Sunteți pe pagina 1din 131

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI CENEI PENTRU PERIOADA 2008 - 2013

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

CUPRINS

I. INTRODUCERE II. PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI CENEI III. ANALIZA SITUATIEI CURENTE IV. ANALIZA SWOT V. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA VI. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA VII. VIZIUNEA COMUNITARA VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2008-2013

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Strategia de dezvoltare a comunei Cenei pentru perioada 2007 - 2013 prezinta actiunile pe care administratia locala le va initia pentru a crea conditiile necesare dezvoltarii viitoare a comunei si releva proiectele si oportunitatile pe care ni le ofera intrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Ca parte a comunitatii europene, Cenei are nevoie de o viziune clara pentru a putea orienta eforturile proprii si de o strategie care sa sublinieze rolul important ce revine valorificarii potentialului de absorbtie a fondurilor europene. O asemenea viziune, pe care, acum, suntem in masura sa o prezentam cetatenilor comunei, are in vedere principalele directii de dezvoltare pe care comuna ar trebui sa le urmeze. Aceste directii sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regionala si nationala, dar si directivelor, valorilor si principiilor europene. Fara indoiala ca viitorul nostru se afla in mainile noastre, iar pentru a ni-l face asa cum il dorim este obligatoriu sa urmam o metodologie specifica, in acord cu anumite principii si valori. Este foarte important ca efortul de elaborare a Strategiei sa fie urmat de asumarea publica si constienta a acesteia. Consultarea publica ne-a asigurat ca am identificat corect elementele ce corespund viziunii noastre si ne-a ajutat sa consolidam scopurile si obiectivele strategice. Acestea traseaza principalele atribute ale actiunii noastre pentru gasirea celor mai potrivite directii de dezvoltare care, odata implementate, vor schimba in mai bine viata locuitorilor comunei. Strategia Cenei pentru 2007 - 2013 isi propune sa aduca toti factorii implicati in indeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeasi viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cat si a celor ce pot veni din exteriorul comuna. Pe baza strategiei se fundamenteaza si se justifica cererile de finantare pentru atragerea de resurse financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. De aceea este important sa se acorde o atentie deosebita elaborarii acestui document si sa se asigure o participare cat mai larga a cetatenilor la elaborarea lui si mai ales la aplicare.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE: Primar al comunei Cenei: Medrea Rutica Dana Viceprimar al comunei Cenei: Ciurdar Ioan Ciprian Secretar al Primariei Cenei: Momirov Darinca Contabil al Primariei Cenei: Cojocar Violeta

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

I.INTRODUCERE
"Dezvoltarea Durabila este dezvoltarea care asigura necesitatile prezente fara a compromite posibilitatile generatiilor viitoare de a-si satisface propriile necesitati." (Raportul Comisiei Brundtland 1987)

Strategia de dezvoltare a comunei Cenei pentru perioada 2008- 2013, a fost realizata pe o perioada de 7 ani. Aceasta urmareste dezvoltarea durabila prin valorificarea potentialului local pentru a fi in concordanta cu obiectivul general al Planului National de Dezvoltare 2007-2013. Acesta vizeaza reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene"(sursa: PND 2007-2013). Prezentul document este realizat la solicitarea reprezentantilor Primariei Cenei din judetul Timis si reflecta atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatea de dezvoltare a Administratiei Locale pe urmatorii 7 ani. Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu cele doua ramuri: cantitativa si calitativa. Astfel in ceea ce priveste cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime, iar cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor. Instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat cetatenilor comunei Cenei din judetul Timis iar formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate. Esantionarea de tip neprobabilistic - accidental se face in functie de numarul de locuitori ai comunei, iar la final se analizeaza rezultatele si se interpreteaza. In acelasi timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse pentru public. Strategia este un instrument de planificare a obiectivelor care reflecta nevoile actuale ale comunitatii si atingerea acestora in viitor. Odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana va fi necesar sa ajungem la un nivel de trai similar celorlalte tari integrate, prin atingerea unui produs intern brut (PIB - indicator macroeconomic care reflecta suma valorii de piata a tuturor marfurilor si serviciilor destinate consumului final, produse in toate ramurile economiei in interiorul unui stat in decurs de un an) de 55%. Pentru atingerea acestui obiectiv, Romania va beneficia in perioada 2007-2013 de finantari pe diverse domenii. 5

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei reprezinta instrumentul de lucru al administratiei publice locale si este agreat de intreaga comunitate locala. Astfel se va orienta gandirea, decizia si actiunea catre obiective superioare sau catre premisele obiectivelor. Totodata prin acest mijloc se vor evita abaterile datorate urgentelor, avantajelor si dezavantajelor ce pot interveni in anumite momente. In aceste conditii, toti factorii interesati de progresul economico-social al comunei vor beneficia de acest ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare, prin care se indica atat directiile de dezvoltare specifice, cat si actiunile punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administratiei publice locale. Utilizarea instrumentelor de consultare a comunitatii locale a determinat adaptarea tuturor propunerilor de actiuni pentru ca se dorea ca la final strategia de dezvoltare locala sa fie in consens cu aspiratiile locuitorilor comunei Cenei. Importanta acestui aspect este data atat de certitudinea implicarii viitoare a comunitatii in implementarea strategiei de dezvoltare locala, cat si de posibilitatea asumarii depline si constiente a acesteia. In procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare, administratia publica locala lanseaza procedura de consultare a comunitatii din localitatea Cenei asupra propunerii finale. Metodologic, prezenta strategie are la baza si se fundamenteaza pe urmatoarele instrumente si proceduri de lucru: analiza de continut; analiza de date statistice din surse organizate si realizate de consultant; comparatii de date statistice inseriate si pe scale evolutive; interviuri in profunzime cu factori decizionali si de opinie din structura domeniilor cheie analizate in cadrul studiului; analiza SWOT; interpretari aferente unor studii, rapoarte, cercetari, documente de politica, staretegie si norme actionale europene, nationale, regionale, judetene si locale. La fel de importanta in procesul de cercetare este validitatea interna si externa pentru ca se prezinta concluziile din datele colectate si se preocupa de ideea daca fenomenul cercetat este reprezentativ.

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Legislatia europeana Auditul comunei Cenei respecta si se conformeaza sinergic in desfasurarea sa cu documente legislative si de politica de dezvoltare, reper atat la nivel european si national, cat si regional-local. Dezvoltarea pe termen mediu si lung a comunei Cenei trebuie sa fie in contextul geo-strategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele si prioritatile actionale ale acestuia trebuie construite in conformitate deplina cu Strategia de la Lisabona (revizuita) a Uniunii Europene sau cu Planul National de Dezvoltare al Romaniei pentru perioada 2008 - 2013. Viziunea de dezvoltare a comunei Cenei trebuie sa inglobeze materializarea in timp a unor politici benefice comunitatii locale si cetatenilor comunei, ca viitori cetateni europeni. In aceste conditii, Cenei trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu standarde de calitate aferente fiecarui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta sociala, educatie, sanatate, siguranta cetateanului etc, dar si sa se integreze si sa mobilizeze activ la nivel regional potentialul existent. Valorificarea acestuia in paralel cu initierea, sustinerea si materializarea unor demersuri actionale si investitonale se poate realiza prin atragerea de surse publice si private. Astfel, se propune ca localitatea Cenei sa se impuna ca un actor local. Legislatia europeana Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuita Agenda Sociala 2005 - 2010 Agenda 21 Cartea Alba in domeniul Politicii Europene de Transport 2001 Politica de coeziune in sprijinul cresterii economice si al locurilor de munca - Orientari strategice comunitare pentru perioada 2007-2013 Programul de Invatare Continua pe Parcursul Vietii 2007 - 2013 Memorandum asupra invatarii permanente 2000 Strategia Europeana de Ocupare Programul Tineri in Actiune 2007 - 2013 Noua Strategie de Sanatate a Comunitatii Europene Programul de Actiuni al Comunitatii Europene in domeniul sanatatii si protectiei consumatorului 2007 - 2013 Agenda Sociala 2005 - 2010 Carta Sociala Europeana Revizuita Carta Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europeana Declaratia Universala a Drepturilor Copilului 7

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Directiva pentru Tratament Egal Directiva pentru Securitate Sociala Directiva Ocupationala pentru Securitate Sociala Strategia Europeana de Ocupare European Charter of Local Self-Government Alte reglementari si documente comunitare relevante Al treilea raport de Coeziune - Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004 Regulamentul Consiliului Comunitatii Europenenr. 1260/1999 privind prevederile generale ale Fondurilor Structurale Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor si Documentelor de Programare pentru Fondurile Structurale (Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents) Comunicarea Comisiei COM (2003)110 final, privind orientarile indicative pentru Tarile Candidate Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1685/2000 privind reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 in ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor aferente operatiunilor co-finantate de catre Fondurile Structurale Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala Regulamentul Consiliului Comunitatii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul Social European Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor Structurale si de Coeziune in perioada 2007-2013 Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala Proiectul Regulamentului Parlamentului European si Consiliului UE pentru Fondul Social European Legislatia nationala Tratatul de Aderare al Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana - 2005 Planul National de Dezvoltare 2004 - 2006 si 2007 - 2013 Primul Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Doilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 Al Treilea Document Consultativ pentru PND 2007-2013 8

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Programarea financiara indicativa PND 2007-2013 Programul de guvernare 2005 - 2008 Programele Operational Sectoriale Programul Operational Regional Strategia de Dezvoltare a Regiunii 7 Centru 2007 - 2013 Transport Master Plan General de Transporturi Liniile directoare pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea retelei de transport de interes national si European Strategia de dezvoltare a sistemului feroviar din Romania in perioada 2001-2010 Programul prioritar de constructie a autostrazilor din Romania si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie

Educatie Strategia Ministerului Educatiei si Cercetarii pentru perioada 2006-2008 Planul National pentru cercetare-dezvoltare si inovare (PNCDI) Strategia descentralizarii invatamantului pre-universitar Strategia de formare profesionala continua pe termen scurt si mediu Planul National de Actiune pentru Ocupare Strategia Nationala de Ocupare Sanatate Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii Asistenta sociala Planul national antisaracie si promovare a incluziunii sociale (PNAinc) pentru perioada 2006 - 2008 Strategia nationala pentru protectia, integrarea si incluziunea sociala a persoanelor cu handicap in perioada 2006 - 2013 Strategia nationala in domeniul prevenirii si combaterii fenomenului violentei in familie Planul national de actiune pentru implementarea legislatiei in domeniul protectiei drepturilor copilului Planul national de actiune pentru prevenirea si combaterea traficului de copii 9

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Strategia nationala de dezvoltare a serviciilor sociale Strategia nationala de dezvoltare a sistemului de asistenta sociala pentru persoanele varstnice in perioada 2005 - 2008 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Strategia nationala antidrog in perioada 2005 - 2012 Planul national de actiune pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati Alte norme legislative interne: Legea 215 / 2001 privind administratia publica locala HG nr. 1115/2004 privind elaborarea in parteneriat a Planului National de Dezvoltare (MO nr. 694 / 02.08.2004) HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 346/20.04.2004) HG nr. 1179/2004 pentru modificarea si completarea HG nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale (MO nr. 690/30.07.2004) Legea nr. 315 privind dezvoltarea regionala in Romania ( MO nr. 577 / 29.06.2004) Legea serviciilor publice municipale Legea privind finantele publice locale

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse in Programul National si Regional de dezvoltare, Primaria Comunei Cenei isi va desfasura activitatea in urmatoarele directii: 1. Dezvoltarea infrastructurii de baza. 2. Protectia mediului. 3. Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei. 4. Regenerarea rurala. Conditii de implementare a strategiei: acordul si sustinerea planului de catre cetateni; sustinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a serviciilor; informarea permanenta a cetatenilor privind progresul implementarii planului.

10

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

II. PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI CENEI

1. Localizare Comuna Cenei este amplasata in Vestul judetului Timis, la distanta de 28 km fata de Timisoara, cu acces pe DN 59 B si DJ 591, precum si la linia de cale ferata (ruta Timisoara - Ionel) si in apropierea granitei cu Serbia si Muntenegru, cel mai apropiat punct de trecere a frontierei fiind Jimbolia (23 km de Cenei). Localitati componente: Cenei (centru de comuna), Bobda (sat apartinator), cu mentiunea ca pana in iunie 2004 facea parte din comuna si localitatea Checea. Comuna are ca vecini: La N si NE teritoriul administrativ al comunelor Carpinis si Sacalaz, la E teritoriul comunei Sanmihaiu Roman, la S si SV teritoriul administrativ al comunei Uivar si statul vecin Serbia si MunteNegru, iar la V teritoriul orasului Jimbolia; 2. Cadrul natural si calitatea factorilor de mediu 2.1 Cadrul natural Relieful comunei face parte din campiile joase ale Banatului. 2.2 Reteaua hidrografica Teritoriul comunei Cenei este strabatut de raul Bega Veche. La marginea localitatii Cenei exista 5 balti, in perioada de vara cu seceta fiind in mare parte secate. Suprafata variaza inre 0.5 si 1, 5 ha. 2.3. Clima Clima comunei Cenei este temperat continentala, caracterizata de variatii mari de temperatura intre iarna si vara.

11

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

2.4 Solurile Predomina cernoziomul in diferite stadii de degradare si in mica masura lacoviste asfaltoida. Solurile, rezultate ale climei si vegetatiei, in cuprinsul hotarului comunei Cenei, au doua componente: - cernoziom ciocolatiu progradat (95% din pamantul arabil) - cernoziom ciocolatiu usor lacovistit (cca 5%) Terenurile Ceneiului se afla pe un sol fertil, cu textura mijlocie, bogat in humus si cu strat arabil adanc, capabil de a da productii mari la toate plantele de cultura. 2.5 Vegetatia si fauna Vegetatia si fauna sunt specifice zonei de ses. 2.6. Resurse Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).

