Sunteți pe pagina 1din 18

19 ianuarie, SFNTUL MACARIE

www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
1
VECERNIA MARE
La Doamne strigat-am stihirile glas T, dup modelul:


Prealudailor mucenici ...

z tor cu mi in tea ai fost al pu te ri lor ce reti

iar ca un om al fap tei ai a e zat n i i ni ma tadum ne ze ie ti le cu vin te n tru ca re ai i pus nl

a rea ca o sca r Ma ca ri e; i te ro ogi pu ru rea s
'
se d ru ia as c su fle te lor noa as tre pa a a ce i
'
ma re mi i i i l.

in prun ci i e ai n chi nat vi a a ta a lui Hris tos

prea cu vi oa se Ma ca ri e i El te-a n t rit s su

pui cu gn dul pa ti mi le tru pu lui su pu nnd ce le mai re

le ce lui mai bun. Drept a ce ea roa g te s se d ru ia
' '
as c su fle te lor noa as tre pa a a ce i ma re mi i i i

l.

a a re lu mi n tor te-ai a r tat de Dum ne zeu n

e lep i i te cu str lu ci rea mi nu ni lor pe to oi lu mi

nnd i cu fap te bu ne; i a a + ai a dor mit lu mi

na ne a pu s pri min du te.Drept a ce ea roa g te s se
'
d ru ia as c su fle te lor noa as tre pa a a ce i ma
'
re mi i i i l.
Alte stihiri, glas T, dup modelul: Cuvioase printe ...


a ca ri e de Dum ne zeu n e e e e e lep i

i i te n toc mai cu n ge rii st t to ru u le

m pre u u u n cu cu vi o o o i ii lo cu u u i
'
to o o ru u u le m pre u n vor bi to ru le cu

pro o o o o ro cii cu a pos to lii i cu mu u u ce e ni
'
cii m pre u u u n mo te e e ni to o o ru u

u le. Ce la ce n lu mi na cea ne n se ra t a

cu u u u um lo cu ieti cu a le c ru u ia dum ne

ze ieti ra ze e str lu u cind cu do ri i i rea a cea
'
prea a a na a a al t; C ru ia na in te st
'
n du-i cu n drz nea a l str lu u u u cit
2
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

i n dul cin du te cu ve de e e ri i le e Lui i des
'
f t n du u te de fru mu u se e ea Lu u ui ne
'
n ce e e tat; lui Hris to os te e roa a g pe Hris
'
tos m bl n ze e e te-L cu u vi oa a a a se s d
'
ru ias c Bi se ri cii u un cu u u get pa ce i ma
!+
a re mi i i l.

a ca ri e prea fe e e e e ri i ci i i te f

cli a n fr n rii cea a a ne e stin s lu mi n

to rul mo na hi lor cel prea a a lu u mi i nat cel str lu
'
ci it cu u ra a ze le e e iu bi i i i rii. Stl pul rb
' '
d rii ce e e el ne clin tit n t ri rea i pu u te

e e rea ce lor ce te cin stesc pre ti i ne cu u u cre di i
'
i in iz vo rul t m du i ri i lor lo cu i
'
to rul pus ti u lui cu a a de e e v rat pe

ca re ca pe un ra ai dum ne ze iesc l-a a ai a a r

tat dum ne ze ie e eti roa a a de a du cnd pre ce
3
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
'
e ei ce e e se m n tu u u iesc; lui Hris to os te

e roa a g pe Hris tos m bl n ze e e te-L cu u vi oa a
' '
a a se s d ru ias c Bi se ri cii u un cu u u get
!+
pa ce i ma a re mi i i l.

