent eliberat de o altă Administraţie.Definiţii Regulamentul are următoarele definiţii şi clarificări. 2.

Transporturilor şi Locuinţei. emis şi atestat în conformitate cu prevederile Regulamentului şi care dă dreptul titularului angajat într-un anumit voiaj sa execute serviciul pe funcţia corespunzătoare înscrisă în atestat şi să îndeplinească la bordul unei nave maritime sau maritim -portuare atribuţiunile pe . "Autoritatea competenta în domeniul Radiocomunicaţiilor": Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 7. după caz. veghea (radio). "Autoritate competenta": Ministerului Lucrărilor Publice. "brevet": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia de comandant sau de ofiţer precizată în acel document. "brevet / certificat de capacitate corespunzător": un brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. 5.4. 6. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 8. întreţinerea şi repararea echipamentelor de radiocomunicaţii în conformitate cu Regulamentul de Radiocomunicaţii. "atribuţiuni de radiocomunicaţii": atribuţiuni incluzând. cu Convenţia SOLAS şi recomandările Organizaţiei Maritime Internaţionale.

11. brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart adoptat prin Rezoluţia 2 a Actului final al Conferinţei părţilor la Convenţia STCW. alta decât cea de comandant sau ofiţer. la bordul navelor maritime sau maritim-portuare 10. care şi-a asumat responsabilitatea operării navei de la armator şi care asumându -şi o astfel de responsabilitate a fost de acord să preia toate obligaţiile şi responsabilităţile care se impun companiei din Regulament. . "certificat de capacitate": documentul care dă dreptul deţinătorului să exercite funcţia precizată în acel document. cum ar fi operatorul sau navlositorul bare-boat.care le presupune nivelul de responsabilitate specificat în acel document. 12. "companie": armatorul sau orice alta organizaţie sau persoana. în conformitate cu prevederile Codului STCW. "Codul STCW": Codul privind pregătirea. "comandant": persoana care deţine comanda unei nave. 9. 13. "certificat de conformitate": documentul care atestă competenţa deţinătorului pentru îndeplinirea de atribuţiuni specifice la bordul navelor maritime.

de statele membre ale Organizaţiei Maritime Internaţionale. "Convenţia SOLAS": Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii pe mare adoptata la Londra la 1 noiembrie 1974 la care România a aderat prin Decretul nr. . acceptat de România prin Ordonanţa nr.14. 23/22/02/2001 şi amendamentele la această Convenţie acceptate de România prin Ordonanţa nr. adoptat la Londra la 17 februarie 1978. 15. "Centru de perfecţionare": Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civila Constanta şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta sau alt centru autorizat de Autoritatea competenta. brevetare / atestare şi efectuare a serviciului de cart adoptată la Londra la 7 iulie 1978. 127 din 31/08/2000 aprobată prin Legea nr. 80 din 2/03/1979 cu Protocolul din 1978 privind această Convenţie şi Anexele sale. 53 din 19/08/1999 aprobată prin Legea nr. cu amendamentele ulteriore 16. 18 din 22/02/2001. "Convenţia STCW": Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor.

19. "'curs aprobat: un curs de educare. "GMDSS" . "GMDSS-ROC" .certificat general de operator GMDSS 22. îndatoririle şi responsabilităţile ce-i revin. "criterii de evaluare": mijloacele prin care un examinator va evalua capacitatea unui candidat de a executa sarcinile.N.": Autoritatea Navală Română . "A. Transporturilor şi Locuinţei.certificat restrâns de operator GMDSS 23. . certificare şi atestare a personalului navigant maritim şi maritimportuar. brevetare. "GMDSS-GOC" . 18. instruire sau formare profesionala organizat de o instituţie autorizata. "evaluare independentă": o evaluare făcută de către o persoană corespunzător calificată şi atestată.Sistemul mondial de primejdie şi securitate maritima (Global Maritime Distress and Safety System) 21.organismul tehnic specializat din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice. independentă sau străină de serviciul sau activitatea evaluată.R. a cărui programă analitica a fost aprobată conform reglementarilor în vigoare. cu atribuţii de examinare.17. 20.