3. Repere istorice Localitatea Cenei este una dintre cele mai vechi asezari ale regiunii Banat. Ca proprietari ai localitatii se cunosc: in anul 1221 - protopopiatul de la Itebei (Serbia); inceputul sec. XIV - fam. Doroszma; in 1479 - fratii Bamfy; in 1820 - fam. Vuchetich. Locuitorii de bastina sunt romani si sarbi, asezati cam in acelasi timp, in jurul anului 1720, din anul 1820 a inceput colonizarea localitatii cu croati, populatia germana a venit dupa anul 1848, iar despre populatia maghiara nu se poate spune exact intrucat a venit intr-un timp mai indelungat. La 20 august 1696, in partea de est a hotarului comunei, s-a dat o mare lupta intre armatele turcesti si austro-ungare. In acel timp localitatea era asezata pe ambele maluri ale raului Bega Veche, iar in urma distrugerilor provocate de lupte si a revarsarilor repetate, localitatea s-a extins numai in partea dreapta a raului care a fost canalizat prin anul 1874. In Cenei au existat doua primarii separate: una croata si una sarbeasca, pana in anul 1902, cand s-au unificat, iar localitatea trece definitiv in Romania in anul 1924, cand s-a facut rectificarea frontierei Romano -Yugoslave. 12

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Localitatea Bobda este amintita pentru prima data, sub denumirea Pabd in sec. al XIII-lea proprietate a lui Ioan de Meca, dupa anul 1489 in proprietatea lui Imre Docy si a familiei Peto, dupa ei un sir de proprietari, ultimul fiind baronul Iuliu Csavossy, caruia i se expropriaza parte mare a averii si se imparte la 180 locuitori din Bobda si la 15 ardeleni. Localitatea a fost distrusa in urma luptelor din august 1696, iar cu timpul s-a refacut primind aspectul de astazi: strazi drepte, perpendiculare. In anul 1880 a fost fondata Primaria Bobda, iar in 1950 localitatea trece ca sat apartinator comunei Cenei. In Cenei au fost construite doua biserici: ortodoxa sarba, inainte de 1848 pe locul unei biserici vechi, care a ars si catolica in anul 1896. In Bobda gasim tot doua biserici: ortodoxa romana, construita in anul 1864 si catolica, zidita dupa aceasta data. Scolile din cele doua localitati sunt amintite pentru prima data in anul 1776. In Cenei a existat o scoala confesionala sarba, edificiul actual al scolii fiind ridicat in anul 1912 si o scoala cu predare in limba germana zidita in anul 1910. In Bobda, scoala functioneaza, din anul 1927 intr-un corp al castelului, zidit intre anii 1888-1889.

13

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

III.ANALIZA SITUATIEI CURENTE


Evaluarea si examinarea comunei Cenei se va face pe 6 domenii esentiale. Acestea sunt cuprinse in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2007-2013, care reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si elaborat ntr-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei n conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene (sursa: sinteza PND 2007-2013). Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in diverse categorii, dupa cum urmeaza:

DOMENII 1.Agricultura,silvicultura si dezvoltare rurala

CATEGORII Agricultura Productia vegetala Zootehnia Silvicultura Piscicultura Pomicultura Viticultura

2. Infrastructura si Mediu

Infrastructura de transport Infrastructura de utilitati Sanatate Mediu Comert Servicii Turism Invatamant Cultura Populatia Piata muncii Servicii Sociale

3. Economic 4. Turism 5. Educatie si cultura 6. Resurse Umane

14

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala 1.1. Agricultura Economia a fost si este bazata pe agricultura, care are conditii naturale foarte bune (clima, soluri fertile) si beneficiaza de sprijinul unor specialisti cu studii superioare si medii. Exista in comuna asociati agricola si cateva asociatii familiale ale proprietarilor de terenuri, activitatea de baza fiind cultivarea cerealelor si plantelor tehnice si in mica masura cresterea animalelor. Suprafata totala agricola este de 5738 ha din care 5295 ha teren arabil si 444 pasuni. CATEGORIA TIP DE SUPRAFATA Teren arabil Pasune Luciu de apa Vii Livezi Suprafata totala 5249 444 4 In gospodaria populatiei In gospodaria populatiei 5739 SUPRAFATA (ha)

Cea mai mare suprafata teritorial administrativa a comunei este ocupata de terenul agricol.

15

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Suprafata administrativ teritoriala a comunei Cenei

Principala activitate care se deruleaza pe teritoriul administrativ al comunei Cenei si legata direct de resursele din acest teritoriu este agricultura.

1.2. Productia vegetala Specificul comunei Cenei este agricol datorita suprafetelor de teren agricole si a calitatii si fertilitatii acestora. Cultura Suprafete cultivate anul trecut (ha) 2000 1500 400 400 50 650 200 Cantitatea de produs obtinuta kg/ha 3000-5000 6000-10000 1500-2000 2200 4000 2000 16

Gru Porumb Floarea soarelui Orzoaica Rapita Orz Soia

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos

1.3. Zootehnia 20 crescatori individuali de crestere a animalelor; Smietfield Ferme (fostul COMTIM) detine o ferma de crester a porcilor (capacitate 18000 porci); Cojokimm SRL- ferma de vaci ( 5-150 capete); 5 crescatori individual de oi (150 - 500 oi/ turma); 1 crescator de cai Pur Sange Englez (50 cai); Efectivul de animale pe categorii din comuna Cenei se prezinta astfel:

CATEGORIA Pasari Bovine Caprine Ovine Porcine

Numar 8000 280 25 2400 720 17

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Cabaline Familii de albine Iepuri

240 135 300

Distributia acestora este prezentata in graficul de mai jos:

Efectivul de animale in Comuna Cenei

1.4. Piscicultura La marginea localitatii Cenei exista 5 balti, in perioada de vara cand e seceta sunt in mare parte secate. Suprafata variaza intre 0.5 si 1.5 ha. Doua sunt in proprietate privata si se afla in curs de amenajare cu destinatia piscicultura. Pentru celelalte trei au inceput demersurile pentru intabulare cu scopul concesionarii lor. 1.6. Pomicultura In comuna Cenei, sectorul pomicol nu este dezvoltat. Exista pomi fructiferi doar in gospodariile localnicilor pentru consumul propriu.

18

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

1.7. Viticultura Pe raza comunei Cenei sectorul viticol nu este dezvoltat, se gasesc mici plantatii de vita de vie hibrida in gospodariile locuitorilor, pentru consumul propriu. 2. Infrastructura si Mediu 2.1. Infrastructura de transport Principalele cai de acces in comuna sunt DN 59B (Carpinis - Cenei - Deta) si DJ 591 (Cenei - Bobda - Timisoara). Orase importante apropiate: Timisoara - 28 km - cale de acces DN 59 B, DJ 591 - directia Carpinis, Bobda spre est ; Jimbolia - 24 km - DN59B - Carpinis - directia spre nord; Distanta din centrul comunei pana la: - DN 59 B - 0 km; - Autostrada Szeged - Budapesta - 120 km; - Gara Cenei - 0 km; - Cale ferata industriala Timisoara - 28 km; - Aeroport Timisoara - 45 km; - Port Periam - 80km; - Benzinarie Cenei - 0 km. 2.2. Infrastructura de utilitati Alimentare cu energie electrica Pe raza comunei Cenei exista o vasta retea de linii electrice aeriene de inalta tensiune, tensiune medie si joasa tensiune. Alimentarea cu energie electrica a comunei Cenei este realizata intr-un procent de 100%. In curs de derulare se afla proiectul de reabilitare a sistemului de iluminat public al comunei Cernei.

19

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Alimentare cu apa In prezent in comuna Cenei exista un sistem centralizat de alimentare cu apa. Octombrie 2008 este termenul de finalizare al modernizarii retelei de apa si construire statie de tratare a apei in localitatea Bobda. Se afla in curs de elaborare SF pentru modernizarea retelei de alimentare cu apa in localitatea Cenei, proiectul se va depune spre finantare din fonduri nerambursabile FEADR, prin PNDR, Masura 322 (fostul SAPARD).

Canalizare Comuna Cenei nu detine un sistem de canalizare a apelor uzate de la locuinte si obiectivele social culturale. Apele uzate de la locuinte si obiectivele social culturale se evacueze in bazine vidanjabile sau latrine uscate. In curs de elaborare se afla SF al retelei de canalizare, proiectul se va depune spre finantare din fonduri nerambursabile FEADR, prin PNDR, Masura 322 (fostul SAPARD). Alimentarea cu gaze Pe teritoriul administartiv al comunei nu exista un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale a comunei. Prepararea hranei se realizeaza cu sobe de gaze, lemne sau cu combustibil lichid, precum si cu sobe tip aragaz cu butelii de gaz lichefiat. Alimentarea cu caldura Energia termica este asigurata cu sobe cu lemne sau carbune sau cu combustibil lichid. Se semnaleaza lipsa centralelor termice performante ca sursa de caldura necesara atat pentru locuinte cat si pentru obiectivele social culturale si administrative datorita lipsei sistemului de alimentare cu gaze al comunei. Telefonie si cablu TV Telefonia fixa se realizeaza intr-un procent de 50%. Sunt aproximativ 600 de abonati Romtelecom. Telefonia mobila acopera toate retelele existand si antena Orange 20

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

si magazin de prezentare. In comuna sunt aproximativ 300 de abonati ai televiziunii prin cablu si foarte multi locuitori detin antene satelit. Internet Sunt posibilitati pentru internet prin Romtelecom, Zapp, Vodafone. Drum asfaltat Drumurile comunale sunt asfaltate in procent de 18%. Aproximativ 2 km vor fi reabilitati in cursul anului 2008. Drumuri, sosele pe teritoriul comunei : Localitatea Cenei Bobda Total Total (km) 15,1 7,6 22,7 DN (km) 2,1 2,1 DJ (km) 1 1,2 2,2 Drum comunal (km) 12 6,4 18,4

2.3. Sanatate In prezent asistenta medicala este asigurata prin doua dispensare, unul in Cenei si altul in Bobda si doua farmacii in Cenei. In cele doua dispensare isi desfasoara activitatea patru cabinete medicale, si anume: cabinet stomatologic, cabinet pediatrie si doua cabinete de medicina generala.

2.4. Mediu Defrisarile irationale practicate in paduri transforma dramatic mediul natural atat din punct de vedere peisagistic, cat si din punctul de vedere al echilibrului bio-pedoclimatic, fondul forestier avand un rol foarte important in pastrarea acestui echilibru. Depozitarea gunoaielor in locuiri neamenajate da un aspect dezolant, adaugandu-se toxicitate unora dintre materialele aruncate. Interventia omului are efecte negative prin faptul ca se accelereaza procesul de eroziune, surpari, prabusiri, prin defrisarea vegetatiei subarboricole si erbacee, cat si prin sapaturile facute pentru a folosi material in constructii. 21

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

3. Economic Activitati specifice zonei: cultivarea pamantului, cresterea animalelor; Din punct de vedere economic comuna este slab dezvoltata, in raport cu alte comune din judet. Pentru sustinerea activitatilor economice si venind in sprijinul populatiei, in Cenei functioneaza Agentia CEC. Activitati economice de baza sunt: agricultura, comertul, cresterea animalelor, servicii catre populatie. Numarul intreprinderilor private din comuna este de 28. Terenuri disponibile: - Teren agricol suprafete mici de 1 - 2 ha , razlete, total pana la 300 ha; se ofera spre vanzare sau arenda; pret 1500 euro /ha; proprietari persoane fizice. - Pasune pe o suprafata de 200 ha; se da in folosinta spre concesionare; pret 150 euro/ha/an: propeietar Consiliul Local

3.1. Comert si servicii Structura pe ramura a agentilor economici privati este determinata de activitatile comerciale. In regiune exista posibilitatea ca activitatile acestea sa se indrepte mai mult spre productie si servicii. Activitatile tertiare sunt reprezentate prin cele elementare, dar necesare pentru viata sociala a unei comunitati. Celelalte tipuri de servicii (administratie, posta, cultura) sunt corespunzator deservite de capacitatile existente. Intre cei mai importanti intreprinzatori ce isi idesfasoara activitatea pe raza localitati se gasesc: AGENTUL ECONOMIC SC Agromec Cenei SA SC Agro-Nitu-Svetlana SC Agrotorvis SRL SC Aparent SRL SC Arcatim SRL PROFIL DE ACTIVITATE prod.agro serv. transp. prod.agro comert farmacie umana 22

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

SC Biamon SRL SC Bobda -Rom SRL SC Consum Coop Anda SC Dragatex SRL SC Farmolasta SRL SC Flor-De-Inas SRL SC Handel SRL SC Iamidre SRL SC Imofrance SRL SC Ipa SRL SC Ivojima SRL SC J.R. SRL SC Loan Loma SRL SC Moroaica SRL SC NGR Company SRL SC Olion SRL SC Onisim-Teo SRL SC Penerom SRL SC Rubiagri SRL

comert serv. transp. comert comert comert comert prod. agro comert prod. agro comert panific-morarit comert comert comert peco comert comert comert prod. agro

4.Turism Datorita organizarii regionale, infrastructurii si avantajelor oferite, la nivelul zonei exista posibilitati multiple de a se investi in turism. Zona este una de interes turistic si beneficiaza de urmatoarele avantaje: - Manifestari culturale traditionale - Obiective de vizitat - biserici, cimitire , monumente ale eroilor, casa pictoruluii Stefan Jager; - Caminele culturale - Raul Bega Veche pentru pescuit. 5. Educatie si cultura 5.1. Invatamant In Cenei functioneaza 2 gradinite cu program normal, iar la ciclul primar si gimnazial al scolii cursurile se desfasoara in doua cladiri separate. 23

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

In Bobda functioneaza o gradinita cu program normal si o scoala. Cladirile sunt vechi, interioarele necesita o renovare si modernizare urgenta, iar exterioarele cladirilor au fost renovate de curand. Scoala din Cenei a fost infiintata in anul 1776 pe langa Biserica ortodoxa sarba, ulterior infiintandu-se scoala cu predare in limba germana. Scoala din Bobda este amintita pentru prima data tot in anul 1776. Procesul educativ este sustinut de 5 educatoare, 7 invatatoare si 18 profesori, toti cadre didactice calificate. Populatia scolara este de 383 copii: la invatamantul prescolar 102, la cel primar 115 si gimnazial 166 copii. La scoala Cenei exista clase cu predare in limba sarba la ciclul primar si prescolar, iar la ciclul gimnazial se predau ore de limba sarba si limba maghiara ca limba materna. Numar 4 2 2

Invatamant Unitati de invatamant - total Scoli din invatamantul primar Gradinite

Numarul cadrelor didactice a avut valori oscilante, marimea efectivului fiind influentata de numarul elevilor. 5.2. Cultura La nivel local se gasesc 2 camine culturale situate in satul Cenei, respectiv Bobda si o biblioteca comunala. Evenimente locale: - Hramul Bisericii Ortodoxe Sarbe din Cenei- 26 iulie; - Hramul Bisericii Ortodoxe Romane din Cenei - 15 august; - Sarbatoarea catolica Kierway (Kerswei) - ultima duminica din august; - Hramul Bisericii Ortodoxe Romane din Bobda - de Rusalii; - Zilele lui Dusan Vasiliev - martie - octombrie; - Ziua Recoltei ( Balul Strugurilor) - octombrie; - Ziua Eroilor - de Ispas. 24

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Biserici Cenei Biserica Ortodoxa Sarba - construita inainte de anul 1848, pe locul unei biserici vechi care a ars; Biserica Romano-Catolica - construita in anul 1896; Bobda Biserica Ortodoxa Romana - construita in anul 1864; Biserica Romano-Catolica construita in sec. XIX, cuprinsa in patrimoniul national si aflata in proces avansat de degradare. 6. Resurse Umane 6.1. Populatia

- numarul de locuitori in anul 2006 era de 2806;

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5.

