Sunteți pe pagina 1din 1

Academia de Studii Economice Facultatea de Economie Agroalimentara si a Mediului

SITUATIA SESIUNII DE EXAMENE Ianuarie 2007


DISCIPLINE Nr.crt Student Economie Informatica Matematica Comunicare Media individuala COMENTARII

6=media

7=testare

MAXIMA MINIMA MEDIA

CERINTE 1 Creare document; 2 Formatare document: a) formatare : latimea coloanelor, inaltimea liniilor, programarea fundalului, fonturilor si chenarelor; b) celulele:A8:A12- text centrat; col B si H- text aliniat la stanga; c) coloanele: C,D,E,F,G contin numere aliniate la dreapta; d) celulele:G8:G12 au doua zecimale; Formatare conditionala:daca media este mai mica decat media grupei, aceasta va fi afisata in rosu; e) coloana H- fundal galben, text albastru 3 Introducerea datelor constante: a) nr.crt=100, restul prin copiere automata; b) student, disciplinele 4 Calcularea Mediei individuale (G8), restul prin copiere de formula; 5 Calcularea: a) Maximei (C13), restul prin copiere; b) Minimei (C14), restul prin copiere; c) Mediei pe disciplina (C15), restul prin copiere; 6 Conditii pentru coloana de Comentarii: a) Daca G9 < 5, atunci afiseaza: "NEPROMOVAT"; b) Daca G9 este intre 5 si 7 inclusiv, afiseaza: "PROMOVAT"; c) Daca G9 este intre 7 si 9 inclusiv, afiseaza: "BURSIER"; d) Daca G9 este peste 9, afiseaza: "BURSA SPECIALA"; 7 Auditarea formulelor din celulele: C10, G10, G13 si H10;