în reparaţii curente pană la 30 de zile confirmate de proprietar sau operator. d. 29. "nava în exploatare": o navă aflată în una din următoarele situaţii: a. "luna standard": o luna calendaristică sau perioada de 30 de zile cumulată din mai multe perioade calendaristice mai mici de o lună.24. în aşteptare în radă şi la dană. b. 25. sub operaţiuni de încărcare . 27. 28. "nava de pasageri": o navă maritimă destinată transportului a cel puţin 12 pasageri. e. . în marş. 26.descărcare. în timpul operaţiunilor specifice. sau în zone unde se aplica reglementări portuare. c. "nava de pescuit": o navă utilizată pentru prinderea peştelui sau a altor resurse maritime vii. "nava de pasageri tip ro-ro": o navă de pasageri cu spaţii de marfă tip ro-ro sau cu spaţii de categorie specială conform definiţiei din Convenţia internaţională pentru siguranţa vieţii pe mare (SOLAS 1974) în vigoare. "nava maritima": o navă alta decât cele care naviga exclusiv în ape interioare sau în ape din interiorul său din imediata vecinătate a bazinului portuar.

32. ofiţer de punte maritim I. b. 33. sau în zone unde se aplica reglementari portuare. . "nivel de execuţie": nivel de responsabilitate asociat cu executarea sarcinilor. şef mecanic maritim sau ofiţer mecanic maritim I la bordul unei nave maritime. îndeplinirea serviciului în calitate de comandant. obligaţiilor şi responsabilităţilor la bordul unei nave sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel operaţional sau managerial.o navă dotată şi echipată corespunzător pentru instruirea practică a elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ cu profil de marină. "nivel managerial": nivel de responsabilitate asociat cu: a. asigurarea executării corespunzătoare a tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit.30. 31. "nava maritim-portuara": o navă care naviga exclusiv în ape din interiorul sau imediata vecinătate a bazinului portuar. "nava scoală" .

c.34. 35. desemnat în aceasta funcţie în conformitate cu brevetul deţinut. "ofiţer de punte maritim F: ofiţer cu rang imediat inferior comandantului căruia îi revine comanda navei în eventualitatea incapacităţii comandantului. b. "ofiţer de punte": un ofiţer calificat în conformitate cu prevederile capitolului ÎI din Anexa I la prezentul Regulament. echivalentul definiţiei din Convenţia . "ofiţer": un membru al echipajului. menţinerea unui control direct asupra execuţiei tuturor atribuţiunilor din cadrul domeniului de responsabilitate stabilit în conformitate cu procedurile corespunzătoare şi sub conducerea unei persoane care îndeplineşte o funcţie la nivel managerial. cartului în compartimentul maşini sau de supraveghere a instalaţiilor navei. 37. 36. "ofiţer de punte aspirant": o persoană care se instruieşte pentru a deveni ofiţer de punte. 38. îndeplinirea serviciului în calitate de ofiţer cu responsabilitatea cartului de navigaţie. "nivel operaţional": nivel de responsabilitate asociat cu: a. altul decât comandantul. îndeplinirea serviciului în calitate de operator de radiocomunicaţii la bordul unei nave.

certificate de capacitate şi atestate Brevetele şi certificatele de capacitate se eliberează conform prevederilor regulamentului stabilite la art. Brevetele. certificatele de operator de radiocomunicaţii şi atestatele emise de autoritatea statului român. Brevetele de comandant. certificatele de capacitate. Certificatul de operator de radiocomunicaţii se eliberează de Autoritatea în domeniul Radiocomunicaţiilor ca un document distinct în care se confirmă că titularul posedă cunoştinţele suplimentare prevăzute în Regulamentul de radiocomunicaţii şi . 8.Brevete. Valabilitatea brevetelor / certificatelor de capacitate nu poate depăşi 5 ani. respectiv Autoritatea Navală Română se redactează în limba română şi în limba engleza. ofiţer şi certificatele de capacitate care intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa I a Regulamentului) precum şi certificatele de operator de radiocomunicaţii trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate în conformitate cu prevederile regulamentului.