Structura populatiei Copii Populatia Activa Pensionari Populatia Inactiva TOTAL

Nr persoane 665 1571 520 50 2806

25

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Date demografice - structura populatiei

In anul 2007 la 1 Ianuarie comuna Cenei avea o populatie stabila intre 18 - 62 ani de 1708 locuitori, din care 882 barbati si 826 femei. 6.2 Piata muncii In comuna Cenei piata muncii este evidentiata prin diverse specializari. Un numar de 1671 locuitori sunt salariati in diferite activitati. O parte din proprietarii terenurilor agricole sunt organizati in asociatii agricole. Micii meseriasi sunt reprezentati de cativa tamplari, tinichigii, croitori. Zece societati au ca obiect de activitate comertul cu amanuntul.

6.3 Servicii sociale/ Asociatii/ Fundatii/ Institutii Consiliul Local si Primarul comunei Cenei, ca autoritati publice locale, au datoria de a crea conditiile necesare de aplicare si derulare a programelor sociale. Pentru aceasta, chiar daca administratia locala nu dispune de un compartiment specializat de asistenta sociala, unul din angajatii primariei are printre alte atributii si pe aceea de asistent social. In comuna Cenei isi desfasoara activitatea Asociatia de dezvoltare rurala Banat Ripensis - Jimbolia .

26

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

IV.ANALIZA SWOT
Primaria comunei Cenei, trebuie sa isi insuseasca si sa promoveze o viziune strategica in ceea ce priveste dezvoltarea sa in viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativa dezorganizata, in cadrul careia se pot rata oportunitati si se pot consuma irational resurse pretioase. Experienta internationala a aratat ca proiectele si programele operationale functioneaza cel mai bine atunci cand fac parte dintr-un cadru inchegat si cand exista o coordonare la nivel strategic. Procesul de planificare strategica (PPS) are ca scop definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunei pe o perioada de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost urmatoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltarii strategice a comunitatii, analiza sectoriala a domeniilor strategice principale si articularea documentului strategic. Pentru a avea rezultate benefice, planificarea strategica trebuie insotita de promovarea, la nivelul administratiei publice locale, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil sa identifice si sa speculeze oportunitatile aparute in beneficiul comunei. Analiza SWOT este o metoda eficienta, utilizata in cazul planificarii strategice pentru identificarea prioritatilor si pentru crearea unei viziuni comune de realizare a strategiei de dezvoltare. De fapt analiza SWOT trebuie sa dea raspunsul la intrebarea Unde suntem ? , aceasta implicand analiza mediului intern al comunei si mediul extern general si specific. Analiza SWOT este o metodologie de analiza a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunitati), Threats (riscuri). Pentru a avea certitudine ca politicile si programele existente corespund necesitatilor de dezvoltare a comunei Cenei, in cadrul limitarilor impunse de resursele locale disponibile si pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeana sustine politica de dezvoltare regionala s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2008-2013.

27

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna si de strategiile acesteia, si de modul cum se compara cu concurenta. Oportunitatile si amenintarile vin dinspre mediul de piata si din directia concurentei; de regula sunt factori asupra carora zona in general nu are nici un control. Analiza SWOT ia in considerare organizarea asezarii, performantele acesteia, produsele cheie si pietele strategice.

Unele "oportunitati" si "amenintari" vor aparea din "punctele tari" si "punctele slabe" ale comunei. Amenintarile pot fi concrete sau potentiale. Intrebari cheie care indruma analiza strategica:

CE PUTEM FACE? (Punctele forte si punctele slabe)

CE AM PUTEA FACE (Oportunitati si amenintari)

STRATEGIE
CE VREM SA FACEM? (Valorile comunei si locuitorilor ei) Rafinare ulterioara CE RESURSE SI POTENTIAL VREM SA DEZVOLTAM? CE OPORTUNITATI PUTEM FRUCTIFICA?
CE SE ASTEAPTA CEILALTI SA FACEM? (Dorintele locuitorilor comunei)

STRATEGIE
CE TREBUIE SA NE PREOCUPE? CUM PUTEM IMPLINI ASTEPTAR ILE LOCITORILOR COMUNEI?

In urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile, si anume:

28

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

COMUNA CENEI

1.Dezvoltare economica

2. Dezvoltare infrastructura

3.Cresterea atractivitatii

Creare locuri de munca

Competitivitate

Cultural

Programe de formare profesionala

Confort social

Agrement

Viata economica a comunei Cenei, trebuie redresata si dezvoltata in toate domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. Autoritatea publica locala va trebui sa investeasca pentru redresarea vietii economice a comunei, trebuie sa fie prioritatea numarul unu, deoarece aceasta Infrastructura necesita imbunatatirii continuu, de aceea investitiile trebuie facute dupa anumite criterii economice astfel incat sa produca beneficii: - siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor; - raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; - raportul valoare investitie/numarul beneficiarilor. Un alt punct important pentru cresterea atractivitatii comunei il constituie facilitatile culturale si de agrement pe care le ofera sau pe care ar putea sa le ofere comuna Cenei, astfel incat confortul social al locuitorilor sa fie imbunatatit.Complementar acest lucru va creste si atractivitatea turistica a comunei.

29

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

1. AGRICULTURA, SLVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA PUNCTE TARI Populatia detine: pasari: 8.000, bovine: 280, caprine: 25, ovine: 2400, porcine: 720, cabaline: 240, familii de albine: 135, iepuri: 300; Existenta unei ferme de crestere a porcilor- capacitate 18.000 porci; Existenta unei ferme de bovine (~50-150 capete); Existenta a cinci crescatori individuali de ovine (150-500 oi/turma); Existenta unui crescator de cai Pur Sange Englez (50 cai); Existenta culturilor de grau: 2000 ha, porumb: 1500 ha, orz: 650 ha, floarea soarelui: 400ha, rapita: 50 ha, orzoaica: 400 ha, soia: 200 ha; Suprafata teritorial administrativa a comunei Cenei este impartita in: teren arabil: 5294 ha, pasune: 444 ha, vii si livezi in gospodariile populatiei si luciu de apa 4 ha. PUNCTE SLABE Slaba dotarea tehnica a tuturor sectoarelor din zootehnie si agricultura; Existenta de teren agricol ne cultivat pana la 50 ha; Lipsa resurselor materiale care sa faciliteze angajarea specialistilor in agricultura in domeniul rural in stadiul actual; Promovarea insuficienta a zonei rurale si a produselor specifice; Diversificarea slaba a activitatilor economice in zona rurala; Lipsa echipamentelor de irigatii; Deficitul fondurilor financiare pentru modernizarea si popularea infrastructurii zootehnice; Accesul redus la informatii si servicii de consultanta datorita numarului mic de posturi alocate pentru aceste tipuri de servicii; Insuficienta activitatilor si serviciilor generatoare de venituri specifice zonei rurale. AMENINTARI Concurenta importului de produse agroalimentare de pe piata UE; Cadrul legislativ instabil; Lipsa unui cadru legal pentru protejarea productiei agricole interne; Slaba informare a agricultorilor cu privire la normele europene; Cunostinte insuficiente legate de 30

OPORTUNITATI Infiintarea unei platforme agroindustriala pentru prelucrarea produselor agricole; Cresterea veniturilor populatiei din agricultura in special legumicultura fiind slab reprezentata; Valorificarea potentialului traditional; Existenta cadrului legislativ pentru

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole; Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; Aprobarea Programului National Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara; Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Timis cu privirea la accesarea fondurilor europene. Existenta cadrului legislativ pentru infiintarea si dezvoltarea exploatatiilor agricole; Existenta Planului National Strategic pentru Dezvoltare Rurala; Aprobarea Programului National Cadru de Restructurare si Modernizare a unor unitati de profil zootehnic si din industria alimentara; Sprijinul oferit de Oficiul Judetean pentru Consultanta Agricola din judetul Timis cu privirea la accesarea fondurilor europene.

elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale FEADR.

INFRASTRUCTURA SI MEDIU PUNCTE TARI Existenta unei retele de electricitate in comuna Cenei, in procent de 100%; Existenta retelei de alimentare cu apa potabila in comuna in procent de 100%; PUNCTE SLABE Inexistenta sistemului de canalizare; Inexistenta unei statii de epurare; Inexistenta retelei de alimentare cu gaz metan; Drumuri asfaltate in procent de 31

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Reteau de Ca TV in procent de 30% + 50% prin TV satelit; Internet prin Romtelecom, Zapp si Vodafone; Reteaua de telefonie mobila in procent de 80%; Utilizarea redusa a pesticidelor si ingrasamintelor; Existenta unui oficiu postal; Orase importante apropiate: Timisoara la 28 km, Jimbolia la 24 km; Cai de acces: DN 59 B (CarpinisCenei-Deta) si DJ 591 (CeneiBobda-Timisoara); Gara in comuna - TimisoaraCarpinis-Cenei- Ionel; Autostrada Szeged-Budapesta la 120 km; Drum national DN 59 B; Benzinarie in comuna; Aeroport in Timisoara la 45 km; Port - Periam la 80 km; Comuna Cenei are in componeta doua sate: Cenei si Bobda. - OPORTUNITATI Modernizare drumuri comunale; Realizarea retelei de alimentare cu apa potabila; Realizarea retelei de canalizare si statiei de epurare si tratare a apelor reziduale; Realizare retea de gaz metan; Organizarea sistemului de colectare selectiva a spatiului de depozitare temporara si transportul deseurilor; Ecologizarea gropilor de gunoi din jurul satelor si impadurirea

18%; Dotarea necorespunzatoare cu echipamente; Slaba diversificare a societatilor in domeniile industriei usoare si alimentatiei; Comuna duce lipsa de spatii verzi amenajate si plantatii de protectie; Inexistenta unei statii de epurare si tratare a apelor uzate; Infrastructura de transport slab dezvoltata; Interesul scazut al agentilor economici in protectia mediului inconjurator; Neefectuarea de lucrari de stabilizare in zonele ce prezinta pericole de alunecari de teren; Educatia ecologica este superficiala; Insuficienta preocupare a agentilor economici in recuperarea si refolosirea ambalajelor.

- AMENINTARI Lipsa resurselor financiare pentru finantarea si co-finantarea proiectelor finantate prin Fonduri Structurale; Lipsa informatiilor legate de normele europene de mediu in randul micilor intreprinzatori; Cunostinte insuficiente legate de elaborarea si administrarea proiectelor finantate din Fondurile Structurale pentru proiecte de infrastructura si mediu; 32

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

terenurilor limitrofe Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole; Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si extravilan reactualizare PUG; Lucrari de reabilitare a retelei de iluminat public; Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI, buldo - excavator, vola, tractor cu remorca si alte dotari); Reabilitarea de alei pietonale in comuna; Lucrari de construire sistem de incalzire si grupuri sociale la sediul primariei; Infiintare si dotarea serviciului de intretinere spatii verzi; Lucrari de reparatii la cladirea Postului de Politie al comunei; Dotarea cu utilaje si echipamente pentru serviciul de gospodarire comunala si salubritate.

Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului.