a ca ri e de Dum ne zeu n e e e e e le ep

i i i te stl pul cel de foc al fa ap te lo or bu ne f
'
cli a ca re din ma rea lu u mea a as c pe po poa re la dum

ne ze ie e es cul li i ma a an le e e po v u
' '
u u ieti; ce la ce du hu ri le n e l ciu u u u
]
nii le surpi lo ca ul cel cu rat al Du u u u hu u lu
! '
ui Sfnt n drep t to o o o rul mo na a a hi i i
'
lor cum p na cea drea ap t a n fr n

rii nl a rea sme re ni ei cea prea lu mi i na a
'
a t iz vo ru le ca re e i iz vo o o rti no o ia
'
a nuri de e e t m du u u iri; lui Hris to os te

e roa a g pe Hris tos m bl n ze e e te-L cu u vi oa a
4
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
' '
a a se s d ru ias c Bi se ri cii u un cu u u get
!+
pa a ce i ma a re mi i i l.
Slav ... glas T


la a v Ta a a a t lui i Fi u u
'
lui i Sf n tu u u lu u ui Duh.

u cu r te E gip tu u le ca re e ai o dr s
'
lit pe fe ri ci tul n tre fe e ri i cii Ma a ca a a
'
ri i i i e. C a ce es ta fi ind lu mi na a at
'
cu n e lep ciu u nea a Sf n tu u u lu u ui Duh
' '
toa t si h s tri i i a cu vie u i rea a lu u u

ui m bu n t i i i i t a a a
'
n tre e e cut. Pre a ces ta i i i noi ca mij lo

ci tor a a a a a du u c n du-l l ru gm s
' '
m bl n zea as c pe e e Hri i is tos ca s
'
mn tu u ia a as c su u fle te e le noa a as tre e.
5
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
Slava de la Doamne strigat-am ... glas T, (pe larg)

] ''
S la a v Ta a a a t lui i i i Fi i
' '
i u u u u u lu u u ui i i i i i Sf
' '
n tu u u u i Sf n tu u u u u lui Du u uh.
'
u u u u u cu u r te e e e e e e e e
'
E gi ip tu u u u u le ca a a a re e a a

a a a ai o o o o o dr s li i i i i i i i
]
i ai o dr s li i i i i 'i i i it pe fe ri i
] '
ci i i i i i tu u u u 'u u u u ul n tre e e

e fe e e e e ri i ci i i i i i n tre fe
] '
ri i ci i i i i 'i i i ii Ma a ca a a a a a

a a a ri i i i i i i 'i i i i i i i i i i

i i i i i Ma ca a a a ri e e e e e e e e.
'
C a a ce e e es ta a a a a a a a lu mi
Bucur-te Egiptule care ai odrslit ...
Pe fericitul ntre fericii Macarie ...
C acesta, luminat fiind ...
6
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
'
na a at fi i i i i i i i i i i i i 'i
'
i i i i i ind cu n e e e le ep ciu u u u
' '
u u u u u u 'u u u u u u u cu u u n e le
'
e e e ep ciu u u u nea a a a Sf n tu
!+ ]
u u u lu u ui Du u u 'u u u uh toa a a a
' '
a a a t si i i h s tri i i i i 'i
']
i i i a a a a a n tre e cu u u u u 'u u u
]
ut cu vie e u u i i i i i 'i i i i i i
'
i i ci i e e i i i i i i i rea a a a a a a

a a lu u u u ui cea a a a a a a a m bu
'
u n t i i i i i i 'i i i i t.
'
Pe a ce e e e e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e e e e e e e e e
]
e e e e e e e e e e e e e e e e pe a
Cu nelepciunea Sfntului Duh ...
Toat sihstria a ntrecut ...
Cu vieuirea lui cea mbuntit ...
Pe acesta, i noi aducndu-l ca mijlocitor ...
7
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
'
ce es ta a 'a a a a a i no oi a a a a 'a
'
a a du c n du u u u u u-l ca a a

a a a a mi i i i i i i i ij lo ci i to o o o
'
o o o ca mij lo ci to or l ru u u u u u u u
' '
g '

c e e e

e e e
' '
l ru u g m s
'
' m bln zea a a a a a ca a
' '
a a a a a a a a a ca a a a a a a a a a

a a a a a s m bl n zea a a a a a as

c pre e e e e e e e e Hri i is

to o o o o o o o o o o pre e Hri is to o o 'o o
' '
o o os ca a a a a a s m
l rugm s mblnzeasc pe Hirstos ...
Ca s mntuiasc sufletele noastre.
8
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
']
n tu ia a a s m n tu u ia a a a a 'a
'
a a a a a a a a a a a a a a a s m
'
n tu ia a a as c su u u u u