sau document echivalent (în cazul recunoaşterii). prezentat în Anexa V. . aşa cum se prevede în secţiunea A-I/2 din Codul STCW. In cazul recunoaşterii unui brevet / certificat de capacitate sau document echivalent emis de o altă Administraţie.Atestatul se eliberează ca document separat de brevetul sau certificatul de capacitate corespunzător. Atestatele trebuie să aibă un număr unic de identificare şi vor expira cel mai târziu la data expirării valabilităţii brevetului sau certificatului de capacitate atestat. prezentat în Anexa V. Modelul acestui atestat va fi cel din paragraful 3 al secţiunii A-I/2 din Codul STCW. suspendarea sau anularea acestuia. în termen de valabilitate. brevet / certificat de capacitate / certificat de operator de radiocomunicaţii. modelul utilizat fiind cel din paragraful 2 al secţiunii A-I/2. Atestatele se eliberează în baza următoarelor documente: 1. sau la retragerea. se eliberează un atestat de recunoaştere.

certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. Atestarea acestor documente se face prin aplicarea unei vize (endorsement) care să ateste data până la care se stabileşte sau se prelungeşte valabilitatea documentului. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. 3. adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi reglementările naţionale. 2. brevet / certificat de capacitate în termen de valabilitate. 3. certificat care sa dovedească ca sunt satisfăcute standardele privind starea de sănătate. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului Valabilitatea atestatului nu poate fi mai mare de 5 ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus prin prezentul Regulament. Brevetele şi certificatele de capacitate care nu intră sub incidenţa Convenţiei STCW (prevăzute în Anexa ÎI Regulamentului) trebuie să aibă un număr unic de identificare şi sa fie atestate pentru a fi declarate valabile. Viza se aplică în baza următoarelor documente: 1. Stabilirea/prelungirea valabilităţii nu poate fi mai mare de cinci ani şi se calculează de la data absolvirii celui mai vechi curs obligatoriu impus . prevăzute în Anexa IV a Regulamentului.2.

înţelegere şi aptitudini verificate în cadrul examinărilor trebuia să corespundă prevederilor Convenţiei STCW. Obiectivele în materie de învăţământ de marină. formare profesionala. acestea trebuie să aibă implementat şi certificat un sistem de calitate. Dacă instituţii sau organizaţii guvernamentale sunt implicate în activităţile prevăzute mai sus. experienţa şi competenta profesorilor. instruire. realizate de instituţii sau organizaţii neguvernamentale autorizate. .Standarde de calitate Toate activităţile de învăţământ de marina. instructorilor şi examinatorilor. evaluare a competentei. formare profesională şi instruire precum şi nivelele de competenţă ce urmează a fi atinse trebuie să fie clar definite iar nivelul de cunoştinţe. trebuie să fie desfăşurate în conformitate cu un sistem implementat şi certificat de calitate. sistem care face obiectul unei evaluări continue în scopul garantării atingerii obiectivelor definite precum şi în ceea ce priveşte calificarea.

identitatea lor. eliberarea şi înregistrarea brevetelor/ certificatelor de capacitate şi a atestatelor Standardele medicale pe care trebuie să le îndeplinească personalul navigant şi în mod deosebit cele referitoare la acuitatea vizuală şi auditivă. aprobate de Autoritatea competenta. că au cel puţin vârsta prevăzuta în regulile din Anexele I şi II ale prezentului Regulament pentru obţinerea brevetului/ certificatului de capacitate. 3. .Standarde medicale. că satisfac standardele privind starea de sănătate şi în mod deosebit cele privind acuitatea vizuală şi auditivă printr-un certificat medical valabil. sunt stabilite prin instrucţiuni referitoare la baremurile psihologice şi medicale pentru personalul de siguranţă în transporturile maritime. Candidaţii pentru obţinerea unui brevet / certificat de capacitate trebuie să fie în măsură să dovedească: 1. 2.