ECONOMIC PUNCTE TARI Potential existent pentru obtinerea de produse ecologice; Traditii locale in cresterea animalelor; Existenta unei unitati CEC in comuna; Existenta unei unitati CEC; Existenta a patru societati de PUNCTE SLABE Numar redus al intreprinderilor in domeniile industriei usoare si alimentare; Nu exista acces la reteaua de gaze si canalizare; Nu exista drumuri asfaltate; Ponderea ineexistenta a investitiilor straine; 33

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

asigurare; Intreprinzatori locali existenti in domeniile: cultivarea cerealelor si altor plante, ferma de melci, fabricarea bauturilor alcoolice, imbuteliere si distributie, contabilitate si consultant financiara, service de transport, panificatie si morarit, farmacie, peco si comert etc; Existenta agentilor economici in comuna in domeniile: comert, agricultura, moara, benzinarie; Existenta resurselor pentru sustinerea serviciului centrului de consultanta in comuna. OPORTUNITATI Existenta resurselor locale, putin sau necorespunzator valorificate in prezent, reprezentate prin suprafete importante de teren arabil si pasuni; Informatizarea serviciilor publice; Programe guvernamentale pentru srijinirea initiativelor locale, in special in domeniul dezvoltarii agriculturii, zootehniei si a infrastructurii aferente; Reconversia unor capacitati economice aflate in conservare in capacitati cu profil nou de fabricatie; Reconversia unor capacitati, in special agricole, spre arii de productivitate adaptate conditiilor locale; Cresterea asistentei financiare din partea Uniunii Europene pentru IMM-uri, prin Fondurile Structurale; Diversificarea programelor nationale

Lipsa resurselor financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea si/sau promovarea unor investitii; Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementare notiunilor de marketing; Slaba implementare a sistemului de asigurare a calitatii productiei si produselor; Slaba preocupare pentru introducerea noilor tehnologii si pentru activitatea de cercetaredezvoltare; Slaba informare, cu privire la normele europene. AMENINTARI Instabilitatea legislativa; Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri in comuna, datorita infrastructurii fizice si sociale neadecvate, raportat la potentialul comunei; Instabilitatea cursului valutar; Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerintele pietei care determina decalaje economice mari, greu de recuperat; Oferte de creditare greu accesibile (garantii mari); Rata ridicata a dobanzii la credite; Nivelul scazut al taxelor si impozitelor locale; Reducerea ponderii populatiei active si imbatranirea acesteia; Scaderea continua a productiei prin scaderea productivitatii muncii; Cresterea ponderii muncii la negru, 34

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

de sprijin pentru IMM, acordarea de granturi; Posibilitatea accesarii creditelor cu dobanda subventionata pentru crearea de noi locuri de munca in mediul rural; Existenta programelor guvernamentale de sustinere a sectorului IMM; Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale, cu investitori locali sau straini; Prezenta in zona, activitatea si deschiderea la incheierea de parteneriate a unor organizatii neguvernamentale care au capacitatea sa atraga fonduri extrabugetare.

cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva.

EDUCATIE SI CULTURA

PUNCTE TARI In comuna exista doua gradinite in Cenei si Bobda si doua scoli: in Cenei si Bobda; Existenta in comuna a doua camine culturale in Cenei si Bobda; Existenta posturilor de televiziune si radio din Timisoara, ziare judetene ce pot informa populatia; Existenta unei biblioteci in comuna; Comuna mai detine si sapte biserici in Cenei si Bobda. OPORTUNITATI Reabilitari scoli ;

PUNCTE SLABE Populatia scolarizata in invatamantul primar si invatamantul gimnazial in scadere datorita scaderii demografice a populatiei; Insuficienta cuprinderii scolarilor in invatamantul liceal, in comuna nu exista liceu; Nivelul relativ redus al pregatirii scolare si respectiv profesionale a majoritatii locuitorilor comunei

AMENINTARI Scaderea gradului de instructie 35

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Construire corp scoala noua si dotarea cu mobilier ; Infiintare centru educational pentru copiii din comuna (activitati extrascolare) Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale; Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei.

scolara a populatiei tinere; Scaderea natalitatii datorita nesigurantei zilei de maine; Cresterea negativa a sporului migratoriu; Accentuarea procesului de imbatranire a populatiei.

RESURSE UMANE- PIATA MUNCII PUNCTE TARI Populatia comunei Cenei in numar de 2806 persoane, din care: copii 665, populatie activa: 1571, pensionari 520 si populatie inactiva 50; Ospitalitatea recunoscuta a locuitorilor; Rata infractionalitatii extrem de redusa. PUNCTE SLABE Imbatranirea populatiei (spor natural negativ si migrarea tinerilor spre centre urbane); Numar relativ mare al pensionarilor 520 persoane si persoanelor inactive de 50; Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si varstnice la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul mobilitatii si reconversiei profesionale, in special; Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban si strainatate, mai cu seama a celor cu pregatire profesionala inalta; Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei. AMENINTARI Scaderea numarului persoanelor calificate, prin iesirea acestora din viata activa; 36

OPORTUNITATI Posibilitatea accesarii unor programe de finantare guvernamentale pentru reconversie

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

profesionala si crearea de noi locuri de munca pentru someri; Fondurile comunitare puse la dispozitie dupa ianuarie 2007 in domeniul social; Existenta strategiei nationale antisaracie; Existenta unor exemple de succes ale unor localnici cu initiativa; Grad redus de ocupare profesionala, deci potential important al fortei de munca locale, la salarii competitive la nivel regional (fata de polii de crestere); Grad relativ redus de inadaptare sociala a locuitorilor comunei; Implicarea autoritatilor locale in problemele comunitatii.

Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi; Cresterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pietei muncii, economiei locale si asistentei sociale in perspectiva; Estomparea traditiilor locale, odata cu trecerea timpului.

TURISM PUNCTE TARI Cadru natural deosebit ; Existenta bisericilor : ortodoxe Sarbe din Cenei, Romano-Catolica din Cenei (1896), Ortodoxe Romane din Cenei, Romano Catolica din Bobda si Ortodoxe Romane din Bobda ; Existenta Monumentelor eroilor din I si cel de-al II -lea Razboi Mondial; Casa in care a locuit pictorul Stefan Jager- Cenei ; Placa comemorativa a poetului Dusan Vasiliev - scoala cu clasele I-VIII Cenei ; Raul Bega Veche- pentru pescuit ; PUNCTE SLABE Resurse financiare insuficiente, investitii autohtone si straine insuficiente; Insuficienta locurilor de cazare; Pregatire profesionala de slaba calitate in domeniul serviciilor turistice; Lipsa de preocupare a cetatenilor si autoritatilor locale privind conservarea mediului; Inexistenta unor forme de promovare a comunei pentru cresterea numarului de turisti pe teritoriul acesteia.

37

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Existenta obiceiurilor populare si manifestatiilor culturale traditionale (Ziua Recoltei (Balul Strugurilororganizata anula in octombrie, Ziua eroilor- organizata de Ispas in Bobda- spre cinstirea localnicilor care s-au jertfit in Primul Razboi Mondial, Hramul Bisericii Ortodoxe Sarbe din Cenei - 26 iulie, Hramul Bisericii Ortodoxe Romane din Cenei - 15 august, Hramul Bisericii Ortodexe Romane din Bobda- de Rusalii, Sarbatoarea catolica Kierway, Zilele lui Dusan Vasilievomagiu adus poetului si invatatorului sarb etc. OPORTUNITATI Imbunatatirea conditiilor infrastructurii fizice si de utilitati; Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna; Amenajarea si dotarea bazelor sportive din Cenei si Bobda; Incurajarea unor noi forme de turism (de agrement, rural, ecologic); Disponibilitatea unor resurse suplimentare, posibil a fi accesate prin utilizarea programelor de finantare ale Uniunii Europene.

AMENINTARI Reactia redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre, conducand la scaderea competitivitatii teritoriului comunei, in favoarea altor teritorii, considerate mai interesante de catre turisti si investitorii in turism; Nepromovarea suficienta a zonei pentru atragerea turistilor; Migrarea turistica catre alte regiuni.

SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA PUNCTE TARI Existenta a doua dispensare in Cenei si Bobda- in cadrul carora exista un cabinet stomatologic, un cabinet pediatrie si doua cabinete de medicina generala; PUNCTE SLABE Serviciile acordate sunt afectate de bugetul insuficient; Fonduri insuficiente destinate asistentei medicale; Sistemul de ajutor social nu 38

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Existenta a doua farmacii in Cenei; Ponderea populatiei cu nevoi de asistare este mica; Informare operativa cu privire la formele de ajutor de stat; Program de finantare guvernamental;

incurajeaza reintegrarea activa; Populatia activa a migrat in strainatate, copii au ramas cu bunici sau la rude; Personal insuficient pentru asistenta sociala; Societatea civila insuficient implicata; Informare insuficienta cu privire la alte fonduri sociale; Fonduri insuficiente. AMENINTARI Reactie nefavorabila la sistemul de norme sanitare impuse; Costurile ridicate pot conduce la renuntarea la dotari; Pragul de rentabilitate depinde de numarul de persoane active asistate; Politici de specializare zonala a centrelor de asistenta sanitara.

OPORTUNITATI Reabilitarea si dotarea corespunzatoare a dispensarelor umane din comuna; Construirea unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru batranii comunei si dotarea acestuia cu mobilier; Promovarea principiilor naturiste; Programe complexe de urmarire a starii de sanatate a populatiei; Programe consistente destinate asistentei sociale reale; Dezvoltarea economica a localitatii va permite marirea fondurilor destinate asistentei sociale; Politica sociala sustinuta din partea Uniunii Europene.

39

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

V.OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA


In cazul strategiilor pe termen lung trebuie sa se urmareasca cu foarte mare atentie viitoarele rezultate. In acelasi timp trebuie luat in calcul si faptul ca rezultatul real nu poate fi prevazut deoarece situatiile neprevazute pot si ele sa exercite o influenta importanta asupra lor. Obiectivele de dezvoltare ale comunei Cenei se pot realiza numai in conditiile unei strategii care sa stabileasca cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei, in functie de aceasta, sa se stabileasca si structura cursurilor de calificare.
Principalele principii ale strategiei de dezvoltare durabila sunt:

Durabilitate

Competitivitate

Sprijin financiar

O buna administrare

Durabilitate- conditii mai bune de trai pentru toti locuitorii comunei dar in special pentru persoanele defavorizate, precum si un minim de conditii necesare pentru un trai decent, sanatatea si bunastarea tuturor; Competitivitate- permite dezvoltarea economiei proprii in context regional, national si chiar international, promovarea unui sector privat productiv si competitiv; Sprijin financiar- sa poata facilita accesul la o varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investitii si dezvoltare; O buna administrare- reactia eficienta si efectiva la problemele comunitatii prin responsabilizarea autoritatilor locale si parteneriatul cu societatea civila. Principalele obiectivele ale strategiei de dezvoltare durabila, sunt: orientarea comunei spre dezvoltare economica cu scopul de a crea mai multe locuri de munca; dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru a stabili prioritatile comunitatii, strategia si actiunile sale; sprijinirea autoritatilor publice locale in prezentarea strategiilor financiare si de investitii; sa determine eficientizarea managementului. 40

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Realizarea obiectivelor de dezvoltare economico - sociala durabila va lua in considerare urmatoarele criterii: - coeziunea si solidaritatea cetatenilor - puterea comunei - dezvoltarea durabila - obiective de calitate globale locale - integrare Pentru fiecare dintre acestea in domeniile de actiune stabilite se formuleaza cate un obiectiv strategic (proces), astfel: Criterii / Planuri Coeziunea / solidaritatea Cetatenilor Social Plan social Economic Urbanism Mediul inconjurator Plan de mediu Infrastructura Plan

infrastructura Cresterea Cresterea Asigurarea coeziunii coeziunii satisfacerii sociale a ecologice a nevoilor de cetatenilor cetatenilor confort si Acces la civilizatie informatie Puterea Cresterea Cresterea Valoare Echilibru intre Nivel ridicat de comunei puterii sociale a puterii ridicata a activitati civilizatie comunei economice a comunei antropice si comunei poluare Dezvoltarea Minime Minime Valorificarea Minime Optimizarea Durabila probleme teritoriului ca probleme de raportului nevoi / probleme sociale economice resursa mediu resurse Obiective Aliniere la Aliniere la Aliniere la Aliniere la Aliniere la CADRUstandarde standarde standarde principii, standarde CALITATIV economice europene de standarde de sociale europene de europene europene urbanism mediu civilizatie europene Alternativele de optimizare ale proceselor Strategiei de Dezvoltare Locala sunt legate de adoptarea unui anumit model de functionare, care sa poata fi luat ca sistem de referinta in evaluarea continua a rezultatelor, astfel incat procesul de implementare a acesteia sa poata fi monitorizat si evaluat de catre toti partenerii implicati: - cetatenii si societatea civila; - comunitatea economica si componentele ei majore (administratia, infrastructuri 41

Plan Plan economic Urbanism Cresterea Politici ale numarului de teritoriului in locuri de favoarea munca cetatenilor

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

urbane, sisteme financiar-bancare, etc.); - tehnocratii (experti, evaluatori, auditori, tehnologi). Cele trei procese de baza principale: social, economic si mediu vor fi completate de alte procese caracteristice comunei Cenei, procesele de urbanism si infrastructura, conturand un proces comunitar integrat, alcatuit din procesele paralele realizand un ansamblu functional, cu o viziune unitara integrata. Acestea corespund domeniilor si sectoarelor definite inca in faza de evaluare a situatiei existente si a potentialului local. Capacitatea strategiei si a planurilor de actiune de a raspunde nevoilor actuale, utilizand eficient resursele existente si adaptandu-se viziunii generatiilor tinere reprezinta, de asemenea, un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore descrise in acest capitol. Pentru fiecare domeniu planificarea strategica se face pe 3 niveluri: - nivel strategic - pe termen lung - nivel tactic - pe termen mediu - nivel de proiecte - pe termen scurt, esalonat In acest fel se acopera complet aria de dezvoltare strategica a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013 si se prefigureaza tendintele pentru perioada urmatoare. Strategia de dezvoltare durabila are cel putin sapte trasaturi caracteristice care se recomanda managerilor de la nivel local responsabili cu acest domeniu. Cele sapte caracteristici ale strategiei sunt: imagine asupra viitorului creativitate flexibilitate activitate create pentru actiune orientate spre schimbare orientate spre castig viabil 42

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Aceasta strategie se adreseaza in special comunitatii locale, care si-a aratat interesul pentru obiectivele ei si pe care le sustinem, asa cum reiese din consultarea prin chestionar a locuitorilor comunei. Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Cenei constau in: dezvoltarea infrastructurii de baza a comunei; protectia mediului; intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei; regenerare rurala.