u u u fle te le noa a a a a a a a a a a a
'
a a a a a a a su u u u u fle te e e e le noa a a

as tre e e e.
i acum ... Dogmatica glasului VIII.
Paremiile
Din nelepciunea lui Solomon citire
Sufletele drepilor sunt n mna lui Dumnezeu i nu se va atinge de ele chinul.n
ochii celor nepricepui s-a prut c au murit i ieirea lor din aceast lume s-a so-
cotit pedepsire i plecarea de la noi sfrmare; dar ei sunt n pace. C naintea
feei oamenilor, chiar de vor fi i chinuii, ndejdea lor este plin de nemurire; i
puin fiind pedepsii, cu mari faceri de bine vor fi druii; c Dumnezeu i-a ispitit
i i-a aflat Luii vrednici. Ca aurul n topitoare i-a lmurit i ca o jertf de ardere
de tot i-a primit. i n vremea cercetrii lor vor strlucii i ca scnteile pe mirite
vor fugi. Vor judeca neamuri i vor stpni popoare i va mpri ntru ei Domnul
n veci. Cei ce ndjduiesc spre El, vor nelege adevrul i credincioii, n iubire
vor petrece cu El; c har i mil este ntru cuvioii Lui i cercetare ntru
aleii Lui.
Din nelepciunea lui Solomon citire
Drepii n veac vor fi vii i plata lor este la Domnul i purtarea de grij pentru ei
de la cel Preanalt. Pentru aceasta vor lua din mna Domnului mpria podoabei
i stema frumuseii; cci cu dreapta Sa i va acoperi i cu braul Su i va apra.
Va lua drept arm dorul Su aprins i va ntrarma fptura spre izbnd asupra
9
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
vrjmailor. Se va mbrca n platoa dreptii i-i va pune drept coif judecata ne-
farnic. Va drept pavz nebiruit sfinenia i va ascui mnia cumplit drept
sabie, i mpreun cu El, lumea va da rzboi mpotriva celor fr de minte. Se vor
porni bine ochite sgeile fulgerelor i vor lovi la int ca dintr-un arc bine ncordat
al norilor. i din mnia Sa, ca dintr-o main zvrlitoare de pietre, va arunca
ncrctur de grindine. Se va ntri asuprea lor apa mrii i rurile i vor neca
de nprasn. Va sta mpotriva lor suflarea puterii dumnezeieti i ca un vifor i
va vntura, i frdelegea va pustii tot pmntul i rutatea va rsturna scaunele
puternicilor. Auzii dar, mprai, i nelegei; luai nvtur judectori ai mar-
ginilor pmntului. Luai aminte cei ce stpnii mulimile i cei ce v trufii cu
ocrmuirea mulimii neamurilor. C de la Domnul s-a dat vou stpnirea, i pu-
terea de la cel Preanalt.
Din nelepciunea lui Solomon citire
Dreptul de va ajunge s se sfreasc, ntru odihn va fi. C nu btrneele cele
de muli ani sunt cinstite, nici cele ce se numr cu numrul anilor. i crunteele
sunt nelepciunea oamenilor i vrsta btrneelor viaa nespurcat. Fiind plcut
lui Dumnezeu, l-a iubit, i vieuind ntre pctoi s-a mutat. A fost rpit ca ru-
tatea s nu schimbe mintea lui sau nelciunea s nele sufletul lui. C rvna
rutii ntunec cele bune i nenfrnarea poftei schimb gndul cel fr de ru-
tate. Sfrindu-se peste puin, a plinit ani ndelungai; c plcut era Domnului
sufletul lui. Pentru aceasta s-a grbit a-l scoate din mijlocul rutii. Neamurile
au vzut i nu au priceput, nici nu au pus n gnd una ca aceasta; c har i mil
este ntru cuvioii Lui i cercetare ntru aleii Lui.
Stihirile Litiei glas T