. anulate sau declarate pierdute ori distruse.R. reconfirmate. este obligată să păstreze evidenta tuturor brevetelor. precum şi a dispenselor care au fost acordate.4. suspendate. că satisfac standardele de competenta impuse prin regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru funcţiile. A. probat prin copie după foaia matricolă eliberata de Căpitănia portului care a eliberat brevetul/certificatul de capacitate respectiv. ca au efectuat stagiul de îmbarcare prevăzut de regulile din Anexele I şi II la Regulament pentru brevetul / certificatul de capacitate solicitat. 5. atribuţiunile şi nivelul care trebuie indicate în brevetul / certificatul de capacitate. expirate.N. certificatelor de capacitate şi atestatelor eliberate.

toţi comandanţii. ofiţerii. să dovedească menţinerea competentei profesionale printr-un stagiu de îmbarcare de cel puţin 12 luni în ultimii cinci ani pe funcţia înscrisă în brevet/certificat de capacitate. . sa deţină adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale 3. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat care deţin un brevet sau certificat de capacitate eliberat sau recunoscut în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care efectuează serviciul la bordul navelor. sau doresc să reia serviciului la bordul navelor după o perioadă de activitate la uscat. şi 2.Reconfirmarea brevetelor/ certificatelor de capacitate Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. sa satisfacă standardele privind starea de sănătate. sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: 1.

sunt obligaţi ca la intervale de timp care să nu depăşească 5 ani: . Pentru a continua să fie recunoscuţi apţi de serviciu la bordul navelor. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. 4. nu se consideră ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de timonier. se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale.Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie din care se obţine din oficiu un brevet / certificat de capacitate se ia în considerare ca dovadă a menţinerii competentei profesionale pentru funcţia corespunzătoare brevetului / certificatului de capacitate acordat din oficiu. Stagiul de îmbarcare pe o funcţie corespunzătoare altui certificat de capacitate. să susţină un examen de reconfirmare a competentei. cu excepţia operatorului de radiocomunicaţii.Stagiul de îmbarcare efectuat pe o funcţie corespunzătoare unui brevet / certificat de capacitate superior pe linia directă a promovării. toţi deţinătorii de brevete maritime eliberate sau recunoscute în conformitate cu capitolele din Anexele I şi II la Regulament şi care desfăşoară activităţi echivalente la uscat. .. nu se considera ca dovada a menţinerii competentei profesionale pentru certificatul de capacitate de motorist.

În sensul prezentului Regulament se considera activităţi echivalente următoarele: . sau l. . .activităţi în cadrul serviciilor de specialitate ale Autorităţii competente. .să susţină un examen de reconfirmare a competentei. să facă dovada că au desfăşurat activităţi echivalente la uscat timp de 36 de luni în ultimii cinci ani. .activităţi de instruire de specialitate în cadrul unui centru de perfecţionare. şi 2.1. .activităţi de pilotaj.activităţi de specialitate din cadrul Registrului Naval Roman. şi 3.N.R..activităţi în cadrul compartimentelor de specialitate ale A. să destina adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale. să satisfacă standardele privind starea de sănătate.

Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani. Pentru a continua serviciul la bordul navelor. prevăzute în Anexa IV a Regulamentului. cu aprobarea A. .activitatea inspectorilor Federaţiei Internaţionale a Transporturilor (ITF).N. aşa cum au fost definite la articolul 1 litera 1).-activităţi în cadrul companiilor. operatorii de radiocomunicaţii şi personalul nebrevetat. toţi destinatorii de brevete / certificate de capacitate maritime şi maritim-portuare trebuie să facă dovada că deţin adeverinţe valabile de absolvire a cursurilor obligatorii impuse prin Convenţia STCW şi prin reglementările naţionale. toţi comandanţii. ofiţerii. . Pentru a continua serviciul la bordul navelor pentru care este obligatorie o instruire specială impusă prin reglementari internaţionale. Valabilitatea acestor cursuri este de 5 ani.R.. trebuie să urmeze şi să promoveze cursuri aprobate de specializare.

personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare.Brevetele / certificatele de capacitate emise în conformitate cu reglementările anterioare. In scopul menţinerii la zi a cunoştinţelor comandanţilor. Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. . ofiţerilor şi operatorilor de radiocomunicaţii. companiile de navigaţie şi operatorii care deţin sau operează nave sub pavilion român. au obligaţia să asigure la bordul acestor nave textul ultimelor reglementari naţionale şi internaţionale privitoare la siguranţa vieţii pe mare şi protecţia mediului marin. 2. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. sunt echivalate cu brevetele / certificatele de capacitate din Regulament în conformitate cu tabelele de echivalare din Anexa III.