Realizarea strategiei porneste de la urmatoarele premise:


imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei comunei (locuinte si locuri de munca la standarde europene); ridicarea standardului calitativ al designului comunei, al constructiilor, serviciilor si al imaginii in general; oferirea de oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiunile comunei, fie sub forma investitiilor directe in proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultarilor permanente intre parteneri; adaptarea la inevitabilele schimbari ce au loc in comuna. De aceea, procesul de planificare trebuie sa fie creativ, participativ si anticipativ.

Conform premiselor de formulare a strategiei si a perspectivelor de dezvoltare a comunei Cenei, conceptul strategic trebuie formulat astfel incat transpunerea sa intr-un plan strategic sa asigure un pachet de actiuni ce vor duce la cresterea economica, cresterea bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii. Conceptul strategic de dezvoltare se traduce astfel printr-o dezvoltare economica datorata pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de firme/activitati economice/investitii. In acest sens, trebuie urmate doua puncte prioritare: cresterea gradului de atractivitate a comunei (prin imbunatatirea imaginii, a calitatii vietii, prin revitalizare rurala) si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc.) Trebuie luat in considerare faptul ca o comuna nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare rurala, politicile, planificarea strategica 43

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

rurala, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: dezvoltarea durabila, in asa fel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorilor de piata; intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu cerintele populatiei; twining rural (retea/network) in scopul schimbului de informatii intre localitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in managementul rural sau managementul de proiect); realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate realiza; integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticala, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a comunei cu politicile de dezvoltare ale judetului Timis si ale regiunii din care face parte; managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare si umane, precum si integrarea fluxurilor de resurse energetice si materiale intr-un ciclu natural; utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de reglementari pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; descentralizarea managementului in sectorul energetic; design-ul durabil arhitectonic in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei cladiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea spatiala a cladirilor, structuri verzi" in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica; realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera mostenirea culturala a unei comunitati si/sau traditiile intregii comunitati locale; interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale; fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala; analiza capacitatii tehnice de executie; 44

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; evaluarea viabilitatii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute; identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; protectia mediului; realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; asigurarea publicitatii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Cenei sunt: Asigurarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile agricultura si zootehnie; Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna; Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie); Reabilitarea si modernizarea scolilor si gradinitelor conform standardelor europene; Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.

45

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

OBIECTIVE SPECIFICE 1. DOMENIUL INFRASTRUCTURA SI MEDIU OBIECTIVE MASURI 1. Modernizarea si 1.1 Imbunatatirea infrastructurii rutiere (strazi, drumuri comunale) si a pasajelor pietonale extinderea si infrastructurii edilitare, de 1.2 Reabilitarea/modernizarea sistemului de alimentare si comunicatii tratare a apei potabile 1.3 Construirea sistemului de canalizare si asigurarea energetice epurarii apelor uzate 1.4 Extinderea si modernizare sistemului de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole 1.5 Extinderea retelei de telefonie fixa, modernizarea celei existente si diversificarea serviciilor oferite (internet, ISDN) 1.6 Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public 1.7 Incalzirea cu centrala proprie a institutiilor (Primaria, Gradinita, Scoala, Politia, ) 2.1 Reducerea poluarii solului intravilan prin eliminarea 2. Asigurarea calitatii foselor septice ca urmare a construirii sistemului de mediului inconjurator la canalizare standardele legislatiei 2.2 Realizarea unui deponeu ecologic (platforma) de in vigoare depozitare a deseurilor menajere 2.3 Ecologizarea localitatii si a imprejurimilor (balti) 2.4 Infiintarea perdelelor de protectie (pomi) in extravilanul comunei 2.5 Elaborarea unui program de educatie a cetatenilor pt. protectia mediului 2.6 Delegarea gestiunii deseurilor

2. DOMENIUL ECONOMIC OBIECTIVE 1. Valorificarea potentialului economic al comunei Cenei MASURI 1.1. Sprijinirea agentilor economici din comuna si atragerea investitorilor 1.2. Dezvoltarea sectorului de prestari servicii 1.3. Realizarea unor materiale de promovare (monografie, 46

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

brosuri, pagina web) ale comunei in judet, regiune si pe plan international 2. Imbunatatirea mediului de afaceri prin modernizarea infrastructurii de sustinere a afacerilor 3. Dezvoltarea unei agriculturi bazata pe tehnologii moderne, cu respectarea normelor de protectie a mediului si adaptata cerintelor pietei 2.1. Informatizarea serviciilor publice locale in vederea cresterii eficientei actului administrativ 2.2. Crearea unor baze de date complete, care sa fie puse la dispozitia potentialilor investitori 2.3. Promovarea unor asociatii a mediului de afaceri 3.1. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli pentru constituirea de asociatii agricole de dimensiuni medii, in vederea cresterii eficientei activitatii agricole 3.2. Sprijinirea producatorilor locali care doresc sa infinteze unitati de prelucrare a produselor agricole 3.3. Programe de promovare a agriculturii ecologice 3. DOMENIUL SOCIAL OBIECTIVE 1. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei comunei Cenei 2. Asigurarea educatiei obligatorii pentru copii proveniti din familii cu probleme sociale si financiare 3. Cresterea gradului de participare al populatiei si agentilor economici, la actiuni sociale MASURI 1.1. Sprijinirea activitatii medicilor de pe raza comunei Cenei 1.2. Implicarea cadrelor medicale in organizarea si sustinerea unor activitati de educatie sanitara 2.1. Dezvoltarea unui centru de zi pentru copii din categorii dezavantajate 2.2. Centru de zi pantru batrani (sau permanent)

3.1. Crearea de parteneriate locale specifice pe actiuni de interes comunitar 3.2. Crearea unui sistem de informare a populatiei cu privire la realizarile si problemele grupurilor sociale marginalizate si la problemele comunei 3.3. Mobilizarea institutiilor publice, agentilor economici, ONG-urilor, pentru crearea de programe sociale, culturale si educationale comune

47

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

4. DOMENIUL CULTURA, EDUCATIE SI SPORT OBIECTIVE 1. Sprijinirea sistemului a educativ prin asigurarea conditiilor optime de dezvoltare a copiilor si tinerilor MASURI 1.1. Construirea unei scoli noi 1.2. Dotarea scolilor din comuna cu laboratoare, cabinete, sala de sport si material didactic

2. Crearea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor culturale in comuna 3. Stimularea miscarii sportive

1.3. Asigurarea si promovarea unui climat favorabil comunicarii scoala - familie - comunitate 2.1. Modernizarea Caminelor Culturale din comuna

2.2. Stimularea dezvoltarii activitatilor culturale si participarii tinerilor la actul cultural 3.1. Amenajarea si dotarea bazelor sportive din Cenei si Bobda 3.2. Sustinerea financiara de catre APL

48

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

VI. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA


1. CONSIDERATII GENERALE Planul Local de Actiune (PLA) este un instrument de planificare si implementare si contine un set de politici pe domenii de activitate ce se vor aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). Planul de actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, care utilizeaza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine definita. Periodic, PLA va fi revizuit, astfel incat obiectivele fixate sa tina cont de evolutia macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la intervale mai scurte, cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca, pe masura ce se inainteaza in timp, variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica. Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila a comunei Cenei, reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel ca durabilitatea sa devina punctul forte al acesteia. Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic din cadrul strategie de dezvoltare, iar obiectivele strategice au fost creionate, fixandu-se cateva repere ca referinte pentru dezvoltarile ulterioare. Planul de Actiune pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a comunei Cenei reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametri specifici societatii moderne. Scopul Planului de Actiune il reprezinta prezentarea principalelor masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii economico - sociale, astfel incat procesul sa poata fi evaluat continuu prin indicatorii selectionati ca relevanti pentru comuna Cenei. Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine 49

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

coordonate: a. Planul de dezvoltare (planificarea activitatilor) b. Planul de executare (implementarea activitatilor) c. Planul de monitorizare (evaluarea activitatilor). Pentru a avea o dezvoltare coerenta, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: Administratia Locala - prin Institutia Primariei si Consiliului Local, care trebuie sasi replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar planului de actiune Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actori principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, ca si suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne). Planul de actiune cuprinde: programul de management, care planifica in anul 2008 o serie de activitati de organizare si initiere a implementarii, apoi urmarind evolutia implementarii sa ia masurile cuvenite. modul de implementare in care competentele si atributiile sunt grupate pe structurii de implementare grupate pe functii ale structurii manageriale: previziune, organizare, coordonare, antrenare etapele implementarii strategiei de dezvoltare locala la nivelul unitatii de management. Planul anual este stabilit de Consiliul Local prin stabilirea prioritatii de realizarea a obiectivelor si masurilor programate conform criteriului presiune - stare - raspuns. Acest criteriu se aplica astfel: se masoara presiunea necesitatii indeplinirii fiecarui obiectiv stabilit la momentul initial; aceasta presiune se cuantifica pe nivelurile maxima, medie, mica se evalueaza situatia initiala, de fapt, stadiul in care se afla actiunea (studiu de fezabilitate, studiu de impact, elaborare proiect, implementare etc.) se presupune aplicarea masurii se masoara starea ipotetica finala, sf, care se cuantifica sub forma de raspuns Planul Local de Actiune, prezinta principalele masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a dezvoltarii durabile, astfel: in procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat continuu complexitatea factorilor SEMT (social-economic-mediutehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca relevanti pentru comuna Cenei. Utilitatea unui plan de actiune este data de 50

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei. Pentru a asigura o dezvoltare coerenta a comunei Cenei, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: 1. Primaria si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar Planului Local de Actiune; 2. Comunitatea Locala - cetateni si organizatii, actorii principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; 3. Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, drept suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne).

Principalele functii de implementare a strategiei de dezvoltare locala sunt: 1. Functia de previziune - cuprinde activitati care privesc: realizarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare locala cu alocarea resurselor si mijloacelor de realizare pe anii 2008 - 2013 intocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare si realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine elaborarea de proiecte de finantare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de marketing, analize cost beneficiu etc. care sa fundamenteze modalitatile si mijloacele necesare pentru realizarea obiectivelor 2. Functia de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atributii si responsabilitati, delegare de competente cuprinse in strategia de dezvoltare ierarhizate astfel: persoane individuale, agenti economici, grupuri si comitete, primarie, comisii de specialitate din consiliul local. 3. Functia de coordonare- cuprinde activitatile prin care se armonizeaza hotararile, deciziile si actiunile persoanelor implicate in structura de implementare a strategiei de dezvoltare in cadrul functiilor de mai sus (previziune si organizare). 4. Functia de antrenare- cuprinde actiunile de implicare si motivare a cetatenilor, a structurilor constituite si a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din strategia de dezvoltare locala. 5. Functia de control si evaluare -cuprinde activitatile prin care performantele obtinute sunt masurate si comparate cu obiectivele stabilite initial in vederea gradului de avansare a programului pentru a se elimina ramanerile in urma. Se vor determina cauzele care determina abateri de la planificare si se stabilesc masuri pentru corectarea abaterilor si pentru continuarea aplicarii strategiei de dezvoltare locala. 51

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

2. PRINCIPII SI CONDITII Pentru realizarea Planului Local de Actiune, primaria comunei Cenei, ca autoritate publica locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie, aceasta presupune atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor. Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor ce vor aparea in viitor depinde in foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale. Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei. In acest sens o principala preocupare a managerului primariei a fost de armonizare a procedurilor administrative cu cele ale Uniunii Europene. In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, primaria comunei Cenei a demarat un amplu proces de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2008-2013.

3. OBIECTIVE GENERALE Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Cenei sunt: Asigurarea accesului neingradit la infrastructura (apa, gaze, energie electrica si canalizare) a tuturor locuitorilor si al consumatorilor economici din comuna; Reabilitarea si modernizarea in conformitate cu necesitatile si standarde europene a scolilor; Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie; Protectia mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate; Garantarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in zootehnie si agricultura; Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale prin crearea de noi oportunitati investitionale.

52

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI Conditiile care stau la baza unei dezvoltari social - economice rapide sunt sustinerea si participarea activa, respectarea legilor si onorarea obligatiilor primariei comunei, precum si implicarea cetatenilor la luarea deciziilor in ceea ce priveste rezolvarea propriilor probleme. Administratia Publica Locala, fiind o interfata intre cetatean si institutiile statului, trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional. Activitatea publica locala va fi orientata spre: sustinerea dezvoltarii comunitatii in scopul rezolvarii tuturor problemelor comunei; sprijinirea dezvoltarii infrastructurii prioritare pentru comunitate (aprovizionarea cu apa, gaze naturale, energie electrica, etc.) ; cresterea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare; verificarea stricta a bugetului local si distribuirea lui in mod eficient; adaptarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la buget.

Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin: organizarea de licitatii pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici; reducerea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul; reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera privata. Consolidarea finantelor publice: asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor socialeconomice si culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea comunei; intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea echilibrului bugetar; constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local; 53

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca motor de crestere a economiei de piata. Stabilirea si promovarea parteneriatului: sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale; participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, cultural si de mediu. Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in: a. Dezvoltarea managementului resurselor umane Preocuparea primariei comunei Cenei pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe domeniile prioritare dezvoltarii comunei. b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala Stabilirea necesitatilor si oportunitatilor de instruire; Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent; Stabilirea unui sistem de training adecvat. c. Folosirea eficienta a resurselor umane Stabilirea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a regulamentului de ordine interioara; Personalul trebuie sa lucreze in domenii de activitate bine definite. d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale; Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat; Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat; Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse. e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean Serviciul public trebuie sa fie orientat in folosul cetateanului; Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici; Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional; Crearea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii; 54

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Implementarea unui sistem de management al calitatii. f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice Administrarea eficienta a banilor publici; Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila; Cheltuirea eficienta a veniturilor. g. Dezvoltarea managementul informatiilor Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie; Analizarea nevoilor in domeniul software.