'
coa l de ne vo in pust ni i cea a as c pe p
!
m nt a ai a du u nat cu vi oa a a a se e Ma
'
a a ca a a ri i i e i toa te n v li i ri

le pa ti mi i lor le-ai ne ca at n p r
10
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
'
ul la cri mi lor ta a a a le vi a a ta pl cu t
'
lui Du um ne e e ze eu a fost cu no o os cu u u t de

e toi ca o sca a a r ' dum ne
' '
ze ia a a as c i i ci i in sti i i i i t
'
ca re du u u u ce la a a ce e e e ruri c

ro di i ind n tru u ea roa a de e e e le bu
' ' '
u u ne e ei ci i in stiri vin deci pri in e e e le ne

pu tin e le pa a a ti i i mi i lor ce lor ce e
'
stri i i i i g cu cre di i in c tre e

ti i i ne; Bu cu u r te stea ua a di mi ne e ii

str lu ci toa re e ca a a + a u u ru ul pur t to

ru u le de f cli e al mo na a hi i i lor i

i i ps to o ru u le e; Bu u cu r te pu ru rea

sl vi i i te ml di a prea fru moa a s a pus
!
ti i i u lui i spri ji nul ne clin ti i i it al
'
Bi i i se e e ri i i cii; Bu u cu u r te ma
11
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

re po v u i i to or al ce e lo or r t ci
!X '
i i i i i ii; Bu u u cu u u r te la u

da si ha a a tri i i lor i bu cu ri i a
'
str lu ci i i i t a lu u u u u mii.

re n ge rul ce el de e pre e e p mnt i pe
' '
o mul lui Dum ne zeu cel di in ce e e ruri po doa a a ba a lu

u u mii des f ta rea bu n t i i i

lor i a fa ap te lor bu u u u ne la u u u
' ' !
u da schi i im ni i i ci i i lor pe Ma ca a a a
'
ri i e e e s -l ci i in stim; c r s dit fi ind

n ca sa lui Dumne e ze e e eu a n flo rit du p dre e

ep ta a a a te i ca un ce e e dru u u n
'
pu us tiu a spo rit tur ma o o i i lor cu vn t toa
'
a a re a le lu u u u ui Hri i i is tos
'
n tru cu vi o i i e e i drep ta a a a a te.
12
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

u vi oa a se p ri i in te de prin znd cu
'
gri j din pru un ci i i e fa ap ta a bu u u n ai
'
a juns or ga an a al Sf n tu u u lu u ui

Duh i de la A ce e es ta lu u nd lu cra rea
' ' '
mi nu u u ni i i i lor ai n du ple cat pe e oa

meni s u ra as c pl ce e e ri i le e. i

a cu ummai cu ra at fi i i i i ind m br cat cu dum
'
ne ze ia a a as ca a a lu u u mi i i i i n
'
lu mi nea a a a z i mi in i le noa as tre Ma
!
ca a a a a a a a a a a a a a a Ma a
] ! '
ca a a ri i e p ri i i in te le no o o o

os tru.
Slav ... glas T


la a a a a v Ta a a t lui i Fi u u
''
lui i i i Sf n tu u u lu u ui Duh.
13
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
' '
u vi oa se e p ri i i i in te nu ai

dat somn o o o chi lor ti nici ge e ne lo or ta a le do or
'
mi ta a a a re p n ce su fle e tul i i tru u u
' '
pul de e pa ti imi i-ai cu u u r it i
' '
te-ai g ti it lo ca a a a a Du u u hu u u lui.

C ve nind Hris tos cu u Ta a a tl s l lu i re n
' '
tru ti i ne e e a a a f cut i Tre i mii
' '
ce lei de o fi i i i in ro ob f c n
'
du u u u te; de lu cruri mari pro po v du i to ru le
'
Ma a ca a a a ri i i i e roa g te pen tru su
!+
fle te e le noa a as tre.
T

i a cum i pu u ru rea i n ve cii ve ci lor.