documentaţia şi datele referitoare la instruirea. echipajele de pe navele lor sunt alcătuite în conformitate cu cerinţele privind echipajul minim de siguranţa. 3. starea de sănătate şi competenta acestora pe funcţiile pe care au fost numiţi. fără a se limita la această.Responsabilitatea companiilor de navigaţie şi operatorilor de nave Companiile de navigaţie şi operatorii de nave sunt responsabili de numirea navigatorilor în serviciu la bordul navelor lor asigurânduse că: 1. exista în evidenta şi sunt uşor accesibile şi includ. . personalul navigant îmbarcat pe navele lor deţine brevete / certificate de capacitate corespunzătoare. 2. documentaţia şi datele cu privire la personalul navigant aflat în serviciu la bordul navelor lor.

Politica şi procedurile astfel stabilite trebuie să includă: 1.alocarea unei perioade rezonabile de timp pe durata căreia personalul navigant nou angajat va avea posibilitatea să se familiarizeze cu: . înainte de a li se atribui aceste sarcini.echipamentele specifice pe care le va folosi sau exploata.situaţiile de urgentă pe care trebuie să le cunoască pentru a-şi executa în mod corespunzător îndatoririle care îi revin. siguranţă. instrucţiuni scrise în care sunt stabilite politica şi procedurile ce urmează a fi aplicate pentru a se asigura că întregul personal navigant nou angajat la bordul navelor are posibilitatea de a se familiariza cu echipamentul. procedurile de operare şi alte masuri de la bordul navei necesare executării corespunzătoare a îndatoririlor ce le revin. protecţia mediului.procedurile şi masurile specifice navei privind serviciul de cart. şi . .Companiile de navigaţie şi operatorii de nave vor pune la dispoziţia comandanţilor fiecărei nave. şi .

calificare şi perfecţionare a personalului navigant maritim. Şcoli postliceale de marină. mijloacele şi tehnicile de predare precum şi suporturile de curs necesare îndeplinirii standardelor de competenta prevăzute. având cunoştinţele necesare. Orice modificarea ulterioară a programelor analitice trebuie supusă aprobării Autorităţii competente. Programele analitice la disciplinele de specialitate din toate instituţiile de învăţământ cu profil de marină (Centrele de pregătire. Instituţii de învăţământ universitar de marina) din România. Licee de marina. desemnarea unui membru din echipaj care. .2. structurată în conformitate cu programe analitice redactate în scris care să includă metodele. Scoli profesionale de marina. Instruirea şi evaluarea personalului navigant Intreaga instruire şi evaluare a personalului navigant în vederea brevetării / certificării trebuie sa fie: 1. va avea responsabilitatea ca personalului navigant nou angajat. să i se asigure posibilitatea de a primi informaţiile esenţiale în limba pe care acesta o cunoaşte. vor fi aprobate de Autoritatea competentă. înaintea începerii derulării programelor de educare sau instruire.

se va asigura că: . parte la Convenţia STCW. unui brevet / certificat de capacitate emis de Administraţia unui alt stat. parte la Convenţia STCW. Personalul destinat să desfăşoare activităţi de instruire şi evaluare la bordul navelor.N. evaluată şi asigurată de către persoane calificate. va desfăşura instruirea şi evaluarea astfel încât aceasta activitate sa nu afecteze în mod negativ operarea în condiţii normale a navei. poate recunoaşte certificate de instruire emise de instituţii din alte state. monitorizată. Recunoaşterea brevetelor In vederea recunoaşterii. A.R. numai în baza unei evaluări care să dovedească conformitatea. printr-un atestat în conformitate cu regula 1/2 Paragraful 5 din Convenţia STCW.N. desfăşurată.2. A. sau a unui certificat de operator de radiocomunicaţii.R.