5. PROIECTIA FINANCIARA Un manager este interesat, in cele din urma, de aspectele financiare ale proiectului in care se implica, oricat de interesanta si de novatoare este realizarea unui proiect. De aceea, trebuie acordata toata atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale proiectului prezentate prin intermediul studiului de fezabilitate si proiectului tehnic (evolutia estimata a veniturilor si cheltuielilor pentru urmatoarea perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.). Un element cheie al oricarui proiect il reprezinta modul de satisfacere al nevoilor comunitatii locale. Volumul cheltuielilor trebuie previzionat cu atentie si monitorizat pe tot parcursul derularii proiectului. Cheltuielile care urmeaza sa se efectueze in vederea realizarii proiectului nu vor avea o structura omogena si, din acest motiv, trebuie sa se faca distinctia intre diferitele destinatii ale resurselor de care dispune primaria comunei Cenei. O prima distinctie importanta este cea dintre cheltuielile initiale - care vor fi efectuate pentru a pune in miscare noul proiect - si cele aferente realizarii efective a proiectului. Primele trebuie efectuate de regula o singura data, in perioada initiala. Cea de-a doua categorie de cheltuieli va avea un nivel mai stabil in timp, dar este si mai indepartata in timp fata de momentul intocmirii studiului de fezabilitate si/sau proiectului tehnic. Este foarte important sa existe un grafic al celor doua categorii de cheltuieli si sa se determine cu precizie momentul in care proiectul sa se realizeze. 55

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

In cazul in care acest moment este mai indepartat in realitate decat s-a presupus initial, s-ar putea ca rentabilitatea proiectului sa nu mai fie cea scontata. Atunci cand se previzioneaza cheltuielile cu activitatea curenta, va trebui sa se determine si marimea resurselor necesare. Un volum prea mare va tine resurse imobilizate in mod inutil, in timp ce un volum prea redus creeaza riscul unor intreruperi fortate ale realizarii proiectului. Va trebui sa se poata justifica nivelul pentru care s-a optat. Datele referitoare la veniturile si cheltuielile previzionate vor da o imagine asupra rentabilitatii proiectului. In aprecierea acestei rentabilitati este bine sa se evalueze cum vor arata rezultatele in cazul in care apar evenimente neprevazute. De aceea s-a stabilit ca planificarea strategica din punct de vedere financiar este greu de realizat datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetul local pe urmatorii 7 ani nu se poate exprima exact. Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare.

56

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI ACTIUNI PROPUSE TERMEN TERMEN SCURT MEDIU 1-3 ANI SI LUNG 3-10 ANI AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA Optimizarea conditiilor pentru sprijinirea activitatilor rentabile in agricultura Oferirea de consultanta specializata pentru intreprinzatorii agricoli Sustinerea infiintarii de asociatii a producatorilor comunei Impadurirea terenurilor limitrofe gropilor de gunoi INFRASTRUCTURA SI MEDIU Intretinerea drumurilor comunale asfaltate (2,3 km) Modernizare drumuri comunale Modernizarea sistemului de alimentare cu apa (foraje, aductiuni, tratare, pompare, retea alimentare) in Cenei Modernizarea sistemului de alimentare cu apa (foraje, aductiuni, tratare, pompare, retea alimentare) in Bobda Realizarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate in comuna Cenei Realizare retea de gaze Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin santuri si rigole Organizarea sistemului de colectare selectiva, a spatiului de depozitare temporara si transportul deseurilor Ecologizarea gropilor de gunoi din jurul localitatilor Lucrari de cadastru imobiliar intravilan si extravilan reactualizare PUG Lucrari de reabilitarea retelei de iluminat 57 OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE IMPLEMENTARE IMEDIATA

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

public in comuna Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta (autospeciala PSI si alte dotari) Realizare alei pietonale Lucrari de construire sistem de incalzire si grupuri sociale la sediul primariei ECONOMIC Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane Sustinerea intreprinzatorilor straini care doresc sa investeasca in zona Valorificarea bunurilor si serviciilor generate de capitalul natural din comuna Incurajarea dezvoltarii serviciilor din sectorul privat Informatizarea institutiilor publice Sustinerea IMM Crearea cadrului prielnic consultanta pentru afaceri EDUCATIE SI CULTURA Reabilitari scoli Construire corp scoala noua si dotarea cu mobilier Centru educational pentru copiii din comuna (activitati extrascolare) Amenajarea si dotarea unui centru de joaca si recreere pentru copiii comunei SANATATE SI SOCIAL Constructia unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru batranii comunei si dotarea acestuia cu mobilier TURISM Construirea unui complex turistic si de agrement in comuna Amenajarea si dotarea bazelor sportive din Cenei si Bobda

58

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

VII.VIZIUNEA COMUNITARA

Viziunea cetatenilor comunei Cenei este in spriritul dezvoltarii zonei din punct de vedere economic si social, prin mai buna valorificare a resurselor locale, atragerea investitiilor si investitorilor, revigorarea traditiilor, crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice, in deplin respect fata de mediul inconjurator. Atat Strategia de Dezvoltare Locala, cat si mecanismele institutionale implicate in procesul de implementare trebuie sa tina cont de interesele comunitatii, care au fost exprimate prin intermediul sondajului de opinie si se regasesc in portofoliul de proiecte prioritare ale comunei. Prin intermediul sondajului de opinie au fost aplicate 250 de chestionare cetatenilor comunei Cenei din judetul Timis pentru a afla atitudinea locuitorilor cu privire la prioritatile de dezvoltare ale comunei pe urmatorii 7 ani. Rezultatele chestionarului privind Strategia de Dezvoltare Locala sunt sintetizate mai jos:
Nr.crt 1 Intrebarea Cat de important considerati ca este proiectul de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A CAMINELOR CULTURALE pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA (FORAJE, ADUCTIUNI, TRATARE, POMPARE, Foarte important Important Oarecare importanta Putin important Lipsit de importanta NS/NR

79.00%

19.00%

2.00%

0.00%

0.00%

0.00%

55.00%

36.00%

5.00%

0.00%

0.00%

0.00%

89.00%

11.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

59

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013


RETEA DE ALIMENTARE) IN CENEI pentru dezvoltarea comunei Cenei? 4 Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Cenei? 5 Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A RETELEI DE GAZ pentru dezvoltarea comunei Cenei? 6 Cat de important considerati ca este proiectul de MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA (FORAJE, ADUCTIUNI, TRATARE, POMPARE, RETEA DE ALIMENTARE) IN BOBDA pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR PLUVIALE PRIN SANTURI SI RIGOLE pentru dezvoltarea comunei Cenei? 8 Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE A SCOLILOR pentru dezvoltarea comunei Cenei? 72.00% 27.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 69.00% 28.00% 3.00% 0.00% 0.00% 0.00% 60.00% 21.00% 12.00% 6.00% 1.00% 0.00% 84.00% 15.00% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00%

63.00%

28.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

60

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013


9 Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE CORP SCOALA NOUA pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR DIN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de ORGANIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR pentru dezvoltarea comunei Cenei ? Cat de important considerati ca este proiectul de ECOLOGIZARE A GROPILOR DE GUNOI DIN JURUL LOCALITATILOR SI IMPADURIREA TERENURILOR LIMITROFE pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE SI DOTARE CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN pentru dezvoltarea comunei Cenei?

69.00%

22.00%

7.00%

1.00%

1.00%

0.00%

10

47.00%

42.00%

8.00%

3.00%

0.00%

0.00%

11

60.00%

32.00%

8.00%

0.00%

0.00%

0.00%

12

74.00%

19.00%

3.00%

2.00%

2.00%

0.00%

13

38.00%

26.00%

20.00%

6.00%

10.00%

0.00%

61

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013


14 Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A LUCRARILOR DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA (AUTOSPECIALA PSI, BULDO - EXCAVATOR, VOLA, TRACTOR CU REMORCA SI ALTE DOTARI) pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de REABILITARE DE ALEI PIETONALE IN COMUNA (TROTUARE) pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de REALIZARE A UNUI CENTRU EDUCATIONAL PENTRU COPIII DIN COMUNA (ACTIVITATI EXTRASCOLARE) pentru dezvoltarea comuneiCenei?

41.00%

43.00%

14.00%

2.00%

0.00%

0.00%

15

66.00%

28.00%

6.00%

0.00%

0.00%

0.00%

16

53.00%

39.00%

6.00%

2.00%

0.00%

0.00%

17

64.00%

31.00%

5.00%

0.00%

0.00%

0.00%

18

48.00%

36.00%

14.00%

2.00%

0.00%

0.00%

62

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013


19 Cat de important considerati ca este proiectul de CONSTRUIRE A UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN - AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de LUCRARI DE CONSTRUIRE SISTEM DE INCALZIRE SI GRUPURI SOCIALE LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Cenei Cat de important considerati ca este proiectul de INFIINTARE SI DOTARE A SERVICIULUI DE INTRETINERE SPATII VERZI pentru dezvoltarea comunei Cenei? Cat de important considerati ca este proiectul de LUCRARI DE REPARATII LA CLADIREA POSTULUI DE POLITIE AL COMUNEI pentru dezvoltarea comunei Cenei?

36.00%

37.00%

16.00%

9.00%

2.00%

0.00%

20

64.00%

26.00%

9.00%

1.00%

0.00%

0.00%

21

51.00%

35.00%

9.00%

5.00%

0.00%

0.00%

22

33.00%

37.00%

16.00%

7.00%

7.00%

0.00%

23

21.00%

40.00%

19.00%

13.00%

7.00%

0.00%

63

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013


24 Cat de important considerati ca este proiectul de AMENAJARE SI DOTARE A BAZELOR SPORTIVE DIN CENEI SI BOBDA pentru dezvoltarea comunei Cenei? 36.00% 41.00% 12.00% 7.00% 3.00% 1.00%

Majoritatea subiectilor intervievati (98%) considera important proiectul de MODERNIZARE A DRUMURILOR COMUNALE pentru dezvoltarea comunei Cenei.

MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE

2% 19% 0%

0% 0%

79%

Foarte important Putina importanta

Important

Oarecare importanta

Lipsit de importanta NS/NR

64

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Din cei chestionati, 91% considera important proiectul de REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A CAMINELOR CULTURALE pentru dezvoltarea comunei Cenei.

REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE A CAMINELOR CULTURALE

5% 0% 36%

4%

0% 55%

Foarte important Putina importanta

Important

Oarecare importanta

Lipsit de importanta NS/NR

Proiectul de MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA (FORAJE, ADUCTIUNI, TRATARE, POMPARE, RETEA DE ALIMENTARE) IN CENEI este considerat un proiect important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre 100% din subiectii intervievati.

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA (FORAJE, ADUCTIUNI, TRATARE, POMPARE, RETEA ALIMENTARE) IN CENEI 11% 0% 89% 0% 0% 0%

Foarte important Putina importanta

Important

Oarecare importanta

Lipsit de importanta NS/NR

65

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Majoritatea subiectilor intervievati (99%) considera ca proiectul de REALIZARE A RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE SI TRATARE A APELOR UZATE IN COMUNA este important pentru dezvoltarea comunei Cenei.

REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA 1% 15% 0% 84% 0% 0%

Foarte important Putina importanta

Important

Oarecare importanta

Lipsit de importanta NS/NR

Proiectul de REALIZARE A RETELEI DE GAZ este considerat important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre o mare parte a populatiei intervievate (81%).
REALIZAREA RETELEI DE GAZ 6% 12% 60% 21% 1% 0%

Foarte important Putina importanta

Important

Oarecare importanta

Lipsit de importanta NS/NR

66

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Din cei chestionati, 88% considera ca proiectul de MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA (FORAJE, ADUCTIUNI, TRATARE, POMPARE, RETEA DE ALIMENTARE) IN BOBDA este important pentru dezvoltarea comunei Cenei.

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA (FORAJE, ADUCTIUNI, TRATARE, POMPARE, RETEA DE ALIMENTARE) IN BORDA 6% 25% 63% 4% 2% 0%

Foarte important Putina importanta

Important

Oarecare importanta

Lipsit de importanta NS/NR

Proiectul de CONSTRUIRE A SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR PLUVIALE PRIN SANTURI SI RIGOLE este considerat important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre 97% din populatia intervievata.

CONSTRUIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR PLUVIALE PRIN SANTURI SI RIGOLE

0%

3%

0%

0% 69%

28%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

67

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Din cei chestionati, un procent de 99% considera ca proiectul de REABILITARE A SCOLILOR este important pentru dezvoltarea comunei Cenei.

REABILITAREA SCOLILOR

0% 0% 27%

1% 0% 72%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte a subiectilor intervievati (91%) a raspuns ca este important proiectul de CONSTRUIRE CORP SCOALA NOUA pentru dezvoltarea comunei Cenei.

CONSTRUIRE CORP SCOALA NOUA

1% 22%

7%

1%

0% 69%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

68

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Proiectul de DOTARE CU MOBILIER A SCOLILOR DIN COMUNA este considerat important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre 89% din subiectii intervievati.

DOTAREA CU MOBILIER A SCOLILOR DIN COMUNA

3%

8%

0%

0% 47%

42%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Proiectul de ORGANIZARE A SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR este considerat un proiect important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre 92% din cei chestionati.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR

0% 32%

8%

0% 0% 60%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

69

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

O mare parte din subiectii intervievati (93%) a raspuns ca este important proiectul de ECOLOGIZARE A GROPILOR DE GUNOI DIN JURUL LOCALITATILOR SI IMPADURIREA TERENURILOR LIMITROFE pentru dezvoltarea comunei Cenei.

ECOLOGIZAREA GROPILOR DE GUNOI DIN JURUL LOCALITATILOR SI IMPADURIREA TERENURILOR LIMITROFE

3% 19%

2%

2% 0%

74%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte a subiectilor intervievati (64%) a raspuns ca este important proiectul de REABILITARE SI DOTARE CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN pentru dezvoltarea comunei Cenei.