A min.

e ri ci mu te pre ti ne de Dum ne zeu Ns c toa

a re Fe cioa a r i te sl vim cre din cio ii du p da

to ri i e ce ta tea cea ne clin ti i t zi dul cel
14
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

ne sur pat fo lo si toa rea cea ta a re i sc pa a
T

rea su fle te lor noa as tre e e e e.

noa as tre.
Stihirile Stihoavnei glas leghetos T, dup modelul

Dat-ai semn ...

um ne ze ies cu le p ri i in te la fe ri ci rea

mai pre sus de gnd ai rv ni it cu tot su fle tul so co

ti ind n fr na rea des f ta re s r ci a bo g i e

ne a ve e rea a de v ra a ta a ve e re i cum

p ta a rea m ri i re. Pen tru a ceas ta ai i a a flat

do ri rea cea du p gn dul tu s l lu in du te Ma

ca ri e n l ca u ri le sfin i lor.
T

i nu nat es te Dum ne zeu n tru sfin ii
T

Si Dum ne ze e ul lui Is ra il.

a ler ga rea pust ni ci i i ei ne str mu tat s vr

in du o ai p zi it i cre di in a. Pen tru a cea
15
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

as ta ai i lu at cu nu u na drep t ii pe ca re i-a g

ti i t-o, p ri in te, Hris tos Cel ce d rs pla t du

u p vred ni ci i e i h r ze te da a a ruri i rs pl

ti re os te ne li lor. De Dum ne ze eu pur t to ru le

roa g te s le cu le e gem i noi a cum.
T

fin i lor ce lor ce sunt pe p mn tul Lui
T

mi nu na te a f cut Do om nul toa te vo i le Sa a

le n tr- n ii.

ru pul tu sme ri i indu-i de Dumne zeu n e lep i i

te i le p d nd des f t ri le sim i i rea i-ai o

mo rt cu os te ne e li le n fr n rii cu rb da

rea is pi te lor cu as pre ne vo i in e i cu sta tor

ni ci i a n ne ca a zuri. Pen tru a ceas ta ai lu u a at

des f ta rea ne sfr i i t, n dul ci rea ve ni c i

bu cu ri a ne sfr i i t.
16
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu
Slav ... glas T

'
la a a v Ta a a a t lui i Fi u u lui
'
i Sf n tu u u lu u ui Duh.
] ' '
tr lu u ci i str lu ci i i i t-au ca soa a a
' ' '
re e e e le fap te le ta a a a a le e ce le e fru
' '
u u moa a a a a se pe p m nt i n
'
ce er Ma ca ri i e ro o bu ul lu u ui Hri i i is
]
tos. Cci n chi i i ip o o or to o o do ox no u

ne-ai pro po o o v du u i it cre din a lui Hris to
'
os cea + a a de v ra a a a a t i f r
'
de e pri i ha a a a n. Pen tru a cea as ta cu
'
vi oa se p ri i in te pur t to ru le e de Dum ne e
] '
ze e e eu a cum roa a a a a a g te e
' '
la po me e ni i i i rea a a a ta s se d
!
ru u u ia a a as c no o u ma a re e mi i i i

l .
17
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu

i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor.A min.

e toa a te pri mej di i le p ze e te pre

ro bii ti bi ne cu vn ta t Ns c toa a re de Dum ne

zeu ca s te sl vim pre ti i i i ne n de e ej dea su

fle te lor noas tre.


Troparul glas T


o cu i tor pus ti u lui i n ger n trup i

f c tor de mi nuni te-ai a r tat de Dum ne zeu pur t

to ru le p ri in te le no os tru Ma ca ri e; cu pos tul cu

pri ve ghe e rea i ru g ciu ni le ce re ti le da

a ruri lu nd vi in deci pe cei bol navi i su fle te le ce

lor ce a lea ar g la ti ne cu cre din . Sla v Ce lui ce i-a dat

pu te re; Sla a v Ce e lui ce te-a a n cu nu nat; Sla v

Ce lui ce lu crea z prin ti i ne t m du i iri tu tu ro

or.
Slav ... i acum ... al Nsctoarei nvierii
18
www.stavropoleos.ro
Virgil Ioan Nanu