1. emiterea şi atestarea brevetelor precum şi condiţiile de păstrare a registrelor de evidenta. notificarea promptă în privinţa oricărei schimbări semnificative în sistemul de instruire şi brevetare în conformitate cu Convenţia STCW. prin toate mijloacele necesare care pot include verificarea instrumentelor şi procedurilor.R. că a implementat complet şi aplicat prevederile Convenţiei STCW. s-a convenit cu Administraţia statului în cauză.N. A. parte la Convenţia STCW. . care a fost evaluata şi confirmata de Organizaţia Maritimă Internaţională. Pot fi recunoscute numai brevetele / certificatele de capacitate emise sub autoritatea unei Administraţii. 2. sunt respectate pe deplin cerinţele privind standardele de competentă. se va asigura prin examinare ca personalul navigant care prezintă pentru recunoaştere brevete emise conform prevederilor regulilor II/2 sau III/2. posedă cunoştinţe corespunzătoare referitoare la legislaţia maritimă română relevante pentru atribuţiunile pe care le pot îndeplini.

va comunica Autorităţii competente. A.R.N. în conformitate cu cerinţele regulii 1/7 din Convenţia STCW. nu vor fi recunoscute. despre orice acord privind recunoaşterea brevetelor emise de Administraţia unui alt stat. în aceasta situaţie persoana în cauză trebuie să posede un document care sa dovedească faptul ca s-a înaintat către A.R. deşi respectiva persoană deţine un brevet corespunzător. care va informa Secretarul General al Organizaţiei Maritime Internaţionale.R. alta decât cea de operator de radiocomunicaţii cu excepţia prevederilor Regulamentului de radiocomunicaţii.A. emis şi atestat în conformitate cu cerinţele unui alt stat. dar care nu a fost încă recunoscut printrun atestat de către A. pe o perioada care să nu depăşească 3 luni la bordul unei nave sub pavilion român. Daca împrejurările o cer.N. . poate permite unei persoane să-şi execute serviciul pe o anumită funcţie.N.N. Brevetele emise de Administraţia unui stat care nu este parte la Convenţia STCW.R. parte la Convenţia STCW. parte la Convenţia STCW. o cerere de recunoaştere a brevetului.

pentru anul anterior. Această lista va fi comunicata Secretarului General al Organizaţiei Maritime Internaţionale. parte la Convenţia STCW. sub rezerva verificării prealabile de către A. imediat după 1 ianuarie. parte la Convenţia STCW şi care au fost recunoscute de către A.R.R.R.N. va elabora şi va menţine la zi o listă cu brevetele eliberate de Administraţia unui alt stat. dacă îndeplinesc cerinţele prezentului Regulament. parte la Convenţia STCW.R. nu va emite atestatul de recunoaştere în baza unui atestat de recunoaştere emis de Administraţia unui alt stat.R. .N. pot susţine examene de evaluare a competentei în vederea obţinerii unui brevet / certificat de capacitate emis de către A. A. A.N.N.N. respectând procedurile stabilite prin prezentul Regulament. este abilitat să stabilească acorduri privind recunoaşterea brevetelor / certificatelor de capacitate cu Autorităţile maritime ale altor state.N. Destinatorii de brevete / certificate de capacitate sau documente echivalente emise de Administraţiile altor state.A.R. parte la Convenţia STCW. a autenticităţii documentelor prezentate.

pe timpul exerciţiilor sau în alte condiţii de excepţie.Organizarea serviciului de cart In scopul prevenirii oboselii personalului navigant care efectuează serviciul de cart. Tuturor celor numiţi în serviciu ca ofiţeri cu responsabilitatea cartului sau ca personal nebrevetat care face parte din cart li se vor asigura minimum 10 ore de odihnă într-un interval de 24 de ore. în fiecare interval de şapte zile. să fie asigurate minimum 70 ore de odihnă. perioada de minimum 10 ore de odihna poate fi redusă la nu mai puţin de 6 ore consecutive cu condiţia ca o asemenea reducere să nu se prelungească peste doua zile şi ca. Orele de odihnă nu pot fi împărţite în mai mult de două perioade. Cerinţele privind perioadele de odihna nu trebuie respectate în cazul situaţiilor critice. Contrar prevederilor. de urgenta. organizarea carturilor se va face astfel încât eficienta întregului personal din serviciul de cart să nu fie afectata de oboseala iar sarcinile să fie astfel atribuite încât personalul din primul cart de la începutul voiajului precum şi cel din carturile ulterioare să fie suficient de odihnit şi apt pentru executarea serviciului din toate punctele de vedere. din care una trebuie să aibă o durata de cel puţin 6 ore. . Programările pentru carturi vor fi afişate în locuri uşor accesibile.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->