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN

6% 20%

10%

0%

38%

26% Foarte important Putina importanta Important Lipsit de importanta Oarecare importanta NS/NR

70

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Proiectul care vizeaza LUCRARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG este considerat important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre 84% din subiectii intervievati.

REALIZAREA LUCRARILOR DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN, REACTUALIZARE PUG

14%

2%

0%

0%

41% 43% Foarte important Putina importanta Important Lipsit de importanta Oarecare importanta NS/NR

Realizarea LUCRARILOR DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA este considerata un proiect important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre 94% din cei chestionati.

REALIZAREA LUCRARILOR DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA

0% 28%

6%

0%

0% 66%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

71

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Din cei chestionati, un procent de 92% considera ca proiectul care vizeaza DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA (AUTOSPECIALA PSI, BULDO - EXCAVATOR, VOLA, TRACTOR CU REMORCA SI ALTE DOTARI) este important pentru dezvoltarea comunei Cenei.

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA (AUTOSPECIALA PSI, BULDO - EXCAVATOR, VOLA, TRACTOR CU REMORCA SI ALTE DOTARI) 6% 0% 2% 0%

39%

53%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

Un procent de 95% din subiectii intervievati considera important proiectul privind REALIZAREA DE ALEI PIETONALE IN COMUNA (TROTUARE) pentru dezvoltarea comunei Cenei.

REALIZAREA DE ALEI PIETONALE IN COMUNA (TROTUARE )

0% 31%

0%

5%

0%

64% Foarte important Putina importanta Important Oarecare importanta

Lipsit de importanta NS/NR

72

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Proiectul de REALIZARE A UNUI CENTRU EDUCATIONAL PENTRU COPIII DIN COMUNA (ACTIVITATI EXTRASCOLARE) este considerat important pentru dezvoltarea comunei Cenei de catre 84% din subiectii intervievati.

REALIZAREA UNUI CENTRU EDUCATIONAL PENTRU COPIII DIN COMUNA (ACTIVITATI EXTRASCOLARE)

14% 0%

2%

0% 48%

36% Foarte important Putina importanta Important Lipsit de importanta Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (73%) a raspuns ca este important proiectul de CONSTRUIRE A UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER pentru dezvoltarea comunei Cenei.

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN - AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER

9% 16%

2% 36% 0%

37% Foarte important Putina importanta Important Lipsit de importanta Oarecare importanta NS/NR

73

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

O mare parte din subiectii intervievati (90%) a raspuns ca este important proiectul de AMENAJARE SI DOTARE A UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI pentru dezvoltarea comunei Cenei.

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

9% 0% 26%

1%

0% 64%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (86%) a raspuns ca este important proiectul care vizeaza LUCRARI DE CONSTRUIRE SISTEM DE INCALZIRE SI GRUPURI SOCIALE LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN COMUNA pentru dezvoltarea comunei Cenei.

LUCRARI DE CONSTRUIRE SISTEM DE INCALZIRE SI GRUPURI SOCIALE LA INSTITUTIILE PUBLICE DIN COMUNA
5% 9% 35%

0% 0% 51%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

74

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

O mare parte din subiectii intervievati (70%) a raspuns ca este important proiectul de INFIINTARE SI DOTARE A SERVICIULUI DE INTRETINERE SPATII VERZI pentru dezvoltarea comunei Cenei.

INFIINTARE SI DOTARE A SERVICIULUI DE INTRETINERE SPATII VERZI

7%

7%

0% 33%

16%

37% Foarte important Putina importanta Important Lipsit de importanta Oarecare importanta NS/NR

O mare parte din subiectii intervievati (61%) a raspuns ca este important proiectul care vizeaza LUCRARI DE REPARATII LA CLADIREA POSTULUI DE POLITIE AL COMUNEI pentru dezvoltarea comunei Cenei.

LUCRARI DE REPARATII LA CLADIREA POSTULUI DE POLITIE AL COMUNEI

7% 13%

0%

21%

19%

40%

Foarte important Putina importanta

Important Lipsit de importanta

Oarecare importanta NS/NR

75

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

O mare parte din subiectii intervievati (77%) a raspuns ca este important proiectul de AMENAJARE SI DOTARE A BAZELOR SPORTIVE DIN LOCALITATILE CENEI SI BOBDA pentru dezvoltarea comunei Cenei.

AMENAJAREA SI DOTAREA BAZELOR SPORTIVE DIN CENEI SI BOBDA

7% 12%

3%

1%

36%

41% Foarte important Putina importanta Important Lipsit de importanta Oarecare importanta NS/NR

Pe baza acestor chestionare, a analizei situatiei locale, din perspectiva potentialului investitor in economia locala a comunei Cenei, a obiectivelor specifice si a proiectelor identificate a fost intocmita Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Cenei.

76

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

VIII. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2008-2013 FISA PROIECTELOR 1. INTRETINEREA DRUMURILOR COMUNALE ASFALTATE (2.3 KM)
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: NU reparatii: DA TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU in continuare: NU in curs de executie: DA 250.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

8.000 buget local (50.000) CJ Timis DESCRIEREA PROIECTULUI Intretinerea drumurilor comunale. OBIECTIVE: Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; REZULTATELE OBTINUTE: Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. POTENTIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei Cenei AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - participantii la traficul rutier 77

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic ACTIVITATILE PROIECTULUI: Aprobarea inceperii proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: NU PT: DA DE: DA Executie: DA Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta intretinerea drumurilor comunale.

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

78

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

2. MODERNIZAREA DRUMURILOR COMUNALE


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Modernizarea drumurilor comunale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a comunei prin conectarea diferitelor zone la OBIECTIVE: drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu comunele invecinate si cu satele componente. Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna. Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale; Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura, recreere; REZULTATELE OBTINUTE: Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale echilibrate. - locuitorii comunei Cenei POTENTIALII BENEFICIARI TIPUL PROIECTULUI: 79

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- potentialii investitori - participantii la traficul rutier Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta modernizarea drumurilor comunale.

80

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

3. REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA CAMINELOR CULTURALE


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: NU reparatii: DA TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 240.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

OBIECTIVE:

buget local (58.000) FEADR DESCRIEREA PROIECTULUI sunt de reabilitarea, Obiectivele proiectului modernizarea si dotarea caminelor culturale din comuna. Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale; - Cresterea consumului de cultura in randul fiilor satului; - Regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia. - locuitorii comunei - potentialii investitori - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare 81

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

82

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

4. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN CENEI


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: TIPUL PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 1.200.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

30.000 euro buget local (54.000) buget de stat fonduri europene/structurale (FEADR) credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin modernizarea sitemului de alimentare cu apa potabila urmareste sa atinga urmatoarele obiective: - acoperirea necesarului si satisfacerea cerintelor de apa ale populatiei; - executarea de foraje,aductiuni, tratare, pompare apa; OBIECTIVE: - utilizarea eficienta a resurselor de apa; - asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; - asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna; - protectia mediului inconjurator; - adaptarea la conditiile europene. REZULTATELE OBTINUTE: - sistem de alimentare cu apa modernizat, conform 83

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

standardelor in vigoare; - diminuarea riscurilor provocate de catre seceta prin crearea si utilizarea sistemului de irigatii; -scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; - scaderea factorului de poluare; POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: - locuitorii comunei - potentialii investitori - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea retelei de apa.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

84

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

5. REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI A STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA CENEI


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: TIPUL PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 1.850.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

15.000 buget local (25.000) buget de stat fonduri europene/structurale (FEADR) credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Realizarea sistemului de canalizare si a statiei de epurare va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin: - vor fi revigorate domenii ca proiectarea si constructiile; - zona va deveni mai atractiva pentru investitori, activitatea acestora va genera venituri suplimentare la bugetul local. - accesul populatiei la infrastuctura edilitara; -scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; -imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei; - scaderea factorului de poluare; 85

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBTINUTE:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundatiile. - locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: - potentialii investitori - agentii economici din zona - turistii care tranziteaza comuna - institutiile publice din comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: DA PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea retelei de canalizare.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

86

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

6. REALIZAREA RETELEI DE GAZ


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Consiliul Judetean Timis/ SOLICITANTUL: Primaria si Consilui Local al comunei Cenei TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Realizarea retelei de gaz pentru toti locuitorii comunei. OBIECTIVE: Crearea conditiilor adecvate locuitorilor si consumatorilor economici care vor beneficia de pe urma acestei infrastructuri edilitare. - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei - reducerea poluarii - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea REZULTATELE OBTINUTE: populatiei - atragerea de investitori - crearea de locuri de munca POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL - locuitorii comunei - potentialii investitori 87

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- agentii economici din zona - turistii care tranziteaza comuna - institutiile publice din comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea retelei de gaz.

88

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

7. MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IN BOBDA


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU in continuare: NU in curs de executie: DA 1.200.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE DE FINANTARE:

250.000 GUVERNUL ROMANIEI DESCRIEREA PROIECTULUI Prin modernizarea sitemului de alimentare cu apa potabila urmareste sa atinga urmatoarele obiective: - acoperirea necesarului si satisfacerea cerintelor de apa ale populatiei; - executarea de foraje,aductiuni, tratare, pompare apa; OBIECTIVE: - utilizarea eficienta a resurselor de apa; - asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile; - asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna; - protectia mediului inconjurator; - adaptarea la conditiile europene. - imbunatatirea sistemului de alimentare cu apa; - diminuarea riscurilor provocate de catre seceta REZULTATELE OBTINUTE: prin crearea si utilizarea sistemului de irigatii; -scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; 89

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

- scaderea factorului de poluare; POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: - locuitorii comunei - potentialii investitori - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: DA Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea retelei de apa.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

90

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

8. CONSTRUIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR PLUVIALE PRIN SANTURI SI RIGOLE


IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: TIPUL PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 1.000.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

60.000 buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Realizarea de santuri si rigole pentru scurgerea apleor pluviale - reducerea riscului inundatiilor asupra suprafetelor agricole si localitatilor; -scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; - scaderea factorului de poluare. - locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic 91

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: NU PT: DA DE: DA Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

92

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

9. REABILITARI SCOLI
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: NU reparatii: DA TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 300.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

Fonduri europene/structurale Ministerul Educatiei si Culturii DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: -lucrari de reabilitare a cladirilor; -dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT si materiale specifice pentru documentare. - Asigurarea calitatii procesului de invatamant ; - Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; - Asigurarea numarului de locuri necesar scolarilor; Asigurarea unei educatii individualizate care sa sustina nevoile si potentialul fiecarui copil; - Crearea de noi locuri de munca; - Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca. - locuitorii comunei - potentialii investitori Realizarea studiului de fezabilitate 93

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: ACTIVITATILE

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului 2 ani Idee : NU SPF: NU SF: NU PT: DA DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea scolilor din comuna.

94

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

10.

CONSTRUIRE CORP SCOALA NOUA SI DOTAREA CU MOBILIER

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 600.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

7.300 buget local (60.000) Ministerul Educatiei si Culturii Fonduri europene/structurale DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: - constructie scoala in comuna; OBIECTIVE: - dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru pregatirea profesionala, echipamente IT si materiale specifice pentru documentare. - Asigurarea calitatii procesului de invatamant ; - Accesul la educatie gratuit a tuturor copiilor comunei; - Asigurarea numarului de locuri necesar scolarilor; Asigurarea unei educatii individualizate care sa REZULTATELE OBTINUTE: sustina nevoile si potentialul fiecarui copil; - Crearea de noi locuri de munca; - Adaptarea la nevoile determinate de dorinta de a imbunatati gradul si calitatea ocuparii fortei de munca. POTENTIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori 95

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

TINTA: Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului ACTIVITATILE PROIECTULUI: Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: NU PT: DA DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta constructia unei noi scoli in comuna.

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

96

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

11. ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVA, A SPATIULUI DE DEPOZITARE TEMPORARA SI TRANSPORTUL DESEURILOR
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: TIPUL PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU -

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se asigure: - conservarea si protejarea resurselor OBIECTIVE: naturale; - eliminarea deseurilor menajere in spatii organizate; - imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; - promovarea calitatii si eficientei activitatilor REZULTATELE OBTINUTE: de salubrizare; - dezvoltarea durabila a serviciilor; - protectia mediului inconjurator. POTENTIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei 97

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- potentialii investitori -agentii economici si institutiile publice din comuna - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT:NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta organizarea sistemului de colectare a deseurilor menajere.

98

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

12.

ECOLOGIZAREA GROPILOR DE GUNOI DIN JURUL LOCALITATILOR SI IMPADURIREA TERENURILOR LIMITROFE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: TIPUL PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 135.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

8.000 buget local (65.000) fondul pentru mediu buget de stat credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se asigure: - Ecologizarea actualelor gropi de gunoi; OBIECTIVE: - Impadurirea terenurilor limitrofe; - Conservarea si protejarea resurselor naturale. - imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; - promovarea calitatii si eficientei activitatilor REZULTATELE OBTINUTE: de salubrizare; - dezvoltarea durabila a serviciilor; - protectia mediului inconjurator. POTENTIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei 99

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- potentialii investitori -agentii economici si institutiile publice din comuna - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : NU SPF: NU SF: NU PT:DA DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta ecologizarea gropilor de gunoi si impadurirea terenurilor limitrofe.

100

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

13.

REABILITAREA SI DOTAREA CORESPUNZATOARE A DISPENSARULUI UMAN

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: TIPUL PROIECTULUI: investitii: NU reparatii: DA proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU -

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele acestui proiect sunt: Reabilitarea fizica a dispensarului uman; Achizitionarea de echipamente si materiale OBIECTIVE: necesare unei bune functionari a dispensarului; Acordarea unor facilitati medicilor (locuinta, teren agricol, mijloc de transport adecvat zonei). desfasurarea activitatii de asigurare a serviciilor medicale la standardele impuse de legislatia in domeniu; acordarea primului ajutor locuitorilor REZULTATELE OBTINUTE: solicitanti; indrumarea si coordonarea catre spitalele judetene a persoanele aflate in stare critica; realizarea controlelor de rutina cu privire la 101

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

starea de sanatate a populatiei. POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: - locuitorii comunei - potentialii investitori - turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta reabilitarea si dotarea dispensarului uman.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

102

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

14.

