Sunteți pe pagina 1din 2

Piee financiare seminarii TEST no.

Teste gril

1.Valoarea nominala a unei obligatiuni reprezinta: a. suma pe care o plateste cel care subscrie b. suma pe care trebuie, de regula, sa o plateasca emitentul pt a-si rascumpara titlurile c. suma in fct de care se stabileste venitul creditorului obligatar 2.Marimea dobanzii asigurate detinatorului unei obligatiuni cu cupon zero este influentata de urmatorii factori: a. scadenta titlului respectiv b. rata medie a dobanzii pe piata bancara c. cursul de piata al obligatiunii 3.Prima de emisiune in cazul emiterii de obligatiuni reprezinta: a. diferenta dintre pretul la care debitorul rascumpara titlul la scadenta si pretul de emisiune, mai mic b. diferenta dintre pretul de emisiune mai mic si cursul obligatiunii pe piata c. diferenta dintre valoarea nominala si pretul de emisiune, mai mare, al obligatiunii 4.Piata financiara se caracterizeaza prin urmatoarele: a. asigura intermedierea intre cererea si oferta de capital b. atrage disponibilitatile banesti temporar libere in economie c. asigura emiterea de hartii de valoare negociabile 5.Urmatoarele obligatiuni asigura detinatorului un venit variabil: a. obligatiunile cu fereastra b. obligatiunile cu warrants c. obligatiunile cu cupon zero 6.Bursa de valori este o piata secundara pe care tranzactiile se pot efectua prin intermediul: a. bancilor b. societatilor de investitii financiare c. societatilor de valori mobiliare 7.Creditorul obligatar are urmatoarele drepturi: a. sa subscrie obligatiuni la valoarea nominala b. sa primeasca anual un venit care este direct proportional cu valoarea nominala si invers proportional cu rata cuponului c. sa aleaga si sa fie ales in conducerea societatii emitente 8.Marimea cursului unei obligatiuni este influentata de: a. modul de rambursare a acesteia b. rata medie a dobanzii pe piata bancara c. rata dobanzii de emisiune 9.Presupunem ca, in data de 1.04.1999, un investitor a cumparat 100 obligatiuni XXX, emise la paritate la data de 1.01.1996, purtand un cupon anual de 40 % si avand valoarea nominala de 100000 lei. La data cumpararii obligatiunii , pretul de piata al acesteia era de 150000 lei. In aceste conditii, care va fi venitul obtinut de detinatorul obligatiunii, aferent primului semestru al anului? a. 10000 lei/obligatiune b. 20000 lei/obligatiune c. 30000 lei/obligatiune 10.Marimea cuponului asigurat de o obligatiune depinde de : a. cursul pe piata al obligatiunii respective b. valoarea nominala c. rata medie a dobanzii pe piata bancara 11.Care dintre afirmatiile de mai jos, referitoare la obligatiunile cu fereastra, sunt false? a. sunt titluri cu dobanda fixa b. sunt titluri cu termen fix de rambursare c. sunt in esenta titluri cu dobanda variabila 12.Euroobligatiunile au urmatoarele caracteristici: a. sunt emise si platibile intr-o valuta convertibila si plasate pe piata statului caruia ii apartine moneda respectiva b. sunt obligatiuni exprimate in moneda tarii de provenienta a emitentului si plasate simultan pe mai multe piete straine

Piee financiare seminarii

Teste gril

c. sunt obligatiuni plasate pe mai multe piete, cu exceptia celor din tarile in a caror moneda sunt libelate 13.Pentru ca o societate de valori mobiliare sa poata efectua operatiuni de intermediere in nume si pe cont propriu, trebuie sa aiba un capital social minim de : a. 300 milioane lei b. 600 milioane lei c. 900 milioane lei 14.Produsele financiare derivate prezinta urmatoarele caracteristici: a. confera detinatorilor dreptul asupra unor active financiare (ale emitentului) b. valoarea si existenta lor depind de evolutia (cursului) activelor la care se refera c. confera detinatorilor dreptul asupra unor venituri viitoare ale emitentului 15.Piata financiara primara serveste a. conducerii societatii emitente, asigurand evaluarea corecta a cursului titlurilor sale b. creeaza conditii pt modificarea structurilor de productie prin operatiunile de preluare a controlului asupra unei firme de catre alta firma c. celor care cumpara actiuni, deoarece asigura evaluarea permanenta a societatii emitente, facand tranzactiile sigure, rapide si eficiente 16.Pretul de emisiune al obligatiunii are urmatoarele roluri: a. este elementul prin care dobanda reala asigurata de emitent creditorilor sai se situeaza la nivelul celei medii pe piata b. este elementul prin care venitul fix promis de emitent se asigura creditorului obligatar c. este suma care, data cu imprumut la o rata a dobanzii egala cu aceea medie existenta pe piata, asigura un venit egal cu cel fix platit de emitent creditorului obligatar 17.In calitate de purtatori ai cererii si ofertei, participantii pe piata financiara sunt: a. detinatoprii de disponibilitati temporar libere b. bancile, care au nevoie de capital social mai mare c. statul, care emite actiuni pentru acordarea de subventii 18.Pp ca o SA a emis in anul 1995 obligatiuni cu warrant care dau dreptul obligatarului sa cumpere, intr-o perioada de patru ani, doua actiuni emise de aceeasi societate, la pretul de 2500 lei/actiune. Stiind ca la bursa pretul maxim inregistrat de o actiune a fost in anul 1995 de 1800 lei, in 1996 de 2000 lei , in 1997 de 2400 lei, in anul 1998 de 2200 lei si in 1999 de 2700 lei, sa se arate care era valoarea warrant-ului in anul 1997. a. 100 lei b. 0 lei c. 200 lei