LUCARARI DE CADASTRU IMOBILIAR INTRAVILAN SI EXTRAVILAN REACTUALIZARE PUG

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: NU in continuare: NU in curs de executie: DA 24.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE DE FINANTARE:

8.000 buget local (5.000) Consiliul Judetean TIMIS DESCRIEREA PROIECTULUI Principalele obiective urmarite prin actualizarea PUG se refera la: - o mai buna valorificare a potentialului natural, economic si uman al comunei; stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor construibile si protejate, delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire. Optimizarea relatiilor in teritoriu privind tendinta de dezvoltare din punct de vedere: - a cailor de comunicatii si transport; - a amenajarii pentru sortarea, evacuarea, depozitarea si tratarea deseurilor menajere si industriale; - a extinderii retelelor de alimentare cu apa, gaze, energie electrica, etc. - locuitorii comunei - potentialii investitori 103

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de complexitatea procedurilor de avizare Idee : NU SPF: NU SF: NU PT:DA DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta actualizarea PUG-ului.

104

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

15.

LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: NU reparatii: DA TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 30.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

buget local (15.000) Consiliul Judetean TIMIS DESCRIEREA PROIECTULUI Imbunatatirea retelei de iluminat public si cresterea randamentului energetic la sistemele de iluminat. Adaptarea retelei de iluminat la standardele OBIECTIVE: europene, in acord cu CIE 115/1995. Satisfacerea cerintelor de vizibilitate pentru drumurile publice conform cu norma romana SR 13433/1999. - marirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public; REZULTATELE OBTINUTE: - economii in ceea ce priveste consumul de energie. - locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici si institutiile publice din comuna turistii care tranziteaza comuna 105

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului ACTIVITATILE PROIECTULUI: Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT:NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta sa se realizeze lucrarile de reabilitare a retelei de iluminat public.

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

106

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

16.

DOTARI PENTRU INTERVENTII IN CAZ DE SITUATII DE URGENTA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele proiectului constau in: - imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul comunei prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta; OBIECTIVE: - dezvoltarea capacitatii autoritati publice locale in vederea gestionarii eficiente a serviciilor publice descentralizate in continuarea procesului de modernizare prin achizitionarea unei autospeciale PSI si alte echipamente de interventie pentru stingerea incendiilor la nivelul comunei si a satelor componente. 107

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

REZULTATELE OBTINUTE: -

compartimentul de voluntariat pentru situatii de urgenta mai bine dotat tehnic, cu posibilitati de mentinere a functiilor institutiilor vitale, a conditiilor de comunicare directa si de interventie in timp real, in scopul utilizarii optime a resurselor aflate la dispozitie in caz de necesitate; personal mai bine instruit, avand competenta in utilizarea echipamentelor moderne, a inaltei tehnologii, in scopul eficientizarii serviciilor publice oferite cetatenilor;

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona - institutii publice Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta achizitionarea de catre 108

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

administratia publica locala a dotarilor pentru interventii in caz de situatii de urgenta.

109

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

17.

INFORMATIZAREA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Obiectivele proiectului constau in: OBIECTIVE: - Achizitionarea de echipamente de birou si birotica: calculatoare, copiatoare etc - Conditii de lucru la standarde europene pentru salariatii institutiilor publice; REZULTATELE OBTINUTE: - Servicii de calitate oferite cetatenilor; POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: - locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona - institutii publice Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare 110

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este important proiectul de informatizare a institutiilor publice locale.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

111

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

18.

REALIZARE ALEI PIETONALE IN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: TIPUL PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 1.073.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSA DE FINANTARE:

buget local buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se urmareste imbunatatirea accesului populatiei si agentilor OBIECTIVE: economici la infrastructura de baza conform normelor europene. Reabilitarea si consolidarea retelei de alei REZULTATELE OBTINUTE: pietonale; Consolidarea terenurilor afectate de alunecari; - locuitorii comunei POTENTIALII BENEFICIARI - potentialii investitori AI PROIECTULUI/ GRUPUL - agentii economici si institutiile publice din zona TINTA: turistii care tranziteaza comuna Realizarea studiului de fezabilitate ACTIVITATILE Elaborarea proiectului tehnic PROIECTULUI: Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare 112

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea aleilor pietonale.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

113

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

19.

CENTRU EDUCATIONAL PENTRU COPIII DIN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU -

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

buget local Ministerul Educatiei si Culturii Fonduri europene/structurale DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se amenajeze un centru educational destinat copiilor, se urmareste crerea unui spatiu prietenos, familiar, care sa stimuleze imaginatia si creativitatea pentru OBIECTIVE: desfasurarea activitatilor extrascolare. Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publica locala se asteapta sa atraga atentia celor cu putere economica, pentru a demara proiecte de mai mare amploare in comunitate. - stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor; REZULTATELE OBTINUTE: - desfasurarea numeroaselor activitati artistice, festive, educative si sportive pentru si impreuna cu copii. POTENTIALII BENEFICIARI - locuitorii comunei AI PROIECTULUI/ GRUPUL - potentialii investitori TINTA: - agentii economici din zona ACTIVITATILE Realizarea studiului de fezabilitate 114

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta constructia unui noi centru educational pentru copiii din comuna.

115

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

20. CONSTRUIREA UNUI COMPLEX SOCIAL CARE SA CUPRINDA UN CAMIN-AZIL PENTRU BATRANII COMUNEI SI DOTAREA ACESTUIA CU MOBILIER
IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU TIPUL PROIECTULUI: proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Este necesara construirea unui complex care sa cuprinda camin-azil pentru batranii comunei avand drept scop oferirea de solutii pentru persoanele in OBIECTIVE: varsta si neajutorate. Dotarea acestuia trebuie facuta la standarde europene, tinandu-se cont ca vor fi cazate persoane care se afla in incapacitatea unei deplasari normale si care trebuie s beneficieze de o atentie sporita. construirea unui complex social pentru persoanele de varsta a III a; dotarea acestuia cu mobilier pentru: - dormitoare, - bucatarie, 116

REZULTATELE OBTINUTE:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

- sala de primire, - cabinet medical; acordarea de asistenta sociala persoanelor in varsta care apeleaz la serviciile oferite de caminul social; crearea de noi locuri de munca pentru locuitorii comunei prin angajarea acestora in noul camin.

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea unui complex social care sa cuprinda un camin-azil pentru persoane de varsta a III a.

117

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

21.

AMENAJAREA SI DOTAREA UNUI CENTRU DE JOACA SI RECREERE PENTRU COPIII COMUNEI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se amenajeze un centru de joaca si recreere destinat copiilor mici, se urmareste crerea unui spatiu prietenos, familiar, care sa stimuleze imaginatia si creativitatea. Un loc pictat in culori vii, o lume a OBIECTIVE: basmelor si a jucariilor care ii intampina, stimuland si educand simtul artistic al copiilor. Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publica locala se asteapta sa atraga atentia celor cu putere economica, pentru a demara proiecte de mai mare amploare in comunitate. - acces la centru de joaca si recreere a tuturor copiilor comunei; REZULTATELE OBTINUTE: - stimularea implicarii parintilor in educatia copiilor; TIPUL PROIECTULUI: 118

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

desfasurarea numeroaselor activitati artistice, festive (sarbatorirea zilelor de nastere ale copiilor), educative si sportive pentru si impreuna cu copii.

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

- locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta amenajarea si dotarea centrelor de joaca si receere pentru copii comunei.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

119

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

22.

CONSTRUIREA UNUI COMPLEX TURISTIC SI DE AGREMENT IN COMUNA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Realizarea si dotare cu echipamente si aparatura necesara a unui complex turistic si de agrement. TIPUL PROIECTULUI: OBIECTIVE: Prin amenajarea unui complex turistic se urmareste imbunatatirea spatiului destinat pentru recreerea si relaxarea cetatenilor comunei si antragerea unui numar mai mare de turisti - crestera numarului de turisti in zona si implicit a veniturilor populatiei ; - imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei; - reducerea poluarii; - reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei; - atragerea de noi investitori in zona; - atragerea de noi venituri pentru administratia 120

REZULTATELE OBTINUTE:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

locala; dezvoltarea de locuri de munca.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

DURATA PROIECTULUI:

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

- locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona - turistii care vor tranzita comuna Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta construirea unui complex turistic si de agrement in comuna.

121

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

23.

LUCRARI DE CONSTRUIRE SISTEM DE INCALZIRE SI GRUPURI SOCIALE LA SEDIUL PRIMARIEI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se realizeze sistemul de incalzire al primariei si sa se OBIECTIVE: infiinteze grupul social. TIPUL PROIECTULUI: Infiintare grup social in cadrul primariei pentru persoane defavorizate; - Realizare sistem de incalzire la sediul primariei. - locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului 122

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea lucrarilor de construire a sistemului de incalzire si grupuri sociale la sediul primariei.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

123

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

24.

INFIINTAREA SI DOTAREA SERVICIULUI DE INTRETINERE SPATII VERZI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI TIPUL PROIECTULUI: OBIECTIVE: Infiintarea si dotarea seriviciului de intretinere a spatiilor verzi din comuna. Intretinerea spatiilor verzi; Protectia mediului inconjurator; Dotarea cu aparatura necesara intretinerii spatiilor verzi la cote europene. - locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului 124

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Pregatirea si depunerea cererii de finantare Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta infiintarea si dotarea serviciului de intretinere spatii verzi.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

125

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

25.

LUCRARI DE REPARATII LA CLADIREA POSTULUI DE POLITIE AL COMUNEI

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA TIPUL PROIECTULUI: reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU 5.000

VALOAREA PROIECTULUI: (estimativ-euro fara TVA) CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE FINANTARE:

buget local (5.000) buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI Realizarea de reparatii la cladirea Postului de politie a comunei. - Reparatii la cladirea Postului de Politie; - Desfasurarea activitatii in conditii optime; - Servicii de calitate catre cetatenii comunei. - locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare 126

OBIECTIVE:

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA:

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta realizarea lucrarilor de reparatii la cladirea Postului de Politie al comunei.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

127

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

26.

AMENAJAREA SI DOTAREA BAZELOR SPORTIVE DIN CENEI SI BOBDA

IDENTIFICARE SI LOCALIZARE PROIECT MANAGERUL DE PROIECT/ Primaria si Consilui Local al comunei Cenei SOLICITANTUL: TARA: Romania REGIUNEA PROIECTULUI: Regiunea 5 Vest JUDETUL: Timis LOCALITATEA: Cenei CATEGORIA PROIECTULUI: investitii: DA reparatii: NU proiect nou: DA in continuare: NU in curs de executie: NU VALOAREA PROIECTULUI: Se va regasi in studiul de fezabilitate si proiectul (estimativ-euro fara TVA) tehnic CHELTUIELI EFECTUATE: SURSE POSIBILE DE buget local FINANTARE: buget de stat fonduri europene/structurale credite bancare parteneriate DESCRIEREA PROIECTULUI TIPUL PROIECTULUI: OBIECTIVE: Prin realizarea acestui proiect se doreste sa se amenajeze si sa se realizeze dotarea cu materiale necesare a bazelor sportive din comuna desfasurarea activitatilor sportive ale elevilor in conditiile optime de confort si siguranta; - imbunatatirea conditiilor de viata a tinerilor comunei; - locuitorii comunei - potentialii investitori - agentii economici din zona Realizarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului tehnic Aprobarea inceperii proiectului Pregatirea si depunerea cererii de finantare 128

REZULTATELE OBTINUTE:

POTENTIALII BENEFICIARI AI PROIECTULUI/ GRUPUL TINTA: ACTIVITATILE PROIECTULUI:

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

Contractarea proiectului Organizarea licitatiilor Monitorizare, evaluare, control Auditul proiectului DURATA PROIECTULUI: proiectul se va realiza in etape, in functie de posibilitatile de finantare Idee : DA SPF: NU SF: NU PT: NU DE: NU Executie: NU Proiectul este cuprins ca obiectiv in Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca este importanta amenajarea si dotarea bazelor sportive din Cenei si Bobda.

STADIUL DE MATURITATE AL PROIECTULUI:

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI:

129

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI MEMBRII CONSILIULUI LOCAL:

Mendrea Rutica Dana, primar al comunei Cenei, Ciurdar Ioan Ciprian, viceprimar al comunei Cenei, Momirov Darnica, secretar al Primariei Cenei, Cojocar Violeta, contabil al Primariei Cenei, Baia Claudiu, consilier al Primariei Cenei, Fechete Dorel, consilier al Primariei Cenei, Gagea Ioan, consilier al Primariei Cenei, Hitu Dumitru, consilier al Primariei Cenei, Magiar Eugen, consilier al Primariei Cenei, Milovan Milan, consilier al Primariei Cenei, Olarov Grorghe, consilier al Primariei Cenei, Olarov Sara, consilier al Primariei Cenei, Papp Mihai, consilier al Primariei Cenei, Pop Mircea, consilier al Primariei Cenei, Stefanov Alexandra, consilier al Primariei Cenei,

130

Strategia de dezvoltare locala a comunei Cenei pentru perioada 2008 - 2013

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A FOST REALIZATA IN COLABORARE CU PDE-STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE.

Date de contact: SC. PDE - STRATEGII SI INVESTITII EXTERNE SRL


STR. DOAMNA GHICA NR. 32, BL. 12, SC. A, ET. 2, AP 7, SECTOR 2, BUCURESTI Tel: 031.412.91.51/ 031.412.91.52 Fax: 021.241.11.31 office@rom-invest.eu www.rom-invest.eu

131

S-ar putea să vă placă și